ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA NAKLEN VEYA AÇIKTAN YAPILACAK ATAMALARDA UYGULANACAK MERKEZİ SINAV İLE
GİRİŞ SINAVLARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDAKİ YÖNETMELİK UYARINCA ÜNİVERSİTEMİZİN BİRİMLERİNDE İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE
08.10.2014 TARİHİNDE İLAN EDİLEN KADROLAR İÇİN AYNI YÖNETMELİĞİN 10. MADDESİ UYARINCA, ÜNİVERSİTEMİZ BİRİMLERİ TARAFINDAN İLAN
EDİLMEK ÜZERE REKTÖRLÜĞÜMÜZE GÖNDERİLEN ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI AŞAĞIYA ÇIKARILMIŞTIR.
NOT: BU DUYURU İLAN NİTELİĞİNDE OLUP, ADAYLARA AYRICA TEBLİGAT YAPILMAYACAKTIR.
S.N.
1
2
3
4
5
6
7
8
KADRO UNVANI: ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
BİRİMİ : Fen-Edebiyat Fakültesi
A.B.D./PROGRAMI : Organik Kimya
ADI VE SOYADI
ALES
Berna GÜR
86,0513
Ramazan KOÇAK
81,489
Gül KEMER
75,343
Alper YILDIRIM
78,6
Ufuk Nusret
KARAVAİZOĞLU
77,455
Nesliham ÇELEBİOĞLU
77,18
Sevda MANAP
74,296
Halil ŞENOL
74,011
SINAV YERİ:
Fen-Edebiyat Fakültesi
SINAV TARİHİ:
27.10.2014
SINAV SAATİ :
10-00
YDS
61,25
58,75
67,5
60
60
58,75
61,25
61,25
ALES (%60)
51,631
48,893
45,206
47,160
KADRO SAYISI
1
YABANCI DİL (%40)
24,500
23,500
27,000
24,000
DERECESİ
4
TOPLAM
76,131
72,393
72,206
71,160
46,473
24,000
70,473
46,308
44,578
44,407
23,500
24,500
24,500
69,808
69,078
68,907
DEĞERLENDİRME
SINAVA GİRECEK
SINAVA GİRECEK
SINAVA GİRECEK
SINAVA GİRECEK
SINAVA GİRECEK
SINAVA GİRECEK
SINAVA GİRECEK
SINAVA GİRECEK
KADRO UNVANI: ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
BİRİMİ : Fen-Edebiyat Fakültesi
A.B.D./PROGRAMI : Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı
S.N. ADI VE SOYADI
ALES
YDS
1 Aykut Yaşar KOTANCI
77,88
60
2 Berna SOYLU
81,86
50
SINAV YERİ:
Fen-Edebiyat Fakültesi
SINAV TARİHİ:
27.10.2014
SINAV SAATİ :
10-00
S.N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
KADRO UNVANI: ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
BİRİMİ : Eğitim Fakültesi
A.B.D./PROGRAMI : Müzik Öğretmenliği
ADI VE SOYADI
ALES
YDS
Burak EKER
81,156
72,5
Anıl Arda KARAKAYA
79,435
68,75
Can DOĞAN
74,212
66
Efe TANMAN
70,729
70
Barış YAŞAYANCAN
73,003
57,5
Güray ALYÖRÜK
71,029
59
Betül KÜÇÜKSÜSLÜ
70,196
58,75
Uğur Can DEMİRCİ
73,859
52,5
Turgut BALBAY
71,546
53,75
Hüseyin YILMAZ
71,808
50
SINAV YERİ:
Eğitim Fakültesi
SINAV TARİHİ:
27.10.2014
SINAV SAATİ :
10-00
ALES (%60)
46,728
49,116
KADRO SAYISI
1
YABANCI DİL (%40)
24,000
20,000
DERECESİ
4
TOPLAM
70,728
69,116
DEĞERLENDİRME
SINAVA GİRECEK
SINAVA GİRECEK
ALES (%60)
48,694
47,661
44,527
42,437
43,802
42,617
42,118
44,315
42,928
43,085
KADRO SAYISI
1
YABANCI DİL (%40)
29,000
27,500
26,400
28,000
23,000
23,600
23,500
21,000
21,500
20,000
DERECESİ
4
TOPLAM
77,694
75,161
70,927
70,437
66,802
66,217
65,618
65,315
64,428
63,085
DEĞERLENDİRME
SINAVA GİRECEK
SINAVA GİRECEK
SINAVA GİRECEK
SINAVA GİRECEK
SINAVA GİRECEK
SINAVA GİRECEK
SINAVA GİRECEK
SINAVA GİRECEK
SINAVA GİRECEK
SINAVA GİRECEK
KADRO UNVANI: ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
BİRİMİ : Eğitim Fakültesi
A.B.D./PROGRAMI : Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
S.N. ADI VE SOYADI
ALES
YDS
1 Elvan EKİNCİ
88,512
77,5
2 Bünyamin KORKMAZ
70
55
SINAV YERİ:
Eğitim Fakültesi
SINAV TARİHİ:
27.10.2014
SINAV SAATİ :
10-00
S.N.
1
2
3
4
KADRO UNVANI: ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
BİRİMİ : Eğitim Fakültesi
A.B.D./PROGRAMI : Eğitim Programları ve Öğretim
ADI VE SOYADI
ALES
YDS
Metin KARTAL
70
88
Bekir YILDIRIM
84,522
65
Merve KARAMAN
84,087
50
Atika BİRİCİK
77,7
52,5
SINAV YERİ:
Eğitim Fakültesi
SINAV TARİHİ:
27.10.2014
SINAV SAATİ :
10-00
KADRO UNVANI: ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
BİRİMİ : İlahiyat Fakültesi
A.B.D./PROGRAMI : İslam Hukuku
S.N. ADI VE SOYADI
ALES
1 Yusuf ÇINAR
88,38
SINAV YERİ:
İlahiyat Fakültesi
SINAV TARİHİ:
27.10.2014
SINAV SAATİ :
10-00
YDS
50
ALES (%60)
53,107
42,000
KADRO SAYISI
1
YABANCI DİL (%40)
31,000
22,000
DERECESİ
4
TOPLAM
84,107
64,000
DEĞERLENDİRME
SINAVA GİRECEK
SINAVA GİRECEK
ALES (%60)
42,000
50,713
50,452
46,620
KADRO SAYISI
1
YABANCI DİL (%40)
35,200
26,000
20,000
21,000
DERECESİ
4
TOPLAM
77,200
76,713
70,452
67,620
DEĞERLENDİRME
SINAVA GİRECEK
SINAVA GİRECEK
SINAVA GİRECEK
SINAVA GİRECEK
ALES (%60)
53,028
KADRO SAYISI
1
YABANCI DİL (%40)
20,000
DERECESİ
5
TOPLAM
73,028
DEĞERLENDİRME
SINAVA GİRECEK
KADRO UNVANI: ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
BİRİMİ : Veteriner Fakültesi
A.B.D./PROGRAMI : Fizyoloji
S.N. ADI VE SOYADI
ALES
1 Mustafa MAKAV
73,688
SINAV YERİ:
Veteriner Fakültesi
SINAV TARİHİ:
27.10.2014
SINAV SAATİ :
10-00
YDS
55
ALES (%60)
44,213
KADRO UNVANI: ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
BİRİMİ : Veteriner Fakültesi
A.B.D./PROGRAMI : Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları
S.N. ADI VE SOYADI
ALES
YDS
ALES (%60)
1 Mükremin ÖLMEZ
78,338
65
47,003
2 Yasin ÖZTÜRK
78,198
57,5
46,919
SINAV YERİ:
Veteriner Fakültesi
SINAV TARİHİ:
27.10.2014
SINAV SAATİ :
10-00
KADRO UNVANI: ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
BİRİMİ : Güzel Sanatlar Fakültesi
A.B.D./PROGRAMI : Tekstil ve Moda Tasarımı
S.N. ADI VE SOYADI
ALES
YDS
1 Gülşah POLAT
79,35
51,25
2 Emine ERDOĞAN
76,02
50
SINAV YERİ:
Güzel Sanatlar Fakültesi
SINAV TARİHİ:
27.10.2014
SINAV SAATİ :
10-00
ALES (%60)
47,610
45,612
KADRO SAYISI
1
YABANCI DİL (%40)
22,000
DERECESİ
4
TOPLAM
66,213
DEĞERLENDİRME
SINAVA GİRECEK
KADRO SAYISI
1
YABANCI DİL (%40)
26,000
23,000
DERECESİ
4
TOPLAM
73,003
69,919
DEĞERLENDİRME
SINAVA GİRECEK
SINAVA GİRECEK
KADRO SAYISI
1
YABANCI DİL (%40)
20,500
20,000
DERECESİ
5
TOPLAM
68,110
65,612
DEĞERLENDİRME
SINAVA GİRECEK
SINAVA GİRECEK
S.N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
KADRO UNVANI: ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
BİRİMİ : İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
A.B.D./PROGRAMI : Uluslararası İlişkiler
ADI VE SOYADI
ALES
YDS
Cansu ULU
82,454
83,75
Yasin BUĞDAYEKEN
84,252
77,5
Onur DEMİRKAN
83,636
78
Çağrı KÖSE
79,439
83,75
Damla ŞAHİN
80,758
81,25
Ayşe Merve GEZGİN
78,787
77,5
Mehmet SU
77,369
77,5
Lokman ŞAHİN
81,242
71,25
Bayram Emre ÜNAL
70,433
82
Ramazan Mutlu
DOĞANER
73,825
76,25
SINAV YERİ:
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
SINAV TARİHİ:
27.10.2014
SINAV SAATİ :
10-00
KADRO UNVANI: ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
BİRİMİ : Güzel Sanatlar Fakültesi
A.B.D./PROGRAMI : Seramik
S.N. ADI VE SOYADI
ALES
YDS
1 Yasemin BOL
81,862
50
SINAV YERİ:
Güzel Sanatlar Fakültesi
SINAV TARİHİ:
27.10.2014
SINAV SAATİ :
10-00
ALES (%60)
49,472
50,551
50,182
47,663
48,455
47,272
46,421
48,745
42,260
KADRO SAYISI
1
YABANCI DİL (%40)
33,500
31,000
31,200
33,500
32,500
31,000
31,000
28,500
32,800
DERECESİ
4
TOPLAM
82,972
81,551
81,382
81,163
80,955
78,272
77,421
77,245
75,060
44,295
30,500
74,795
ALES (%60)
49,117
KADRO SAYISI
1
YABANCI DİL (%40)
20,000
DERECESİ
1
TOPLAM
69,117
DEĞERLENDİRME
SINAVA GİRECEK
SINAVA GİRECEK
SINAVA GİRECEK
SINAVA GİRECEK
SINAVA GİRECEK
SINAVA GİRECEK
SINAVA GİRECEK
SINAVA GİRECEK
SINAVA GİRECEK
SINAVA GİRECEK
DEĞERLENDİRME
SINAVA GİRECEK
KADRO UNVANI: ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
BİRİMİ : Sarıkamış Beden Eğitimi ve Spor Yükseokulu
A.B.D./PROGRAMI : Spor Yönetim Bilimleri
S.N. ADI VE SOYADI
ALES
YDS
ALES (%60)
1 Nurgül KAYA
71,891
51,25
43,135
SINAV YERİ:
Sarıkamış Beden Eğitimi ve Spor Yükseokulu
SINAV TARİHİ:
27.10.2014
SINAV SAATİ :
10-00
S.N.
1
2
3
4
5
6
KADRO UNVANI: ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
BİRİMİ : Sarıkamış Meslek Yüksekokulu
A.B.D./PROGRAMI : Turizm Animasyonu
ADI VE SOYADI
ALES
LİSANS
Selim ASAN
73,223
93,93
İbrahim DEMİRCİ
71,484
86
Hatice GEZER
73,685
77,678
Ender ÖZBEK
74,135
71,3
Mehmet METE
71,546
71,163
Zühal CAN
71,851
64
SINAV YERİ:
Sarıkamış Meslek Yüksekokulu
SINAV TARİHİ:
27.10.2014
SINAV SAATİ :
10.00
KADRO UNVANI: ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
BİRİMİ : Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
A.B.D./PROGRAMI : Kültürel Miras ve Turizm
S.N. ADI VE SOYADI
ALES
LİSANS
1 Derya İNALTEKİN
77,429
81,56
2 Ertuğrul AKIŞ
73,393
75,8
SINAV YERİ:
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
SINAV TARİHİ:
27.10.2014
SINAV SAATİ :
10.00
KADRO SAYISI
1
YABANCI DİL (%40)
20,500
DERECESİ
1
TOPLAM
63,635
DEĞERLENDİRME
SINAVA GİRECEK
ALES (%70)
51,256
50,039
51,580
51,895
50,082
50,296
KADRO SAYISI
1
LİSANS (%30)
28,179
25,800
23,303
21,390
21,349
19,200
DERECESİ
2
TOPLAM
79,435
75,839
74,883
73,285
71,431
69,496
DEĞERLENDİRME
SINAVA GİRECEK
SINAVA GİRECEK
SINAVA GİRECEK
SINAVA GİRECEK
SINAVA GİRECEK
SINAVA GİRECEK
ALES (%70)
54,200
51,375
KADRO SAYISI
1
LİSANS (%30)
24,468
22,740
DERECESİ
4
TOPLAM
78,668
74,115
DEĞERLENDİRME
SINAVA GİRECEK
SINAVA GİRECEK
KADRO UNVANI: ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
BİRİMİ : Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
A.B.D./PROGRAMI : Lojistik
S.N. ADI VE SOYADI
ALES
LİSANS
1 Yunus Serhat VARGÜN
81,012
60,1
SINAV YERİ:
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
SINAV TARİHİ:
27.10.2014
SINAV SAATİ :
10.00
S.N.
1
2
3
ALES (%70)
56,708
KADRO UNVANI: ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
BİRİMİ : Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
A.B.D./PROGRAMI : Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama
ADI VE SOYADI
ALES
LİSANS
ALES (%70)
Emin KAYA
77,716
66,63
54,401
Metin ATAY
70,133
72,88
49,093
İnci Seçkin AĞIRBAŞ
70,384
66,92
49,269
SINAV YERİ:
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
SINAV TARİHİ:
27.10.2014
SINAV SAATİ :
10.00
KADRO UNVANI: ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
BİRİMİ : Kağızman Meslek Yüksekokulu
A.B.D./PROGRAMI : Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
S.N. ADI VE SOYADI
ALES
LİSANS
1 Sevda TİLGEL
74,162
54,03
SINAV YERİ:
Kağızman Meslek Yüksekokulu
SINAV TARİHİ:
27.10.2014
SINAV SAATİ :
10.00
ALES (%70)
51,913
KADRO SAYISI
1
LİSANS (%30)
18,030
DERECESİ
4
TOPLAM
74,738
DEĞERLENDİRME
SINAVA GİRECEK
KADRO SAYISI
1
LİSANS (%30)
19,989
21,864
20,076
DERECESİ
3
TOPLAM
74,390
70,957
69,345
DEĞERLENDİRME
SINAVA GİRECEK
SINAVA GİRECEK
SINAVA GİRECEK
KADRO SAYISI
1
LİSANS (%30)
16,209
DERECESİ
4
TOPLAM
68,122
DEĞERLENDİRME
SINAVA GİRECEK
KADRO UNVANI: UZMAN
BİRİMİ : Rektörlük
A.B.D./PROGRAMI : Kimya
S.N. ADI VE SOYADI
ALES
1 Feyzi Sinan TOKALI
72,994
2 Fevzi AYTEMİZ
70,116
SINAV YERİ:
SINAV TARİHİ:
SINAV SAATİ :
Rektörlük Senato Salonu
27.10.2014
10.00
YDS
58,750
60,000
ALES (%60)
43,796
42,070
KADRO SAYISI
1
YABANCI DİL (%40)
23,500
24,000
DERECESİ
3
TOPLAM
67,296
66,070
DEĞERLENDİRME
SINAVA GİRECEK
SINAVA GİRECEK
Download

not: bu duyuru ilan niteliğinde olup, adaylara ayrıca tebligat