Ceník inzerce pro rok 2014
Garantujeme naprosto přesný zásah!
Pro občany zdarma
Náklad: 30.000 kusů
Periodocita: měsíčník
Tisk: kvalitní křídový papír, 24 stran včetně obálky
Distribuce: prostřednictvím České pošty do všech poštovních schránek domácností
a firem na území MČ Praha 7
Vydává: Úřad Městské části Praha 7
Jak se odlišujeme od ostatních periodik?
5000
Jsme unikátní - jediné periodikum o životě v Praze 7
4000
100% zásah - díky distribuci České pošty
3000
Výborná čtenost - Hobulet je již témeř 20 let oblíbený
2000
Cílová skupina, koho oslovujeme? Občany a firmy v Praze 7
1000
Největší skupina osob je v produktivním věku 25 až 39 let
0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Ceny inzerce pro rok 2013
1/12 strany - 4.900 Kč bez DPH
1/8 strany - 8.400 Kč bez DPH
1/4 strany - 16.700 Kč bez DPH
1/3 strany - 22.200 Kč bez DPH
1/2 strany - 33.200 Kč bez DPH
celostrana - 58.000 Kč bez DPH
Formáty
celostrana:
1/2 strany:
1/3 strany:
1/4 strany:
1/8 strany:
1/12 strany:
178 x 267 mm
na šířku – 178 x 131 mm
podval – 178 x 86 mm
na výšku – 86 x 131 mm
podval – 178 x 63 mm
86 x 63 mm
40 x 86 mm
Termíny uzávěrek inzerce
Uzávěrky objednávek inzerce do magazínu Hobulet jsou vždy 15. předchozího měsíce
(případně následující pracovní den). Termíny vydání jsou stanoveny na 26. předchozího
měsíce. (Například únorové číslo vychází 26. ledna 2014).
Slevové kupony Hobulet
Nová možnost komerční prezentace!
• Získejte nové zákazníky a nabídněte jim slevu na Vaše služby či produkty.
• Slevový kupon Vám část zákazníků přivede přímo do prodejny, plní také roli klasické
grafické inzerce - Vaše společnost se zákazníkům připomene.
• Cena za 1 slevovy kupon: 3.000 Kč bez DPH
Speciální inzerce
Nové cesty k oslovení cílové skupiny, nové druhy inzerce:
• výjimečná a prestižní prezentace formou PR článku
• obálka – 2. a 3. obálka: 60.000 Kč bez DPH, zadní obálka: 70.000 Kč bez DPH
• nadstandardní umístění inzerátu, navýšení ceny o 15 až 30 %
• řádková inzerce - 200 znaků (s mezerami): cena 500 Kč bez DPH
Začněte inzerovat ještě dnes. . .
Email: [email protected]
Mobil: 731 377 355
Download

Ceník inzerce pro rok 2014