Program
Minikurz 2012
9:30 – 11:00
Pondělí 29.10.2012
Základy průtokové cytometrie
Tomáš Kalina CLIP, UK 2.LF, Praha
90min
Tomáš Kalina CLIP, UK 2.LF, Praha
90min
přestávka
11:30 – 12:30 Kompenzace a technické aspekty nastavení cytometru
oběd
13:30 – 14:30 Standardizace - jak udělat, aby cytometry měřily stejně? Hana Glier
EXBIO Praha, a.s.
60min
přestávka
15:00 – 16:30 FACS sorting - úvod
Tomáš Kalina CLIP, UK 2.LF, Praha
Diskuse – témata či obrázky zasílejte předem - nestyďte se!!
30min
60min
Exbio Afterparty
9:00 – 10:30
Úterý 30.10.2012
Úvod
Apoptóza a imunogenní smrt
Tomáš Kalina
Jitka Fučíková, ÚI, UK 2.LF a Sotio a.s.
10:30 - 11:00
přestávka
11:00 - 12:30 Buněčná smrt a metody její detekce
80 min
Alena Hyršlová Vaculová, BFU AV ČR, Brno 90 min
oběd
Úvod
13:30 – 14:45 "Beads" v Cytometrii
cytokiny v séru, detekce buněčných proteinů
Tomáš Kalina
Veronika Kanderová, CLIP, UK 2.LF, Praha 75min
přestávka
15:00 - 17:00 Workshop - společný design experimentů
9:00 – 17:30
Jitka Fučíková, Alena Hyršlová Vaculová
Veronika Kanderová, Tomáš Kalina
120min
FACS sorting day in Motol
in English
Středa 31.10.2012
Opening introduction of mentors and participants
Toralf Kaiser - Technical Head of FLOW CYTOMETRY AND CELLSORTING
20 minutes intro of the facility + favorite sorting applications
Charité / MPIIB / DRFZ - Berlin
Joerg Schlender - FACS sorting application specialist
20 minutes intro of the facility + favorite sorting applications
BDB Erembodegem Belgium
Meritxell Alberich Jordà
20 minutes intro + favorite sorting applications
Harvard University, Department of Hematology/Oncology, Boston
and Institute of Molecular Genetics AS CR, Praha
Tomas Kalina
15 minutes intro + favorite sorting applications
CLIP, Charles University, Prague
Ondrej Horvath
přestávka
Radek Fedr
Automatic cell cloning assay + favorite sorting applications
Institute of Molecular Genetics AS CR, Praha
Institute of Biophysics, AS CR, Brno
5 minutes each research group
Workshop - sorting experiment design
Page 1
Download

Program Minikurz 2012