Nebojte se dobře najíst
... aneb pustťatleíř
zábavu na
Tipy pro pacienty s idiopatickými záněty střev
OBSAH
4
Digestiva
6
Čistota, půl zdraví...
8
Bylinkář
9
Abeceda vitamínů – F
10
Gurmánské miniatury
12
Pravá česká klasika
14
Kouzlení se studenou kuchyní
16
Domácí pečené zobky
18
Menu pro sváteční stůl
20
Sladká tečka
22
Kakao + karob
26
... pro zimní večery
Nevím jak Vy, ale já si
konec roku neumím představit bez přátelských dýchánků
a příjemných návštěv přátel. Přiznám se Vám, že na
přípravu občerstvení pro tyto příležitosti se vždycky těším. Zvlášť studenou
kuchyni si užívám a považuji ji za svého koníčka. Nechejte se inspirovat tímto
číslem bulletinu, které jsme pro Vás sestavili právě
z nápadů pro studenou kuchyni. V bulletinu najdete také recepty
pro sestavení svátečního menu, které se Vám mohou hodit pro přípravu
slavnostního oběda nebo večeře.
Taky máte tak rádi čokoládu? Přečtěte si o ní a také o karobu, který ji dokáže
plnohodnotně nahradit, ve speciálu. No a na závěr si připravíme něco pro zahřátí...
A vůbec, užijte si příjemně čas zimy, najděte si čas na přátele
a překvapte je nějakou dobrotou, ale hlavně: „Nebojte se dobře najíst!“
Za redakci Vaše
P.S.: Pro zaslání svých receptů využijte stránky
www.claudie.crohnovanemoc.cz.
3
IDIOPATICKÉ STŘ EVNÍ ZÁ NĚTY
doc. MUDr. Vladimír Zbořil, CSc.
A DIGESTIVA ?
mátu peprnou – ale také novější jako rakytník
řešetlákový (Hippophae rhamnoides) nebo jinan
dvoulaločný (Ginkgo biloba). Do této skupiny patří
např. mátové žaludeční kapky nebo již zmíněný
Iberogast. Jde o přípravek rostlinného původu z devíti
Termín digesce má několik významů: v biologii
bylin s dominancí Iberis amara, prošel 37 klinickými
představuje trávení, chemicky se jedná o působení
studiemi s ověřeným efektem především u syndromu
jedné látky na druhou za určitých tlakových a teplotních
dráždivého tračníku a hornínon-ulceroznídyspepsie.
podmínek a konečně v potravinářství tento pojem
vyjadřuje stanovení cukernatosti řepy. Samotné slovo Přípravky s limitovaným obsahem alkoholu vznikly
digestiv pochází z prostředí francouzské nápojové na základě zkušenosti, že směsi bylin, alkoholu a koření
kultury středověku společně s pojmem aperitiv. mohou podporovat trávení. Ne všechny druhy alkoholu
Zatímco aperitivu je vyhrazena konzumace před jídlem ovšem působí stejně. Např. whisky či brandy zpomalují
digestiv je podáván během jídla či po něm a má vyprazdňování žaludku. Mezi významná digestiva této
usnadnit proces trávení pokrmu. Rámcově obsahují skupiny patří např. karmelitánské kapky, původně tajná
aperitivy do 30 % alkoholu, zatímco digestiva více, receptura karmelitánského řádu z roku 1711. Směs
přičemž za horní hranici se považuje 50% obsah. Vyšší bylin a koření podporuje trávení a zvyšuje tvorbu
procento alkoholu totiž otupuje chuťová čidla. Nicméně žaludečních šťáv. Specifické postavení mezi digestivy
je nutné poznamenat, že ani mezi gastronomickými má přírodní sladové víno Condurango. Je vyrobeno na
znalci nepanuje shoda, které nápoje lze považovat za bázi sladového vína, ke kterému je přidán vodně-lihový
aperitiv nebo digestiv. Významně se liší podávání podle extrakt popínavé rostliny Marsdenia condurango. Je
krajových zvyklostí, důležitá je rovněž volba stravy. Jako doporučován nejen jako podpůrný prostředek
digestiva jsou v tradiční starší medicíně označovány u funkčních horních dyspepsií, ale odborná literatura
různé druhy alkoholů a dále přípravky na bylinné bázi zvažuje jeho pozitivní vliv na terapii vředové choroby
(tinktury, čaje, prášky, oleje) či směsi obojího.
gastroduodena.
Z moderních lékařských učebnic postupně během
posledního půlstoletí vymizela léková skupina
označovaná jako digestiva. Dnes se s ní setkáváme téměř výhradně v gastronomii.
Přítomnost alkoholu v řadě digestiv vyvolává námitky
v odborných kruzích. Samozřejmě nejsou tyto
přípravky vhodné pro děti, ethyliku a nemocné
s chorobami jater či slinivky břišní. Na druhé straně
obsah alkoholu je velmi limitovaný a je třeba si
uvědomit, že zdaleka nedosahuje tzv. bezpečné hranice
dennídávky ethanolu – tj. 20 – 30 g u mužů a 15 – 25 g
u žen. Je třeba si uvědomit, že v tinkturách se při
dodržení dávek pohybuje obsah ethanolu kolem 1 – 5 g
v jedné dávce. Přitom u zdravého muže do 40 let věku
4 g ethanolu odbourá během tří hodin jen samotná
1. přípravky na bylinné bázi, kam patří různé žaludečnísliznice.
tinktury, čaje, prášky a oleje
Alkoholová digestiva jsou skupina digestiv, kde dominantním prvkem podpory trávení je určitou formou
2. přípravky s limitovaným množstvím alkoholu
zpracovaný alkohol. To ovšem neznamená, že také v nich
3. alkoholová digestiva
nemůže být obsaženo koření nebo bylinné výtažky.
Přípravky na bylinné bázi, obsahují tradiční byliny Š kála této skupiny je skutečně široká: armaňak, bitter,
s ověřeným pozitivním efektem na trávení jako agáve, koňak, ovocné likéry, gin/genever, obilné pálenky,
aloe, angeliku, anýz, arniku, fenykl, kmín, bobkový list, bylinné likéry a lihoviny, likérová vína, ovocné pálenky,
V minulosti jsme měli poměrně širokou škálu lékových
digestiv bez obsahu alkoholu, které bylo možno
pacientům s funkčními trávicími obtížemi nabídnout.
Sortiment se však v posledních desetiletích zúžil
a s ukončením výroby Cholagolu a Cynarosanu jsme
mimo spektra magistraliter přípravků neměli k dispozici
hromadně vyráběné léčivé přípravky, které by bylo
možné pacientům navrhnout. V současné době je
k dispozici přípravek s dlouhou tradicí na německém
trhu – Iberogast. Digestiva dnes můžeme rozdělit do tří
skupin:
4
portské, sherry a další. Zřejmě žádná jiná lihovina mezi
digestivy neudělala za posledních 20 let takovou kariéru
jako grappa. Ještě v polovině 20. století měla pověst
venkovské kořalky. Grappa se totiž vyrábí z odpadu
vzniklého při zpracování vína. Lisováním se získá kaše
ze slupek, stonků a lodyh vonící jako sladký mošt, která
se označuje jako matolina nebo usazenina. Kvalita
grappy je závislá především na kvalitě vlastních vinných
hroznů a způsobu zpracování.
obsahují 75 % vína s příměsí aromatizovaného
alkoholu. Za vynikající digestivum s obsahem alkoholu
40 % je považována vínovice. Prvnízmínky o pálenívína
pochází z Itálie z doby kolem roku 1100, v roce 1310 se
jako lék začal prodávat v německých lékárnách.
S vínovicí se můžeme setkat pod různými názvy: ve
Francii jako s koňakem/armaňakem, v Německu
s Weibrandem, v Itálii či Š panělsku s brandy, v Ř ecku
s metaxou.
Mezi nejdražší digestivní alkoholy patří francouzský
Benedictine. Za jeho tvůrce je považován Bernardo
Vincetli z normandského opatství Fécamp, kde byl
v roce 1510 vyroben. Obsahuje elixír z 27 bylin
rozdělených do 5 směsí, z nichž 4 se destilují a pátá –
ovocná – projde maceracív alkoholu. Výrobek, podobně
jako řada jiných, je trvalým firemním tajemstvím.
Poslední skupinu digestiv představuje whisky
(Skotsko, Kanada) či whiskey (Irsko, USA). Také tento
nápoj má dlouhou tradici, někteří jej nazývají „pravěký
destilát“, jako léčivá uisce beatha (voda života) se od
nepaměti vyráběl v irských klášterech. Svou cestu
světem nastoupil ale až v roce 1871, kdy mšice téměř
zničily úrodu vína ve Francii, a tím výrobu vinné pálenky.
Podle výrobního postupu je whisky známá jako MALT
(směs ječmenného sladu ředěného vodou s kvasnicemi
podléhající destilaci), GRAIN (destilace nesladovaného
obilí) či BLEND jako směs obou.
Pozoruhodnou historii má Chartreuse (zelený oheň),
u něhož směs 130 horských bylin zraje po dobu pěti let
ve směsi s vínovicí. Stěží čitelný návod údajně předal
francouzský maršál Francois d’Estrées roku 1605 jako
tajemnou směs na prodloužení života mnichům
kartuziánského kláštera a ti jej další 150 let luštili, než
vzniklo proslulé digestivum.
Nejen Francouzi mají svá tradiční alkoholová digestiva: v Itálii se těší oblibě likér Galliano, v Německu
Jägermeister, v Dánsku má svou historii již od roku
1400 Aquavit, v naší tradici je zapsána Becherovka.
Nicméně Josef Becher pouze vylepšil původní návod
anglického lékaře Frobriga, podle kterého se toto
alkoholové digestivum dosud vyrábí v Porýní-Vestfálsku. Zajímavou historii má maďarské digestivum
Unicum, které vyrobil budapešťský lékárník Josef Zwag
na popud rakouského císaře Josefa II.
Mezi alkoholová digestiva patří také portské víno.
Vzniká tzv. alkoholizací vína, při které se k vykvašeným
hroznům s obsahem alkoholu 12 – 13 % přidává
vinný macerát, čímž koncentrace alkoholu vzroste na
15 – 18 %. Portské víno je perfektní digestivum, jeho
zdrojem jsou hrozny zrající asi 60 km hluboko do
portugalského vnitrozemí od přístavu Porto podél řeky
Douro. Portské víno je známé jako ruby-style (dozrává
v lahvích) a tawny-style (dozrává v sudech). Nicméně
objevili ho Britové, když jim v době anglickofrancouzské války chyběla francouzská vína. Postupně
si našlo své ctitele po celém světě. Mezi digestiva lze
zařadit také kořeněná vína se zvýšeným obsahem
alkoholu a přídavkem pelyňku (vermut, latinsky
Artemisia absinthum), jehož významnou roli při
podpoře trávení popsal již Hippokrates v 5. stol. př. n. l.
Značky jako Cinzano, Martini, Noilly Prat, Punt e Més
Naše povídání o digestivech s obsahem alkoholu
nemá za účel alkohol propagovat. To ostatně
v současné době bohužel není nutné. Má však pacienty s idiopatickými střevními záněty zbavit
zbytečných obav z požití alkoholu jako potenciálně
škodlivého vůči jejich nemoci. Takové obavy nemají
podle současných lékařských znalostí opodstatnění.
Navíc existuje ještě jeden důvod pro používání digestiv
s obsahem alkoholu. Jsou totiž historicky součástí
kultury stolování. Vytváří prostor pro hodnotné
stravování, demonstrují vkus a styl strávníka a také
nesouhlas s hektickým způsobem stravování,
hltáním a se všemi druhy rychlého občerstvení.
Čistota, půl zdraví...
... špína celé, říká modifikované přísloví. Když se ale jedná o čistotu kuchyně a o dodržováníhygieny při
přípravě pokrmů, jde legrace stranou. Pokrmy jsou totiž nejen zdrojem energie a příjemných chuťových
zážitků, ale mnohým mikroorganismům mohou posloužit jako pohodlný dopravní prostředek, jehož
konečnou stanicí je náš organismus. Tito nezvaní hosté jsou pak často původci nevolností nebo
i závažných onemocnění. Jaké jsou tedy nejčastější hygienické prohřešky? Nejčastější chyby spočívají
téměř vždy v nedostatečné tepelné úpravě, v nevhodném skladování surovin a v neposlední řadě
v nedodrženízákladních hygienických pravidel.
Čistá kuchyně je nejen vizitkou každé domácnosti, ale
také základním předpokladem pro hygienicky bezpečnou přípravu pokrmů. Nebezpečné bakterie se za
příznivých podmínek mohou velmi rychle šířit kuchyní,
zabydlet se v desce na krájení potravin, na nástrojích,
v mycí houbě a mohou pokrýt i celou plochu kuchyňského pracovního pultu. Tomuto téměř apokalyptickému
scénáři však lze celkem snadno zabránit: umyjme si
důkladně ruce mýdlem před přípravou každého jídla, po
užití toalety, po výměně plenek své ratolesti a také
pokaždé, když pohladíme svého pejska, kočku či jiného
domácího miláčka. Desku na krájení potravin, nádobí,
náčiníi kuchyňský pracovnípult před přípravou každého
jídla vydrhneme horkou vodou se saponátem. Na krájení
potravin, zvláště pak masa, používáme desku
z neporézního materiálu, nejlépe z dobře omyvatelného,
hygienicky nezávadného skla, případně plastu nebo
tvrdého dřeva. Nejlépe je pro krájení masa vyčlenit
desku, kterou pak již ale nepoužíváme na krájení
surovin, které nebudou tepelně upravovány. Desku na
krájení potravin umýváme po každém použití v horké
vodě nebo v horkém cyklu v myčce. Myčka na nádobí
mimochodem významně přispívá k dodržení vysoké
hygieny. Kuchyňské pomůcky totiž můžeme mýt
v myčce při relativně vysoké teplotě (např. 70 °C, což je
teplota, ve které bychom při ručním mytí neudrželi ruce), čímž je docela zbavíme mikrobů a bakterií.
Pravidelně čistíme také lednici a mrazák, zde se
osvědčilo použití octa částečně zředěného vodou.
6
Separace odlišných druhů potravin představuje
velmi důležitou prevenci šíření bakterií z jedné potraviny na druhou. Zvláště důležitá je tato zásada při
manipulaci se syrovým masem, drůbeží a rybami. Tyto
potraviny a jejich šťávy držíme vždy pečlivě oddělené
od jídel již tepelně upravených. Připomeňme si několik
zásad:
Syrové maso oddělme od ostatních potravin již
během nákupu, nejen při uskladněnív lednici.
Používáme jinou desku na krájení syrového masa
a jinou desku na krájeníostatních potravin.
Svoje ruce, krájecí desku, nástroje a nádobí myjeme
horkou vodou se saponátem vždy poté, co přišly do
styku se syrovým masem nebo neomytými surovinami.
Tepelná úprava pokrmů. Odborníci na bezpečnost
a hygienu se shodují na tom, že potraviny jsou bezpečné, když jsou tepelně namáhány dostatečně dlouhou
dobu a při vysoké teplotě, tj. za podmínek bezpečně
usmrcujících bakterie způsobujícízávažná onemocnění.
Proto je doporučováno:
Používat čistý teploměr do masa pro měření teploty
masa, drůbeže a jiných pokrmů během tepelné úpravy.
Pečínky a steaky připravovat tak, aby teplota v jejich
středu dosáhla na konci tepelné přípravy minimálně
71 °C (medium) nebo 76 °C (well-done), u drůbeže
pečené vcelku pak teploty 79 - 85 °C. Nemáme-li
jistotu, že byl pokrm, zvláště maso, dostatečně tepelně
Na co si dát tedy pozor?
upraven, a pokud je maso navíc uvnitř ještě růžové,
raději ho vůbec nejezme. U mletého masa, které je pro
bakterie zvlášť výhodným eldorádem, je bezpečná
vnitřníteplota minimálně 71 °C.
Vajíčka vaříme tak, aby byl žloutek i bílek již pevný.
Vyhneme se pokrmům, kde vajíčko zůstává syrové nebo
kde jsou obsažena vajíčka částečně syrová.
Maso tepelně upravených ryb musí být bílé, neprůhledné a při nabírání se musí snadno odlupovat po
vláknech.
Při ohřívání pokrmy přivedeme vždy až k varu, minimálně je ohřejeme na teplotu alespoň 75 °C.
Chlazení potravin. Potraviny určené pro skladování
ochladíme co nejrychleji, protože nízká teplota
zamezuje růstu bakterií i jejich množení. Optimální
teplota pro množení bakterií je totiž 10 - 49 °C.
Teplotu v chladničce udržujeme pod 4 °C a v mrazáku
na teplotě - 18 °C. Teplotu v těchto prostorách
kontrolujeme vloženým teploměrem.
SHRŇME SI TO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Pečlivě si umývejme ruce před přípravou
každého jídla, po užití toalety, prostě při jakékoliv jejich kontaminaci (např. pokud jste
pohladili domácí zvíře).
Používejte zvlášť desku pro krájení masa
a zvlášť pro ostatní potraviny. Desku po použití umyjte důkladně horkou vodou a saponátem.
Můžete-li, používejte pro mytí nádobí myčku
a program s vyšší teplotou vody.
Maso ukládejte vždy odděleně od
ostatních potravin, a to již během nákupu.
Pokrmy dostatečně tepelně upravujte.
Vyhněte se potravinám a pokrmům, které
obsahují syrová vejce.
Pokud jídlo ohříváte, nechejte ho přejít varem.
Jídla a potraviny určené pro skladování v lednici
co nejrychleji ochlaďte.
Kontrolujte teplotu v chladničce a mrazáku.
Nesmí kolísat.
Potraviny rozmrazujte v lednici nebo v troubě
s režimem rozmrazování. Ryby připravujte
ihned po vytažení z mrazničky.
Potraviny, které rychle podléhají zkáze, udržujeme
chlazené nebo mražené maximálně po dobu do dvou
hodin. Raději je spotřebujme ještě dříve.
Zmrazené potraviny nerozmrazujeme při pokojové
teplotě, ale vždy je umístíme do chladničky nebo pod
studenou vodu nebo pro rozmrazení použijeme troubu
s režimem rozmrazování. Masa, která marinujeme,
uložíme během této doby do chladničky.
Velké kusy jídla, které jsme nespotřebovali, před
uchováváním naporcujeme na menší kousky, které
vložíme do vhodné nádoby nebo krabičky, a po
zchlazeníje uložíme do mrazničky.
Potraviny při skladování nevkládáme do chladničky
zabalené, protože studený vzduch musí kolem nich
cirkulovat, aby potravina zůstala stále bezpečně
poživatelná.
Bylinkář
Zázvor se pěstuje již minimálně 3 000 let. Pochází z Orientu, odkud se
postupně rozšířil do Středomoří a Egypta a později také do Střední
a Jižní Ameriky. Zázvor má příznivý vliv na zažívání, působí proti
plynatosti, zvracení a nevolnosti. Ulevuje také při nemocech z nachlazení. Nemá být užíván na lačný žaludek.
... špetka ostré chuti
ZÁZVOR
V KUCHYNI – má široké uplatnění při přípravě jak sladkých, tak i slaných jídel. Přidáváme ho do jablečných kompotů, reveně, do asijských
pokrmů, ke kuřeti, skvěle se snoubí s rybami (nepostradatelný je pro
dochucenírybípolévky). Lze z něj připravit i hřejivý povzbuzujícíčaj.
PEPŘ
Pepř je snad nejrozšířenějším, nejběžnějším, levným kořením. Kdysi
byl ale nesmírně vzácný a vyvažoval se zlatem. Pepř příznivě působí na
trávení, odstraňuje plynatost.
ZÁ ZVOROVÝ ČAJ
1 l vody, 2 lžičky nakrájeného
zázvoru (můžete i více, podle toho,
jak ho chcete mít silný), 2 lžíce
medu, šťáva z 1 citrónu, 3 hřebíčky,
svitek skořice na ozdobení
Vodu přivedeme k varu, poté přidáme
zázvor, hřebíčky a kdo chce i kousek
skořice. Vaříme ještě asi 5 minut. Po
uvaření vyndáme koření a přelijeme do
konvice. Jakmile čaj trošku zchládne,
přidáme med a vymačkanou citrónovou
šťávu. Ozdobíme kouskem skořice.
V KUCHYNI – používáme pepř jen v malém množství, protože velké
dávky mohou působit dráždivě na sliznice střeva. Pro dochucení
pokrmů je nejlépe ho rozdrtit těsně před použitím. Tak vynikne nejlépe
jeho chuť, která není tak palčivá. Jeho rozsáhlé použití v kuchyni,
především pro přípravu slaných jídel, je všeobecně
známé. Stojí za to vyzkoušet
také různé druhy pepřů –
černý, zelený (což je vlastně
nezralý pepř černý), bílý (plně dozrálé plody pepřovníku zbavené
slupky, je vhodný zejména pro přípravu bílých mas, bílých omáček
a majonéz) a sečuánský pepř, kterému někdy nesprávně říkáme červený (ve skutečnosti není vůbec s pepřem
příbuzný a pro jeho palčivou, velmi silnou chuťho lze použít jen ve velmi malém množství).
MUŠKÁTOVÝ OŘÍŠEK
Muškátový oříšek a květ pochází z Indonézie. Název tohoto
koření je trochu zavádějící, protože se vlastně nejedná
o ořech, ale o semeno tropického stromu muškátovníku. Obal
tohoto semene je pak tím výše zmíněným květem. Kolem 12.
století bylo toto koření nesmírně drahým a vzácným zbožím.
Muškátový ořech má výrazný vliv na chuť k jídlu, na zažívání,
působíproti plynatosti a proti průjmům.
V KUCHYNI – říká se „dobrého po málu“ a u tohoto koření to platí zvlášť. Zdraví prospívající množství pro užití
v kuchyni je cca 1/4 kávové lžičky strouhaného oříšku nebo mletého květu pro 4 osoby. Použití oříšku nebo
květu nesmírně pozvedne chuť zeleninových pokrmů (například krémové polévky z brokolice a květáku), lze ho
použít do bramborové kaše, vaječných pokrmů, ale také pro přípravu sladkých jídel. Muškátový květ vylepšuje
chuťkynutých těst na koláče nebo vánočky. Je součástítaké mnoha kořenících směsí.
8
ABECEDA VITAMÍNŮ
Vitamín F
Vitamínem F jsou označovány nezbytné esenciální mastné
kyseliny, kyselina linolová, linolenová a archidonová, ale
i eikosapentaeová a dokosahexaenová, které je třeba
přijímat potravou, protože tělo si tyto mastné kyseliny
nedokáže samo vytvořit. Od roku 1930 jsou zařazovány
spíše mezi tuky než mezi vitamíny. Tyto esenciální mastné
kyseliny jsou základem pro tvorbu a funkci buněčných membrán,
ovlivňují naši energii, stav vlasů, pokožky a nehtů, dále pomáhají
snižovat hladinu cholesterolu v krvi, zabraňují kornatění cév,
ochraňují také játra a jsou velmi důležitým elementem při
správném vývoji dětí, chrání nás proti zvýšenému krevnímu tlaku
a nadváze, podporují imunitní systém, zabraňují krevním
sraženinám, chrání organismus proti srdečním chorobám
a mozkové mrtvici, působí příznivě na funkci prostaty a starají se
o naši tělesnou teplotu.
A jde se vařit...
... tedy, větší část receptů se tentokrát
sice nevaří, ale zase při jejich přípravě
můžete naplno popustit uzdu své fantazii.
Nenechejte se zaskočit tím, že
u některých receptů nenajdete přesná
množství surovin. Je na Vašem tvůrčím
plánu, v jakých poměrech uvedené
suroviny zkombinujete, množství surovin
samozřejmě přizpůsobíte také počtu osob,
které případně plánujete pohostit.
Přeji Vám úspěšné kulinářské tvoření
a hlavně Vám přeji dobrou chuť...
... a nezapomeňte – čekáme také
na Vaše recepty na:
www.claudie.crohnovanemoc.cz.
Přestože jsou tyto kyseliny pro tělo potřebné, mohou také vytvářet
nebezpečné volné radikály, proti kterým naopak působí vitamín E,
který by se měl do těla dodávat společně s těmito kyselinami, aby
zamezil oxidaci tuků v našem těle. Esenciálnímastné kyseliny jsou
citlivé na působenítepla a kyslíku, které je ničí.
Esenciální kyseliny by měly být do těla přijímány v množství
kolem jednoho až dvou procent z celkového denního příjmu kalorií
(6 – 8 mg denně). Vyšší či nižší příjem těchto nezbytných
esenciálních mastných kyselin může mít nepříznivý vliv na naše
zdraví.
Hlavnízdroj vitamínu F
Výborným zdrojem nenasycených mastných kyselin
jsou ryby, korýši (krab,
humr, langusta atd.),
zastudena lisované rostlinné oleje, sójový olej,
konopný olej, lněný olej,
semínka dýně, semínka
slunečnice, listová zelenina, vlašské ořechy,
avokádo, hně dá rýže,
kukuřičná mouka, vejce,
ovesné vločky, só jové
boby, jedlé mořské řasy
a další.
TIP
Lněný olej můžeme použít ve studené
kuchyni všude tam, kde používáme ostatní
rostlinné oleje. Jeho chuť by se dala
přirovnat k rozpuštěnému máslu nebo
praženým ořechům. Lněný olej ale nikdy
nepoužívejte na smažení nebo pečení,
tepelnou úpravou by se zničily cenné,
zdravíprospěšné esenciálníkyseliny.
Tvaroh se lněným olejem
V misce utřeme do krémové konzistence
1 tvaroh s troškou mléka a 2 lžičkami
lněného oleje. Přidáme jemně nakrájenou pažitku, cca 2 lžíce. Osolíme
a podle chuti opepříme. Můžeme podávat
k bramborám upečeným ve slupce.
Gurmánské
Známe je všichni, malé kousky, nejčastěji pečiva, ozdobené různými delikatesami, které jsou pojištěny
napichovátkem proti nežádoucímu sesunutí, ale také pro pohodlnou konzumaci bez příboru. Jedno dokonalé
sousto, prostě – chuťovka, jednohubka nebo trošku větší kanapka. Varianty kombinací a zdobení jsou
nekonečné, my vám přinášíme několik vyzkoušených tipů. Na přípravu chuťovek používejte co nejčerstvější
suroviny. Zeleninu a bylinky omyjte vodou a osušte v čistém ubrousku.
Klasika se šunkou
Snítka kadeřavé
petrželky
Kousek šunky smotaný
do ruličky
Plátek salátové okurky
Pomazánkové máslo
(namazat tenkou vrstvu)
Kolečka z rohlíku
široká cca 1– 1,5 cm
Italská kompozice
Lahůdka s lososem
Tenký plátek omytého
citrónu nebo limetky
Snítka kadeřavé petrželky
Plátek uzeného lososa
Tenká vrstva pomazánkového
nebo bylinkového másla
Z toustového chleba
nakrájené trojúhelníčky
Snoubení s ovocem
Polovina cherry rajčátka
Kousek mozzarelly
(v nálevu)
Lístek čerstvé bazalky
Plátky rohlíku nebo
francouzské bagety
široké cca 1– 1,5 cm
Hotové jednohubky
zakápněte olivovým
olejem.
Hravá kompozice
Proužek šunky
na zavinutí olivy
Zelená oliva
s papričkou
Lístek polníčku nebo
kousek salátu
Kostička tvrdého sýru
10
Čerstvé ovoce
(např. kulička vína, malina,
kousek jahody, broskve...)
Lístek máty (nemusí být)
Kousek Vašeho oblíbeného
sýru (např. ementál,
„modrý sýr“, kozí sýr apod.)
Vzpomínka na léto
Černá oliva bez pecky
Kousek nakládané
červené papriky
Sýr feta
Kolečko salátové
okurky cca 1 cm
(omyté a osušené)
Lehké a osvěžující
Dílek kompotovaného
ananasu a dílek
čerstvého kiwi
Vrstva máslového
tvarohového krému
Plátky rohlíku nebo
bagety
Francouzská variace
Kousek nakládané papriky
Naložený čerstvý kozí sýr:
Nakrájíme sýr na kousky,
posypeme sušenými
bylinkami (např. oregano,
provensálská směs nebo
grilovací koření)
a zalijeme olivovým
olejem. V zakryté
misce necháme v lednici
uležet do druhého dne.
Lístek salátu
Plátky tmavé
francouzské bagety
Luxusní delikatesa
Hoblinka parmazánu
Polovina plátku
prosciutta
Polovina cherry rajčátka
Pažitka (můžeme
použít i květ pažitky)
Plátek toastového
smetanového sýru
Tenká vrstva másla
Plátky rohlíku nebo
francouzské bagety
bez kůrky široké
cca 1– 1,5 cm
LOSOSOVÁ PĚNA
200 g sýru typu Lučina našleháme s 2 lžícemi
drceného uzeného lososa a 2 lžícemi smetany na
šlehání. Mažeme na plátky pečiva, ozdobíme
proužkem uzeného lososa, snítkou kopru a případně
troškou kaviáru.
BYLINKOVÉ MÁ SLO
150 g másla necháme změknout. Do změklého
másla pak zamícháme sůl a připravené bylinky.
Ty vybíráme dle své chuti. Čerstvé bylinky
omyjeme, osušíme a nakrájíme najemno. Kdo snáší
bez potíží česnek, může rozetřený stroužek použít
na přípravu másla také. Z bylinek se osvědčily např.
bazalka, estragon nebo saturejka, směs provensálského koření nebo čerstvé bylinky – petrželka,
pažitka. Z utřeného másla vytvarujeme váleček,
který zabalíme do alobalu a uložíme jej do ledničky
ztuhnout. Bylinkové máslo můžeme použít nejen
ve studené kuchyni, ale také při přípravě teplých
jídel.
MÁ SLOVÝ TVAROHOVÝ KRÉM
50 g změklého másla rozšleháme. Za stálého
šlehání přidáme 230 g měkkého tvarohu. osolíme,
můžeme přidat trochu mléka. Krém by měl mít
lehkou konzistenci a měl by se lehce roztírat.
11
Pravá českklá asika
Možná to o chlebíčku nevíte, ale právě on patří k typickým českým specialitám studené kuchyně. Za místo vzniku
obloženého chlebíčku je považováno jisté pražské lahůdkářství. Majitel tohoto podniku chtěl tehdy údajně
vyhovět svému příteli, kterému nevyhovovaly jednohubky podávané jako občerstvení během nějakého
společenského setkání. A tak, ve snaze vyhovět nespokojenému strávníkovi, vynalezl chlebíček – lahůdku, která
je větší než jednohubka, ale menší než obložený chléb. Tento si záhy získal velkou oblibu u spotřebitelů, které se
prakticky těší dodnes. Pro přípravu chlebíčků se nejlépe hodí klasická veka. Suroviny pro jejich přípravu pečlivě
vybírejte a používejte jen čerstvé. Přinášíme několik variant chlebíčků s ...
S UZENOU POMAZÁ NKOU
200 g uzeného tofu, jedna sójanéza, 100 g
uzeného sýra, ½ cibule, 1 čaj. lžička sekaného
kopru
Na ozdobení: plátky uzeného sýru, cherry
rajčátka, snítky kopru
Cibuli nakrájíme nadrobno, sýr a tofu nastrouháme
najemno a vše vyšleháme se sójanézou. Přidáme
1 čajovou lžičku čerstvého kopru. Plátky veky potřeme,
ozdobíme plátkem sýru, rajčátkem rozkrájeným na
dílky a snítkou kopru.
686 kJ (165 kcal)
1 PORCE OBSAHUJE:
bílkoviny 12 g; sacharidy 3,5 g; tuky 11,5 g; cholesterol 15 mg
SE Š UNKOU
2 tavené smetanové sýry, 150 g šunky, 1 lžíce
hořčice, 1 vejce uvařené natvrdo
Na ozdobení: plátky šunky, tvrdý sýr na strouhání
(např. eidam), nakládané okurky a papriky,
petrželová nať
Š unku umeleme nebo rozmixujeme a utřeme
společně s ostatními surovinami. Chlebíčky potřeme
pomazánkou a ozdobíme svinutým plátkem šunky, na
proužky nakrájenou nakládanou okurkou a proužkem
naložené papriky. Posypeme strouhaným tvrdým
sýrem a ozdobíme snítkou petrželky.
511 kJ (122 kcal)
1 PORCE OBSAHUJE:
bílkoviny 12,5 g; sacharidy 2 g; tuky 7,5 g; cholesterol 72,5 mg
S AVOKÁ DEM
1 velké zralé avokádo, 1 krabička sýru typu
Lučina, 1 polévková lžíce citrónové šťávy,
1 polévková lžíce olivového oleje, sůl, čerstvě
drcený pepř
Na ozdobení: lístky salátu, 1 paprika, černé olivy
bez pecek
Avokádo rozpůlíme, zbavíme pecky, dužinu vyškrábeme lžičkou a rozmixujeme. Přidáme citrónovou
šťávu, sýr a olivový olej a důkladně promícháme.
Dochutíme solí a špetkou pepře. Vzniklý krém
navršíme na plátky veky, ozdobíme lístkem salátu,
proužky jemně nakrájené čerstvé papriky a černou
olivou bez pecky.
S VAJÍČKEM
100 g jogurtové majonézy, 100 g sýru typu
Lučina, 1 lžíce francouzské hořčice, mletá
paprika, 5 vajec vařených natvrdo, 1 lžíce
sekané pažitky
Na ozdobu: šunka, ředkvičky, pažitka
Vajíčka oloupeme, rozpůlíme a opatrně vyjmeme
žloutky, které dáme do mísy. Přidáme k nim majonézu, sýr, hořčici a vše důkladně rozmělníme
a vyšleháme. Ochutíme solí, špetkou mleté papriky
a přidáme nasekanou pažitku a opět dobře promícháme. Částí krému naplníme poloviny bílků a zbytkem pomažeme plátky veky. Do poloviny chlebíčku
složíme plátek šunky, k němu položíme půlku
naplněného bílku (krémem nahoru) a ozdobíme
plátky ředkviček, lístkem salátu a proužky pažitky.
1 PORCE OBSAHUJE:
bílkoviny 10,5 g; sacharidy 6,5 g; tuky 19,5 g; cholesterol 337 mg
Š MAKOUNOVÁ
200 g šmakouna, 200 g tofu natural, 1 sójanéza, 1 nakládaná okurka, 1 pol. lžíce pažitky
Š makouna a tofu nastrouháme najemno a spojíme
sójanézou, přidáme jemně nakrájenou pažitku a nastrouhanou okurku. Mažeme na veky, můžeme
ozdobit hoblinkami mrkve, plátkem rajčete a snítkou
petrželky a proužkem naložené okurky.
798 kJ (190 kcal)
1 PORCE OBSAHUJE:
bílkoviny 3,2 g; sacharidy 1,8 g; tuky 19 g; cholesterol 13 mg
1029 kJ (246 kcal)
1 PORCE OBSAHUJE:
842 kJ (201 kcal)
bílkoviny 14 g; sacharidy 3,7 g; tuky 1,2 g; cholesterol 0,0 mg
13
Kouzlení se
studenou kuchyní
VARIACE NA PLNĚNÁ RAJČATA
Pevná, zralá rajčata omyjeme a osušíme, seřízneme vršky a odložíme si je stranou. Měkkou dužinu rajčete opatrně
vydlabeme pomocí nože a lžičky, abychom neprotrhli slupku. Dužinu odložíme do misky. Vydlabaný rajčatový
obal obrátíme dolů a necháme na ubrousku okapat. Rajčata naplníme a ozdobíme např. proužky pažitky.
Náplně (Přesný rozpis surovin neuvádíme záměrně. U jednotlivých náplní si poměry surovin upravujte podle své
chuti.):
1. Sýr typu Lučina smícháme s posekaným, natvrdo uvařeným vejcem. Přidáme kremžskou hořčici a trochu
kysané smetany. Do vyšlehaného krému přidáme jemně posekanou pažitku. Podle chuti osolíme.
2. V
misce promícháme cottage sýr s Lučinou se solí, posekanými lístky bazalky a jemně posekanými
olivami. Přidáme vydlabanou, okapanou a jemně posekanou dužinu rajčat a plníme. Ozdobíme lístkem bazalky.
3. Z tofu slijeme vodu a najemno nastrouháme. Přidáme podle chuti sójovou omáčku, kečup a jogurtovou
majonézu, posekaný řapíkatý celer, petrželku, bazalku a naplníme.
4. Na hrubém struhadle nastrouhaný ementál spojíme s nahrubo nastrouhanou sterilovanou okurkou, jablkem
a zakápneme citrónem. Spojíme jogurtovou majonézou, bílým jogurtem, osolíme, opepříme a můžeme
dochutit troškou cukru.
SÝ ROVÁ ROLÁ DA
5 PORCÍ
300 g tvrdého sýru Eidam, 200 g šunky
Náplň: 120 g másla, 2 ks taveného sýru, 3 vejce
vařená natvrdo, 2 sterilované okurky, 1 červená
sterilovaná kapie, 1 lžička hořčice, sůl, pepř
Sýr vložíme vcelku do mikrotenového sáčku a 5 minut
vaříme v horké vodě, dalších 15 minut necháme ve vodě
dojít. Poté ho vyjmeme, rychle rozválíme do obdélníku
a poklademe šunkou. Tu potřeme předem připravenou
náplní: Máslo, tavené sýry, vejce pokrájená na drobné
kousky smícháme s jemně posekanými sterilovanými
okurkami, kapií, lžičkou hořčice, osolíme a dochutíme
pepřem. Roládu rychle stočíme, zabalíme do potravinářské fólie, necháme pár hodin v lednici ztuhnout.
Roládu podáváme nakrájenou na tenké plátky.
1 PORCE OBSAHUJE:
2063 kJ (491 kcal)
bílkoviny 31,8 g; sacharidy 1,3 g; tuky 40 g; cholesterol 181 mg
OKURKOVÉ MISKY
4 PORCE
1 salátová okurka, 200 g jemného tvarohu,
1 lžíce drceného lososa
Na ozdobu: tatarák z lososa (150 g uzeného
lososa, 1 šalotka, 1/2 lžíce citrónové šťávy, sůl,
pepř), snítky kopru, sterilovaná kapie
Omytou okurku částečně oloupeme tak, aby nám
vznikly podélné proužky. Poté ji pokrájíme na špalíky
vysoké cca 2 cm. Pomocí lžičky je mírně vydlabeme
a vytvoříme si malé okurkové mističky. Tvaroh
ušleháme s lososem a dochutíme solí. Touto náplní
plníme okurkové mističky, navrch položíme lžičku
tataráku, který jsme si také připravili předem,
a ozdobíme snítkou kopru a kapií.
Tatarák z lososa: Uzeného lososa najemno nakrájíme.
Přidáme najemno nakrájenou šalotku, osolíme, jemně
opepříme a podle chuti přidáme citrónovou šťávu.
1 PORCE OBSAHUJE:
691 kJ (164 kcal)
bílkoviny 18 g; sacharidy 2 g; tuky 8 g; cholesterol 29,5 mg
TOFU KULIČKY
15 KUSŮ
1 kostku tofu rozmixujeme s půlkou sýru feta
a kouskem změklého másla na pastu, kterou můžeme
podle chuti ještě dosolit. Kuličky obalujeme v kvalitní
červené paprice nebo najemno posekané pažitce.
1 PORCE OBSAHUJE:
385 kJ (92 kcal)
bílkoviny 4 g; sacharidy 0,9 g; tuky 8 g; cholesterol 5,3 mg
PLNĚNÉ RÝ ŽOVÉ KULIČKY
10 KUSŮ
300 g kulatozrnné rýže (nejlépe na sushi) cca
4 polév. lžíce sushi octa (ocet i rýži lze zakoupit
v prodejnách s japon-skými potravinami), 50 g
uzeného lososa nebo 1 tuňák v konzervě
Na ozdobení: pažitka, zelená petrželka, tenké
plátky salátové okurky, kaviár
Rýži uvaříme doměkka (nesolíme), do uvařené rýže
vmícháme sushi ocet a necháme odstát cca 35 minut
lehce přikryté. Mezitím si připravíme lososa, kterým
budeme kuličky plnit – nakrájíme ho na malé kousky
cca 1x1 cm a tyto kousky naskládáme po 3 na sebe.
Nabereme cca 1 polévkovou lžíci rýže, přendáme ji
do ruky, kterou jsme si namočili do studené vody,
a vytvarujeme kuličku, prstem do ní uděláme důlek,
do kterého zatlačíme kousky lososa, kuličku zavřeme.
Ozdobíme podle chuti a fantazie kouskem lososa,
plátkem okurky nebo bylinkami.
511 kJ (122 kcal)
1 PORCE OBSAHUJE:
bílkoviny 3,4 g; sacharidy 22,2 g; tuky 1,1 g; cholesterol 0,3 mg
CELEROVÉ KULIČKY
10 KUSŮ
2 stonky řapíkatého celeru, 60 g sýru niva
(nebo jiného chuťově výrazného sýru),
100 g taveného sýru, 1 lžíce šlehačky,
2 lžíce opražené kukuřičné strouhanky,
zelená petrželka
Jemně nasekaný celer rozmixujeme se sýry a šlehačkou. Navlhčenou rukou tvoříme malé kuličky,
které obalujeme v nasucho opražené strouhance,
kterou smícháme s jemně nasekanou petrželkou.
Každou kuličku uložíme do papírového košíčku.
1 PORCE OBSAHUJE:
233 kJ (55 kcal)
bílkoviny 3,5 g; sacharidy 2,3 g; tuky 3,6 g; cholesterol 11 mg
15
nébky
Domácí pečezo
EFEKTNÍ KOŠ ÍČKY Z LISTOVÉHO TĚSTA
12 PORCÍ
2 balíčky listového těsta, 1 vajíčko na potření
Z listového těsta na pomoučeném vále vyválíme plát. Pomocí většího kulatého vykrajovátka
vykrájíme dvojice koleček. Z každého druhého vykrojíme střed tak, aby nám vzniknul užšíkroužek.
Na plech vyložený pečicím papírem klademe vždy plné kolečko, to potřeme vodou, a na ně
položíme kroužek. Ten nám po upečení vytvoří okraj košíčku. Vykrájené středy položíme také na
plech a posléze je použijeme pro zdobení košíčků. Připravené košíčky potřeme rozšlehaným
vejcem a upečeme v předehřáté troubě (cca při 200 °C pečeme asi 15 minut). Košíčky plníme
různými náplněmi až po vychladnutí. Lze je také připravit den předem.
Náplně:
300 g taveného sýra nebo jemného tvarohu, 100 g pomazánkového másla, 50 g
pikantního sýru (např. niva, naložený kozí sýr apod.), 3 lžíce kysané smetany, čerstvé
ovoce na ozdobení(jahody, borůvky, ostružiny aj.), kopr, vlašské ořechy (nemusíbýt)
Pomazánkové máslo vyšleháme s taveným sýrem a smetanou, přidáme rozetřenou nivu (nebo
jiný sýr) a dochutíme solí. Plníme do košíčků, ozdobíme ovocem, upečeným kolečkem těsta
a snítkou kopru a případně půlkou vlašského ořechu.
1002 kJ (238 kcal)
1 PORCE OBSAHUJE: bílkoviny 8 g; sacharidy 16 g; tuky 15,6 g; cholesterol 10 mg
1 malý celer, 3 – 4 mrkve, 300 g sójanézy, sůl, čerstvě drcený pepř, citrónová šťáva,
plátky limetky, petrželka, černé olivy bez pecky podle chuti
Na jemném struhadle nastrouháme očištěnou mrkev a celer, přidáme sójanézu, zakápneme
trochou citrónové šťávy a opepříme. Důkladně promícháme a necháme vychladit. Poté plníme do
košíčků, ozdobíme dílkem limetky, petrželkou a doplníme olivou.
1018 kJ (242 kcal)
1 PORCE OBSAHUJE: bílkoviny 2,6 g; sacharidy 16,6 g; tuky 9,6 g; cholesterol 6,25 mg
SÝ ROVÉ TYČINKY
20 KUSŮ
100 g tvrdého strouhaného sýru, 80 g másla,
100 g celozrnné hladké mouky, 2 lžíce sladké
smetany, trocha prášku do pečiva, sladká
paprika, 1 žloutek na potření, kmín, mák na
posypání
Suroviny smícháme v misce a zpracujeme na tuhé
těsto, které necháme cca 30 minut odležet v chladu.
Na pomoučeném vále těsto vyválíme a pomocíválečku
přendáme na plech vyložený pečicím papírem, kde
z těsta nakrájíme tyčinky. Povrch tyčinek potřeme
žloutkem, posypeme kmínem, sýrem nebo mákem.
Pečeme v předehřáté troubě dozlatova.
1 PORCE OBSAHUJE:
278 kJ (66 kcal)
bílkoviny 2 g; sacharidy 3,8 g; tuky 4,7 g; cholesterol 4,3 mg
BRAMBOROVÉ TYČINKY
20 KUSŮ
200 g polohrubé mouky, 200 g vařených brambor, 200 g tuku, např. Hery, ½ lžičky prášku do
pečiva, bílek na potření, hrubá mořská sůl,
strouhaný sýr a drcený kmín na posypání
Na pomoučený vál nastrouháme ve slupce uvařené,
vychladlé a oloupané brambory, přidáme mouku,
kypřící prášek, tuk, trochu soli a vypracujeme těsto.
Z hotového těsta vyválíme placku a z té nakrájíme
tyčinky. Každou tyčinku potřeme rozšlehaným bílkem,
posypeme hrubou solí smíchanou s kmínem a strouhaným sýrem. Pečeme zvolna dozlatova.
1 PORCE OBSAHUJE:
455 kJ (108 kcal)
bílkoviny 1,2 g; sacharidy 9,2 g; tuky 7,6 g; cholesterol 1,6 mg
Další tipy na náplně na minipizzu
S olivami – poklademe na tenké plátky nakrájenými
rajčaty, cuketami, pokračujeme šunkou, sýrem, na
kroužky pokrájenými olivami a posypeme bazalkou.
S tuňákem – povrch korpusu potřeme rajčatovým
protlakem, na něj položíme kousky okapaného
tuňáka z konzervy, navrch dáme plátky tvrdého sýra.
S mozzarellou – povrch potřeme rajčatovým
protlakem, posypeme bazalkou, na kousky
natrhanou mozzarellou z nálevu, rozhodíme několik
kaparů, lehce osolíme a opepříme. Nahoru
rozložíme na proužky nakrájenou šunku. Lehce
pokapeme olivovým olejem a nahoru dáme několik
hoblinek sýru.
MINIPIZZY
14 KUSŮ
400 g hladké mouky, 100 g hladké mouky
celozrnné, 1 sušené droždí, 2 lžíce rostlinného
oleje, 300 – 350 ml vlažné vody, 1/2 lžíce cukru
krupice, 2 zarovnané lžičky soli
Do ½ litru vlažné vody nasypeme droždí a cukr,
zamícháme a necháme chvíli stát. Na vál si zatím
nasypeme mouky a smícháme je dohromady se solí.
Uděláme si uprostřed důlek a opatrně do něj vlijeme
vodu s kvasnicemi a olej. Pomocí jídelního nože
začneme zpracovávat těsto. Posléze pokračujeme
rukama a vypracujeme pevné, ale pružné těsto.
Poprášíme ho moukou a vložíme do mísy, zakryjeme
fólií a na teplém místě necháme cca 30 minut
odpočívat. Následně si těsto rozdělíme na cca 14
dílků a z každého vyválíme kulatou placku. Pečeme
při 250 °C cca 10 minut.
Se špenátem: 1listový mražený špenát rozmrazíme
a vymačkáme z něj vodu, vložíme ho na pánev
s trochou oleje, přidáme k němu 1 vajíčko, které
necháme trochu ztuhnout. Osolíme, ochutíme
pepřem. Směs položíme na korpusy pizzy, na vrch
dáme krevety nebo krevetové tyčinky (nemusí být),
posypeme sýrem a upečeme.
1 PORCE OBSAHUJE:
671 kJ (150 kcal)
bílkoviny 5,5 g; sacharidy 27 g; tuky 3,3 g; cholesterol 21 mg
17
o
Menu pr
sváteční stůl ...
SVÁ TEČNÍ PSTRUH NA VÍNĚ
4 PORCE
4 pstruzi, 3 dl bílého vína, 4 plátky parmské šunky, 1 cibule, bobkový list, čerstvé
oregano, petrželková nať, 2 stroužky česneku (nemusí být), sůl, citrón, máslo, voda dle
potřeby, 1 lžíce jemně nastrouhaných ořechů (nemusíbýt)
Pstruhy omyjeme, osušíme, nasolíme, zakapeme citrónovou šťávou, dovnitř ryb vložíme snítku
oregana, kousek na plátky nakrájeného česneku a necháme cca hodinu v chladnu zakryté odležet.
Potom pstruhy vložíme do vroucího vývaru připraveného z vína, vody, cibule rozkrájené na
čtvrtiny a bobkového listu. Podle potřeby zředíme vodou. Ryby necháme ve vývaru povařit cca 10
minut. Uvařené pstruhy opatrně vyjmeme, každého ovineme plátkem parmské šunky, vložíme na
plech vyložený pečicím papírem a poklademe kousky másla. Plech dáme do trouby pod rozehřátý
gril. Těsně před dokončením pstruhy posypeme strouhanými ořechy a dokončíme grilování.
Hotové pstruhy podáváme s pečenými bramborami nebo s bramborovou kaší, posypeme nasekanou petrželovou natía polijeme trochou vývaru. Jako přílohu můžeme použít také okurkový salát
(viz dále).
2493 kJ (593 kcal)
1 PORCE OBSAHUJE: bílkoviny 38 g; sacharidy 3 g; tuky 48 g; cholesterol 227 mg
VÝ VAR S NOČKY
4 PORCE
1 balíček kuřecích drůbků, kořenová zelenina
(1 větší mrkev, 1 kořen petržele, kousek celeru,
1 menší cibule, 1 bobkový list, cca 5 kuliček
černého pepře, 2 kuličky nového koření,
2 stroužky česneku), 1 šálek sterilovaného či
mraženého hrášku, 50 g mraženého špenátu,
1 vejce, 30 g jemné pohankové krupice
Kuřecí drůbky, očištěnou a na větší kusy nakrájenou
kořenovou zeleninu a koření vložíme do studené vody,
osolíme a zakryté vaříme alespoň 2 hodiny pomalým
varem. Po uvaření maso vyjmeme a obereme z kostí.
Vývar přecedíme, přidáme okapaný hrášek a obrané
maso z kostí. Mezitím si v misce smícháme vejce
s rozmraženým a vody zbaveným špenátem a zahustíme pohankovou krupicí, jemně osolíme. Hmota by
měla být hustší. Pomocí lžiček tvarujeme špenátové
nočky, které vkládáme do vroucí polévky a necháme
uvařit.
642 kJ (153 kcal)
1 PORCE OBSAHUJE:
bílkoviny 18 g; sacharidy 10,55 g; tuky 4 g; cholesterol 72 mg
EXOTICKÉ KUŘ E
4 PORCE
1 menší kuře, sůl, 4 banány, 1 lžíce hladké
celozrnné mouky, petrželová nať, máslo, čerstvě
drcený pepř
Kuře rozdělíme na čtvrtky, které osolíme a osmahneme
na másle v hlubším kastrolu. Poté zalijeme vodou
a přikryté dusíme. Jakmile kuře začne měknout, přidáme
na kolečka nakrájené banány a v otevřené nádobě
vaříme doměkka. Před dopečením přidáme nadrobno
nakrájenou petrželku, šťávu zahustíme moukou
a dochutíme čerstvě drceným pepřem. Podáváme s rýží.
1207 kJ (287 kcal)
1 PORCE OBSAHUJE:
bílkoviny 39,7 g; sacharidy 25 g; tuky 3,2 g; cholesterol 100 mg
OKURKOVÝ SALÁ T
3 PORCE
KRŮ TÍ ROLÁ DA
5 PORCÍ
1 kg krůtí kýty, 100 g tučnější šunky, 50 g žampionů, 50 g másla, 2 vejce, kremžská hořčice,
tymián, sůl, 200 ml smetany, 2 lžíce šlehačky,
vývar z kostí, červené víno, hladká mouka
Maso upravíme tak, aby nám vzniknul tenčí plát,
naklepeme a osolíme. Posypeme jemně tymiánem.
Na malé kostky nakrájenou šunku a pokrájené
žampiony orestujeme. Přidáme k nim rozšlehaná
vejce, osolíme a vše zamícháme. Směs rozvrstvíme
na připravenou krůtu, plát masa stočíme a ovážeme
motouzkem. Roládu vložíme na rozpuštěné máslo
a po všech stranách opečeme. Poté ji vložíme do
nádoby na pečení, podlijeme vývarem a dusíme
v troubě, nejprve přikrytou pokličkou. Dopékáme bez
pokličky a v závěru pečení roládu několikrát polijeme
smetanou. Š ťávu lehce vydusíme, zaprášíme lžící
mouky, přidáme 2 lžíce šlehačky a podle chuti
dochutíme červeným vínem. Podáváme s restovanou
zeleninou a dušenou rýžínebo s bramborovou kaší.
1 PORCE OBSAHUJE:
1806 kJ (430 kcal)
bílkoviny 32 g; sacharidy 1,8 g; tuky 23,8 g; cholesterol 261 mg
4 PORCE
1 – 2 salátové okurky, 1 balení baby karotky,
100 g sterilovaného hrášku, 150 g celeru
nakrájeného na kostičky, 1 balení sójanézy nebo
menšítatarská omáčka
Celerové kostky povaříme doměkka a scedíme. Do
mísy dáme okurku nakrájenou na kostky, uvařený
celer, přidáme hrášek a mírně podušené baby karotky.
Promícháme, dochutíme a spojíme sójanézou nebo
tatarskou omáčkou. Můžeme dochutit solí.
914 kJ (217 kcal)
1 čerstvý ananas, 350 g sterilovaných mandarinek, hoblinky kokosu, ½ čínského zelí
Ananas rozkrojíme na čtvrtiny, odřízneme středovou
část a dužinu nakrájíme na malé dílky. Mandarinky
necháme okapat, čínské zelí nakrájíme najemno. Vše
smícháme a mírně osladíme sirupem z mandarinek.
Nakonec přidáme kokosové hoblinky.
bílkoviny 2,4 g; sacharidy 11,8 g; tuky 0,3 g; cholesterol 0,0 mg
bílkoviny 1,2 g; sacharidy 15,2 g; tuky 0,4 g; cholesterol 0,0 mg
1 PORCE OBSAHUJE:
EXOTICKÝ SALÁ T
1 PORCE OBSAHUJE:
293 kJ (69 kcal)
19
Sladká tečka
TVAROHOVÝ KOLÁ Č S JABLKY
2 měkké tvarohy
3 lžíce hladké mouky celozrnné
3 lžíce cukru moučka
4 vejce, hrst rozinek
1 citrón (chemicky neošetřený)
3 jablka nakrájená na tenké dílky
skořice
2 polévkové lžíce javorového sirupu
máslo na vymazání formy
8 PORCÍ
Rozinky omyjeme, z citrónu nastrouháme kůru
(pouze žlutou část kůry). Oboje dáme do misky,
přidáme tvaroh, žloutky a důkladně umícháme.
Následně přisypeme mouku a lehce vmícháme
pevný sníh z bílků. Pečicíformu vymažeme máslem,
vložíme do ní těsto a na něj naklademe měsíčky
z jablek, posypeme skořicí a pokapeme javorovým
sirupem. Vložíme do vyhřáté trouby a pečeme cca
40 minut.
729 kJ (178 kcal)
1 PORCE OBSAHUJE: bílkoviny 13 g; sacharidy 22,3 g; tuky 3,6 g; cholesterol 145 mg
BRUSINKOVÉ PALAČINKY
3 PORCE
250 ml mléka (nebo sójového mléka), 2 vejce
(vajahit), 110 g hladké mouky, 1 polévková lžíce
kukuřičného škrobu, 2 lžíce medu, ½ lžíce
citrónové šťávy, 200 g tofu natural (nebo jemný
tvaroh), brusinkový kompot a marmeláda (může
být i jahodová nebo rybízová), olej na smažení
Do studeného mléka dáme vejce. Za stálého míchání
přidáme prosátou mouku a kukuřičný škrob a šleháme
tak dlouho, až se na povrchu těsta přestanou tvořit
hrudky. Těsto naléváme na rozpálenou pánev
s kapkou oleje, pečeme po obou stranách. Mezitím
rozmixujeme tofu (nebo tvaroh) s medem a citrónovou
šťávou. Hotové palačinky lehce namažeme marmeládou, potřeme tofu krémem a složíme nebo zavineme.
Palačinky ozdobíme brusinkovým kompotem a lehce
pocukrujeme.
1 PORCE OBSAHUJE:
1405 kJ (334 kcal)
bílkoviny 10,3 g; sacharidy 31,3 g; tuky 13 g; cholesterol 2,5 mg
ANANASOVÝ PUDING
3 PORCE
80 g moučkového cukru, 3 vejce, 1 vanilkový
lusk (nebo 1 balíček vanil. cukru), 1 lžíce ananasové šťávy, 100 g kompotovaného ananasu,
50 g oloupaných mletých mandlí, 30 g strouhanky, máslo a strouhanka na vymazání
a vysypání
Cukr a žloutky umícháme do pěny. Vanilkový lusk
podélně rozřízneme ostrým nožem a seškrábnutá
semínka přidáme ke šlehaným žloutkům. Dále
přidáme ananasovou šťávu a 50 g ananasu, který
jsme nasekali nadrobno, přimícháme strouhanku.
Nakonec zlehka vmícháme tuhý sníh ušlehaný
z bílků. Malé zapékací misky vymažeme máslem
a vysypeme strouhankou, poté naplníme těstem.
Misky vložíme do hlubšího pekáčku s horkou vodou,
přikryjeme a vložíme do horké trouby. Takto pečeme
cca 30 minut. Během pečení kontrolujeme, zda nám
nevyvřela voda, případně doplníme horkou vodou.
Zda je puding hotový, vyzkoušíme píchnutím špejle
do pudingu. Pokud se puding přichytí, vložíme ho
zpět do vodní lázně. Podáváme ozdobené mletými
mandlemi a kompotovaným ananasem.
1 PORCE OBSAHUJE:
1499 kJ (356 kcal)
bílkoviny 10,6 g; sacharidy 45 g; tuky 16 g; cholesterol 290 mg
21
Kakao + karob
Kakao pochází z oblastí vlhkých tropů Ameriky. Kakaové boby jsou sušená semena plodů kakaovníku.
Aztékové z něj připravovali rituální nápoj, do kterého přidávali vanilku, drcený pepř, chilli, ale i drcené
mandle a med. Tento nápoj byl původně vyhrazen pouze vyvoleným a byl používán zejména k náboženským
účelům. Aztékové a Mayové používali kakaové boby dokonce jako platidlo. V Evropě se kakao objevilo až
v průběhu 16. století. V současné době je největším producentem kakaa Afrika, především Ghana, Nigérie,
Pobřeží slonoviny a další, pěstuje se také v Brazílii a Indii. V roce 1815 byla v Holandsku založena první
čokoládovna. V roce 1847 byla vyrobena první tabulka čokolády. První mléčná čokoláda byla vyrobena na
konci 19. stoletía na začátku 20. stoletíbyly vynalezeny plněné čokoládové pralinky.
Karob neboli „svatojánský chléb“ je vynikající, chutnou a zdravou alternativou kakaa a čokolády. Karob
pochází ze Středomoří. Tento strom (rohovník obecný) se pěstuje především pro své jedlé plody (lusky),
které chutnajíjako čokoláda a sladce voní. Podle legendy plody karobu s oblibou jedl svatý Jan, proto se jim
někdy říká „svatojánský chléb“. Plody karobu se dají jíst čerstvé – zelené, ale především se suší
a rozemílajína prášek, který lze používat místo kakaa.
SERIÁ L
opomíjené suroviny
Latinský název kakaovníku pravého – Theobroma
cacao – znamená v překladu „pokrm bohů“. Je to stále
zelený strom, jehož plodem jsou velké bobule žluté až
hnědočervené barvy. Semena těchto bobulí nazýváme
kakaovými boby. Po sklizni se zralé plody ponechají
několik dní ležet, poté se oddělí semena, přeberou se,
očistí se a usuší a následně se praží při cca 80 –
130 °C. Drcením upražených kakaových
bobů vzniká kakaová hmota, která
obsahuje kolem 50 % kakaového
másla. Tato hmota je základem
pro výrobu čokolády. Z části
kakaové hmoty se lisováním
odstraňuje většina kakaového
másla, zbylá hmota se rozemele, tím vzniká kakaový
prášek s obsahem kakaového
másla kolem 10 – 20 % .
Čokoláda se vyrábí tak, že se ke
kakaové hmotě přidá kakaové máslo
nebo v horším případě jiný rostlinný
tuk, cukr, příchutě, při výrobě mléčné
čokolády práškové či kondenzované mléko
a všechno se smíchá v míchacích strojích. Během
míchání, které může probíhat i několik dní, je čokoláda
průběžně zahřívána. V závěrečné fázi se čokoláda odlévá
do tabulek nebo rozmanitých tvarů.
Karobovým práškem můžeme jednoduše nahradit
prášek kakaový. Karobový prášek oproti kakau
neobsahuje povzbuzující látky a naopak obsahuje
mnohem méně tuků ve srovnání s kakaem, více bílkovin,
sacharidů a vápníku. Konzumace karobu má příznivý vliv
na hladiny cholesterolu v krvi. Obsahuje až 50 %
přírodního cukru a nahradícukr v každém receptu.
Karobový prášek se chutí podobá kakau tak, že v pečivu
a cukroví jej téměř nepoznáte. Čerstvý karob voní spíše
jako datle. Čokoláda ze svatojánského chleba je sice
trochu jiná, nicméně chutná také dobře. Dále ho lze použít
pro přípravu nápoje, zamícháte-li do teplého mléka
(nejlépe sójového či jiného obilného) malé množství
karobu (1 rovnou čajovou lžičku na šálek), připravíte
chutný nápoj, nicméně chutívýrazně odlišný od známého
kakaa. Karob si v poslední době získal značnou oblibu,
především čokoláda z karobu, rozinky a jiné sušené ovoce
v karobu, arašídy v karobu apod.
Karob v dnešní době zakoupíme v každé prodejně zdravé
výživy.
Milá Claudie,
Dobrý den, pane doktore, můžete
mi prosím říci, zda je občasná
konzumace pravé čokolá dy (35 –
99 % kakaa) problematická z hlediska onemocnění IBD? A jak je to
se samotným kakaem? Ráda si
někdy dopřeji šálek husté horké
čokolá dy a pak mám výčitky
svědomí.
čokoláda a čokoládové výrobky
nemají k onemocnění idiopatickými střevními záněty
žádný prokazatelně nepříznivý vztah. Čím kvalitnější
čokoláda, tím větší obsah kakaa. Už německý vědec 19.
stol. A. Humboldt prohlásil, že „nikde jinde
nevtěsnala příroda tolik živin na tak malý
prostor jako v případě kakaových bobů“.
Ve 100 gramech čokolády je
obsaženo 3,2-3,7g bílkovin, 32,337g tuků a 0,3-57g sacharidů, což
je úhrnem až 550 kalorií. Zatímco
obsah tuků a bílkovin je u různých
druhů č okolády podobný,
u sacharidů obsahuje tmavá
č okoláda jejich minimum,
u mléčné maximum. Sníme-li asi
3-4 kostičky čokolády (tedy zhruba
15 g), je to kaloricky srovnatelné
s jablkem nebo krajícem celozrnného chleba.
Čokoláda obsahuje také vysoký podíl fosforu,
hořčíku, vápníku (a tedy není sama o sobě „nezdravá“ pro
chrup). O čokoládě se také někdy hovoří jako
o antidepresivu. Skutečně obsahuje podivuhodnou
kombinaci – aminokyselinu tryptofan, cukry a malé
množství kofeinu s theobrominem. Tato kombinace může
výrazně zvýšit hladinu serotoninu v mozku, který je někdy
označován jako „droga štěstí“. Je zajímavé, že u žen
v obdobípřed menstruacíhladina serotoninu prudce klesá,
což se dává do souvislosti s výkyvy nálad a spekulativně
zvýšenou chutí na čokoládu jako jistý kompenzační
mechanismus. Čokoláda obsahuje množství antioxidantů
důležitých pro obnovu řady funkcí organismu. Bohužel při
zpracování čokolády se antioxidanty ničí, proto dnes řada
výrobců hledá šetrné výrobní postupy nebo dodatečně
čokoládu antioxidanty obohacuje. Historická tradice řadí
čokoládu také mezi afrodiziaka. Není vyloučeno, že malé
množství endorfinů, zmíněný podíl na tvorbě serotoninu
(„drogy štěstí“) a kalorický náboj mohou povzbuzovat
pocity štěstí. Nicméně hlavní efekt je zřejmě psychologický – čokoláda je ve vzorcích chování zapsána jako
smyslový požitek, lahůdka a nezřídka vyjadřuje naše
soukromé city – stačí vzpomenout na obsah některých
reklam na čokoládové výrobky. Pokud tedy pohlížíme na
čokoládu nikoli jako na běžnou potravinu, ale na sváteční
doplněk jídelníčku, nenížádný důvod se jívyhýbat.
23
SERIÁ L
opomíjené suroviny
KAROBKA
KUŘ E S ČOKOLÁ DOVOU
OMÁ ČKOU
4 PORCE
žek
1 kuře, 1 svazek cibulek šalotek, 1 strou
dl
1,5
ek),
česn
ný
česneku (nebo granulova
,
oleje
vého
olivo
lžíce
bílého vína, 3 polévkové
a
kostk
,
pepř
ý
čern
ný
drce
sůl, čerstvě
kvazeleninové ho bujónu, 1 polévková lžíce
a
mouk
lády,
čoko
é
hořk
né
ouha
nastr
litní
říme
Kuře naporcujeme na čtvrtky, osolíme, opep
řejeme
rozeh
bě
nádo
í
hlubš
V
e.
mouc
v
me
obalí
a
. Kuře
olej a prudce kuře opeč eme ze všech stran
y
šalotk
ojené
překr
e
vložím
vyjmeme a do nádoby
poté
me,
opéká
e
Krátc
k.
česne
jený
a na plátky pokrá
by,
vlijeme víno, kuře vložíme zpět do nádo
pně
Postu
kka.
přikryjeme a pomalu dusíme domě
kostky
podléváme vývarem, který jsme si připravili z
ho
eme
vyjm
ne,
změk
maso
bujónu. Jakmile
e
nčím
doko
a
ou
šalotk
se
čně
spole
z nádoby
u
ktero
ádu,
omáč ku. Vložíme nastrouhanou čokol
solí.
dně
přípa
m,
rozvaříme. Dochutíme pepře
Podáváme s bílou rýžía šalotkami.
1583 kJ (376 kcal)
1 PORCE OBSAHUJE:
bílkoviny 32 g; sacharidy 6,5 g; tuky 22 g; cholesterol 281 mg
250 g másla rozpustíme v menším kastrolu. Do tuku
přidáme 300 g moučkového a 1 balíček vanilkového
cukru, 60 g karobového prášku a 40 g hladké
mouky. Důkladně mícháme do doby, než nám
vznikne hladká hmota. Tou naplníme formičky
vypláchnuté studenou vodou. Necháme v chladu
ztuhnout.
2388 kJ (569 kcal)
100 GRAMŮ OBSAHUJE:
bílkoviny 1 g; sacharidy 59 g; tuky 38 g; cholesterol 83 mg
DEZERT S KAROBEM
4 PORCE
1 sáček piškotů, 1 vanička tvarohu, 1 kelímek
zakysané smetany, 1 kelímek bílého jogurtu,
3 lžíce třtinového cukru nebo medu, šálek
uvařené kávy, karobový prášek, 2 kiwi
Připravíme si misky a na jejich dno naskládáme
piškoty. Mezitím si uvaříme kávu, kterou pokapeme
piškoty. Do mísy vložíme smetanu, jogurt, tvaroh,
osladíme cukrem nebo medem a vyšleháme. Krém
rozdělíme na dvě poloviny, do jedné zašleháme
1 lžíci karobu. Oba krémy navršíme na piškoty
a hustě posypeme karobovým práškem. Dezert je
dobré připravit předem a nechat ho uležet cca
2 hodiny zakrytý v lednici. Před podáváním
ozdobíme oloupaným a na dílky pokrájeným kiwi.
1484 kJ (353 kcal)
1 PORCE OBSAHUJE:
bílkoviny 17 g; sacharidy 43 g; tuky 11 g; cholesterol 30 mg
KAROBOVÝ NUGÁ T
200 g práškového cukru, 25 g vanilkového
cukru, 250 g másla, ½ plechovky slazeného
kondenzovaného mléka, 1 pol. lžíce karobu
Všechny suroviny dáme do kastrolu a ten vložíme do
vodní lázně. Na mírném plameni mícháme, až se
rozpustí cukr. Podle potřeby naředíme vodou, směs
krátce povaříme. Stále mícháme. Jakmile lze
z připravované hmoty vytvořit kuličku, sundáme
kastrol z plotýnky a pokračujeme v míchání, dokud
směs nezačne houstnout. Z nugátové hmoty
tvarujeme kuličky, které obalujeme v karobovém
nebo v kakaovém prášku, a klademe je do
papírových košíčků.
2071 kJ (493 kcal)
100 GRAMŮ OBSAHUJE:
bílkoviny 3,1 g; sacharidy 48 g; tuky 33 g; cholesterol 71 mg
24
ČOKOLÁ DOVÁ BÁ BOVKA
5 vajec
260 g moučkového cukru
70 g kvalitníčokolády
230 g polohrubé mouky
1/ 2 prášku do pečiva
Čokoládová poleva:
100 g moučkového cukru
100 g kvalitníčokolády
1 dl vody
Žloutky vyšleháme s polovinou cukru do pěny, přimícháme
nastrouhanou čokoládu a mouku s práškem do pečiva. Poté zlehka
přimícháme tuhý sníh, který jsme vyšlehali se zbylým cukrem, a těsto
vlijeme do vymazané bábovkové formy. Upečeme ve vyhřáté troubě.
Upečenou bábovku vyklopíme na talíř a poté, co vychladne.
ji polijeme čokoládovou polevou. Čokoládová poleva: Cukr
s nalámanou čokoládou zalijeme vodou a nad plamenem mícháme
do zhoustnutí(hrnec nejlépe postavíme do vodnílázně).
1 PORCE OBSAHUJE: bílkoviny 11,3 g; sacharidy 104 g; tuky 14,5 g; cholesterol 241 mg
2442 kJ (581 kcal)
... pro zimní večery
Nápoje obsahující alkohol nám jistě umí zpříjemnit a prohřát chladné zimní večery. Nezapomeňme ale, že u konzumace alkoholu důrazně platí, že méně je více a že konzumace těchto
nápojů má být záležitostípouze příležitostnou. Pokud se tedy budete chtít zahřát kapkou alkoholu,
volte raději nápoje, které ho obsahujímenšímnožství.
JABLKOVÝ PUNČ
4 PORCE
1 většíjablko
½ l jablečného džusu
½ l bílého vína
2 lžíce medu
1 lžíce citrónové šťávy
kousek skořice
4 hřebíčky, 2 hvězdičky badyánu
½ dl rumu
V kastrolu smícháme jablečný džus, víno, med
a citrónovou šťávu a přidáme oloupané a na
plátky nakrájené jablko, kořenía lehce povaříme.
Sundáme z ohně, zakryjeme pokličkou a necháme cca 30 minut luhovat. Poté směs přecedíme,
postavíme znovu na sporák a ohřejeme (již
nevaříme). Do horkého nápoje vmícháme rum
a nalijeme do sklenic.
733 kJ (174 kcal)
1 PORCE OBSAHUJE:
bílkoviny 1,7 g; sacharidy 25 g; tuky 0,3 g; cholesterol 0,0 mg
2 PORCE
CITRUSOVÝ PUNČ
2 pomeranče
1 limetka, 2 citróny
5 lžic medu
100 ml bílého rumu
300 ml horkého černého čaje
1 čajová lžička mleté skořice
Vymačkáme šťávu z pomerančů, citrónů a limetky. Přidáme med a rum a důkladně promícháme. Rozlijeme do hrníčků a dolijeme horkým
čajem. Hladinu nápoje poprášíme skořicí,
ozdobíme plátkem citrónu a ihned podáváme.
1 PORCE OBSAHUJE:
1213 kJ (288 kcal)
bílkoviny 1,3 g; sacharidy 47,5 g; tuky 0,42 g; cholesterol 0,0 mg
26
V jarním bulletinu se trošku více
zaměříme na recepty s nižším obsahem
vlákniny. To pro případ, že by nás
přepadly potíže se zažíváním.
I v tomto případě se pokusíme pro Vás
připravit recepty, které nebudou jen dietní,
ale také chutné.
Moc děkuji všem, kteří mi poslali
své recepty. Stále ještě je můžete
posílat na adresu:
www.claudie.crohnovanemoc.cz.
Těšíme se na Vaše kulinářské nápady,
tak neváhejte a pište...
Jinak se mějte moc hezky, tešte se
se mnou na jaro
a „nebojte se dobře najíst“.
P.S.: Ještě jeden tip: potřebujete-li více
informací o onemocnění Crohnovou
nemocí a ulcerózní kolitidou,
podívejte se na:
www.crohnovanemoc.cz.
BULLETIN VZNIKÁ VE SPOLUPRÁCI
s doc. MUDr. Vladimírem Zbořilem, CSc.,
FN Bohunice, Brno,
a s odbornicína výživu
Mgr. Karlou Večeřovou.
VYDÁ VÁ
GRIFART, spol. s r.o., Haasova 37a, Brno.
FOTOGRAFIE Vratislav Hnátek
HUM/02/10/06/03
ILUSTRACE Aleš Čuma
GRAFICKÁ Ú PRAVA A PRODUKCE
GRIFART, spol. s r.o.
© 2010 Grifart, spol. s r.o.
www.crohnovanemoc.cz
Odborné informace o všem, co zajímá pacienta
s Crohnovou chorobou a jeho okolí
DIAGNOSTIKA
Zde se dozvíte něco o třech stupních diagnostiky,
kterými se zjišťuje, jak se nemoc vyvíjí, jak se mění
rozsah postižení, jak nemocné orgány reagují na
léčbu a zda nedochází k rozvoji komplikací.
IDIOPATICKÉ STŘEVNÍ ZÁNĚTY
Obsahuje krátké seznámení s historií
diagnostiky a léčby střevních zánětů.
Dále se můžete podrobněji seznámit
s aspekty onemocnění.
MOŽNOSTI PREVENCE
Kapitola upozorňuje
v sedmi bodech na rizikové
stavy a vlivy, které mohou
pacienti sami aktivně
ovlivnit, aby zlepšili
prognózu své nemoci
a umocnili pozitivní
výsledky léčby.
KAPITOLY O LÉČBĚ
ZÁKLADNÍ LÉČEBNÉ METODY,
které jsou využívány při léčbě
Crohnovy nemoci.
NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY LÉČBY
pojednávají o nepříznivých nebo
nezamýšlených odezvách
po podání některého z léčivých
přípravků při léčbě Crohnovy
nemoci a ulcerozní kolitidy.
ON-LINE PORADNA
Máte-li dotaz, podívejte
se nejdříve do kapitoly
„Často kladené
dotazy“. Pokud zde
nenajdete odpověď,
můžete využít
elektronickou poradnu
a dotaz poslat
prostřednictvím
formuláře.
Zde se seznámíte
s diagnostickými
metodami
a léčbou Crohnovy
nemoci.
DOTAZNÍK
Monitoruje spokojenost pacientů
s poskytnutými informacemi o léčbě
idiopatických střevních zánětů.
Jeho cílem je zlepšit péči, která je
v současnosti poskytována.
Výsledky jsou průběžně prezentovány
na www.crohnovanemoc.cz.
HUM/02/09/02/00
BIOLOGICKÁ LÉČBA
Crohnovy nemoci a ulcerozní
kolitidy je poměrně mladá, vysoký
léčebný potenciál této terapie
vzbuzuje u pacientů očekávání
pozitivního obratu ve vývoji jejich
nemoci. Proto je biologické léčbě
věnována samostatná kapitola,
kde se můžete podrobněji informovat o možnostech této terapie.
VIDEO
CROHNOVA NEMOC
Download

...aneb pusťte zábavu na talíř - Claudie