´ˇ
GASTROKALENDAR
Švejk restaurant Plzeň a Nepomuk
gastronomický kalendář
°
SLAVNOSTI VOLU
´ ˇ ´ DNY
& FARMARSKE
°
SLAVNOSTI VOLU
9. – 12. 10. 2014
11. – 21. 9. 2014
Nabídka specialit připravených z produktů farmy v Železném
Újezdě. Vaříme pro vás z brambor ručně vybraných na poli naší
farmy, z masa z volů odchovaných na našich pastvinách, ochutnáte mošt připravený z jablek z našeho sadu.
Zveme Vás na již oblíbenou akci, kdy Vám nabídneme výtečné
lahůdky, připravené z masa našich volů odchovaných na pastvinách Sochorovo rodinné farmy
´
´ HODY 23. – 26. 10. 2014
ˇˇ
ZVERINOVE
v gastronomickém kalendáři má snad každý milovník jídla poznamenáno, že podzim se nese ve znamení zvěřiny. My vás mto co
nejsrdečněji zveme!
SVATOMARTINSKA´
HUSA 7. – 16. 11. 2014
Svatomar nská husa
+ svatomar nská vína
Svatomar nské hody se pořádají u příležitossvátku svatého Mar na 11. listopadu, který tradičně symbolizuje ukončení barevných
podzimních měsíců a doby zrání vína a oznamuje příchod zimy.
CHUTI MONARCHIE
19. – 26. 12. 2014
Vánoce na vídeňském dvoře
V těchto svátečních chvílích ponechte staros s přípravou vánočních hodů na nás. Můžete si u nás rezervovat svátečně prostřené stoly a vychutnat pokrmy a atmosféru Vánoc jako naši císaři.
Švejk restaurant „U Zeleného stromu“, nám. A. Němejce 69, Nepomuk
Tel.: +420 371 580 371, mob.: +420 724 901 871, [email protected], www.hotelnepomuk.cz
Švejk restaurant „U Pětatřicátníků“, Riegrova 12, Plzeň
Tel.: +420 377 970 404, mob.: +420 725 810 258, [email protected], www.svejkplzen.cz
Download

gastrokalendář - Hotel Nepomuk