GRAFICKÝ MANUÁL
Obsah
Logotyp Lutos
Barevnost
Konstrukce v síti
Přesná konstrukce logotypu
Ochranný prostor
Nejmenší použitelná velikost
Zakázané varianty
Doplňkový grafický prvek Lutos
Barevnost
Konstrukce a pravidla použití
Písmo
Základní varianta
Zúžená varianta
2
4
5
6
7
8
10
12
14
15
Akcidence
Vizitky
Dopisní papír
Obálka C4
Obálky DL a C5
Elektronický dopisní papír
Elektronický podpis e-mailu
PowerPoint šablona
16
17
18
19
20
21
22
Merkantilie
Příklad použití logotypu a doplňkového grafického prvku
23
GRAFICKÝ MANUÁL PRO LOGOTYP LUTOS
1
Logotyp Lutos
Barevnost - pozitivní varianta
Barva logotypu je jedním ze základních prvků jednotného grafického stylu, proto je barvu bezpodmínečně
nutné dodržovat. Logotyp Lutos má základní barvu modrou Pantone 2757 s možností nahrazení
CMYK ekvivalentem C 100, M 82, Y 0, K 30, popřípadě RAL 5017. Při černobílé aplikaci je použita plná
černá barva, pří čtyřbarevném černobílém tisku je z důvodu maximálního krytí doporučeno složení
černé C 70, M 0, Y 0, K100.
PANTONE 2757
CMYK 100/82/0/30
RAL 5017
2
GRAFICKÝ MANUÁL PRO LOGOTYP LUTOS
Logotyp Lutos
Barevnost- negativní varianta
V tmavé ploše se použije varianta negativní se základní barvou (Pantone 2757, CMYK100/100/0/0, RAL 5017)
jako podkladovou. Při černobílé aplikaci je jako podkladová použita plná černá barva, pří čtyřbarevném černobílém tisku je z důvodu maximálního krytí doporučeno složení podkladové černé C 70, M 0, Y 0, K100.
GRAFICKÝ MANUÁL PRO LOGOTYP LUTOS
3
Logotyp Lutos
Konstrukce v síti
Použití této sítě je nutné zejména při extrémním zvětšení logotypu (např. na průčelí domů formou písmomalířského zpracování), kdy již není možné použití digitální podoby logotypu, která je součástí manuálu.
4
GRAFICKÝ MANUÁL PRO LOGOTYP LUTOS
Logotyp Lutos
Přesná konstrukce logotypu
Přesná konstrukce logotypu pomáhá při přesné výrobě logotypu, např. na reklamních materiálech větších
rozměrů. Je doplňkem ke konstrukci v síti.
GRAFICKÝ MANUÁL PRO LOGOTYP LUTOS
5
Logotyp Lutos
Ochranný prostor
Ochranná zóna je definována jednotkou označenou a. Pro vytvoření ochranného prostoru kolem logotypu
je nutné dodržovat rozměr a. Smyslem ochranné zóny je zajistit dostatečný odstup logotypu od všech
ostatních grafických prvků, které by mohly jedinečnost logotypu opticky narušit.
a
a
a
a
a
6
GRAFICKÝ MANUÁL PRO LOGOTYP LUTOS
Logotyp Lutos
Nejmenší použitelná velikost
Při minimalizaci velikosti logotypu musí být brán zřetel na zachování dobré čitelnosti logotypu. Při přílišném
zmenšení by se ztrácela zřetelnost logotypu, tahy by se přerušovaly nebo téměř ztrácely. Nejmenší použitelná
velikost logotypu Lutos je 10 mm na šířku.
10 mm
GRAFICKÝ MANUÁL PRO LOGOTYP LUTOS
7
Logotyp Lutos
Zakázané varianty
Různé varianty logotypu Lutos, které se odlišují od povolených variant specifikovaných v tomto manuálu
jsou zakázány. Vyobrazení na této straně ukazují pouze některé nesprávné příklady a použití logotypu.
Jakékoliv deformování, barevné upravování logotypu není povolené. Zakázáno je jakékoliv jiné spojování
částí logotypu, nežli je popsáno v tomto manuálu.
8
GRAFICKÝ MANUÁL PRO LOGOTYP LUTOS
Logotyp Lutos
GRAFICKÝ MANUÁL PRO LOGOTYP LUTOS
9
Doplňkový grafický prvek Lutos
Barevnost - pozitivní varianta
Ze stejných důvodů jako u logotypu je bezpodmínečně nutné dodržovat barevnost i doplňkových grafických prvků. Doplňkový grafický prvek Lutos má základní barvy tmavě modrou Pantone 2757 s možností
nahrazení CMYK ekvivalentem C 100, M 82, Y 0, K 30 a světle modrou Pantone 298 s možností nahrazení CMYK ekvivalentem C 69, M 7, Y 0, K 0. Při černobílé aplikaci nahrazuje tmavě modrou plná černá
barva (při čtyřbarevném černobílém tisku je z důvodu maximálního krytí doporučeno složení plné černé C 70,
M 0, Y 0, K100) a světle modrou 60% černá barva (C 0, M 0, Y 0, K 60).
PANTONE 2757
CMYK 100/82/0/30
PANTONE 298
CMYK 67/7/0/0
100% Black
CMYK 70/0/0/100
60% Black
CMYK 0/0/0/60
10
GRAFICKÝ MANUÁL PRO LOGOTYP LUTOS
Doplňkový grafický prvek Lutos
Barevnost - negativní varianta
V tmavé ploše se použije varianta negativní. Tmavou modrou nahrazuje bílá světlá modrá zůstává. Při černobílé
aplikaci mavou modrou opět nahrazuje bílá, světle modrou pak 40 % černá (C 0, M 0, Y 0, K40).
40% Black
CMYK 0/0/0/40
GRAFICKÝ MANUÁL PRO LOGOTYP LUTOS
11
Doplňkový grafický prvek Lutos
Konstrukce a pravidla použití
Základní měrná jednotka při konstrukci prvku je označena a. Pokud to není vyloučeno technologií zpracování tiskoviny je prvek vždy umisťován na okraj stránky, tzv. „na spad“ s řezem vedeným středem prvního
levého kruhu. V případě kdy to není možné, např. u dokumentů tištěných na kancelářských tiskárnách je
mozné použít neoříznutý prvek odsazený od okraje stránky minimálně o jednotku a. Pokud je to nutné je
možné prvek použít i zrcadlově stranově převrácený (např. pro nadpis na pravé straně dokumentu).
a
/2 a
1
minimálně
3
/4 a
/2 a
1
Neoříznutý prvek
minimálně
a
Příklad použití stranově převráceného prvku
NADPIS
12
GRAFICKÝ MANUÁL PRO LOGOTYP LUTOS
Doplňkový grafický prvek Lutos
Konstrukce a pravidla použití
Obdélníková část dole je variabilní a je možné ji při zachování definovaných pravidel zvětšovat a vkládat
do ní například text.
a
1
/2 a
LUTOS
Ectem dipsuscipsum do eui blan hent dolore
1
/2 a
er iriure dunt adionse vel ing er sim veliquisi
elenisl ulla feugait lan ulputpat autatin ut inissit
aciliquatin vulla conse minci bla adiam irillaore
etuercil utatummy numsandip ercipis augiamcor
atuerat adit prat lute faci tatum quiscil in ullandit
wisl dolore consenibh er sequip er sumsan
heniamet utate
GRAFICKÝ MANUÁL PRO LOGOTYP LUTOS
13
Písmo
Základní varianta
Z důvodu dodržení čistoty vizuálního stylu je nutné používat písmo Helvetica Neue CE. Základním používaným
řezem je Helvetica Neue CE Light. Doplňkovými řezy písma používajícími se ke zvýraznění textu je Helvetica
Neue CE Light Italic, Helvetica Neue CE Bold a Helvetica Neue CE Bold Italic. Pro rozšírení prezentačních
možností je povoleno využívat i další řezy písma Helvetica Neue CE (Ultra Light, Thin, Roman, Medium,
Heavy a Black)
14
Helvetica Neue CE Light 100% šířka
Helvetica Neue CE Light Italic 100% šířka
ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZ&
(:;.!?„“/*)
abcdefghijklm
nopqrstuvwxyz
1234567890
ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZ&
(:;.!?„“/*)
abcdefghijklm
nopqrstuvwxyz
1234567890
Helvetica Neue CE Bold 100% šířka
Helvetica Neue CE Bold Italic 100% šířka
ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZ&
(:;.!?„“/*)
abcdefghijklm
nopqrstuvwxyz
1234567890
ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZ&
(:;.!?„“/*)
abcdefghijklm
nopqrstuvwxyz
1234567890
GRAFICKÝ MANUÁL PRO LOGOTYP LUTOS
Písmo
Zúžená varianta
Všechny řezy písma je povoleno dle potřeby zužovat a to na maximálně 85% šířky.
Helvetica Neue CE Light 85% šířka
Helvetica Neue CE Light Italic 85% šířka
ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZ&
(:;.!?„“/*)
abcdefghijklm
nopqrstuvwxyz
1234567890
ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZ&
(:;.!?„“/*)
abcdefghijklm
nopqrstuvwxyz
1234567890
Helvetica Neue CE Bold 85% šířka
Helvetica Neue CE Bold Italic 85% šířka
ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZ&
(:;.!?„“/*)
abcdefghijklm
nopqrstuvwxyz
1234567890
ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZ&
(:;.!?„“/*)
abcdefghijklm
nopqrstuvwxyz
1234567890
GRAFICKÝ MANUÁL PRO LOGOTYP LUTOS
15
Akcidence
Vizitky
Vizitky společnosti Lutos jsou tištěny ofsetovou technologií na bílý papír formátu 90 x 50 mm v příslušných
barvách
18 mm
20 mm
6 mm
6 mm
15 mm
12,5 mm
8,5 mm
7 mm
Ing. Jméno Příjmení
pracovní zařazení
Ulice 1234, 144 00 Město,
Tel.: +420 123 456 789, Fax: +420 123 456 789
Mail: [email protected], www.lutos cz
6 mm
21 mm
Helvetica
Neue CE
Bold,
7 bodů
100% šířka
Helvetica
Neue CE
Light,
7 bodů
100% šířka
16
GRAFICKÝ MANUÁL PRO LOGOTYP LUTOS
Ing. Jméno Příjmení
pracovní zařazení
Ulice 1234, 144 00 Město,
Tel.: +420 123 456 789, Fax: +420 123 456 789
Mail: [email protected], www.lutos cz
Helvetica
Neue CE
Bold,
8 bodů
100% šířka
Akcidence
Dopisní papír
Dopisní papír společnosti Lutos je tištěn ofsetovou technologií na bílý papír formátu A4 v příslušných
barvách
30 mm
13 mm
13 mm
Helvetica
Neue CE
Black,
10 bodů
100% šířka
Helvetica
Neue CE
Light,
8 bodů
100% šířka
44 mm
LUTOS
Ulice 1234, 144 00 Město, Tel.: +420 123 456 789, Fax: +420 123 456 789, Mail: [email protected], www.lutos cz
18 mm
22 mm
13 mm
21 mm
GRAFICKÝ MANUÁL PRO LOGOTYP LUTOS
17
Akcidence
Obálka C4
Obálky C4 je tištěna ofsetovou technologií na bílý papír v příslušných barvách
13 mm
13 mm
39 mm
Helvetica
Neue CE
Black,
13,6 bodů
100% šířka
18
30,5 mm
36 mm
LUTOS
Ulice 1234, 144 00 Město,
Tel.: +420 123 456 789, Fax: +420 123 456 789,
Mail: [email protected], www.lutos cz
GRAFICKÝ MANUÁL PRO LOGOTYP LUTOS
14,5 mm
66 mm
Helvetica
Neue CE
Light,
11 bodů
100% šířka
Akcidence
Obálky DL a C5
Obálky DL a C5 jsou tištěny ofsetovou technologií na bílý papír v příslušných barvách.
30 mm
9 mm
9 mm
23 mm
27 mm
LUTOS
30 mm
Helvetica
Neue CE
Light,
8 bodů
100% šířka
23 mm
27 mm
LUTOS
Ulice 1234, 144 00 Město,
Tel.: +420 123 456 789, Fax: +420 123 456 789
Mail: [email protected], www.lutos cz
11 mm
48,5 mm
9 mm
9 mm
Ulice 1234, 144 00 Město,
Tel.: +420 123 456 789, Fax: +420 123 456 789
Mail: [email protected], www.lutos cz
11 mm
48,5 mm
Helvetica
Neue CE
Black,
10 bodů
100% šířka
GRAFICKÝ MANUÁL PRO LOGOTYP LUTOS
19
Akcidence
Elektronický dopisní papír
Elektronický dopisní papír zpracovaný pro program Word má všechny své rozměry a styly písma definovány
a není povoleno je měnit ani přesouvat jejich pozice.
-6504
)BWMÅÀLPWB/PWÁ4USBtFDÅ5FM.BJMMVUPT!MVUPTD[XXXMVUPTD[
20
GRAFICKÝ MANUÁL PRO LOGOTYP LUTOS
Akcidence
Elektronický podpis e-mailu
Elektronický podpis emailu má všechny své rozměry a styly písma definovány a není povoleno je měnit ani
přesouvat jeho pozice. Umístění a udržení pozic je zaručeno naprogramováním v html kódu.
S pozdravem / Best Regards
Jméno Příjmení
pracovní pozice
LUTOS
Ulice 1234, Město 123 45, Czech republic
Phone: +420 123 456 789, Mobile: +420 123 456 789, Fax: +420 123 456 789
E-mail: [email protected]
Visit Lutos at: www.lutos.cz
GRAFICKÝ MANUÁL PRO LOGOTYP LUTOS
21
Akcidence
PowerPoint šablona
Šablona pro program PowerPoint má definováno umístění základních prvků, které je možné modifikovat
v rámci pravidel daných manuálem.
22
GRAFICKÝ MANUÁL PRO LOGOTYP LUTOS
Merkantilie
Příklad použití logotypu a doplňkového grafického prvku
Demonstrovaný příklad použití loga a grafického prvku na přední a zadní straně obálky katalogu.
MOŽNÝ TEXT
např . letopočet
NÁZEV MERKANTILIE
LUTOS
Ulice 134, Město 12345, www.lutos.cz
GRAFICKÝ MANUÁL PRO LOGOTYP LUTOS
23
LUTOS
Havlíčkova 1155, 271 01 Nové Strašecí
E-mail: [email protected], www.lutos.cz
Download

logomanuál LUTOS