Benchmarking
Co je Benchmarking?
•
•
je zjištění pozice vlastní společnosti na trhu a její zlepšení na základě srovnání s konkurencí a s důrazem
na využití vlastních předností a potlačení vlastních nedostatků.
Upozorňuje podnik na oblasti, ve kterých by se měl zlepšit anebo kdee již naopak získal náskok před
konkurencí (anebo kde získal jeden závod náskok před jinými závody v rámci téhož podniku).
Benchmarking se uplatňuje především v oblasti strategie udržet se na trhu a strategie snižování
nákladů.
Postup benchmarkingu:
Zjištění pozice společnosti na trhu,
trhu poznání činností firmy a zjištění
slabin a předností společnosti. Kvantifikace zjištěných údajů.
Zjištění pozice konkurence na trhu a také zjištění, jakými způsoby si
zajišťuje svůj podíl na konkrétním trhu. Následuje zjištění slabin
a předností konkurentů a jejich kvantifikace.
Definice faktorů úspěchu na základě zjištěných informací od vlastní
společnosti, tak i od společností konkurujících na daném trhu.
Snaha získat převahu nad konkurenty a využití znalostí a předností
společnosti.
Opakovat tyto kroky podle nutnosti.
Druhy benchmarkingu:
Konkurenční
Procesní
Zákaznický
Taktický
• Soustředí se na produkt a jeho porovnání s přímými konkurenty.
• Uplatňuje se mezi firmami nabízejícími stejný či podobný produkt
nebo službu.
• Jedná se o nejnáročnější druh benchmarkingu.
• Zajímá se o konkrétní procesy organizací, které provozují
podobnou činnost
• nemusí se jednat o přímé konkurenty.
• Srovnává poskytované služby organizací s požadavky zákazníků.
• Sleduje procesy v jednotlivých odvětvích.
Benchmarking a výzkumy:
•
Benchmarking lze provést na základě standardizovaných (měřitelných) ukazatelů u těchto typů
výzkumů:
Benchmarking
Indikátory
standardizovaných
projektů
- Barometr image
- Product testing
- Pre testy komunikace
- Price elasticity
- Customer satisfaction
- MM/MS/MC
Reklamních kampaní
Na úrovni kampaně
společností
Médií užitých v kampani
Znač společností
Značek
Zemí
Jaké jsou hlavní výhody měření Banchmarkingu?
☺
☺
☺
☺
možnost zjistit , jak si stojí „naše“ značka ve srovnání s konkurencí
nástroj, který lze využít pro stanovení cílů společnosti pro zlepšování
prostředek k získání a udržení konkurenční výhody
srovnání sledovaných hodnot v čase
Download

Benchmarking Benchmarking