Výrobce
Nová podlahová krytina
Stávající
podklad
Potěr
Dlažba
Přírodní kámen
Parkety
Koberec, linoleum,
PVC
Základový nátěr
Vyrovnávací vrstva
pro Minitec
Lepidlo pro
nalepení desek
Oddělovací
vrstva
Oddělovací tkanina
nebo desky Okaphone 4
Oddělovací tkanina nebo
desky Okaphone 4
Okavlies nebo Okaphone 4
Oddělovací tkanina
nebo desky Okaphone 4
Oddělovací tkanina
nebo desky Okaphone 4
Okavlies nebo Okaphone 4
V případě potřeby přebrousit,
vysát prach, spáry vyplnit
pomocí Oka Cryl
V případě potřeby přebrousit,
vysát prach, spáry vyplnit
pomocí Oka Cryl
V případě potřeby přebrousit,
vysát prach, spáry vyplnit
pomocí Oka Cryl
Oddělovací tkanina
nebo desky Okaphone 4
Oddělovací tkanina
nebo desky Okaphone 4
Okavlies nebo Okaphone 4
Lepidlo
Spárovací malta
Dlažba
Čištění
Základový nátěr
Vyrovnávací vrstva
pro Minitec
Lepidlo pro
nalepení desek
Oddělovací
vrstva
Lepidlo
Spárovací malta
Dřevěný
podklad
Příprava
V případě potřeby přebrousit,
vysát prach, spáry vyplnit
pomocí Oka Cryl
Základový nátěr
Lepidlo pro
nalepení desek
Oddělovací vrstva /
tepelná izolace
Základový nátěr
Vyrovnávací vrstva
pro Minitec
Lepidlo pro
nalepení desek
Oddělovací
vrstva
Lepidlo
Spárovací malta
UPONOR MINITEC VYROVNÁVACÍ HMOTY - 07/2011
Výrobce
Nová podlahová krytina
Stávající
podklad
Litý
asfalt
Příprava
Dlažba
Přírodní kámen
Parkety
Koberec, linoleum,
PVC
V případě potřeby přebrousit,
vysát prach, spáry vyplnit
pomocí Oka Cryl
V případě potřeby přebrousit,
vysát prach, spáry vyplnit
pomocí Oka Cryl
V případě potřeby přebrousit,
vysát prach, spáry vyplnit
pomocí Oka Cryl
V případě potřeby přebrousit,
vysát prach, spáry vyplnit
pomocí Oka Cryl
Oddělovací tkanina nebo
desky Okaphone 4
Oddělovací tkanina nebo
desky Okaphone 4
Okavlies nebo Okaphone 4
Oddělovací tkanina nebo
desky Okaphone 4
Oddělovací tkanina nebo
desky Okaphone 4
Okavlies nebo Okaphone 4
Oddělovací tkanina
nebo desky Okaphone 4
Oddělovací tkanina
nebo desky Okaphone 4
Okavlies nebo Okaphone 4
Základový nátěr
Lepidlo pro
nalepení desek
Oddělovací vrstva
/ tepelná izolace
Základový nátěr
Vyrovnávací
vrstva pro Minitec
Lepidlo pro
nalepení desek
Oddělovací
vrstva
Lepidlo
Spárovací malta
Betonová
podlaha
Základový nátěr
Vyrovnávací
vrstva pro Minitec
Lepidlo pro
nalepení desek
Oddělovací
vrstva
Lepidlo
Spárovací malta
Sádro
-vláknité
desky a)
Základový nátěr
Vyrovnávací
vrstva pro Minitec
Lepidlo pro
nalepení desek
Oddělovací
vrstva
Lepidlo
Spárovací malta
a)
b)
c)
Výška souvrství
Pochozí po
≥ 15 mm
≥ 2 hodiny
Doba a trvání topné zkoušky
po 3 dnech / po dobu 4 dní b)
Podlahové prvky přišroubovány k podkladní vrstvě
Nutno konzultovat s aplikačním technikem / povrchová teplota parket max. 27°C
Teplota podkladu max. 20°C
UPONOR MINITEC VYROVNÁVACÍ HMOTY - 07/2011
Připravenost pro lepení krytiny
1 den po topné zkoušce c)
Celkový čas
≥8 dní
Download

UPONOR MINITEC VYROVNÁVACÍ HMOTY