Ceník služeb
v Domově pro seniory Vila Vančurova o.p.s.
Cena za pobyt v Domově pro seniory Vila Vančurova (dále jen domov) se skládá z pěti
následujících položek:
1. Ubytování
Dle Zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a dle vyhlášky č. 505/2006 Sb. může
domov pro seniory požadovat za ubytování částku maximálně 210,- Kč/den.
2. Stravování
Dle Zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a dle vyhlášky č. 505/2006 Sb. může
domov pro seniory požadovat za celodenní stavování částku maximálně 170,- Kč/den.
Částka pouze za oběd činí 75,- Kč/oběd v případě stravování rodinného příslušníka.
3. Příspěvek na péči
Klientům, kteří potřebují pomoc druhé osoby, je prostřednictvím státu vyplácen příspěvek
na péči. Výše příspěvku na péči se odvíjí od nutné míry podpory druhé osoby. Charakter
služby je určen především pro klienty se III. a IV. stupněm příspěvku na péči (8 000,Kč/měsíc potažmo 12 000,- Kč/měsíc). Tyto finanční prostředky slouží k zajištění
základních sociálních služeb.
Výše příspěvků na péči:
1. stupeň
2. stupeň
3. stupeň
4. stupeň
800,- Kč
4 000,- Kč
8 000,- Kč
12 000,- Kč
Vyplácený příspěvek na péči náleží v plné výši domovu.
V případě volné kapacity přijímáme také klienty s nižším přiznaným příspěvkem na péči
a to dle individuální dohody.
V těchto individuálních případech spolupracuje sociální pracovnice s klientem a jeho
rodinou na zvýšení příspěvku na péči (prostřednictvím žádosti o zvýšení stupně příspěvku
na péči).
4. Fakultativní služby
Domov pro seniory Vila Vančurova nabízí svým klientům fakultativní služby.
Fakultativní služby jsou hrazeny zvlášť a klient si může zvolit následující fakultativní
služby dle vlastní potřeby:
a) Individuální a skupinová canisterapie (léčebné působení psa na člověka)
-
individuální
500,- Kč/hod
-
skupinová
250,- Kč/hod
b) Individuální a skupinová rehabilitace
-
sestavení individuálního rehabilitačního plánu 500,- Kč/úkon
-
revize individuálního rehabilitačního plánu dle potřeby uživatele,
standardně 1x za ¼ roku
400,- Kč/úkon
-
individuální rehabilitace
500,- Kč/hod
-
skupinová rehabilitace
250,- Kč/hod
c) Hudební kroužek (využití hudby pro aktivizaci klientů a pro reminiscenci)
200,- Kč/hod
d) Dramaterapie (vyjadřovaní emocí prostřednictví dramatického umění)
200,- Kč/hod
e) Taneční kroužek (využití tance k relaxaci, aktivizaci a reminiscenci)
200,- Kč/hod
f) Kuchařský kroužek – rozvoj a udržení dovedností klientů, včetně tréninku jemné motoriky
prostřednictvím speficických činností spojených s přípravou stravy – náklady na zajištění
kroužku (personál, potraviny apod.)
150,- Kč/hod
g) Doprovod k lékaři mimo Domov pro seniory Vila Vančurova
130,- Kč/hod
Ceník platný od 1. 2. 2014.
PhDr. Michal Panáček
Zástupce ředitele Vila Vančurova o.p.s.
Download

Ceník služeb v Domově pro seniory Vila Vančurova o.p.s.