www.IHNED.cz
Bankovní inovátor
17
úterý, 6. května 2014
BANKOVNÍ INOVÁTOR 2014
Speciální příloha projektu
Nejlepší banka a Nejlepší
pojišťovna 2014
Představujeme 17 produktů a služeb, které
soutěží v kategorii Bankovní inovátor. Veřejné
hlasování o nejlepší bankovní novinku roku
2014 začíná dnes.
Hlasujte na www.nejbanka.cz.
O nejlepší letošní bankovní novince můžete
rozhodovat ode dneška do 26. května
BANKY LÁKAJÍ NA POHODLÍ A ÚROKY. Tuzemské finanční instituce se snaží ještě více rozšířit mobilní a bezkontaktní
platby a zaujmout klienty v prostředí nízkých úrokových sazeb novinkami v úvěrech a spoření. O titul Bankovní inovátor
se letos uchází celkem 17 finančních institucí. Informace o jejich novinkách přihlášených do soutěže naleznete v této příloze.
INZERCE
HN045955
Olga Skalková
[email protected]
V
ětší komfort poskytovaných služeb
a také výhodnější ceny některých
produktů představují dva hlavní
proudy novinek, které v nedávné
době zavedly či zavádějí tuzemské
banky. S dalšími technologickými
novinkami a vylepšeními přicházejí
spíše velké finanční ústavy. Menší
hráči naopak vsadili především na klasické produkty,
jako jsou úvěry a spoření. U nich se snaží nabízet lepší
úroky, než je průměr na trhu.
Důvod všech těchto inovací je zřejmý: boj o klienty
v Česku stále více přitvrzuje. Podle Bankovní asociace,
která se odkazuje na průzkum společnosti SC&C z ledna
letošního roku, změnila v posledním roce svou hlavní
banku dvě procenta klientů. To je sice stejný výsledek
jako ve srovnatelném průzkumu SC&C z roku 2011, aktuální čísla ale ukazují nový trend: Češi ke své hlavní
bance stále častěji přibírají ještě další banku nebo banky. V loňském roce tak učinilo kolem 13 procent klientů.
Praxe v některých nových bankách přitom ukazuje, že
kodex mobility, kdy přechod klienta k jinému peněžnímu ústavu řeší mezi sebou nová a stará banka, využilo
několikanásobně více lidí než předloni.
Obdobně jako v předchozích letech představuje letošní šestý ročník výzkumu, který pořádají Hospodářské noviny ve spolupráci s partnery KPMG Česká
republika a IBM Česká republika, nejaktuálnější přehled o novinkách v bankovnictví. A ilustraci toho,
na čem jednotlivé peněžní ústavy poslední dobou nejvíce pracovaly a jakým inovacím teď přikládají největší
význam. Banky totiž samy nominují svůj inovativní
produkt nebo službu, kterou uvedly na trh od roku
2012. Od dnešního dne je možné hlasovat pro nejlepší
nový bankovní produkt či službu na webové stránce
www.nejbanka.cz. Hlasování končí 26. května.
Bankovní inovátor je samostatnou kategorií výzkumu Nejlepší banka 2014 a Nejlepší pojišťovna 2014.
Loni si titul Bankovního inovátora odnesla Fio banka
s bezkontaktní platební kartou pojmenovanou Fio
MasterCard Debit PayPass. Letos se o něj uchází celkem 17 finančních institucí.
Bezkontaktně i na samoobslužných automatech
„Nemyslím si, že bychom viděli nějaký přelom v nabízených službách. Banky dál bojují o udržení klientů
a získání nových. Odráží se to hlavně ve snaze nabídnout buď lepší podmínky v podobě úrokových sazeb,
anebo větší komfort u poskytovaných služeb,“ potvrzuje přední český ekonom a bývalý guvernér ČNB
Zdeněk Tůma, který v současnosti odpovídá za služby
pro finanční sektor v poradenské společnosti KPMG
Česká republika.
Z přehledu inovací vyplývá, že největší banky se
letos zaměřily na další využití bezkontaktních plateb
a elektronického bankovnictví. Například Komerční banka přišla jako první v Česku s možností platit
bezkontaktní platební kartou na samoobslužných
platebních terminálech. GE Money Bank zase nabídla
svým klientům možnost zařídit si placení mobilem bez
Banky dál bojují o udržení
klientů a získání nových. Odráží
se to hlavně ve snaze nabídnout
buď lepší podmínky v podobě
úroků, anebo větší komfort
u poskytovaných služeb.
Zdeněk Tůma
odpovědný za služby pro finanční sektor
v poradenské společnosti KPMG ČR
návštěvy pobočky, a to prostřednictvím technologie
Over the Air přes mobilní síť operátora O2. ČSOB a Era
Poštovní spořitelna letos vsadily na propojení internetového bankovnictví s datovými schránkami. Nově
tím drobným klientům a podnikatelům daly možnost
ovládat on-line nejen své účty, ale zároveň ve stejné
aplikaci libovolně dlouho archivovat své dokumenty.
Mezi zajímavé novinky přispěla také Raiffeisen stavební spořitelna. Její klienti podepisují s finančními
poradci úvěrovou žádost takzvaným biometrickým
podpisem na speciálním tabletu (signpadu). Největší
banka podle počtu klientů, Česká spořitelna, nominovala tentokrát do soutěže novou aplikaci pro správu
firemních účtů prostřednictvím tabletu či mobilního
telefonu. „Od dubna ji v pilotním provozu využívají
desítky podnikatelů. Naostro aplikaci spustíme v červnu,“ říká mluvčí spořitelny Helena Matuszná.
Inovace míří i na ceny služeb
S nižšími úroky u spotřebitelských půjček nebo s lepšími úroky z vkladů přicházejí zejména menší hráči.
Může jít samozřejmě o krátkodobé kampaně, které
mají rychle nalákat nové klienty. Jedna z produktových
novinek jde ale nad tento rámec. UniCredit jako první
banka v Česku zrušila jedno tabu: za přístupných podmínek – posílat na konto 12 tisíc korun měsíčně – garantuje svým klientům na deset let zdarma vedení účtu,
on-line platby a výběry ze všech bankomatů v tuzemsku i ve světě. Velkou úsporu pro klienta může přinést
Rádcova hypotéka od Raiffeisenbank. Služba zahrnuje
kontrolu stavu kupované nemovitosti a kupní smlouvy, ale hlavně vyjednání slevy z nabízené prodejní ceny.
Klient přitom platí bance jen provizi z vyjednané slevy.
Z nominovaných produktů je patrné, že technologické inovace jsou nyní spíše prostředkem ke zlepšování služeb stávajícím klientům, zatímco produktové
novinky míří hlavně na získání těch nových.
Vítězové kategorií Bankovní inovátor a Pojišťovací
inovátor 2014 budou známi 16. září, kdy budou také vyhlášeny celkové výsledky ceny Hospodářských novin
Nejlepší banka a Nejlepší pojišťovna 2014.
Více na stranách 18 až 20
18
www.IHNED.cz
Bankovní inovátor
úterý, 6. května 2014
Citibank
Europe
P
ro klienty, kteří mají volné
peněžní prostředky a hledají způsob, jak je zhodnotit,
připravila Citibank Europe
Prémiový devizový produkt, který
jim umožňuje investovat do vývoje kurzů měnových párů. Jedná se
o krátkodobou investici na jeden
týden až tři měsíce.
Investor si zvolí dvě měny a jejich takzvaný rozhodný kurz k budoucímu datu splatnosti, například
20 korun za dolar. Od něj a délky
investice se pak odvíjí výše úrokového výnosu. Minimální výše investice je sto tisíc korun.
V den splatnosti obdrží klient
zpět investované peníze plus předem známý úrok. Podle toho, zda je
aktuální kurz slabší, či silnější než
rozhodný, dostane klient v uvedeném případě peníze buď v korunách, nebo v dolarech.
Česká
spořitelna
Prémiový devizový
produkt
Krátkodobý investiční produkt
na týden až tři měsíce, jehož výnos
je vázán na vývoj kurzu zvoleného
měnového páru.
Klient musí počítat s vyšší
možností měnového rizika než
u běžných termínovaných vkladů.
Klient by si měl být vědom toho,
že pokud bude aktuální kurz silnější než rozhodný a banka mu
investici vyplatí v dolarech, může
nakonec kvůli nevýhodnému kurzovému přepočtu prodělat.
Investovat lze do širokého spektra měn, například amerického dolaru, eura, britské libry či švýcarského franku.
Equa bank
E
qua bank velmi aktivně usiluje o klienty s úvěry od jiných bank již od doby, kdy
začala nabízet refinancování
hypotečních a následně i spotřebitelských úvěrů. Tuto svou prioritu
podtrhla v roce 2014 kampaní Vracíme poplatky.
Klientům konkurenčních bank
umožňuje získat zpět peníze, které
zaplatili za vedení úvěrů (spotřebitelských i hypotečních). Navíc při
refinancování může klient významně ušetřit na úrokové sazbě.
Equa bank je jedinou bankou,
která poplatky vrací plošně. Pokud
se klient rozhodne přejít s úvěrem
k Equa bank, banka mu vrátí „průměrnou výši poplatků“ za vedení
úvěru, které své dosavadní bance
zaplatil v posledních třech letech.
Zájemce tak v praxi může zpět
získat 1500 korun v případě spo-
F
iremní klienti se od června
nebudou muset cítit méněcenní vedle běžných zákazníků bank, kteří mají mobilní
aplikace k obsluze svého účtu.
Novinka BUSINESS 24 Mobilní
banka je určena pro tablety a mobilní telefony s operačními systémy iOS 6.x či Android 4.0 a vyššími.
Česká spořitelna ji testuje od začátku dubna v pilotním projektu
na několika desítkách firemních
zákazníků.
Aplikace umožňuje majitelům
a zaměstnancům firmy spravovat
účty své společnosti na mobilních
zařízeních. Do systému může být
přihlášeno více uživatelů najednou, přičemž každý vidí pouze ty
účty a údaje, k nimž má přístupové heslo. Kromě náhledů na stav
účtů umožňuje aplikace i aktivní
finanční operace.
Československá
obchodní banka
BUSINESS 24
Mobilní banka
Aplikace pro tablety a mobilní
telefony s operačními systémy
iOS a Android určená pro firemní
klientelu.
Umožňuje aktivní operace s účty,
veškerá komunikace s bankou je
zabezpečena a šifrována.
Systém využívá několik vrstev
zabezpečení. První přihlášení proběhne přes klientské číslo. Další
bezpečnostní opatření zahrnují
hesla, šifrovanou komunikaci mezi
zařízením a bankou a také softwarový certifikát.
Jde o první aplikaci tohoto druhu
na českém bankovním trhu, která
je určena pro firemní klienty.
Fio banka
Vracíme poplatky
Equa bank vrací klientům
konkurenčních bank kritizované
poplatky za správu úvěrového
účtu, pokud k ní převedou úvěr.
třebitelského úvěru a 5400 korun
v případě hypotéky (bonus, který
banka vypočetla jako zmíněnou
průměrnou výši poplatků). Stejně
se banka zachovala i ke svým stávajícím klientům, kteří u ní uzavřeli
hypotéku před dubnem 2013 ještě
s poplatkem za správu úvěrového
účtu. I jim poplatky letos vrátila
a přestala je účtovat.
F
io banka nabízí stejné podmínky u bankovního konta
pro fyzické i právnické osoby.
Za základní služby, jako jsou
vedení účtu, bezhotovostní transakce, platební karta či tuzemské
výběry z bankomatu, nevybírá žádné poplatky.
Fio osobní a podnikatelský účet
je navíc možné získat nejen v korunách, ale i ve čtrnácti dalších podporovaných měnách. Jde o euro,
americký dolar, britskou libru,
švýcarský frank, norskou, švédskou a dánskou korunu, chorvatskou kunu, polský zlotý, maďarský
forint, ruský rubl, japonský jen,
australský a kanadský dolar. Ceny
zahraničních plateb přitom patří
u Fio banky k nejnižším na bankovním trhu. V rámci Fio banky
lze převádět měny zcela bez poplatků a v případě, že jsou účet a plat-
P
eněžní ústavy ČSOB a Era
Poštovní spořitelna spojily
své internetové bankovnictví s datovými schránkami.
Služba nazvaná Komfortní datová schránka umožňuje fyzickým
i právnickým osobám pohodlně
a jednoduše využívat služeb datových schránek. Klienti ji ovládají
přímo ve svém internetovém bankovnictví či byznysbankingu, tedy
v uživatelsky známém prostředí.
Na jednom bezpečném místě
tak mají přehled o svých financích
i o uložených úředních a soukromých dokumentech. Komfortní
datová schránka podporuje digitalizaci komunikace mezi občany,
komerčním sektorem a státem,
čímž šetří klientům čas i peníze.
ČSOB je první a dosud jedinou
bankou, která tuto službu poskytuje.
Fio účet zdarma
v 15 měnách
Velký rozsah poskytovaných
měn účtů, které jsou vedeny
zdarma, platební styk za velmi
příznivé ceny.
API Bankovnictví umožňuje
firmám jednoduché propojení
konta s účetnictvím.
ba ve stejné měně, i bez konverze.
Služba Fio API Bankovnictví navíc
umožňuje bezpečné automatizované zpracování výpisů a pohybů
na těchto účtech a ve verzi 2.0 i zadávání hromadných plateb. API
Bankovnictví je vhodné zejména
pro e-shopy a další společnosti, které potřebují stahovat výpisy přímo
do svých účetních programů.
S
polečnost GE Money Bank
dále rozvíjí bezkontaktní
platby. Již od ledna 2013
mohou její klienti využívat
k placení vedle bezkontaktních
karet i bezkontaktní platební nálepky Pay Pass a Kartu v mobilu
v kreditní i debetní variantě, která
využívá technologii NFC.
No v ě s i z á k a z n í c i m o h o u
do svých chytrých telefonů nahrát až tři karty prostřednictvím
technologie Over the Air, tedy přímo přes mobilní síť operátora O₂.
Platební karta je zájemci nahrána
na SIM kartu „na dálku“. Sjednání
služby je tak rychlejší a komfortnější než dříve. Díky tomu, že je bezkontaktní platební karta instalována přímo na SIM kartě mobilního
telefonu, umožňuje rychlé a snadné
platby u obchodníků pouhým přiložením telefonu k terminálu.
LBBW Bank CZ
mBank
K
N
S
Bezkontaktní platba
u samoobslužných
automatů
Je určena pro samoobslužné
terminály. Využívá se už
na parkovištích a čerpacích stanicích.
Umožňuje rozšířit provozní dobu
a ušetřit náklady na obsluhu.
nologie je výhodná pro provozovatele nejrůznějších služeb. Umožňuje rozšířit prodejní dobu čerpacích
stanic, usnadnit placení na parkovištích, v automatech s rychlým občerstvením či jiných samoobslužných terminálech. Jejich provozovatelům pak ušetří náklady na obsluhu, údržbu automatů a odvody
hotovostních tržeb.
ěmecká LBBW Bank nabízí
speciální balíček služeb pro
osoby samostatně výdělečně činné, které vykonávají
takzvaná svobodná povolání, tedy
například advokáty, exekutory, lékaře, veterináře či účetní.
V rámci programu získá klient
jeden či více účtů a k nim si může
flexibilně zvolit z řady služeb podle toho, jakou konkrétní profesi
vykonává. Advokát či notář mají
možnost otevřít si neomezený počet účtů úschovy, kam mohou deponovat peníze svých klientů. Do
balíčku lze připojit i soukromý účet
a veškeré osobní i pracovní finance
spravovat zároveň u jednoho bankéře. Klienti banky mohou také volit z nabídky různých úvěrů.
Příslušníci svobodných povolání
mohou využívat i služeb kompetenčního centra banky, které pro
ČSOB a Era umožňují propojit
internetové bankovnictví
s datovou schránkou a ovládat ji
ve známém prostředí.
Nabízí archivaci dokumentů
v elektronické podobě po libovolně
dlouhou dobu a zdarma.
Díky Komfortní datové schránce
získá klient také možnost archivace dokumentů v elektronické podobě po libovolně dlouhou dobu
zdarma (na rozdíl od běžné datové schránky). Má tedy zajištěnou
uznatelnost a platnost elektronických dokumentů bez nutnosti
jejich „přerazítkování“ časovými
razítky.
GE Money Bank
Komerční banka
omerční banka vyslala do letošní soutěže inovaci, s níž
přišla jako první v Česku
už loni v prosinci. Jedná se
o technologii, která nově umožňuje
platit na samoobslužném prodejním automatu pomocí bezkontaktní platební karty.
„Výdejní automaty jsou dalším
místem, kde bezkontaktní technologie v budoucnosti zaznamená významný vývoj,“ říká mluvčí
Komerční banky Monika Klucová.
Platby bezkontaktní kartou jsou
rychlé, pohodlné a bezpečné a Češi
se je rychle naučili využívat při placení v mnoha obchodech.
Díky novému řešení od Komerční banky a MasterCard si mohou
nyní i provozovatelé samoobslužných zařízení instalovat na své přístroje terminál pro bezkontaktní
placení platebními kartami. Tech-
Komfortní datová
schránka
Profesní konto
pro svobodná
povolání
Benefity nad rámec klasických
bankovních služeb pro advokáty,
notáře, lékaře, lékárníky, účetní,
daňové poradce, exekutory
a 10 dalších profesí.
ně připravuje další benefity nad
rámec typických finančních produktů. Například advokáti mají od
banky zajištěnou licenci pro takzvanou autorizovanou konverzi
dokumentů z datových schránek
a banka jim také nabízí podporu
vzdělávání v oblasti změn souvisejících se zavedením nového občanského zákoníku.
polečnost mBank skoncovala
s klasickým „tabulkovým“ internetovým bankovnictvím.
Její novinka nabízí graficky čisté prostředí a byla navržena
v souladu s moderními pravidly
ergonomie. Oproti předchozí verzi snižuje počet nutných kliknutí
o 80 procent.
Internetové bankovnictví nyní
graficky zobrazuje, kolik peněz
bylo utraceno, kolik by mělo zůstat na účtu na pravidelné platby
a kolik peněz je k dispozici na daný
měsíc. Podle historie účtu systém
navrhuje rozpočty na další měsíce a sleduje jejich plnění. Hledání
starších plateb je stejně jednoduché
jako na internetu přes vyhledávač.
Chytré platby umožňují například
rychle vrátit přátelům dluh z předešlého večera. Peníze lze poslat
„přes“ Facebook nebo mobil a není
Bezkontaktní platby
mobilem a aktivace
„vzduchem“
Pořízení služby bez návštěvy
pobočky.
GE Money Bank nabízí jako jediná
banka v Česku všechny dostupné
typy bezkontaktního placení.
Platební Kartu v mobilu nabídla
GE Money Bank jako první v Česku všem klientům bez omezení, a je
tak jedinou bankou na českém trhu,
která zákazníkům nabízí všechny
dostupné typy placení. Karta v mobilu je vydávána jako debetní platební karta MasterCard Standard k běžnému účtu, lze ji využívat i ve formě
dodatkové kreditní karty.
Nové internetové
bankovnictví mBank
Graficky čisté prostředí snižuje
proti předchozí verzi počet
nutných kliknutí o 80 procent.
Nová webová aplikace sleduje
historii plateb a aktivně upozorňuje
na případný nedostatek peněz
na pravidelné platby.
přitom nutné, aby přítel měl účet
v mBank. Při převodu plateb jsou
dodrženy nejpřísnější bezpečnostní standardy, s Facebookem nejsou
sdílena žádná osobní ani finanční
data. Novinkou bankovního světa
je mHra, která zákazníka provází
po nových funkcích internetového bankovnictví a vysvětluje, jak je
používat.
Výsledky úspěšné inovace
Češi zaplatí bezkontaktně každý měsíc o pětinu více
Jiří Hovorka
[email protected]
Příkladem bankovní inovace, která
se v poslední době stala standardem, je bezkontaktní placení. S kartami s bezkontaktní funkcí přišly
jako první na podzim roku 2011 Citibank a Česká spořitelna. Dva a půl
roku poté už je v Česku bezkontaktní každá třetí karta a do tří let by
měly být díky pravidelné obnově
karet bezkontaktní takřka všechny – tedy zhruba 10 milionů karet.
Jak rychle trh roste, ukazuje srovnání dat z minulého roku.
Loni v květnu byly na trhu dva miliony karet s bezkontaktní funk-
cí, na konci roku už bylo v Česku
podle statistiky Sdružení pro bankovní karty vydaných 3,6 milionu
bezkontaktních platebních karet.
Podobný růst je vidět také u platebních terminálů. Loni v květnu
jich umělo přijímat bezkontaktní
platby 18 tisíc, na konci roku už 38
tisíc z celkových 94 tisíc přístrojů.
A pro banky je nejdůležitější, že
společně s infrastrukturou roste
i pro ně klíčový údaj, tedy celkový
objem peněz, který lidé utratí pomocí platebních karet. Objem bezkontaktních plateb u obchodníků
roste podle údajů z bank každý měsíc o pětinu. Češi loni „bezkontaktně“ utratili 23 miliard korun, což je
zhruba sedm procent z celkových
útrat kartou (322 miliard korun).
Na celkovém počtu transakcí se
pak bezkontaktní platby v roce
2013 podílely ze třinácti procent.
Z celkových 378 milionů transakcí
bylo 49 milionů bezkontaktních.
Průměrná bezkontaktní platba
činila 470 korun, zatímco klasicky
„kontaktně“ lidé loni platili v průměru 909 korun. Bezkontaktní platby tak lidé používají přesně tak, s jakým úmyslem byly vyvinuty: hradí
jimi menší nákupy, když u plateb
do 500 korun se nezadává PIN a kartu stačí k terminálu přiložit.
Bezkontaktní technologie má
bankám a kartovým společnostem dále pomoci s postupným vytlačováním hotovosti. V roce 2012
Bezkontaktní karty
3,6
MILIONU KARET
vydaných v tuzemsku mělo
na konci roku 2013 bezkontaktní
funkci. Celkově bylo v Česku
vydaných 10,25 milionu
platebních karet. Do tří let budou
bezkontaktní všechny.
připadalo v Česku na platbu kartou
třináct korun z každé stokoruny
utracené u obchodníka. Česká Visa
má například za cíl se během několika málo let dostat nad hranici
dvacetikoruny – vzorem je jí situace ve Velké Británii, kde na kartu
připadá 30 procent všech útrat.
Z plateb kartou získávají banky a kartové společnosti poplatky
od obchodníků. Výhodné je to podle nich i pro ně, neboť kartou lidé
utrácejí více než při platbě v hotovosti a zároveň obchodníci ušetří
výdaje za manipulaci s hotovostí.
Obnovovací cyklus u platebních
karet i terminálů je tříletý. Banky
přitom již v drtivé většině dodávají nové karty i terminály s bez-
kontaktní funkcí. Do tří let by tak
v Česku měly být bezkontaktní
prakticky všechny karty i terminály. Z významnějších bank zatím
bezkontaktní karty nevydávají jen
UniCredit Bank a Sberbank, obě je
ale slibují do konce letošního roku.
Zhruba polovina všech vydaných bezkontaktních karet připadá
na Českou spořitelnu. Na druhém
místě je GE Money Bank, která jako
jediná nabízí kompletní portfolio
bezkontaktních plateb pro všechny
své klienty – debetní i kreditní karty,
platební nálepky i NFC platby chytrým mobilem. Právě na platby přes
mobil se nyní banky po úspěchu bezkontaktních karet zaměřují.
Autor je redaktor serveru Aktuálně.cz
www.IHNED.cz
Bankovní inovátor
19
úterý, 6. května 2014
Modrá pyramida
stavební spoř.
Z
ajistit si v době klesajících
úroků nadstandardní dlouhodobé zhodnocení úspor
může být užitečné. Moudré
spoření od Modré pyramidy takové
řešení nabízí.
Při sjednání nové smlouvy o stavebním spoření nabízí nyní spořitelna garanci úročení 1,7 procenta
ročně na šest let. To je doba, po kterou klient musí spořit, aby měl nárok na státní podporu. Celkové
zhodnocení vkladu včetně státní
podpory tak může dosáhnout až
čtyř procent ročně po započtení
všech poplatků.
Inovace spočívá ve skladbě úrokové sazby (základní sazba činí
jedno procento ročně a flexibilní
úrokový bonus 0,7 procenta ročně) a její garanci po dobu až šesti
let. Po skončení této lhůty umožní spořitelna klientovi sjednat si
Moudré spoření
Díky novému schématu úročení
(základní sazba + bonus) se
celkový úrok může po šesti letech
změnit podle vývoje na trhu.
U nových smluv činí garantovaný
úrok na šest let 1,7 procenta ročně.
Produkt je k dispozici i pro
stávající klienty Modré pyramidy,
kteří navyšují cílové částky spoření.
na tři nebo na šest let novou výši
úrokového bonusu odpovídající
aktuálnímu vývoji na trhu.
Výhodou Moudrého spoření je,
že v případě růstu úrokových sazeb
není pro dosažení vyšší sazby nutné
uzavírat novou smlouvu. Postačí pokračovat v té stávající s novou výší
úrokového bonusu a 50procentní
slevou za navýšení cílové částky.
Saxo Bank
S
ociální síť lze využít kromě
výměny názorů na vývoj
trhů již také k obchodům
na finančních a dalších trzích. Umožňuje to systém TradingFloor.com dánské Saxo Bank.
Český investor může od 23. ledna
jeho prostřednictvím obchodovat s měnami, opcemi, futures,
CFD kontrakty (deriváty založené
na využití rozdílů cen u zvolených
aktiv – pozn. red.) a s komoditami.
Do systému se lze zapojit zdarma přes portál české pobočky Saxo
Bank. Nevyžaduje velké znalosti
angličtiny, lze také využít internetový překladač textů.
„Kdo chce přes systém obchodovat, musí mít u nás otevřen účet.
Jeho zřízení, vedení a zrušení je
bezplatné, za obchody se platí poplatek podle ceníku,“ sdělil analytik Saxo Bank Juraj Dolník.
N
S
vým stávajícím klientům
nabízí Raiffeisen stavební
spořitelna úvěr na vylepšení bydlení ve výši až 500 tisíc korun bez zajištění, dokládání
příjmů a dalších dokumentů. Poskytnutí půjčky zrychluje využití
moderních technologií.
K vyřízení žádosti o úvěr stačí
klientovi přijít na pobočku s občanským průkazem. Na všech poradenských místech Raiffeisen stavební spořitelny podepisují klient
a finanční poradce žádost takzvaným biometrickým podpisem, který celý proces zrychluje a je bezpečnější. Speciální tablet totiž snímá
nejen tvar, ale také sklon a rychlost
podpisu. Informaci o schválení žádosti obdrží klient obratem prostřednictvím SMS.
Účet lze obsluhovat z internetové stránky spořitelny, která nabízí
REKOpůjčka expres
Půjčku na bydlení lze získat
rychle, bez zajištění a dokládání
příjmů.
Úvěr je možné spravovat on-line.
Umožňuje také změnu výše splátek
či předčasné splacení.
i modelaci vývoje úvěru či spoření.
U půjčky lze měnit výši splátek a je
možné ji splatit předčasně. Internetový servis nabízí také možnost
rychle komunikovat pomocí zpráv
s finančním poradcem spořitelny,
který má klienta na starost.
Úvěrem lze financovat veškerá
vylepšení a přestavby nemovitostí či nákup stavebního materiálu.
Sberbank CZ
TradingFloor.com
První sociální komunita
umožňující obchody seriózních
investorů s měnami, opcemi,
termínovými kontrakty,
komoditami a dalšími investičními
nástroji.
Možnost sledovat aktivitu
ostatních obchodníků a kopírovat
jejich obchody několika kliknutími.
Na portálu je řada analýz, prognóz trhu a komentářů, a to i od VIP
přispěvatelů, což jsou analytici Saxo
i jiných firem. Umožňuje také sledovat, jak obchodují někteří klienti
Saxo Bank, kteří se rozhodli, že své
obchody i jejich úspěšnost zveřejní.
Jejich strategii lze kopírovat, a portál tak slouží i jako inspirace pro
méně zkušené investory.
Wüstenrot
hypoteční banka
abídku refinancování či
konsolidace úvěrů na českém trhu rozšiřuje produkt
Wüstenrot ProRefin. Umožňuje konsolidovat účelové úvěry
na bydlení i neúčelové spotřebitelské půjčky do hypotečního úvěru
a získat v případě zájmu další statisíce korun. K získání úvěru není
nutné prokázat výši příjmu, stačí
čestné prohlášení dlužníka o tom,
kolik si vydělá.
Konsolidovat lze úvěry na bydlení od jiné banky nebo stavební
spořitelny a účelové i neúčelové
spotřebitelské půjčky. „Účelové
úvěry se sloučí do účelové hypotéky Refin, neúčelové spotřebitelské půjčky do neúčelové americké
Hypotéky na cokoliv,“ říká Dagmar
Náhlíková, která vede ve Wüstenrot hypoteční bance úsek vývoje
bankovních produktů.
Raiffeisen
stavební spořitelna
Wüstenrot
ProRefin
Konsolidace účelových
úvěrů na bydlení i neúčelových
spotřebitelských půjček
do hypotečního úvěru bez nutnosti
prokazovat příjmy.
Možnost navýšit neúčelovou
část úvěru.
Oba úvěry jsou zajištěny stejnou
nemovitostí, v součtu až do 85 procent její hodnoty. Klient může zvolit stejnou nebo jinou dobu splácení, a to až 30 let. Ke stanovení výše
nového úvěru je stěžejní, aby jeho
splátka nebyla vyšší než součet
splátek všech původních půjček.
Klient tak může získat další statisíce korun na jakýkoliv účel.
V
době nízkých úrokových
sazeb se Sberbank CZ snaží nabídnout klientům co
nejlepší zhodnocení jejich
úspor, a přichází tak se Spořicím
účtem GARANCE.
Tento produkt nabízí zaručenou
úrokovou sazbu 1,43 procenta ročně pro vklady od 500 tisíc do 2,5
milionu korun. Banka garantuje
minimálně tento úrokový výnos
až do konce roku 2015.
Produkt využívá takzvaného
pásmového úročení, a skutečný
úrokový výnos tak bude nižší. Část
vkladu do 500 tisíc korun je totiž
úročena 0,43 procenta ročně a pouze peníze nad touto hranicí jsou
úročeny zmíněnou vyšší sazbou.
Kromě objemu peněz, které zájemce musí složit, si banka neklade pro otevření Spořicího účtu
GARANCE žádné další podmínky.
R
H
ypotéky jsou levné, ale to
ještě výhodný nákup vlastního bydlení nezaručuje.
Raiffeisenbank proto vyslala do soutěže v Česku unikátní
službu, která dobré koupi významně napomůže. Novinka zahrnuje
vyjednání lepší ceny nemovitosti,
kontrolu technického stavu, úrovně
stavebních prací a kupní smlouvy
a také odhad ceny nemovitosti. Banka nabízí i pomoc s jejím výběrem.
„Služba je zdarma. Bereme si jen
provizi z vyjednané slevy,“ říká
mluvčí Raiffeisenbak Tomáš Kofroň. Provize se pohybuje mezi 15
a 20 procenty podle rozsahu slevy.
Průměrná úspora klienta z nabízené ceny dosahuje 143 500 korun.
Nový produkt vychází ze zkušenosti, že při koupi nemovitosti je
kupující ve velké nevýhodě. „Nabízené nemovitosti jsou v 90 pro-
RÁDCOVA
HYPOTÉKA
Pomůže najít vhodnou
nemovitost, vyjednat slevu
a kontrolu smluv po právní stránce.
Klient platí pouze provizi
z dosažené slevy.
Službu banka nabízí od loňského
podzimu.
centech předražené,“ říká Kofroň.
Ve staré zástavbě dosahují podle něj
vady, které si musí kupující po koupi
opravit, v průměru 189 tisíc korun,
v novostavbách pak 90 tisíc korun.
Rádcova hypotéka hlídá i smluvní
pokuty, aby se nestalo, že prodávajícímu při odstoupení od smlouvy
žádné sankce nehrozí, zatímco kupující platí vysoké penále.
UniCredit Bank
CR and Slovakia
Spořicí účet
GARANCE
Spořicí produkt s garantovanou
minimální úrokovou sazbou 1,43
procenta.
Úročení je pásmové. Klient může
peníze kdykoliv vybrat, banka
může úrokovou sazbu zvýšit.
Zaručená sazba 1,43 procenta je
minimální a banka ji může v případě změn (například na mezibankovním trhu či u konkurenčních
produktů) zvýšit.
Sazba není vázána na žádný konkrétní ekonomický ukazatel a její
stanovení je plně na uvážení Sberbank CZ. Vklad může klient kdykoliv vybrat.
Zuno Bank
efinancování úvěrů nabízí
také Zuno Bank. Úroková
sazba, za kterou poskytuje
nový úvěr, vychází z úročení toho starého. Je-li původní úrok
nižší než 11,49 procenta, získá klient úrokovou sazbu 6,9 procenta,
což odpovídá roční procentní sazbě
nákladů (RPSN, která vyjadřuje, jak
je úvěr drahý) 7,12 procenta. Místo
starého úvěru s úrokem 11,5 až 16,49
procenta může klient získat nový,
úročený 9,9 procenta s RPSN 10,36
procenta. Půjčku s úrokem nad 16,5
procenta nahradí úrok ve výši 14,9
procenta a RPSN 15,96 procenta.
Podle tiskového mluvčího Vladimíra Michny schválila banka v prvním čtvrtletí refinancování úvěrů
s průměrnou úrokovou sazbou 8,8
procenta.
Refinancovat lze půjčky od 10
do 500 tisíc korun. Vše lze vyřídit
Raiffeisenbank
U
niCredit Bank připravila
pro své klienty nový běžný
účet. Na rozdíl od ostatních
kont, která zpoplatňují výběry z bankomatů jiných peněžních ústavů, umožňuje nové U konto vybírat bezplatně peníze z bankomatů všech bank nejen v Česku,
ale i po celém světě.
Vedení účtu, který je dostupný
všem klientům starším 15 let, je
zdarma, což banka garantuje po
dobu deseti let. Podmínkou je zasílat si na účet alespoň 12 tisíc korun měsíčně. Pro studenty a klienty
mladší 26 let však tato podmínka
neplatí. V rámci U konta nabízí
banka zdarma veškeré standardní vnitrostátní platby provedené
elektronicky.
Nový účet lze založit prostřednictvím internetu, aniž by zákazník
musel osobně navštívit pobočku.
U konto
Výběry z bankomatů všech bank
Česku a ve světě zdarma.
Bezplatné vedení účtu
garantované po dobu deseti let.
Pro majitele U konta jsou zvýhodněny i další produkty UniCredit
Bank. O půl procenta je pro ně levnější hypotéka a o jedno procento
ostatní typy úvěrů.
Klientům, kteří měsíčně posílají
na své konto alespoň 50 tisíc korun, je určen rozšířený účet Premium, který ke standardnímu kontu
připojuje další služby.
VÍTĚZOVÉ ROKU 2013
1. MÍSTO: FIO BANKA
Zuno Bank
Refinancování
Banka nabízí u refinancování
úvěrů tři základní úrokové sazby
podle úročení starého úvěru.
Klienti tak předem vědí, s jakým
garantovaným úrokem mohou
počítat.
on-line bez návštěvy pobočky banky, klient si navíc může předem spočítat, kolik ho bude refinancování
stát. Není třeba mít ručitele, pojištění úvěru ani jinou formu zabezpečení. Banka si ale podle Michny ověřuje příjem a bonitu klienta a jeho
úvěrovou historii. U refinancovaného úvěru si může klient zvolit splatnost od šesti do 72 měsíců.
Fio MasterCard Debit PayPass
Fio banka byla jednou z prvních bank, které začaly v České
republice nabízet bezkontaktní platební karty.
2. MÍSTO: GE MONEY BANK
Bezkontaktní placení mobilem
Klienti GE Money Bank dostali dvě možnosti, jak platit
bezkontaktně – kartou v mobilu nebo PayPass nálepkou, jež
se nalepí na předmět, který lidé nosí u sebe.
3. MÍSTO: ČSOB
Era svět
Jedná se o multifunkční prostory pro kreativní tvorbu
i týmovou práci, které mohou využít nejen klienti banky.
DVOUSTRANU PŘIPRAVILI: RADEK BEDNAŘÍK, JIŘÍ HOVORKA, MICHAL
KOPŘIVA, PETR KUČERA, FRANTIŠEK MAŠEK, OLGA SKALKOVÁ
HN045957
20
www.IHNED.cz
Bankovní inovátor
úterý, 6. května 2014
Zdeněk Tůma, partner KPMG ČR odpovědný za služby pro finanční sektor
Anketa
Banky bojují o klienty, přelom
v nabízených službách nevidím
Který nominovaný produkt
vás nejvíc zaujal a proč?
Rozhovor
František Mašek
M
[email protected]
ísto převratných novinek se
banky působící v Česku zaměřují spíše na udržení či rozšíření svého tržního podílu. Klientům se proto snaží nabízet
hlavně lépe úročené produkty
nebo větší komfort poskytovaných služeb. Tak hodnotí
nabídku produktů a služeb, které zařadily do ankety
Bankovní inovátor 2014 samy bankovní domy, přední
český ekonom Zdeněk Tůma, který odpovídá za služby
pro finanční sektor v poradenské společnosti KPMG
ČR. Ta je jedním z partnerů ceny Hospodářských novin o Nejlepší banku a Nejlepší pojišťovnu 2014, k níž
patří i anketa Bankovní inovátor.
PARTNER KPMG
ČR ODPOVĚDNÝ
ZA SLUŽBY PRO
FINAN. SEKTOR
Boj o klienty trvá.
Banky jim nabízejí
lepší podmínky
i větší komfort. V prostředí nízkých
úrokových sazeb jde o nabídku
lepších podmínek u depozit a půjček,
ale i o jiné služby, které mohou být
pro klienta atraktivní. Dál se rozšiřuje
e-bankovnictví, stále snazší je obsluha
účtu přes internet. Aktivní klienti,
kteří se snáze rozhodnou změnit
banku, mají opět o čem přemýšlet.
Jaroslav Daňhel
VŠE, KATEDRA
BANKOVNICTVÍ
A POJIŠŤOVNICTVÍ
Oceňuji hlavně
nové produkty,
které mají
občanům
usnadnit platební styk. Letos je to
kontaktní i bezkontaktní platební
karta Komerční banky, umožňující
kdykoliv platit na samoobslužných
terminálech čerpacích stanic,
parkovištích či třeba v automatech
s občerstvením. A Komfortní
datová schránka od ČSOB, v jejímž
rámci mají klienti v internetovém
bankovnictví nebo byznysbankingu
komplexní přehled o financích
i o uložených úředních a soukromých
dokumentech.
HN: Zaznamenal jste letos v této anketě nějaké nové
trendy nebo něco, co vás překvapilo?
Nemyslím si, že bychom viděli nějaký přelom v nabízených službách. Banky dál bojují o udržení klientů
a získání nových. Odráží se to hlavně ve snaze nabídnout buď lepší podmínky v podobě úrokových sazeb,
nebo větší komfort u poskytovaných služeb.
HN: Veřejnost považuje za štiky na trhu menší banky,
které vstoupily na trh nedávno. I proto, že novinky jsou
pro ně otázkou image a do značné míry také přežití.
Novinky se neodvíjejí od velikosti bank. Všechny mají
zájem o udržení svého podílu na trhu, ty menší pak
o jeho zvýšení. Nové banky se ale určitě snaží zaujmout
i novou imagí a pružným přístupem.
HN: Jaké novinky byste vy osobně nejraději našel v anketě Bankovní inovátor za rok?
Klienti bank to pochopitelně vítají, avšak z pohledu
dlouhodobého vývoje není podstatné trumfovat se
v úrovni úrokových sazeb, ať už na straně vkladů, nebo
půjček. Čím dál více půjde o komfort a péči o klienta.
ŘEDITEL PRO FIN.
INSTITUCE IBM ČR
U všech nominací
je zřejmý jeden
společný atribut,
a tím je klient. Je
potěšující, že se
většina nominovaných produktů
i služeb zaměřuje na efektivnější
nakládání s peněžními prostředky –
na jejich správu i vydávání. Ukazuje
se také, že si moderní technologie
nacházejí rychlejší cestu ke klientům
a že jim i finančním ústavům
prospívá, když se doba jejich uvedení
na trh zkracuje z roků na měsíce.
Zdeněk Tůma
HN: Šestého května začíná nový ročník ankety Bankovní
inovátor 2014. O nejzajímavější bankovní novince v ní
tradičně rozhoduje hlasování veřejnosti na internetu.
Které byste dal hlas vy?
Preference záleží na klientech bank. Někdo vítá nižší
sazby u půjček, spořící klient naopak upřednostňuje
vyšší sazbu na vkladech. Stále více lidí ale klade větší
důraz na rychlé a pohodlné vyřízení bankovních transakcí přes internet. Pokud se ptáte na můj osobní názor,
tak mně by se samozřejmě líbilo, pokud by se sazba
u mojí hypotéky limitně blížila nule.
HN: Jak jsou na tom banky v Česku ve srovnání se
standardem běžným v Německu či Rakousku? Objevil
jste na svých cestách do těchto či jiných zemí produkty
a služby, které u nás nejsou, a přitom mohou být pro
české klienty zajímavé?
Nedávno jsem byl v Mongolsku a nemyslím, že bych
si odtud přivezl inspiraci pro český bankovní sektor.
Úrokové sazby 12–20 procent pro půjčky na jeden až
dva roky nepatří do nabídky, která českého klienta zaujme. Frontám na přepážkách bank jsme také odvykli.
Pokud jde o srovnání s Německem a Rakouskem,
zásadní rozdíl představují zůstatky klientů na bankovních účtech. Jestliže dosahují vzhledem k vyšším
příjmům obyvatel násobků našeho průměrného vkladu, mohou banky nabízet a prodávat další služby, například týkající se investic na kapitálovém trhu. Také
propojištěnost občanů zmíněných dvou zemí je daleko vyšší. Za těchto okolností si mohou tamější banky
dovolit poskytovat některé služby zdarma nebo velmi
levně, protože je kryjí z dalších příjmů. I z tohoto důvodu se struktura služeb na českém finančním trhu
nadále odlišuje od vyspělejších zemí. Český finanční
sektor patří mezi nejvyspělejší v regionu střední Evropy, ale poměr finančních aktiv k hrubému domácímu
produktu tvoří stále pouze třetinu až polovinu v porovnání s vyspělými zeměmi eurozóny.
Roman Mentlík
Jan Lener
Zdeněk Tůma
(53)
Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, kde po studiích přednášel makroekonomii. V letech
1998–1999 zastával funkci výkonného ředitele Evropské banky pro obnovu a rozvoj, v období 2000–2010
byl guvernérem České národní banky. V roce 2010 stál v čele kandidátky TOP 09 v komunálních volbách
v Praze, které strana vyhrála. Od roku 2011 je partnerem v poradenské firmě KPMG ČR, kde zodpovídá
za služby pro finanční instituce. Ve volném čase se věnuje rodině a sportu. FOTO: HN – LUKÁŠ BÍBA
Největší posun očekávám v on-line bankovnictví, bezhotovostních platbách a bezpečnosti klienta z hlediska
jeho identifikace při přístupu k bankovním službám.
Největší posun
očekávám v online bankovnictví,
bezhotovostních
platbách
a bezpečnosti
klienta.
HN: Banky nabízejí některé služby, třeba bezkontaktní či
mobilní platby, společně s vydavateli karet, obchodními
řetězci či mobilními operátory. Přicházejí tak o část zisků.
Některé z těchto společností mohou navíc v budoucnu
nabízet část těchto služeb samy. Neměl by být napříště
rozsah této ankety rozšířen i na nebankovní instituce?
Dotaz je jistě namístě, neboť řada nebankovních společností zvažuje, jaké další služby včetně finančních
produktů mohou poskytnout svým klientům. Podobně banky nabízejí či zvažují nabídku služeb, které nemají s financemi nic společného. Kromě toho již dnes
existuje celá řada společností mimo licencovaný bankovní sektor poskytujících například půjčky, a přesto
do soutěže zařazené nejsou.
Nemohu mluvit za organizátory soutěže, ale vycházím z toho, že jde o výzkum „Nejlepší banka“, nikoli
o nejlepší produkt na finančním trhu. Vybírá se inovativní produkt z komplexní nabídky bank, a nejde
tedy o porovnávání finančních produktů firem mimo
bankovní sektor.
ŘEDITEL
KOMUNIKACE
A PR, BROKER
CONSULTING
U mě nejvíce
uspějí produkty,
které se
nespoléhají jen na marketing a jsou
pro klienty opravdu užitečné. Tímto
směrem jde U Konto. Poplatky
jsou nízké, výběry z bankomatu
v cizině a on-line transakce zdarma
reflektují poptávku klientů. Dobrou
inovací je garance podmínek na 10
let. Podobných by bylo více, kdyby
se klienti nezdráhali měnit banku
a hledali výhodnější účty.
Marek
Hatlapatka
HLAVNÍ INVEST.
STRATÉG CYRRUS
Letos není
v nabídce bank
nic převratného,
co výrazně
ční nad ostatními. Volím tak
praktické služby, které usnadní
běžný život: bezkontaktní platby
na samoobslužných terminálech
od Komerční banky a bezkontaktní
placení mobilem Over the Air od GE
Money z podobné oblasti.
Download

BANKOVNÍ INOVÁTOR 2014 - Nejlepší banka a Nejlepší pojišťovna