ČESKÝ KRUMLOV
PRAGUE
w w w. j a n h o t e l s . c z
ČESKÝ KRUMLOV
WELCOME
VÍTEJTE
Dear guests and clients,
Vážení hosté a klienti,
It is a privilege to welcome and introduce you
Je mi ctí Vás přivítat a Vaše kolegy
and your colleagues to Jan Hotels. I assure
v Jan Hotels. Dovolte mi Vás ujistit, že
you that the owners and staff will make
majitelé a profesionální personál vynaloží
every aspect of your Jan Hotels experience
veškeré úsilí, aby Váš pobyt a zkušenosti
both productive and pleasurable.
s Jan Hotels byly příjemné.
Our family company was founded by my father,
Naše rodinná společnost byla založena
Jan Horal, in 1994. We own and operate three
v roce 1994 mým otcem, Janem Horalem.
hotels in the Czech Republic that are unique
Vlastníme tři hotely v České republice, které
in their capacities and qualities. We continue
jsou jedinečné svými kapacitami a kvalitami.
to build on the high standards our father set
Dále stavíme na vysokých kvalitativních
for us.
standardech, které nám můj otec nastavil.
My warmest regards,
Se srdečným pozdravem,
Mikael Horal
Chairman of the Board
Mikael Horal
Předseda představenstva
HOTEL SERVICES
HOTELOVÉ SLUŽBY
Prague / Praha
Český Krumlov
Český Krumlov
Number of rooms /
Počet pokojů
647
70
52
Conference hall capacity /
Kapacita konferenčního sálu
350
200
0
70+65+50+40+30+15
90+50+30
50
(Chapel/ Kaple)
Contemporary /
Současná
Renaissance /
Renesanční
Mediaeval /
Středověká
Parking / Parkování



Restaurants / Restaurace



Summer terrace / Letní terasa



Lobby bar / Bar ve vstupní hale



Meeting rooms capacity /
Kapacita salónků
Architecture / Architektura
ROOM EQUIPMENT / VYBAVENÍ POKOJŮ
Internet



Air conditioning / Klimatizace



Safe / Trezor



Hair dryer / Fén



Minibar / Minibar



Satellite TV / Satelitní televize



HOTEL SERVICES / SLUŽBY HOTELU
Concierge / Informace



Gift shop / Obchod se suvenýry



Currency Exchange / Směnárna



Bowling


*
Casino



Pool / Bazén


*
Fitness center / Posilovna


*
Sauna


*
Whirlpool / Bublinková koupel


*
Baths and wraps / Koupele
a zábaly


*
Massages / Masáže


*
Cosmetic studio / Kosmetika


*
Manicure / Manikúra


*
Pedicure / Pedikúra


*
Hairdresser / Kadeřnictví


*
* Services available in sister Hotel Růže / Služby k dispozici v sesterském hotelu Růže
Contacts
Kontakty
Hotel Růže
Horní 154
381 01 Český Krumlov
Czech Republic
Tel.: +420 380 772 100
Fax: +420 380 713 146
Email: [email protected]
www.janhotels.cz
Step into the fairy-tale atmosphere of the
Hotel Růže and allow us to pamper you.
Vstupte do pohádkové atmosféry Hotelu
Růže a nechte se hýčkat.
Accommodation
Ubytování
The carefully reconstructed hotel complex
is a former Jesuit college from the 16th
century, towering above the Vltava river
and one of the grandest features of Český
Krumlov.
Citlivě zrekonstruovaný hotelový komplex
je bývalou jezuitskou kolejí z 16. století,
která ční nad řekou Vltavou jako jedna
z největších dominant Českého Krumlova.
Hotel Růže offers accommodation in 70
spacious Comfort, Deluxe, Suite and Suite
Deluxe rooms.
The magic of the original historic space has
been preserved, while now equipped with
modern technologies and air-conditioning.
Dining
The elegant environment of our restaurants
will entice you with their diverse selection
of excellent Czech, renaissance and
international cuisines. A hunter’s feast or
renaissance-themed event with wait-staff
in period attire can also be arranged.
Whether you arrive with your family, friends
or business partners, the Lobby Bar and
Summer Terrace, with its stunning view of
the Vltava river, are the perfect places for
cocktails, aperitives or evening relaxation.
Hotel Růže nabízí ubytování v 70-ti
prostorných pokojích typu Comfort, Deluxe,
Suite a Suite Deluxe.
Kouzlo originálního historického prostoru je
zachováno i při plném vybavení moderními
technologiemi a klimatizací.
Stravování
Elegantní prostředí našich restaurací vás
naláká rozmanitým výběrem z excelentní
české, renesanční i světové kuchyně. Lze
zajistit také raut s renesační tématikou nebo
loveckou hostinu servírovanou personálem
v dobových kostýmech.
Ať již přijedete s rodinou, přáteli či
obchodními partnery, Lobby Bar a Letní
terasa s nádherným výhledem na řeku
Vltavu jsou perfektními místy pro koktejly,
aperitivy a večerní posezení.
INDULGE YOURSELF
NECHTE SE HÝČKAT
Put aside the daily rush for a while and relax
in the caring hands of our spa staff.
Experience the luxury of the Hotel Růže
spa, just as Český Krumlov townsmen,
clergymen and courtiers once did. They all
enjoyed the wonders of our mediaeval spas.
These unique spaces and wide range of
services are available to our guests of both
the Hotel Růže and The Old Inn.
Relax in the whirpool, indulge yourself with
a massage or try our unique peat baths
in traditional wooden tubs. You will leave
feeling younger, renewed and refreshed.
Zapomeňte na chvíli na každodenní shon
a svěřte se do rukou našich lazebnic.
Zažijte luxus v Lazebně Hotelu Růže, stejně
jako kdysi českokrumlovští měšťané,
duchovní a dvořané. Ti všichni využívali
umění středověkých lazebníků.
Tyto unikátní prostory a široká škála služeb
jsou k dispozici našim hostům z hotelů Růže
i Old Inn.
Uvolněte se v bublinkové lázni, nechte se
hýčkat masážemi nebo okuste jedinečné
rašelinové koupele v tradičních dřevěných
kádích. Z naší Lazebny odejdete s pocitem
omlazení, svěží a plní sil.
I přes svůj ryze historický charakter má Hotel
Růže nejmodernější technické vybavení pro
pořádání konferencí, seminářů, firemních
setkání, oslav nebo koncertů. Díky své
pohádkové atmosféře je také oblíbeným
místem pro svatby.
200
Feast Hall /
Hodovní síň
90

90
Rotary Meeting
Room / Rotary
Salónek
30

30
Wilhelm of
Rosenberg Meeting
Room / Salónek
Viléma z Rožmberka
60

50
Old Inn: Gothic
Chapel / Gotická
kaple
60

50
Individual /
Individuální

I-shape /
I-forma
190
U-shape /
U-forma
Jesuit Hall /
Jezuitský sál
Rooms / Místnosti
Congress /
Kongres
Theatre /
Divadlo
Hodovní síň s otevřeným krbem evokuje
kouzlo dávných časů, umocněné našimi
kulinářskými zkušenostmi. Na přání
hostů je možné uspořádat bohatou
středověkou hostinu v dobových kostýmech
s renesančním programem.
Daylight /
Denní světlo
KONFERENCE A AKCE
Despite its purely historic character, Hotel
Růže has the latest technical equipment for
organizing conferences, seminars, company
events, celebrations or concerts. Thanks
to its fairy-tale atmosphere, it is also very
popular for weddings.
The Feast Hall, with its open fireplace,
evokes the magic of centuries long past,
enhanced by our culinary expertise. Upon
request, we can organize a rich mediaeval
or hunters’ feast, complete with period
costumes, renaissance music and dance
performances.
Surface /
space (m2)
CONFERENCES
AND EVENTS
150
90
48
126
50
24
50
34
40
25
30
40
35
25
CONFERENCES
AND EVENTS
KONFERENCE A AKCE
Jesuit Hall (up to 200 people)
The stunning Renaissance interior of the
Jesuit Hall is among the most representative
spaces in Český Krumlov. It is often sought
out by the most demanding clientele for its
singularity. Although the space is historic,
the hall has exceptionally fine acoustics, as
well as the latest conference technology.
Feast Hall (up to 90 people)
The direct proximity of the Feast Hall to our
hotel restaurant lends itself to organizing
events combined with an exceptional
culinary experience (e.g. the Rosenberg
festivities, renaissance or hunters feast).
Yet it is equally suitable for other types of
corporate or cultural events, be they press
conferences, seminars, board meetings or
chamber concerts.
Rotary Meeting Room
(up to 30 people)
The Rotary Meeting Room is a smaller
atypical space, particularly suitable for
more private company and work meetings.
Wilhelm of Rosenberg Meeting Room
(up to 50 people)
The Wilhelm of Rosenberg Meeting Room
offers an interesting and flexible space
for organizing corporate meetings or
presentations. The atypical layout provides
widely varied options.
Gothic Chapel in the Old Inn
(up to 50 people)
A private space in the Old Inn Hotel that caters
to exceptional events, such as weddings.
Jezuitský sál (až 200 osob)
Nádherný renesanční interiér Jezuitského
sálu se řadí mezi nejreprezentativnější
prostory v Českém Krumlově. Pro svou
jedinečnost je často vyhledáván i nejnáročnější
klientelou. Přestože se jedná o historické
prostory, sál má výjimečnou akustiku
i nejmodernější konferenční techniku.
Hodovní síň (až 90 osob)
Přímé sousedství Hodovní síně s hotelovou
restaurací vybízí k pořádání akcí spojených
s mimořádnými gastronomickými zážitky
(např. Rožmberské veselí, renesanční či
lovecká hostina). Je ale vhodná i pro jiné
typy firemních či kulturních akcí, ať již jde
o tiskové konference, školení, semináře,
zasedání či komorní koncerty.
Rotary salonek (až 30 osob)
Rotary salonek představuje menší atypický
prostor vhodný zejména pro privátní,
firemní nebo pracovní schůzky.
Salonek Viléma z Rožmberka
(až 50 osob)
Salonek Viléma z Rožmberka nabízí
zajímavé a variabilní prostory k pořádání
obchodních jednání, firemních zasedání či
prezentací.
Gotická kaple v hotelu Old Inn
(až 50 osob)
Salonek Hotelu Old Inn se skvěle hodí pro
výjimečné akce, např. svatební obřady.
Contacts
Kontakty
Hotel Old Inn
Náměstí Svornosti 12
381 01 Český Krumlov
Czech Republic
Tel.: +420 380 772 500
Fax: +420 380 772 550
Email: [email protected]
www.janhotels.cz
A romantic medieval hotel in the heart
of Český Krumlov
Romantický středověký
Českého Krumlova
hotel
v
srdci
The Old Inn, with its 52 rooms and
apartments, is located on the town square,
in the very heart of Český Krumlov. The Old
Inn is just a five minute walk from its sister,
Hotel Růže.
Hotel Old Inn s 52 pokoji a apartmány
se nachází na náměstí, v samém srdci
historického centra Českého Krumlova.
Old Inn je pouhých pět minut chůze od
sesterského Hotelu Růže.
The Old Inn is composed of three buildings –
the right wing is one of the oldest buildings
in town, the central part built in the Middle
Ages, while the youngest left wing was
added during the 18th century.
Hotel Old Inn tvoří tři budovy – pravé
křídlo je jednou z nejstarších budov ve
městě, střední část hotelu byla vybudována
v období středověku, zatímco nejmladší
levé křídlo pochází z 18. století.
Its complete reconstruction in 2001 updated
all comforts and technological equipment,
including internet and air-conditioning.
Jeho celková rekonstrukce v roce 2001
zajistila veškerý komfort a pohodlí, včetně
internetu a klimatizace ve všech pokojích.
Dining
Stravování
The Old Inn boasts three tasteful and
charming restaurants, with a large outdoor
terrace from which you can observe activities
on the square. Top grade specialties of both
Czech and international cuisines are served
by wait-staff in period attire.
Hotel Old Inn se pyšní třemi stylovými
a okouzlujícími restauracemi s velkou
venkovní terasou, odkud můžete pozorovat
dění na náměstí. Prvotřídní speciality
české i mezinárodní kuchyně Vám nabídne
personál oblečený do dobových kostýmů.
The hotel also features a classic oldfashioned pub, Láb, with excellent Czech
beer and typical pub fare.
V hotelu se nachází také klasická staročeská
hospůdka, Láb, s výborným pivem a typickou
českou kuchyní.
The underground restaurant, named
Katakomby (Catacombs), will surely
captivate you with its unusual atmosphere.
It features recently discovered arches from
the thirteenth century. Food is prepared
before our guests on charcoal, as it was
during the middle ages.
Podzemní restaurace Katakomby vás
zaručeně
zaujme
svou
nevšední
atmosférou. Nachází se zde unikátní klenby
ze třináctého století, objevené teprve při
poslední rekonstrukci hotelu. Pokrmy jsou
připravovány přímo před hosty na dřevěném
uhlí, tak jako ve středověku.
WHY
ČESKÝ KRUMLOV?
Fairy-tale, picturesque, charming – this often
describes Český Krumlov… and rightly so.
Pohádkový, malebný, okouzlující – tak se
často popisuje Český Krumlov… a právem.
PROČ
ČESKÝ KRUMLOV?
Český Krumlov is, without doubt, one of the
most beautiful cities in Europe and listed in
the UNESCO World Heritage Sites. Unlike large
capitals, Krumlov is stunningly intimate, a place
where friends meet in the streets and find the
time to enjoy a coffee and conversation.
Český Krumlov je bezpochyby jedním
z nejhezčích měst Evropy, zapsané na
seznamu kulturního dědictví UNESCO.
Oproti velkým metropolím je Český Krumlov
příjemně intimním místem, kde se přátelé
potkávají v ulicích a najdou si čas posedět
v kavárničce a popovídat si.
Sports Activities
The Krumlov Castle, today the second
largest in Bohemia, belonged to the Lords
of the Rose (Rosenbergs), an aristocratic
Southern-Bohemian family that was at times
more powerful than the Emperor. Krumlov’s
unusually well preserved architecture
represents the might and fame of this family.
• Golf
• Hunting and fishing
• Horseback riding
• Rafting and canoeing
• Hot-air balloon trips
• Hiking
• Bowling
• Tennis, squash
• Rental of mountain bikes,
four-wheelers, Segways
Walk the meandering streets of a city full of art,
concerts and theatre performances, galleries
and craft shops. On the castle bridge, you’ll
find a breathtaking view of the historic center
and the Vltava River that almost encircles it.
This singular view from a castle built on rock
cliffs will ensure your desire to return.
Local Trips
Sports Activities
• Golf
• Lov a rybolov
• Jízda na koních
• Raſting a plavba na lodích
• Výlety balónem
• Turistika
• Bowling
• Tenis, squash
• Pronájmy horských kol,
čtyřkolek, Segway
The surrounding area features several places
worth visiting
• The Golden Crown cloister is among the
oldest in Europe
• The Hluboká chateau recalls the richness
and beauty of past times
• The Holašovice village, with its completely
preserved center in the style of country
baroque (also a UNESCO World Heritage Site)
• 20 km south is the extensive Lipno dam
• 20 km north lies the city of České
Budějovice (Budweiss)
• Just beyond the gates of Český Krumlov
begins the Šumava National Park
Krumlovský hrad, druhý největší v Čechách,
patřil Pánům z Růže, Rožmberkům,
šlechtickému rodu na jihu Čech, který byl
často mocnější než sám císař. Nebývale
zachovalá architektura připomíná moc
a slávu tohoto rodu.
Projděte se křivolakými uličkami města
plného umění, koncertů a divadelních
představení, galerií a řemeslných krámků.
Na hradním mostě objevíte dech beroucí
pohled na celé historické centrum a řeku
Vltavu, která jej obtáčí. Tento jedinečný
pohled z hradu postaveného na strmé skále
ve vás probudí touhu se vracet.
Výlety do okolí
V okolí města se nachází řada vyjímečných
míst, která stojí za návštěvu:
• klášter Zlatá Koruna patřící k nejstarším
v Evropě
• zámek Hluboká připomínající bohatství
a nádheru dob minulých
• vesnice Holašovice se zcela dochovalou
návsí ve stylu vesnického baroka (je též
chráněnou památkou UNESCO)
• 20 km jižně leží rozlehlá přehradní nádrž
Lipno
• 20 km severně najdete České Budějovice
• těsně za branami Českého Krumlova
začíná Šumavský národní park
Contacts
Kontakty
Hotel Duo
Teplická 492
190 00 Praha 9
Czech Republic
Tel.: +420 266 131 111
Fax: +420 283 880 142
Email: [email protected]
www.janhotels.cz
Exceptional comfort and a wide range of
quality services at a reasonable price.
Výjimečný komfort a široká škála kvalitních
služeb za rozumnou cenu.
Accommodation
Ubytování
Hotel Duo offers 647 rooms and Suites in its
two building hotel complex, including rooms
especially equipped for disabled clients.
Hotel Duo ve svých dvou budovách
hotelového komplexu nabízí 647 pokojů
a apartmá, včetně speciálně upravených
pokojů pro tělesně postižené.
There is a metro stop immediately in front
of the hotel and our guests can comfortably
get to the center in a mere 12 minutes (see
“Hotel Location”). A spacious parking lot is
available for guests at the hotel, for both
cars and buses.
After walking around Prague, you will
certainly appreciate a relaxating option – our
spa with massages, cosmetic services and
hair studio, a large covered pool, sauna and
fitness center. A 12 lane bowling alley and
casino are ready to provide entertainment.
Dining
The Formanka restaurant in the hotel
provides a wide selection of expertly
prepared specialties from Czech and
international cuisines. A beer garden is
open to our guests in the summer.
Přímo před hotelem je zastávka metra
a hosté se tak mohou velice pohodlně dostat
do centra za pouhých 12 minut (viz „Poloha
hotelu“). Hostům je k dispozici prostorné
soukromé parkoviště přímo před hotelem
určené pro osobní automobily i autobusy.
Po procházce Prahou určitě oceníte
možnosti relaxace – lázně s masážemi,
kosmetickými službami a kadeřníkem,
velký krytý bazén, saunu a posilovnu.
Pro rozptýlení je připraven bowling s 12
drahami i kasino.
Stravování
V hotelu se nachází restaurace Formanka
s velkým výběrem skvěle připravených
specialit z české i mezinárodní kuchyně. Přes
léto je pro hosty otevřena pivní zahrádka.
HOTEL LOCATION
Prague
Praha
POLOHA HOTELU
Prague is widely considered one of the most
beautiful cities in Europe. Its historic center,
with the panorama of the Prague Castle (the
largest castle complex in the world) is listed
as a UNESCO World Heritage Site.
Praha je všeobecně považována za jedno
z nejkrásnějších měst v Evropě. Historické
centrum s panoramatem Pražského hradu,
největšího hradního komplexu na světě, je
jako celek památkovou rezervací UNESCO.
Thanks to its rich history and culture, Prague
belongs among the top ten most visited
European cities. As in the past, today’s
Prague is at the heart of Europe and a
crossroad of business routes. As such, it is
destined to remain a favored location for
business meetings, conferences and events.
Díky své bohaté historii a kultuře patří
Praha mezi desítku nejnavštěvovanějších
evropských měst. Tak jako v minulosti,
je i dnes srdcem Evropy a křižovatkou
obchodních cest. Je tedy předurčena
k tomu, aby se stávala místem setkávání,
konferencí a akcí.
Directions
Navigace
Hotel DUO is located directly at the Střížkov
metro station (line C) which takes you
downtown in 12 minutes. Also near the hotel
are the Letňany Exhibition Grounds, Exhibition
Hall Holešovice and Letňany Shopping Mall.
Hotel DUO is located in the proximity of the
D8 highway from the direction of Teplice
and offers guests a large safe parking lot
immediately in front of the hotel.
Hotel DUO leží přímo u stanice metra
Střížkov, linka C, které vás doveze do centra
města za 12 minut. V blízkosti hotelu se
nachází Pražský výstavní areál Letňany,
Výstaviště Holešovice nebo Obchodní
centrum Letňany. Hotel DUO leží poblíž
dálnice D8 ve směru Teplice a svým hostům
nabízí velké bezpečné parkoviště přímo
před hotelem.
GPS: Loc: 50°7‘35.619“N, 14°29‘8.49“E
GPS: Loc: 50°7‘35.619“N, 14°29‘8.49“E
By car: From the direction of Berlin –
Dresden, follow the highway until you see the
10-story DUO hotel on the left side. From the
direction of Pilsen, Brno and Vienna, follow
the “Centrum” signs and further toward
“Teplice” and “Prosek,” until you see the
Hotel DUO on the right side.
Autem: Ze směru Berlín - Drážďany:
Pokračujte po dálnici, dokud neuvidíte
10 patrový Hotel DUO po levé straně.
Ze směru Plzeň, Brno a Vídeň sledujte
směrovku „Centrum”, dále směr “Teplice”
a “Prosek”, až uvidíte Hotel DUO.
Hotel Duo
Public transport: Arrive at the main
train station (Hlavní nádraží) or Nádraží
Holešovice. There is a direct metro line C
from either to Hotel DUO (Střížkov stop).
MHD: Příjezd na Hlavní nádraží nebo na
Nádraží Holešovice. Z obou nádraží jede
přímá linka metra C přímo před Hotel DUO
(zastávka Střížkov).
SPORTS AND LEISURE
SPORT A RELAXACE
Up-to-date sports and leisure facilities to
make your stay exciting and relaxing…
Moderní vybavení, které vám zpříjemní
pobyt...
Hotel DUO offers you and your group a lot
more than just comfortable rooms and great
food – a wide selection of options for rest,
relaxation and entertainment. Whether
weary from walking around Prague or looking
for fun after a long meeting or a conference,
it is all right here in the hotel.
Kromě pohodlného ubytování a dobrých
jídel Vám Hotel DUO nabízí i něco navíc
– pestrý výběr služeb a zařízení pro
odpočinek, relaxaci a zábavu. Ať už vás
unavila procházka Prahou nebo se chcete
odreagovat po dlouhém jednání nebo
konferenci, příležitost najdete přímo
v hotelu.
Our Sports Center features a heated 20 m
Covered Pool, Tanning Salon, relaxing Sauna
and a great Fitness Center. Pamper yourself
with Massage or in Cosmetic and Hairdressing
Studios. Our services include sport and Thai
massages, manicure and pedicure.
Have fun in our 12 lane Bowling Center, with
a bar. Larger groups can book the adjoining
Bowling Meeting Room that provides both
privacy and access to the bowling alley.
Move on to try your luck in our Casino, play
electronic games or billiards.
Naše sportovní centrum disponuje krytým
vyhřívaným 20 m bazénem, příjemnou
saunou a skvělou posilovnou. Nechte se
hýčkat v masérně, soláriu, kosmetickém
a kadeřnickém studiu. Naše služby zahrnují
sportovní a thajské masáže, manikúru
i pedikúru.
Skvěle se pobavíte při bowlingu v našem
centru s 12 drahami a barem. Větší skupiny
si také mohou zarezervovat Bowling
Salónek, který poskytuje jak soukromí tak
přístup k bowlingové hale. Poté můžete
vyzkoušet své štěstí v našem Casinu, zahrát
si elektronické hry nebo kulečník.
CONFERENCE
konference
Hotel DUO offers a spacious Congress
Hall and seven meeting rooms suitable for
business meetings, trainings, etc. Naturally,
we also provide audio and video technology,
catering and other related services.
Součástí Hotelu DUO je prostorný
Kongresový sál a sedm salonků vhodných
pro obchodní jednání, školení atd.
Samozřejmostí je zabezpečení audio a video
techniky, cateringových i jiných služeb.
• There are other spaces in the hotel
suitable for use as conference rooms.
• V hotelu jsou k dispozici ještě další
prostory, které mohou být využity jako
konferenční místnosti.
• Upon request, we will be happy to
provide a tailor-made price calculation
according to your individual needs
• The complex includes up to 200 parking
places.
• Na žádost provedeme kalkulaci speciální
ceny dle Vaší individuální potřeby.
• V areálu hotelu je k dispozici parkoviště
až s 200 místy
TECHNICAL EQUIPMENT / TECHNICKÉ VYBAVENÍ
• TV / Televize
• Screen / Plátno
• Videoplayer / Videopřehrávač
• Flipchart
• DVD player / DVD přehrávač (Sony)
• Overhead projector / Zpětný projektor
• Data projector / Dataprojektor (Hitachi)
• PA system / Zesilovač (Technics)
• CD player / CD přehrávač (Technics)
• MC player / MC přehrávač (Technics)
• Wireless microphone / Bezdrátový
mikrofon (Gemini)
• Notebook
• Sound mixer / Mixážní pult
Theatre /
Divadlo
Congress /
Kongres
Classroom /
Třída
U-shape /
U-forma
3.6

250
120
120
80
Vltava meeting room /
Salónek Vltava
107
2.9

65
46
46
40
36
Labe meeting room /
Salónek Labe
56
2.5

50
32
28
28
28
Gourmet meeting room /
Salónek Gourmet
53
2.7

40
15
25
25
25
Krumlov meeting room /
Salónek Krumlov
27
2.5

30
15
18
Bowling meeting room /
Salónek Bowling
69
3.3

70
Brno meeting room /
Salónek Brno
22
2.5

15
Nisa meeting room /
Salónek Nisa
15
2.5

Besides the interior spaces, Hotel DUO
features an extensive garden for your use.
The entry to the garden is from the ground
floor off the lobby or directly through a
covered entry from the Congress Hall on
the first floor.
The hotel garden offers an outdoor gazebo
with a bar and fully equipped cooking
center (gas, electricity) suitatble for grill
parties or cooking shows. Given its direct
connection to the covered heated pool, our
garden is ideal for a variety of purposes
(wedding, birthday parties, team buildings
and other events). We can arrange catering
or entertainment programs upon request.
30
12
Cocktail /
Koktelj
Daylight /
Denní světlo
420
Room / Místnost
“Geneva” /
“Ženeva”
Ceiling Height /
Výška stropu (m)
Congress Hall /
Kongresový sál
konference
I-shape /
I-forma
Surface /
plocha (m2)
CONFERENCE
350
46
65
15
24
20
60
12
8
Kromě vnitřních prostor nabízí Hotel DUO
k využití rozlehlou hotelovou zahradu, vstup
do zahrady je z hotelové haly v přízemí nebo
přímým krytým vchodem z Kongresového
sálu v prvním patře hotelu.
V letních měsících je k dispozici zahradní
restarauce s grilem, vhodná pro party,
svatby, oslavy či cooking show. Vzhledem
ke své dispozici i přímému propojení
s krytým vyhřívaným hotelovým bazénem je
naše zahrada vhodná pro pořádání různých
typů akcí (svateb, narozeninových párty,
firemních párty, team buildingů a dalších
eventů). Na požádání zajistíme catering
i doprovodný program.
We’d like to recommend our most popular
conference packages. Besides these three,
we are ready to propose a custom event
according to your needs, including catering
services.
Rádi bychom Vám doporučili nejžádanější
konferenční balíčky. Kromě těchto tří typů
Vám rádi připravíme jakoukoliv akci na míru
dle Vašich požadavků, včetně cateringových
služeb.
All-Day Congress Package:
Kongresový balíček celodenní:
• conference room rental (as preferred)
• pronájem konferenční místnosti (dle
vašich preferencí)
• conference sets (notepads, pens, candies)
• flipchart, data-projector, screen, wi-fi,
wireless microphone, PA system
CONFERENCE
PACKAGES
KONFERENČNÍ
BALÍČKY
• morning coffee break (coffee, tea,
mineral water, juice, mini deserts)
• afternoon coffee break (coffee, tea,
mineral water, juice, mini deserts)
• buffet-style lunch, including one
non-alcoholic drink
Half-Day Congress Package:
• conference room rental (as preferred)
• conference sets (notepads, pens, candies)
• flipchart, data-projector, screen, wi-fi,
wireless microphone, PA system
• One coffee break (coffee, tea, mineral
water, juice)
• konferenční set (blok, tužka, bonbony)
• flipchart, dataprojektor, plátno, wi-fi,
bezdrátový mikrofon, ozvučení
• dopolední coffee break (káva, čaj,
minerálka, džus, minidezerty)
• odpolední coffee break (káva, čaj,
minerálka, džus, ovoce)
• oběd formou bufetu včetně
1 nealkoholického nápoje
Kongresový balíček polodenní:
• pronájem konferenční místnosti (dle
vašich preferencí)
• konferenční set (blok, tužka, bonbony)
• flipchart, dataprojektor, plátno, wi-fi,
bezdrátový mikrofon, ozvučení
• 1x coffee break (káva, čaj, minerálka,
džus)
Half-Day Exclusive
Congress Package:
• conference room rental (as preferred)
• conference sets (notepads, pens, candies)
• flipchart, data-projector, screen, wi-fi,
wireless microphone, PA system
• One coffee break max (coffee, tea,
mineral water, juice, mini deserts, fruit,
savory pastries)
Kongresový balíček
polodenní exklusive:
• pronájem konferenční místnosti (dle
vašich preferencí)
• konferenční set (blok, tužka, bonbony)
• flipchart, dataprojektor, plátno, wi-fi,
bezdrátový mikrofon, ozvučení
• 1x coffee break max (káva, čaj, minerálka,
džus, minidezerty, ovoce, slané pečivo)
CONFERENCE FACILITIES / KONFERENČNÍ PROSTORY
Congress Hall
Kongresový sál
Vltava meeting room
Salónek Vltava
Labe meeting room
Salónek Labe
Gourmet meeting room
Salónek Gourmet
Krumlov meeting room
Salónek Krumlov
Bowling meeting room
Salónek Bowling
Brno meeting room
Salónek Brno
Nisa meeting room
Salónek Nisa
REFERENCES
REFERENCE
•KOOPERATIVA
•ROTARY KLUB
•T-MOBILE
•PFIZER
•TELEFONICA O2
•HENKEL
•ČEZ
•SEKYRA GROUP
•TRANSGAS
•VOLKSBANK
•ČSA
•AUVIEX
•ČLK
•OPEL CZECH
•CAC LEASING
•HYUNDAY
• ŠKOFIN
•PHILIP MORRIS
• FERRARI KLUB DEUTSCHLAND
•ARAL
•POLICIE ČR
•GENERALI
•DHL
•EUREST
•ČESKÝ TELECOM
•ALLIANZ
•STRABAG
•EON
•SCHWAN-STABILO
•MC DONALD´S
•CHEMOPETROL
Download

www.janhotels.cz