Obchodní akademie a Střední pedagogická škola Beroun
Seznam titulů české a světové literatury k ústní maturitní zkoušce
z českého jazyka pro obor Pedagogické lyceum a Předškolní a
mimoškolní pedagogika
2011/2012
Světová literatura do konce 19. století
Lev Nikolajevič Tolstoj – Anna Kareninová
Starý zákon
Henrik Ibsen – Nora
Ivan Olbracht – Biblické příběhy
Arthur Rimbaud – Opilý koráb
Sofokles – Král Oidipus
Emile Zola – Zabiják
Homér – Odyssea
Guy de Maupassant – Kulička
Ovidius – Proměny
Guy de Maupassant – Miláček
Giovanni Boccaccio – Dekameron
Robert Luis Stevenson – Podivný případ
Francois Villon – Závěť
doktora Jeckylla a pana Hyda
William Shakespeare – Sen noci Svatojánské
Oskar Wilde – Obraz Doriana Graye
William Shakespeare - Romeo a Julie
Anton Pavlovič Čechov – Povídky
William Shakespeare - Hamlet
Anton Pavlovič Čechov – Racek
Miguel de Cervantes Saavedra – Důmyslný
Edmond Rostand – Cyrano z Bergeracu
rytíř Don Quijote de la Mancha
Jules Verne – Tajuplný ostrov
Moliére – Lakomec
Hans Christian Andersen – Pohádky
Daniel Defoe - Robinson Crusoe
Jonathan Swift – Gulliverovy cesty
Carlo Goldoni – Sluha dvou pánů
Johan Wolfgang Goethe – Faust (1. díl)
Alexandr Sergejevič Puškin – Evţen Oněgin
Česká
E. A. Poe – Havran
Kosmas – Kronika česká
E. A. Poe – Jáma a kyvadlo
Jan Ámos Komenský – Labyrint světa a ráj
Viktor Hugo – Chrám Matky Boţí v Paříţi
srdce
Honoré de Balzac – Otec Goriot
F. L. Čelakovský – Ohlas písní českých
Nikolaj Vasiljevič Gogol – Revizor
K. H. Mácha – Máj
Charles Dickens – Oliver Twist
J. K. Tyl – Strakonický dudák
Charlotte Brontëová – Jana Eyrová
K. Havlíček Borovský – Tyrolské elegie
Charles Baudelaire – Květy zla
K. Havlíček Borovský – Epigramy
Fjodor Michailovič Dostojevskij – Zločin a
K. Havlíček Borovský – Král Lávra
trest
K. J. Erben – Kytice
K. J. Erben – Pohádky
Erich Maria Remarque – Na západní frontě
Boţena Němcová – Babička
klid
Boţena Němcová – Divá Bára
Erich Maria Remarque – Nebe nezná
Jan Neruda – Povídky malostranské
vyvolených
Jan Neruda – Balady a romance
John Steinbeck – O myších a lidech
Karolína Světlá – Vesnický román
John Steinbeck –Na plechárně
Jakub Arbes - Svatý Xaverius
Vladimir Nabokov – Lolita
J. V. Sládek – Básně
Jean-Paul Sartre – Zeď
J. V. Sládek – Zlatý máj
Antoin de Saint-Exupéry – Malý princ
Jaroslav Vrchlický – Poutí k Eldorádu
George Orwell – Farma zvířat
Jaroslav Vrchlický – Noc na Karlštejně
George Orwell – 1984
Svatopluk Čech – Nový epochální výlet pana
Alberto Moravia – Horalka
Broučka, tentokráte do XV. století
Mika Waltari – Egypťan Sinuhet
Julius Zeyer – Radúz a Mahulena
J. D. Sallinger- Kdo chytá v ţitě
Ladislav Stroupeţnický – Naši furianti
Robert Merle – Smrt je mým řemeslem
Alois Jirásek – Staré pověsti české
Ray Bradbury - 451º Fahrenheita
K. V. Rais – Kalibův zločin
J. R. R. Tolkien – Společenstvo prstenu
Bratři Mrštíkové – Maryša
William Golding – Pán much
Joseph Heller – Hlava XXII.
Literatura 20. a 21. století
Jack Kerouac – Na cestě
A. Solţenicyn – Jeden den Ivana Děnisoviče
Světová
Michail Šolochov – Osud člověka
Thomas Mann – Smrt v Benátkách
Ken Kesey – Vyhoďme ho z kola ven
Arthur Conan Doyle – Pes baskervilský
William Styron – Sophiina volba
Christian Morgenstern – Šibeniční písně
Umberto Eco – Jméno růţe
G. B. Shaw – Pygmalion
John Irving – Svět podle Garpa
Franz Kafka – Proces
Günter Grass – Plechový bubínek
Franz Kafka – Proměna
Christianne F. – My děti ze stanice ZOO
G. Apollinaire – Alkoholy
Haruki Murakami – Kafka na pobřeţí
G. Apollinaire – Pásmo
Haruki Murakami – Norské dřevo
Romain Rolland – Petr a Lucie
Jane Austinová – Pýcha a předsudek
Francis Scott Fitzgerald – Velký Gatsby
Lion Feuchtwanger – Ţidovka z Toleda
Česká literatura
Ernest Hemingway – Sbohem, armádo
Ernest Hemingway – Stařec a moře
František Gellner – Po nás ať přijde potopa
Ernest Hemingway – Komu zvoní hrana
Alois Jirásek – Lucerna
Viktor Dyk – Krysař
Petr Bezruč – Slezské písně
Václav Havel – Audience
Fráňa Šrámek – Splav
Václav Havel – Zahradní slavnost
Ivan Olbracht – Nikola Šuhaj loupeţník
Václav Havel – Pokoušení
Ivan Olbracht – O smutných očích Hany
Milan Kundera –Směšné lásky
Karadţičové
Milan Kundera – Ţert
J. a K. Čapkové – Ze ţivota hmyzu
Milan Kundera – Nesmrtelnost
Karel Čapek – RUR
Václav Kaplický – Kladivo na čarodějnice
Karel Čapek – Bílá nemoc
František Hrubín – Hirošima
Karel Čapek – Válka s mloky
František Hrubín – Romance pro křídlovku
Karel Čapek – Povídky z jedné kapsy
František Hrubín – Špalíček veršů a pohádek
Jiří Wolker – Těţká hodina
Egon Hostovský – Ţhář
Jiří Wolker – Host do domu
Bohumil Hrabal – Ostře sledované vlaky
Jaroslav Hašek – Osudy dobrého vojáka
Bohumil Hrabal – Obsluhoval jsem anglického
Švejka
krále
Vítězslav Nezval – Edison
Bohumil Hrabal – Postřiţiny
Vítězslav Nezval – Praha s prsty deště
Arnošt Lustig – Modlitba pro Kateřinu
Jaroslav Havlíček – Petrolejové lampy
Horowitzovou
Jaroslav Havlíček – Neviditelný
Václav Hrabě – Blues pro bláznivou holku
Vladislav Vančura – Rozmarné léto
Ludvík Vaculík – Český snář
Vladislav Vančura – Markéta Lazarová
Ota Pavel – Smrt krásných srnců
Jaroslav Seifert – Poštovní holub
Josef Škvorecký – Zbabělci
Jaroslav Seifert – Na vlnách T. S. F.
Vladimír Páral – Milenci a vrazi
Jaroslav Seifert – Morový sloup
Pavel Kohout – Katyně
Jaroslav Seifert – Maminka
Michal Viewegh – Báječná léta pod psa
Voskovec + Werich – Balada z hadrů
Jáchym Topol – Kloktat dehet
Voskovec + Werich –Vest pocket reue
Petr Šabach – Hovno hoří
Jan Werich – Fimfárum
Miloš Macourek – Pohádky
Eduard Petiška – Staré řecké báje a pověsti
Divadlo Járy Cimrmana – Dlouhý, Široký a
Karel Poláček – Bylo nás pět
Krátkozraký
Jiří Orten – Elegie
Divadlo Járy Cimrmana – Vyšetřování ztráty
Zdeněk Jirotka – Saturnin
třídní knihy
Josef Kainar – Lazar a píseň
Jiří Kolář – Prométheova játra
Jiří Weil – Ţivot s hvězdou
Jan Skácel – Smuténka
Ladislav Fuks – Pan Theodor Mundstock
Ladislav Fuks – Spalovač mrtvol
Kritéria výběru – Základní úroveň obtížnosti
Okruh
Celkem 20
Světová a česká literatura od počátků do konce 19. století minimálně 4
Světová literatura 20. a 21. století
minimálně 4
Česká literatura 20. a 21. století
minimálně 5
Kompletní výběr – 20 knih, z toho alespoň 1 poezie, 1 drama a 1 próza
Ze všech okruhů maximálně 2 knihy z dětské literatury
Kritéria výběru – Vyšší úroveň obtížnosti
Okruh
Celkem 30
Světová a česká literatura od počátků do
min. 3
konce 18. století
Světová poezie a próza 19. století
min. 2
Česká poezie a próza 19. století
min. 2 (1 poezie)
Světové a české drama 19. a 20. století
min. 2
Světová a česká poezie 20. a 21. století
min. 2
Světová próza 20. a 21. století
min. 3
Česká próza 20. a 21. století
min. 4
Kompletní výběr – 30 knih, z toho alespoň 1 poezie, 1 drama a 1 próza
Ze všech okruhů maximálně 2 knihy z dětské literatury
Beroun, 30. září 2011
……………………………………..
Ing. Šlemín Ivan
ředitel školy
Download

Seznam titulů české a světové literatury k ústní maturitní zkoušce z