Simultánní přepis online pro osoby se sluchovým postižením
Transkript online s.r.o.
Jan Zelenka, [email protected]
Transkript online s.r.o.
Sociální firma




Propojení akademické, komerční a sociálně zaměřené sféry
Původně akademický projekt Výzkumného a vývojového centra RDC ČVUT
Úzká spolupráce s Českou unií neslyšících
Naše služby



Pro firmy a státní správu
 Kompletní technické a organizační zajištění služby online přepisu v
distribuční síti klienta
 Školení správné a efektivní komunikace s neslyšícím klientem
Pro neziskové organizace
 Technické zajištění online přepisu
 Zapůjčení potřebného vybavení pro uspořádání akce
Pro neslyšící
 Mobilní aplikace eScribeDroid s přepisem pro osobní použití zdarma
 Dostupnost Po – Pá od 9 – 18 hodin
127 kontaktních míst s přepisem



Era - 88 poboček
Vodafone - 12 prodejen
Česká spořitelna 27 poboček
ČSOB „banka roku“
Desítky článků
Nominace na cenu VIA Bona
50 tis. shlédnutí promo klipu
Reportáž o přepisu na ČT
Přepis v Botanické zahradě
Spolupráce s neziskovkami
Model spolupráce
Komerční sektor
Nestátní neziskový sektor
 Zisk (finanční i nefinanční)
 Společenská odpovědnost
 Public relations
 Community marketing
 Cílová skupina
 Osobní zkušenost s problematikou / bariérami
 Aktivizační a komunikační kanál
Státní správa
 Zajištění sociálních služeb
 Snížení souvisejících nákladů
 Zvýšit zaměstnanost a integraci
Společný
zájem
Univerzity a profesní sdružení
 Univerzity
 Výzkum pro dobrý účel
 Spin-off firmy
 Profesní organizace a sdružení
Jak to funguje?
Jak to funguje?
Jak to funguje?
Jak to funguje? (režim s PC)


Neslyšící klient požádá pracovníka pobočky o zprostředkování přepisu
probíhajícího jednání
Pracovník pobočky
 Zavolá na linku přepisovatelského centra,
 otevře webovou stránku služby,
 zadá jméno a heslo,
 zapne hlasitý odposlech nebo říká do sluchátka co chce sdělit klientovi,
 umožní klientovi sledovat přepis na monitoru.
eScribeDroid – mobilní aplikace pro online přepis


„Volání z tabletu“ nebo „Volání z mobilu“
 Přepis při jednání tváří v tvář
 Nejčastější scénář každodenního používání
 Přepis bezprostřední komunikace mezi neslyšící a slyšící osobou
 Přepis dostupný pouze osobě se sluchovým postižením; připojení třetí osobou
je z bezpečnostních důvodů vyloučené.
Android
 Dostupnost v pracovní dny 9 -18 hod
Hromadné přepisy



Přepis hromadných akcí, jako jsou např. přednášky či konference.
Zobrazení přepisu je možné jednak prostřednictvím aplikace
eScribeDroid, jednak prostřednictvím webové stránky.
Přepis se strojovým rozpoznáváním



Google Play
Doplňková služba; nevyužívá služeb přepisovatele
Automatický rozpoznávač řeči od společnosti Google
Nelze ručit za kvalitu přepisu, ale dostupný vždy (i mimo pracovní dobu)
Výsledky a ocenění

Více než 4 tis. jednotek přepisů



Finalista mezinárodní soutěže Social & Business Co-Creation:
collaboration for impact European competition!


Z toho cca 30 % pro komerční partnery
70 % zdarma pro osobní účely či společensko kulturní akce
Transkript vybrán jako jediný ze střední a východní Evropy mezi 15 finalistů z
celkem 338 soutěžících ze 34 zemí
Ocenění partneři za služby online přepisu od Trankriptu


ČSOB – síť Era finančních center
 Banka roku 2012 (banka bez bariér)
Vodafone
 Finalista soutěže Mosty 2012
Vysoký společenský dopad

Zákon č. 384/2008 Sb.
§1 (2) Neslyšící a hluchoslepé osoby mají právo svobodně si zvolit z
komunikačních systémů uvedených v tomto zákoně ten, který odpovídá
jejich potřebám. Jejich volba musí být v maximální možné míře
respektována tak, aby měly možnost rovnoprávného a účinného zapojení
do všech oblastí života společnosti i při uplatňování jejich zákonných
práv.“

V ČR cca 500 000 osob s postižením sluchu


Z toho pouze 1,2 % používá znakový jazyk
100 000 osob ohluchlých nebo těžce nedoslýchavých, neovládajících znakový
jazyk, komunikující zejména psanou formou českého jazyka.
 Minimální podpora na přepisovatelské služby v ČR
 Nulová podpora přepisovatelských služeb online.
 Nulový příspěvek na tyto služby osobám ohluchlým a těžce
nedoslýchavým
Na čem dále pracujeme?

Název projektu:
Profesní přednosti nevidomých

Cíl projektu:
Zpřístupnit profesi online přepisovatele nevidomým
osobám a využít jejich specifické profesní přednosti

Doba realizace:
1. 5. 2014 – 30. 6. 2015

Partneři projektu:
Česká unie neslyšících
Tyflodrom o.s.

Web projektu:
nevidomych
http://www.transkript.cz/index.php/projekty/profesni-prednosti-
Soutěž o aplikaci eScribeDroid a kredit 1000 Kč

Pro koho?


O co?


Po dobu konání TKOSP tj. od 20.9.2014 do 28.9.2014
Jak se zúčastnit a vyhrát?


SIM kartu od Vodafone s 1000 Kč kreditem a volným přístupem do aplikace
eScribeDroid pro online přepis řeči s možností jejího bezplatného využití pro
libovolné účely.
Kdy?


Osoby se sluchovým postižením.
Stáhněte si naší aplikaci eScribeDroid, zaregistrujte se v ní a buďte mezi
prvními 20 soutěžícími, kteří tak učiní. A výhra je Vaše!
Dotazy?

[email protected]
Pozvánka

Vyšehrad a jeho tajemné legendy








Komentovaná procházka po Praze s využitím on-line přepisu
SOBOTA 27.9.2014 11.00 – 12.30
sraz u výstupu ze stanice metra Vyšehrad směrem ke Kongresovému centru.
Pořádá: ORBI PONTES, Transkript s.r.o., Pražská informační služba
Zapůjčení tabletu zdarma.
Cena: 100 Kč/dosp., 50 Kč/dítě do 15 let (příspěvek na služby průvodce)
Rezervace: [email protected]
Komentovaná prohlídka v Botanické zahradě s využitím on-line přepisu





Botanická zahrada hl. města Prahy, Nádvorní 134, Praha 7 – Troja
Pořádá: ORBI PONTES, Transkript s.r.o., Botanická zahrada hl. města Prahy
Zapůjčení tabletu zdarma. Po přednášce je možné v zahradě zůstat do
zavírací doby.
Cena: 25,-Kč/os. (příspěvek na průvodce)
Rezervace: [email protected]
Simultánní přepis online – boříme komunikační bariéry
Děkuji za pozornost
Zdeněk Bumbálek, [email protected]
www.transkript.cz
Reklamní klip Transkriptu pro síť multikin v ČR a pro internet
Download

10. Simultánní přepis online pro osoby se sluchovým