Ukončení smlouvy z důvodu stěhování, úmrtí, dědictví
Jedná se případy, když se stěhujete, když zdědíte nemovitost nebo přepisujete bydliště na někoho
jiného.
Postup:
1.
2.
3.
4.
Stáhněte si příslušný formulář z webových stránek dodavatele
Zeptejte se na infolince na to, jaké potvrzení je třeba k formuláři přiložit.
Obstarejte si doklady, vyplňte formulář a pošlete doporučeně poštou.
Upozorněte vašeho následovníka na nutnost, aby včas uzavřel smlouvu s dodavatelem
energií, aby nenastal „černý odběr“.
Tato pravidla jsou aktualizovaná s ohledem na vývoj trhu, poslední aktualizace proběhla
4.11.2012. Sestavil Jenda, v případě námětů nebo dotazů jej kontaktujte na mailu
[email protected]
Download

Ukončení smlouvy z důvodu stěhování, úmrtí, dědictví