červen
2013
obecní úřad informuje
spolky
různé
inzerce
Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Horní Bludovice
Zveme Vás touto cestou na veřejné zasedání Zastupitelstva obce, které se uskuteční
ve středu dne 12. června 2013 v 17:00 hodin ve velké zasedací místnosti Obecního úřadu
v Horních Bludovicích. Program jednání bude upřesněn dodatečně a zveřejněn
na webových stránkách obce.
Rada Obce
Zrušení katastrálního úřadu v Havířově
Bludovické šlápoty
Ředitel Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj
rozhodl po předchozím souhlasu Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního o zrušení Katastrálního pracoviště
Havířov a o rozšíření obvodu územní působnosti Katastrálního
pracoviště Ostrava ke dni 31. 3. 2013. Dále je rozhodnutí
opřeno o dlouhodobě sledované a statisticky podložené údaje.
Katastrální pracoviště Havířov patří k nejmenším v České
republice z pohledu spravovaných katastrálních území.
S platností od 1. 4. 2013 budou veškerá podání, týkající
se katastrálních území v dosavadní působnosti Katastrálního
pracoviště Havířov vyřizována na Katastrálním pracovišti
Ostrava. Informace o pracovišti jsou uvedeny na adrese:
Katastrální úřad Ostrava, ul. Vítkovická 2,
702 00 Ostrava 2, telefonní kontakt 59 69 44 111,
e-mail: [email protected]
Ve středu 8. května 2013 se konal 13. ročník
tradičního pěšího pochodu na území obce, kterého
se zúčastnilo celkem 658 dětí a dospělých, z toho 10
cykloturistů.
Po prezentaci účastníků před Obecním úřadem
došlo k slavnostnímu kladení věnců u pomníku padlých
hrdinů 1. a 2. světové války za přítomnosti čestných
hostů.
Přítomným občanům vyhrávala dechová hudba.
Poté se pěší turisté a cykloturisté vydali na předem
stanovenou trasu pochodu a cyklojízdy. První občerstvovací stanicí bylo prostranství před obchodem na Špluchově, kde pořadatelé připravili grilované párky
s chlebem a hořčicí. Poté pochod pokračoval
na Mysliveckou chatu, kde probíhala odpolední hudební
produkce. Přítomným byla k dispozici myslivecká
kuchyně a ostatní pochoutky. Pěším i cykloturistům
počasí dopoledne přálo, ale v odpoledních hodinách
se spustil silný liják. I přes tuto skutečnost lze Bludovické
šlápoty hodnotit kladně a všichni účastníci se již dnes těší
na další ročník.
Daň z nemovitostí na rok 2013
Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj, uvedený
jako správce daně dle zákona číslo 280/2009 Sb.
oznamuje, že do 5. června 2013 bude na všech
územních pracovištích Finančního úřadu pro MS
kraj ve dnech pondělí a středa od 08:00 do 17:00
hodin zpřístupněn k nahlédnutí hromadný
předpisný seznam, jímž se v něm uvedeným
daňovým subjektům stanovuje daň z nemovitosti
nacházející se v obvodu územní působnosti
správce daně „Daň z nemovitostí na rok 2013"
Obecní úřad
Rada obce informuje
V souvislosti s plánem rozvoje obce oznamujeme, že byly
zahájeny opravy vytypovaných místních komunikací. Konkrétně
se jedná o tyto místní komunikace:
- autobusová zastávka Vrchy - směr vysílač na vrcholu Kohout
- osada Lipky
- osada Kempjany
Další opravy cest budou probíhat postupně dle pořadí důležitosti,
stavebních kapacit a finančních zdrojů.
Informace
Společnost A.S.A., provozovna Ostrava, sděluje občanům, že
při letošní jarní akci bylo shromážděno elektrozařízení v celkovém
množství 67 kusů, což představuje 1.108 kg. Toto shromážděné zboží
bylo předáno zprostředkovaně společnosti Elektrowin a Asekol.
Současně oznamujeme, že bylo ukončeno výběrové řízení
na výstavbu chodníku v místní části obce Zaguří. Výstavba bude
zahájena v průběhu měsíce června 2013.
Žádáme občany, aby byli v průběhu výstavby ohleduplní a dbali
osobní bezpečnosti.
Rada obce
spolky
Páťáci učí mladší matiku
Poslední dubnový den, tzv. čarodějnický den, si naši páťáci vyzkoušeli učit
matematiku své mladší spolužáky. To, že mít kázeň, umět něco říct, vysvětlit
a ohodnotit není snadné, si vyzkoušeli v málotřídní třídě 2. a 3. ročníku.
Pro všechny to bylo atraktivní, zábavné, jedinečné, ale shodli jsme se,
že nadále vzdělávání přenecháme profesionálům.
Základní škola
Mokré vysvědčení
Po dobu 10 týdnů se žáci naší školy účastnili plaveckého výcviku na krytém
bazéně v Havířově - Šumbarku. Děti 1. až 5. třídy během výcviku odbourávají strach
z vody a hloubky, potápí se, zlepšují se v různých plaveckých stylech a na závěr
soutěží o diplomy. Navíc všichni získají tzv. " mokré vysvědčení ".
Základní škola
Akce dobrovolných hasičů
V měsíci dubnu naši členové výjezdové jednotky absolvovali 66-ti hodinové školení na obsluhu řetězových a rozbrušovacích motorových
pil. Školení probíhalo ve Vyšních Lhotách a praktický výcvik na Prašivé.
Dne 4.5.2013 jsme se zúčastnili s naší cisternou kurzu bezpečné jízdy na dopravním polygonu v Ostravě.
Tato akce pod záštitou europoslance p. Vojtěcha Mynáře byla jistě přínosem, jelikož vyzkoušet si, jak se chová cisterna napřiklad ve smyku
a jak ho zvládnout, může být zkušenost k nezaplacení.
Dne 27.4.2013 se na hasičské zbrojnici konal již 5. ročník Pálení čarodějnic spojený se stavěním májky. Po dlouhých přípravách na tuto akci,
které nám šly od ruky, jsme už jen doufali v dobré počasí. A taky že vyšlo. Po 14. hodině se na hasičárnu začalo slítat spousta čarodějnic i s rodiči,
babičkami, sousedy a přáteli. Ty nejmenší zde čekalo plnění dvanácti úkolů, za které
si poté zasloužili bohatou odměnu. Na místní čarodějnice čekal těžký úkol ve výběru tří
malých čarodějnic, které poté společně zapálily hranici.
Pro návštěvníky, kteří
se občerstvovali dobrou
klobáskou nebo grilovaným
masem a zapíjeli to pěnovým
mokem, hrála hudba
k poslechu i tanci.
Navštívili nás i bratři
a sestry s hasičských sborů
Lučina a Bruzovice. Poslední
návštěvníci odcházeli
v ranních hodinách a my začali
s úklidem.
Tímto bychom chtěli
poděkovat panu Dominikovi, panu Marenčákovi, FCHB, myslivcům a obecnímu úřadu
za pomoc a podporu,. Dále bychom chtěli poděkovat sponzorům: Globus, paní Šimšové,
paní Turčínové, manželům Peterovým, ČPZP za věcné dary pro děti.
SDH Horní Bludovice
2
Zpravodaj obce Horní Bludovice 6/2013
různé
.... a ještě hasiči - SOPTÍCI
Řepiště – očima historika.
V sobotu 2.3.2013 jsme se s mladými hasiči vydali do Frýdku
na soutěž v Hadicové a uzlové
štafetě. Tato soutěž je jednou
z disciplín celoroční hry Plamen.
Aby z dětí spadla nervozita, tak jsme
se před soutěží byli podívat
ve cvičném polygonu na OSH FM.
V pátek 12.4.2013 v Řepištích mladí
hasiči složili písemné zkoušky
v odbornosti:
Ves v severní části soudního okresu, při toku řeky
Ostravice, n. v. 305 m. Správní obec tvořily dvě katastrální
obce a tři osady - Řepiště, Rakovec, osada Vinohrady.
Mimořádně velká, téměř čistá obec, která měla roku 1850
celkem 874 obyvatel a převládalo náboženství katolické.
Zemědělská obec s menším velkostatkem, v obci byla cihelna
Metz a spol.
do roku 1939, od roku 1941 do 1948 zde byla
Slezská cihelna. V 19. století se na katastru dolovala železná
ruda. Obecná škola založena roku 1848, dvoutřídka roku 1900.
Mezi pamětihodnosti patří dřevěný filiální kostel sv. Michala.
Mezi rodáky patřili Ferdinand Stibor- biskup čs. církve (18691956) a Oldřich Stibor-divadelní režisér a levicový kulturní
činitel (1901-1943). Mezi spolky patřil Sokol, DTJ od roku
1921.
Preventista: Tereza Skýbová
Strojník: Dominik Urbančík
Natálie Šimšová
Kronikář: Denisa Rakowská
Ondřej Burkot
Historický místopis Moravy a Slezska v letech 1848-1960 – výňatek
Gratulujeme!!
V sobotu 11.5.2013 se měla konat další část
hry Plamen a to ve štafetách dvojic a 4x60 m.
Z důvodu deštivého počasí byly tyto
disciplíny přesunuty na 25.5.2013, kde
na Soptíky čeká i požární útok.
Tak nám držte palce.
SDH Horní Bludovice
Kalendárium - červen
1. června 1953
3. června 1801
Upozornění občanům
13. června 1936
Oznamujeme Vám, že Pohostinství „Tůňka” - vedle tenisového
hřiště na Špluchově, které bylo doposud uzavřeno, zahájilo od 15.
května 2013 provoz.
19. června 1623
Otevírací hodiny v pohostinství budou následující:
Pondělí - Pátek
15:00 - 22:00 hodin
Sobota - Neděle
14:00 - 22:00 hodin
Obsluhující personál pohostinství se těší na Vaši návštěvu.
22. června 1846
23. června 1955
měnová reforma v Československu
narozen František Škroup,
český hudební skladatel, složil hudbu k písni
Kde domov můj, + 1862
narozena Helena Růžičková, česká herečka,
proslavila se v trilogii Zdeňka Trošky,
Slunce, seno,......+ 2004
narozen Bleise Pascal, francouzský matematik,
fyzik, teolog, formuloval principy tlaku
v kapalině, + 1662
Adolph Sax si nechal patentovat saxofon
začala první hromadná tělocvičná akce v Praze
na Strahově - spartakiáda
Obecní úřad
Citáty
FIDE, SED CUI FIDAS, VIDE.
Důvěřuj, ale dívej se komu.
Jubilanti červen 2013
HONORES MUTANT MORES.
Hodnosti mění mravy.
AMOR FATI.
Osudová láska.
TEMPORIS ARS MEDICINA FERE EST.
Čas všechno hojí.
VERITAS OMNIA VINCIT.
Pravda vše přemáhá.
UBI SEMENTEM FECERIS, ITA METTES.
Jak zaseješ, tak sklidíš.
Pranostiky na červen
Červen studený - sedlák krčí rameny
Na svatého Antonína, broušení kos započíná.
Na svatého Aloise, poseč louku, neboj se.
Je-li červen mírný, nebude v prosinci mráz silný.
Jaroslav Fleško
Pavel Jajkowicz
Zuzana Kováčková
Marta Olborthová
Walter Sendler
Petr Brežina
Růžena Cieslarová
Aleš Klusák
Milan Semotam
Libor Walder
Petr Nikodem
Věra Bertoniová
Zdeněk Fríd
Miluše Guziurová
Marta Pařízková
Karel Skupin
Anna Bezecná
Věra Kožušníková
Marta Plesníková
Anna Hrabčáková
Karel Drápal
Prší-li na svatého Petra a Pavla, mnoho myší, hodně hub.
Když máj vláhy nedá, červen se předá.
Zpravodaj obce Horní Bludovice 6/2013
3
různé
To je muzika - každý utíká
Já mám v Brně tetu Květu a ta troubí na trumpetu.
Strejda tluče na buben paličkami z kedluben.
Aby měli doma trio, hraje Vašek na rádio.
Babička si k tomu kýchá, naštěstí už nedoslýchá.
Obec Horní Bludovice
pořádá
II. ročník turnaje
Nohejbal dvojic
o putovní pohár starostky obce
27. července 2013 - 08:00 hodin
víceúčelové hřiště u Obecního úřadu
Prezentace od 08:00 do 08:30 hodin.
Sportovní obuv a sportovní oděv podmínkou.
Startovné činí 300,- Kč/družstvo.
Zájemci se mohou přihlásit na telefonním čísle
59 64 21 005
nebo přímo na sportovišti
Občerstvení zajištěno
Srdečně zvou pořadatelé
Radost dětem...
Jak si zvířátka postavila lodičku.
Žabka, kuřátko, myška, mraveneček a brouček
se vydali na procházku.
Přišli k říčce.
„My neumíme plavat,” povídá kuřátko, myška, mraveneček
i brouček.
„Kva-cha-cha, kva-cha-cha!” zasmála se žabka. „Nejste
k ničemu!” A smála se, div se nezalkla.
Kuřátko, myška, mraveneček a brouček se urazili. Co jen na ni
vymyslit? Dlouho přemýšleli, až konečně přišli na nápad.
Kuřátko běželo a přineslo lísteček. Myška našla
ořechovou skořápku. Mraveneček přitáhl stéblo
slámy. A hned se pustili do práce: do skořápky zastrčili slámu,
lísteček připevnili provázkem a sestrojili lodičku! Potom
ji spustili na vodu. Nasedli do ní a pluli!
Žabka vystrčila hlavu z vody. Chtěla
se zase posmívat, ale lodička
s kuřátkem, myškou, mravenečkem
a broučkem už odplula daleko,
daleko... Tu už žabko nedohoníš!
Kuřátko a kachňátko
Fond pro opuštěné a handicapované děti
Dne 7. září 2013 se uskuteční v Suchdolu nad Odrou v country
městečku BARTON CITY 5. setkání opuštěných a postižených dětí
z Moravskoslezského kraje.
Pro děti je připravován velmi atraktivní celodenní program
se stravováním, dárky aj. Hostem setkání bude populární bavič
Vladimír Hron. Tato akce je pro tuto skupinu dětí zdarma.
Přihlásit děti včetně doprovodu je možné do 30.5.2013
na adrese: [email protected], tel.728362757, vše o naší práci,
kterou děláme již 10 let zdarma, naleznete na www.fond-heidi.cz.
Jednou se z vejce vylíhlo kachňátko.
„Už jsem tady” řeklo.
„Já také,” řeklo kuřátko.
„Jdu se projít,” řeklo kachňátko.
„Já také”, rozhodlo kuřátko.
„Kopu jamku,” chlubilo se kachňátko.
„Já také,” řeklo kuřátko.
”Našlo jsem červíka,” řeklo kachňátko.
„Já také,” nedalo se kuřátko.
„Chytilo jsem motýlka,” zvolalo kachňátko.
„Já také,” řeklo kuřátko.
„Chci se vykoupat,” řeklo kachňátko.
„Já také,” řeklo kuřátko.
„Já plavu,” volalo kachňátko.
„Já také,” zakřičelo kuřátko.
„Pomóóóc!...Topím se.”
Kachňátko popadlo kuřátko za hřebínek a vytáhlo ho z vody ven.
„Já se jdu ještě vykoupat,” řeklo kachňátko.
„A já už ne”, otřepalo se kuřátko.
Pohádka z knihy pro děti „Pohádky se zvířátky”
Upozornění
Důležité upozornění
Vážení klienti,
z důvodu havarijního stavu ordinace praktického lékaře v Horních
Bludovicích, osada Špluchov - vytopení ordinace a poškození
zařízení, ke kterému došlo 11. května 2013, budeme ordinovat
v úterky a čtvrtky v prostorách Obecního úřadu ve stejných časech
jako na Špluchově.
Předpokládaná doba opravy je do konce června 2013.
Děkuji za pochopení.
MUDr. Josef Koutník
4
Součástí kalendáře obce Horní Bludovice na rok 2013
je seznam firem a místních institucí s uvedením kontaktů.
U firmy "Potraviny Záguří, Horní Bludovice č.p. 448,
došlo omylem k uvedení špatného tel. čísla. Správné telefonní
číslo je: 775 610 822.
Děkujeme za pochopení.
Zpravodaj obce Horní Bludovice 6/2013
Obecní úřad
různé
SRPDŠ, ZŠ a MŠ
Horní Bludovice
Vás srdečně zvou na tradiční
Dětské indiánské radovánky,
které se uskuteční 22.6.2013 od 14 hod. na víceúčelovém hřišti.
Čeká Vás vystoupení dětí, bohaté občerstvení, zábavné soutěže.
Kulturní krajina a historické kořeny - Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady
je nositelem projektu s názvem: „Kulturní krajina a historické kořeny“ , reg.č. CZ.3.22/3.3.06/12.03019. Projekt ve výši 23 100 EUR řeší opravu
drobných sakrálních objektů a je realizovaný z Fondu mikroprojektů Euroregionu Beskydy/Bieskidy CZ.3.22/3.3.06/09.00856 a spolufinancovaný z prostředků ERDF v rámci OPPS CZ – PL 2007-2013.
V projektu jsou zapojeny obce Dolní Domaslavice, Horní Domaslavice a Soběšovice a jeho ukončení je plánováno k 30.6.2013. Celkem
je opraveno 8 objektů , které byly k 30.4.2013 dokončeny a převzaty od dodavatele. Nyní probíhá závěrečné vyhodnocení projektu a zpracování
propagační brožury.
Společná historie nás spojuje i dnes - Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady
je nositelem projektu s názvem: „Společná historie nás spojuje i dnes“ , reg.č. CZ.3.22/3.3.06/12.03018. Projekt ve výši 23 170 EUR řeší opravu
drobných sakrálních objektů a je realizovaný z Fondu mikroprojektů Euroregionu Beskydy/Bieskidy CZ.3.22/3.3.06/09.00856 a spolufinancovaný z prostředků ERDF v rámci OPPS CZ – PL 2007-2013.
V projektu jsou zapojeny obce Albrechtice, Bruzovice, Horní Bludovice a Těrlicko a jeho ukončení je plánováno k 30.6.2013. Celkem
je opraveno 7 objektů, které byly k 30.4.2013 dokončeny a převzaty od dodavatele. Nyní probíhá závěrečné vyhodnocení projektu a zpracování
propagační brožury.
Informace Klubu důchodců
Členové klubu důchodců se sešli v úterý 14. května 2013 na svém pravidelném setkání ve velkém sále obecního úřadu.
Květnového setkání se zúčastnilo 39 členů, což svědčí o stálém zájmu. Stalo se již tradicí, že po úvodním slově naší předsedkyně
jsme gratulovali našim oslavencům, kterých bylo celkem šest.
Úvodní gratulace patřila naší dlouholeté člence, kterou je paní Emílie Doupovcová. Slavila s námi úctyhodných devadesát let
a všichni přítomní si s ní společně zazpívali její nejoblíbenější píseň - Chaloupky pod horama. V rámci svých kulatých narozenin
zajistila pro přítomné bohaté pohoštění, za což jí touto cestou ještě jednou děkujeme. Současně s jejími oslavami proběhla gratulace
pro naši další oslavenkyni, paní Jaromíru Zetkovou, která slavila 69 let a přítomným připravila rovněž bohaté pohoštění. Dalšími
oslavenci byly
Libuše Šimonová
91 let
Radka Mikulová
66 let
Marie Grešlová
82 let
Marie Tomanová
71 let
Kromě hlavního jídla, zákusků a jiných sladkostí jsme měli dva dorty, které upekla paní Marta Jasioková. Přípravu hlavního jídla
a ostatních pochutin zajistila již tradičně stálá „osádka” kuchyně.
Všichni přítomní se dobře bavili, vzpomínali a téměř všichni si pochvalovali dlouho očekávaný příchod jara a sluníčka. Vy mladší
to tak možná ještě nevnímáte, ale my dříve narození vítáme teplé počasí dvojnásobně. Kromě tepla nám jarní počasí nalévá novou
krev do žil, chuť do života a úsměv. Rozešli jsme se v dobré náladě a již se těšíme na červnové setkání. Velmi rádi mezi sebou
přivítáme další nové členy.
Výbor Klubu důchodců
Zpravodaj obce Horní Bludovice 6/2013
5
Download

zpravodaj červen.cdr - Obec Horní Bludovice