Ročník 24 • číslo 12 • 12. 12. 2014 • Náklad 75 tisíc výtisků • Noviny jsou součástí projektu
Český domov • www.ceskydomov.cz • Pro občany Prahy 10 ZDARMA • Česká pošta, s.p.
PRAHA 10
Unikátní nálezy u bratří Čapků
str. 2
Zvolili jste Sportovce roku
str. 3
Brichta rozezvučí dřevěnou Barču
Praha 10 má starostku Radmilu Kleslovou z ANO
Dosavadní místostarostka Radmila Kleslová z ANO se na ustavujícím zastupitelstvu po říjnových komunálních volbách stala starostkou Prahy 10.
Hnutí ANO ve vedení radnice doplnily koaliční strany ČSSD, Nezávislí a Strana zelených. Poprvé v historii tak ve vedení městské části nebudou zástupci
ODS. V opozici jsou též TOP 09, hnutí Vlasta a komunisté a opozici patří
i kontrolní funkce. Mezi priority koalice patří zrušení zakázky za výstavbu
radnice na Hagiboru, otevření školy u metra Strašnická, nezadlužený rozpočet, regulace hazardu, transparentní prodej majetku, park v Trojmezí nebo
navýšení míst ve školkách.
JAK BĚLOHUBÝ
Termín ustavujícího zastupitelstva
byl v Praze 10 zapříčiněn žalobami,
které musely rozhodnout soudy. Ty
proběhly v zákonné době a soudci rozhodli, že volby a jejich výsledky platí.
Na post 1. místostarosty byl zvolen
Vladimír Novák (ČSSD). Dalším místostarostou se stal nováček v místním
zastupitelstvu Petr David (ANO).
Na posty uvolněných radních pak byli
zvoleni Dagmar Lešenárová (ANO),
Ivana Cabrnochová (SZ) a Bohumil
Zoufalík (Nez. pro Prahu 10). Zbývající posty tří neuvolněných radních
obsadil Jaroslav Štěpánek (ANO),
Pavel Plesník (ANO) a Jiřina Vondráková (ČSSD). V říjnových komunálních volbách se v pořadí umístily první
ANO 2011 s devíti členy zastupitelstva, druhá koalice VLASTA (občané
Prahy 10, KDU-ČSL a LES Martina
Bursíka) spolu s TOP 09 (obě po 8
křeslech), čtvrtá ČSSD, pátá ODS,
dále SZ, KSČM a Nezávislí bývalého
starosty Bohumila Zoufalíka. Výsledky voleb redakce radničních novin zveřejnila v listopadovém čísle Novin.
Z 83 tisíc voličů desáté městské části
se účastnilo komunálních voleb 2014
v říjnu 27 088 voličů, tedy méně než třetina (32,68 %), před čtyřmi lety to bylo
bezmála 44 %.
V Praze 10 fakticky žije přes 100
tisíc obyvatel, je tu asi 7 tisíc domů
a 55 tisíc bytů. Z celkového počtu cca
109 000 obyvatel dle sčítání 2001 připadá 36 000 obyvatel na Vršovice,
38 000 na Strašnice, 12 000 na Malešice, 19 500 na Záběhlice, 7 tisíc na část
Vinohrad v Praze 10, 2 tisíce na část
Michle v Praze 10.
Ačkoliv některé výše uvedené obce
mají téměř tisíciletou historii – jako
celek je městská část Praha 10 velmi
mladá. Pojem „Praha 10“ s arabskou
číslovkou se používá od roku 1960, kdy
bylo zavedeno dělení hlavního města
na deset městských obvodů.
Obvod Praha 10 (používá jej třeba
pošta či soudy) se rozdělil v roce 1990
na městské části (sousední je Praha 15,
především Hostivař, Měcholupy, Petrovice, Štěrboholy atd.) a Městskou část
Praha 10 (Vršovice, Strašnice, Malešice, části Záběhlic, Michle, Vinohrad,
a malé části dalších čtvrtí). Od té doby
je sídlo Úřadu městské části (ÚMČ)
ve Vršovické 68.
Jaké jsou priority nového vedení
radnice? Na ustavujícím zasedání 27.
listopadu byla zvolena starostkou Radmila Kleslová (ANO), která byla lídryní
tohoto vítězného politického uskupení
v komunálních volbách.
Pokračování na straně 2
klientů a jejich rodin, přátel a zaměstnanců se 25. září uskutečnila oslava
pokročilých 20. narozenin obecně prospěšné společnosti Centrum Paraple.
Při této příležitosti Margita Pištorová,
ředitelka Centra Paraple, řekla: „Centrum Paraple je výjimečná organizace,
která již dvacet let poskytuje kvalitní
odbornou péči spoluobčanům s poškozením míchy a výrazně přispívá k informování veřejnosti o této problematice.
To vše je možné jen díky významné
podpoře našich partnerů a podporovatelů, profesionální práci zaměstnanců
a přízni veřejnosti. Děkujeme.“
Stromek budou mít i psi a kočky
str. 8
Vánočním trhům na Kubáni svítí 34 stromků
Zajímavé údaje o Praze 10
Centru Paraple z Malešic gratuloval
ke dvacetinám i Zdeněk Svěrák
V říjnu 1994 právě Zdeněk Svěrák společně s občanským sdružením Svaz paraplegiků (odtud název Paraple) otevřel Centrum Paraple v pronajaté ¼ budovy bývalých jeslí v Ovčárské ulici v Malešicích.
O čtyři roky později získává svaz budovu
do svého vlastnictví. Centrum Paraple
pomáhá lidem ochrnutým po poškození
míchy následkem úrazu nebo onemocnění
v průběhu života a jejich rodinám překonat těžkou životní situaci a najít cestu dál.
A nyní Paraple slavilo dvacetiny.
Za přítomnosti zakladatelů, zástupců
správní a dozorčí rady, partnerů, veřejné správy, médií a samozřejmě také
str. 6
Malešickému Parapli
pomáhají benefice i DMS
Centrum Paraple lze podpořit i odesláním DMS PARAPLE na číslo 87 777.
Cena DMS je 30 Kč a Paraple z této
částky získá 28,50 Kč.
Pokračování na straně 2
Nejen kapry, ale i štiku nebo candáta koupíte od 20. prosince na vánočních
trzích, které od první adventní neděle probíhají pod patronací radnice na
Kubánském náměstí na pomezí Vršovic a Strašnic. Je tu k vidění také bohatý
kulturní program, na kterém se podílejí děti zdejších škol. 20. prosince od 11 do
13 hodin se zde bude konat Vánoční koleda. Při rozsvěcení oficiálního vánočního stromu den před první adventní nedělí Prahy 10 zazpíval stovkám přítomných Vašo Patejdl, a od přelomu měsíce zde kromě „velkého“ oficiálního stromu
již tradičně svítí i 33 vánočních stromů – „mladších brášků“, které ozdobily děti
ze základních a mateřských škol desáté městské části.
Zazvonili už u vás falešní popeláři?
Pražské služby varují: Jako ve stejném
období loni byly i letos zaznamenány případy falešných popelářů. Neznámí muži
v popelářském oblečení vybírají peníze pod
různými záminkami. Pražské služby odmítají, že by mohlo jít o jejich zaměstnance.
„Naši zaměstnanci mají jakékoliv podob-
né aktivity striktně zakázány a porušení
je postihováno,“ uvedl mluvčí společnosti Pražské služby Radim Mana. Problém
s falešnými popeláři se podle něj objevuje
téměř každoročně. Pokud se lidé s nimi
dostanou do kontaktu, měli by informovat
policii a žádné peníze jim nedávat.
Kdo jsou nejlepší dobrovolníci
za rok 2014? Byli oceněni na Zámečku
Začátkem prosince byli vyhlášeni nejlepší dobrovolníci – ty navrhly neziskové organizace a odměnila je radnice v rámci již třetího ročníku volby Dobrovolníka roku Prahy 10. „V rámci volby projevujeme svůj respekt k práci všech,
kteří věnují svůj čas, energii, znalosti či dovednosti ve prospěch druhých bez
nároku na odměnu,“ uvedl první zástupce starostky Vladimír Novák (ČSSD).
Slavnostní vyhlášení „Dobrovolníků roku Prahy 10“ proběhlo 4. prosince
ve Vršovickém zámečku za účasti pozvaných hostů. Volba „Dobrovolníka roku
Prahy 10“ byla vyhlášena v září 2014.
Do volby mohli být přihlášeni dobrovolníci bez ohledu na oblast svého působení (tj.
z oblasti sociální, zdravotnictví, kultury,
sportu, práci s dětmi a mládeží, životního
prostředí a ekologie aj.). Podmínkou bylo,
aby svou práci vykonávali na území naší
městské části, a aby je přihlásila organizace, která působí na území Prahy 10 déle
než jeden rok. „Uvědomujeme si, že se
jedná o projev občanské ctnosti, která stále
v naší společnosti nebývá samozřejmostí.
STALO SE
Krom ocenění práce dobrovolníků, které
je stěžejním smyslem volby, tato tradice
zviditelňuje práci dobrovolníků a zlepšuje
povědomí o hodnotě a významu dobrovolnictví,“ uvedl místostarosta Novák.
Porota složená ze zástupců radnice,
veřejnosti a úředníků jednomyslně
vybrala:
Lucii Bukovanskou (nominována
DC Protěž a Centrem sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10) oceněnou za organizaci koncertů pro seniory,
pořádání dobročinných bazarů, vánočních a velikonočních setkání, shánění
sponzorů, propagaci a mediální činnost.
Pokračování na straně 2
KONTAKTY
Krásné
Policie dopadla narkomany, kteří znásilnili řadu žen v Praze 10
Ženy podle kriminalistů přepadávali zhruba rok v okolí metra Skalka, vlakoprožití
vého nádraží Hostivař a Uhříněves, Zahradního Města, Chodova a Hostivavánoních svátk, ře. Dopadeni byli dva mladí narkomané z Prahy 10, kteří využívali znalost
lokality, vzájemně se znali a na svědomí toto mají více.
peje všem
obyvatelm Prahy 10
starostka
JUDr. Radmila Kleslová,
místostarostové,
lenové rady a zastupitelé.
Vše nejlepší Vám
i Praze 10 též
v novém roce 2015.
Před více než rokem znepokojila
veřejnost zpráva o násilníkovi, který
přepadával dívky a ženy. Informovala o tom opakovaně policie i Noviny
Praha 10. Varovně psaly o znásilněních,
že „...útočník zpravidla útočí na mladé
dívky a ženy v okolí metra Skalka, vlakového nádraží Hostivař a Uhříněves,
oblasti Zahradního Města, Chodova
a Hostivaře. Pachatel útočí na ženy
a dívky, které jsou ve věku do 20 let,
kdy je atakuje zezadu. Jednou rukou je
uchopí kolem hrudníku nebo úst a druhou sahá na prsa a genitálie.“ Poli-
cistům se podařilo sestavit i identikit
pachatele.
On-line noviny Praha 10
na www.nasepraha10.cz
Narkomani ze „sousedství“
kontakty novin Praha 10 viz str. 8
„Kriminalistům se podařilo shromáždit dostatečné množství stop,
které nakonec směřovaly překvapivě ne
k jednomu, ale ke dvěma podezřelým,“
uvedla mluvčí kriminálky Eva Krausová. Ti byli obviněni ze sedmi znásilnění,
i když to nemusí být konečné, a z omezování osobní svobody a výtržnictví. Při
vyšetřování se ukázalo, že se obvinění
velmi dobře znají. Přestože si vybíra-
Radnice ÚMČ Praha 10:
li podobné typy obětí, páchali trestné činy nezávisle. „Jedná se o drogově
závislého dvaadvacetiletého a sedmadvacetiletého muže. Oba mají velmi
blízký vztah k Praze 10 a díky místní
znalosti měli možnost své útoky plánovat. Obvinění byli již soudně trestáni,“
konkretizuje mluvčí.
JAN BĚLOHUBÝ
web:
www.praha10.cz
e-mail:
[email protected]
Facebook: www.facebook.com/praha10
Twitter:
www.twitter.com/praha_10
call centrum (nonstop):
840 11 12 13
Skype (nonstop):
CallCentrum.praha10
ústředna úřad: 267 093 111 (prac. dny)
MMS (čistota):
[email protected]
nebo 736 499 364
PRAHA 10 | ČÍSLO 12 | 2014
Z PRAHY 10
2
Odborníci nacházejí v Čapkově vile unikátní nálezy Praha 10 má starostku
Pracovníci Národního památkového ústavu, kteří se již několik
měsíců věnují podrobné inventarizaci veškerých věcí ve vile,
našli v Čapkově vile, která je zatím přístupná jen virtuálně
(z radničního webu) a pro veřejnost bude otevřena po inventarizaci a úpravách, několik unikátů z díla obou bratrů Čapků.
Cesta na sever z roku 1936,“
popsal nový objev místostarosta Bohumil Zoufalík (Nez. pro
Prahu 10). Vedle těchto skic byla
také nalezena mj. dosud neznámá reklamní koláž Josefa Čapka
na motocykly K. Šulce z Malé
strany. „Vědečtí pracovníci ale
nalezli mj. také dosud nezaevidovanou grafiku Václava Rabase či neznámou kresbu Josefa
Čapka z jeho fatálního uvěznění
v koncentračním táboře,“ řekl
místostarosta. Katalogizace
veškerého inventáře by měla být
hotova v lednu příštího roku.
Souběžně se také schází pracovní skupina odborníků na oba
slavné bratry, architekturu
i muzejnictví a připravují přesnou podobu budoucího využití
vily i její rekonstrukci. Praha 10
za záchranu vily K. Čapka a jeho
inventáře získala památkářského „Oskara“ - prestižní ocenění
Národního památkového ústavu. Radnice zároveň zažádala
ministerstvo kultury o zařazení
vily na seznam národních kulturních památek, protože její
význam dalece přesahuje hranice Prahy 10.
BĚL
Radmilu Kleslovou
z hnutí ANO
Našla se i dosud neznámá kresba Josefa Čapka: reklama na motocykly.
Neočekávané a cenné překvapení čekalo badatele v Čapkově
vile, kterou do svého majetku
zakoupila pražská desátá městská část. Našli dva sešity plné
skic z Čapkových cest, přede-
PŘEHLED POSÍLENÝCH LINEK
Metro
Na všech linkách metra bude zkrácen
víkendový interval ze 7,5 na 6 minut
(v neděli dopoledne z 10 na 6 minut).
Autobusy
U všech metrobusových linek (kromě
linek 112, 119, 131, 137, 189, 215 a 235)
bude zkrácen víkendový interval z 15
na 12 minut (v neděli dopoledne z 20
na 12 minut). K posílení z důvodu koordinace s linkou 195 dojde také na lince
138. Na linkách 133 a 207 bude zkrácen
víkendový interval z 15 na 10 minut (již
od 29. 11. 2014), na linky 135, 180 a 235
budou o víkendech nasazeny kloubové
autobusy namísto standardních (linka
180 jezdí o víkendech s kloubovými
autobusy již od 1. 11. 2014).
Tramvaje
U tramvajových linek 3, 7, 9, 11, 14, 17,
22 a 24 bude zkrácen víkendový interval
ze 7,5 na 6 minut (v neděli dopoledne
z 10 na 6 minut), u ostatních linek bude
zkrácen víkendový interval z 15 na 12
minut (v neděli dopoledne z 20 na 12
minut). Na linku 5 byly celotýdenně již
od 29. 11. 2014 nasazeny dvouvozové
nebo kloubové tramvaje.
Změny od Štědrého dne do Nového roku
na webu www.nasepraha10.cz, radničním
www.praha10.cz nebo www.ropid.cz.
vším po Skandinávii. Ty sloužily
nejen jako studie, jež rozpracoval ve větších kresbách, které
máme také ve vily již v majetku zaevidované, ale především
pro jeho ilustrace cestopisu
2X FOTO STUDIO MIREK
2X FOTO PRAHA 10
Centru Paraple z Malešic gratuloval
ke dvacetinám i scénárista Zdeněk Svěrák
Dokončení ze strany 1
Roční DMS (třicet korun každý
měsíc na dobu jednoho roku)
je ve tvaru DMS ROK PARAPLE na stejné číslo, a suma je
342 Kč. Pomáhat paraplegikům
lze i jinak: Dvacátý prvý ročník
Dobročinné akademie autorů
Zdeňka Svěráka a Jana Budaře
odvysílaly v sobotu 15. listopadu
večer Česká televize a Radiožurnál. Letošní benefice vynesla
vozíčkářům celkem 5 825 895
korun. Ve společnosti obou tvůrců, Jaroslava Uhlíře a dětského
sboru Sedmihlásek představila
hvězdnou sestavu hudebních
hostů: Ilona Csáková, Čechomor, Tomáš Klus a Pavel Šporcl
s Vojtěchem Szabó. „Není prav-
da, že přispívají jen lidé movití
– ti, kdo dají sto, tři sta korun,
jsou neméně cenní. Když už jste
ovšem jednou přispěli, pak jste
v dobrém smyslu ‚zavinili‘, že
Centrum Paraple existuje. Jsme
vděčni, že nám pomáháte dál,“
říká zakladatel a patron Centra
Paraple Zdeněk Svěrák.
JAN BĚLOHUBÝ
Dokončení ze strany 1
To také získalo i post dalšího
místostarosty a třech radních.
„Jedná se o velký úspěch našeho
hnutí, protože se nám podařilo
získat většinu ve vedení města
a možnost prosazovat tak co
nejlépe náš program,“ komentovala své zvolení nová starostka
Radmila Kleslová. Do schválených priorit v koaliční smlouvě pro toto volební období bylo
zařazeno mj. zrušení zakázky
na stavbu nové radnice na Hagiboru, vyhodnocení ekonomické
výhodnosti rámcové smlouvy
na stavební zakázky či rekon-
FOTO BĚL
strukce a otevření školy u metra
Strašnická. „Chceme také citlivě
zrekonstruovat KD Barikádníků, mít nezadlužený a participativní rozpočet se zapojením
našich občanů a navýšíme místa
v mateřských školkách a jeslích,“ vyjmenovala některé priority starostka. Praha 10 bude
podle ní také transparentně prodávat majetek formou elektronických aukcí a veřejného losování, zachová lokalitu Trojmezí
jako veřejně přístupný park,
zpřístupní vilu K. Čapka a E.
Kolbena pro veřejnost a bude
regulovat hazard.
Rekonstrukce dalších ulic proběhnou nejen ve Vršovicích či Malešicích
Praha 10 se dočká rekonstrukce dalších ulic.
Pražská Technická správa komunikací, která má
ulice celopražsky ve své kompetenci, totiž přikročí k řadě významných oprav silnic i chodníků
na území desáté městské části. Radnice, která
u města tyto opravy intervenovala, chce zvýšit bezpečnost chodců i navázat na dlouhodobé rekonstrukce lokalit v Praze 10.
O jaké lokality se jedná? „Mezi hlavní investice bude
patřit mj. oprava vozovky a chodníků Žitomírské ulice
v úseku Sportovní – Ruská, kde navržené úpravy zvýší
bezpečnost chodců a zregulují dopravu v klidu. Pro
Senioři soutěžili v talentové
soutěži – vyhrál 81letý kytarista
z domova v Malešicích
Své vítěze má již v pořadí 3.
ročník soutěže Praha 10 má
talent v kategorii seniorů. Středečního finále v KD Barikádníků
se účastnilo celkem devět finalistů. „Vítězem se nakonec stal jednasedmdesátiletý Milan Štefáček
z Domova seniorů v Malešicích,
který si porotu získal svou hrou
na kytaru a zpěvem. Obrovský
respekt a ocenění ale patří i všem
ostatním účinkujícím,“ řekla starostka Radmila Kleslová (ANO),
Část členů nové rady.
která vznik soutěže před třemi
lety iniciovala. Na druhém místě
se umístily dvě ženy – za recitaci Dagmar Blažková (83 let)
z CSOP Sámova a Miloslava
Lehečková (71 let) za zpěv a recitaci z CSOP Zvonková. O třetí
místo se podělili Jiří Piš (84 let),
Miroslav Víšek (94 let) a Vladimír Lukinič (87 let). V porotě
zasedl vedle starostky Prahy 10
mj. také populární zpěvák, herec
a textař Jiří Štědroň.
tuto investiční akci bylo již vydané stavební povolení
a do konce letošního roku bude vybrán i zhotovitel,“
uvedla starostka Radmila Kleslová (ANO). Dalším počinem bude dle radnice rekonstrukce ul. Malešická, kde
budou doplněny mj. i chybějící chodníky. Zrealizována
tak již byla 2. etapa v úseku Zálužanského – Univerzitní,
která navazuje na zkolaudovanou 1. etapu z roku 2012.
Na rok 2015 je připravena 3. a 4. etapa v úseku Univerzitní až k hranicím sousední Prahy 3. Zahájena byla
i rekonstrukce ul.Kodaňské, kde byla vyměněna i konstrukce vozovky – dlažba za živici. Zbývající úsek bude
dokončen také příští rok. „A své nové podoby se dočká
i náročná rekonstrukce ulice Donská,“ řekla Radmila
Kleslová k úspěšně prosazeným projektům.
RED
Kdo jsou nejlepší dobrovolníci za rok 2014?
Dokončení ze strany 1
Markétu Bečirbašičovou (nominována občanským sdružením SEPPIA) oceněnou za organizaci komunitních akcí, participaci na přípravě kulturních akcí, workshopů, soutěží, festivalů
apod.
Janu Poljakovou (nominována organizací Sympathea, o.p.s.)
oceněnou za založení organizace, pořádání přednášek, podporu
organizace a činnost předsedkyně správní rady.
Petru Svobodovou (nominovanou občanským sdružením Klub
K2) oceněnou za poskytování podpory rodinám, vedení odpolední
herny a organizaci komunitních akcí.
Evu Herzovou (nominovanou Svazem tělesně postižených v ČR,
o.s.) oceněnou za vedení rehabilitačních cvičení, zastupování předsedkyně na společenských akcích a funkci místopředsedkyně organizace v letech 2002 až 2012.
Zdeňka Bartoše (nominovaného Svazem důchodců ČR, o.s.)
oceněného za organizaci aktivit pro seniory, pořádání přednášek,
výletů a sportovních akcí.
Helenu Hlávkovou (nominována POINT 50+, o.p.s.) oceněnou
za participaci na organizování kroužku německého jazyka a práci
v infocentru.
FOTO STUDIO MIREK
Miroslava Čeháka (nominován Pionýrskou skupinou BETA) oceněného za zastupování pionýrské skupiny, participaci na přípravě
akcí, vedení zimních táborů a participaci na akci Den proti rakovině.
Jiřího Duchoslava (nominován Pionýrským centrem Praha 10) oceněného za vytvoření 20 her seznamujících s historií Prahy 10, participaci
na realizaci letních táborů a za funkci hospodáře Pionýrského centra.
ZAZNĚLO PO VOLBĚ NA USTAVUJÍCÍM ZASTUPITELSTVU
Radmila Kleslová po zvolení starostkou na zastupitelstvu:
„Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, vážení hosté, občané
Prahy 10, moc děkuji za Vaše hlasy. A děkuji i těm, kteří mne nevolili. Chci
totiž na tomto místě slíbit, že budu starostkou všech občanů Prahy 10,
nejen příznivců této koalice. Mým týmem bude nejen rada městské části,
ale doufám, že do něj budou patřit všichni zastupitelé i občané.
Mám totiž za to, že pro blaho občanů bychom měli pracovat všichni –
jak koalice, tak opozice. Proto jsme byli nakonec zvoleni. Doufám tedy,
že se místo šarvátek a osobního napadání na radnici, budeme věnovat
hlavně naší městské části a našim obyvatelům.
Považuji také za čest, že budu stát v čele Prahy 10, která má skvělé
rodiče a ti mají skvělé děti, pro které jsme jako městská část pořádali
řadu skvělých akcí. Považuji také za čest, že zde máme skvělé a aktivní seniory, se kterými jsem v častém kontaktu. Na tomto místě můžu
ÚMČ PRAHA 10 – WWW.PRAHA10.CZ – WWW.FACEBOOK.COM/PRAHA10 – WWW.TWITTER.COM/PRAHA_10
slíbit, že těch akcí s dětmi a seniory neubude. Právě naopak, budeme se starat o ty nejpotřebnější, o mladé rodiny s dětmi, o mládež
a seniory.
Chceme otevřenou, transparentní, efektivní a šetrnou radnici. Proto
také v žádném případě nebudu pokračovat v projektu nové radnice
na Hagiboru. Vyhodnotíme též ekonomickou výhodnost rámcové
smlouvy na stavební zakázky, udržíme nezadlužený rozpočet a do rozhodování o něm zapojíme i širokou veřejnost. Stejně tak budeme pokračovat v transparentním prodeji majetku formou elektronických aukcí
a veřejného losování, zachováme lokalitu Trojmezí jako veřejně přístupného parku a zpřístupníme veřejnosti Vilu Karla Čapka a Emila Kolbena.
Ještě jednou moc děkuji za vaše hlasy, je to obrovská výzva a odpovědnost.
PRAHA 10
3
PRAHA 10 | ČÍSLO 12 | 2014
RADNICE INFORMUJE
Slackliner, gymnastka, judistka, lukostřelec,
fotbalistky i kuželkaři – to jsou Sportovci Prahy 10
Druhý ročník ankety Sportovec roku Prahy 10 zná své vítěze. Vyhlášením
nejlepších sportovců se totiž radnice rozhodla ocenit ty, kteří se zapojují
do aktivit pořádaných na území městské části, bydlí zde či zde sportují
v klubu nebo škole. V internetovém hlasování veřejnost vybrala vítězné
jednotlivce i týmy, ti byli dekorováni 3. prosince při slavnostním večeru,
který uváděl Vlasta Korec. Ve Strašnickém divadle vítězové získali od radnice ocenění i dary, pogratulovala jim starostka Radmila Kleslová a vítězům
zazpívali muzikáloví umělci i zpěvák Vašo Patejdl.
JAN BĚLOHUBÝ
Sportovce mohli nominovat jednotlivci, ale i kluby v Praze 10, a to v kategoriích junioři, amatéři, profesionálové,
sportovní legenda a nově také sportovní týmy/družstva. O výběru kandidátů do veřejného hlasování rozhodovala
nominační komise složená ze zastupitelů a úředníků. Následovalo internetové
hlasování veřejnosti, kde každý občan
mohl udělit hlas svému sportovnímu
favoritovi. Sportovci s největším počtem
hlasů se umístili na předních příčkách
pomyslných stupňů vítězů ankety
a zúčastnili se slavnostního vyhlášení,
které se konalo 3. prosince v prosto-
rách Strašnického divadla Solidarita.
„Výhercům ankety Sportovec roku
pro rok 2014 gratuluji a přeji mnoho
sportovních úspěchů i do dalších let,“
uvedla při ceremoniálu starostka Radmila Kleslová (ANO). Podle starostky
plánuje nové vedení radnice nadále
podporovat zdejší sportovce i kluby,
a dále pokračovat v aktivitách jako beacholejbalovým projektem pro učitele
tělocviku a žáky a žákyně všech škol
v Praze 10, jehož odborným garantem je
Martin Lébl, účastník OH v beachvolejbalu Sydney 2000, šestinásobný nejlepší
hráč ČR a mnohonásobný reprezentant
ČR ve volejbalu, a který pro děti pořádá
v sezóně radnice ve strašnické Gutovce.
Koho jsme zvolili jako
Sportovce roku?
Sportovní legendou občané zvolili Václava Karolu in memoriam,
lukostřelce nominovaného klubem
SK Slavia Praha. Z vítězství se mohl
radovat také slackliner Daniel Menšík
z Gymnazia Přípotoční, který obsadil první místo v kategorii juniorů.
V kategorii juniorek získala největší počet hlasů sportovní gymnastka
a baletka Anna Vágnerová z Bohemians. Nejlepší sportovkyní v kategorii amatéři se stala judistka z TJ Sokol
Praha Vršovice Barbara Mertlová.
Na stupeň vítězů v kategorii profesionálové vystoupala také judistka z TJ
Sokol Praha Vršovice Tereza Patočková. V nově zařazené kategorii sportovních družstev a týmů se prvního
místa s jistotou ujalo družstvo žen
z kuželkářského klubu Slavia Praha.
Velký ohlas vzbudil i tým ženského
fotbalu Slavie, který nedávno hostil
ženský FC Barcelona a děvčata hrála
na Nou Campu.
V TABULCE NAJDETE NEJLEPŠÍCH
5 SPORTOVCŮ, KTEŘÍ SE UMÍSTILI
V JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍCH:
KATEGORIE JUNIOŘI – CHLAPCI
5. místo: Šimon Bóday (MTB a další sporty)
4. místo: Michal Šmejkal (TJ Sokol Praha Vršovice,
sportovní gymnastika)
3. místo: Jaroslav Hellebrand (VK Bohemians
Praha, veslování)
2. místo: Jan Langmayer (SK Slavia Praha, lukostřelba)
1. místo: Daniel Menšík (Gymnazium Přípotoční)
KATEGORIE JUNIOŘI – DÍVKY
5. místo: Viktorie Strnadová (reprezentantka
školy ve sportovních soutěžích)
4. místo: Sára Šmejkalová (snowboard)
3. místo: Eva Šmejkalová (Aggressive Inline
skating)
2. místo: Magdaléna Lajdová (TJ ASTRA Zahradní
Město, badminton)
1. místo: Anna Vágnerová (moderní gymnastika)
Plný sál Strašnického divadla Solidarita sportovců, jejich rodin a členů klubů.
Moderátor Vlasta Korec s loňskou vítězkou dívčí kategorie (a letos stříbrnou) juniorkou
Magdalénou Lajdovou za badmington TJ Astra.
AMATÉŘI
4. místo: Marek Suchý (Prague Lions Sports,
americký fotbal)
3. místo: MUDr. Pavel Jelínek (KC Slavia Praha,
cyklistika)
2. místo: Anna Licehamrová (TJ Sokol Praha
Vršovice, lukostřelba)
1. místo: Barbara Mertlová (TJ Sokol Praha
Vršovice, judo)
PROFESIONÁLOVÉ
5. místo: Gabriela Žůrková (Florbalová škola
Bohemians, florbal)
4. místo: Martin Šimek (Florbalová škola
Bohemians, florbal)
3. místo: Erich Brabec (Bohemians Praha 1905,
fotbal)
2. místo: Martin Latka (SK Slavia Praha, fotbal)
1. místo: Tereza Patočková (TJ Sokol Praha
Vršovice, judo)
Vítěz kategorie juniorů
Daniel Menšík z Gymnázia
Přípotoční drží světový rekord
380 m v chůzi na slackline.
Vítězky a vítězové dostávali od pořádající radnice květiny, upomínkové
ceny, ale i poukázky na nákup zboží.
Mezi úspěch soutěže se dá počítat pestrost sportů, které v Praze 10 jsou.
Na snímku stříbrný mezi juniory Jan Langmayer ze slávistické lukostřelby.
SPORTOVNÍ TÝMY/DRUŽSTVA
5. místo: Tereza Škvorová a Kamila Ondráčková
(TJ Bohemians Praha, veslování)
4. místo: FbŠ Boheimans – starší žáci A (florbal)
3. místo: SK Slavia Praha – ženy (fotbal)
2. místo: TJ Sokol Vršovice – družstvo žen (judo)
1. místo: Kuželkářský klub Slavia Praha – družstvo žen (kuželky)
SPORTOVNÍ LEGENDA
Václav Karola in memoriam (SK Slavia Praha,
lukostřelba)
Vítězka kategorie juniorek Anna Vágnerová, česká mistryně
v moderní gymnastice při rozhovoru pro televizi.
Půjdete 1. ledna na novoroční
ohňostroj k Vltavě?
Dodavatelem
pražského
novoročního ohňostroje se
stala společnost Ohňostroje Krupička, s.r.o. Rozhodla
o tom koncem listopadu Rada
hl. m. Prahy. Novoroční ohňostroj bude odpálen 1. ledna
2015 v 18.00 hodin z prostoru
Letenských sadů a hlavní město
za něj zaplatí 988.201 korun bez
DPH. Název letošního ohňostroje je Stroj času, a to podle
DOBRÉ MÍSTO K ŽIVOTU
dominanty Letenských sadů,
metronomu „Stroj času“ autora
Vratislava Karla Nováka. Bude
rozdělen do pěti obrazů (Sametová revoluce, Spartakiáda, Kat
a blázen, Kolem světa a zpět,
Blýská se na lepší časy) a jeho
délka činí 10 minut a 15 vteřin.
Odpalování ohňostroje bude
provedeno s maximálním důrazem na ochranu zvířat i ptactva
v okolí místa odpalu.
BĚL
Starostka Radmila Kleslová nejenže pogratulovala vítězům, ale i slíbila podporovat sportovce i kluby
v jejich činnosti.
Všechna tři medailová místa mezi týmy obsadily ženy: bronzové fotbalistky Slavie, stříbrné (na snímku) judistky ze Sokola a nejvíce hlasů získaly
FOTO: JAN BĚLOHUBÝ
kuželkářky Slavie.
Zimní opatření pro osoby bez přístřeší v celém hlavním městě
kromě sociální pomoci zahrne i navýšení revizorů v MHD
Celopražské zimní opatření pro
lidi bez domova v Praze jsou připravena. Ta hlavní jsou realizována od začátku prosince do 31.
března 2015, přičemž středisko
pomoci v Praze 3 je otevřeno
již od 15. listopadu. Předběžný
odhad nákladů na zimní opatření
je 13 milionů Kč. Podle sdělení
pražského magistrátu opatření pro zimní období 2014/2015
v oblasti bezdomovectví na území
hlavního města vycházejí z velmi
dobrých loňských zkušeností.
Jedná se o koordinovaný provázaný celek opatření participujících
subjektů – Dopravní podnik hlavního města Prahy, Městská policie, organizace poskytující služby
pro bezdomovce, která budou
eliminovat negativní jevy spojované s bezdomovectvím a zároveň nastaví systém služeb. Podle
informace magistrátu systém slu-
žeb díky nárůstu kapacit snižuje
rizikové situace, kdy jsou osoby
bez přístřeší ohroženy na životě
nebo zdraví z důvodu teplotních
rozdílů v zimním období.
Konkrétně se jedná o:
• Navýšení lůžkových kapacit
v zimních noclehárnách. Opět
budou v provozu noclehárny
v Praze 3 a Praze 9. Nově bude
otevřena noclehárna v Praze 4.
Pro mimořádné situace je připra-
•
•
•
•
vena též noclehárna v Praze 10,
případně i stany v Praze 2
Prodloužení provozní doby
v nízkoprahových denních
centrech (Praha 2, 7 a 8)
Posílení mobilních terénních
programů v nočním období
Centrální dispečink koordinující práci a péči o bezdomovce
Navýšení kapacit revizorů
v Dopravním podniku hl. m.
Prahy.
BĚL
ON-LINE NOVINY – WWW.NASEPRAHA10.CZ
PRAHA 10 | ČÍSLO 12 | 2014
INZERCE
H L A V N Í
4
P A R T N E R
Vánoční
dárkové poukazy
DO DIVADLA KALICH
KALICH V PROD
PRODEJI!
DEJI!
SC-340046/16
NadÇlujte svým blízkým pod stromeÉek dárkové poukazy,
které potÇší i pobaví! Zakoupíte je v divadelní pokladnÇ
nebo jednoduše a bez front na www.divadlokalich.cz
NEJLEPŠÍ
J
DÁREK JJE SKV´LÁ ZÁBAVA!
Spolehněte se na tým
nejzkušenějších makléřů RE/MAX
Přijmeme nové kolegy
Vinohradská 2396/184, Praha 3
www.remaxace.cz
SC-340387/04
VOLEJTE - 226 88 66 77
1999
14
– 20
IMM media
R
R
SC-341501/47
Prodáváme
a pronajímáme
nejvíce bytů a domů
v Praze 10
7. patro
BLÍZKO
DO PRÁCE
I DO PŘÍRODY
STAVBA ZAHÁJENA V 05/2014
DOKONČENÍ BUDOV J, K, L 12/2015
Nové byty blízko Hostivařské přehrady
Závěrečná etapa projektu
celkem 231 bytů 1+kk – 4+kk
DOKONČENÍ BUDOV M, N 10/2016
[email protected] | mobil: 602 226 156
SC-340929/01
www.slunecnyvrsek.cz
PRAHA 10 | ČÍSLO 12 | 2014
INZERCE
SKŘÍNĚ
KATRIN
KOUPÍM starý nábytek
dřevěný a z chromových
trubek, i poškozený do
roku 1970. Dále obrazy, šavle,
hodiny, housle, atd. Platba
ihned, vlastní odvoz
VES TAVĚNÉ SKŘÍNĚ / LOŽNICE / OBÝVACÍ
POKO JE / KANCELÁŘSKÝ NÁBY TEK
www.skrinekatrin.cz
tel. č. : 775 906 596, p. Šmaha,
e-mail: [email protected]
Návrhy a kalkulace:
777 816 667, 241 409 782
Zaměření a montáže: 774 460 202
Renáta Čížková
renata.cizkova@
ceskydomov.cz
telefon:
777 114 473
SC-341310/03
SC-332400/68
SC-340857/07
SC-340606/03
V HORKÁCH 1405/15 NUSLE
140 00 – PRAHA 4
Inzerce
v Praze 10
SC-341784/05
5
www.ceskydomov.cz
SC-341870/01
Bohat˘
B
h ˘ kaÏdoden
k d d ní program.
Zahraniãní i domácí interpreti, divadelní
pfiedstavení, bohat˘ dûtsk˘ program,
hudební vystoupení a mnoho dal‰ího.
Nadûlte si zábavy, kolik jen unesete.
Provozovna:
Telefon:
e-mail:
1N!+
Staromûstské a Václavské námûstí
Old Town & Wenceslas Square
V Korytech 179, 100 00 Praha 10 – Strašnice
739 682 589, 274 781 213
[email protected] www.papkovpraha.cz
AKČNÍ CENY!!!
Provádíme:
- vyklízení sklep, byt a nebytových prostor
- odvoz a odstranní objemných odpad
partnefii /
SC-332481/02
mediální partnefii /
SC- 340350/12
hl. med. partner /
Dále nabízíme:
- výkup druhotných surovin – papír, plasty, kovy
- skartace papíru
- doprava
- pronájem velkoobjemových kontejner
- pronájem lis a dalších nádob
EL
I
DAN
5 Ć#Ć
1
0
2
. Ć )0ĉZ W
9
.
2
1 ,ßĉ' ! , ã
' ! ,$
Æ
WWW.LANDA2015.CZ
Turné k příležitosti 70. výročí
osvobození a ukončení 2. světové války
EUROPEAN TOUR 2015
Do 24. 12. ke vs
tupenkám
DÁ R E K Z DA R
UP OM ÍN KO VÉ
WWW
W.ALEXA
A NDROV
VCI.CZ
509-14_FIN_kampan_ZIMA__inz_PRAHA-10_138x203mm_12-12-2014.indd 1
12.11.2014 11:49:48
FO TO AL BU M
MA
v ce ně 10 0 Kč
SC-341450/56
SC-341599/07
17. 10. 2015 PRAHA TIPSPORT ARENA
PRAHA 10 | ČÍSLO 12 | 2014
SPORT/KULTURA
Brichta při Rockových Vánocích
opět rozezvučí dřevěnou Barču
Rocker Aleš Brichta pravidelně o Vánocích rozeznívá dřevěnou stavbu KB Barikádníků.
Pětapadesátiletý rocker, lídr dřívějších kapel Arakain (od roku
1982, v Arakainu vlastně jako
mladinká zpěvačka v polovině
osmdesátých let začínala i tehdy
rocková Lucie Bílá) či od roku
1994 na sólové dráze a později
i jako muzikálový Pilát v Jesus
Christ Superstar a později
s vlastním AB Bandem, přijede na Barču s AB Projektem.
Rockové Vánoce se uskuteční
22. prosince od 18 hodin. Oficiální název akce je ROCKOVÉ
VÁNOCE NA BARČE – Aleš
Brichta a jeho hosté. Bigbít se
do KD Barikádníků vrátí ještě
v lednu. 17. ledna od 17 hodin
zde bude probíhat akce Rockový
festival. Na něm vystoupí Karel
Kahovec a George & Beatovens,
Viktor Sodoma, Frankie, Vrať se
do hrobu.
BĚL
Hokejovou Slavii po sérii proher povede trenér juniorů Novák
Dne 7. prosince byl představen nový trenér hokejové Slavie.
Je jím na dva další zápasy Petr Novák, kouč sešívané juniorky
bude na střídačce stát společně s Josefem Beránkem. Slavia
prohlála šest zápasů v řadě a inkasovala v nich neuvěřitelných
35 gólů. Ve 14 klubů extraligy je vršovický lední hokej v tabulce poslední.
Ač A tým mužů hraje své
domácí zápasy v O2 aréně,
domovským stadionem HC Slavia je hokejový stadion Eden,
kde také hrají své domácí zápasy
ženy a mládežnické týmy. Vršovická Slavia se potýká s velkou
výkonnostní krizí – po pátečním
zápase v Olomouci byli odvoláni
od A-týmu Slavie trenéři Ladislav Lubina a Josef Beránek.
„Nová trenérská dvojice byla
ustanovena prozatím na následující dva zápasy do reprezentační přestávky, pak se uvidí,“
uvádí majitel klubu Vladimír
FOTO HC SLAVIA
Pitter. „Vzhledem k tomu, že se
nechci unáhlit a chci pro Slavii vybrat trenéra, který bude
schopen zvládnout daný cíl,
Roztočit foukáním větrník je pro většinu z lidí hračka, pro
nemocné cystickou fibrózou však mnohdy nepřekonatelná
překážka. Tato věta zaujala žáky ZŠ Brigádníků natolik, že se
rozhodli zapojit do celorepublikové akce Větrníkový den.
akce škola zaslala do Klubu
nemocných cystickou fibrózou,
který takto nemocným lidem
pomáhá a každoročně pořádá
i tuto školní soutěž o nejlepší
větrníkovou instalaci. „Děkujeme našim žákům, že se pro tuto
akci nadchli, s vervou se pustili
do výroby větrníků, vyzdobili školu, a tím vším podpořili
správnou věc,“ dodává.
FOTO ZŠ BARIKÁDNÍKŮ
KRÁTCE
Otevírací doba Trmalovy vily. Od října je vila otevřena veřejnosti
pro rok 2014: ÚT-PÁ: 11:00, 14:00 a 16:00 hodin s průvodcem (bez
průvodce 11-16). VÝSTAVA: „Podstávkový dům v údolí Ploučnice
v Ústeckém kraji“ potrvá do 14. 12. 2014. IX. Salon Jana Kotěry: 18.
12. 2014 – program: 14:30 – položení květin na hrob Jana Kotěry,
16:00 – kometovaná prohlídka Trmalovy vily, 17:00 – slavnostní
vernisáž výstavy „Žáci a spolupracovníci Jana Kotěry“ v Trmalově
vile – výstava potrvá do 11. ledna.
Lednová klasika ve sboru ve Strašnicích
Méďa Tulák: Medvědí kamarádi (Tulák a Bobík) se uprostřed noci
vydají prozkoumat sníh.
Koncert pro seniory v Husově sboru
Pozvání na již tradiční vánoční koncert, který se koná 17. prosince v 15.30 v Husově sboru, v hlavním sále kostela Moskevská 34,
za Svaz důchodců České republiky, OS Praha 10, zve všechny seniory Milena Polenová a Iva Štěpánková. Kostel je temperován.
Cvičení maminek s dětmi v Malešicích
Pořádá: Farní sbor ČCE v Praze 10 – Strašnicích, Kralická 4, tel.:
274 811 226, e-mail: [email protected] Začátky jsou v 17
hodin. Na programu bude 11. ledna Jiří Vodička, housle (Bach,
Ysaye, Kreisler, Paganini, Haas), 18. ledna Josef Coufal, varhany,
a Jiří Pohnán, trubka (Purcel, Charpentier, Clarke, Vejvanovský,
Bach, Händel, Alain, Fauré), a 25. ledna Michaela Kapustová,
mezzosoprán, Radomír Melmuka, klavír, a Helena Melmuková,
klavír (Dvořák, Smetana, Brahms, Chopin, Trojan, Rubinstein,
Rachmaninov, Saint-Saëns, Rossini, Verdi). Vstupné je dobrovolné.
Dům čtení v Ruské zakončí Rok
v pohybu dokumentem o bibliobusu
Pamatujete, jak jezdily pojízdné knihovny za normalizace? Pokud
ne, připomene to zajímavý dokument dne 11. prosince 18:00 Bibliobusy: jak jezdily v normalizaci. Je zároveň i rozloučením s Rokem
v pohybu Městské knihovny v Praze. První a poslední veřejná projekce krátkého dokumentu Pojízdná knihovna z roku 1973 z archivu
České televize. Bibliobus personifikuje Vlastimil Brodský. Vánoční
pojízdné překvapení. Pro děti zde proběhne 19. prosince ve 14:00
FOTO DANIELA HAVLÍČKOVÁ
Zima je v plném proudu a na delší pobyt venku s dětmi to moc
není… S těmi nejmenšími se lze ale protáhnout a pohrát v tělocvičně TJ Malešice, Rektorská 9. Cvičení probíhá každou středu
9:00–11:00 a je určeno pro děti staré 1,5–3 roky. Jeho součástí je
opičí dráha, zpívaní písniček, pohybové říkanky, malá výtvarná
tvoření a závěrečné závody na odrážedlech. Cvičení vede Daniela
Havlíčková ([email protected]).
KULTRUNÍ ZAŘÍZENÍ V PRAZE 10
(Pouze vybrané akce. Kompletní program na www a tel. pořadatelů.)
e-mail: [email protected], internet:
CENTRUM MANA
www.oldstars.cz
Moskevská 34/967 (vstup ze
program na webu provozovatele
Sportovní), tel.: 731 100 059
e-mail: [email protected],
DŮM ČTENÍ
www.centrummana.cz
Ruská 192, tel.: 272 736 457,
19. prosince
e-mail: [email protected], www.mlp.cz
18:00 Příběh zvonů – komponovaný večer
DIVADLO MIRIAM
Ke Strašnické 10, e-mail: [email protected]
cz, internet: www.divadlomaj.cz
18. ledna
15:00 Mňau!
DIVADLO HAROLD
Charkovská 385/15, tel.: 606 865 237
19. prosince
14:00 Méďa Tulák
GALERIE DESET
Čechovo nám. – Moskevská 57,
tel.: 233 355 201,
e-mail: [email protected],
www.galeriedeset.cz
většinu hráčů znám, vím, co by
měli umět a co od nich očekávat.
Tým má na to, aby se posunul
v tabulce výš, a já věřím, že se
nám to povede nastartovat hned
proti Plzni,“ říká nový kouč.
Petr Novák, bratr obránce Jana
Nováka, nadále zůstává i trenérem juniorů.
RED
FOTO JANA DVOŘANOVÁ
ZŠ BRIGÁDNÍKŮ - FOTO: JAN BĚLOHUBÝ
Akce v Trmalově vile v prosinci
jsem rád, že jsem mohl sáhnout
do vlastních řad a Petr Novák mi
na tuto nabídku kývnul. Věřím,
že tato změna povede k tomu,
že už úterní zápas dotáhneme
do vítězného konce,“ dodává
Pitter. Pro Nováka je plus, že
slávistické prostředí dobře zná.
„Je to pro mě výhoda, naprostou
Sportovci přivezli ze speciální
olympiády i zlato z plavání
Větrníkový den v základní škole Brigádníků
Den proběhl 21. listopadu
při příležitosti Evropského dne
pro cystickou fibrózu. Cílem
této akce bylo zvýšit povědomí o tomto závažném a nevyléčitelném onemocnění. „Proto
žáci vytvořili množství nejrůznějších větrníků, které spolu
s informacemi o cystické fibróze instalovali u vchodu školy,“
říká zástupkyně ředitele Vlasta
Pavluchová. Fotografie z celé
6
do 20. prosince
Erotika v umění – výstava
INGARDEN
Nad Primaskou 292/45,
tel.: 603 485 193,
e-mail: [email protected],
internet: www.ingarden.cz
Stálá prodejní expozice kresleného humoru
a knížek Pavla Kantorka
KD BARIKÁDNÍKŮ
Saratovská 20, tel.: 274 770 789,
e-mail: [email protected],
www.kulturnidumbarikadniku.com
17. prosince
20:00 County bál
31. prosince
20:00 Silvestr na Barče s Hvězdným prachem
Reportér zachytil foto sportovců z letiště při návratu ze Speciální
olympiády v Antverpách. Ta proběhla letos na podzim. Výpravu
šesti plavců vedla Jana Boubínová, která je trenérkou a ředitelkou
Plavecké školy na Slavii v Edenu, a paní Dědková. Všichni krásně
reprezentovali Českou republiku i Prahu 10. Plavci domů přivezli
dokonce celých 9 medailí. Plavkyně Pavla Dvořanová z Prahy 10
vybojovala zlato na 25 m prsa. Úspěšní byli i reprezentanti stolního
tenisu, atletiky a bocce.
RED
Praha 10 byla oceněna v soutěži
The Best 2014 – MasterCard
Třetím místem s projektem
Kontrolní činnost v 21. století
– efektivně, rychle, profesionálně, se může od listopadu pyšnit
Úřad městské části Praha 10.
Soutěže se zúčastnilo 32 projektů v 5 kategoriích. „Velmi si
práce zaměstnanců vážím, stejně jako faktu, že si její vzrůstající kvality opakovaně všímají
nejen odborné poroty soutěží, ale především návštěvníci
úřadu,“ uvedl tajemník úřadu
Martin Slavík. „Živnostenský
odbor vylepšujeme již řadu let,
aby živnostníci a podnikatelé
měli pro efektivní styk s úředníky adekvátní prostředí.“
Projekt Kontrolní činnost v 21.
století – efektivně, rychle, profesionálně zpracoval a používá
živnostenský odbor Prahy 10.
Jeho předností je rychlé a kvalitní zajištění kontroly na místě
u podnikatele, mj. možnost tisku
kvalitního protokolu nebo přímá
kontrola lihovin v provozovně.
Kontrolní pracovník může dále
poskytnout kontrolované osobě
informaci týkající se živnostenského rejstříku nebo podat kvalifikovanou radu týkající se živnostenského podnikání. Na vyhlašování výsledků The Best 2014
– MasterCard v Obecním domě
ocenění za třetí místo v kategorii
Projekty měst a městských částí
převzali vedoucí živnostenského odboru Věra Nachlingerová
a manažer kvality odboru kontroly a komunikace Josef Neklan.
Praha 10 získala ocenění za projekt s názvem Kontrolní činnost
v 21. století – efektivně, rychle,
profesionálně. „Tento projekt
a jeho ocenění není prvním oceněním živnostenského odboru
za poslední roky, ale jakýmsi pokračováním postupného
vylepšování jeho služeb,“ říká
tajemník Slavík. V roce 2010 byly
zprovozněny zrekonstruované
prostory odboru včetně nového
informačního systému včetně
možnosti objednání pomocí SMS
zpráv či pomocí webu. V roce
2011 byly rozšířeny služby pro
podnikatele, a to on-line komunikace pomocí videokamery
a chatu. Za tuto aktivitu získal
živnostenský odbor ve stejné soutěži 1. místo v kategorii Projekty
obcí. Dalším úspěchem živnostenského odboru bylo v roce 2012
3. místo v soutěži Město pro byznys, v hodnocení Přístupu veřejné správy získal 1. místo, soutěž
pořádal časopis Ekonom.
RED
STRAŠNICKÉ DIVADLO
ul. Solidarity 1986, tel.: 274 815 296,
e-mail: [email protected]
cz, www.strasnickedivadlo.cz
14. prosince
15:00 O Rybaně a mořské duši
TOULCŮV DVŮR
Kubatova 32/1, tel.: 272 660 500
e-mail: [email protected],
www.toulcuvdvur.cz
20. prosince až 1. ledna
od 13:00 do 17:00 Vánoční výstava betlémů
ve stájích
program na webu provozovatele
FOTO ARCHIV REDAKCE
ÚMČ PRAHA 10 – WWW.PRAHA10.CZ – WWW.FACEBOOK.COM/PRAHA10 – WWW.TWITTER.COM/PRAHA_10
PRAHA 10
7
PRAHA 10 | ČÍSLO 12 | 2014
RADNICE
Chcete si od úřadu pronajmout nebytový prostor?
veřejná nabídka na uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor, které se nacházejí v bytových domech určených do prodeje od 1. 12. 2014 do 12. 1. 2015
Číslo NP
Podlaží
NP
Plocha m2
Minimální sazba
za 1 m2/rok
Záběhlická 1749/39, Datum a čas prohlídky: 04.12.2014 (14:30 hod. - 15:00 hod.); 11.12.2014 (14:30 hod. - 15:00 hod.)
501
1.PP
65,30
600
sklad
Vršovická 699/74, Datum a čas prohlídky: 04.12.2014 (14:00 hod.- 14:30 hod.); 09.12.2014 (14:00 hod. - 14:30 hod.)
502
1.NP
38,00
1 350
vzorkovna truhlářských výrobků
Nad Vršovskou horou 981/3, Datum a čas prohlídky: 09.12.2014 (13:00 hod. - 13:30 hod.); 11.12.2014 (14:00 hod. - 14:30 hod.)
501
1.PP
55,24
800
dílna
Ruská 1230/154, Datum a čas prohlídky: 04.12.2014 (10:00 hod. - 10:30 hod.);18.12.2014 (10:00 hod. - 10:30 hod.)
501
1.NP
269,00
1 013
restaurace
V Olšinách 1069/15, Datum a čas prohlídky: 04.12.2014 (10:45 hod. - 11:15 hod.);18.12.2014 (10:45 hod. - 11:15hod.)
501
1.PP
28,00
1 000
dílna
Révová 1077/18, Datum a čas prohlídky: 09.12.2014 (11:45 hod. - 12:15 hod.);19.12.2014 (10:30 hod. - 11:00 hod.)
102
1.PP
57,47
800
ateliér
Révová 1077/18, Datum a čas prohlídky: 09.12.2014 (11:45 hod. - 12:15 hod.);19.12.2014 (10:30 hod. - 11:00 hod.)
103
4.NP
7,00
800
sklad
Minská 773/8, Datum a čas prohlídky: 04.12.2014 (12:15 hod. - 12:45 hod.); 18.12.2014 (10:15 hod. - 10:45 hod.)
501
1.PP
45,00
300
sklad
Na Míčánkách 481/5, Datum a čas prohlídky: 04.12.2014 (11:30 hod. - 12:00 hod.); 18.12.2014 (11:00 hod. - 11:30 hod.)
502
1.PP
12,00
800
sklad
Na Míčánkách 481/5, Datum a čas prohlídky: 04.12.2014 (11:30 hod. - 12:00 hod.); 18.12.2014 (11:00 hod. - 11:30 hod.)
504
1.NP
50,60
1 350
kancelář
Voroněžská 373/13, Datum a čas prohlídky: 02.12.2014 (9:30 hod. - 10:00 hod.); 16.12.2014 (9:30 hod. - 10:00 hod.)
101
1.NP
80,18
1 000
ubytovna
Voroněžská 373/13, Datum a čas prohlídky: 02.12.2014 (9:30 hod. - 10:00 hod.); 16.12.2014 (9:30 hod. - 10:00 hod.)
103
1.NP
21,96
400
sklad
Charkovská 428/21, Datum a čas prohlídky: 02.12.2014 (10:00 hod. - 10:30 hod.); 16.12.2014 (10:00 hod. - 10:30 hod.)
501
1.PP
18,75
1 000
dílna
Holandská 359/34, Datum a čas prohlídky: 09.12.2014 (10:15 hod. - 10:45 hod.); 17.12.2014 (9:30 hod. - 10:00 hod.)
101
1.NP
77,27
1 350
prodejna
Smolenská 42/29, Datum a čas prohlídky: 09.12.2014 (9:30 hod. - 10:00 hod.); 18.12.2014 (9:30 hod. - 10:00 hod.)
504
1.2.3.NP
23,95; 11,93; 1,32
1 350; 1 000; 400
Smolenská 42/29, Datum a čas prohlídky: 09.12.2014 (9:30 hod. - 10:00 hod.); 18.12.2014 (9:30 hod. - 10:00 hod.)
512
1.2.3.NP
15,63; 11,93; 2,69
1 350; 1 000; 400
Smolenská 42/29, Datum a čas prohlídky: 09.12.2014 (9:30 hod. - 10:00 hod.); 18.12.2014 (9:30 hod. - 10:00 hod.)
515
1.2.3.NP
20,05; 11,93; 1,32
1 350; 1 000; 400
Smolenská 42/29, Datum a čas prohlídky: 09.12.2014 (9:30 hod. - 10:00 hod.); 18.12.2014 (9:30 hod. - 10:00 hod.)
517
1.2.3.NP
39,29; 11,93; 1,32
1 350; 1 000; 400
Konopišťská 1056/9, Datum a čas prohlídky: 02.12.2014 (11:15 hod. – 11:45 hod.); 18.12.2014 (11:45 hod. - 12:15 hod.)
500
1.PP
35,00
800
Číslo NP
Podlaží
NP
Plocha
m2
Minimální
sazba za
1 m2/rok
K Louži 1312/1, Datum a čas prohlídky: 10.12.2014 (09:30 hod. - 10:00 hod.); 07.01.2015 (09:30 hod. - 10:00 hod.)
501
1.NP; 1.PP
257,10
600
dílna
Sportovní 824/12, Datum a čas prohlídky: 10.12.2014 (10:00 hod. - 10:30 hod.); 07.01.2015 (10:00 hod. - 10:30 hod.)
501
1.PP
36,70
300
uhelna
V Předpolí 1303/1, Datum a čas prohlídky: 16.12.2014 (13:30 hod. - 14:00 hod.); 08.01.2015 (13:00 hod. - 13:30 hod.)
502
1.PP
24,40
750
kancelář
V Předpolí 1304/3, Datum a čas prohlídky: 16.12.2014 (13:30 hod. - 14:00 hod.); 08.01.2015 (13:00 hod. - 13:30 hod.)
502
1.PP
31,00
750
sklad
V Předpolí 1456/15, Datum a čas prohlídky: 16.12.2014 (14:00 hod. - 14:30 hod.); 08.01.2015 (14:00 hod. - 14:30 hod.)
501
1.PP
41,94
750
byt (vyřaz. byt. jednotka), (nelze jako sklad)
Průběžná 1803/53, Datum a čas prohlídky: 09.12.2014 (14.35 hod. - 15:05 hod.); 06.01.2015 (14:35 hod. - 15:05 hod.)
502
1.NP; 1.PP
282,60; 159,88
1 350; 400
Průběžná 1840/21, Datum a čas prohlídky: 09.12.2014 (14:00 hod. - 14:30 hod.); 06.01.2015 (14:00 hod. -14:30 hod.)
502
1.PP
19,80
600
Adresa NP
Kolaudace / Pozn.
Období kolem Vánoc je logicky časem, ve kterém s ohledem na předvánoční úklid či
po pořízení dárků a nákupů
míváme zvýšený zájem
o odkládání nejrůznějších
elektrických spotřebičů a starého elektra obecně, šatstva
nebo objemného odpadu.
Kam, kdy a jak s ním naložit
v Praze 10?
ordinace, sklad, společná část domu
/ lze pouze jako ordinace
ordinace, sklad, společná část domu
/ lze pouze jako ordinace
ordinace, sklad, společná část domu
/ lze pouze jako ordinace
ordinace, sklad, společná část domu
/ lze pouze jako ordinace
sklad
veřejná nabídka na uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor od 3. 12. 2014 do 12. 1. 2015
Adresa NP
Kolaudace / Pozn.
prodejna; zázemí
502
1.PP
33,00
750
sklad
Na Hroudě 1314/14, Datum a čas prohlídky: 04.12.2014 (10:30 hod. - 11:00 hod.); 11.12.2014 (10:30 hod. - 11:00 hod.)
501
1.PP
48,10
750
sklad
Na Hroudě1320/6, Datum a čas prohlídky: 04.12.2014 (10:30 hod. - 11:00 hod.); 11.12.2014 (10:30 hod. - 11:00 hod.)
501
1.PP
33,90
600
ateliér
Záběhlická 158/67, Datum a čas prohlídky: 04.12.2014 (14:00 hod. - 14:30 hod.); 11.12.2014 (14:00 hod. - 14:30 hod.)
502
1.NP
30,00
1 013
prodejna, sklad
Ukrajinská 811/17, Datum a čas prohlídky: 04.12.2014 (12:00 hod. - 12:30 hod.); 11.12.2014 (12:00 hod. - 12,30 hod.)
501
1.PP
51,62
1 000
byt (vyřaz. byt. jednotka)
Na Louži 1306/19, Datum a čas prohlídky: 10.12.2014 (09:30 hod. - 10:00 hod.); 07.01.2015 (09:30 hod. - 10:00 hod.)
505
1.NP
94,00
1 350
prodejna
Útulná 2025/8, Datum a čas prohlídky: 09.12.2014 (10:45hod. - 11:15 hod.);18.12.2014 (10:45hod. - 11:15 hod.)
101
1.PP
12,92
300
sklad
Chotutická 494/8, Datum a čas prohlídky: 09.12.2014 (10:45hod. - 11:15 hod.);18.12.2014 (10:45hod. - 11:15 hod.)
500
1.PP
17,00
300
sklad
Chotutická 495/10, Datum a čas prohlídky: 09.12.2014 (10:45hod. - 11:15 hod.);18.12.2014 (10:45hod. - 11:15 hod.)
500
1.PP
17,00
300
sklad
Chotutická 495/10, Datum a čas prohlídky: 09.12.2014 (10:45hod. - 11:15 hod.);18.12.2014 (10:45hod. - 11:15 hod.)
501
1.PP
17,59
300
sklad
Chotutická 496/12, Datum a čas prohlídky: 09.12.2014 (10:45hod. - 11:15 hod.);18.12.2014 (10:45hod. - 11:15 hod.)
500
1.PP
14,00
300
sklad
Černická 1780/6, Datum a čas prohlídky: 04.12.2014 (10:00 hod. - 10:30 hod.);16.12.2014 (10:00 hod. - 10:30 hod.)
101
1.PP
8,00
600
ateliér
Jakutská 854/12, Datum a čas prohlídky:10.12.2014 (10:00 hod. - 10:30 hod.);19.12.2014 (12:00 hod. - 12:30 hod.)
502
2.PP
31,90
750
sklad
Norská 603/16, Datum a čas prohlídky: 09.12.2014 (10:30 hod. - 11:00 hod.); 08.01.2015 (10:30 hod. - 11:00 hod.)
101
1.NP
140,24
1 250
restaurace
Norská 603/16, Datum a čas prohlídky: 09.12.2014 (10:30 hod. - 11:00 hod.); 08.01.2015 (10:30 hod. - 11:00 hod.)
102
1.NP
70,19
1 000
sklad
Charkovská 353/13, Datum a čas prohlídky: 02.12.2014 (10:00 hod. - 10:30 hod.); 16.12.2014 (10:00 hod. - 10:30 hod.)
501
1.NP
46,12
800
ateliér
DOBRÉ MÍSTO K ŽIVOTU
Do kontejnerů pro textil lze
dát i obuv, povlečení či utěrky
Na území městské části lze
již několik let využívat speciální
sběrné nádoby, pořízené radnicí
Prahy 10, které jsou určené pro
sběr starého či nepotřebného
textilu. Do nádob je možné vkládat oblečení, ale stejně tak obuv,
textilní hračky, ložní prádlo,
utěrky nebo přikrývky.
Vývoz nádob zajišťuje po
domluvě občanské sdružení Diakonie Broumov. Tato organizace ve Vršovicích již dlouhodobě
provozuje sběrné středisko, kam
lze vysloužilé oblečení, ale i jiné
potřeby do domácnosti předávat.
Diakonie se věnuje práci s lidmi,
kteří se z různých důvodů ocitli v
krizových situacích, a jedná se o
občany hůře umístitelné na trhu
práce, např. pro mentální onemocnění, dlouhodobě nezaměstnané, lidi bez domova nebo ty,
kteří ukončili léčbu ze závislosti.
Tito lidé jsou, mimo jiné, zapojováni i do pracovní činnosti ve prospěch organizace, např. formou
pomoci při třídění sbíraného textilu nebo vývozu sběrných nádob.
A jak celý systém sběru textilu funguje? Několikrát do týdne
jsou nádoby vyprazdňovány. Svoz
zajišťují v rámci pracovní terapie
vyškolení zaměstnanci Diakonie.
Sesbíraný textil je odvezen na třídicí linku, kde dojde k jeho roztřídění na kusy ještě nositelné, které
jsou využívány v rámci sociálních
programů, a kusy již nepoužitelné. Ty odebírají odpadové společnosti, které se věnují recyklaci
textilu. Výtěžek z recyklace je opět
využíván při činnosti Diakonie.
sklad
Na Hroudě 521/8, Datum a čas prohlídky: 04.12.2014 (10:30 hod. - 11:00 hod.); 11.12.2014 (10:30 hod. - 11:00 hod.)
Veškeré informace a podrobnosti naleznete na radničním webu www.praha10.cz v zarážce Bydlení (v zelené liště).
Vánoční úklidy:
Kam se starým
elektrem nebo
šatstvem nebo
objemným
odpadem?
Kde lze nádoby v Praze 10
najít?
• ul. Topolová a Jabloňová,
zastávka BUS Centrum
Zahradní Město • ul. V Olšinách, prostranství u
metra Strašnická • ul. Kubánské náměstí x Vršovická, u telefonních automatů • ul. Černokostelecká x Tuklatská, před prodejnou Albert • ul. Počernická x Limuzská,
před objektem Oása • ul. Rubensova, prostranství
obchodního střediska na
Skalce
• ul. Taškentská, před sběrným
střediskem Diakonie Broumov (zde je v provozu sběrné
středisko Diakonie, kam lze
oblečení, ale i jiné domácí
potřeby donést) • ul. V Olšinách, parkoviště u
Billy • ul. Srbínská, spojka na ul.
Průběžná, vedle nádob tříděného sběru • ul. U Hráze, křížení s ul. Na
Hroudě, vedle nádob tříděného sběru
• ul. Jabloňová, proti č. o. 3, u
nádob na směsný odpad • ul. Ostružinová, před domem
č. o. 11, u nádob na tříděný
odpad • ul. Oblouková, vnitroblok
mezi č. 6 a 8
• ul. Teplárenská, sběrný dvůr
ON-LINE NOVINY – WWW.NASEPRAHA10.CZ
PRAHA 10 | ČÍSLO 12 | 2014
SERVIS
Velkoobjemové kontejnery
Dárky pro útulek lze přinést k psímu stromku
Termín přistavení na leden nebyl ještě v době uzávěrky znám. Prostředky na tuto službu přiděluje magistrát hlavního města Prahy.
Aktuální rozpis (až bude znám) najdete buď na radničním webu
nebo na online novinách Praha 10.
Objemné složky domácích odpadů lze předávat také ve sběrných
dvorech. Tato služba je pro občany s trvalým pobytem na území
města bezplatná. Více informací o sběrných dvorech je ve složce
„životní prostředí“ pod odkazem „Městská část“ v hlavním menu.
Ve sběrných dvorech je možné si domluvit zajištění odvozu odpadu.
Cena této nadstandardní služby je stanovena za naložení (rozhoduje
množství odpadu) a za ujeté kilometry. Odvézt je možné veškerý
odpad, který lze odevzdat v jakémkoliv sběrném dvoře hlavního
města Prahy.
Objemné domácí odpady je možné předávat také ve sběrných
dvorech hlavního města Prahy, např:
• ulice Teplárenská, Malešice (cca 300 metrů od ul. Průmyslová)
• ulice Perucká, Vinohrady (cca 200 metrů od Vršovické)
• ulice Zakrytá, Záběhlice (ve slepé části ulice)
• ulice Malešická 74, Žižkov (mezi ul. Na Vackově a Na Mokřině)
Jako v předchozích letech budou mít psi (i kočky) z Prahy 10,
především ti z Vršovic a Vinohrad, svůj vánoční stromek
v oplocené části Heroldových sadů. Ve středu 17. prosince zde
akce proběhne v době od 14 do 18 hodin. Co můžete přinést?
Pro psy budou pod stromkem připraveny různé pamlsky.
„Nezapomněli jsme ani na majitele psů – pro ně tu budou připraveny osvětové materiály vztahující
se k problematice soužití psů s člověkem ve městě,“ informuje první
místostarosta pro oblast životního prostředí Vladimír Novák
(ČSSD). Bude zde např. aktuální
verze Mapy životního prostředí
Prahy 10, informační materiál vyhotovený radnicí Praha 10
– Desatero zodpovědného pejskaře desítky. „Připravili jsme ale
také úklidové sáčky a pomůcky
pro úklid,“ dodává místostarosta. Ve stejném čase je možné
ke stromku přinést dárek pro psy
(i kočky) žijící v některém z pražských útulků. Vítaným dárkem
jsou psí (resp. kočičí) konzervy,
granule, deky nebo třeba piškoty. Připravený bude i informační
stánek sdružení PESOS, které se
zabývá pomocí opuštěným zvířatům. Akce pořádána MČ Praha 10
ve spolupráci s obecně prospěšnou společností PESOS, o.p.s.
BĚL
CO DO KONTEJNERŮ PATŘÍ
FOTO STUDIO ROMAN
Do kontejnerů je možné vkládat pouze domovní odpad objemného charakteru, např.
starý nábytek, podlahové krytiny, kovové odpady, sanitární keramika, autoskla, zrcadla,
staré sportovní náčiní apod.
Co do kontejnerů nepatří!
Do kontejnerů nepatří nebezpečné odpady, elektrospotřebiče (vč. ledniček, mrazáků,
monitorů, televizorů apod.), pneumatiky, bioodpady a stavební odpad. Kontejnery je
zakázáno používat k odkládání odpadů z podnikatelské činnosti. Odpady není povoleno
odkládat mimo kontejner, ani v případě, kdy je již naplněn.
Kam s vánočním odpadem? Na sběrný dvůr
Kam se specifickým odpadem, elektroodpadem nebo vysloužilým šatstvem, oblečením a dalším textilem, najdete v tomto vydání na str. 7. Sběrný dvůr je místo sloužící
pro odložení a následné vytřídění domovních odpadů jakéhokoliv charakteru.
Sběrné dvory jsou provozovány v rámci
systému komplexního nakládání s komunálním odpadem na území hlavního města
Prahy. „Jistě je dobrou zprávou, že občané
Prahy, fyzické osoby, zde tak mohou své
odpady odkládat zdarma,“ upřesňuje první
místostarosta odpovědný za životní prostředí Vladimír Novák (ČSSD). Je tedy potřeba prokázat totožnost kvůli bydlišti. Využívat dvory mohou i živnostníci, ti ovšem
za poplatek (viz Otázky a odpovědi). Vysloužilá elektrozařízení jsou odebírána v rámci
tzv. zpětného odběru. Zpoplatněn je pouze
odběr pneumatik, a to částkou 25 Kč za kus.
Stavební suť z bytových úprav je možné odevzdat zdarma do množství 1 m³ na osobu
a měsíc. V současné době je na území Prahy
celkem 17 sběrných dvorů.
Občané Prahy 10 mají v optimální dostupnosti tyto sběrné dvory:
• Praha 10 a 14 – ul. Teplárenská 5 (cca 300
m po pravé straně od ul. Průmyslová)
• Praha 2 – Vinohrady, Perucká 2542/10
(cca 200 m po pravé straně od ul. Vršovická)
• Praha 4 – Spořilov, ul. Zakrytá (slepá
část ulice)
• Praha 3 – Žižkov, ul. Malešická (mezi ul.
Na Vackově a Na Mokřině)
•
Provozní doba ve sběrných dvorech:
• Po–Pá: 8,30–18,00 hod. (v době zimního
času je do 17,00 hod.)
• So: 8,30–15,00 hod.
Jaké odpady můžu do sběrného dvora přivést?
Prakticky jakýkoliv odpad, který vám
vznikne při provozu domácnosti – elektrošrot (pračky, televize, sporáky apod.),
8
objemný odpad (nábytek, podlahové krytiny apod.), chladicí zařízení, všechny druhy
nebezpečných odpadů, dřevěný odpad,
kovový odpad, plasty, papír, sklo, odpad
z údržby zeleně (možnost využít také veřejnou kompostárnu v Dřevčické ulici) aj. Jednorázový návoz odpadu je omezen na vjezd
vozidel maximálně do 3,5 t.
Je možné ve sběrném dvoře odevzdat
odpad ze živnostenské činnosti?
Podnikatelské subjekty jsou povinny nakládat se svými odpady v souladu se zákonem
o odpadech. Odkládání odpadu ze živnostenské činnosti ve sběrných dvorech je zpoplatněno podle druhu odpadu a jeho množství.
Lze si objednat odvoz odpadu do sběrného
dvora?
Odvoz odpadu je možné si objednat u provozovatelů sběrných dvorů hl.m.Prahy jako
nadstandardní službu. Odvézt je možné veškerý odpad, který lze odevzdat v jakémkoliv
sběrném dvoře hlavního města Prahy. Cena
je stanovena za naložení (rozhoduje množství odpadu) a za ujeté kilometry.
RED
Sběrné místo na bioodpad
otevře po odstávce v březnu
Pravidelná zimní odstávka provozu stabilního sběrného místa pro sběr bioodpadu
v Praze 10 – Malešicích, v ulici
Dřevčická, probíhá od pondělí
22. prosince 2014 do 27. února
2015. Sběrné místo bioodpadu
slouží občanům pro bezplatné předání domácích odpadů
biologického charakteru (bioodpadu). V době odstávky lze
bioodpady (rovněž bezplatně)
odkládat ve sběrných dvorech
hlavního města, např. v ulici
Teplárenská, Perucká, Malešická či Zakrytá.
RED
inzerce
Nový mobil či tablet pod stromečkem?
Kam se starým a kam s bateriemi?
MELODIE
VÁNOC
Staré, nepotřebné elektrospotřebiče je možné od ledna
roku 2012 odkládat v určených sběrných nádobách. Nádoby
pojmou i baterie a akumulátory, ty lze ovšem vracet na dalších místech včetně prodejen s elektronikou či třeba na úřadu
Prahy 10. Elektro od vás přijmou i mnohé prodejny s elektrem.
Co lze vkládat:
koliv elektrozařízení, které projde
vhozovým otvorem. V nádobě je
speciální schránka, kam lze navíc
vkládat baterie a akumulátory.
Do sběrných nádob lze vložit
běžnou spotřební elektroniku
typu videopřehrávačů, radiopřijímačů, CD přehrávačů, ale také
výpočetní techniku včetně příslušných komponentů, jako jsou myši
nebo klávesnice, telefonní přístroje (klasické i mobilní), kalkulačky, herní zařízení apod. Obecně
je možné do nádoby vložit jaké-
13.12. od 11 do 17 hod. soutěže a bohatý
doprovodný program
Vánoční knihovna
6. 12. od 14 hod. čtení pohádek dětem
Do nádob nepatří:
Velkorozměrové odpady, ale
stejně tak i monitory, televizory
nebo zářivky. Odkládat nelze ani
odpad z podnikatelské činnosti.
Elektrozařízení je možné také
předávat ve sběrných dvorech
MÍSTA PRO SBĚR STARÝCH ELEKTROSPOTŘEBIČŮ Zimní výprodeje
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Povánoční slevy u nás
začínají již 26. 12.!
Topolová x Jabloňová
Vyžlovská x Jevanská
Nad Vodovodem x Cerhenická
Nad Primaskou x Starostrašnická
Chorvatská x Dykova
U Vršovického nádraží x Rostovská
Litevská x Jakutská
Saratovská x Kralická
Dubečská x Pod Strání
Ostružinová x Jahodová
Kodaňská x Žitomírská
Počernická, před ul. Dřevčická
PRAHA 10
•
•
•
•
Magnitogorská x Uzbecká
Vladivostocká x Karpatská
U Hráze x Na Hroudě
Na Vinobraní - parkoviště
proti č. 59
• Tuklatská
x
Vrátkovská
• Sněženková x
Jiřičkové
• V Dolině, proti č. 1c
Měsíčník. Periodický tisk samosprávného územního celku.
V nákladu 75 000 výtisků měsíčně vydává pro městskou část Praha 10 vydavatelství Strategic Consulting, s. r. o. (www.consultants.cz).
Registrační číslo MK ČR E11142. Adresa vydavatelství a kontroly distribuce: Na Poříčí 8, 110 00 Praha 1, tel.: 224 816 821, vydavatel
Jan Čížek (tel.: 777 311 436, e-mail: [email protected]). Noviny jsou součástí celorepublikového projektu Český domov
www.ceskydomov.cz. Grafické zpracování a sazba: Pavel Huml, [email protected] Tisk: Europrint, a.s. Distribuce:
Česká pošta, s. p. – pro občany městské části Praha 10 zdarma.
Adresa redakce: Vršovická 68, 101 38 Praha 10 (budova úřadu MČ Praha 10, objekt C – schránka na vzkazy),
e-mail: [email protected], www.nasepraha10.cz. Návštěvy po domluvě.
V NÁKUPNÍM CENTRU EDEN!
Prostřednictvím tohoto QR
kódu se dostanete
na facebookovou stránku
radnice Prahy 10.
VYDAVATEL
ČASOPISU
JE DRŽITELEM
Kontakty na redakci, inzerci a distribuci
šéfredaktor: Jan Bělohubý
tel.: 603 20 66 33
e-mail: jan.belohuby@
ceskydomov.cz
web: www.nasepraha10.cz
SC-332515/25
Otevřeno každý den
9:00 - 21:00
www.nceden.cz
(kam patří i zmíněné televizory
či zářivky), ale také v obchodech
s elektronikou, kde pro to jsou
určené nádoby. Nádoba pro
odkládání drobných elektroodpadů a baterií je k dispozici i ve
vestibulu budovy B úřadu městské části, ul. Vršovická 68.
Sběr elektrozařízení probíhá
v režimu tzv. zpětného odběru
a je zajišťován prostřednictvím
státem pověřené organizace –
kolektivního systému, v tomto
případě společnosti Asekol.
Všechny nádoby jsou pro usnadnění dostupnosti na stanovištích sběrných nádob na tříděný
odpad.
138x203.indd
1 – WWW.PRAHA10.CZ – WWW.FACEBOOK.COM/PRAHA10 – WWW.TWITTER.COM/PRAHA_10
3.12.14 9:21
ÚMČ
PRAHA 10
stížnosti a podněty
k distribuci: Tomáš Tecl
tel.: 224 816 821
e-mail: [email protected]
inzertní manažerka:
Renáta Čížková
tel.: 777 114 473
nebo 222 980 260
e-mail: renata.cizkova@
ceskydomov.cz
web: www.nasepraha10.cz
Aktuální zpravodajství a dále ceníky, podmínky
inzerce a termíny vydání.
PRAHA 10
Download

Praha 10 - 12/2014