manuál jednotného vizuálního stylu
1 značka
1 značka
Grafickou podobu značky tvoří kresebně upravené litery bezpatkového
polotučného písma. Upravený nápis ANECT tím neztrácí proporční
čistotu, a zároveň je tvarově nezaměnitelný. Zobrazené barevné provedení
značky v barvě ANECT oranžová (viz kapitola 3.1 Základní barva
společnosti) je považováno za základní a je preferovanou variantou
pro veškeré aplikace. Pravidla použítí značky jsou přesně definována a řídí
se pravidly uvedenými v tomto manuálu.
Barevné pozitivní provedení 1.1
Zdrojové soubory
pro tisk přímými barvami pro tisk CMYK pro obrazovku M a n u á l z n a č k y A n e c t – V e r z e 1 / 2 0 0 9 – d e s i g n S t u d i o N a j b r t
1 značka
Černobílé pozitivní provedení značky se používá při tisku černou
barvou (například černobílou laserovou tiskárnou). Provedení je tvořeno
analogicky k barevnému provedení tak, že barva ANECT oranžová je
nahrazena 100% černou. Příklady použití viz kapitola 1.7 Značka na
podkladové ploše.
Černobílé pozitivní provedení 1.2
Zdrojové soubory
pro tisk pro obrazovku M a n u á l z n a č k y ANECT – V e r z e 1 / 2 0 0 8 – d e s i g n S t u d i o N a j b r t
1 značka
Negativní provedení značky používáme všude tam, kde barva pozadí
neumožňuje dostatečnou čitelnost pozitivního provedení značky. Příklady
použití viz kapitola 1.7 Značka na podkladové ploše.
Negativní provedení 1.3
Zdrojové soubory
pro tisk pro obrazovku M a n u á l z n a č k y ANECT – V e r z e 1 / 2 0 0 8 – d e s i g n S t u d i o N a j b r t
1 značka
Značka v materiálu 1.4
V případě aplikace značky do materiálu (ražbou, gravírováním, leptáním
apod.), jsou všechny části značky zahloubené nebo vyvýšené v jedné
rovině. Minimální velikost značky pro aplikaci do materiálu je závislá
na použité technologii, nesmí být však změněn tvar nebo narušena
čitelnost značky.
M a n u á l z n a č k y A n e c t – V e r z e 1 / 2 0 0 9 – d e s i g n S t u d i o N a j b r t
Ochranná zóna značky 1.5
0,4 x
1 značka
0,4 x
0,4 x
0,4 x
1,0 x
Ochranná zóna je minimální velikost plochy v bezprostřední blízkosti
značky, do které nesmí zasahovat text, jiná značka nebo další grafické
prvky. Tato zóna zaručuje čitelnost a dostatečnou působivost značky.
Ochranná zóna je definována poměrově, pomocí jednotky x, která je
rovna výšce litery „A“.
Zdrojové soubory
rozkres M a n u á l z n a č k y A n e c t – V e r z e 1 / 2 0 0 9 – d e s i g n S t u d i o N a j b r t
Rozměrová řada značky 1.6
1 značka
100 %
šířka 50 mm (použití pro tiskoviny formátu A4, např. pro hlavičkový papír)
80 %
šířka 40 mm (použití např. pro obálky DL a C5)
60 %
šířka 30 mm (použití např. pro razítka a vizitky)
30 %
šířka 15 mm (minimální velikost)
Rozměrová řada značky představuje značku ve velikostech, které se
doporučují přednostně používat při její aplikaci. Respektování rozměrové
řady slouží systematickému používání značky, pomáhá vytvářet jednotný
styl. Rozměrová řada vychází ze základní velikosti značky (100 %), která
je určena pro použití v merkantilních tiskovinách formátu A4. Minimální
velikost (30 %) určuje doporučenou velikost značky, zaručuje její
bezchybnou reprodukci tiskovými technikami.
M a n u á l z n a č k y A n e c t – V e r z e 1 / 2 0 0 9 – d e s i g n S t u d i o N a j b r t
Značka na podkladové ploše 1.7
1 značka
20 %
40 %
60 %
80 %
100 %
20 %
40 %
60 %
80 %
100 %
Barevné pozitivní provedení značky se používá vždy, kdy je to
technologicky možné a značka je v této verzi v dané aplikaci dostatečně
čitelná. Černobílé pozitivní provedení značky se používá pouze tam, kde
to vyžaduje technologie a pozadí je dostatečně světlé, aby zajistilo její
dostatečnou čitelnost.
Negativní provedení značky se užívá na podkladových plochách,
kde ostatní pozitivní provedení značky nejsou čitelná.
M a n u á l z n a č k y A n e c t – V e r z e 1 / 2 0 0 9 – d e s i g n S t u d i o N a j b r t
Zakázané varianty značky 1.8
1 značka
ANECT
Není možné vytvářet jiné než v manuálu uvedené barevné a tvarové
varianty značky. Je zakázáno značku jakkoliv tvarově upravovat
a deformovat nebo vytvářet její písmové varianty. Umísťovat pozitivní
nebo negativní provedení značky na podklady s podobným barevným
kontrastem není dovoleno, stejně jako aplikovat černobílá provedení
značky tam, kde technologie umožňuje použít provedení barevná.
Je nepřípustné aplikovat značku v nedostatečné datové kvalitě
a v nevhodných formátech souborů.
M a n u á l z n a č k y A n e c t – V e r z e 1 / 2 0 0 9 – d e s i g n S t u d i o N a j b r t
2 písmo
Základní písmo společnosti 2.1
2 písmo
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
abcdefghijklmnopqrstuvwxz1234567890
Univers CE Light
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
abcdefghijklmnopqrstuvwxz1234567890
Univers CE Regular
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
abcdefghijklmnopqrstuvwxz1234567890
Univers CE Bold
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
abcdefghijklmnpqrstuvwxz1234567890
Univers CE Black
Základní písmo společnosti Univers CE tvoří spolu se značkou
základní identifikační prvky společnosti. Pro jednotný vzhled
firemních tiskovin používáme tyto písmové řezy: Univers CE Light,
Univers CE Regular, Univers CE Bold a Univers CE Black. Pro běžnou
sazbu používáme Univers Light nebo Regular, pro vyznačování řezy
Bold nebo Black. Kurzivní řezy základního písma pro vyznačování nejsou
doporučeny vzhledem k malému rozdílu v kresbě liter.
M an u á l z na č k y A nect – V e r z e 1 / 2 0 0 9 – d e s i g n St u d i o N a j b r t
Doplňkové písmo společnosti 2.2
2 písmo
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
abcdefghijklmnopqrstuvwxz1234567890
Arial CE Regular
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
abcdefghijklmnopqrstuvwxz1234567890
Arial CE Italic
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
abcdefghijklmnopqrstuvwxz1234567890
Arial CE Bold
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
abcdefghijklmnpqrstuvwxz1234567890
Arial CE Bold Italic
Pokud technologie neumožňuje použít základní písmo společnosti
(například webové aplikace), nahrazujeme ho písmem Arial CE:
Arial CE Regular, Arial CE Italic, Arial CE Bold, Arial CE Bold Italic.
Pro běžnou sazbu se využívá Arial Regular a pro vyznačování všechny
ostatní řezy, včetně kurzivních.
M an u á l z na č k y A nect – V e r z e 1 / 2 0 0 9 – d e s i g n St u d i o N a j b r t
3 barevnost
3 barevnost
Základní barva společnosti 3.1
ANECT oranžová – ekvivalent Pantone® Orange 021 C / U
CMYK 0 / 71 / 100 / 0
RGB 255 / 88 / 0
HTML FF5800
RAL 2008
Samolepicí fólie Avery 866
Barvy jsou vedle značky a písma základním prvkem identifikace
společnosti. Číselné hodnoty barev slouží pro různé způsoby použití:
přímé barvy Pantone ® a soutiskové barvy CMYK pro tisk ofsetem,
sítotiskem apod., RGB pro zobrazování na displejích, HTML barvy
pro použití ve www aplikacích, RAL pro nátěrové hmoty a samolepicí
fólie pro signmaking.
M an u á l z na č k y A nect – V e r z e 1 / 2 0 0 9 – d e s i g n St u d i o N a j b r t
Doplňkové barvy společnosti 3.2
3 barevnost
ANECT modrá – ekvivalent Pantone ® 288 C / U
CMYK 100 / 80 / 6 / 30
RGB 0 / 44 / 119
HTML 002C77
RAL 5002
Samolepicí fólie Avery 851
ANECT rubínová – ekvival. Pantone ® Rubine Red C / U
CMYK 0 / 100 / 18 / 3
RGB 202 / 0 / 93
HTML CA005D
RAL 360 40 50
Samolepicí fólie Avery 815
ANECT stříbrná – ekvivalent Pantone ® 877 C / U
CMYK 0 / 0 / 0 / 40
RGB 186 / 189 / 186
HTML BABDBA
RAL 9006
Samolepicí fólie Avery 835
ANECT šedá – ekvivalent Pantone ® Cool Gray 9 C / U
CMYK 30 / 23 / 17 / 58
RGB 116 / 118 / 120
HTML 747678
RAL 7037
Samolepicí fólie Avery 820
ANECT světlemodrá – ekvivalent Pantone ® 2995 C / U
CMYK 83 / 1 / 0 / 0
RGB 0 / 169 / 224
HTML 00A9E0
RAL 230 60 40
Samolepicí fólie Avery 877
Doplňkové barvy se používají všude tam, kde nestačí použít základní
barvy společnosti (např. grafy, diagramy, příležitostné tiskoviny apod.).
Číselné hodnoty barev slouží pro různé způsoby použití: přímé barvy
Pantone ® a soutiskové barvy CMYK pro tisk ofsetem, sítotiskem apod.,
RGB pro zobrazování na displejích, HTML barvy pro použití ve www
aplikacích, RAL pro nátěrové hmoty a samolepicí fólie pro signmaking.
M an u á l z na č k y A nect – V e r z e 1 / 2 0 0 9 – d e s i g n St u d i o N a j b r t
Download

Anect manuál jednotného vizuálního stylu