X. ročníku koštu ovocných pálenek
a kysaného zelí
MIKULČICE 22. ledna 2011
1
Znám zem, kde je vítán rodící se den,
jednou malou skleničkou na zdravíčko jen.
Rozveselí mysl, sílu srdci dá,
Zázraky ta vodička, ze „šve-e-stek“ má.
Lidová, lihová
SLIVOVICE – „jako lék“
Toto pořekadlo bylo, je a snad i bude slyšet několik století.
První zpráva o pálení alkoholu je z roku 1585. V oblastech,
kde se pálilo, bylo zvykem konzumovat ráno stopečku pálenky
pro zdraví. Každý alkohol rozšiřuje cévy. V dnešní době je tedy
možné dodržovat stejný obyčej, ale nelze pak současně v daný
den holdovat dalšímu alkoholu.
Také zelí bylo vždy důležitou součástí lidské výživy. Zvláště
kvašené přinášelo lidem nejen obživu, ale i zdraví. Je jednou
z nejbohatších zelenin na nezbytný vitamin C. Z toho také
vzniklo lidské rčení: „Zemáky a zelé, živobytí celé“.
Dnes jste se tu všichni sešli, aby jste udělali něco pro své
zdraví.
Aby jste ochutnali „nejlahodnější“ přírodní nápoj a nejzdravější
zeleninu. Jejich konzumací uplatníte zásadu, že zdraví se má
hledat raději na zahradě než v lékárně. Přejeme vám jen
dobré chuťové zážitky a příjemnou pohodu na našem jubilejním
10. Koštu ovocných pálenek a kysaného zelí.
Děkujeme všem degustátorům za pomoc. Také všem,
kteří nemalým dílem přispěli ke zdárnému průběhu koštu.
GURMÁNI Z MIKULČIC
www.palenkymikulcice.cz
2
Něco z historie
Historie této místní tradice se započaly odvíjet právě v lednu v roce 2002,
kdy nově vznikající seskupení pojmenované Gurmáni z Mikulčic, připravilo
historicky I. ročník této veřejné ochutnávky destilátů a kysaného zelí.
Již tehdy málo koho napadlo, že tato akce se dočká také odezvy,
která vyvolá její každoroční opakování. Ochota zasilatelů vzorků zúčastnit se
této „soutěže“ a naplněná účast návštěvníků na samotném koště nás
přiměla v tomto započatém úsilí nadále pokračovat. Tehdy napoprvé se
nám podařilo sesbírat 236 vzorků, převážně ovocných destilátů,
které přistoupily k senzorickému hodnocení pod odborným dohledem
garanta degustace a předsedy unie destilatérů v jedné osobě, Ing. Václava
Šitnera. Již tehdy jsme se učili správně pojmenovávat názvy jednotlivých
pálenek, kdy např. obecný název Slivovice nepřináleží destilátu vyrobeného
z meruněk, vína, ani ze směsi různého ovoce, ale pouze z ovoce
pomologicky zvaném švestky, pološvestky, případně durancie. Že druh
Špendlíkovice není pálenka vydestilovaná z Myrobalánu ani z Mirabelky,
ale pouze z ovoce s odlučitelnou dužninou od pecky, odborně zvaném Žlutý
špendlík, nebo Katalonský špendlík. Ne každému tehdejšímu účastníku
degustace, či koštu bylo předem zřejmé, že může zvládnout ohodnotit,
nebo ochutnat tak velké množství destilátů a přitom ještě být v pohodě. Ono
není vůbec účelem akce do sebe dostat co největší množství alkoholu
v podobě štamprlí, nebo panáků, ale ctít si možnosti v jeden okamžik
ochutnání, třeba jen nezbytné množství ovocné kořalky k jejímu ohodnocení
a porovnání až nepatrných odlišností nabízených destilátů tolika druhů. Je
škodou, že se čas od času stále setkáváme s pálenkami horší kvality, či plné
vad a nedostatků a neumíme je pojmenovat, popsat a vysvětlit. Na druhou
stranu přibývá vzorků, které se s velmi těžkým srdce nedopíjí, poněvadž jsou
velmi kvalitní a precizně vyrobené. Ale vypijte čtyřicet, nebo i více vzorků
pálenek v daný okamžik a buďte k té první stejně objektivní, nezaujatý
a stejně spravedlivý jako k té poslední. Není náhodou loni vystavovaný
rekordní počet vzorků s číslem 1326, doručených ze 125 obcí, ani velká
účast zájemců o tento elixír na samotném koště, jenž převyšuje počet pět
set. Je to díky Vám dodavatelům vzorků, že jste ochotni tak velké množství
pálenek předkládat k anonymnímu posouzení, je to díky Vám návštěvníkům
koštu, že u Vás převládá zájem se této akce účastnit, je to díky Vám
degustátorům jenž se nezdráháte účasti na tomto nelehkém smyslovému
soudu kvality ovocných pálenek. A je to díky také pořadatelům koštů,
že si vzájemně zasílají vzorky pálenek v rámci jiných míst pořádajících tyto
ochutnávky.
Trochu ve stínu za pálenkami se odehrává ochutnávka darovaných vzorků
kysaného zelí, které předchází senzorické hodnocení dle kvalitativní
bodovací tabulky vyvinuté specialistou tohoto oboru, Ing. Jaroslavem
Balaštíkem z Ostrožské Nové vsi. Tak jako samotná destilace zkvašeného
ovoce a posouzení kvality z ní vzešlého produktu je výsadou mužskou, tak
3
zase příprava kvašeného zelí, jeho kulinární uplatnění a také hodnocení
před tímto koštem je převážně předností ženskou. Při porovnání početného
zastoupení pálenek s počtem vzorků kysaného zelí bude každému
návštěvníku zřejmé, že mnohanásobně zde převládá kouzlo životabudiče,
před nutričně hodnotnou a pro lidský organizmus vitamínově
nepostradatelnou pochutinou, kterou zelí bezesporu je. Z toho je patrno,
čeho si více vážíme, co nám více chutná, co upřednostňujeme a bez čeho
se také neobejdeme.
Již neodmyslitelným doplňkem tohoto setkání labužníků je Klubem žen
připravená, zelňačka a nabídka pečených a smažených dobrot připravených
ze škvarků, uzenin, kysaného zelí a dalších ingrediencí, nezbytných
k přípravě těchto krajových specialit, vhodných nejen ke koštování pálenek.
Za Gurmány z Mikulčic Vít Pavka
Kysané zelí.
Součástí mikuleckého koštu ovocných pálenek probíhá v tutéž dobu
ochutnávka vzorků kysaného zelí. Jelikož zelí není tak početně zastoupeno
jako destiláty, zájemci o tuto vitamínovou bombu si musí pospíšit. Pokud se i
přesto na některé z Vás tato pochutina již nedostane, neváhejte a pokuste
se ji obstarat svými prostředky. Můžete se tak na některém z příštích ročníků
se svým kysaným zelí zúčastnit třeba i soutěže.
Typ jak na to, Vám zde nabízí Gurmáni z Mikulčic.
Základní receptura a postup:
Doma vypěstované, nebo zakoupené kruhárenské zelí krájíme na tenkou a
stejnoměrnou strukturu. Odvážené množství krouhanky prosypeme a
promícháme 1,5 % soli, kmínu dodáme raději méně než více, jelikož do zelí
přidává nežádoucí vjem hořkosti. Přídavek přiměřeného množství nakrájené
cibule není podmínkou, ale v žádném případě není na škodu, ba naopak.
Tato základní receptura se u některých výrobců doplňuje o další ingredience
dle individuálního přístupu. Není nemožné vyzkoušet přidání kopru, vinného
listu, křenu či strouhané mrkve.Takto připravenou zelnou krouhanku plníme
dle tradice nejlépe do keramických nádob, za stálého a důkladného hutnění,
přičemž se uvolňuje přebytečná šťáva a nežádoucí kyslík. Povrch naplněné
a upěchované nádoby se zelí překryjeme a dostatečně zatížíme. Pro rychlí
rozjezd kvasného procesu ponecháme zelí pět až deset dnů při teplotě
kolem 16°C a následně pro dokonalé prokvašení nádobu přeneseme do
chladnějšího prostředí, ( 5 – 10°C ) kde jej můžeme do spotřebování
skladovat. Po každém odebrání zelí ke konzumaci musíme povrch opět
řádně upěchovat ( zatížit ) a zamezit přístupu vzduchu.
4
A na otázku jak vyrábí kysané zelí loňská šampiónka koštu zelí a taky
Gurmánka Bronislava Ručková, nám bylo odpovězeno .
Nikdy nedělám stejné chyby, natož stejné zelí.
Do 12 kg drobně krájeného zelí přidám 2,2 – 2,7 kg cibule, 135,5 g soli,
10,238 g kmínu.
A je šampión.
Košt připravili Gurmáni z Mikulčic: Bílík L. Bílíková I. Bilská G.
Bilský E. Bohunská J. Bohunský J. Dvořáček J. Janů J. Látal L.
Pavka V. Podrazil P. Podrazilová M. Rampáček P. Ručková B.
Rutar R. Skočík R. Tesaříková E. Uhrovič O. Uhrovičová J. Vavrys D.
Vavrys S. Dále Klub žen, kolektiv nálévání, pokladen a kuchyně.
Všem vítězům kategorií a pěstitelům vysoce obodovaných vzorků
gratulujeme a těm méně úspěšným přejeme jen to nejkvalitnější
ovoce, mnoho úspěchů při vedení a zpracování kvasu a to nejvyšší
ocenění na příštím koštu pálenek, na který Vás srdečně zveme.
Uskuteční se: 21. ledna 2012 (s degustací 7. ledna 2010)
Výstavní výbor konstatuje, že bodové hodnocení jednotlivých vzorků
pálenek nemusí vždy souhlasit s představami vystavovatelů a hostů
koštu. Je výsledkem subjektivního hodnocení jednotlivých členů
odborných komisí.
www.palenkymikulcice.cz
Za případné chyby v katalogu se omlouváme.
Software pro evidenci vzorků a zpracování výsledků hodnocení
pálenek dodal
Ing.Štěpán Hubačka – [email protected]
5
Gurmáni informují.
Jelikož pořadatelé této akce se každoročně potýkají s některými nejasnostmi
v popisu názvů pálenek, nebo pojmenování druhu ovoce použitého pro její
zhotovení, uváděné majitelem na přihlašovacím štítku, zveřejňujeme touto
cestou názvy kategorií, druhů ovoce a jejich pojmenování. Děje se tak
z důvodu odpovídajícího zařazení doručených vzorků do bodovacích komisí
a přehledného uvedení v katalogu.
ROZDĚLENÍ KATEGORIÍ OVOCNÝCH PÁLENEK, DLE POUŽITÉHO
OVOCE NA JEJÍ VÝROBU S PŘIHLÉDNUTÍM K POMOLOGII OVOCNÝCH
DRUHŮ:
Název kategorie:
Název druhu:
SLIVOVICE
Pravá švestka
Pološvestka
Durancie
Myrobalán
DURANCIE
SLÍVY
SMĚS SLIVONÍ
MERUŇKY
HRUŠNĚ
HROZNY
JABLKA
BROSKVE
TŘEŠNĚ
VIŠNĚ
NETRADIČNÍ
SMĚS OVOCE
OSTATNÍ
Do této skupiny přísluší:
Karlátky, Trnky, Švestky domácí,
Stanley, Čačanská lepotice, apod.
Durancie, (Kulovačky, Okruhlíce).
Všechny barevné i velikostní
varianty.
Mirabelka
Pouze Nancyská a Ranná.
Špendlík
Žlutý a Katalonský.
Renklóda
Zelená, Althanova, aj.
Bluma
Všech pěstovaných odrůd.
Jakékoliv kombinace z výše uvedených druhů
slivoní.
Všech pěstovaných odrůd.
Všech pěstovaných odrůd.
Vínovice, Grappa, Mlátovice, Matolinovice,
Terkelice a pod.
Jablkovice, Calvados. Všech pěstovaných odrůd.
Broskev, Nektarinka. Všech pěstovaných odrůd.
Všech pěstovaných odrůd.
Všech pěstovaných odrůd.
Všechno ovoce, nebo produkt méně běžný
pro destilaci.
Jakékoliv druhové kombinace z výše uvedených.
Všechny sladké, barevné nebo čiré -Griotka,
Ořechovka a pod.
Všechny nesladké, barevné nebo čiré. - „Whisky,
Cognac, Gin, Brandy“ Borovička, maceráty apod.
6
Pod název Pravá švestka, míněno tedy Švestku domácí zařazujeme
všechny její oblastně zaužívané názvy, jako: Karlátka, Trnka,
Švestka, ale i na mezích planě rostoucí Trnku obecnou.
Pod název Pološvestka jsou zatříděny převážně nově pěstované
odrůdy s většími plody, menší cukernatostí a s méně typickou
švestkovou chutí: Čačanská lepotica, Čačanská najbolja, Stanley
a pod.
Názvem Durancie míníme samostatný druh s plodem tvaru kulatého
až krátce oválného s dužninou oproti Karlátce neodlučitelnou
od pecky, s větší sladkostí i kořenitostí, která přechází do pálenék
často spolu i s mandlovými tóny z pecek.
Název Myrobalán se odborně přisuzuje planě rostoucím keřům
nebo nížším stromům mezí, hrází potoků a strání, jehož pecky plodů
nejsou odlučitelné od dužniny. Plod je kulatý až široce oválný
u temene často zašpičatěný, velikosti variabilní, chuti podle vyzrálosti
sladko kyselé bez výrazného aroma. Barevný odstín slupky: žlutý,
červený, modrý, fialový až černý. Ve školkařství se běžně využívá
jako podnože pro většinu slivoní.
Název Mirabelka se v odborných kruzích uvádí pro dvě odrůdy,
Nancyská a Ranná, jejíž plody tvarem a barvou připomínají žluté
myrobalány. Jsou ovšem více kořenité, sladké a s menším obsahem
kyselin. Pecka je snadno odlučitelná od dužniny.
Název Špendlík žlutý je odborný název pro ovocný druh jehož plod
tvarem a velikostí připomíná karlátku, je zlatavě žluté barvy a její
sladká a kořenitá dužnina je odlučitelná od pecky.
Název Špendlík katalonský svou velikostí, žlutou barvou plodu
a kapkovitým tvarem může být zaměňován s plodem myrobalánu.
Dužnina jde však od kostky, je více sladší a lepší chuti než Špendlík
žlutý.
Do skupiny Vínovic třídíme vzorky jenž vznikli destilací
vykvašeného hroznového vína, případně vinných kalů či kvasnic.
Pod název Grappa, Mlátovice, Matolinovice, či Terkelice třídíme
pálenky zhotovené destilací vykvašeného hroznového rmutu =
matolin,( výlisků po odlisovaní hroznové šťávy)
K názvu Jablkovice přisuzujeme pálenky, které vznikli destilací
vykvašeného jablečného rmutu.
Jablečnou pálenku typu Calvados označujeme lihovinu vzniklou
destilaci vykvašeného jablečného vína.
7
Hodnocení předložených vzorků ovocných pálenek proběhlo za účasti 127
degustátorů ve 37 komisích dne 8. ledna 2011 v Kulturním domě Mikulčice.
Degustace probíhala padesátibodovým systémem, vyvinutým Ing. J. Balíkem
speciálně pro hodnocení ovocných pálenek.
Degustaci řídil Ing. Josef Dvořáček
Členové subkomise: Vlček F, Bilský E, Ňorek M, Schäck R, Bílský J, Čáran A,
Koneček S, Podrazil P, Komosný P, Fojtík Z, Ondrášek I, Chovanec F, Marada P,
Pomajbík J. ml.
Členové degustačních komisí
Komise č. 1: Prachař T. Pavka P. Pomykal A.
Komise č. 2: Pomajbík J. Pelikán J. Gotthardová M.
Komise č. 3: Malíšek M. Falešník J. Chovanec F. Prachař M.
Komise č. 4: Bilský J. Zámečník J. Hozák J.
Komise č. 5: Prášek C. Pavka V. Šlosar P.
Komise č. 6: Látal L. Ňorek M. Nejezchleba V.
Komise č. 7: Hasík K. Toman P. Karafiát L.
Komise č. 8: Hlavinka P. Brázdil J. Šlosarová V.
Komise č. 9: Rybníkář R. Žampach B. Janeček D.
Komise č. 10:: Šimáček S. Salajka J. Vrastyak J.
Komise č. 11: Marada P. Brožek P. Hanzlík Z.
Komise č. 12: Konečný R. Lacko R. Vlašic J.
Komise č. 13: Schäck R. Rutar R. Zetocha R.
Komise č. 14: Výmola S. Sedlák J. Kekeli J.
Komise č. 15 Brablc J. Sekanina Z. Kadlček J.
Komise č. 16: Čáran A. Osička R. Oploštil V.
Komise č. 17: Durna J. Výmola S. Ing. Macek J.
Komise č. 18: Myšák S. Medveď O, Konečný S.
Komise č. 19: Vavřík J. Fojtík F. Ondrášek I.
Komise č. 20: Provazník J. Esterka J. Páč M.
Komise č. 21: Hrušecký F. Vyskočil Z. Lukáč J.
Komise č. 22: Valoušek J. Ing. Lukáš J. Matuška L. Bureš P.
Komise č. 23: Grufík J. Novák J. Kotásek V. Verbík S.
Komise č. 24: Zápařka O. Komosný P. Vašíček R. Vybíral K.
Komise č. 25: Herfort T.. Ličman Z. Grufík J. Podéšť F.
Komise č. 26: Ilčík F. Novák T. Koneček S. Šabo P.
Komise č. 27: Vlček F. Trávníček M. Boček R. Valenta P.
Komise č. 28: Krejčí J. Čáslava M. Malíšek, Roučka J.
Komise č. 29: Kolařík O. Ott F. Uhrovič O.
Komise č. 30: Karafiát L. Lovecký P. Konečný V.
Komise č. 31: Vaněček A. Osička R. Příkazský L.
Komise č. 32: Vítek J. Sekanina J. Fojtík Z.
Komise č. 33: Bílík L. Tomeček Š Ratajský m. Majer B.
Komise č. 35: Valoušková B. Hřebačková A. Salajková M. Vrastyaková, Kotásková
Komise č. 36: Bílská J. Pavková j. Maláníková K. Profotová A.
Komise č. 37: Hnátková B. Maradová A. Bělohoubková M. Macková J.
Komise č. 38: Vavrys S. Šebestík V. Bílík J. Šebestíková J.
8
Šampión výstavy – vzorek č. 759 – Škrhák Antonín Archlebov
Slivovice
Vítězové jednotlivých kategorií
Kategorie
Poř.
Čís.
Rok
Příjmení a jméno
Obec
Broskve
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1
2
3..
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
13
14
28
63
143
87
198
183
217
244
309
258
432
378
414
547
575
533
1258
596
1246
748
706
1249
699
682
694
759
1011
906
1105
1121
1091
2009
2008
2010
2007
1997
2009
2000
2009
2009
2010
2010
2009
2010
2010
2008
2009
2008
2010
2006
2009
2009
2008
2010
1984
2008
2010
2009
2009
2009
2009
2007
2006
2010
Kulda J.
Chyba L.
Herník j.
Chovanec F.
Pomajbík J.
Skok M.
Vavrys D.
Bábík A.
Sečkář J.
Ovocný lihovar
Salajka Jan
Komosný Pavel
Hasík Karel
Konečný A.
Čajka Josef
Michenka F.
Vaculík M.
Bíza F.
Majer B.
Dohnal K. RNDr.
Spišák T.
Vavrys S.
Pinkavová A.
Povolný J.
Kotásková A.
Rutar R.
Dvořáček M.
Škrhák A.
Hrazdílek J
Kočvara J.
Dvořáček M.
Hasík K.
Podešťová J.
Koryčany
Lužice
Ratíškovice
Hrubá Vrbka
Vápenky
Kuželov
Mikulčice
Kyjov
Těšice
Čejkovice
Mikulčice
Hodonín
Rohatec
Čejkovice
Ostrožská N. Ves
Ratíškovice
Vřesovice
Mutěnice
Kašnice
Hodonín
Turňa nad Bodrou
Těšice
Mikulčice
Hustopeče
Mikulčice
Lužice
Mikulčice
Archlebov
Sobůlky
Lužice
Mikulčice
Rohatec
Dubňany
1139
1162
2007
2009
Novák J.
Racaková M.
Kněždub
Radimov
1.
2.
3.
1181
1203
1201
2010
2009
2010
Šimek J.
Maláník Z.
Klička R.
Dubňany
Mikulčice
Mikulčice
Durancie
Hrozny
Hrušky
Jablka
Meruňky
Netradiční
Ostatní – Lkéry
Ostatní
Slivovice
Slívy
Směs ovoce
Třešně+višně
9
Počet obcí: 125
Přehled zúčastněných obcí (s počtem vzorků)
Archlebov
2 Ivanovice na H
1 Mouchnice
1 Sůchov
1
Blansko
2 Javorník
4 Mouřinov
3 Such.Mlýny
1
Blatnice
1 Josefov
47 Svat. Mistřín
3
Blišice
1 Kašnice
Borský MikulášSK
17 Karlovy Vary
Brno
10 Kelčany
Břeclav
11 Kněždub
Bučovice
Bukovany
1 Koryčany
14 Kostelany n.Mo
18 Mutěnice
2 Myjava SR
4 Syrovín
1
1 Nedakonice
5 Šardice
4
19 Nová Lhota
9 Omiš Chorvat.
2 Tvrdonice
3
2 Týnec
9
1 Ostrož. Lhota
Bzenec
6 Kroměříž
1 Ostr.Nová Ves
Cerova
2 Krumsín
1 Pavlov
Cetechovice
1 Kutná Hora
1 Petrov
Čejč
3 Kuželov
Dolní Bojanovice
32 Kyjov
1 Lanžhot
20
16 Ostrovánky
1 Krajné SR
Čeladince SK
4
1 Tvarož Lhota
15 Ostrov SK
Bystřice nad Pern
Čejkovice
5 Turňa n.Bodr
21 Podivín
7 Praha
9 Prietržka SR
14 Uh. Hradiště
1
7 Uh. Brod
4
1 Vacenovice
6
11 Vápenky
3
4 Velká n.Velič
27
13 Vel. Bílovice
24
4 V. Pavlovice
1
15 Veselí n.Mor
19
39 Lednice
4 Prostějov
Domanin
1 Litovel
1 Prušánky
Dřevohostice
1 Litvínov
3 Radějov
24 Vracov
6
39 Vrbice
3
Dubňany
51 Loštice
6 Radimov SD
Hlohovec
29 Lovčice
3 Rakousko A
Hodonín
77 Lužice
53 Ratíškovice
Holíč Sk
2 Lýsky u Přerov
2 Rohatec
Horky
1 Mainz D
2 Sedlec
Horní Bojanovice
2 Malá Vrbka
Horní Lhota u Luh
1 Malé Hradisko
Hovorany
11 Matejovec SR
Hrubá Vrbka
10 Mikulčice
Hrušky
19 Milotice
Hrušovany
1 Mladá Boleslav
Hustopeče
6 Mor.N.Ves
Chrudim
6 Mor. Písek
10 Seloutky
2 Vizovice
4
1 Vrbovce
1
11 Vřesovice
5
20 Vsetín
1
1 Záles. Lhota
1
1 Zarazíce
1
1 Snovídky
9 Znojmo
13
1 Soběslav
2 Ždánice
2
17 Želetice
8
159
Sobůlky
2 Starovice
1 St. Poddvor
17 Strážnice
1 Sudoměřice
10
3 Žeravice
10
28
19
1
Přehled počtu druhů pálenek:
Broskve
durancie
hrozny
hrušky
41
123
67
144
jablka
meruňky
netradiční
ostatní
87
199
46
137
slivovice
slívy
směs ovoce
třešně+višně
337
46
46
56
Počet vzorků dle ročníků
1984
1987
1993
1994
1997
1998
-
1
1
1
1
3
1
1999
2000
2001
2003
2004
2005
- 4
- 9
- 4
- 4
- 12
- 14
2006
2007
2008
2009
2010
- 23
- 78
- 164
- 487
- 429
Hodnocení a počet vzorků
0
12
14
15
17
18
20
21
-
3
1
5
1
1
2
9
7
22
23
24
25
26
27
28
- 5
- 14
- 5
- 7
- 14
- 7
- 8
29 30 31 32 33 34 35 -
12
40
12
46
41
32
79
36
37
38
39
40
41
42
-
50
68
75
72
92
86
95
43
44
45
46
47
48
49
50
-
Kritéria v hodnocení pálenek
Vzhled
Čistota vůně
Intenzita vůně
Harmonie vůně
Čistota chuti
Intenzita chuti
Harmonie chuti
Jemnost chuti
Kvalita dochuti
Celkový dojem
Celkem
0 - 5 bodů
0 - 5 bodů
0 - 5 bodů
0 - 5 bodů
0 - 5 bodů
0 - 5 bodů
0 - 5 bodů
0 - 5 bodů
0 - 5 bodů
0 - 5 bodů
0 – 50 bodů
Od hodnocení 43 bodů a výše přináleží každému vzorku diplom.
Diplomem je ohodnocena 30 % vystavovatelů.
Kalibrační vzorek č. 0 – slivovice byl ohodnocen body 41
82
66
67
48
34
31
25
16
Bodové
ohodnocení
0 -15
16 - 27
28 - 36
37 - 44
45 - 50
Označ.
v katal.
**
***
Charakteristika
Nepřijatelné destiláty
Méně přijatelné destiláty
Dobré destiláty
Velmi dobré destiláty
Destiláty špičkové kvality
Vysvětlivky
ŠV
S
Z
A
K
P
Aj.
1.
šampión výstavy
vzorek postoupil do subkomise
záměna, neodpovídá deklar. druhu
aceton
kyselka, dokap
plíseň
saponát, tresť, hniloba, aj.
umístění v kategorii
Řazení vzorků v katalogu je provedeno dle použitého druhu ovoce na výrobu ovocné
pálenky (viz záhlaví).
Ve sloupcích „Příjmení, jméno, titul“, „Obec“, „Druh“ a „Ročník“ jsou údaje doložené
majitelem.
BROSKVE
Číslo Příjmení a jméno
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Polák Štefan
Vrastyak Jiří
Králik Ctirad
Konečný Antonín
Daněk Petr
Šupa Jaromír
Šupa Jaromír
Karban Radim
Bohůn Karel
Frantík Vojtěch
Ujčík Vaclav
Ujčík Vaclav
Kulda Jiří
Chyba Lubomír
Obec
Druh
Borský Mikuláš nektarinky
Brno
nektarinky
Břeclav
broskve
Čejkovice
broskve
Dolní Bojanovice broskve
Dolní Bojanovice broskve
Dolní Bojanovice broskve
Dubňany
broskve
Hodonín
broskve
Hodonín
broskve
Hrušky
broskve
Hrušky
broskve
Koryčany
broskve
Lužice
nektarinky
Ročník Č.kom. Hodnoc.
2010
2010
1994
2010
2010
2009
2007
2010
2010
2010
2010
2009
2009
2008
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
35
41 **
41 **
43 ***
42 ***
42 ***
40 **
41 **
42 ***
43 ***
42 ***
41 **
1.místo
2.místo
Číslo Příjmení a jméno
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
1237
Druh
Ročník Č.kom. Hodnoc.
Bílík Jaromír
Mikulčice
Dvořáček Josef Mikulčice
Podrazil Tomáš Mikulčice
Salajková Alexan. Mikulčice
Salajková Marta Mikulčice
Výmola Stanislav Mikulčice
Koštuříková Tam. Petrov
Martínek Stanislv Petrov
Č.Z.S.
Radějov
Hrušecký Fero
Radimov SK
Kekeli Jozef
Radimov SK
Lukáč Ján
Radimov SK
Mazaryk Iza
Radimov SK
Herník Jiří
Ratíškovice
Kotásek Prav. ml. Ratíškovice
Příkazský Františ Ratíškovice
Míka Miroslav
Soběslav
Tomeška Josef Starovice
Roučka Jan
Strážnice
Janeček David
Sudoměřice
Vaverka Pavel
Šardice
Hasil Radim
Týnec
Sláma Petr
Velké Bílovice
Brief Vítězslav
Vracov
Jaňovský Dušan Vracov
Obec
nektarinky
broskve plané
nektarinky
nektarinky
broskve
broskve
broskve
broskve podzim
broskve
broskve
broskve
broskve
broskve
nektarinky
nektarinky
nektarinky
broskve
nektarinky
broskve
broskve
Br.Cresthaven
broskve
broskve
broskve
broskve
2009
2010
2009
2010
2010
2010
2009
2009
2009
2009
2010
2009
2009
2010
2010
2010
2010
2008
2009
2009
2010
2010
2010
2006
2003
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
35
32
36 **
37 **
35
29
23
23
34
36 **
23
21
40 **
3.místo
38 **
37 **
33
41 **
40 **
36 **
41 **
41 **
35
31
34 Z
Slavík Miloš
Vaďura Ladisl.
Hodonín
broskve plané
broskve
2010
2000
3
1
42 ***
44 ***
Obec
Druh
Ročník Č.kom. Hodnoc.
Blatnice
Blišice
Borský Mikuláš
Brno
Bukovany
Bzenec
Bzenec
Cerova
durancie
durancie
durancie
durancie
durancie
durancie
durancie
durancie
2010
2009
2010
2009
2007
2009
2010
2010
DURANCIE
Číslo Příjmní a jméno
41
42
43
44
45
46
47
48
Božek Petr
Kaluža Stanislav
Polák Štefan
Lukáš Jan
Navrátil Luboš
Skřivánek Libor
Skřivánek Libor
Juráň Lukáš
1
1
1
1
1
1
1
1
44 S ***
42 ***
43 ***
42 ***
43 ***
44 ***
43 ***
43 ***
Číslo Příjmní a jméno
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
Krošták P. Ing.
Pálenice u sv.H.
Kolařík Jan
Trávníček Mirosl.
Zahrádka Františ.
Zetocha Roman
Čížek Ladislav
Čížek Ladislav
Horký Antonín
Plášek Zdeněk
Ivičič Josef
Nimrichter Rad.
Chovanec Františ
Chovanec Františ
Chovanec Frant.
Ňorek Martin
Ňorek Martin
Petrucha Jiří
Zahradník Mirosl.
Zahradník Mirosl.
Ujčík Vaclav
Šlosar Petr
Hozák Jiří
Rumíšek Štěpán
Zálešák Josef
Duda František
Novák Jaromír
Novák Jaroslav
Ptáček Miroslav
Ott František
Janás Martin
Kostelanský
Kožík Jan
Myčka Jurka
Okénka Jan
Petrna Vladimír
Pomykal Milan
Prášek Cyril
Skok Miroslav
Obec
Druh
Čeľadince SK
durancie
Dolní Bojanovice durancie
Dubňany
durancie
Dubňany
durancie
Dubňany
durancie
Dubňany
durancie
Hodonín
durancie
Hodonín
durancie
Hodonín
durancie
Horní Lhota u L. durancie
Hovorany
durancie
Hovorany
durancie
Hrubá Vrbka
durancie
Hrubá Vrbka
durancie
Hrubá Vrbka
durancie
Hrubá Vrbka
durancie
Hrubá Vrbka
durancie
Hrubá Vrbka
durancie
Hrubá Vrbka
durancie
Hrubá Vrbka
durancie
Hrušky
durancie
Chrudim
durancie
Javorník
durancie
Javorník
durancie
Josefov
durancie
Kněždub
durancie
Kněždub
durancie
Kněždub
durancie
Kněždub
durancie
Koryčany
durancie
Kuželov
durancie
Kuželov
durancie
Kuželov
durancie
Kuželov
durancie
Kuželov
durancie
Kuželov
durancie
Kuželov
durancie
Kuželov
durancie
Kuželov
durancie
Ročník Č.kom. Hodnoc.
2009
2010
2009
2010
2008
2010
2009
2008
2009
2010
2010
2009
2005
2009
2007
2007
2001
2010
2009
2008
2008
2009
2007
2007
2009
2009
2009
2009
2007
2009
2009
2007
2000
2008
2008
2009
2009
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
43 ***
44 ***
43 ***
42 ***
43 ***
42 ***
43 ***
44 ***
44 ***
43 ***
42 ***
43 ***
42 ***
38 **
1.místo
46 ***
46 ***
43 ***
43 ***
39 **
33
30
30
35
33
33
43 ***
43 ***
25
38 **
38 **
20
40 **
33
45 ***
37 **
39 **
41 **
2.místo
Číslo Příjmní a jméno
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
Obec
Šebečka Františ Kuželov
Zálešáková Jarka Kuželov
Krška B. Prof.
Lednice
Suchora Zbyněk Lovčice
Bílík Vladislav
Lužice
Stibůrek Jaroslav Lužice
Bajko Jan
Malá Vrbka
Mička Jaryn
Malá Vrbka
Mička Jaryn
Malá Vrbka
Okénka Miroslav Malá Vrbka
Srubjan Stanislav Malá Vrbka
Vavršín Libor
Malá Vrbka
Vavršín Libor
Malá Vrbka
Obuch Jaroslav Matejovec SR
Dvořáček Josef Mikulčice
Pavka Vít
Mikulčice
Podrazil Pavel
Mikulčice
Salajková Zuzana Mikulčice
Výmola Stan. Ing. Mikulčice
Dobeš Marek
Mouřinov
Blaha František Mutěnice
Dudek Petr
Mutěnice
Konečná Blažena Mutěnice
Holeš Josef
Nová Lhota
Okénka Jaroslav Nová Lhota
Zubák Ľubomír Ostrov pri Pieš.
Horák Miroslav Ostrožská Lhota
Jurásek Stanislav Ostrožská Lhota
Páč Miroslav
Ostrožská Lhota
Vaněček Antonín Ostrožská Lhota
Čajka Josef
Ostr. Nová Ves
Frýza
Ostr. Nová Ves
Souček Vlastimil Ostr. Nová Ves
Martínek Josef
Petrov
Zálešák Josef
Prušánky
Chmelař Roman Radějov
Krejčí Josef
Radějov
Sochor Pavel
Radějov
Hrušecký Fero
Radimov SK
Druh
Ročník Č.kom. Hodnoc.
durancie
durancie
durancie
durancie
durancie
durancie
durancie
durancie
durancie
durancie
durancie
durancie
durancie
durancie
durancie
durancie
durancie
durancie
durancie
durancie
durancie
durancie
durancie
durancie
durancie
durancie
durancie
durancie
durancie
durancie
durancie
durancie
durancie
durancie
durancie
durancie
durancie
durancie
durancie
2009
2008
2009
2010
2010
2009
2010
2010
2010
2009
2010
2009
2010
2009
2009
2009
2010
2010
2010
2010
2010
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2010
2009
2009
2009
2007
2007
2010
2010
2010
2010
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
35
38 **
33
40 **
40 **
33
37 **
37 **
36 **
35
38 **
41 **
41 **
43 ***
39 **
43 ***
30
42 ***
24 A
39 **
40 **
35
41 **
45 ***
43 ***
42 ***
34
41 **
47 ***
40 **
34
49 S ***
35
37 **
33
37 **
41 **
40 **
46 ***
Číslo Příjmní a jméno
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
1257
Modrý život
Hasík Karel
Hasík Karel
Tomanová Zdeň.
Tomanová Zdeň.
Daněk Jaroslav
Němec Radek
Možnár Štefani
Suchánek Tom
Vavřík Jaroslav
Vrablic Jan
Brožek Petr
Horňák Antonín
Kadlček Josef
Vašíček Robert
Uherek Jiří
Pomajbík Josef
Bárta Ladislav
Bárta Ladislav
Hřešil Jan
Janoška Pavel
Januš Miroslav
Januš Miroslav
Lipár Tomáš
Melichárek Jan
Melichárek Jan
Pavlátka Ant.
Pomajbík Josef
Pomajbíková Eva
Prachař Tomáš
Prachař Tomáš
Judas Milan
Matuška L.
Paták Vladimír
Zápařka
Hobza Jaroslav
Pomykal Antonín
Obec
Druh
Ročník Č.kom. Hodnoc.
Ratíškovice
Rohatec
Rohatec
Rohatec
Rohatec
Snovítky
Snovítky
Strážnice
Strážnice
Strážnice
Strážnice
Sudoměřice
Sůchov
Uherský Brod
Uherský Brod
Vacenovice
Vápenky
Velká nad Velič.
Velká nad Velič.
Velká nad Velič.
Velká nad Velič.
Velká nad Velič.
Velká nad Velič.
Velká nad Velič.
Velká nad Velič.
Velká nad Velič.
Velká nad Velič.
Velká nad Velič.
Velká nad Velič.
Velká nad Velič.
Velká nad Velič.
Velké Bílovice
Veselí nad Mor.
Veselí nad Mor.
Veselí nad Mor.
Zarazice
Hrubá Vrbka
dur. dub.sud
durancie
durancie
durancie
durancie
durancie
durancie
durancie
durancie
durancie
durancie
durancie
durancie
durancie
durancie
durancie
durancie
durancie
durancie
durancie
durancie
durancie
durancie
durancie
durancie
durancie
durancie
durancie
durancie
durancie
durancie
durancie
durancie
durancie
durancie
durancie
durancie
2008
2009
2006
2010
2009
2005
2009
2009
2009
2010
2009
2009
2010
2010
2010
2009
1997
2008
2009
2009
2008
2009
2007
2008
2009
2009
2007
2008
2009
2009
2010
2008
2004
2008
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
33
41 **
47 ***
44 ***
42 ***
44 ***
46 ***
46 ***
49 ***
41 **
32
44 ***
42 ***
44 ***
50 S ***
42 ***
42 ***
3.místo
47 ***
48 ***
49 ***
44 ***
46 ***
46 ***
44 ***
43 ***
45 ***
39 **
48 ***
47 ***
47 ***
47 ***
44 ***
48 ***
48 ***
46 ***
45 ***
44 ***
HROZNY, VÍNOVICE
Číslo Příjmení a jméno
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
Samek Peter
Jaroš Josef
Čaran Antonín
Červenka Jan
Červenka Jan
Jordán Vojtěch
Račický Josef
Tomšej Jan
Dohnálek Jan
Žemlička Františ.
Žemlička Františ.
Blaha Pavel
Čížek Ladislav
Čížek Ladislav
Horký Antonín
L.H.s.r.o.
Látal Lubomír
Hrnčiřík Miroslav
Hrnčiřík Miroslav
Kulda Jiří
Bábík Alois
Bystřický Radek
Balga Jiří
Balga Jiří
Schönová Ludm.
Skošník Milan
Šimek Miroslav
Dvořáček Josef
Dvořáček Marek
Kolesík Miroslav
Kotásek Vavřín
Podrazil Tomáš
Uhrovič Oldřich
Valuch Jaromír
Vavrys David
Obec
Druh
Borský Mikuláš vínovice
Břeclav
hrozny červené
Dolní Bojanovice vínová-mopr
Dolní Bojanovice grappa
Dolní Bojanovice hrozn. destilát
Dolní Bojanovice vínovice
Dolní Bojanovice grappa
Dolní Bojanovice vínovice
Dubňany
terkelice
Hlohovec
grappa
Hlohovec
grappa
Hodonín
vínovice
Hodonín
grappa bílá
Hodonín
grappa červená
Hodonín
mlátovice
Hodonín
vínov. Charvát
Hodonín
vínovice Veltlín
Hrušky
vín. Frankovka
Hrušky
vínovice
Koryčany
vínovice
Kyjov
grappa
Kyjov
vínovice
Lanžhot
mlátovice
Lanžhot
vínovice
Lužice
č.mláto dub.sud
Lužice
grappa
Lužice
hrozny
Mikulčice
grapp. baric sud
Mikulčice
grapp. baric sud
Mikulčice
vínovice
Mikulčice
grappa
Mikulčice
vínovice
Mikulčice
vínovice
Mikulčice
vínovice
Mikulčice
grappa
Ročník Č.kom. Hodnoc.
2008
2009
2009
2010
2010
2010
2010
2010
2007
2008
2004
2009
2009
2009
2008
2010
2006
2007
2010
2009
2009
2009
2010
2010
2007
2009
2008
2008
2006
2010
2008
2006
2007
2007
2010
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
32
38 **
40 **
34
40 **
38 **
24
42 ***
32
42 ***
43 S***
31
41 **
42 ***
42 ***
36 **
47 ***
39 **
42 ***
46 ***
2.místo
49 ***
39 **
45 ***
49 ***
44 ***
48 ***
49 ***
50 ***
43 ***
43 ***
49 ***
48 ***
41 **
37 **
Číslo Příjmení a jméno
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
Obec
Druh
Vavrys David
Mikulčice
vínovice,ryz.r.
Zugar Vít
Moravská N. Ves mlátovice
Havelka Kar. Ing. Mutěnice
grappa VZ
Havelka Kar. Ing. Mutěnice
vinjak
Ivan
Omiš Chorvatskorakija
ČSCH
Ostrožská Lhota vínovice
Bílek Petr
Praha
vínovice
Táborský Petr
Praha
mlátovice
Kala Martin
Prostějov
vínovice
Vodáci SQ
Prostějov
vínovice
Gregurek Pavol Radimov SK
vínovice
Križanek Jozef
Radimov SK
vínovice
Tokoš Ivan
Radimov SK
vínovice
Vanek Milan
Radimov SK
vínovice
Příkazský Františ. Ratíškovice
vínovice
Hřebačka Mirosl. Starý Poddvorov vínovice
Roučka Jan
Strážnice
vínovice
Smaženka Frant. Strážnice
vínovice
SP Dest
Sudoměřice
mláto
Sečkář Jaroslav Těšice
vín. Svatovavř.
Vavrys Stanislav Těšice
grappa
Vavrys Stanislav Těšice
vermutovica
Šrutka Rudolf
Tvrdonice
grappa
Kudlička Stanisl. Týnec
grappa
Ilčík František
Vacenovice
grappa zlatá
Judas Milan
Velké Bílovice vínovice
Osička Jan
Velké Bílovice vínovice
Osička Jan
Velké Bílovice vínovice
Osička R.
Velké Bílovice vínovice
Osička Robert
Velké Bílovice vínovice
Paták Vladimír
Veselí nad Mor. vínovice
Válek Franta
Vrbice
vínovice
Ročník Č.kom. Hodnoc.
2000
2010
2009
2000
2005
2008
2009
2010
2009
2009
2008
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2010
2007
2009
2008
2008
2009
2010
2010
2008
2008
2008
2007
2009
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
1.místo
37 **
40 **
43 ***
44 ***
45 ***
46 ***
46 ***
47 ***
48 ***
44 ***
35
45 ***
43 ***
46 ***
47 S ***
38 **
42 **
26
3.místo
34
34
32
33
40 **
38 **
41 **
39 **
41 **
28
37 **
48 Z***
HRUŠKY
Číslo Příjmení a jméno
230
231
232
233
Drinka Peter
Jurik Stanislav
Kliman Stanislav
Macek Anton
Obec
Druh
Ročník Č.kom. Hodnoc.
Borský Mikuláš
Bský Mikuláš SK
Borský Mikuláš
Borský Mikuláš
hrušky
hrušky
hrušky
hrušky
2008
2010
2010
2009
7
7
7
7
35
39 **
42 ***
40 **
Číslo Příjmení a jméno
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
Obec
Druh
Müller Rudolf
Borský Mikuláš hrušky
Samek Peter
Borský Mikuláš hrušky
Polák Stanislav Brno-Slatina
hrušky
Ivan Jaroslav
Břeclav
hrušky
Jaroš Josef
Břeclav
hrušky
MS
Bukovany
hrušky
Skřivánek Libor Bzenec
hr. Williams.čer.
Cetl Bořivoj
Čejkovice
hrušky
Konečný Antonín Čejkovice
hr. Konference
Konečný Antonín Čejkovice
hrušky Williams.
Ovocný lihovar Čejkovice
hrušky William
Pálen. Konečný Čejkovice
hrušky Williams.
Veverka Miroslav Čejkovice
hrušky Williams.
Pálenice u sv.H. Dolní Bojanovice hrušky
Tomšej Karel
Dolní Bojanovice hrušky
Gasnarek Martin Dubňany
hrušky
Gasnarek Martin Dubňany
hrušky
Harca Jaroslav Dubňany
hrušky
Šabo Petr
Dubňany
hrušky
Šimek Jaroslav Dubňany
hrušky
Vlach Milan
Dubňany
hrušky
Lapčík Jaroslav Hlohovec
hrušky
Dohnal K. RNDr. Hodonín
hrušky
Handlíř Zdeněk Hodonín
hrušky
Komosný Pavel Hodonín
hrušky
L.H.s.r.o.
Hodonín
hrušky
Mařák Vlastimil Hodonín
hrušky
Procházka Josef Hodonín
hrušky
Stojaník Stanislav Hodonín
hrušky
Špaček Jan
Hodonín
hrušky
Vypálil Petr
Hodonín
hrušky
Zvědělík Václav Hovorany
hrušky
Šmerák Josef
Hrušky
hrušky
Tuček Ladislav Hrušky
hrušky
Ujčík Vaclav
Hrušky
hrušky
Šlosar Petr
Chrudim
hrušky
Bílek Petr
Josefov
hrušky
Bravenec Michal Josefov
hrušky
Lekavý Martin
Josefov
hrušky
Šťastná Jana
Kelčany
hrušky
Šťastný Radim
Kelčany
hrušky
Ročník Č.kom. Hodnoc.
2009
2008
2009
2007
2010
2009
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2009
2008
2009
2009
2009
2010
2008
2009
2009
2009
2009
2010
1997
2010
2010
2010
2010
2007
2009
2007
2007
2009
2009
2008
2009
2009
2009
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
9
9
9
9
9
9
9
35
43 ***
43 ***
44 ***
43 ***
46 ***
48 ***
49 ***
44 ***
46 ***
1.místo
49 ***
47 ***
44 ***
35
26
42 ***
32
36 **
39 **
41 **
23
32
20 K
3.místo
14 Aj.
14 A
32
37 **
44 ***
14 K
32
35
23
29
21
35
40 Z*
38 *
36 **
43 ***
Číslo Příjmení a jméno
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
Obec
Šťastný Radim
Kelčany
Šťastný Roman Kelčany
Šťastný Roman Kelčany
Šťastný Roman Kelčany
Sedlák Josef
Koryčany
Bartošík Milan
Kostelany
Daněk Michal
Kostelany n. M.
Ličman Zdeněk Kostelany n. M.
M.S.
Kostelany n. M.
Vybíral Karel
Kostelany n. M.
Jelínek Zdeněk Krumsín
Mička Jiří
Kuželov
Sláma Petr
Lanžhot
Grajza Luděk
Litvínov
Krejčiříková Ren. Lužice
Novák Jose
Lužice
Rosota Štefan
Lužice
Rutar Radovan Lužice
Skočík Tomáš
Lužice
Dvořáček Josef Mikulčice
Dvořáček Marek Mikulčice
Fiala Jiří
Mikulčice
Horníček Květosl Mikulčice
Horníček Luděk Mikulčice
Kotásek Roztislav Mikulčice
Macek Jaroslav Mikulčice
Medus Josef
Mikulčice
Opluštil Vít
Mikulčice
Pavka Vít
Mikulčice
Pavka Vít
Mikulčice
Pavka Vít
Mikulčice
Pavka Vlastimil Mikulčice
Pavka Vlastimil Mikulčice
Rutar Radim
Mikulčice
Salajka Jan
Mikulčice
Uhrovičová Jarmil Mikulčice
ValoušekJindřich Mikulčice
Výmola Stan. Ing Mikulčice
Zelinka Zdeněk Mikulčice
Brablc Jan
Mutěnice
Brablc Jan
Mutěnice
Druh
Ročník Č.kom. Hodnoc.
hrušky
hrušky
hrušky
hrušky
hrušky
hrušky
hrušky
hrušky
hrušky
hrušky
hrušky
hrušky
hrušky
hrušky
hrušky
hrušky
hrušky
hrušky
hrušky
hrušky Williams.
hrušky
hrušky
hrušky
hrušky
hrušky
hrušky
hrušky
hrušky
hrušky
hrušky
hrušky
hrušky
hrušky
hrušky
hrušky William
hrušky
hrušky
hrušky Boscova
hrušky
hrušky Williams.
hrušky Williams.
2009
2009
2010
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2010
2009
2009
2010
2009
2010
2000
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2009
2009
2010
2009
2007
2009
2009
2006
2003
2009
2007
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2009
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
11
11
11
11
11
11
45 S ***
44 ***
20 K
35
33
34 Z
34
27
31
36 **
24 K
31
38 **
27
30
35
45 ***
45 ***
45 ***
42 ***
44 ***
41 **
35
40 **
40 **
42 ***
30
39 **
46 ***
45 ***
42 ***
42 ***
45 ***
46 ***
2.místo
39 **
40 **
40 **
40 **
39 **
40 **
Číslo Příjmení a jméno
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
Fojtík František
Fojtík František
Konečná Blažena
Pavelka Jan
Viktorín Jan
Medveď Pavel
Medveď Pavel
Skopal Pavel
Souček Vlastimil
Barak Vladimír
Kotásek Vladimír
Vávra Lukáš
Morbacher Karel
Vodáci SQ
Vodáci SQ
Weisser Radim
Č.Z.S.
Hrušecký Fero
Vanek Izidor
Vymyslický Jan
Melichar Petr
Hasík Karel
Hasík Karel
Daněk Jaroslav
Možnár Štefan
Suchánek Tom
Veverka Antonín
Veverka Antonín
Janeček David
Janeček David
Procházka Zden.
Durna J.
Holubík František
Příkazský L.
Šrutka Rudolf
Ostratícký Radek
Lipár Tomáš
Nožička Petr
Nožička Petr
Pavlátka Antonín
Pomajbík Josef
Obec
Druh
Mutěnice
hrušky Williams.
Mutěnice
hrušky Williams.
Mutěnice
hrušky v.č.
Mutěnice
hrušky
Mutěnice
hrušky
Myjava SK
hrušky
Myjava SK
hrušky
Ostrožská Lhota hrušky
Ostr. Nová Ves hrušky
Petrov
hrušky
Petrov
hrušky
Petrov
hrušky
Prietržka SR
hrušky
Prostějov
hrušky
Prostějov
hrušky
Prostějov
hrušky
Radějov
hrušky
Radimov SK
hrušky
Radimov SK
hrušky
Radimov SK
hrušky
Ratíškovice
hrušky
Rohatec
hrušky
Rohatec
hrušky
Snovítky
hrušky
Strážnice
hrušky Williams.
Strážnice
hr. zimní+med
Strážnice
hr. Hortensie
Strážnice
hrušky Williams.
Sudoměřice
hrušky
Sudoměřice
hrušky
Svatobor. Mistřín hrušky
Tvarožná Lhota hrušky
Tvarožná Lhota hrušky
Tvarožná Lhota hrušky
Tvrdonice
hrušky plané
Týnec
hrušky
Velká nad Velič. hrušky plané
Velká nad Velič. hrušky
Velká nad Velič. hrušky
Velká nad Velič. hrušky
Velká nad Velič. hrušky
Ročník Č.kom. Hodnoc.
2009
2010
2010
2007
2010
2009
2010
2005
2009
2009
2010
2007
2005
2009
2010
2009
2009
2010
2009
2008
2010
2008
2010
2009
2009
2010
2010
2010
2008
2009
2009
2009
2008
2008
2009
2010
2007
2008
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
13
13
13
13
13
42 ***
37 **
46 S ***
44 Z***
43 ***
39 **
36 **
38 **
34
34
37 **
37 **
35
37 **
40 **
37 **
41 **
47 ***
39 **
43 ***
44 ***
35
46 ***
42 ***
49 S ***
45 ***
48 ***
48 ***
45 ***
44 ***
33
35
38 **
41 **
45 ***
40 **
32 K
34
36 **
34
35
Číslo Příjmení a jméno
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
1235
1241
1244
1255
Obec
Druh
Osička R.
Velké Bílovice hrušky
Osička Robert
Velké Bílovice hrušky
Svoboda Vaclav Velké Bílovice hrušky
Doupovec Stanisl.Veselí nad Mor. hrušky Williams.
Matuška L.
Veselí nad Mor. hrušky
Mikeska Miroslav Veselí nad Mor. hrušky
Paták Vladimír
Veselí nad Mor. hrušky Williams.
Vaculík Miroslav Vřesovice
hrušky
Vaculík Miroslav Vřesovice
hrušky
Vaculík Miroslav Vřesovice
hrušky
Navrkal Jiří
Znojmo
hrušky
nebodováno.
Želetice
hrušky
Kozina Lubomír Žeravice
hrušky
Vaďura Ladislav Hodonín
hrušky Williams.
Zubatý Zdisl. Ing. Mikulčice
hrušky
Vajbar Stanislav Moravská N. Ves hrušky
Jelínek R.
Vizovice
hrušky
Ročník Č.kom. Hodnoc.
2009
2008
2010
2007
2009
2008
2010
2008
2010
2009
2009
2007
2009
2010
2010
2010
2009
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
7
8
13
9
38 **
36 **
45 S ***
42 ***
41 **
25 A
38 **
37 **
37 **
37 **
28
0 K
42 ***
46 ***
34
41 **
36 **
JABLKA
Číslo Příjmení a jméno
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
Obec
Druh
Kliman Stanislav Borský Mikuláš kalvados
Smékal Zdeněk Brno
jablka
Malíšek Miroslav Bukovany
jablka
Sagras a.s.
Bystřice n.Peršt. jablka
Skřivánek Libor Bzenec
jab. Jaderničky
Malík Vladimír
Cetechovice
jablka
Kolečkář Pavel Čejkovice
kalvados
Konečný Antonín Čejkovice
jablka Gala
Konečný Anton. Čejkovice
jab.Jaderničky
Karban Radim
Dubňany
jablka
Beránek Lub. Ing. Hodonín
jablka
Čížek Ladislav
Hodonín
kalvados
Čížek Ladislav
Hodonín
kalvados
Sasínek Metoděj Hodonín
kalvados
Švrček Jiří
Hodonín
kalvados
Švrček Miroslav Hodonín
jablka
Uhlíř Jaroslav
Horky
kalvados
Kulda Jiří
Koryčany
jablka
M.S.
Kostelany n. Mor jablka
Ročník Č.kom. Hodnoc.
2009
2008
2009
2008
2010
2009
2009
2010
2010
2010
2007
2009
2010
1999
2010
2009
2007
2009
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
10
10
10
10
10
10
10
15 P
34
38 **
40 **
20 A
30
39 **
36 **
2.místo
37 **
31
20 A
39 **
41 **
44 ***
44 ***
38 **
43 ***
41 **
Číslo Příjmení a jméno
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
Obec
Kožík Jan
Kuželov
Prášek Cyril
Kuželov
Chyba Lubomír Lužice
Nosál Karel
Lužice
Pazdera Milan
Lužice
Rosota Štefan
Lužice
Vyskočil Zdeněk Lužice
Vyskočil Zdeněk Lužice
Vyskočil Zdeněk Lužice
Vyskočil Zdeněk Lužice
Balůn Jiří
Mainz D
Mička Jaryn
Malá Vrbka
Dvořáček Josef Mikulčice
Konečný Miroslav Mikulčice
Medus Josef
Mikulčice
Pavka Vlastimil Mikulčice
Skočík František Mikulčice
Šlingrová Lucie Mikulčice
Valuch Jaromír Mikulčice
Musíl Miroslav
Mouchnice
Klč Rastislav
Myjava SK
Němeček Jiří
Nedakonice
Holeš Josef
Nová Lhota
Pavlačka Jan
Nová Lhota
ČSCH
Ostrožská Lhota
Čajka Josef
Ostr. Nová Ves
Valčuha Ondřej Ostr. Nová Ves
Osička Roman
Podivín
Osička Rostislav Podivín
Karafiát Lub. st. Prostějov
Vodáci SQ
Prostějov
Holubík Josef
Radějov
Chmelař Roman Radějov
Kačerek Josef
Radějov
Novák Josef
Radějov
Sochor Pavel
Radějov
Cvečka Ján
Radimov SK
Greeparek Pavol Radimov SK
Grešša Jan
Radimov SK
Juriga Jozef
Radimov SK
Klena Stanislav Radimov SK
Druh
Ročník Č.kom. Hodnoc.
jablka
jablka
kalvados
jablka
kalvados
jablka
kalvados
kalvados
kalvados
kalvados
kalvados
kalvados
kalvados
jablka
jablka
kalvados
jablka
kalvados
jablka
jablka
jablka
jablka
kalvados
kalvados
jablka
jablka
jablka
jablka
jablka
jablka
jablka
kalvados
kalvados
kalvados
kalvados
kalvados
jablka
kalvados
jablka
kalvados
jablka
2008
2005
2008
2008
2010
2010
2008
2004
2002
2010
2007
2009
2001
2008
2009
2009
2010
2010
2010
2010
2008
2009
2008
2008
2009
2010
2010
2009
2009
2008
2010
2009
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
10
10
10
10
10
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
44 ***
34
44 ***
41 **
45 S ***
38 **
34
35
40 **
45 S ***
26 A
38 **
35 A
40 **
41 **
38 **
40 **
36 **
44 ***
41 **
41 **
39 **
37 **
42 ***
46 ***
3.místo
36 **
40 **
41 **
42 S ***
35
32
38 **
37 **
39 **
38 **
40 **
40 **
41 **
39 **
39 **
Číslo Příjmení a jméno
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
1239
Obec
Druh
Ročník Č.kom. Hodnoc.
kalvados
jablka
kalvados
kalvados
kalvados
jablka
jablka
kalvados
kalvados
kalvados
jablka
jablka
kalvados
jablka
kalvados
kalvados
kalvados
jablka
jablka
kalvados
jab.Gold. Delic.
jablka
jablečná
kalvados
jablka
jablko
jablka+hrušky
2008
2009
2010
2009
2009
2010
2009
2009
2009
2010
2008
2010
2002
2008
2009
2009
2009
2009
2009
2008
2010
2008
2005
2010
2009
2009
2004
Obec
Druh
Ročník Č.kom. Hodnoc.
Archlebov
Brno-Slatina
Břeclav
Břeclav
Břeclav
Bukovany
Bukovany
Bukovany
Bukovany
meruňky
meruňky
meruňky
meruňky
meruňky
meruňky
meruňky
meruňky
meruňky
2009
2009
2008
2009
2010
2008
2008
2007
2009
Lacko Roman
Radimov SK
Tokoš Jozef
Radimov SK
Hasík Karel
Rohatec
Hasík Karel
Rohatec
Tomanová Zdeň. Rohatec
Ružička Jan
Snovítky
Staněk David
Snovítky
Roučka Jan
Strážnice
Stanislav JaroslavStrážnice
Zákravský Jiří
Strážnice
Zrůna Jan
Strážnice
Leskovský Petr Sudoměřice
Mikeska Jan
Sudoměřice
Vavrys Stanislav Těšice
Moravčík V.
Tvarožná Lhota
Šimša
Tvarožná Lhota
Vitek J.
Tvarožná Lhota
Nožička Petr
Velká nad Velič.
Vítek Michal
Velká nad Velič.
Sláma Petr
Velké Bílovice
Pospíšil Josef
Velké Pavlovice
ChromečekTom. Veselí nad Mor.
Zápařka
Veselí nad Mor.
Nedbal Lubomír Vsetín
Šálek Pavel
Ždánice
Hanzlík Zden.Ing. Lýsky u Přerova
Kučera Vladimír Kuželov
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
13
42 ***
40 **
1.místo
38 **
40 **
38 **
41 **
39 *
38 **
38 *
42 **
42 ***
35
30
41 **
40 **
41 **
30
42 ***
48 S ***
42 ***
36 **
45 ***
35
45 ***
46 ***
40 **
MERUŇKY
Číslo Příjmení a jméno
456
457
458
459
460
461
462
463
464
Škrhák Antonín
Polák Stanislav
Jaroš Josef
Jaroš Josef
Říha Dalibor
Horáček Františ.
Kostiha Vítězslav
Malíšek Miroslav
MS
16
16
16
16
16
16
16
16
16
32
45 S ***
38 **
42 ***
35
42 ***
45 ***
45 ***
43 ***
Číslo Příjmení a jméno
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
Obec
Druh
Ivičič Ladislav
Čejč
meruňky
Gala Lubomír
Čejkovice
meruňky
Ovocný lihovar
Čejkovice
meruňky
Pálenice Konečný Čejkovice
meruňky
Pavka Václav
Čejkovice
meruňky
Pálenice u sv.HubDolní Bojanovice meruňky
Bílek Petr
Dolní Bojanovice meruňky
Červenka Jan
Dolní Bojanovice meruňky
Kuběna Petr
Dolní Bojanovice meruňky
Vaněk Jozef
Dolní Bojanovice meruňky
Antoš Zdeněk
Dubňany
meruňky
Chrobák Josef
Dubňany
meruňky
Grandič Karel
Hlohovec
meruňky
Dohnal Miloslav Hlohovec
meruňky
Mandík Jiří
Hlohovec
meruňky
Mandík Jiří
Hlohovec
meruňky
Radkovič Libor
Hlohovec
meruňky
Škrobáček Vojt. Hlohovec
meruňky
Vymyslický Ivo
Hlohovec
meruňky
Čížek Ladislav
Hodonín
meruňky
Novotný Jiří
Hodonín
meruňky
Šír Roztislav
Hodonín
meruňky
Špaček Jan
Hodonín
meruňky
Hajný Zdeněk
Hovorany
meruňky
Nimrichter Rados. Hovorany
meruňky
Čech Pavel
Hrušky
meruňky
Přikryl Václav
Hrušky
meruňky
Šmerák Josef
Hrušky
meruňky
Ťuk Tomáš
Hrušovany
meruňky
Konečný Miloš
Hustopeče
meruňky
Bílek Petr
Josefov
meruňky
Klubus Josef
Josefov
meruňky
Lekavý Martin
Josefov
meruňky
Tomaštík Martin Josefov
meruňky
Šťastný Roman Kelčany
meruňky
Kulda Jiří
Koryčany
meruňky
Sekanina Josef Koryčany
meruňky
Verbík Stanislav Kostelany n. Mor meruňky
Netopilík Petr
Lanžhot
meruňky
Hřebíčková Den. Lužice
meruňky
Chyba Lubomír Lužice
meruňky
Ročník Č.kom. Hodnoc.
2010
2009
2010
2010
2009
2009
2009
2010
2010
2009
2008
2009
2009
2009
2003
2007
2009
2010
2009
2008
2009
2010
2010
2009
2009
2007
2009
2008
2008
2009
2009
2009
2007
2008
2009
2008
2009
2004
2008
2006
16
16
16
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
39 **
48 ***
45 ***
41 **
45 S ***
30
32
34 Z
37 **
34
36 **
35
39 **
38 **
33
37 **
43 ***
45 ***
41 **
43 ***
45 S ***
42 ***
42 ***
43 ***
41 **
39 **
40 **
44 ***
43 ***
40 **
37 **
33
37 **
34
33
36 **
40 **
41 S **
22
20
36 **
Číslo Příjmení a jméno
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
Obec
Druh
Magdolen Vlastim Lužice
meruňky
Nosál Karel
Lužice
meruňky
Novák Josef
Lužice
meruňky
Stibůrek Jaroslav Lužice
meruňky
Vyskočil Zdeněk Lužice
meruňky
Vyskočil Zdeněk Lužice
meruňky
Bílík Jaromír
Mikulčice
meruňky
Bílík Vladimír
Mikulčice
meruňky
Bohunská Jana Mikulčice
meruňky
Dvořáček Josef Mikulčice
meruňky
Dvořáček Marek Mikulčice
meruňky
Kotásek Vavřín Mikulčice
meruňky
Macek Jaroslav Mikulčice
meruňky
Matúšek Olin
Mikulčice
meruňky
Opluštil Vít
Mikulčice
meruňky
Pazourek Jan
Mikulčice
meruňky
Podrazilová Marta Mikulčice
meruňky
Podrazilová Pavl. Mikulčice
meruňky
Salajka Jan
Mikulčice
meruňky
Salajka Pavel
Mikulčice
meruňky
Sýkora Stanislav Mikulčice
meruňky
Valoušek Jindřich Mikulčice
meruňky
Vavrys David
Mikulčice
meruňky
Blažek Roman
Mor.Písek
meruňky
Filka Jaroslav
Moravská N. Ves meruňky
Šimáček Libor
Moravská N. Ves meruňky
Šimáček Libor
Moravská N.Ves meruňky
Bíza František Mutěnice
meruňky
Brablc Jan
Mutěnice
meruňky
Dubina František Mutěnice
meruňky
Esterka Jaroslav Mutěnice
meruňky
Fojtík František Mutěnice
meruňky
Konečný Karel
Mutěnice
meruňky
Turzík Josef
Mutěnice
meruňky
Souček Vlastimil Ostr. Nová Ves meruňky
Osička Roman
Podivín
meruňky
Osička Rostislav Podivín
meruňky
Bílek Petr
Praha
meruňky
Morbacher Karel Prietržka SR
meruňky
Vodáci SQ
Prostějov
meruňky
Vodáci SQ
Prostějov
meruňky
Ročník Č.kom. Hodnoc.
2006
2006
2009
2009
2007
2009
2009
2009
2009
2010
2006
2007
2009
2010
2009
2008
2009
2010
2010
2010
2009
2005
2009
2009
2009
1998
1999
2010
2010
2008
2010
2010
2010
2010
2009
2008
2008
2009
2010
2008
2009
19
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
23
32
37 **
38 **
38 **
42 ***
32
28
39 **
44 Z***
46 ***
32
30
37 **
39 **
38 **
35
37 **
44 ***
33
38 **
38 **
32
48 S ***
32
30
44 ***
47 ***
3.místo
35
30
26
20 Aj.
18 Aj.
26
21
26
30
35
35
41 **
43 ***
Číslo Příjmení a jméno
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
1234
1243
1247
Obec
Michenka Frant. Ratíškovice
Hasíková Zdeňka Rohatec
Pivoda Josef
Sedlec
Procházka FrantišSoběslav
Blažek Petr
Sobůlky
Gajdoš Petr
Sobůlky
Lecián Milan
Sobůlky
Modřický Marian Sobůlky
Hřebačka Mitoso. Starý Poddvorov
Pileček Bohumil Starý Poddvorov
Winkler Petr
Starý Poddvorov
Schäck Roman Sudoměřice
Vaverka Pavel
Šardice
Vavrys Stanislav Těšice
Holubík Fr.
Tvarožná Lhota
Holubík J.
Tvarožná Lhota
Moravčík V.
Tvarožná Lhota
Šantavý P.
Tvarožná Lhota
Štipský R.
Tvarožná Lhota
Tomeček J.
Tvarožná Lhota
Jančár Aleš
Týnec
Bílek Pavel
Velké Bílovice
Osička Robert
Velké Bílovice
Chromeček Tom. Veselí nad Mor.
Chromeček Tom. Veselí nad Mor.
Paták Vladimír
Veselí nad Mor.
Válek Franta
Vrbice
Vaculík Miroslav Vřesovice
Vaculík Miroslav Vřesovice
Navrkal Petr
Znojmo
Svoboda Vlastimil Znojmo
Svoboda Vlastimil Znojmo
Valehrach Jan
Znojmo
KPTO
Želetice
KPTO
Želetice
Vaďura Ladislav Hodonín
Spišák Tomáš
Turňa n. Bodrou
Kučera Vladimír Kuželov
Druh
Ročník Č.kom. Hodnoc.
meruňky
meruňky
meruňky
meruňky
meruňky
meruňky
meruňky
meruňky
meruňky
meruňky Karola
meruňky
meruňky
eruň.Bergeron
meruňky
meruňky
meruňky
meruňky
meruňky
meruňky
meruňky
meruňky
meruňky
meruňky
meruňky
meruňky
meruňky
meruňky
meruňky
meruňky
meruňky
meruňky
meruňky
meruňky
meruňky
meruňky
meruňky
meruňky
meruňky
2009
2009
2009
2010
2010
2009
2010
2004
2009
2010
2009
2009
2010
2010
2009
2010
2010
2009
2009
2008
2009
2009
2009
2008
2009
2009
2009
2007
2008
2010
2009
2010
2010
2007
2007
2004
2008
2008
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
21
19
16
1.místo
42 ***
42 ***
37 **
38 **
39 **
38 **
42 ***
39 **
41 **
32
40 **
35
35
36 **
40 **
40 **
41 **
43 ***
44 ***
46 ***
25
37 **
36 **
47 S ***
38 **
32
44 ***
2.místo
34
30
32
23
29
33
32
30
42 ***
NETRADIČNÍ
Číslo Příjmení a jméno
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
Obec
Druh
Müller Rudolf
Borský Mikuláš režná
Müller Rudolf
Borský Mikuláš repák
Konečný Antonín Čejkovice
černý bez květ
Veverka Miroslav Čejkovice
květ černý bez
Veverka Radek Čejkovice
čern.rybíz+č.an
Pálenice u sv.HubDolní Bojanovice rozinkovice
Pálenice u sv.HubDolní Bojanovice fíkovice
Basista František Dolní Bojanovice oskoruše
Kolibová Ivana
Dolní Bojanovice oskoruše
Kuběna Petr
Dolní Bojanovice broskve+fíky
Vaculík Václav
Dolní Bojanovice jahody+maliny
Krutil Zdeněk
Dřevohostice
maliny
Kolařík Jan
Dubňany
oskoruše
Radkovič Libor
Hlohovec
černý bez
Dohnal K. RNDr. Hodonín
dýňovica
Hřebíček Miroslav Hodonín
rozinky
Novotný Jiří
Hodonín
jalovcová
Lekavý Martin
Josefov
oskoruše
Horalík Josef
Kuželov
režná
Šebečka Františ. Kuželov
režná
Bábík Alois
Kyjov
mandarinky
Bábík Alois
Kyjov
ananas
Krška Boris Prof. Lednice
jujubov. číns.dat
Grajza Luděk
Litvínov
repák
Grajza Luděk
Litvínov
režná
Maršálek Jindřich Lužice
vínovice
Balůn Jiří
Mainz D
kdoule
Zálešák Tomáš Malá Vrbka
režná
Zálešák Tomáš Malá Vrbka
režná
Dvořáček Josef Mikulčice
kumoi asij. jablk
Dvořáček Marek Mikulčice
kdoule
Kotásek Rostislav Mikulčice
hadidojka
Podrazilová Marta Mikulčice
režná
Štecová Anna
Mouřinov
černý bez
Bílek Petr
Praha
hural
Karafiát Lub. st. Prostějov
žitná
Ročník Č.kom. Hodnoc.
2008
2007
2010
2010
2007
2010
2010
2008
2009
2009
2008
2006
2008
2007
2009
2010
2009
2009
2009
2010
2009
2009
2008
2009
2008
2010
2007
2009
2009
2010
2010
2007
2007
2010
2009
2010
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
6
27
27
28
28
28
28
28
28
28
28
32
32
35
37 **
33
35
39 **
35
33
40 **
41 **
36 **
42 ***
38 **
2.místo
32
38 **
37 **
35
38 **
40 **
35
31
37 **
34
45 ***
34
39 **
41 **
43 ***
43 ***
33
38 **
43 ***
43 ***
41 **
Číslo Příjmení a jméno
618
619
620
621
622
623
624
625
1246
1258
Obec
Č.Z.S.
Radějov
Rakvica Igor
Radimov SK
Rakvicová Anna Radimov SK
Winkler Petr
Starý Poddvorov
Stanislav JaroslavStrážnice
Veverka Antonín Strážnice
Pomajbík Josef Vápenky
Válek Franta
Vrbice
Spišák Tomáš Turňa n. Bodr.
Majer Bedřich
Kašnice
Druh
Ročník Č.kom. Hodnoc.
režná
režná
režná
mišpule
květ černý bez
režná
višn+černý rybíz
hural
drienkovica
oskeroše
2010
2010
2009
2009
2008
2008
2005
2009
2009
2006
28
28
28
28
28
28
28
28
26
28
41 **
30 Z
32 Z
45 ***
44 ***
43 ***
44 ***
43 ***
3.místo
1.místo
OSTATNÍ
Číslo Příjmení a jméno
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
Obec
Mrva Radek
Blansko
Mrva Radek
Blansko
Müller Rudolf Borský Mikuláš
Slabý Miloš
Brno
Říha Dalibor
Břeclav
Trávník Martin Čejč
Trávník Martin Čejč
Konečná Jana Čejkovice
KonečnáJana Čejkovice
Konečná Jana Čejkovice
Konečná Jana Čejkovice
Konečná Jana Čejkovice
Opluštil Libor Čejkovice
Veverka Mirosl. Čejkovice
Pálenice u sv H Dolní Bojanovice
Pálenice u sv.H Dolní Bojanovice
Hubačka Petr Dolní Bojanovice
Hubačka Petr Dolní Bojanovice
Hubačka Petr Dolní Bojanovice
Hubačka Petr Dolní Bojanovice
Konečný Radek Dolní Bojanovice
Šupa Jaromír Dolní Bojanovice
Vaculík Václav Dolní Bojanovice
Kundrata StanisDubňany
Ševelová Renat Dubňany
Šímek Jaroslav Dubňany
Druh
Ročník Č.kom. Hodnoc.
medový likér
bezink.likér s med
borůvky
konopí ve vínovici
višně
višňovka
ořechovka
ořechovka likér
třešňový likér
maliny likér
jahody likér
černý rybiz likér
ořechovka
ořechovka likér
višňovka
becherovka
ořechovka
třešňový likér
rum
višňovka
ořechovka
ořechovka
ořechovka
ořechovka
karamelový likér
bylinný likér
2008
2009
2008
2010
2009
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2008
2010
2010
2009
2010
2010
2010
2010
2009
2007
2009
2010
2010
2010
37
37
37
38
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
38
37
37
38
37
37
37
37
37
37
38
50 S ***
40 **
30
46 ***
35
45 ***
38 *
47 ***
38 **
50 ***
48 ***
49 ***
35
40 **
30
29
38 **
38 **
48 ***
29
46 S ***
35
33
32
48 ***
49 ***
Číslo Příjmení a jméno
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
Obec
Garčic Josef
Hlohovec
Žemlička Frant. Hlohovec
Látal Lubomír Hodonín
Myšák Stanisl. Hodonín
Myšák Stanisl. Hodonín
Myšák Stanisl. Hodonín
Pan František Hodonín
Švrček Jiří
Hodonín
Švrček Miroslav Hodonín
Hoštický Josef Horní Bojanovice
Košulič Pavel Hovorany
Šmerák Josef Hrušky
Šťastná Jana Kelčany
Šťastná Lenka Kelčany
Šťastná Lenka Kelčany
Šťastná Lenka Kelčany
Šťastný Roman Kelčany
Krška Bor. Prof. Lednice
Stratil Vlladimír Litovel
Poštulka Zbyn. Loštice
Poštulka Zbyn. Loštice
Zemánek Vlad. Loštice
Zemánek Vlad. Loštice
Hřebíčková D. Lužice
Krejčiříková R. Lužice
Maršálek Jindř. Lužice
Nosál Karel
Lužice
Nosál Karel
Lužice
Nosál Karel
Lužice
Nosál Karel
Lužice
Rutar Radovan Lužice
Rutar Radovan Lužice
Rutar Radovan Lužice
Rutar Radovan Lužice
Rutar Radovan Lužice
Bílík Jaromír
Mikulčice
Bílík Jaromír
Mikulčice
Bílík Jaromír
Mikulčice
Bílík Jaromír
Mikulčice
Bilská Jitka
Mikulčice
Dvořáček Josef Mikulčice
Druh
Ročník Č.kom. Hodnoc.
ořechovka
tátovo tajemství
griotka
mystery
karamelový likér
moruše černá
zubrovka
ořechovka
ořechovka
ořechovka
višňovka
máta
ořechovka
ořechovka
višňový likér
ořechovka
ořechovka likér
travarica
ořechovka
ananasový likér
borůvk.lik.s aronií
ořechovka
ořechovka
mátovice
ořechovka
ořechovka
višňovka
ořechovka
višňovka
ořechovka
grenčica
benediktinek.likér
citronový likér
zelená
ořechovka
višňovka
šípek
ořechovka
borůvky
višňovka
gin
2009
2008
2008
2002
2010
2010
2009
2000
2010
2008
2010
2008
2008
2009
2009
2010
2010
2010
2009
2007
2008
2009
2010
2010
2010
2008
2008
2010
2010
2009
2010
2009
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2008
37
38
37
38
37
37
38
37
37
37
37
38
37
37
37
36
36
38
36
36
36
36
36
38
36
36
36
36
36
36
38
38
36
38
36
36
36
36
36
36
38
32
25
42 ***
50 ***
40 **
38 **
48 ***
34
41 **
46 ***
37 **
38 **
42 ***
39 **
30
34
30
46 ***
38 **
30
30
40
32
45 ***
45 ***
50 ***
40 **
33
42 ***
31
2.místo
48 ***
46 ***
46 ***
39 **
48 ***
47 ***
29
31
50 ***
30
Číslo Příjmení a jméno
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
Obec
Dvořáček Josef Mikulčice
Dvořáček Mar. Mikulčice
Dvořáček Mar. Mikulčice
Hnátková Boh. Mikulčice
Kolesíková Šár. Mikulčice
Kotásková Alen Mikulčice
Kotásková Al. Mikulčice
Látal Matěj
Mikulčice
Nejedlík Jarom. Mikulčice
Opluštil Vít
Mikulčice
Pavka Petr
Mikulčice
Pavka Vlastimil Mikulčice
Pavka Vlastimil Mikulčice
Pinkavová An. Mikulčice
Pinkavová Ann Mikulčice
Salajková Vikt. Mikulčice
Skočík Radek Mikulčice
Skočíková Mar. Mikulčice
Šlingrová Lucie Mikulčice
Šlingrová Lucie Mikulčice
Šlingrová Lucie Mikulčice
Šlingrová Lucie Mikulčice
Uhrovičová Jar. Mikulčice
Vavrys David Mikulčice
Ingr Petr
Mladá Boleslav
Frýdek Petr
Moravská N. Ves
Frýdek Petr
Moravská N. Ves
Hřebačková Yv Moravská N. Ves
Malinkovičová Moravská N. Ves
Bíza František Mutěnice
Bíza František Mutěnice
Dubina Františ. Mutěnice
Dudek Ladislav Mutěnice
Mokruša Josef Mutěnice
Němečková Al. Nedakonice
Kašníková Pavl Pavlov
Bílek Petr
Praha
Bílek Petr
Praha
Látalová Eliška Praha 4
Čechová Eva Praha 8
Morbacher Kar. Prietržka SR
Druh
Ročník Č.kom. Hodnoc.
ořechovka
suš.šv. ve sliv.
višňovka
višňový likér
maliny likér
oskoruše
dřín
griotka
ořechovka
višňovka
vermut
josta
ořechovka
bezinkový
višňovka
višňovka
višňovka
ořechovka
rybíz
třešňovišně
ořechovka
maliny
z perníku
griotka
rum
ořechovka
jahodový likér
ořechovka
višňovka
černý rybíz
zubrovka
ořechovka
ořechovka
ořechovka
višňovka
ořechovka
medovina
černý bez
višňovka
višňová ratafija
mátovice
2009
2009
2009
2010
2010
2009
2008
2010
2004
2008
2008
2010
2006
2010
2010
2010
2007
2006
2007
2008
2009
2007
2010
2009
2010
2009
2010
2004
2009
2010
2009
2010
2010
2010
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
36
38
36
36
36
38
38
36
36
36
38
36
36
36
36
35
35
35
35
35
35
35
35
35
38
35
35
35
35
35
38
35
35
35
35
35
38
35
35
35
38
48 ***
3.místo
33
48 ***
33
49 ***
1.místo
50 ***
37 **
32
28
37 **
36 **
2.místo
49 ***
38 S **
21
22
41 **
45 ***
32
44 ***
21
40 **
48 ***
49 ***
24
31
26
35
40 **
35
35
45 ***
25
26
49 ***
26
39 **
49 ***
41 **
Číslo Příjmení a jméno
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
1233
1248
1249
1250
Obec
Karafiat Lubom. Prostějov
Vodáci SQ
Prostějov
Vašíček Františ Prušánky
Hrušecký Ferd. Radimov SK
Kekeliová Betk Radimov SK
Križanek Jozef Radimov SK
Hasíková Zdeň Rohatec
Rosová Ivana Starovice
Rosová Ivana Starovice
Veverka Anton. Strážnice
Kolařík Luděk Sudoměřice
Kolařík Luděk Sudoměřice
Mikeska Jan
Sudoměřice
Vaverka Pavel Šardice
Vavrys Stanisl.Těšice
Vavrys Stanisl. Těšice
Ilčík František Vacenovice
Pomajbík Josef Vápenky
Bílek Pavel
Velké Bílovice
Bílek Pavel
Velké Bílovice
Navrkal Jiří
Znojmo
Schossmeier Fr Hodonín
Macek Anton Borský Mikuláš
Šťastná Lenka Kelčany
Martínek Tom. Petrov
Uhrovičová Jar. Mikulčice
Povolný Jindř. Hustopeče
Povolný Jindř. Hustopeče
Janů Jana
Mikulčice
Druh
Ročník Č.kom. Hodnoc.
višňovka
ovocný likér
ořechovka
koňak
koňak
koňak
ořechová
ořechovka
ořechov.karamel.
bourbon
bylinný likér
feferonka
becherovka
ořechovka
kirch rataf. višň.
mátový likér
ořechovka
višně+černý rybíz
ořechovka likér
ořechovka likér
ořechovka
zubrovka
trnka planá,likér
ořechovka
brandy domácí
meruňky
diviznová
ořechovka
višňovka
2010
2009
2010
2006
2007
2007
2010
2010
2010
2007
2010
2010
2008
2010
2008
2008
2010
2009
2009
2009
2009
2010
2009
2008
2008
2009
1984
2009
35
35
35
38
38
38
35
35
35
38
38
38
38
35
35
38
35
35
35
35
36
38
38
36
38
36
37
36
35
36 **
18 P
20
42 ***
42 ***
41 **
35
30
30
39 **
41 **
49 ***
29
41 **
1.místo
21
47 ***
31
44 ***
36 **
50 ***
36 **
49 ***
33
29
48 ***
38 **
3.místo
33
SLIVOVICE
Číslo Příjmení a jméno
759
760
761
762
763
764
765
Škrhák Antonín
Drinka Peter
Macek Anton
Müller Rudolf
Kubík Ferdinand
Smékal Zdeněk
Uherek Jiří
Obec
Druh
Ročník Č.kom. Hodnoc.
Archlebov
Borský Mikuláš
Borský Mikuláš
Borský Mikuláš
Brno
Brno
Brno
trnky
slivovice
slivovice
slivovice
slivovice
trnky
slivov. dub.sud
2009
2008
2009
2008
2010
2009
2009
14
14
14
14
14
14
14
ŠV
35
40 **
40 **
36 **
35
41 **
Číslo Příjmení a jméno
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
Obec
Druh
Hanák Andrej
Břeclav
slivovice
Hošek Petr
Břeclav
slivovice
Pavlík Petr
Bučovice
švestky
Hlavinka Pavel
Bukovany
slivovice
Hlavinka Pavel
Bukovany
trnky letní
Horáček Františ. Bukovany
trnky
Kostiha Vítězslav Bukovany
trnky
MS
Bukovany
trnky
Juráň Lukáš
Cerova
slivovice
Gala Lubomír
Čejkovice
švestky
Opluštil Libor
Čejkovice
trnky
Ovocný lihovar
Čejkovice
slivovice
Pálenice Konečný Čejkovice
slivovice
Pavka Václav
Čejkovice
slivovice
Pálenice u sv.HubDolní Bojanovice karlátky
Daněk Petr
Dolní Bojanovice trnky
Mrkva Lubomír Dolní Bojanovice trnky
Račický Zdeněk Dolní Bojanovice švestky
Hlaváč Dalibor
Domanín
trnky
Antoš Zdeněk
Dubňany
trnky Čač. lep.
Grufík Jan
Dubňany
karlátky+duranc.
Grufík Josef
Dubňany
karlátky
Harca Jaroslav Dubňany
slivovice
Herfort Tomáš
Dubňany
švestky Stanley
Herfort Tomáš
Dubňany
trnky Gabrovská
Herfort Tomáš
Dubňany
trnky Čač. lep.
Chrobák Josef
Dubňany
karlátky
Chvojka Milan
Dubňany
švestky
Kolařík Jan
Dubňany
trnky
Kyša Jaroslav
Dubňany
slivovice Č.lep.
Nesvadba Františ Dubňany
švestky
Nesvadbová Andr Dubňany
švestky
Podešť Frantíšek Dubňany
slivovice
Šavara Jaromír Dubňany
trnky
Šavara Jaromír Dubňany
trnky
Šimek František Dubňany
švestky
Šimek Jaroslav Dubňany
trnky
Šimek Jarosl. ml. Dubňany
trnky
Šindler Petr
Dubňany
slivovice
Švec Vladimír
Dubňany
karlátky
Bartolčic Aleš
Hlohovec
trnky
Ročník Č.kom. Hodnoc.
2010
2009
2010
2010
2010
2008
2008
2009
2010
2009
2009
2010
2010
2009
2010
2010
2009
2010
2009
2009
2009
2010
2009
2010
2010
2008
2009
2010
2005
2010
2009
2009
2010
2009
2009
2009
1997
2010
2010
2010
2009
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
16
16
16
16
16
16
16
16
37 **
42 ***
41 **
32
37 **
40 **
41 **
42 ***
43 ***
35
39 **
40 **
30
46 ***
45 ***
43 ***
43 ***
33 Aj.
43 ***
33
48 S ***
46 ***
45 ***
46 ***
23 P
48 ***
49 ***
43 ***
42 ***
46 ***
46 ***
44 ***
45 ***
42 ***
45 ***
42 ***
38 Aj.**
39 **
38 **
37 **
48 S ***
Číslo Příjmení a jméno
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
Obec
Druh
Dohnal Miloslav Hlohovec
slivovice
Dohnal Miloslav Hlohovec
slivovice
Garčic Josef
Hlohovec
slivovice
Garčic Zdeněk
Hlohovec
slivovice
Garčic Zdeněk
Hlohovec
slivovice
Grbavčic Milan
Hlohovec
slivovice
Mandík Jiří
Hlohovec
slivovice
Mandík Jiří
Hlohovec
slivovice
Radkovič Libor
Hlohovec
slivovice
nebodováno
Hlohovec
slivovice
Radkovič Libor
Hlohovec
trnky
Radkovič Pavel Hlohovec
slivovice
Beránek Miroslav Hodonín
trnky
Blaha Pavel
Hodonín
slivovice
Bušek Miroslav Hodonín
švestky
Bušek Miroslav Hodonín
švestky
Dohnal K. RNDr. Hodonín
slivovice
Heinzl Ladislav Hodonín
trnky
Holešinský Luděk Hodonín
švestky
Hřebíček Miroslav Hodonín
slivovice
Hubačka Bronisl. Hodonín
trnky
Hubačka Bronisl. Hodonín
ryngle
L.H.s.r.o.
Hodonín
švestky
Náhlík František Hodonín
slivovice
Novotný Jiří
Hodonín
trnky
Podivínský Radek Hodonín
trnky
Procházka Josef Hodonín
slivovice
Sasínek Metoděj Hodonín
slivovice
Sasínek Metoděj Hodonín
slivovice
Skalický Jan
Hodonín
švestky
Skalický Jan
Hodonín
švestky
Šiffel Zdeněk
Hodonín
slivovice
Šmída Pavel
Hodonín
slivovice
Špaček Jan
Hodonín
trnky
Vypálil Petr
Hodonín
slivovice
Korvasová Renát Holíč SK
slivovice
Petráš Miroslav Holíč SK
slivovice
Hoštický Josef
Horní Bojanovice slivovice
Podivínský Tom. Hovorany
trnky
Podivínský Vlast. Hovorany
trnky
Zvědělík Václav Hovorany
švestky
Ročník Č.kom. Hodnoc.
2009
2010
2010
2009
2008
2008
2001
2007
2008
2007
2009
2009
2010
2005
2009
2004
2009
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2009
2009
2010
2010
2010
2006
2008
2009
2005
2010
2010
2010
2009
2005
2009
2010
2010
2010
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
18
18
18
18
18
18
18
18
18
40 **
35
32
37 **
40 **
44 ***
46 ***
43 ***
44 ***
0 A
38 **
40 Aj.**
35
37 **
44 S ***
38 **
36 **
35 Z
34
34
35
41 **
32
43 ***
37 **
36 **
28
38 **
43 ***
36 **
40 **
27
43 ***
45 ***
39 **
38 **
40 **
39 **
40 **
39 **
45 ***
Číslo Příjmení a jméno
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
Obec
Bittner Pavel
Hrubá Vrbka
Čech Pavel
Hrušky
Klenka Jaroslav Hrušky
Tuček Ladislav Hrušky
Tuček Ladislav Hrušky
Ujčík Petr
Hrušky
Ujčík Václav
Hrušky
Tomeška Milan Hustopeče
Tomeška Milan Hustopeče
Šlosar Petr
Chrudim
Šlosar Petr
Chrudim
Šlosar Petr
Chrudim
Šlosar Petr
Chrudim
Hejmerle Miroslav Ivanovice na H.
Hanáček Martin Javorník
Polák Jozef
Javorník
Bílek Petr
Josefov
Koliba Luboš
Josefov
Nesvadba Petr
Josefov
Prčík Vilém
Josefov
Šupa Antonín
Josefov
Tomaštík Martin Josefov
Uhýrek Zbyněk Josefov
Zhříval René
Josefov
Šťastná Jana
Kelčany
Šťastná Jana
Kelčany
Šťastná Lenka
Kelčany
Šťastný Radim
Kelčany
Šťastný Roman Kelčany
Šťastný Roman Kelčany
Novák Jaromír
Kněždub
Novák Jaromír
Kněždub
Novák Jaroslav Kněždub
Ptáček Miroslav Kněždub
Holásek Josef
Koryčany
Holásek Josef
Koryčany
Pavlík Zdeněk
Koryčany
Sedlák Josef
Koryčany
Sekanina Josef Koryčany
Vrba Jaroslav
Koryčany
Žampach Břetisl. Koryčany
Druh
Ročník Č.kom. Hodnoc.
slivovice
slivovice
slivovice
švestky
švestky
slivovice
švestky
slivovice
slivovice
slivovice
slivovice
slivovice
slivovice
švestky
slivovice
slivovice
slivovice
karlátky
slivovice
trnky+durancie
trnky
trnky
trnky
trnky
trnky
trnky
trnky
trnky
trnky
trnky
durancie+švestk
dur.+šv.+ryngle
durancie+švestk
trnky
trnky Wangenh.
trnky
trnky
švestky
švestky
trnky+švestky
směs modr.ovoc
2009
1999
2010
2010
2009
2010
2007
2009
2007
2007
2008
2009
2010
2009
2007
2006
2010
2009
2009
2009
2009
2009
2010
2008
2008
2008
2008
2008
2009
2008
2008
2008
2008
2009
2010
2010
2009
2009
2010
2009
2010
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
45 ***
46 S ***
40 **
43 ***
44 ***
43 ***
46 ***
43 ***
39 **
41 **
44 ***
45 S ***
40 **
39 **
39 **
38 **
40 **
35
30
30
30
12
36 **
39 **
43 ***
39 **
40 **
41 **
41 **
17
39 **
43 ***
42 ***
35
41 **
43 ***
36 **
24
35
37 **
33
Číslo Příjmení a jméno
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
Obec
Druh
Bartošík Milan
Kostelany n. Mor slivovice
Bartošík Miroslav Kostelany n. Mor trnky+durancie
Travniček Pavel Kostelany n. Mor slivovice
Verbík Stanislav Kostelany n. Mor slivovice
Verbíková Silva Kostelany n. Mor slivovice
Vybíral Karel
Kostelany n. or slivovice
Figura Ján
Krajné SR
slivovice
Černocký Oldřích Kutná Hora
slivovice
Horalík Josef
Kuželov
slivovice
Mlýnek Václav
Kuželov
slivovice
Bábík Alois
Kyjov
trnky+durancie
Válka Vlast.RNDr.Kyjov
durancie+švestk
Balga Jiří
Lanžhot
slivovice
Balga Jiří
Lanžhot
slivovice
Išpold Ivan
Lovčice
karlátky+duranc.
Suchora Zbyněk Lovčice
karlátky+duranc.
Chyba Lubomír Lužice
slivovice
Kočvara Jan
Lužice
slivovice
Nosál Karel
Lužice
slivovice
Novák Tomáš
Lužice
slivovice
Rosota Štefan
Lužice
slivovice
Stibůrek Jaroslav Lužice
karlátky
Šimánek Pavel Lužice
slivovice
Bělohoubek Jan Mikulčice
slivovice
Bohunská Jana Mikulčice
švestky
Dlabaja Drahoš Mikulčice
švestky
Dvořáček Marek Mikulčice
karlátky
Dvořáček Marek Mikulčice
slivovice
Fiala Jiří
Mikulčice
trnky
Klička Robert
Mikulčice
švestky
Konečný Miroslav Mikulčice
slivovice
Kotásek Radomil Mikulčice
slivovice
Kotásek Radomil Mikulčice
slivovice
Macek Jaroslav Mikulčice
slivovice
Marada Petr
Mikulčice
trnky plané
Matúšek Olin
Mikulčice
karlátky
Mikulica Pavel
Mikulčice
trnky
Mikuš Milan
Mikulčice
slivovice
Nejedlík Jaromír Mikulčice
trnky
Opluštil Vít
Mikulčice
švestky
Pavka Vlastimil Mikulčice
trnky
Ročník Č.kom. Hodnoc.
2009
2009
2010
2004
2009
2009
2010
2009
2009
2009
2009
2010
2008
2009
2009
2010
2009
2009
2009
2007
2010
2009
2010
2010
2009
2009
2010
2007
2010
2010
2010
2008
2009
2009
2009
2010
2009
2010
2009
2009
2000
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
43 ***
28
14 A
47 S***
40 **
38 **
44 Z***
23 A
42 ***
41 **
43 ***
36 **
32 Z
32
35
37 **
38 **
3.místo
33
33
30
44 ***
38 **
42 ***
45 ***
30
42 ***
46 ***
45 ***
39 **
20 Aj.
22
25
30
35
33
28
35
39 **
45 ***
25
Číslo Příjmení a jméno
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
Obec
Druh
Pinkava Jan
Mikulčice
slivovice
Pinkava Jan
Mikulčice
slivovice
Podrazil Pavel
Mikulčice
karlátky
Profota Petr
Mikulčice
slivovice
Rampáček Pavel Mikulčice
slivovice
Sýkora Stanislav Mikulčice
slivovice
Šlingrová Lucie Mikulčice
slivovice
Uhrovič Oldřich Mikulčice
slivovice
Všetula Jiří
Mikulčice
švestky
Výmola Stan. Ing. Mikulčice
slivovice
Bolfík Jan
Moravská N. Ves trnky
Filka Jaroslav
Moravská N. Ves švestky
Helešic Vojtěch Moravská N. Ves slivovice
Malinkovíč Jan
Moravská N. Ves švestky
Salajka Antonín Moravská N. Ves trnky
Vykoukal Petr
Moravská N. Ves slivovice
Zugar Vít
Moravská N. Ves slivovice
Bíza František
Mutěnice
karlátky
Brablc Jan
Mutěnice
trnky
Brablc Jan
Mutěnice
trnky
Brablc Lubomír Mutěnice
trnky
Brzák Jan
Mutěnice
trnky+karlátky
Dubina František Mutěnice
trnky
Esterka Jaroslav Mutěnice
švestky
Esterka Jaroslav Mutěnice
švestky
Esterka Jaroslav Mutěnice
slivovice
Esterka Jaroslav Mutěnice
švestky
Esterka Jaroslav Mutěnice
švestky
Fojtík František Mutěnice
slivovice
Lána Oldřich
Mutěnice
karlátky+duranc.
Pavelka Jan
Mutěnice
trnky
Pšenčík Jan
Mutěnice
švestky
Pšenčík Jan
Mutěnice
švestky
Medveď Pavel
Myjava SK
slivovice
Medveď Pavel
Myjava SK
slivovice
Mařák Antonín
Nedakonice
ryngle
Němečková Alen Nedakonice
slivovice
Hozák Miroslav Nová Lhota
slivovice
Šafařík Luděk
Ostrovánky
trnkovice
ČSCH
Ostrožská Lhota slivovice
Jurásek Marek
Ostrožská Lhota slivovice
Ročník Č.kom. Hodnoc.
2009
2006
2009
2009
2010
2009
2008
2009
2009
2010
2010
2009
2009
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2009
2010
2010
2009
2010
2000
2010
2010
2009
2009
2010
2009
2010
2010
2010
2009
2009
2008
2007
22
22
22
22
22
22
22
22
22
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
41 **
27
36 **
45 S***
27
34
29
36 **
43 ***
42 ***
32
37 **
30
30
35
33
37 **
40 **
42 ***
44 ***
45 ***
46 S ***
39 **
42 ***
40 **
41 **
40 **
42 ***
41 **
45 ***
41 **
42 ***
42 ***
38 **
41 **
33
47 ***
37 **
36 **
47 S ***
45 ***
Číslo Příjmení a jméno
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
Obec
Druh
Maluš Pavel
Ostrožská Lhota trnky
Příkazský Karel Ostrožská Lhota slivovice
Skopal Pavel
Ostrožská Lhota slivovice
Trnečka Zdeněk Ostrožská Lhota trnky
Vávra Lukáš
Petrov
trnky
Bílek Petr
Praha
slivovice
Bílek Petr
Praha
slivovice
Bílek Petr
Praha
slivovice
Žůrek František Praha 8
trnky
Koubek Petr
Radějov
slivovice
Krejčí Josef
Radějov
slivovice
Novák Josef
Radějov
slivovice
Paška Karel
Radějov
mirabelky+švest
Paška Karel
Radějov
švestky+duranc.
Sochor Pavel
Radějov
slivovice
Kekeli Jozef
Radimov SK
slivovice
Klena Stanislav Radimov SK
slivovice
Masaryková Jark Radimov SK
slivovice
Mikič Martin
Radimov SK
slivovice
Tokoš Ivan
Radimov SK
slivovice
Sackl A.
Hardegg (Rakousko) slivovice
Herník Jiří
Ratíškovice
trnky
Melichar Petr
Ratíškovice
trnky
Melichar Petr
Ratíškovice
trnky
Mick František
Ratíškovice
karlátky
Drábek Roman Rohatec
karlátky
Drábek Roman Rohatec
slivovice
Hasík Karel
Rohatec
slivovice
Hasík Karel
Rohatec
slivovice
Rezek Jan
Rohatec
karlátky+duranc.
Rezek Jan
Rohatec
karlátky+duranc.
Veselý Miroslav Rohatec
slivovice
Hábl Josef
Snovídky
švestky
Ružička Zdeněk Snovídky
trnky
Trenz Jiří
Snovídky
dur.+karl.
Šalša Jíří
Sobulky
trnky
Blažek Petr
Sobůlky
trnky
Čerňanský Ladisl. Sobůlky
trnky
Filipenský ZdeněkSobůlky
trnky
Holeček Josef
Sobůlky
trnky
Hrazdílek Jan
Sobůlky
trnky
Ročník Č.kom. Hodnoc.
2009
2006
2008
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2010
2010
2010
2010
2010
2009
2008
2009
2009
2009
2008
2009
2009
2009
2010
2009
2010
2010
2007
2008
2009
2010
2009
2009
2009
2006
2010
2010
2010
2010
2009
2009
24
24
24
24
24
24
24
24
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
26
26
26
26
26
26
26
26
26
30
36 **
38 **
38 **
39 **
40 **
47 ***
42 ***
37 **
40 **
22
23
21
35
43 ***
41 **
41 **
45 ***
44 ***
39 **
42 ***
43 ***
45 ***
45 ***
35
47 S ***
41 **
40 **
43 ***
45 ***
42 ***
41 **
29
35
32
45 ***
42 ***
40 **
38 **
40 **
2.místo
Číslo Příjmení a jméno
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
Obec
Druh
Kalivoda Michal Sobůlky
trnky
Kalivoda Vladisl. Sobůlky
trnky
Pantlík Zdeněk Sobůlky
trnky
Plšek Zdeněk
Sobůlky
trnky
Pospíšil Jiří
Sobůlky
trnky
SvobodaJ. MUDr. Sobůlky
trnková
Vrbík Jiří
Sobůlky
švestky
Hřebačka Mirosl. Starý Poddvorov slivovice+duran
Pileček Bohumil Starý Poddvorov Šv. Gabrovská
Pileček Bohumil Starý Poddvorov Altm. renkloda
Pileček Bohumil Starý Poddvorov švestky Stanley
Winkler Petr
Starý Poddvorov trnky
Kasala Jaroslav Strážnice
slivovice
Ondruška AntonínStrážnice
slivovice
Roučka Jan
Strážnice
trnky katinky
Stanislav JaroslavStrážnice
karlátky
Vavřík Jaroslav Strážnice
karlátky
Vodica František Strážnice
švestky
Vrablic Jan
Strážnice
směs modr.ovoc
Zrůna Jan
Strážnice
slivovice
Fojtík Zdeněk
Sudoměřice
slivovice
Kolařík Ondřej
Sudoměřice
slivovice
Kolařík Ondřej
Sudoměřice
slivovice
Leskovská Mirosl Sudoměřice
slivovice
Leskovský Petr Sudoměřice
slivovice
Schäck Roman Sudoměřice
durancie+karlátk
Peška Rudolf
Svatoboř. Mistřín švestky
Procházka Zden. Svatoboř. Mistřín švestky
Hradečný Martín Syrovín
slivovice
Vaverka Pavel
Šardice
švestky Wangen
Durna J.
Tvarožná Lhota slivovice
Lovecký P.
Tvarožná Lhota slivovice
Tomeček J.
Tvarožná Lhota slivovice
Uřičář R.
Tvarožná Lhota slivovice
Vitek J.
Tvarožná Lhota švešt+trnky+karl
Šrutka Rudolf
Tvrdonice
slivovice
Hasil Radim
Týnec
slivovice
Hasil Radim
Týnec
slivovice č.lep.
Kudlička Staniol. Týnec
švestky
Ostratícký Radek Týnec
švestky
Mařák Ivan
Uh.Hradiště
slivovice
Ročník Č.kom. Hodnoc.
2010
2007
2007
2009
2009
2009
2009
2009
2010
2010
2010
2010
2009
2009
2010
2009
2010
2009
2009
2010
2009
2010
2010
2010
2009
2009
2009
2009
2010
2010
2009
2010
2008
2009
2009
2009
2010
2010
2010
2010
2010
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
42 ***
42 ***
40 **
43 ***
40 **
39 **
44 ***
42 ***
42 S ***
40 **
42 ***
44 ***
44 ***
39 **
40 **
42 ***
34
46 ***
38 **
48 S ***
42 ***
40 **
43 ***
34
33
47 ***
37 **
41 **
41 **
44 ***
46 ***
45 ***
43 ***
43 ***
48 S ***
43 ***
45 ***
42 ***
44 ***
44 ***
47 ***
Číslo Příjmení a jméno
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1230
1231
1232
1236
1238
1240
1242
1245
1252
1253
1254
Kadlček Josef
Uherek Jiří
Vaculka Miroslav
Pavlátka Antonín
Prachař Miroslav
Prachař Miroslav
Sukup Martin
Vítek Michal
Bíja
Bílek Pavel
Kaňová Pavla
Osička Luboš
Osička Robert
Svoboda Martin
Svoboda Vaclav
Doupovec Stanisl
Chromeček Tom.
Chromeček Tom.
Matuška
Mikeska Miroslav
Vojtek Pavol
Rypka Ludvík
Brabec Petr
Navrkal Jiří
Navrkal Petr
Klíč Vítězslav
KPTO
KPTO
KPTO
Provazník Jarosl.
Šťastný Petr
Čopf Josef
Krist Pavel
Vaďura Ladislav
Rech Josef
Spišák Tomáš
Spišák Tomáš
Kučera Vladimír
Zámečník Jan
Jelínek R.
Jelínek R.
Obec
Druh
Ročník Č.kom. Hodnoc.
Uherský Brod
Vacenovice
Vacenovice
Velká nad Veličk
Velká nad Veličk
Velká nad Veličk
Velká nad Veličk
Velká nad Veličk
Velké Bílovice
Velké Bílovice
Velké Bílovice
Velké Bílovice
Velké Bílovice
Velké Bílovice
Velké Bílovice
Veselí nad Mor.
Veselí nad Mor.
Veselí nad Mor.
Veselí nad Mor.
Veselí nad Mor.
Vrbovce
Zálesní Lhota
Znojmo
Znojmo
Znojmo
Ždánice
Želetice
Želetice
Želetice
Želetice
Milotice
Vacenovice
Milotice
Hodonín
Mikulčice
Turňa n. Bodrou
Turňa n. Bodrou
Kuželov
Such. Mlýny
Vizovice
Vizovice
slivovice
karlátky
trnky
slivovice
slivovice
trnky
slivovice
trnky+durancie
slivovice
slivovice
slivovice
trnky
slivovice
slivovice
trnky
dur.+karlátky
trnky
trnky
slivovice
slivovice
slivovice
slivovice
slivovice
slivovice
slivovice
trnky
trnky
slivovice
trnky
trnky
karlátky
švestky
švestky čač.lep.
švestky
karlátky
slivovice
trnky
trnky
slivovice
slivovice
slivovic Valjevka
2009
2009
2009
2007
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2010
2010
2010
2008
2008
2009
1987
2009
2009
2010
2009
2009
2010
2009
2008
2008
2007
2000
2010
2009
2009
2010
2008
2009
2007
2009
2010
2009
2009
28
28
28
28
28
27
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
14
16
26
14
16
17
18
20
22
23
24
44 ***
42 ***
39 **
43 ***
43 ***
46 ***
47 S ***
32
34
40 **
23
31
33
34
41 **
39 **
26
26
46 ***
37 **
44 ***
30
36 **
43 ***
39 **
39 **
42 ***
37 **
39 **
29
30
47 ***
35
28
47 ***
40 Z**
39 **
43 ***
35
38 **
37 **
Číslo Příjmení a jméno
1256
1259
Jelínek R.
Majer Bedřich
Obec
Druh
Vizovice
Kašnice
slivovice Manita 2009
slivovice
2008
Ročník Č.kom. Hodnoc.
27 39 **
14 40 **
SLÍVY
Číslo Příjmení a jméno
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
Obec
Uherek Jiří
Brno
MS
Bukovany
Navrátil Luboš
Bukovany
Skřivánek Libor Bzenec
Grufík Josef
Dubňany
Hochová Dana
Dubňany
Kundrata Stanisl. Dubňany
Malek Rudolf
Dubňany
Podešťová Jarm Dubňany
Trávníček Mirosl. Dubňany
Dohnal K. RNDr. Hodonín
Pulkrábek Vladim.Hodonín
Koliba Luboš
Josefov
Zapletal Ing.
Kroměříž
Bystřický Radek Kyjov
Balga Jiří
Lanžhot
Netopilík Petr
Lanžhot
Sláma Petr
Lanžhot
Pazdera Milan
Lužice
Bílík Vladimír
Mikulčice
Dlabaja Drahoš Mikulčice
Dvořáček Josef Mikulčice
Dvořáček Marek Mikulčice
Konečný Miroslav Mikulčice
Kotásek Rostislav Mikulčice
Marada Petr
Mikulčice
Mikulica Pavel ml. Mikulčice
Skočík Radek
Mikulčice
Bíza František
Mutěnice
Brablc Lubomír Mutěnice
Esterka Jaroslav Mutěnice
Konečný Kar. ml. Mutěnice
Zubák Ľubomír Ostrov pri Pieš.
Šafařík Luděk
Ostrovánky
Druh
Ročník Č.kom. Hodnoc.
mirab. dub.sud
špendlíky
ryngle
ryngle zel.
renklody
mirabelky
mirabelky
ryngle
špendlíky
mirabelky
myrobalán
ryngle
ryngle
Altman renkloda
ryngle
mirabelky
ryngle
ryngle
mirabelky
mirabelky
mirabelky
myrobalán
renklody
ryngle
mirabelky
myrobalán
mirabelky
ryngle
mirabelky
ryngle
špendlíky
mirabelky
belovica
špendlíky
2009
2009
2009
2010
2010
2008
2009
2009
2010
2010
2009
2010
2010
2010
2008
2009
2004
2010
2010
2010
2003
2007
2007
2010
2009
2009
2009
2010
2009
2010
2010
2010
2010
2008
29
29
29
29
29
29
29
29
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
31
31
31
31
31
31
31
31
31
29
29
32
45 ***
40 **
47 ***
44 ***
32
45 ***
40 **
40 **
3.místo
39 **
43 ***
27
23
36 **
43 ***
47 ***
47 ***
26
37 **
44 ***
26
37 **
1.místo
39 **
36 **
40 **
36 **
42 ***
44 ***
42 ***
41 **
36 **
47 S ***
37 **
Číslo Příjmení a jméno
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1251
Březovský Vladisl
Koštuříková Tam
Šťastný Jaroslav
Holubík Josef
Hasík Karel
Možnár Štefan
Kadlček Josef
Bílek Pavel
Valehrach Jan
Valehrach Oto
KPTO
Brázdil Jaroslav
Obec
Druh
Ročník Č.kom. Hodnoc.
Petrov
mirabelky
Petrov
špendlíky
Prostějov
mirabelky
Radějov
špendlíky
Rohatec
špendlíky
Strážnice
mirabelky Nancy
Uherský Brod
špendl.Kataláns
Velké Bílovice Ryngloda
Znojmo
ryngle
Znojmo
ryngle
Želetice
mirab.+špendlík
Kostelany n. Mor mirabelky
2009
2009
2009
2008
2006
Obec
Ročník Č.kom. Hodnoc.
2010
2009
2010
2007
2009
2010
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
29
41 **
38 **
29
35
2.místo
40 **
44 ***
37 **
41 **
42 ***
42 ***
23
SMĚS OVOCE
Číslo Příjmení a jméno
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
Druh
Králik Ctirad
Břeclav
švestky+meruňk
Čaran Antonín
Dolní Bojanovice trnky+mirab+jabl
Grufík Jan
Dubňany
karlátky+fíky
Šimek Jaroslav Dubňany
meruňky+višně
Lapčík Jaroslav Hlohovec
broskve+meruňk
Mandík Jiří
Hlohovec
třešně+višně
Látal Lubomír
Hodonín
směs ovoce
Patík Stanislav
Hodonín
hrušky+jablka
Půlkrábek Vladim.Hodonín
směs ovoce
Přikryl Václav
Hrušky
směs ovoce
Švrček Josef
Karlovy Vary
borůvky+mirabel
Novák Jaroslav Kněždub
směs letní
Mazůrek J. MUDr. Kostelany n. Mor směs letní
Krška Boris Prof. Lednice
všechnovka letn
Hřebíčková Denis Lužice
švestky+třešně
Žáček Aleš
Lužice
hrušky+mirabelk
Žáček Aleš
Lužice
hrušky+mirabelk
Horníček Květosl. Mikulčice
směs zahradní
Horníček Luděk Mikulčice
směs zahradní
Pazourek Jan
Mikulčice
broskve+ryngle
Vavrys David
Mikulčice
trnky+hrušky
Vavrys David
Mikulčice
višně+meruňky
Výmola Stanislav Mikulčice
směs
Bolfík Jan
Moravská N. Ves broskve+meruňk
1993
2009
2008
2010
2009
2010
2006
2001
2010
2009
2010
2007
2009
2010
2010
2009
2010
2010
2010
2010
2009
2006
2010
2010
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
31
31
31
31
32
36 **
22
35
14 Aj.
33
38 **
41 **
32
40 **
43 ***
1.místo
39 **
35
35
23
26
38 **
43 ***
40 **
42 ***
45 ***
37 **
41 **
Číslo Příjmení a jméno
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
Obec
Lána Oldřich
Mutěnice
Vaněček Antonín Ostrožská Lhota
Martínek Stanisl. Petrov
Morbacher Karel Prietržka SR
Koubek Petr
Radějov
Koubek Petr
Radějov
Koubek Petr
Radějov
Sečka Jan
Radějov
Masaryková Jarm Radimov SK
Provazníková Kv. Radimov SK
Racaková Marta Radimov SK
Vanková Agneša Radimov SK
Vysloužíl Jan
Snovídky
Rybníkář Roman Strážnice
Lovecký P.
Tvarožná Lhota
Šantavý P.
Tvarožná Lhota
Tomeček J.
Tvarožná Lhota
Ostratícký Radek Týnec
Falešník Josef
Velká nad Veličk
Osička R.
Velké Bílovice
Brief Vítězslav
Vracov
Třesňák Luděk
Vracov
Druh
Ročník Č.kom. Hodnoc.
třešně+višně
víno+špendlíky
ryngle,třeš,mer.
hr+jabl+hroz+aj.
směs zahradní
směs ovoce
směs zahradní
letní ovoce
směs zahradní
směs ovoce
směs zimní
směs letní
šv.+třeš.+mir.
letní ovoce
směs letní
směs letní
směs letní
třešně+višně
jablka+hrušky
nektar.+špendlik
směs letní
směs letní
2010
2010
2009
2005
2009
2009
2010
2009
2008
2008
2009
2008
2009
2010
2009
2008
2009
2010
2010
2009
2009
2008
Druh
Ročník Č.kom. Hodnoc.
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
38 **
37 **
39 **
39 **
30
37 **
35
39 **
42 ***
41 **
2.místo
38 **
39 **
38 **
40 **
41 **
44 ***
39 **
39 **
38 **
38 **
36 **
TŘEŠNĚ, VIŠNĚ
Číslo Příjmení a jméno
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
Brief Vítězslav
Konečná Marie
Konečný Antonín
Konečný Antonín
Lekavý Jan
Lekavý Jan Ing.
Kundrata Stanisl.
Šimek Josef
Trávniček Mirosl.
Radkovič Pavel
Holešinská Milad
Holešinský Luděk
Komosný Pavel
Špaček Jan
Obec
Bzenec
višně
Čejkovice
višně
Čejkovice
višně
Čejkovice
třešně
Dolní Bojanovice višně
Dolní Bojanovice třešně
Dubňany
višně
Dubňany
višně
Dubňany
třešně
Hlohovec
třešně,barik.sud
Hodonín
třešně
Hodonín
višně
Hodonín
višně
Hodonín
višně
2008
2010
2010
2008
2009
2009
2010
2010
2009
2009
2010
2010
2009
2010
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
42 ***
33
35
40 **
27 P
38 **
33
1.místo
43 ***
35
32
30
41 **
39 **
Číslo Příjmení a jméno
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
Obec
Druh
Židl I.
Hodonín
višně
Ivičič Josef
Hovorany
višně
Zvědělík Václav Hovorany
višně
Zelený Luboš
Hustopeče
višně
Kulda Jiří
Koryčany
třešně
Ličman Zdeněk Kostelany n. Mor třešně+višně
Zemánek Vladim. Loštice
třešně
Zemánek Vladim. Loštice
třešně
Hřebíčková Denis Lužice
višně
Kočvara Jan
Lužice
višně
Hanzlík Zd. Ing. Lýsky u Přerova višně
Dostál Petr
Malé Hradisko višně
Dvořáček Marek Mikulčice
višně
Klička Robert
Mikulčice
višně
Klička Robert
Mikulčice
třešně
Maláník Zdeněk Mikulčice
třešně
Opluštil Vít ml.
Mikulčice
třešně
Podrazil Pavel
Mikulčice
višně
Skočík Radek
Mikulčice
třešně
Štec Imrích
Mouřinov
třešně
Brablc Jan
Mutěnice
višně
Fojtík František Mutěnice
višně
Bílek Petr
Praha
višně
Karafiát Lubomír . Prostějov
višně
Karafiát Lub. st. Prostějov
višně
Č.Z.S.
Radějov
třešně
Č.Z.S.
Radějov
višně
Hrušecký Fero
Radimov SK
višně
Lukáč Ján
Radimov SK
třešně
Lukáč Ján
Radimov SK
višně
Masaryk Izidor
Radimov SK
višně
Mikič Luboš
Radimov SK
višně
Tokoš Ivan
Radimov SK
višně
Hasíková Zdeňka Rohatec
třešně
Spurný Ladislav Seloutky
višně
Fojtík Zdeněk
Sudoměřice
višně
Mikeska Jan
Sudoměřice
třešně
Doupovec Stanisl.Veselí nad Mor. třešně
nebodováno
Vracov
višně
Raiskub Ondřej Vracov
višně
Petříček Vladimír Znojmo
třešně
Ročník Č.kom. Hodnoc.
2010
2009
2010
2009
2009
2009
2007
2009
2008
2010
2010
2008
2010
2010
2009
2009
2009
2009
2010
2009
2010
2010
2009
2009
2010
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2007
2009
2010
2008
2009
2007
1999
2009
32
32
32
32
32
32
32
32
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
47 ***
40 **
23 K,P
32
35
41 **
42 ***
35
36 **
40 **
35
33
32 Aj.
3.místo
37 **
2.místo
33
37 **
36 **
37 **
37 **
35
42 ***
33
36 **
42 ***
37 **
35
37 **
36 **
30
32
36 **
37 **
39 **
31
39 **
41 **
0 Z
42 ***
35
Číslo Příjmení a jméno
1229
Valehrach Oto
POZNÁMKY
T
Obec
Druh
Ročník Č.kom. Hodnoc.
Znojmo
třešně
2009
33 36 Z**
Termíny koštů ovoc. destilátů v roce 2011 hodnocených v 50bodové stupnici
OBEC
DATUM ODBORNÉ DEGUSTACE DATUM VEŘEJNÉ OCHUTNÁVKY
Bukovany
Sudoměřice
Koryčany
Radimov
Dubňany
Prostějov
Radějov
Tvarožná Lhota
14.1.2011
4.2.2011
11.2.2011
25.2.2011
4.3.2011
2.4.2011
8.4.2011
15.4.2011
29.1.2011
19.2.2011
26.2.2011
19.3.2011
19.3.2011
16.4.2011
24.4.2011
30.4.2011
KU LT U R N Í DŮ M
Mikulčice
Nabízí
Organizacím, podnikům a soukromým osobám možnost pronájmu
prostor KD na podnikové večírky, schůze, přednášky, rodinné oslavy
apod. Možnost zajištění kompletního občerstvení.
Kapacita:



sál s balkonem 450 osob
sál 300 osob
klubovny 80, 50, 30 osob
Možnost pronájmu kuchyně (kapacita 300 jídel), venkovního hřiště
(tenis, volejbal, nohejbal).
Součástí Kulturního domu je hostinec U Losíků s letním zahradním
posezením.
Kontakt: Jarmila Uhrovičová, tel.:518357538,
email: [email protected]
Stavby
Emil Bilský
696 19 Mikulčice 551
Tel.:607 231 034
 strojní omítky
 fasády
 rekonstrukce
Download

X. ročníku koštu ovocných pálenek a kysaného zelí