19. konference
REOTRIB 2013
Kvalita paliv a maziv
22. − 24. května 2013
Hotel Diana, Velké Losiny
Reo Trade, s.r.o.
Opava
Ústav technologie ropy a alternativních paliv
VŠCHT Praha
www.reotrib.cz
19. konference REOTRIB 2013 ‚Kvalita paliv a maziv’ se opět bude konat v Hotelu Diana v krásném
předhůří Jeseníků. Již tradičně se na konferenci setkají pracovníci jak výrobních, tak
i distribučních, uživatelských a servisních firem. Neformální a přátelské prostředí konference dává
příležitost pro odborné diskuse i řešení obchodních záležitostí.
Pozdní květnový termín již zaručuje hezké a teplé počasí, které umožňuje využít i všechny
sportovní a turistické aktivity, které nabízí Hotel Diana.
Doprava
Hotel Diana leží na okraji Velkých Losin, asi 10 km od Šumperka směrem na Jeseník. Na kraji obce
hned za zámkem se odbočuje doleva, hotel je označen pomocí ukazatelů. V nutných případech
pořadatel zajistí dopravu z železniční stanice v Zábřehu na Moravě.
Ubytování a stravování
Ubytování a celodenní stravování bude zajištěno v místě konání konference v Hotelu Diana. Všichni
účastníci konference mají stravování zdarma (součást konferenčního poplatku) počínaje obědem dne
22. 5. a konče obědem dne 24. 5. 2013.
V případě Vašeho zájmu o konferenci využijte online přihlašovací formulář na webové adrese
www.reotrib.cz. V přihlášce, prosím, zatrhněte Váš předpokládaný příjezd a odjezd, aby mohla být
provedena rezervace noclehu. Ubytování je možné v jedno− nebo dvoulůžkových pokojích. Protože
počet jednolůžkových pokojů je omezen, využívejte, prosím, přednostně možnost ubytování ve
dvoulůžkových pokojích.
Poplatky za nocleh je třeba uhradit na místě konání v Hotelu Diana.
Ceny noclehů:
1 lůžkový pokoj
2 lůžkový pokoj
rodinné apartmá
(tj. dva pokoje se spol. přísl.)
1600,− Kč/noc
850,− Kč/osoba/noc
750,− Kč/osoba/noc při obsazení 2 osobami
1000,− Kč/osoba/noc při obsazení 1 osobou
Ceny noclehů jsou včetně DPH.
Registrace a konferenční poplatek
bez DPH
21% DPH
Celkem
Účastník konference
5500,− Kč
1155,− Kč
6655,− Kč
Autor příspěvku
3000,− Kč
630,− Kč
3630,− Kč
(platí pouze pro jednoho účastníka z autorského kolektivu)
Účastnický poplatek zahrnuje náklady na pronájem sálu, tisk sborníku, celodenní stravování, dva
společenské večery a organizační náklady. Noclehy je třeba uhradit na místě v Hotelu Diana.
Příslušný konferenční poplatek zaplaťte, prosím, na základě zálohové faktury, kterou Vám zašleme
ihned po obdržení Vaší přihlášky. Tato zálohová faktura bude současně potvrzením Vaší účasti na
konferenci. Po dohodě s pořadatelem je možná i jiná forma úhrady (např. v hotovosti při
prezentaci).
Závazné přihlášky odešlete nejpozději do 30. dubna 2013 na adresu firmy Reo Trade. Ve
výjimečných případech je možné vklad uhradit v hotovosti při prezentaci.
Daňový doklad bude předán při prezentaci.
REOTRIB 2013
Kvalita paliv a maziv
Program
Středa, 22. května
Registrace 9:00−13:00
Paliva, 13:00 − 17:00 h
Pražák Václav, Česká rafinérská a.s.
Motorová paliva a biopaliva − co je nového?
Cimpl Pavel, Čepro a.s.
Vysokoobjemová biopaliva v Čepro, a.s.
Třebický Vladimír, Fuka Ladislav, SGS Czech Republic, s.r.o.
Způsoby zjišťování odchylek v kvalitě motorových paliv
Mužíková Zlata, Šimáček Pavel, VŠCHT Praha
Nestandardní složky motorových paliv
Špinka Jan, SGS Czech Republic, s.r.o.
Mikrobiologická kontaminace paliv a stanovení ATP
Černý Jaroslav, VŠCHT Praha
Palivové katalyzátory a oxidační stabilita paliva
Macek Jan, Emrich Miloš, ČVUT, Praha, FS, Centrum vozidel udržitelné mobility
Snižování spotřeby paliva a emisí CO2 osobních automobilů − sny a reálné možnosti
20:00
Konferenční večer
Čtvrtek, 23. května
Oleje a provozní kapaliny v průmyslu, 9:00 − 13:00 h
Růžička Pavel, TOTAL Česká republika s.r.o., Praha
Maziva pro provoz chladivových a speciálních kompresorů
Dobeš Petr, Cimcool Europe B.V., Jihlava
Zdravotní a bezpečnostní hlediska obráběcích kapalin a jejich používání
Špondr Pavel, Dvořák Antonín, ŠPONDR CMS, s.r.o., Brno
Agregáty oběhových centrálních mazacích systémů
Mentlík Václav, Trnka Pavel, Západočeská univerzita, Plzeň
Olej jako elektroizolační kapalina
Skolil Jan, Čorňák Štefan, Classic Oil s.r.o., Kladno
Kapaliny do ostřikovačů − jejich vývoj, hodnocení a toxicita
Gardavsky Marek, Werba−Chem GmbH, Wien
Parafíny v pneumatikách
Čtvrtek, 23. května, 14:30 − 18:00 h
Ladyka Nadia, VŠCHT Praha
Aplikace PetroOxy testeru pro stanovení oxidační stability olejů
Chudejová Gabriela, Slovnaft a.s., Bratislava
Stanovenie cetánového čísla
Bohdalová Olga, Šalamunová Ľubica, Vývleková Zuzana, Colné laboratórium FR SR, Bratislava
Colné laboratórium FR SR − analýza a posudzovanie minerálnych olejov
Kolečkář Petr, Spectro CS, s.r.o., Ostrava
Nový trend v analýze olejů − analýza v terénu
Turan Tomáš, Šandová Pavlína, ALS ČR, s.r.o., Praha
Barva membrány (Membrane Patch Colorimetry) − prostředek pro vyhodnocování degradace
olejů
20:00
Společenské diskusní fórum
Pátek, 24. května, 9:00 − 12:00 h
Odborná exkurze
19. konference
REOTRIB 2013
Kvalita paliv a maziv
22. − 24. května 2013
Hotel Diana, Velké Losiny
Závazná přihláška
Jméno a příjmení
Organizace
Konferenční poplatky
Účastníci
‘ 6655,− Kč
Autoři přednášek (pouze jeden autor z
autorského kolektivu)
‘ 3630,− Kč
Předpokládaný příjezd
22. 5. ‘
23. 5. ‘
Předpokládaný odjezd
23. 5. ‘
24. 5. ‘
Mám zájem o zajištění noclehu
ANO ‘
NE ‘
Jednolůžkový pokoj samostatný
‘
Dvoulůžkový pokoj, samostatný, dvě osoby na pokoji
‘
Pokoj v rodinném apartmá, dva pokoje se společným příslušenství:
jednolůžkový
‘
dvoulůžkový ‘
Úhrada noclehů přímo na místě, v hotelu Diana
Zúčastním se odborné exkurze v pátek 24.5.2013
ANO ‘
NE ‘
‘ zaškrtněte vhodný údaj
Formulář přihlášky je k dispozici také online na www.reotrib.cz
Ceny jsou včetně 21 % DPH.
Příslušný konferenční poplatek, prosím, zaplaťte po obdržení zálohové faktury bankovním
převodem na bankovní konto firmy Reo Trade s.r.o., číslo účtu:
ČSOB Opava, č. ú. 373712473/0300
Ve výjimečných případech je možné vklad uhradit v hotovosti při prezentaci.
Daňový doklad bude předán při prezentaci.
Přihlášku odešlete nejpozději do 30. dubna 2013.
Kulturní a sportovní aktivity
V rámci konference proběhnou dva společenské večery. Čtvrteční odpoledne je již tradičně volnější
a je vyhrazeno pro obchodní jednání či kulturní vyžití účastníků konference.
V lázeňském městě Velké Losiny je možné navštívit zámek s bohatou historií, zejména z doby
inkvizičních procesů, a dále stále provozovanou manufakturu na výrobu ručního papíru kandidující
na památku UNESCO. V lázeňském parku je i koupaliště s termální vodou.
V hotelu Diana je půjčovna kol a je tedy možnost cyklistického výletu po okolí.
Upozornění pro autory příspěvků
Úplný text přednášky včetně tabulek, grafů a obrázků je třeba zaslat
nejpozději do 12. dubna 2013
nejlépe e−mailem editorovi sborníku na adresu [email protected], ve formátu MS Word .doc
nebo .docx. Text není třeba formátovat, všechny příspěvky budou editovány a upraveny do
jednotné podoby. V textu musí být zřetelné nadpisy a jejich struktura, nadpisy je nejlepší očíslovat.
Tabulky by neměly být příliš složité, aby neztrácely přehlednost, velikost max. na jednu stranu.
Obrázky a grafy by měly být jednoduché a přehledné, nejlépe černobílé, kontrastní. Při tisku bude
k dispozici pouze omezena paleta šedých odstínů. Na všechny tabulky a obrázky (grafy) musí být
v textu odkaz. Každá tabulka a obrázek musí mít vlastní název, např.:
Tabulka 1: Charakteristika výchozích surovin
Obr. 1: Průběh znečištění hydraulického oleje
Použité literární zdroje uvádějte ve tvaru:
1. Howard, J.; Delaney, R. B.: Název práce, Časopis, rok vydání, ročník, strany.
2. Howard, J.; Delaney, R. B.: Název práce, Sborník konference příp. kniha, místo a datum konání
příp. vydání, strany.
Maximální délka příspěvku do sborníku je 8 stran textu i s obrázky a tabulkami, velikost fontu 12,
řádkování 1. K prezentaci Vaší přednášky bude k dispozici zpětný projektor a počítačová projekce
s programem MS Power Point ve verzi 2010 (.pptx).
Délka přednášek − max. 20 minut, žádáme o dodržení časového limitu.
Nabídka reklamní aktivity
V rámci konference bude vytištěn kvalitně svázaný sborník všech přednášek v předpokládaném
rozsahu 150 stránek. Při této příležitosti Vám nabízíme možnost prezentace Vaší firmy formou
celostránkové reklamy ve Sborníku přednášek. Počet výtisků Sborníku bude 120 ks.
Pokud projevíte zájem o tuto či jinou formu prezentace Vaší firmy, kontaktujte, prosím, pořadatele
konference:
Ing. Jiří Hřivnáč, Reo Trade s.r.o., Krnovská 182, 747 07 Opava; tel. 595 172 496, fax 595 172
498, e−mail: [email protected]
Předlohu reklamy pro tisk je třeba dodat nejpozději do 12. dubna 2013. Tisk bude černobílý na formátu
A4 zmenšeném asi o 15 %. Reklamní stránku dodejte vytištěnou laserovou tiskárnou na papíru formátu
A4 nebo e−mailem ve formátu MS Word nebo PDF.
Adresa pro zaslání předlohy reklamy pro tisk:
[email protected]
Pořadatel
Reo Trade s.r.o.
Krnovská 182
747 07 Opava
Kontakt: Ing. Jiří Hřivnáč
tel.: 595 172 496, 602 717 620
fax: 595 172 498
e−mail: [email protected]
Odborný garant
Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Vysoká škola chemicko technologická
Technická 5, 166 28 Praha 6
Kontakt: Ing. Jaroslav Černý, CSc.
tel.: 220 443 780, fax: 220 444 321
e−mail: [email protected]
www.reotrib.cz
Download

REOTRIB 2013