WWW. PRODOPRAVCE. CZ
TRANSPORT MAGAZÍN
Bulletin Sdružení automobilových dopravců
VydáVá
Sdružení ČESMAD BOHEMIA
RedAKČNÍ RAdA
Šéfredaktor
Martin Felix
Tel: +420 731 131 331
E–mail: [email protected]
Členové
Jana Sláčalová
Michaela Havelková,
Ing. Martin Špryňar,
Mgr. Vojtěch Hromíř,
Ing. Jan Medveď
Ing. Zdeněk Pikous
Martin Cihelka
Carlos Sardá
PřÍjeM iNZeRce
Carlos Sardá
odbor public relations
Tel.: +420 241 040 119
Fax: +420 241 040 180
E–mail: [email protected]
[email protected]
GRAficKá ÚPRAVA, SAZBA & ZLOM
Carlos Sardá
Foto na obálce: Carlos Sardá
AdReSA RedAKce
Nad Sokolovnou 117/1
147 00 Praha 4
Tel.: +420 241 040 119
Fax: +420 241 040 180
E–mail: [email protected]
http://www.prodopravce.cz
TiSK
T–STUDIO, s. r. o.
Děkanská Vinice I. 5/987, Praha 4
4/2013
OBSAH
Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ
Aktivity Sdružení ..............................................................................................3
SiLNiČNÍ dOPRAVA
Novinky z Evropské unie ..................................................................................9
Krátké zprávy z Evropy ...................................................................................12
Alkotestery ve Francii .....................................................................................12
Mýtné v Polsku...............................................................................................13
Nové nálepky technické kontroly a emisí ........................................................13
Rakousko – Rettungsgasse ..............................................................................13
Zprávy ze světa ..............................................................................................14
eKONOMiKA &LeGiSLATiVA
Pojištění právní ochrany .................................................................................16
ŠKOLeNÍ & BeZPeČNOST
Školení, kurzy, semináře .................................................................................20
TecHNiKA
Nový moderní servis vozidel DAF ...................................................................23
Honda CR-V 2.2 i-DTEC ................................................................................24
Unikátní systém pro převoz pneumatik ...........................................................28
Stejný název, zcela nový obsah .......................................................................29
Nový Mercedes-Benz Atego ..........................................................................30
Nový model Volvo FM ...................................................................................32
Kenworth T880 .............................................................................................34
DAF uvádí nové modely ................................................................................35
Zelená pro novou éru pneumatik ...................................................................37
Volvo Trucks a Renault Trucks .......................................................................38
Nový motor pro DAF - PACCAR MX-11 ...........................................................39
Toto číslo bylo předáno
do tisku dne 11. 4. 2013
Podávání novinových zásilek povoleno Českou
poštou, s. p. odštěpný závod Přeprava, č. j.
2116/99 ze dne 20. 5. 1999. Zapsáno do evidence
periodického tisku pod číslem MK ČR E 0037.
Systém STOP & START ...................................................................................42
Cesta vznětového motoru .............................................................................. 44
Najdete nás i na Facebooku
Regionální pracoviště Sdružení
Praha - Nad Sokolovnou 117/1, 147 00 Praha 4, Tel: 241 040 126, Fax: 241 040 188, E–mail: [email protected] com
Brno - Podhájí 1a, 621 00 Brno – Řečkovice, Tel: 549 274 350, Fax: 541 227 005, E–mail: [email protected] com
Ostrava - Kafkova 8, 702 00 Ostrava, Tel: 596 618 930, Fax: 596 618 929, E–mail: [email protected] com
Hradec Králové - Koutníkova 272, 501 01 Hradec Králové, Tel: 495 537 221, Fax: 495 521 027, E–mail: [email protected] com
Ústí nad Labem - U Trati 3448/10, 400 01 Ústí nad Labem, Tel: 475 209 102, Fax: 475 214 446, E–mail: [email protected] com
Č. Budějovice - Pekárenská 77, areál ČSAD Jihotrans, 370 04, Tel: 387 425 949, Fax: 387 426 867, E–mail: [email protected] com
Plzeň - Domažlická 174, 314 55 Plzeň, Tel: 377 388 488, Fax: 377 388 491, E–mail: [email protected] com
ÚVOdNÍK
Vážení členové a přátelé Sdružení ČESMAD BOHEMIA,
díky letošnímu vypečenému počasí, které o Velikonocích přálo ze všeho nejvíc
koulování a stavění sněhuláků, jsem u kamen přečetl nebývalé množství motoristických časopisů. Bez ohledu na národnost autorů mne zaujalo, že při pátrání po kvalitách představovaných modelů je největší sháňka po jejich duši. Základem novinářské
práce se vlastně stal úkol vyřešit, zda automobil duši má, čili nic.
Dosud bylo jasné, že auta mají pod kapotou své srdce. Nejlépe sportovní, kterému alfisté říkají poeticky cuore sportivo, k zahození není ani srdce dvanáctiválcové.
Naftové srdce s velkým krouťákem už zní hůře, ale zase je po něm u nás největší
poptávka. Trošku nechutná personifikace je, když hovoříme o automobilových vnitřnostech. Na druhou stranu, když je to tam celé takové propletené, samá trubka a hadice a něco z toho pořád
někde teče a navíc se v tom našinec moc neorientuje, má to svoje opodstatnění. Dnešní vozidla už také mají
svůj mozek. Nemyslím tím svou hlavu, když se náš vůz rozhodne v tu nejnevhodnější dobu nenastartovat,
tu mají všechna auta od nepaměti. Myslím tu vysoce organizovanou hmotu v podobě počítače, který řídí
všechny životní funkce moderních automobilů. Stíhačka, aby se udržela ve vzduchu, jich má prý šedesát.
No, nechtěl bych si pořídit nějaký lehce olítaný kus, který jeho předchozí majitel podrobil důkladnému
softwarovému chiptuningu, protože ti moulové ve fabrice to dusej, aby mohli tahat z lidí peníze.
Ovšem zajímavé je, že pátrání po duši se týká toliko automobilů osobních. V našich podmínkách se spokojíme s hledáním duše u pokrevně spřízněné trojice Škoda - Seat - VW nebo dvojčátek Peugeot - Citroën
případně Hyundai - Kia. V takovém Top Gearu od BBC jsou trochu jiná liga a klidně odhalí, že při zevrubné
psychoanalýze doplněné zátěžovými fyzickými testy se ukázalo, že z dvojice Ferrari a Aston Martin jeden
duši má a druhý nikoliv. To aby pak člověk nad svou volbou v garáži zaplakal. U užitkových vozidel však
po duši nikdo neslídí. Jejich koupě není otázkou srdce ale rozumu. Technické vrtochy se neodpouští, kvalitativní nedokonalost nemůže být vydávána za známku luxusu. Design je daný účelností a předpisy, svou
tvář si jednotlivé značky horko těžko zachovávají maximálně vyvedením mřížek na chladiči. A samozřejmě
logy, která se také utěšeně zvětšují. Hlavní roli při rozhodování nehrají neuchopitelné vlastnosti, ale poměr
ceny a výkonu.
Z dnešního pohledu tomu tak vždy ale nebylo. Má snad někdo odvahu zpochybnit duši erťáků, tatrovek
či vejtřasek? Ta touha po nalézání duše u osobních aut však ukazuje, že i tady se vývoj ubírá jiným směrem,
než by si fandové přáli. Auta jsou sice stále kvalitnější, ale zásah neodborníka již nepřipouští. A ani odborník už moc neopravuje, ale spíš vyměňuje a čím dál častěji pouze podepisuje protokol o totální škodě
znamenající koupi auta nového, zas o něco více sofistikovanějšího, méně pochopitelného, a tudíž
méně lidského. Doba „oduševnělých“ automobilů má na kahánku. Milovníci mizejících
starých pořádků brouzdají inzeráty a potkávají se na vrakovištích. A za čtyřicet, padesát let na tom budou dnešní kluci úplně stejně.
Martin Felix
2
Z ČINNOSTI
SDRUŽENÍ
Z
ČiNNOSTi
SDRUŽENÍ
AkTIvITy SDRUŽENÍ
V OBLASTi LeGiSLATiVy A MeZiNáROdNÍcH VZTAHů
jan Medveď
vedoucí odboru legislativy a mezinárodních vztahů
• MýtO
Mýtný systém, nedostatky a chování státní správy k dopravcům
v Česku je asi nekonečné téma. V březnu jsme se opět pokusili
domluvit s ŘSD na úpravách, které by odstranily některé zbytečné problémy. To znamená například zlepšit systém dopočítávání úseků, kdy auto projelo, ale z nějakého důvodu mýtná
brána nezaznamenala průjezd. Úpravy musí směřovat také
k tomu, aby se vyloučily situace, kdy vozidlo ze zpoplatněné
silnice sjelo a po nějakém úseku se zase vrátilo, ale přesto byl
vyfakturován celý úsek. V některých případech, které se podařilo shromáždit, zatím systém dopočítával úseky i tehdy, když
auto po silnici neprojelo. V další vlně dopisů s požadavky na
doplatky mýta od AK Němec a spol. se objevily i takové chyby
(arogance?), že se požadovalo zaplacení údajně nevyúčtovaných úseků z roku 2008, tzn. po pěti letech! Stále platí doporučení pro dopravce, pokud se v přehledu na doplacení mýta
objeví nějaká chyba, vrátit dopis AK Němec s požadavkem na
zaslání korektního a správného vyúčtování.
• SRN koNtRola NádRží
V březnu se objevilo pár případů, kdy řidiči tvrdili, že jim stále v Německu dopočítávají spotřební daň za naftu v neoriginálních nádržích. Podobné případy zaznamenali i kolegové
z jiných států, proto se doporučuje, aby řidiči měli ve vozidle
nějaký doklad, potvrzení, protokol z STK, ze kterého bude
jasné a průkazné, že nádrže, které jsou na vozidle připevněné
dodatečně, byly homologované, řádně v odborném servisu
namontované a hlavně schválené. Sice by měla platit platná
nálepka o STK, která osvědčuje, že vše je v pořádku, ale v zájmu snazšího odbavení při kontrole ještě nějaký další doklad
je vhodný.
Foto: Carlos Sardá
• CEMt A MAlá VOZiDlA
V rámci konference CEMT se řeší otázka, zda i vozidla pod
3,5 tuny, která ale s připojeným přívěsem překročí 3,5 tunovou
hranici, a např. pro třetizemní přepravy z/do Itálie potřebují povolení CEMT, můžou používat atesty CEMT. Problém je v tom,
že auta do 3,5 tuny mají stanovené emisní normy podle jiných
předpisů než velká vozidla. Nemají také požadované bezpečnostní prvky. Výrobce/prodejce sice může atesty potvrdit, ale
důkladná italská kontrola nemusí atesty uznat.
• Z jEDnání SEkCE náklADní DOPRAVy
L. Němec, ředitel odboru silniční dopravy MD ČR, prezentoval
výsledky SOD za rok 2012. Předložil statistiky o závadovosti
rozdělené podle státu registrace, o podílu vozidel vybavených
digitálním tachografem (ČR 43 % vozidel). U ADR je závadovost vyrovnaná, pohybuje se kolem 11 %. Nejvíce je přestupků
v dobách řízení a odpočinku.
Stoupl počet kontrol v provozovnách na 512 000 „člověkodnů“.
U těchto kontrol narostla výrazně závadovost na 31 %. Kontrolují se všichni dopravci, i malí, převážná část jsou firmy do
pěti vozidel. V roce 2012 byly uložené pokuty za zhruba 42 milionů korun. Je zřetelný trend zvyšování pokut uložených krajskými úřady, často přes 100 000 korun. Správní řízení jsou však
nekvalitně zpracovaná a dochází často k oprávněným reklamacím na MD. Kaucí bylo vybráno 214 ve výši celkově 35 milionů
korun. U kontrol povolení je zaznamenaný pokles přestupků na
jen 87 případů. Počty vydaných eurolicencí a opisů (71 000) je
zhruba stejný jako v roce 2011.
L. Tržil z policejního prezídia nastínil vizi práce a odborného
vzdělávání dopravních policistů i další spolupráce s CSPSD. Připravují se projekty na dohled nad nákladní dopravou. Přetrvává
Transport magazín 4/2013
3
Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ
problematické vymáhání práva v ČR. Pochválil spolupráci
s ČB, považuje za užitečnou pro obě strany. PČR plánuje
i užší spolupráci s ŘSD při zajištění kontrolních stanovišť.
„Úkolem roku“ je rekonstrukce D1. Aktuálně má dopravní
policie 3 480 dopravních policistů, což znamená za tři roky
snížení počtu o 800.
Silniční technické kontroly se prakticky nerealizují, není
k dispozici mobilní vybavení. DI mají vyškolené odborníky, běžné kontroly se dělají, ale PČR nemá právo odebrat ORV, nemůže odstranit známku STK, ani odebrat RZ.
Vozidla ve špatném technickém stavu se tak vrací zpět do
provozu i bez opravy. PČR nemá žádnou zpětnou vazbu
o případných správních řízeních. Není ani jednotně celostátně uplatňovaná metodika, některé obce uplatňují svoje
vlastní výklady práva. Chybí bezpečnostní audity a řešení
komunikací, značení neodpovídá často stavu komunikace
a provozu. Ani u smrtelných nehod se (zatím) ve správním
řízení neřeší možný vliv stavu komunikace na vznik nebo
následky nehody. Správci komunikací nenesou žádnou
odpovědnost. Není dostatek parkovacích ploch. PČR nepodporuje snížení rychlosti na Pražském okruhu, ale názor
PČR nebyl vzat do úvahy, zákon nevyžaduje souhlasné stanovisko při úpravách provozu.
Dubnové jednání sekce bude v Ostravě, hlavním tématem
nekalá konkurence zahraničních (polských) dopravců a debata s představiteli KÚ Ostrava.
• jEDnání S GřC
Hlavním bodem byl celní dohled a výkon kontrolní činnosti,
možnost ověřování ekologické kategorie vozidel, vybírání
kaucí v mýtném systému, zrychlení zaclívání. Naší snahou
je, aby celníci při kontrolách zahraničních aut v mýtném systému nebo při zaclívání využili tuto možnost i ke kontrole
zahraničních povolení, eurolicencí, dob řízení a odpočinku
atd. Zástupci ČESMADu slíbili dodat celníkům návod, na co
se zaměřit, kde se domníváme, že někteří zahraniční řidiči
neférově konkurují českým dopravcům. GŘC podle našich
informací již dalo pokyn celním úřadům k důslednější kontrole povolení u netuzemských dopravců. U kontrol mýta
zahraničních vozidel máme podezření, že řidiči auta přihlašují do lepší emisní kategorie, než je skutečná. Pro základní
kontrolu se jsme proto slíbili celní správě zjistit od výrobců,
od kterého data byla určitá emisní kategorie na trhu.
Horké téma je pašování pohonných hmot, daňové úniky se
odhadují až na osm miliard korun ročně, zvažuje se i kontrola PHM v nádržích vozidel na silnici. Součástí diskuse bylo
i podezření, že někteří zahraniční dopravci využívají levnější
druhy nafty, určené např. pro zemědělce. Celní správa operativně zjistila u zahraničních kolegů, že např. v Polsku není
speciální zemědělská nafta, ale vlastníci půdy dostávají příděly levnější nafty podle rozlohy obdělávané půdy. Problém
ale prý je, že se do Polska dováží nafta, která se řádně neproclí (podobně jako v ČR), nebo je formálně určená k jiným
účelům, dovozce takovou naftu nelegálně (odbarví) uvede
na trh za nižší cenu. Začátkem dubna bude následovat pracovní schůzka s cílem řešit konkrétní požadavky.
4
• jEDnání S ČESMAD SlOVAkiA
Členové předsednictva obou sdružení se sešli na jednání, kromě běžných otázek jsme se ptali na možnost prodloužení lhůty na dvanáct měsíců pro vracení slovenské mýtné OBU, ale
bohužel odpověď byla záporná. Slovenští dopravci popisovali
zkušenosti se zákazem předjíždění, který na Slovensku již nějakou dobu platí a upozorňovali na plošný zákaz vjezdu vozidel
nad 12 tun na silnice druhé a třetí třídy. Výjimku má dopravní
obslužnost, pro české řidiče to znamená, že můžou komunikaci
použít tehdy, pokud v místě je nakládka nebo vykládka.
• PřiPOMínkOVAli jSME
Ministerstvo dopravy zpracovalo návrh na zrušení státem
nařízených slev v přepravě některých kategorií cestujících.
K tomuto návrhu Sdružení vyjádřilo názor, že zásadně odmítá zrušení povinnosti poskytovat slevy z jízdného a návazné
povinnosti státu tyto slevy kompenzovat. Podle našeho názoru
zrušením státem nařízených slev a jejich kompenzací dojde
jednoznačně k další redukci rozsahu hromadné dopravy, ať už
v závazku veřejné služby v dopravní obslužnosti území krajů,
měst a obcí nebo v komerční dopravě. Tento názor podpořila
oficiálně i Hospodářská komora ČR.
Reakce MD? „MD ČR nevidí důvod k tomu, aby došlo k redukci spojů v objednávce veřejných služeb. V tomto segmentu se prakticky nic nemění, pouze dochází k tomu, že objednatelé mají volnost ve sjednání slev z jízdného dle svých
představ a finančních možností. Není však reálné, že by kraje, obce nebo stát sjednali s dopravci větší objem slev, a tak
byli nuceni omezit rozsah objednávaných spojů. To nakonec
mohli učinit již nyní. Naopak případnou redukcí slev může
objednatel získat prostředky k tomu, aby mohl do objednávky zařadit další spoje, které by již v rámci komerční dopravy
nebyli dopravci ochotni provozovat.“
Urgovali jsme na DG Doprava vyjádření k podle našeho názoru neopodstatněného využívání pravidla o „lehkém“ tahači. Odpověď z Bruselu byla typická, pracovníci ředitelství pro
dopravu „problém zkoumají a dají odpověď v přiměřeném
čase“. Údajně problém projednávají s českými úřady.
• PROfESní PRůkAZ OStAtní ZAMěStnAnCi
V březnu jsme písemně požádali ministerstvo dopravy o stanovisko, zda musí mít průkaz profesní způsobilosti řidiče
zaměstnanec např. stavební společnosti, který řídí nákladní automobil, resp. pracovní stroj na podvozku s celkovou
hmotnost 15 t s technologií na opravu asfaltových povrchů
(napevno instalovaná nástavba na ohřev asfaltu). Pracovník
po dojezdu vozidla vykonává opravu asfaltových povrchů
a má v pracovní smlouvě statut stavebního dělníka
Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ
• lEGiSlAtiVA
I Senát schválil náš společný návrh s MD k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě.
Podrobnosti návrhu/změny byly v minulém čísle TM.
Senát také schválil novelu obchodního zákoníku, která obsahuje
termíny pro splatnost faktur. Podrobnosti opět v minulém TM.
Pro potřeby členů připravujeme analýzu, co vlastně nařízená
splatnost faktur bude znamenat.
Ve Sbírce zákonů ČR byla zveřejněna vyhláška č. 79/2013 Sb.,
o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských
službách a některých druzích posudkové péče). Vyhláška stanoví
podrobnosti k obsahu, organizaci a rozsahu pracovnělékařských
služeb, které zaměstnavatelé potřebují k tomu, aby mohli v souladu s právní úpravou uzavřít písemné smlouvy o poskytování
pracovnělékařských služeb.
Vyhláška dále specifikuje účel lékařských prohlídek ke zjištění
zdravotního stavu ke vzdělávání a v průběhu vzdělávání a pracovnělékařských prohlídek. Stanoví, co se při nich hodnotí a posuzuje, upravuje základní vyšetření a další odborné vyšetření.
Upravuje, kdy se prohlídky, případně v jaké frekvenci, provádějí
a stanoví náležitosti některých dokumentů, které se používají
při vysílání k prohlídkám a o lékařských prohlídkách.
Důležité jsou dvě přílohy, v nichž se stanoví doba potřebná
k provádění pracovnělékařských služeb a rizikové faktory pracovních podmínek a Rizika ohrožení zdraví, v jejichž rámci se
stanoví nemoci, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k práci, rozsah odborných vyšetření a četnost lékařských
prohlídek, kdy se nepostupuje podle obecných ustanovení vyhlášky o periodických prohlídkách.
MD ČR pracuje na novele zákona 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích. Návrh novely zákona projednaly pracovní komise
Legislativní rady vlády a v současné době zpracovává Úřad vlády na podkladě jejich výstupů stanovisko předsedy Legislativní
rady vlády k tomuto materiálu; snahou prý je, aby vláda zvládla
tento materiál projednat ještě v první polovině dubna.
Zajímalo nás, proč ne všechny připomínky byly při vypoř
ádání zahrnuty. MD nám odpovědělo, že co se týče dotazu
k zahrnutí námi uplatněných připomínek, tak ty v tabulce vypořádání připomínek zahrnuty výslovně nejsou, a to zejména z důvodu jejich obsahového překrytí s připomínkami Hospodářské
komory a Svazu průmyslu a dopravy. Zároveň nás upozornilo,
že vypořádací tabulka soustředí primárně připomínky připomínkových míst, se kterými podle Legislativních pravidel vlády
může vzniknout rozpor. S ohledem na metodiku RIA je shrnutí
připomínek odborné veřejnosti soustředěno v oddíle „Konzultace“ závěrečné zprávy RIA (obecná část důvodové zprávy), která
se ale u předloženého návrhu novely soustředí zejména na posouzení přesunu působnosti správních úřadů.
Obecná část důvodové zprávy nicméně bude na základě stanoviska pracovní komise pro RIA dílčím způsobem doplněna
a v této souvislosti může MD ČR do oddílu „Konzultace“ doplnit
i shrnutí našich připomínek.
Která „místa“ jsou podle pravidel vlády neopomenutelná při
projednávání zákonů? Jedná se pouze o úřady:
- ministerstva (ministři),
- jiné ústřední orgány státní správy, a dále Česká národní
banka, Úřad pro technickou normalizaci, metrologii
a státní zkušebnictví, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Bezpečnostní informační služba, Úřad
pro zahraniční styky a informace, Úřad pro ochranu osobních údajů, finanční arbitr České republiky, Akademie věd
České republiky, Ústav pro studium totalitních režimů
a zmocněnec vlády pro lidská práva, pokud se jich věcný
záměr týká z hlediska jejich působnosti nebo jako organizačních složek státu,
- kraje, hlavní město Praha a sdružení obcí s celostátní působností, pokud se věcný záměr týká samostatné nebo přenesené působnosti krajů, hlavního města Prahy nebo obcí,
- odbor kompatibility Úřadu vlády (dále jen „odbor kompatibility“).
Připomínky všech ostatních připomínkovatelů jsou brány do
úvahy jen někdy.
• Z BRuSElu
V rámci návrhu na povinné výměny všech tachografů u všech
vozidel nad 3,5 tuny za tzv. chytré tachografy došlo k dalšímu posunu, poslední návrh již začíná být přijatelný. Navrhuje
se, že chytrými tachografy by byla povinně osazována vozidla
nad 3,5 tuny od roku 2018 s tím, že v mezinárodní dopravě by
běželo přechodné období 15 let a od roku 2032 by pak v mezinárodní dopravě všechna vozidla musela mít chytrý tachograf. Takže případná zpětná montáž chytrého tachografu by
se týkala jen vozidel uvedených do provozu před rokem 2018
a užívaných v mezinárodní dopravě po roce 2032.
Zatím špatná je situace s úpravou dob řízení a odpočinku alespoň v první fázi pro řidiče autobusů. Komise stále odmítá úpravy s tím, že odbory zásadně nesouhlasí. Nicméně naši němečtí
kolegové mají příslib od německé vlády, že oficiálně jednání
vyvolá.
Diskutuje se i o roli tzv. „dovolenkového formuláře“ a jeho
používání pro týdenní odpočinek. Nejednotný přístup kontrolních složek v Evropě působí zmatek (a pokuty řidičům) z toho
důvodu, že někdy jsou řidiči postihováni i tehdy, kdy řádně
„postýlku“ zaznamenali na kartu řidiče, ale kontrolní orgán
i přesto požaduje papírové potvrzení. Takový postup není
v souladu s žádným článkem nařízení, proto se snažíme prosadit novou praxi, kdy by se jednoznačně formulář vyžadoval jen
na doby, které nejsou doložené jiným způsobem.
EU připravuje změnu pravidel pro poskytování finanční pomoci podnikům. Podle současných pravidel mají normální podniky hranici de minimis stanovenou na 200 000 ERU v průběhu
tří let, silniční dopravci na 100 000 EUR za tři roky. Nový návrh přesouvá autobusové dopravce do vyšší úrovně s možností
podpory až 200 000 EUR. Naše připomínky požaduje zvýšení
i pro nákladní dopravce.
Transport magazín 4/2013
5
Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ
• PRAHA Zóny ZákAZu
Protože někteří členové mají problémy
s vjezdem do zákazové zóny v Praze, kde
povolení můžou získat jen auta s motory
EURO IV a lepší, opětovně jsme se obrátili na primátora Svobodu.
Vážený pane primátore,
obracíme se na Vás ve věci uplatňování nařízení 16/2010, kterým se vydává
Integrovaný krajský program snižování
emisí a zlepšení kvality ovzduší na území aglomerace Hlavní město Praha a podle kterého jsou od 1. 1. 2013 vydávána
povolení pro vjezd do obou zón zákazu
vjezdu jen velkým vozidlům, která plní
minimálně emisní normu EURO IV.
Rozumíme snaze Prahy snížit emise, ale
je nutné si uvědomit, že posun z kategorie EURO II skokově na kategorii
EURO IV je veliký ne z pohledu snížení emisí, ale z pohledu stáří, resp. roku
výroby vozidel. Provozovatelé vozidel
kategorie EURO III sice již mají většinou
vozidla zaplacená, ale musí investovat do
vozidel EURO IV, aniž by starší vozidlo
generovalo nějaký původně plánovaný
zisk. Situaci komplikuje i fakt, že vozidla
EURO IV byla přechodná kategorie a dopravci odkládali pořízení vozidel až na
uvedení normy EURO V. U autobusů je
průměrné stáří kolem 14 let a cena nového autobusu je sedm až deset milionů
korun a vzhledem k nižším proběhům ani
evropští autobusoví dopravci si nemůžou
dovolit obnovu každých šest let. Ale ani
u nákladních vozidel, využívaných vnitrostátními dopravci, není situace o moc
odlišnější. Z těchto důvodů je skokové
zpřísnění na EURO IV z podnikatelského
pohledu dosti nepřátelské. Provozovatelům byla sice ponechána dvouletá lhůta
na obnovu vozového parku, nicméně
praxe ukazuje, že jednak ne všichni pro-
vozovatelé byli včas na připravovanou
změnu upozorněni, jednak i vzhledem
k obtížné ekonomické situaci v posledních letech nebyli schopní obnovu skutečně realizovat.
Proto navrhujeme a doporučujeme, aby
se výjimky vydávaly ještě pro vozidla
EURO III a požadavek na EURO IV byl
zaveden až od roku 2015 nebo 2016. Pokud jde o autobusy, jsme toho názoru, že
v zájmu podpory hromadné dopravy by
autobusy měly povolení k vjezdu dostávat na kategorii EURO II do 31. 12. 2014.
Vážený pane primátore, věříme, že nejsme jediní, kdo se snaží v tomto případě
hájit zájmy dopravců a že existuje možnost, jak hodně tvrdé nařízení přijatelně
zmírnit.
inzerce
Členové ČeSMAd BOHeMiA, přihlaste se do našeho nového e-shopu
a využijte vedle členské slevy i jednorázovou slevu 10 % na veškerý sortiment zboží.
Vaše přihlašovací údaje Vám byly odeslány poštou.
Bližší informace získáte na našich regionálních pracovištích.
obchod.prodopravce.cz
vyzkoušejte si náš
nový e-shop
6
Máme 12 000 produktů
nejen pro dopravce
Příležitost představit své produkty
přímo dopravcům
(nejen) ze Sdružení ČESMAD BOHEMIA
červen
říjen
Libice
Brno
20 3
9,00-17,00 h
Prezentace dopravní techniky,
rozhodující výrobci nákladních
vozidel a autobusů určených pro trh
v ČR, prodejci návěsů, prezentace
možnosti financování nákupu,
konzultace, semináře, prodej...
TRANSPORT SHOW
ČeSMAd BOHeMiA - Nad Sokolovnou 117/1, 147 00 Praha 4 - Podolí
[email protected], +420 241 040 111
www.prodopravce.cz
M
A
R
G
O
dNÝ PR
O
V
O
R
P
dO
e
voj, co s
e, vý
toneridg
S
,
s
n
e
m
chystá
– Sie
e
Seminéádřigitální tachograt fy
e a školy
my, řidič a
r
fi
í
n
v
• nov é stahování da el EURO VI
y
ra
v
v
id
ov
í soupra jobs.cz pro dop m spotřeby pali
• dálk ita provozu voz isů – modulárn
k
rá
c
ým úspo
dp
tiv
www.tru
• efek
kých pře racovní portál patření k výrazn
ic
n
h
c
te
ýp
oj
systém o
• výv ce řidičů – nov
Effect –
o
c
prá
E
h
u
tr
•
ystém
stavení s
• před
Kč
atele
50 000
vystavov
o
r
p
y
k
Kč
ín
0
m
0
d
0
po
50
ceny a
letáky
+
k
Kč
e
0
n
0
tá
0
s
40
y
k
tá
le
Tahač +
+
y
Kč
ták
stánek
aných
50 000
nek + le
tá
s
Návěs +
a pořád
+
n
t
č
ti
K
,5
s
0
a
7
č
0
o
ú
0
d
30
ožnost
Vozidla
letáky) m
00 Kč
0
+
y
s
0
k
u
1
e
b
n
to
tá
s
Au
zidla +
letáky
. dvě vo
x
a
Stánek + ky, logo)
m
u
rm
etá
ta (na fi
Pouze (l
jmu mís
á
n
ro
p
ě
uto krom erstvení.
č
je zahrn
b
ě
o
n
í
e
n
c
n
V
lode
e
c
,
h
c
ří
sleva
seminá
2013
- 30. 4.
cích 10%
k
u
a
o
n
u
li
o
b
id
C
ti na o
ích nad
Při účas
i v Libic
c
k
a
a
n
šek
. 2013
a přihlá
ě - 31. 8
n
r
Uzávěrk
B
v
i
..........
k na akc
............
přihláše
..
a
..
..
rk
..
ě
v
..
á
..
..
Uz
............
............
..
..
..
..
..
....
............
KA
Š
............
á
..
..
L
..
..
H
i
..
NE
....
Př
i: ..........
c
k
a
O
a
N
n
A
šuji
se přihla
Cidlinou
a
NE
n
Závazně
h
íc
..........
Libic
v
3
O
1
N
0
............
2
A
..
.
..
6
..
.
..
0
..
....
u dne 2
............
Konano
: ..........
ě
O
n
r
...........
IČ
B
v
............
........
2013
..
..
.
..
..
0
..
..
1
..
..
.
..
..
3
..
..
u dne
............
............
Konano
............
............
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
............
............
............
............
..
..
..
..
:
..
a
..
m
..
Fir
....
............
............
..
..
..
..
..
........
Adresa:
Cena
:
a
n
r
m prosto
Kč
pronáje
ji
u
50 000
d
a
ž
o
P
Kč
50 000
letáky
+
k
e
n
Kč
tá
s
40 000
Tahač +
letáky
+
k
e
y
n
Kč
stá
+ leták
50 000
Návěs +
+ stánek
t
,5
7
Kč
o
d
30 000
Vozidla
Kč
y
10 000
Autobus
y
leták
Stánek +
go)
raha
etáky, lo
gionu P
Pouze (l
re
í
c
u
o
ed
Praha 4
na :
rukám v
zasílejte nad Cidlinou k u 1/117, 147 00 : 731 131 301
y
k
š
lá
Přih
ice
vno
, tel.
013 - Lib vá, Nad Sokolo [email protected]
20. 6. 2
ro
v
e
ro
la Gerstn ichaela.gerstne
Michae
m
u Brno
e-mail:
o region vice
íh
c
u
nebo na
o
d
- Řečko
2
ukám ve
Brno k r a, 621 00 Brno tel.: 731 131 30
P
R
–
3
1
1
,
0
jí
m
2
á
o
.
h
0
.c
d
3. 1
mad
ša, Po
[email protected]
ěch Má
Ing.Vojt mail: vojtech.m
enebo na
Praha - tel: 241 040 196, 731 131 396, Brno - tel: 549 274 350, 731 131 384, Ostrava - tel: 596 618 928, 731 131 388,
Hradec králové - tel: 495 537 221, 731 131 381, Ústí nad Labem - tel: 475 209 102, 731 131 382,
České Budějovice - tel: 387 425 949, 731 131 341, Plzeň - tel: 377 388 493, 731 131 335
www.obchod.prodopravce.cz
SILNIČNÍ DOPRAVA
SiLNiČNÍ
dOPRAVA
NOViNKy Z eVROPSKé uNie
Foto: Carlos Sardá
ing. jiří Kladiva, cSc.
cBc
HLEDÁNÍ kABOTÁŽNÍHO
KOMPROMiSu
Problematika kabotáže v kamionáži se letos stává ožehavým tématem při formulování
dopravní politiky Evropské unie.
Informujeme o tom dále ve
třech částech.
A. chystaná nová legislativa eu
Nejpozději v červnu 2013
chce Evropská komise předložit svůj návrh zákona o novém
pojímání kabotážních jízd v Evropské unii. Při nedávném slyšení pozvané svazy – od speditérského společenstva Clecat
přes Mezinárodní unii silniční
dopravy IRU až po Evropskou
organizaci odesílatelů - se vyslovovaly k návrhům pěti koncepcí, jak by se z jejich hlediska dala uskutečňovat liberalizace kabotážního trhu. Ovšem
bruselský úřad prohlásil, že se
zde jednalo o výměnu názorů
a nejde o konečný výběr jedné
z pěti koncepcí.
Představy, označené za „politické balíky“, sahají od jenom
mírné změny existujících pravidel (Balík 1) až ke zcela volné
kabotáži, aniž by si zapojené
firmy musely dělat starosti se
sociálními předpisy dané země
(Balík 5). Ale tyto extrémy nebudou hrát v další debatě roli,
protože jednak Komise chce
výrazně snížit počet prázdných jízd, což mluví proti jen
malým změnám současných
předpisů. Za další je dopravní
komisař Kallas dostatečně realistický, aby věděl, že úplná
liberalizace není v Evropském
parlamentu a u členských států
průchodná.
Balík 3, kombinace koncepcí 1 a 5 dává linii, na které chce komise dále pracovat.
Tato koncepce vychází jednak od kabotáže v napojení
na mezinárodní dopravu, aby
nedocházelo k prázdným jízdám kamionů při návratech.
Jako dosud má být dovoleno
v rámci období sedmi dní vzít
náklad v zahraničí. Ale jinak
než v současných předpisech
nemá toto povolení být v budoucnu vázáno na tři kabotážní jízdy. V průběhu týdne
mohou tedy dopravci převzít
v zahraničí neomezený počet
příkazů.
Tento princip má být doplněn o kabotážní jízdy nezávislé na mezinárodní dopravě.
Znamená to: podnik může
vyslat nákladní vozidlo do
jiné země a v průběhu určité
doby - v diskusi je rozpětí od
60 do 182 dní - tam provést
neomezený počet kabotážních
jízd. Řidiči, jejichž firmy této
možnosti využívají, podléhají pracovnímu právu - třeba
ustanovení o minimální mzdě
– státu, ve kterém jezdí. Plány
Evropské komise nepřesvědčují evropské dopravní lobby.
Většina účastníků slyšení diskusní návrhy odmítla.
B. Evropský parlament:
kabotáž vyvolává obavy
S obavami hledí členové Evropského parlamentu na snahu
Evropské komise uvolnit pravidla pro kabotážní jízdy. Poslanci
z dopravního výboru a z výboru
pro zaměstnanost se takto vyslovili na semináři Severské logistické asociace skandinávských
svazů autodopravců. „Nyní směřují evropské silnice k nejnovější
ukázce sociálního dumpingu
a prekérních pracovních podmínek,“ sdělil dánský sociálně
demokratický europoslanec Ole
Christensen. Přednosti evropského společného trhu by byly
v tom, když konkurence autodopravců by byla vytvářena za
stejných podmínek pro všechny.
Seminář vyústil v požadavek
na Evropskou komisi, Evropský
parlament a národní vlády, aby
uvolnění kabotážních pravidel
bylo schváleno teprve tehdy,
když především podniky z jihovýchodní Evropy nebudou mít
výhody v konkurenci na základě
sociálního dumpingu.
c. Svazy varují před
uvolněním kabotáže
Dříve než se evropská silniční
doprava zboží dále otevře pro
kabotážní dopravu, musí si při-
způsobit podmínky hospodářské
soutěže v jednotlivých zemích.
Jinak kvůli kabotážním jízdám
hrozí zostřený sociální dumping;
takto varuje Severská logistická
aliance NLA (Nordic Logistic
Aliance), která zastupuje svazy
silniční dopravy skandinávských
zemí, i německý spolkový svaz
silniční nákladní dopravy a logistiky (BGL) na závěr nedávného
setkání ve Frankfurtu.
V Evropské unii vládnou ještě beze změny podstatné sociální a fiskální rozdíly. Kabotážní dopravy musí být proto dále
omezeny na limitované přepravy v návaznosti na přeshraniční dopravu. Svazy apelují,
že tak je třeba umožnit fungující konkurenci s dopravními
podniky, sídlícími v dotčených
členských státech. Proto členské státy EU, Evropská komise
a Evropský parlament by měly
zachovat existující kabotážní
pravidla, dokud se nevyrovnají
platové a sociální náklady na
východě a západě. Jednotny
jsou oba svazy také v jejich
úvahách k námětům, aby se
financování infrastruktury více
týkalo nákladních automobilů.
AGENTURA EU PRO ŽIvOT.
PROSTŘEDÍ POŽADUJE
OdSTuPŇOVANé MÝTNé
Agentura EUA bije na poplach. Tato instituce Evropské
unie varuje před závažnými
Transport magazín 4/2013
9
SILNIČNÍ DOPRAVA
SILNIČNÍ DOPRAVA
škodami na zdraví způsobené nákladní silniční dopravou
a požaduje, aby náklady, způsobované takto společnosti,
byly řešeny v poplatcích za používání silnic. Pro to by mýtné
evropských členů EU muselo
být různě odstupňované, protože podíl se stát od státu různí.
V Německu např. jsou náklady
na znečištění s 8 euro centy na
kilometr relativně vysoké.
EUA odhaduje náklady na
znečištění ovzduší na 46 miliard EUR – nemocnost, absence,
předčasná úmrtí. V některých
evropských státech jsou až 16
krát vyšší než v jiných. Neboť
škodliviny se v průmyslových
centrech a horských regionech
odpařují jen pomalu a jsou tam
proto nebezpečnější než jinde.
Zavedení mýtného je v EU
věcí členských států. Dopravní
komisař Siim Kallas oznámil pro
červen 2013 předložení příslušného návrhu zákona. Ten by
měl v Evropské unii upravovat
zvyšování silničních poplatků.
Zástupci dopravy požadují variabilní systém mýtného, který
bere v úvahu různá zatížení.
O to se zasazuje s ohledem na
náklady na zdraví také EUA.
„Evropské hospodářství odvisí od dálkové dopravy zboží,“ uvedla výkonná ředitelka
agentury Jacqueline Mc Glade.
Jsou však skryté náklady, jež
jsou pro osoby při hlavních dopravních trasách zvlášť vysoké.
Jejich odstupňovaná integrace
do ceny zboží může napomoci
zdravějším dopravním metodám a čistším technologiím.
Současně s varováním EUA
požaduje Evropská komise od
Německa, aby dodržovalo dohodnuté mezní hodnoty škodlivin. Skoro ve všech průmyslových centrech se překračují.
LePŠÍ OcHRANA PRáV
ceSTujÍcÍcH V AuTOBuSOVé
dOPRAVĚ V eu
Dnem 1. března nabývá účinnosti nařízení (EU) č. 181/2011
o právech cestujících v autobusové a autokarové dopravě. Na-
10
řízení upravuje základní práva
cestujících, ukládá řadu povinností dopravcům a provozovatelům terminálů a vymezuje
jejich odpovědnost vůči cestujícím. Každý rok cestuje autobusy a autokary v EU zhruba
70 milionů lidí. Místopředseda
Evropské komise Siim Kallas,
odpovědný za dopravu, uvedl:
„Držíme slib: díky tomuto nařízení EU se práva cestujících
rozšiřují i na autobusovou a autokarovou dopravu. EU je nyní
první částí světa, kde platí ucelený soubor práv cestujících pro
všechny druhy dopravy.“
Nová práva cestujících autobusem či autokarem jsou
podobná těm, která se vztahují
na leteckou, železniční a lodní
dopravu. Patří mezi ně:
• zákaz diskriminace založené na státní příslušnosti, pokud jde o sazby a další
smluvní podmínky;
• nediskriminační zacházení
v případě osob se zdravotním postižením a osob se
sníženou pohyblivostí.
Konkrétně to znamená bezplatnou pomoc na určených
autobusových terminálech
a v autobusech a autokarech
či finanční odškodnění za
ztrátu či poškození jejich vybavení umožňujícího pohyb;
• náležité a dostupné informace pro všechny cestující
před cestou a během ní
a obecné informace o jejich
právech v autobusových
terminálech a na internetu;
• náhrada jízdného v plné výši nebo přesměrování v případě nadměrného počtu
rezervací (overbooking),
zrušení nebo zpoždění o více než dvě hodiny od odhadované doby odjezdu (platí
pouze pro cesty na vzdálenost delší než 250 km);
• náhrada škody ve výši 50 %
ceny jízdenky a náhrada
jízdného v plné výši v případě nadměrného počtu
rezervací (overbooking),
zrušení nebo zpoždění o více než dvě hodiny od odhadované doby odjezdu, pokud dopravce nezajistí
cestujícím právo zvolit si
mezi náhradou jízdného
a přesměrováním (platí pouze pro cesty na vzdálenost
delší než 250 km);
• odpovídající pomoc (lehké
jídlo, strava, občerstvení
a v případě potřeby ubytování) v případě zrušení nebo zpoždění o více než
90 minut pro cesty delší než
tři hodiny (platí pouze pro
cesty na vzdálenost delší
než 250 km);
• odškodnění v případě úmrtí, zranění, ztráty či poškození zavazadel v důsledku
dopravní nehody;
• mechanismus vyřizování
stížností, který stanoví dopravci a který budou moci
využívat všichni cestující;
• určení nezávislých subjektů, které mají pravomoc
prosazovat dodržování nařízení a případně ukládat
sankce, ve všech členských
státech EU.
Souvislosti
Dříve než se Evropská komise před pěti lety rozhodla
předložit svůj návrh týkající se
práv cestujících v autobusové
a autokarové dopravě, neexistovala v oblasti obecných práv
pro tento druh dopravy žádná
mezinárodní dohoda, která
by byla uplatňována ve většině členských států, ani žádné právní předpisy EU. Přijetí
nařízení o právech cestujících
v autobusové a autokarové dopravě v roce 2011 znamenalo
dokončení právního rámce
pro uživatele všech druhů dopravy na úrovni EU.
další kroky
Na podzim roku 2013 Evropská komise uspořádá první
setkání s vnitrostátními orgá-
SILNIČNÍ DOPRAVA
ny s cílem koordinovat účinné
uplatňování právních předpisů
o právech cestujících v autobusové a autokarové dopravě.
ZiMNÍ PROGNÓZA eVROPSKé
KOMiSe NA OBdOBÍ
2012–2014
Postupné zdolávání překážek. Zatímco podmínky na
finančním trhu v EU se od loňského léta výrazně zlepšily,
hospodářská činnost v druhé
polovině roku 2012 nenaplnila očekávání. Hlavní ukazatele
však naznačují, že HDP v EU
nyní přestalo klesat a očekává
se, že hospodářská činnost se
postupně zrychlí. Oživení růstu
bude zpočátku poháněno rostoucí vnější poptávkou. K oživení domácích investic a spotřeby
dojde dle odhadů později v průběhu roku a očekává se, že do
roku 2014 se domácí poptávka
stane hlavní hnací silou zvyšování růstu HDP.
Slabá hospodářská činnost ke
konci roku 2012 má za následek nízkou výchozí úroveň pro
letošní rok. Kromě toho se růst
navrací pomalejším tempem,
než se dříve očekávalo, a proto
bude podle projekcí roční růst
HDP v EU v roce 2013 nízký,
a to 0,1 %, a v eurozóně dojde
k poklesu o 0,3 %. Čtvrtletně se
HDP vyvíjí poněkud dynamičtěji, než naznačují roční úda-
je, a předpokládá se, že HDP
ve čtvrtém čtvrtletí roku 2013
bude v EU o 1,0 % vyšší než
v posledním čtvrtletí roku 2012
a v eurozóně o 0,7 %.
Rozpor mezi lepší situaci na
finančním trhu a zdrženlivými
makroekonomickými vyhlídkami pro rok 2013 je do velké
míry způsoben nápravou opírající se o rozvahové nástroje
centrální banky, která nadále
zatěžuje krátkodobý růst. Její
další pokračování rovněž posílí základ pro hospodářský růst
v roce 2014, který je odhadován na 1,6 % v EU a 1,4 % v eurozóně.
Olli Rehn, místopředseda
Komise odpovědný za hospodářské a měnové záležitosti
a euro, uvedl: „Pokračující
vyvažování evropského hospodářství i nadále zatěžuje
růst v krátkodobém výhledu.
Současnou situaci lze shrnout
takto: statistické údaje z konce
loňského roku jsou zklamáním,
názory na nedávný vývoj jsou
již povzbudivější a důvěra investorů v budoucnost roste.
Nedávno byly učiněny rozhodné politické kroky, díky nimž
se otevírá cesta pro obnovení
růstu. Musíme pokračovat v reformách a neochabovat, protože tím by mohla být ohrožena
důvěra, která se postupně vra-
cí, a zpozdilo by se tak nutné
oživení růstu a vytváření pracovních míst.“
K PROBLeMATice BiOPALiV
Zvýšená poptávka po produkci plodin používaných pro
výrobu biopaliv může vést
k úbytku lesů a jejich přeměně na zemědělskou půdu. Tato
nepřímá změna ve využívání
půdy následně zvyšuje emise
CO2, které by jinak byly zachyceny stromy. EU se proto
chce zaměřit na nepotravinová
biopaliva vyráběná z odpadu
nebo ze zbytků. 20. února se
výbory pro životní prostředí
a pro průmysl a energetiku sešly s odborníky v diskuzi nad
návrhem Komise na omezení
využívání biopaliv vyráběných
z potravinových plodin.
„Doufám, že se v budoucnu
nebudeme muset rozhodovat
mezi tím, co jíme, a jak jezdíme,“ řekla během semináře
zpravodajka Výboru pro životní prostředí, francouzská liberálka Corinne Lepage.
Proč dávat přednost biopalivům z nepotravinových surovin?
„Jsme si vědomi toho, že
biopaliva, stejně jako jakýkoli
jiný zdroj energie, představují
určité problémy. Jedním z nich
je nepřímá změna ve využívání
půdy,“ řekl zpravodaj Výboru pro průmysl a energetiku,
španělský lidovec Alejo Vidal-Quadras. „Podpora pokročilých biopaliv by změny ve využívání půdy minimalizovala,“
myslí si.
K nepřímé změně ve využívání půdy, zkráceně ILUC (indirect land use change) dochází, když se zemědělská půda
v Evropě využívá ve výraznější míře k produkci plodin
určených pro výrobu biopaliv
místo výroby potravin a krmiv. Poptávka po potravinách
a krmivech však zůstává stejná
a státy ji uspokojují dovozem
ze zemí s nižšími výrobními
náklady. To následně vyvolává
potřebu rozšiřování orné půdy
v těchto částech světa. Často
se tato orná půda získává kácením lesů. To vede k nárůstu
emisí, které by jinak byly pohlceny stromy.
Pokročilá biopaliva: jsou
lepší, ale téměř neexistují
Podle údajů Evropské komise mají biopaliva z odpadů a potravinářských zbytků
menší dopady na klima a neovlivňují ceny potravin, protože nenahrazují potravinářské
produkty. Tento druh tzv. pokročilých biopaliv se ale ještě
komerčně nevyrábí, jak upozornil Raffaello Garofalo z European Biodiesel Board. Jejich
produkci a využití by mohly
urychlit veřejné dotace, které
by po roce 2020 měla dostávat
jen nepotravinová biopaliva.
Komisařka pro opatření na
ochranu klimatu Connie Hedegaard připustila, že pokročilá biopaliva nejsou v současnosti dostatečně rozvinutá,
zejména z důvodu vysokých
výrobních nákladů, jsou však
podle ní udržitelnější a měla
by získat větší podporu.
Transport magazín 4/2013
11
SILNIČNÍ DOPRAVA
SILNIČNÍ DOPRAVA
SDRUŽENÍ AUTOMOBILOvÝCH DOPRAvCŮ
Vás zve na odborný seminář
Metrologie v dopravní firmě
Seminář je zaměřen zejména na teploměry u dopravy a skladování zboží pod řízenou teplotou, tachografy,
rychloměry, váhy a zařízení kontroly hmotnosti.
25. dubna 2013
Regionální pracoviště Brno, Podhájí 1a, Brno-řečkovice
Cena školení: 1
500 kč (1 000 kč pro člena Sdružení ČB)
cena je bez dPH, zahrnuje výuku, učební materiály a občerstvení.
www.prodopravce.cz/skoleni.php
• Praha 241 040 127, [email protected] • Brno 549 274 229, [email protected] • Ostrava 596 618 930, [email protected]
• Hradec králové 495 537 221, [email protected] • Ústí nad Labem 475 209 102, [email protected]
• Č. Budějovice 387 425 949, [email protected] • Plzeň 377 388 489, [email protected]
KRáTKé ZPRáVy Z eVROPy
jana Sláčalová
vedoucí odboru informací
N
ALKOTeSTeRy Ve fRANcii
ařízením z 28. února Ministerstvo
vnitra zrušilo navrhované sankce za
nepřítomnost alkotesteru ve vozidle.
Podle Zákona o silničním provozu musí řidič
prokázat, že součástí výbavy vozidla je nepoužitý alkotester, který splňuje stanovená kriteria.
Absence alkotesteru však nebude podléhat žádným sankcím.
Související legislativa:
Nařízení č. 2013-180 z 28. února 2013 doplňující článek R. 233-1 Zákona o silniční dopravě
Zainteresované osoby: řidiči silničních motorových vozidel (s výjimkou mopedů)
Předmět: zrušení sankcí za přestupek řidiče
motorového vozidla – nepřítomnost alkotesteru
ve vozidle
Platnost: od 1. března 2013
Poznámka: Řidič motorového vozidla je povinen mít ve vozidle alkotester. Tato povinnost
byla upravena nařízením, které s účinností od 1.
března 2013 ruší sankce, které měly být uplatňovány v případě porušení povinnosti mít ve
vozidle alkotester.
Požadavky na alkotester: Alkotester musí
mít výrobcem uvedenou dobu použitelnosti,
konkrétně datum expirace. Alkotester musí být
označen ochrannou známkou s vyznačením
souladu se standardy, stanovenými v Úředním
věstníku Francouzské republiky.
Za vyhovující jsou považovány elektronické alkotestery – imobilizéry, které odpovídají
podmínkám dle čl. L. 234-17 (pro řidiče nákladních vozidel) a dle čl R. 317-24 (pro řidiče
autobusů).
Foto: lapresse.ca
12
SILNIČNÍ DOPRAVA
MÝTNé V POLSKu
O
d 30. března došlo v Polsku k rozšíření sítě zpoplatněných silnic o 160 kilometrů. Na svém počátku zahrnoval polský mýtný systém 1 565 kilometrů silnic.
vlivem postupného rozšiřování čítá současná zpoplatněná síť
téměř 2 200 kilometrů. Výhledově se počítá se zpoplatněním
7 000 kilometrů silnic. Tento stav by měl podle předběžných odhadů nastat v roce 2017.
Zatím poslední etapa rozšíření se týká následujících rychlostních silnic a silnic I. třídy:
Rychlostní silnice S7 a silnice I. třídy č. 7:
• Obchvat Elblągu, úsek: křižovatka se silnicí III. třídy č. 1104N–
uzel Raczki (přibližně 3,7 km)
• Úsek uzel Modlniczka–uzel Balice I (přibližně 3,5 km)
• Úsek uzel Raczki–uzel Elbląg-Wschód (přibližně 3,8 km)
K
Rychlostní silnice S8:
• Úsek uzel Piotrków–uzel Radziejowice (přibližně 93,6 km)
Rychlostní silnice S19:
• Úsek Stobierna – uzel Rzeszów-Wschód (přibližně 6,9 km)
Silnice I. třídy č. 4:
• Obchvat Jarosławi, úsek Tywonia – Tuczempy (konec obchvatu Jarosławi) (přibližně 11,3 km)
Silnice I. třídy č. 79:
• Úsek Jaworzno (hranice města) – uzel Modlniczka (přibližně
37,8 km)
NOVé NáLePKy TecHNicKé KONTROLy A eMiSÍ
oncem března 2013 se do oběhu dostaly nové kontrolní nálepky, které prokazují platnost
technické kontroly a měření emisí. Aby
bylo zabráněno případnému zneužití,
jsou nově jednotlivé archy číslovány.
do vyčerpání zásob budou STK a SMe
vydávat staré nálepky, jejichž platnost
zůstává beze změny, tedy do data uvedeného na nálepce.
Do budoucna se počítá s tím, že unikátní označení bude mít každá kontrolní nálepka a v informačním systému CIS
STK bude vedena související evidence.
Starý hologram
S
Nový hologram
RAKOuSKO – ReTTuNGSGASSe
platností od 1. ledna 2012 platí na
rakouských dálnicích a rychlostních silnicích povinnost vytvořit
průjezdný pruh pro vozidla s právem přednostní jízdy (tzv. „Rettungsgasse“).
této zóny je nutné předem požádat. Více
informací a formulář žádosti jsou umístěny
na http://tobi.bkk.hu. S platností od 1. dubna 2013 musejí mít vozidla, která přesahují povolené rozměry, kromě povolení pro
vjezd do města ještě navíc povolení pro
nadměrnou přepravu. Formulář pro tento
druh dopravy je uveden rovněž na výše
uvedeném odkazu.
Šíře tohoto pruhu by měla být minimálně 3,5 metrů. Rakouské orgány vyzývají
všechny řidiče ke spolupráci při vytváření
tohoto průjezdného pruhu. Kromě umožnění průjezdu zásahových jednotek se při
této spolupráci řidiči vyhnou i pokutě, která v případě nevytvoření průjezdného pruhu nebo vjezdu do průjezdného pruhu činí
až 2 180 EUR.
Podmínky vjezdu do Budapešti
Na území maďarského hlavního města
byla v roce 2009 vytvořena nízkoemisní
zóna. Pro možnost realizovat jízdu v rámci
Transport magazín 4/2013
13
SILNIČNÍ DOPRAVA
SILNIČNÍ DOPRAVA
ZPRáVy Ze SVĚTA
ing. jiří Kladiva, cSc.
cBc
dáNSKO
dOBRé SPediČNÍ VyHLÍdKy PRO PřÍŠTÍ
Tři MĚSÍce
Evropští speditéři mají naději, že přepravní
množství v příštích měsících porostou. Udává to Evropský spediční index (European
Freight Forwarding Index) vydávaný Dánske
Bank. Index očekávání stoupl proti prosinci
o 6 bodů na 59. Od 50 bodů jde o náznak
růstu. Předtím se udával minimální růst ze
41 na 42 bodů, přičemž toto stále značí pokles přepravních objemů. Zejména pozitivní jsou očekávání v námořním zboží (70).
Pro silnici a letecké zboží ukazuje index
mírný nárůst (58). Regionálně jsou vyhlídky
nejlepší vyhlídky pro Švýcarsko, Švédsko
a východní Evropu. Německo vychází na
54 bodů.
fiNSKO
TřeTÍ OdjeZd TRAjeKTu fiNNLiNeS
NA TRASe HeLSiNKi - ROSTOcK
Třetím odjezdem jen pro zbožové zaměření završuje rejdařství Finnlines trajektovou
dopravu mezi Helsinkami a Roztockem
v Německu. Od 14. dubna je tak v rámci
týdenní přímé dopravy třetí na jih směrovaná možnost ložení - jak informoval
podnik koncem února. Každý čtvrtek ve
20.30 hodin odjíždí loď ro-ro, patřící Finnlines, z Helsinek. Dojezd do Rostocku je
v sobotu ráno v pět hodin. V protisměru již
je déle v provozu nákladní linka v sobotu
večer z Rostocku.
NĚMecKO
cHySTá Se VeLKá NOVeLu ZáKONA
O SiLNiČNÍ NáKLAdNÍ dOPRAVĚ
Přistupuje k ní spolková vláda jakožto k silnému zásahu do práva kolem dopravy zboží po silnici. Středobodem jsou kontrolní
14
Foto: Carlos Sardá
práva Spolkového úřadu pro nákladní dopravu (BAG), přizpůsobení pravidel o kabotáži a jasná definice kvalifikace řidiče
z povolání. Se „zákonem o změně zákona
o silniční dopravě a dalších zákonů“ chce
vláda mnohá ustanovení práva o dopravě
zboží přizpůsobit, ujasnit a precizovat.
Například s „Autobusovým zákonem“ se
bude měnit šest zákonů z oblasti dopravy.
Kontrolní práva BAG V nákladní dopravě
bude muset nově řidič umožnit úředníkům
BAG vstup do kabiny. Vláda tak reaguje na
časté střety mezi řidiči a úředníky BAG,
když tito chtějí kontrolovat ložnou plochu při přepravě nebezpečných věcí nebo
vstoupit do kabiny při kontrole mýtného či
tachografu. Za tím účelem se změní paragraf 12 zákona o silniční nákladní dopravě.
Kabotáž. S ohledem na přístup Chorvatska
do EU k 1. červenci 2013 se změní v novelizovaném zákoně omezení kabotáže pro
chorvatské držitele licencí EU, v zákoně
zakotvená. Již vyběhlá kabotážní omezení
pro Bulharsko a Rumunsko se škrtnou. Zaplněna bude jedna mezera v ustanoveních
o pokutách: v budoucnu bude nelegální,
když nákladní vozidla v přeshraniční dopravě v jiném členském státě EU – aniž by
tam provedla kabotážní jízdu - vjela prázdná do Německa a zde provedla více než
jeden kabotážní transport.
Doklady provázející zásilku: doprovodné
doklady nemusí být do budoucna vezeny nutně v papírové formě, nýbrž mohou
být při kontrolách zpřístupněny například
na notebooku nebo na tabletu. Kontrolní
úředníci budou však do nich moci nahlédnout bez technických pomocných
prostředků – doprovodné doklady na USB
tomuto požadavku vyhovovat nebudou.
Kvalifikace. Budou odstraněna protiřečící
si ustanovení o kvalifikaci řidiče z povolání
a získání řidičského oprávnění. Od 19. ledna 2013 je minimální věková hranice pro
získání řidičského průkazu třídy C snížena z 21 na 18 let – pokud předtím došlo
k absolvování získání základní kvalifikace.
Avšak nařízení o kvalifikaci řidiče z povolání (BKrFQV) vyžaduje, že před získáním
základní kvalifikace se předloží řidičské
oprávnění. Nové ustanovení uvádí, že řidič
během získávání základní kvalifikace musí
jezdit na školním vozidle za doprovodu
učitele jízdy.
Zahraniční přestupky. Podle „Evropské
úmluvy o práci jízdního personálu zaměstnaného v mezinárodní silniční dopravě
(ARTR)“, ratifikované Německem se v zákoně o jízdním personálu vytváří možnost
stíhat v tuzemsku provinění, ke kterým
došlo v zahraničí. Další změny zákona se
týkají kromě jiného ukládání dat a jejich
poskytování mezi úřady.
kÖLN: OBJÍŽĎky DENNĚ PŘIJDOU FIRMu NA 1.700 euR (43 000 Kč)
Ježdění po objížďkách znamená delší jízdní doby a vyšší spotřebu paliva pro dopravce – to vyvolává v regionu Kolína n. R.
velké vícenáklady. Důvodem je uzavření
rýnských mostů u Leverkusenu a v Kolíně –
Mühlheimu pro těžké nákladní automobily.
Jde o výsledek dotazování kolínské hospodářské komory a vestfálského svazu speditérů VVWL. „V průměru se načítají vícenáklady pro každý podnik kolem 1 700 EUR
za den,“ uvádí Průmyslová a obchodní komora v Kolíně n. R. Bylo dotázáno 545 podniků a 100 jich odpovědělo. Tyto podniky
nasazují denně více než 3 600 nákladních
automobilů. Víc než polovina je uzavřením
mostů velmi silně nebo silně dotčena. Vícenáklady dopravců o 10 % nejsou žádnou
zvláštností. Podle nich to je absolutně hospodářsky i ekologicky škodlivé. Most na A1
u Leverkusenu je uzavřen pro vozidla nad
3,5 tuny od listopadu. Počátkem ledna se
k tomu připojil druhý zmíněný most, který
je tabu pro vozidla nad 30 tun. Situace se
stavebně poškozenými mosty vede k požadavku komory: „Potřebujeme kvalitní plán
obnovy mostů.“ Tyto věci již nelze dále odsouvat. A není to jen kolínské téma. Každý
sedmý most v Německu má problémy. Stát
se nemůže vyvléci z odpovědnosti a musí
prý dát prostředky k dispozici. Navrhuje se
provádět všeobecně výstavbu na dálnicích
ve třech směnách sedm dní v týdnu, aby
se stavební časy zkrátily. Při celkem 375
mostech v Severním Porýní – Vestfálsku na
dálnicích a spolkových silnicích činí potře-
SILNIČNÍ DOPRAVA
ba sanace kolem 3,5 miliard EUR (cca 88
miliard Kč). „Tyto prostředky zatím chybí,“
říká mluvčí ministerstva dopravy této spolkové země. Žádná dobrá zpráva pro hospodářství regionu. Vždyť přímo jsou postiženy třeba Bayerovy chemické závody
a Lanxessa v Leverkusenu či automobilka
Ford v Kolíně – Niehlu. Proto tyto a další
firmy jdou na barikády, když říkají: „Dopravní situace v Kolíně n. R. vede k velkým
hospodářským škodám.“
NáKLAdNÍ řidiČ MuSÍ POKuTu SáM
ZAPLATiT
Pokud nemůže řidič absolvovat túru, předanou disponentem, v rámci zákonně předepsané doby řízení a odpočinku a přesto
jede, musí následnou pokutu uhradit sám.
Rozhodl tak zemský pracovní soud Porýní –
Falcka. Dokonce když zaměstnavatel hrozí
výpovědí pracovní smlouvy, není to pádný
důvod pro porušení platného zákona.
Tip: řidič má svého disponenta informovat o hrozícím porušení zákona, případně
informovat jeho nadřízeného. Protože dohovor s příjemcem může vést k novému
časovému uspořádání. Tak je možno se
vyhnout konfliktu se zákonem.
„HRDINA SILNICE“ ZA ÚNOR 2013
Nákladní řidič Rüdiger Sälzer, specializovaný na přepravy nebezpečného zboží,
jel 7. prosince pozdě večer po dálnici A45
směrem Frankfurt n. M., když uviděl blikat
před sebou mimo vozovku varovný signál.
Po přiblížení zjistil, že nákladní vůz prorazil svodidlo a zřítil se z 10metrového
svahu. Zajistil místo nehody, informoval
policii a záchrannou službu. Potom se
pustil do tmy ze svahu, aby zjistil situaci.
Větve stromů pronikly do kabiny havarovaného vozidla a nebylo možno se do ní
dostat. Řidič v ní byl uzavřen, zkrvavený
a v panice. Salzer ho alespoň uklidňoval.
Záchranná služba přijela naštěstí za krátkou dobu. Bez zásahu Sälzera by jeho kolega zřejmě přišel o život. Za svou pomoc
obdržel plaketu Hrdina silnice, kterou
uděluje Good Year.
POLSKO
TT-LiNe PLáNuje TRAjeKTOVOu LiNKu
ŠVédSKO – POLSKO
Trajektové rejdařství TT-Line chce přidat
k dosavadní službě Německo – jižní Švédsko novou linku do Polska. S přístavními
správami Štětína a Swinoujscie byla již
dohodnuta spolupráce pro otevření nové
služby pro cestující a zboží mezi Trelleborgem a Swinoujscie. Měla by být pokud
možno otevřena před letošní letní sezónou.
ŠVédSKO
TNT NASAZuje NA SKANdiNáVii Z SRN
VeLMi dLOuHé SOuPRAVy
Společnost TTN Expres uvedla v relaci mezi
německým Puttgadenem a Helsingborgem
ve Švédsku do provozu velmi dlouhé silniční
nákladní soupravy. Tím podnik snižuje emisi CO2 na této trase podle vlastních údajů
o 10 %. Od počátku roku 2013 kompletuje
společnost soupravy v Puttgardenu v návaznosti na transporty zboží ze středisek v Arnheimu a Hannoveru. Na skandinávské části
cesty jezdí nyní dvě dlouhé soupravy místo
tří dosavadních vozidel. Ve skandinávských
zemích jsou povoleny kombinace do délky
25,50 m, ve většině zemí EU je délka omezena 18,75 m.
uSA
TRucKeRůM HROZÍ VyŠŠÍ NáKLAdy
I když podle nové analýzy ratingové agentury Standard & Poors většina autodopravců v USA počítá se stabilním rozvojem,
není vnější prostředí příznivé. Různé nákladové oblasti se přičiňují o to, že přes
nárůst sazeb nejsou vyhlídky růžové. Významná může být navíc otázka financování dálničního fondu Highway Trust Fund
(HTF). Infrastruktura v USA se považuje
za podfinancovanou. Platí to zejména pro
fond HTF, ze kterého se financují projekty
výstavby silnic. Ten se naplňuje z fixních
dávek z litru benzínu a nafty, ale ty se od
poloviny 90. let nemohly zvyšovat, protože
to nebylo politicky prosaditelné. Vláda tak
musela hledat v minulých letech jiná řešení, protože příjmy nepostačovaly. Nyní se
experti obávají, že fond do roku 2015 zcela
vyschne a diskutují se jiné příjmové zdroje. Oborový svaz autodopravců Američan
Trucking Associations (ATA) navrhuje, aby
se dlouho zmrazené příspěvky zvedly. Státní finanční orgán General Accouting Office by rád uvedl do hry poplatek za ujetou
míli. Všichni analytici jsou jednotní v tom,
že podniky silniční nákladní dopravy mohou dále zvyšovat s ceny. Je otázkou, zda
to vystačí k vyrovnání rostoucích nákladů.
Kratší doby řízení. Jako další nákladový
zdroj hrozí značné změny pravidel o pracovních dobách. Pravidla, přijatá v roce
2010, mají začít platit od července 2013 závazně pro všechny podniky. Ovšem jejich
příznivci a odpůrci se ještě setkávají před
soudy kvůli prosazení různých detailních
změn. Nové pravidlo kromě jiného předpokládá dobu řízení 11 hodin a pracovní
dobu 14 hodin denně. V průběhu osmi hodin musí mít řidič 30 minutovou přestávku.
Maximální týdenní pracovní doba se zkrátí
z 82 na 70 hodin. Pro srovnání: ve většině
Evropy je denní doba řízení devět hodin
(dvakrát v týdnu 10), týdenní doba řízení
maximálně 56 hodin.
Chybí až 30 000 řidičů. Zvyšování nákladů ovlivní napětí kolem řidičů. Bude-li chtít
podnik na konci recese zvýšit svou kapacitu, musí získat další personál, vyškolit ho
a zapracovat. Náklady na to na hlavu činí
mezi 5 000 až 6 000 USD. Nedostatek řidičů má několik důvodů. Pracovní podmínky
jsou tvrdé, to vede k častým výpovědím.
Podle ATA řidiči střídají „job“ po 343 dnech.
Náznaky konjunktury vedou k tomu, že řidiči mění svá místa ve prospěch méně náročných a lépe placených zaměstnání. Dopravci reagují s výchovnými programy, jež
dávají řidičům vyšší kvalifikaci a více je svazují s podniky zaměstnavatelů. Nedostatek
řidičů se zvýší bezpečnostním programem
CSA (Compliance, Safety and accountability Programm), který je v platnosti od roku
2010. Program vytváří větší tlak na dopravce, protože řada zákazníků požaduje jejich
účast v programu za podmínku účasti ve
výběrovém řízení. Dopravci však smysl CSA
zpochybňují. Současné ukazatele, alespoň
podle FedEx Ground, neidentifikují dopravce a řidiče, kteří představují opravdové riziko. I když se podnik považuje za jeden
z nejbezpečnějších v oboru, v rámci kritéria
„fitness“ řidičů dopadá značně špatně. Přes
nízkou nehodovost to vede ke špatným hodnotám dle CSA. Regionální úřad FM CSA
si je naproti tomu jist, že čísla jsou udána
správně; v roce 2011 počet nehod nákladních vozidel a autobusů poklesl proti předchozímu roku o 4 %. Proto chce úřad letos
bezpečnostní rating zveřejnit a podniky na
základě hodnot CSA roztřídit. Podniky mají
nyní obavu, že to dále zvýší jejich náklady.
Kromě jiného proto, že pojišťovny rating
používají, aby diferencovaly bezpečnostní
pojistky. Kromě toho vyhánějí náklady směrem nahoru nové emisní standardy pro nová
vozidla a ta jsou potom dražší a také zvyšují
ceny použitých nákladních vozidel - ty se
od roku 2001 ztrojnásobily.
Transport magazín 4/2013
15
EKONOMIKA A LEGISLATIVA
eKONOMiKA
&LeGiSLATiVA
POjiŠTĚNÍ PRáVNÍ OcHRANy
Foto: John Leach
dr. Mgr. Milan Hradec
dr. Mgr. Milan Hradec
Právník, soudní znalec a expert v oboru motorových vozidel, uznávaný odborník
na pojišťovací a automobilovou problematiku a problematiku bezpečnosti provozu (přednáší
na VŠFS a ZČU PR), autor několika publikací a skript.
E–mail: milan. [email protected] cz
V
tomto článku se zaměříme na základní
rysy a problematiku
pojištění a to na pojištění právní ochrany a pojištění odpovědnosti za škodu. Obecně platí,
že každý jednotlivec - občan, si
musí před sjednáním komerčního pojištění zvážit, zda produkt
pojišťovny nabízený ke koupi,
je pro něj finančně odpovídající, vzhledem k možnému vzniku rizika a tedy povinnosti zaplatit škodu, která vznikla buď
na vlastním majetku nebo poškozením cizího majetku nebo
zdraví.
Pojištění právní ochrany
Zajišťuje právní ochranu osoby, která hájí své zájmy. Poskytnutí právní ochrany přitom
nezávisí na tom, zda je tato
osoba na straně žalované nebo
žalující. Pojistné plnění zahrnuje u tohoto typu pojištění odměny advokátům, soudní poplatky,
náklady na znalecké posudky
a i další soudní náklady v případě prohraného nebo ne zcela
úspěšného sporu, náklady na
soudní znalce a svědky, cestov-
16
ní výdaje pojištěného na soudní
řízení. Pojistitel zároveň poskytuje služby přímo spojené s pojištěním (především poradenské
služby). Přesněji pojištění právní
ochrany pomáhá klientovi např.
ve věcech uplatnění nároků na
náhradu vzniklé škody, řešení
soudních sporů, řešení otázek zavinění dopravní nehody,
ochraně práv v případě porušení povinností nebo zásahu do
práv pojištěné osoby ze strany
třetích osob.
Pojištění právní ochrany však
nezahrnuje náhradu pokut, peněžitých trestů a jiných finančních sankcí uložených pojištěnému, v tomto případě se totiž
nejedná o spor, ale již o uzavřený a ukončený případ, který ve
většině již nemá odvolací instanci. Dále pak náklady, které
je povinna uhradit jiná osoba
(jedná se o osobu odlišnou od
pojištěného, nebo od osob na
které se pojištění přímo vztahuje a to mohou být například
jmenovitě zapsané osoby v pojistné smlouvě). A především na
spory mezi pojištěným a pojisti-
telem. V takovém případě by se
jednalo o jednostranně zaujatou osobu a jakýkoli právní spor
by byl anulován.
Na pojistném trhu je více
druhů a variant pojištění právní ochrany. Produkty pojištění
právní ochrany mohou využít
jak fyzické tak právnické osoby.
Cílem tohoto pojištění je ochránit klienty před nepříznivými
důsledky nahodilých právních
sporů a s tím spojených souvisejících finančních nákladů na
prosazení právních zájmů pojištěného. Rozsah poskytovaných
služeb je vždy definován při
sjednání pojištění, nejčastěji ve
všeobecných pojistných podmínkách, které jsou součástí
pojistné smlouvy.
U tohoto druhu pojištění je
výhodou, že pojištění nemá
spoluúčast a lze sjednat a specifikovat přesně i rozsah pojištění. To vše se dá sjednat při uzavírání pojistné smlouvy, např.
specifikace pro pojištění právní
ochrany řidiče, zastupování při
odstraňování následků nehody
vozidla, jak pojištěnému tak
v případě poškozeného, při zastupování v přestupkovém řízení, nebo při uplatňování náhrady škody.
Příklady pojistných produktů:
Právní ochrana rodiny - tento produkt poskytuje základní
právní ochranu rodinám v běžném soukromém životě. V tomto typu pojištění vás pojišťovna
bude zastupovat při uplatnění
práva a nároků na náhradu škody, obhajobou v trestním nebo
přestupkovém řízení, hájení zájmů ve sporech s jinými pojistiteli, ve sporech u již uzavřených
smluv, při ochraně vlastnického
práva k movitým věcem, anebo
i v oblasti práva sociálního zabezpečení.
Právní ochrana řidiče - u tohoto pojištění se pojištění vztahuje
pouze na osobu řidiče uvedeného v pojistné smlouvě. Pojištění
se převážně vztahuje na stejné
typy škod, jako v předchozím,
nyní pro příklad zranění u dopravní nehody, při zavinění
dopravní nehody, spor s hava-
EKONOMIKA A LEGISLATIVA
rijní pojišťovnou, reklamace po
opravě, zastupování při odejmutí a zpětném navrácení TP
(technického průkazu), nebo ŘP
(řidičského průkazu).
by spolupracující v rozhodné
době a pracující pro daného
pojistníka. Předmět podnikání
pojištěného musí být vždy specifikován v pojistné smlouvě.
Právní ochrana pro držitele
nemovitosti - toto pojištění je
určené pro vlastníky a pro nájemce nemovitostí, které jsou
užívány k soukromému účelu.
Soukromým účelem se rozumí
osobní nevýdělečné užívání
(osobní byt, rodinný dům, garáž, chata, nebo bytová jednotka v obytném domě). Opět se
jedná o zastupování ve věcech
uplatnění nároku odškodnění,
obhajoba v trestním nebo přestupkovém řízení, hájení zájmu
při sporech s jiným pojistitelem, ve sporech o zásahu třetí
osoby do vlastnického práva,
hájení práva ve sporech se sousedy, spory s dodavateli energií
a služeb, telekomunikační společností aj., nájemní a podnájemní spory atd.
Dalšími možnými druhy pojištění právní ochrany však má
dlouhou a pestrou specifikaci.
Toto rozčlenění již řeší jednotlivé pojišťovny jako specifika
produktů jednotlivým skupinám. Aby pojišťovna mohla vytvořit určitý případně specifický
produkt, musí na toto riziko být
nechystána a případě klientovi
nabídnout ty nejlepší služby.
Na našem trhu je v současné
době velké množství pojišťoven. Většina z nich, ať v malé
nebo velké míře nabízejí produkty z odvětví právní ochrany.
Převážně se však jedná o právní ochranu ve vztahu k rodině,
nemovitosti, podnikatel, řidič
anebo vlastník vozidla.
Právní ochrana pro vlastníky
vozidel - tento produkt je určen
přímo pro majitele, provozovatele, nájemce a vlastníky vozidel, ale může být i vztaženo pro
řidiče. Smlouvy jsou většinou
přesně specifikované pro dané
vozidlo dle jeho RZ (registrační
značky), výjimečně může být
smlouva postavena pro přesně
danou a specifikovanou flotilu vozidel ve vozovém parku
pojištěného subjektu. Opět se
pojištění vztahuje obdobně jako
u pojištění řidiče na zranění
u dopravní nehody, při zavinění
dopravní nehody, spor s havarijní pojišťovnou, reklamace po
opravě, zastupování při odejmutí a zpětném navrácení TP
(technického průkazu), nebo ŘP
(řidičského průkazu).
Právní ochrana podnikatelů toto pojištění je vhodné především pro malé a střední podnikatele a podnikatelské subjekty,
kterým je poskytována právní
ochrana v souvislosti s jejich
podnikatelskou činností. Pojištěným je vždy podnikatel, který uzavřel pojistnou smlouvu.
Smlouva se však může vztahovat i na zaměstnance a oso-
Jednou z největších pojišťoven v oblasti pojištění právní
ochrany je D.A.S. pojišťovna
právní ochrany, a.s. Tato pojišťovna je výhradní a specializovaná pouze na produkty
z tohoto odvětví pojištění. Jejich specializací je pouze právo a zastupování. Mezi jejich
produkty můžeme najít krmě
pojištění rodiny, nemovitosti,
vlastníka vozidla, řidiče, podnikatele, také pojištění pro
zaměstnance, při úrazu, lékaře (lékařskou praxi, lékárníka
nebo veterináře), myslivce,
vzdělávacích a výchovných zařízení nebo pro sportovce.
Pojišťovny pak jednotlivé produkty nabízejí svým klientům
takzvaně dle přání a specifikací
na míru, nebo nabízejí jednotlivé balíčky, které mohou obsahovat více produktů pojištění.
Pojištění odpovědnosti
za škodu
Pojištění odpovědnosti za
škodu se vztahuje na škody
vzniklé, které pojištěný způsobil buď přímo, nebo nepřímo
svým jednáním nebo chováním, neúmyslně a vznikla škoda třetí osobě. Škoda poškozenému vznikla na majetku, nebo
na zdraví, případně i jiná škoda
(právní). K poškození majetku
je klasifikované jako poškození,
nebo zničení dané věci, u vzniku škody na zdraví se může
jednat o škodu způsobenou
nemocí, úrazem. Odpovědnost za škodu je obecně dána
občanským zákoníkem (část 6.,
hlava II), v pracovně-právních
vztazích pak zákoníkem práce
(část 2., hlava XIII) a je specifikovaná jako škoda, za kterou
pojištěný podle určitého právního předpisu odpovídá.
Škoda se hradí v té výši, v jaké
za ni pojištěný odpovídá podle
právních předpisů. Nejčastěji
se vyskytuje jako skutečná škoda vzniklá odpovědností, nebo
nedbalostním jednáním pojištěného. V tomto druhu pojištění
neplatí náhradu škody pojistitel
pojištěnému, ale poškozenému,
i přesto, že smluvní vztah u tohoto druhu pojištění je sjednán
pojistnou smlouvou mezi pojišťovnou a pojištěncem (plátce
pojistného).
V některých případech, kde
zákon stanoví jinak, nebo je
odlišně uvedeno v pojistné
smlouvě, je přímý nárok vůči
pojišťovně na poškozeném.
Tento přímý nárok vůči pojistiteli je například u povinně
smluvního pojištění za škodu
vzniklou při provozu vozidla
(tzv. povinné ručení) neboli,
zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou provozem vozidla
a o změně některých souvisejících zákonů. Tento druh pojištění je tzv. povinně smluvní,
to znamená, že je ze zákona
povinné, ale smluvně si je možné vybrat pojistitele, u kterého
chce být klient pojištěn.
Obecně pojištění odpovědnosti není povinné (to znamená, že se jedná o dobrovolné
pojištění a zde záleží na každém jedinci, chcete-li klientovi,
jak přebírá na sebe riziko případně vzniklé pojistné události.
Pojištění odpovědnosti občanských rizik, nebo též uváděno jako pojištění odpovědnosti
v běžném občanském životě,
poskytuje pojištěnému ochranu
v případě, kdy svým jednáním
a chováním způsobí neúmyslně škodu jinému subjektu za
kterou odpovídá a za kterou je
povinen poškozenému nahradit
tuto vzniklou škodu. V případě
sjednaného pojištění, pojišťovna
poškozenému nahradí vzniklou
škodu - nejčastěji v penězích.
Pojištění z občanských rizik se
dělí podle produktů v jednotlivých pojišťovnách na pojištění odpovědnosti vyplývající
z běžného občanského života
(občanská odpovědnost) bývají
pojištěny všechny osoby žijící
s pojištěným v jedné domácnosti (nejčastěji manžel/manželka
a děti). Mezi občanskou odpovědnost patří i odpovědnost
za škody z provozu, vlastnictví
a držby nemovitosti, toto kryje
například škody na úrazech při
neočištěném chodníku, pádu
sněhu ze střechy, pádu tašek ze
střechy a pod, a odpovědnost
zaměstnance (toto se vztahuje
na škody, které zaměstnanec
způsobí svému zaměstnavateli).
Odpovědnost
za
škodu
v běžném občanském životě toto pojištění lze sjednat jako
doplněk připojištění k pojištění
domácnosti, nebo nemovitosti. Je sjednáváno pro případ
právním předpisem stanovené
odpovědnosti pojištěného za
škodu vzniklou jinému subjektu v souvislosti s činností nebo
vztahem pojištěného v běžném
občanském životě. Pojištění se
v takovém případě vztahuje
i na odpovědnost pojištěného za škodu vzniklou psem,
za kterého pojištěný odpovídá
jako jeho vlastník nebo opatrovatel, nevztahuje se však na
škody vzniklé loveckým psem
při výkonu práva myslivosti
(toto může být pojištěno jako
specifické pojištění pro myslivce), nebo služebním psem při
služebním výkonu. Škodu však
mohou způsobit i jiná zvířata
držená (chovaná) v běžném občanském životě, například hospodářská zvířata, skot, nebo
kůň. Pojištění se dále vztahuje
i na občansko právní odpovědnost osob.
Transport magazín 4/2013
17
EKONOMIKA A LEGISLATIVA
Pro toto pojištění je možné na
trhu najít přesně daný produkt,
o který má daný subjekt zájem.
Lze na příklad i specificky určit
o jakou odpovědnost se jedná.
Většina pojišťoven kryje hlavně
občanskou odpovědnost s připojištěním domácích a hospodářských zvířat případně i včel,
drobných hospodářských živočichů (drůbež, králíci) a odpovědnost při legální držbě zbraně (pro soukromé účely).
Pojištění odpovědnosti za
škodu vyplývající z vlastnictví
nebo držby nemovitosti - i zde
je tento produkt převážně nabízen jako doplňkové pojištění
k pojištění nemovitosti případně bytu nebo bytové jednotky.
Sjednává se pro případ právním
předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného nebo jím pověřené osoby za škodu vzniklou v souvislosti s vlastnictvím
nebo držbou nemovitosti a pozemku k ní příslušného. Takto
je například kryto riziko nebezpečí možného vzniku škody
třetí osobě při činnosti pojištěného, nebo jím pověřené osoby vypomáhající pojištěnému,
jako stavebníka vykonávajícího
stavební práce na pojištěné nemovitosti.
Každý kdo své riziko vyhodnotí jako nepřijatelné pro
běžný chod, měl by přemýšlet
o možnostech pojištění a pojistit se. Při uzavírání pojistné
smlouvy je především důležité
stanovení limitu pojistného plnění, stanovení dostatečného
rozsahu pojistného nebezpečí (tzn. co, je pojištěno, kryto
pojistnou smlouvou a co není)
a především se seznámit s pojistnými podmínkami, zejména
s výlukami z pojištění a s uloženými povinnostmi.
Mezi výlukami se především
jedná o škodu způsobenou
úmyslně, v souvislosti s provozováním vozidel, drážních
vozidel, letadel, škoda způsobená sesedáním půdy- jedná
se o škody kde, není objektivní občanská odpovědnost, ale
může se jednat i o porušování
zákonů. Řada profesí Podnika-
18
telů) musí mít povinně uzavřené pojištění odpovědnosti za
škodu, které poskytuje pojistnou ochranu pro případ profesního omylu.
Pojištění odpovědnosti za
škodu podnikatelů - (Pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou členy statutárního nebo
jiného orgánu společnosti) zabezpečuje pojištěnému subjektu, aby za něho pojišťovna
uhradila finanční škodu, způsobenou třetí osobě porušením
povinnosti vyplývající z postavení člena statutárního nebo
dozorčího orgánu nebo managera obchodní společnosti
nebo družstva. Pojištění se sjednává pro případ odpovědnosti
pojištěného za škodu vzniklou
jinému subjektu v souvislosti
s činností nebo vztahem pojištěného, které jsou vždy specifikované v pojistné smlouvě.
Z pojištění odpovědnosti za
škodu má pojištěný právo, aby
za něj pojistitel uhradil v případě vzniku pojistné události
škodu na zdraví nebo životě,
škodu na věci jejím poškozením, zničením nebo ztrátou a,
nebo jinou majetkovou škodu,
pokud byl proti pojištěnému
uplatněn oprávněný nárok na
náhradu škody.
Pojištění profesní odpovědnosti - sjednává se pro případ,
kdy pojištěný způsobí třetí osobě škodu v souvislosti se svou
profesní činností a je povinen
ji nahradit. Toto pojištění spadá u řady profesí do povinných
pojištění. Jedná se o profese,
u nichž je zvýšené riziko vzniku finanční škody poškozenému, za kterou pojištěný na
základě právního předpisu odpovídá. Toto bývá označováno
jako pojištění odpovědnosti za
škodu vzniklou poskytováním
odborných služeb. Jedná se
zejména o činnosti charakteru
duševní práce (např. advokáti,
architekti, lékaři, autorizovaní
inženýři, daňoví poradci, auditoři, účetní, pojišťovací agenti
a makléři apod.).
Pojištění odpovědnosti za
škodu způsobenou vadou výrobku. Podstatou tohoto pojištění je kompenzovat dopady
v případech Vaší odpovědnosti
za škodu způsobenou jinému
vadou výrobku. Odpovědnost
za škodu způsobenou vadou
výrobku je upravena zákonem
č. 59/1998 Sb., který usnadňuje
spotřebiteli postup pro uplatnění nároku na náhradu škody
způsobené vadou výrobku tím,
že mu dává možnost uplatňovat
tento nárok přímo na výrobci,
dovozci nebo dodavateli výrobku. Povinné pojištění od-
EKONOMIKA A LEGISLATIVA
povědnosti za škodu vzniklou
v důsledku závažné havárie
- pojistná ochrana pro případ
škody způsobené jinému v souvislosti se vzniklou závažnou
havárií (v případě, že pojištěný
za takovou škodu na základě
právního předpisu odpovídá). Definice závažné havárie
a okruh osob povinných uzavřít
toto povinné pojištění vymezuje
zákon č. 59/2006 Sb. o prevenci
závažných havárií způsobených
vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými
přípravky (zákon o prevenci závažných havárií).
Pojištění odpovědnosti za
škodu silničního dopravce - Definici závažné havárie a okruh
osob povinných uzavřít toto
povinné pojištění vymezuje zákon č. 59/2006 Sb. o prevenci
závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými
chemickými látkami a chemickými přípravky. Je určeno pro
provozovatele veřejné silniční
nákladní dopravy (poskytovaní
služeb), kteří uvedenou činnost
provozují na základě platné
koncesní listiny nebo povolení dopravního úřadu. Pojištění
uzavírá silniční dopravce pro
případ odpovědnosti za škodu
vzniklou jinému na přepravovaném nákladu. Pojištění zahrnuje
odpovědnost silničního dopravce za škody na věci v rozsahu
daném zákony, mezinárodními
úmluvami a dalšími právními
předpisy. Pro mezinárodní přepravy je pak základním právním
předpisem Úmluva o přepravní
smlouvě v mezinárodní silniční
nákladní dopravě (CMR).
Pojištění se sjednává podle
pojistitelem stanovených „pojistných podmínek“, které určují základní rozsah pojištění
a definují výluky z pojištění.
Některé z výluk lze připojistit
a rozšířit tak sjednaný rozsah
pojištění.
V základním rozsahu je zahrnuto pojištění odpovědnosti
za škody nastalé při vnitrostátní
dopravě na území ČR. Rozšíření je možné na mezinárodní
dopravu na území většiny evropských států.
v rámci odtahové služby, odcizení přepravovaného zboží
(včetně loupežného přepadení), škody způsobené smluvním
dopravcem, škody, nastalé při
vnitrostátní dopravě prováděné
na území jiného státu.
Doplňkové pojištění - k přepravě živých zvířat, k přepravě
výbušnin a třaskavin, přepravovaných motorových vozidel
Můžete zasílat různé dotazy na níže uvedené kontakty
či do redakce, na které vám autor rád odpoví nebo v případě nutnosti poradí s upřesněním celé škodní události, ať
už se týká pojištěného nebo poškozeného.
Případné dotazy můžete směrovat na:
www.lpuassistance. cz
www.ikep.cz
Tel.: +420 731 157 400
Autor:
milan. [email protected] cz
Mobil: +420 603 840 061
inzerce
inzerce
Zabezpečení návěsu
Zámek návěsu KiNG PiN
Zámek čepu návěsu 01KS
PRO dOPRAVce
www.obchod.prodopravce.cz
Ceny jsou
uvedeny bez DPH
Transport magazín
4/2013
19
ŠKOLENÍ A BEZPEČNOST PROVOZU
ŠKOLeNÍ
& BeZPeČNOST
ŠKOLeNÍ, KuRZy, SeMiNáře
KVĚTeN-ČeRVeN 2013
vladislava Rážová
Školicí středisko ČeSMAd BOHeMiA
OdBORNé KuRZy & SeMiNáře
AdR–přeprava nebezpečných věcí
Absolvent získá nejen potřebné osvědčení, ale
i nezbytné praktické znalosti. Nezmeškejte
termín obnovovacího školení!
03. 05.–05. 05. .............................. Olomouc
03. 05.–05. 05. ..................................Liberec
03. 05.–05. 05. .................................... Praha
10. 05.–12. 05. ..................... Hradec Králové
10. 05.–12. 05. .....................................Plzeň
10. 05.–12. 05. ......................................Brno
17. 05.–19. 05. .................................... Praha
17. 05.–19. 05. ................................. Ostrava
17. 05.–19. 05. .....................Ústí nad Labem
24. 05.–26. 05. ......................................Brno
24. 05.–26. 05. .................České Budějovice
24. 05.–26. 05. ................................Sokolov
31. 05.–02. 06. .................. Valašské Meziříčí
31. 05.–02. 06. ................................... Praha
31. 05.–02. 06. ............................ Chomutov
07. 06.–09. 06. .....................................Brno
07. 06.–09. 06. ....................................Plzeň
07. 06.–09. 06. .................... Hradec Králové
14. 06.–16. 06. ................................... Praha
14. 06.–16. 06. ................................ Ostrava
14. 06.–16. 06. ....................Ústí nad Labem
21.–23. 06. ...........................................Brno
21.–23. 06. ....................................Pardubice
21.–23. 06. .......................České Budějovice
28.–30. 06. ................................... Olomouc
28.–30. 06. .............................. Karlovy Vary
03. 06. ..................................................Brno
22. 06. ............................................. Ostrava
Obsluha digitálního tachografu
Seznamte se s digitálním tachografem bez
předsudků. Naučte se ho ovládat a vaše záznamy budou OK.
04. 05. ............................................. Ostrava
04. 05. .................................Ústí nad Labem
18. 05. ..............................České Budějovice
27. 05. ..................................................Brno
12. 06. .................................Ústí nad Labem
15. 06. ................................................ Praha
15. 06. .................................Ústí nad Labem
21. 06. .................................................Plzeň
28. 06. ................................. Hradec Králové
Smluvní vztahy v silniční dopravě
Správně nastavený smluvní vztah odesilatele
a dopravce je předpokladem zejména hladkého řešení mimořádných událostí při přepravě.
03. 04. .................................Ústí nad Labem
04. 04. ..................................................Brno
23. 05. .................................................Plzeň
Pracovní režimy řidičů
Limity doby řízení a odpočinku vypadají na
první pohled komplikovaně. Po absolvování
výkladu pro vás bude Nařízení EU 561 a Dohoda AETR nepochybně přehlednější.
04. 05. ..............................České Budějovice
18. 05. ..................................................Brno
25. 05. ............................................. Ostrava
25. 05. .................................................Plzeň
01. 06. ..............................České Budějovice
01. 06. .................................Ústí nad Labem
20
Uložení a upevnění nákladu na vozidle
Fyzikální zákony a příslušné normy jsou vysvětleny pro bezpečné naložení a upevnění
každého nákladu.
18. 05. ................................................ Praha
18. 05. .................................Ústí nad Labem
20. 05. ................................. Hradec Králové
10. 06. ............................................. Ostrava
15. 06. ..............................České Budějovice
29. 06. .................................................Plzeň
29. 06. .................................Ústí nad Labem
Uložení a upevnění nákladu z pohledu
dopravce
Předmětem je výklad působnosti předpisu
v ČR, EU a speciálně v Německu.
14. 05. ............................................. Ostrava
22. 05. ..............................................Liberec
11. 06. ..............................České Budějovice
TiR–tranzitní celní systém
Absolvování školení je nezbytným požadavkem
pro vstup nebo setrvání firmy v systému TIR.
09. 05. ............................................. Ostrava
16. 05. ..................................................Brno
05. 06. ................................. Hradec Králové
20. 06. .................................................Plzeň
Kontroly v dopravní firmě
Obsahově je seminář zaměřen na výkon státního odborného dozoru, dále se seminář zabývá
kontrolami prováděnými Státním úřadem inspekce práce a oblastními inspektoráty práce.
15. 05. .................................Ústí nad Labem
21. 05. ............................................. Ostrava
23. 05. ..............................České Budějovice
Metrologie v dopravní firmě
Seminář obsahuje vysvětlení podmínek používání stanovených měřidel, účelu kalibrace
a certifikace měřidel používání měřidel v praxi,
zásady údržby a oprav přístrojů.
25. 04. ..................................................Brno
Poskytování cestovních náhrad
Zvláště v mezinárodní přepravě je náhrada
stravného a další cestovní náhrady důležitou
kapitolou zaměstnaneckých i podnikatelských
podmínek. Jak správně účtovat tyto položky
vysvětlí kompetentní odborník.
15. 05. ................................. Hradec Králové
dispečer nákladní dopravy
Jaké předpisy by měl znát každý dispečer silniční nákladní dopravy? Jejich přehled a působnost získáte na uvedeném semináři.
25. 04. Plzeň
21. 05. ............................................. Ostrava
29. 05. ..............................................Liberec
dispečer autobusové dopravy
Přehled předpisů a jejich výklad pro dispečery
a střední management společností, zajišťujících silniční přepravu osob.
14. 05. ................................................ Praha
27. 06. Brno
Případová studie–osobní doprava
Specifický pracovní seminář je určen zájemcům o zkoušku odborné způsobilosti v návaznosti na novelu zákona č.11/1994 Sb. dle
podmínek nařízení č. 1071/2009 EU.
23. 05. ..................................................Brno
Logistika a technika
V první části kurzu se seznámíte s vývojem
a funkcí jednotlivých článků logistických řetězců. V druhé části se seznámíte s limitními
rozměry a hmotnostmi vozidel, limity emisí
škodlivin.
28. 05.–29. 05. ...................... Staré Hradiště
Tagra pro uživatele
Účelné a efektivní využívání programu na vyhodnocení dat z digitálních tachografů
i kotoučků se můžete naučit na semináři nejen
pro majitele tohoto software.
16. 05. České Budějovice
06. 06. ................................................Plzeň
18. 06. ............................................. Ostrava
19. 06. ................................. Hradec Králové
26. 06. ..............................................Liberec
Pracovní režimy a pracovní doba řidičů
Předmětem je podrobný výklad působnosti
sociálních předpisů, limity doby řízení a doby
odpočinku, používání tachografu, pracovní
doba řidiče a její evidence a další.
04. 06. ............................................ Ostrava
13. 06. ..................................................Brno
ŠKOLENÍ A BEZPEČNOST PROVOZU
Servis a údržba vozidel
Seminář je určen pro management dopravních
společností s cílem poskytnout informace pro
praxi při údržbě vozového parku.
30. 05. Brno
05. 06. Liberec
Odpady a jejich přeprava
Zákon o odpadech a jeho prováděcí vyhlášky
jsou vysvětleny s ohledem na fázi přepravy
materiálů, definovaných jako odpady.
06. 06. .................................................Brno
AKAdeMie SiLNiČNÍ dOPRAVy
Kurz je určen pro manažery dopravních firem všech úrovní. Celý
cyklus školení se skládá z pěti dvoudenních tematických bloků,
tři jsou společné pro nákladní i osobní dopravu, čtvrtý blok je
určen pro nákladní a pátý blok pro autobusovou dopravu. Je
možné přihlásit se pouze na vámi vybrané jednotlivé moduly.
Školení je možné financovat prostřednictvím fondů nebo v rámci
vzdělávacích projektů. Školení je vhodné využít jako přípravu
pro zkoušku odborné způsobilosti. Bližší informace získáte na
jednotlivých regionálních pracovištích.
Seznam všech bloků:
1. blok
Řízení firmy a lidských zdrojů
Marketing dopravní firmy
2. blok
Legislativa silniční dopravy
Technická základna
Sociální předpisy v silniční dopravě
BOZP
3. blok
Pracovní, obchodní a živnostenské právo
Ekonomika dopravní firmy
4. blok (nákladní doprava)
Smluvní vztahy při přepravě nákladu
Celní režimy
Zvláštní druhy přepravy nákladu
Náklady a ceny silniční nákladní dopravy
5. blok (autobusová doprava)
Předpisy pro přepravu osob a dopravní obslužnost
Pracovní režimy řidičů – přeprava osob
Náklady a ceny autobusové dopravy
6. Zkouška, shrnutí, závěr, certifikace
V měsíci květnu a červnu jsme v rámci tohoto cyklu pro vás
připravili školení:
5. blok
Pracovní režimy autobusová doprava, náklady autobusová doprava. Předpisy pro přepravu osob, dopravní obslužnost
14.–15. 05. ................................................Staré Hradiště
2. blok
Legislativa silniční dopravy, technická základna
Sociální předpisy v silniční dopravě, BOZP
28. 05.–29. 05. .................................................. Blansko
1. Blok
Řízení firmy a lidských zdrojů
Marketing dopravní firmy
04.–05. 06.
4. blok (nákladní doprava)
Smluvní vztahy při přepravě nákladu
Celní režimy
Zvláštní druhy přepravy nákladu
Náklady a ceny silniční nákladní dopravy
11. 06.–12. 06. ...........................................Staré Hradiště
Zkouška, certifikace
18. 06. ......................................................Staré Hradiště
ŠKOLeNÍ řidiČů POdLe ZáKONA 374/2007 SB.
02. 05.
04. 05.
04. 05.
04. 05.
04. 05.
05. 05.
06. 05.
06. 05.
13. 05.
17. 05.
18. 05.
18. 05.
18. 05.
18. 05.
20. 05.
24. 05.
25. 05.
25. 05.
25. 05.
27. 05.
27. 05.
Dopravní předpisy aktuálně ............................ Hradec Králové
Pracovní režimy řidičů .................................České Budějovice
Digitální tachografy..................................................... Ostrava
Digitální tachografy.........................................Ústí nad Labem
Silniční kontroly ..............................................................Plzeň
Silniční kontroly ...........................................................Klatovy
Bezpečná a defenzivní jízda .......................................... Praha
První pomoc ...................................................................Plzeň
Únava, stres, životospráva ............................České Budějovice
Bezpečná a defenzivní jízda ...........................................Plzeň
Pracovní režimy řidičů .....................................................Brno
Digitální tachografy......................................České Budějovice
Uložení a upevnění nákladu .......................................... Praha
Uložení a upevnění nákladu ...........................Ústí nad Labem
Uložení a upevnění nákladu ........................... Hradec Králové
Mezinárodní dopravní předpisy ..................................... Praha
Pracovní režimy řidičů ............................................... Ostrava
Pracovní režimy řidičů ....................................................Plzeň
První pomoc ...................................................Ústí nad Labem
Digitální tachografy..........................................................Brno
Dopravní nehody .........................................České Budějovice
01. 06.
01. 06.
03. 06.
03. 06.
08. 06.
10. 06.
10. 06.
10. 06.
12. 06.
15. 06.
15. 06.
15. 06.
21. 06.
21. 06.
22. 06.
22. 6.
24. 6.
28. 6.
29. 6.
29. 6.
Pracovní režimy řidičů ....................................Ústí nad Labem
Pracovní režimy řidičů .................................České Budějovice
Pracovní režimy řidičů .....................................................Brno
Doklady řidiče, vozidla a nákladu .................................. Praha
Dopravní nehody ............................................Ústí nad Labem
Uložení a upevnění nákladu ....................................... Ostrava
Doklady řidiče, vozidla a nákladu ...................................Plzeň
Silniční kontroly .............................................. Hradec Králové
Digitální tachografy.........................................Ústí nad Labem
Digitální tachografy........................................................ Praha
Uložení a upevnění nákladu ........................České Budějovice
Silniční kontroly ...............................................................Brno
Hospodárná a ekologická jízda ...................................... Praha
Digitální tachografy ........................................................Plzeň
Pracovní režimy řidičů ................................................ Ostrava
Silniční kontroly ..............................................Ústí nad Labem
Dopravní předpisy aktuálně .................................... Strakonice
Digitální tachografy ........................................ Hradec Králové
Uložení a upevnění nákladu ...........................Ústí nad Labem
Uložení a upevnění nákladu ...........................................Plzeň
Podrobné informace obdržíte na tel. 241 040 108. Přehled všech vzdělávacích akcí na r. 2012 včetně možnosti přihlásit se, naleznete také na internetových
stánkách www.prodopravce.cz. Můžete rovněž použít přihlášku otištěnou na zadních stranách tohoto Transport magazínu (fax č. 241 040 180).
Transport magazín 4/2013
21
TecHNiKA
TECHNIKA
NOVÝ MOdeRNÍ SeRViS VOZideL dAf
Napa Trucks
V
e středu 20. března 2013 byl
slavnostně otevřen nový servis
nákladních vozidel dAf v Liberci-jeřmanicích. Společnost NAPA
TRUCkS, spol. s r. o., tak u příležitosti
svých patnáctých narozenin nadělila
dárek svým zákazníkům. Společnost
NAPA TRucKS, spol. s r. o., byla založena v roce 1998. Postupně společnost
rozšiřovala své aktivity a nyní působí
ve svých střediscích v Pardubicích, Moravské Třebové a nově také v jeřmanicích u Liberce, je velmi aktivním českým prodejním a servisním dealerem
nákladních vozidel značky dAf a značky TATRA pro model PHOeNiX.
Celý areál servisu se rozkládá na ploše 16 000 m2, z toho zastavěná plocha
je téměř 1 731 m2. Součástí je rozsáhlá
parkovací a odstavná plocha pro vozidla
zákazníků. Pro jejich řidiče nechybí plně
vybavená denní místnost. Zajímavostí
areálu je vytápění haly servisu pomocí
sálavých panelů umístěných těsně pod
stropem, které využívají energii získanou z pěti tepelných čerpadel systému
vzduch – voda.
Samotný servis s plochou 840 m2 je navržen s kapacitou čtyř plně průjezdných
servisních stání s délkou 30 m, z nichž
jedno je vybaveno čtyřpístovým hydraulickým zvedákem pro zvedání celé soupravy a třetí a čtvrté stání disponuje montážní jámou pro diagnostiku podvozku.
Nechybí zde mimo jiné válcová zkušebna
brzd a detektory vůlí v zavěšení nápravy.
Poslední, páté, neprůjezdné stání je určeno pro dlouhodobé opravy a opravy havarovaných vozidel. To je také vybaveno
nejmodernějším rovnacím rámem kabin
a rámů nákladních vozidel. Kapacitě servisu odpovídá i rozloha skladu – 140 m2
ve dvou podlažích. Samozřejmostí je
i další špičkové servisní vybavení, olejové hospodářství s centrálním rozvodem
nebo např. kartáčová myčka pro nákladní vozidla, která je otevřena pro všechny
Společnost NAPA TRucKS otevřela v jeřmanicích u Liberce nový moderní servis vozidel dAf
zájemce. Náklady na dílenskou technologii se vyšplhaly na 6,5 milionu korun.
V Liberci-Jeřmanicích tak byl vybudován
nákladem 75 milionů korun jeden z nejmodernějších servisů nákladních vozidel
v Evropě. Většina návštěvníků určitě netušila, že se během otevření nového areálu v Jeřmanicích dočkají i slavnostního
představení nového špičkového tahače
DAF XF EURO 6. Stejně jako nový servis
pro společnost NAPA Trucks je tento model novou budoucností společnosti DAF.
18.00 h, v sobotu 7.00–12.00 h, pokud
je ale samozřejmě třeba, tak po dohodě
jsme k dispozici i v jiných časech. Středisko zajišťuje kompletní služby – prodej
dílů, servis vozidel DAF a TATRA, prodej vozidel atd. Pro informaci uvádím,
že veškeré služby a prodej zajišťujeme
prozatím se „startovním“ týmem devíti
lidí (s tolika lidmi jsme začínali v roce
1998 i v Pardubicích). Výhledově se počet pracovníků navýší do roku 2014 asi
na 15–20 h.
Při slavnostním otevření jsme se na
chvíli „zmocnili“ majitele Jiřího Kojzara,
který byl tak laskavý a poskytl nám rozhovor, v němž prozradil spoustu zajímavých informací.
jak se odlišujete od konkurence, která nabízí obdobný rozsah služeb?
Je to dané hlavně systémem. Systém
DAF je systémem nezávislých prodejců
a servisů, což je sice výhoda, na druhé
straně je ale hlavní tíha rozhodnutí právě
na majiteli, jak a kam zainvestovat. U jiných značek je to tak, že prodejce a servis
je přímo závislý na výrobci vozidel.
co očekáváte od regionu Liberecka,
pokud jde o prodej vozidel a služeb?
Liberecký region je dnes průmyslovou
oblastí, kde je velké množství dopravců, mnoho jich jezdí právě s vozidly
DAF. Navíc je naše středisko situováno
v bezprostřední blízkosti exitu 31 Jeřmanice na rychlostní komunikaci R35. Ta
je vlastně spojnicí mezi Českou republikou, Německem a Polskem. Proto je zde
velký pohyb kamionové dopravy a tím
i potenciálních zákazníků. Dále situaci
nahrává to, že další nejbližší servis DAF
je v Praze (101 km) nebo náš v Pardubicích (115 km). Otevřením střediska v Jeřmanicích se nám tak podaří obhospodařovat hlavně Liberecko a Jablonecko, ale
i Českolipsko, Děčínsko, ústecký region,
Turnovsko a Jičínsko.
Na co se vaše společnost nejvíce soustřeďuje při uspokojování potřeb a požadavků klientů?
Naše pracovní doba je pro začátek stanovena v rozsahu pondělí–pátek 7.00–
Jinak chceme být lepší v přístupu k zákazníkům. Vše totiž není jen o ceně.
Předpokládám, že velký zájem bude
o rovnání rámů a kabin, protože pokud
mám zjištěno, tuto službu nezajišťuje nikdo v širokém okolí
Probíhá u vás spolupráce se společností DAF ještě na jiné úrovni?
Určitě nám pomáhají DAF standardy,
které beze zbytku splňujeme, v některých ukazatelích i překračujeme, a také
plníme vybrané body excelentních standardů DAF. Díky této spolupráci máme
tým vyškolených lidí, což by v tak vysoké profesionalitě, kterou poskytujeme,
jinak nebylo vůbec myslitelné.
Transport magazín 4/2013
23
TesT
HONdA cR-V 2.2 i-dTec
UŽ vÍM, PROČ JE TAk POPULÁRNÍ
Text a foto: Martin Felix
H
onda CR-v naskočila na módní vlnu SUv jako jedna z prvních a stále se drží nahoře coby
velmi zdatný surfař. Od roku 1995, kdy se začala vyrábět její první generace, se prodalo
na pět milionů vozů. Osobně mě od pohledu nikdy moc nezaujala a vlastně se mi zdála
i ošklivá. Poté, co jsem vyzkoušel její nejnovější 4. generaci, jsem sice svůj názor na její vzhled
nijak zvlášť nekorigoval, ale moc dobře jsem pochopil, kde jsou důvody její popularity.
24
Transport magazín 4/2013
25
TECHNIKA
Honda se svým SUV nikdy
nepatřila mezi drsnou školu
typu Land Rover, Jeep nebo
Mercedes, jejichž auta, byť určená pro pohodlné až luxusní
cestování po silnicích, se klidně
mohla pustit i do značně obtížného terénu. Zde se spíš počítalo, že praktické velké auto dodá
otci rodiny alespoň částečný
pocit, že ještě nerezignoval na
své mládenecké sny o dobrodružství, dámě za volantem zas
dobrý výhled a pocit bezpečí.
Kdybychom si odmysleli oplastované prahy, blížíme se vlastně
do rodiny velkoprostorových
vozů MPV. Nová generace se
nijak neodstřihla od designu
svých předchůdců. Zachovává
velké prosklené plochy, maska
nezakrývá příbuznost s novým
civicem, objevují se všudypřítomné led diody v předních
i zadních světlech. Zachovány
zůstaly i vnější rozměry, novinka se pouze přikrčila o tři centimetry. Vypadá dynamičtěji,
aniž by ubrala z velkého vnitřního prostoru.
I když exteriér přes svou decentní modernizaci stále v každém nemusí vyvolávat extázi
nadšení, uvnitř vozu se dostaví
v každém případě. Čím déle
s autem jezdíte, tím více oceníte
jeho po všech stránkách přátelské chování. A oceňují ho i čeští zákazních, neboť dle statistik
Svazu dovozců automobilů se
za první dva měsíce letošního
roku prodalo 137 nových CR-V,
což znamená 6. místo z celkem
u nás prodávaných 115 modelů
v kategorii 4x4. Interiér v nejvyšší výbavě Executive je standardně čalouněn kvalitní kůží.
Vyhřívaná sedadla jsou pohodlná a prostorná a bez problémů
pojmou pět dospělých cestujících. Vysoký středový tunel
s velkou odkládací schránkou
sloužící současně jako loketní
opěrka dodává prostornému
vozu útulnost, příjemnou ergonomii doplňuje krátká řadicí
páka tradičně umístěna v těsné
blízkosti ovládání klimatizace
na palubní desce. Oblé tvary, mnoho odkládacích prostor
a pečlivé zpracování zpříjemňu-
26
jí každodenní používání. Bohatý
prostor pro posádku je doplněn
stejně velkorysým místem pro
jejich zavazadla. Základní uspořádání poskytuje parádních 589
litrů. Ty lze zvětšit až na 1 648
litrů, a to pouhým zatažením
za dvě páčky umístěné v zavazadlovém prostoru. Po tomto
jednoduchém úkonu se odklopí
sedáky, na jejich místa zapadnou opěradla sedadel a můžete
vesele začít stěhovat. Zjednodušený je i samotný přístup do
zavazadelníku, který má na starosti elektrické ovládání.
Už i nová Honda CR-V nabízí
pro ty, kteří definitivně přestali předstírat jízdu po lese a na
hory v zimě nejezdí, levnější
a úspornější variantu s pohonem pouze předních kol, ověm
pouze v případě, že zvolí benzinový motor. Proč ne, když
na stejnou filosofii přistoupil
i takový Land Rover Freelander.
My jsme však měli k dispozici
špičkový model 4x4 s dieselovým agregátem 2.2 i-DTEC
a šestirychlostní manuální převodovkou. Už při nastartování
se musím pohledem na otáčkoměr přesvědčit, že červené
pole začíná na 4 500 ot/min,
a jedná se tudíž opravu o naftový motor. Nad jeho kultivo-
TECHNIKA
vaností a neslyšným chodem
pak kroutím hlavou nejen při
městských přesunech, ale i při
vysokých dálničních rychlostech. Mezi naftovými čtyřválci
byste druhého takového tichošlápka našli stěží. Jeho 150 koní
a 250 Nm maxima točivého
momentu dovoluje akceleraci
na stokilometrovou rychlost
pod deset sekund a pustí vás až
na sto devadesátku. Potěší i reálná spotřeba, která sice nebude
mezi uváděnými 5–6 litry, ale
zhruba o litr výše, což při rozměrech a dynamice vozu je stále skvělé. Přestože si CR-V ani
svým vzhledem nehraje na
nějakého lesníka, díky dobře
pracujícímu pohonu všech kol
Honda Real Time AWD jsem se
při focení pohyboval po zasněžené a podmáčené louce bez
jakýchkoliv problémů. Jedná se
o elektronicky aktivovaný systém nabízející v případě ztráty
trakce rychlejší odezvu, který
nahradil hydraulicky aktivovaný systém se dvěma čerpadly
ze třetí generace. Nový systém dokáže rozpoznat změny
v rychlosti otáčení kol mnohem
rychleji, než jeho předchůdce, což pomáhá předcházet
protáčení kol. To je významné
především při jízdě na povrchu s nízkou přilnavostí, například na sněhu. Systém
také dokáže rozpoznat,
zda vůz jede do kop-
T
E
S
T
ce. V takovém případě přenese
společně s novým asistentem
pro rozjezd do kopce (Hill Start
Assist) více točivého momentu
na zadní kola. Asistent pro rozjezd do kopce zachová v brzdové soustavě tlak ještě krátce
po uvolnění pedálu, čímž dá
řidiči dostatek času pro hladký
rozjezd. Inteligentní řídicí jednotka nepřetržitě vyhodnocuje
úhel sklonu vozovky pomocí
čidla náklonu a přilnavost kol
pomocí systému VSA. V případě potřeby zajistí přenos dodatečného točivého momentu na
zadní kola tak, aby se vozidlo
mohlo hladce rozjet
Honda se velice snadno ovládá ve všech režimech a díky
krátkému, přesnému a dobře
odstupňovanému řazení jsem
ani nepostrádal automat (je samozřejmě také v nabídce - pětistupňový). Trochu problém
bylo pouze sžívání se s ovládáním autorádia. Pro bohatou
elektrickou výbavu je zde vůbec na místě neopomenout
uživatelský manuál. Mnoho
funkcí, které zprvu nemusí vyhovovat, se dá nastavit a zdaleka se nejedná pouze o audio.
Platí to třeba o změně prodlevy
zhasínání světel, nastavit lze otvírání na jedno stisknutí pouze
řidičových dveří nebo všech,
dálkovým ovládáním můžete
sklápět zrcátka nebo ovládat
okna. Systém start-stop lze také
deaktivovat, naopak si můžete
zapnout tlačítko ECON, které
u dieselu pouze upravuje fungování klimatizace, mění podbarvení displeje, jenž vás svým
zezelenáním informuje o míře
ekologičnosti vašeho aktuálního počínání za volantem.
Honda CR-V 2.2 i-DTEC čtvrté generace je přívětivé, univerzální, kvalitně udělané auto,
které v nejvyšší (velmi bohaté)
výbavě a pohonem všech kol
pořídíte pod 900 tisíc korun.
Jeho prodejní úspěch naznačují,
že je to nabídka vysoce konkurenční.
Transport magazín 4/2013
27
TECHNIKA
uNiKáTNÍ SySTéM PRO PřeVOZ PNeuMATiK
OK Trans
L
ogistická a přepravní společnost O.K. Trans Praha
používá jako první v České republice certifikované návěsy a přívěsy pro bezpečný převoz pneumatik, které vyžadují
její zákazníci a přední výrobci
jako continental, Bridgestone,
Goodyear/dunlop a Pirelli.
Firma ze středočeské Chýně
představila v březnu letošního
roku první návěsy a velkoobjemové soupravy s nástavbami a přívěsy značky Fliegl na
podvozcích DAF, které splňují
nejpřísnější normy pro převoz
volně ložených pneumatik. Jsou
uzpůsobené tak, aby se v nich
gumy nehýbaly, především aby
při nahnutí v zatáčkách nenapínaly plachtu a nepřesahovaly
půdorys vozu.
Zástupci O.K. Trans se podíleli na vývoji nástaveb, návěsů
a přívěsů společně s odborníky německých firem Continental a Fliegl. Každá z firem
vložila do projektu své know
how a zkušenosti z transportu pneumatik. „První impuls
ke změně systému přepravy
pneumatik jsme zaznamenali
v polovině roku 2012 při jednáních se zástupci Continentalu,
kteří specifikovali nové požadavky na bezpečnost převozu
28
Společnost O.K. Trans Praha představila unikátní systém
pro převoz pneumatik, má na to certifikát
pneumatik,“ vysvětluje vznik
unikátních transportních souprav Václav Svoboda, manažer
obchodu a marketingu O.K.
Trans Praha. „Ano, dříve jsme
se občas potýkali s problémy.
Především němečtí policisté
jsou přísní, a pokud objevili
soupravu, u níž pneumatiky
napínaly plachtu, nenechali ji
jet dál. Mimo vysoké pokuty
jsme museli přistavit nové vozidlo k překládce pneumatik,
což bylo výrazně ekonomicky
nákladné,“ popisuje Svoboda.
Při měsících vývoje nového
bezpečnostního systému navštívili inženýři O.K. Trans také
veletrh IAA v německém Hannoveru. „Zkoumali jsme návěsy dvou společností, které měly
certifikáty, ale ani jeden nám
nevyhovoval. Byly příliš složité
a z našeho pohledu ne zcela
funkční. Proto jsme se rozhodli
jít vlastní cestou a se společností
Fliegl vymysleli jednodušší, ale
bezpečný systém. Navíc přizpůsobený řidičům tak, aby ho
dokázali jednoduše obsluhovat,“
dodává Svoboda. Nový bezpečnostní systém spočívá v hustším
využití podélných hliníkových
latí, na něž se zavěšují samonosné sloupky pospojované
„pavučinou“ lan. Kromě řady
u bočnic se pneumatiky skládají
tzv. do stromečku. Při zatěžkávací zkoušce naložil O.K. Trans
v Otrokovicích novou soupravu
s unikátním systémem zajištění pneumatikami a odvezl ji do
Německa. „Týden jsme ji nechali pracovníkům vyhlášené
německé zkušebny Dekra. Oni
s ní jezdili na jejich polygonu.
Po týdnu zkušebních testů Dekra oznámila, že navržené řešení je vyhovující a odpovídá
požadovaným předpisům. Na
základě toho vydala společnosti
Fliegl certifikát stvrzující, že tato
návěsová a přívěsová technika je
schválená pro bezpečný transport volně ložených pneumatik.
Pro naše partnery je to velmi
významné. Mají informace, že
chceme poskytovat ten nejlepší
servis a pořád hledáme inovace s ohledem na bezpečnost,“
uzavírá Václav Svoboda, manažer obchodu a marketingu O.K.
Trans Praha.
TECHNIKA
STejNÝ NáZeV, ZceLA NOVÝ OBSAH
TiMOcOM ROZŠiřuje Tc eMAP® O fuNKci SLedOVáNÍ VOZideL
Timocom
N
a konci uplynulého roku
uvedl provozovatel lídra
mezi evropskými burzami
nákladů a volných vozů Tc Truck&cargo® na trh burzu skladových
prostor, která byla již od svého
vzniku největší v evropě. V červnu tohoto roku zveřejní Timocom
další inovaci. firma zcela přepracovala svůj plánovač tras a kalkulační modul Tc eMap® a rozšířila jej
o funkci sledování vozidel.
Düsseldorf, 2013-04-08.
firma Timocom Soft - und Hardware GmbH
přichází s další novinkou.
Jedná se o zdánlivě malé rozšíření, které se však při bližším
zkoumání stává senzací! Poprvé se
v TC eMap® zobrazí na neutrální
platformě data různých, za normálních okolností nekompatibilních telematických systémů. Zákazníci TimoCom tak budou moci v budoucnu přehledně sledovat své vlastní,
ale i cizí vozy. Zatímco dříve museli
překlikávat mezi několika portály
a aplikacemi, dnes jsou nejdůležitější evropští poskytovatelé služeb
v oblasti telematiky přehledně sloučeni v jedné aplikaci. Díky tomu se
stane minulostí i následné náročné
a zdlouhavé telefonování.
Komplexní řešení pro oblast
dopravy
S novým TC eMap® se TimoCom
definitivně stává „komplexním“ poskytovatelem. Se svými třemi online
platformami určenými pro jednorázové přepravy, smluvní přepravy
a skladové prostory všeho druhu pokrývá tato düsseldorfská firma kompletní potřeby pro podnikání v oblasti dopravy. Kromě nové funkce
sledování vozidel jsou v TC eMap®
vylepšeny také známé možnosti
kalkulace nákladů a plánování tras.
Souhrn těchto řešení říká zcela jasně – chcete-li být v oblasti dopravy
a logistiky efektivní a šetřit čas i náklady, nepotřebujete nic jiného než
TimoCom.
Transport magazín 4/2013
29
TECHNIKA
NOVÝ MeRcedeS-BeNZ ATeGO
Text a foto
Martin felix
N
ový Mercedes-Benz
Atego s motory euro
Vi přebírá, jako čtvrtý a v současné době poslední
člen zcela nové rodiny nákladních vozidel Mercedes-Benz,
štafetu od svého předchůdce,
úspěšného bestselleru pro
rozvážkovou dopravu v segmentu s celkovou hmotností
od 6,5 do 16 tun.Nový Mercedes-Benz Atego stanovuje
nová měřítka četnými novinkami v konstrukci hnacího řetězce, podvozku i kabiny.
Technicky vyspělé motory
s ještě větší hospodárností
Srdcem hnacího řetězce nového Atega jsou dva od základu
nově vyvinuté motory BlueEfficiency Power Euro VI, které se
vyznačují nejmodernějšími konstrukčními prvky. Celkem sedm
nových variant motorů Euro VI,
které lze kombinovat s širokou
nabídkou manuálně řazených
a pro všechny výkonové stupně
i automatizovaných převodovek,
umožňuje přesné přizpůsobení
vozidla specifickým požadavkům
rozmanité rozvážkové dopravy.
Nové Atego nabízí ve svých
lehkých variantách výběr mezi
čtyřmi výkonovými stupni nově
koncipovaného čtyřválcového
motoru BlueEfficiency Power
typu OM 934 se zdvihovým objemem 5,1 litru. Velmi moderní
30
poháněcí jednotky se čtyřventilovým rozvodem mají dva vačkové hřídele v hlavě válců a proměnné časování výfukových
ventilů. Rozpětí jejich výkonů
od 115 kW (156 k) do 170 kW
(231 k) optimálně pokrývá potřeby rozvážkové dopravy. Na
čtyřválcové motory navazují
v nové generaci vozidel Mercedes-Benz Atego nově koncipované šestiválcové motory OM
936 s přímým vstřikováním common rail, které ze zdvihového
objemu 7,7 litru poskytují nejvyšší výkon od 175 kW (238 k)
do 220 kW (299 k) ve třech výkonových třídách.
Motory Euro VI nabízejí již
od nízkých otáček mimořádně
velkou hnací sílu a spontánní
reakce, přestože spotřebují výrazně méně paliva při součas-
ně podstatně prodloužených
servisních intervalech v porovnání s motory Euro V, oproti
nimž byly emise pevných částic
a NOx sníženy o více než 90
%. Budoucí emisní normu splňují díky recirkulaci ochlazovaných výfukových plynů a kompaktnímu systému dodatečného
čištění výfukových plynů, do
něhož je integrován systém SCR
a uzavřený filtr pevných částic.
TECHNIKA
Prostřednictvím moderní technologie čištění výfukových plynů BlueTec 6 byla spotřeba AdBlue snížena o 50 procent v porovnání s předchůdcem Euro V.
Standardně eSP a automatizovaná převodovka
Hnací síla nových motorů je
přenášena prostřednictvím automatizovaných převodovek Mercedes PowerShift 3 s šesti nebo
osmi převodovými stupni, které
patří v Německu do standardní výbavy. Nová osmistupňová
převodovka Mercedes PowerShift 3 zajišťuje automatizované
řazení i u nejvýkonnějšího motoru. Pro nové Atego lze volitelně
objednat šestistupňovou nebo
devítistupňovou mechanickou
převodovku s posilovačem pro
manuální řazení. Řadicí páka
manuálně řazených převodovek
je nyní umístěna v ergonomicky
optimalizované poloze přímo
na přístrojové desce.
Součástí standardní výbavy nového Atega je asistent
pro řízení jízdní stability, který je u osobních vozů známý
jako ESP. Nově konstruovaná,
dvoustupňová vysokovýkonná
dekompresní motorová brzda,
u šestiválcového motoru na
přání dokonce s výkonem až
300 kW, zajišťuje ve spolupráci
s výkonnými elektronicky řízenými kotoučovými brzdami na
všech nápravách nejvyšší míru
jízdní bezpečnosti. Mercedes-Benz nabízí exkluzivně v této
třídě pro nové Atego přímo
z výroby retardér s permanentním magnetem, který nepodléhá opotřebení. Jeho brzdný
moment 650 N.m představuje
významnou podporu celkové
brzdové soustavy.
Člen nové generace nákladních vozidel i svým vzhledem
Nová generace nákladních
vozidel Mercedes-Benz je s uvedením nového středně těžkého
nákladního vozidla Atego pro
rozvážkovou dopravu v segmentech s celkovou hmotností
od 6,5 do 16 tun kompletní.
Nové Atego plynule navazuje
svým vzhledem na design nových modelových řad Mercedes-Benz Actros, Antos a Arocs.
Nově navržený nárazník s integrovanými světlomety pro denní
svícení (na přání také ve verzi
s diodami LED) propůjčuje Ate-
gu charakteristickou tvář, díky
níž je Atego při vší své originalitě okamžitě rozpoznatelné jako
člen rodiny moderních nákladních vozidel Mercedes-Benz.
V kabině Atega čeká na řidiče zcela modernizovaný interiér s konceptem přístrojové desky, jehož design a funkčnost
odpovídá vozidlům Actros,
Antos a Arocs. Mezi charakteristické prvky nového Atega
patří centrální sdružený přístroj
s velkými ukazateli s jasným
grafickým zpracováním, standardně dodávaný multifunkční
volant, alternativně i s kůží obšitým věncem, nově tvarovaná
sedadla s integrovanými opěrkami hlavy a loketními opěrkami (ve spojení s převodovkou
Mercedes Powershift 3) a na
přání dodávaná jednodílná
sedmizónová matrace pro odpočinek, vyrobená ze studené
pěny. Nové Atego nabízí pro
stále komplexnější zakázky
v rozvážkové dopravě integraci multimediálních přístrojů
a vyšší úroveň funkčnosti díky
novému konceptu elektrické
a elektronické soustavy.
Široká rozmanitost variant
pro nejrůznější použití
Nové Atego stanovuje nová
měřítka také v oblastech jízdní
dynamiky, jízdní bezpečnosti
a komfortu díky rozsáhlým optimalizacím podvozku, vedení
zadní nápravy, uložení kabiny
a nového řízení. Všechny potřeby v segmentu rozvážkové dopravy pokrývá celkem
42 různých modelů s různými
rozvory, třemi délkami kabiny
a variantami s pohonem všech
kol. Nové Atego dále posiluje
své dosavadní vedoucí postavení i v oblasti hospodárnosti,
a také díky plnění požadavků
normy Euro VI už v předstihu
udává tón ve své třídě. S výrazně sníženými náklady na
údržbu a opravy, nejnižším počtem návštěv servisu v rámci
pravidelné údržby v celém segmentu, servisními intervaly až
120 000 km a vyššími zůstatkovými hodnotami přispívá nová
hvězda v rozvážkové dopravě
po celou dobu své životnosti
k pozitivní obchodní bilanci.
Transport magazín 4/2013
31
TECHNIKA
NOVÝ MOdeL VOLVO fM
ideáLNÍ uNiVeRZáLNÍ HRáČ V MOdeLOVé
řAdĚ VOLVO TRucKS
Volvo Trucks
M
ezi jeho nové rysy
patří zdokonalená
kabina řidiče a přelomový systém Volvo dynamic
Steering (dynamické řízení
Volvo), která ještě zdokonaluje prvotřídní jízdní vlastnosti
tohoto nákladního vozu.
„Nové Volvo FM se snadno
přizpůsobuje
individuálním
požadavkům zákazníků. Když
použijeme fotbalový žargon,
je FM neocenitelným univerzálním hráčem, který odvádí
brilantní práci kdykoliv a kdekoliv je to požadováno,” řekl
prezident společnosti Volvo
Trucks Claes Nilsson.
A k tomu dodává: „Volvo Dynamic Steering je technickou
inovací světové třídy. Řidiči nákladního vozu přináší výhody
za všech provozních podmínek
díky tomu, že vytváří bezpečnější, pohodlnější a zajímavější
pracovní prostředí. Na dálnici
poskytuje dynamické řízení
výjimečnou směrovou stabilitu. A při nízkých rychlostech je
i těžce naložený nákladní vůz
tak snadno řiditelný, že se dá
řídit s minimálním úsilím.“
32
Společnost Volvo Trucks nyní uvádí svůj nový model Volvo fM. Ten nabízí
špičkovou flexibilitu a efektivnost, čímž pokrývá potřeby většiny zákazníků.
vynikající zážitek z řízení
Dalším zdokonalením, které
přispívá k vynikajícímu chování na silnici, je zdokonalené
zavěšení kol. „Zážitek z řízení
nového modelu Volvo FM těží
z našich nejnovějších inovací.
Jízda po silnici je jistější, s lepší
stabilitou proti převrácení. Pro
zlepšení palivové efektivnosti je
na novém modelu FM k dispozici také systém I See, který může
snížit spotřebu paliva až o pět
procent,” řekl Claes Nilsson.
flexibilní a efektivní
Nižší hmotnost, nové konfigurace náprav, zvýšená flexibilita podvozku a naprosto jasná
rozhraní pro stavitele nástaveb
umožňují zákazníkům, aby si
přizpůsobili perfektní vůz pro
svou práci. Vysoká kvalita samotného vozu kombinovaná
s možností volby pokročilé
telematiky pro sledování řady
komponent znamená, že společnost Volvo Trucks může
majitelům nákladních vozů garantovat maximální dobu provozuschopnosti.
Zároveň s tím, jak je Volvo
FM pro zákazníky produktivní
a efektivní, nabízí také řidiči
zcela nové pracovní prostředí.
řidič v samém středu
pozornosti
Vnitřní prostředí v kabině je
konstruováno se zaměřením
na řidiče. Výsledkem toho je
efektivní, ergonomické a bezpečné pracovní prostředí se
zvětšeným prostorem pro řidiče
a s větší kapacitou drobných
úložných prostor než dříve.
Dalším novým rysem je možnost stáhnout si novou
aplikaci pro mobilní telefon „My
Truck“, která řidiči umožňuje,
aby vzdáleně kontroloval a ovládal některé z funkcí nákladního
vozu. Nový model Volvo FM je
uváděn na trh se širokou řadou
výkonových variant 11a 13litrových motorů, splňujících požadavky EURO VI, které vstoupí
v platnost od počátku roku 2014.
Nový model Volvo FM byl
poprvé představen na Veletrhu užitkových vozů v Birminghamu v dubnu 2013. Výroba
nového modelu Volvo FM pro
evropské zákazníky bude zahájena v září 2013.
ELIMINOVALI JSME, CO UŽ VÁS NEZAJÍMÁ.
ZACHOVALI JSME, CO JE AKTUÁLNÍ.
A ZNOVU VÁM PŘINÁŠÍME NOVÉ NÁPADY!
TRENDLOG
SAVELOG
CENO
OBOHA
sekce věnovaná hlavním trendům
v logistice a supply chain managementu
to jsou desetiminutová „speed dating“
setkání v rámci kongresu EASTLOG 2013
zprostředkovaná na přání klienta na
základě nabídky dodavatelů
odpolední blok sekce TRENDLOG bude
věnován logistice ve výrobních podnicích
CENO
OBOHA
PACKLOG
PHARMALOG
půldenní fórum zaměřené na obalová
řešení a technologie doprovází výstava
nových typů obalů a obalových systémů
pro logistiku
nový půldenní workshop
orientovaný na logistiku
ve zdravotnictví
NOVÉ
CENO
OBOHA
PRODLOG
HRLOG
nový půldenní workshop věnovaný
logistické podpoře výroby se
zaměřením jak na větší, tak i na
střední a menší výrobní firmy
půldenní seminář zejména pro HR manažery
logistických společností, ale i pro všechny
logistické manažery, kteří se intenzivně
zabývají problematikou lidských zdrojů
NOVÉ
NOVÉ
LBM
CENO
OBOHA
SEELOG
VIP setkání logistických odborníků
v příjemné neformální atmosféře
večera se speciálním programem
her, soutěží a zábavy
návštěvy logistických center – účastníci mají
na výběr z několika exkurzí konaných během
druhého kongresového dne, na kterých se seznámí
s logistickými procesy vybraných společností
CENO
OBOHA
P U R E
P R E M I U M
F O R M U L A
Akce org
organizovaná skupinou
23.–24. KVĚTNA 2013
AQUAPALACE HOTEL PRAGUE
KONTAKT: LUCIE BATALOVÁ, project manager, tel.: + 420 731 800 390, e-mail: [email protected], VŠE O AKCI: www.eastlog.cz
Stříbrní partneři
Speciální partneři
Bronzoví partneři
Spolupracující organizace
Partneři Logistického
Business Mixeru
PACKLOG partneři
Speciální partner
Logistického
Business Mixeru
Mediální partneři
TÝDENÍK PRO DOPRAVU A LOGISTIKU
PHARMALOG partneři
HRLOG partner
inzerce
TECHNIKA
kENwORTH T880
dAf Trucks
22. března 2013 představila
společnost Kenworth na severoamerickém veletrhu nákladních
vozů v Louisville v Kentucky nový
model T880, podvozek pro montáž nástaveb.
„Při vývoji špičkového, robustního a spolehlivého nákladního
vozidla Kenworth T880 byly respektovány zejména vlastnosti typické pro produkty společnosti Kenworth – kvalita, inovace a pokrokové technologie,” řekl viceprezident a generální ředitel společnosti
Kenworth Gary Moore. „Zákazníci
a řidiči těchto vozidel vyžadují
vysokou spolehlivost, dlouhou životnost a nízké provozní náklady.
Vozidla dokážou podávat skvělé výkony v těžkých pracovních
podmínkách. Jsme přesvědčeni,
že model Kenworth T880 překoná
očekávání našich zákazníků.“
Model Kenworth T880 má
2,1 metru širokou kabinu vyrobenou z hliníku, která ve svém
interiéru poskytuje vynikající pracovní prostor. Je vybavena panoramatickým čelním sklem, aerodynamicky tvarovanou kapotou,
o 30 % většími dveřmi a ve své
třídě nejlepším hlavním osvětlením. Vůz Kenworth T880 se
standardně dodává s 12,9litrovým
motorem PACCAR MX-13. Motor
PACCAR MX-13 poskytuje hospodárný provoz při použití v různých
aplikacích a v současné době je
nabízen i ve výkonové variantě
500 k s úctyhodným točivým momentem 2 510 Nm. Nové vozidlo
Kenworth T880 je určeno pro různé aplikace, jakou jsou sklápěče,
domíchávače, vozidla pro sběr odpadu a vozidla pro těžkou přepravu. Model T880 bude k dispozici
v létě 2013.
POMOZTE DĚTEM,
pozůstalým po obětech dopravních
nehod řidičů profesionálů,
způsobených při výkonu povolání
nákladní a autobusové dopravy.
Zasláním dárcovské sms na číslo 87777
ve tvaru DMS TRUCKHELP v celkové
ceně 30 Kč a 27 Kč bude přičteno
na účet nadace.
Službu DMS zajišťuje Fórum dárců.
Více informací na www.darcovskasms.cz
inzerce
S
polečnost Kenworth uvádí
nový model T880
500,-
Zakoupením barevné samolepky
v hodnotě 50, 100, 200, 500 Kč
Zakoupením plyšové hračky
v hodnotě 220 Kč (100 Kč je příspěvek nadaci)
Převodem částky na transparentní
účet nadace:
1399088001/5500
www.nadacetruckhelp.cz
Partneři nadace:
EUROPETRANS, s.r.o.
Děkujeme našim stálým přispěvovatelům, mezi které patří:
inzerce
PROFI AUTO CZ a.s.
34
Mediální partneři:
66
TECHNIKA
dAf uVádÍ NOVé MOdeLy
ŘADy EURO 6 LF A CF
dAf Trucks N.V.
N
ová vozidla aerodynamických tvarů
představují novou
úroveň kvality a hospodárnosti
Společnost DAF představila na veletrhu Birmingham
Truck Show své nové modely
Euro 6 LF a CF. Nové modely DAF Euro 6 LF a CF byly
vyvinuty s ohledem na maximální hospodárnost dopravy,
co nejnižší provozní náklady a optimální výkon vozidla. Nové modely Euro 6 LF
pro rozvážkový typ dopravy
a Euro 6 CF pro široké spektrum použití disponují zcela
novým podvozkem a hnací
soustavou a mají přepracovaný vzhled interiéru i exteriéru. Je tak patrná podobnost těchto modelů s novým
modelem XF. Nové modely
Euro 6 LF a CF představují ve
své třídě nový standard a nabízejí ideální a hospodárné
vozidlo pro libovolné použití.
„Uvedením nových modelů
LF a CF zavádí společnost DAF
zcela novou řadu mimořádně
hospodárných vozidel Euro 6,“
sdělil Harrie Schippers, prezident společnosti DAF Trucks.
„Značné prostředky investované do vozidel řad Euro 6 jsou
zásadní součástí strategického
plánu rozvoje společnosti. Projekt Euro 6 je největším investičním a vývojovým programem
v celé 85leté historii společnosti
DAF.“
Nové modely Euro 6 LF a CF:
Vyvinuty pro dosažení nejvyšší
kvality a maximální hospodárnosti
Nové a hospodárné poháněcí soustavy:
• Zcela nová generace nejmodernějších motorů Euro
6 PACCAR včetně nových
motorů PACCAR MX-11
a PACCAR MX-13
o Nové technologie včetně
pokročilého vstřikování
Common Rail, turbodmychadlo s proměnlivou geometrií, technologie EGR
a SCR a aktivní filtr pevných částic
o Výkony motorů s hodnotami 150 až 510 koní
• Optimalizovaná převodová
ústrojí, ručně řazené nebo
automatizované převodovky
AS Tronic s unikátními funkcemi společnosti DAF
Nový vzhled exteriéru v souladu s modely Euro 6 DAF XF:
• Velká mřížka chladiče pro
maximální chlazení a nízkou
spotřebu paliva
• Atraktivní chromový panel
s logem DAF
• Nové světlomety s integrovanými světly LED pro denní
svícení a s jedinečnými hlavními světly LED u modelu CF
na přání
• Nový pozinkovaný ocelový
nárazník s volitelnými světly
pro prosvěcování do zatáček
s cílem dosažení maximální
viditelnosti a eliminace slepých úhlů
Nový design interiéru:
• Nová přístrojová deska s optimalizovanou ergonomií
a snadným ovládáním
o Přehledný přístrojový panel
o Barevný informační displej s asistentem hodnocení jízdního stylu řidiče
DAF
• Nový volant s integrovanými
ovládacími prvky
• Nová sedadla pro optimální
pohodlí a jednoduché nastavení
Zcela nové rozložení komponent na podvozku pro dosažení optimální efektivity:
• Větší prostor v přední části
podvozku pro vynikající
chlazení a hospodárnost
• Inteligentní rozmístění součástí umožňuje maximální
objem palivových nádrží až
1 500
• Nová přední a zadní náprava
o Nové odlehčené odpružení nápravy
• Nové odpružení kabiny zaručuje vynikající pohodlí
Nové modely Euro 6 LF a CF
očividně staví na výjimečné
pověsti, kterou si mezi dopravci a řidiči vybudovaly předchozí modely. Model LF v náročném segmentu rozvážkových
vozidel od 7,5 do 19 tun a model CF s nepřekonatelnou všestranností od 18 tun do celkové
hmotnosti 44 tun i více.
efektivní hnací soustavy pro
modely Euro 6
Nové modely řady Euro 6 LF
a CF nabízejí vozidla šitá na
míru pro jakoukoliv aplikaci,
což ilustruje i široká škála efektivních hnacích soustav s novými špičkovými motory PACCAR
(PX-5, PX-7, MX-11 a MX-13),
s výkony 112 kW (150 k) až 375
kW (510 k). Nové motory PACCAR mají zcela nový blok motoru a jsou vybaveny poslední
generací vstřikování Common
Rail, turbodmychadlem s proměnlivou geometrií a množstvím pokročilých ovládacích
prvků, umožňujících dosažení
maximální hospodárnosti. Aby
splňovaly nejpřísnější požadavky emisní normy Euro 6 a záro-
Transport magazín 4/2013
35
TECHNIKA
veň dosahovaly co nejvyšších
úspor paliva, využívají modely LF a CF kombinaci technologií recirkulace výfukových
plynů, SCR a filtr pevných částic. Jeho regenerace by měla
být především pasivní.
Nové motory PACCAR jsou
mimořádně čisté a představují
vrchol své třídy z pohledu výkonu, hospodárnosti, spolehlivosti a životnosti. Spotřeba
paliva u modelů Euro 6 je stejně nízká jako u velmi konkurenceschopných modelů Euro
5 ATe. Velké olejové vany
umožňují dlouhé ervisní intervaly (LF až 60 000 km, CF
až 150 000 km) a díky tomu
i maximální dostupnost.
řada inovací
I když se nové motory PACCAR PX-5, PX-7, MX-11 a MX13 od sebe technicky liší, mají
několik důležitých společných
inovativních prvků. Všechny
motory jsou vybaveny jedním
drážkovým řemenem a ventilátorem poháněným přímo
klikovou hřídelí, což šetří náklady na údržbu, zvyšuje spolehlivost a snižuje hmotnost
i spotřebu paliva. Olejová vana
je vyrobena z kompozitního
materiálu. Díky tomu se snižuje hmotnost i hlučnost motoru. U motorů PACCAR MX11 a MX-13 byly palivový filtr
a odlučovač vody s automatic-
36
kým vypouštěním sloučeny do
jediné jednotky, namontované
přímo na motoru pro maximální zjednodušení údržby. Navíc
je chladič oleje – kombinovaný
s olejovým filtrem do samostatného modulu – vyroben z nerezové oceli, díky čemuž je ještě
robustnější. Kabeláž motoru je
ve svazcích, které jsou chráněné
pěnovým materiálem. Je tak dosaženo maximální spolehlivosti,
která je v této kategorii zcela jedinečná.
Vysoký výkon
Nové motory Euro 6 PACCAR
zaručují mimořádný výkon, přičemž vysoký točivý moment je
k dispozici i při nízkých otáčkách a v širokém rozsahu otáček za minutu.
Nové modely Euro 6 LF a CF
se v závislosti na modelu dodávají s 5-, 6-, 9- či 12stupňovými
ručně řazenými převodovkami.
U modelu CF je volitelně k dispozici 16stupňová ručně řazená
převodovka nebo automatizovaná převodovka AS Tronic se
6, 12 a 16 stupni. 12- a 16stupňové automatizované převodovky AS Tronic jsou doplněny
mnoha specifickými funkcemi
vyvinutými speciálně pro vozidla DAF, například EcoRoll
(umožňuje řízenou jízdu z kopce s rozepnutou spojkou, takže
je efektivně využita kinetická
energie vozidla)
a Fast Shift pro
rychlejší přeřazování mezi vyššími převodovými stupni kvůli
nižší ztrátě rychlosti během řazení. Nově vyvinutý software
a nové snímače zajišťují velmi
plynulý a extrémně rovnoměrný záběr spojky, což vede k vynikajícím charakteristikám při
zrychlování a manévrování.
Optimalizovaná pohotovostní hmotnost pro vysokou užitečnou hmotnost
Nová lehčí zadní náprava, dostupná u modelu Euro
6 CF, je určena pro celkovou
hmotnost vozidla do 44 tun
a točivé momenty motoru do
2 300 Nm. Novinkou je použití
konstrukce Stabilink. Integrovaný stabilizátor v zavěšení zadní
nápravy vytváří optimální tuhost a stabilitu a poskytuje výrazné snížení hmotnosti. Nová
montážní deska točnice tahače,
propracovaný systém upevnění
skříně akumulátorů a nový systém řízení rovněž představují
úsporu hmotnosti.
S cílem dosáhnout maximální efektivity se společnost DAF
zaměřila na poskytnutí nejlepšího možného uspořádání zcela
nově navrženého podvozku CF.
Standardní 65litrová nádrž AdBlue je umístěna pod spací kabinou a akumulátory mohou být
umístěny v zadní části podvozku. Rozmístění součástí umožnilo použít palivové nádrže
s objemem až
1 500 litrů, čímž je zajištěn maximální akční rádius. Mezi další
vylepšení patří nové zadní blatníky a nově konstrukčně řešený
spojovací příčník podvozku.
Kompletně přepracován byl
také podvozek modelu Euro
6 LF, aby bylo dosaženo maximální tuhosti a vynikajících
jízdních vlastností, nízké pohotovostní hmotnosti a dostatečného prostoru pro umístění součástí. Nejvýznamnější inovací
je to, že díky aplikaci mimořádně kvalitní vysokopevnostní
oceli pro rám podvozku není
třeba používat vnitřní výztuhu
rámu a přitom bylo dosaženo
vyšší tuhosti podvozku. Pro
zvýšení užitečné hmotnosti je
možné 18- a 19tunové modely
vybavit novou 13tunovou zadní
nápravou, což je důležité v zemích, kde jsou na poháněné
nápravě povolena zatížení překračující 11,5 tuny.
Společnost DAF zahájí výrobu nových modelů DAF Euro
6 CF s motory PACCAR MX-13
v červnu 2013, na podzim budou následovat modely vybavené motory PACCAR MX-11.
Na začátku roku 2014 bude do
nabídky řady CF doplněna verze
s motorem PACCAR PX-7. Výroba nového modelu Euro 6 LF
bude zahájena ve čtvrtém čtvrtletí roku 2013.
TECHNIKA
ZeLeNá PRO NOVOu éRu PNeuMATiK
NOVá GeNeRAce PRéMiOVÝcH PNeuMATiK
PRO POUŽITÍ v OSOBNÍ DOPRAvĚ
continental
H
annover, Birmingham
8. dubna 2013. Continental představuje
svou nově vyvinutou třetí generací pneumatik milník v prémiovém segmentu pneumatik pro
užitková vozidla. Continental
posiluje úspěchy předchozí generace pneumatik a důsledně
pokračuje ve vývoji řešení přizpůsobených potřebám zákazníků. cílem vývoje třetí generace pneumatik jsou pneumatiky
optimalizované pro konkrétní
použití, které budou dále podporovat ekonomickou efektivitu provozu.
Na začátku bude uvedena
nová řada pneumatik specializovaná pro přepravu osob. S rostoucími požadavky na pneumatiky, ekologičnost a bezpečnost
nastal z pohledu společnosti
Continental ten pravý čas na
řadu pneumatik speciálně optimalizované pro přepravu osob.
Právě ta hraje na krátké i dlouhé
vzdálenosti hlavní roli v aktuálních tématech urbanizace, ekologie a budoucí mobility a zasluhuje mimořádnou pozornost
výrobců pneumatik.
Nová řada pneumatik pro
přepravu osob pokrývá všechny oblasti použití od městské
hromadné dopravy přes regionální a nepravidelnou přepravu
až po rychle se rozvíjející segment dálkových zájezdových
autobusů. Komfort, ekonomičnost a bezpečnost přitom ve
všech oblastech použití představují směrodatné požadavky
na moderní autobusové pneumatiky. Continental dokonale
pokrývá rozmanité pracovní
prostředí se svými třemi novými řadami pneumatik nejnovější třetí generace: Conti Coach,
Conti CityPlus a Conti Urban.
• Continental předvede novou řadu pneumatik pro autobusy třetí generace na commercial Vehicle Show 2013 v Birminghamu
• Pneumatiky speciálně vyvinuté pro všechny segmenty v osobní dopravě:
městská, dálková a poprvé i regionální doprava
• komfort, ekonomičnost a nejlepší hodnoty z hlediska bezpečnosti
• Zahájení výroby v červnu
conti coach - pro komfort,
bezpečnost a ekonomičnost
Pro dálkovou přepravu bude
Conti Coach HA3 k dispozici
pro všechny osy autobusu v rozměrech 295/80 R 22.5 a 315/80
R 22.5. Tyto pneumatiky nabízejí vysokou ekonomičnost
z hlediska spotřeby. Na silnici zaručují dobrou podélnou
i příčnou adhezi, dobré držení
stopy a přesné řízení. Použitá
technologie lamel zajišťuje vynikající vlastnosti při manévrování na mokré vozovce po celou dobu životnosti pneumatik.
Pro zimní podmínky má Continental v sortimentu od roku
2010 speciální zimní pneumatiku HSW 2 Coach. Tuto skutečně zimní pneumatiku lze rovněž
použít na všech nápravách autobusů. Na typických zimních
vozovkách nabízejí zimní pneumatiky díky speciálnímu dezénu s vysokým počtem hran a lamel větší trakci než standardní
pneumatiky M+S.
conti cityPlus – speciální
pneumatika pro regionální dopravu
Conti CityPlus HA3, pneumatika vyvinutá speciálně pro použití v regionální dopravě, přesně
reaguje na požadavky v tomto
náročném a rostoucím segmentu.
Pneumatika pro všechny osy autobusu je k dispozici v rozměru
295/80 R 22.5. Vyznačuje se vynikajícími manévrovacími vlastnostmi a adhezí na mokré vozovce po celou dobu životnosti,
velmi dobrým kilometrovým výkonem a rovnoměrným opotřebením. Pro autobusové dopravce
je důležitý jak vysoký jízdní komfort pro cestující, tak ekonomické aspekty, jako je úspora paliva
a možnosti prořezávání a protektorování. Tato pneumatika nabízí
všechny tyto vlastnosti.
conti urban - pro městskou
dopravu
Pro náročnou městskou dopravu má Continental pneumatiku Conti Urban HA3 v rozměrech 275/70 R 22.5 a 315/60 R
22.5 pro všechny osy autobusu.
Nové pneumatiky jsou vybavené zesílenou bočnicí pro účinnou ochranu proti poškození
o hrany obrubníků a přinášejí
až o 20 procent vyšší kilometrový výkon.
Continental patří s obratem
32,7 miliard eur v roce 2012
k celosvětově vedoucím dodavatelům
automobilového
průmyslu. Jako výrobce brzdových systémů, systémů a komponentů pro pohony a pojezd,
přístrojové techniky, infotainmentových řešení, vozidlové
elektroniky, pneumatik a technických produktů na bázi elastomerů přispívá k větší jízdní
bezpečnosti a k ochraně globálního klimatu. Continental je
navíc kompetentním partnerem
v navzájem propojené automobilové komunikaci. Podnik v současnosti zaměstnává
zhruba 170 000 zaměstnanců
ve 46 zemích.
Jako jeden z celosvětově
vedoucích výrobců pneumatik dosáhla divize pneumatik
v roce 2012 s 42 000 zaměstnanci ve 22 výrobních a vývojových centrech obratu více
než 9,7 miliardy eur. Široké
výrobní portfolio a průběžné
investice do výzkumu a vývoje
rozhodujícím způsobem přispívají k ekonomické a ekologicky
efektivní mobilitě. Obchodní
oblast pneumatik pro užitková
vozidla je jedním z celosvětově
největších výrobců pneumatik
pro nákladní automobily a autobusy a nabízí rovněž kompletní sortiment výrobků v oblasti speciálních pneumatik.
Conti Coach HA3 pro autobusy
na dálkových linkách.
Transport magazín 4/2013
37
TECHNIKA
VOLVO TRucKS A ReNAuLT TRucKS
SPOLEČNÁ SÍť
Volvo Group
N
a konci loňského roku
zahájila skupina Volvo revizi své prodejní a servisní sítě Volvo Trucks
a Renault Trucks v evropě s cílem zlepšit hustotu servisní sítě
a kvalitu služeb pro zákazníky
v jednotlivých zemích. Síť volvo
Trucks a Renault Trucks v České republice byla součástí této
revize, na jejímž základě bylo
rozhodnuto o jejich sloučení
s účinností od 15. března 2013.
V předchozí struktuře skupiny
Volvo v Evropě fungovaly dvě
samostatné sítě pro Volvo Trucks
a Renault Trucks. V zemích, kde
mají obě značky silné postavení
na trhu, bude toto uspořádání zachováno. Na trzích, kde
jedna nebo obě značky nemají
dostatečně silné postavení, vidí
skupina Volvo příležitost v jejich integraci. To zákazníkům
přinese výhody v podobě silnější sítě a širší nabídky produktů
z jednoho prodejního místa.
V České republice bylo rozhodnuto o sloučení aktivit Volvo
Trucks a Renault Trucks do jedné integrované sítě, v důsledku
čehož došlo i ke sloučení české
centrály Volvo Trucks a Renault
Trucks do jedné organizace.
Každá ze značek má i přes toto
sloučení nadále vyhrazený samostatný obchodní tým.
Pan Robert Grozdanovski,
dříve generální ředitel Volvo
Trucks v České republice, se
od 15. března ujímá funkce generálního ředitele Volvo Group
Trucks Sales & Marketing v České republice. „Servisní a prodejní síť má velký význam pro
zajišťování špičkových služeb
pro naše zákazníky,” říká Robert Grozdanovski. „Provedením této změny zvýšíme hustotu
servisní sítě v České republice,
a tím dosáhneme lepší kvality
služeb pro všechny zákazníky.
38
Skupina volvo zavádí v České republice společnou síť
pro Volvo Trucks a Renault Trucks
V současné době na integraci usilovně pracujeme a jsem
přesvědčen, že v následujících
měsících budeme mít další informace. Navíc v červnu představíme naprosto nové modelové řady Renault Trucks, a tím naplno rozvineme potenciál obou
značek skupiny Volvo v České
republice .“ „Máme ambiciózní plány dalšího rozvoje obou
značek a těšíme se na spolupráci, která poskytne širší nabídku
produktů a služeb našim zákazníkům.“ dodává.
Informace o skupině volvo:
Skupina Volvo se od roku
1990, kdy se začala orientovat
na nákladní a užitková vozidla, významně rozrostla. Dnes
je jedním z nejvýznamnějších
světových hráčů na trhu nákladních vozidel, stavebních strojů,
autobusů a těžkých dieselových
motorů. Uplynulých deset let se
neslo ve znamení významných
akvizic a snahy o integraci nově
získaných společností. Probíhající reorganizace je tedy dalším
krokem k tomu zlepšit potenciál značek skupiny Volvo a těžit
z výhody postavení velkého
hráče na mezinárodním trhu –
vše s jasnou orientací na zákazníky a jejich potřeby. Činnosti
související s nákladními vozidly
přestavují téměř dvě třetiny celkového obratu skupiny Volvo.
Cílem je rozvinout kompletní
portfolio značek a servisní sítě.
Skupina Volvo vidí velký potenciál ve značce Renault Trucks,
která hraje zásadní roli v růstové
strategii skupiny. Za posledních
pět let skupina Volvo investovala přes dvě miliardy EUR do
činnosti Renault Trucks včetně
vývoje produktů a s nimi spojených operací. V červnu uvede
Robert Grozdanovski
Renault Trucks zcela nové modelové řady, které posílí pozici
značky na trhu.
Nová obchodní struktura posílí podporu zákazníků v evropě
Nová struktura Volvo Group
Trucks má za cíl soustředit se na
prodej nákladních vozidel. Rozhodnutí o sloučení nebo zachování samostatné sítě bylo učiněno pro každou zemi zvlášť.
V některých zemích zůstávají
zachovány zcela oddělené sítě
obou značek, v jiných bude fungovat společná síť a v dalších pak
kombinace obou variant. Integrací sítí v Severní, Střední a Východní Evropě dojde ke zvýšení
hustoty sítě o 30-40 % pro Renault Trucks a o 10 % pro Volvo Trucks. „Tato změna přinese
podstatné zvýšení počtu našich
styčných míst se zákazníky, jak
pro Renault Trucks, tak Volvo
Trucks, což pro ně bude znamenat obrovskou výhodu,“ říká
Peter Karlsten, Executive Vice
President Volvo Group Trucks,
EMEA. Nezávisle na nové va-
riantě uspořádání, přijaté pro
konkrétní zemi, budou zároveň
zachovány samostatné obchodní týmy Volvo Trucks a Renault
Trucks pro každou ze značek,
které budou důležité pro zachování jejich silné identity a udržování vztahů se zákazníky.
Změny na trhu Střední a Východní evropy*
Od 1. ledna 2013 začalo
fungovat nové obchodní uspořádání Volvo Group Trucks pro
Střední a Východní Evropu.
Proces reorganizace servisní
sítě bude v plném rozsahu dokončen do dvou let.
*Market Central East Europe (Trh
Střední a Východní Evropy) je součástí
Volvo Group Trucks Sales & Marketing
EMEA (Evropa, Střední Východ a Afrika). Od 1. ledna 2013 se Market Central East Europe skládá z těchto 18 zemí:
Albánie, Bulharsko, Bosna a Hercegovina, Česká republika, Chorvatsko,
Estonsko, Maďarsko, Kosovo, Litva, Lotyšsko, Makedonie, Moldavsko, Černá
Hora, Polsko, Rumunsko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko.
TECHNIKA
NOVÝ MOTOR PRO dAf - PAccAR MX-11
Text a foto
Martin felix
1.
ledna 2014 vstoupí v platnost nová emisní norma
euRO Vi, výrazně omezí
především emise oxidu dusíku
a pevných částic.
Kdo by si myslel, že s tím
utahování šroubů končí, samozřejmě by se mýlil. Současné
normy EURO totiž dosud nijak
neřešily množství vypouštěného kysličníku uhličitého, a jak
víme z teorie globálního oteplování, je právě CO2 největším
nepřítelem. Snížení jeho emisí
lze prakticky dosáhnout pouze
snížením spotřeby. Osobní automobily to dnes částečně řeší
snižováním objemů, použitím
přeplňování a ze značné míry
také švindlováním s nevyhovující metodologií měření spotřeby. Že hon na nebohý kysličník
postihne i nákladní automobily,
je nabíledni. Nás může těšit, že
se s ním sveze i spotřeba a znásobí se snahy o její snižování.
Jak jsme již řekli, downsizing
je jednou z možností. Zdá se,
že se touto cestou ubírá i zcela
nový motor EURO VI PACCAR
MX-11se zdvihovým objemem
10,8 litru a s výkony od 290 do
440 k. Zahájení výroby nového
motoru PACCAR MX-11, který
navrhla a vyvinula společnost
DAF Trucks v Eindhovenu, je
plánováno na podzim roku
2013, přičemž nový motor
bude k dispozici v nových modelech DAF Euro 6 řad CF a XF.
„Nový motor PACCAR MX-11
plně odpovídá trendu usilujícímu o dosažení vysoké účinnosti
u motorů s nižším zdvihovým
objemem,“ vysvětluje Ron Borsboom, člen správní rady společnosti DAF Trucks, který je
odpovědný za vývoj. „Zdvihový
objem 11 litrů je ideální pro dosažení maximálních výkonů od
290 do 440 k, a to v rámci požadavků legislativy Euro 6 při použití spolehlivé technologie jednostupňového turbodmychadla.
Motor PACCAR MX-11 jsme
od základů vyvíjeli zcela nově.
Hlavními kritérii vývoje byly
vysoký výkon, nízká hmotnost
a minimální spotřeba paliva. Klíčovými kritérii byly rovněž vysoká spolehlivost, dlouhá životnost a nízké náklady na údržbu
a servis. Nový motor PACCAR
MX-11 má servisní intervaly až
125 000 km.“
ně snížit úroveň hlučnosti. Stejně jako u 12,9litrového motoru
PACCAR MX-13 je přímo v bloku motoru integrováno co nejvíce přídavných funkcí a agregátů.
Zvyšuje se tím spolehlivost a životnost. Například palivové potrubí bylo zapuštěno do bloku
válců a dvě vysokotlaká palivová čerpadla systému Common
Rail byla integrována do bloku
motoru. Také ventilový rozvod
a odlučovač systému odvětrání klikové skříně jsou přirozeně
součástí bloku motoru.
Dvě vačkové hřídele v hlavě
válců jsou klíčovým funkčním
prvkem nové hlavy válců, která
má čtyři ventily na jeden válec
a integrované sací potrubí. Díky
tomu lze navrhnout ventilový
rozvod důmyslnějším a robustnějším způsobem, který optimalizuje životnost. Hlava válců
je také mimořádně robustní,
což umožňuje použít vyšší maximální tlaky spalování s většími rezervami. Tyto faktory jsou
klíčem ke zlepšování celkové
životnosti, spolehlivosti a také
hospodárnosti. Přímé ovládání ventilů má pozitivní vliv i na
spotřebu paliva, protože minimalizuje ztráty. Dvě vačkové
hřídele v hlavě válců zaručují,
že integrovaná motorová brzda
MX dodává mimořádný brzdný
Blok motoru PACCAR MX-11
je zcela nové konstrukce. Je vyroben z pevné litiny s červíkovitým grafitem. Svislá žebra bloku
umožňují dosažení maximální
pevnosti a pomáhají také výraz-
Transport magazín 4/2013
39
TECHNIKA
výkon – při nízkých otáčkách
(1 500 min-1) dosahuje více než
70 % ze svého úctyhodného
maxima 320 kW. Vačkové hřídele v hlavě válců navíc pomáhají
snížit hmotnost, protože jsou
duté díky systému vstřikování
paliva poháněnému samostatnou vačkovou hřídelí pro vstřikování paliva (FIE). Tím se na
hmotnosti ušetří dalších 15 kg.
Nový motor MX-11 používá stejný moderní systém
Common Rail jako motor PACCAR MX-13, ale každý z nich
má vlastní řízení vstřikování
a motoru. Systém vstřikování
Common Rail umožňuje dosažení vstřikovacích tlaků až
2 500 barů a umožňuje kombinovat s hlavním vstřikem
buď pilotní vstřik paliva, nebo
dovstřik, nebo kombinaci obojího. To vede k jemnému rozprášení paliva a mnoha dalším
možnostem optimalizace spalování, které zajistí minimální
možné hladiny emisí ve výfukových plynech, snížení hlučnosti a také nejnižší možnou
spotřebu paliva. Skutečnost, že
tak lze účinně regulovat teplotu
výfukových plynů, také znamená, že motor lze optimálně
doplnit systémem dodatečné
úpravy výfukových plynů. Použité turbodmychadlo s proměnnou geometrií lopatek (VTG)
zaručuje, že motor může při
různém zatížení a v celém
otáčkovém spektru využívat
nejlepší nastavení turbodmychadla a podávat tak maximální výkon. Systém EGR je vysoce kompaktní a je navržen pro
přesné dávkování výfukových
plynů do nasávaného vzduchu. Tato technologie je také
optimálně a přesně regulována
prostřednictvím tří ovladačů:
ventilu zpětného tlaku, turbod-
mychadla VTG a ventilu EGR.
Klíčovým prvkem motoru PACCAR MX-11 je rovněž jeho
kompaktní konstrukce, díky níž
je ideální pro použití v modelové řadě DAF CF.
Pro dodržení přísných požadavků emisní normy Euro 6 používá společnost katalyzátor
SCR i aktivní filtr pevných
částic DPF. Kromě zvyšování
účinnosti byla při vývoji systému dodatečné úpravy výfukových plynů důležitým kritériem vynikající dostupnost
vozidla díky nízkým nárokům
na údržbu a servis. S ohledem
na minimální spotřebu oleje
v motoru PACCAR MX-11 bylo
možné dosáhnout intervalů
čištění filtru pevných částic až
500 000 kilometrů, v závislosti
na způsobu používání nákladního vozidla. Další unikátní
vlastností je možnost umístění
katalyzátoru SCR a filtru pevných částic odděleně od sebe
na opačných stranách podvozku, což je důležité v případě, že
je nákladní vozidlo vybaveno
opěrami jeřábu, otočnými zámky pro BDF nebo jinou prostorově náročnou nástavbou.
Nový motor PACCAR MX-11
se vyznačuje řadou inovací, jako
jsou např. jeden drážkový řemen a ventilátor, který je upevněný přímo ke klikové hřídeli
bez mezipohonu a který tak šetří
náklady na údržbu, zvyšuje spolehlivost, snižuje hmotnost i spotřebu paliva. Za účelem dosažení optimální spotřeby paliva byl
během procesu vývoje kladen
prvořadý důraz na snížení dalších ztrát. Například s ohledem
na optimální efektivitu je motor
vybaven novým vodním čerpadlem s dvourychlostní elektromagnetickou spojkou. Během
zpomalování vozidla natlakuje
inteligentní kompresor vzduchový systém na maximální tlak,
což znamená, že na rovných
silnicích může být kompresor
vypnutý. Pro maximální spolehlivost a životnost jsou kabelové
svazky zapouzdřené. Alternátor a čerpadlo kompresoru pro
klimatizaci jsou upevněné na
motoru jako jedna jednotka a za
40
účelem maximální ochrany se
palivový modul s integrovaným
automatickým vyhřívaným odlučovačem vlhkosti nacházejí přímo
na motoru. Olejový modul mazání má přímo integrovaný olejový
filtr a chladič oleje, který je vyroben z nerezové oceli, díky čemuž
je velmi robustní.
Sériová výroba nového 10,8litrového motoru Euro 6 PACCAR
MX-11 bude zahájena koncem
léta 2013, přičemž motor bude
k dispozici nejméně v pěti různých výkonových variantách dostupných pro dvě hlavní oblasti
použití. Verze 210 kW/290 k, 240
kW/330 k a 271 kW/370 k s maximálními točivými momenty
1 200, 1 400 a 1 600 Nm (při
1 000–1 650 min-1) jsou ideální
pro městskou, regionální a národní rozvážkovou dopravu. Pro
použití v dálkové dopravě a dalších těžkých aplikacích jsou k dispozici výkonové varianty 291
kW/400 k a 320 kW/440 k s maximálními točivými momenty
1 900 a 2 100 Nm (při 1 000–
1 450 ot/min).
Díky vysokému točivému momentu v nízkých otáčkách, vynikající hospodárnosti, nejvyšší
spolehlivosti na trhu a rozmanité nabídce možností pohonu
přídavných zařízení PTO bude
nový motor PACCAR MX-11
jedním z klíčových prvků pro
univerzální vozidla řady CF,
která bude v dubnu rozšířena
uvedením nového modelu Euro
VI na trh. Motor PACCAR MX11 bude také plnohodnotným
členem modelové řady DAF XF
Euro VI. Spotřeba paliva 10,8litrového motoru PACCAR MX11 je v průměru dokonce ještě
o další 3 % nižší než u 12,9litrového motoru PACCAR MX-13,
který je již tak velmi hospodárný. Snížení hmotnosti o více než
180 kilogramů pak představuje
příležitost k dalšímu zvyšování
hospodárnosti a efektivity, obzvláště ve velkoobjemové a cisternové přepravě.
TECHNIKA
SySTéM STOP & START
V NABÍdce MOdeLu MASTeR By ReNAuLT TRucKS
Renault Trucks
N
epřetržité snižování spotřeby paliva
je jednou z priorit
společnosti Renault Trucks.
Od června 2013 bude v nabídce modelu Master by
Renault Trucks k dispozici
systém automatického vypínání motoru. Systém Stop &
Start umožňuje profesionálům dosáhnout až 5% úspory paliva.
Systém při zastavení vozidla (na červenou, na značku
stop či při zařazení na neutrál apod.) převede motor
do pohotovostního režimu.
Na změnu režimu chodu
motoru upozorní řidiče kontrolka na přístrojové desce.
Po sešlápnutí spojky nebo
zařazení první rychlosti se
motor bez nutnosti dalšího
úkonu ze strany řidiče téměř
okamžitě rozběhne.
Systém Stop & Start neprodukuje žádné vibrace ani
hluk a nevyžaduje zvláštní
údržbu. Rádio a navigační
systémy v módu „Stop“ na-
42
dále normálně fungují. Díky
své adaptaci pro všechny
profese v oboru přepravy
a distribuce lze systém Stop
& Start v případě okamžité
potřeby deaktivovat.
Systém Stop & Start bude
k dispozici pro verze se
skříňovou nástavbou a pohonem předních kol, vybavené motory o výkonu 100
a 125 k a manuálně ovládanými převodovkami, pro verze kombi s pohonem předních kol, s motory o výkonu
100 a 125 k a s manuálně
ovládanými převodovkami,
a rovněž pro verze se skříňovou nástavbou s jednoduchými koly a zadním náhonem, s motory o výkonu 125
k a s manuálně ovládanými
převodovkami.
Model Master by Renault
Trucks je všestranným nástrojem pro přepravu: maximální hmotnost soupravy
(PTAC) od 2,8 t do 4,5 t, verze se skříňovou nástavbou,
podvozek s jednoduchou
nebo dvojitou kabinou, mikrobus či plošinové vozidlo
s kabinou, s pohonem předních nebo zadních kol, s jednoduchými nebo dvojitými
koly, až 17 m3 užitečného
objemu a až 2 254 kg uži-
tečného zatížení ve verzi se
skříňovou nástavbou a 2 529
kg ložné váhy ve verzi podvozek s kabinou.
TECHNIKA
PRO DOPRAVCE
PRO DOPRAVCE
Najdete ve všech našich prodejnách
Praha - tel: 241 040 196, 731 131 396, Brno - tel: 549 274 350, 731 131 384, Ostrava - tel: 596 618 928, 731 131 388,
Hradec Králové - tel: 495 537 221, 731 131 381, Ústí nad Labem - tel: 475 209 102, 731 131 382,
Èeské Budìjovice - tel: 387 425 949, 731 131 341, Plzeò - tel: 377 388 493, 731 131 335
www.obchod.prodopravce.cz
Najdete ve všech našich prodejnách
obchod.prodopravce.cz
Praha - tel: 241 040 196, 731 131 396, Brno - tel: 549 274 350, 731 131 384, Ostrava - tel: 596 618 928, 731 131 388,
magazín
4/2013
Hradec Králové - tel: 495 537 221, 731 131 381, Ústí nad Labem - tel: 475 209Transport
102, 731
131 382,
Èeské Budìjovice - tel: 387 425 949, 731 131 341, Plzeò - tel: 377 388 493, 731 131 335
www.obchod.prodopravce.cz
43
TECHNIKA
ceSTA VZNĚTOVéHO MOTORu
LXii. dÍL
Druhá největší ropná společnost na světě sídlí v Íránu
emil Lánský
Foto: archív
A
ni začátek jedenadvacátého století nevyřešil závislost lidstva na
ropě a jejích derivátech. Ba
právě naopak ropa je životodárnou tekutinou pro mnoho
odvětví průmyslu a pro celou
řadu lidských činností. Těžko
si bez ní představit světaběh.
Ropná lobby je pravděpodobně tím nejmocnějším a nejvýkonnějším uskupením, které
kdy lidstvo poznalo. Nejen, že
mění „lusknutím prstů“ osud
celé řady jednotlivců a národů,
ale přerozděluje státy, vytváří
hranice, určuje kvalitu života
na celé planetě. Mělo by být
tedy na snadě, že ten kdo má
ropná naleziště není na tom
špatně. A nejen ropná pole, ale
též terminály a zpracovatelská
zařízení – ropné rafinérie. Jenže
tomu tak není – to právě proto, že existuje to, čemu říkáme
„ropná lobby“.
Po celém světě
Ropné rafinerie jsou rozesety
minimálně po stovce zemí celého světa. Mnohdy tam, kde
bychom je hledali jen s největší fantazií. Například na Papui
Nové Guinei (InterOil refinery
44
v Port Moresby se zpracovatelskou kapacitou 32 500 bbl/d –
(Barrels per Day nebo bdp)- což
odpovídá 5 170 m3 denně), nebo
na ostrovech Trinidad a Tobago
(Pointe-á-Pierre Refinery – Petrotrim – se zpracovatelskou
kapacitou 165 000 bbl/d neboli
26 200 m3 denně) či na Hawaji
(Kapolei Reinery – Tesoro – v Kapolei s kapacitou 94 000 bbl/d či
14 900 m3 denně a Hawaii Refinery – Chevron – v Kapolei
s kapacitou 54 000 bbl/d neboli
8 600 m3 denně).
Ropa je zpracovávána ve velkém také ve většině afrických
států – jen namátkou ty, kde
jsou lidé nejchudší – Kamerun,
Čad, Pobřeží slonoviny, Eritrea,
Madagaskar nebo Zambie.
Existuje Oil and Gas Journal,
časopis, který se zabývá velmi
zeširoka všemi možnými tématy
dobývání, zpracování a využívání ropy a jejich derivátů. Vychází
od roku 1902 s různou periodicitou. V posledních létech vždy
v jednom z prosincových čísel
přináší výčet všech ropných rafinerií světa – a bývá to poměrně
solidní příloha, neboť ta poslední měla 42 tiskových stran.
Přesto, že se situace v rop- 955 000 barelů (151 800 m3).
ném, těžebním a zpracovatel- SK Energy Co., Ltd Ulsan Refiském průmyslu mění každý den, nery (SK Energy) z Uslanu v Jižv posledních letech se ustálil ní Koreji zvládne zpracovat na
seznam první desítky největších 850 000 barelů (135 906 m3)
ropných rafinérií, co se týká je- „černého zlata“ denně. Hned
v sousedství ve městě Yeos sídlí
jich zpracovatelské kapacity.
další jihokorejská giga rafinérie
Olejové hitparádě vévodí in- GS Caltex Yesou Refinery (GS
dická Jamnagar Refinery (Reli- Caltex), která se svými 730 000
ance Industries) sídlící ve městě zpracovanými barely denně
Jamnagar v indickém státě Gu- (116 037 m3) je světovou čtyřjarat s denní zpracovatelskou kou. Pětici největších na světě
kapacitou 1 240 000 barelů uzavírá ExxonMobil v Singap(197 000 m3). Druhé místo ob- úru s 605 000 zpracovanými
sazuje pravidelně venezuelská barely denně (96 168 m3).
Paraguana Refinery Complex
Až šesté, respektive sedmé
(PDVSA) z města Paraguana ve
státě Falcon s denní kapacitou místo patří americkým rafiné-
Ropné rafinérie vypadají pro lajka vždy stejně, jiná je jen krajina, do níž jsou vsazeny.
A věřte tomu, že je najdete všude na světě.
TECHNIKA
riím Port Artur Refinery (Motiva Enterpries) a Baytown Refinery (ExxonMobil) z Texasu
se 600 000 (95 373 m3) resp.
572 500 barely (91 000 m3)
zpracovanými denně. Překvapivě až osmá na světě je saudsko arabská rafinérie Ras Tanura (Saudi Aramco) s 550 000
barely denně (87 425 m3).
Devátou příčku drží Garyville
Refinery (Marathon Petroleum)
z USA s 522 000 barely denně
(82 974 m3) a na desátém místě
je S-Oil Ulsan Refinery (S-Oil)
v Jižní Koreji s 503 000 zpracovanými barely surové ropy
denně (79 954 m3).
Jednoduchou statistikou je
možno dojít k výsledku, že
největším zpracovatelem surové ropy na světě je Jižní Korea,
která ve třech gigantických rafinériích zpracuje denně 2 083
000 barelů ropy (331 102 m3),
více než dvakrát tolik co v největší rafinérii na světě v Indii.
Ropnými kohouty je ovládán prakticky celý civilizovaný svět
a potřebného zázemí cca 3 000
hektarů plochy, to je více než
samotné město Bombaj nebo
třeba Londýn. Kdyby se všechny
trubky, co vedou ropu, její deriváty a další technické tekutiny
a plyny v Jamnagarské rafinérii
spojily do jedné řady, sahaly
by od jihu Indie až po samotný
sever druhého nejlidnatějšího
státu na světě.
Největší rafinérie ropy
Jamnagar Refinery je privátní
společností vlastněnou firmou
Reliance Industries (indický
konglomerát společností se
sídlem v Bombaji podnikající ve třech hlavních segmentech – petrochemie, těžba ropy
a plynu. Jde o druhou největší
Paraguaná Refinery Complex
indickou společnost po Indian – Centro de Refinación de ParaOil Company, s obratem 66,68 guaná – 3světová dvojka, co se
mld. USD za rok 2012).
kapacity zpracování ropy týče,
Jamnagarská ropná rafinérie
byla vlastníkem akreditována
ke 14. červnu 1999 s původní
denní zpracovatelskou kapacitou 668 000 barelů neboli 106
200 m3. V letošním roce zabírá
komplex zpracovatelských firem
leží na severu Venezuely na poloostrově Paraguaná Peninsula
a na západním pobřeží jezera
Maracaibo. Vznikla fúzí původních rafinérií v Amuay Refinery,
Bajo Grande Refinery a Cardón
Refinery. Rafinérský komplex
představuje 71 % (955 000 barelů/151 800 m3) zpracovatelské
kapacity celé Venezuely a je
vlastněn státní společností Petróleos de Venezuela (PDVSA).
Původní
Cardón
Refinery začala produkovat ropné
deriváty v roce 1949 s denní
kapacitou cca 30 000 barelů
(4 800 m3) a byla v majetku
společnosti Royal Dutch Shell.
Dnes zvládne denně zpracovat
305 000 barelů (48 500 m3).
Amuay Refinery byla založena
v roce 1950 společností Creole
Petroleum s kapacitou zpracování cca 60 000 barelů (9 500 m3),
dnes disponuje kapacitou 645
000 barelů (102 500 m3) denně. Bajo Grande Refinery byly
ustanovena v roce 1956 společností Richmond (dnes Chevron)
se zpracovatelskou kapacitou
16 000 barelů neboli 2 500 m3
denně.
Bahrajn je jedno z arabských ropných království
Transport magazín 4/2013
45
TECHNIKA
V roce 1997 vznikla vedle
rafinérie Amuay jako výsledek společného podniku firem
BOC Gases a Foster Wheeler
výrobna vodíku s kapacitou
1,4x106 m3 denně – největší vodíková výrobna v Jižní Americe.
Poslední dobou stíhají rafinérský komplex v Paraguaná různé
havárie, které jdou snad na vrub
poměrně napjatému politickému ovzduší ve Venezuele.
Opravdu velcí hráči
Za největší ropnou společnost na světě je považována
Saudi Aramco, původem ze
Saudské Arábie. Sídlo Saudi
Aramco je v Dhahran a název
společnosti je ve skutečnosti
zkratka ARabic AMerican Oil
Company. Cena společnosti
byla vyčíslena experty na velmi
solidních sedm bilionů amerických dolarů.- to je jen pro představu 7 000 000 000 000 USD!
Ras Tanura (přesněji Ra‘s Tannūrah, ‫ ﺗﻧﻭرﺓ سأر‬doslova znamenající „hrot jehlice na opékání“)
je město ve východní provincii
Saúdské Arábie. Nachází se na
poloostrově zasahujícího do
Perského zálivu. V oblasti žije
3 200 obyvatel. Název Ras Tanura též označuje průmyslovou
oblast dále na šelfu, která slouží jako hlavní přístav a ropný
exportní terminál saúdské společnosti Saudi Aramco. Protože ropné tankery potřebovaly
více místa a větší hloubku pro
kotvení v přístavu, Saudi Aramco v oblasti vybudovala několik málo umělých ostrovů pro
snadnější dokování, také byly
v okolních vodách vybudovány
mořské ropné plošiny a pro-
Největší ropný terminál na světě je v Ras Tanura v Saudské Arábii
dukční zařízení, kromě Aramca
též společnostmi Schlumberger
a Halliburton. Poblíž Ras Tanura je situována také RAS-201
- jediná mořská ropná plošina
Saudi Aramco.
Průmyslová zóna Ras Tanura (též nazývaná Najmah) je
jedna ze čtyř rezidentních oblastí Aramca, vybudovaná ve
40. letech 20. století a jediná
v Perském zálivu. Tamní ropná
rafinerie je obehnaná plotem
a přísně střežena. Zaměstnanci
zóny mohou žít uvnitř rezidentní oblasti, která je též hlídána
ale méně. Zóna samotná, ve
které žije menšina původních
obyvatel Velké Británie a Spojených států, byla od začátku
navržena tak, aby mohla těmto lidem ze západní civilizace
dopřát více komfortu, který by
současně nepůsobil rozruch ze
strany okolního radikálního is- experty považována za možná
“nejcitlivější místo lidstva”.
lámského prostředí.
S exportem mezi 6 000 000
až 7 000 000 barelů (935 728
až 1 112 683 m3) za den je Ras
Tanura největším ropným terminálem a jednou z největších
rafinérií světa. Je to pravděpodobně nejdůležitější místo na
světě z hlediska distribuce ropy.
Její případný výpadek by způsobil odstávku asi 10 % světové
produkce ropy.
V letech 2004 a 2006 teroristická skupina al-Kaidá pohrozila útokem na tento ropný
terminál a následkem bylo zvýšení cen ropy. Zájem o stálost
dodávek byl a je takový, že
byla příslušná oblast kolem
poloostrova v kritické době hlídána anglickým námořnictvem.
Ras Tanura je bezpečnostními
Druhým největším hráčem
v ropném průmyslu na světě je
Iránská ropná společnost National Iranian Oil Company. Sídlo
společnosti najdeme v hlavním
městě Íránu, Teheránu. National Iranian Oil Company byla
založena v roce 1948 a jedná
se o čistě státem vlastněnou
společnost. Zajímavostí je, že
druhá největší ropná společnost
na světě dosahuje pouze třetinové těžby ve srovnání se Saudi
Aramco. Třetí příčka v objemu
těžby patří katarské těžební
společnosti Quatar Petroleum.
Vlastníkem společnosti je stát.
Katar byl první zemí v perském
zálivu, který začal s výstavbou
vlastních rafinerií ropy.
Největší ropná rafinérie světa je v západoindickém Jamnagaru
46
Download

stáhnout - TruckJobs.cz