Oddíl sportovní gymnastiky TJ Sokol Bučovice
XXXII. ročník memoriálu
prof. Antonína Součka
mezinárodní závod žáků ve sportovní gymnastice
Bučovice, 26.března 2011
Oddíl sportovní gymnastiky TJ Sokol Bučovice
Tělocvičná Jednota Sokol Bučovice
a oddíl sportovní gymnastiky
vypisují pod záštitou výboru Sokola Bučovice, místních škol, MÚ Bučovice,
ČOS, sokolské župy Br.Dr.J.Vaníčka a sponzorů
MEZINÁRODNÍ ZÁVOD ŽÁKŮ VE SPORTOVNÍ
GYMNASTICE VE VOLNÉM ŠESTIBOJI
XXXII. ročník memoriálu prof. Antonína
Součka
Prof. Antonín Souček *7.11. 1888 †14.6. 1942
Vězněn a popraven v Kaunicových kolejích v Brně. Za své životní poslání si zvolil
učitelské povolání. Od roku 1916 působil na reálném gymnáziu v Bučovicích. V roce
1941 ustanoven ředitelem. Jeho osobní vlastnosti, plodná učitelská činnost,
svědomitost a serióznost ho předurčovaly pro toto zodpovědné místo. Byl plně
zapojen do veškeré kulturní a tělocvičné činnosti v našem městě. Od roku 1931 až
do své smrti byl starostou Sokola Bučovice.
Významný byl zejména jeho podíl na úseku tělovýchovy. Pracoval obětavě jako
cvičitel žáků v Sokole, kde byl velmi oblíben. Jeho smrt se stala pro celé naše
město symbolem hrdinství českých a moravských učitelů.
K uctění jeho památky pořádáme každoročně memoriál prof. Antonína Součka ve
sportovní gymnastice žáků, který se stal pěknou tradicí a je vždy kvalitně obsazen.
Zveme do Bučovic všechny mladé sportovní gymnasty, jejich trenéry i rozhodčí a
přejeme jim příjemný pobyt v našem městě.
2
Oddíl sportovní gymnastiky TJ Sokol Bučovice
pořadatelé závodu
Čestnými hosty závodu jsou paní Ivana Suchá, vnučka prof. A.
Součka a Markéta Kiesewetterová, dcera Ing. M. Zajíčka, CSc. A
bratři MUDr. Miloslav a Ing. Jan Klementové, synové br. Jana
Klementa.
Časový a organizační program
A. Všeobecná ustanovení
1. Pořadatel: oddíl SG TJ Sokol Bučovice
2. Datum a místo:
sobota 26.března 2011 v 10 hod, sportovní hala ZŠ 710
3. Vedoucí činovníci:
ředitel závodu:
hlavní rozhodčí:
jednatel závodu:
lékař:
Radomír Válek
hospodář:
hlasatel:
vedoucí nástupu:
ved. počt. komise:
Baštová
technická četa:
Mgr. Jiří Kříž
Ing. Zdeněk Axman
Mgr. Petr Petržela
MUDr. Pavel Kopáč, MUDr.
Zdeněk Tichý
Mgr. Petr Petržela
Ladislav Vejmola, Jakub Ševčík
Ing. Zdeněk Bašta, Ing. Jana
Richard Mlčoušek, Radim Reňák
Zdeněk Tichý, Ladislav Vejmola
4. Přihlášky: Do 22.3.2011 (nejpozději do tohoto termínu) na adresu:
P.Petržela, Mírová 192, 685 01 Bučovice, telefon:
737173093, email: [email protected] Na pozdní
přihlášky nebude brán zřetel.
5. Losování:
Bude provedeno v 9,30 hod na poradě činovníků závodu.
6. Ubytování: Bude poskytnuto všem, mimo oddílům z jihomoravské
oblasti, na DM GB Bučovice (150,- Kč/noc), Penzion
Horizont, pokud o ně oddíly v čas v přihlášce požádají.
Ubytování na náklady vysílající složky. Zahraničním
účastníkům, jen závodníkům a trenérům, bude ubytování
poskytnuto bezplatně Rodiče platí 6 Euro. VIP - bude-li
zájem Penzion Sole.
3
Oddíl sportovní gymnastiky TJ Sokol Bučovice
Důležité upozornění: Vzhledem k omezené kapacitě ubytování
budou jednotlivé oddíly ubytovány dle pořadí obdržených
přihlášek! Ve vlastním zájmu se přihlaste včas.
7. Stravování:
Závodníci a trenéři na náklady vysílající složky – možnost
snídaně – Karlova pekárna – náměstí a oběda v restauraci
na Špici, Katolický dům, BISTRO AQUA, Ristorante Sole,
Litovel atd. V průběhu závodu zajišťuje pořadatel bufet.
8. Úhrada:
Zúčastněné oddíly startují na vlastní náklady. Diety a
cestovné rozhodčím hradí vysílající složka. Startovné na 1
závodníka činí 50,- Kč nebo 3 kostky magnézia (2 Euro –
zahraniční účastníci) za družstvo.
9. Závodní kancelář:
Bude otevřena v den závodu od 8,00 hod v tělocvičně
ZŠ710. V pátek od 17,00 - 18,30 hod možnost tréninku
pro ty, kteří budou mít zajištěn nocleh. Před vstupem
do tělocvičny se všichni přezují! DM GB otevřen od 17,00
hod.
10. Časový pořad:
8,00
8,00-9,30
9,30-9,50
10,00
13,00-13,30
Otevření závodní kanceláře
Trénink na závodišti
Porada a losování
Zahájení závodu
Ukončení závodu
Vyhlášení výsledků a odjezd
11. Vstup do tělocvičny:
Z náměstí kolem kina přes lesopark ke školám, vchod od silnice
koridorem vpravo od bazénu.
12. Zvláštní upozornění:
V pátek ve 20,30 hod se koná tradičně beseda u cimbálu
na Sokolovně. Zveme všechny naše hosty. Hraje cimbálová
muzika Marýnka z Vracova (vedoucí Pavel Petržela),
starosta 65 let, Kačaba 60 let.
B. Technická ustanovení
1. Předpis:
Závodí se dle platných pravidel SG pro muže a dále dle
rozpisu této soutěže volný šestiboj.
4
Oddíl sportovní gymnastiky TJ Sokol Bučovice
2. Podmínka účasti:
Včas zaslaná přihláška, průkaz jakékoli tělovýchovné
organizace s lékařskou prohlídkou, ne starší než 1 rok.
Všichni startující budou mít s sebou kartičku zdravotní
pojišťovny.
3. Typ soutěže a startující:
Závod je soutěží tříčlenných (2+1) družstev a soutěží
jednotlivců v šestiboji. Startují žáci narození v roce 2000 a
mladší. Každá TJ může přihlásit pouze jedno družstvo a
žádné jednotlivce navíc, vyjma pořádajícího oddílu.
4. Disciplíny, technické podmínky:
Volné sestavy dle platného závodního programu, mladší
žáci str.9.
V případě rovnosti bodů v soutěži družstev rozhoduje o
držiteli poháru vyšší zisk družstva v prostných. Totéž platí i
v soutěži jednotlivců.
5. Úbor:
Závodníci jednotný, trenéři – sportovní oblečení, cvičební
obuv. Upozornění: za dodržování pořadovosti zodpovídají
trenéři.
6. Ceny:
Vítězné družstvo a vítězný jednotlivec získávají pohár a
první tři družstva a prvních 6 jednotlivců věcné odměny a
diplomy.
7. Rozhodčí: Všechny zúčastněné oddíly zajistí 1 rozhodčího. Nutno
bezpod-mínečně dodržet. Podmínka účasti. Rozhodčí –
světlá košile, tmavé sako, kalhoty, cvičební obuv.
8. Finále:
Koná se na prostných jako VII. ročník Memoriálu Ing.
Michaela Zajíčka,CSc a na kruzích jako IV. ročník
Memoriálu br. Jana Klementa. Postupuje 6 závodníků
s nejvyššími známkami (finále z nuly). Ceny pro první tři +
diplomy. Obtížnost pro obě finále – st.ž. dle ZP str. 10!
C. Závěrečná ustanovení
1. Výsledky:
Úplné výsledkové listiny obdrží oddíly ihned po závodě.
Dále je pořadatel zašle do 4 dnů na adresy: ČOS Praha 1x,
Župa Vaníčkova Brno 2x (SK) a ČGF Praha 1x.
5
Oddíl sportovní gymnastiky TJ Sokol Bučovice
2. Přehled vítězů dosavadních ročníků:
I.
1980
Radomil Marko
TJ Bučovice
TJ Bučovice
tr. Petržela, Kříž
tr. Petržela, Kříž
II.
1981
Peter Kompauer
Vinohrady
Bratislava
tr. Bočko
Vinohrady
Bratislava
tr. Bočko
Vinohrady Bratislava
LP Šumperk
III.
1982
Peter Kompauer
Vinohrady Bratislava
tr. Bočko
tr. Kocián
tr. Bočko
IV.
1983
Marek Blanář
Vinohrady Bratislava
VS Praha
tr. Matucha
tr. Bočko
V.
1984
Richard Sedlár
Elán Zdroj Prievidza
Elán Zdroj Prievidza
tr. Bohňa
tr. Bohňa
VI.
1985
Marian Kováč
Elán Zdroj Prievidza
Elán Zdroj Prievidza
tr. Bohňa
tr. Bátora
VII.
1986
Radek Hostěradský
TJ Vyškov
TJ Vyškov
tr. Sedlák
tr. Sedlák
VIII.
1987
Pavol Šimoňák
Elán Zdroj Prievidza
Elán Zdroj Prievidza
tr. Opálený
tr. Opálený
IX.
1988
Michal Holásek
Tomáš Tengeri
Zbrojovka Brno
Vinohrady
Bratislava
tr. Koudela
tr. Beran
Vinohrady Bratislava
X.
1989
Andrej Csiaki
tr. Beran
Vinohrady
Bratislava
Vinohrady Bratislava
XI.
1990
Daniel Kamenický
tr. Beran
tr. Beran
Vinohrady
Bratislava
Zbrojovka Brno
Vinohrady Bratislava
tr. Bočko
tr. Dufek
tr. Bočko
XII.
1991
Lukáš Klíč
Sokol Brno I.
Sokol Brno I.
tr. Hron
tr. Hron
XIII.
1992
Michal Vecka
Sokol Brno I.
Sokol Brno I.
tr. Hron
tr. Hron
XIV.
1993
Radim Brychta
Sokol Brno I.
tr. Koudela
6
Oddíl sportovní gymnastiky TJ Sokol Bučovice
Sokol Brno I.
tr. Koudela
XV.
1994
Samuel Piasecky
SK Hradčany Praha
Slávia Košice
tr. Dučák
tr. Skalák
XVI.
1995
David Kočiš
Slávia UK Bratislava
Slávia UK Bratislava
tr. Zvalo
tr. Zvalo
XVII.
1996
René Kratochvíl
SK Hradčany Praha
SK Hradčany Praha
tr. Netušil
tr. Netušil
XVIII.
1997
Jakub Pavlík
Sokol Zlín
Sokol Zlín
tr. Bezručko
tr. Bezručko
XIX.
1998
Jakub Pavlík
Sokol Zlín
Sokol Zlín
tr. Bezručko
tr. Bezručko
XX.
1999
Jakub Pavlík
Sokol Zlín
Sokol Zlín
tr. Bezručko
tr. Bezručko
XXI.
2000
Jakub Ševčík
TJ Sokol Bučovice
TJ Sokol Bučovice
tr. Vejmola
tr. Vejmola
XXII.
2001
Nazar Hul
Slávia UK Bratislava
GC Praha
tr. Kocián,Urbánek
tr. Zvalo
XXIII.
2002
Lubomír Nezdařil
TJ Sokol Bučovice
tr. Mlčoušek,
Stavělík
tr. Kocián,Urbánek
GC Praha
XXIV.
2003
Filip Kowalski
Gymnastik Košice
GK Vítkovice
tr. Netřebský
kolektiv trenérů
XXV.
2004
Martin Pazdera
SK Hradčany Praha
SK Hradčany Praha
tr. Pazdera
XXVI.
2005
Daniel Radovesnický
Sokol Praha
Vršovice
Sokol Kolín
tr. Taftl
tr. Syrový
XXVII.
2006
Dominik Klečka
Sokol Praha
Vršovice
GK Vítkovice
tr. Netřebský
tr. Syrový
XXVIII. 2007 Daniel Romanovský
Sokol Zlín
Sokol Zlín
XXIX. 2008 Johannes Mairoser
LFV Tirol
LFV Tirol
7
tr. Bezručko
tr. Koudela
Oddíl sportovní gymnastiky TJ Sokol Bučovice
XXX. 2009 Johannes Mairoser
Vorarlberger TV
LFV Tirol
tr. Koudela
tr. Matera
XXXI. 2010 Michal Duda
KSG Znojmo
POZEMSTAV
Prostějov
tr.Kostík/Duda
tr. Hemerka
XXXII. 2011
?
?
?
Vítězové finále:
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Kruhy
prostná
prostná
prostná
prostná
prostná
prostná
prostná
prostná
hrazda
prostná
hrazda
prostná
hrazda
prostná
hrazda
prostná
hrazda
prostná
hrazda
prostná
hrazda
prostná
hrazda
prostná
bradla
prostná
bradla
kruhy
prostná
prostná
prostná
prostná
prostná
Richard Král
Turek Milan
Hostěradský Radek
Šimoňák Pavel
Růžička Stanislav
Csiaki Andrej
Kamenický Daniel
Kvaček Tomáš
Vecka Michal
Vecka Michal
Piasecky Samuel
Piasecky Samuel
Štefanec David
Vogl Marek
Kočiš David
Kočiš David
Kratochvíl René
Kolasa Petr
Langer Tomáš
Staněk Tomáš
Staněk Tomáš
Pavlík Jakub
Pavlík Jakub
Pavlík Jakub
Pavlík Jakub
Ševčík Jakub
Suchánek Jakub
Karlíček Daniel
Karlíček Daniel
Kowalski Filip
Kowalski Filip
Martin Pazdera
Oliver Neuhauser
Dominik Klečka
Daniel Romanovský
Prievidza
Vyškov
Vyškov
Prievidza
Vinohrady Bratislava
Vinohrady Bratislava
Vinohrady Bratislava
Sokol Brno I.
Sokol Brno I.
Slávia Košice
SK Hradčany Praha
Sokol Zlín
Slávia UK Bratislava
SK Hradčany Praha
GK Vítkovice
GK Šumperk
GK Vítkovice
Sokol Zlín
Sokol Zlín
TJ Sokol Bučovice
Sokol Brno I.
Sokol Plzeň I.
GK Vítkovice
GK Vítkovice
SK Hradčany Praha
TV Innsbruck (Rak.)
GK Vítkovice
Sokol Zlín
2008 prostná Johannes Mairoser LFV Tirol (Rak.)
kruhy
Dirk Kathan
TEAM Vorarlberger (Rak.)
8
Oddíl sportovní gymnastiky TJ Sokol Bučovice
2009 prostná Paul Hagen
kruhy
Paul Hagen
Vorarlberger TV (Rak.)
Vorarlberger TV (Rak.)
2010 prostná Michal Duda
kruhy
Michal Duda
KSG Znojmo
KSG Znojmo
2011 prostná
kruhy
?
?
?
?
br. Petr Hanák
starosta TJ Sokol Bučovice
br. Jiří Kříž
ředitel závodu
Bučovice, únor 2011
GENERÁLNÍ SPONZOŘI ODDÍLU SPORTOVNÍ
GYMNASTIKY
Markéta Kiesewetterová
NEOTEX
JKZ BUČOVICE, a.s.
prodej nástrojových ocelí a emulzí
 517 380 250
prodej netkaných textilií
 517 383 107
MĚSTSKÝ ÚŘAD BUČOVICE
KOCIÁN – SPORT RADOTÍN
kabelová televize
 517 381 441
sportovní potřeby – papírnictví
 603 468 655
SPONZOŘI ZÁVODU
Jan Kratochvíl - BUČOVICE
KPB Intra
výroba el. rozvaděčů, elektroinstalace
 517 383 124
výroba transformátorů
 517 380 338
BISTRO AQUA
restaurace na bazénu p. L. Vykoukal
Masařík a syn
VODO-TOPO-INSTAL
 723 674 566
 517 380 940
Martin HANÁK, Kloboučky
ZDE-ZA NÁŘADÍ
autojeřáby, plošiny
 517 380 422
velkoobchod-maloobchod nářadí
 517 382 175
9
Oddíl sportovní gymnastiky TJ Sokol Bučovice
KVĚTINÁŘSTVÍ ZA KAŠNOU
REŠKA
Konrádová – Marčíková
 517 380 810
stavební práce
 517 383 177
LIRA – JIRKA
DINA HITEX – p. B. Singh
drogerie, tabák
 517 384 858
výroba zdrav. pomůcek
 777 245 040
MILMAR, spol. s r.o.
Mamed s.r.o.
 517 379 445
LÉKÁRNA U ZÁMKU
paní Marková
PEGAS Bučovice
AUTODOPRAVA – ŽÁČEK
výroba netkaných textilií
 517 383 211
Autodoprava
 603 282 358
Radek Kříž
„MOLD-VIN-CZ.s.r.o.“
sběrné suroviny
 517 380 338
Na Zátorce 590/12
160 00 Praha 6
ŽELEZÁŘSTVÍ Kvapil
OBČERSTVENÍ – MASAŘOVÁ
prodej domácích potřeb
 517 383 808
Bučovice, náměstí
ZÁMEČNICTVÍ Mlčoušek
Alexandr Vinklár – Sokolovna
 731 484 4588
 776 124 859
Jiří Řezníček
Petr Zabloudil, RKD s.r.o.
výkopové práce
Kloboučky
TJ SOKOL Bučovice
Župa Vaníčkova ČOS, Brno
Radek Kříž
Bratři Klementové
sběrné suroviny
Brno, Bučovice
Včelařství Sedláček
Mamed s.r.o.
LÉKÁRNA U ZÁMKU
Paní Marková
Organizační výbor Memoriálu prof. Součka
10
Download

Generální sponzoři oddílu sportovní gymnastikyTJ Sokol Bučovice