VY_32_INOVACE_CJ_90
Téma hodiny: Vyjmenovaná slova - procvičování
Předmět: Český jazyk
Ročník: 3. a 4. třída
Klíčová slova: slovo, věta, otázka
Autor: Mgr. Kateřina Blümelová
Škola: ZŠ a MŠ Husinec – Řež, Řež 17, Husinec - Řež
Výukový materiál je určen pro žáky 3. a 4. ročníku základní
školy. Materiál je zaměřen na hodinu Českého jazyka, kde si žáci
opakují a procvičují vyjmenovaná slova.
V první úloze mají žáci vyhledat vyjmenovaná slova skrytá ve
větách.
Ve druhé úloze mají žáci vyznačit slovo, které patří do věty.
Ve třetí úloze mají žáci odpovědět na otázky.
Čtvrtá úloha je zaměřená na procvičení vyjmenovaných slov po
B. Žáci mají doplnit vhodná slova do vět.
Procvičování - vyjmenovaná slova
1. Vyhledej vyjmenovaná slova skrytá ve větách:
Husy na dvorku vodily svá mláďátka.
Všechny moje pusy patří mé milované mamince.
Při zabijačce se rozdělí na kusy sele a potom se zpracovává.
2. Vyznačte slovo, které patří do věty:
Zemědělec (visel, vysel) obilí.
Na ulici (víří, výří) prach.
V lese (vila, vyla) celou noc smečka vlků.
3. Odpověz na otázky:
Jak se nazývá naše největší sova? _____________
Jak se říká zvukům, které vydávají v noci vlci? ___________
Co nesmíš mít v ústech při vyučování? _____________
Jak se nazývá špatný návyk? ____________
Dospělým lidem netykáme, ale ____________.
4. Doplňte vhodná slova do vět. Odůvodni každé doplnění.
byl
bil
byla
bila
bylo
bilo
být
bít
nabyl
nabil
Adam ___________ svého spolužáka.
Vašek včera nešel do kina, _________ doma.
Moje teta __________ celý týden nemocná.
Průtrž mračen nám celou noc _________ do oken.
Vloni _________ v lesích mnoho hub.
Neposlušné dítě ________ hračkou o dveře.
Naše staré hodiny přestaly _________.
Měl bys __________ ve škole za dvacet minut.
Myslivec __________ pušku patronou.
Četbou ___________ Pavel mnoho informací.
*
*
*
*
*
*
Zdroj:
MÜHLHAUSEROVÁ, H., ZBOŘILOVÁ, J., JANÁČKOVÁ Z. Poradíš
si s češtinou? Pracovní sešit pro 4. ročník. Brno : Nová škola.
ISBN 80-85607-55-7
http://www.weuukoo.com/img/tani2.gif
http://
us.cdn2.123rf.com/168nwm/spawn101/spawn1011110/spawn101
111000005/11002292-ilustrace-roztomila-hleda-sova.jpg
http://
us.123rf.com/400wm/400/400/izakowski/izakowski1201/izakow
ski120100041/11933975-kreslena-ilustrace-legraa-na-mua-ev-obleku.jpg
http://
images.clipartlogo.com/files/ss/original/931/93106951/cand
y-chew-cartoon.jpg
Download

VY_32_INOVACE_CJ_90 Téma hodiny: Vyjmenovaná slova