Mrchy Derrského
lesa
aneb bestiář bytostí
rozličných
Allan Moore
Část první
Folklórní bytosti
Vodňas
Hodný příbuzní vodníka.
Drobná vodní bytost, která
trestá všechny špindíry a
nepečlivé umývače.
Vodník
Zlý vodní duch. Krade život všem
plavcům a vodomilům, které
stahuje pod hladinu a topí je. Ze
svého bratrance má panickou
hrůzu.
Ohnivák
Prokletá duše, která se
zjevuje v noci a zapaluje vše
blízké. Díky své povaze
dosud nebyl řádně popsán.
Fext
Nešťastné duše odvedenců, kteří
ztratili své milé. Dodnes bloudí
po bojištích a hledají své bližní,
neboť láska k nim jim nedovolí
odejít.
Stromovoj
Lesní bytost. Bere na
sebe podobu stromu.
Zatím není známo jeho
chování.
Bludník
Vzdálený příbuzný stromovoje. Zlé
lesní stvoření, které na sebe bere
podobu bludného kořene. Nešťastný
ten, kdo se s ním střetne. Neboť ten
je ztracen na své cestě do konce dní.
Šotek
Zrádné domácí stvoření.
Schopné měnit podobu.
Domácnosti obsazené šotkem
nezřídka končívají zkázou.
Ježibaba
Bytost ženského pohlaví nadaná
od přírody magickou silou, kterou
užívá k tomu, aby škodila
ostatním
Domovoj
Dobrácký domácí duch.
Patron a ochránce obydlí
Upír
Navrátilec z hrobu. Ohavná
bytost bažící po krvi živých.
Páchnoucí bytost je na sebe
schopna brát mnoho podob.
Vlkodlak
Bytost, která je z nejasných příčin
schopna na sebe brát zvířecí podobu.
Hejkal
Divoká lesní bytost. Vyžívá se
v přepadání návštěvníků lesa.
Jeho jednání ovšem není životu
nebezpečné.
Víly
Krásná lesní stvoření. Lákají
k sobě většinou muže.
Utancování k smrti je rozhodně
ta nejpříjemnější možnost smrti,
kterou vám dopřejí.
Bludička
Ohnivé lesní stvoření, které
obtěžuje noční chodce. Není
životu nebezpečná.
Černý muž
Ohromný muž v černém kabátci.
V noci obchází krajem měst a
unáší všechny zlé a neposlušné
duše.
Můra
Odporné stvoření. V noci přepadá
nebohé měšťany a krade jim jejich
sílu. Ti pak ráno jako mátohy
slepě plouží se životem.
Download

Moore Alan: Mrchy Derrského lesa aneb bestiář bytostí rozličných