2015 YILI LABORATUVAR İHTİYAÇ LİSTESİ
S/NO
CİNSİ
MİKTAR
Kartuş
Kartuş
Kartuş
Kartuş
Kartuş
Kartuş
Kartuş
Kartuş
Kartuş
Kartuş
Kartuş
Kartuş
Kartuş
Kartuş
Kartuş
Kartuş
Kartuş
Kartuş
Kartuş
Kartuş
Kartuş
Kartuş
Kartuş
Kartuş
Kartuş
Kartuş
Kartuş
Kartuş
Kartuş
Kartuş
Kartuş
Kartuş
Kartuş
Kartuş
Kartuş
Kartuş
Kartuş
Kartuş
Kartuş
Kartuş
Kartuş
Kartuş
Kartuş
Kartuş
Kartuş
Kartuş
Kartuş
Kartuş
Kartuş
Kartuş
Kartuş
Kartuş
Kartuş
35
15
70
25
15
18
10
5
10
5
30
22
10
30
11
30
15
25
5
17
20
5
10
5
5
20
8
20
31
10
5
25
21
20
7
25
25
5
20
10
6
22
25
5
5
5
15
1
1
1
10
2
11
Test
Test
Test
Test
Test
Test
Test
50
40
150
150
150
70
5420
SUSURLUK
GÖNEN
HAVRAN
AYVALIK
MANYAS SAVAŞTEPE SINDIRGI
ATATÜRK
EDREMİT
İVRİNDİ
DEVLET
DEVLET
DEVLET
DEVLET
DEVLET
DEVLET
DEVLET
DEVLET
DEVLET
DEVLET
HASTANESİ HASTANESİ HASTANESİ HASTANES HASTANESİ HASTANES HASTANESİ HASTANESİ HASTANESİ HASTANES
BANDIRMA
DEVLET
HASTANESİ
BİGADİÇ
DEVLET
HASTANESİ
BURHANİYE
DEVLET
HASTANESİ
ERDEK
GÖĞÜS
DURSUNBE
DEVLET
HAST.HAS Y DEVLET
HASTANESİ
TANESİ
HASTANESİ
BALIKESİR
DEVLET
HASTANESİ
10
10
5
50
10
5
5
BALIKESİR
DEVLET
HASTANESİ
H BLOK
ANTİBİYOGRAM DİSKLERİ (1-53 DAHİL)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
Amikasin Diski 30 mcg
Amoksisilin + Klavulanik asit Diski 20/10mcg
Ampisilin + Sulbaktam Diski 10/10mcg
Ampisilin 10 mcg
Aztreonam Diski 30 mcg
Basitrasin Diski 0,04 Ünite
Sefazolin Diski 30 mcg
Sefiksim Diski 5 mcg
Sefotaksim Diski 30 mcg
Sefoperazon/Sulbaktam Diski
Siprofloksasin Diski 5 mcg
Eritromisin Diski 15 mcg
Ertapenem Diski 10 mcg
Gentamisin Diski 10 mcg
Gentamisin Diski 120 mcg
İmipenem Diski 10 mcg
Klindamisin Diski 2 mcg
Levofloksasin Disk 5mcg
Tigeksilin Diski 15 mcg
Linezolid Disk 30 mcg
Meropenem Disk 10 mcg
Moksifloksasin Diski 5 mcg
Netilmisin Diski (30 mcg)
Novabiosin Diski (5mcg)
Ofloksasin Diski (5mcg)
Oksasilin Diski 1 mcg
Optokin Diski
Piperasilin Diski 100 mcg
Piperasilin/Tazobaktam Diski 100/10 mcg
Rifampisin Diski 5 mcg
Sefalotin Diski 30 mcg
Sefepim Diski 30 mcg
Sefoksitin 30mcg
Seftazidim Diski 30 mcg
Seftazidim/Klavulanik Asit 30/10 mcg
Seftriakson 30 mcg
Sefuroksim 30 mcg
Telitromisin 15 mcg
Teikoplanin Diski 30 mcg
Tetrasiklin Diski 30 mcg
Tobramisin Diski 10 mcg
Trimetoprim/sulfametoksazol Diski 1,25/23,75
Vankomisin Diski 30 mcg
Streptomisin Diski 300 mcg
Norfloksasin Diski 10 mcg
Kinopristin/dalfopristin Diski 15 mcg
Kolistin Diski 10 mcg
X faktör
V faktör
X+V faktör
Nitrofurantoin Diski 300 mcg
Sefotaksim/Klavulonat Diski 10/30 mcg
Penisilin Diski 10 U
E TESTLER ( 54-59 DAHİL)
Penisilin E testi(0.016-256mcg/ml)
Sefriakson E testi(0.002-32mcg/ml)
Flucanazole E-Test
Caspofungin E Test
Voricanazol E Testi
Vankomisin E testi
Anti Hbs Kart Test
10
10
10
5
5
10
5
5
5
5
5
5
10
5
1
2
10
5
10
10
10
10
5
10
5
5
1
5
2
10
10
10
10
10
5
5
10
10
2
10
10
5
10
10
5
5
5
10
2
5
10
1
5
5
1
10
15
10
5
5
10
10
2
10
10
5
15
1
5
5
5
10
10
10
10
5
5
5
1
1
1
5
2
10
1
2
5
5
5
5
5
10
5
5
5
5
10
10
5
10
10
5
5
5
5
1
10
10
100
100
100
30
500
5
5
5
5
5
40
30
50
50
50
40
20
1000
500
3400
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
Anti HCV Kart Test
VDRL (Sfiliz) Kart Test
Gaitada Gizli Kan Kart Test
Gebelik Kart Test
HBsAg Kart Test
HIV Kart Test
Eküvyon Çubuğu
Kapaklı Jelsiz Steril Eküvyon Çubuğu
Eküvyonlu Taşıma Besiyeri (Carry-Blair)
Eküvyonlu Taşıma Besiyeri (Stuart)
Tüberküloz Dekontaminasyon Konsantrasyon
Balgam Kabı (Steril )
Bile Esculine besiyeri (Tek Kullanımlık)
Kanlı Agar (Tek Kullanımlık)
Çikolata Besiyeri (Tek Kullanımlık)
EMB Besiyeri (Tek Kullanımlık))
Kanlı/EMB Besiyeri Bölmeli (Tek
Mueller Hinton Besiyeri (Tek Kullanımlık)
Saboraud Dextrose Agar (Tek Kullanımlık)
Salmonella-Shigella Besiyeri (Tek
Selenit Besiyeri
TSI (üç şekerli) Besiyeri (Tek Kullanımlık)
Üreli Besiyeri (Tek Kullanımlık)
Haemophilus Besiyeri (Tek Kullanımlık)
Kromogen Besiyeri
Sitratlı Besiyeri
Saboraud Dextrose Agar (Toz)
Macconkey Toz Besiyeri (500 gr)
Eosin Metilen Blue Agar (Toz)
TSI (üç şekerli) Besiyeri (Toz)
Mueller Hinton Agar (Toz)
Salmonella-Shigella Agar (Toz)
Patates Dextroz Agar Toz
Dermasel Agar Base+ Dermasel Selectire
Suplement Toz + Suplement
Mannitol Salt Agar (Toz)
Üre Agar (Toz)
ARB Boya Seti
Aseton
Asetik Asit
Wright Boyası
EA 50 Papanicolau Boyası
Eozin Y (aköz solüsyon) Boyası
Giemsa Boyası
Gram Boya Seti
Hematoksilen boya
Laktofenol Pamuk Mavisi
Parazitolojik Lugol
May Grunwald boyası
OG6 Papanicolau boyası
Sulu Fuksin
Toz Eozin Yellow
Alcian Blue Solüsyon
Alcain Blue Histokimyasal Boya Seti
Masson Trikron Boya Seti
Metil Green Pyronin Boya Seti
PAS Boya Seti
Toluidin Blue Boya Seti
Gümüş (retikülin) Histokimyasal Boya Seti
Retükülün Boya Seti
Musucarmine Boya Seti
Kristal Viyole (Aamiloid) Boya Seti
Demir Hazır Boya seti
Aliminyum potasyum Sülfat
Mercury (II) Okside (potasyum)
Hemotoksilen (kristalize) Toz Boya
Lam boyama sepeti
Test
Test
Test
Test
Test
Test
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
2820
14550
310050
7050
7450
5820
36000
12100
3350
13700
7700
2050
120
16850
2725
12250
20000
2600
600
1750
200
150
400
1000
8000
200
1
1
1
2
1
1
1
300
100
1000
200
100
100
100
100
200
200
150
500
250
1300
300
300
50
100
200
300
800
500
500
100
100
300
2500
300
20000
5000
20
1000
3000
20
3000
200
1000
300
1000
1000
1000
100
2000
2000
1500
100
3000
2000
300
5000
1000
100
2500
200
1500
500
3000
400
200
100
50
50
200
500
200
400
1500
200
500
500
400
400
100
7500
50
3000
10000
5000
1000
5000
200
500
500
100
100
100
2000
500
3000
1000
3000
1500
1800
20
50
25
50
500
1000
100
100
100
50
50
50
3800
1000
2000
7000
50
250
1000
150
1
1
1
2
1
1
1
Adet
1
1
Gr
Kg
Set
Litre
Litre
Litre
Litre
Litre
Litre
Test
Litre
Adet
ml
Şişe
Litre
ml
Gr.
Litre
Test
Kutu
Kutu
Test
Test
Kutu
Test
Litre
ml
Test
Gr
Gr
Gr
Adet
500
2
20
525
4
2
52
48
51
11750
166
3
250
23
69
500
200
8
4500
22
29
2000
400
12
300
4
150
300
1000
25
200
6
500
2
5
20
4
500
1
5
1
3
2
5
6
1
2500
6
12
10
6
12
10
1
10
41
2500
80
750
1
15
10
12
6
3000
40
1
15
20
2
500
10
21
2
500
4
100
1
1
100
100
100
3
12
400
3
500
300
200
0
1800
18
3
500
4
2500
10
500
12
300
4
150
300
1000
25
200
2
1
2
1
1000
400
400
8000
5
5
2000
1000
50
3000
500
3000
13000
500
600
700
2000
2050
300000
3200
3450
3450
2500
30
2
250
10
15
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
Kapaklı Doku Takip Kaseti
Küçük Doku Biyopsi Filesi
Hızlı Dekalsifikasyon solüsyonu
Absolü Etil-Alkol
KOH
Hidroklorik Asit
Ksilen
Metanol
Tamponlu Formaldehit
Formaldehit Solüsyonu % 37
Amonyak Solüsyonu
Immersiyon Yağı
Entellan
Beyaz Boncuk Parafin
Disposable Rotary Mikrotom Bıçağı
Beher (ml )
Mezur (ml )
Cam Pipet
Cam Tüp
Plastik Tüp Sporu
Kurutma Kağıdı
Enfeksiyoz Mononükleaz Latex Kiti
Biyolojik İndikatör
Kimyasal İndikatör
Gram (-) Negatif İdentifikasyon Testi
Gram (+) Pozitif İdentifikasyon Testi
Coombs Serum
Coombs'lu Brucella Kiti
Helicobacter pylori testi (Gaitada Kaset test)
Rota/Adenovirus Kiti- Gaita Kaset Test
Entamoeba Histolytica Adezin Antijen Kiti
Salvonlu Mendil
Plastik Gaita Kabı
Plastik Gaita Kabı (kaşıklı)
Falcon Tüpü
Steril Petri Kutusu
Oksidase Stick
PYR Test
Nitrocefin - Beta Laktamaz Aktivasyon Testi
Rose Bengal
Koagülaz Plazma Testi
Katalaz Testi
Clostridium Difficile Toksin A+B Hızlı Tanı
Parazit Çöktürme Seti
Pipet Ucu Mavi
Pipet Ucu Sarı
Piset
Santrifüj Tüpü
Steril Plastik Santrifüj Tüpü
Tek Kullanımlık Steril Öze
Ependorf Tüpü
Hematokrit tüpü
İdrar Stribi
İdrar Tüpü
Kapaklı İdrar Bardağı
Kapaklı Steril İdrar Bardağı
Kapiller Tüp
Mikro pipet 1000 Mikrolitre
Mikro pipet 200 Mikrolitre
Parafilm
Steril Pastör Pipeti
Pastör Pipeti
Otoklav poşeti
Fenol
Şeker ölçüm çubuğu
Enjeksiyon bandı
Lanset
Adet
Adet
Litre
Litre
Kg
Litre
Litre
Litre
Litre
Litre
ml
Adet
Litre
Kg
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Test
Adet
Adet
Test
Test
Test
Test
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Test
Test
Test
Test
Adet
Litre
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Kg
Adet
Adet
Adet
82000
2000
57
1440
2,5
8
1302
18
650
280
200
11
35
875
12000
2
20
20
1000
99
4950
550
74
500
650
50
100
6000
900
2500
850
4500
7000
32750
11000
500
500
540
150
3200
10
1
100
250
17500
88000
3019
10000
5400
37100
4700
1500
34000
13000
129000
40500
2500
11
9
16
2100
22300
1810
1
364500
51000
76000
4000
2000
5000
36000
2000
3
1
200
400
150
100
300
5
50
10
200
1
2
50
500
25000
3
50
800
2,5
20
1
30
10000
3
250
5
600
60
250
70
1
20
150
2500
3
75
500
1
40
200
2500
200
5000
2
2
5
10
10
2000
50
100
50
500
500
50
5000
200
1000
500
100
300
200
50
1000
500
1800
100
10000
800
200
1000
3500
2000
4
200
10
20
15
50
300
24
50
4
2
4
15
700
200
5
2
70
2
1000
10
20
2
10
200
1000
4
10
100
250
5
20
50
50
100
100
400
100
8000
1000
3000
1000
50
300
4500
7000
3000
7000
600
3000
500
200
120
60
200
100
360
100
50
700
1500
1000
10
1
100
250
3000
2000
1000
1000
10000
51000
5000
10000
10000
2000
2000
2
2000
10
500
500
5
1000
1000
2
3500
3000
10000
500
500
20000
3000
1500
5000
600
10000
1000
500
500
9000
3000
500
2000
2
2
5
1000
5000
1000
2000
1
1
1
1
100000
10000
2000
5
15000
300
10
7000
5000
10000
5000
1000
5000
5000
10000
9000
5000
9000
100000
5000
2500
3000
10000
10000
5000
10000
1000
1000
700
8000
500
1
1
4
2
2
15000
2000
50000
10000
5000
100
6000
2500
1500
500
15000
3000
3500
200
2
2
1
1
2
100
3000
2000
100
30000
800
100
200
2000
1000
5000
20000
5000
5000
1500
1
10000
200
100000
10000
15000
18500
14000
6000
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
Pet bardak
Vacutainer İğne Ucu (yeşil)
Vacutainer iğne Ucu (beyaz)
Vacutainer İğne Ucu (siyah)
Vakumlu kelebek seti
Kan Alma Torbası Üçlü
Kan transfüzyon seti
Kan grubu seti (A-B-D antijen)
İki Fazlı Manuel Kan Kültür Şişesi
Kan Torbası tekli
Lam (rodajlı)
Lam (rodajsız)
Lamel (16x16 mm)
Lamel (18x18 mm)
Lamel (20x20 mm)
Lamel (22x22 mm)
Lamel (24x60 mm)
Patoloji Kabı 2 lt
Patoloji Kabı 3 lt
Patoloji Kabı 30 ml
Patoloji Kabı 100 ml
Patoloji Kabı 250 ml
Patoloji Kabı 500 ml
Patoloji Kabı 1000 ml
Tüp Fırçası
Smear Kabı
Smear fırçası
Vidalı Kapaklı Cam Tüp
Kan Taşıma Çantası
İdrar ve Gaita Örnek Taşıma Kabı
Gaitada Giardia Antijen testi
Otoklav tel sepet (yuvarlak)
Otoklav Tel sepet (Kare)
Thoma Lamı
Bölmeli Steril Petri Plak(2 bölmeli)
Bölmeli Steril Petri Plak(3 bölmeli)
Steril Defibrina Koyun Kanı(15 ml)
Oksiyuri için yapışkanlı selofan bant seti
Lateks Koagulaz Testi
Kullanıma Hazır Yama Test
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Test
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Test
Test
61000
47000
3000
7200
5000
250
8200
9900
400
1605
289000
35000
1000
60800
50000
2000
380000
1100
1050
2000
2600
2630
2520
1520
10
6500
14500
100
6
10
200
2
5
5
2000
500
30
400
600
100
10000
1000
1000
10000
2000
2000
1000
5000
2000
5000
5000
5000
20000
19000
21000
1000
1000
1000
1000
5200
5000
200
50
3500
800
400
50
50000
2500
10000
10000
20000
5000
100000
1000
1000
1000
1000
1000
1500
1000
150000
100
50
800
700
600
1000
500
1500
1000
20
5000
50
1000
1500
600
500
500
2500
20
4000
15000
70000
10000
1000
400
200
500
2000
40
50000
8000
15
1000
1500
60
200
300
500
50
500
1300
40000
2100
55000
9000
1000
10000
5000
20000
30000
10000
1500
7500
2000
100
2
800
1
10000
10000
2000
90000
10000
200
200
30
20
20
700
1000
5
3000
1000
5
1000
2000
1000
2000
3
10
200
2
5
5
2000
500
30
400
600
100
Download

Amikasin Diski 30 mcg Amoksisilin + Klavulanik asit Diski 20/10mcg