OBSAH
TESTOVACÍ PŘÍSTROJE
Zkoušečka baterií BBT 305
Zkoušečka baterií BBT 605
Zkoušečka baterií BT 301
Zkoušečka baterií Milton
Zkoušečka baterií Milton Digital
Zkoušečka baterií 500A2
Zkoušečka Forrex Tester 12V 420A
HSP tiskárna
CZ:
Banner Baterie ČR, s.r.o., CZ-10400 Praha, 10-Uhřiněves, Přatelstvi 1011, tel. (+420) 267 090 510
ZKOUŠEČKA BATERIÍ BBT 305
Optimální nástroj pro autoservisy
BBT 305 ukazuje již po připojení klidové napětí
baterie a poté uživatele provádí nabídkou
umožňující optimální měření jak nových, tak i
použitých baterií.
VLASTNOSTI










Výběr z nabídky pro nové a použité baterie
Uvádění naměřených hodnot u baterií AGM
Měření klidového napětí
Záhlaví výtisku si může uživatel nadefinovat individuálně
Testuje 12V baterie a elektrické systémy v osobních automobilech a dodávkách
Testuje napětí startovacích a nabíjecích systémů a zobrazuje výsledky
Ochrana proti přepólování
Testuje vybité baterie až do napětí 1 V
Kompatibilní s různými systémy norem (CCA, DIN, EN, IEC, SAE)
Testuje různé druhy baterií: 12V olověné, AGM (s rounem) a GELové
TECHNICKÉ ÚDAJE
Model: BBT 305
Č. výr.: 1210000305
Rozsah teplot: -18 ˚C až 50 ˚C (0 °C – 40 °C tiskárna)
Rozsah testování: 100–900 CCA, 100–900 SAE, 100–550 DIN, 100–900 EN, 100-550 IEC
Integrovaná tiskárna: Napájení proudem z testované baterie
Rozsah napětí: 12V baterie se zbytkovým napětím až do 1 V
Délka kabelu: 533,4 mm
Napájení proudem: Napájení z testované baterie a integrované 9V baterie
Voltmetr: 0 až 30 Vstejn. ±0,05 Vstejn.
Jazyky: 19
Materiál krytu: Plast ABS odolný proti kyselinám
Rozměry: 230 mm × 102 mm × 65 mm
Hmotnost: 499 g
Role termopapíru: šířka 57 mm, průměr 47,6 mm
CZ:
Banner Baterie ČR, s.r.o., CZ-10400 Praha, 10-Uhřiněves, Přatelstvi 1011, tel. (+420) 267 090 510
ZKOUŠEČKA BATERIÍ BBT 605
Optimální nástroj pro prodejce baterií
BBT 605 je optimálním nástrojem k měření baterií
do motocyklů, osobních a nákladních automobilů. V
režimu kontroly kvality lze rychle a pohodlně změřit i
celé palety baterií. Díky vyjímatelné paměťové kartě
může zkoušečka BBT 605 vždy pracovat s
nejaktuálnější verzí.
VLASTNOSTI










Výběr nabídky pro nové a použité baterie
Kontrola kvality pro promptní změření několika stejných baterií
Algoritmus měření pro baterie do motocyklů, osobních a nákladních aut
Aktualizace softwaru pomocí vytahovací paměťové karty
Měření klidového napětí
Záhlaví výtisku si může uživatel nadefinovat individuálně
Ochrana proti přepólování
Testuje vybité baterie až do napětí 1 V
Kompatibilní s různými systémy norem (CCA, DIN, EN, IEC, SAE)
Testuje různé druhy baterií: 12V olověné, AGM (s rounem) a GELové
TECHNICKÉ ÚDAJE
Model: BBT 605
Č. výr.: 1210000605
Rozsah teplot: 0 ˚C až +50 ˚C
Testovací rozsah: 100–2000 CCA, 100–2000 SAE, 100–1200 DIN, 100–2000 EN, 100-1200 IEC
Integrovaná tiskárna: Napájení proudem z testované baterie
Napětí: 6 &12V baterie
Délka kabelu: 122 cm
Napájení proudem: Napájení z testované baterie a integrované 9V baterie
Voltmetr: 0 až 30 Vstejn. ±0,05 Vstejn.
Jazyky: 24
Materiál krytu: Plast ABS odolný proti kyselinám
Rozměry: 270 mm × 100 mm × 50 mm
Hmotnost: 771 g
Role termopapíru: 57 mm × 25,9 m
CZ:
Banner Baterie ČR, s.r.o., CZ-10400 Praha, 10-Uhřiněves, Přatelstvi 1011, tel. (+420) 267 090 510
ZKOUŠEČKA BATERIÍ BT 301
BT 301 je profesionální zkoušečka pro 6V a 12V
baterie s integrovanou tiskárnou.
Je vhodná pro startovací baterie na bázi olovo/kyselina.
Je-li třeba, vytiskne ihned výsledky testu.
Hodnoty naměřené tímto přístrojem lze zobrazit i
vytisknout v 7 jazycích.
VÝKONOVÉ PARAMETRY
Integrovaná tiskárna poskytuje ihned výsledky pro kontrolu se zákazníkem.
 Test proudu při studeném startu
 Vhodná pro startovací baterie na bázi olovo/kyselina a AGM
 Oblasti použití: osobní auta a motocykly
 Hodnoty lze zobrazit v 7 jazycích
 Kompatibilní s různými normovacími systémy (DIN, SAE, EN, IEC)
 Včetně integrované tiskárny, ochrany proti nárazu a 4 papírových rolí
TECHNICKÉ ÚDAJE
Model: BT 301
Č. výr.: 1210000250
Napětí baterie: 6 / 12 V
Provozní napětí: 1,5–15 V
Oblast testování: 40–2000 SAE, 25–1300 DIN, 40–2100 EN, 30–1500 IEC
Proud při studeném startu: 40–2000 CCA
Provozní teplota: 0 °C až +50 °C
Rozměry: 19 x 11 x 4 cm
Hmotnost: 610 g
Délka kabelu: 80 cm
Napájení: 4 x 1,5 V AA baterie
Jazyky: 7
CZ:
Banner Baterie ČR, s.r.o., CZ-10400 Praha, 10-Uhřiněves, Přatelstvi 1011, tel. (+420) 267 090 510
ZKOUŠEČKA BATERIÍ MILTON
Zkoušečka baterií Milton poskytne výsledky testu do
pouhých 10 sekund.
Pro baterie až do ca 100 Ah. Ke zkoušení proudu při
studeném startu, startéru a nabíjecího okruhu. Analýza
baterie do 10 sekund.
VÝKONOVÉ PARAMETRY
Milton poskytuje rychlou analýzu baterie a snadno se ovládá.
 Provádí testy kapacity
 K testování startéru a nabíjecího okruhu
 Možnost testování proudu při studeném startu
 Vhodná pro osobní automobily a motocykly
 Pro baterie do 100 Ah
TECHNICKÉ ÚDAJE
Model: Milton
Č. výr.: 1210000200
Napětí baterie: 6 / 12 V
Vybíjecí proud: do 100 Ah
Doba testování: ca 10 sek
Rozměry: 290 x 105 x 75 mm
CZ:
Banner Baterie ČR, s.r.o., CZ-10400 Praha, 10-Uhřiněves, Přatelstvi 1011, tel. (+420) 267 090 510
ZKOUŠEČKA BATERIÍ MILTON DIGITAL
Zkoušečka baterií Milton Digital poskytne výsledky testování za
10 sekund.
Milton Digital ukazuje stav nabití a na základě 10s zátěže SOF (state of
function).
Přístroj zobrazuje stav baterie pomocí 3stupňové LED diody.
VÝKONOVÉ PARAMETRY
Milton Digital rychle provádí analýzy baterie a snadno se ovládá.





Řízení mikroprocesorem
Digitální displej
Automatické vypnutí zátěže po 10 sekundách
Testuje baterii a nabíjecí systém
Pro baterie do 100 Ah
TECHNICKÉ ÚDAJE
Model: Milton Digital
Č. výr.: 1210000225
Napětí baterie: 12 V
Vybíjecí proud: do 100 Ah
Délka testu: 10 s
Rozměry: 290 × 105 × 75 mm
CZ:
Banner Baterie ČR, s.r.o., CZ-10400 Praha, 10-Uhřiněves, Přatelstvi 1011, tel. (+420) 267 090 510
ZKOUŠEČKA BATERIÍ 500A2
Zatížení baterií až 500 ampéry
Zkoušečka 500A2 testuje baterie, startéry a dynama až 500
ampéry. Na dvou samostatných stupnicích lze odečíst proud a
napětí baterie.
VLASTNOSTI




Stupnice pro napětí a proud
Testuje baterie až do 1000 CCA
Plně izolované svorky baterie s měděným vnitřkem
Testuje 12V baterie, dynama a startéry
TECHNICKÉ ÚDAJE
Model: 500A2
Č. výr.: 1210000230
Napětí baterie: 12 V
Zkoušení baterie: do 1000 CCA
Vybíjecí proud: max. 500 A
Rozměry: 230 × 270 × 125 mm
CZ:
Banner Baterie ČR, s.r.o., CZ-10400 Praha, 10-Uhřiněves, Přatelstvi 1011, tel. (+420) 267 090 510
ZKOUŠEČKA FORREX TESTER 12V 420A
Forrex Tester poskytuje precizní výsledky testů.
Snadno se ovládá.
Pomocí této zkoušečky lze provádět testy kapacity a
měřit hodnoty proudu při studeném startu.
Pomocí digitálního displeje lze řídit menu a přímo odečítat
testované hodnoty. Zkoušečka Forrex Tester se hodí
především pro osobní auta a motocykly.
VÝKONOVÉ PARAMETRY
Zkoušečka Forrex Tester se od jiných zkoušeček liší jednoduchou manipulací.






Měření proudu při studeném startu
Test RC (25 A, 10,5 V koncové vybíjecí napětí)
Test K20 (In, 10,5 V koncové vybíjecí napětí)
Zobrazení napětí na svorkách a doby potřebné k průchodu během testu kapacity
Zobrazuje výsledky minulých testů
Pomocí integrovaného rozhraní RS 232 lze propojit až 4 přístroje.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Model: Forrex Tester
Č. výr.: 1240001800
Napětí baterie: 12 V
Vybíjecí proud: 1– 420 A
Koncové vybíjecí napětí: 8,4 / 9 / 9,4 / 10 / 10,5 / 11 V
Rozhraní: RS232
Rozměry: 260 x 220 x 270 mm
Hmotnost: 7,93 kg
CZ:
Banner Baterie ČR, s.r.o., CZ-10400 Praha, 10-Uhřiněves, Přatelstvi 1011, tel. (+420) 267 090 510
HSP TISKÁRNA
Tiskárna HSP pro GR 1 je kompaktní a lehké
zařízení s infračerveným rozhraním.
HSP disponuje formáty pro infračervené rozhraní HP
IR, IrDA a rozhraní RS232. Termotiskárna je
bezúdržbová a je vybavena funkcí automatického
vypnutí (auto off).
VÝKONOVÉ PARAMETRY






Formáty pro infračervené rozhraní (HP IR, IrDA) a rozhraní RS 232
Vysokorychlostní tiskárna s vysokým rozlišením
Nehlučná
Bezúdržbová
Kompaktní a lehká
Funkce automatického vypnutí (auto off)
TECHNICKÉ ÚDAJE
Model: GR 1
Č. výr.: 1210000130
Napětí: 4 x 1,5 V AA
Rozhraní: RS232, HP IR, IrDA
Paměť: 6 Kb
Oblast teplot: 0 °C - +50 °C
CZ:
Banner Baterie ČR, s.r.o., CZ-10400 Praha, 10-Uhřiněves, Přatelstvi 1011, tel. (+420) 267 090 510
Download

Složka Testovací a zkušební přístroje