INTERNET
NEZANECHÁVEJTE
STOPY
Existují možnosti, které opatrným uživatelům poskytnou vyšší
úroveň ochrany jejich soukromí. V tomto článku vám poradíme,
jak si co možná nejanonymněji prohlížet webové stránky a jak
nezanechávat stopy po surfování.
cete-li zůstat na
internetu opravdu anonymní, využijte některého
z
anonymizérů.
Můžeme jmenovat například služby Anonymouse.org, Anonymizer.in
a Hidemyass.com. Všechny fungují
na podobném principu. Adresu stránek, které si chcete anonymně prohlížet, nezadáte do řádku s adresou
ve webovém prohlížeči, ale sdělíte ji
přímo anonymizéru. On poté danou
stránku načte, aniž by předal informaci o vaší skutečné IP adrese; pro
návštěvu dané stránky vám „půjčí“ jinou IP adresu. Ze tří zmíněných
služeb doporučujeme tu poslední, protože nabízí šifrovaný přístup
k webovým stránkám.
Obecně lze webové stránky rozdělit na stránky s nezabezpečeným přístupem (jejich adresa začíná http://)
a stránky se zabezpečeným přístupem (jejich adresa začíná https://).
Díky službě Hidemyass.com však
toto rozdělení nehraje roli, protože
prostřednictvím této služby můžete
ke všem stránkám přistupovat jako
k zabezpečeným. Data putující mezi
Ch
stránkami a vaším počítačem jsou
tedy šifrována jako u stránek zabezpečených a údaje na jejich trase nikdo nemůže „odposlouchávat“. To se
hodí nejen při přístupu na internet
přes neznámé nebo nedůvěryhodné
veřejné bezdrátové sítě.
DISKRÉTNÍ PROHLÍŽEČE
Čas od času může nastat situace, kdy
si nepřejete, aby vaše surfování po
webu zanechávalo v počítači nějaké stopy, podle nichž by někdo jiný
mohl později vypátrat, co jste si na
internetu prohlíželi. Surfování beze
stop je více než žádoucí na počítačích sdílených s dalšími lidmi, mj.
na počítačích v internetové kavárně nebo v knihovně. Tvůrci současných webových prohlížečů na takový požadavek uživatelů mysleli,
a tak do nich implementovali funkci obecně nazývanou anonymní režim. Anonymní režim je součástí výbavy aktuálních verzí všech hlavních
prohlížečů.
Pokud jste zapomněli anonymní režim aktivovat, nevadí. Všechny
současné prohlížeče mají funkci pro
zpětné smazání dat prozrazujících
vaši aktivitu. Případně můžete sáhnout po programu CCleaner (www.
ccleaner.com). Jednou z jeho mnoha užitečných funkcí je to, že dokáže
odstranit stopy po uživatelské aktivitě. Umí smazat stopy ze všech tradičních webových prohlížečů a z operačního systému a také z mnoha
dalších běžně používaných programů.
■ JIŘÍ MACICH ml., [email protected]
info
INTERNET
EXPLORER
Příkaz Zabezpečení /
Procházení se
službou InPrivate (v IE9 nejprve klikněte
vpravo nahoře
na ikonu ozubeného kola).
DÍKY ANONYMIZÉRU můžete
brouzdat internetem skutečně
nepoznáni. Vaše surfování bude však
pomalejší.
FIREFOX
Příkaz Nástroje / Spustit
anonymní
prohlížení (ve
Firefoxu 5 je
tento příkaz
v menu Firefox).
ANONYMNÍ REŽIM prohlížeče se
zaslouží o to, že po vás na počítači
nezůstanou žádné stopy, IP adresu
však nezamaskuje!
GOOGLE
CHROME
Klikněte
vpravo nahoře
na ikonu se
symbolem
klíče a zvolte
příkaz Nové
anonymní
okno.
info
ANONYMIZÉRY
Uživatele internetu lze identifikovat podle IP adresy jeho internetové přípojky. IP adresu přiděluje poskytovatel připojení a je
z ní možné vyčíst i vaši přibližnou geografickou polohu. Využijete-li
však některou ze služeb, která umí skutečnou IP adresu zamaskovat,
na internetu se pak pohybujete pod jinou IP adresou. Je to taková
malá virtuální změna identity. Takovým službám se říká anonymizéry
a jsou určeny pro uživatele, kteří si z nějakého důvodu nepřejí být
při přístupu na konkrétní webové stránky identifikovatelní.
www.ppk.cz
NEVÝHODY ANONYMIZÉRŮ
ADRESÁŘ
Anonymizéry nejsou vhodné pro
každodenní surfování. Alespoň
ne ty bezplatné, které bombardují
uživatele obtěžující reklamou. Problematická je také rychlost načítání
webových stránek, která při používání
anonymizérů nezřídka dá vzpomenout
na dřevní doby pomalého internetu.
Anonymouse.org
wwww.anonymouse.org
Anonymizer.in
www.anonymizer.in/
/anonymizer
Hidemyass.com
www.hidemyass.com
17/2011 počítač pro každého
47
Download

NEZANECHÁVEJTE STOPY - Počítač pro každého