ČERVEN 2014
www.mncl.cz
VYDÁVÁ MĚSTO ČESKÁ LÍPA • MĚSÍČNÍK • DISTRIBUCE ZDARMA DO SCHRÁNEK • VYCHÁZÍ 13. ČERVNA 2014
NOVÝ ZÁVOD
JOHNSON CONTROLS
V DUBICKÉ
PRŮMYSLOVÉ ZÓNĚ
Na zelené louce vybudovala
v dubické průmyslové zóně svůj
závod s novým výrobním programem společnost Johnson Controls.
V České Lípě tak vytvořila další
pracovní příležitosti. Továrna na
výrobu polypropylénových umělých hmot funguje již několik měsíců ve zkušebním provozu.
V květnu ji proto společnost slavnostně otevřela a její výrobní program představila pozvaným
hostům, mezi nimiž byli také
zástupci města, starostka Hana
Moudrá a místostarosta Tomáš
Vlček.
Plně automatická výroba produkuje plastové boxy, kryty a víka
pro autobaterie. Ty společnost
vyrábí v dalším svém českolipském závodě. Právě existence
obou výrobních provozů v jedné
lokalitě byl podle vedení společnosti proto jeden z hlavních důvodů, proč se rozhodli závod na
plastové komponenty pro autobaterie vybudovat právě v českolipské průmyslové zóně.
Pokračování na str. 3
Den s policií a ostatními složkami integrovaného záchranného systému i Den dětí s Libertinem
se odehrál poslední květnovou sobotu na letišti na Ladech. Pozvání přijaly stovky lidí. Hodně rušno proto
bylo jak na samotném letišti, kde se soutěžilo a byla k vidění spousta techniky a ukázek z práce policistů
i záchranářů, tak na příjezdové komunikaci. Více snímků najdete na www.mncl.cz.
PROLUKA NA JEŘÁBKOVĚ
NÁMĚSTÍ
TÉMA: ZVEME VÁS NA
MĚSTSKÉ SLAVNOSTI 2014
VOLBY DO EVROPSKÉHO
PARLAMENTU V Č. LÍPĚ
Město pokračuje v úpravě proluky
na Jeřábkově náměstí, kde kromě
chodníků, nové zeleně a laviček
bude opravena také boční fasáda
historické budovy č. p. 159.
Hlavní program největší kulturní
akce, jakou jsou Městské letní
slavnosti pořádané městem Česká
Lípa, je letos naplánovaný na
sobotu 28. června.
Historicky nejnižší volební účast
provázela květnové volby do
Evropského parlamentu i v České
Lípě kde k volebním urnám přišlo
jen 12,83 % voličů.
Bylo vyhlášeno krajské předkolo
talentové soutěže Zlatý oříšek
Libereckého kraje. Talentované
děti a dětské kolektivy od 6 do
14 let se mohou do 7. září hlásit
na www.zlatyorisek.cz/libereckykraj. Pak už si jen počkají, zda
postupují do užšího výběru 15
finalistů, ze kterých porota na
slavnostním finále 28. září v České Lípě vybere tři krajské vítěze.
Ti kromě originální sošky obdrží
finanční odměnu 25 tis. Kč.
ZLATÝ OŘÍŠEK PRO DĚTI
STRANA 5
STRANA 12, 13
STRANA 3
www.mncl.cz
02
Z RADNICE A MĚSTA
www.mncl.cz
ČERVEN 2014
Z bloku starostky
V květnu nám firma Johnson Controls představila
svůj nový závod na výrobu plastových komponentů
pro autobaterie, který vybudovala v českolipské průmyslové zóně. Zároveň jsme se od vedení společnosti
dozvěděli, že zde vytvořila stovku nových pracovních
pozic, což je pro Českou Lípu velmi příznivá zpráva.
Pokud ze strany odbytu bude poptávka, plánuje tady svoji výrobu ještě
rozšířit a vytvořit další pracovní místa. Nové pracovníky ale již nyní firma
Johnson Controls hledá pro svoji továrnu ve Stráži, kde nabízí práci šičkám.
Doporučuji proto sledovat pracovní nabídky právě této společnosti, která
v našem regionu patří k významným zaměstnavatelům, kteří svoji výrobu
nesnižují, ale naopak rozšiřují.
Již v minulém vydání vás město informovalo o tom, proč bylo nezbytné
pozastavit rekonstrukci ulice 5. května. Celou situací se v květnu zabývala
také rada a zastupitelstvo města, kde jsme se dohodli, že kvůli tomu, abychom
mohli uzavřít dodatek smlouvy s dodavatelem prací, svolám na polovinu
června mimořádné zasedání, kdy již budeme mít od projektanta k dispozici
nezbytné podklady. Ani radnice není nadšená z toho, že se práce na Kopečku
musely pozastavit, ale než nekvalitně opravit komunikaci, která by se kvůli
problémům s podložím brzy rozbila, je lepší technické potíže vyřešit. I když
je to v průběhu stavby a za cenu delšího dopravního omezení.
Vzhledem k tomu, že se blíží konec června, ráda bych vám ještě připomněla
pozvánku na městské slavnosti, které každoročně pořádáme na počest
patronů České Lípy – Petra a Pavla. Již nyní se můžete zajít podívat do
Centra textilního tisku na výstavu fotografií věnovanou slavnostem a hlavně
historii neckiády. Na tu se můžete těšit i během letošních slavností, jejichž
součástí bude kromě koncertů celá řada dalších doprovodných akcí, které
proběhnou nejenom v sobotu 28. června, ale i v dalších červnových dnech.
Podrobný program proto najdete v tomto vydání MN.
V rámci slavností také oceníme další českolipské osobnosti, kterým za
to, co vykonaly ku prospěchu našeho města a jeho občanů, předám Poděkování starostky. Těším se také na tradiční sportovní hry seniorů. Ani na
rozloučení s letošními deváťáky jsme nezapomněli. Uskuteční se v kině
Crystal, kde poblahopřejeme také našim nejlepším školákům. Klidné léto
a na viděnou na slavnostech.
Hana Moudrá
Městská policie
NA LINCE
156
• Více jak 2 hodiny trvalo vyjednávání se sebevrahem, který se rozhodl
ukončit svůj život skokem z panelového domu v ulici Pod Špičákem
v České Lípě. Na čtyřicetiletého muže sedícího na okraji věžáku s nohama
spuštěnýma dolů upozornil městskou policii telefonát oznamovatelky.
Na místo se dostavili během chvíle strážníci městské policie. Jeden z nich
se dostal na střechu až do blízkosti muže, se kterým se mu podařilo navázat
bližší kontakt. Ten s ním udržoval až do příjezdu hasičského záchranného
sboru a policejního vyjednavače, který pak pokračoval v probíhajícím
rozhovoru. Celé vyjednávání nakonec skončilo úspěchem a muž dobrovolně upustil od svého záměru. Příčinou jeho rozhodnutí byly údajně
citové problémy. Pro svůj psychický stav skončil v rukou lékařů.
• Oznámení o poškození vozidla Ford Ka zaparkovaného v ulici Havířské
v České Lípě přijala Městská policie Česká Lípa půl hodiny před půlnocí.
Neznámý pachatel zde do čelního skla vhodil velkou betonovou dlaždici.
Strážníci následně po provedeném šetření a zjištění popisu pachatele
spatřili tohoto společně s dalšími dvěma muži v ulici Roháče z Dubé.
Podezřelý se následně snažil před hlídkou městské policie utéci a schoval
se v porostu mezi přilehlými garážemi. Zde byl také nalezen a zadržen.
K činu se na místě doznal. Motivem byl osobní spor s majitelem vozidla.
Po přesném vyčíslení škody bude rozhodnuto o dalším postupu.
Významné životní jubileum
v květnu oslavili
80 let: paní Jarmila Chvojková, paní Marie Jelínková,
paní Ing. Jana Babková, paní Irena Košíková,
paní Jarmila Mikulová, paní Zdeňka Šedivá,
paní Miloslava Janoušová, pan Josef Švarc
85 let: paní Miluška Šostková
90 let: paní Marie Schifferová, paní Hildegarda Raselová,
paní Františka Farníková
93 let: paní Karla Blažková
VÍTÁNÍ DĚTÍ
K zápisu do Pamětní knihy města Česká Lípa byly 3. 5. pozvány nově narozené děti:
Martin Dányi, Kateřina Menclová, Pavel Kopinec, Sára Siváková, Tatiana
Kynychová, Tadeáš Novotný, Tereza Slámová, Izabela Mohauptová, Antonín
Havel, Eliška Hanousková, Josef Kulík, Jakub Kudrna, Šimon Benda,
David Němeček, Josefína Horáčková, Pavel Kazda, Barbora Uhrecká,
Adéla Kovandová, Eliáš Bárta, Natálie Červinková, Josef Marek Mikysa,
Natálie Bilková, Ellena Kunešová, Jan Herman.
ČESKÁ LÍPA SI PŘIPOMENE ODKAZ
MILADY HORÁKOVÉ A HELIODORA PÍKY
Veřejné shromáždění k uctění památky JUDr. Milady Horákové a gen.
Heliodora Píky konané u příležitosti Dne památky obětí komunismu
pořádá v úterý 24. června město Česká Lípa ve spolupráci s pobočkou
Konfederace politických vězňů č. 8 Česká Lípa a Klubem přátel muzea.
Setkání začíná v 16.00 hodin položením květin u busty Dr. Milady Horákové na Smetanově nábřeží, kde si jako každoročně připomeneme osud
výjimečné ženy, která se stala symbolem obětí komunistického režimu.
Po ukončení pietního aktu se shromáždění přesune k památníku gen.
Heliodora Píky, kde se účastníci pokloní i památce této významné osobnosti.
!
O PAS NEBO OBČANSKÝ PRŮKAZ
SI MŮŽETE ZAŽÁDAT TAKÉ V PÁTEK
S blížící se dobou letních dovolených se veřejnost více zajímá
o vydání dokladů, které jsou nezbytné při cestách do zahraničí. Město
Česká Lípa proto přistoupilo k rozšíření úředních hodin na příslušném
odboru městského úřadu, který agendu cestovních dokladů a občanských průkazů vyřizuje.
„Po dohodě s vedoucím odboru dopravy a občanskosprávních
agend, Františkem Ondřejem jsme se rozhodli až do 25. července
rozšířit na příslušném pracovišti úřední hodiny, abychom předešli
případným frontám,“ vysvětluje tajemník MěÚ Česká Lípa Jan Hladonik. Zájemci o občanský průkaz či pas si tak na městský úřad
(budova v Děčínské ulici, čp. 413) mohou zajít také v pátek od 8 do
12 hodin. „Doporučuji, aby lidé na našem úřadě nevyužívali pouze
tradiční pondělní a středeční úřední hodiny, ale i rozšířené, které jim
nabízíme také v ostatních dnech nad rámec zákona.“ Podle tajemníka
to je praktická cesta, jak se u přepážek vyvarovat zbytečnému čekání.
Úřední hodiny pro vydávání OP a cestovních dokladů platné
do 25. června
Pondělí a středa
8.00–17.00
Úterý a čtvrtek
8.00–14.30
Pátek
8.00–12.00
Z RADNICE A MĚSTA
ČERVEN 2014
NOVÝ ZÁVOD JOHNSON CONTROLS
V DUBICKÉ PRŮMYSLOVÉ ZÓNĚ
Dokončení ze str. 1
Zkrácením přepravní vzdálenosti na minimum mezi oběma závody
chtějí mimo jiné přispět k ochraně životního prostředí. Přestože je nová
výroba zatím ve zkušebním provozu, už nyní zaměstnává stovku lidí
a výhledově by práci v nové hale mohlo najít ještě dalších dvacet dělníků.
„Rozšíření bude ovšem záležet na zakázkách,“ upřesnil Josef Windisch,
jednatel společnosti Johnson Controls Autobaterie. Při využití celé své
kapacity bude potom továrna schopna každý rok vyprodukovat více než
15 milionů boxů, krytů a vík na autobaterie.
Jak zdůraznil Johann- Friedrich Dempwolff, ředitel Johnson Controls
Power Solutions pro Evropu, Střední východ a Afriku: „Česká Lípa je
pro společnost Johnson Controls velmi důležitým obchodním místem.
Jsme hrdí na naše zaměstnance v tomto regionu a na dobrou spolupráci
s vedením města.“
I město rozhodnutí společnosti vybudovat nový závod v České Lípě
uvítalo, jak zdůraznila starostka Hana Moudrá: „Českolipsko se v současné
chvíli potýká s vysokou nezaměstnaností, proto si otevření továrny, kde
vznikla nová pracovní místa, nesmírně vážím.“ Zároveň poznamenala,
že ji těší, že mohla být v roce 2012 u toho, když nová továrna začala
v průmyslové zóně získávat pevné obrysy. „Chtěla bych poděkovat také
zaměstnancům města. Bez nich by nebylo možné postavit továrnu takto
rychle. Všichni si ale uvědomujeme, že pracovní místa jsou důležitá, tak
se nám to společně povedlo.“
Jak během slavnostního otevření představitelé společnosti připomněli,
na Českolipsku má firma kromě nového závodu další tři provozy. V České
Lípě a ve Stráži pod Ralskem vyrábí autopotahy a od roku 2002 jí patří
také již zmíněná výroba autobaterií, kterou koupila od společnosti Varta.
Tento závod je pak celosvětově z hlediska objemu výroby jedním z největších závodů Johnson Controls na výrobu baterií.
• Americká společnost Johnson Controls existuje od roku 1885, kdy ji založil
Warren Johnson, vynálezce elektrického pokojového termostatu. Dnes má
celá skupina 170 tisíc zaměstnanců ve 150 zemích. Skupina se zaměřuje
na tři základní odvětví: energetická a provozní účinnost budov, výroba autobaterií i technologicky náročnějších baterií pro hybridní a elektrická vozidla
a výroba pro interiéry automobilů. Bez zajímavosti není ani to, že závody
této společnosti v České republice poskytují již více než 6 000 pracovních
míst a z toho polovinu zaujímají místa vytvořená v našem kraji.
03
Budovu v Bendlově ulici, kterou v minulosti využívala soukromá
základní škola Klíč, město prodá za zhruba 1,2 milionu korun. Areál
v Pivovarské si budoucí majitel od města koupí za cenu 6,8 milionu
korun.
U dalších tří budov, o kterých v květnu zastupitelé rovněž jednali,
zatím k prodeji nedojde. O areál bývalé hasičské zbrojnice se nepřihlásil
žádný zájemce, u zbývajících dvou budov zastupitelé rozhodli o zrušení
výběrového řízení. V případě budovy č. p. 135 na náměstí T. G. M.,
kterou v lednu 2014 přiklepli zájemkyni za 5,75 mil. korun, došlo k tomu,
že po podrobnější prohlídce domu tato požádala město o snížení kupní
ceny na 4 miliony korun. Zastupitelé však na její novou nabídku nepřistoupili. Dodatečné snížení kupní ceny potkalo také prodej domu č. p. 164
na náměstí T. G. Masaryka. Zájemce, který podal nejvyšší nabídku
6,6 mil. Kč, ještě před zasedáním zastupitelstva od koupě odstoupil.
Prodej druhému zájemci, který nabídl cenu o 1,5 mil Kč nižší, zastupitelé
odmítli. Oba domy na náměstí proto i nadále zůstanou v majetku města.
Z nabídnutých celkem 9 městských budov, které město již vloni vytipovalo k prodeji jako nepotřebný nebo nerentabilní majetek, se do května
2014 podařilo zatím odprodat polovinu domu č. p. 131 na náměstí
T. G. Masaryka za 2,3 milionu korun.
Základní podmínkou u všech prodejů, které probíhají podle jasně stanovených pravidel pak je, aby v domě nevznikl žádný bar, herna nebo
restaurace s automaty. Na podání svých nabídek mají zájemci vždy nejméně 50 dnů.
VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
V ČESKÉ LÍPĚ
Historicky nejnižší volební účast provázela květnové volby do Evropského parlamentu i v České Lípě. Ve 47 okrscích se k volebním urnám
dostavilo z 29 704 oprávněných voličů jen 3 812, což představuje ani ne
třináctiprocentní účast (12,83%). K urnám tak přišlo ještě o cca 8% méně
voličů než při předchozích volbách do EP v roce 2009.
Nejúspěšnější volební stranou byla v České Lípě, podobně jako v rámci
ČR, strana ANO 2011 s 19,11% (730 hlasů). Druhá v pořadí byla koalice
TOP 09 a STAN se 14,17% (514 hlasů), třetí místo patří ČSSD s 13,11%
(494 hlasů), čtvrtá byla s 12,6% (475 hlasů) KSČM. Zajímavého volebního
výsledku zde dosáhla Česká pirátská strana, která se 7,22% (272 hlasů)
skončila na pomyslné páté příčce, čímž v celkovém pořadí „přeskočila“
ODS. Ta získala 6,63% (250 hlasů) a byla zároveň poslední volební stranou, které se v České Lípě podařilo překonat 5% hranici, ke které se ještě
nejvíce přiblížila Strana svobodných občanů 4,56% (172 hlasů).
ZASTUPITELÉ ODSOUHLASILI PRODEJ
NEMOVITOSTÍ V PIVOVARSKÉ AV BENDLOVĚ ULICI
KOLA PRO AFRIKU
Zhruba osm milionů korun získá město Česká Lípa z prodejů dvou
budov, které odsouhlasili českolipští zastupitelé na svém květnovém
zasedání. Nového majitele tak bude mít budova č. p. 1969 v Bendlově
ulici a také areál v Pivovarské ulici. Zastupitelé se na květnovém jednání
zabývali celkem pěti prodeji městských budov, zbývající tři však neprodali.
Darujte prosím nepotřebné, ale funkční jízdní kolo a pomůžete africkým
dětem, aby se lépe dostaly do školy. Stručný, ale výstižný popis celostátního projektu, se kterým českolipské zastupitele seznámila Monika
Reinartová a požádala je o podporu. „Budu moc ráda, když se i v našem
městě do projektu zapojí co nejvíce lidí.“
Pokračování na str. 10
04
ZAJÍMÁ VÁS
ČERVEN 2014
ČESKOLIPANÉ SE PTAJÍ,
RADNICE ODPOVÍDÁ
V této rubrice Městských novin vás pravidelně seznamujeme s dotazy, které občané
adresují českolipské radnici. Například prostřednictvím webových stránek města Česká
Lípa (www.mucl.cz), kam může veřejnost v sekci „ostatní dotazy“ již od loňského roku
vkládat své dotazy týkající se činnosti městského úřadu asamosprávy města Česká Lípa.
Pokud se ivy chcete na něco zeptat, využijte www.mucl.cz.Pro vložení dotazu v sekci
ostatní dotazy jej stačí odeslat na e-mail [email protected] jsou pouze jasně
formulované dotazy vztahující se k jednotlivým tématům. (Více na www.mucl.cz).
Hřiště v městském parku
Proč už není v dolní části městského parku na dětském hřišti dřevěná
loď s námořníkem a houpačka? Rádi jsme tam s dětmi chodili.
Zmiňované herní prvky muselo město odstranit, protože již neodpovídaly
přísným bezpečnostním normám. Přitom rozsáhlá oprava těchto prvků by
se již finančně nevyplatila.
Venkovní posilovna
Bylo by možné v České Lípě vytvořit venkovní posilovnu pro cvičení
s vlastní vahou, které je již rozšířené v několika obcích ČR? V našem
městě je po sídlištích vidět plno starších nevyužitých kovových prolézaček pro děti a věšáků na prádlo, které by tomuto účelu plně postačily.
Stačilo by je pouze vyndat ze země, některé z nich upravit pro cvičení
a na nějakém místě venku je seskupit k sobě. Věřím, že by tuto realizaci
ocenilo hodně mladých lidí.
Všechny prvky, které jsou určeny pro veřejnost ke cvičení, hraní atd., musejí
splňovat certifikaci a příslušné normy. Věšáky na prádlo ani jiné vyřazené
kovové prvky normy nesplňují, proto je není možné využít ani k vámi navrhované venkovní posilovně. Naopak, podle finančních možností města se budou
postupně odstraňovat.
STAVBA McDONALDU V ČESKÉ LÍPĚ
JE ZATÍM V NEDOHLEDNU
Neustálé průtahy doprovázejí plány společnosti Gibelotte postavit restauraci McDonald v České Lípě. Na pozemku, který si firma koupila od
města na začátku sídliště Špičák, stále roste jen tráva a zatím to nevypadá,
že by se v dohledné době mělo něco na současném stavu změnit.
Město prodalo pozemek společnosti Gibelotte již v dubnu roku 2011
s tím, že společnost do tří let postaví na pozemku restauraci McDonald
s parkovištěm, hřištěm, zahrádkou a dalšími službami. Firmě se podařilo
v dohodnuté lhůtě získat na stavbu stavební povolení. Od té doby se však
nestalo nic. Firma tak překročila stanovenou lhůtu pro stavbu a město tak
má podle smlouvy nárok na pokutu ve výši 500 Kč za každý den zpoždění.
Aby však město mohlo pokutu nárokovat, musí dát ještě podle smlouvy
firmě lhůtu na to, aby situaci napravila. Českolipští zastupitelé na svém
květnovém zasedání proto rozhodli o lhůtě do 24. 9. 2014. Pokud do té
doby firma se stavbou nezačne, může město smluvní pokutu nárokovat.
„Společnost Gibelotte jsme několikrát upozorňovali na to, že hrozí
vypršení lhůty. Na naše výzvy ale nereagovali. I přesto ale požádali o prodloužení stavebního povolení, které je nyní prodloužené až do října 2016.
Uvidíme, jak nyní firma zareaguje, problémem se budeme znovu zabývat
na zářijovém zasedání,“ upřesnila starostka České Lípy Hana Moudrá.
ZÁVADY A NEDOSTATKY
V této rubrice vás pravidelně informujeme oněkolika závadách, které město řešilo
na základě oznámení veřejnosti, která využila jeho internetovou rubriku Závady
anedostatky azaslala svůj podnět e-mailem na [email protected] MMS na telefonní
číslo 733 255 972, kam můžete i vy směrovat své podněty týkající se zejména čistoty
apořádku v českolipských ulicích. Všechny zaslané e-maily do této internetové rubriky
se vyvěšují na městský web (www.mucl.cz) do sekce „Závady a nedostatky“, zde se
pak dozvíte, jak se podnět řeší. Vyřešené podněty se přesouvají do sekce„Odstraněné
závady a nedostatky“. !!!ODPOVĚDI SE E-MAILEM NEZASÍLAJÍ!!!
Deratizace na Kopečku:Bydlíme na sídlišti Kopeček a posledních 5 let nám
www.mncl.cz
život „zpříjemňují“ malí sousedé. Nejprve poddolovali odtokový kanál, který
byl opraven, ale nora potkanů je zde stále a viditelně se jim daří. V nočních
hodinách není problém se s nimi potkat na chodníku. Touto cestou vás žádáme
o radikální nápravu, deratizace je pravidelně prováděna v domech (CPIbyty),
ale hlodavci domy viditelně nenavštěvují.
➤ Byla objednána deratizační firma.
Nasvětlení přechodu Děčínská:Mám dotaz týkající se osvětlení přechodu
v hlavní křižovatce na Děčínské. Byl jsem zvědavý, proč tam byly postaveny
dva oranžové sloupy. Pochopil jsem, když jsem se vracel v noci z práce.
Asi chodci málo viděli na cestu. To budete ten druhý přechod na ulici Děčínské rušit, nebo ho také nově osvětlíte? Normální by bylo, když tak nasvítit
oba najednou. Nevím, proč jste tak neučinili, čí to bylo rozhodnutí, ale
jeďte večer křižovatkou! Nebo až nepůjdou semafory! Já jsem byl úplně
v šoku, ale to byl asi jen můj první dojem a za několik dní si zvyknu. Jsem
jenom zvědavý, kolik řidičů pochopilo váš nápad. Připadá mi, že město
má asi opravdu zbytečné peníze.
➤ Nasvícení přechodu u křižovatky Děčínská - Hrnčířská bylo realizováno
na základě zařazení této akce do projektu Nadace ČEZ, která hradí 100 %
nákladů na nové osvětlení u vybraných přechodů v celé republice, co vykazují
největší frekvenci chodců a vozidel. V každém městě, které bylo do projektu
zařazeno, nadace financuje vždy pouze 1 vybraný přechod. Pokud praxe ukáže
potřebu nového nasvícení i druhého přechodu na protilehlé straně křižovatky,
bude v budoucnu vybudováno i tam.
Nesvítící lampa a závada na světelné signalizaci:Chtěla bych nahlásit nesvítící lampu veřejného osvětlení v Dolní Libchavě, ulice U Šporky. Dále bych
chtěla upozornit na semafor, kde stále prosvěcuje červená, jedná se o semafor
na křižovatce Hrnčířská (bufet u Svatoňů).
➤ Oprava VO byla provedena. Stav světelné signalizace byl rovněž neprodleně
prověřen. Bylo zjištěno, že díky vandalům byly na světelných návěstidlech
zcizeny krycí štítky, které zabraňují osvícení jednotlivých světelných návěstí
sluncem. Návěstidlo s červenou signalizací se pak jevilo jako nepřetržitě
svítící. Krycí štítky byly doplněny a závada tím byla odstraněna.
Obnovení vodorovného značení v ul. Jáchymovská: V souvislosti s prováděním blokového čištění v ulici Jáchymovská, si vás dovoluji požádat
o obnovení vodorovného dopravního značení vyznačujícího stání vozidel na
parkovacích místech v ul. Jáchymovská u vchodů do domů čp. 2907, 2908
a 2909 a u bývalého hotelu Kahan.
➤ Vodorovné dopravní značení bylo v rámci blokového čištění provedeno.
Volné pobíhání psů na cyklostezce: Mým problémem není závada, ale
stížnost na bezohledné pejskaře venčící své miláčky na cyklostezce Varhany.
Chodím tam ráda běhat a několikrát se musím zastavit, protože na mě skáče
pes. Slova páníčků, on vám nic neudělá, jen skáče, mě opravdu neuklidňují.
Chtěla bych požádat, zda by nebyla občas možná kontrola městské policie
a poučení, že když pes neposlouchá, má být na vodítku.
➤ Cyklostezka se vzhledem ke svému zaměření kontroluje ze strany městské
policie ve zvýšené míře od jara do podzimu. Vnadcházející době tedy strážníci
budou zaúkolováni i k tomuto problému. Pouze musíme upozornit, že pod
územní působnost českolipské městské policie patří pouze část do Manušic.
Rušení nočního klidu: Bydlíme na Děčínské ulici přímo naproti řeznictví.
Jako každý rok se opět začaly opakovat páteční, sobotní a občas i v dny v pracovní různé oslavy narozenin,… Vzařízení asi není umožněno hostům kouřit,
a proto chodí ven, přímo na ulici. Je mi jasné, že lidé oslavují, ale nemusejí
rušit daleko více obyvatel, kteří s touto oslavou nemají vůbec nic společného.
➤ Rušení nočního klidu je přestupkem podle § 47/1b) přest. zákona. Městská
policie reaguje tedy vždy na jakékoliv oznámení tohoto druhu. Přestupek lze
řešit na místě domluvou, blokovou pokutou, případně oznámením do správního
řízení. Na uvedený problém se hlídky městské policie zaměří při svých obchůzkách. Jde samozřejmě i o subjektivní vnímání dané situace, proto kdykoliv
můžete požádat o zákrok strážníky na lince 156. V provozovně bude rovněž
provedena živnostenská kontrola.
INVESTICE
ČERVEN 2014
Na školách se budou měnit okna,
opravovat rozvody i podlahy
I v letošním roce město Česká
Lípa pokračuje v nutných opravách na českolipských základních
školách. Jako každoročně se sjednané stavební práce na těchto
budovách rozjedou zejména
o prázdninách a město do nich
investuje několik milionů korun.
Jak ke „školským“ zakázkám
poznamenává
místostarosta
Tomáš Vlček, letošní teplá zima
se pozitivně promítla také do údržby školních budov. „Ušetřené
peníze za teplo tak můžeme investovat do oprav, na které každoročně z rozpočtu města padne několik
milionů korun.“ Rovnice vynaložených nákladů je tudíž velice jednoduchá. Díky tomu, že letošní
náklady za teplo budou na školách
nižší, se toho v budovách zase
opraví o něco více.
Tři základní školy a jedna
mateřská škola v České Lípě se
tak dočkají nových oken.
V Základní a praktické škole
v Moskevské ulici a v MŠ Eliášově
půjde již o druhou etapu výměny
oken, v ZŠ Šluknovská se jedná
již o třetí etapu výměny. Kromě
toho nevyhovující stará okna
budou vyměněna také v tělocvičně
Základní školy Pátova.
O výměnu oken v budově praktické školy v Moskevské ulici se
postarají pracovníci firmy
J PLUS L Group, s. r. o., která městu předložila nejvýhodnější cenovou nabídku ve výši cca 400 tisíc
korun. Po první etapě výměny
oken, která zde proběhla před dvěma lety, se nyní budou instalovat
nová okna u kabinetů učitelů ve
druhém a třetím poschodí, také
v některých místnostech v prvním
patře budovy a na podestách hlavního schodiště. Stejná firma, tedy
J PLUS L Group, s.r.o., bude mít
na starosti také III. etapu výměny
oken na ZŠ Šluknovská na
Ladech. Za tuto zakázku město
zaplatí zhruba 620 tisíc korun.
V mateřské škole v Eliášově ulici budou na II. etapě výměny oken
pracovat dělníci firmy Tredo s. r. o.,
která zakázku zhotoví za zhruba
půl milionu korun. Nová okna do
tělocvičny v ZŠ Pátova budou
instalovat pracovníci firmy
Baroch-okna s. r. o. za cenu zhruba
540 tisíc korun.
Kromě výměny oken čeká
Základní školu na Ladech i rekonstrukce rozvodů vody. Jedná se již
o čtvrtou etapu této nákladné
rekonstrukce, předešlé etapy probíhaly v uplynulých třech letech.
Letos se rekonstrukce dočkají rozvody v pavilonu II. stupně, kde
zkorodované ocelové trubky
nahradí nové, plastové. Rekonstrukci provede firma Jaroslav
Turták za zhruba 560 tisíc korun.
Další oprava se opět týká tělocvičny při ZŠ Pátova, kde se bude
kromě oken rekonstruovat také
podlaha, která je rovněž ve špatném technickém stavu. Dodava-
MĚSTO DOKONČUJE ÚPRAVU V PROLUCE NA JEŘÁBKOVĚ NÁMĚSTÍ
Doslova před očima se v posledních měsících mění proluka na
Jeřábkově náměstí v centru České
Lípy. Nejprve zmizel plot, přibyl
nový chodník a nedávno také tři
nové lavičky a nově vysázené
záhony. Nyní město opravuje boční
fasádu historické budovy č. p. 159,
která je nasměrovaná právě do proluky na Jeřábkově náměstí. Veřejnou zakázku přidělili českolipští
radní vítěznému dodavateli na
svém dubnovém jednání.
O opravu poškozené a nevzhledné boční fasády budovy
bývalého hostince se postará firma
Ing. Jiří Kobosil za necelých 250
tisíc korun. Úkolem pracovníků
je především vyrovnat zeď tak, že
ji dozdí pálenými cihlami. Teprve
poté boční zeď dostane novou
omítku, vrchní část zdiva bude
oplechovaná pozinkovaným plechem.
„Plánujeme také opravit štít
budovy č. p. 252 v Sokolské ulici,
která stojí na druhém konci proluky Jeřábkova náměstí. Původně
jsme chtěli tuto budovu kvůli jejímu špatnému stavu nechat zbourat. Rozhodli jsme se však, že bude
lepší zachovat uliční frontu Sokolské ulice. Proto štít budovy, který
směřuje do proluky Jeřábkova
náměstí, opravíme a poté objekt
znovu nabídneme k prodeji,“
upřesnila starostka České Lípy
Hana Moudrá.
05
telem bude firma Podlahářství
Josef Pechman, která zakázku zhotoví za 130 tisíc korun. Další školou, kde se bude opravovat
podlaha v tělocvičně, je ZŠ Slovanka. Tuto rekonstrukci zvlněné
podlahy bude mít na starosti firma
Design sport service „BAFR“ za
zhruba 930 tisíc korun. Její pracovníci starou podlahu demontují
a nahradí ji novým povrchem.
V nejbližší možné době začne
město také s úpravami v areálu
Základní školy Jižní, kde se budou
nevyužité prostory družiny přebudovávat na dvě nové třídy mateřinky. Tuto zakázku za necelých
1,5 milionu korun zhotoví pro
město firma Bláha trade, s. r. o.
Stavební ruch bude také na
Základní škole na Severu, kde se
bude opravovat střecha nad dvěma
pavilony. Tuto zakázku za 3,7 mil.
korun zrealizuje firma VARBUS
s. r. o.
Kromě toho právě o prázdninách dokončí město i velkou
investiční akci, jakou je probíhající
zateplení a rekonstrukce fasády ve
škole na Špičáku, která byla zahájena vloni.
Na úpravy v proluce Jeřábkova
náměstí radnice naváže také
rekonstrukcí Tržní ulice a horní
části ulice Prokopa Holého, které
s prolukou bezprostředně sousedí.
V současnosti se tak připravuje
projekt a probíhají jednání
s archeology ohledně archeologického průzkumu v místech rekonstrukce. Do budoucna je pak také
plánovaná rekonstrukce ulice směrem k náměstí Osvobození, a také
nutná rekonstrukce Sokolské
ulice.
06 HISTORIE
Arbesova Česká Lípa
ČERVEN 2014
Setkání pražské a místní inteligence a kulturní veřejnosti v České
Lípě pod hlavičkou Arbesova Česká
Lípa se v roce 1961 programově
ustálilo jako svého druhu umělecký,
vědecký a publicistický festival.
Právě v roce 1961 měl už dokonce letní a podzimní část. Dne
24. června se v přírodním amfiteátru
u zříceniny Jiljov u Holan uskutečnilo literární a hudební pásmo věnované Karlu Hynku Máchovi
s vystoupením Pěveckých sborů
severočeských učitelů z České Lípy
a severočeských učitelek z Nového
Boru. Recitovali členové Klubu
přátel umění. Tato amatérská recitační skupina si zaslouží někdy
v blízké budoucnosti samostatný
článek, protože nemálo přispěla ke
kulturnímu životu v našem městě.
Spojení Máchy aArbese bylo velmi
organické. Arbes rozluštil Máchův
deník a básníkovi věnoval několik
článků.
Dále se uskutečnil koncert písní
Arbesovy doby, v němž vystoupil
kdysi velmi ceněný tenorista Pěveckého sboru severočeských učitelů
Josef Vavřínek. Koncert uváděl znalec Arbesova díla univerzitní profesor Karel Krejčí.
Do České Lípy přijel astronom
Hynek Slouka z Prahy, aby přednášel o vědecko-fantastických motivech v díle Jakuba Arbese, zvláště
o motivu časostrojného zařízení
k putování proti proudu času, jak
o tom píše v romanetu Newtonův
mozek. Slouka pocházel z Podještědí a patřil k okruhu příbuzenstva
spisovatelky Karoliny Světlé.
Podzimní konference 30. 9. až
1. 10. 1961 byla věnována satirickým časopisům a satiře. Poprvé přijel do České Lípy spisovatel Václav
Lacina. Jeho angažmá v kulturní
politice let padesátých bylo poněkud pochybné, ale v letech šedesátých byl autorem humoru a satiry
velmi ceněným. Ke konferenci byl
připraven ještě arbesovský večer
scének a četby ze stránek Dikobrazu, v němž vystoupili pražští herci
Jan Skopeček, Josef Větrovec a Eva
Klepáčová. Časopis Dikobraz
prožíval léta jistého znovuzrození
a jeho společenský ohlas byl
značný.
Vroce 1962 se konference uskutečnila v říjnu a byla věnována
vědecko-fantastické literatuře. Vní
na počátku šedesátých let zářil spisovatel Josef Nesvadba, dnes trochu
zapomenutý. Stal se hlavní postavou tohoto ročníku.
O rok později se konference
zaměřila na společenský román.
Očištěný od nánosů ideologického
schématu se vracel do společenského života a to zejména románovými
cykly Vladimíra Neffa, který
vystoupil na Arbesově České Lípě.
Každý rok přinášel nové náměty.
Příkladně spisovatelka Jindřiška
Smetanová zde velmi vtipně glosovala český kulturní život té doby.
V roce 1968 se konference konala
až v listopadu, tedy ve stínu sovětské okupace. Námětem bylo století
českého života 1868–1968. U příležitosti konference byla v muzeu
otevřena výstava V rytmu dějin,
první, která se pokoušela o souhrnný pohled na národní život
v uplynulém století. Jejím autorem
byl Břetislav Vojtíšek.
Z ČERVNOVÉHO KALENDÁŘE
Kapitán Jan Pondy se objevuje
v dějinách České Lípy ve velmi
pohnuté epizodě z října roku 1938,
kdy byl posádkovým velitelem
našeho města. 9. října, po mnichovské kapitulaci, odcházela československá vojenská posádka
z města a její velitel se přišel oficiálně rozloučit na radnici. Byl zde
přijat chladně a pohrdavě. Když
odcházel, měl starostovi Turnerovi
říci památná slova: „Pane starosto,
my se sem vrátíme“.
Díky jeho příbuznému Pavlu
Huboňovi, který zpracoval jeho
životopis, víme o tomto vojákovi
více než jen to, co bylo známo zČeskolipských listů z roku 1945, kde je
výše uvedená příhoda otištěna.
Narodil se 16. 9. 1902 v Lásenicích v jižních Čechách. Po maturitě
na jindřichohradeckém gymnáziu
byl přijat na vojenskou akademii
v Hranicích na Moravě a 16. dubna
1923 byl slavnostně vyřazen jako
poručík pěchoty. Sloužil u různých
útvarů pěchoty. V roce 1935 začal studovat na Vysoké škole
válečné, ale pro konflikty s ve-
dením školy byl z ní vyloučen.
Přeložen byl ke 42. pěšímu pluku do Terezína a 28. února 1938
se stal posádkovým velitelem
v České Lípě. Po okupaci země se
mu podařilo uprchnout přes Slovensko, Maďarsko a Jugoslávii do
Francie, kde se zapojil do
1. čs. pěšího pluku a účastnil se
obranných bojů na Seině a Loiře.
Po ústupu do Velké Británie
absolvoval náročný tankový
výcvik. 1. ledna 1945 odplul v hodnosti majora přes Blízký východ
do Sovětského svazu a byl zařazen
do 1. čs. armádního sboru. Jako
velitel 3. čs. samostatné armády se
účastnil bojů na Slovensku a na
přístupech na Moravu.
Po válce sloužil u různých útvarů a jako velitel školy důstojníků
pěchoty v Jindřichově Hradci
a Prachaticích. Po únoru 1948 byl
z armády vyloučen a zbaven hodnosti. Roku 1949 emigroval do
Velké Británie. Byl nositelem
vysokých vyznamenání francouzských, britských a sovětských.
Jan Pondy zemřel ve Velké Bri-
tánii 30. 5. 1990 v Leamington
Spa. 11. 11. 2013 mu byla vrácena
hodnost in memoriam a byl vyzna-
▲ Radnice v roce 1938
www.mncl.cz
▲ Z konference Arbesova Česká Lípa
V nastupujících letech normalizace se Arbesova Česká Lípa dostala do zorného pole ochránců
pravověrného vyznání socializmu
a vyvolávala jejich zneklidnění.
Více než obsah byli předmětem
zájmu lidé, kteří sem přicházeli
a mládež, pro níž případná diskuze
mohla znamenat pochycení „třídně
nevyhraněných názorů“, řečeno
mírně. Konference dospěla ročníkem 1973 k zániku. Jejím odkazem
se stal sborník Českolipsko literární,
v němž vyšla i řada arbesovských
studií. Vycházel až do roku 1992.
Ladislav Smejkal
menán záslužným křížem ministra
obrany I. stupně. 7. května 2014
byl vyznamenán Křížem obrany
státu in memoriam.
Ladislav Smejkal
Z RADNICE A MĚSTA
ČERVEN 2014
BEZPEČNOSTNÍ AGENTURA SE ZAPOJILA
DO PATROLOVÁNÍ MĚSTA
Na bezpečnost v České Lípě
dohlíží od února kromě policistů
a městských strážníků také soukromá bezpečnostní agentura
Henig, která zajímavý projekt
zaměřený na zvýšení bezpečnosti
obyvatel iniciovala. Začátkem
roku 2014 tak byla na základě společných jednání města, Policie ČR,
českolipské městské policie
a agentury zahájena 1. fáze projektu s názvem Chráníme vaše
město.
V této fázi bylo na území České
Lípy vytipováno šest problémových lokalit, kde pracovníci agentury od konce února vykonávají
pravidelnou patrolovací činnost.
Službu poskytuje agentura městu
bezplatně a konkrétně jde o tato
místa:
• podchod u Telecomu
• lokalita Kopeček, ul. U Kola
• Lada
• Boženy Němcové – zahrádkářská kolonie
• lávka v Dubici
• lokalita u ZŠ a MŠ Jižní
Začátkem května proběhla
schůzka s MP a PČR, kde se
zúčastněné strany shodly, že po
dobu fungování projektu došlo
v porovnání se stejným obdobím
loňského roku ke snížení celkového počtu páchané trestné čin-
nosti. Tuto skutečnost je možno
přičíst faktu, že díky preventivní
hlídkové činnosti ze strany Henigu
mají policisté a strážníci více času
na plnění jiných povinností. Ohlasy na zajištění bezpečnosti
komerční firmou jsou pak většinou
rovněž pozitivní, neboť i veřejnost
vnímá přítomnost bezpečnostních
pracovníků kladně. Například
problematický podchod u Telecomu začaly znovu využívat i ženy,
které tudy v minulosti ze strachu
o své bezpečí raději nechodily.
Průběh 1. fáze projektu byl proto vyhodnocen jako úspěšný
a například sjednaná doba střežení
v lokalitě u podchodu a u cesty
směrem do městského parku
a k altánu bude ze strany agentury
zajišťována také po 22.00 hodině.
V současné době již agentura
pracuje také na 2. fázi projektu.
„Ta směřuje k aktivnímu zapojení
dalších subjektů a to jak podnikatelů, tak i soukromých osob, kterým není bezpečí v jejich
bezprostředním okolí lhostejné.
Jde o podnícení aktivity v oblasti
nepřehlížení drobné kriminality,
které mohou být lidé svědky. Přicházíme s nabídkou možnosti
využití bezplatné registrace
a využití volání na naši tísňovou
linku s možností přivolání profe-
sionálního zásahového týmu. Pro
potřeby projektu byly rovněž
vytvořeny informační letáky pro
občany a podnikatelské subjekty.
Naši pracovníci navštěvují jednot-
07
livé subjekty a seznamují je s možností bezplatného zapojení do projektu,“ vysvětluje Milena Mocová
– obchodní zástupce HENIGsecurity servis, s. r. o.
SETKÁNÍ S NEOBYČEJNÝM TURISTOU
Petera Brezana, který patří k potomkům Lužických Srbů, přišla na
jeho pěší pouti za Pražským Jezulátkem pozdravit do jednoho z českolipských hotelů starostka Hana Moudrá. Jak vyplynulo ze setkání se zajímavým poutníkem, Českou Lípu si jako jednu ze tří zastávek na své trase
z Horní Lužice v Sasku až do Prahy nezvolil náhodou. Po válce zde totiž
rok studoval na zdejším gymnáziu a na toto severočeské město má řadu
hezkých vzpomínek.
Kromě toho starostce prozradil, že za Pražským Jezulátkem se jako
katolický křesťan vypravuje každoročně již řadu let. Sám či s přáteli
však podniká i další podobné pěší výlety, kterými se udržuje v dobré
kondici. Atak tento příjemný a milý pán, kterému bylo 13 let, když začala
druhá světová válka, dodnes v Německu, kde žije se svou rodinou, vykonává veterinární praxi a pěšky zvládá stovky kilometrů.
„Pohledy z cyklostezky“ – fotosoutěž o křišťálový pohár města
Vážení čtenáři,
děkujeme všem, kteří jste nám
zaslali fota do naší soutěže
„POHLEDY Z CYKLOSTEZKY“. Vaše snímky byly natolik
zajímavé a krásné, že bylo dost
těžké vybrat finalistu, pro něhož
jsme připravili věcnou odměnu.
Součástí odměny je dárkový
poukaz na snížené vstupné do
bazénu ve Sportareálu, který
soutěžícím věnuje příspěvková
organizace Sport. Domácí spotřebiče od firmy Remington
a Russell Hobbs jim pak daruje
generální partner této soutěže,
společnost Spectrum Brands.
Svou účastí v jednom či více
kolech jste se podíleli na osobitém zachycení proměny krajiny
v okolí cyklostezky Varhany
v průběhu několika ročních
období a několik z vás získalo
šanci stát se autorem pohlednice
sloužící k propagaci našeho
regionu.
V dnešním vydání vám přinášíme
snímek od vítěze posledního,
květnového kola. Ale tím naše
soutěž ještě nekončí, protože
vítězové z jednotlivých kol
postupují do velkého červnového
finále, kde porota složená
z odborníků vybere z vítězných
fotografií tři snímky, ze kterých
nechá město vyrobit pohlednice
se jménem autora. Slavnostní
vyhodnocení tohoto finálového
kola proběhne během hlavního
programu na červnových městských slavnostech a na absolutního vítěze naší fotosoutěže čeká
kromě křišťálového poháru další
hodnotná odměna, kterou obdrží
také autoři stříbrného a bronzového snímku.
▲ Radek Hortenský je autorem snímku, který nazval: Spěchej pomalu.
Asi nejlépe uzavírá celou naši soutěž věnovanou cyklostezce, kde
bychom měli spěchat pomalu, abychom si krásnou okolní přírodu užili
a návštěvu pokaždé ve zdraví přežili. A právě proto jsme si ze zaslaných
snímků tento záběr vybrali.
08
PRAKTICKÉ
STOMATOLOGICKÉ
POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY
ORDINAČNÍ HODINY
SOBOTY, NEDĚLE, SVÁTKY • 8–12 HODIN
SOBOTA 14. 6.
MUDr. Přemysl Prstek
Revoluční 164, Stráž pod Ralskem
tel.: 487 851 705
NEDĚLE 15. 6.
MUDr. Kristýna Hejnová
Havlíčkova 443, Česká Lípa
tel.: 487 723 127
SOBOTA 21. 6.
MUDr. Jiří Kraus
Malá 1167/22, Česká Lípa
tel.: 487 834 603
NEDĚLE 22. 6.
MUDr. Ilona Tulisová
Revoluční 164, Stráž pod Ralskem
tel.: 487 851 360
SOBOTA 28. 6.
MUDr. Pavla Antošová
Bendlova 2236, Česká Lípa
tel.: 487 832 131
NEDĚLE 29. 6.
MUDr. Přemysl Černý
Osvobození 446, Kamenický Šenov
tel.: 487 767 614
PŘÍPADNÉ ZMĚNY V ROZPISU NELZE
VYLOUČIT, AKTUÁLNÍ VERZI NAJDETE
NA HTTP://ZDRAVOTNICTVI.KRAJLBC.CZ/PAGE911/CESKA-LIPA
i
www.mncl.cz
ČERVEN 2014
SPORTAREÁL
INFORMUJE
• 15. 6. Provoz finské sauny
UKONČEN. Dne 15. 6. dojde k prozatímnímu ukončení
sezony provozu finské sauny
(v době letních měsíců). Příznivce této služby opět uvítáme v měsíci září. O přesném
termínu budete včas informováni na www.sportlipa.cz.
• 23. 6.–24. 6. Happy days.
Platíte za 1,5 hodiny a plavete
3 hodiny ☺.
• 27. 6. Jedničkové vysvědčení – za jedničky do bazénu levněji. Pro všechny děti
školou povinné máme dobrou zprávu. Za vysvědčení se
samými jedničkami obdrží
slevu ve výši 10% na vstupné
do bazénu (stačí kopie).
• 28. 6. Městské slavnosti
v bazénu. V den městských
slavností, tedy v sobotu 28. 6.
od 10.00 hod. do 23.00 hod.,
je pro naše klienty připraveno
jednotné vstupné: 60 Kč/3
hodiny (platí pro položky ceníku: dospělí a zvýhodněné)
Seznamte se s novým občanským zákoníkem
Od 1. ledna se v ČR řídíme novým občanským zákoníkem, který vytváří
obecný základ soukromého práva, a proto se dotýká každého z nás. Obsahuje
3 081 paragrafů a nově přejímá celou řadu pravidel upravených v jiných
zákonech, které zrušuje (celkem se jedná o více než 100 právních předpisů,
např. obchodní zákoník, zákon o rodině, zákon o vlastnictví bytů či zákon o
sdružování občanů).
Smyslem a účelem nového
občanského zákoníku tak je, až
na výjimky, upravit soukromá
práva, povinnosti a postavení
osob v jednom kodexu.
Pro čtenáře Městských novin
jsme proto ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti ČR připravili nový seriál, kde vás na
modelových situacích seznamujeme s nejdůležitějšími novinkami
a změnami, které vyplývají z nového občanského zákoníku.
8. DÍL:
OSVOJOVÁNÍ ZLETILÝCH
Občanský zákoník až do letošního roku neumožňoval osvojit,
tedy přijmout za vlastní jinou osobu, nežli dítě ve věku do osmnácti
let. Přitom institut osvojení zletilé
osoby je zcela běžný nejenom ve
vyspělé západní Evropě, ale platil
u nás i před druhou světovou válkou, resp. před nástupem komunismu.
Nový občanský zákoník tento
typ osvojení opětovně umožňuje.
Lidé, kteří k sobě v průběhu života
najdou cestu, tak mohou své pouto
stvrdit i na papíře.
Osvojení má právní následky
pro obě strany. Oběma například
vzniká vyživovací povinnost,
podobně jako je tomu ve vztahu
matka – dcera, otec – syn, atp.
Osvojení se dotýká i dědických
práv.
Osvojení zletilého ale podobně
jako u dětí vždy posoudí soud, který přezkoumá, zda je přínosné pro
osvojitele i osvojence, nebo v odůvodněných případech alespoň pro
jednoho z nich, a zda není v rozporu se zájmy jejich potomků. Na
rozdíl od osvojení nezletilé osoby
se nevyžaduje jakožto právní podmínka společné soužití osvojitele
s osvojovaným.
PODNIKÁNÍ NEZLETILÝCH
Paní Máchová žije po smrti svého manžela sama se synem. Ten
by své mámě rád finančně vypomohl, jenomže chodí ještě do školy. Podle předchozí právní úpravy
nebylo možné, aby osoba ve svých
šestnácti letech začala s podni káním takzvaně na své triko.
K všeobecným podmínkám provozování živnosti patří dosažení
věkové hranice osmnácti let, tedy
věku, kdy může fyzická osoba
nabýt způsobilosti k právním úkonům v plném rozsahu.
Živnostenský zákon sice umožňuje, aby nezletilý mohl podnikat,
ovšem pouze na základě návrhu
zákonného zástupce (rodiče), který
následně musí se souhlasem soudu
ustavit nezletilému odpovědného
zástupce. V novém občanském
zákoníku je však způsobilost
k právním úkonům nahrazena více
frekventovaným pojmem svéprávnost. Nezletilé osoby tak mohou
získat svéprávnost i z jiných důvodů, než je uzavření manželství,
jako tomu bylo.
Díky novému občanskému
zákoníku tak synovi paní Máchové
postačí obrátit se na soud s žádostí
o přiznání částečné svéprávnosti
pro účely svého podnikání. Aby
však získal plnou způsobilost
k vlastní výdělečné činnosti, potřebuje i souhlas matky, která je jeho
zákonným zástupcem.
Pokud by ona z nějakého důvodu chtěla svůj souhlas se synovým
podnikáním odvolat, musela by se
obrátit na soud. Ten by pak musel
zvážit, co je v nejlepším zájmu
nezletilého. Jestliže by například
došel k závěru, že synova výdělečná činnost nijak nenaruší jeho
výchovu a naopak rozvine jeho
talent a schopnosti, mohl by mu
zachovat svéprávnost pro účely
podnikání i proti vůli maminky.
 Celkem 410 návštěvníků
zavítalo do KD Crystal na květnový Den zdraví, který pořádalo
město Česká Lípa ve spolupráci
s Libereckým krajem a dalšími
organizacemi. Na tradiční akci
se opět představili prodejci i producenti zdravé výživy, přírodní
kosmetiky i speciálních zdravotnických pomůcek. Někteří
vystavovatelé se zaměřili zejména na osvětu a představili své
edukační projekty. Největší
zájem byl jako každoročně
o bezplatné testování krve na
přítomnost cholesterolu a cukru
a o kontrolu podezřelých znamének a pih na kůži. Přítomná
kožní lékařka tak vyšetřila celkem 150 zájemců a pěti doporučila, aby podstoupili další
lékařské vyšetření.
PRAKTICKÉ
ČERVEN 2014
ŘEKNĚTE NÁM, JAK SE VÁM BYDLÍ
PODLE NOVÝCH ZÁKONŮ
Změny zavedené od ledna 2014 novou legislativou se projevily i v oblasti bydlení. Řeč je především o novém občanském zákoníku a o zákonu
o obchodních korporacích, které mají dopad na bytová družstva, společenství vlastníků i nájemní vztahy. Jak velký a jak se s ním vypořádávají,
se snaží zjistit Státní fond rozvoje bydlení prostřednictvím dotazníku na
www.portalobydleni.cz.
Státní fond rozvoje bydlení od ledna 2014 spustil a provozuje informační
platformu www.portalobydleni.cz.
Od stejného data se také změnila pravidla pro všechny obyvatele, díky
změnám právních předpisů. Proto SFRB připravil dotazník, který se
snaží zjistit reálné zkušenosti se zavedením nových právních změn:
„Cílem dotazníku je získat informace o tom, které oblasti lidem dělají
problémy a na Portálu o bydlení jim přinášet konkrétní rady pro řešení
jejich situace“, uvádí ředitelka SFRB, Eva Helclová.
Diskuse o nové legislativě, která po 50 letech změnila život všem
lidem je vedena jak mezi odbornou veřejností, tak i na úřední a vládní
úrovni: „Zajímá nás a potřebujeme znát názor občanů, jen tak jim můžeme
lépe poradit, jak některé problémy řešit. Důležité poznatky z nových
právních předpisů přinesou také judikáty ze soudních řízení, ale ty
můžeme čekat až v druhé polovině roku, proto budeme rádi, když se do
dotazníku zapojí co nejvíce občanů“, uvádí k Dotazníku k NOZ a ZOK,
náměstek ministryně pro místní rozvoj, pro územní a bytovou politiku,
Petr Smrček.
Dotazník je dostupný na adrese: http://www.portalobydleni.cz/ankety-a-dotazniky/dotaznik-k-novemu-oz-a-zok/. Samotné vyplnění dotazníku není složité a nevyžaduje uvádění osobních údajů.
Dotazník má celkem 13 otázek, z nichž některé mají více možností
odpovědí, což je u každého dotazu jasně uvedeno. U dvou otázek je nepovinná možnost připsat vlastní názor či zkušenost.
Vyplnění dotazníku nezabere více než 10 minut.
Dotazník bude k dispozici také na seminářích a akcích pořádaných ve
spolupráci s Portálem: http://www.portalobydleni.cz/nastroje/kalendarakce-sfrb-a-mmr/. Na dotazník je možné také odkázat i v dalších médiích
a možnost jeho využití na svých informačních platformách umožní SFRB
všem zájemcům.
Pokud by při vyplňování dotazníku nebylo cokoliv jasné, pište prosím
na e-mailovou adresu [email protected]
09
Nemocnice informuje
!
ZEĎ ČESKOLIPSKÉ NEMOCNICE
UKRÝVALA „POKLAD“
Zapomenuté dokumenty doby v kovovém tubusu objevili dělníci, kteří
připravují fasádu v průjezdu uvstupu do budovy polikliniky na generální
rekonstrukci.
„Nález schránky s historickými dokumenty nám udělal velkou
radost, současníci o ní již nevěděli, ale určitě se postaráme o její
uchování,“ řekl doktor Radek Havlas, předseda představenstva
Nemocnice s poliklinikou v České Lípě.
Asi nejdůležitější archiválií nepochybně bude Zakládací listina
Okresního ústavu národního zdraví v České Lípě z 10. září 1976.
Podepsaná ministrem zdravotnictví ČSR Jaroslavem Prokopcem
a dalšími představiteli státní moci. Píše se v ní, že o vybudování nové
nemocnice v okresním městě Česká Lípa rozhodla vláda země. Achtěla
zde mít dokonce 586 lůžek.
„Po řadě jednání byl podepsán dne 24. června 1976 kontrakt, podle
něhož bude vymezená I. stavba prováděna jugoslávskou firmou UNION
ENGINEERING BEOGRAD a části provozních objektů Základnou
rozvoje uranového průmyslu n. p. Příbram. Zdravotnickou technologii
bude dodávat n. p. Chirana Praha,“ stojí v první části listiny.
▲ Nalezené artefakty.
▲ Lesy České republiky, s. p., pokračují v rozsáhlé rekonstrukci turistické stezky vedoucí lesním porostem v národní přírodní památce
Peklo. Předpokládané náklady jsou vyčísleny na cca čtyři miliony
korun a součástí je i obnova dřevěných chodníků a lávek přes Robečský
potok. Práce probíhají po etapách od loňského října a pokračovat budou
až do podzimu. Součástí záměru je také kontrola zdravotního stavu
lesního porostu a s tím související nezbytné zásahy. V průběhu letošní
turistické sezony proto návštěvníci musejí počítat také s omezenými
vstupy do Pekla, které si tyto zásahy vyžádají.
Autoři zakládací listiny také sdělují, že zahájení výstavby je radostným dnem všech občanů českolipského okresu. „Vybudováním nové
nemocnice bude řešena otázka nevyhovujících lůžkových zařízení
z hlediska poskytování novodobé lékařské péče a to s přihlédnutím
k nárůstu obyvatelstva rozvojem uranového průmyslu v okrese Česká
Lípa. Stranické a vládní orgány přistoupily proto k rozhodnutí komplexního řešení zabezpečení lékařské péče formou výstavby nové
nemocnice,“ uvádí dokument.
Schránku zaplňovaly ještě noviny z poloviny roku 1981, kdy byla
stavba polikliniky definitivně dokončena. Pochopitelně nechybí stranický deník číslo jedna, Rudé právo. Jsou zde rovněž srbské i chorvatské noviny, ale také několik tehdejších československých mincí
i jugoslávský denár.
Petr Pokorný, tiskový mluvčí
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.
10
ROZHOVOR / PRATICKÉ
www.mncl.cz
ČERVEN 2014
Rozhovor: Ohlédnutí Štěpána Slaného
za mezinárodním turnajem v České Lípě
V dubnu se Česká Lípa stala
dějištěm prestižního florbalového šampionátu. Jak uspěla
a proč Česká florbalová unie
svěřila organizaci šampionátu,
který je označován za malé
mistrovství světa, právě českolipským florbalistům? O tom
jsme si povídali se Štěpánem Slaným.
Bylo těžké přesvědčit florbalové
funkcionáře, aby vám pro letošek roli pořadatele EURO
FLOORBALL TOUR svěřili?
Nebylo to jednoduché, unii jsme
ale dlouhodobě přesvědčovali
dobrým přístupem našeho klubu,
výsledky, mládežnickou strukturou
a také skvělou fanouškovskou
základnou. Když se k tomu přidala
podpora radnice České Lípy a také
Liberecký kraj, nabralo to reálné
obrysy a podařilo se nám přetlačit
Brno a Ostravu. Bereme to jako
odměnu šestnáctiletého úsilí,
dokázali jsme se vypracovat z neznámého klubu do respektované
organizace, je to pro nás fajn motivace do budoucna.
Kolik času a práce jste věnovali
přípravám a jak se vám šampionát vydařil, respektive jaké
ohlasy u hráčů vyvolal. Byli
s českolipským prostředím
a poskytnutým zázemím spokojeni i Švýcaři, Finové a Švédi?
A co český národní tým, který
právě u nás poprvé v historii
pokořil mistry světa? Ten bude
mít asi hezké vzpomínky…
Turnaj se připravoval půl roku,
nebylo jednoduché splnit všechny
požadavky mezinárodní federace
IFF, museli jsme žádat o výjimku
pro menší kapacitu zimního stadionu. Podobné turnaje se mohou
hrát až s tribunou od dvou tisíc
a výše, to však je podle mě i zbytečné a právě útulná hala jako je
ta v Lípě splňuje všechno, co je
pro tento turnaj potřeba. Myslím,
že všechny reprezentace byly spokojené, jak s atmosférou, kterou si
pochvalovali všichni, tak se zázemím a ubytováním, okolí České
Lípy je krásné a například Švédům
se u Máchova jezera prý hrozně
líbilo. Já jsem zažil podobných turnajů za mojí reprezentační kariéru
mnoho, tak si dovolím srovnávat,
že tento byl jeden z nejlepších, které jsem zažil. Když se k tomu přidaly i fantastické výsledky, nebylo
co řešit. Česká Lípa je od tohoto
turnaje pro český nároďák jasnou
prioritou.
Můžeme se do budoucna těšit,
že se v České Lípě bude něco
podobného ze strany florbalu
opakovat, že k nám opět najedou
televizní kamery a město bude
díky přímým přenosům ze zajímavých zápasů několik dnů
slavné?
Ihned po skončení turnaje jsme
s unií nakousli výhledově další
možnosti, obě strany věří, že to
rozhodně poslední akce nebude.
Trochu otázkou je, zda se znovu
podaří přesvědčit mezinárodní
federaci o udělení výjimky na stadion, výhledově se ČFBU bude
snažit o pořádání juniorského MS
a další díl Euro Floorball tour by
měl doputovat do České republiky
v roce 2016. Velké akce jako
Superfinále, či MS jsou pro Českou
Lípu bohužel z důvodů kapacity
nereálné, i když bychom se toho
organizačně nebáli.
Je téměř zvykem u FBC, že každá akce je spojená s charitativní
akcí, jak dopadla ta během
EFT?
Během Euro Floorball tour se
seběhly dvě poměrně velké věci,
v sobotu jsme předávali výtěžek
z prodeje kalendářů, částka 70 000
korun putovala na nákup termolůžka na dětské oddělení českolipské nemocnice a v neděli jsme pak
předali částku 30 000 korun za
akci Kobliha pro Jiříka rodině
Ullmanů. Zde se podařila vybrat
zajímavá částka prodejem florba-
lových koblih. Během letošní sezony jsme darovali 150 000 a k tomu
mnoho další materiální pomoci.
Charita dodává našemu klubu
a členům další rozměr, baví nás to
a budeme podobné akce dělat
i nadále.
Kdo všechno vám pomohl s financováním takto prestižní akce.
Respektive vydělal na této akci
po odečtení nákladů českolipský
florbalový klub i nějaké „zajímavé“ peníze? Zaslechli jsme, že
ano, co je na tom pravdy?
Tak bohužel jsou věci, co mi
dokáží hravě zkazit náladu, k nim
rozhodně patří česká a možná i českolipská specialita, kdy lidé hned
hledají, že ten či onen na tom
závratně vydělal. Celou akci jsme
dělali bez nároku na honorář, všech
osmdesát organizátorů to dělalo
jen pro to, abychom mohli českolipský florbal a FBC někam posunout. Dostalo se nám od unie
poděkování a největším oceněním
je to, že všichni byli spokojení a my
na této akci můžeme dál stavět, jsme
opět o něco zkušenější. Bohužel
mně, ani klubu žádný milion na účtu
nepřistál. Nebýt dotace a pomoci
našeho města a Libereckého kraje,
těžko bychom tuto akci vůbec mohli
uspořádat. Celkově akce skončila
ve ztrátě asi 100 000 Kč, kterou
podle dohody sanuje ČFBU.
NOVÉ LOGO DOSTALO KONEČNOU PODOBU
Jiná barva, velká písmena a upravený font. Tak se na základě připomínek
z veřejné ankety proměnilo nové logo města Česká Lípa od března, kdy
jej zastupitelé odhlasovali. Konečnou podobu loga pak odsouhlasili českolipští radní na svém dubnovém zasedání.
„V rámci veřejné ankety jsme posbírali mnoho podnětů od občanů,
paradoxně nejvíc se jich týkalo vítězného loga – tedy návrhu srdce
s listem. Jak jsme slíbili, připomínky jsme autorům loga předali a požádali
je, aby podle nich logo upravili. Věřím, že výsledné logo se bude líbit
jak lidem, kteří měli výhrady k původnímu návrhu, tak i těm, kterým se
původní logo líbilo,“ uvedla starostka České Lípy Hana Moudrá.
Z veřejné ankety vzešly celkem čtyři základní připomínky – k barvě,
tvaru srdce, malým písmenům v názvu města a tvaru písmene A v použitém
fontu. Logo je tak nyní žlutomodré, má tedy stejnou barvu jako původní
městský znak. V názvu města jsou velká písmena, aby to bylo gramaticky
správně. Změnily se také tvary háčků a čárek v názvu města. Co autoři
nechali stejné, je tvar srdce a tvar písmene A. Obě úpravy by totiž narušily
grafické pojetí celého loga.
„V současnosti se pracuje na grafickém manuálu k novému logu, bez kterého není technicky možné nové logo začít používat při běžných činnostech
úřadu. Nové logo ale chceme lidem výjimečně představit ještě před tím, než
bude celý manuál hotový. A to na dvou červnových akcích, na Všudybudu
a především na městských slavnostech,“ doplnila Hana Moudrá.
KOLA PRO AFRIKU
Dokončení ze str. 3
O existenci celorepublikového charitativního projektu se dozvěděla
z médií a rozhodla se, že sběr jízdních kol pro školáky v Africe zorganizuje
také v České Lípě. Určitě se i ve zdejších domácnostech najdou jízdní
kola (pro děti i dospělé), která už jejich majitelé nepoužívají a přitom by
dál mohla posloužit dobré věci.
Ve spolupráci se společností CPI tak na sídlišti Sever získala uzamykatelné prostory, které slouží jako sběrné místo. Odtud pak budou nashromážděná kola putovat do Ostravy, kde se bicykly svezené ze všech
sběrných míst opravují a kompletují, aby mohly být přepraveny do Afriky.
První cílovou zemí, kam už společnost Kola pro Afriku přepravila stovky
kol, byla Gambie. Organizátoři této charitativní akce, jejíž počátky se
datují do roku 2012, nyní uvažují i o dalších zemích, kde by kola z ČR
mohla dětem usnadnit cestu za vzděláním.
V rámci republiky se na realizaci projektu podílejí stovky dobrovolníků
i několik přepravních firem. S jejich technickou či finanční podporou
jsou kola opravovaná i přepravovaná. Nejdůležitějším článkem jsou však
lidé, kteří nepotřebné jízdní kolo darují.
Českolipská veřejnost tak může učinit až do konce října každý poslední den v měsíci v době od 17 do 19 hodin ve sběrném místě na sídlišti
Sever, Okružní 2218 (zadní vchod do domu).
Z RADNICE A MĚSTA
ČERVEN 2014
Na Den vítězství zazněla v České Lípě
hymna i polská lidová
I letos uspořádalo 8. května
město Česká Lípa ve spolupráci
s klubem vojenské historie, klubem přátel muzea a Českoslo-
venskou obcí legionářskou oslavu Dne vítězství. První pietní
zastávkou, kde si přítomní připomněli konec druhé světové
války a uctili hrdiny i oběti, se
stal jako tradičně pomník na
náměstí Osvobození.
Právě tam zazněla na úvod
česká státní hymna v podání Českolipského dětského sboru pod
vedením sbormistra Petra Nováka. O další hudební vystoupení
Česká Lípa sbírá plastová víčka
na pomoc pětiletému Jiříkovi
Město vyhlásilo sbírku plastových víček na pomoc pětiletému
Jiříkovi Ullmannovi z České Lípy.
Plastová víčka jsou drobným,
naprosto běžným odpadem. Pokud
se jich sejde velké množství, dají
se prodat k recyklaci a utržené
peníze poslouží k dobročinným
účelům. Jednomu takovému bohulibému záměru chce proto pomoci
také město Česká Lípa.
Jiřík byl až do pátého měsíce
svého života naprosto zdravým
miminkem. V pátém měsíci mu
však lékaři diagnostikovali vzácnou nemoc – tzv. hyperinzulinismus. Vzhledem k tomu, že se na
tuto chorobu u Jiříka přišlo celkem
pozdě, docházelo u něho do té
doby k opakovaným velmi častým
hypoglykemickým záchvatům,
v jejichž důsledku došlo k vážnému poškození motorického centra.
První prognózy byly takové, že
Jiříček nebude nikdy chodit a možná ani samostatně myslet. Rodiče
však začali pilně a zodpovědně
rehabilitovat reflexní Vojtovou
terapií a Jiříček nyní může s oporou chodit.
Samostatné chůze však Jiříček,
který se svojí asistentkou chodí do
normální mateřské školy, schopný
není. Pomoci by mu mohla tzv.
klimterapie, která se provádí v lázních Klimkovice u Ostravy. Jedna
3,5hodinová terapie však stojí
50 000 korun a nehradí ji zdravotní
pojišťovna.
„Rodina si takovýto výdaj
nemůže dovolit. Rozhodli jsme se
proto uspořádat sbírku, která by
11
se zde postarala Základní umělecká škola, jejíž pedagogové
Michaela Vyhnáková, Pavel Hric
a Jana Hricová nastudovali také
polskou lidovou písničku, aby
připomněli, že Českou Lípu
osvobodila v květnu 1945 polská
armáda.
Po setkání na náměstí Osvobození se shromáždění vydalo
k pamětní desce umístěné na
budově na Palackého náměstí,
která připomíná českolipské
osvoboditele, vojáky 2. polské
armády. Poslední zastávkou byl
hrob polského vojáka a mauzoleum na městském hřbitově.
pomohla speciální terapii zaplatit,“ uvedla starostka České Lípy
Hana Moudrá. Do sbírky se již
aktivně zapojili pracovníci městského úřadu i další organizace
a soukromé subjekty, které vyslyšely prosbu o pomoc. O svoz
a skladování víček se stará zdarma
firma Marius Pedersen, která na
sbírce s městem spolupracuje. Ta
také zajistí prodej víček. Veškeré
peníze z prodeje pak půjdou přímo
na účet rodiny Ullmannových.
Lidé mohou víčka nosit do
Městského informačního centra na
náměstí T. G. Masaryka. Otevřené
je od pondělí do pátku od 8.30 do
17 hodin, v sobotu od 9–12 hodin.
Sbírka potrvá až do odvolání.
12
TÉMA SLAVNOSTI
www.mncl.cz
ČERVEN 2014
Městské slavnosti 2014 a jejich hlavní
i doprovodný program
Hlavní program největší kulturní akce, jakou jsou Městské letní
slavnosti pořádané městem Česká
Lípa ku poctě jeho patronů Petra
a Pavla, je letos naplánovaný na
sobotu 28. června. Avšak hlavnímu programu bude předcházet
řada dalších zajímavých akcí.
Hvězdami letošního ročníku
budou MIG 21, Marek Ztracený,
Monika Absolonová nebo Pavel
Callta.
První akcí, která slouží zároveň
jako pozvánka na letošní slavnosti,
je výstava fotografií v Centru textilního tisku věnovaná historii českolipské neckiády. Několik
snímků připomíná také loňské
slavnosti. Výstava již byla zahájena a potrvá až do 13. července.
Přijďte se proto podívat, zda některá fotografie nezachytila právě vás.
Pro milovníky zpěvu je pak již
na sobotu 22. června připraven
druhý ročník festivalu pěveckých
sborů, který proběhne v českolipském kostele Narození Panny
Marie. Chybět nebudou ani tradiční sportovní hry seniorů. Ty se
uskuteční v pátek 27. června, tedy
den před slavnostmi, v areálu příspěvkové organizace Sociální
služby města České Lípy. Ti, kteří
si budou chtít prohlédnout netradiční místa na radnici, kam běžně
veřejnost vůbec nesmí, budou
moci téhož dne zavítat na již druhý
ročník Radniční noci.
Hlavní program Městských
slavností zahájí v sobotu 28. června průvod mažoretkových souborů, který napochoduje z náměstí
T. G. Masaryka k hlavnímu pódiu
u OD Banco, kde se postupně
vystřídá celá řada umělců a hvězd.
Rušno však bude také na Ploučni-
DRUHÁ RADNIČNÍ NOC
Přijďte si užít unikátní noční
prohlídku historické budovy radnice tak, jak ji nikdy jindy nemůžete vidět. Součástí prohlídky,
kterou pořádá pro veřejnost město
Česká Lípa v předvečer svých letních slavností, je i návštěva míst,
kam je běžně vstup zakázán.
Z bezpečnostních důvodů bude
možné na prohlídky, které odstartují v pátek 27. června 2014 ve 22
hodin, vzít pouze omezený počet
zhruba 60 lidí. Jejich jména
podobně jako vloni, kdy se noční
prohlídka radnice konala poprvé,
vylosujeme z došlých odpovědí a
výherce budeme telefonicky kontaktovat.
Prohlídky budou následovat
v pravidelných intervalech, pouštět budeme zhruba desetičlenné
skupinky s průvodcem A TO NA
✁
Soutěžní otázka:
Kdo je autorem novorenesanční rekonstrukce radnice z roku 1884?
Jméno: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kontaktní telefon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ci. Tam si to dopoledne opět mezi
sebou rozdají recesisté na netradičních plavidlech v rámci oblíbené Neckiády.
Kromě hlavního pódia pak bude
program probíhat také na vodním
hradě Lipý, kde budou nejprve
vystupovat českolipské školy
a školky a pak místní kapely. Do
těchto míst jsou situované také
soutěže a hry pro děti pořádané
DDM Libertin.
Lunapark s řadou atrakcí pro
malé i velké najdou návštěvníci
opět na parkovišti u KD Crystal.
Na koho to bude už moc velké rušno, bude moci zajít do knihovny
na náměstí na tradiční čtenářský
maraton, nebo si sednout do kina
v Crystalu na oblíbený 3D maraton.
Na své si o slavnostech přijdou
také sportovci, neboť například na
VLASTNÍ NEBEZPEČÍ. Radnice
bude osvětlena svíčkami, vstup
bude možný pouze v pevné obuvi,
výhodou bude vlastní baterka.
Doporučujeme proto sportovní
oblečení.
Vystřižený soutěžní kupón
můžete do 20. června zaslat na
adresu redakce: Městské noviny,
náměstí T. G. M. 1, 470 01 Česká
Lípa, nebo osobně předat v Městském informačním centru, náměstí
městském stadionu se odehraje
velký Turnaj mistrů a futsalových
soutěží a do českolipského bazénu
bude po celou sobotu vstup za sníženou cenu.
„Během slavností bude předáno také Poděkování starostky.
Mohu prozradit, že letos toto ocenění získají celkem čtyři osobnosti,“ prozrazuje starostka Hana
Moudrá.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
PRO ŘIDIČE:
V době konání Městských
slavností bude omezen dopravní
provoz do centra města. Plánované uzavírky se budou jako každoročně týkat zejména ulic
Sokolská, Erbenova a Jindřicha
z Lipé. Doporučujeme proto, aby
návštěvníci slavností přišli raději
pěšky, nebo využili veřejnou
dopravu.
T. G. M. č. p. 2. Odpověď můžete do tohoto data také poslat
na
e-mailovou
adresu
[email protected] s heslem RADNIČNÍ NOC. Nezapomeňte i do
e-mailu napsat své jméno, adresu
a telefon!
Výherce budeme losovat
v pondělí 21. června, hned poté
budeme výherce kontaktovat
s podrobnostmi.
TÉMA SLAVNOSTI
ČERVEN 2014
13
14
KULTURA
www.mncl.cz
ČERVEN 2014
Českolipskému publiku se v rámci festivalu
Lípa Musica představí tenorista Štefan Margita
Začátkem června odstartoval předprodej vstupenek na letošní ročník
hudebního festivalu Lípa Musica, jehož spolupořadatelem je město Česká
Lípa. Třináctý ročník mezinárodního hudebního festivalu se uskuteční vtermínu od 20. září do 25. října a dramaturgicky připomene rok 2014, jako Rok
české hudby. Vřadě jednadvaceti koncertů adivadelních představení nabídne
na 16 místech Libereckého a Ústeckého kraje a v příhraniční části Saska
setkání sklasickou hudbou, operou, barokním tancem ialternativní směsicí
jazzu a folku.
Na festivalovém pódiu vystoupí řada renomovaných tuzemských i zahraničních umělců
v čele s tenoristou Štefanem Margitou, německým klavíristou Gerhardem Oppitzem, klavíristy
Ivanem a Lukášem Klánských,
harfenistkou Janou Bouškovou,
varhaníkem Bernhardem Marxem či houslistkou Lenkou Torgersen a cembalistou Václavem
Luksem nebo britským zpěvákem
a kytaristou Jonem McCleerym.
Ze souborů zamíří do severních
Čech a Saska německý Ensemble
Musaicum, Ensemble Inégal,
Collegium 1704, Capella Mariana, Martinů Voices či Hradišťan
s Jiřím Pavlicou. Chybět nebude
ani opera, tentokrát v provedení
Scarlatiho Armidy v české premiéře mobilního barokního
divadla Florea Theatrum, program pro děti nebo hudební soutěž Lípa Cantantes pro žáky
základních uměleckých škol.
Šestitýdenní festivalové turné
se koná pod záštitou hejtmana
Libereckého kraje Martina Půty
a J. E. Detlefa Lingemanna, velvyslance Spolkové republiky
Německo v ČR, Msgre. Mgr. Jana
Baxanta, biskupa litoměřického
a Ministerstva kultury ČR a nabídne mnoho nových hudebních
a divadelních zážitků v krásných
prostorách nejen spolupořadatelského města Česká Lípa, ale i na
dalších zajímavých místech
severních Čech a Saska, z nichž
hned šest lokalit bude mít svou
festivalovou premiéru.
Na dramaturgii třináctého ročníku
jsme se zeptali Martina Prokeše
Martina Prokeše, zakladatele této hudební tradice a ředitele dnes již
mezinárodního festivalu Lípa Musica, jsme se zeptali na dramaturgii letošního
ročníku ina další zajímavosti, které chystají pro své publikum doma iza hranicemi.
„Za dvanáct let své existence se
festival stal pevnou součástí kulturního života severních Čech
a své jméno si buduje i v sousedním Sasku. Etabloval se jako plně
mezinárodní festival s mezinárodní uměleckou účastí i místní
působností a velice mne těší, že si
postupně ukotvil své postavení
v kalendáři severočeské kulturní
obce. Uplynulý 12. ročník se do
historie zapsal jako divácky nejúspěšnější, což je zvláště v kontextu aktuální společenské situace
nesporným dokladem pozitivního
vnímání a přijímání festivalu
a uměleckých hodnot, které zprostředkovává. S o to smělejšími
plány jsme proto přistoupili k dramaturgii 13. ročníku, kde jsme si
jako hlavní leitmotiv zvolili oslavy
Roku české hudby. Hudba je totiž
reprezentativní součástí české
kulturní identity. Jména Antonín
Dvořák, Bedřich Smetana, Leoš
Janáček, Bohuslav Martinů, Josef
Suk, Jan Dismas Zelenka a další,
jsou spolehlivými markanty, které
lidé rozpoznávají ve světě jako
,české‘. Žánrově publiku nabíd-
neme nejenom setkání s klasickou
hudbou, ale také folkem, alternativní hudbou či operou. Chybět
nebude ani celokrajská pěvecká
soutěž pro děti a mládež LÍPA
CANTANTES, kterou jsme
poprvé ve spolupráci s místní ZUŠ
uspořádali vloni.“
S festivalovým programem
opět zamíříte i k našim německým sousedům, co nabídnete
jim?
„Ano, chceme pokračovat
v tomto úspěšně započatém dialogu. Je to podle mého názoru
správná cesta, o kterou stojí zato
pečovat a rozvíjet ji. Lípa Musica
se tak v nedalekém Sasku v letošním roce představí na dvou tradičních místech v Großchönau
a v Žitavě a nově v překrásném
místě v Schirgiswalde. Budou to
celkem tři koncerty, kde vystoupí
špičkoví čeští hudebníci, aby prezentovali díla významných českých, ale i německých skladatelů.“
A co domácí publikum, jaké
lahůdky jste namíchali pro své
místní příznivce?
„Pokud máte na mysli českolip-
ské publikum, tak pro něj jsme
v České Lípě v rámci letošního ročníku opět připravili šest žánrově
odlišných projektů, kde jsme nezapomněli ani na ty nejmenší. K tomu
nejatraktivnějšímu bude bezesporu
patřit už zahajovací koncert v KD
Crystal. Ten jsme pojali jako operní
gala, kde vystoupí tenorista Štefan
Margita v doprovodu Filharmonie
Hradec Králové. Rád bych ale zdůraznil, že domácí publikum může
zamířit i na všechny ostatní festivalové koncerty, kde se jim představí řada dalších renomovaných
tuzemských i zahraničních hudebníků, Jiří Pavlica a Hradišťan, Collegium 1704 či jeden z předních
světových klavíristů Gerhard
Oppitz. Výjimečným projektem
bude i česká premiéra mobilního
barokního divadla Florea Theatrum s provedením Scarlattiho opery Armida nebo premiéra britského
kytaristy a zpěváka Jona McCleeryho.“
Slyšela jsem, že jste se rozhodli založit také jakýsi festivalový
klub jeho příznivců?
„K tomuto kroku jsme přistoupili, abychom odměnili naše skalní
příznivce a zároveň jim dali najevo, že si toho vážíme. Proto přicházíme s novinkou, jakou je
založení věrnostního programu
Vstupenky na festival jsou
k dostání online na webu festivalu, nebo v českolipské festivalové
kanceláři a nově také v předprodejní síti Ticketportal.
Festival se koná s podporou
Ministerstva kultury ČR, Českoněmeckého fondu budoucnost,
Libereckého kraje, Nadačního
fondu Bohemia Heritage Fund,
Státního fondu kultury a dalších
subjektů. Spolupořadatelem festivalu je město Česká Lípa za podpory Českolipské teplárenské
a. s., člena skupiny MVV Energie
CZ. Exkluzivním partnerem festivalu je Pivovar Cvikov, hlavními
partnery společnost RWE a Ještědská stavební. Více informací
na www.lipamusica.cz.
pro návštěvníky a podporovatele
festivalu s názvem Klub přátel
MHF Lípa Musica. Členství
v klubu je nabízeno ve třech kategoriích v závislosti na kumulované
výši nákupu vstupenek či hodnotě
zakoupené klubové karty. Každému typu příznivce následně náleží
specifický balíček výhod zahrnující kromě přednostní informace
o festivalu, zvýhodněné vstupné
na koncerty a společenské akce
festivalu a rovněž slevy uplatnitelné v síti spolupracujících partnerů, kterými jsou Centrum
textilního tisku a Vodní hrad Lipý,
Vlastivědné muzeum a galerie
v České Lípě, Sklářské muzeum
Nový Bor, zámek Zákupy, hotel
Morris v ČL i NB, hotel Berg,
Reklamní agentura Deus, i-noviny
a magazín Lípa, Českolipské květiny bellis a prodejna Simply chic.“
MHF Lípa Musica (20. září až
25. října 2014):
ZAHAJOVACÍ KONCERT:
OPERNÍ GALA
sobota 20. září, 19.00 Česká Lípa,
Kulturní dům Crystal
Štefan Margita – tenor
Filharmonie Hradec Králové,
Marek Štilec – dirigent
F. Schubert / G. Donizetti / G. Bizet
/ G. Gershwin / P. I. Čajkovskij /
P. Mascagni / F. Cilea / J. Offenbach / J. Strauss ad.
Celý program festivalu přineseme v příštím vydání MN.
KULTURA
ČERVEN 2014
!
NAŠE PROGRAMOVÉ TIPY – VÍCE NA WWW.MNCL.CZ
MĚSTSKÁ KNIHOVNA
rosti, nabízejí silný kód chování,
• MĚSTSKÉ SLAVNOSTI V MĚSTSKÉ
KNIHOVNĚ:
• ČTENÁŘSKÁ AMNESTIE | V sobotu
28. 6. 2014 čtenáři osvobozeni od
poplatků za upomínky!
• LOUTKOVÉ DIVADÉLKO: ČESKOLIPSKÉ
POVĚSTI | V sobotu 28. 6. 2014 od
11.00 hod v podání městské
knihovny v oddělení dětské literatury, nám. T. G. Masaryka.
• KNIŽNÍ SMĚNÁRNA | V sobotu 28. 6.
2014 10.00–14.00 | Vyměňte svou
knihu za jinou!
• ČTENÁŘSKÝ MARATON ANEB ČTENÍ
NENÍ NIKDY DOST | V sobotu 28. 6. od
10.00 do 14.00 na náměstí, v obýváku před knihovnou, čteme naše
oblíbené dětské knížky! | Zastavte
se pro dobrý tip na čtení dětem,
představte nám své knižní hrdiny!
Více na www.knihovna-cl.cz
PŘEDNÁŠKY V AKADEMII JAK
• 23. 6. 2014 v 19.00 hod., Akademie J. A. Komenského | UKRAJINA
NA VLASTNÍ OČI | přednáší P. Procházková.
KULTURA ČESKÁ LÍPA, p. o.
• 15. června ve 14 hodin, Kulturní
dům Crystal | TANEČNÍ ODPOLEDNE |
Tradiční nedělní zábava s Jiřím
Horákem. | Vstupné 60 Kč
• 16. června od 17 hodin, Kulturní
dům Crystal | ZÁVĚREČNÝ KONCERT
ČESKOLIPSKÉHO DĚTSKÉHO SBORU |
Účinkují všechna oddělení Lístečku, sbormistr Petr Novák. | Vstupné:
dobrovolné
• 18. června v 19.00 hodin, Jiráskovo divadlo | Don Miguel Ruiz | ČTYŘI
DOHODY | V hlavní roli tohoto divadelního představení je Jaroslav
Dušek. Spoluúčinkují: Pjér La Š´éz
a Zdeněk Konopásek. Ve Čtyřech
dohodách odhaluje Don Miguel
Ruiz zdroj omezujících názorů, které připravují o radost a vedou ke
zbytečnému utrpení. Čtyři dohody
založené na staré toltécké moud-
který dokáže rychle proměnit náš
život v nový prožitek svobody,
opravdového štěstí a lásky. | Vstupné 350 Kč – Předprodejem vyprodáno.
• 19. června od 17 hodin Kostel
Narození Panny Marie | ZÁVĚREČNÝ
KONCERT ČESKOLIPSKÉHO DĚTSKÉHO
SBORU | Účinkuje Lístek a Koncertní
oddělení ČDS, sbormistr Petr
Novák. | Vstupné: 70 Kč
• 21. června ve 14 hodin, kostel
Narození Panny Marie | Festival
pěveckých sborů | ČESKÁ LÍPA CANTAT
2014 | Kultura Česká Lípa p. o. ve
spolupráci s Českolipským Evergreenem o.s.d. pořádá 1. ročník festivalu pěveckých sborů Česká Lípa
Cantat 2014. Účinkuje 10 pěveckých sborů z České republiky. |
Vstupné 50 Kč
• 22. června v 19 hodin, Jiráskovo
divadlo | 59. ročník Dvořákův festival | TAŤJANA MEDVECKÁ – JAKO
ZÁZRAKEM... ANEB ZPĚVY SLADKÉ FRANCIE | Poezie francouzských básníků
a hudba skladatelů působících
v Paříži | P.Verlaine, Ch. Baudelaire,
J. Prévert, Zpěvy sladké Francie. |
Vstupné 150 Kč
• 26. června v 19.30 hodin, Villa
Hrdlička | 3. putovní zastavení vážné hudby roku 2014 | JEN TAK POSLOUCHAT ASNÍT… | Nejkrásnější operetní
a muzikálové melodie, v podání
Štěpánky Heřmánkové a jejích hostů. Světem lehce rozmarným, vášnivým a zamilovaným vás
provedou sólisté a hudebníci předních českých hudebních divadel. |
Vstupné 120 Kč
28. června celý den, prostranství
u Kulturního domu Crystal
PŘIPRAVUJEME:
• JD – 7. září | BLANÍK | (Divadlo Járy
Cimrmana)
• 12. září | VÝROČNÍ KONCERT K 20
LETŮM ZALOŽENÍ ČESKOLIPSKÉHO DĚTSKÉHO SBORU SE SLAVNOSTNÍM KŘTEM
NOVÉHO CD | sbormistr Petr Novák
KONCERT PRO POHODU
V sobotu 10. května se ve Vítkově u České Lípy konala již druhá
kulturní akce manželů Musilových, a to koncert skupiny Yetti On. Součástí
akce byla i prohlídka Galerie v kapli s možností nákupu nádherné práce
paní Musilové a jejího syna Filipa. Skupina Yetti On (Schelinger revival),
ve které dominoval kytarista a zpěvák s hlasem téměř shodným s králem
českého bigbeatu Jiřím Schelingerem, zahrála směs písní předčasně zesnulého zpěváka i několik skladeb ze své vlastní tvorby. Děkujeme manželům Musilovým za tuto (snad ne poslední) kulturní akci.
15
Zajímavosti z knihovny…
První polovina roku se blíží ke svému konci a tak skoro můžeme tento
půlrok začít bilancovat. Upřímně řečeno, v knihovně jsme se nenudili.
Jestliže jsme v roce 2013 připravili a realizovali už 439 akcí, které navštívilo 8 926 návštěvníků, tak to vypadá, že jsme na dobré cestě tohle číslo
trumfnout, protože statistika první poloviny roku jednoznačně říká, že
loňská čísla jsme opět nechali za sebou. Denně se tu odehrají nejméně
2 besedy, lekce, přednášky či pořady pro školská zařízení nebo širokou
veřejnost. Zejména spolupráci se školami si velmi pochvalujeme – zájem
ze strany provozovatelů škol a samotných pedagogů o nabídku pořadů
knihovny je opravdu velký a my si této skutečnosti velmi vážíme. Ostatně
náš společný zájem – přivést děti k četbě, vypěstovat vztah ke knize
a čtení je tak nejlépe naplňován. Širokou nabídku našich lekcí i tematických pořadů lze najít na našem webu www. knihovna-cl.cz v sekci
určené pro školy. Vedle pořadů a lekcí informačního vzdělávání nabízíme
také půjčování knižních souborů pro doplňkovou školní četbu.
K dispozici máme 8 souborů po 30 ks a každý soubor – tj. 30 ks jednoho
titulu nabízíme k vypůjčení na období cca 3 měsíce, poté jej škola vrátí
a může jej využít další třída, stejné nebo jiné školy. Pro evidenci využíváme
běžný výpůjční systém a služba probíhá zdarma.
Naším cílem je pozitivně podpořit první čtenářské návyky a oblibu
četby při školní výuce, proto pro doplňkovou četbu vybíráme vhodné
knihy s velkými písmeny, pěknými ilustracemi a krátkými příběhy.
Vyvrcholením spolupráce se školami je pasování prvňáčků na čtenáře,
které právě v závěru školního roku v knihovně probíhá. Pasování se nese
ve slavnostním duchu a dnes už není v České Lípě prvňáček, který by
tímto rituálem neprošel. Zájem mají dokonce i okolní obce!
Tato akce je určena všem žákům, kteří si na konci první třídy osvojí
základy čtenářských dovedností a přichází tuto významnou zkušenost
a um oslavit do knihovny, kde jsou podrobováni slavnostnímu aktu pasování na čtenáře. Děti musejí splnit tři úkoly, ve kterých prokážou nejen
znalosti ze čtení a teprve poté jsou pasováni skoro opravdovým rytířem.
Domů si odnášejí nejen čtenářské glejty a medaile, ale i průkazky do
knihovny, které umožní prvňáčkům navštěvovat knihovnu první rok
zdarma. Žáci s nejlepšími čtenářskými dovednostmi pak obdrží knihu,
kterou získáváme z projektu Knížka pro prvňáčka. Pro pasování jsme si
nechali vyrobit i stylové kostýmy, aby dojem rytíře a jeho komtesy byl
co nejvěrohodnější.
PROVOZNÍ DOBA V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ
A JEJÍCH POBOČKÁCH V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN:
MĚSTSKÁ KNIHOVNA – HLAVNÍ BUDOVA NA NÁM. T. G.
MASARYKA 170: Uzavřena od 28. 7. do 16. 8. 2014
Důvodem uzavření je realizace prací na údržbě objektu
a čerpání dovolených
– UL. ČERVENÉHO KŘÍŽE: Zavřeno od 7. 7. do 25. 7. 2014
– UL. KOMENSKÉHO 2989: Zavřeno od 7. 7. do 25. 7. 2014
POBOČKA HOLÝ VRCH
– UL. JIŽNÍ 1814: Zavřeno od 28. 7. do 16. 8. 2014
ZAHÁJEN PŘEDPRODEJ NA HVĚZDNÝ PODZIM
Jiráskovo divadlo otevře svou novou návštěvnickou sezonu ve velkém
stylu. Odstartuje hned po prázdninách 7. září od 19 hodin Divadlo Járy
Cimrmana s představením Blaník, jevištní podobou českého mýtu.
Následovat bude další exkluzivní představení, a sice 8. října od 20
hodin dnes již kultovní komedie Caveman. Přijďte se podívat na slavnou
one man show o tom, co dělá muže mužem a ženu ženou.
Předprodej na představení nové divadelní sezony začal již 14. května
na www.cl-kultura.cz či na pokladně Kulturního domu Crystal, která se
otevírá v 15 hodin.
16
NÁZORY / DISKUSE
www.mncl.cz
ČERVEN 2014
PROČ SE NA KOPEČKU NEMAKÁ A NA RADNICI MAKÁ?
Bydlet a podnikat na českolipském Kopečku je letos za trest.
Může za to rekonstrukce komunikace 5. května – jih. Z jindy vcelku
běžné opravy se stala strašidelná
nekonečná realita, která už několik
měsíců otravuje lidi rozkopanými
chodníky, silnicí jako po bombardování, zdlouhavými semafory.
Šílené dopravní řešení navíc odrazuje podnikatelům hosty a zákazníky. Jasně, že se rekonstruovat
musí – ale proč se tady už několik
měsíců nehnul kámen? Zatímco
na silnici se nemaká, na radnici se
maká na vyhrocení problému: na
stolech zastupitelů se ocitnul dodatek ke smlouvě, který navyšuje
cenu díla! Zastupitelé ČSSD jasně
říkají vedení města: Takhle ne –
tato veřejná zakázka je nám podezřelá!
Rekapitulace:
Jeden měsíc od zahájení stavby:
V únoru se v jižní části Kopečku
realizovala kanalizace v rýze široké 1,5 metru a hluboké 3 metry,
a to po celé délce předpokládané
rekonstrukce. Tehdy poprvé byl
k dispozici první důkladný pohled
na podloží. Co v této fázi rekonstrukce dělal autorský dozor pro-
jektanta a technický dozor investora?
V březnu 2014 (2 měsíce od
zahájení stavby) byla odkryta půlka ulice, položeny obrubníky.
Aejhle: 31. 3. 2014 se náhle podloží ukazuje jako nevhodné a stavba
se proto zastavila. Do dnešního
dne (25. 5.) se zde nemáklo. Podivuhodné vzhledem k tomu, že
pohled do podloží byl k dispozici
už v únoru…
Proč nám je radniční veřejná
zakázka na tuto stavbu podezřelá?
Pohled do podloží byl k dispozici,
jeho potřebné úpravy nebyly nijak
zdůvodněné, vysoutěženou cenu
nyní navyšují diskutabilní vícepráce. Úředníci údajně o problému
věděli, ale nechali si to pro sebe.
Proč? Pokud by tyto (více)práce
byly součástí zadání transparentní
soutěže, byla by jejich cena stejná?
Teď je sice důležité začít na
Kopečku znovu makat, pochybnosti o veřejných zakázkách na
českolipské radnici tím ale nezmizí.
Mgr. Romana Žatecká,
předsedkyně klubu zastupitelů
za ČSSD
SCI-FI SKONČILO, TEĎ SE HRAJE TRAGÉDIE
O přehled nákladů vynaložených
v uplynulých letech na nekonečný
spektákl s názvem Rekonstrukce
Jiráskova divadla požádala před
nedávnem radnici paní Jana Kolářová. Odpověď na její jednoduché
otázky zveřejněné v MN je spíš
pohádkou, než seriozní odpovědí
občanovi města. A ční z ní jedna
lež jako věž: návrhy na řešení prý
odmítají zastupitelé města!
A tak jak se zdá, českolipské
divadlo posloužilo divákům hned
dvakrát: na jeho prknech se od roku
1945 odehrála řada krásných představení a pak je ve hře i divadlo
samé – už pár let hraje dost velkou
roli ve hře zvané Komunální politika. Původně to byla hra ze současnosti, která se záhy změnila ve
sci-fi a dnes je to tragédie.
Město vynaložilo spoustu peněz
nejprve na nejrůznější studie a projekty – týkaly se hlavně nového
divadla na Jeřábkově náměstí
a později rekonstrukce divadla stávajícího. Přesnou sumu zcela jistě
znají na Odboru pro rozvoj města.
Paní Kolářová se – oprávněně
– ptá, kdo je zodpovědný za plýtvání penězi daňových poplatníků
a jak se radnice postaví k žádosti
řadového občana k předložení prozatím vynaložených nákladů v této
kauze. Odmítáme odpověď paní
starostky, že odpovědnost neseme
my, zastupitelé, protože bojkotujeme všechny dobré úmysly radnice o rekonstrukci, které nám jsou
opakovaně
předkládané.
O žádných plánech jsme v tomto
volebním období nejednali
a pokud paní starostka tvrdí, že
rekonstrukce byla zařazena v rozpočtu a pak nebyla odsouhlasena,
pak také nechť dodá, že ji z toho
rozpočtu zase sama vládní koalice
před schvalováním vyndala, ČSSD
nikdy nic takového nenavrhovala.
A všechny rozpočty města byly
i přes své nedostatky schváleny
(bez hlasů ČSSD). Ptali jsme se
průběžně na každou korunu vynaloženou v souvislosti s divadlem
(například trafostanice), aby nenarůstala právě ta hromada peněz
Doplňující vyjádření města
k pozastavené rekonstrukci ulice 5. května
Projektant, který zpracovával
projektovou dokumentaci, pořídil
v rámci předprojektové přípravy
diagnostiku stavu komunikace. Na
základě této diagnostiky pak
následně navrhl skladbu použitých
konstrukčních vrstev, a to tak, že
pro obnovu funkce komunikace
postačí výměna štěrkových konstrukčních vrstev v tloušťce 15 cm.
Na tento návrh pak byla vysoutěžena i cena díla.
Při 1,5 m širokém výkopu však
nemohl být zjištěn stav konstrukčních vrstev v celé šíři
vozovky (nehledě ke skutečnosti,
že v místě výkopu byly konstrukční vrstvy dostatečné). Jak
se později ukázalo, kritická místa
jsou nad inženýrskými sítěmi uloženými do komunikace v posledních 30 letech a na krajnicích,
které byly v minulosti rozšířeny
bez dostatečné vozovkové konstrukce.
Tuto skutečnost však odhalily
až kontrolní zkoušky hutnění pláně, kdy v místech uložených sítí
byla zjištěna přibližně poloviční
vynakládaných bez jakéhokoliv
posunu vpřed. Vždy jsme dostali
odpověď, že se čeká na evropské
peníze, za které se divadlo určitě
dostaví. A čekalo by se dál, kdyby
si na začátku roku nepovídal
Ing. Alexa s Českolipským deníkem a na povrch nevyplulo, že město už před rokem přišlo kvůli sporu
s ním o stavební povolení na rekonstrukci. A v dohledné době to ani
na změnu nevypadá, protože
neschopností se nakumulovala
hned hromada. Takže s velkou
pravděpodobností se vyplýtvaly
miliony, aniž by se stav divadla
o píď zlepšil. Rekapitulace: žádost
občana o informace paní starostka
odbyla lží, náklady nesdělila, plýtvání nekomentovala. A kdo že je
zodpovědný? Vždycky ten, kdo
velí a má možnosti problémy řešit.
Kdo velí penězům daňových
poplatníků, má ještě navíc povinnost být řádným hospodářem.
V České Lípě nazrál čas na zásadní
inventuru.
Mgr. Romana Žatecká a Ing. Petr
Máška, zastupitelé města za ČSSD
únosnost, než je předepsáno projektantem. Naopak v místech, kam
se inženýrské sítě nikdy předtím
neumisťovaly (tj. právě i trasa
nové dešťové kanalizace) je únosnost pláně dostatečná.
Z tohoto tedy vyplývá, že se stav
konstrukčních vrstev celé vozovky
nedal opravdu předpokládat, a to
ani po provedeném výkopu dešťové kanalizace.
Aby rekonstrukce vozovky
nebyla nekvalitní, jediným technicky správným řešením je proto
zesílení navržených konstrukčních
štěrkových vrstev přibližně na
dvojnásobnou tloušťku (přesnou
tloušťku štěrků navrhne podle provedených hutnících zkoušek projektant). Z těchto důvodů město
muselo přistoupit k pozastavení
stavby a bude svoláno mimořádné
jednání zastupitelstva města, kde
se bude řešit dodatek smlouvy
s dodavatelem stavby.
„Dodavatele prací jsme řádně
a transparentně vysoutěžili. Díky
tomu jsme původně projektantem
odhadované náklady snížili o 2,6
mil. Kč,“ připomíná místostarosta
Jiří Kočandrle. „Ocenění víceprací
tak bude vycházet z již výhodně
vysoutěžených jednotkových cen.
Navýšení konečné ceny zakázky
už bude představovat pouze navýšení použitého objemu zejména
štěrků nutných na zesílení konstrukčních vrstev. K tomuto kroku
jsme přistoupili, abychom komunikaci opravili kvalitně a vynaložená investice nebyla zbytečná.
A to i za cenu, že se stavba protáhne a opozice situaci využije
k naší kritice,“ dodává místostarosta Kočandrle.
Poděkování seniorů
Českolipský klub důchodců
děkuje bezpečnostní službě
BFB – Falco s. r. o., generálnímu řediteli Václavu Fořtíkovi, za pozvání seniorů na
příjemné posezení při hudbě
a občerstvení. Na schůzce byli
přítomni: poslanec Martin
Komárek a dva kandidáti do
Evropského parlamentu za
politické hnutí ANO. Během
besedy s přítomnými politiky
bylo zodpovězeno i mnoho
našich dotazů. Klub důchodců
se těší na další pěkné setkání.
Za výbor KD Baranovičová
Z MĚSTA A KRAJE
ČERVEN 2014
ZAMĚSTNAVATELÉ ROKU 2014
Z LIBERECKÉHO KRAJE
V libereckém centru iQLANDIA byli 20. května dekorováni krajští
vítězové titulem Sodexo Zaměstnavatel regionu 2014 v Libereckém
kraji.
Rostoucí zájem o prestižní ocenění podle mezinárodní metodiky PwC
Saratoga se letos projevil v rekordním počtu 152 zaregistrovaných firem
ze všech krajů České republiky. Organizátorem ocenění je Klub zaměstnavatelů, který sdružuje okolo 150 členů. Generálním partnerem soutěže
je společnost Sodexo Pass Česká republika a. s.
Největší novinkou letošního ročníku bylo zapojení středních a vysokých
škol do hodnocení. Studenti tak posuzovali přínos zaměstnavatele pro
trh práce. Nejlepší hodnocení v hlavních kategoriích s jasně stanovenými
kritérii dosáhly v Libereckém kraji silné firmy z automobilového a sklářského průmyslu. Mezi studenty se největšímu zájmu těší PRECIOSA.
Již 17. června čeká všechny účastníky celostátní finále s konferencí
„Výzvy zaměstnavatelů nové vládě ČR“ a vyhlášením hlavních kategorií
ocenění Sodexo Zaměstnavatel roku 2014.
Výsledky pro Liberecký kraj:
Sodexo Zaměstnavatel regionu – do 5 000 zaměstnanců
TRW Automotive Czech s. r. o.
Benteler ČR s. r. o.
Bombardier Transportation Czech Republic a. s.
Podtext: J. Ženatá (Benteler ČR), Vladimír Zákoucký (TRW Automotive
Czech), J. Juříček (Bombardier Transportation)
The Most Desired Company (ocenění z pohledu studentů) – Nejžádanější zaměstnavatel regionu PRECIOSA, a. s.
CHOVATELSKÁ PŘEHLÍDKA
Na 670 trofejí ulovených jelenů, srnců, muflonů, daňků, kňourů a šelem
bylo k vidění na květnové „Chovatelské přehlídce zvěře ulovené na okrese
Česká Lípa v mysliveckém roce 2013“. Právě trofejemi totiž myslivci prokazují, jakým způsobem ve svých honitbách hospodařili a zda se při svém
lovu zaměřili zejména na staré a nemocné kusy. Mezi vystavenými exponáty
byly proto i rarity, které se cení velmi vysoko. Jednou z nich byl také tento
„parukář“ na našem snímku, který se narodil s genetickou vadou.
Tradiční přehlídku z pověření obecních úřadů obcí s rozšířenou působností Česká Lípa a Nový Bor pořádal Okresní myslivecký spolek Česká
Lípa v sále restaurace U Slunce ve Skalici u České Lípy. I letos byla
spojena s již 5. ročníkem výtvarné soutěže „Zvířata našich lesů“. Do
soutěže pro děti mateřských a základních škol se letos zapojilo na 14
škol a školek a bylo odevzdáno přes 200 výtvarných děl. Bylo proto
velice náročné vybrat ta nejlepší díla, jejichž autory jsou:
I. kategorie – Radim Stehlík – MŠ Sovička
II. kategorie – Barbora Suchardová – ZŠ a MŠ Stráž pod Ralskem
III. kategorie – Jana Kučerová – ZŠ Dr. M. Tyrše.
Na okrese Česká Lípa je 63
honiteb o rozloze 71 000 ha,
v nichž působí přes 900 myslivců. V mysliveckém roce 2013
bylo uloveno na 480 kusů jelení
zvěře, 172 daňčí, 201 mufloní,
1 261 kusů zvěře srnčí a byl
vytvořen nový rekord v odlovu
přemnožené zvěře černé 2714
kusů. Celkem tedy téměř 5 000
kusů spárkaté zvěře. Dále bylo
uloveno na 8 000 bažantů,
1 800 kachen a 700 lišek.
Těžko si lze představit, co by
v lesích nastalo, pokud by nebyl
odstřel zvěře prováděn pouhý
jeden rok.
17
NADACE ROZSVÍTILA PŘECHOD U BANCA
Lidé, kteří v České Lípě přecházejí frekventovanou Děčínskou ulici na
přechodu u křižovatky s Hrnčířskou ulicí, se mohou díky nově vybudovanému osvětlení cítit bezpečněji. Osvětlení za 190 tisíc korun zaplatila
městu Nadace ČEZ v rámci své celostátní ankety, kde veřejnost a odborníci
hlasují o tom, který přechod by měl být z nadačních prostředků takto podpořen.
Cesta k lepšímu nasvícení přechodu tak začala před rokem, kdy dopravní
policie a BESIP vytipovaly 70 nejnebezpečnějších přechodů v celé ČR,
o kterých se hlasovalo. „Zájem veřejnosti nás opravdu potěšil. Pro osvětlení
přechodů ve svém okolí hlasovalo přes sto tisíc lidí,“ říká na adresu ankety
Ondřej Šuch, manažer Nadace ČEZ. Česká Lípa pak na severu Čech patří
k prvním, kde dotované osvětlení bylo zprovozněno. (V Libereckém kraji
se letos dočkají ještě přechody v Jablonci nad Nisou a Mníšku, v Ústeckém
kraji to bude v Děčíně a Ústí nad Labem.)
Zařazení přechodu v České Lípě mezi vítěze v Libereckém a Ústeckém
kraji „posvětila“ odborná komise z řad krajských zástupců dopravní policie
a BESIP. Jejich volbu vysvětluje liberecký zástupce BESIP Miroslav
Klásek: „Přechod vede přes velmi vytíženou silnici, navíc v blízkosti autobusové zastávky. Člověk v tmavém oblečení mnohdy nebyl na přechodu
vůbec vidět. Světla teď ale řidiče už na dálku upozorní, že mají zpomalit.“
I přechody pro chodce jsou totiž častým místem dopravních nehod,
a proto je správné nasvětlení „zebry“ podle odborníků tak zásadní.
Za volbu českolipského přechodu proto nadaci i odborníkům poděkovala
při květnovém zprovoznění světel také starostka Hana Moudrá: „Nová
světla zvýší bezpečnost jak chodců, tak i cyklistů a motoristů. Tím spíš,
že poblíž přechodu je obchodní centrum a sportovní areál, kam denně
zamíří spousta lidí.“
Nadaci ČEZ založila energetická společnost ČEZ v roce 2002, aby
zastřešila svou dárcovskou činnost. Nadace ČEZ podporuje několika grantovými programy sociální, kulturní a sportovní projekty a aktivně spolupracuje s regiony. Výší rozdělených příspěvků se řadí ke špičce nadací
v České republice.
PRÁDELNA FUNGUJE V REŽIMU
CHRÁNĚNÉ DÍLNY
Do moderně vybavené prádelny, která zaměstnává lidi se změněnou
pracovní schopností, zavítala českolipská starostka Hana Moudrá a místostarosta Tomáš Vlček. Přijali tak pozvání na den otevřených dveří, který
pro veřejnost uspořádala firma provozující tuto chráněnou dílnu.
Provoz prádelny otevřela v České Lípě firma Kateřina Stejskalová již
v červenci roku 2010. Své služby nejprve nabízela v Moskevské ulici,
ale od loňského roku působí na nové adrese v Dubické ulici, kde svůj
provoz díky prostornějšímu zázemí rozšířila a zmodernizovala. Dnes
zaměstnává celkem 7 lidí se změněnou pracovní schopností a poskytuje
služby nejen zákazníkům z řad široké veřejnosti, ale pere i pro lékařské
ordinace, lékárny, kosmetické salony, solária, mateřské školy a školní
jídelny, penziony, restaurace, cukrárny i úřady.
18
ŠKOLY A MLÁDEŽ
www.mncl.cz
ČERVEN 2014
SOUTĚŽ MLADÝCH CYKLISTŮ
PIŠTEC – HUDEBNÍ PŘEHLÍDKA
Na dětském dopravním hřišti v České Lípě se 23. 5. konalo okresní
kolo „Dopravní soutěže mladých cyklistů“. Slavnostního zahájení se
zúčastnil i českolipský místostarosta Tomáš Vlček, aby všem účastníkům,
jejichž výkony sledovali policisté z dopravního oddělení, popřál hodně
štěstí.
I letos mladí cyklisté o své prvenství bojovali v obou věkových kategoriích s nadšením a elánem. Během soutěže panovala lehká nervozita,
která nebyla na místě, protože družstva jednotlivých škol byla perfektně
připravena. Věříme, že se v příštích letech zvýší počty soutěžících a děti
o tento druh sportovních aktivit, které souvisejí i s dopravní výchovou,
projeví větší zájem.
Prvenství ve starší kategorii si odnesla ZŠ Sever, na druhém místě pak
byla ZŠ Partyzánská a na třetím místě ZŠ Jižní. V mladší kategorii
zvítězilo družstvo ze ZŠ Šluknovská a druhé místo obsadili žáci ze ZŠ
Partyzánská.
Děti si odnesly zajímavé ceny, které do soutěže věnoval BESIP, město
Česká Lípa a MP Česká Lípa. Tímto děkujeme sponzorům a všem, kteří
se podíleli na průběhu dětské dopravní soutěže. Těšíme se na další spolupráci při akcích souvisejících s bezpečností a plynulostí silničního provozu, pořádaných Skupinou prevence kriminality a výuky při Městské
policii Česká Lípa na dětském dopravním hřišti.
Eva Sadílková,
vedoucí skupiny prevence kriminality a výuky
Městská policie Česká Lípa
MŠ Roháče z Dubé pořádala ve spolupráci s DDM Libertin a pod
záštitou starostky H. Moudré už šestý ročník přehlídky dětských flétnových souborů PIŠTEC. Letošního ročníku se zúčastnil rekordní počet
80 flétnistů a flétnistek, z toho a samozřejmě i z pochvalných hodnocení
od široké veřejnosti plyne, že přehlídka má stále více příznivců. Soubory
a návštěvníky přišla pozdravit starostka, která ocenila práci všech, kteří
se výchově a vzdělávání dětí věnují, dětem pak popřála mnoho úspěchů.
Mladí flétnisté ukázali, jak krásně umějí hrát a za to je hojná divácká
veřejnost odměnila bohatým potleskem. PIŠTEC končil společnou písničkou a slovy na shledanou příští rok na 7. ročníku.
Anna Kolářová
▲ Stovky dětí a juniorů z celé republiky se v květnu sjely do České
Lípy na celostátní kolo Festivalu tanečního mládí a na Mistrovství ČR
v parketovém tanci. Celostátní soutěž pro mladé tanečníky pořádala
místní Taneční škola Duha s podporou města, Libereckého kraje,
Ministerstva kultury ČR, Svazu učitelů tance ČR a firem BusLine a. s.
a AVE CZ. Na parketu v KD Crystal se tak utkaly nejlepší kolektivy
a páry v několika disciplínách a věkových kategoriích. Mezi účastníky
byla také pražská dívčí taneční skupina, která si českolipskou soutěžní
atmosféru velice pochvalovala. (Více na www.mncl.cz)
ZŠ LADA SLAVÍ ÚSPĚCH V POHÁRU ROZHLASU
MOJE MĚSTO ČESKÁ LÍPA
Ročníkový projekt žáků 3. ročníku s názvem „Moje město Česká
Lípa“ pořádali v květnu na Základní škole dr. Miroslava Tyrše. Žáci
jednotlivých tříd měli možnost
vybrat si z 5 zajímavých míst našeho města, které by chtěli navštívit
a dozvědět se více o historii a životě
v České Lípě. Městský úřad, městská knihovna, archeologické muzeum Šatlava, Vodní hrad i Centrum
textilního tisku nabídly všem žákům spoustu informací, které poté společně ve skupinách zpracovali a následně dokázali perfektně prezentovat
ostatním na závěrečném setkání.
Poděkování tak patří nejen jednotlivým organizacím za to, že nás
přijaly s otevřenou náručí, vyučujícím, kteří žáky doprovázeli a pomohli
jim jednotlivé informace zpracovat, a zejména všem žákům, kteří se projektu s nadšením zúčastnili.
Mgr. Monika Kalenská,
ZŠ Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa
Na školním stadionu ZŠ Jablonné v Podještědí se v květnu konal
46. ročník atletických závodů družstev „Pohár rozhlasu“, kde závodníci
ze ZŠ Lada dosáhli vynikajícího úspěchu, když v konkurenci 15 škol
obsadili 1. místo.
V kategorii mladších žáků vybojovali 2. místo, 3. místo získali chlapci
starší. Mladší děvčata skončila čtvrtá a starší žačky obsadily vynikající
první místo a postoupily do krajského kola.
O skvělý výsledek se zasloužili:
V kategorii mladších žáků – Petr Flieger, Patrik Mrnka, Tomáš Hendrich, Ilja Surovikin, Ondra Novotný, Jan Effler, Jakub Schieszel, Petr
Borský a Jan Čapek.
V kategorii mladších žákyň – Kristýna Otavová, Natálie Ouhrabková,
Nicole Franeta, Romana Klimentová, Pavlína Valešová, Kamila Setetová,
Bára Štipčáková a Denisa Havrdová.
PhDr. Radek Častulík
3. ROČNÍK LADSKÉHO POCHODU
Pedagogové ze ZŠ Šluknovská – LADA Česká Lípa připravili pro
děti, rodiče a zájemce již 3. ročník LADSKÉHO TURISTICKÉHO
POCHODU.
Osmi stanovišti „malé“ 6 km trasy prošlo 123 účastníků a „velkou“
12 km trasu se šestnácti stanovišti absolvovalo 90 statečných.
Všech 213 účastníků po splnění úkolů dorazilo k cíli a odměnou jim
bylo pěkné počasí, procházka půvabnou jarní přírodou a tradiční ohýnek
s opékáním vuřtů. Těšíme se na vás zase příští rok!
Mgr. Jaroslav Javůrek, ředitel školy
ŠKOLY A MLÁDEŽ
ČERVEN 2014
„HRUPKA“ OPĚT VE FINÁLE
Zástupci redakce školního časopisu „hrupka“, který vydávají žáci ZŠ
na Špičáku, se zúčastnili na Vyšší odborné škole publicistiky v Praze
krajského kola soutěže Školních časopisů roku 2014. V letošním, již
osmém ročníku, v kategorii 1. a 2. stupně získal náš časopis 2. místo
a navrch ještě ocenění poroty za grafiku titulky. Druhá příčka nám zajistila
již potřetí účast v republikovém finále. Získané ocenění je odměnou
všem, kteří pro „hrupku“ pracují.
Celé dopoledne na škole probíhaly workshopy zaměřené na novinářskou činnost. Jejich výbornou úroveň si vyzkoušely i naše redaktorky
při hodině „Hlasové výchovy“, „Mobilní žurnalistky“ a „Multimedia
a media“. Získaly potřebné zkušenosti při workshopu „Zpráva snadno
a rychle“, při němž se seznámily s pracovním postupem odborného novináře a pravidly při tvorbě titulků. Workshop „Živé knihy“ uskutečnil
setkání s různě handicapovanými lidmi. Novináři si vyslechli jejich
životní příběhy, a jak napsala jedna z našich redaktorek: „Tento workshop
se mi velice líbil, byl zajímavý a získala jsem mnoho nových informací
a překvapivých zjištění o lidech, kteří žijí mezi námi a přitom jsou ,jiní‘
a žijí, jako by v jiném světě, než v tom, který známe…“
Organizace soutěže byla skvěle připravena a nejvíce nás
potěšilo
setkání
s ostatními pedagogy,
kteří se také věnují
tvorbě časopisů na
svých školách. Prohlédli jsme si také
ukázková čísla soutěžních časopisů. Po
rozhovoru s jedním
z porotců jasně
vyplynulo, že časopis dělají upoutávky – výstižné titulky, množství barevných fotografií a úroveň zpracování článků. Zcela jistě pro naši redakci
bude přínosem navázání kontaktů se školními redakcemi jiných měst
a krajů a přislíbené workshopy na Vyšší odborné škole publicistiky. Rádi
bychom pro příští školní rok navázali spolupráci i s místní českolipskou
redakcí.
G. Fišarová, D. Bílá, ZŠ 28. října, Česká Lípa
EFEKT ZAZÁŘIL V SOUTĚŽI „O CENU STAROSTKY MĚSTA ČESKÁ LÍPA“
V prostorách nové českolipské haly se v květnu uskutečnil 2. ročník
taneční soutěže „O cenu starostky města Česká Lípa“. Organizace se ujaly
místní taneční skupiny Dance c.lock 7even a Tutti Frutti. Soutěžilo se
v kategoriích mini děti – bez rozdílu disciplín, společenské tance a country
tance, disco dance, show dance, street dance, parketové a taneční kompozice, oldies – bez rozdílu disciplín, cheearleaders a battly. Účast tanečních
skupin byla velkolepá a tanečníci byli z různých koutů České republiky.
První místo v kategorii „showdance mládež“ získala naše taneční skupina EFEKT s vystoupením „Tanec je pohyb a pohyb je život“. Touto
cestou bychom chtěli poděkovat trenérce Gabriele Brázdové za skvělou
práci, úžasnou trpělivost a energii, kterou nám předává nejen tancem!!
Děkují, tvoji velcí a malí. Velké díky za skvělou atmosféru, která během
celého dne panovala, patří všem organizátorům.
Veronika Novotná
VÍTĚZEM JE ANITKA
V minulém vydání jsme přinesli kompletní výsledky finalistů soutěže
Mladý moderátor, kterou v České Lípě pořádala Základní škola Slovanka.
V kategorii žáků 1.–3. třída jsme díky chybným podkladům uvedli špatné
pořadí. To správné je následující:
1. Anita Šibravová – ZŠ Slovanka
2. Natálka Kuzmanovičová – ZŠ Slovanka
3. Kateřina Policerová – ZŠ M. Tyrše
!
19
NAŠE PROGRAMOVÉ TIPY PRO DĚTI A MLÁDEŽ
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
• Po 16. 6. | 17.00 hod. | Malý sál ZUŠ
| TŘÍDNÍ KONCERT ŽÁKŮ VOJTĚCHA
ŠEMINSKÉHO | Závěrečný koncert žáků
z oddělení bicích nástrojů pro rodiče
a širokou veřejnost.
• Út 17. 6. | 17.00 hod. | Velký sál ZUŠ
| ZÁVĚREČNÝ KONCERT ŽÁKŮ | Tradiční
závěrečný koncert žáků hudebního,
tanečního a literárně dramatického
oboru pro rodiče a veřejnost.
• Čt 19. 6. | 17.00 hod. | Foyer ZUŠ |
PŘEDÁVÁNÍ ABSOLVENTSKÝCH VYSVĚDČENÍ | Slavnostní předávání závěrečných vysvědčení absolventům
školního r. 2013/2014 ze všech oborů.
• 19.00 hod. | Velký sál ZUŠ | KINOMUSIC WHITE HOUSE | Školní kino promítá koncert vynikajícího zpěváka
Petera Gabriela – Growing Up Live.
Přijďte se podívat na koncert, který
byste měli vidět… Pro veřejnost.
• So 28. 6. | 10.00 hod. | Vodní hrad
ČL | JAZZOVÁ FARMA | Tradiční vystoupení Jazzové farmy v rámci Městských slavností.
• 11.00 hod. | Vodní hrad ČL | ČESKOLIPSKÁ PĚNICE 2014 | Propagační
vystoupení vítězů soutěže populárního zpěvu v rámci českolipských
Městských slavností.
DDM Libertin
• 28. 6. | louka uVodního hradu | MĚSTSKÉ SLAVNOSTI | DDM Libertin představí činnost svých kroužků, budou
připravené tvořivé dílny pro děti |
zdarma
• 29. 6.–12. 7. | Bělá pod Bezdězem
| LETNÍ TÁBOR SKOLEM IBEZ KOLA | letos
na téma Mumie | pořádá DDM Libertin
• 30. 6.–1. 8. | DDM Libertin | PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY | probíhají po celé
léto, více info na www.libertin.cz
• 30. 6.–4. 7. | Dubice | RYBÁŘSKÝ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR | program: lov ryb udicí, rybářská technika | pořádá DDM
Libertin
• 4.–6. 7. | Poslův Mlýn | LETNÍ TANEČNÍ
VÍKEND PRO DOSPĚLÉ | soustředění
zájmového útvaru Dance c.lock
Oldies | pořádá DDM Libertin
• 7.–11. 7. | DDM Libertin | TANEČNÍ
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR I. | prázdninové
funky, house dance, dancehall, break
dance, hry, zábava s hudbou, celodenní výlet
• 11.–13. 7. | Chřibská | ANGLIČTINA
SPEPOU, ANEB VÍKEND PLNÝ ANGLIČTINY
| pobyt s intenzivní výukou angličtiny
| v ceně: ubytování+plná penze (2x),
výuka+materiály, sleva 300 Kč na
kurzy v září (cena nezahrnuje dopravu), info: www.anglictinaspepou.cz,
775 685 509 | pořádá AsP a DDM
Libertin | 2 300 Kč
• 13.–26. 7. | Samopše uSázavy | LETNÍ
TÁBOR NA SÁZAVĚ | všeobecný tábor
s vodáckým výcvikem | letos na téma
DOBÝVÁNÍ VESMÍRU, více na
www.libertin.cz| pořádá DDM Libertin
• 14.–18. 7. | DDM Libertin | VÝTVARNÝ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR | kreslení
a malování, výtvarné hry, výlet, více
na www.libertin.cz
• 19.–26. 7. | Poslův Mlýn | LETNÍ
TANEČNÍ TÁBOR V POSLOVĚ MLÝNĚ |
taneční lekce pod vedením odborníků,
výlet, drobné tvoření a překvapení,
více na www.libertin.cz | pořádá
DDM Libertin
– více informací na www.libertin.cz
CESTA DO PRAVĚKU S PUMPKINEM
Dva týdenní příměstské tábory s názvem Cesta do pravěku připravuje pro děti na letošní prázdniny také českolipské mateřské centrum
Pumpkin, které sídlí v ZŠ Sever.
Uskuteční se v týdnu 28. 7.–1. 8. a 18. 8.–22. 8. v čase:
8.00–15.30 h (po domluvě možno zajistit od 7–17 h). Oba turnusy
jsou určeny dětem prvního stupně ZŠ.
Po celý týden budou probíhat tematicky zaměřené aktivity (vždy
jeden výlet či exkurze, výtvarné činnosti, dramatizace, pohybové
aktivity…) s ohledem na počasí.
Každý běh je pro maximálně 10 účastníků. Na tábor přispívají zdravotní pojišťovny.
Více informací na www.mcpumpkin.cz, nebo na tel. 739 457 686.
20
INZERCE
ČERVEN 2014
POZVÁNKA KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ
So – 14. 6. Provodínská štrapanda – účast na turistickém pochodu
vede Petr Starý (721 812 154). Trasy: pěší 10 km, 16 km, 35 km, cyklo:
22 km, 32 km, 40 km, 75 km. Startovné: děti 15 Kč, dospělí 30 Kč.
Odjezd: z hl. n. v České Lípě v 8.27 (jízdenku zakoupit do Jestřebí).
St – 18. 6. Opomíjená rezervace aneb Zase jedeme brzo – vede
A. Machová (606 393 776). Trasa: Mařenice – Jílový vrch – Heřmanice –
Lada – Jablonné v P. – 12 km, převýšení 200 m. Odjezd z autobus. nádr.
Č. Lípa v 5.50 do Nového Boru, (zde přestup do Cvikova), ve Cvikově
přestup směr Krompach.
So – 21. 6. Za loupežnickým hradem – vede B. Sedláčková (730 697 715).
Trasa: Mezní louka – nad Soutěskami – Ptačí kámen – Vysoká Lípa – Šauštejn (Loupežnický hrad) – Malá Pravčická brána – Mezní Louka 15 km.
Odjezd: z hl. n. v Č. Lípě v 6.26 (jízdenka do Děčína).
Cyklo – Ne 22. 6. Kde hnízdí čápi – vede Mgr. Alena Vrbová
(773 170 977). Trasa: Č. Lípa – Bukovany – Sloup – Kunratice – Mařenice – Heřmanice – Jablonné v P. – Brniště – Zákupy – Č. Lípa – 70 km.
Zkrácená trasa – 40 km. Odjezd: 8.00 od Adély.
St – 25. 6. Upír nedá spát – vede Ing. Z. Svobodová (604 154 217). Trasa: Hrádek nad
Nisou – Kristýna – údolí Bílého potoka – Česká brána – zřícenina hradu Fuchskanzel –
hájovna – Luekendorf – Petrovice – 15 km.
Odjezd.: hl. n. v České Lípě v 6.10 do Liberce,
vhodné zakoupit Libnet pro 5 osob.
So – 28. 6. Za rozhlednou na Bramberk (za
termín 12. 4.) vede R. Kaprál (732 642 663).
Trasa: Jablonecké Paseky – roz. Bramberk –
Rozhledna Bramberk – Pod Krásným – Jablonecké Paseky – 10 km. Odjezd: hl. n. v Č. Lípě
v 8.22, vhodné zakoupení Libnetu pro 5 osob.
St – 2. 7. Podél Labe vede B. Sedláčková
(730 697 715). Trasa: Poděbrady – Sánský
kanál – Nymburk – 10 km. Odjezd: hl. nád-
KOUPÍM
RD NEBO CHALUPU
V OKRESE CL/LB
TEL.: 720 578 451
www.mncl.cz
raží v České Lípě v 6.24 směr Kolín, vhodné zakoupit společnou jízdenku.
Společně s vlastivědnou základnou Exod – volná místa v autobuse
nutné předběžné přihlášky p. Machová (606 393 776). Trasy: 9. 7.
Česká Lípa – Bezděz – výstup k hradu – bývalý vojenský prostor Ralsko
(Kuřívody – Stohánek – průrva Ploučnice) 10. 7. bus Č. Lípa – Kravaře
(rychta) – Stranné – Hvězda – pěší (Vlhošťský důl – Dlouhý důl – Husa –
Skalka – 6 km) Č. Lípa 11. 7. bus Č. Lípa – Horní Police (kostel) – Nový
Oldřichov (hasičské muzeum) – Kamenický Šenov (město skla) – Prácheň
(Panská skála) – Česká Kamenice – Velká Bukovina – Žandov – Volfartice – Č. Lípa. Odjezdy vždy v 8.00 od Adély.
So – 12. 7. Do Tiských stěn vede Mgr. Č. Fiala (603 797 022). Trasa:
Tisá – Malé stěny – Turistická chata – Libouchec – 12 km. Odjezd: hl.
n. v
19. 7. Císařské pochody v Zákupech – vede Petr Starý(721 812 154).
Start: od Adély Č. Lípa v 8.00 pro trasu 17 km, cyklo – 40 km (vede
Mgr. A.Vrbová (773 170 977). Zákupy – náměstí 8.00–10.00 pro trasy
6 km, 17 km, cyklo – 21 km, 50 km.
INZERCE
ČERVEN 2014
OPRAVY ŠICÍCH STROJŮ,
PRODEJ NÁHRADNÍCH DÍLŮ
A PRODEJ STARŠÍCH ŠICÍCH
STROJŮ NONSTOP
Telefon: 487 834 648
Mobil: 602 817 360
Adresa: Pavel Sehnoutek
Slovenská 2395
(Svárov u mlékárny)
Česká Lípa 470 01
e-mail: [email protected]
web: www.sehnoutek.eu
www.balacek.cz
tel.: 731 527 302
Jana Roháče 59
471 41 Dubá
21
22
INZERCE
ČERVEN 2014
www.mncl.cz
INZERCE
ČERVEN 2014
23
24
SPORT
www.mncl.cz
ČERVEN 2014
LIGA ŠKOL 2014 SE OPĚT TĚŠILA VELKÉMU ZÁJMU
Duben patřil na Českolipsku
atletické lize škol. Již čtrnáctý ročník soutěže potvrdil, že atletika
děti stále baví a že je stále dost
těch, kdo nesedí jen u počítače či
televize, ale dovedou rozhýbat své
tělo často k zajímavým výkonům.
Šesti disciplín ve čtyřech soutěžních dnech se účastnilo okolo
200 až 300 soutěžících a několik
desítek dětí si vyzkoušelo disciplíny dětské atletiky. Nejvšestrannějším atletem ligy škol se stal
nejmladší žák Petr Stránský ze ZŠ
Doksy, který ztratil pouze dva
body z 66 možných. Neměl
žádnou slabinu, naopak v leckterých disciplínách jako v míčku
a dálce vítězil výrazným rozdílem.
Jediný, kdo mohl Petra ohrozit,
byla mladší žákyně Mirka Perutková z Gymnázia Mimoň. Soutěží
procházela naprosto suverénně,
od vítězství k vítězství. Zaváhání
přišlo až v posledním kole. 800 m
nepatří mezi silné stránky Mirky,
v této disciplíně obsadila páté
místo a to ji odsunulo na 2. pozici
v absolutním pořadí. Třetí místo
obsadila Anička Svobodová ze ZŠ
Sloup, která startovala v kategorii
potěr. I ona předváděla kvalitní
výkony ve všech disciplínách.
Liga škol však není jen soutěží
jednotlivců, ale také soutěží škol,
které se snaží nasbírat co nejvíc
bodů, které se udělují prvním deseti
soutěžícím v každé kategorii od 11
po 1 bod. Zde suverénně zvítězila
ZŠ 28. října Česká Lípa, před ZŠ
Cvikov a ZŠ Pátova Česká Lípa.
Tyto tři školy se v popředí vyskytují již několik let a je to dáno
především tím, že se zde nachází
řada obětavých učitelek, vychovatelek a trenérů, kteří vedou mládež
k pravidelnému sportování a účasti
na různých sportovních akcích.
Letos poprvé proběhla pokusně
i liga firem. Účast byla malá, ale
každá novinka si nejprve musí
najít své příznivce. V prvním ročníku zvítězil CL-sport.
CL sport byl nejen vítězem,
ale také mediálním partnerem
ligy škol. Takže výsledky a další
informace najdete na adrese
http://www.clsport.cz/ nyní již
v rubrice ostatní.
Dále je třeba poděkovat pořada-
telům z AC Česká Lípa, kteří měli
spoustu práce, jak se zvládnutím
hlavního pořadu, tak i s dětskou atletikou, která se stává pravidelnou
součástí této akce, dále městu Česká
Lípa, které již tradičně akci podpořilo a jmenovitě panu místostarostovi Vlčkovi, který odstartoval
poslední běh letošního ročníku
a následně za město předal upomínkové ceny a také všem sponzorům,
z nichž hlavním partnerem byl
http://www.lipexplus.cz/.
ÚSPĚCHY SPORTOVNÍCH GYMNASTEK
STOLNÍM TENISEM K DLOUHOVĚKOSTI
V tělocvičně ZŠ Doksy se uskutečnilo okresní kolo ve sportovní
gymnastice ČASPV, kterého se
zúčastnilo 32 závodníků a závodnic ze třech oddílů. Za Českou
Lípu se zúčastnilo 6 dívek z oddílu
sportovní gymnastiky při DDM
Česká Lípa.
V kategorii nejmladších žákyň
zvítězila českolipská Amálka
Lorenzová před dokskou Veronikou Donátovou a týmovou kolegyní Aničkou Černínovou. Svůj
první start si v kategorii nejmladších žákyň vyzkoušela i teprve
pětiletá Nikolka Škardová a o rok
starší Anička Ličaverová.
V kategorii Mladší žákyně II
měl českolipský oddíl 2 zástupkyně a medaile si děvčata rozdělila
mezi sebou. Zvítězila zkušená
závodnice Anička Volencová, která se známkou 37,18 b. se stala
i nejúspěšnější závodnicí okresního přeboru. Stříbrnou medaili si
do České Lípy odvezla Daniela
Svobodová a bronz putoval zásluhou Lorecové Terezky do Doks.
Krajské kolo se konalo v sobotu
26. dubna a z České Lípy repre-
Odborná lékařská veřejnost doporučuje pohyb pro zdraví. Příkladem
je nám Josef Švarc, který právě v klubu seniorů ping-pongu oslavil svou
osmdesátku v plné síle a dobré fyzické kondici. Do dalších sportovních
úspěchů mu spoluhráči přejí hodně zdraví a štěstí.
Jiří Wawrečka
zentovala opět šestice děvčat.
Účastnila se i děvčata z libereckých
oddílů. V tělocvičně se sešlo na 60
startujících a výsledky z libereckého okresního kola dávaly tušit
velkou konkurenci. Zde již nešlo
jen o medaile, ale hlavně o postup
na Mistrovství ČR. Naše děvčata
se však nenechala zastrašit, závodem všechna prošla bez výraznějších chyb a čistota provedených
sestav dává do budoucna tušit další
dobré výsledky. V kategorii ml.
žákyně se naši nováčkové umístili
v první polovině startovního pole.
Starší děvčata také nezklamala –
zlatou medaili si odvezla Anička
Volencová (36,40 b.) a bronzovou
Daniela Svobodová (32,80 b.)
a děvčata si tak zajistila postup na
mistrovství republiky, které se
koná v Doubí u Třeboně. Naši dvojici závodnic, která se probojovala,
gratulujeme a držíme palce do dalších závodů.
ARA
UZÁVĚRKA NÁSLEDUJÍCÍHO ČÍSLA
23. 6. 2014
(VYCHÁZÍ 11. 7.)
NEDOSTÁVÁTE MN? INFORMUJTE NÁS NA TEL.: 487 881 227
MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY
O NEJZDATNĚJŠÍ MLÁDEŽ A STŘEDNÍ ŠKOLU 2014
Jubilejní 10. ročník mistrovství republiky o nejzdatnější mládež a střední
školu, který se konal vloni v Hranicích na Moravě, vyhrála Obchodní
akademie Česká Lípa a získala tím právo být spolupořadatelem letošního
mistrovství, které proběhne v našem městě počátkem června.
Ve sportovním klání, které pořádá Svaz kulturistiky a fitness České
republiky, se utkají žáci ze středních škol, které se kvalifikovaly z úvodního
internetového kola.
Většina z osmi disciplín se uskuteční v prostorách ZŠ Sever, která
poskytne tělocvičnu, hřiště, bazén a další zázemí. Trať přespolního běhu
bude situována v přilehlém městském parku.
Držme tedy palce žákům českolipské obchodní akademie – vždyť
budou obhajovat vítězství!
MĚSTSKÉ NOVINY • měsíčník, náklad 17 500 kusů, ev. č. MK ČR: 10268 • Vydavatel Město Česká Lípa, náměstí T. G. Masaryka 1 • IČO 00260428 • REDAKCE: MÚ, náměstí T. G. M. 1,
telefon: 487 881 227, 731 435 033, e-mail: [email protected] • ODPOVĚDNÝ REDAKTOR: Eva Markgrafová • KOMISE PRO KOMUNIKACI S VEŘEJNOSTÍ: předseda:
Tomáš Hudec, místopředseda: Rudolf Živec, členové: Daniel Švarc, Jaroslava Procházková, Šárka Motyčková, Miloslav Lomič, Josef Adamčík, Ing. Jiří Wawrečka • PŘÍJEM INZERCE:
tel.: 487 881 100, e-mail: [email protected]
Dopisy a příspěvky čtenářů nemusejí být totožné s názory a stanovisky redakce. Vydavatel také nenese zodpovědnost za obsah zveřejněné inzerce a případné následné škody.
Download

6/2014 Červen - Městské noviny Česká Lípa