SD21 PRO
Uživatelský manuál
Technické parametry
Senzor
Objektiv
Pozorovací úhel
Rozlišení videa
Rozlišení foto
1/2.5" CMOS - 5 Megapixel
f 2.6
80-170° (dle nastavení)
1920x1080i / 1920x1080p / 1280x960p /
1280x720p / 848x480p
5 Megapixel
Formát videa
.mov - komprese h.264
Snímková frekvence 25 - 120 Snímků/sek. (dle režimu a nastavení)
Displej
Odnímatelný LCD diplej pro snádné náhrávání
v reálném čase, prohlížení pořízených snímků
a pohodlného nastavení přístroje
Laserový zaměřovač Integrovaný v kameře - zapnutí buď manuální
nebo automatické. Funkční i ve vodotěsném obalu.
Baterie
Lithium - ion - 1000mAh, vyjímatelná
Výdrž baterie
Až 2 hodiny, s přídavnou baterií až 4 hodiny
Samospoušť
3, 5 nebo 10 sekund (pro video i foto)
Časosběr
1 snímek za 1, 5 nebo 30 sekund
(25 - 900 krát zrychlené video)
Rychlost pořizování 1 snímek za 1/2/5/10/30/60 sekund dle nastavení
snímků
2
Přednahrávání
trvalý záznam, nahrávání začne od okamžiku,
kdy (minus 5 sekund) bude stisknuto nahrávací
tlačítko podruhé
Dálkové ovládání
Bezdrátové dálkové ovládání pro fotografie a video,
max. dosah 15m, vodotěsné do 3m
Automatická, nastavitelná (průměrná, střední, bodová)
Expozice
Vyvážení bíle
automaticky
Pohotovostní režim nastavitelný na 0/2/5 minut
Mikrofon
Integrovaný v kameře,
možnost připojení externího
Reproduktor
integrovaný v LCD displeji
Rozhraní
USB 2.0, AV-out, HDMI (Mini), audio (stejný
konektor jako AV-out), HDMI a AV-out s možností
živého promítání záznamu
Paměťové médium Micro SD karta, Class 4 (Class 6 na1080i)
až 64GB - není součást balení
Vodotěsné pouzdro V ceně: Pouzdro pro kameru s nasazeným LCD displeje,
vodotěsné do 60m.
Dostupné příslušenství: pouzdro na kameru
bez připojeného LCD displeje
Upevnění
1/4 " závit na stativ
Rozměry
61x43x40mm (šířka x výška x hloubka)
Hmotnost
Kamera: 88 g včetně baterie,
cca. 103 g vodotěsné pouzdro,
LCD monitor: 25g
Obsah
Důležitá upozornění.............................................................................................. 4
Obsah balení........................................................................................................... 5
Upevnění ................................................................................................................. 6
Volitelné příslušenství........................................................................................... 7
Náhled a popis kamery ........................................................................................... 8
Nabíjení................................................................................................................... 9
Základní informace...............................................................................................10
Nastavení jazyka ................................................................................................... 11
Menu - nastavení videa ...................................................................................12-17
Menu - nastavení foto .....................................................................................18-19
Menu - základní nastavení .............................................................................20-23
Natáčení ................................................................................................................ 24
Focení .................................................................................................................... 25
Přehrávání a odstranění záznamů ..................................................................... 26
Dalkové ovládání ................................................................................................. 27
Vodotěsné pouzdro ................................................................................................. 28
Laser, připojení ..................................................................................................... 29
3
Důležitá upozornění
Pokud hrozí navlhnutí kamery, vždy používejte vodotěsné pouzdro.
Maximální možná hloubka potápění je 60 metru.
Ujistete se, že zavírání vodotesného pouzdra je naprosto čisté a bez poškození.
V opačném případě se může dovnitř dostat voda a poškodit zařízení.
Před použitím vždy zkontrolujte veškeré uchycovací prvky, zda nejsou jakkoliv poškozené.
Čas od času doporučujeme toto příslušenství obměnit za nové, zabráníte tak ztrátě
nebo poškození příslušenství v těžkých podmínkách.
Přístroj uchovávejte na suchém a bezprašném místě.
Při používání kamery a jejího příslušenství vždy myslete na bezpečnost svoji, ale také okolí,
např. v případě ztráty (mechanicky unavené části) nějakého dílu v terénu.
Pokud nebudete delší dobu kameru používat, vyjměte z ní baterii.
Baterie nepatří do odpadkového koše!
Použité baterie a elektroniku odneste zpět svému prodejci nebo na k tomu určená místa (sběrné
dvory, kontejnery na elektroniku,...).
4
Obsah balení
Kamera SD21 PRO
Baterie
Základní držák + nástavné rameno
Kapsa
Vodotěsné pouzdro
AV a USB kabel
Základní držák
Zápěstní poutko
LCD Displej
Základní montážní deska
Dlouhé upevnění
Poutko
Přídavná baterie
Dálkový ovladač
Zaoblený lepící držák
Rovný lepící držák (2x)
Náhradní šroub
Krytka
Suchý zip pro dálkové ovládání
5
Upevnění
Balení obsahuje dvě lepící desky pro upevnění montážního příslušenství.
Jednu zaoblenou pro nerovné povrhy (např. helmy) a druhou na rovné povrchy.
Před nalepením desky pečlivě očistěte a odmaštěte povrch.
Chcete-li odstranit lepicí desku, zahřejte ji nejprve nejlépe fénem na vlasy
a pak ji opatrně odlepte. Po odstranění již není možné desku znovu nalepit.
Novou lze dokoupit u vašeho prodejce nebo na www.cel-tec.cz.
V lepícím držáku může být zasunutu buď krátká nebo dlouhé upevnění kamery,
přičemž kratší je navíc chráněno oranžovým silikonem proti náhodnému odjištění.
Podle potřeby lze s pomocí dodaných mezidílů dosáhnout různého natočení kamery,
např. po připevnění kamery na boku helmy lze kameru otočit o 90º, aby byla opět
ve vodorovné poloze. Vždy používejte co nejmenší počet mezidílů, aby se zamezilo
nežádoucím vibracím.
Základní montážní deska Vám umožňuje upevnit kameru na libovoolné upevnění,
ale bez vodotěsného pouzdra.
6
Volitelné příslušenství
www.cel-tec.cz
U vašeho prodejce nebo na webových stránkách www.cel-tec.cz naleznete široký výběr dalšího
montážního příslušenství a dalších vylepšení pro vaši kameru.
Nabídku příslušenství rozšiřujeme ná základě zpětné vazby a přání našich zákazníků. Neustále tak vznikají nové
možnosti využití kamery.
Zde je přehled dostupných doplňků.
7
USB
HDMI
Náhled a popis kamery
Audio in
AV out
22. Čočka kamery
23. Indikační LED nahrávání (modrá)
24. Laserový zaměřovač
25. HDMI vstup
1. LCD displej
2. MENU
3. NAHORU
4. DOLEVA
5. DOLŮ
6. ZPĚT
7. OK - POVRZENÍ
8. Uvolňovací tlačítko LCD
9. Úchyt na zápěstní poutko
10. Reproduktor
11. Slot na MicroSD kartu
8
12. DOPRAVA
13. Audio vstup / AV výstup
14. Nahrávací tlačítko (Video)
15. Indikační LED nahrávání (zelená)
16. ON/OFF (ZAP/VYP) přepínač
17. Mikrofon
18. Indikační LED nabíjení a zapnutí
(červená)
19. Integrovaný LCD displej
20. Foto spoušť
21. Zastavení nahrávání (Video)
26. USB vstup
27. Závit
Režim focení
Režim video
Symbol zapnutí
Nahrávací čas
(Min.:Sek.)
Stav volné paměti
Stav baterie
Indikace připojení USB
Nabíjení
Otevřete kryt baterie (pod přídavným LCD displejem) vysunutím po směru šipky a vložte baterii.
Správná poloha baterie je snadno identifikovatelná podle umístění kontaktů jak na baterii, tak v kameře.
Po vložení baterie zasuňte kryt zpět na svoje místo.
Nyní připojte LCD displej. Začnete nejprve levou stranou dipleje, kde jsou umístěny kontakty,
ty vsuňte do sadní strany kamery. Poté zmáčkněte Uvolňovací tlačítko (8) a vložte pravou část displeje.
VAROVÁNÍ! Displej odpojujte vždy, pouze pokud je kamera vypnutá. Jinak hrozí jeho poškození.
Před prvním spuštěním kameru úplně nabijte. To provede připojením kamery k PC pomocí USB kabelu
nebo použitím síťové nabíječky či autonabíječky.
Během nabíjení bliká červená LED (18). Po dokončení nabíjení začne LED svítit. Nabíjení trvá asi 2-3 hodiny.
POZNÁMKA Kamera se nabíjí pouze tehdy, když je vypnutá.
Přídavná baterie se připojuje stejně jako LCD diplej. Pokud je baterie připojená ke kameře bude se po připojení
k PC taktéž nabíjet. Lze ji nabíjet i samostatně pomocí USB kabelu, ale pouze pokud je odpojená od kamery.
Po stisknutí tlačítka na baterii, zjistíte stav nabití pomocí rozsvícení LED.
VAROVÁNÍ Nikdy nepřipojujte USB kabel k přídavné baterii, pokud je zrovna připojená ke kameře!
9
Základní informace
Objektiv, LCD displej a integrovaný displej jsou zakryty ochrannou fólií.
Před prvním použití ji nezapomeňte odstranit.
Zapněte kameru pomocí přepínače ON/OFF. Po krátké době se na LCD obrazovce zobrazí živý obraz videa
a následující informace:
V levém horním rohu je ikona znázorňující aktuálně vybraný režim záznamu:
je ikona pro video/audio záznam,
znázorňuje režim záznamu pouze zvuku.
Hned vedle této ikony se nachází zobrazení stavu baterie. Stav baterie vidíte také na integrovaném dipleji
v levém spodním rohu.
Vlevo dole se zobrazuje aktuálně zvolené rozlišení a počet snímků za vteřinu. Další informace o různých video
režimech jsou uvedeny dále v tomto manuálu.
Vpravo dole je znázorněno, zda máte
nebo nemáte
vloženou paměťovou kartu.
Hned vedle můžete vidět volnou kapacitu paměťové karty v procentech.
Stav pamětové karty můžete sledovat také na integrovaném displeji v pravém spodním rohu.
Během nahrávání se zobrazí v pravém horním rohu LCD obrazovky a ve středu integrovaného displeje doba
nahrávání aktuálního záznamu v hodinách, minutách a sekundách.
Při dodání je kamera nastavena na angličtinu. Na následující stránce se dovíte, jak jazyk změnit na češtinu.
10
Nastavení jazyka
Pomocí menu „nastavení kamery“ můžete nastavit různé základní nastavení a získat mnoho speciálních funkcí.
První věc, kterou doporučujeme nastavit je jazyk:
Stiskněte tlačítko Menu (2). Dvojitým stisknutím pravého kurzorového tlačítka (12) se dostanete
do menu nastavení. Zde stisknete kurzor dolů (5) , až uvidíte položku"Language".
Nyní stiskněte tlačítko OK (7) , zvolte požadovaný jazyk a potvrďte stisknutím tlačítka OK.
Stiskem tlačítka MENU (2) opustíte nastavení.
Na následujících stránkách jsou popsány všechny položky menu a jejich funkce.
11
Menu - nastavení videa
Menu je rozděleno do tří skupin: nastavení videa, nastavení foto a hlavní nastavení.
Postup pro nastavení je vždy stejný: pomocí navigačních tlačítek (3)(4)(5)(12) lze procházet nabídky nastavení a požadovanou volbu vyberete stiknutím tlačítka OK (7).
Stisknutím tlačítka MENU (2) se vrátíte o nabídku výše nebo opustíte nastavení.
Režim záznamu/Capture mode:
Tato volba vám umožňuje zvolit, zda chcete nahrávat video nebo pouze zvukový záznam (sound).
Praktické využití může být, pokud používáte více kamer a jednou z nich chcete nahrávat pouze
například zvuk výfuku na autě. Tuto zvukovou stopu pak můžete vložit k videu, které bylo pořízeno
zevnitř auta.
12
Menu - nastavení videa
Video režim / rozlišení a počet snímků za sekundu
Toto nastavení vám umožňuje zvolit rozlišení a počet snímků za sekundu nahraného videa.
Počet snímků za sekundu je ovlivněn nastavením "TV standardu".
Při nastavení NTSC je to v závislosti na režimu videa 30, 60 nebo 120 snímků za sekundu.
Při nastavení PAL to je 25, 50 nebo 100 snímků za sekundu.
Níže je vysvětlení všech dostupných nastavení
1920x1080P 30f nebo 25f (= snímků za sekundu)
Full HD rozlišení je ideální pro většinu situací. Vyšší počet snímků 30f je vhodný pro rychlé a akční scény.
Pokud budete video stříhat s jinými záznamy, které mají 25 snímků za sekundu, přepněte v základním
nastavení TV standard na PAL (počet snímků za sekundu se sníží na 25f).
1920x1080i 60f nebo 50f (= snímků za sekundu)
Tento formát je něco pro pokročilé. Jelikož se jedná o tzv. prokládané video, nemůže být zpracováno ve všech
programech pro střih či přehrávání. Výhodou tohoto formátu je plynulejší přehrávání rychlejších pohybů,
protože je zaznamenán dvojnásobný počet snímků za sekundu. Tento formát je ideální, pokud by zaznamenaný
materiál měl být vysílaný v televizi nebo uložený na Blu-Ray. Také u tohoto formátu bude počet snímků ovlivněn
nastavením televizní normy. Tento formát je naprosto nevhodný, pokud by videa měla být shlížena v počítači
či poskytnuta na internetové videostránky jako je např. YouTube či Vimeo, kde budou převedena do snímků.
1280x960p 30f oder 25f (= snímků za sekundu)
Toto nastavení je použitelné jen zřídka. Má dnes již téměř nepoužívaný poměr stran 4:3 (oproti širokoúhlému
a dnes nejběžnějšímu16:9).
13
Menu - nastavení videa
1280x720p 30f nebo 25f (= snímků za sekundu)
Tento režim odpovídá tzv. HD Ready formátu. Rozlišení je mírně nižší než 1920x1080 Full HD,
na druhou stranu zabírá méně místa. Toto nastavení doporučujeme, pokud chcete zachovat velmi dobré
rozlišení, ale zároveň chcete dosáhnout delšího nahrávacího času.
1280x720p 60f nebo50f (= snímků za sekundu)
Toto rozlišení je také HD Ready, ale nabízí dvojnásobný počet snímků za sekundu.
Toto nastavení je doporučeno, pokud z nahraného videa máte v plánu udělat zpomalené záběry.
Díky vysokému počtu snímků za vteřinu bude zpomalené video stále plunulé.
848x480p 120f nebo 100f (= snímků za sekundu)
Toto nastavení nabízí mnohem nižší rozlišení, ale vzhledem k velmi vysokému počtu snímků za vteřinu lze z těchto videí vytvořit tzv. super slow motion
(záběry zpomalené na zlomek pohybu).
848x480p 60f nebo 50f (= snímků za sekundu)
Toto nastavení nabízí mnohem nižší rozlišení, ale vzhledem k vyššímu počtu snímků za vteřinu lze z těchto videí vytvořit tzv. super slow motion
(záběry zpomalené na zlomek pohybu).
14
Menu - nastavení videa
Pozorovací úhel/Angle Of View: široký, střední, úzký / wide, middle, narrow
Toto nastavení určuje úhel záběru nahrávání. Lze vybrat z možností "široký (wide)", což je největší možný úhel
záběru 170 ° (diagonálně), "střední (middle)" (asi 125 °) a "úzký (narrow)" (přibližně 95 °).
Kamera také umožňuje tzv. digitální zoom (přiblížení) a to za pomocí tlačítek +/- (3)(5) .
Zoomovat lze jak během přehrávání, tak v pohotovostním režimu.
Mějte na paměti, že digitální zoom může způsobit rozmazání a pixelizaci obrazu.
Přenosová rychlost/Bitrate
Tímto se nastaví rychlost přenosu dat s jakou jsou videa ukládána.
Výchozí "vysoká / fine" nabízí nejlepší kvalitu obrazu a měla by být změněna pouze,
pokud chcete delší dobu záznamu na úkor kvality obrazu.
Zaměřovací laser/Laser Sync
Pokud je tato volba nastaveno na "on/zap.", je vestavěný laser (24) automaticky aktivován při spuštění nahrávání.
Lze jej v průběhu vypnout podržením „Nahrávacího tlačítka“ (14) po dobu asi 3 sekund.
15
Menu - nastavení videa
Přednahrávání/Pre-record zapnuto, vypnuto/on, off
Tato možnost umožňuje přednahrávání videa. Ideální volba, pokud očekáváte zajímávý záběr,
který ale nevíte kdy přesně přijde a nechcete kvůli němu mít hodiny záznamů.
Nastavte přednahrávání na „ON / zap. “. Nyní spusťte nahrávání stiskem Nahrávacího tlačítka (14 ).
Nyní je spuštěn záznam, který se však neukládá, ukládání se spustí až opětovným stiskem
Nahrávacího tlačítka. Výsledný (uložený) videosoubor bude začínat 5 sekund před druhým
stiknutím nahrávání.
Časosběr/Time Lapse
Tato funkce vám umožní vytvořit skvělá časosběrná videa (např. plynoucí mraky nebo rekonstrukce domu)
bez složitých úprav na PC. Chcete-li funkci zapnout, stačí zadat jednu ze tří možných hodnot 1, 5
nebo 30 sekund. Podle tohoto nastavení pak každou vteřinu, 5 nebo každých 30 vteřin kamera pořídí snímek.
Uložené video bude mít počet snímků za vteřinu dle nastaveného režimu.
který beží s 30-ti násobnou rychlostí, u časosběru na 5 vteřin 150-krát a na 30 vteřin 900-krát rychleji.
Samospoušť/Self-recording
Tato funkce je podobná jako samospoušt ve fotoaparátech. Možná nastavení jsou 3, 5 nebo 10 sekund.
Po uplynutí nastavené doby se spustí nahrávání video záznamu.
16
Menu - nastavení videa
Otočení obrazu/Flip rotate
Pokud je toto nastavení na "ON/ZAP.", je veškeré nahrané video automaticky otočeno o 180 °.
Může se hodit, pokud budete v situaci kdy kameru nelze upevnit jinak než spodkem vzhůru.
Časová známka/Time Displey
Určuje, zda datum a čas aktuální nahrávky bude zobrazen v pravém dolním rohu konečného video souboru.
17
Menu - nastavení foto
Rozlišení
3, 5 nebo 8 Megapixelů
Rozlišení 8 megapixelů je vytvořeno interpolací, jelikož senzor kamery pořizuje snímky
Prioritou u této kamery je samozřejmě co nejkvalitnější video a nedá se ani čekat, že zastoupí
zdrcadlové fotoaparáty.
Jednotlivé / trojnásobné focení / Signle Shot/Tripple Shot
Toto nastavení určuje, zda bude po stisknutí spouště (20) pořízen jeden nebo tři snímky za méně
než jednu vteřinu.
Opakované snímání/Continuous
1, 2, 3, 5, 10 nebo 20 vteřin
Snímky budou pořizovány v nastaveném intervalu, dokud nebude znovu stiknuta spoušť (20).
Například: při nastavení „5 vteřin“ bude kamera po stisknutí spouště každých pět vteřin pořizovat snímek.
Focení zastavíte opětovným stisknutím spouště.
18
Menu - nastavení foto
Samospoušť/Self Shot
Pořízení snímku po uplynutí nastaveného času. Možná nastavení jsou 3, 5 nebo 10 sekund.
Časová známka/Time display
19
Menu - základní nastavení
Tóny/Beep
Vypíná a zapíná tón při stiknutí tlačítek.
Indikační LED/Status Indicator
Toto nastavení určuje, zda modrá indikační LED (23) bliká během nahrávání.
Pro co nejdiskrétnější nahrávání tuto funkci vypněte. Zelená LED (15) na horní
straně kamery bliká během nahrávání vždy.
Nahrávání do smyčky/Loop Record
Když je tato funkce zapnutá a budete mít plnou paměťovou kartu automaticky se přepíše nejstarší soubor
aktuálním záznamem. S připojenou přídavnou baterií a 32GB kartou, tak můžete nahrát 5-6 hodiny
záznamu ve Full HD.
20
Menu - základní nastavení
Pohotovostní režim/Auto Standby
Toto nastavení zajišťuje, že kamera není zbytečně spuštěná, pokud zrovna neprobíhá záznam.
Podle nastavené doby se převede do pohotovostního režimu.
Pro probuzení kamery stačí krátce stisknout nahrávací tlačítko nebo červené tlačítko na dálkovém ovladači.
Tato funkce je velmi užitečná, když je fotoaparát delší dobu ve vodotěsném pouzdře, kde není přepínač ON / OFF
dostupný. V pohotovostním režimu má kamera minimální odběr elektrické energie.
TV Standard NTSC, PAL
Nastavení TV standardu má vliv na signál videa z AV výstupu, dále ale také na frekvenci snímků různých
vidoeformátů. Podívejte se prosím také na vysvětlení k videoformátům na stranách 13 a 14.
Kontrast/Contrast
Pokud je nastavení změněno na „silný“, zaznamenává kamera s výrazně zvýšeným kontrastem.
Toto nastavení doporučujeme pro lepší noční záběry.
21
Menu - základní nastavení
ISO/AE ISO automaticky, málo světla/Auto, Low light
Toto nastavení má vliv na citlivost kamery. Výchozí nastavení "automaticky" je ideální pro téměř všechny
situace, jen ve velmi tmavém prostředí může nastavení "málo světla" poskytnout lepší výsledky.
Expozice/Exposure
střed, průměr, bod/Center, Average, Spot
Toto nastavení určuje, jak kamera nastaví expozici. Výchozí nastavení „průměr (Average)“ se používá
pro výpočet celého obraz, což je ideální pro většinu situací. V některých případech může
ale být žádoucí, aby kamera používala pro výpočet jen střední oblast obrazu (střed-Center)
nebo dokonce jen přesný střed obrazu (bod-Spot). Například při záznamu z auta, kdy může být
na obrazu také část interiéru auta, ale upřednostňovaný je obraz samotné trasy.
S pomocí nastavení „střed(Center)“ bude vnitřek auta tmavší, ale pohled z čelního skla bude správně osvětlen.
Jazyk/Language
Nastavuje jazyk pro menu kamery.
22
Menu - základní nastavení
Datum a čas
Tímto nastavíte hodiny kamery. Formát data je den / měsíc / rok, formát času je hodiny: minuty.
Pomocí kurzorových tlačítek (4)(12) vyberte požadovanou hodnotu, údaj změníte pomocí tlačítek +/- (3)(5) .
Změnu potvrďte tlačítkem OK (7).
Formát/Format
Tato funkce vám umožní formátovat současně interní paměť kamery a je-li vložena, tak i micro SD kartu.
Veškerý obsah bude zcela smazán.
Tovární nastavení/Default
Pomocí této funkce se všechna nastavení (včetně jazyka) nastaví do původního stavu.
23
Natáčení
Zapněte kameru
2
Spusťte nahrávání
3
4
Těmito tlačítky můžete přibližovat
a oddalovat obraz (ZOOM)
5
Audio in
AV out
Zelená LED bliká během nahrávání
a čas nahrávání se zobrazuje
na LCD displeji
Podívejte se prosím na stránky 12-17 pro rozsáhlé možnosti konfigurace nahrávání videa.
24
6
Zastavte nahrávání
1
Vložte Micro SD paměťovou kartu
Focení
Zapněte kameru
2
Těmito tlačítky můžete přibližovat
a oddalovat obraz (ZOOM)
4
Vyfoťte snímek
1
Vložte Micro SD paměťovou kartu
3
Audio in
AV out
Podívejte se prosím na stránky 18 - 19 na různé možnosti nastavení pro focení.
25
Přehrávání a odstranění záznamů
Prohlížení videí a fotografií
Stiskněte tlačítko Zpět (6).
Pomocí kurzorových tlačítek (4)(12) můžete v horním řádku vybrat zobrazení pouze videí, fotografií
nebo obojí.
Stiskem stlačítka dolů (5) se dostanete na náhledy jednotlivých snímků.
Nyní můžete opět pomocí kurzorových tlačítek vybrat jednotlivé fotografie nebo videa.
Vybraná fotografie nebo video se zobrazí vždy mírně zvětšené a ve spodní části je číslo souboru.
Pokud jste našli požadovaný soubor, stiskněte tlačítko OK (7) .
Snímek vyplní celou obrazovku. Nyní můžete snímky procházet pomocí kurzorových tlačítek.
V tomto okamžiku můžete snímky odstranit nebo zamknout proti přepsání (smazání). Tato nabídka se zobrazí
po stisku tlačítka Menu (2) . Mimo možnost smazání a zamčení můžete u fotografií zapnout funkci Slideshow
(přehrání všech fotografií).
Pokud máte zobrazené video, stiskem tlačítka OK (7) spustíte jeho přehrání. Stejným tlačítkem přehrávání zastavíte.
Kurzorovými tlačítky (4)(12) lze spustit rychlé posunutí vzad nebo vpřed.
Stisknutím tlačítka Zpět (6) zastavíte přehrávání vrátíte video na začátek, opětovným stisknutím se vrátíte
do přehledu snímků. Dalším stiskem opustíte tuto nabídku úplně.
26
Dálkové ovládání
Poznámky k dálkovému ovladači
Přibalený dálkový ovladač je okamžitě připraven k použití.
Nahrávání videa
S kamerou však můžete spárovat i jiný dálkový ovladač
nebo jeden ovladač spárovat s více kamerami SD21 PRO.
Párování dálkového ovládání s kamerou:
•
•
Držte 3 sekundy
pro zapnutí / vypnutí laseru
Foto spoušť
•
•
•
Vypněte kameru
Držte stisknuté nahrávací tlačítko (14)
a zapněte kameru
Uvolněte nahravací tlačítko
Nyní na dálkovém ovladači stikněte současně červené (nahrávání)
a světle šedé (stop nahrávání) tlačítko
Úspěšné spárování kamera potvrdí dvojitým pípnutím
Dálkový ovladač má doživotní baterie, které vydrží tisíce cest
a není třeba je měnit.
Zastavení nahrávání
Dálkový ovladač je vodotěsný do hloubky 3 m.
Dosah ovladače je maximálně 15m.
Dálkový ovladač lze upevnit pomocí namontovaného klipu
nebo můžete využít suchý zip, který je součástí balení.
27
Vodotěsné pouzdro
Manipulace a údržba
Pouzdro je vodotěsné až do hloubky 60m. Pro zachování správné funkčnosti pouzdra
a těsnění je zapotřebí určité péče.
Před každým použitím zkontrolujte, zda je zavírání pouzdra zcela čisté a nepoškozené.
Dokonce i ponechaný vlas můžu způsobit netěsnost pouzdra.
Pouzdro po každém použití důkladně opláchněte čistou vodou a nechte úplně vyschnout.
Pravidelně kontrolujte těsnost ponory bez vložené kamery.
Pokud používáte pouzdro i jako ochranu kamery před nárazy nebo jiným poškozením,
je zde velké riziko, že na pouzdru vzniknout okem nevitelná poškození, která způsobí
netěsnost pouzdra.
Ve spodním roho pouzdra je otvor na umístění pojistného poutka.
Použijte jej pro zajištění kamery, minimalizujete tak možnost ztráty.
Ke kameře lze dokoupit také menší vodotěsné pouzdro, které je pro kameru
bez LCD displeje nebo přídavné baterie.
To může být užitečné, pokud chcete používat kameru s co nejmenší možnou velikostí a hmotností.
28
Laser, připojení
Laser
Kamera má zabudovaný laser, který může být užitečný v případech, kdy potřebujete jasně vidět směr záběru.
Chcete-li aktivovat laser, stiskněte po dobu 3 sekund Nahrávací tlačítko (14) nebo tlačítko spouště (tmavě šedé)
na dálkovém ovladači. Jak je popsáno na straně 15, můžete kameru nastavit také tak, aby byl laser vždy
automaticky aktivován, když probíhá nahrávání.
Možnosti připojení
USB
Mini USB port se používá jak k nabíjení fotoaparátu, tak k přenosu souborů do počítače.
Pokud je kamera připojená k počítači a zapnutá, vnitřní paměť a paměťová karta (je-li vložena)
bude detekovaná jako vyměnitelné disky.
Pokud je kamera připojená k PC, ale není zapnutá, bude se nabíjet.
Pro nabíjení mimo PC lze dokoupit také síťovou nabíječku a autonabíječku.
HDMI
Použitím běžne dostupných HDMI kabelů lze kameru připojit přímo k HD televizoru nebo projektoru.
Obraz je promítán také během pohotovostního režimu nebo když probíhá nahrávání.
AV / Audio vstup
Pomocí přibaleného AV kabelu lze kameru propojit s televizí nebo monitorem s AV vstupem.
29
VARIANT plus, spol. s r. o.
U Obůrky 5
674 01 Třebíč
www.cel-tec.cz
[email protected]
Tel.: +420 725 603 171
Download

ActionPro SD21 PRO - podrobný manuál