PRACOVNÍ LIST
pro II. stupeň ZŠ – Občanská výchova
1
Kdo jsem?
1. Jsem první človíček
zrozený na zemi.
2. Jsem nadpřirozená
bytost.
3. Jsem uměle vytvořený
človíček.
2
Projevovaly své vlastenectví tyto
osobnosti a jak?
J. Lada_______________________________________________________
Homunkulus
ti připomíná:
V. Menšík_______________________________________________________
» Vlastenectví / patriotismus
– hrdost, láska a náklonnost
pociťované vůči vlasti a těm,
kdo jsou v této vlasti našimi
spoluobčany, někdy
i k ostatním obyvatelům
této vlasti.
K. Čapek_______________________________________________________
J. Hašek_______________________________________________________
Mají něco společného?
Jakkoliv měl Jára Cimrman
neklidnou krev, vždy se rád
vracel domů, do Čech. Vlastenectví je nejvýraznějším rysem
jeho osobnosti. Pro ně trpěl
v habsburských žalářích, pro
ně se naučil téměř plynně
česky.
Autobusta Járy Cimrmana se zcela
strhanými rysy
PRACOVNÍ LIST
pro II. stupeň ZŠ – Občanská výchova
3
Co tajemného ukrývá naše projekce?
Homunkulus ti napoví:
17
4
Loutky Spejbla a Hurvínka vznikly v roce 1919 (Spejbl) a 1926 (Hurvínek). Život jim vdechl
a jejich charakter určil divadelní nadšenec Josef Skupa (1892 – 1957). Spejblovi přiřkl roli
nespokojeného bručouna a popleteného poučovatele svého prostořekého syna Hurvínka.
Pokus se vystihnout charakter těchto dvou proslulých loutek
a napiš krátký scénář:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
V r. 1933 se Skupa stává prezidentem mezinárodní loutkářské organizace UNIMA. Divadlo pak
prožívá několik úspěšných sezon, ale s postupujícím fašismem začíná na hry doléhat cenzura.
Dokážeš vysvětlit pojem cenzura?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
PRACOVNÍ LIST
pro II. stupeň ZŠ – Občanská výchova
5
Emil Zátopek „Vítězství je skvělá věc, ale přátelství je ještě lepší.“
Dokážeš vysvětlit sportovcův výrok?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Něco pro zajímavost: E. Zátopek se stal prvním člověkem na světě, který uběhl trať 10 km pod
29 minut a trať 20 km pod jednu hodinu. Celkem vytvořil třináct světových rekordů na kilometrových a pět na mílových tratích. Jde o jednoho z největších atletů všech dob. Nejvíce ale
proslul během olympijských her 1952 v Helsinkách, kde vyhrál běh na 5 km, 10 km a dokonce
i maratón, který tehdy běžel poprvé v životě. V každé z těchto disciplin tehdy zároveň ustavil
nový olympijský rekord. Tento „trojboj“ se dodnes žádnému vytrvalci nepodařilo zopakovat.
6
Rekord v počtu získaných medailí z paralympiád drží Ragnhild Myklebustová z Norska, která
na zimních paralympijských hrách 1988, 1992, 1994 a 2002 získala v severském lyžování dohromady 22 medailí, z nichž 17 bylo zlatých.
Víš, co jsou PARALYMPIJSKÉ HRY?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
7
Znáš jméno sportovce, který v roce 2012 po dopingové aféře o mnohá
ocenění přišel?
________________________________________________
Vysvětli pojem doping:
___________________________________
Homunkulova rada je:
___________________________________
___________________________________
» Uspořádej tato písmena a budeš
znát sportovcovo jméno!
NCELA
ONGSTRARM
PRACOVNÍ LIST
pro II. stupeň ZŠ – Občanská výchova
8
Co to je kultura?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Víš, co znamená kulturní instituce a co tam patří?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Pokus se přiřadit název historické památky k fotografii a zařadit
do správné doby:
Homunkulus ti radí
jména osobností
s památkou
související:
» Karel IV.,
» M. Terezie,
____________________
____________________
» J. Hus,
» Rudolf II.
»L
etohrádek Hvězda
na Bílé Hoře,
» Karlův most,
» Betlémská kaple,
____________________
9
____________________
»Ú
stav šlechtičen
na Pražském hradě
Tomáš Garrigue Masaryk, hlavní český představitel demokracie. Jednou k demokracii řekl:
„Demokracie má své chyby, protože občané mají své chyby. Jaký pán, takový krám.“
Často říkal, že demokracie je diskuse.
Co je to demokracie?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
PRACOVNÍ LIST
pro II. stupeň ZŠ – Občanská výchova
10
Spoj věty pravdivě:
...dvě komory, Poslaneckou sněmovnu a Senát.
Prezident je hlavou státu
a reprezentuje ho v zahraničí.
Jmenuje...
...předsedu vlády a na jeho návrh ministry. Jmenuje také soudce, guvernéra České národní banky
a bankovní členy České národní banky a prezidenta a viceprezidenty Nejvyššího kontrolního úřadu.
Parlament České
republiky má...
...schvaluje zákony, může přehlasovat veto Senátu
i prezidenta.
Poslanecká sněmovna...
...může návrh zákona schválit a postoupit prezidentovi republiky, vyjádřit vůli nezabývat se návrhem zákona (a tím ho prakticky schválit), vrátit
Poslanecké sněmovně návrh zákona s pozměňovacími návrhy nebo zákon zamítnout.
Senát...
11
Motto: Jednota v rozmanitosti
Hymna: Óda na radost
Co to je EU?
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
Co to je NATO?
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
Naše setkání je u konce. Velmi mě těšila Tvá spolupráce.
Download

PRACOVNÍ LIST