Výroční zpráva 2013
informační technologie pro úspěšné firmy
Obsah
1. Úvodní slovo ředitele společnosti
2. Základní údaje o společnosti
Společníci
Management společnosti a statutární orgány
Organizační schéma společnosti Partnerská síť
3. Představení společnosti
4. 4D filozofie společnosti K2 atmitec s.r.o.
Portfolio služeb K2 atmitec
K2 management
K2 solution
K2 software
K2 cloud
5. Profil hlavní činnosti společnosti
Informační systém K2
6. Certifikace
Certifikace společnosti
Certifikace partnerů
7. Podnikatelská činnost v roce 2013
Významné události a úspěchy společnosti v roce 2013
Noví klienti Informačního systému K2 za rok 2013
Struktura prodeje a výnosů
8. Politika kvality
9. Personální politika
Vývoj počtu zaměstnanců
10. Podnikatelské plány pro rok 2014
Ekonomická část
Rozvaha
Výkaz zisku a ztráty
Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami
Zpráva auditora
5
6
6
6
6
10
13
16
16
16
18
21
22
25
25
29
29
29
30
30
30
33
37
38
38
40
40
43
44
46
48
Nejdůležitější zprávou je, že se na nás zákazníci také v roce 2013
s důvěrou obraceli ve věcech dalšího rozvoje firmy a integrace
podnikových procesů s Informačním systémem K2.
Luděk Vydra, ředitel společnosti
1. Úvodní slovo ředitele společnosti
Vážení obchodní partneři,
rok 2013 se řadí k létům, kdy v České republice investice stagnovaly. Tlak na poměr cena / výkon byl enormní. Všichni zákazníci ve všech sektorech hospodářství
se naučili hledat a nacházet tento poměr pro své potřeby co nejlepší. Jsou to náročnější podmínky pro prodej. Jsou to delší hovory se zákazníky o tom,
co skutečně potřebují a čeho si skutečně cení. Jsou to podmínky, kdy se projeví, kdo ví a umí. A navíc nejde o stav dočasný, ale permanentní.
Pohledem do účetní uzávěrky zjistíte, že náš obrat klesl. Historického maxima obratu roku 2012 jsme nedosáhli. Toto jde na vrub především prodeji hardware.
Přesto naše společnost v roce 2013 obstála. Ve službách obrat zůstal přibližně stejný, což znamená, že si zákazníci žádali služeb našich odborníků.
A to je to nejdůležitější. Že nám naši zákazníci důvěřují a s důvěrou se na nás obracejí ve věcech dalšího rozvoje firmy a integrace podnikových procesů
s Informačním systémem K2.
Na podzim roku 2013 jsme na trh uvedli, tak jako každoročně, jeho další verzi. Nazvali jsme ji PORTAL. PORTAL znamená otevřenost a vstup do nového světa.
Je to IS K2 v novém designu s uvolněným webovým obchodem, rozšířenou funkcionalitou aplikačních serverů i klientů. A pokud mohu soudit z ohlasů našich
zákazníků, je PORTAL verzí, která se zákazníkům velmi zamlouvá. Až mne překvapilo, že i zákazníci, kteří se tvářili rezervovaně při uvedení předchozích verzí,
mne ve foyer zastavovali a nadšeně mi sdělovali, jak hodně se jim PORTAL líbí…
Čistý prodej zařízení je dnes na ústupu. Je to vlastně jen podpora řešení. Tento trend nastolujeme a jdeme mu naproti. Máme odborníky, kteří umí zákazníkům
poradit, realizovat a udržet navržená řešení. Máme cloudové služby, díky kterým umíme zákazníkům zpřístupnit software jako službu. V roce 2013 jsme pokročili
dále. Nyní umíme zastřešit pod naši zodpovědnost realizaci, správu i dohled nejen věci kolem počítačů, ale i telekomunikací. Naším cílem je být, tak jak to naši
zákazníci po nás stále více poptávají, tou zodpovědnou osobou, na kterou se obrací, když „něco nejede.“
Výhled na rok 2014 je pozitivní. Prodej IS K2 probíhá ve vlnách a očekávám, že taková vlna v roce 2014 nastane. Podniky budou chtít řešit svůj rozvoj a zvýšení
efektivity. Budou chtít řešit vyšší míru automatizace a lepší plánování výroby či obchodu. A pokud se zvedne i nálada koncových spotřebitelů a jejich chuť
nakupovat, nemám z roku 2014 obavy. Ba právě naopak. Navíc, protože znám plány vývoje IS K2, vím, že naši zákazníci, ať současní i ti noví, budou opět
překvapeni a snad i nadšeni novinkami nové verze.
Na závěr chci poděkovat všem zaměstnancům, zákazníkům a obchodním partnerům. Bez jejich tvrdé práce, loajality, podpory a entuziazmu by naše společnost
nebyla tak úspěšná a silná. Těším se na další spolupráci.
Ing. Luděk Vydra
ředitel společnosti
5
2. Základní údaje o společnosti
Firma: Sídlo: Právní forma: Obchodní rejstřík: IČ: DIČ: Datum vzniku: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: Fax: Internet: E-mail: Hlavní činnost: K2 atmitec s.r.o.
Koksární 1097/7, 702 00 Ostrava – Přívoz
Společnost s ručením omezeným
Společnost je zapsána u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 2013
42767717
CZ42767717
5.12.1991
Komerční banka, a.s.
1137948761/0100
+420 595 135 111
+420 596 134 567
www.k2.cz
[email protected]
Vývoj, implementace a servis IS K2.
Společníci
Struktura společníků po zvýšení základního jmění
Společníci
Podíl na základním jmění (%)
Ing. Luděk Vydra 40,00 Ing. Petr Schaffartzik 12,00
Ing. Pavel Motan 12,00 Mgr. Marek Kučera, MBA 12,00
Ing. Radim Toth 12,00
Ing. Karel Stýblo 12,00
Celkem 100,00
Vklad (Kč)
640 000
192 000
192 000
192 000
192 000
192 000
1 600 000
Management společnosti a statutární orgány
Statutární orgán
Ing. Luděk Vydra (jednatel)
Ing. Radim Toth (jednatel)
Management společnosti
Ing. Luděk Vydra – ředitel a jednatel společnosti
Ing. Radim Toth – jednatel
Mgr. Marek Kučera, MBA – výkonný ředitel
Ing. Pavel Motan – ředitel obchodního oddělení
Ing. Petr Schaffartzik – ředitel oddělení systémové integrace a vývoje
Ing. Anna Bartlová – ředitelka oddělení ekonomického
Ing. Karel Stýblo – technický ředitel
6
Naši zákazníci si nejvíce cení toho, že máme jasnou
dlouhodobou vizi v oblasti vývoje našich služeb i produktů.
A toho, že jsme schopni ji proměnit ve skutečnost.
Marek Kučera, výkonný ředitel
Organizační schéma společnosti (platné k 31. 12. 2013)
valná hromada společníků
jednatelé společnosti
ředitel společnosti
UX/UI designer
výkonný ředitel
řízení kvality (ředitel)
sekretariát (asistentka)
manažer kvality
oddělení vývoj (ředitel)
oddělení si (ředitel)
manažer vývoje
projektový manažer
programátor
koordinátor
programátor anatytik
konzultant
analytik
oddělení hw (ředitel)
oddělení obchod (ředitel)
ekonomické oddělení (ředitel)
hlavní účetní
personální a mzdová účetní
účetní
metodik účetnictví a daní
asistent konzultanta
vedoucí obchodního oddělení k2
specialista produktové podpory
produktový specialista K2
marketingový manažer
koordinátor zákaznické sítě k2
marketingový specialista
koordinátor partnerské sítě k2
marketingový koordinátor
vedoucí obchodního oddělení hw
vedoucí technického oddělení hw
projektový manažer hw
systémový specialista
koordinátor obchodního oddělení hw
interní auditor
pracovník telemarketingu
technik
logistik
9
Partnerská síť
Prodej, implementace a servis Informačního systému K2 je realizován prostřednictvím středisek značkové podpory.
Výrobce – centrála K2 atmitec s.r.o.
Centrála pro Slovensko K2 atmitec Slovensko s.r.o.
K2 atmitec s.r.o.
budova K2
Koksární 1097/7
702 00 Ostrava - Přívoz
tel.: +420 595 135 111
fax: +420 596 134 567
[email protected]
www.k2.cz
K2 atmitec Slovensko s.r.o.
Bratislavská 354/32
018 41 Dubnica nad Váhom
tel.: +421 424 441 735
fax: +421 424 441 736
[email protected]
www.k2atmitec.sk
Střediska značkové podpory
K2 atmitec s.r.o.
budova K2
Koksární 1097/7
702 00 Ostrava - Přívoz
tel.: +420 595 135 111
fax: +420 596 134 567
[email protected]
K2 atmitec s.r.o. – pobočka Praha
Pankrác House
Lomnického 1705/5
140 00 Praha 4
tel.: +420 595 135 119
fax: +420 596 134 567
[email protected]
K2 atmitec s.r.o. – pobočka Brno
AZ Tower
Pražákova 1008/69
639 00 Brno
tel.: +420 595 135 136
fax: +420 596 134 567
[email protected]
K2 atmitec Pardubice s.r.o.
Na Vrtálně 84
530 03 Pardubice
tel.: +420 468 003 090
fax: +420 466 616 134
[email protected]
K2 atmitec Pelhřimov s.r.o.
Myslotínská 1048
393 01 Pelhřimov
tel.: +420 565 326 894
fax: +420 565 324 368
[email protected]
K2 atmitec Olomouc s.r.o.
Tř. Svornosti 20
779 00 Olomouc
tel.: +420 585 426 306
fax: +420 585 420 401
[email protected]
I.C.F. Infox, spol. s r.o.
Tř. Svornosti 542/20,
779 00 Olomouc - Nová Ulice
tel.: +420 585 426 306
fax: +420 585 420 401
e-mail: [email protected]
www.icf.cz
ABIS Czech, a.s.
Průmyslová 1472/11
102 00 Praha 10
tel.: +420 246 030 912
fax: +420 246 030 915
[email protected]
www.abis.cz
Střediska značkové podpory pro Slovensko
K2 atmitec Slovensko s.r.o.
Bratislavská 354/32
018 41 Dubnica nad Váhom
tel.: +421 424 441 735
fax: +421 424 441 736
[email protected]
10
RM-TES spol. s r.o.
Hlavná 18
917 01 Trnava
tel.: +421 335 353 133-5
fax.: +421 335 353 133-5
[email protected]
G TEAM, s.r.o.
kpt. Jaroša 25
934 01 Levice
tel.: +421 366 310 220-1
fax.: +421 366 313 278
[email protected]
Těší nás, že v roce 2013 bylo s našimi službami
spokojeno 97,2 % našich zákazníků a 96 %
by Informační systém K2 doporučilo ke koupi ostatním.
Petra Červenková, marketingová koordinátorka
3. Představení společnosti
Jsme společnost K2 atmitec s.r.o., přední výrobce informačních systémů. Naše jedinečná 4D filozofie vám přináší kompletní ICT řešení šitá na míru vašim
potřebám. Nabízíme vám širokou škálu služeb od projektových činností přes softwarová a hardwarová řešení po cloudové služby.
Více než dvacet let zkušeností
K2 atmitec vznikla v roce 1991 jako společnost s ryze českým kapitálem. Po dlouholetém působení na trhu informačních technologií jsme se zařadili mezi přední
výrobce a dodavatele informačních systémů. Svou působnost jsme dále rozšiřovali a v současnosti jsme špičkovým dodavatelem komplexních ICT řešení
na míru vaší firmě.
Filozofie společnosti
Našimi hlavními činnostmi jsou zejména vývoj, implementace a servis Informačního systému K2 a provoz vlastního Datového centra K2. Kompletní produktové
portfolio je zastřešeno 4D filozofií, jež vám přináší optimální ICT řešení.
Výběr toho pravého ICT řešení je pro každou firmu strategickým krokem, důležitým pro její úspěšné fungování na trhu. Cílem K2 atmitec je poskytnout takové
řešení, které vám přinese dostatečnou konkurenční výhodu a stabilitu.
Co znamená K2 atmitec?
K2 – jedna z velehor pohoří Himaláje je symbolem pro nadčasovost, stabilitu a vytrvalost. Právě tyto charakteristiky jsou příznačné nejen pro Informační systém
K2, ale také pro celé portfolio našich služeb, naše vize, hodnoty a zaměstnance, stejně jako partnerskou síť.
Atmitec je složeninou slov átmika a technologies, což vyjadřuje technologii, která vychází z vnitřní podstaty každé firmy. I naše produktové portfolio
se přizpůsobuje dle vašich požadavků a potřeb, až se z něj stane vaše „vlastní technologie“.
Vize společnosti
Ke každému úkolu, projektu či výzvě přistupujeme s jasnou vizí a odhodláním dostat ze sebe to nejlepší. Vize naší společnosti je zformulována pomocí
tří bodů - tří základních pravidel.
1. Vytvářet profesionální řešení pro řízení firmy poskytující tuzemským i zahraničním zákazníkům komplexnost, otevřenost a jednoduché použití.
2. Připravit zaměstnancům a spolupracovníkům takové podmínky a prostředí spolupráce, které je bude motivovat a umožní osobní a profesní růst.
Zaměstnávat iniciativní, tvůrčí a kooperativní pracovníky, kteří se ztotožňují s vizí a cíli společnosti.
3. Jednat uvnitř společnosti i navenek v duchu fair play, budovat prostředí důvěry a aktivní spolupráce mezi zaměstnanci, partnery i ve vztahu k zákazníkům.
13
4. 4D filozofie společnosti K2 atmitec s.r.o.
Naším specifikem je vlastní 4D filozofie, jejímž cílem je poskytovat kompletní ICT řešení šité na míru vašim požadavkům a odpovídající světovým trendům.
Průběžně sledujeme vývoj vaší společnosti a jsme schopni dané řešení zefektivnit dle aktuálních potřeb.
Čtyři rozměry ICT služeb
S naším řešením se zbavíte závislosti na dalších stranách. Jsme schopni pokrýt kompletní spektrum poptávky v oblasti IT - od analýzy firemních procesů a potřeb
přes projektovou činnost, konektivitu, telekomunikace, zabezpečení či hardware až po softwarová řešení. Navíc vám přinášíme služby spojené s provozem
našeho datového centra. To nám umožňuje nabídnout vám jak housingová a outsourcingová řešení, tak služby v oblasti cloud computingu (SaaS, Paas, IaaS).
Na míru vašim potřebám
Nehledáte komplexnost, ale potřebujete doplnit chybějící místa ve vašem současném řešení? Staneme se silnou součástí vašeho dobře šlapajícího týmu.
Dostaneme z vašich již nastavených procesů maximum. Nebojíme se vždy najít ideální řešení, které vám bude plně vyhovovat a se kterým budete vždy spokojeni.
14
Portfolio služeb K2 atmitec
K2 management
Představujeme první dimenzi portfolia společnosti K2 atmitec. Cílem K2 managementu je navrhnout účelné a efektivní ICT řešení, včetně garance
jeho kvality a dostupnosti. Zastřešuje čtyři základní služby: Architekturu, Projektový management, Inovační management a Management kvality.
Architektura
Základem každého ICT řešení je správně navržená architektura, která zajistí vzájemnou provázanost funkčních bloků a prvků, včetně jejich hierarchie v oblasti
koncepce operačních systémů, hardwarového vybavení, organizace datových toků či přístupů k softwarovým modulům.
Projektový management
Důležitým stavebním kamenem pro realizaci navrženého ICT řešení je projektový management. Jeho prvotním cílem je zajištění implementace projektu
v požadované kvalitě, schváleném časovém harmonogramu a plánovaném rozpočtu.
Inovační management
S rozvojem firmy přichází také nové příležitosti a klíčová rozhodnutí. Jsme připraveni v takovýchto situacích poskytnout profesionální poradenské a konzultační
služby v oblastech softwaru, hardwaru, komunikačních technologií či cloud computingu a na základě podrobné analýzy navrhnout ideální řešení.
Management kvality
Portfolio našich produktů a služeb doplňuje schopnost garantovat realizaci, dostupnost a následný servis zvoleného řešení v nadstandardní kvalitě.
Jedním z pilířů je i řízení vztahu se zákazníkem formou nepřetržité péče 24/7/365.
16
Jednoduchost, intuitivnost a přehlednost jsou témata, která
se svým významem dostala na úroveň vývoje nových funkcionalit.
Proto jsme v roce 2013 vytvořili nový UX tým, který definuje nové
uživatelské rozhraní Informačního systému K2.
Petr Schaffartzik, ředitel vývoje a systémové integrace
K2 solution
Druhá dimenze portfolia společnosti K2 atmitec nabízí řešení na úrovni konektivity, telekomunikací, zabezpečení a hardwarových zařízení.
Garantujeme optimální výkon, vysokou spolehlivost a kvalitní servis. K2 solution zastřešuje čtyři základní oblasti: Softwarová řešení, Hardwarová
řešení, Konektivita a Koncová zařízení.
Softwarová řešení
Nezbytnou součástí firemních technologií jsou softwarová řešení, díky nimž může uživatel získat nejen stabilní aplikační rozhraní a komfort při práci s daty,
ale také snadný přístup ke všem potřebným informacím. Vše včetně systému zálohování, správy softwarových nástrojů a managementu systémů.
Hardwarová řešení
Základem pro softwarová řešení jsou řešení hardwarová, která fyzicky zajišťují jejich chod. Dokážeme připravit špičkové řešení v oblasti serverů, diskových úložišť
či zálohovacích systémů, a to včetně dodání jednotlivých hardwarových prvků, jejich oživení a následný servis.
Konektivita
Pro naše zákazníky jsme schopni navrhnout a realizovat jak lokální datové sítě LAN, tak i rozlehlé datové sítě WAN. Jako přidanou hodnotu nabízíme jejich
profesionální řízení, správu a dohled.
Koncová zařízení
Součástí potřeb každé společnosti jsou i koncová zařízení, mezi která patří běžná výpočetní technika (jako například osobní počítače, notebooky či tiskárny),
běžné komunikační nástroje nebo zařízení pro snímání čipových karet a čárových kódů.
18
Také v roce 2013 pro nás byly při vývoji důležité
dva základní cíle - plnohodnotné vývojové prostředí pro naše
zákazníky a maximální přizpůsobitelnost a otevřenost služeb.
Zdeněk Novotný, manažer vývoje
K2 software
Základem třetí dimenze je Informační systém K2. Ten ve svých modulech provázaně řídí firemní procesy, zpřehledňuje činnosti firmy a poskytuje
podklady pro rozhodování. Jeho využití lze rozdělit do čtyř základních skupin: Řešení pro výrobní firmy, Řešení pro obchodní firmy, Řešení
pro služby, Specializovaná řešení.
Řešení pro výrobní firmy
Ve výrobě se zaměřujeme na podporu procesů - od vytvoření a zpracování kusovníků a technologie přes sestavení plánu výroby a kontrolu pokrytí materiálem
až po odvádění výroby k průběžnému zobrazování jejího stavu. Součástí je trvalé sledování kvality, ekonomické výhodnosti, šarží, variant, produktivity či využití
kapacit.
Řešení pro obchodní firmy
Řešení pro obchod je vhodné pro řízení zakázek, především pak u firem se složitou a silně provázanou strukturou dokladů, která umožňuje definovat vazbu
položek na různý počet objednávek, rezervací, dodacích listů, výdejek či faktur. Problémem není odlišné zpracování dokladů na základě volby
dodavatele / odběratele.
Řešení pro služby
Důležitou roli ve službách hraje integrované CRM řešení a vysoká komplexnost aplikace. Vedle bohaté škály segmentace a zařazování kontaktů
do marketingových skupin, nabízíme propracovanou agendu obchodních příležitostí odrážející všechny evidované rozpracované obchodní případy, včetně
následné realizace, servisu a vyhodnocení.
Specializovaná řešení
Díky své otevřenosti a schopnosti přizpůsobit se požadavkům jak zákazníka, tak i oboru, ve kterém zákazník podniká, je Informační systém K2 využíván v mnoha
různých odvětvích, která vyžadují specifický přístup.
21
K2 cloud
Služby spojené s naším vlastním Datovým centrem K2 vám přináší čtvrtá dimenze – K2 cloud. Díky němu získáte technologickou svobodu
a bezstarostnost. Zodpovědnost za funkčnost a dostupnost řešení je přenášena přímo na nás. K2 cloud poskytuje čtyři základní
modely: SaaS - software jako služba, PaaS - platforma jako služba, IaaS - infrastruktura jako služba, Housingové služby.
SaaS, software jako služba
Služba, v rámci které si zákazník zvolený software nekupuje, ale platí za jeho užívání. Tímto způsobem lze získat přístup k aplikacím prakticky libovolného
rozsahu – od základního textového editoru až po ERP systémy. Výhodou je dobře odhadnutelný měsíční náklad na využívání IT, navíc bez nutnosti velkých
vstupních investic.
PaaS, platforma jako služba
Model PaaS funguje na principu pronajmutí určité platformy, v rámci které může zákazník využívat nejen větší množství aplikací, ale také na zvolené platformě
může vyvíjet aplikace zcela nové.
IaaS, infrastruktura jako služba
Principem modelu IaaS je možnost pronajmutí potřebného výkonu na úrovní kompletní IT infrastruktury. Zákazník tak dostává k dispozici škálovatelný výkon,
který je možné jak na jeho přání, tak dle výpočetní náročnosti jednotlivých procesů optimalizovat.
Housingové služby
Ve vlastním datovém centru nabízíme možnost pronájmu prostoru pro provoz serverů – tzv. server housing. Ke službě jsou dále nabízeny asistované instalace,
migrace na nové technologie, implementace síťových služeb a aplikací či zálohování, obnova nebo archivace. Samozřejmostí jsou také služby webhostingové.
22
Také v roce 2013 platilo, že jsme jediným dodavatelem ERP řešení
v České republice, který nabízí a provozuje cloudové služby
ve vlastním datovém centru.
Karel Stýblo, technický ředitel
5. Profil hlavní činnosti společnosti
Informační systém K2
Informační systém K2 provázané řídí firemní procesy a zpřehledňuje činnosti firmy. Zajišťuje také nastavení kontroly provozu, poskytuje podklady
pro rozhodování a nabízí spolehlivý CRM systém.
Co Informační systém K2 nabízí?
Řešení pro výrobní firmy
Dodržování termínů – zcela klíčový bod pro fungování výrobní firmy. A k tomu jsou zapotřebí špičkově zvládnuté procesy. Vytvořením a zpracováním technologií
počínaje a zobrazováním stavu odváděné výroby konče. Důležité je také sledování kvality, ekonomické výhodnosti, produktivity, či využití kapacit.
Řešení pro obchodní firmy
Pro obchod je vždy zcela zásadní komunikace. Pokud má vaše firma složitou strukturu dokladů, oceníte možnost řízení zakázek, kde lze definovat různé vazby
položek. Větší přehlednost a integraci velkého množství úkonů zajistí opět ERP systém.
Řešení pro služby
Prioritou poskytovatelů služeb je spokojenost zákazníka. Důležitou roli pro její dosažení hraje integrovaný CRM systém a komplexnost aplikace. Poskytujeme
širokou škálu segmentace a zařazování kontaktů do marketingových skupin. Využijte i naši propracovanou agendu obchodních příležitostí.
Specializovaná řešení
Vyžaduje vaše společnost specifický přístup? Důvěřujte nám! Jsme připraveni přizpůsobit se vašim požadavkům, nebo oboru, ve kterém se vaše firma realizuje.
25
Hlavní výhody Informačního systému K2
Zpřehlednění činností
Neztrácejte se v procesech uvnitř vaší firmy! Provedeme pro vás analýzu jednotlivých úkonů a poskytneme vám výpomoc při revizi firemních procesů.
Spolehněte se na nás, i pokud budete firemní procesy nově stanovovat a definovat. Kvalitní podnikový informační systém je základem úspěchu.
Podklady pro rozhodování
Správná a efektivní rozhodnutí neuděláte bez dostatku relevantních informací. Abyste měli vždy přístup ke kvalitním podkladům, nastavíme pro vás informační
systém zajišťující provázanost dat. Informační systém K2 nabízí i kontrolní nástroje vyhledávající nestandardní a chybové záznamy v systému. Upozorní vás včas
na nesrovnalosti a díky tomu bude systém poskytovat opravdu přesné výsledky.
Zvýšení produktivity
Během pracovního procesu vás mohou zdržovat duplicitní činnosti, nebo komplikované vyhledávání užitečných informací. Tyto situace je třeba maximální
způsobem eliminovat. Náš špičkový informační systém vám to umožní. Jistě oceníte i možnost optimalizace a automatizace důležitých procesů, což zvýší rychlost
a produktivitu vaší činnosti a schopnost reagovat na aktuální situace.
Zvýšení příjmů
Nejen že vám Informační systém K2 usnadní snížení nákladů odhalením slabých míst a jejich nápravou. Poskytováním informací o volných kapacitách a jejich
optimálním využití vám umožní příjmy firmy ještě zvýšit! S jeho pomocí si snáze udržíte přehled o nevyužitých příležitostech a volném potenciálu.
Vyhodnocování a controlling
Mějte přehled o tom, co se děje ve vaší společnosti. Nabízíme vám možnost sledovat všechny důležité ukazatele, které potřebujete. Budete tak vždy vědět
co a jak ovlivňuje efektivitu práce, konkurenceschopnost či ziskovost vašich produktů a služeb.
26
Očekávání našich zákazníků se plní mnohem snáze, pokud
implementaci a servis mají na starosti odborníci s více
než desetiletou praxí. U nás to byla i v roce 2013 samozřejmost.
Adriana Šoltýsková, manažerka kvality
6. Certifikace
Vysokou úroveň námi poskytovaných služeb dokládají obdržené certifikáty a ocenění. Oprávněnost těchto certifikátů dokládají naši spokojení klienti.
Certifikace společnosti
ISO 9001:2009
CQS
IQNet
Certifikát členství ICT Unie s.r.o.
ISDOC - Deklarace o společném postupu v oblasti elektronické fakturace v ČR
SOLIDITET
Certifikace partnerů
Microsoft Gold Partner s kompetencemi:
■ Gold Application Development
■ Silver Business Intelligence
■ Silver Data Platform
HP Preferred Partner
Vmware Professional Solution Provider
Vmware Enterprise Service Provider
Veeam Silver ProPartner
Veeam Cloud Provider Silver
ESET Gold Partner
EMC Silver Partner
29
7. Podnikatelská činnost v roce 2013
Společnost K2 atmitec dosáhla v roce 2013 celkových tržeb za vlastní výkony a zboží ve výši 186.005 tis. Kč. Počet uzavřených licenčních smluv k IS K2 v roce
2013 byl 28 a průměrná cena licence činila 175.149 Kč.
Významné události a úspěchy společnosti v roce 2013
■ Představení nové verze K2 PORTAL.
■ Definování nového uživatelského rozhraní klientů IS K2.
■ Otevření vývoje na platformě iOS.
■ Budování komplexního ICT produktového portfolia firmy.
■ Pokračování v provozování Datového centra K2 a poskytování cloud computingových služeb.
■ Pokračování v cíleném jazykovém vzdělávání zaměstnanců.
■ Pokračování v budování pozice značky K2 atmitec na českém a středoevropském trhu.
■ Rozšíření zákaznického portfolia o dalších 28 zákazníků, mezi nimiž byly například společnosti
LETOVICKÉ STROJÍRNY, s.r.o., Universal Production Partners, a.s., D A S spol. s r. o.
Noví klienti Informačního systému K2 za rok 2013
Alkalize Europe s.r.o.
AVECAN SLOVAKIA, s.r.o.
D A S spol. s r. o.
Ellement, spol. s r.o.
CHI Beauty s.r.o.
LETOVICKÉ STROJÍRNY, s.r.o.
MEDISYNER s.r.o.
MiF, s.r.o.
Příbramská uzenina a.s.
SAPORT INTERNATIONAL s.r.o.
SOLARTEC s.r.o.
STÖLZLE - UNION s.r.o.
TOPGAL Slovensko
Universal Production Partners, a.s.
30
Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o.
BIC Ostrava s.r.o.
EDAS a.s.
HSK-GROUP, s.r.o.
Kámen, výrobní družstvo Pelhřimov
MAYBE STYLE s.r.o.
MiF Bohemia s.r.o.
MP LESY, spol. s r.o.
REMAQ, s.r.o.
SHP a.s.
Solartec SK s.r.o.
Sunmass spol. s r.o.
Tubi Italia Bohemia, s. r. o.
VANKA elektro s.r.o.
Také v roce 2013 jsme kladli důraz na férovost při obchodním
jednání a garanci cen zákazníkům z obchodní nabídky
v jednotlivých projektech.
Radana Chytilová, vedoucí obchodního oddělení
Se službou K2 analytics jsme se stali prvním tuzemským
ERP řešením na trhu, které nabízí plně mobilní vyhodnocování
aktuálních firemních dat.
Tomáš Szkandera, manažer vývoje
Struktura prodeje a výnosů
250 000
200 000
150 000
100 000
■ Tržby za HW
■ Tržby za služby HW
■ Tržby za K2
■ Tržby za služby K2
■ Tržby ostatní
50 000
0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Rok
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Tržby za HW
39 816 32 444 31 283
34 592
49 206 40 398 28 417 59 406
38 958
72 539 50 874
Tržby za služby HW
4 012
3 215
5 320
6 659
8 614
8 494
9 207
7 538
11 195
21 530 11 013
Tržby za K2
35 277 35 540 43 865
52 172
60 546 66 265 56 304 60 857
65 109
73 617 67 049
Tržby za služby K2
29 436 26 467 26 350
27 679
26 181 28 180 28 385 31 852
33 993
40 012 33 177
Tržby ostatní
167
1 756
1 199
4 241
9 382
12 042 23 892
Tržby celkem
108 541 97 666 106 818 121 102 144 714 145 093 123 512 163 894 158 637 219 740 186 005
Rok
Ostatní výnosy
Výnosy celkem
Index k předchozímu období 2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
1 580
3 220
1 670
1 387
1 576
3 133
8 211
6 597
6 817
5 582
7 047
108 282 100 490 111 827 123 125 146 641 148 226 131 723 170 491 165 454 225 322 193 052
0,981
0,928
1,113
1,101
1,191
1,011
0,889
0,889
0,970
1,362
0,857
33
V roce 2013 jsme pokračovali v optimalizaci účetních
a ekonomických modulů. Například nový modul Intrastat
některým zákazníkům ušetřil den a půl práce měsíčně.
Jarmila Šarmanová, manažerka vývoje
Průměrná smluvní cena prodané licence
696 743
480 402
417 212
389 308
369 488
329 672
273 074
250 424
276 373
264 175
175 149
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Počet uzavřených licenčních smluv IS K2 v letech
■ Počet smluv za rok
■ Celkem
608
589
562
682
654
625
506
460
413
357
299
50
2003
58
2004
56
2005
47
2006
46
2007
56
2008
27
2009
19
2010
17
2011
29
2012
28
2013
35
8. Politika kvality
Společnost K2 atmitec s.r.o. má vytvořen dokumentovaný systém managementu kvality podle ČSN EN ISO 9001:2009 pro vývoj, implementaci a servis
Informačního systému K2. Vedení společnosti dbá o naplňování strategie spočívající v důsledném dodržování, rozvíjení a snaze o neustálé zlepšování systému
managementu kvality odpovídajícího požadavkům normy ČSN EN ISO 9001:2009, dodržování legislativních předpisů a především splnění požadavků zákazníka.
Tato strategie se ve společnosti projevuje zejména vyhlášením politiky kvality a navazujících cílů kvality.
Politika kvality představuje celkové záměry a směr působení společnosti v oblasti kvality, oficiálně vyjádřené a vyhlášené vedením společnosti. Politika kvality patří
mezi nejvyšší priority ve společnosti a je závazná pro všechny zaměstnance společnosti K2 atmitec s.r.o. Politika kvality je zaměřena na trvalé zlepšování všech
procesů probíhajících ve společnosti s cílem dosažení spokojenosti zákazníků i zaměstnanců a zvýšení úspěšnosti společnosti.
Politika kvality
■ Dosahovat, udržovat a snažit se neustále zlepšovat úroveň kvality svých prací, služeb a výrobků. Našim zákazníkům chceme poskytnout důvěru,
že se požadavky na kvalitu dodávaných produktů plní a neustále zlepšují, díky efektivnímu řízení firemních procesů.
■ Zajišťujeme personální zdroje a finanční prostředky na dlouhodobý rozvoj a prosperitu společnosti a růst její hodnoty a tím umožňujeme dosahování
stanovených firemních cílů a naplňování požadavků systému kvality.
■ Seznamujeme zaměstnance se systémem řízení kvality tak, aby porozuměli požadavkům na úroveň kvality produktu, byli vedeni k odpovědnosti za naplňování
požadavků na kvalitu při jejich činnosti a aktivně se podíleli na zlepšování systému.
■ Úspěšně rozšiřujeme partnerskou síť a zároveň aktivně podporujeme stávající partnery poskytnutím stabilního zázemí a organizováním pravidelných
informačních workshopů.
■ Veškeré činnosti a procesy ve společnosti řídíme v souladu s certifikovaným systémem managementu kvality podle normy ČSN ISO 9001:2009 s ohledem
na stanovené i předpokládané požadavky a potřeby zákazníků, partnerů i dalších stran.
Úspěšné zavádění této politiky do praxe patří k předním úkolům vrcholového vedení společnosti.
Politika kvality společnosti je každoročně rozpracována do konkrétních cílů kvality.
Mezi primární cíle společnosti v roce 2013 patřilo:
■ Udržet spokojenost zákazníků K2 na stávající úrovni.
■ Definovat nový UI/UX design klientů IS K2, vytvořit systém generovaných formulářů pro více klientů K2.
■ Zpracování strukturovaného katalogu poskytovaných služeb (DC, KTP, implementace).
■ Přechod na plně automatický chod K2 Cloud v části IaaS a SaaS.
37
9. Personální politika
Hlavním cílem personální politiky společnosti K2 atmitec s.r.o. v roce 2013 bylo zvyšování odborné úrovně zaměstnanců firmy. Probíhala interní školení
obchodníků a pravidelné workshopy se zaměstnanci celé partnerské sítě. Firma aktivně podporuje jazykové znalosti všech svých zaměstnanců v každodenních
kurzech angličtiny, němčiny a ruštiny.
Průměrný počet zaměstnanců společnosti v roce 2013 činil 86 osob.
84,70 % všech zaměstnanců jsou vysokoškolsky vzdělaní a kvalifikovaní odborníci ve svém oboru, kteří se podílejí s plným osobním nasazením na uskutečňování
stanovených firemních záměrů a cílů.
Věková struktura zaměstnanců firmy je velmi mladá. Ve věkové kategorii 20 – 40 let se jich nachází 75,30 %.
Vývoj počtu zaměstnanců
Průměrný počet zaměstnanců v letech 2004 – 2013
82
2004
83
2005
86
87
2009
2010
90
87
86
2012
2013
Věk
ženy
muži
25-50
23
54
% podíl
27,06
63,53
78
76
76
2006
2007
2008
Struktura zaměstnanců k 31. 12. 2013 podle věku
■ 20-30 let 21 24,7 %
■ 31-40 let 43 50,6 %
■ 41-50 let 16 18,8 %
■ 51-60 let 4 4,7 %
■ 61-70 let 1 1,2 %
38
Struktura zaměstnanců k 31. 12. 2013 podle pohlaví a věku
2011
Struktura zaměstnanců k 31. 12. 2013 podle vzdělání
■ vysokoškolské
■ středoškolské
■ rekvalifikační kurz
■ vyučen
72 84,70 %
11 12,94 %
1 1,18 %
1 1,18 %
Víme, jak důležitá je zručnost uživatelů při práci s informačním
systémem - během roku 2013 jsme pro zákazníky uspořádali
více než 30 bezplatných vzdělávacích akcí.
Sabina Rychtářová, specialistka produktové podpory
10. Podnikatelské plány pro rok 2014
Pro rok 2014 jsme si stanovili tyto hlavní cíle:
■ Udržet spokojenost zákazníků K2 na stávající úrovni.
■ Dosáhnout meziročního nárůstu paušálních plateb za poskytnuté služby.
■ Pokračovat v rozšiřování celkového počtu uživatelů IS K2.
■ Přechod na plně automatický chod K2 Cloud v části SaaS.
■ Zpracování strukturovaného katalogu poskytovaných služeb.
■ Pokračovat v podpoře a rozvoji partnerské sítě.
Ekonomická část
Peněžní tok (v tis. Kč)
** Peněžní tok z provozní činnosti ** Peněžní tok z investiční činnosti
** Peněžní tok z finanční činnosti
2011
30 461
-32 098
4 280
2012
24 354
-6 435
-7 682
Dceřiné podniky (název a sídlo)
K2 atmitec Pardubice s.r.o., Na Vrtálně 84, Pardubice
K2 atmitec Slovensko s.r.o., Bratislavská 354/32, Dubnica nad Váhom
K2 atmitec Pelhřimov s.r.o., Myslotínská 1048, Pelhřimov
K2 connect solution s.r.o., Koksární 1097/7, Ostrava-Přívoz
Factory of Information Technologies s.r.o., Koksární 1097/7, Ostrava-Přívoz
FLORES PS s.r.o., tř. kpt. Jaroše č.or. 26, č.p. 1845, Brno
Osoby s více než 20% podílem na ZK (+ výše vkladu v %)
Ing. Luděk Vydra 40,00 %
40
2013
30 198
-12 789
-19 438
Potěšující je, že hospodářské výsledky v roce 2013
nás opět zařadily mezi sto nejúspěšnějších společností
působících v oblasti ICT v České republice.
Anna Bartlová, ekonomická ředitelka
ROZVAHA (v tis. Kč)
2011
2012
Aktiva celkem
167 883 208 071
A
Pohledávky za upsaný zákl. kapitál
B
Dlouhodobý majetek
102 652 100 071
B.I.
dl. nehmotný majetek
7 196 9 021
B.II.
dl. hmotný majetek
94 168 87 627
B.III.
dl. finanční majetek
1 288 3 423
B.III.1
z toho: podíly v ovládaných a řízených osobách
1 238 3 423
B.III.2
podíly v úč.jedn.pod podstatným vlivem
50 C
Oběžná aktiva
62 639 104 276
C.I.
zásoby
1 833 2 506
C.II.
dlouhodobé pohledávky
C.III.
krátkodobé pohledávky
51 574 82 301
C.IV.
finanční majetek
9 232 19 469
D.I.
Časové rozlišení
2 592 3 724
2011
2012
Pasiva celkem
167 883 208 071
A
Vlastní kapitál
55 120 71 239
A.I.
základní kapitál
1 600 1 600
z toho zákl. kapitál zapsaný v OR
1 600 1 600
A.II.
kapitálové fondy
-50 1 985
A.III.
fondy ze zisku
160 160
A.IV.
výsledek hospodaření minulých let
38 579 51 810
A.V.
výsledek hospod. běž. účet. období
14 831 15 684
B
Cizí zdroje
112 521 136 436
B.I.
rezervy
B.II.
dlouhodobé závazky
5 022 9 962
B.III.
krátkodobé závazky
48 942 74 031
B.IV.
bankovní úvěry a výpomoci
58 557 52 443
B.IV.1.
z toho: dlouhodobé bank. úv.
48 657 38 536
C.I.
Časové rozlišení
242 396
2013
170 304
101 639
18 195
77 616
5 828
5 828
65 998
1 669
46 889
17 440
2 667
2013
170 304
82 220
1 600
1 600
4 390
160
65 894
10 176
87 504
12 727
41 784
32 993
18 133
580
43
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (v tis. Kč)
2011
2012
I+II
Tržby za prodej zboží a výkony
160 201 220 417
I+II.1.
z toho: tržby za prodej vl. výr., služeb a zboží
158 636 219 740
II.2.
Změna stavu zásob vl. činnosti
-89 103
II.3.
Aktivace
1 654 574
A+B
Náklady vynaložené na prodané zboží a výkonová spotřeba
81 413 135 478
+
Přidaná hodnota
78 788 84 939
C
Osobní náklady
49 457 51 961
E
Odpisy dl. nehm. a hm. majetku
7 497 11 493
G
Změna stavu rezerv, opravných pol. v prov. oblasti
2 233 994
III+IV+VII
Jiné provozní výnosy
5 086 3 759
D+F+H+I
Jiné provozní náklady
2 143 1 998
*
Provozní hosp. výsledek
22 544 22 252
M.
Změna stavu rezerv a opr. položek ve finanční činnosti
VI+VII+VIII+IX+X+ XI+XII Jiné finanční výnosy
166 1 147
J+K+L+M+N+O+P+Q
Jiné finanční náklady a daň z příjmů
7 879 7 715
* - Q
Finanční výsledek hospod. vč. daně z příjmů z běžné činnosti
-7 713 -6 568
**
Výsledek hospod. za běžnou činnost
14 831 15 684
XIII
Mimořádné výnosy
R+S
Mimořádné náklady
*
Mimořádný výsledek hosp.
***
Výsledek hospod. za úč. období
14 831 15 684
44
2013
188 399
186 005
-205
2 599
108 505
79 894
52 778
13 821
-2 316
3 836
4 495
14 952
817
5 593
-4 776
10 176
10 176
Chceme zákazníkům maximálně usnadnit cestu k obchodním
úspěchům. Proto jsme v roce 2013 přišli s vlastním e-shopem
a novým modulem pro efektivní zpracování nabídek a poptávek.
Pavel Motan, obchodní ředitel
Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami
46
47
Zpráva auditora
48
49
Děkujeme všem obchodním partnerům za přízeň
a budeme se těšit na spolupráci v příštím roce.
K2 atmitec s.r.o.
Koksární 1097/7
702 00 Ostrava - Přívoz
tel.: +420 595 135 111
fax: +420 596 134 567
[email protected]
www.k2.cz
Download

zde - K2 atmitec s.r.o.