Česká společnost, kultura a umění v letech 1945-1989
Mgr. Miroslav Jeřábek, Ph.D.
Jarní semestr 2014
Čtvrtek 14:30 – 16:00, učebna Š 6/18
4. ročník
Cíl kurzu:
Absolventi kurzu by měli získat větší kulturní rozhled, jenž je důležitý pro formování
všestranně založené osobnosti. Po ukončení přednášek budou studenti schopni
vysvětlit proměny české společnosti, kultury a umění v krátké době poválečné
obnovy a v období téměř čtyřiceti dvouleté vlády Komunistické strany
Československa. Informace, které získají, jim umožní lépe se orientovat nejen v této
poměrně nedávné době, ale i v peripetiích současné české společnosti.
Ukončení:
Esej v rozsahu 2-5 normostran.
Vyučující:
Mgr. Miroslav Jeřábek, Ph.D. se zabývá kulturními, politickými a ekonomickými
dějinami střední Evropy v období od konce 19. století do konce roku 1989. Je
autorem knihy Za silnou střední Evropu – středoevropské hnutí mezi Budapeští,
Vídní a Brnem v letech 1925–1939 (Praha 2008). Spolupracuje rovněž s Českou
televizí, je spoluautorem dokumentu Café Brno – město a kavárny v proměnách času
(ČT 2008). V současné době se zabývá dějinami deníku Lidové noviny a
vydavatelskými aktivitami JUDr. Bohuslava Kiliana, strýce Bohumila Hrabala.
Pravidelně píše do Lidových novin a chodí po brněnských kavárnách.
Konzultace po ukončení každé přednášky nebo po předchozí dohodě.
Kontakt:
[email protected]
1
Harmonogram přednášek:
27. února - Životní styl šedesátých let – architektura, kultura bydlení, designe,
populární hudba, společenské časopisy, způsoby trávení volného času.
Fenomén československé expozice na Expu 1958 v Bruselu. Vzepětí v architektuře,
urbanismu a designu. Český film a big beat, časopisy Mladý svět a My. Reflexe
proměn životního stylu – Milan Kundera: román Žert a cyklus povídek Směšné lásky,
komedie Václava Havla Rodinný večer.
6. března - projekce filmu Vojtěcha Jasného Zářijové noci (1958).
Snímek vytvořený na motivy divadelní hry Pavla Kohouta z prostředí Československé
lidové armády na konci padesátých let 20. století. Raný snímek legendy českého
filmu.
13. března - Československá lidová armáda ve vztahu ke společnosti, kultuře,
umění a sportu v šedesátých letech.
ČSLA v době berlínské a karibské krize. Armádní umělecký soubor Víta Nejedlého a
Československý armádní film. Význam populárních filmů z vojenského prostředí:
Bylo nás deset a Kdyby tisíc klarinetů. Nakladatelství Naše vojsko, čtrnáctideník
Československý voják. Armádní sportovní klub Dukla se zaměřením ke státní
reprezentaci. Reflexe vrcholového sportu v beletrii - Ota Pavel: Dukla mezi
mrakodrapy, Plná bedna šampaňského.
20. března - Česká literatura a kultura v šedesátých letech. Komunistický
establishment versus umělci a studenti.
Spisovatelé a moc – prominentní postavení Ladislava Mňačka a Jana Procházky.
Vydání románů Smrt si říká Engelchen a Přestřelka. Prestiž psaného slova. Význam
IV. sjezdu Svazu československých spisovatelů v červnu 1967. Soudní procesy s
Miroslavem Liďákem, Evou Pilarovou a Pavlem Sedláčkem. Studentské strahovské
nepokoje na podzim roku 1967. Československá účast na EXPU 1967 v Montrealu.
27. března - Rok 1968 v politice, společnosti, armádě a kultuře.
Změny ve vedení státu a KSČ, demokratizace veřejného života. Aféra „semínkového“
2
generála Jana Šejny. Reformní proud ve vedení ČSLA, pokus o vytvoření vojenskopolitické doktríny nezávislé na Varšavské smlouvě. Úloha umělců a vědců ve
veřejném životě, manifest Dva tisíce slov. Reakce české a slovenské společnosti a
armády na vpád intervenčních vojsk
3. dubna - Nástup takzvané normalizace v letech 1969 a 1970 v české
společnosti. Oficiální česká kultura v sedmdesátých a osmdesátých letech.
Nástup konzervativních komunistů. Upálení se Jana Palacha, tryzna za něj. Film
Agniezsky Hollandové Hořící keř (2012). Emigrace po 21. srpnu 1968, úpadek
společnosti po roce 1970. Pokles úrovně průmyslu, vědy, literatury, filmu. Útěk
veřejnosti do soukromí – chalupaření, tramping, televizní „tepláková“ kultura. Obliba
menších divadel a folkových zpěváků. Postavení ČSLA ve společnosti.
10. dubna - projekce filmu Otakara Vávry Sokolovo (1974).
Ukázka snímku normalizační kinematografie sedmdesátých let, který se paradoxně
po několika letech stal trezorovým filmem.
17. dubna - Česká undergroundová kultura a emigrace v sedmdesátých a
osmdesátých letech.
Společenské postavení nepohodlných spisovatelů a intelektuálů. Neoficiální hudební
scéna. Reflexe společenské reality v české literatuře a v divadle: Pavel Kohout: Kde
je zakopán pes, Ivan Martin Jirous: Magorovy labutí písně Petr Placák: Fízl, Milan
Uhde: Hodina obrany, Jana Soukupová: Štatl za Husáka. Česká exilová centra
v Evropě, USA a Kanadě.
24. dubna - Role opozičních skupin, umělců a občanských aktivistů při drolení
a pádu komunistického režimu v letech 1988 a 1989.
Gorbačovova politika „glasnosti“ a „perestrojky“. Opoziční skupiny Charta 77, Český
helsinský výbor, Nezávislé mírové sdružení, České děti a Mírový klub Johna
Lennona. Snídaně disidentů na francouzské ambasádě s prezidentem Mitterandem.
Petice za náboženské svobody. Sílící demonstrace v Praze. Petiční akce Několik vět
s velkou účastí umělců a veřejnosti. ČSLA v době sametové revoluce.
3
Doporučená literatura:
Jan Rataj, Přemysl Houda: Československo v proměnách komunistického režimu.
Praha 2010.
Pavel Bělina, Jiří Pokorný a kol.: Dějiny zemí Koruny české II. Praha 1992.
Pavel Tigrid: Kapesní průvodce inteligentní ženy po vlastním osudu. Praha 1990.
Jiří Trávníček (ed.): V kleštích dějin: střední Evropa jako pojem a problém. Brno
2009.
Jiří Knapík, Martin Franc: Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých
zemích 1948-1967. Praha 2011.
Oldřich Ševčík, Ondřej Beneš: Architektura 60. let: „zlatá šedesátá léta“ v české
architektuře 20. století. Praha 2009.
Pavel Janoušek a kol.: Dějiny české literatury 1945-1989. Praha 2008.
Václav Šmidrkal: Armáda a stříbrné plátno: československý armádní film 1951-1999.
Praha 2009.
Petr Luňák (ed.): Plánování nemyslitelného: Československé válečné plány 19501990. Praha 2007.
Jiří Pernes: Dějiny Československa očima Dikobrazu 1945-1990. Brno 2003.
Petr Pithart: Osmašedesátý. Praha 1990.
Zdeněk Mlynář: Mráz přichází z Kremlu. Praha 1990.
Petr Bílek, Blanka Činátlová (ed.): Tesilová
normalizace. Příbram 2010.
kavalérie. Popkulturní obrazy
Petr Placák: Fízl. Praha 2007.
Jana Soukupová: Štatl za Husáka. Brno v normalizační kocovině. Brno 2013.
Václav Havel: Do různých stran. Praha 1990.
4
Ernest Gellner: Podmínky svobody: občanská společnost a její rivalové. Brno 1997.
Týž: Národy a nacionalismus. Praha 1993.
Pavel Řezníček: Hvězdy kvelbu. Brno 2007.
Petr Švabach: Občanský průkaz. Praha 2006.
Doporučené zdroje na webu:
www.moderni-dejiny.cz
www.postbellum.cz
www.rozhlas.cz/plus/porady-porad/3115
www.totalita.cz
http://www.ucl.cas.cz/cs/slovnik-ceske-literatury
5
Poznámky:
Vojenský historický ústav - Oddělení výuky a vzdělávání
kancelář 80, 81 - Kounicova 44, 612 00 Brno
vedoucí pracoviště: Pavel Paleček
kontakt: [email protected]
www.vhu.cz/unob Facebook: VHU Brno
6
Download

Česká společnost, kultura a umění v letech 1945-1989