EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ A
MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČR
PODPORUJÍ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
ISI - Informační systém pro identifikaci v dole
Užití
Informační systém pro identifikaci (systém
ISI) slouží pro identifikaci a lokalizaci osob, zařízení
či materiálu v dole. Systém ISI je založen na RFID
technologii (868MHz) a skládá se ze dvou částí,
tvořených několika zařízeními. Jedná se o
komunikační skříň SME-ISI, zařízení A71-02 s RFID
čtečkou, povrchový rozvaděč RM1-ISI-P,
signalizační zařízení OS-ia-6 a identifikační zařízení
TAG-ZAM-xx (vysílač), umístěné např. v důlní lampě.
Součástí systému ISI je počítač určený pro
zpracování, vyhodnocení a vizualizaci informací ze
čteček A71-02. V PC je nainstalován SW vytvořený
speciálně pro systém ISI, který lze dle potřeby
modifikovat.
Dvě čtečky tvoří bránu, která definuje
hranice sledovaného prostoru a umožní rozlišit směr
pohybu v daném prostoru. Pokud čtečka zjistí
přítomnost TAGu, vyšle informaci do SME-ISI a ta
přes modem do PC. SW pak vyhodnocuje zaslaná
data a může také ovládat relé umístěná v SME-ISI.
Čtečky A71-02 jsou v provedení I M1 Ex ia I Ma tzn.,
že mohou pracovat v oblasti s trvalým výskytem
metanu. Komunikační skříň SME-ISI je v provedení I
M2(M1) Ex d e [ia Ma] I Mb.
Povrchovou část tvoří:
●
Zařízení RM1-ISI-P. Rozvaděč RM1-ISI-P je ve
skříňovém provedení (var.1) nebo v provedení
plechový rozvaděč (var.2). Varianta 1 je
provedení obsahující prvky komunikační a
napájecí a rovněž server v provedení
RACK19“. Varianta 2 obsahuje prvky
komunikační a napájecí. Server v provedení
stolní PC je umístěn mimo rozvaděč.
●
Klientský počítač PC. Je v něm nainstalován
SW pro zpracování a vizualizaci informací z
důlních zařízení.
Zařízení systému ISI
●
Čtečka A71-02
●
Zařízení TAG-ZAM-01 a TAG-ZAM-02
●
Komunikační skříň SME-ISI
●
Signalizace OS-ia-6
Popis
Systém ISI je rozdělen do dvou částí, části
důlní a části povrchové, viz. blokové schéma
systému ISI. Důlní část tvoří:
●
Komunikační skříň SME-ISI. Zařízení je
složeno z přístrojového prostoru Ex d a
svorkovnicového prostoru Ex e. Zajišťuje
napájení a komunikaci s A71-02 a propojení
s povrchovou částí systému.
●
Zařízení A71-02. Zařízení je vybaveno
čtečkou RFID tagů a zdrojem Ex ia s
akumulátorem Ex ia pro napájení čtečky.
Maximální vzdálenost zařízení TAG-ZAM-xx
a A71-02 zajišťujících radiové spojení je 50m
za ideálních podmínek.
●
Zařízení OS-ia-6. Zařízení se používá k
optické signalizaci, např. zákaz vstupu a je
možné jej připojovat pouze k jiskrově
bezpečným obvodům.
●
Zařízení TAG-ZAM-xx. Zařízení je aktivní
RFID prvek, který komunikuje s A71-02 na
frekvenci cca 868MHz. Pro identifikaci a
lokalizaci osob v dole je TAG-ZAM-xx
instalován v důlních lampách. Lze jej však
umístit i do jiných zařízení, na nářadí,
dopravní prostředky, kontejnery atp.
V katalogovém listu jsou pouze vybrané důležité parametry pro vaše rozhodování. Pro projektování si vždy
vyžádejte uživatelskou příručku k tomuto výrobku a případnou technickou konzultaci o možnostech použití.
ISO 9001 : 2009
V131231
ZAM-SERVIS s.r.o. Křišťanova 1116/14 702 00 Ostrava - Přívoz
tel.: +420 556 685 111, email: [email protected], www.zam.cz
Tyto technické listy nejsou nabídkou ve smyslu zákona ČR č. 89/2012 Sb.
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ A
MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČR
PODPORUJÍ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
ISI - Informační systém pro identifikaci v dole
Technické parametry SME-ISI-P:
(30kg)
-20°C až +40°C
95% max. bez
kondenzace
Modem TD-36
Tel. linka
povrch
Modem TD-36
Tel. linka
povrch
Zdroj
ZD130-1
230VAC
120VDC
230VAC
230VAC
230VAC
IP 65
120VDC
Krytí
Rozměry
230VAC
-20°C až +40°C
95% max. bez
kondenzace
120VDC
0,175W
Teplota okolí
Relativní vlhkost
120VDC
Proud
Příkon
230VAC
I M1 Ex ia I Ma
Max. 30VDC
Max. 150mA
Zdroj
ZD130-1
Provedení
Napájecí napětí
230VAC
Technické parametry OS-ia-6:
RS232
120VDC/SELV
1A
RS232
Výstup. proud
100kg
RM1-ISI-P, var.1
Zdroj ZD 130-01
Výstup. napětí
IP30
(IP54)
1000 x 800 x 2200mm (objednávka)
Server
Teplota okolí
Relativní vlhkost
(2)
(500VA)
LAN
Rozměry
Hmotnost
1
800VA
Pracovní stanice
Příkon
Krytí
Pracovní stanice
Ovládací napětí
Varianta
Blokové schéma systému ISI - Povrch
Prostory normální
Max. 264VAC/50Hz/TN-S
Max. 24VDC/SELV
Pracovní stanice
Provedení
Napájecí napětí
Hmotnost
povrch
119 x 83 x 40mm
2kg
Technické parametry TAG-ZAM-xx:
důl
SME-ISI
240mW
Napájení z povrchu
Interface
Napájení modemu
RS232 - modem
RS485 - čtečky
RS485 - čtečky
Životnost akumulátoru
Provedení akumulátoru
Kapacita akumulátoru
Napětí akumulátoru
Napájení - čtečky, signalizace, RS485
pro 2ks čtečky a 1ks signalizace
Odběr
Příkon
RS485 - čtečky
I M1 Ex ia I Ma
Max. 19VDC
Max. 170mA
RS485 - čtečky
Provedení
Napájecí napětí
RS232 - interface
Napájení z povrchu
Technické parametry A71-02:
Tel. linka - povrch
Hmotnost
95 x 25 x 10mm
0,01kg
Napájení - čtečky, signalizace, RS485
pro 2ks čtečky a 1ks signalizace
IP 67
Napájení - čtečky, signalizace, RS485
pro 2ks čtečky a 1ks signalizace
Krytí po umístění v důlní lampě
Rozměry DPS
Napájení - čtečky, signalizace, RS485
pro 2ks čtečky a 1ks signalizace
0°C až +40°C
95% max. bez
kondenzace
Modem TD-36
Teplota okolí
Relativní vlhkost
Max. 2,4W
2 roky
I M1 Ex ia I Ma
2200mAh
Max. 8,4V
RS485
2ks čtečky
Napájení
RS485, čtečka, signalizace
RS485
2ks čtečky
Napájení
RS485, čtečka, signalizace
196 x 260 x 91mm
3,3kg
RS485
2ks čtečky
IP 65
Napájení
RS485, čtečka, signalizace
Krytí
Rozměry
RS485
2ks čtečky
-20°C až +40°C
95% max. bez
kondenzace
Napájení
RS485, čtečka, signalizace
Teplota okolí
Relativní vlhkost
Hmotnost
<120VDC
z povrchu
Odběr
Příkon
<120VDC
z povrchu
I M1 Ex ia I Ma
Max. 8VDC
Max. 30mA
Tel. linka
povrch
Provedení
Napájecí napětí
V katalogovém listu jsou pouze vybrané důležité parametry pro vaše rozhodování. Pro projektování si vždy
vyžádejte uživatelskou příručku k tomuto výrobku a případnou technickou konzultaci o možnostech použití.
ISO 9001 : 2009
V131231
ZAM-SERVIS s.r.o. Křišťanova 1116/14 702 00 Ostrava - Přívoz
tel.: +420 556 685 111, email: [email protected], www.zam.cz
Tyto technické listy nejsou nabídkou ve smyslu zákona ČR č. 89/2012 Sb.
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ A
MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČR
PODPORUJÍ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
ISI - Informační systém pro identifikaci v dole
<120VDC
z povrchu
<120VDC
z povrchu
SME-ISI
Interface
Napájení z povrchu
Napájení modemu
RS232 - modem
RS485 - čtečky
Napájení - čtečky, signalizace, RS485
pro 2ks čtečky a 1ks signalizace
RS485 - čtečky
RS485 - čtečky
Napájení - čtečky, signalizace, RS485
pro 2ks čtečky a 1ks signalizace
RS485 - čtečky
Napájení - čtečky, signalizace, RS485
pro 2ks čtečky a 1ks signalizace
Napájení - čtečky, signalizace, RS485
pro 2ks čtečky a 1ks signalizace
Modem TD-36
RS232 - interface
Napájení z povrchu
Tel. linka - povrch
380 x 510 x 210mm
21kg
Hmotnost
Tel. linka
povrch
Příkon
Tranzistorový výstup
50mA
Spínané napětí
Spínaný proud
30VDC
Teplota okolí
Relativní vlhkost
-20°C až +40°C
95% max. bez
kondenzace
Krytí
Rozměry
IP 54
RS485
2ks čtečky
Napájení
RS485, čtečka, signalizace
RS485
2ks čtečky
Napájení
RS485, čtečka, signalizace
RS485
2ks čtečky
Napájení
RS485, čtečka, signalizace
RS485
2ks čtečky
Napájení
RS485, čtečka, signalizace
RS485
2ks čtečky
Napájení
RS485, čtečka, signalizace
RS485
2ks čtečky
Napájení
RS485, čtečka, signalizace
Napájení
RS485, čtečka, signalizace
RS485
2ks čtečky
Napájení
RS485, čtečka, signalizace
RS485
2ks čtečky
A71-02
Napájení - čtečka, aku
Napájení - signalizace
RS485 - čtečka
A71-02
Napájení - čtečka, aku
RS485 - čtečka
A71-02
Napájení - čtečka, aku
Napájení - signalizace
RS485 - čtečka
A71-02
Napájení - čtečka, aku
RS485 - čtečka
A71-02
Napájení - čtečka, aku
Napájení - signalizace
RS485 - čtečka
A71-02
Napájení - čtečka, aku
RS485 - čtečka
A71-02
Napájení - čtečka, aku
Napájení - signalizace
RS485 - čtečka
A71-02
Napájení - čtečka, aku
RS485 - čtečka
OS-ia-6
Napájení - signalizace
OS-ia-6
Napájení - signalizace
OS-ia-6
Napájení - signalizace
OS-ia-6
Napájení - signalizace
ZAM-SERVIS s.r.o. Křišťanova 1116/14 702 00 Ostrava - Přívoz
tel.: +420 556 685 111, email: [email protected], www.zam.cz
Tyto technické listy nejsou nabídkou ve smyslu zákona ČR č. 89/2012 Sb.
ISO 9001 : 2009
V131231
I M2(M1) Ex de [Ex ia Ma] I Mb
Max. 120VDC/SELV
30W
Provedení
Napájecí napětí
Blokové schéma systému ISI - Důl
Technické parametry SME-ISI:
V katalogovém listu jsou pouze vybrané důležité parametry pro vaše rozhodování. Pro projektování si vždy
vyžádejte uživatelskou příručku k tomuto výrobku a případnou technickou konzultaci o možnostech použití.
Download

Stáhnout - ZAM