Návod na MXR6004/6008
Výrobní nastavení:
Platí pro firmware: XM.1.16.0.2
Přihlašovací jméno:
IP adresa: LAN1
superuser
192.168.2.2
Heslo:
111111
LAN2 192.168.3.2
(Pro starší firmware: XM.1.15.0.1
je LAN1: 192.168.1.1 a LAN2: 192.168.0.1)
Obsah:
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
2. 3. 4. 5. 7. 8. 9. 11. 13. 17. 19. 21. 22. 23. 24. 25. 27. 28. -
Obsah balení
Přední Panel
Zadní panel
První spuštění , Rozmístění Ovládání
Emap – Nastavení a použití
PTZ tablo
Nabídka Přehrávače
Setup
Nastavení Kamer
Nastavení Nahrávání
Nastavení sítě
Systémový plánovač
Zálohování
Přehrávání a práce se Zálohovaným videem
Nastavení IO vstupů / výstupů
Nastavení alarmových událostí
Nastavení práv Uživatelů – User
DVR lze i přes prohlížeč Internet Explorer
Obsah balení:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
AVerDigi MXR 6004 / 6008
Originál CD se softwarem (+1x CD vypálené od VIAKOM)
Rychlý návod ENG
Napájecí kabel ke zdroji
Zdroj 12V DC, 3.0A
Sada šroubků k přimontování HDD
Přední panel:
1) Indikátor systému – modrá systém zapnut
2) Indikátor HDD pokud svítí HDD pracuje (nahrává / přehrává)
3) USB 2.0 port, pro zálohu na USB
Bez HDD nelze přehrát firmware
pro přehrání firmwaru (ztráta nastavení) / IP patche z USB:
na prázdnou flash USB (FAT32) nahrát rozbalený *.bin soubor
odpojit MXRko od napájení, vložit USB, připojit do napájení
potvrzení upgradování společným problikáváním LAN1 a LAN2
dokončení upgradu začnou diody LAN1 a LAN2 trvale svítit
vyčkejte 5 vteřin a odpojte MXR od napájení, odpojte USB a zapojte
4) Indikátor stavu LAN 1
5) Indikátor stavu LAN 2
Zadní panel:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
1x Audio Vstup (in) a 1x Audio výstup (out)
4x Vstupní sensor
1x Výstupní rele (1A @ 125V AC / 30V DC)
RS 232 (na DATA bos + POS box)
Dvojitá Gigová LAN
eSATA pro externí HDD
napájení 12V DC
První spuštění:
1) Připojte datový kabel do LAN1, napájení k zařízení (nabíhá cca 50s)
2) Na PC nainstalujte MXR soft z CD - DigitalVideoSystem, spusťte
V záložce Setup – Přidat – Search – Search (najde připojené MXRko)
Zvýrazněte (modře) řádek – OK – přepíše se do tabulky – OK
Viz video na CD: Jak vyhledat MXR
Změnit si na PC IP adresu dle videa na CD: Jak zmenit IP adresu
3) Spusťte soft MXR – tlačítko Setup
Zvýrazněte (modře) řádek s namapovaným MXRkem– Aktualizovat
3) Tlačítko uprostřed dole Network
jmeno: superuser
Tímto je spojeno PC s MXRkem
heslo: 111111
4) Tlačítko vpravo dole Setup – zadat heslo – zvolit Server setup
Tlačítko vlevo nahoře SYSTEM a zde:
a)Vlevo uprostřed Language (Jazyk) vybrat Česky (hned se přepne)
b) Vlevo nahoře kliknout na disk a dát Přidat (Add) objeví se tabulka s HDD,
kliknout na Disk a dát buď OK pokud odpovídá formátování, nebo FORMAT
(500G bude trvat cca 10min)
c) Vpravo uprostřed Nastavení Času, případně nastavit Letní čas (Day light
saving)
Rozmístění Ovládání:
Hlavní nabídka
U každé kamery vlevo nahoře název a trojúhelník zelený – detekce pohybu, červený - nahrávání
Tlačítka aktivní / zapnutá / povolená jsou fialová
1) Vypnutí systému (Restart / Vypnutí / Přehlášení uživatele / Zpět)
2) Přepnutí Zobrazení
Pokud jste přepnutí v zobrazení jedné kamery, podržením na obraze pravého
tlačítka myši a roztažením – Zvětšíte ( ZOOM ) výřez. Toto nefunguje při
přepnutí na celoobrazovkový režim
3) Record - Nahrávání – začne se nahrávat vše bez ohledu na jiné nastavení
4) Zobrazí se okno E-Mapy s rozmístěnými kamerami a senzory
5) Network – síť lze ručně Povolit / Zakázat síťový přístup
6) Setup – Nastavení – systému, kamer, nahrávání, senzorů
7) Otevře tablo pro ovládání PTZ
8) Přepnout na Živé video - Preview
9) Přepnout na Přehrávání záznamů – Playback
10) Informační panel – datum, čas, volné místo na HDD, teplota
11) Přepínání kamer
12) Snapshot – ukládá fotky v .jpg
13) Event log – zobrazí zprávy o systému
14) AutoScan – přepínání náhledů na kamery
15) Full sreen – Přepnutí zobrazení na celou obrazovku (vpravo dole ikona zpět)
16) Alarm – bliká pokud je nezobrazený poplach (detekce pohybu, senzor)
Emap – Nastavení a použití
Lze nahrát až 8 map ve formátu .jpg - do mapy můžete lokalizovat kamery, senzory,
výstupy IO
Nastavení: klikněte na Emap tlačítko v Hlavní nabídce
1) Zobrazení již nahrané mapy
2) Ikony kamer (aktivní zelená) lze přesunout do mapy
3) Ikony vstupů IO / senzorů lze přesunout do mapy
4) Ikony výstupů IO (relay) lze přesunout do mapy
5) Náhled aktivní (zelené) kamery
6) Číslo mapy / Přepnutí mapy
8) Náhled .jpg před nahráním
7) Editace / Nahrání mapy – klikněte na číslo mapy, zmačkněte Load Map – zvolte
soubor, kde jsou uloženy mapy (např na USB)- open
Dejte Edit – nyní můžete umisťovat (podržet myší a přesunout) ikony kamer, senzorů
a výstupů na mapu
Reset – uklidí všechny ikony zpět, Pokud již máte vše umístěno – Save (uložit)
Konec zobrazení Emapy Close
PTZ tablo:
1) Zavřít tablo
2) Nastavení PTZ kamer
3) Auto Pan – Automatické ovládání PTZ kamer na základě vybrané skupiny prepozic
u
kamery
4) Manuální ostření
5) Zoom
6) Řízení pohybu
7) ID ovládané kamery
8) Uložení aktuální polohy na prepozici
9) Rychlost pohybu kamery
10) Prepozice
11) Skupina AutoPan
Rozmístění Ovládání:
Nabídka Přehrávače Playback
Tlačítka aktivní / zapnutá / povolená jsou fialová
1) Přepnutí Zobrazení -Pokud jste přepnutí v zobrazení jedné kamery, podržením na
obraze pravého tlačítka myši a roztažením – Zvětšíte ( ZOOM ) výřez. Toto nefunguje
při přepnutí na celoobrazovkový režim
2) Časová osa – lze posunovat lokální místo přehrání
3) Tlačítka hodinových bloků – modrá – v této hodině jsou nahrávky, červená – právě
tuto přehráváte
4)
na začátek nahrávky,
dozadu,
snímek dopředu,
pauza,
o snímek dozadu,
dopředu,
zrychleně dozadu (až 1/4x),
zrychleně dopředu (až 64x),
o
nakonec
5) Vybrat jiný den nahrávky k přehrání, den z kalendáře (dny kdy jsou nahrávky jsou
ztučněné), pak 0-23 jsou hodiny, 1-16 jsou čísla kamer
6) Přepnout na Živé video - Preview
7) Přepnout na Přehrávání záznamů – Playback
8) Informační panel – datum, čas, rychlost přehrávání
9) Přepínání kamer
10) Exportování vybraného viz 11) snímků (.jpg), tisk, videa (.mpg, .avi, .dvr) do
adresáře / nebo na USB – tam se přenese i přehrávač
11) Segment – v časové ose stiskem určíte - začátek a konec vybraného úseku
12) Full sreen – Přepnutí zobrazení na celou obrazovku (vpravo dole ikona zpět)
13) Event log – zobrazí zprávy o systému
14) Bookmark – sem lze vkládat (add) seznam zájmových okamžiků i
s pojmenováním, lze je upravit (edit), vymazat (Delete), vymazat všechny (Delete
all), ukončit (Exit)
15) Visual Search – Vyhledávání záznamů, nejdříve zvolte číslo kamery a poté den
v kalendáři, po potvrzení se zobrazí rastr s rozdělením tohoto dne do políček
popsaných časovým úsekem, zvolte dvojklikem časový úsek
, nebo zvolte jiný den
výběru časovými úseky
, nebo přejděte na jinou stránku
, nebo ukončete vyhledávání
16) Find Next – Nalezni další – přeskočíte na záznam se stejnou událostí viz 17)
(detekce pohybu, senzor,..)
17) Event Search – Vyhledání události
vyberte hledanou událost
Senzor / Motion (pohyb) / Video Loss
(ztráta videa)
Počáteční datum / čas hledání
P.M. – 12-24h (P.M. 03:46 = 15:46)
A.M. – 0-12h
Konečný datum / čas hledání
Interval
Virtuální klávesnice
OK – potvrdit
Cancel – Zrušit
18) Kvalita přehrávání off - vypnuto, 1 – pro statické (nepohyblivé) , 2 – pro
dynamické (pohyblivé) záznamy
Nastavení zařízení – Setup
V Hlavní nabídce tlačítko
zobrazí se výběr co nastavit
Systém - Systémové nastavení
1) Úložné místo – namapovány všechny HDD k ukládání záznamů
Název / Zbytek volného míst / Celková kapacita / Stav (pokud není Normal je
třeba na něj kliknout a zformátovat přes volbu Add-Přidat / Format / Start)
2) Zatrženo – je povoleno omezení nahrávek na HDD na počet dní, starší než x
smaže
3) Zatrženo – je povoleno omezení logů a zpráv na HDD na počet dní, starší než x
smaže
4) Zatrženo – je povoleno přepisování záznamů od nejstarších
5) Výběr jazyka – Čeština podporována
6) Pokud se vám kamery zobrazují ČB a trhaně - Přepnout na PAL
7) Lze do souboru vyexportovat současné nastavení všeho nebo ho importovat
doporučujeme Export poté co si vše nastavíte a odzkoušíte
8) Zde lze nastavit (Adjust) a zkalibrovat (přes trefování křížku) připojený Dotykový
display (VGA pro video a USB pro dotyk), nebo ho odpojit (Disconnect)
9)
a) Co dělat při spuštění Přehrávání (Playback) Vybrat datum čas / pustit od
poslední celé hodiny / pustit rovnou to co se nahrává
b) Formát datu a času m-měsíc, d-den, y-rok
c) doba nastavení přepínání kamer ( 3-10s)
10) Volba co dělat automaticky po nastartování zařízení
a) Zatrženo – je povoleno přihlášení uživatele (kterého uživatele viz spodní
výběr)
b) Zatrženo – je povoleno nahrávání
c) Zatrženo – je povoleno přihlášení do sítě
11) Nastavení datumu a času (Setting), Zatrženo – je povoleno posunutí Letního
času (Daylight saving) od – do a o kolik
12) Přehrání Firmwaru a IP cam Patche
a) Pro přehrání Firmwaru nebo IP patche: do vypnutého zařízení vložit
Flash disc a v něm rozbalený *.bin soubor. Po zapnutí se přehraje.(cca 3min
trvá operace)
Camera – Nastavení Kamer
Tlačítka aktivní / zapnutá / povolená jsou fialová
1) Zatrženo – je povoleno Nastavení pro všechny kamery najednou
2) Zatrženo – je povolena kamera do systému
3) Co vybrat jako vstup IP Kamera / Vzdálené DVR Aver
4) Display - Zatrženo – je povoleno zobrazení kamery (prázdné např. u tajné
kamery)
Enable audio Zatrženo – je povolen audio vstup pro tento kanál
Name – název kamery (zobrazuje se v levém horním rohu náhledu)
Description – napsat komentář ke kameře (nezobrazuje se v náhledu)
5) Pokud dáte volbu v 3) na:
a) IP kamera – v tomto okně informace o namapované kameře, nastavení pak
v
zde
1) dle výrobku
Protocol je výrobce
Model je typ
Video Format je volba
Auto/H.264/MPEG4/
JPPEG
Kanál
IP adresa a port
2) Zde pokud znáte
jen IP adresu a port
3) Pokud je na
kameře nastaveno
jméno a heslo zde
zaškrtnout a vyplnit
av
zde je Pokročilé nastavení IP kamery
volba vpravo dole Defaul vrátí tuto tabulku do Továrních hodnot
Zde se dá nastavit Velikost Videa / Počet snímků / Datová rychlost / Kvalita / Jas /
Kontrast / Barevná hloubka / Nasycení
Pokud má kamera IO Vstup (Sensor) nebo Výstup (Relay) lze zde nastavit
v Test můžete simulovat stav IO červený – High – sepnuto, zelený
zelený – Low – nesepnutý
b) Vzdálené DVR Aver
Zde se nastavují přístupové údaje k DVR IP adresa DVRka / Port / Uživatel / Heslo
Tlačítkem Connect se toto uloží a vyzkouší konektivita
Recording – Nastavení Nahrávání
1) Pokud mají kamery společné parametry Nahrávání pak toto zaškrtnout nastavit a
pak odškrtnout a nastavit zvlášť u kamer rozdíly
2) Schedule – týdenní kalendář – svisle Pondělí až Neděle, vodorovně 00h až 24h
Lze nastavit každé políčko zvlášť
Typ políček Modrá - Always Recording – Trvalé nahrávání na max snímků viz 5)
Zelená – Motion Recording – Nahrávání na Detekci Pohybu
Růžová – Smart Recording – Chytré - Pokud Detekce Pohybu nahrává na
max snímků viz 5) a pokud není pohyb nahrává na min počet viz 5)
Bílá – bez nahrávání
Start prior – před nahrávání Stop after – po nahrávání ještě x Sec.
3) Citlivost při Detekci Pohybu (0-100) čím vyšší tím jemnější detekce – citlivější
4) Quality – Kvalita komprese záznamu – čím vyšší tím kvalitnější, ale tím víc zabere
na HDD
5) Kolik maximálně a minimálně snímků za vteřinu nahrávat
6) Velikost snímku, čím vyšší tím kvalitnější, ale tím víc zabere na HDD
7) Idividual Adjustment – individuální nastavení ke každé kameře: Velikost snímku,
počet
snímků – umí spočítat kolik ještě zbývá do vytížení systému a případně
nahrávat u
vybrané kamery až 30 snímků, ale na úkor jiné. Průměrně 12,5 snímku na
kameru
8) první – Enable Mask – povolit masku na Detekci pohybu – přetáhnout myší oblast
– bílý
poloprůhledná oblast – zakázána detekce (nedetekovat)
Clear – vyčistit oblasti Invert – otočit oblasti detekovat / nedetekovat
Network – Nastavení sítě
1) Tento popis se zobrazí jako název zařízení přes síť
2) Zaškrtat které kamery zobrazovat přes síť - Povoleno do sítě
3) Zobrazuje IP adresu zařízení – Nastavení přes tlačítko
Vlevo nahoře – použít – Statickou / DHCP / PPOE IP adresu
Vlevo dole vyplnit IP adresa / Maska sítě / Brána / DNS
Nastavit
3) Port na Video data
4) Port na vzdálené přehrávání Konfigurace / Firmwaru
5) Zde lze Povolit – zatrženo anonymní přístup bez hesla na náhled kamer
Port pro tento přístup
6) Pro časovou synchronizaci – centrální čas – z jakého serveru – nastavit kdy
provádět
7) Zaškrtnout White List – pokud je seznam z jakých IP adres je povolen přístup
k tomuto DVRku a ty vyplnit
Zaškrtnout Network Limit – pokud budete omezovat datový tok z DVRka
Schedule – Systémový plánovač
V této tabulce můžete zadávat Systémové operace
Vpravo nahoře zvolte typ úlohy
Rekord-Nahrávat / Enable Network-Povolit síť / Reboot-Restartovat / Disble AlarmZakázat Alarmy
Typ opakování Týdně / Jednou / Odstranit
v kalendáři vyberte den, uprostřed v tabulce zadejte hodinu 0-23h, kdy se tak má
stát a tyto volby potvrďte vlevo dole Uložit
Volba nahrávat se zde používá pro nepravidelné Nahrávání, pravidelné v záložce
Recording
Backup – Zálohování
1) Zde vyberte rok / měsíc / den (zvýrazněný je den kdy jsou pořízeny záznamy)
2) Zde vyberte Vodorovně hodiny / svisle kamery, vybrané zčervenají
3) Po výběru se zde zobrazí velikost vybraných souborů
4) Pokud se mají záznamy po Zazálohování vymazat – zaškrtněte
5) Zde započne Zálohování
Přehrávání a práce se Zálohovaným videem
Při exportu souboru se vyexportuje i instalační soubor QPlayer – přehrávače
Rozhraní je stejné jako na str. 9
Přibývá funkce Inteligent search
1)
2)
3)
4)
Klikem určete kameru
Klik na Inteligent search
Určete oblast- výřez v náhledu
Určete citlivost (Sensitivity), počáteční (Begin) čas a konečný (End) čas
Najde první událost pohybu ve výřezu, tlačítko Find Next najde další
Pokud zaškrtnete List – vytvoří seznam událostí
Nastavení IO vstupů / výstupů
Zapojení zadního panelu
Nastavení
1) Vyberte vstup / výstup
2) Pojmenujte
3) Automaticky si načte připojené rozhraní
4) Zde otestujete funkčnost sepnutí / rozepnutí
Nastavení alarmových událostí
1) Editujte Název alarmu a popis, můžete Přidat (Add) další nebo Odstranit (Delete)
2) Zde vybíráte čas po který je Alarm aktivní
3) Zde vybíráte kdy je alarm aktivní - pokud je splněno cokoli nebo vše (all)
4) Pro kterou kameru Detekce pohybu / Ztráta videa / Detekce zvuku
5) Zde vyberte číslo Senzoru pro který má být kontakt Vysoký nebo Nízký
Neobvyklá událost – v Detail možno zaškrtnout: restart, neobvyklý reboot,
vypnuté nahrávání, vypnutá síť, chyba HDD, teplota (vyšší než)
POS heslo – pro které kamery
Alarm Button – na hlavní obrazovce se zobrazí tlačítko, kterým se zpustí tento
Alarm. V Detailu lze nastavit pořadí a název tlačítka
6) Vypnutí Alarmu – pří nízké / vysoké úrovni
7) Akce – zde na stavíte co má Alarm udělat
Spustit E-Mapu – Na hlavní obrazovce se zobrazí mini Emap
TV výstup – vyšle obraz na tento výstup v Detail kterou kameru a na kolik vteřin
Zvětšit obraz kamery – v Detail kterou kameru a na kolik vteřin přepne na hlavní
obrazovce
Releový výstup - v Detail které relé a na kolik vteřin
IP kamera Relay – nastavení pro integrovaná relátka kamery
Přehrát varovný zvuk – vyberte cestu ke zvukovému souboru
Vytočit číslo – zadat tel. Číslo, komentář, a možno Otestovat
Poslat E-mail – definovat kam poslat, od koho, text zprávy, rozlišení obrázku a počet
snímků
Poslat záznam pomocí FTP – definovat na jaký server, počet snímků
Spustit nahrávání – definovat kterou kameru, kolik vteřin před a po
SMS/MMS – definovat nastavení modemu, telefonní číslo, text, MMS – obrázky
PTZ bod presetu – otočit PTZ kameru na prepozici číslo
Alarm SOP – na hlavní obrazovce vyskočí textové okno s kroky co se má provést
Poslat do CMS – zvolte přenášené kamery
Snapshot – definujte kameru, rozlišení, počet snímků, cestu kam ukládat, max.
velikost po které smazat (MB)
8) Seznam Alarmů kliknutím na alarm se komplet přepne tabulka na nastavené údaje
Nastavení práv Uživatelů – User
Maximální počet uživatelů je 32
V tabulce se zobrazí aktivní uživatelé, dole funkční tlačítka:
Vložit (Add) – přidat nového
Odebrat (Delete) – vymazat označeného
Upravit (Edit) – přenastavit uživatele
Ok – uložit změny, Cancel – zrušit /odejít
1) Typ uživatele
2) Povolit přístup – zaškrtnout – přímo na zařízení
3) Povolit přístup – zaškrtnout – vzdálená správa přes síť
Infinite neomezený časově nebo vyplnit čas na který je přístup povolen¨
Pak nutno znovu přihlásit
4) Povolit přístup – zaškrtnout – k jednotlivým kamerám
5) Datum od / do povolení aktivity uživatele
6) Přihlašovací jméno / popis uživatele / Heslo / Opis hesla pro kontrolu
DVR lze i přes prohlížeč Internet Explorer 7.0 a vyšší
Zajistěte a překontrolujte síťové spojení mezi AVer DVR a místní sítí či Internetem
Do prohlížeče zadejte IP adresu DVR (pro místní síť) např.:
http://192.168.1.205:8888 nebo ,
http://pevná IP adresa :(dvojtečka) port
např.: http://88.123.0.226:8888 pro přístup z internetu
Popis základní obrazovky v Internet Explorer
Funkce a vyvolání pro ovládání podporovaných otočných PTZ
kamer
Záruční podmínky
Záruka se nevztahuje na:
- opotřebení zboží přiměřené době a způsobu používání
- úmyslné poškození zboží odběratelem nebo třetí osobou
- poškození zboží mechanické, tepelné, chemické a elektrické ( úder blesku, přepětí, podpětí, statická
a naindukovaná elektřina )
- poškození živelnou pohromou
- závadu způsobenou nevhodným skladováním, přepravováním nebo instalací
- poškození zařízení v důsledku jeho chybné instalace
- poškození způsobené nedodržením instalačního návodu
- poškození způsobené nevhodnými pracovními podmínkami a prostředím pro které není určeno
- zboží, které má porušenou záruční plombu
Download

mxr6004-6008_cz_manu..