2013 YILI CİVATA İHTİYAÇLARI
Sıra
no
CİNSİ
ETİNORM
Altı köşe başlı altı köşe somunlu metrik demir Cıvata,
Cıvata
TS 1021-Mart 1984 Mlz. 4.6, Somun TS1026/1 aralık 1982 mlz.5
Tolerans düzeyi:C
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
019
019
019
019
019
019
019
019
019
019
019
019
019
019
019
019
019
019
019
019
010
010
010
010
010
010
010
010
010
010
010
010
010
010
010
010
010
010
010
010
0043
0044
0062
0063
0064
0065
0066
0067
0068
0069
0070
0071
0082
0100
0101
0102
0103
0104
0105
0106
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
10 x 30 mm ( TS 1021/2)
10 x 40 mm ( TS 1021/2)
12 x 30 mm ( TS 1021/2)
12 x 40 mm ( TS 1021/2)
12 x 50 mm ( TS 1021/5)
12 x 60 mm ( TS 1021/5)
12 x 70 mm ( TS 1021/5)
12 x 80 mm ( TS 1021/5)
12 x 90 mm ( TS 1021/5)
12 x 100 mm ( TS 1021/5)
12 x 110 mm ( TS 1021/5)
12 x 120 mm ( TS 1021/5)
14 x 50 mm ( TS 1021/5)
16 x 30 mm ( TS 1021/3)
16 x 40 mm ( TS 1021/2)
16 x 50 mm ( TS 1021/2)
16 x 60 mm ( TS 1021/5)
16 x 70 mm ( TS 1021/5)
16 x 80 mm ( TS 1021/5)
16 x 90 mm ( TS 1021/5)
Birimi
MALZEMENİN
Armt
Kozlu
Üzlmz
Krdn
Amsr
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
0
0
2000
2000
1000
1000
500
500
0
0
0
0
0
1000
1000
1000
1000
2000
5000
6000
3400
2000
2500
2500
0
0
560
0
1100
2020
250
900
20
0
0
1000
2200
2000
1000
1200
0
0
200
3000
250
2000
500
750
200
250
0
0
0
6000
0
0
0
250
1000
1000
0
0
2000
3000
5000
1000
500
500
5000
0
0
0
0
500
3000
8000
8000
5000
5000
5000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Bu belge 5070 sayılı kanuna göre elektronik imzalıdır. Doğrulama yazılımı kullanarak belge üzerindeki imzaları görebilirsiniz.(This document has been signed electronically.)
Mad.
Enerji
Mak.
Yönetimi
Fab.İş.
ve
Müd
Elektrifi
kasyon
Şube
Müd.
0
0
0
0
500
0
500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1000
0
200
0
200
0
0
0
0
0
Toplam
Miktar
3400
2000
7200
11000
6250
4000
2060
1750
6300
2270
250
900
20
7500
4000
11000
11400
9450
12000
13200
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
019 010 0107
019 010 0108
019 010 0109
019 010 0110
019 010 0121
019 010 0140
019 010 0141
019 010 0142
019 010 0143
019 010 0144
019 010 0145
019 010 0146
019 010 0147
019 010 0148
019 010 0149
019 010 0151
019 010 0161
019 010 0162
019 010 0163
019 010 0164
019 010 0165
019 010 0166
019 010 0169
019 010 0184
019 010 0185
019 010 0187
019 010 0189
019 010 0190
019 010 0230
019 010 0225
M 16 x 100 mm ( TS 1021/5)
M 16 x 110 mm ( TS 1021/5)
M 16 x 120 mm ( TS 1021/5)
M 16 x 140 mm ( TS 1021/5)
M 18 x 50 mm ( TS 1021/6)
M 20 x 40 mm ( TS 1021/2)
M 20 x 50 mm ( TS 1021/2)
M 20 x 60 mm ( TS 1021/2)
M 20 x 70 mm ( TS 1021/5)
M 20 x 80 mm ( TS 1021/5)
M 20 x 90 mm ( TS 1021/5)
M 20 x 100 mm ( TS 1021/5)
M 20 x 110 mm ( TS 1021/5)
M 20 x 120 mm ( TS 1021/5)
M 20 x 140 mm ( TS 1021/5)
M 20 x 160 mm ( TS 1021/5)
M 22 x 50 mm. ( TS 1021/9)
M 22 x 60 mm. ( TS 1021/9)
M 22 x 70 mm. ( TS 1021/9)
M 22 x 80 mm. ( TS 1021/9)
M 22 x 90 mm. ( TS 1021/9)
M 22 x 100 mm. ( TS 1021/9)
M 22 x 140 mm ( TS 1021/9)
M 24 x 90 mm ( TS 1021/5)
M 24 x 100 mm ( TS 1021/5)
M 24 x 120 mm ( TS 1021/5)
M 24 x 160 mm. ( TS 1021/5)
M 24 x 130 mm. ( TS 1021/5)
M 30 x 180 mm. ( TS 1021/5)
M 30 x 100 mm. ( TS 1021/5)
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
6000
2000
500
0
0
1000
1000
0
0
0
200
200
0
200
200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Bu belge 5070 sayılı kanuna göre elektronik imzalıdır. Doğrulama yazılımı kullanarak belge üzerindeki imzaları görebilirsiniz.(This document has been signed electronically.)
7000
0
0
100
100
1800
1300
300
3000
0
0
0
0
900
200
100
100
100
200
100
250
100
500
0
0
0
100
100
400
300
3000
0
0
0
0
500
500
500
100
0
0
1000
0
0
1000
500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
250
0
0
0
0
6000
1000
1000
0
0
0
1000
500
500
500
500
500
500
1000
200
500
0
0
0
0
0
0
0
500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
250
0
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22000
3000
1500
100
100
3550
3800
1400
3600
500
700
1700
500
2100
1600
1100
100
100
200
100
250
100
500
500
100
250
100
100
400
300
Altı köşe başlı altı köşe somunlu metrik Çelik Cıvata Cıvata TS
1021- Mart 1984 Mlz.8.8, Somun TS 1026/2- aralık1982 Mlz.8
Tolerans düzeyi: A
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
019 011 0400
019 011 0403
019 011 0879
019 011 0406
019 011 0410
019 011 0411
019 011 0412
019 011 0413
019 011 0414
019 011 0415
019 011 0416
019 011 0417
019 011 0418
019 011 0421
019 011 0422
019 011 0423
019 011 0424
019 011 0425
019 011 0426
019 011 0427
019 011 0428
019 011 0429
019 011 0430
019 011 0433
019 011 0441
019 011 0443
019 011 0444
M 4 x 40 mm.( TS 1021/1)
M 5 x 20 mm.( TS 1021/1)
M 5x35 mm. (TS 1021/4)
M 5 x 50 mm.( TS 1021/1)
M 6 x 15 mm.( TS 1021/1)
M 6 x 20 mm( TS 1021/1)
M 6 x 25 mm( TS 1021/1)
M 6 x 30 mm( TS 1021/4)
M 6 x 40 mm( TS 1021/4)
M 6 x 50 mm( TS 1021/4)
M 6 x 60 mm( TS 1021/4)
M 6 x 70 mm( TS 1021/4)
M 6 x 80 mm( TS 1021/5)
M 8 x 20 mm( TS 1021/1)
M 8 x 25 mm.( TS 1021/1)
M 8 x 30 mn( TS 1021/1)
M 8 x 40 mm( TS 1021/4)
M 8 x 50 mm( TS 1021/4)
M 8 x 60 mm( TS 1021/4)
M 8 x 70 mm( TS 1021/4)
M 8 x 80 mm( TS 1021/4)
M 8 x 90 mm( TS 1021/4)
M 8 x 100 mm ( TS 1021/4)
M 10 x 15 mm.( TS 1021/1)
M 10 x 20 mm( TS 1021/1)
M 10 x 30 mm( TS 1021/1)
M 10 x 40 mm( TS 1021/4)
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
0
0
0
0
0
500
500
1000
1000
500
500
500
0
1000
0
3000
1000
500
500
500
0
0
0
0
1000
1000
1000
Bu belge 5070 sayılı kanuna göre elektronik imzalıdır. Doğrulama yazılımı kullanarak belge üzerindeki imzaları görebilirsiniz.(This document has been signed electronically.)
800
0
0
400
0
2600
600
2400
800
400
300
100
100
3300
650
4000
1300
600
900
300
300
150
250
0
750
2500
2200
0
0
0
0
0
2000
1000
1000
250
250
250
250
250
1000
0
1000
500
500
500
0
0
0
0
0
1000
1000
1000
0
0
0
0
0
500
500
500
500
500
0
0
0
2000
0
2000
500
1500
500
500
0
0
0
0
500
1000
1000
0
0
0
0
0
1000
500
500
500
500
500
500
500
0
0
500
500
500
500
500
500
500
500
0
500
500
500
0
4000
2000
0
3000
500
100
1000
0
150
100
0
0
750
3000
200
0
0
500
250
0
0
0
1000
2000
2500
500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
800
4000
2000
400
3000
7100
3200
6400
3050
2300
1650
1350
850
8050
3650
10700
3800
3600
3400
2050
800
650
750
1000
5750
8500
6200
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
019 011 0445
019 011 0446
019 011 0447
019 011 0448
019 011 0449
019 011 0450
019 011 0460
019 011 0462
019 011 0463
019 011 0464
019 011 0465
019 011 0466
019 011 0467
019 011 0468
019 011 0469
019 011 0575
019 011 0480
019 011 0482
019 011 0501
019 011 0502
019 011 0503
019 011 0504
019 011 0505
019 011 0506
019 011 0507
019 011 0540
019 011 0541
019 011 0542
019 011 0543
019 011 0544
019 011 0546
019 011 0548
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
10 x 50 mm ( TS 1021/4)
10 x 60 mm( TS 1021/4)
10 x 70 mm( TS 1021/4)
10 x 80 mm.( TS 1021/4)
10 x 90 mm.( TS 1021/4)
10 x 100 mm.( TS 1021/4)
12 x 20 mm( TS 1021/1)
12 x 30 mm( TS 1021/1)
12 x 40 mm( TS 1021/1)
12 x 50 mm( TS 1021/4)
12 x 60 mm( TS 1021/4)
12 x 70 mm( TS 1021/4)
12 x 80 mm( TS 1021/4)
12 x 90 mm( TS 1021/4)
12 x 100 mm( TS 1021/4)
22 x 250 mm.( TS 1021/4)
14 x 30 mm( TS 1021/1)
14 x 50 mm( TS 1021/4)
16 x 40 mm( TS 1021/1)
16 x 50 mm( TS 1021/1)
16 x 65 mm( TS 1021/4)
16 x 70 mm( TS 1021/4)
16 x 80 mm( TS 1021/4)
16 x 90 mm( TS 1021/4)
16 x 100 mm( TS 1021/4)
20 x 40 mm( TS 1021/1)
20 x 50 mm( TS 1021/1)
20 x 60 mm( TS 1021/1)
20 x 70 mm( TS 1021/1)
20 x 80 mm( TS 1021/4)
20 x 100 mm( TS 1021/4)
20 x 120 mm( TS 1021/4)
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
1000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Bu belge 5070 sayılı kanuna göre elektronik imzalıdır. Doğrulama yazılımı kullanarak belge üzerindeki imzaları görebilirsiniz.(This document has been signed electronically.)
1250
500
200
300
250
250
170
800
0
0
0
0
0
0
300
200
100
0
0
0
0
400
0
0
1000
100
175
400
0
1000
0
800
500
1000
500
0
500
500
0
500
500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
250
0
500
1000 1000
5000
500
500
2000
1000
500
1500
500
500
2000
0
500
1000
0
0
1500
0
0
500
0
0
1000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1000
300
1000
0
500
1000
24000 20000 16000
0
0
0
500
0
2000
0
0
2000
0
0
0
0
0
500
500
0
500
0
0
1000
0
300
0
0
200
500
0
0
500
0
0
500
250
250
200
150
0
0
0
3500
5000
500
250
200
0
200
0
0
0
200
1000
1500
0
0
250
0
0
250
0
750
0
200
0
200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4500
1750
1400
450
250
250
920
11300
8000
3500
3250
1700
1500
700
1300
200
100
200
3300
3000
71000
400
2750
2000
1000
850
1175
2150
300
1900
500
1500
110
111
112
019 011 0585 M 24 x 100 mm( TS 1021/4)
019 011 0587 M 24 x 120 mm.( TS 1021/4)
019 011 0590 M 24 x 180 mm.( TS 1021/4)
Adet
Adet
Adet
0
0
0
0
100
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1000
0
0
0
0
0
1000
100
100
Adet
Adet
0
0
0
0
1500
500
250
500
0
0
0
0
0
0
1750
1000
Adet
Adet
0
0
0
0
500
500
6000
2000
2000
2000
0
0
0
0
8500
4500
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
0
0
0
0
0
1000
0
1000
0
0
0
300
300
0
300
300
0
0
200
1400
200
800
1400
1150
1000
600
300
400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200
1400
200
1100
1700
1150
1500
900
300
400
Altı köşe başlı altı köşe emniyet somunlu ( PVC contalı) metrik
çelik Cıvata , Cıvata TS 1021/4- Mart 1984 Mlz.8.8 , Somun TS
1026/22- aralık1982 Mlz:8 Tür I- Kolon 1 Tolerans Düzeyi:A
113
114
019 011 0664
019 011 0745
M 12 x 50 mm
M 20 x 80 mm
Altı köşe başlı metrik çelik Cıvata TS 1021/1- Mart 1984 Mlz.8.8
Tolerans düzeyi: A
115
116
019 013 0321
019 013 0361
M 8 x 20 mm
M 12 x 25 mm
Havşa - düz başlı, tırnaklı, altı köşe somunlu metrik demir cıvata,
Cıvata TS 1023/9- mart 1988 mlz 4.6, Somun TS 1026/1 aralık 1982
mlz.5 Tolerans düzeyi:C
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
019 022 0040
019 022 0042
019 022 0043
019 022 0044
019 022 0061
019 022 0062
019 022 0063
019 022 0064
019 022 0065
019 022 0066
019 022 0081
M 12 x 25 mm.
M 12 x 40 mm
M 12 x 50 mm.
M 12 x 60 mm.
M 16 x 40 mm
M 16 x 50 mm
M 16 x 60 mm
M 16 x 70 mm
M 16 x 80 mm
M 16 x 90 mm.
M 20 x 50 mm.
Bu belge 5070 sayılı kanuna göre elektronik imzalıdır. Doğrulama yazılımı kullanarak belge üzerindeki imzaları görebilirsiniz.(This document has been signed electronically.)
128
129
130
019 022 0082
019 022 0083
019 022 0084
M 20 x 60 mm.
M 20 x 70 mm.
M 20 x 80 mm.
Adet
Adet
Adet
0
0
0
400
200
200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
400
200
200
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
400
1200
600
2500
2000
1500
700
0
900
600
0
0
0
1000
0
0
0
250
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
500
0
0
500
500
0
1000
0
100
0
750
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
900
1700
600
4500
2000
1600
700
1500
1000
600
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
0
0
0
0
0
0
0
0
1500
2700
3100
3000
4000
3000
0
3000
250
250
250
0
0
1000
500
1000
500
500
500
500
3000
300
0
0
0
0
1000
1000
1000
0
750
0
0
0
0
0
0
200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2250
3450
4850
4500
8000
4500
1250
4000
Altı köşe metrik vidalı somun TS 1026/1- aralık1982 Mlz.5
Tolerans düzeyi: C
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
019 032 0012
019 032 0014
019 032 0015
019 032 0016
019 032 0017
019 032 0018
019 032 0019
019 032 0020
019 032 0022
019 032 0032
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
10 mm
12 mm
14 mm.
16 mm
18 mm
20 mm
22 mm
24 mm
30 mm
38 mm.
Düz, altı köşe başlı civatalat için çelik rondela TS79/2-şubat 1974 A
biçimli mlz.st.37 Tolerans düzeyi: O
141
142
143
144
145
146
147
148
019
019
019
019
019
019
019
019
040
040
040
040
040
040
040
040
0010
0011
0012
0013
0015
0017
0018
0019
Rondela
Rondela
Rondela
Rondela
Rondela
Rondela
Rondela
Rondela
A
A
A
A
A
A
A
A
6,4
8,4
10,5
13
17
21
23
25
Yaylı, yarıklı düz ağızlı (B-Biçimli) rondela TS-79/27 - Şubat-1974
1.Kalite
Bu belge 5070 sayılı kanuna göre elektronik imzalıdır. Doğrulama yazılımı kullanarak belge üzerindeki imzaları görebilirsiniz.(This document has been signed electronically.)
149
150
151
152
153
154
155
156
019 043 0010
019 043 0011
019 043 0012
019 043 0013
019 043 0015
019 043 0016
019 043 0017
019 043 0021
Yaylı
Yaylı
Yaylı
Yaylı
Yaylı
Yaylı
Yaylı
Yaylı
Rondela
Rondela
Rondela
Rondela
Rondela
Rondela
Rondela
Rondela
B
B
B
B
B
B
B
B
6
8
10
12 kalınlık 4 mm.
16
18
20
30
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
0
400
0
0
0
250
0
650
0
0
0
0
0
0
0
1000
3000
0
10000
2000
4000
0
0
250
0
250
0
0
0
1000
1000
1000
1000
500
500
0
500
500
500
500
0
0
0
250
250
1000
1000
0
250
200
0
0
0
0
0
0
0
2750
5000
2500
12750
2500
4750
200
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
800
150
150
0
300000
0
500
150
1100
1000
0
0
1000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
250
200
500
0
100
300
200
0
0
0
0
1000
1000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
250
1000
650
150
100
300300
200
500
150
1100
1000
1000
1000
1000
0
0
3000
1000
2000
0
0
6000
Çatal pim (Kopilya) ( maşa biçimli) TS 2339/1-Fe Nisan 1976
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
019 044 0063
019 044 0065
019 044 0072
019 044 0078
019 044 0081
019 044 0082
019 044 0083
019 044 0085
019 044 0089
019 044 0095
019 044 0097
019 044 0117
019 044 0119
019 044 0120
Çatal pim
Çatal pim
Çatal pim
Çatal pim
Çatal pim
Çatal pim
Çatal pim
Çatal pim
Çatal pim
Çatal pim
Çatal pim
Çatal Pim
Çatal Pim
Çatal Pim
Ø 3x 30 mm
Ø 3x 40 mm
Ø 4x 30 mm
Ø 4x 60 mm
Ø 5x 30 mm
Ø 5x 32 mm
Ø 5x 40 mm
Ø 5x 50 mm
Ø 5x 70 mm
Ø 6x 60 mm
Ø 6,3 x 71 mm
Ø 8 x 80 mm
Ø 8 x 100 mm
Ø 10 x 60 mm
Altı köşe başlı, dört köşe somunlu metrik ince diş çelik cıvata
Yüzey kalitesi:A
171
019 011 0763 M 12 x 1 x 40 mm (MİD-168/9 no'lu resme göre imal edilecektir)
Adet
Baştanbur Bağlantı Cıvataları
Bu belge 5070 sayılı kanuna göre elektronik imzalıdır. Doğrulama yazılımı kullanarak belge üzerindeki imzaları görebilirsiniz.(This document has been signed electronically.)
172
019 046 0343
M 16 x 1,5x 80 mm (Baştanbur bağlantı civatası ve somunu MEK-1316
no'lu resme göre imal edilecek)
Adet
173
019 046 0347
M 24x 2x 150 mm (Baştanbur bağlantı civatası ve somunu
MEK-1315 no'lu resme göre imal edilecek)
Adet
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
019 019 1523
019 019 1602
019 019 1608
019 019 1775
019 019 2295
019 019 2313
019 019 2365
019 019 2367
019 019 2372
019 019 2416
019 019 2418
019 019 4648
019 019 4676
019 019 4703
019 019 4704
019 019 4705
019 019 4759
019 019 4788
019 019 9289
019 019 7279
Akülü lokomotif civataları
UNC 5/32'' x 70 mm G:32 yarım diş, somunlu çelik cıvata Mlz.:8.8
UNC 3/8'' x 45 mm G:16 yarım diş, somunlu çelik cıvata Mlz.:8.8
UNC 3/8'' x 75 mm G:16 yarım diş, somunlu çelik cıvata Mlz.:8.8
UNC 7/8'' x 90 mm G:9 yarım diş, somunlu çelik cıvata Mlz.:8.8
UNC 3/16'' x 120 mm G:24 yarım diş somunsuz çelik cıvata Mlz:8.8
UNC 1/4'' x 60 mm G:20 yarım diş somunsuz çelik cıvata Mlz:8.8
UNC 3/8'' x 50 mm G:16 yarım diş somunsuz çelik cıvata Mlz:8.8
UNC 3/8'' x 60 mm G:16 yarım diş somunsuz çelik cıvata Mlz:8.8
UNC 3/8'' x 90 mm G:16 yarım diş somunsuz çelik cıvata Mlz:8.8
UNC 1/2'' x 30 mm G:13 yarım diş somunsuz çelik cıvata Mlz:8.8
UNC 1/2'' x 40 mm G:13 yarım diş somunsuz çelik cıvata Mlz:8.8
UNC 3/8'' x 30 mm G:16 tam diş somunsuz çelik cıvata Mlz:8.8
UNC 7/16'' x 30 mm G:14 tam diş somunsuz çelik cıvata Mlz:8.8
UNC 1/2'' x 30 mm G:13 tam diş somunsuz çelik cıvata Mlz:8.8
UNC 1/2'' x 35 mm G:13 tam diş somunsuz çelik cıvata Mlz:8.8
UNC 1/2'' x 40 mm G:13 tam diş somunsuz çelik cıvata Mlz:8.8
UNC 5/8'' x 40 mm G:11 tam diş somunsuz çelik cıvata Mlz:8.8
UNC 3/4'' x 50 mm G:10 tam diş somunsuz çelik cıvata Mlz:8.8
UNF 5/8'' x 50 mm G:18 tam diş somunsuz çelik cıvata Mlz:8.8
UNF 5/8" x 60 mm yarım diş çelik cıvata
019 040 0212
019 040 0213
019 040 0214
019 040 0216
019 040 0218
019 040 0219
Düz Rondelalar
Düz Rondela 1/8''
Düz Rondela 5/32''
Düz Rondela 3/16''
Düz Rondela 1/4''
Düz Rondela 3/8''
Düz Rondela 7/16''
194
195
196
197
198
199
500
200
1000
0
250
0
0
1950
500
500
500
0
0
0
0
1500
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200
0
0
0
0
0
0
0
200
150
0
0
250
150
0
0
0
300
300
250
0
0
0
0
0
0
200
200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200
200
200
200
200
400
100
100
200
0
0
1000
0
2000
0
100
0
0
200
0
0
0
0
100
300
0
0
0
0
0
0
0
300
300
300
300
400
400
500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
400
350
200
300
750
550
100
100
200
300
300
1250
500
2300
300
400
400
400
900
200
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2000
0
0
0
0
0
0
0
0
500
500
500
1000
1000
500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
500
500
500
3000
1000
500
Bu belge 5070 sayılı kanuna göre elektronik imzalıdır. Doğrulama yazılımı kullanarak belge üzerindeki imzaları görebilirsiniz.(This document has been signed electronically.)
200
201
202
Yaylı Rondelalar
019 043 0216 Yaylı Rondela 1/4''
019 043 0219 Yaylı Rondela 7/16''
019 043 0222 Yaylı Rondela 3/4''
Alev Sızdırmaz Elektrik Motoru Civataları
M 8 x 30 mm Altı köşe başlı cıvata ( C - 193 - 19 / 4³ no'lu resme göre
imal edilecektir)
M 10 x 30 mm Altı köşe başlı cıvata ( C - 194 - 19 / 3² no'lu resme göre
imal edilecektir)
M 12 x 30 mm Silindirik başlı allen cıvata ( C - 253 - 49 no'lu resme göre
imal edilecektir)
M 16 x 54 mm Silindirik başlı allen cıvata ( C - 253 - 50 no'lu resme göre
imal edilecektir)
M 8 x 30 mm Üçgen başlı cıvata ( C - 194 - 21 / 2² no'lu resme göre imal
edilecektir)
M 8 x 48 mm Üçgen başlı cıvata ( C - 193 - 12 no'lu resme göre imal
edilecektir)
M 8 x 55 mm Üçgen başlı cıvata ( C - 194 - 12 no'lu resme göre imal
edilecektir)
M 10 x 25 mm Üçgen başlı cıvata ( C - 193 - 11 no'lu resme göre imal
edilecektir)
M 12 x 25 mm Üçgen başlı cıvata ( C - 194 - 11 no'lu resme göre imal
edilecektir)
203
019 013 0623
204
019 013 0643
205
019 013 0161
206
019 046 0220
207
019 052 0086
208
019 052 0090
209
019 052 0091
210
019 052 0106
211
019 052 0119
212
213
214
Düz silindirik başlı, düz tornavida yarıklı, dibe kadar dişli vida
019 047 0426 UNC 6 Ø 3,505x32x15
019 047 0466 UNC 6 Ø 3,505x32x23
019 047 0467 UNC 6 Ø 3,505x32x28
215
216
UNC Somun
019 031 0018 3/4"UNC Somun x 20 mm. G10
Yarıklı pim TS 2424/1 Ekim 1976 Düz- Tip A-Tür II (DIN 1481)
Sertlik:VSD 442-512 kgf/mm² Malzeme:55 Si 7 Yüzey kalitesi: O
019 045 0199 8 x 40 mm.
Adet
Adet
Adet
0
0
0
500
0
500
0
0
0
500
500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1000
500
500
100
1000
0
200
100
2000
0
3400
100
1000
0
200
100
2000
0
3400
0
200
0
200
0
2000
0
2400
0
0
0
200
0
1000
0
1200
0
500
0
200
0
500
0
1200
0
0
0
200
0
500
0
700
0
0
0
0
0
500
0
500
0
0
0
200
0
1000
0
1200
Adet
0
0
0
200
0
500
0
700
Adet
Adet
Adet
0
0
0
250
250
250
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
250
250
250
Adet
0
200
0
0
0
0
0
200
Adet
0
1100
0
0
0
0
0
1100
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Bu belge 5070 sayılı kanuna göre elektronik imzalıdır. Doğrulama yazılımı kullanarak belge üzerindeki imzaları görebilirsiniz.(This document has been signed electronically.)
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
019 046 0108
019 046 0110
019 046 0112
019 046 0113
019 046 0120
019 046 0122
019 046 0123
019 046 0125
019 046 0127
019 046 0129
019 046 0140
019 046 0142
019 046 0143
019 046 0145
019 046 0160
019 046 0173
019 046 0216
019 046 0218
019 046 0222
236
237
238
239
240
241
242
243
244
019 048 0074
019 048 0031
019 048 0032
019 048 0080
019 048 0082
019 048 0083
019 048 0041
019 048 0043
019 048 0045
245
019 047 0031
Allen başlı civatalar TS 1020/10 Aralık 1975 Mlz.8.8 Somun TS
1026/22 Aralık 1982 Mlz.8 Tür I-Kolon 2 Tolerans düzeyi:A
M 6 x 25 mm.
M 6 x 35 mm.
M 6 x 50 mm.
M 8 x 10 mm.
M 8 x 20 mm.
M 8 x 25 mm.
M 8 x 30 mm.
M 8 x 40 mm.
M 8 x 50 mm.
M 8 x 60 mm.
M 10 x 20 mm
M 10 x 25 mm
M 10 x 30 mm.
M 10 x 40 mm.
M 12 x 25 mm.
M 12 x 100 mm.
M 16 x 35 mm.
M 16 x 45 mm.
M 16 x 65 mm
Yuvarlak başlı, düz tornavida yarıklı, dibe kadar dişli vida, TS
1020/16
M 3x30 mm.
M 4x15 mm.
M 4x20 mm.
M 4x30 mm.
M 4x40 mm.
M 4,5 x10 mm.
M 5x20 mm.
M 5x30 mm.
M 6x20 mm.
Düz silindirik başlı,düz tornavida yarıklı, dibe kadar dişli vida,TS
1020/8
M 4x15 mm. Silindir başlı
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
580
0
0
0
0
200
400
300
0
450
250
500
200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200
0
0
1500
1500
1500
1800
200
0
0
200
0
0
0
0
200
100
200
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200
100
580
1500
1500
1500
1800
400
400
300
200
450
250
500
200
200
100
200
100
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1300
0
800
800
300
700
300
300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
600
0
0
0
0
0
0
1500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1300
600
800
800
300
700
300
300
1500
Adet
0
0
0
0
0
600
0
600
Bu belge 5070 sayılı kanuna göre elektronik imzalıdır. Doğrulama yazılımı kullanarak belge üzerindeki imzaları görebilirsiniz.(This document has been signed electronically.)
246
247
248
249
019 047 0045
019 047 0084
019 047 0093
019 047 0079
M 6x20 mm. Silindir başlı
M 6x10 mm. Silindir başlı
M 6x45 mm. Silindir başlı
M 5x30 mm. Somunlu cıvata
Adet
Adet
Adet
Adet
0
0
0
0
0
0
0
200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1500
1000
1000
0
0
0
0
0
1500
1000
1000
200
Kutu
Kutu
Kutu
Kutu
Kutu
Kutu
Kutu
Kutu
Kutu
Kutu
Kutu
Kutu
Kutu
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
10
10
10
20
20
20
20
20
10
10
10
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
10
10
10
20
20
20
20
20
10
10
10
10
200
400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200
400
1500
800
0
0
1500
800
0
0
0
0
0
0
200
200
300
200
100
100
200
200
300
200
100
100
Havşa başlı, düz tornavida yarıklı ağaç vidası, DIN 97
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
019 068 0065
019 068 0076
019 068 0078
019 068 0079
019 068 0080
019 068 0095
019 068 0105
019 068 0106
019 068 0107
019 068 0109
019 068 0110
019 068 0111
019 068 0112
17x17 mm.
18x20 mm.
18x25 mm
18x30 mm.
18x35 mm.
19x35 mm.
20x20 mm.
20x25 mm.
20x30 mm.
20x35 mm.
20x40 mm.
20x45 mm.
20x50 mm.
263
264
Altıköşe başlı altı köşe somunlu whitworth cıvata
019 010 0425 5/16'' x 50 mm. Cıvata
019 010 0464 1/2'' x 50 mm. Cıvata
Adet
Adet
0
0
265
266
Havşa başlı, düz tornavida yarıklı, dibe kadar dişli vida
019 051 0048 M 6x35 mm. Havşa başlı cıvata
019 051 0084 M 6x10 mm.Havşa başlı cıvata
Adet
Adet
0
0
267
268
269
270
271
272
019 068 0390
019 068 0395
019 068 0425
019 068 0412
019 068 0468
019 068 0472
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
0
0
0
0
0
0
Yıldız başlı sunta vidası
3,5 x 20
3,5 x 35
4,5 x 40
4,0 x 50
6,0 x 70
6,0 x 100
Bu belge 5070 sayılı kanuna göre elektronik imzalıdır. Doğrulama yazılımı kullanarak belge üzerindeki imzaları görebilirsiniz.(This document has been signed electronically.)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
273
Havşa başlı, metrik vidalı düz yarıklı, altı köşe somunlu metrik
demir cıvata Cıvata: TS 1023-Mart 1988 Mlz. Kal:4.6 Somun TS
1026/1-Aralık 1982 Mlz. Kal:5 Tolerans düzeyi: (C)
TS 1023/9 malzeme 4.6 somun TS 1026/1
019 051 0062 M12 x 40 mm.
Adet
0
0
0
0
0
5000
0
5000
274
275
Yuvarlak başlı demir perçin Mlz. St 34
019 072 0023 4X15
022 084 0166 Altıköşe M8 mm. pirinç somun
Kg
Adet
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
1500
0
0
4
1500
Bu belge 5070 sayılı kanuna göre elektronik imzalıdır. Doğrulama yazılımı kullanarak belge üzerindeki imzaları görebilirsiniz.(This document has been signed electronically.)
Sıra
no
ETİNORM
MALZEMENİN
CİNSİ
Birimi
2014 YILI CİVATA İHTİYAÇLARI
Armutçuk
Kozlu
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
0
0
0
700
0
0
0
500
0
0
0
0
1000
1500
1500
1000
3000
1000
0
0
0
0
0
3000
1000
4000
1500
1000
0
300
0
3000
1000
120
0
5000
5000
1500
3500
2000
3000
6000
600
3000
300
30
Üzülmez Karadon
Amasra
Mad.Mak.
Fab.İşl.
Müd.
Toplam
Miktar
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5000
1000
6000
11200
6000
3000
1300
2200
8500
5500
120
500
38000
14500
12000
9500
9000
10000
17000
2600
4000
300
30
Altı köşe başlı altı köşe somunlu metrik demir Cıvata,
Cıvata TS 1021-Mart 1984 Mlz. 4.6, Somun TS1026/1
aralık 1982 mlz.5 Tolerans düzeyi:C
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
019
019
019
019
019
019
019
019
019
019
019
019
019
019
019
019
019
019
019
019
019
019
019
010
010
010
010
010
010
010
010
010
010
010
010
010
010
010
010
010
010
010
010
010
010
010
0043
0044
0062
0063
0064
0065
0066
0067
0068
0069
0082
0100
0101
0102
0103
0104
0105
0106
0107
0108
0109
0110
0121
M 10 x 30 mm ( TS 1021/2)
M 10 x 40 mm ( TS 1021/2)
M 12 x 30 mm ( TS 1021/2)
M 12 x 40 mm ( TS 1021/2)
M 12 x 50 mm ( TS 1021/5)
M 12 x 60 mm ( TS 1021/5)
M 12 x 70 mm ( TS 1021/5)
M 12 x 80 mm ( TS 1021/5)
M 12 x 90 mm ( TS 1021/5)
M 12 x 100 mm ( TS 1021/5)
M 14 x 50 mm ( TS 1021/5)
M 16 x 30 mm ( TS 1021/3)
M 16 x 40 mm ( TS 1021/2)
M 16 x 50 mm ( TS 1021/2)
M 16 x 60 mm ( TS 1021/5)
M 16 x 70 mm ( TS 1021/5)
M 16 x 80 mm ( TS 1021/5)
M 16 x 90 mm ( TS 1021/5)
M 16 x 100 mm ( TS 1021/5)
M 16 x 110 mm ( TS 1021/5)
M 16 x 120 mm ( TS 1021/5)
M 16 x 140 mm ( TS 1021/5)
M 18 x 50 mm ( TS 1021/6)
Bu belge 5070 sayılı kanuna göre elektronik imzalıdır. Doğrulama yazılımı kullanarak belge üzerindeki imzaları görebilirsiniz.(This document has been signed electronically.)
2000
0
0
5000
2000
1000
500
1000
1500
3500
0
0
30000
1000
2000
2000
2000
4000
500
0
0
0
0
0
2000
4000
3000
2000
500
700
4000
1000
0
500
2000
8000
8000
3000
2000
4000
7000
1500
1000
0
0
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
ETİNORM
019 010 0140
019 010 0141
019 010 0142
019 010 0144
019 010 0145
019 010 0146
019 010 0147
019 010 0148
019 010 0149
019 010 0151
019 010 0161
019 010 0162
019 010 0163
019 010 0165
019 010 0166
019 010 0189
019 010 0190
019 010 0225
MALZEMENİN
CİNSİ
M 20 x 40 mm ( TS 1021/2)
M 20 x 50 mm ( TS 1021/2)
M 20 x 60 mm ( TS 1021/2)
M 20 x 80 mm ( TS 1021/5)
M 20 x 90 mm ( TS 1021/5)
M 20 x 100 mm ( TS 1021/5)
M 20 x 110 mm ( TS 1021/5)
M 20 x 120 mm ( TS 1021/5)
M 20 x 140 mm ( TS 1021/5)
M 20 x 160 mm ( TS 1021/5)
M 22 x 50 mm. ( TS 1021/9)
M 22 x 60 mm. ( TS 1021/9)
M 22 x 70 mm. ( TS 1021/9)
M 22 x 90 mm. ( TS 1021/9)
M 22 x 100 mm. ( TS 1021/9)
M 24 x 160 mm. ( TS 1021/5)
M 24 x 130 mm. ( TS 1021/5)
M 30 x 100 mm. ( TS 1021/5)
Amasra
Mad.Mak.
Fab.İşl.
Müd.
Toplam
Miktar
500
500
0
0
0
1000
1000
5000
0
300
0
0
0
0
500
0
1000
500
500
500
500
1000
200
300
0
0
500
0
100
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2500
2500
300
3500
500
1000
1000
1500
1500
200
1400
1100
5000
500
300
100
100
500
0
0
0
0
500
500
0
0
300
300
0
300
0
500
50
25
0
25
0
50
0
0
0
0
0
0
0
0
50
325
300
25
800
550
1250
Birimi
Sıra
no
Armutçuk
Kozlu
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
100
0
0
0
0
0
200
2000
1000
300
2000
0
0
0
1000
500
0
0
0
0
0
0
0
0
300
500
1000
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
750
Üzülmez Karadon
500
Altı köşe başlı altı köşe somunlu metrik Çelik Cıvata
Cıvata TS 1021- Mart 1984 Mlz.8.8, Somun TS 1026/2aralık1982 Mlz.8 Tolerans düzeyi: A
42
43
44
45
46
47
48
019 011 0400
019 011 0403
019 011 0404
019 011 0879
019 011 0406
019 011 0410
019 011 0411
M 4 x 40 mm.( TS 1021/1)
M 5 x 20 mm.( TS 1021/1)
M 5 x 30 mm.( TS 1021/4)
M 5x35 mm. (TS 1021/4)
M 5 x 50 mm.( TS 1021/1)
M 6 x 15 mm.( TS 1021/1)
M 6 x 20 mm( TS 1021/1)
Bu belge 5070 sayılı kanuna göre elektronik imzalıdır. Doğrulama yazılımı kullanarak belge üzerindeki imzaları görebilirsiniz.(This document has been signed electronically.)
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
ETİNORM
019 011 0412
019 011 0413
019 011 0414
019 011 0416
019 011 0417
019 011 0421
019 011 0422
019 011 0423
019 011 0424
019 011 0425
019 011 0426
019 011 0427
019 011 0430
019 011 0442
019 011 0443
019 011 0444
019 011 0445
019 011 0446
019 011 0448
019 011 0449
019 011 0450
019 011 0455
019 011 0456
019 011 0460
019 011 0462
019 011 0463
019 011 0464
019 011 0465
019 011 0466
019 011 0467
MALZEMENİN
M 6 x 25 mm( TS 1021/1)
M 6 x 30 mm( TS 1021/4)
M 6 x 40 mm( TS 1021/4)
M 6 x 60 mm( TS 1021/4)
M 6 x 70 mm( TS 1021/4)
M 8 x 20 mm( TS 1021/1)
M 8 x 25 mm.( TS 1021/1)
M 8 x 30 mn( TS 1021/1)
M 8 x 40 mm( TS 1021/4)
M 8 x 50 mm( TS 1021/4)
M 8 x 60 mm( TS 1021/4)
M 8 x 70 mm( TS 1021/4)
M 8 x 100 mm ( TS 1021/4)
M 10 x 25 mm. ( TS 1021/4)
M 10 x 30 mm( TS 1021/1)
M 10 x 40 mm( TS 1021/4)
M 10 x 50 mm ( TS 1021/4)
M 10 x 60 mm( TS 1021/4)
M 10 x 80 mm.( TS 1021/4)
M 10 x 90 mm.( TS 1021/4)
M 10 x 100 mm.( TS 1021/4)
M 10 x 150 mm. ( TS 1021/4)
M 10 x 160 mm. ( TS 1021/4)
M 12 x 20 mm( TS 1021/1)
M 12 x 30 mm( TS 1021/1)
M 12 x 40 mm( TS 1021/1)
M 12 x 50 mm( TS 1021/4)
M 12 x 60 mm( TS 1021/4)
M 12 x 70 mm( TS 1021/4)
M 12 x 80 mm( TS 1021/4)
CİNSİ
Birimi
Sıra
no
Armutçuk
Kozlu
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
0
0
0
0
0
2000
0
0
0
0
0
0
50
0
0
0
0
0
100
0
0
0
0
0
1000
1000
500
100
100
200
500
500
500
300
0
1000
350
500
0
0
0
0
0
0
0
500
250
200
300
0
0
0
0
0
300
500
0
0
0
0
Bu belge 5070 sayılı kanuna göre elektronik imzalıdır. Doğrulama yazılımı kullanarak belge üzerindeki imzaları görebilirsiniz.(This document has been signed electronically.)
Üzülmez Karadon
0
0
0
0
0
0
0
0
0
500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
500
0
0
0
0
500
500
500
200
200
2000
2000
500
1000
500
500
0
0
1000
0
500
500
0
0
0
0
0
200
500
500
500
100
500
Amasra
Mad.Mak.
Fab.İşl.
Müd.
Toplam
Miktar
0
650
650
0
0
1050
1000
650
650
550
550
0
0
0
550
200
200
100
0
50
150
0
0
100
1200
2800
2300
1500
750
750
0
0
0
0
0
0
0
1000
0
0
0
200
0
400
0
0
200
0
0
0
0
100
100
0
0
0
0
0
0
200
1000
1650
1650
500
200
6050
1350
4150
1150
2050
1050
700
50
400
1550
700
1150
800
400
50
150
100
100
300
3000
5300
3300
1700
850
1650
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
ETİNORM
019 011 0468
019 011 0469
019 011 0472
019 011 0575
019 011 0480
019 011 0481
019 011 0482
019 011 0500
019 011 0501
019 011 0502
019 011 0503
019 011 0504
019 011 0505
019 011 0506
019 011 0507
019 011 0508
019 011 0509
019 011 0538
019 011 0540
019 011 0541
019 011 0542
019 011 0543
019 011 0544
019 011 0546
019 011 0548
019 011 0549
019 011 0551
019 011 0550
019 011 0581
019 011 0582
MALZEMENİN
M 12 x 90 mm( TS 1021/4)
M 12 x 100 mm( TS 1021/4)
M 12 x 140 mm. ( TS 1021/4)
M 22 x 250 mm.( TS 1021/4)
M 14 x 30 mm( TS 1021/1)
M 14 x 40 mm. (TS 1021/4)
M 14 x 50 mm( TS 1021/4)
M 16 x 30 mm.( TS 1021/1)
M 16 x 40 mm( TS 1021/1)
M 16 x 50 mm( TS 1021/1)
M 16 x 65 mm( TS 1021/4)
M 16 x 70 mm( TS 1021/4)
M 16 x 80 mm( TS 1021/4)
M 16 x 90 mm( TS 1021/4)
M 16 x 100 mm( TS 1021/4)
M 16 x 120 mm.( TS 1021/4)
M 16 X 60 mm.( TS 1021/4)
M 20 x 20 mm. ( TS 1021/1)
M 20 x 40 mm( TS 1021/1)
M 20 x 50 mm( TS 1021/1)
M 20 x 60 mm( TS 1021/1)
M 20 x 70 mm( TS 1021/1)
M 20 x 80 mm( TS 1021/4)
M 20 x 100 mm( TS 1021/4)
M 20 x 120 mm( TS 1021/4)
M 20 x 130 mm. ( TS 1021/4)
M 20 x 140 mm.( TS 1021/4)
M 20 x 160 mm.( TS 1021/4)
M 24 x 60 mm ( TS 1021/4)
M 24 x 75 mm.( TS 1021/4)
CİNSİ
Birimi
Sıra
no
Armutçuk
Kozlu
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
100
100
0
0
100
0
100
0
100
100
10000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200
25
0
0
500
1500
7000
0
300
0
1000
0
0
0
900
250
1000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Bu belge 5070 sayılı kanuna göre elektronik imzalıdır. Doğrulama yazılımı kullanarak belge üzerindeki imzaları görebilirsiniz.(This document has been signed electronically.)
Üzülmez Karadon
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
500
0
0
0
0
100
0
0
0
25000
100
0
0
0
0
0
0
0
200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Amasra
600
600
0
25
50
550
200
2000
2000
38000
1250
2250
1750
750
0
0
0
500
1000
500
1500
1000
2250
3500
500
250
150
600
1200
Mad.Mak.
Fab.İşl.
Müd.
Toplam
Miktar
0
0
100
0
0
0
0
200
1000
1000
0
200
0
0
0
100
500
150
0
0
0
0
0
0
100
0
0
0
200
0
700
1200
100
25
350
25
750
400
3600
4600
115000
1550
2550
1750
1750
100
500
150
1400
1450
1500
1500
1000
2250
3600
500
250
150
800
1200
ETİNORM
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
019 011 0583
019 011 0585
019 011 0586
019 011 0587
019 011 0874
019 011 0590
019 011 0601
019 011 0602
019 011 0605
019 011 0620
019 011 0622
019 011 0623
019 011 0625
019 011 0627
019 011 0628
019 011 0640
019 011 0642
019 011 0645
MALZEMENİN
CİNSİ
M 24 x 80 mm.( TS 1021/4)
M 24 x 100 mm.( TS 1021/4)
M 24 x 110 mm( TS 1021/4)
M 24 x 120 mm.( TS 1021/4)
M 24 x 130 mm.( TS 1021/4)
M 24 x 180 mm.( TS 1021/4)
M 27x60 mm. ( TS 1021/1)
M 27x70 mm.( TS 1021/4)
M 27x100 mm.( TS 1021/4)
M30x50 mm.( TS 1021/1)
M30x60 mm.( TS 1021/1)
M30x80 mm.( TS 1021/4)
M30x100 mm.( TS 1021/4)
M30x120 mm.( TS 1021/4)
M30x150 mm.( TS 1021/4)
M33x80 mm.( TS 1021/4)
M33x100 mm.( TS 1021/4)
M33x150 mm.( TS 1021/4)
Amasra
Mad.Mak.
Fab.İşl.
Müd.
Toplam
Miktar
0
0
0
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1000
500
100
50
25
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
1000
500
200
50
25
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
0
1000
0
0
1000
0
0
3000
2000
0
1600
0
0
3000
3600
Birimi
Sıra
no
Armutçuk
Kozlu
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Adet
0
0
Adet
Adet
0
0
0
0
Üzülmez Karadon
Altı köşe başlı altı köşe emniyet somunlu ( PVC contalı)
metrik çelik Cıvata , Cıvata TS 1021/4- Mart 1984 Mlz.8.8 ,
Somun TS 1026/22- aralık1982 Mlz:8 Tür I- Kolon 1
Tolerans Düzeyi:A
127 019 011 0745
M 20 x 80 mm
Altı köşe başlı metrik çelik Cıvata TS 1021/1- Mart 1984
Mlz.8.8 Tolerans düzeyi: A
128 019 013 0321
129 019 013 0361
M 8 x 20 mm
M 12 x 25 mm
Bu belge 5070 sayılı kanuna göre elektronik imzalıdır. Doğrulama yazılımı kullanarak belge üzerindeki imzaları görebilirsiniz.(This document has been signed electronically.)
Amasra
Mad.Mak.
Fab.İşl.
Müd.
Toplam
Miktar
0
0
0
0
0
0
0
0
0
300
0
0
0
0
0
600
400
300
300
300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
500
0
500
200
0
0
0
500
200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
500
600
1800
1700
500
200
200
0
1000
0
1000
0
2000
500
600
1000
200
1200
0
3500
500
1000
1000
0
0
0
1500
600
15000
0
1000
0
2000
5000
4000
0
1000
0
0
0
500
0
0
1500
3500
4000
0
2500
500
0
0
0
0
0
0
5500
10100
24000
500
4500
500
Birimi
Sıra
no
Armutçuk
Kozlu
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
500
300
300
300
0
100
100
0
0
0
0
0
0
0
0
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
0
0
0
0
0
0
0
500
600
800
1500
0
0
200
Rondela A 6,4
Adet
0
Rondela
Rondela
Rondela
Rondela
Rondela
Rondela
Rondela
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
ETİNORM
MALZEMENİN
CİNSİ
Üzülmez Karadon
Havşa - düz başlı, tırnaklı, altı köşe somunlu metrik
demir cıvata, Cıvata TS 1023/9- mart 1988 mlz 4.6,
Somun TS 1026/1 aralık 1982 mlz.5 Tolerans düzeyi:C
130
131
132
133
134
019 022 0062
019 022 0063
019 022 0064
019 022 0065
019 022 0195
M 16 x 50 mm
M 16 x 60 mm
M 16 x 70 mm
M 16 x 80 mm
M 27 x 100 mm.
Altı köşe metrik vidalı somun TS 1026/1- aralık1982
Mlz.5 Tolerans düzeyi: C
135
136
137
138
139
140
141
019 032 0011
019 032 0012
019 032 0016
019 032 0017
019 032 0018
019 032 0020
019 032 0022
M 8 mm.
M 10 mm
M 16 mm
M 18 mm
M 20 mm
M 24 mm
M 30 mm
Düz, altı köşe başlı civatalar için çelik rondela TS79/2şubat 1974 A biçimli mlz.St.37 Tolerans düzeyi: O
142 019 040 0010
143 019 040 0011
144 019 040 0012
145 019 040 0013
146 019 040 0015
147 019 040 0016
148 019 040 0017
149 019 040 0018
A
A
A
A
A
A
A
8,4
10,5
13
17
18
21
23
Bu belge 5070 sayılı kanuna göre elektronik imzalıdır. Doğrulama yazılımı kullanarak belge üzerindeki imzaları görebilirsiniz.(This document has been signed electronically.)
ETİNORM
150 019 040 0019
MALZEMENİN
CİNSİ
Rondela A 25
Birimi
Sıra
no
Armutçuk
Kozlu
Adet
0
0
1000
Amasra
Mad.Mak.
Fab.İşl.
Müd.
Toplam
Miktar
0
1200
0
2200
Üzülmez Karadon
Yaylı, yarıklı düz ağızlı (B-Biçimli) rondela TS-79/27 Şubat-1974 1.Kalite
151 019 043 0010
152 019 043 0011
Yaylı Rondela B 6
Adet
0
0
1000
0
1000
1000
3000
Yaylı Rondela B 8
Adet
200
500
1000
0
500
2000
4200
153 019 043 0012
154 019 043 0013
155 019 043 0015
156 019 043 0017
Yaylı
Yaylı
Yaylı
Yaylı
Adet
Adet
Adet
Adet
200
1200
2000
500
500
1000
5400
200
200
0
1000
1000
500
0
500
0
0
0
0
400
0
0
0
1500
500
1600
3200
1000
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
0
100
0
0
100
0
0
0
0
500
0
500
0
0
0
0
0
0
0
400000
0
0
500
1500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200
100
0
0
0
0
0
200
200
0
0
200
200
0
0
0
0
1000
50
0
50
0
0
500
500
50
0
200
0
250
0
0
0
0
0
200
200
500
500
1100
250
400000
500
200
1050
1500
750
200
0
0
1500
1000
0
0
2500
Rondela
Rondela
Rondela
Rondela
B
B
B
B
10
12 kalınlık 4 mm.
16
20
Çatal pim (Kopilya) ( maşa biçimli) TS 2339/1-Fe Nisan
1976
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
019 044 0063
019 044 0065
019 044 0067
019 044 0072
019 044 0078
019 044 0081
019 044 0082
019 044 0083
019 044 0085
019 044 0095
019 044 0097
019 044 0117
019 044 0120
170 019 011 0763
Çatal pim Ø 3x 30 mm
Çatal pim Ø 3x 40 mm
Çatal pim Ø3x50 mm.
Çatal pim Ø 4x 30 mm
Çatal pim Ø 4x 60 mm
Çatal pim Ø 5x 30 mm
Çatal pim Ø 5x 32 mm
Çatal pim Ø 5x 40 mm
Çatal pim Ø 5x 50 mm
Çatal pim Ø 6x 60 mm
Çatal pim Ø 6,3 x 71 mm
Çatal Pim Ø 8 x 80 mm
Çatal Pim Ø 10 x 60 mm
Altı köşe başlı, dört köşe somunlu metrik ince diş çelik
cıvata Yüzey kalitesi:A
M 12 x 1 x 40 mm (MİD-168/9 no'lu resme göre imal
edilecektir)
Adet
Bu belge 5070 sayılı kanuna göre elektronik imzalıdır. Doğrulama yazılımı kullanarak belge üzerindeki imzaları görebilirsiniz.(This document has been signed electronically.)
50
ETİNORM
MALZEMENİN
CİNSİ
Birimi
Sıra
no
Amasra
Mad.Mak.
Fab.İşl.
Müd.
0
0
0
0
0
0
0
1300
500
500
50
300
0
1350
0
500
0
0
0
0
500
0
500
0
0
0
0
500
0
500
0
0
0
0
500
0
500
0
0
0
0
500
0
500
0
0
0
0
500
Armutçuk
Kozlu
Üzülmez Karadon
0
0
0
1000
300
0
Toplam
Miktar
Baştanbur Bağlantı Cıvataları
171 019 046 0343
172 019 046 0347
M 16 x 1,5x 80 mm (Baştanbur bağlantı civatası ve somunu
MEK-1316 no'lu resme göre imal edilecek)
M 24x 2x 150 mm (Baştanbur bağlantı civatası ve somunu
MEK-1315 no'lu resme göre imal edilecek)
Adet
Adet
Akülü lokomotif civataları
173
174
175
176
177
019 019 2361
019 019 4703
UNC 3/8'' x 30 mm.G:16 yarım diş somunsuz
UNC 1/2'' x 40 mm G:13 yarım diş somunsuz
çelik cıvata Mlz:8.8
UNC 1/2'' x 30 mm G:13 tam diş somunsuz
çelik cıvata Mlz:8.8
019 019 4704
UNC 1/2'' x 35 mm G:13 tam diş somunsuz
çelik cıvata Mlz:8.8
Adet
019 019 4705
UNC 1/2'' x 40 mm G:13 tam diş somunsuz
çelik cıvata Mlz:8.8
Adet
019 019 2418
Adet
Adet
Adet
Düz Rondelalar
178 019 040 0212
179 019 040 0213
180 019 040 0214
181 019 040 0216
182 019 040 0218
183 019 040 0219
Düz Rondela 1/8''
Düz Rondela 5/32''
Düz Rondela 3/16''
Düz Rondela 1/4''
Düz Rondela 3/8''
Düz Rondela 7/16''
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
0
0
0
200
0
0
200
0
0
0
0
0
0
0
1000
1000
0
0
0
0
0
0
200
200
200
500
500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200
200
1200
1500
500
184 019 043 0216
185 019 043 0219
Yaylı Rondelalar
Yaylı Rondela 1/4''
Yaylı Rondela 7/16''
Adet
Adet
0
0
1000
0
0
0
200
200
0
0
0
0
1200
200
Bu belge 5070 sayılı kanuna göre elektronik imzalıdır. Doğrulama yazılımı kullanarak belge üzerindeki imzaları görebilirsiniz.(This document has been signed electronically.)
187 019 013 0623
188 019 013 0643
200
0
0
700
0
200
0
500
750
0
0
200
0
500
750
50
0
0
200
0
0
250
100
0
0
200
0
1000
1300
50
0
0
200
0
1000
1250
50
0
0
200
0
1000
1250
100
0
0
200
0
1000
1300
100
0
0
200
0
1000
1300
200
0
0
0
0
200
0
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200
200
0
0
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
0
0
0
200
0
100
100
0
1200
1000
1000
1200
1200
1500
1100
1100
Adet
0
Alev Sızdırmaz Elektrik Motoru Civataları
M 8 x 30 mm Altı köşe başlı cıvata ( C - 193 - 19 / 4³ no'lu
resme göre imal edilecektir)
M 10 x 30 mm Altı köşe başlı cıvata ( C - 194 - 19 / 3² no'lu
resme göre imal edilecektir)
Adet
CİNSİ
Adet
M 12 x 30 mm Silindirik başlı allen cıvata ( C - 253 - 49 no'lu
resme göre imal edilecektir)
Adet
190 019 052 0086
M 8 x 30 mm Üçgen başlı cıvata ( C - 194 - 21 / 2² no'lu
resme göre imal edilecektir)
Adet
191 019 052 0090
M 8 x 48 mm Üçgen başlı cıvata ( C - 193 - 12 no'lu resme
göre imal edilecektir)
Adet
192 019 052 0091
M 8 x 55 mm Üçgen başlı cıvata ( C - 194 - 12 no'lu resme
göre imal edilecektir)
Adet
193 019 052 0106
M 10 x 25 mm Üçgen başlı cıvata ( C - 193 - 11 no'lu resme
göre imal edilecektir)
Adet
194 019 052 0119
M 12 x 25 mm Üçgen başlı cıvata ( C - 194 - 11 no'lu resme
göre imal edilecektir)
Adet
Allen başlı civatalar TS 1020/10 Aralık 1975 Mlz.8.8
Somun TS 1026/22 Aralık 1982 Mlz.8 Tür I-Kolon 2
Tolerans düzeyi:A
M 6 x 25 mm.
M 6 x 35 mm.
M 6 x 50 mm.
M 8 x 20 mm.
M 8 x 25 mm.
M 8 x 30 mm.
M 8 x 40 mm.
M 8 x 50 mm.
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
019 046 0108
019 046 0110
019 046 0112
019 046 0120
019 046 0122
019 046 0123
019 046 0125
019 046 0127
Toplam
Miktar
Yaylı Rondela 3/4''
MALZEMENİN
189 019 013 0161
195
196
197
198
199
200
201
202
Mad.Mak.
Fab.İşl.
Müd.
Armutçuk
ETİNORM
186 019 043 0222
Amasra
Birimi
Sıra
no
Kozlu
500
0
50
0
50
Bu belge 5070 sayılı kanuna göre elektronik imzalıdır. Doğrulama yazılımı kullanarak belge üzerindeki imzaları görebilirsiniz.(This document has been signed electronically.)
Üzülmez Karadon
ETİNORM
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
019 046 0129
019 046 0133
019 046 0143
019 046 0145
019 046 0147
019 046 0149
019 046 0153
019 046 0160
019 046 0161
019 046 0163
019 046 0165
019 046 0167
019 046 0173
019 046 0216
019 046 0218
019 046 0219
019 046 0222
019 046 0223
019 046 0225
019 046 0226
019 046 0240
224 019 048 0090
225
226
227
228
229
019 048 0036
019 048 0074
019 048 0032
019 048 0080
019 048 0045
230
231
232
233
019 068 0065
019 068 0076
019 068 0078
019 068 0079
Amasra
Mad.Mak.
Fab.İşl.
Müd.
Toplam
Miktar
Birimi
Sıra
no
Armutçuk
M 8 x 60 mm.
M8x80 mm.
M 10 x 30 mm.
M 10 x 40 mm.
M10x50 mm.
M10x60 mm.
M10x80 mm.
M 12 x 25 mm.
M12x30 mm.
M12x40 mm.
M12x50 mm.
M12x60 mm.
M 12 x 100 mm.
M 16 x 35 mm.
M 16 x 45 mm.
M 16x50 mm
M 16 x 65 mm.
M 16 x 70 mm.
M 16 x 80 mm.
M 16 x 90 mm
M 20 x 150 mm.
Yuvarlak başlı, düz tornavida yarıklı, dibe kadar dişli
vida, TS 1020/16
M6x15 mm.
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
100
100
0
0
100
100
100
0
300
300
200
100
100
100
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1000
0
1050
50
0
0
0
1000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
250
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1000
0
0
0
0
100
100
0
100
700
0
150
150
1100
100
1050
50
100
100
100
1000
1300
300
200
100
100
200
200
500
100
700
250
150
150
Adet
M5x10 mm.
M 3x30 mm.
M 4x20 mm.
M 4x30 mm.
M 6x20 mm.
Havşa başlı, düz tornavida yarıklı ağaç vidası, DIN 97
17x17 mm.
18x20 mm.
18x25 mm
18x30 mm.
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1050
1050
1000
1000
100
100
0
0
0
0
100
100
1050
1250
1000
1000
Kutu
Kutu
Kutu
Kutu
0
0
0
0
10
10
10
10
0
0
0
0
0
0
0
0
3
3
3
3
0
0
0
0
13
13
13
13
MALZEMENİN
CİNSİ
Bu belge 5070 sayılı kanuna göre elektronik imzalıdır. Doğrulama yazılımı kullanarak belge üzerindeki imzaları görebilirsiniz.(This document has been signed electronically.)
Kozlu
Üzülmez Karadon
Mad.Mak.
Fab.İşl.
Müd.
Toplam
Miktar
Birimi
Amasra
Armutçuk
18x35 mm.
19x35 mm.
20x20 mm.
20x25 mm.
20x30 mm.
20x35 mm.
20x40 mm.
20x45 mm.
20x50 mm.
Kutu
Kutu
Kutu
Kutu
Kutu
Kutu
Kutu
Kutu
Kutu
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
15
15
15
15
20
20
10
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
3
3
3
3
3
3
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18
18
18
18
18
23
23
13
23
243 019 010 0540
Altıköşe başlı altı köşe somunlu whitworth cıvata
3/4''x40 mm.
Adet
0
0
0
0
50
0
50
244 019 010 0541
3/4''x50 mm.
Adet
0
0
0
0
100
0
100
245 019 010 0542
3/4''x60 mm.
Adet
0
0
0
0
100
0
100
246 019 010 0464
1/2''x50 mm.
Adet
0
0
0
0
100
0
100
247 019 010 0465
1/2''x60 mm.
Adet
0
0
0
0
50
0
50
248 019 010 0502
5/8''x50 mm.
Adet
0
0
0
0
50
0
50
249 019 010 0504
5/8''x70 mm.
Adet
0
0
0
0
50
0
50
250 019 010 0423
5/16''x30 mm.
Adet
0
1000
0
0
0
0
1000
251 019 010 0443
3/8'' x 30 mm.
Adet
0
500
0
0
0
0
500
252 019 010 0444
3/8''x40 mm.
Adet
0
500
0
0
0
0
500
0
0
0
0
1
0
1
Sıra
no
ETİNORM
234
235
236
237
238
239
240
241
242
019 068 0080
019 068 0095
019 068 0105
019 068 0106
019 068 0107
019 068 0109
019 068 0110
019 068 0111
019 068 0112
MALZEMENİN
CİNSİ
Kozlu
Üzülmez Karadon
Yuvarlak başlı demir perçin Mlz. St 34
253 019 072 0023
4X15
Kg
Bu belge 5070 sayılı kanuna göre elektronik imzalıdır. Doğrulama yazılımı kullanarak belge üzerindeki imzaları görebilirsiniz.(This document has been signed electronically.)
ETİNORM
MALZEMENİN
CİNSİ
Birimi
Sıra
no
Armutçuk
Kozlu
Üzülmez Karadon
Amasra
Mad.Mak.
Fab.İşl.
Müd.
Toplam
Miktar
Konik, dört köşe U- profilleri için rondela TS 79/18 Şubat/1974
254 019 041 0013
M 16 mm
Adet
500
500
Havşa düz başlı, düz tornavida yarıklı tırnaksız cıvata TS 1023/1 Mart 1988
255 019 051 0062
M12x40 mm.
Adet
0
Bu belge 5070 sayılı kanuna göre elektronik imzalıdır. Doğrulama yazılımı kullanarak belge üzerindeki imzaları görebilirsiniz.(This document has been signed electronically.)
0
0
0
0
1200
1200
Download

tıklayınız