NachtSchlacht
NachtSchlacht Gö 145c kode TD+BA
W.Nr. 001
NachtSchlacht Ar 66c
Arado Ar 66c, Geschwaderstab/NSGr. 3, Oblt. Werner Doye
27a
Flame dampers
of exhausts
Scale 1:72
ETC 71
Variant of cover
rear cockpit
Flame dampers
of exhausts
Scale 1:72
ETC 71
Variant of cover
rear cockpit
Heinkel He 46c, NSGr. 1
16 17
NachtSchlacht Gö 145c kode KK+ NJ
Focke-Wulf Fw 58 C Weihe, 1./ Störkampfgruppe Lfl. 6
NachtSchlacht Fw 58 C
Flame dampers
of exhausts
Flame dampers
of exhausts
Scale 1:72
ETC 71
Variant of cover
rear cockpit
ETC 71
Scale 1:72
Gotha Go 145c, 5./SG 111
47a
Gotha Go 145c, 1./ Störkampfgruppe Lfl. 1
34a
Heinkel He 46c, NSGr.1
11
9
8
RLM 65
RLM 70
RLM 71
Smytelná bílá barva
Washable white color
Heinkel He 46 C, W.Nr. 1140, SA+HS, NSGr. 1, první polovina roku 1944, východní fronta, základna Idriza.
Na trupu za motorem je emblém bombardovací jednotky KG 1, u které tento He 46 døíve sloužil. Celý stroj byl velmi omšelý
a jeho nátìr byl nìkolikrát provizornì opravován. Køíže a kódové písmeno S na spodních køídlech byly pøetøeny bílou barvou.
Heinkel He 46 C, W.Nr. 1140, SA+HS, NSGr. 1, first half of the year 1944, Eastern Front, Idriza airbase.
There is an emblem of the KG 1 bomber unit on th fuselage behind the engine cowling in remembrance of the previous
service of this He 46. The whole surface was worn out and the painting was more than once
provisionally repaired. The insigna crosses and the letter S on the upper wing surface
were overpainted with white colour.
15
48
18a + 18b
13
10
14
13
12
Model Art:
Camouflage & marking
of the luftwaffe aricraft vol. 2
Barry C. Rosch:
Luftwaffe Codes & Units 1939-45
Created by OWL 2006 ©
Made in Czech Republic
Arado Ar 66c, Geschwaderstab/NSGr. 3, Oblt. Werner Doye
RLM 71
Arado Ar 66 C, neznámé W.Nr., U9+EA, Geschwaderstab NSGr. 3, pilot Oblt. Werner Doye. Pravdìpodobnì základna Vecumi, první polovina roku 1944.
Tato jednotka své Go 145, Ar 66, He 46 a Fw 58 používala až do konce války a nebyla pøezbrojena na Ju 87.
Zobrazený letoun má již nastøíkánu novou letní kamuflហna horních a boèních plochách RLM 71.
Arado Ar 66 C, unknown W.Nr., U9+EA, Geschwaderstab NSGr. 3, pilot Oblt. Werner Doye. Probably Vecumi airbase, first half of the year 1944.
This unit used the Go 145s, Ar 66s, He 46s and Fw 58s to the end of the war and was not re-armed to Ju 87s.
This plane has oversprayed the new summer camouflage with RLM 71 colour on the top and side surfaces.
20a + 20b or 20a and light oversprayed black
19a + 19b or 19a and light oversprayed black
21a + 21b or 21a and light oversprayed black
27b
22
Gebhard Aders, Werner Held:
Stukas, Jagdbomber, Schlachtflieger
23
24
25
26a + 26b
Created by OWL 2006 ©
Made in Czech Republic
Focke-Wulf Fw 58 C Weihe, 1./ Störkampfgruppe Lfl. 6
B
RLM 70
RLM 04 or 27
Smytelná bílá barva
Washable white color
Focke Wulf Fw 58 C, neznámé W.Nr., D3+AH, 1. / Störkampfgruppe Luftflotte 6 ( pozdìji 1./ NSGr. 2 ). Východní fronta, základna Orel - Nord, zima 1942/43.
V tomto období létaly Fw 58 opatøeny zimním smytelným nátìrem. Spodní plochy byly opatøeny s nejvìtší pravdìpodobností nástøikem èernou barvou RLM 22.
Zobrazený stroj používala také posádka Wagner/Glaser.
Focke Wulf Fw 58 C, unknown W.Nr., D3+AH, 1. / Störkampfgruppe Luftflotte 6 (later 1./ NSGr. 2). Eastern Front, Orel-Nord airbase, winter 1942/43.
The Fw 58s wore winter washable camouflage. The upper surfaces were most probably sprayed with black colour RLM 22.
This plane was used apart of other also by the crew Wagner/Glaser.
7a + 7b
3
4
2
5
6
Gebhard Aders, Werner Held:
Stukas, Jagdbomber, Schlachtflieger
1
1
Created by OWL 2006 ©
Made in Czech Republic
Gotha Go 145c, 5./SG 111
41
35
36
42
B
43
RLM 70
RLM 04 or 27
RLM 02
44
RLM 82 or 83 over 02
Gotha Go 145 A, W.Nr. 1258, TD+BA, pravdìpodobnì 5./SG 111, jaro 1945, základna Celle ( eventuelnì Fassberg ).
Tato školnì-bojová jednotka sloužila k výcviku pilotù noèních bitevních jednotek. Na konci války s letadly této
jednotky operaènì létali instruktoøi a nejzdatnìjší žáci. K nástøiku maskování na pùvodní RLM 02 byly použity
pravdìpodobnì nové barvy øady RLM 82 nebo 83
Gotha Go 145 A, W.Nr. 1258, TD+BA, probably 5./SG 111, spring 1945, Celle airbase (potentially Fassberg).
This school-combat unit attended to train the pilots for the night ground attack units. At the end of the war the
instructors and most capable educatees flew operational sorties with the unit's planes. The basic RLM 02 finishing
was oversprayed probably with one of the new colours RLM 82 or RLM 83.
Jet + Prop 4/05
K.A.Merrick:
Luftwaffe Camouflage & Marking 1933-45
45
46a + 46b
37
38
35
39
47b
40
Created by OWL 2006 ©
Made in Czech Republic
Gotha Go 145c, 1./ Störkampfgruppe Lfl. 1
28
28
B
RLM 70
RLM 71
Smytelná bílá barva
Washable white color
Gotha Go 145 , neznámé W.Nr., KK+NJ, 1./ Störkampfgruppe Luftflotte 1, zima 1942/43, východní fronta, základna Szolzy.
Pùvodnì 1. Behelfskampfstaffel Luftflotte 1.
Tato Gotha je pøíkladem prvních takto upravených lehkých letadel pro noèní bitevní akce.
Velmi nezvyklý je zimní nátìr s vlnovkovým pøechodem na boèní plochy.
Gotha Go 145 , unknown W.Nr., KK+NJ, 1./ Störkampfgruppe Luftflotte 1, winter 1942/43, Eastern Front, Szolzy airbase,
initially 1. Behelfskampfstaffel Luftflotte 1.
This Gotha is an example of the first light planes modified for night ground attack service.
The winter camouflage with wave-lined transition on the fuselage sides is very uncommon.
Personal collection of Christian Möller
33a
33b
30
29
31
32
34b
Created by OWL 2006 ©
Made in Czech Republic
Download

72009 nachschlacht