Download

Harmonogram, priebeh štátnych skúšok na 1. st. štúdia