T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
RADYO TELEVİZYON SİNEMA BÖLÜMÜ
SİNEMA ANABİLİM DALINA ALINACAK ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
GİRİŞ SINAVI SONUCU DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ
Sıra No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Adı Soyadı
Burak Irmak
Sarp Kalfaoğlu
Kemal Fırat Çakkalkurt
Koray Sevindi
Onur Doğan
İbrahim Mut
Nil Yüce
Semih Göncü
Merve Gümüşlü
Uğur Ferhat Korkmaz
ALES
87,12085
81,51608
88,30952
93,47194
93,56362
83,23187
83,69738
87,45918
91,24063
84,56851
Ales %30'u
26,13626
24,45482
26,49286
28,04158
28,06909
24,96956
25,10921
26,23775
27,37219
25,37055
Lisans
Mezuniyet
Notu (4'lü
sistem)
2,10
3,26
2,33
3,34
2,68
2,93
2,95
2,52
2,12
2,78
Lisans Mezuniyet
Notu (100'lü
sistem)
61,70
83,60
65,70
85,30
72,10
76,90
77,30
69,10
62,00
74,00
Lisans Mezuniyet
Notunun %30'u
18,510
25,080
19,710
25,590
21,630
23,070
23,190
20,730
18,600
22,200
Yabancı Dil
87,50
88,75
83,75
81,25
85,00
82,50
81,25
75,00
92,50
83,75
Giriş Sınavı
Sonucu
yabancı
(yazılı
dilin % 10'ı
sınav)
8,750
95,00
8,875
75,00
8,375
85,00
8,125
60,00
8,500
65,00
8,250
50,00
8,125
40,00
7,500
45,00
9,250
15,00
8,375
0,00
Giriş Sınavı
Sonucunun
%30'u
28,50
22,50
25,50
18,00
19,50
15,00
12,00
13,50
4,50
0,00
Toplam
81,90
80,91
80,08
79,76
77,70
71,29
68,42
67,97
59,72
55,95
Download

Radyo Televizyon Sinema Bölümü Sinema Anabilim Dalı Araştırma