Září 2013
AKTUALITY Z NEMOCNICE OSTROV
PERSONALISTIKA
V měsíci září posílí náš pracovní tým:
MUDr. Kateřina Vrbková – lékařka na interní oddělení
Sylvie Dvořáčková – zdravotní sestra na chirurgické oddělení
Romana Hozáková – staniční sestra na interní oddělení
NABÍDKA VOLNÝCH PRACOVNÍCH POZIC:
LÉKAŘE na oddělení:


Rehabilitační oddělení
Interní oddělení
VŠEOBECNÉ SESTRY na oddělení:


Chirurgické oddělení
Gynekologicko-porodnické oddělení
PORODNÍ ASISTENTKY
DOČASNÉ UZAVÍRKY
Na měsíc září nejsou plánovány žádné dočasné uzavírky oddělení. Pokud k nim
dojde, budeme o nich informovat na našich webových stránkách www.nemostrov.cz
či na facebooku Nemocnice Ostrov.
AKTUALITY
Provoz gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice Ostrov nebyl po
celou dobu letních prázdnin omezen. Na zvýšený počet porodů v době
uzavření porodních sálů Nemocnice Sokolov a KKN byl personál perfektně
připraven. V červenci se uskutečnilo 89 porodů, v srpnu to bylo 101 porodů.
Září 2013
miminka na novorozeneckém oddělení
Dne 27. 8. 2013 byl v Nemocnici Ostrov zahájen další předporodní kurz pro
nastávající maminky. Kurz stojí 500 Kč a potrvá sedm týdnů. Je vhodný pro
těhotné od ukončeného 24. týdne těhotenství. Součástí kurzu je prohlídka
porodního sálu v ostrovské nemocnici a mimo jiné i možnost konzultace s
porodníkem,
anesteziologem,
pediatrem
a
zdravotní
sestrou
novorozeneckého oddělení. Lekce probíhají vždy každé úterý od 16:00 do
18:00 hodin pod vedením porodní asistentky. Přihlásit se je možné i během
probíhajícího kurzu. V případě absolvování a řádného uhrazení
předporodního kurzu je doprovod u porodu zdarma. Schéma odborných
přednášek: prenatální období, fyziologický porod, nefyziologický porod,
šestinedělí, kojení, péče o novorozence a kojence, závěrečná lekce.
předporodní kurzy
Sociální pracovnice Leona Schenková z Nemocnice Ostrov a Marta
Šebestýnová z Nemocnice Sokolov se zúčastní dne 1. 10. 2013 besedy u
kulatého stolu v Domě sociálních služeb Betlém v Chebu. Náplní setkání
bude představení služby Krizová pomoc Cheb, kterou poskytuje DCHP
/diecézní charita Plzeň/ lidem, jenž se ocitli v neočekávané vzniklé krizové
Září 2013
situaci, spojené se ztrátou bydlení nebo nemožnosti se dočasně vrátit do
vlastního bydlení.
Na oddělení dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče /DIOP/
v Nemocnici Ostrov probíhá každý měsíc opakování platných směrnic a
ošetřovatelských standardů formou semináře jednotlivých sester na
provozní poradě. Na měsíc září je připravován seminář na téma „Péče o
diabetika“ se kterým vystoupí sestra Leitmannová. Seminářů se vždy účastní
sanitáři i ošetřovatelé oddělení.
Nemocnice Ostrov, tak jako každý rok, zajišťovala i letos zdravotní dohled
na špičkovém triatlonu City Triathlon Karlovy Vary, který se uskutečnil ve
dnech 24. – 25. 8. 2013. Každoroční akce se zúčastnili závodníci z České
republiky, Německa, Austrálie, Francie, Itálie, Španělska, Ukrajiny, Švýcarska
a Velké Británie.
Od měsíce srpna 2013 došlo k rozšíření psychologických služeb.
Psychologické intervence je možné objednat na telefonu 353 364 158 v
ambulanci psychiatrického oddělení Nemocnice Ostrov v přízemí za
interními ambulancemi u paní Mgr. Heleny Hujslové nebo Mgr. Ilony
Váchové. Poskytujeme krizové intervence, podpůrnou psychoterapii i
psychoterapii. Terapii provádíme na doporučení jiného ošetřujícího lékaře.
Nemocnice Ostrov připravuje v druhé polovině měsíce září 2013
certifikovaný kurz hojení ran pro vybrané zdravotní sestry. Cílem kurzu je
vzdělávání sester v moderních trendech hojení ran, získávání teoretických
znalostí a orientace v problematice, nácvik praktických dovedností v oblasti
hodnocení ran, ošetřování, volby správných materiálů a výměna zkušeností
z různých oborů v léčbě ran.
Září 2013
AKTUALITY Z NEMOCNICE SOKOLOV
PERSONALISTIKA
V měsíci srpnu posílí náš pracovní tým:
MUDr. Dmytro Maryn – lékař na chirurgické oddělení
Veronika Kukačková Brachtlová – všeobecná sestra na neurologické oddělení
NABÍDKA VOLNÝCH PRACOVNÍCH POZIC:
LÉKAŘE na oddělení:






Neurologické oddělení
Gynekologicko-porodnické oddělení
Anesteziologicko-resuscitační oddělení
Interní oddělení
Oddělení následné péče
Rehabilitační oddělení
VŠEOBECNÉ SESTRY na oddělení:





Neurologické oddělení JIP
Oddělení následné péče
Interní oddělení – zdravotnický asistent
Chirurgické oddělení – perioperační sestra
Gynekologicko-porodnické oddělení – porodní asistentka
NUTRIČNÍHO TERAPEUTA

do stravovacího provozu
DOČASNÉ UZAVÍRKY A ZMĚNY
Z důvodu odchodu MUDr. Boldišové, jsou od 1. 9. 2013 upraveny ordinační
hodiny na RHB ambulanci. Akutní péči zajišťuje lékařka sloužící na RHB
lůžkové části.
Září 2013
RHB ambulance – ordinační doba
Pondělí:
12:30 – 15:00 hodin
Úterý: 8:00 – 12:00 12:30 – 15:00 hodin
Středa: 10:00 – 11:00 13:00 – 14:00 hodin
Čtvrtek: 10:00 – 12:00 12:30 – 15:00 hodin
V souvislosti s probíhající částí rekonstrukcí pavilonu „D“, ve které bude
zřízeno nové rehabilitační oddělení, se dnem 26. 8. 2013 zahájila i
rekonstrukce výtahu ve spojovací chodbě. Tímto dnem se výtah odstavil
z provozu. Současně byly již zahájeny i úpravy na hlavním vstupu do
pavilonu „D“ ve kterém je rovněž umístěno oddělení dlouhodobě
nemocných. Žádáme tímto veřejnost, aby po dobu rekonstrukce, která bude
ukončena k 31. 10. 2013, dodržovali návštěvní hodiny na oddělení od 14:00
do 17:00 hodin. Děkujeme za pochopení.
Vážení klienti, informujeme Vás, že ve dnech 20. 9. a 27. 9. 2013 bude
uzavřena kožní ambulance z důvodu nepřítomnosti primářky MUDr. Heleny
Němcové. Péče bude po dobu uzavření zajištěna MUDr. Vladimírou
Urbanovou a MUDr. Hanou Lindovskou. Sestry na ambulanci budou
přítomny.
MUDr. Vladimíra Urbanová: Nábřeží Petra Bezruče 430, 356 01 Sokolov
Telefon: 352 624 671
Ordinační doba:
Po: 8:00 – 12:00, 12:30 – 17:00 hod.
Út: zavřeno
St: 7:30 – 12:00, 12:30 – 15:30 hod.
Čt: 7:30 – 12:00, 12:30 – 15:30 hod.
Pá: 7:30 – 13:30 hod. Od 8:00 do 10:00 hod. vyšetření i pro neobjednané
klienty.
MUDr. Hana Lindovská:
Jiráskova 763, 356 01 Sokolov, telefon: 352 621 439
Tovární 600, 357 35 Chodov, telefon: 352 621 439
Děkujeme za pochopení.
AKTUALITY
Dne 21. 8. 2013 se uskutečnilo slavnostní otevření Iktového centra
v zaměstnanecké jídelně Nemocnice Sokolov za účasti zástupců
Karlovarského kraje, NEMOSU Sokolov, pojišťoven, akciové společnosti
Září 2013
Baustav a médií. S prezentací moderního Iktového centra pro léčbu
mozkové mrtvice vystoupil vedoucí lékař Iktového centra MUDr. Aleš Novák.
Po úvodních slovech zástupců a dotazů médií následovala prohlídka
zmodernizované Iktové jednotky. Akci financoval Karlovarský kraj ze svého
rozpočtu. Jednotka intenzivní péče Iktového centra je vybavena těmi
nejmodernějšími zdravotnickými přístroji, které se společnosti NEMOS
Sokolov podařilo získat z Integrovaného operačního programu MZ ČR. První
klienty zde začnou léčit od 1. 9. 2013. Prezentaci MUDr. Aleše Nováka Vám
zasíláme pro informaci v příloze.
Slavnostní zahájení v pavilonu F
Představení Iktového centra v pavilonu B
Ve dnech 20. – 21. 6. 2013 se lékaři ortopedického oddělení aktivně
účastnili přednášek na ortopedickém kongresu Frejkovy dny v Brně.
MUDr. Lukáš Galek zde při své přednášce prezentoval software vyvinutý na
Září 2013
ortopedickém pracovišti v Sokolově, který sám naprogramoval. Jedná se o
systém pro objednávání pacientů k operacím a program pro usnadnění psaní
ambulantních zpráv. Po přednášce následovala diskuze, kde diskutující
ocenili aktivitu lékařů ortopedického oddělení na vývoji takové aplikace. Ve
vývoji aplikace a spolupráce s externími lékaři se i nadále pokračuje. Další
zastoupení měla sokolovská ortopedie i v předsednictvu a v odborné porotě
kongresu, kde zasedal primář MUDr. Oldřich Vastl.
MUDr. Lukáš Galek a MUDr. Oldřich Vastl na kongresu
Nemocnice Sokolov ve spolupráci s Centrem dobré vůle v Chebu připravila
pro klienty nemocnice v měsíci červenci tematickou akci s názvem Měsíc
bylinek. Vybraní klienti interního oddělení D, kteří byli hospitalizováni déle
jak 7 dní, a měli věk nad 50 let, obdrželi publikaci „Velká kniha bylinek“. Akce
byla velmi povedená, klienti byli za knihu vděční a velmi spokojeni.
Předání publikace klientovi
Rehabilitační oddělení Nemocnice Sokolov posílila nová fyzioterapeutka
Bc. Lenka Seberová, která se dlouhodobě věnuje tapingu a crosstapingu.
Taping neboli tejpování je metoda, kdy za pomocí speciálních lepících pásek
Září 2013
nalepených na kůži v problémové oblasti dochází k pasivní podpoře kloubů a
vazů. Tejpování je častou indikací v oblasti sportovní i terapeutické medicíny.
Ve sportu je taping čím dál více využívaný pro stabilizaci kloubních struktur
jako prevence proti poškození kloubů a šlach nebo pro posílení stability již
narušeného kloubu po úrazech nebo nadměrném a častém přetěžování.
Taping lze použít i u stavů po úrazech a operacích pohybového aparátu, u
chronických onemocnění páteře a kloubů. Objednání je možné na
telefonním čísle: 352 520 501. Poskytování tapingu je hrazeno pacientem
podle platného ceníku Nemocnice Sokolov.
AKTUALITY Z NEMOS AMBULANCE
PERSONALISTIKA
NABÍDKA VOLNÝCH PRACOVNÍCH POZIC:




Praktický lékař
Stomatolog
Optometrista
Oftalmolog
DOČASNÉ UZAVÍRKY
Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost Ostrov - MUDr. Šárka
Bendová, ve dnech: 26. – 30. 8. 2013
Ordinace pracovně-lékařských služeb K. Vary – MUDr. Eva Křiváčková,
ve dnech: 27. 8., 3. 9. 2013
Ordinace praktického lékaře pro dospělé Ostrov – MUDr. Milena Skuhravá,
ve dnech: 16. – 22. 9. 2013
AKTUALITY
Oční ambulance v Sokolově J. K. Tyla ošetřuje klienty (vyjma zdravotní
pojišťovny 111) bez čekacích lhůt a bez objednání.
Září 2013
NEMOS OPTIK – oční optika, která se nachází v Nemocnici v Sokolově
v pavilonu E v přízemí má do vyprodání zásob slevu 50% na dětské brýlové
obruby a 40% slevu na všechny brýlové obruby modelové řady 2012.
Ordinace praktického lékaře pro dospělé – MUDr. Jan Draský – nám. Dr. M.
Horákové 8, K. Vary – změna ordinační doby:
Pondělí, úterý, čtvrtek, pátek
Středa






8:00 – 13:00 hodin
13:00 – 18:00 hodin
Těšíme se na vás v nových prostorách ordinace, ve které v rámci první etapy
rekonstrukce byly provedeny tyto stavební úpravy:
rozšíření čekárny pacientů
vyrovnání podlah
položení nového lina
montáž nového osvětlení v první části čekárny
nátěry dveří
vymalování
Ordinace Praktického lékaře pro děti a dorost – MUDr. Šárka Bendová – U
Nemocnice 1161, Ostrov - změna ordinační doby:
Pondělí, úterý, čtvrtek, pátek 8:00 – 12:00 prevence 12:30 – 14:00 hodin
Středa
11:00 – 12:30 prevence 13:00 – 18:00 hodin
Objednávky na dentální hygienu přijímáme na telefonních číslech
352 520 195,
734 267 650,
734 640 451
nebo
na
emailu
[email protected]
Od srpna 2013 posílila personální tým Ordinace praktického lékaře pro
dospělé MUDr. Jana Draského, v ulici Horáková 8, K. Vary, paní Romana
Kubalová, která zde bude zastávat pozici administrativní pracovnice. Tímto jí
přejeme mnoho pracovních úspěchů.
Od 1. 9. 2013 chystáme spuštění nového webu NEMOS AMBULANCE.
Download

AKTUALITY Z NEMOCNICE OSTROV