www.tipatour.cz
TIPATOUR zájezdy
2014
Chorvatsko
Cestovní kancelář
TIPATOUR – Váš dobrý TIP na dovolenou!
25 let zkušeností, které Vám zaručí spolehlivost a solidnost!
Třebíč
Praha
Centrála na pobyty
v Chorvatsku
Karlovo náměstí 22, 674 01 Třebíč
tel./fax: 568 840 463, mobil: 606 720 495
[email protected]
skype: tipatourchorvatsko
Lidická 25/27
602 00 Brno
tel./fax: 541 213 586
mobil: 606 720 493
[email protected]
skype: tipatourbrno
Jihlava
Třebíč
Masarykovo náměstí 9
586 01 Jihlava
tel.: 567 311 650
mobil: 606 720 497
[email protected]
skype: tipatourjihlava
Chcete udělat radost sobě, svým blízkým,
odměnit své zaměstnance nebo nemáte ještě
dárek k vánocům, narozeninám a jiným výročím?
věnujte pobyt z tohoto katalogu nebo naše
dárkové poukázky.
Karlovo náměstí 22
674 01 Třebíč
tel.: 568 840 462
mobil: 606 720 492
[email protected]
skype: tipatourtrebic
Tipatour katalog 2014 21.10.13 14:56 Stránka 1
TIPATOUR zájezdy
2014
Čechy, Morava, Slovensko,
Maďarsko, Rakousko,
Slovinsko
Dárková poukázka
1000 Kč
5000 Kč
Cestovní kancelář
uBYTování: Zákazník má nárok na předem objednané
a potvrzené ubytování. Neobsadí–li zákazník objednaná
lůžka, nemá nárok na vrácení peněz. Ceny v katalogu jsou
uváděny většinou za osobu (apartmá za celé apartmá), prodávány jsou však celé pokoje. Při neobsazení všech lůžek
v pokoji je třeba počítat s doplacením neobsazených lůžek.
Neobsazená přistýlka se většinou neúčtuje. Přistýlka může
mít formu pevného lůžka, rozkládacího lehátka nebo křesla, pohovky, molitanové matrace, palandy, nebo jinou. Použití přistýlky může značně zmenšit volný prostor v pokoji
a tedy musíte počítat se sníženým pohodlím. Pokoje strana
moře nezaručují výhled na moře, ale pouze orientaci. Vaše
žádosti o umístění pokojů v hotelu nebo apartmá (poschodí,
čísla pokojů) jsou z naší strany nahlášeny, ale nezaručujeme,
že budou akceptovány ubytovatelem. Rozdělování pokojů
probíhá zásadně ze strany hotelu a cestovní kancelář na ně
nemá vliv. Ubytování je obvykle možné v den příjezdu po 14.
hodině a den odjezdu se pokoje musí uvolnit do 10 hodin
(pokud není uvedeno jinak). Apartmá a pokoje „no name“ –
bezejmenné – přesnou adresu se klienti dozví při příjezdu do
letoviska v ubytovací kanceláři uvedené na ubytovacím poukazu. Při rezervaci ubytování v apartmánech je zákazník plně
zodpovědný za počet osob, které přihlásí do apartmánu, bez
ohledu na jejich věk. Upozorňujeme, že majitel objektu může
odmítnout nepřihlášené osoby ubytovat. Fotografie hotelových pokojů a v ostatních ubytovacích zařízeních např. vilách
a apartmánech i snímky kuchyní, ložnic a dalších, mají pouze
informační charakter, protože vzhledem k různým dispozicím
jednotlivých pokojů a apartmánů není možné, aby byly všechny stejné. Popis i snímky zařízení vycházejí z materiálů doda-
Obroková 8
669 02 Znojmo
tel.: 515 261 444
mobil: 606 720 494
[email protected]
skype: tipatourznojmo
Relaxační prodloužené víkendy v sárváru
a Büku s autobusovou dopravou:
termíny: 1.5.–4.5., 8.5.–11.5., 3.7.–6.7., 25.9.–28.9.,
14.11.–17.11.
3x ubytování v hotelu s polopenzí a vstupem do termálních
lázní – cena od 4.990 kč
3x ubytování v penzionu se snídaní – cena od 3.810 kč
Poznávací autobusový zájezd Budapešť a lázně
Györ a sárvár:
Dárková poukázka
Důležité informace
pro klienty
Znojmo
Naše novinka a TIP pro rok 2014: Maďarsko
autobusem za poznáním i odpočinkem do termálů.
www.tipatour.cz
Brno
Centrála na pobyty v česku, slovensku,
Rakousku, slovinsku a Maďarsku
Rubešova 5, 120 00 Praha 2
tel.: 222 246 063, fax: 222 241 165, mobil: 724 008 114
[email protected]
skype: tipatourpraha
termíny: 8.5.–10.5. a 26.9.–28.9.
cena: 3.590 kč
2x ubytování se snídaní, prohlídka Budapešti a relaxace
v termálních lázních Györ a Sárvár
vysvětlivky piktogramů:
novinka
venkovní
bazén
vnitřní
bazén
ných ubytovatelem, z oficiálních stránkek zařízení a z dalších
materiálů hotelu nebo vily. Zaznačení kapacit na mapách je
pouze orientační. Údaje o vzdálenostech hotelů a vil od pláže
jsou v popisu katalogu jen orientační, zejména u rozsáhlých
hotelových komplexů se mohou lišit.
STRAvování: Rozsah stravy je u každého ubytovacího objektu uveden. Hotely a penziony obvykle polopenze (snídaně
a večeře), apartmá vlastní vaření. Formu stravování si určuje
každé ubytovací zařízení samo. Může se jednat o švédské
stoly nebo výběr z menu. V některých zařízeních může dojít
na okraji sezóny nebo při nižším obsazení ubytovacího zařízení ke změně v rozsahu poskytované stravy – zrušení výběru
z několika menu, švédského stolu a přejití na stravování formou jednotného menu.
SLuŽBY pRŮvodCŮ A deLeGáTŮ: U každé ubytovací kapacity je vždy uvedeno, zda je v dané lokalitě delegát cestovní kanceláře. Delegát má vždy na starost více letovisek a více
hotelů. K zajištění kontaktu se zákazníky užívá přiměřených
prostředků (informační tabule s časy schůzek a s pohotovostním kontaktem na delegáta). V průběhu dopravy u autobusových pobytových zájezdů budete většinou doprovázeni
technickým průvodcem. Animační program je neplacenou
službou. Služba delegátů je službou cestovní kanceláře klientům nad rámec služeb, které jsou součástí ceny, ale kterou
klient neplatí.
dĚTI: Věková hranice dětí se u jednotlivých zařízení liší. Děti
do 2–3 let věku (tzv. infanti) bývají většinou v hotelu zdarma,
bez nároku na služby (bez lůžka a stravování). Ve vilách jsou
obvykle infanti zpoplatněni (viz ceník).
doMáCí ZvíŘATA: Pobyt se psy, eventuálně jinými domácí-
možnost
psa
pojištění dle
zák. č. 159/99 Sb.
mi zvířaty, je možný pouze na vlastní dopravu do ubytovacích
zařízení, kde je tato možnost uvedena. Zvíře není umístěno
v kotci a není pro něj zajištěna strava. Při objednání pobytu je
třeba uvést plemeno psa, neboť jeho účast je někdy podmíněna jeho velikostí. Majitel zvířete si musí obstarat všechny
požadované doklady pro cestování se zvířaty. Poplatek za zvíře je vybírán přímo na místě. Zvířata nesmí do restaurace. Na
některých plážích mají vstup zakázán.
ÚČAST CIZInCŮ: Pobytů uvedených v katalogu se mohou
účastnit. Na účast cizinců je zákazník povinen upozornit při
objednávce pobytu v cestovní kanceláři.
uBYTovACí poukAZ A pokYnY nA CeSTu: Po uhrazení plné ceny pobytu, cca 5–7 dnů před nástupem, obdrží
zákazník v cestovní kanceláři ubytovací poukaz, tzv. voucher
a pokyny na cestu. Na ubytovacím poukazu je uvedena adresa a telefon ubytovacího zařízení, objednaný typ ubytování
a rozsah stravování s uvedením první a poslední služby s časem nástupu na pobyt a ukončení pobytu. V pokynech na cestu nalezne zákazník bližší informace o čase a místě odjezdu,
ubytovacím zařízení, výši některých poplatků hrazených na
místě a další důležité informace. Informace o cenách fakultativních služeb, vstupů, apod. budou také uvedeny v pokynech
na cestu.
ZávĚReM: Vzhledem k tomu, že katalog je připravován se
značným časovým předstihem, nemůže cestovní kancelář ručit za platnost všech údajů v něm uvedených. V období od
vytištění katalogu a zakoupení pobytu může dojít ke změně
cen (změna cen potravin, energie), změně majitele a dalším
změnám. O všech případných změnách budete informováni
v cestovní kanceláři TIPATOUR.
uMAG
Koper
Postojna
poReČ
vRSAR
RovInJ
Chorvatsko
Ljubljana
Terst
Maribor
SLovInSko
MedveJA opATIJA
RABAC
Rijeka
puLA
pJeŠČAnA
uvALA
kRALJevICA
CRIkvenICA
SeLCe
novI vInodoLSkI
MeduLIn
nJIvICe
MALInSkA
ŠILo
Cres
Krk
Bosiljevo
Karlovac
Ogulin
Brinje
Senj
LopAR
MALI LoŠInJ
Perušić Plitvice
Pag
Gospić
Zadar 1
Ugljan
Sv. FILIp A JAkov
BIoGRAd n. MoRu
G. Ploca
Sv. Rok
Posedarje
Maslenica
Ukučanj
Zadar 2
dRAGe
Gračac
Benkovac
Banja Luka
pIRovAC
Pirovac
vodICe
Šibenik
Vrpolje
SoLARIS
pRIMoŠTen
TRoGIR
kAŠTeL STAFILIČ
SupeTAR
Vis
Knin
Brač
Prgomet
Sinj
Split
oMIŠ
Dugopolje
BoL
BoSnA
A HeRCeGovInA
Šestanovac
STARI GRAd
Hvar
Korčula
peRnA
oReBIČ
TRpAnJ
Pelješac
BReLA
BAŠkA vodA
BAŠko poLJe/pRoMAJnA
MAkARSkA
TuČepI
podGoRA
ŽIvoGoŠČe
dRvenIk
ZAoSTRoG
BRIST
GRAdAC
Sarajevo
Ravča
Vrgorac
Ploče
Mostar
Seznam kapacit . . . str.
Umag . . . . . . . . . . . . . . . 9
Vrsar . . . . . . . . . . . . . . 9
Poreč . . . . . . . . . . . 10–12
Rovinj . . . . . . . . . . . . . 13
Pula . . . . . . . . . . . . . . . 14
Medulin . . . . . . . . . . . 15
Pješčana Uvala . . . 16–17
Rabac . . . . . . . . . . 18–19
Medveja . . . . . . . . . . . . 20
Opatija . . . . . . . . . . 20–21
Kraljevica . . . . . . . . . . . 21
Crikvenica . . . . . . 22–23
Selce . . . . . . . . . . 24–25
Novi Vinodolski . . 26–27
Njivice . . . . . . . . . 28–30
Malinska . . . . . . . . . . 31
Šilo . . . . . . . . . . . . . . . 32
Baška . . . . . . . . . . 33–35
ostrov Rab . . . . . . 36–37
ostrov Lošinj . . . . . 38–40
ostrov Pag . . . . . . 41–43
Sv. Filip a Jakov . . . . . 44
Biograd n.Moru . . 44–45
Drage . . . . . . . . . . . . . . 46
Pirovac . . . . . . . . . 46–47
Vodice . . . . . . . . . . . . 48
Šibenik (Solaris) . . . . . 49
Primošten . . . . . . . 50–51
Kaštel Stafilič . . . . . . . . 52
Trogir . . . . . . . . . . . . . 52
Omiš . . . . . . . . . . . . . 53
Omiš – Duče . . . . . 53–55
Brela . . . . . . . . . . 56–58
Baška Voda . . . . . 59–61
Baško Polje . . . . . . . . . . 62
Promajna . . . . . . . . . . . 62
Makarska . . . . . . . 63–65
Tučepi . . . . . . . . . . 66–67
Podgora . . . . . . . . 68–70
Živogošče . . . . . . . . . . 71
Drvenik . . . . . . . . . . . . 72
Zaostrog . . . . . . . . . . . . 73
Brist . . . . . . . . . . . . . . . 73
Gradac . . . . . . . . . 74–76
ostrov Brač . . . . . . . . . 77
ostrov Hvar . . . . . . . . 78
poloostrov Pelješac . . 78–79
Silniční vzdálenosti
z Brna . . . . . . . . . . . km
Opatija . . . . . . . . . . . 635
Rabac . . . . . . . . . . . . 690
Poreč . . . . . . . . . . . . 700
Crikvenica . . . . . . . . 705
Rovinj . . . . . . . . . . . . 720
Ostrov Krk . . . . . . . . 725
Pula . . . . . . . . . . . . . 730
Ostrov Lošinj . . . . . . 760
Ostrov Rab . . . . . . . 790
Biograd na Moru . . . 790
Šibenik . . . . . . . . . . . 805
Ostrov Pag . . . . . . . 810
Primošten . . . . . . . . 835
Vodice . . . . . . . . . . . 840
Trogir . . . . . . . . . . . . 850
Ostrov Hvar . . . . . . . 860
Ostrov Brač . . . . . . . 890
Omiš . . . . . . . . . . . . 870
Ostrov Vis . . . . . . . . . 900
Brela . . . . . . . . . . . . 890
Baška Voda . . . . . . . 895
Makarská . . . . . . . . . 900
Podgora . . . . . . . . . 910
Gradac . . . . . . . . . . . 940
Orebič . . . . . . . . . 1.085
Ostrov Korčula . . . 1.090
o
Sk
AR
AĎ
CHoRvATSko
Otočac
novALJA
Jastrebarsko
M
SuHA punTA
RAB
Lošinj
Zagreb
BAŠkA
Rab
je země
křišťálově čistého moře, stovek ostrovů, romantických pláží
a vzácných historických památek. Těžko budete hledat
druhou zemi, která je tak zaslíbená turismu. Pro nás
je navíc zemí se srozumitelným jazykem a dostupnou
vzdáleností. Díky tomu je Chorvatsko mezi českými
turisty už mnoho let jedničkou při výběru zahraniční
dovolené.
Dokáže nám nabídnout vše, co na dovolené hledáme:
příjemná letoviska s krásnými plážemi, pohostinnost
místních obyvatel, výbornou stravu, cenově dostupné
ubytování pro rodiny s dětmi i hotely na velmi vysoké
úrovni pro náročné klienty.
Snažili jsme se pro Vás vybrat ty nejvhodnější kapacity
a věříme, že si každý z Vás z této bohaté nabídky vybere. Ne nadarmo se říká, že Chorvatsko je malá země pro
velkou dovolenou.
víkendové koupání
v Chorvatsku za 999 Kč!
V ceně: autobusová doprava.
Informujte se vždy ve středu před odjezdem
v našich pobočkách.
Umístění kapacit
CK TIPATOUR
Chorvatsko
pro rok 2014
Dubrovnik
státní silnice
dálnice
ČeRná
HoRA
dálnice – exit
vodICe
pobytová místa CK TIPATOUR
go
d
Po
Chorvatsko 2014 • TIPATOUR
1
r
Kdo zaváhá, jede dráž
aneb slevy za včasný nákup
Slevy
za včasný
nákup až
25 %
+
Sleva
pro stálé
klienty
2%
sleva ...
U každé kapacity v katalogu je v poli TIPÍKA
přehledně uvedena sleva (max. 25 %)
ze základní ceny ubytování. Sleva může být uznána při zakoupení zájezdu a složení zálohy 50 % do
uvedeného data. K této slevě si můžete připočíst slevu 2 % (klienti, kteří s námi cestovali alespoň 2x).
Slevy platné po termínech včasných nákupů
✓✓ pro stálé klienty (klienti, kteří
s CK Tipatour cestovali alespoň 2x)
Sleva
5%
✓✓ Pro seniory nad 55 let
✓✓ Pro novomanžele
(do 1 měsíce od uzavření sňatku)
✓✓ Pro invalidy
✓✓ Při objednání pobytu
z www.tipatour.cz
Při zakoupení a uhrazení celého zájezdu do 28.2.2014
garantujeme nezvýšení ceny.
Obecné podmínky pro získání slevy: slevy se nedají kombinovat ani sčítat. Sleva se vztahuje na katalogovou cenu zájezdu
bez příplatků a fakultativních služeb. Slevy budou odečteny při doplatku zájezdu. Sleva může být uznána při zakoupení
zájezdu a složení zálohy 50 %, nelze ji uplatnit dodatečně. Slevy nelze uplatnit na zvýhodněné nabídky (žluté tabulky
a zájezdy typu last minute).
2
Chorvatsko 2014 • TIPATOUR
Váš
správný
TIP
na dovolenou!
Speciální sleva 14 % do 31.3.2014
Selce – pavilony Slaven str. 24 v termínech 12.7.–19.7., 26.7.–2.8., 9.8.–16.8. a 30.8.–6.9.
Novi Vinodolski – hotel Lišanj str. 26 v termínech 21.6.–28.6., 5.7.–12.7., 9.8.–16.8. a 23.8.–30.8.
Novi Vinodolski – depandance Lišanj str. 26 v termínech 21.6.–28.6., 5.7.–12.7., 9.8.–16.8. a 23.8.–30.8.
Baška – hotel Corinthia str. 34 v termínech 14.6.–21.6., 5.7.–12.7., 26.7.–2.8. a 23.8.–30.8.
Makarska – hotel Rivijera str. 64 v termínech 14.6.–21.6., 5.7.–12.7., 9.8.–16.8. a 30.8.–6.9.
Podgora – Sirena v termínech str. 68 v termínech 7.6.–14.6., 21.6.–28.6., 12.7.–19.7., 2.8.–9.8. a 30.8.–6.9.
Podgora – hotel Mediteran str. 69 v termínech 14.6.–21.6., 5.7.–12.7., 2.8.–9.8. a 6.9.–13.9.
Gradac – hotel Sunce str. 74 v termínech 21.6.–28.6., 19.7.–26.7., 2.8.–9.8. a 30.8.–7.9.
Gradac – depandance Laguna str. 75 v termínech 14.6.–21.6., 5.7.–12.7., 19.7.–26.7. a 16.8.–23.8.
Top sleva 20 % do 31.1.2014
Selce – pavilony Slaven str. 24 v termínu 19.7.–26.7.
Novi Vinodolski – hotel Lišanj str. 26 v termínu 26.7.–2.8.
Novi Vinodolski – depandance Lišanj str. 26 v termínu 26.7.–2.8.
Baška – hotel Corinthia str. 34 v termínu 12.7.–19.7.
Makarska – hotel Rivijera str. 64 v termínu 26.7.–2.8.
Podgora – Sirena str. 68 v termínu 19.7.–26.7.
Podgora – hotel Mediteran str. 69 v termínu 9.8.–16.8.
Gradac – hotel Sunce str. 74 v termínu 12.7.–19.7.
Gradac – depandance Laguna str. 75 v termínu 2.8–9.8.
Obecné podmínky pro získání slevy: sleva může být uznána při zakoupení zájezdu a složení zálohy 50 % do uvedeného data.
Na tyto slevy je vyhrazena pouze část kapacity, proto doporučujeme včasný nákup!
Pobyty pro zralý věk
Narodili jste se před rokem 1959? Radujte se z našich slev určených přímo pro Vás!
Sleva 15 % do 28.2.2014 na červeně vyznačené termíny
Sleva 10 % do 28.2.2014 na modře vyznačené termíny
Po čem...
Sleva je uznána při složení zálohy 50 % ceny zájezdu.
Sleva se odečítá z doplatku.
Objevte kouzlo Jadranu za super ceny!
...touží?
termíny
(sobota–sobota)
7.6.–14.6.
14.6.–21.6.
30.8.–6.9.
6.9.–13.9.
termíny
Selce
str. 24
Novi Vinodolski
str. 26
Novi Vinodolski
str. 26
Baška
str. 34
pavilony Slaven
hotel Lišanj
depandance Lišanj
hotel Corinthia
–
–
5.990
–
–
6.590
7.290
6.590
–
5.590
5.990
5.590
9.590
9.990
10.590
9.990
Makarská str. 64
Podgora str. 68
hotel Rivijera
hotel Sirena
5.990
5.990
6.590
7.590
6.590
5.990
7.590
7.990
8.590
8.990
8.590
7.590
Podgora str. 69
(sobota–sobota) (pokoj bez balkonu) (pokoj bez balkonu) hotel Mediteran
31.5.–7.6.
7.6.–14.6.
14.6.–21.6.
30.8.–6.9.
6.9.–13.9.
13.9.–20.9.
5.590
5.990
6.990
6.990
5.990
5.590
Gradac str. 74
hotel Sunce
7.990
8.590
8.990
9.590
8.990
7.990
Gradac str. 75
depandance
Laguna
–
6.590
6.990
6.990
6.990
6.590
Fakultativní příplatek – zvýhodněná cena autobusové dopravy k těmto zájezdům a v uvedených termínech je pro střediska Selce, Novi Vinodolski 1.800 Kč, Baška 1.900 Kč/os. a pro Makarskou,
Podgoru a Gradac 1.990 Kč/os. Povinný příplatek – příplatky za vybraná nástupní místa dle str. 4. Při pobytu více než na 7 nocí je cena dopravy dle str. 4. Sleva pro seniory nad 55 let.
Cena zahrnuje: 7 x ubytování s polopenzí, pobytové taxy, služby delegáta. Možnost dokoupení pojištění včetně pojištění storna zájezdu 33 Kč/os/den viz str. 8.
Tato nabídka platí pro jednotlivce, není možné uplatnit na kolektivy.
Chorvatsko 2014 • TIPATOUR
3
Rozšíření chorvatské dálniční sítě
Motoristé mohou využívat 478 km dálnice ze Zagrebu přes Split do Ploče. Při
průměrné rychlosti 120 km/hod. ji lze projet za cca 4 hodiny příjemné jízdy.
Trasa dálnice: Zagreb – Split – Šestanovac – Ravča – vrgorac – ploče
Vukova Gorica, Bosiljevo, Ogulin, Josipdol, tunel Mala Kapela, Gornja Ploča, Sveti
Rok, tunel Sveti Rok, Maslenički most, Zadar II, Benkovac, Pirovac, Skradin, Šibenik, Vrpolje, Prgomet, Dugopolje, Šestanovac, Ravča, Vrgorac, Ploče. V roce
2013 byl nově otevřený tunel Sv. Ilja, který spojuje dálnici s městy Baška Voda
a Promajna. Tunel je zpoplatněný 20 Kn.
dálnice v číslech:
– Dálnice Zagreb – Split – Vrgorac – Ploče – délka 478 km, celková investice je
více než 20 miliard Kn.
– Vybudování 292 objektů – mostů, tunelů, viaduktů a podjezdů.
– Na dálnici Bosiljevo – Split je v délce 324 km vybudováno 22 mostů, 41 viaduktů, 78 nadjezdů, 65 podjezdů.
– Nejdelší tunely: Malá Kapela – 5.760 m, Sv. Rok – 5.670 m, Sv. Ilja – 4.250 m.
– Největší viadukty: Jezerane – 661 m, Mokro Polje – 660 m.
– Nejdelší mosty: Gacka – 470 m, Maslenica – 377 m, Krka – 391 m.
Dálniční poplatky za trasu Zagreb – Vrgorac v jednom směru 220 Kn.
dálnice: Zagreb – Rijeka
Zagreb je spojený dálnicí s jedním z největších jadranských přístavů – Rijekou.
Poslední nový úsek byl dokončen z Bosiljeva do Vrbovska. Dálnice Zagreb – Rijeka měří 147 km. Poplatek za cestu v jednom směru je 69 Kn. Na trase je 13
tunelů, 20 mostů a viaduktů.
dálnice: Rijeka – Rupa
Dálnice vede z Matulji u Rijeky na sever do obce Rupa u hraničního přechodu
se Slovinskem. Tato dálnice bude mít návaznost na novou istrijskou dálniční
soustavu, dále na dálnici Rijeka – Zagreb a na dálnici Zagreb – Split.
Více informací na www.hac.hr (Hrvatske autoceste).
Autobusová doprava
Autobusové zájezdy jsou 10-denní, dnem odjezdu z ČR je vždy pátek, dnem návratu zpět do ČR je neděle. Dnem nástupu na pobyt i jeho ukončení je vždy sobota,
není-li uvedeno jinak. Doprava je zpravidla kyvadlová a rozváží zákazníky do více pobytových míst a ubytovacích kapacit. Místenky na sedadla se nevystavují a zasedací pořádek se tvoří před cestou tam i zpět zvlášť. Příjezd do cílových míst bývá v ranních, dopoledních nebo odpoledních hodinách (v závislosti na vzdálenosti).
Odjezdy autobusů z pobytových míst bývají v odpoledních nebo večerních hodinách, po povinném odpočinku řidičů.
odjezdová místa a ceny za dopravu:
1. Do středisek PULA, POREČ, ROVINJ, VRSAR, UMAG, PJEŠČANA UVALA, MEDULIN, RABAC
Odjezdová místa: Brno, Pohořelice, Mikulov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.100 Kč
Za příplatek: Tábor, Příbram, Písek, České Budějovice, Ždár nad Sázavou, Praha, Velké Meziříčí, Jihlava 100 Kč/os., Plzeň, Strakonice, Havlíčkův Brod, Humpolec, Pelhřimov, Třebíč, Vyškov,
Chotěboř, Znojmo 200 Kč/os., Ústí nad Labem, Chrudim, Olomouc, Prostějov, Kroměříž, Uherské Hradiště 300 Kč/os., Hradec Králové, Pardubice, Přerov, Zlín 400 Kč/os.
2. Do středisek OPATIJA, KRALJEVICA, CRIKVENICA, SELCE, NOVI VINODOLSKI, NJIVICE,
MALINSKA, BAŠKA (pro letovisko Baška příplatek 100 Kč)
Odjezdová místa: Jihlava, Třebíč, Brno, Pohořelice, Znojmo (Mikulov) . . . . . 1.990 Kč
Za příplatek: Olomouc, Přerov, Zlín 350 Kč/os., Praha 300 Kč/os., Karlovy Vary, Kladno
250 Kč/os., Tábor, Plzeň, České Budějovice 200 Kč/os.
3. Na ostrov LOŠINJ – středisko MALI LOŠINJ
Odjezdová místa: Brno, Pohořelice, Mikulov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.590 Kč
Za příplatek: Praha, Havlíčkův Brod, Jihlava, Třebíč, Olomouc, Přerov 300 Kč/os.
4. Na ostrov RAB – střediska SUHA PUNTA, LOPAR, RAB
Odjezdová místa: Brno, Mikulov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.390 Kč
Za příplatek: Praha 400 Kč/os., Jihlava, Velké Meziříčí, Třebíč, Olomouc, Přerov 200 Kč/os.
5. Na ostrov PAG – středisko NOVALJA
Odjezdová místa: Brno, Bratislava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.190 Kč
Za příplatek: Praha 400 Kč/os., Jihlava, Olomouc, Přerov 300 Kč/os.
6. Do středisek SV. FILIP A JAKOV, BIOGRAD NA MORU, PIROVAC, VODICE, ŠIBENIK,
PRIMOŠTEN, TROGIR, KAŠTEL STAFILIČ
Odjezdová místa: Brno, Pohořelice, Mikulov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.290 Kč
Za příplatek: Tábor, Příbram, Písek, České Budějovice, Ždár nad Sázavou, Praha, Velké Meziříčí, Jihlava 100 Kč/os., Plzeň, Strakonice, Havlíčkův Brod, Humpolec, Pelhřimov, Třebíč, Vyškov,
Chotěboř, Znojmo 200 Kč/os., Ústí nad Labem, Chrudim, Olomouc, Prostějov, Kroměříž, Uherské Hradiště 300 Kč/os., Hradec Králové, Pardubice, Přerov, Zlín 400 Kč/os.
7. Do středisek OMIŠ, BRELA, BAŠKA VODA, BAŠKO POLJE, PROMAJNA, MAKARSKA,
TUČEPI, PODGORA, ŽIVOGOŠČE, DRVENIK, ZAOSTROG, BRIST, GRADAC
Odjezdová místa: Jihlava, Třebíč, Brno, Pohořelice, Znojmo (Mikulov) . . . . . 2.390 Kč
Za příplatek: Olomouc, Přerov, Prostějov, Hradec Králové 400 Kč/os., Praha 300 Kč/os.,
Velké Meziříčí 200 Kč/os.
8. Do střediska OREBIČ
Odjezdová místa: Jihlava, Třebíč, Brno, Mikulov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.990 Kč
Za příplatek: Praha 400 Kč/os.
– cesta autobusem na Dalmácii a dále transferem.
Při rezervaci určitého místa v autobusu příplatek 100 Kč/os (platí pro trasy 1, 2, 6, 7). U všech zájezdů jsou nástupní místa přesně uvedena. K urychlení přepravy se
využívá svozových transferů. Při pobytu více než sedm nocí se cena zvyšuje o příplatek (informace v CK). Minimální počet účastníků v každém nástupním místě je
5 osob. Při nižším počtu osob bude klient dle momentální situace informován o možném nejbližším nástupním místě. Některé trasy jsou zajišťovány ve spolupráci
s partnerskou CK. Autobusové zájezdy se uskutečňují při minimálním počtu 30 osob. Každá osoba musí mít v autobusu své sedadlo a obsazují se všechna místa
v autobuse. Převoz zavazadel do hmotnosti 20 kg/os.
odjezdová místa:
Žďárského 221, 674 01 Třebíč
tel. 568 844 845 • [email protected] • www.tredos.cz
Liberec
Ústí n. L.
... s námi po Evropě v pohodě!
Mladá
Boleslav
Karlovy Vary
Hradec
Králové
Kladno
Praha
Pardubice
Chrudim
Plzeň
Chotěboř
Havlíčkův
Brod
Příbram
Humpolec
Písek
Strakonice
Tábor
České
Budějovice
Jihlava
Olomouc
Žďár n. S.
Prostějov
Velké Meziříčí
Vyškov
Pelhřimov
Jindřichův
Hradec
Třebíč
Znojmo
Brno
Pohořelice
Přerov
Kroměříž
Zlín
Uherské
Hradiště
Mikulov
12 zahraničních busů značek Mercedes a Bova
s obsaditelností 4–69 osob
4
Chorvatsko 2014 • TIPATOUR
POBYTY za SUPER CENY s dopravou v ceně!
Selce – pavilony Slaven, str. 24
Makarska – hotel Rivijera, str. 64
termíny (pátek–neděle)
A
B
C
D
E
13.6.–22.6. a 5.9.–14.9.
6.590
5.590
4.690
4.790
10.990
pokoj s balkonem
bez přistýlky
termíny
pokoj s balkonem s přistýlkou
pokoj s přistýlkou a bez balkonu
20.6.–29.6. a 29.8.–7.9.
7.590
6.590
7.290
5.990
10.990
(pátek–neděle)
A
C
F
A
D
A
B
D
E
27.6.– 13.7. a 15.8.–31.8.
7.990
6.990
7.590
6.590
10.990
30.5.–8.6. a 12.9.–21.9.
7.590
5.990
11.590
7.990
1.990
6.990
5.990
1.990
6.990
11.7.–17.8.
8.290
7.290
7.590
6.590
10.990
A – dospělý • B – dospělý na přistýlce • C – dítě 3–12 let na lůžku • D – dítě
3–18 let na přistýlce • E – jednolůžkový pokoj.
6.6.–15.6.
7.990
6.590
12.990
8.590
1.990
7.590
6.990
1.990
7.590
13.6.–22.6. a 5.9.–14.9.
8.590
6.990
13.590
8.990
1.990
7.990
7.590
1.990
7.590
20.6.–29.6. a 29.8.–7.9.
8.990
7.590
13.590
9.590
1.990
8.990
7.990
1.990
8.990
27.6.–6.7. a 15.8.–31.8.
9.990
7.990
13.990
9.990
1.990
9.790
8.290
1.990
8.990
4.7.–17.8.
10.290
8.290
13.990
10.590
1.990
9.990
8.790
1.990
8.990
A – dospělý • B – dospělý na přistýlce • C – dítě do 12 let na lůžku (platí s 1 dospělou osobou) • D – dítě 3–12 let na přistýlce
E – 2. dítě 3–12 let na společné přistýlce • F – jednolůžkový pokoj.
Novi Vinodolski – hotel a depandance Lišanj, str. 26
termíny
Gradac – hotel Sunce, str. 74
hotel
(pátek–neděle)
A
B
C
D
13.6.–22.6. a 5.9.–14.9.
7.590
6.990
1.750
4.790
depandance
E
F
termíny
strana moře, bakon
G
A
B
C
D
E
F
(pátek–neděle)
A
B
C
D
5.990 11.590
490
6.990
5.990
1.750
4.490
5.590
9.990
30.5.–8.6. a 12.9.–21.9.
9.590
5.990
7.590
8.990
9.990
20.6.–29.6. a 29.8.–7.9.
8.290
7.590
1.750
4.990
6.590 11.590
490
7.590
6.590
1.750
4.590
6.290
6.6.–15.6.
9.990
5.990
7.990
8.990
27.6.–13.7. a 15.8.–31.8.
8.590
7.990
1.750
5.590
6.990 11.990
490
7.790
6.990
1.750
5.290
6.290 10.590
13.6.–22.6. a 5.9.–14.9.
10.590
6.590
8.590
9.590
11.7.–20.7.a 8.8.–17.8.
8.990
7.990
1.750
5.990
7.590 12.590
490
7.990
7.590
1.750
5.290
6.290 10.990
20.6.–29.6. a 29.8.–7.9.
10.990
6.990
8.990
9.990
18.7.–10.8.
9.590
8.990
1.750
6.590
7.590 12.590
490
8.290
7.590
1.750
5.590
6.590 11.290
27.6.–13.7. a 22.8.–31.8. 11.990
7.590
8.990
10.590
7.990
9.590
10.590
11.7.–24.8.
A – dospělý • B – dospělý na přistýlce • C – dítě do 6 let na přistýlce a druhé dítě do 6 let na společné přistýlce • D – dítě 6–12 let na přistýlce
• E – dítě 12–18 let na přistýlce • F – jednolůžkový pokoj • G – příplatek za stranu moře (za osobu).
12.990
A – dospělý • B – dítě do 7 let na přistýlce • C – dítě 7–12 let
na přistýlce • D – dospělý na přistýlce.
Podgora – hotel Sirena, str. 68
Njivice – bungalovy Flora, str. 28
termíny
pokoj
termíny (pátek–neděle)
A
B
C
D
E
F
(pátek–neděle)
A
pokoj strana moře, bakon
A
B
C
D
A
rodinný pokoj
B
C
D
29.8.–14.9.
5.990
5.190
4.490
1.800
3.690
6.690
30.5.–8.6. a 12.9.–21.9.
8.990
9.590
5.990
7.590
8.990
10.990
6.990
8.590
10.590
13.6.–22.6. a 22.8.–31.8.
7.490
6.390
5.590
1.800
4.490
8.290
6.6.–15.6.
9.590
9.990
5.990
7.990
8.990
11.590
7.590
8.990
10.990
20.6.–13.7. a 15.8.–24.8.
8.290
7.090
6.190
1.800
4.990
9.190
13.6.–22.6. a 5.9.–14.9.
9.990
10.590
6.590
8.590
9.590
11.990
7.990
9.590
11.590
11.7.–17.8.
8.590
7.490
6.490
1.800
5.190
9.690
20.6.–29.6. a 29.8.–7.9.
10.590 10.990
6.990
8.990
9.990
12.590
8.590
9.590
11.590
A – dospělý • B – dospělý na přistýlce • C – dítě 3–12 let na lůžku • D – dítě do 7 let na
přistýlce • E – dítě 7–12 let na přistýlce • F – jednolůžkový pokoj.
27.6.–13.7. a 22.8.–31.8.
10.990 11.990
7.590
8.990
10.590 12.990
8.590
9.990
11.990
11.7.–24.8.
11.590 12.990
7.990
8.990
10.590 13.590
8.590
9.990
11.990
A – dospělý • B – dítě do 7 let na přistýlce • C – dítě 7–12 let na přistýlce • D – dítě nad 12 let na přistýlce. U
rodinného pokoje musí být zaplacené minimálně 3 lůžka.
Njivice – Depandance Adria, str. 29
termíny (pátek–neděle)
A
B
C
D
Podgora – hotel Mediteran, str. 69
E
29.8.–14.9.
6.390
5.390
4.690
1.800
3.890
(pátek–neděle)
A
B
C
D
E
F
G
13.6.–22.6. a 22.8.–31.8.
7.890
6.690
5.790
1.800
4.690
30.5.–8.6. a 12.9.–21.9.
6.990
5.990
5.990
1.990
4.990
5.990
10.590
20.6.–13.7. a 15.8.–24.8.
8.790
7.390
6.490
1.800
5.090
6.6.–15.6. a 5.9.–14.9.
7.590
6.590
5.990
1.990
5.590
6.590
11.990
11.7.–3.8.
9.390
7.990
6.990
1.800
5.490
13.6.–22.6. a 29.8.–7.9.
7.990
6.990
6.590
1.990
5.590
6.590
11.990
1.8.–17.8.
9.790
8.290
7.190
1.800
5.690
A – dospělý • B – dospělý na přistýlce • C – dítě 3–12 let na lůžku • D – první dítě do 7 let
na přistýlce • E – druhé dítě do 7 let nebo dítě 7–12 let na přistýlce • obědy (v hotelu Beli
Kamik) – 1.990 Kč.
20.6.–29.6. a 22.8.–31.8.
8.590
7.590
6.590
1.990
5.990
6.590
11.990
27.6.–13.7. a 15.8.–24.8.
8.990
7.590
6.590
1.990
5.990
6.990
11.990
11.7.–17.8.
9.590
7.990
6.990
1.990
6.590
6.990
11.990
A – dospělý • B – dospělý na přistýlce • C – dítě 2–14 let na lůžku • D – dítě 2–10 let na přistýlce •
E – dítě 10–14 let na přistýlce • F – 2. dítě do 10 let na společné přistýlce • G – jednolůžkový pokoj.
Baška – hotel Corinthia, str. 34
pokoj s balkonem
Gradac – depandance Laguna, str. 75
termíny
pokoj bez
přistýlky
(pátek–neděle)
A
A
B
C
A
B
C
pokoj s přistýlkou
rodinný pokoj
6.6.–15.6.
11.290
11.590
10.590
1.800
12.590
11.590
1.800
13.6.–22.6. a 5.9.–14.9.
11.590
12.290
10.790
1.800
13.590
11.990
1.800
20.6.–29.6. a 29.8.–7.9.
11.990
12.790
10.990
1.800
13.990
11.990
1.800
27.6.–6.7.a 15.8.–31.8.
12.590
13.590
11.590
1.800
14.590
12.590
1.800
4.7.–13.7. a 8.8.–17.8.
12.990
13.990
11.990
1.800
14.990
12.990
1.800
11.7.–10.8.
13.990
14.590
11.990
1.800
15.590
12.990
1.800
(pátek–neděle)
A
B
C
D
E
F
6.6.–15.6. a 12.9.–21.9.
7.590
6.990
6.990
1.990
4.990
10.590
13.6.–22.6. a 29.8.–14.9.
8.590
7.590
8.290
1.990
5.590
10.990
20.6.–29.6. a 22.8.–31.8.
8.990
7.990
8.590
1.990
5.990
11.590
27.6.–13.7. a 15.8.–24.8.
9.590
8.590
8.790
1.990
5.990
11.590
11.7.–17.8.
9.990
8.590
8.990
1.990
6.590
11.590
A – dospělý • B – dítě do 12 let na lůžku (platí pro pokoj bez přistýlky) • C – dospělý na přistýlce • D –
dítě do 12 let na přistýlce • E – druhé dítě do 7 let na společné přistýlce • F – jednolůžkový pokoj.
A – dospělý • B – dospělý na přistýlce • C – dítě do 15 let na přistýlce.
Baška voda – privátní pokoje no name s polopenzí, str. 59
termíny
pokoje
rodinné pokoje
(pátek–neděle)
A
B
C
D
E
A
B
C
D
30.5.–8.6. a 19.9.–28.9.
5.890
5.490
5.090
4.990
7.690
5.490
5.090
4.790
4.690
6.6.–29.6. a 5.9.–21.9.
6.490
5.990
5.590
5.390
8.490
5.990
5.690
5.290
5.190
27.6.–13.7. a 22.8.–7.9.
7.190
6.590
6.090
5.890
9.490
6.690
6.190
5.790
5.590
11.7.–24.8.
7.590
6.990
6.390
6.190
9.990
6.990
6.590
6.190
5.890
A – dospělý • B – dospělý na přistýlce • C – dítě 3–12 let na lůžku • D – dítě 3–12 let na přistýlce • E – jednolůžkový
pokoj.
Nepřehlédněte! Podmínky platné pro všechny pobyty na této
straně:
Povinný příplatek: příplatky za vybraná nástupní místa dle str. 4.
Cena zahrnuje: ubytování s polopenzí, autobusovou dopravu, služby
delegáta.
Možnost dokoupení cestovního pojištění včetně pojištění storna zájezdu
33 Kč/os./den viz str. 8. Na ceny uvedené ve žluté tabulce již nelze
uplatnit další slevy, tyto ceny jsou již zlevněné.
Chorvatsko 2014 • TIPATOUR
5
Moře slev pro rodiny s dětmi
číslo
název lokality a kapacity
termíny
poznámka
2
Vrsar – resort Petalon
ve všech termínech
dítě 2–10 let na přistýlce ZDARMA
4
Poreč – hotel Delfin
ve všech termínech
dítě do 7 let na přistýlce ZDARMA, slevy do 18 let
8
Rovinj – depandance Valdaliso
ve všech termínech
dítě do 10 let na přistýlce ZDARMA
12
Medulin – hotel Belvedere
ve všech termínech
dítě do 6 let na přistýlce ZDARMA, slevy do 14 let
16
Rabac – hotel Girandella
ve všech termínech
dítě do 12 let na přistýlce ZDARMA
18
Rabac – aparthotel Albona, studia s polopenzí
ve všech termínech
dítě do 14 let na přistýlce ZDARMA
19
Rabac – hotel Allegro/Miramar
ve všech termínech
dítě do 14 let na přistýlce ZDARMA
20
Rabac – hotel Sanfior
ve všech termínech
dítě do 12 let na přistýlce ZDARMA
21
Medveja – bungalovy
ve všech termínech
dítě do 12 let na přistýlce ZDARMA
22
Opatija – hotel Belvedere
ve všech termínech
dítě do 12 let na přistýlce ZDARMA
23
Opatija – hotel Palace-Bellevue
ve všech termínech
dítě do 12 let na přistýlce ZDARMA
25
Crikvenica – hotel Omorika
ve všech termínech
dítě do 6 let na přistýlce ZDARMA, slevy do 18 let
27
Selce – pavilony Slaven
ve všech termínech
slevy do 18 let
30
Novi Vinodolski – hotel a depandance Lišanj
ve všech termínech
dítě do 6 let na přistýlce ZDARMA, slevy do 18 let
33
Njivice – bungalovy Flora
ve všech termínech
dítě do 7 let na přistýlce ZDARMA
35
Njivice – hotel Beli Kamik
ve všech termínech
dítě do 6 let na přistýlce ZDARMA
36
Njivice – depandance Adria
ve všech termínech
dítě do 7 let na přistýlce ZDARMA
45
Baška – hotel Corinthia
ve všech termínech
dítě do 15 let na přistýlce ZDARMA
47
Lopar – pavilony San Marino – Sahara a Rab
do 14.6. a od 6.9.
dítě do 6 let na přistýlce ZDARMA
49
Suha Punta – hotel Eva
ve všech termínech
dítě do 12 let na přistýlce ZDARMA
52
Mali Lošinj – hotel Vespera, rodinný pokoj
ve všech termínech
dítě do 16 let na 3. a 4. lůžku ZDARMA
52, 53
Mali Lošinj – hotel Vespera a hotel Aurora (pokoje standard)
ve všech termínech
dítě do 7 let na přistýlce ZDARMA
53
Mali Lošinj – hotel Aurora, pokoj premium a suite
ve všech termínech
dítě do 12 let na přistýlce ZDARMA
56
Novalja – kemp Straško
ve všech termínech
dítě do 12 let na přistýlce ZDARMA
59
Sv.Filip a Jakov – hotel Alba
ve všech termínech
dítě do 7 let na přistýlce ZDARMA
59
Sv.Filip a Jakov – hotel Alba
do 21.6. a od 30.8.
dítě 7–12 let na přistýlce ZDARMA
61
Biograd na Moru – hotel Adria
ve všech termínech
dítě do 7 let na lůžku i přistýlce ZDARMA, slevy do 18 let
64
Pirovac – hotel Miran
ve všech termínech
dítě do 12 let na přistýlce ZDARMA
66
Vodice – hotel Imperial
ve všech termínech
dítě do 12 let na přistýlce ZDARMA
69
Solaris – hotel Jakov a Niko
ve všech termínech
dítě do 12 let na přistýlce ZDARMA
70
Primošten – hotel Zora
ve všech termínech
dítě do 7 let na přistýlce ZDARMA
74
Trogir – hotel Medena
ve všech termínech
dítě do 7 let bez lůžka s polopenzí ZDARMA
75
Kaštel Štafilič – pavilony a bungalovy Resnik
ve všech termínech
dítě do 6 let na přistýlce ZDARMA
76
Omiš – hotel Brzet
ve všech termínech
dítě do 12 let na přistýlce ZDARMA
79, 81, 82
Brela – hotel Soline, hotel Marina, hotel Maestral
do 5.7. a od 30.8.
dítě do 7 let na přistýlce ZDARMA, slevy do 14 let
81
Brela – hotel Marina
ve všech termínech
dítě do 7 let bez lůžka s polopenzí ZDARMA
89
Baško Polje – mobile home AVA II
ve všech termínech
dítě do 5 let bez lůžka ZDARMA
91
Makarska – hotel Biokovka
ve všech termínech
dítě do 7 let na přistýlce ZDARMA, slevy do 14 let
93
Makarska – hotel Rivijera
ve všech termínech
dítě 3-12 let na přistýlce ZDARMA
95
Tučepi – hotel Alga
ve všech termínech
dítě do 14 let na přistýlce ZDARMA
97
Tučepi – pension Anastasis
ve všech termínech
dítě do 4 let bez lůžka ZDARMA
100
Podgora – hotel Mediteran
ve všech termínech
dítě do 10 let na přistýlce ZDARMA
103
Živogošče – hotel Nimfa
ve všech termínech
dítě do 7 let na přistýlce ZDARMA
103
Živogošče – pavilony Nimfa
ve všech termínech
dítě do 14 let na přistýlce (3., 4., 5. lůžko) ZDARMA
106
Zaostrog – resort Dalmacija
ve všech termínech
dítě do 7 let na přistýlce ZDARMA
107
Brist – vila Marko
ve všech termínech
dítě do 7 let na přistýlce ZDARMA
109
Gradac – depandance Laguna
ve všech termínech
dítě do 12 let na přistýlce ZDARMA
116
Orebič – depandance Bellevue
ve všech termínech
dítě do 7 let na přistýlce ZDARMA
117
Orebič – Grand hotel
ve všech termínech
dítě do 7 let na přistýlce ZDARMA
6
Chorvatsko 2014 • TIPATOUR
Možnosti ubytování se 2 dětmi
za výhodné ceny
číslo
název lokality a kapacity
poznámka
4
Poreč – hotel Delfin
rodinné pokoje (2 propojené pokoje), sleva do 18 let
16
Rabac – hotel Girandella
možnost 2 dětí do 12 let na společné přistýlce, 1. dítě do 12 let ZDARMA
25
Crikvenica – hotel Omorika
rodinné pokoje (2 propojené pokoje), 1. dítě do 6 let na přistýlce ZDARMA
30
Novi Vinodolski – hotel a depandance Lišanj
možnost 2 dětí do 6 let na společné přistýlce ZDARMA
35
Njivice – hotel Beli Kamik – pokoje superior
pokoje se 2 přistýlkami, 1. dítě do 6 let na přistýlce ZDARMA
36
Njivice – depandance Adria
pokoje se 2 přistýlkami, 1. dítě do 7 let na přistýlce ZDARMA
45
Baška – hotel Corinthia
rodinné pokoje se 2 přistýlkami, 1. i 2. dítě do 15 let na přistýlce ZDARMA
49
Suha Punta – hotel Eva
pokoje se 2 přistýlkami, slevy pro děti do 12 let na přistýlce
52
Mali Lošinj – hotel Vespera
rodinné pokoje (2 propojené pokoje), děti do 16 let na 3. a 4. lůžku ZDARMA, slevy pro
děti na přistýlce
53
Mali Lošinj – hotel Aurora
pokoje se 2 přistýlkami, 1. i 2 dítě do 12 let na přistýlce ZDARMA
56
Novalja – kemp Straško
bungalovy B4 se 2 přistýlkami pro děti, 1. i 2. dítě do 12 let na přistýlce ZDARMA
60
Biograd na Moru – hotel Albamaris
pokoje se 2 přistýlkami, slevy pro děti do 12 let na přistýlce
61
Biograd na Moru – hotel Adria
děti do 7 let ZDARMA (na lůžku i přistýlce)
69
Solaris – beach hotel Jakov a Niko
rodinné pokoje se 2 přistýlkami, 1. i 2. dítě do 12 let na přistýlce ZDARMA
70
Primošten – hotel Zora
rodinné pokoje (2 propojené pokoje), děti do 7 let na přistýlce ZDARMA
75
Kaštel Stafilič – Resnik – bungalovy
děti do 6 let na přistýlce ZDARMA
79
Brela – hotel Soline
rodinné pokoje se 2 přistýlkami, 1. dítě do 7 let na přistýlce ZDARMA (do 5.7. a od 30.8.)
81
Brela – hotel Marina
možnost 2 dětí do 7 let na společné přistýlce ZDARMA (do 5.7. a od 30.8.)
93
Makarska – hotel Rivijera
možnost 2 dětí do 12 let na společné přistýlce, 1.dítě do 12 let ZDARMA
95
Tučepi – hotel Alga
rodinné pokoje se 2 přistýlkami, 1. i 2. dítě do 14 let na přistýlce ZDARMA
100
Podgora – hotel Mediteran
možnost 2 dětí do 10 let na společné přistýlce, 1. dítě na přistýlce ZDARMA
103
Živogošče – pavilony Nimfa
pavilony pro 5 osob, dítě do 14 let jako 3., 4. a 5. osoba ZDARMA
105
Drvenik – pension Mol
rodinné pokoje se 2 přistýlkami, slevy pro děti do 12 let na přistýlce
106
Zaostrog – resort Dalmacija
pokoje se 2 přistýlkami, 1. dítě do 7 let na přistýlce ZDARMA
109
Gradac – depandance Laguna
možnost 2 dětí na společné přistýlce, 1. dítě do 12 let ZDARMA
117
Orebič – grand hotel Orebič
junior siute se 2 přistýlkami, 1. dítě do 7 let na přistýlce ZDARMA
Chorvatsko 2014 • TIPATOUR
7
Union poisťovňa, a.s. – Rozsah pojištění a limit
pojistného plnění pro pojištění účastníků zájezdů
POJIŠTĚNÍ TYPU A 25 – Evropa pro zájezdy s cenou do 25.000 Kč/os
– sazba 33 Kč/osoba/den
POJIŠTĚNÍ TYPU A 50 – Evropa pro zájezdy s cenou 25.000–50.000 Kč/os
– sazba 66 Kč/osoba/den
Riziko
Limit pojistného plnění
1. pojištění léčebných výloh
250.000 EUR
asistenční služba
bez limitu
2. pojištění zavazadel
18.000 Kč, max 9.000 Kč/1 věc
spoluúčast 500 Kč
opožděné dodání zavazadel leteckou
min. 24 hod max 48 hod –100 EUR
společností
déle než 48 hod – 300 EUR
ztráta dokladů
350 EUR
3. a) p ojištění odpovědnosti za škodu na zdraví
100.000 EUR
b) p ojištění odpovědnosti za škodu na majetku
c) n áklady na advokáta
d) náklady kauce
35.000 EUR
2.000 EUR
3.000 EUR
4. úrazové pojištění – trvalé následky úrazu
úrazové pojištění – smrt v důsledku úrazu
180.000 Kč
5. pojištění storna zájezdu
6. pojištění nevydařené dovolené
7. pojištění zvýšených nákladů na zpětnou
přepravu
8. pojištění doprovodu
9. pojištění předčasného návratu
a nečerpaných služeb
10. pojištění nákladů na cestu blízké osoby
pojištěného
11. pojištění nákladů v případě nemoci dítěte
12. pojištění cestovních nákladů v případě nepojízdného vozidla
13. pojištění zpoždění hromadného dopravního
prostředku
14. pojištění opožděného nástupu na zájezd
Více informací na www.tipatour.cz
Domyšlené
cestovní pojištění
od odborníka na cestovní pojištění
Pojistíte-li si váš zájezd u Union pojišťovny, získáte výhodný balíček pojištění:
• pojištění storna (zrušení) zájezdu
• pojištění léčebných výloh v zahraničí
• pojištění zavazadel
• pojištění obecné odpovědnosti za škodu
• úrazové pojištění
• pojištění předčasného návratu a nečerpaných služeb... a samozřejmě
non stop telefonickou asistenci u Eurocross Assistance
• tel.: 844 11 12 11 (při volání z ČR, cena místního hovoru)
na čísle 00 420 2 9633 9644
00 421 2 2081 1811 (při volání ze zahraničí)
8
• www.unionpojistovna.cz
pojistná částka 90.000 Kč
80 % – 100 % stornopoplatku
A 25 – max. 25.000 Kč/1 osoba, celkem
max. 75.000 Kč
A 50 – max. 50.000 Kč/1 osoba, celkem
max. 150.000 Kč
400 Kč/den hospitalizace pojištěný
240 Kč/den spolupřihlášená osoba
8.000 Kč/osoba
celkem max. 32.000 Kč
max 24.000 Kč
8.000 Kč/osoba
celkem max. 32.000 Kč
16.000 Kč/osoba
celkem max. 64.000 Kč
500 EUR cesta
350 EUR ubytování
750 EUR cesta
350 EUR ubytování
250 EUR/osoba
nad 6 hod – 80 Kč/hodina
max 800 Kč/osoba
2.400 Kč/osoba
celkem max. 8.000 Kč
Istrie
Úrodná údolí, bujná středomořská
vegetace, malebné vesničky, živá
pobřežní letoviska plná zábavy i pamětihodností a hlavně
krásné čisté moře – to je Istrie. Tento největší chorvatský
poloostrov je díky nevelké vzdálenosti oblíbeným cílem našich turistů. Na jaře se tento poloostrov ve tvaru srdce mění
v květinový koberec zářící jedinečnými barvami a v létě otevírá svou náruč statisícům turistů, kteří touží strávit zde příjemnou dovolenou. Západní pobřeží je největší a nejživější
oblastí turistického ruchu na celém chorvatském Jadranu.
V hojném počtu zde najdete restaurace, pizzerie, cukrárny, obchody se suvenýry, půjčovny sportovních potřeb atd.
Mimořádně bohatá je také nabídka zábavy, jako jsou diskotéky, taneční terasy a folklorní večery. Na své si přijdou
i milovníci vodních sportů a cyklistiky. Jednotlivá letoviska
jsou spojena autobusovými linkami, v některých aglomeracích jezdí oblíbené vyhlídkové vláčky. Kdo se chce na své
dovolené pokochat historickými památkami, tomu Istrie
nabízí řadu nádherných historických měst. Najde tam místa,
kde se jako by zastavil čas a která si zachovala téměř ne-
dotčený středověký ráz. Takovým místem je například Hum,
údajně nejmenší město na světě, jakýsi skanzen minulosti. Hlavním hospodářským střediskem poloostrova je Pula,
která svými pamětihodnostmi patří k nejvýznamnějším
chorvatským městům. Hlavním turistickým lákadlem Puly
je mohutný římský amfiteátr. Istrijské pláže jsou převážně
kamenité a skalnaté, místy přeměněné na betonová plata.
Oblázkové pláže se vyskytují jen zřídka. Menší, ale krásné
oblázkové pláže jsou například na východním pobřeží Istrie
– v Rabacu.
UMAG
a částečně i turistickým kolovým vláčkem. Historie města
sahá až do římských dob. Staré město leží na poloostrůvku
mezi dvěma zálivy, z nichž jeden je upraven na přístav, nová
část se rozrostla na přilehlé pevnině. Městečko si zachovalo
středověkou stavební strukturu s úzkými křivolakými uličkami, náměstíčky a částí hradeb. Na hlavním náměstí se
v létě konají lidové slavnosti a folklórní vystoupení. Umag
je také městem tenisu. Jsou zde desítky tenisových kurtů
a v červenci se zde koná turnaj ATP Croatia Open. Pobřeží je
velmi členité s přírodními skalnatými a kamenitými plážemi, které jsou doplněny betonovými plošinami, místy jsou
uměle upravené pláže s navezenými oblázky a pískem.
Poloha: Komplex apartmá a bungalovů leží v zeleni v oblasti
Katoro, cca 3 km severně od Umagu. Pláž je přírodní kamenitá, místy oblázková a betonová plata ve vzdálenosti 100-500
m. Do centra Umagu jezdí turistický vláček.
Vybavení: TYP S3 – 3-lůžková ložnice s kuchyňským koutem,
hyg. zařízení, SAT TV a balkon nebo terasa. TYP A3 – ložnice se
2 lůžky, denní místnost s 1 lůžkem a kuchyní, hyg. zařízení, SAT
TV a balkon nebo terasa. TYP A2+2 – ložnice se 2 lůžky, denní
místnost se 2 lůžky a kuchyní, hyg. zařízení, SAT TV a balkon
nebo terasa. TYP A2+3 – ložnice se 2 lůžky, denní místnost se
3 lůžky a kuchyní, hyg. zařízení, SAT TV a balkon nebo terasa.
TYP B2 – denní místnost se 2 lůžky a kuchyní, hyg. zařízení,
SAT TV a terasa. TYP B4 – ložnice se 2 lůžky, denní místnost se
2 lůžky a kuchyní, hyg. zařízení, SAT TV a balkon nebo terasa.
TYP B5 a B5+1 – 2 ložnice se 2 lůžky, kuchyň s rozkládacím
gaučem pro 1–2 osoby, SAT TV, hygienické zařízení a terasa.
Služby: Ubytování s vlastním vařením, možnost dokoupení
polopenze formou bohatého švédského stolu v centrální restauraci.
Sport: Venkovní bazén se sladkou vodou, dětský bazén, tenisové kurty, stolní tenis, minigolf, hřiště pro míčové hry, dětské
hřiště, plážový volejbal, animace, aerobic, vodní sporty. Na
pláži jsou tobogány.
Speciální nabídka: Komplex nabízí pláže pro psy.
Tipy na výlety: Novigrad, Poreč, Rovinj
Poznámka: Nástup je možný kterýkoliv den v týdnu.
Doprava: a) vlastní b) autobusem
1
Městečko s přístavem se nachází na severozápadním pobřeží istrijského poloostrova a je centrem rozsáhlé aglomerace, která zahrnuje také letoviska Punta, Stella Maris,
Katoro a Polynesia a je propojena promenádní cestou
1
komplex Polynesia
sleva 20 % do 31.12.
sleva 15 % do 31.1.
termíny (sobota–sobota)
S3
A3
A2+2
A2+3
B2
B4
B5
B5+1
13.9.–27.9.
5.890
7.540
8.480
9.190
7.070
9.890
11.540
12.720
31.5.–21.6. a 6.9.–13.9.
7.770
10.130
11.310
12.250
9.420
12.960
15.080
16.260
21.6.–28.6. a 30.8.–6.9.
12.490
16.020
17.890
19.550
15.310
20.970
24.270
25.440
28.6.–12.7. a 23.8.–30.8.
16.490
21.440
23.560
25.910
20.030
27.790
32.040
33.220
12.7.–23.8.
18.140
23.320
25.910
28.510
22.150
30.390
35.090
36.280
S3 – studio pro 3 osoby • A3 – apartmá pro 3 osoby • A2+2 – apartmá pro 4 osoby • A2+3 – apartmá pro 5 osob
• B2 – bungalov pro 2 osoby • B4 – bungalov pro 4 osoby • B5 – bungalov pro 5 osob • B5+1 – bungalov pro 6
osob • snídaně – 1.490 Kč (dospělí), 790 Kč (děti 5–14 let) • polopenze – 3.890 Kč (dospělí), 1.990 Kč (děti 5–14 let)
• dítě do 5 let má polopenzi ZDARMA • dětská postýlka pro děti do 3 let 1.070 Kč • pes – 13 Eur/den. Cena zahrnuje: 7x ubytování, pobytové taxy. Cena nezahrnuje: Přihlašovací poplatek cca 3 Eur/os. – platí se jednorázově na
místě. Fakultativní příplatek – autobusová doprava 2.100 Kč/os. + příplatky za vybraná nástupní místa dle str. 4.
Možnost dokoupení cestovního pojištění včetně pojištění storna zájezdu – 33 Kč/os/den viz str. 8.
VRSAR
2
Starobylé městečko se terasovitě rozkládá na návrší, jemuž
dominuje zámek a farní kostel Sv. Martina se zvonicí. Pří-
2
stav leží v protáhlé zátoce plné zelených ostrůvků. Pláže
jsou převážně betonové s upraveným vstupem do vody po
schůdkách, místy jsou kamínky a oblázky. Oblíbené jsou
lodní výlety do Limského zálivu, který má charakteristické
resort Petalon
znaky kaňonu s vysokými strmými břehy. Při jeho ústí se
nachází jedno z nejvýznamnějších nudistických středisek –
Koversada. Milovníci historie a architektury se mohou vydat
na výlet do Poreče, Puly nebo Rovinje.
termíny
sleva 20 % do 31.12.
sleva 15 % do 31.1.
Poloha: Moderní středisko leží v zalesněné části poloostrova, cca 2 km jižně od starobylého centra Vrsaru. Pláže jsou
kamenité, oblázkové nebo upravená betonová plata ve vzdálenosti 100 m od letoviska.
Vybavení: Klimatizované 2-lůžkové pokoje s možností přistýlky, hygienické zařízení, lednička, SAT TV a balkon. Hostům je
k dispozici venkovní bazén se sladkou vodou, dětský bazén,
restaurace, terasa, směnárna, sejf, pizzerie, na pláži pak plážové restaurace.
Služby: Ubytování s polopenzí formou švédského stolu. Ani-
pokoj bez
přistýlky
pokoj s přistýlkou
(sobota–sobota)
A
C
A
B
D
31.5.–14.6. a 13.9.–27.9.
11.850
7.030
12.790
6.670
ZDARMA
14.6.–5.7. a 30.8.–13.9.
13.980
8.310
15.170
7.850
ZDARMA
5.7.–30.8.
16.590
9.880
18.020
9.280
ZDARMA
A – dospělý • B – dospělý na přistýlce • C – dítě 2–10 let na lůžku • D – dítě 2–10
let na přistýlce • dětská postýlka – 1.090 Kč. Cena zahrnuje: 7x ubytování s polopenzí, pobytové taxy, služby delegáta. Fakultativní příplatek – autobusová
doprava 2.100 Kč/os. + příplatky za vybraná nástupní místa dle str. 4. Možnost
dokoupení cestovního pojištění včetně pojištění storna zájezdu – 33 Kč/os/den
viz str. 8.
mační programy.
Sport: Tenisové kurty, stolní tenis, minigolf, aerobic, hřiště
pro míčové hry, vodní sporty.
Speciální nabídka: Dítě do 10 let na přistýlce ZDARMA.
Tipy na výlety: Poreč, Rovinj, Pula, Limský kanál, Brijunské
ostrovy, lodní výlety.
Poznámka: Nástup je možný kterýkoliv den v týdnu.
Doprava: a) vlastní b) autobusem
Chorvatsko • Istrie
9
Poreč
3
4
5
6
7
Jedno z největších letovisek západního pobřeží Istrie
se vyznačuje mimořádně cennými historickými památkami ve staré části města umístěné na nevelkém poloostrově. Nejvzácnější památkou je Eufraziova bazilika
s nádhernými mozaikami, která byla spolu s přilehlými
stavbami zapsána na listinu světového kulturního dědictví UNESCO. Poreč se vyznačuje rozsáhlou turistickou
infrastrukturou a nabízí návštěvníkům vše, co k dobré
dovolené patří. Předností Poreče a přilehlých rekreačních komplexů (Zelena Laguna, Plava Laguna, Lanterna)
je hojnost borových lesů, členité pobřeží s přírodními
i uměle upravenými plážemi a možnost provozování
prakticky všech vodních sportů. 400 m od Poreče se
v moři nachází zalesněný ostrov Sv. Mikuláše, na kterém
je jeden z nejstarších dosud zachovalých majáků chorvatského pobřeží.
apartmá
Laguna Park
hotel
Plavi
apartmá
Lanterna
3
apartmá
Astra
hotel
Delfin
hotel Plavi
Poloha: Hotel leží v zeleni ve středisku Zelena Laguna, cca 5 km od centra Poreče. Pláž je kamenitá,
oblázková nebo betonová plata ve vzdálenosti cca 50 m.
Vybavení: Klimatizované 2-lůžkové pokoje s možností přistýlky, hyg. zařízení, SAT TV a některé s balkonem. Dále má hotel k dispozici restauraci, aperitiv bar, internetovou kavárnu.
Služby: Ubytování s polopenzí formou švédského stolu (k večeři je v ceně jeden nápoj). Animace
25.5.–5.9.
Sport: Venkovní bazén se sladkou vodou, tenisové kurty, minigolf, stolní tenis a vodní sporty.
Tipy na výlety: Rovinj, Vrsar, Pula, Brijunské ostrovy, Limský kanál.
Poznámka: Obsazení pokoje třemi osobami je na úkor místa. Menší pokoje. Nástup je možný kterýkoliv den v týdnu.
Doprava: a) vlastní b) autobusem
sleva 10 % do 31.12.
sleva 8 % do 31.1.
termíny
pokoj bez balkonu
pokoj s balkonem a přistýlkou
pokoj strana moře, balkon
(sobota–sobota)
A
B
C
G
A
B
C
D
E
F
I
A
B
C
20.9.–27.9.
4.470
2.330
3.180
210
4.940
2.570
3.520
1.620
2.570
3.990
430
5.180
2.690
3.680
13.9.–20.9.
4.940
2.570
3.520
210
5.420
2.790
3.850
1.760
2.790
4.370
430
5.650
2.920
4.020
6.9.–13.9.
6.840
3.520
4.850
430
7.550
3.870
5.340
2.390
3.870
6.080
430
7.790
3.990
5.510
31.5.–7.6.
7.790
3.990
5.510
210
8.270
4.230
5.840
2.610
4.230
6.650
430
8.490
4.350
6.010
30.8.–6.9.
8.270
4.230
5.840
430
8.980
4.590
6.340
2.830
4.590
7.220
430
9.220
4.690
6.510
7.6.–28.6.
9.690
4.940
6.840
430
10.390
5.290
7.340
3.250
5.290
8.360
430
10.640
5.420
7.510
23.8.–30.8.
10.160
5.180
7.170
430
10.880
5.530
7.670
3.390
5.530
8.740
430
11.110
5.650
7.840
28.6.–26.7. a 16.8.–23.8.
10.390
5.290
7.340
850
11.590
5.890
8.170
3.610
5.890
9.310
640
11.830
6.010
8.340
26.7.–16.8.
11.350
5.770
7.990
1070
12.780
6.480
8.990
3.970
6.480
10.260
640
13.010
6.590
9.170
A – dospělý • B – dítě do 7 let na lůžku • C – dítě 7–14 let na lůžku • D – dítě 4–7 let na přistýlce • E – dítě 7–14 let na přistýlce • F – dítě 14–18 let na přistýlce • G – příplatek za balkon (za osobu) • I – příplatek
za stranu moře, balkon (za osobu) • obědy – 1.690 Kč • parkoviště 1 Eur/den • dětská postýlka 5 Eur/den platí se na místě. Cena zahrnuje: 7x ubytování s polopenzí, pobytové taxy, služby delegáta. Fakultativní
příplatek – autobusová doprava 2.100 Kč/os. + příplatky za vybraná nástupní místa dle str. 4. Možnost dokoupení cestovního pojištění včetně pojištění storna zájezdu – 33 Kč/os/den viz str. 8.
město
10
Chorvatsko • Istrie • Poreč
4
hotel Delfin
Poloha: Na oddělené části poloostrova se nachází tento
největší hotel Zelené Laguny. Je to malé hotelové městečko
s četnými restauracemi a pivnicemi. Hotel leží cca 5 km jižně
od centra Poreče. Pláže jsou přírodní kamenité, oblázkové
nebo betonová plata ve vzdálenosti cca 100 m od hotelu.
Vybavení: 2-lůžkové pokoje s možností dětské přistýlky, hyg.
zařízením, některé s balkonem. Možnost rodinných pokojů –
2 propojené pokoje (4 lůžka), jedno hyg. zařízení. Dále hotel
nabízí restauraci, fitness, saunu, venkovní bazén s mořskou
vodou, drobné obchůdky.
Služby: Ubytování s polopenzí formou švédského stolu.
Možnost dokoupení obědů. Animace od 1.6. do 5.9.
Sport: Tenisové kurty, stolní tenis, hřiště pro míčové hry, plátermíny
pokoj bez přistýlky
pokoj s balkonem
(sobota–sobota)
A
B
C
A
B
13.9.–27.9.
4.230
2.210
3.020
4.690
2.450
6.9.–13.9.
5.060
2.630
3.600
5.290
31.5.–7.6.
5.650
2.920
4.020
5.890
7.6.–21.6. a 30.8.–6.9.
6.590
3.390
4.680
23.8.–30.8.
7.080
3.640
21.6.–28.6. a 9.8.–23.8.
7.550
28.6.–5.7.
C
D
E
žový volejbal, minigolf, tobogán na pláži, vodní sporty. V blízkosti je sportovní hala Intersport centrum – košíková, malá
kopaná, volejbal, tenis, fitness, squash.
Speciální nabídka: Dítě do 7 let na přistýlce ZDARMA, slevy do 18 let.
Tipy na výlety: Rovinj, Vrsar, Pula, Limský kanál, Brijunské
ostrovy, lodní výlety.
Poznámka: Obsazení pokojů třemi osobami je na úkor místa. Menší pokoje. Nástup je možný kterýkoliv den v týdnu.
Doprava:
a) vlastní
sleva 10 % do 31.12.
b) autobusem
sleva 8 % do 31.1.
pokoj strana moře, balkon
F
G
A
B
3.350 ZDARMA 2.450
3.800
5.180
4.940
2.560
2.740
3.770 ZDARMA 2.740
4.280
5.770
5.530
3.040
4.180 ZDARMA 3.040
4.750
6.840
6.130
6.840
3.520
4.850 ZDARMA 3.520
5.510
7.790
5.010
7.320
3.750
5.180 ZDARMA 3.750
5.890
3.870
5.340
8.030
4.110
5.680 ZDARMA 4.110
7.790
3.990
5.510
8.270
4.230
5.7.–12.7.
8.270
4.230
5.840
8.740
12.7.–9.8.
8.740
4.470
6.180
9.220
C
D
E
rodinný pokoj
F
A
B
C
3.520 ZDARMA 2.570
3.990
4.940
2.570
3.520
2.860
3.930 ZDARMA 2.860
4.470
5.530
2.860
3.930
3.160
4.350 ZDARMA 3.160
4.940
6.130
3.160
4.350
7.080
3.640
5.010 ZDARMA 3.640
5.690
7.320
3.750
5.180
8.270
7.550
3.870
5.340 ZDARMA 3.870
6.080
7.790
3.990
5.510
6.460
9.450
8.490
4.350
6.010 ZDARMA 4.350
6.840
8.980
4.590
6.340
5.840 ZDARMA 4.230
6.650
9.220
8.490
4.350
6.010 ZDARMA 4.350
6.840
8.980
4.590
6.340
4.470
6.180 ZDARMA 4.470
7.030
9.690
8.980
4.590
6.340 ZDARMA 4.590
7.220
9.450
4.820
6.670
4.690
6.510 ZDARMA 4.690
7.410
10.160
9.450
4.820
6.670 ZDARMA 4.820
7.600
9.930
5.060
7.010
A – dospělý • B – dítě do 7 let na lůžku • C – dítě 7–14 let na lůžku • D – dítě do 7 let na přistýlce • E – dítě 7–14 let na přistýlce • F – dítě 14–18 let na přistýlce • G – jednolůžkový pokoj • obědy – 1.290 Kč,
• dětská postýlka – 5 Eur/den • pes – 8 Eur/den • parkoviště – 1 Eur/den. Cena zahrnuje: 7x ubytování s polopenzí, pobytové taxy, služby delegáta. Fakultativní příplatek – autobusová doprava 2.100 Kč/
os. + příplatky za vybraná nástupní místa dle str. 4. Možnost dokoupení cestovního pojištění včetně pojištění storna zájezdu – 33 Kč/os/den viz str. 8.
lod
5
ní d
opra
va d
o c e n tr
a
apartmá Astra
Poloha: Apartmá jsou situována na poloostrůvku Zelena Laguna v krásném lesoparku, nedaleko od hotelu Delfin a cca
5 km od centra Poreče. Pláž je přírodní kamenitá, oblázková
nebo betonová plata ve vzdálenosti 50–200 m od apartmá.
Vybavení: Jednoduše zařízená 4-lůžková apartmá s možností přistýlky – 2 ložnice se 2 lůžky, vybavený kuchyňský
kout, hyg. zařízení, fén, kávovar, SAT TV, terasa nebo balkon.
V blízkosti je obchod, pizzerie, restaurace, kavárna, cukrárna,
rybí restaurace, terasa s možností grilování, pivnice.
Služby: Ubytování s vlastním vařením, možnost dokoupení
hotel Delfín
apartmá Astra
sleva 10 % do 31.12.
sleva 8 % do 31.1.
polopenze v hotelu Delfin.
Sport: Tenisové kurty, fotbalové a volejbalové hřiště, košíková, plážový volejbal, tobogán, pronájem lodí, člunů a kol,
možnost využívat venkovní bazén se sladkou vodou v kempu
Zelena Laguna.
Tipy na výlety: Rovinj, Vrsar, Pula, Limský kanál, Brijunské
ostrovy, lodní výlety.
Poznámka: Nástup je možný kterýkoliv den v týdnu.
Doprava: a) vlastní b) autobusem
termíny (sobota–sobota)
A4
P
6.9.–27.9.
6.360
1.180
30.8.–6.9.
7.540
1.180
7.6.–14.6.
11.070
2.120
23.8.–30.8.
11.540
2.120
16.8.–23.8.
13.190
2.120
14.6.–21.6.
13.660
2.120
21.6.–28.6.
14.840
2.120
28.6.–5.7.
15.550
2.120
9.8.–16.8.
17.670
2.120
5.7.–26.7.
18.380
2.120
26.7.–9.8.
19.550
2.120
A4 – apartmá pro 4 osoby • P – přistýlka • polopenze v hotelu Delfin – 2.790 Kč (dospělí), 1.390 Kč (děti 4–12 let) • dětská
postýlka – 5 Eur/den • pes – 8 Eur/den • parkoviště – 1 Eur/
den. Cena zahrnuje: 7x ubytování, pobytové taxy. Fakultativní příplatek – autobusová doprava 2.100 Kč/os. + příplatky za
vybraná nástupní místa dle str. 4. Možnost dokoupení cestovního pojištění včetně pojištění storna zájezdu – 33 Kč/os/den viz
str. 8.
Chorvatsko • Istrie • Poreč
11
6
apartmá Laguna Park
termíny (sobota–sobota)
A4
P
13.9.–27.9.
7.770
1410
6.9.–13.9.
8.720
1410
30.8.–6.9.
11.540
1410
31.5.–7.6.
15.780
1410
23.8.–30.8.
18.610
2120
7.6.–21.6.
20.030
2120
21.6.–28.6.
22.620
2120
16.8.–23.8.
23.790
2120
28.6.–12.7.
26.390
2120
12.7.–16.8.
28.270
2120
A4 – apartmá pro 4 osoby • P – přistýlka • polopenze v hotelu
Laguna Park – 3.490 Kč (dospělí), 1.790 Kč (děti 4–12 let) • dětská postýlka – 5 Eur/den • pes – 8 Eur/den • parkoviště – 1 Eur/
den. Cena zahrnuje: 7x ubytování, pobytové taxy. Fakultativní příplatek – autobusová doprava 2.100 Kč/os. + příplatky za vybraná nástupní místa dle str. 4. Možnost dokoupení
cestovního pojištění včetně pojištění storna zájezdu – 33 Kč/os/
den viz str. 8.
Poloha: Apartmá leží v příjemném prostředí borového háje, cca 2 km od centra města Poreč. Pláž má betonová plata ve
vzdálenosti cca. 50–100 m, cesta vede přes místní komunikaci.
Vybavení: 2 ložnice se 2 lůžky, denní místnost s možností přistýlky, kuchyňský kout, hyg. zařízení, SAT TV a terasa. Možnost
využívání společných prostor v hotelu Laguna Park – restaurace, bar, sejf, Wi-Fi za poplatek. V blízkosti je obchod.
Služby: Ubytování s vlastním vařením, možnost dokoupení polopenze v hotelu Laguna Park. U večeří jsou nápoje v ceně.
Sport: Venkovní bazén se sladkou vodou, dětský bazén, tenisové kurty, minigolf, animace pro děti, hřiště pro míčové hry,
dětské hřiště, vodní sporty.
Tipy na výlety: Rovinj, Vrsar, Pula, Limský kanál, Brijunské ostrovy, lodní výlety.
Doprava: a) vlastní b) autobusem
sleva 10 % do 31.12.
sleva 8 % do 31.1.
7
apartmá Lanterna A a B
termíny
apartmá Lanterna B
A3
A4
A6
A6+1
A3
A4
A6
A6+1
13.9.–27.9.
4.950
6.360
8.660
9.890
3.530
4.240
6.360
7.600
6.9.–13.9.
6.010
7.510
9.910
11.150
4.810
5.710
8.560
9.800
7.6.–14.6. a 21.6.–28.6.
12.090
15.110
21.950
24.420
10.490
13.360
20.360
22.830
30.8.–6.9.
12.760
15.950
23.160
25.640
11.080
14.100
21.490
23.960
14.6.–21.6. a 28.6.–26.7. a 23.8.–30.8. 13.430
16.790
24.380
26.860
11.660
14.840
22.620
25.090
22.260
32.160
34.630
15.190
19.610
28.800
31.270
26.7.–23.8.
sleva 10 % do 31.12.
sleva 8 % do 31.1.
apartmá Lanterna A
(sobota–sobota)
17.320
A3 – apartmá pro 3 osoby • A4 – apartmá pro 4 osoby • A6 – apartmá pro 6 osob • A6+1 – apartmá pro 7 osob
• pes – 8 Eur/den • dětská postýlka 1.090 Kč. Cena zahrnuje: 7x ubytování, pobytové taxy. Fakultativní příplatek – autobusová doprava 2.100 Kč/os. + příplatky za vybraná nástupní místa dle str. 4. Možnost dokoupení
cestovního pojištění včetně pojištění storna zájezdu – 33 Kč/os/den viz str. 8.
Lanterna A
Lanterna B
Poloha: Apartmánové domy se nacházejí v lesoparku na poloostrově Lanterna, který je vzdálen 13 km od města Poreče.
Apartmá se nacházejí 50–200 m od pláže. Pláž je přírodní
kamenitá, oblázková nebo betonová plata.
Vybavení: Lanterna A (novější typ): TYP A3 – ložnice se 2
lůžky, v jídelní části rozkládací gauč, kompletně zařízený kuchyňský kout, hyg. zařízení, balkon nebo terasa. TYP A4 – ložnice se 2 lůžky, v jídelní části rozkládací gauč pro 2 osoby, zařízený kuchyňský kout, hyg. zař., balkon nebo terasa. TYP A6 a
A6+1 – je dvoupatrový. V přízemí je v jídelní části rozkládací
12
Chorvatsko • Istrie • Poreč
gauč pro 2 osoby, terasa a hygienické zařízení. V 1. patře jsou
2 ložnice se 2 lůžky, 2 balkony a hygienické zařízení. Možnost
přistýlky. Lanterna B: TYP A3 – 1-lůžkový pokoj, kuchyň s jídelní částí a 2 lůžky, hygienické zařízení, balkon nebo terasa.
TYP A4 – ložnice se 2 lůžky, kuchyň s jídelní částí a 2 lůžky,
hygienické zařízení, balkon nebo terasa. TYP A6 a A6+1 – je
dvoupatrový. V přízemí je kuchyňský kout s jídelnou a dvěma
lůžky, terasa a hygienické zařízení. V 1. patře jsou 2 ložnice se
2 lůžky, 2 balkony a hygienické zařízení. Možnost přistýlky.
Služby: Ubytování s vlastním vařením. Animační programy
pro děti i dospělé. Součástí areálu je parkoviště.
Sport: Sportovní centrum pro všechny druhy sportu ve vzduchu, vodě i na zemi.
Speciální nabídka: Sleva 10 % v termínech 7.6.–14.6.,
21.6.–28.6. a 6.9.–13.9. (sleva JE zahrnuta v ceně).
Tipy na výlety: Rovinj, Vrsar, Pula, Limský kanál, Brijunské
ostrovy, lodní výlety.
Poznámka: Nástup je možný kterýkoliv den v týdnu.
Doprava: a) vlastní b) autobusem
ROVINJ
8
9
Nádherné rybářské městečko Rovinj patří k perlám istrijského pobřeží. Malebná náměstí, úzké křivolaké uličky
a romantická zákoutí tvoří nevelký poloostrov, na jehož
8
vrcholku se tyčí zdaleka viditelná dominanta – kostel Sv.
Eufemie se zvonicí. Ve středověku bylo město chráněno
hradbami, z jejichž sedmi bran se do současnosti dochovaly tři. Rovinj ležela původně na ostrůvku, který byl spojen
s pevninou. Nový rozkvět přinesla 60. léta. Tehdy se začala
depandance Valdaliso
termíny
stavět hotelová městečka, která však nejsou tak rozsáhlá a rušná jako ta porečská. Rovinjské pobřeží nabízí dostatek zeleně, příjemné pláže a bohaté možnosti vodních
i dalších sportů.
pokoj bez přistýlky
pokoj s přistýlkou
(sobota–sobota)
A
C
A
B
D
E
13.9.–27.9.
6.190
3.610
7.140
3.820
ZDARMA
7.620
31.5.–14.6.
7.380
4.320
8.790
4.650
ZDARMA
9.280
14.6.–28.6. a 30.8.–13.9.
8.790
5.180
10.460
5.480
ZDARMA
11.410
28.6.–5.7.
9.750
5.750
11.650
6.070
ZDARMA
12.590
5.7.–30.8.
10.690
6.320
12.840
6.660
ZDARMA
13.790
A – dospělý • B – dospělý na přistýlce • C – dítě do 10 let na lůžku • D – dítě do 10 let na přistýlce
• E – jednolůžkový pokoj (bez balkonu). Cena zahrnuje: 7x ubytování s polopenzí, pobytové taxy,
služby delegáta. Fakultativní příplatek – autobusová doprava 2.100 Kč/os. + příplatky za vybraná
nástupní místa dle str. 4. Možnost dokoupení cestovního pojištění včetně pojištění storna zájezdu
– 33 Kč/os/den viz str. 8.
sleva 25 % do 31.12.
sleva 15 % do 31.1.
lodní
doprava
do centra
Poloha: Depandance hotelu Valdaliso leží na Zeleném poloostrově, který je vzdálen od centra Rovinje několik minut
jízdy. Milovníci koupání zde najdou všechny typy pláží – kamenité, oblázkové a místy upravená betonová plata ve vzdálenosti 50 m od hotelu.
Vybavení: 2-lůžkové pokoje s možností přistýlky, hygienickým zařízením, SAT TV a balkonem. Součástí hotelu je smě-
9
vila Romantika
nárna, internet, restaurace a la carte, aperitiv bar, letní terasa
a noční bar. Možnost využití venkovního bazénu v hotelu
Amarin (cca 600 m). Každou hodinu jezdí loďka do města.
Služby: Ubytování s polopenzí formou švédského stolu. Stravování je v hotelu Valdaliso.
Sport: Tenisové kurty, stolní tenis, hřiště na volejbal a košíkovou, škola potápění, vlastní parkoviště.
Speciální nabídka: Dítě do 10 let na přistýlce ZDARMA.
Tipy na výlety: Vrsar, Pula, lodní výlety.
Poznámka: Nástup je možný kterýkoliv den v týdnu.
Doprava: a) vlastní b) autobusem
www.tipatour.cz
termíny (sobota–sobota)
S2
S3
A2
A3
A2+2
A3+2
B4
B5
B6
B7
6.9.–27.9.
8.720
9.190
9.890
11.540
12.960
13.900
15.310
16.260
16.960
18.850
31.5.–28.6.
8.720
11.780
11.540
12.960
13.900
15.310
16.260
16.960
18.610
20.730
28.6.–6.9.
11.540
13.900
15.310
16.260
18.140
20.730
22.620
23.320
25.910
29.680
S2 – studio pro 2 osoby • S3 – studio pro 3 osoby • A2 – apartmá pro 2 osoby • A3 – apartmá pro 3 osoby • A2+2 – apartmá pro
4 osoby • A3+2 – apartmá pro 5 osob • B4 – apartmá pro 4 osoby • B5 – apartmá pro 5 osob • B6 – apartmá pro 6 osob • B7 –
apartmá pro 7 osob • snídaně – 1.490 Kč • večeře – 3.690 Kč (dospělí), 2.690 Kč (děti 6–12 let) • dítě do 6 let má snídaně i večeře
zdarma • pes – 4 Eur/den • Cena zahrnuje: 7x ubytování, pobytové taxy. Fakultativní příplatek – autobusová doprava 2.100 Kč/
os. + příplatky za vybraná nástupní místa dle str. 4. Možnost dokoupení cestovního pojištění včetně pojištění storna zájezdu – 33
Kč/os/den viz str. 8.
sleva 10 % do 31.12.
sleva 8 % do 31.1.
Poloha: Vila se nachází v západní části Rovinje, cca
1.500 m od historického centra. Od moře, které je vzdáleno
cca 350 m, ho odděluje park plný zeleně. Pláž je kamenitá,
místy oblázková se snadným přístupem do vody. Vila má
vlastní parkoviště, recepci, restauraci, venkovní gril na zahradě, hřiště pro děti a venkovní bazén.
Vybavení: TYP S2 – 2–lůžková ložnice s kuchyňským
koutem, hygienické zařízení, SAT TV a balkon. TYP S3
– 3–lůžková ložnice s kuchyňským koutem, hygienické
zařízení, SAT TV a balkon. TYP A2 – ložnice se 2 lůžky,
kuchyň, hygienické zařízení, klimatizace, SAT TV a balkon.
TYP A3 – 2–lůžková ložnice a 1 lůžko v jídelní části, hygienické zařízení, balkon, klimatizace, SAT TV (nebo možnost
i 3–lůžkové ložnice). TYP A2+2 – 2–lůžková ložnice, rozkládací gauč pro 2 osoby v jídelní části, hygienické zařízení,
balkon, klimatizace, SAT TV (nebo možnost i 3–lůžkové ložnice). TYP A3+2 – ložnice se 3 lůžky, kuchyň s rozkládacím
gaučem pro 2 osoby, hyg. zařízení, klimatizace, SAT TV a
balkon. TYP B4 – 2 ložnice se 2 lůžky, kuchyň, hyg. zařízení, SAT TV, klimatizace a balkon. TYP B5 – 2 ložnice se 2
lůžky, kuchyň, hyg. zařízení, SAT TV, klimatizace a balkon.
Možnost přistýlky v ložnici nebo kuchyni. TYP B6 – ložnice
se 3 a 2 lůžky, kuchyň s gaučem na rozložení pro 1 osobu,
2 hyg. zařízení, SAT TV, klimatizace a balkon. TYP B7 – 2
ložnice se 2 lůžky a 1 ložnice se 3 lůžky, kuchyň, 2 hyg.
zařízení, SAT TV, klimatizace a balkon.
Všechny pokoje mají varnou konvici a mikrovlnnou troubu.
Služby: Ubytování s vlastním vařením, možnost dokoupení
polopenze nebo večeří.
Tipy na výlety: Vrsar, Poreč, Pula, lodní výlety.
Poznámka: Nástup je možný kterýkoliv den v týdnu. Možné pobyty na 5-12 nocí.
Doprava: a) vlastní b) autobusem
Chorvatsko • Istrie • Rovinj
13
PULA
10
11
Největší město Istrie (cca 65.000 obyvatel), významné
historické, kulturní a dopravní centrum se nachází ve
velkém zálivu na jihozápadním cípu istrijského poloostrova. Díky své dlouhé a bohaté historii a zejména
antickým památkám je Pula vyhledávaným výletním cí-
10
lem. Nejatraktivnější památkou je amfiteátr z 1. století,
který je považován za druhou nejvýznamnější památku
svého druhu (po římském Koloseu) na světě. Konají se
zde různé kulturní a zábavní akce, v podzemní části je
muzeum. Rekreační zařízení jsou soustředěna do velkých aglomerací v okolí a mají pravidelné autobusové
spojení s městem. Pobřeží je velmi členité, převažují
skalnaté, kamenité a štěrkové pláže, které jsou doplněny betonovými plošinami. Dobré jsou podmínky pro
vodní sporty (potápění, vodní lyžování atd.). Poblíž Puly,
u západního pobřeží Istrie se nachází překrásné souostroví Brijuni, které je národním parkem. Dříve bylo oblíbené jako letovisko mezi šlechtou, pobývali zde mnozí
světoví politici.
hotel Brioni
termíny (sobota–sobota)
A
B
C
D
13.9.–27.9.
7.380
5.010
10.230
850
31.5.–21.6.
8.330
5.680
11.410
850
21.6.–5.7. a 30.8.–13.9.
9.990
6.840
12.840
640
5.7.–19.7. a 23.8.–30.8.
10.940
7.490
13.790
850
19.7.–23.8.
12.590
8.670
15.690
850
A – dospělý • B – dítě do 12 let na lůžku • C – jednolůžkový
pokoj • D – příplatek za stranu moře (za osobu). Cena zahrnuje: 7x ubytování s polopenzí, pobytové taxy, služby delegáta.
Fakultativní příplatek – autobusová doprava 2.100 Kč/os. +
příplatky za vybraná nástupní místa dle str. 4. Možnost dokoupení cestovního pojištění včetně pojištění storna zájezdu – 33
Kč/os/den viz str. 8.
Poloha: Hotel leží uprostřed borového háje nedaleko střediska Verudela. Od centra Puly je vzdálený cca 4 km. Pláž
je přírodní kamenitá, oblázková, vzdálenost od hotelu je cca
50 m. Přístup na pláž je po schodech.
Vybavení: 2-lůžkové pokoje bez možnosti přistýlky a 1-lůžkové pokoje, hyg. zařízení, SAT TV a balkon. Dále je hostům
k dispozici restaurace, aperitiv bar, diskotéka, TV místnost,
terasa k tanečním večerům, internetový koutek, vnitřní
a venkovní bazén s mořskou vodou, sauna, masáže. Společné
prostory mají klimatizaci.
Služby: Ubytování s polopenzí formou švédského stolu
(k večeři je v ceně jeden nápoj).
Sport: Vodní sporty. Ve středisku Verudela tenisové kurty,
stolní tenis, plážový volejbal, squash, hřiště pro míčové hry,
dětské hřiště, aerobic a animační programy.
Tipy na výlety: Medulin, Brijunské ostrovy, Rovinj.
Doprava: a) vlastní b) autobusem
sleva 15 % do 31.12.
sleva 10 % do 31.1.
11
hotel Park
termíny (sobota–sobota)
A
B
C
D
E
F
13.9.–27.9.
7.620
5.830
5.180
3.750
10.460
430
31.5.–21.6.
10.940
8.330
7.510
5.420
14.030
640
21.6.–5.7. a 30.8.–13.9.
12.590
9.570
8.670
6.250
15.450
430
5.7.–19.7. a 23.8.–30.8.
14.260
10.820
9.830
7.080
17.110
430
19.7.–23.8.
15.930
12.070
10.990
7.910
18.780
430
A – dospělý • B – dospělý na přistýlce • C – dítě do 12 let na lůžku (platí pro pokoj
bez přistýlky) • D – dítě do 12 let na přistýlce • E – jednolůžkový pokoj (strana park),
F – příplatek za stranu moře (za osobu). Cena zahrnuje: 7x ubytování s light all inclusive, pobytové taxy, služby delegáta. Fakultativní příplatek – autobusová doprava
2.100 Kč/os. + příplatky za vybraná nástupní místa dle str. 4. Možnost dokoupení
cestovního pojištění včetně pojištění storna zájezdu – 33 Kč/os/den viz str. 8.
Poloha: Hotel leží v zalesněné části poloostrova
Verudela, cca 4 km od centra Puly. Pláž je kamenitá
a oblázková ve vzdálenosti cca 100 m.
Vybavení: 2-lůžkové pokoje s možností přistýlky,
hyg. zařízení, SAT TV a balkon. Dále má hotel k dispozici 2 venkovní bazény s mořskou vodou, dětské
brouzdaliště, hotelovou restauraci, aperitiv bar a obchůdky. Společné prostory jsou klimatizované.
Služby: Ubytování se službami LIGHT ALL INCLUSIVE – plná penze formou bufetu, místní nápoje
14
Chorvatsko • Istrie • Pula
k obědu a k večeři a odpolední svačina.
Sport: Venkovní bazén s mořskou vodou, dětský
bazén. Ve středisku Verudela – tenisové kurty, stolní tenis, plážový volejbal, minigolf, squash, aerobic,
hřiště pro míčové hry, tobogán, animace, vodní
sporty.
Tipy na výlety: Medulin, Brijunské ostrovy, Rovinj.
Doprava: a) vlastní b) autobusem
sleva 15 % do 31.12.
sleva 10 % do 31.1.
MEDULIN
12
12
Tato rybářská obec byla oblíbeným cílem už v římských dobách, které připomínají pozůstatky římských vil na mořském
dně u poloostrůvku Vižula. Letovisko se nachází 10 km jižně
od Puly v členitém Medulinském zálivu. Turisty sem láká ro-
13
hotel Belvedere
mantické pobřeží a ostrůvky, dobré podmínky pro potápění,
bohatá vegetace, příjemné koupání i 2 km dlouhá oblázková
pláž na poloostrově Kašteja. Na pobřeží se vyskytují i vrstvy
léčivého bahna.
termíny (sobota–sobota)
A
B
C
D
E
F
31.5.–21.6. a 20.9.–27.9.
11.650
8.860
7.990
ZDARMA
5.770
1.070
21.6.–5.7. a 6.9.–20.9.
12.840
9.750
8.840
ZDARMA
6.370
1.280
5.7.–19.7. a 23.8.–6.9.
14.740
11.180
10.160 ZDARMA
7.320
1.070
19.7.–23.8.
17.350
13.140
11.990 ZDARMA
8.620
1.070
A – dospělý • B – dospělý na přistýlce • C – dítě do 14 let na lůžku (platí pro pokoj bez
přistýlky) • D – dítě do 6 let na přistýlce • E – dítě 6–14 let na přistýlce • F – připlatek za
stranu moře (za osobu). Cena zahrnuje: 7x ubytování s polopenzí, pobytové taxy, služby delegáta. Fakultativní příplatek – autobusová doprava 2.100 Kč/os. + příplatky za vybraná
nástupní místa dle str. 4. Možnost dokoupení cestovního pojištění včetně pojištění storna
zájezdu – 33 Kč/os/den viz str. 8.
Poloha: Kompletně renovovaný (v zimě 2013) hotel leží
v bezprostřední blízkosti moře v upraveném parku, cca 1 km
od centra Medulinu. Pláž je oblázková, vhodná pro děti nebo
přírodní kamenitá ve vzdálenosti cca 150 m. V sezóně jezdí
po pobřeží turistický vláček.
Vybavení: Klimatizované 2-lůžkové pokoje s možností přistýlky, hygienické zařízení, LCD TV, minibar, sejf, Wi-Fi, někte-
ré pokoje mají balkon. Dále má hotel k dispozici restauraci,
aperitiv bar, směnárnu, sejf, kongresový sál, casino, venkovní
a vnitřní bazén s mořskou vodou, dětský bazén, masáže.
Služby: Ubytování s polopenzí formou švédského stolu. Animační programy pro děti a dospělé.
Speciální nabídka: Ditě do 6 let na přistýlce ZDARMA. Slevy do 14 let.
Sport: Tenisové kurty, stolní tenis, minigolf, plážový volejbal,
hřiště pro míčové hry, fitness.
Tipy na výlety: Rovinj, Pula, Vrsar, Limský kanál, Brijunské
ostrovy.
Poznámka: Nástup je možný kterýkoliv den v týdnu.
Doprava: a) vlastní b) autobusem
sleva 10 % do 31.12.
sleva 8 % do 31.1.
13
vily Grozda, Alex, Kazali, Vicko
termíny
sleva 10 % do 31.12.
sleva 8 % do 31.1.
termíny
vila Alex
Poloha:
• Vila Alex leží 350 m od pláží, mohou být písečné, oblázkové, betonová plata nebo zatravněné, záleží pouze na výběru. Od centra je vila
vzdálena 500 m.
• Vila Grozda leží cca 500 m od pláží – oblázkové, betonové a písečné, vhodné pro rodiny
s dětmi. Od centra je vila vzdálena 500 m. K dispozici je gril a parkoviště.
• Vila Kazali leží cca 400 m od pláží - oblázkové, betonové nebo zatravněné. K dispozici
je gril a parkoviště. Vila je klimatizovaná a má
možnost internetu.
• Vila Vicko leží v klidné části cca 400 m od
pláží – oblázkové, betonové nebo zatravněné.
K dispozici je gril a parkoviště.
Vybavení:
• Vila Alex: TYP A8 – 4 ložnice se 2 lůžky, kuchyň, 2 hygienická zařízení, klimatizace, SAT TV,
2 terasy.
vila Grozda
• Vila Grozda: TYP A2 – ložnice se 2 lůžky, kuchyň, SAT TV, hyg. zařízení a balkon. TYP A3 – 2
ložnice se 2 a 1 lůžkem, SAT TV, kuchyň, hyg. zařízení a balkon. TYP A4 a A4+1 – 2 ložnice se
2 lůžky, kuchyň, hyg. zařízení, SAT TV a balkon.
Možnost přistýlky v ložnici.
• Vila Kazali: TYP A4 – 2 ložnice se 2 lůžky, kuchyň, hyg. zařízení, klimatizace, SAT TV a balkon.
• Vila Vicko: TYP A4+1 – 2 ložnice se 2 lůžky,
možnost přistýlky v jedné z nich, kuchyň, hyg.
zařízení a balkon. TYP A8+1 – 4 ložnice se 2
lůžky, možnost přistýlky v jedné z nich, kuchyň,
2 hyg. zařízení a terasa.
Služby: Ubytování s vlastním vařením.
Sport: Vodní sporty.
Tipy na výlety: Rovinj, Pula, Vrsar, Limský kanál,
Brijunské ostrovy, lodní výlety.
Poznámka: U apartmá nejsou k dispozici ručníky.
Doprava: Vlastní.
vila Vicko
(sobota–sobota)
A4+1
A8+1
31.5.–7.6. a 6.9.–20.9.
12.250
18.850
7.6.–5.7.
13.430
21.670
5.7.–19.7. a 23.8.–6.9.
16.260
26.860
19.7.–23.8.
18.850
29.680
vila
Alex
vila
Kazali
vila Grozda
(sobota–sobota)
A2
A3
A4
A4+1
A8
A4
31.5.–7.6. a 6.9.–27.9.
9.900
11.540
9.420
10.840
15.310
10.130
7.6.–5.7. a 23.8.–6.9.
11.070
12.720
11.070
12.720
17.200
11.780
5.7.–19.7. a 16.8.–23.8.
12.250
13.900
12.960
14.610
20.030
14.840
19.7.–16.8.
15.080
16.960
15.780
17.670
23.560
16.260
A2 – apartmá pro 2 osoby • A3 – apartmá pro 3 osoby • A4 – apartmá pro 4 osoby •
A4+1 – apartmá pro 5 osob • A8 – apartmá pro 8 osob • A8+1 – apartmá pro 9 osob..
Cena zahrnuje: 7x ubytování, pobytové taxy. Cena nezahrnuje: Přihlašovací poplatek
cca 5 Eur/os. – platí se jednorázově na místě. Možnost dokoupení cestovního pojištění
včetně pojištění storna zájezdu – 33 Kč/os/den viz str. 8.
vila Kazali
vila Vicko
Chorvatsko • Istrie • Medulin
15
Pješčana Uvala
14
14
Tento malebný kout země získal své jméno díky přírodní písčité pláži, kterých je na Istrii nedostatek. Moderní letovisko
leží cca 2 km od Puly a nabízí turistům četné restaurace, ob-
15
chůdky, taverny, zkrátka vše ke strávení příjemné dovolené.
Malebnost místa dotváří i přístav jachet.
vily Aurora, Japundič, Burmudija, Bimbašič, Bobanovič, Murk, Kurelac, JEM, Čalič, Poropat
• Vila Poropat od oblázkové pláže vzdálena cca 150 m,
od centra města cca 150 m a od restaurace cca 50 m. Vila
má parkoviště.
Vybavení:
• Vila Aurora: TYP A2 a A2+1 – ložnice se 2 lůžky, kuchyň, hyg. zařízení, SAT TV a terasa. Možnost přistýlky
v ložnici nebo v kuchyni. TYP A3 a A3+1 – ložnice se
3 lůžky, kuchyň, hyg. zařízení a terasa. Možnost přistýlky
v ložnici nebo kuchyni. TYP A2+2 – ložnice se 2 lůžky,
kuchyň, hyg. zařízení a terasa. Možnost přistýlek v ložnici
nebo v kuchyni. TYP A4, A4+1 a A4+2 – 2 ložnice se 2
lůžky, kuchyň s rozkládacím gaučem pro 1–2 osoby, hyg.
zařízení, SAT TV a terasa. Možnost dokoupení klimatizace
u typu A4–A4+2 cca 5 Eur/den.
• Vila Japundič: TYP S2, S2+1 – 2-lůžková ložnice s možností přistýlky a s kuchyňským koutem, hyg. zařízení, SAT TV
a terasa. TYP A4 a A4+1 – 2 ložnice se 2 lůžky s možností
jedné přistýlky, kuchyň, hyg. zařízení, SAT TV a terasa.
• Vila Burmudija: TYP A2+2 – ložnice se 2 lůžky, kuchyň
s gaučem pro 1–2 osoby, hyg. zařízení a terasa. TYP A4 – 2
ložnice se 2 lůžky, kuchyň, hyg. zařízení a terasa. Možnost
dokoupení klimatizace cca 5 Eur/den.
• Vila Bimbašič: TYP S2 – 2-lůžková ložnice s kuchyňským
koutem, hyg. zařízení, SAT TV a terasa. Možnost dokoupení
klimatizace cca 5 Eur/den.
• Vila Bobanovič: TYP A2 – 2-lůžková ložnice, kuchyň,
hyg. zařízení, SAT TV a terasa. TYP A2+2 – ložnice se 2
Poloha:
• Vila Aurora leží v zahradě cca 250 m od oblázkové pláže,
od centra je vzdálena cca 250 m, od restaurace cca 200 m.
Vila má parkoviště a možnost využití grilu.
• Vila Japundič leží v zahradě cca 90 m od oblázkové pláže, od centra je vzdálena cca 50 m, od restaurace cca 30 m.
Vila má parkoviště a možnost využití grilu.
• Vila Burmudija je od oblázkové pláže a centra vzdálena
cca 200 m, od restaurace cca 100 m. Vila má parkoviště
a možnost využití grilu.
• Vila Bimbašič leží od oblázkové pláže cca 100 m, od restaurace cca 100 m a od centra cca 200 m. Vila má parkoviště a možnost využití grilu.
• Vila Bobanovič leží cca 150 m od oblázkové pláže, od
centra města a restaurace cca 100 m. Vila má parkoviště
a možnost využití grilu.
• Vila Murk leží cca 200 m od oblázkové pláže, od centra
města a restaurace je vzdálena cca 200 m. Vila má parkoviště a možnost využití grilu.
• Vila Kurelac leží od oblázkové pláže cca 100 m, od centra
města a restaurace cca 50 m. Vila má parkoviště a možnost
využití grilu.
• Vila JEM leží v klidném prostředí ve vzdálenosi 70 m od
oblázkové pláže. Apartmány jsou orientovány na mořskou
stranu. Vila má parkoviště a možnost využití grilu.
• Vila Čalič je hezká vila s venkovním bazénem, od moře je
vzdálena cca 250 m. Vila má parkoviště a možnost využití grilu.
termíny
vila Aurora
lůžky, kuchyň s gaučem pro 1–2 osoby, hyg. zařízení, SAT
TV a terasa.
• Vila Murk: TYP A4 a A4+1 – 2 ložnice se 2 lůžky, kuchyň, hyg. zařízení a terasa. Možnost přistýlky v ložnici
nebo kuchyni. Možnost dokoupení klimatizace cca 5 Eur/
den.
• Vila Kurelac: TYP A3 a A3+1 – ložnice se 3 lůžky,
kuchyň, hyg. zařízení a terasa. Možnost přistýlky v ložnici nebo kuchyni TYP A4 a A4+1 – 2 ložnice se 2 lůžky,
kuchyň, hyg. zařízení a terasa. Možnost přistýlky v ložnici
nebo kuchyni.
• Vila Poropat: TYP A4+2 – ložnice se 2 lůžky, kuchyň,
hyg. zařízení, SAT TV a terasa. Možnost přistýlek v ložnici
nebo kuchyni.
• Vila JEM: TYP A4, A4+1 a A4+2 – 2 ložnice se 2 lůžky,
kuchyň s rozkládacím gaučem pro 1-2 osoby, hyg. zařízení,
SAT TV a balkon nebo terasa. Možnost dokoupení klimatizace za 5 Eur/den.
• Vila Čalič: TYP A2 a A2+1 – ložnice se 2 lůžky, kuchyň
s gaučem pro 1 osobu, hyg. zař., SAT TV a terasa. TYP A6
a A6+1 – 3 ložnice se 2 lůžky, kuchyň s gaučem pro 1
osobu, hyg. zař., SAT TV a terasa.
Služby: Ubytování s vlastním vařením.
Doprava: a) vlastní b) autobusem
vila Bobanovič
vila
Bimbašič
vila Japundič
(sobota–sobota)
A2
A2+1
A3
A3+1
A2+2
A4
A4+1
A4+2
A2
A2+2
S2
S2
S2+1
A4
A4+1
30.8.–27.9.
6.130
7.300
7.540
8.720
8.250
9.420
10.600
11.780
6.130
8.250
6.130
6.130
7.300
9.420
10.600
31.5.–28.6.
7.300
8.720
9.190
10.600
10.840
11.310
12.720
14.140
7.300
10.840
7.300
7.300
8.720
11.310
12.720
23.8.–30.8.
8.250
9.660
10.130
11.540
11.780
12.490
13.900
15.310
8.250
11.780
8.250
8.250
9.660
12.490
13.900
28.6.–12.7.
8.720
10.130
10.130
11.540
12.020
13.190
14.610
16.020
8.720
12.020
8.720
8.720
10.130
13.190
14.610
12.7.–26.7.
8.720
10.130
10.130
11.540
12.720
14.140
15.550
16.960
8.720
12.720
8.720
8.720
10.130
14.140
15.550
26.7.–23.8.
10.840
12.490
12.960
14.610
14.370
15.550
17.200
18.850
10.840
14.370
10.840
10.840
12.490
15.550
17.200
termíny
vila
Poropat
vila Kurelac
vila Murk
vila Burmudija
vila JEM
vila Čalič
(sobota–sobota)
A3
A3+1
A4
A4+1
A4+2
A4
A4+1
A2+2
A4
A4
A4+1
A4+2
A2
A2+1
A6
A6+1
30.8.–27.9.
7.540
8.720
9.420
10.600
11.780
9.420
10.600
8.250
9.420
10.600
12.020
13.430
6.600
8.010
13.430
14.840
31.5.–28.6.
9.190
10.600
11.310
12.720
14.140
11.310
12.720
10.840
11.310
12.960
14.610
16.260
7.770
9.420
16.490
18.140
23.8.–30.8.
10.130
11.540
12.490
13.900
15.310
12.490
13.900
11.780
12.490
15.310
16.730
18.140
8.250
9.900
20.030
21.670
28.6.–12.7.
10.130
11.540
13.190
14.610
16.020
13.190
14.610
12.020
13.190
15.310
16.960
18.610
9.190
10.840
17.670
19.320
12.7.–26.7.
10.130
11.540
14.140
15.550
16.960
14.140
15.550
12.720
14.140
15.310
16.730
18.140
9.190
10.600
21.200
22.620
26.7.–23.8.
12.960
14.610
15.550
17.200
18.850
15.550
17.200
14.370
15.550
17.670
19.550
21.440
11.310
13.190
23.560
25.440
S2 – studio pro 2 osoby • S2+1 – studio pro 3 osoby • A2 – apartmá pro 2 osoby • A2+1 a A3 – apartmá pro 3 osoby • A3+1, A2+2 a A4 – apartmá pro 4 osoby • A4+1 – apartmá pro 5 osob • A4+2 a A6
– apartmá pro 6 osob • A6+1 – apartmá pro 7 osob • dítě 2–6 let bez nároku na lůžko 750 Kč • pes 5 Eur/den (vila Bimbašič, Jem, Murk a vila Čalič) na vyžádání • Cena zahrnuje: 7x ubytování, pobytové taxy.
Cena nezahrnuje: Přihlašovací poplatek cca 2 Eur/os. – platí se jednorázově na místě. Fakultativní příplatek – autobusová doprava 2.100 Kč/os. + příplatky za vybraná nástupní místa dle str. 4. Možnost
dokoupení cestovního pojištění včetně pojištění storna zájezdu – 33 Kč/os/den viz str. 8.
sleva 10 % do 31.12.
sleva 8 % do 31.1.
16
Chorvatsko • Istrie • Pješčana Uvala
vila Aurora
vila Japundič
vila Burmudija
vila Bimbašič
vila Bobanovič
vila Murk
vila Kurelac
vila JEM
vila Čalič
vila Poropat
15
privátní apartmá no name
Poloha: Soukromé vily jsou vzdáleny cca 350 m od moře.
Vybavení: TYP A2 – ložnice se 2 lůžky, kuchyň, hyg. zařízení, balkon nebo
terasa. TYP A3 – ložnice se 2 lůžky, 1 lůžko v jídelní části, kuchyň, hyg. zařízení,
balkon nebo terasa. TYP A2+2 – ložnice se 2 lůžky, 2 přistýlky v jídelní části,
kuchyň, hyg. zařízení, balkon nebo terasa. TYP A4 – 2 ložnice se 2 lůžky, kuchyň,
hyg. zařízení, balkon nebo terasa. TYP A5 – 2 ložnice se 2 lůžky, kuchyň, hyg.
zařízení, balkon nebo terasa. Možnost přistýlky v ložnici nebo v kuchyni. TYP A6
– 3 ložnice se 2 lůžky, kuchyň, hyg. zařízení, balkon nebo terasa. (nebo možnost 2
ložnice se 2 lůžky a 2 lůžka v jídelní části). TYP A7 – 3 ložnice se 2 lůžky, 1 lůžko
v jídelní části, kuchyň, hyg. zařízení, balkon nebo terasa. TYP A8 – 3 ložnice se 2
lůžky, 2 lůžka v jídelní části, kuchyň, hyg. zařízení, balkon nebo terasa.
Služby: Ubytování s vlastním vařením.
Doprava: a) vlastní b) autobusem
sleva 10 % do 31.12.
sleva 8 % do 31.1.
termíny (sobota–sobota)
A2
A3
A2+2
A4
A5
A6
A7
A8
B
30.8.–27.9.
6.130
7.540
8.250
9.420
10.600
11.780
12.960
14.140
530
31.5.–28.6.
7.300
9.190
10.840
11.310
13.190
15.310
17.430
19.320
640
23.8.–30.8.
8.250
10.130
11.780
12.490
14.610
16.960
19.320
21.200
640
28.6.–12.7.
8.720
10.130
12.020
13.190
15.080
17.200
18.850
20.730
640
12.7.–26.7.
8.720
10.130
12.720
14.140
15.780
18.140
19.790
21.670
640
26.7.–23.8.
10.840
12.960
14.370
15.550
17.900
19.790
21.910
24.030
750
A2 – apartmá pro 2 osoby • A3 – apartmá pro 3 osoby • A2+2 – apartmá pro 4 osoby • A4 – apartmá pro 4 osoby
• A5 – apartmá pro 5 osob • A6 – apartmá pro 6 osob • A7 – apartmá pro 7 osob • A8 – apartmá pro 8 osob •
B – dítě 2–6 let bez nároku na lůžko • klimatizace – 5 Eur/den • pes – 5 Eur/den. Cena zahrnuje: 7x ubytování,
pobytové taxy. Cena nezahrnuje: Přihlašovací poplatek cca 2 Eur/os. – platí se jednorázově na místě. Fakultativní příplatek – autobusová doprava 2.100 Kč/os. + příplatky za vybraná nástupní místa dle str. 4. Možnost
dokoupení cestovního pojištění včetně pojištění storna zájezdu – 33 Kč/os/den viz str. 8.
Chorvatsko • Istrie • Pješčana Uvala
17
RabaC
16
17
18
19
20
Dřívější rybářská osada, dnes velmi oblíbené přímořské
letovisko leží u zátoky, která vznikla zatopením dolního
toku Rabackého potoka mořem. Rabac vyniká pěkným
16
koupáním v čistém moři, bohatou vegetací i dobrými
možnostmi zábavy a sportovního vyžití. Oblázkové pláže
jsou střídány skalnatými s upravenými betonovými platy
na slunění. 5 km od Rabacu ve výšce 320 metrů nad mořem se na kuželovitém vrchu rozprostírá středověká obec
Labin, která byla založena již ve 3. století a dodnes si zachovala středověký vzhled a starobylou atmosféru. Úzké
uličky jsou přímo stvořené k romantickým procházkám
a z nejvyšších míst se nabízí krásný výhled do širokého
okolí.
hotel Girandella
Poloha: Hotelový komplex centrální budovy a třech pavilonů
se nachází uprostřed zeleně ve vzdálenosti 100 až 300 m od
moře. Pláže jsou oblázkové, místy kamenité. Od centra města je vzdálen cca 15 minut chůze. V sezóně jezdí po pobřeží
turistický vláček.
Vybavení: 2–lůžkové pokoje s možností přistýlky, hygienickým zařízením, SAT TV, ledničkou a většina pokojů má balkon.
V centrální budově je restaurace, kavárna a taneční sál. Venkovní bazén s mořskou vodou. Večerní taneční program od
června do září.
Služby: Ubytování s polopenzí formou švédského stolu v centrální restauraci. Animační programy pro děti od června do září.
Sport: Tenisové kurty, minigolf, stolní tenis, půjčovna člunů.
Speciální nabídka: Dítě do 12 let na přistýlce ZDARMA.
Sleva 25 % v termínu 7.6.–14.6., sleva 10 % v termínech
14.6.–21.6. a 28.6.–5.7. a sleva 5 % 23.8.–30.8. (sleva JE
zahrnuta v ceně).
Tipy na výlety: Pula, Vrsar, Limský kanál, Brijunské ostrovy,
lodní výlety.
Poznámka: Nástup je možný kterýkoliv den v týdnu.
Doprava: a) vlastní b) autobusem
termíny
pokoj bez přistýlky,
balkon
pokoj strana
moře, balkon
pokoj s přistýlkou, balkon
hotel
Allegro
depandance Mediteran
hotel
Miramar
hotel
Girandella
hotel
Sanfior
aparthotel
Albona
pokoj strana moře s přistýlkou bez
balkonu
pokoj strana moře s přistýlkou a
balkonem
(sobota–sobota)
A
C
F
A
B
D
E
A
C
A
B
D
E
A
B
D
E
6.9.–27.9.
4.470
3.180
5.710
4.640
3.980
ZDARMA
3.310
4.640
3.310
4.820
4.130
ZDARMA
3.430
5.180
4.430
ZDARMA
3.680
31.5.–7.6. a 30.8.–6.9.
6.070
4.310
7.320
6.250
5.340
ZDARMA
4.430
6.600
4.680
6.780
5.790
ZDARMA
4.800
7.320
6.250
ZDARMA
5.180
7.6.–14.6.
6.470
4.590
7.400
6.740
5.760
ZDARMA
4.770
6.870
4.870
6.990
5.980
ZDARMA
4.960
7.540
6.440
ZDARMA
5.330
14.6.–21.6.
7.730
5.470
8.850
8.050
6.870
ZDARMA
5.690
8.200
5.800
8.370
7.140
ZDARMA
5.910
9.010
7.690
ZDARMA
6.360
21.6.–28.6.
8.560
6.050
9.810
8.920
7.610
ZDARMA
6.300
9.100
6.430
9.270
7.910
ZDARMA
6.550
9.990
8.520
ZDARMA
7.050
23.8.–30.8.
8.140
5.760
9.330
8.480
7.240
ZDARMA
5.990
8.650
6.110
8.820
7.530
ZDARMA
6.230
9.500
8.100
ZDARMA
6.710
28.6.–5.7.
8.850
6.250
10.450
9.330
7.960
ZDARMA
6.590
9.970
7.040
10.290
8.780
ZDARMA
7.260
10.930
9.320
ZDARMA
7.710
5.7.–26.7. a 16.8.–23.8.
9.810
6.920
11.590
10.340
8.820
ZDARMA
7.300
11.060
7.800
11.410
9.730
ZDARMA
8.050
12.120
10.330 ZDARMA
8.540
26.7.–16.8.
10.880
7.670
13.010
11.410
9.730
ZDARMA
8.050
12.480
8.790
12.840
10.940
ZDARMA
9.040
13.730
11.700 ZDARMA
9.670
A – dospělý • B – dospělý na přistýlce • C – dítě 2–12 let na lůžku • D – dítě 2–12 let na přistýlce • E – 2. dítě do 12 let na přistýlce (rozkládací gauč) • F – jednolůžkový pokoj (bez balkonu) • dětská postýlka
– 1.090 Kč. Cena zahrnuje: 7x ubytování s polopenzí, pobytové taxy, služby delegáta. Fakultativní příplatek – autobusová doprava 2.100 Kč/os. + příplatky za vybraná nástupní místa dle str. 4. Možnost
dokoupení cestovního pojištění včetně pojištění storna zájezdu – 33 Kč/os/den viz str. 8.
sleva 15 % do 31.12.
sleva 10 % do 31.1.
17
depandance Mediteran
sleva 15 % do 31.12.
sleva 10 % do 31.1.
Poloha: Depandance Mediteran leží v příjemném prostředí
parku cca 100 m od pláže, která je oblázková, místy kamenitá.
Vybavení: 2–lůžkové pokoje s hygienickým zařízením a balkonem. Depandance sousedí s hotelem Marina, se kterým má
společný venkovní bazén.
18
Chorvatsko • Istrie • Rabac
termíny
pokoj strana
moře, balkon
pokoj s balkonem
(sobota–sobota)
A
B
C
A
B
31.5.–7.6. a 6.9.–27.9.
4.110
2.930
6.250
4.290
3.060
7.6.–14.6. a 30.8.–6.9.
5.530
3.930
7.670
5.710
4.060
23.8.–30.8.
5.890
4.180
7.600
6.590
4.680
14.6.–21.6.
6.590
4.680
8.530
7.390
5.240
21.6.–5.7.
7.320
5.180
9.450
8.210
5.800
5.7.–26.7. a 16.8.–23.8.
8.380
5.930
10.880
9.100
6.430
26.7.–16.8.
9.630
6.800
12.120
10.160
7.170
A – dospělý • B – dítě 2–12 let na lůžku • C – jednolůžkový pokoj • Cena zahrnuje:
7x ubytování s polopenzí, pobytové taxy, služby delegáta. Fakultativní příplatek
– autobusová doprava 2.100 Kč/os. + příplatky za vybraná nástupní místa dle str. 4.
Možnost dokoupení cestovního pojištění včetně pojištění storna zájezdu – 33 Kč/
os/den viz str. 8.
Služby: Ubytování s polopenzí formou švédského stolu
v sousedním hotelu Marina. Animace pro děti a dospělé.
Sport: Vodní sporty, tenisové kurty, v blízkosti minigolf.
Speciální nabídka: Sleva 20 % v termínu 23.8.–30.8.
a 10 % v termínu 14.6.–21.6. (sleva JE zahrnuta v ceně).
Tipy na výlety: Pula, Vrsar, Limský kanál, Brijunské ostrovy,
lodní výlety.
Poznámka: Nástup je možný kterýkoliv den v týdnu.
Doprava: a) vlastní b) autobusem
18
aparthotel Albona
termíny
sleva 15 % do 31.12.
sleva 10 % do 31.1.
apartmá
termíny
studio s polopenzí
(sobota–sobota)
A3
A2+2
(sobota–sobota)
A
B
C
D
6.9.–27.9.
6.890
7.950
13.9.–27.9.
5.340
4.540
3.740
ZDARMA
31.5.–7.6.
10.780
12.720
6.9.-13.9.
6.360
5.400
4.450
ZDARMA
30.8.–6.9.
9.700
11.450
7.6.-14.6.
8.020
6.820
5.620
ZDARMA
7.6.–14.6.
13.220
15.620
14.6.-21.6.
8.970
7.620
6.280
ZDARMA
23.8.–30.8.
14.770
17.460
21.6.-28.6. a 30.8.-6.9.
9.440
8.020
6.610
ZDARMA
14.6.–28.6.
15.550
18.380
28.6.-5.7.
12.020
10.220
8.410
ZDARMA
28.6.–19.7.
20.140
23.320
5.7.-12.7.
12.690
10.790
8.880
ZDARMA
ZDARMA
16.8.–23.8.
20.730
23.280
12.7.-26.7. a 23.8.-30.8.
13.360
11.350
9.350
19.7.–26.7. a 9.8.–16.8.
21.950
24.650
26.7.-23.8.
14.600
12.410
10.220 ZDARMA
26.7.–9.8.
24.380
27.390
A – dospělý • B – dospělý na přistýlce • C – dítě 2–14 let na lůžku
(platí pouze pro studio bez přistýlky) • D – dítě 2–14 let na přistýlce
• dětská postýlka – 1.090 Kč. Cena zahrnuje: 7x ubytování s polopenzí, pobytové taxy.
A3 – apartmá pro 3 osoby • A2+2 – apartmá pro
4 osoby • dětská postýlka – 1.090 Kč • polopenze
– 4.700 Kč (dospělí), 2.560 Kč (děti do 12 let)
Cena zahrnuje: 7x ubytování, pobytové taxy.
Fakultativní příplatek – autobusová doprava 2.100 Kč/os. + příplatky za vybraná nástupní místa dle str. 4. Možnost dokoupení cestovního pojištění včetně pojištění storna zájezdu – 33 Kč/os/den viz str. 8.
Poloha: Komplex 2 budov se nachází 1,5 km od centra Rabacu, ve svahu obklopeném vegetací. Vzdálenost od přírodní
oblázkové pláže je cca 150 m.
Vybavení: TYP A3 – obývací pokoj se 3 lůžky a kuchyňským koutem, hygienické zařízení, SAT TV a většina s balkonem. TYP A2+2 – ložnice se 2 lůžky, obývací pokoj se 2 lůžky
a kuchyňským koutem, hyg. zař., SAT TV a většina s balkonem.
Studio s polopenzí – 2–lůžkový pokoj s možností přistýlky
a kuchyňským koutem, hygienické zařízení, SAT TV a většina
19
s balkonem. Hostům je k dispozici restaurace, aperitiv bar,
venkovní bazén s mořskou vodou a brouzdalištěm, fitness,
masáže, večerní taneční programy od června do září.
Služby: Apartmá – ubytování s vlastním vařením,
možnost dokoupení polopenze formou švédského stolu.
Studio s polopenzí – ubytování s polopenzí formou švédského stolu.
Sport: Tenisové kurty, stolní tenis.
Speciální nabídka: Dítě do 14 let na přistýlce ZDARMA
hotel Allegro/Miramar
hotel
Miramar
hotel
Allegro
termíny
a sleva 10 % v termínu 7.6.–14.6., 28.6.–5.7. a 6.9.–13.9.
(sleva JE zahrnuta v ceně) – platí pro studia s polopenzí. Sleva
15 % v termínu 7.6.–14.6. a 16.8.–23.8. a sleva 10 % v termínu 19.7.–26.7., 9.8.–16.8. a 30.8.–6.9. (sleva JE zahrnuta
v ceně) – platí pro apartmá.
Tipy na výlety: Pula, Vrsar, Limský kanál, Brijunské ostrovy,
lodní výlety.
Poznámka: Nástup je možný kterýkoliv den v týdnu.
Doprava: a) vlastní b) autobusem
pokoj s přistýlkou
pokoj bez přistýlky
(sobota–sobota)
A
B
D
F
A
C
E
F
31.5.–7.6. a 6.9.–13.9.
10.340
8.820
ZDARMA
1.440
9.990
7.050
11.230
1.280
7.6.–14.6.
11.090
9.460
ZDARMA
1.760
10.790
7.610
12.600
1.600
14.6.–28.6.
13.010
11.090
ZDARMA
1.760
12.660
8.920
14.800
1.600
28.6.–5.7. a 30.8.–6.9.
14.300
12.180
ZDARMA
2.880
13.820
9.730
16.060
2.880
5.7.–26.7. a 23.8.–30.8.
15.860
13.510
ZDARMA
2.880
15.330
10.790
17.820
2.880
26.7.–23.8.
18.360
15.630
ZDARMA
2.400
17.640
12.410
20.140
2.560
A – dospělý • B – dospělý na přistýlce • C – dítě 2–14 let na lůžku • D – dítě 2–14 let na přistýlce • E – jednolůžkový pokoj • F – příplatek za stranu moře (za osobu) • dětská postýlka – 1.090 Kč. Cena zahrnuje: 7x ubytování
s light all inclusive, pobytové taxy, služby delegáta. Fakultativní příplatek – autobusová doprava 2.100 Kč/os. +
příplatky za vybraná nástupní místa dle str. 4. Možnost dokoupení cestovního pojištění včetně pojištění storna
zájezdu – 33 Kč/os/den viz str. 8.
sleva 15 % do 31.12.
sleva 10 % do 31.1.
Poloha: Renovovaný hotel je umístěn v borovém lese
100 m od pláže.
Vybavení: Klimatizované 2–lůžkové pokoje vybavené novým nábytkem s možností přistýlky, hygienickým zařízením,
SAT TV a s balkonem. Hostům je k dispozici restaurace, aperitiv bar, terasa s hudbou, diskotéka a venkovní bazén. Všechny
prostory hotelu jsou klimatizovány.
20
Služby: Ubytování a stravování formou LIGHT ALL INCLUSIVE – plná penze formou bufetu. Otevřený bar – konzumace
nealkoholických nápojů, vína a piva (bar je otevřen od 10–12
hod a od 16,30–18,30 hod). Animační program pro děti a dospělé (aerobic a aqua aerobic).
Sport: Tenisové kurty, stolní tenis, minigolf a vodní sporty.
Speciální nabídka: Dítě do 14 let na přistýlce ZDARMA.
hotel Sanfior
termíny
sleva 15 % do 31.12.
sleva 10 % do 31.1.
Poloha: Moderní hotel atriového typu je umístěný přímo na
pobřeží v borovém háji, cca 800 m od centra města Rabac.
Pláže jsou přírodní kamenité nebo oblázkové, přístup na pláž
je po schodech.
Vybavení: Klimatizované 2–lůžkové pokoje s možností přistýlky, hygienickým zařízením, minibarem, SAT TV a sejfem.
Hostům je k dispozici venkovní a vnitřní bazén se sladkou
vodou, dětský bazén, wellness – whirlpool, finská a turecká
Sleva 15 % v termínu 7.6.–14.6. a sleva 10 % v termínech
28.6.–5.7. a 30.8.–6.9. (sleva JE zahrnuta v ceně).
Tipy na výlety: Pula, Limský kanál, Brijunské ostrovy, lodní
výlety.
Poznámka: Nástup je možný kterýkoliv den v týdnu.
Doprava: a) vlastní b) autobusem
pokoj bez přistýlky
pokoj strana moře
s přistýlkou
(sobota–sobota)
A
C
E
A
B
D
13.9.–20.9.
10.610
7.480
1.280
12.210
10.410
ZDARMA
7.6.–14.6.
11.850
8.350
2.560
14.720
12.540
ZDARMA
14.6.–21.6.
12.530
8.830
2.560
15.580
13.270
ZDARMA
21.6.–28.6.
13.890
9.790
2.560
17.290
14.720
ZDARMA
6.9.–13.9.
14.270
10.050
2.880
17.450
14.860
ZDARMA
28.6.–5.7. a 30.8.–6.9.
15.090
10.630
2.880
18.460
15.720
ZDARMA
5.7.–26.7. a 23.8.–30.8.
16.750
11.790
2.880
20.490
17.450
ZDARMA
26.7.–23.8.
18.530
13.030
3.360
22.990
19.570
ZDARMA
A – dospělý • B – dospělý na přistýlce • C – dítě 2–12 let na lůžku, D – dítě do 12 let na přistýlce
• E – příplatek za stranu moře (za osobu) • dětská postýlka – 1.090 Kč. Cena zahrnuje: 7x
ubytování s polopenzí, pobytové taxy, služby delegáta. Fakultativní příplatek – autobusová
doprava 2.100 Kč/os. + příplatky za vybraná nástupní místa dle str. 4. Možnost dokoupení
cestovního pojištění včetně pojištění storna zájezdu – 33 Kč/os/den viz str. 8.
sauna, relaxační zóna, restaurace, plážová restaurace, aperitiv bar s hudbou, kavárna a coctail bar, terasa, internetový
koutek. Vhodné pro náročnou klientelu.
Služby: Ubytování s polopenzí formou švédského stolu.
Sport: Aerobic, tenisové kurty, stolní tenis, minigolf, plážový
volejbal, půjčovna jízdních kol, vodní sporty.
Speciální nabídka: Dítě do 12 let na přistýlce ZDARMA.
Sleva 15 % v termínu 7.6.–14.6. a 6.9.–13.9., sleva 10 %
v termínu 14.6.–21.6., 28.6.–5.7., 30.8.–6.9. a 13.9.–20.9.
(sleva JE zahrnuta v ceně).
Tipy na výlety: Poreč, Rovinj, Pula, Limský kanál, Brijunské
ostrovy, lodní výlety.
Poznámka: Nástup je možný kterýkoliv den v týdnu.
Doprava: a) vlastní b) autobusem
Chorvatsko • Istrie • Rabac
19
KVARNER
Kvarnerský záliv se rozprostírá od Opatijské
riviéry na severu až po ostrov Pag na jihu a oblévá ostrovy Krk, Cres, Lošinj a Rab. Kvarner je chráněn pohořími
Učka a Velebit a nabízí velmi příjemné podnebí s teplými
léty a velmi mírnými zimami. Záliv oplývá bohatstvím
ryb, které tvoří významnou součást zdejší stravy. Ostrovy
vynikají téměř neporušenou přírodou s množstvím lesů
a lesoparků v blízkosti ubytovacích středisek. Turistický
ruch zde má dlouhou tradici a nabízí návštěvníkům velmi dobré podmínky pro trávení dovolené. Již v 19. století
byla zdejší letoviska využívána k léčbě kožních nemocí
a nemocí dýchacích cest. Pláže jsou zde velmi různorodé,
od písečných přes oblázkové až po kamenité. Milovníci
historie najdou na většině ostrovů přitažlivá historická
městečka s cennými památkami. Hospodářským a dopravním centrem oblasti je Rijeka.
MEDVEJA
Oblíbené turistické středisko Medveja leží cca 10 km od
Opatije a je předměstskou částí města Lovran. Z druhé strany na ni navazuje Moščenička Draga. Toto místo je vhodné
pro rekreaci rodin s dětmi, které upřednostňují oblázkové
pláže.
21
21
apartmány a bungalovy Medveja
termíny
bungalovy
termíny
apartmány
(sobota–sobota)
A
B
C
D
(sobota–sobota)
A2+2
31.5.–14.6. a 13.9.–27.9.
7.190
6.150
4.820
ZDARMA
31.5.–7.6. a 6.9.–20.9.
13.190
14.6.–19.7. a 23.8.–13.9.
8.850
7.570
5.980
ZDARMA
7.6.–28.6. a 23.8.–6.9.
16.260
19.7.–26.7. a 16.8.–23.8.
9.320
7.970
6.320
ZDARMA
28.6.–26.7. a 16.8.–23.8.
22.150
26.7.–16.8.
10.990
9.380
7.480
ZDARMA
26.7.–16.8.
23.560
A – dospělý • B – dospělý na přistýlce • C – dítě do 12 let na lůžku (pouze
pro pokoj bez přistýlky) • D – dítě do 12 let na přistýlce • pes 12 Eur/den
• parkoviště – 10 Eur/den. Cena zahrnuje: 7x ubytování s polopenzí,
pobytové taxy.
A2+2 – apartmá pro 4 osoby
• pes
– 12 Eur/den • parkoviště 10 Eur/den.
Cena zahrnuje: 7x ubytování, pobytové taxy.
Cena nezahrnuje: Přihlašovací poplatek cca 0,5 Eur/os. – platí se jednorázově na místě. Možnost dokupení cestovního pojištění včetně pojištění storna zájezdu – 33 Kč/os/den viz str. 8.
sleva 15 % do 31.12.
sleva 10 % do 31.1.
OPATIJA
22
23
Oblíbené přímořské klimatické lázně odvozují svůj název
od benediktinského opatství sv. Jakuba z 11. století, kolem
22
Poloha: Apartmány a bungalovy jsou umístěny v autokempu
Medveja a jsou kompletně renovovány. V blízkosti je obchod,
restaurace à la carte, pizzerie.
Vybavení: apartmány – moderní klimatizované apartmány
- 2-lůžková ložnice, kuchyňský kout a denní místnost s rozkládacím gaučem pro 2 osoby, hyg. zařízení, SAT TV, Wi-Fi a terasa.
bungalovy – klimatizované 2-lůžkové pokoje s možností přistýlky (rozkládací gauč), hyg.zařízení, SAT TV a balkon.
Služby: apartmány – ubytování s vlastním vařením, bungalovy – ubytování s polopenzí, snídaně formou švédského stolu,
večeře výběr ze 2 menu.
Sport: Stolní tenis, minigolf, vodní sporty, hřiště pro děti i dospělé. Je zde rovněž i potápěčské centrum.
Speciální nabídka: Dítě do 12 let na přistýlce ZDARMA –
platí pro bungalovy.
Tipy na výlety: Opatija, Rijeka, ostrovy Krk a Cres, fishpicnic.
Doprava: Vlastní.
něhož vyrostla rybářská vesnice. V 19. století byla Opatija
oblíbeným výletním místem rakousko-uherské aristokracie,
umělců a spisovatelů. I dnes patří Opatija k nejnavštěvovanějším místům chorvatského pobřeží. Bohatá středomořská
apartmány
bungalovy
vegetace i rozmanitá nabídka kulturních, společenských
a zábavních možností v hlavní sezóně lákají davy turistů.
Hosté se zde léčí zejména mořským vzduchem, který obsahuje rozprášené vodní částečky s mořskou solí.
hotel Belvedere
sleva 15 % do 31.1.
Poloha: Hotel leží přímo na břehu moře, je obklopen parkem a od centra Opatije je vzdálen cca 500 m. Pláž je betonová, přímo pod hotelem, ve vzdálenosti cca 150 m je pláž
oblázková.
Vybavení: 2-lůžkové pokoje s možností přistýlky, hyg. zařízení a některé s balkonem.
Hotel má k dispozici restauraci, aperitiv bar, taneční terasu, Wi-Fi, TV místnost, kadeřnictví,
sejf na recepci.
Služby: Ubytování s polopenzí formou švédského stolu (u večeří točené nápoje v ceně).
Sport: Malý vnitřní bazén s mořskou vodou, masáže, taneční večery, dětské hřiště.
Speciální nabídka: Dítě do 12 let na přistýlce ZDARMA.
Tipy na výlety: Rijeka, ostrovy Krk a Cres, fishpicnic.
Doprava: a) vlastní b) autobusem
termíny
pokoj s přistýlkou
pokoj strana moře
(sobota–sobota)
A
B
C
D
E
A
B
C
D
31.5.–14.6. a 13.9.–27.9.
7.660
6.560
5.150
ZDARMA
10.040
8.850
7.570
5.980
ZDARMA
14.6.–26.7. a 23.8.–13.9.
8.850
7.570
5.980
ZDARMA
11.220
10.040
8.580
6.820
ZDARMA
26.7.–23.8.
9.790
8.370
6.650
ZDARMA
12.170
11.220
9.580
7.650
ZDARMA
A – dospělý • B – dospělý na přistýlce • C – dítě do 12 let na lůžku (platí pro pokoj bez přistýlky) • D – dítě do 12 let na přistýlce
• E – jednolůžkový pokoj • pes – 12 Eur/den • parkoviště – 8 Eur/den • Cena zahrnuje: 7x ubytování s polopenzí, pobytové taxy.
Cena nezahrnuje: Přihlašovací poplatek cca 0,5 Eur/os. – platí se jednorázově na místě. Fakultativní příplatek – autobusová
doprava 1.990 Kč/os. + příplatky za vybraná nástupní místa dle str. 4. Možnost dokoupení cestovního pojištění včetně pojištění
storna zájezdu – 33 Kč/os/den viz str. 8.
20
Chorvatsko • Kvarner
23
hotel Palace–Bellevue
termíny
pokoj strana ulice
(sobota–sobota)
A
B
C
D
E
F
31.5.–14.6. a 13.9.–27.9.
9.090
7.770
6.150
ZDARMA
11.940
1.490
14.6.–26.7. a 23.8.–13.9.
10.510
8.980
7.150
ZDARMA
13.360
1.920
26.7.–23.8.
11.690
9.990
7.980
ZDARMA
14.550
2.130
A – dospělý • B – dospělý na přistýlce • C – dítě do 12 let na lůžku (platí pro pokoj bez přistýlky)
• D – dítě do 12 let na přistýlce • E – jednolůžkový pokoj • F – příplatek za stranu moře – boční
pohled (na osobu) • pes – 12 Eur/den • parkoviště – 10 Eur/den. Cena zahrnuje: 7x ubytování
s polopenzí, pobytové taxy. Cena nezahrnuje: Přihlašovací poplatek cca 0,5 Eur/os. – platí se
jednorázově na místě. Fakultativní příplatek – autobusová doprava 1.990 Kč/os. + příplatky
za vybraná nástupní místa dle str. 4. Možnost dokupení cestovního pojištění včetně pojištění
storna zájezdu – 33 Kč/os/den viz str. 8.
sleva 20 % do 31.12.
sleva 15 % do 31.1.
Poloha: Komplex dvou vzájemně propojených hotelů s vysokou úrovní služeb je umístěn na hlavní promenádě, 100 m
od městské pláže, která je vybavena lehátky a slunečníky (za
poplatek). Opatija láká k procházkám po upravené promenádě, k návštěvám nočních klubů a kasin. Neopakovatelné jsou
taneční večery a posezení v kavárničkách u sklenky vína.
Vybavení: Hotel Palace – 2–lůžkové pokoje s možností
Kraljevica
24
24
přistýlky, SAT TV, hygienickým zařízením. Některé pokoje mají
balkon. Hotel Bellevue – renovované 2-lůžkové pokoje
s možností přistýlky, hygienickým zařízením. Některé pokoje
mají balkon. Hotel má vnitřní bazén (v hlavní sezóně nebývá v provozu), klimatizovanou restauraci, kavárnu, aperitiv
bar, TV sál, cukrárnu, pizzerii, venkovní terasu s výhledem na
moře.
Služby: Ubytování s polopenzí formou švédského stolu
(u večeře nápoj zdarma).
Sport: Vodní sporty.
Speciální nabídka: Dítě do 12 let na přistýlce ZDARMA.
Tipy na výlety: Rijeka, ostrovy Krk a Cres, fishpicnic.
Doprava: a) vlastní b) autobusem
Městečko Kraljevica leží cca 12 km jižně od Rijeky ve Vino­
dolském průlivu. Z Kraljevice je krásný pohled na Krčský
most. Město se začalo rozvíjet počátkem 18. století, kdy za-
čala vznikat silniční přípojka na tzv. Karolínskou cestu, která
spojovala Karlovac, Bakar a Rijeku.
hotel Uvala Scott
Poloha: Komplex leží v těsné blízkosti Kraljevice v zátoce Dubno. Od Rijeky je vzdálený cca
20 km. Hotelový komplex je oblíbený nejen proto, že má nízkou cenu, ale také pro velmi
dobrou stravu. Pláž se nachází hned pod komplexem, je upravena pro slunění na betonových
platech. Na tuto pláž navazuje i pobřeží s uměle nasypaným pískem.
Vybavení: Pokoje standard: 2-lůžkové pokoje s možností přistýlky, hyg. zařízení, pokoje jsou orientované na stranu moře. Pokoje superior: Klimatizované 2-lůžkové pokoje
s možností přistýlky, hyg. zařízení, SAT TV, lednička. Apartmá A2+2 – ložnice se 2 lůžky,
kuchyň s rozkládacím gaučem
pro 2 osoby, hyg. zařízení, SAT
termíny
apartmány
TV, klimatizace.
(sobota–sobota)
A2+2
Služby: Pokoje – ubytování
31.5.–7.6. a 6.9.–27.9.
9.190
s polopenzí formou švédského
stolu. Apartmá – ubytování
7.6.–5.7. a 30.8.–6.9.
11.540
s vlastním vařením, možnost
5.7.–19.7. a 16.8.–30.8.
12.720
dokoupení stravování. Taneč19.7.–16.8.
15.080
ní večery.
A2+2
–
apartmá
pro
4
osoby
•
polopenze
–
2.600 Kč • dětská
Sport: Vodní sporty
postýlka – 2.150 Kč, pes do 5 kg – 6 Eur/den. Cena zahrnuje:
Tipy na výlety: Njivice, Krk,
7x ubytování, pobytové taxy. Fakultativní příplatek – autoBaška, Crikvenica, Novi Vinobusová doprava 1.990 Kč/os. + příplatky za vybraná nástupní
dolski.
místa dle str. 4. Možnost dokupení cestovního pojištění
Doprava: a) vlastní b) autovčetně pojištění storna zájezdu – 33 Kč/os/den viz str. 8.
busem
sleva 10 % do 31.12.
sleva 8 % do 31.1.
apartmá
termíny
pokoj standard
pokoj superior
(sobota–sobota)
A
B
C
D
E
F
A
B
C
D
E
31.5.–7.6. a 6.9–20.9.
4.990
3.650
3.790
2.450
2.450
6.360
5.720
4.150
4.370
2.790
2.790
7.6.–5.7. a 30.8.–6.9.
5.480
3.980
4.180
2.690
2.690
6.970
6.190
4.480
4.750
3.040
3.040
5.7.–19.7. a 16.8.–30.8.
6.190
4.480
4.750
3.040
3.040
7.900
6.890
4.980
5.320
3.400
3.400
19.7.–16.8.
6.670
4.810
5.130
3.280
3.280
8.520
7.380
5.310
5.690
3.640
3.640
A – dospělý • B – dospělý na přistýlce • C – dítě do 12 let na lůžku • D – dítě 2 – 12 let na přistýlce • E – dítě 2 – 12 let na lůžku s rodiči • F – jednolůžkový
pokoj • obědy – 1.300 Kč • polopenze – 2.600 Kč • dětská postýlka – 2.130 Kč • pes do 5 kg – 6 Eur/den. Cena zahrnuje: 7x ubytování s polopenzí,
pobytové taxy, služby delegáta. Fakultativní příplatek – autobusová doprava 1.990 Kč/os. + příplatky za vybraná nástupní místa dle str. 4. Možnost
dokoupení cestovního pojištění včetně pojištění storna zájezdu – 33 Kč/os/den viz str. 8.
Chorvatsko • Kvarner
21
Crikvenica
25
26
Lázeňské letovisko rozprostřené na úpatí Velike Kapely,
37 km jihovýchodně od Rijeky, získalo své dnešní jméno od
chorvatského slova „crkva“ – kostel, který zde vyrostl ve
25
14. století. Crikvenica má dlouhou turistickou tradici. Už
v 19. století byla oblíbená zejména mezi uherskou šlechtou a z té doby pochází i některé lázeňské domy. Lázeňské
provozy i dnes léčí především revmatická onemocnění
a nemoci dýchacích cest. Crikvenica je stále oblíbená díky
bohaté středomořské vegetaci, rušnému společenskému
životu a krásné oblázkové pláži s pozvolným přístupem
do moře. Večery lákají k příjemným procházkám po promenádě.
hotel Omorika
Poloha: Hotel umístěný ve svahu leží 100 m od oblázkové
pláže a cca 2 km od centra Crikvenice.
Vybavení: 2–lůžkové pokoje s možností přistýlky, hygienickým zařízením, SAT TV, mají balkon nebo francouzské okno.
Pokoje na moře mají pohled boční nebo přímý. Možnost rodinných pokojů – 2 propojené pokoje. Hostům je k dispozici
restaurace, aperitiv bar a taneční terasa.
Služby: Ubytování s polopenzí formou švédského stolu (u
večeře nápoje zdarma). Možnost dokoupení obědů. Taneční
večery.
Sport: Tenisové kurty, stolní tenis, plážový volejbal, minigolf,
půjčování loděk a šlapadel.
Speciální nabídka: První dítě do 6 let na přistýlce ZDARMA.
Tipy na výlety: Rijeka, Opatija, Plitvická jezera, ostrovy Krk
a Cres, fishpicnic.
Doprava: a) vlastní b) autobusem
termíny
pokoj s francouzským oknem
pokoj strana moře, balkon
(sobota–sobota)
A
B
C
D
E
F
G
H
J
A
B
C
D
E
F
G
H
I
31.5.–28.6. a 6.9.–20.9.
6.900
5.620
4.040
4.680
ZDARMA
2.120
3.400
4.830
8.830
7.620
6.190
6.040
7.020
ZDARMA
2.330
5.070
7.170
3.750
28.6.–12.7. a 16.8.–6.9.
9.040
7.330
6.180
7.030
ZDARMA
4.470
4.470
6.330
11.600
9.520
7.710
8.720
9.940
ZDARMA
4.700
6.280
8.870
4.700
12.7.–16.8.
9.750
7.900
7.600
7.600
ZDARMA
4.820
4.820
6.820
12.530
10.230
8.280
10.670
10.670
ZDARMA
5.060
6.740
9.510
5.060
A – dospělý • B – dospělý na přistýlce • C – dítě do 6 let na lůžku (platí pro pokoj bez přistýlky) • D – dítě 6–12 let na lůžku (platí pro pokoj bez přistýlky) • E – 1. dítě do 6 let na přistýlce • F – 2. dítě do 6 let bez
lůžka • G – dítě 6–12 let na přistýlce • H – dítě 12–18 let na přistýlce • I – 2. dítě do 6 let na přistýlce • J – jednolůžkový pokoj • obědy – 2.200 Kč • dětská postýlka – 1.100 Kč • Cena zahrnuje: 7x ubytování
s polopenzí, pobytové taxy, služby delegáta. Cena nezahrnuje: přihlašovací poplatek cca 1 Eur/osoba – platí se jednorázově na místě. Fakultativní příplatek – zvýhodněná autobusová doprava 1.800 Kč/os. +
příplatky za vybraná nástupní místa dle str. 4. Možnost dokoupení cestovního pojištění včetně pojištění storna zájezdu – 33 Kč/os/den viz str. 8.
městská pláž
sleva 10 % do 31.12.
sleva 8 % do 31.1.
pláž v centru města
22
Chorvatsko • Kvarner • Crikvenica
26
vily Strahija, Igor, Turčič, Vučkovič, Ljubica, Dijanič, Brnič
Poloha:
• Vila Strahija leží cca 2 km od centra města a cca
350 m od moře. Parkoviště a gril k dispozici.
• Vila Igor se nachází v klidné části Crikvenice, od centra
města je vzdálena 1,5 km a od moře cca 450 m. Pláže jsou
oblázkové. Parkoviště a gril k dispozici.
• Vila Turčič je vzdálena od hlavní městské pláže cca 300 m
a od centra města 1.300 m. Pláž je oblázková, restaurace a
obchody jsou ve vzdálenosti 200 m. Parkoviště k dispozici.
• Vila Vučkovič je umístěna cca 500 m od krásné oblázkové pláže a cca 2 km od centra města, restaurace a obchody
jsou vzdáleny cca 300 m. Parkoviště k dispozici.
• Vila Ljubica leží cca 350 m od městské oblázkové pláže
a cca 500 m od centra města. Parkoviště k dispozici. Vila je
klimatizovaná.
• Vila Dijanič leží od pláže cca 450 m. Poblíž je restaurace
i možnost nákupů. Centrum Crikvenice je ve vzdálenosti
cca 1.500 m. Vila má parkoviště.
• Vila Brnič je od pláže vzdálená cca 350 m, centrum města, restaurace a obchody jsou ve vzdálenosti cca 300 m.
Parkoviště je ve dvoře.
Vybavení:
• Vila Strahija: TYP A2 a A2+1 – 2- lůžková ložnice s gaučem na rozložení pro 1 osobu, kuchyň, hygienické zařízení,
SAT TV a balkon. TYP A4 a A4+1 – 2 ložnice se 2 lůžky,
v jedné ložnici gauč na rozložení pro 1 osobu, kuchyň, hygienické zařízení, SAT TV a každá ložnice má balkon. TYP A8
– 4 ložnice se 2 lůžky (jedna ložnice má patrové postele),
kuchyň, 2 hygienická zařízení, SAT TV, každá ložnice má
balkon. Možnost dokoupení klimatizace 6 Eur/den.
vila Igor
vila Strahija
• Vila Igor: TYP A2, A2+1 a A2+2 – 2-lůžková ložnice, kuchyň s gaučem na rozložení pro 1–2 osoby, hygienické zařízení, SAT TV a terasa. TYP A4 a A4+1 – ložnice se 2 a 3
lůžky, kuchyň, hygienické zařízení, SAT TV a terasa. U všech
apartmá možnost dokoupení klimatizace 5 Eur/den.
• Vila Turčič: TYP A2 a A2+1 – 2-lůžková ložnice, kuchyň
s gaučem pro 1 osobu, hygienické zařízení, SAT TV a terasa.
TYP A4 a A4+1 – 2 ložnice se 2 lůžky, v jedné ložnici možnost přistýlky, hyg. zařízení, kuchyň, SAT TV a terasa.
• Vila Vučkovič: TYP S2 – 2-lůžková ložnice s kuchyňským
koutem, hyg. zařízení, SAT TV a terasa. TYP A4, A4+1
a A4+2 – 2 ložnice se 2 lůžky, kuchyň s gaučem na rozložení pro 2 osoby, hyg. zařízení, SAT TV a terasa. Možnost
dokoupení klimatizace 5 Eur/den. TYP A6 a A6+1 – 3 ložnice se 2 lůžky, v jedné ložnici možnost přistýlky, kuchyň,
hyg. zařízení, SAT TV a terasa.
• Vila Ljubica: TYP A4 a A4+1 – 2 ložnice se 2 lůžky, kuchyň s gaučem na rozložení pro 1 osobu, hyg. zařízení, SAT
TV, klimatizace a balkon.
• Vila Dijanič: TYP S2 – 2-lůžkový pokoj s kuchyňským
koutem, hyg. zařízení, SAT TV a balkon. TYP A2 a A2+1
– ložnice se 2 lůžky, kuchyň s možností přistýlky, hyg. zařízení, SAT TV a balkon. TYP A4 a A4+1 – 2 ložnice se 2
lůžky, v jedné z nich možnost přistýlky, kuchyň, hyg. zařízení, SAT TV a terasa. Možnost dokoupení klimatizace 5 Eur/
den (kromě typu A4 a A4+1).
• Vila Brnič: TYP A4 a A4+1 – 2 ložnice se 2 lůžky, v jedné
z nich možnost přistýlky, kuchyň, hyg. zařízení (2x WC), SAT
TV a terasa. TYP A6, A6+1 a A6+2 – 3 ložnice se 2 lůžky,
ve dvou z nich možnost přistýlek, kuchyň, hyg. zařízení (2x
WC), SAT TV a balkon.
Služby: Ubytování s vlastním vařením. Hlavní městská pláž
je placená cca 2 Eur/vstup, dítě do 12 let platí 50 %.
Sport: Vodní sporty.
Tipy na výlety: Rijeka, Opatija, Plitvická jezera, ostrov Krk
a Cres, fishpicnic.
Doprava: a) vlastní b) autobusem
vila Vučkovič
vila
Strahija
vila Ljubica
vila
Vučkovič
vila
Igor
vila Brnič
vila
Dijanič
vila
Turčič
vila
Ljubica
městská
pláž
vila
Brnič
sleva 10 % do 31.12.
sleva 8 % do 31.1.
vila Turčič
vila Dijanič
termíny
vila Igor
(sobota–sobota)
A2
A2+1 A2+2
vila Ljubica
A4
A4+1
A4
A4+1
A2+1
6.360
7.770
31.5.–14.6. a 6.9.–27.9. 5.180
6.360
7.540
5.890
6.590
14.6.–5.7. a 30.8.–6.9.
7.770
8.950
7.540
8.250 11.780 13.190 7.070
6.590
8.250 9.420
vila Strahija
A2
A4
vila Turčič
A4+1
A8
A2
A2+1
A4
A4+1
9.890 11.310 18.850 5.450
6.460
8.480
9.490
8.480 11.310 12.720 18.850 6.460
7.670
9.290 10.490
5.7.–19.7. a 23.8.–30.8. 8.950 10.130 11.310 12.250 13.890 15.310 16.960 8.480 10.130 14.140 15.780 21.190 8.950 10.590 13.190 14.840
19.7.–23.8.
termíny
10.840 12.250 13.660 16.730 18.610 18.610 20.490 9.890 11.780 16.020 17.890 28.270 10.130 11.780 15.080 16.960
vila Vučkovič
(sobota–sobota)
S2
A4
31.5.-14.6. a 6.9.-27.9.
5.050
14.6.-5.7. a 30.8.-6.9.
6.060
5.7.-19.7. a 23.8.-30.8.
19.7.-23.8.
vila Brnič
vila Dijanič
A2
A2+1
přízemí přízemí
A2
patro
A2+1
patro
A4
A4+1
6.830
5.650
6.830
8.950
10.130
8.950
7.540
8.950
9.420
10.840
8.950
10.590
8.950
10.590
12.960
14.610
10.840
12.720
12.250
14.140
15.310
17.190
A4+1
A4+2
A6
A6+1
A4
A4+1
A6
A6+1
A6+2
S2
8.680
9.690
10.690
10.690
12.120
10.130
11.310
12.020
13.190
14.370
5.890
5.650
9.690
10.890
12.120
12.120
13.130
10.840
12.490
14.370
15.780
17.190
6.590
7.540
8.480
14.140
15.780
17.430
17.430
19.320
13.430
15.310
17.890
19.790
21.670
8.250
9.420
16.020
17.890
19.790
19.790
21.670
15.780
18.140
21.190
23.560
25.910
9.420
S2 – studio pro 2 osoby • A2 – apartmá pro 2 osoby • A2+1 – apartmá pro 3 osoby • A2+2 – apartmá pro 4 osoby • A4 – apartmá pro 4 osoby • A4+1 – apartmá pro 5 osob • A4+2 a A6 – apartmá pro 6
osob • A6+1 – apartmá pro 7 osob • A6+2 a A8 – apartmá pro 8 osob • dítě bez nároku na služby – 1.090 Kč • pes – cca 7 Eur/den (vila Igor). Cena zahrnuje: 7x ubytování, pobytové taxy. Cena nezahrnuje: Přihlašovací poplatek cca 2 Eur/os. – platí se jednorázově na místě. Fakultativní příplatek – zvýhodněná autobusová doprava 1.800 Kč/os. + příplatky za vybraná nástupní místa dle str. 4. Možnost
dokoupení cestovního pojištění včetně pojištění storna zájezdu – 33 Kč/os/den viz str. 8.
Chorvatsko • Kvarner • Crikvenica
23
SELCE
27
28
29
Selce je malé přímořské městečko s přístavem na pobřeží
Vinodolského průlivu, asi 50 km od Rijeky a přibližně 3 km
jihovýchodně od většího letoviska Crikvenica, se kterým je
27
spojeno pobřežní promenádou. V historii zde stála římská
osada, která se později rozvíjela jako přístaviště. Z minulosti se dochovalo několik ukázek staré vesnické architektury,
kostel sv. Kateřiny a kostelík sv. Jiří nad městečkem. Díky pozvolným oblázkovým a oblázkovo-písčitým plážím se Selce
staly vyhledávaným letoviskem zejména pro rodiny s dětmi.
Pláž Poli mara byla vyznamenána Modrou vlajkou. Selce
jsou příjemným místem, které umožňuje prožít rodinnou
dovolenou.
Poloha: Pavilony jsou umístěny cca 200 m od centra města Selce a 3,5 km jižně
od Crikvenice. Pod pavilony je oblázková pláž, která je vzdálena cca 200 m.
Vybavení: Jednoduše vybavené 2–lůžkové pokoje s možností přistýlky, hygienickým zařízením a balkonem. Většina pokojů je orientovaná na moře. Pavilony mají
k dispozici restauraci, aperitiv bar, směnárnu, sejf, TV místnost, terasu.
Služby: Ubytování s polopenzí formou švédského stolu v hotelu Slaven.
Sport: V blízkosti hřiště na míčové hry, stolní tenis, mini­golf, vodní sporty a na
pláži je malý tobogán.
Speciální nabídka: Sleva 14 % v termínech 12.7.–19.7., 26.7.–2.8., 9.8.–16.8.
a 30.8.–6.9. při úhradě do 31.3., TOP sleva 20 % v termínu 19.7.–26.7. při
úhradě do 31.1. a seniorské slevy (více informací na str. 3). Slevy do 18 let.
Tipy na výlety: Rijeka, Opatija, Plitvická jezera, ostrovy Krk a Cres, fishpicnic.
Doprava: a) vlastní b) autobusem
pavilony Slaven
termíny (sobota–sobota)
A
B
C
D
E
14.6.–21.6. a 6.9.–13.9.
5.290
4.590
4.990
4.590
9.590
21.6.–28.6. a 30.8.–6.9.
5.990
4.990
5.790
4.590
9.590
28.6.– 12.7. a 16.8.–30.8.
6.590
5.590
5.990
4.990
9.990
12.7.–16.8.
6.990
5.990
6.590
5.590
9.990
A – dospělý • B – dospělý na přistýlce • C – dítě 3–12 let na lůžku • D – dítě 3–18 let
na přistýlce • E – jednolůžkový pokoj. Cena zahrnuje: 7x ubytování s polopenzí, pobytové taxy, služby delegáta. Možnost dokoupení cestovního pojištění včetně pojištění
storna zájezdu – 33 Kč/os/den viz str. 8.
termíny
hotel Slaven
pavilony
Slaven
sleva 10 % do 31.12.
sleva 8 % do 31.1.
24
Chorvatsko • Kvarner • Selce
zvýhodněné pobyty s autobusovou dopravou v ceně
(pátek–neděle)
A
B
C
D
E
13.6.–22.6. a 5.9.–14.9.
6.590
5.590
4.690
4.790
10.990
20.6.–29.6. a 29.8.–7.9.
7.590
6.590
7.290
5.990
10.990
27.6.– 13.7. a 15.8.–31.8.
7.990
6.990
7.590
6.590
10.990
11.7.–17.8.
8.290
7.290
7.590
6.590
10.990
A – dospělý • B – dospělý na přistýlce • C – dítě 3–12 let na lůžku • D – dítě 3–18
let na přistýlce • E – jednolůžkový pokoj. Cena zahrnuje: 7x ubytování s polopenzí,
pobytové taxy, autobusovou dopravu, služby delegáta. Povinný příplatek: příplatky
za vybraná nástupní místa dle str. 4. Možnost dokoupení cestovního pojištění včetně
pojištění storna zájezdu – 33 Kč/os/den viz str. 8. Na ceny uvedené ve žluté tabulce
již nelze uplatnit další slevy, tyto ceny jsou již zlevněné.
28
aparthotel Club Vala
Poloha: Aparthotel leží v kempu Uvala Slana na okraji Selců
a je nově luxusně renovován. Od Crikvenice je vzdálený cca
4 km. Pláž je oblázková, k večerním procházkám slouží i promenáda podél moře. V areálu je venkovní bazén
Vybavení: A2 – ložnice se 2 lůžky, kuchyň, hyg. zařízení,
klimatizace a SAT TV. A2+2 – ložnice se 2 lůžky, kuchyň, kde
je možnost 2 přistýlek, hyg. zařízení, klimatizace a SAT TV.
Služby: Ubytování s vlastním vařením, možnost výhodně
dokoupit stravování.
Sport: Stolní tenis, tenis, dětské hřiště, vodní sporty. V přízemí hotelu je wellness, fitness a možnost masáží.
Tipy na výlety: Crikvenica, Rijeka, ostrov Krk
Doprava: a) vlastní b) autobusem
termíny (sobota–sobota)
A2
A2+2
13.9.–27.9.
8.010
10.370
31.5.–21.6. a 6.9.–13.9.
8.950
12.250
21.6.–5.7. a 23.8.–6.9.
12.720
16.020
5.7.–23.8.
15.550
19.790
A2 – apartmá pro 2 osoby • A2+2 – apartmá pro 4 osoby •
snídaně – 690 Kč • oběd – 1.190 Kč • večeře – 1.190 Kč. Cena
zahrnuje: 7x ubytování, pobytové taxy. Cena nezahrnuje: Přihlašovací poplatek cca 3 Eur/os. – platí se jednorázově na místě.
Poplatek za úklid 20 Eur/apartmá – platí se jednorázově na místě.
Fakultativní příplatek – autobusová doprava 1.990 Kč/os. +
příplatky za vybraná nástupní místa dle str. 4. Možnost dokoupení cestovního pojištění včetně pojištění storna zájezdu – 33
Kč/os/den viz str. 8.
kemp
Uvala Slana
pavilony
Slaven
sleva 10 % do 31.12.
sleva 8 % do 31.1.
29
kemp Uvala Slana – mobile home
sleva 10 % do 31.12.
sleva 8 % do 31.1.
Poloha: Mobile home leží v kempu Uvala Slana na okraji Selců u cca 1,5 km
dlouhé oblázkové a kamenité pláže, místy s betonovými platy. V areálu je
recepce, stánky s ovocem a zeleninou, minimarket a na pláži je restaurace.
Možnosti větších nákupů v centru města. Mobilní domy leží jen několik metrů od pláže. V areálu je zajištěno parkoviště.
Vybavení: MH4 – klimatizované 2 ložnice se 2 lůžky, obytný prostor s kuchyňskou linkou, hyg. zařízení, SAT TV a terasa se slunečníkem. MH4+2
– klimatizované 2 ložnice se 2 lůžky, obytný prostor s kuchyňskou linkou
a gaučem na rozložení pro 1-2 osoby (vhodné pro děti), hyg. zařízení, SAT
TV a terasa se slunečníkem.
Služby: Ubytování s vlastním vařením. (Možnost dokoupení stravování
v hotelu Club Vala).
Sport: Vodní sporty.
Tipy na výlety: Crikvenica, Rijeka, Ostrov Krk
Doprava: a) vlastní b) autobusem
termíny (sobota–sobota)
MH4
MH4+2
13.9.–27.9.
9.660
11.780
31.5.–21.6. a 6.9.–13.9.
13.890
16.490
21.6.–5.7. a 23.8.–6.9.
16.730
20.260
5.7.–23.8.
19.790
24.030
MH4 – mobile home pro 4 osoby • MH4+2 – mobile home pro 6 osob • snídaně
– 690 Kč • oběd – 1.190 Kč • večeře – 1.190 Kč • pes 2 Eur/den. Cena zahrnuje:
7x ubytování, pobytové taxy. Cena nezahrnuje: Přihlašovací poplatek cca 4 Eur/
os. – platí se jednorázově na místě. Poplatek za úklid 20 Eur/domek – platí se
jednorázově na místě. Fakultativní příplatek – autobusová doprava 1.990 Kč/
os. + příplatky za vybraná nástupní místa dle str. 4. Možnost dokoupení cestovního pojištění včetně pojištění storna zájezdu – 33 Kč/os/den viz str. 8.
Chorvatsko • Kvarner • Selce
25
Novi
Vinodolski
30
30
31
32
Město Novi Vinodolski je velmi oblíbené a vyhledávané
turisty pro svoji malebnou polohu a historické centrum. Nad
stavbami historického městečka se vypíná raně renesanční
kostel sv. Filipa a Jakuba. Z náměstíčka vedle chrámu se
naskýtá nezapomenutelný pohled na moře, Velebitský kanál
a ostrov Krk.
Poloha: Hotel a depandance je umístěna přímo u nábřežní kolonády směrované k moři. Pláže jsou oblázkové, betonová plata, kamenité a jsou zde vytvořeny travnaté plochy k ležení.
Vybavení: Hotel a depandance – 2–lůžkové pokoje s možností jedné přistýlky, hygienickým
zařízením a balkonem. Pokoje v hotelu mají SAT TV. Dále má hotel k dispozici restauraci,
aperitiv bar, směnárnu, sejf a terasu. V hotelu najdete venkovní bazén s mořskou vodou
a vyhřívaný vnitřní bazén s mořskou vodou (od 15.6. do 30.8. je zavřený). Využít je možné
saunu a solárium.
Služby: Ubytování s polopenzí formou švédského stolu v hotelu. Možnost dokoupení neomezené konzumace nápojů u večeře (2 Eur/os/den). Animační programy pro děti i dospělé.
Sport: Tenisové kurty, stolní tenis, minigolf, plážový volejbal, hřiště pro míčové hry, dětské
hřiště, vodní sporty.
Speciální nabídka: Dítě do 6 let na přistýlce ZDARMA. Slevy do 18 let. Sleva 14 % v termínech 21.6.–28.6., 5.7.–12.7., 9.8.–16.8. a 23.8.-30.8. při úhradě do 31.3., TOP sleva
20 % v termínu 26.7.–2.8. při úhradě do 31.1. a seniorské slevy (více informací na str. 3).
Tipy na výlety: Rijeka, Opatija, Plitvická jezera, ostrovy Krk a Cres, fishpicnic.
Doprava: a) vlastní b) autobusem
hotel a depandance Lišanj
hotel
depandance
hotel
termíny
depandance
hotel
depandance
(sobota–sobota)
A
B
C
D
E
F
G
A
B
C
D
E
F
14.6.–21.6. a 6.9.–13.9.
6.590
5.990
ZDARMA
3.290
4.590
9.990
490
5.590
4.990
ZDARMA
2.790
3.990
8.590
21.6.–28.6. a 30.8.–6.9.
7.290
6.590
ZDARMA
3.590
4.990
9.990
490
5.990
5.290
ZDARMA
2.990
4.590
8.590
28.6.–12.7. a 16.8.–30.8.
7.590
6.790
ZDARMA
3.990
5.590
10.590
490
6.290
5.590
ZDARMA
3.590
4.590
8.990
12.7.–19.7.a 9.8.–16.8.
7.990
6.990
ZDARMA
4.590
5.990
10.990
490
6.590
5.990
ZDARMA
3.590
4.590
9.590
19.7.–9.8.
8.590
7.590
ZDARMA
4.990
6.590
10.990
490
6.990
5.990
ZDARMA
3.990
4.990
9.590
A – dospělý • B – dospělý na přistýlce • C – dítě do 6 let na přistýlce a druhé dítě do 6 let na společné přistýlce • D – dítě 6–12 let na přistýlce • E – dítě 12–18
let na přistýlce • F – jednolůžkový pokoj • G – příplatek za stranu moře (za osobu) • lednička cca 5 Eur/den. Cena zahrnuje: 7x ubytování s polopenzí, pobytové
taxy, služby delegáta. Možnost dokoupení cestovního pojištění včetně pojištění storna zájezdu – 33 Kč/os/den viz str. 8.
zvýhodněné pobyty s autobusovou dopravou v ceně
termíny
hotel
depandance
(pátek–neděle)
A
B
C
D
E
F
G
A
B
C
D
E
F
13.6.–22.6. a 5.9.–14.9.
7.590
6.990
1.750
4.790
5.990
11.590
490
6.990
5.990
1.750
4.490
5.590
9.990
20.6.–29.6. a 29.8.–7.9.
8.290
7.590
1.750
4.990
6.590
11.590
490
7.590
6.590
1.750
4.590
6.290
9.990
27.6.–13.7. a 15.8.–31.8.
8.590
7.990
1.750
5.590
6.990
11.990
490
7.790
6.990
1.750
5.290
6.290
10.590
11.7.–20.7.a 8.8.–17.8.
8.990
7.990
1.750
5.990
7.590
12.590
490
7.990
7.590
1.750
5.290
6.290
10.990
18.7.–10.8.
9.590
8.990
1.750
6.590
7.590
12.590
490
8.290
7.590
1.750
5.590
6.590
11.290
A – dospělý • B – dospělý na přistýlce • C – dítě do 6 let na přistýlce a druhé dítě do 6 let na společné přistýlce • D – dítě 6–12 let na přistýlce • E – dítě 12–18 let na
přistýlce • F – jednolůžkový pokoj • G – příplatek za stranu moře (za osobu). Cena zahrnuje: 7x ubytování s polopenzí, pobytové taxy, autobusovou dopravu, služby
delegáta. Povinný připlatek: příplatky za vybraná nástupní místa dle str. 4. Možnost dokoupení cestovního pojištění včetně pojištění storna zájezdu – 33 Kč/os/
den viz str. 8. Na ceny uvedené ve žluté tabulce již nelze uplatnit další slevy, tyto ceny jsou již zlevněné.
sleva 10 % do 31.12.
sleva 8 % do 31.1.
26
Chorvatsko • Kvarner • Novi Vinodolski
31
privátní pokoje no name s polopenzí
Poloha: Pokoje v soukromých vilách jsou vzdáleny do
500 m od moře. Pláže jsou oblázkové, betonová plata,
kamenité a jsou zde vytvořeny travnaté plochy k ležení.
Vybavení: 2-lůžkový pokoj s možností přistýlky, hyg.
zařízení a balkon nebo terasa.
Služby: Ubytování s polopenzí formou švédského stolu
v hotelu Lišanj.
Sport: Vodní sporty
Tipy na výlety: Rijeka, Opatija, Plitvická jezera, ostrovy
Krk a Cres.
Doprava: a) vlastní b) autobusem
termíny (sobota–sobota)
A
B
C
D
7.6.–21.6. a 30.8.–27.9.
6.150
5.580
2.430
3.850
21.6.–5.7. a 23.8.–30.8.
6.390
5.770
2.620
4.040
5.7.–26.7. a 16.8.–23.8.
6.860
6.150
2.990
4.420
26.7.–16.8.
7.340
6.530
3.380
4.790
A – dospělý • B – dospělý na přistýlce • C – dítě do 6 let na přistýlce
• D – dítě 6–12 let na přistýlce. Cena zahrnuje: 7x ubytování s polopenzí, pobytové taxy, služby delegáta. Cena nezahrnuje: Přihlašovací
poplatek cca 2 Eur/os. – platí se jednorázově na místě. Fakultativní
příplatek – autobusová doprava 1.990 Kč/os. + příplatky za vybraná
nástupní místa dle str. 4. Možnost dokoupení cestovního pojištění
včetně pojištění storna zájezdu – 33 Kč/os/den viz str. 8.
sleva 10 % do 31.12.
sleva 8 % do 31.1.
32
vily Bruno, Marijana, Maša, Melina
Poloha:
• Vila Bruno leží cca 250 m od pláže a od centra města cca
100 m. Vila má parkoviště.
• Vila Marijana leží od pláže cca 400 m a od centra města
cca 200 m. Vila má parkoviště.
• Vila Maša je od pláže vzdálená cca 300 m a od centra
města cca 50 m. Vila má parkoviště.
• Vila Melina leží od pláže cca 350 m, pláže jsou oblázkové
nebo betonové či přírodní. Vila má vlastní parkoviště a gril.
Vybavení:
• Vila Bruno: TYP A2+1 – ložnice se 2 lůžky, kuchyň, hygienické zařízení, balkon nebo terasa. Možnost přistýlky v ložnici nebo v kuchyni. TYP A4+1 – 2 ložnice se 2 lůžky, kuchyň,
hyg. zařízení, SAT TV a balkon. Možnost přistýlky v ložnici
nebo kuchyni. Možnost dokoupení klimatizace 6 Eur/den.
• Vila Marijana: TYP A4+1 – 2 ložnice se 2 lůžky,
kuchyň, 2 hyg. zařízení, SAT TV a balkon. Možnost přistýlky
v ložnici nebo kuchyni.
vila Bruno
vila Marijana
• Vila Maša: TYP A4 – 2 ložnice se 2 lůžky, kuchyň, hyg.
zařízení a balkon. TYP A4+1 – 2 ložnice se 2 lůžky, kuchyň,
hyg. zařízení a balkon. Možnost přistýlky v ložnici nebo kuchyni. Možnost dokoupení klimatizace 6 Eur/den.
• Vila Melina: TYP A4 – 2 ložnice se 2 lůžky, kuchyň, hyg.
zařízení, SAT TV a balkon. TYP A6 – 3 ložnice se 2 lůžky,
kuchyň, hyg. zařízení, SAT TV a balkon. TYP A7 – 3 ložnice
se 2 lůžky, možnost přistýlky v jedné z ložnic nebo v kuchyni, 2 hyg. zařízení, SAT TV a balkon. TYP A8 – 4 ložnice se
2 lůžky, kuchyň, 2 hyg. zařízení, SAT TV a balkon. Možnost
dokoupení klimatizace 6 Eur/den.
Služby: Ubytování s vlastním vařením. Možnost dokoupení
polopenze v hotelu Lišanj.
Sport: Vodní sporty
Tipy na výlety: Rijeka, Opatija, Plitvická jezera, ostrovy Krk
a Cres.
Doprava: a) vlastní b) autobusem
termíny
vila Melina
termíny
vila
Marijana
vila Bruno
(sobota–sobota)
A4+1
A2+1 A4+1
31.5.–21.6. a 30.8.–27.9.
10.590
7.070 10.590 10.130 10.590
7.6.–21.6. a 30.8.–27.9. 10.590 16.490 18.850 20.490
21.6.–5.7. a 23.8.–30.8.
11.780
8.250 11.780 10.590 11.780
21.6.–5.7. a 23.8.–30.8. 11.780 20.030 22.380 24.030
5.7.–2.8. a 16.8.–23.8.
15.310
9.420 15.310 14.140 15.310
5.7.–26.7.
14.140 22.380 24.740 26.390
2.8.–16.8.
16.490
11.780 18.850 16.490 18.850
26.7.–23.8.
16.490 28.270 29.450 31.090
vila Maša
A4
A4+1
(sobota–sobota)
A4
31.5.–7.6.
9.420
A6
A7
A8
14.140 15.310 16.960
A2+1 – apartmá pro 3 osoby • A4 – apartmá pro 4 osoby • A4+1 – apartmá pro 5 osob • A6 – apartmá pro 6 osob • A7 – apartmá pro
7 osob • A8 – apartmá pro 8 osob • polopenze (v hotelu Lišanj) – 2.590 Kč • pes – 5 Eur/den (vila Bruno a Marijana). Cena zahrnuje:
7x ubytování, pobytové taxy. Cena nezarhnuje: Přihlašovací poplatek cca 2 Eur/os. – platí se jednorázově na místě. Fakultativní příplatek – autobusová doprava 1.990 Kč/os. + příplatky za vybraná nástupní místa dle str. 4. Možnost dokoupení cestovního pojištění
včetně pojištění storna zájezdu – 33 Kč/os/den viz str. 8.
vila Maša
sleva 10 % do 31.12.
sleva 8 % do 31.1.
vila Melina
centrum
vila
Maša
vila
Melina
vila
Bruno
hotel Lišanj
vila
Marijana
Chorvatsko • Kvarner • Novi Vinodolski
27
OSTROV KRK
Největší
chorvatský ostrov (409 km2) je spojen s pevninou velkolepým
1.309 m dlouhým Krčským mostem, který vede od měs-
tečka Kraljevica přes ostrůvek Sveti Marko na severovýchodní cíp ostrova. Krk má dobrou dopravní a turistickou infrastrukturu a je poměrně hustě osídlen. Většina
významných turistických středisek se nachází na západ-
ním pobřeží ostrova, které každoročně rozkvétá do plné
středomořské krásy. Kromě přírodních krás nabízí také
kulturně-historické památky, které svědčí o jeho bohaté
minulosti.
NJIVICE
počinek v bujné středomořské vegetaci a v čistém moři. V mírné
zátoce, u oblázkových pláží a upravených míst pro opalování
jsou umístěny hotely Jadran a Beli Kamik, které svým pohodlím uspokojí každého klienta. Dotek přírody nabízejí apartmá
a bungalovy Flora, které mají ideální polohu v lesoparku poblíž
pláže, na níž si své ideální místečko najdou rodiče i děti. Njivice
nabízí i skryté zátoky pro ty, kteří milují samotu a klid. Sportovně založení klienti mají nepřeberné možnosti sportovního vyžití
na souši i ve vodě. Večery lze trávit příjemnými procházkami po
nábřeží nebo odpočinkem v pravé přímořské konobě.
33
34
35
36
37
38
Kdysi malá rybářská osada, dnes oblíbené městečko nabízí od-
vila
Spajič
vila
Bečeič
vila
Jakobi
vila
Primorac
vila
Mahmutovič
depandance
Adria
33
bungalovy Flora
termíny (sobota–sobota)
A
B
C
D
E
F
31.5.–14.6. a 30.8.–13.9.
4.170
3.430
2.760
ZDARMA
2.030
4.940
14.6.–21.6. a 23.8.–30.8.
5.680
4.640
3.820
ZDARMA
2.790
6.580
21.6.–12.7. a 16.8.–23.8.
6.580
5.360
4.460
ZDARMA
3.240
7.490
12.7.–16.8.
7.030
5.730
4.770
ZDARMA
3.460
7.940
A – dospělý • B – dospělý na přistýlce • C – dítě 3–12 let na lůžku • D – dítě do 7 let na přistýlce
• E – dítě 7–12 let na přistýlce • F – jednolůžkový pokoj • obědy (v hotelu Jadran) – 1.990 Kč • pes
– 5 Eur/den. Cena zahrnuje: 7x ubytování s polopenzí, pobytové taxy, služby delegáta. Možnost
dokoupení cestovního pojištění včetně pojištění storna zájezdu – 33 Kč/os/den viz str. 8.
termíny
Poloha: Bungalovy jsou umístěny uprostřed
lesoparku 100–200 m od moře. Pláže jsou
oblázkové, betonové s uměle upravenými
plochami ke slunění a s dětskými přírodními
brouzdališti.
Vybavení: Jednoduše zařízené 2–lůžkové
pokoje s možností přistýlky jsou vybaveny hygienickým zařízením a malou terasou. V bungalovu jsou vždy 4 pokoje, každý pokoj má
samostatný vchod, příslušenství a terasu.
34
Služby: Ubytování s polopenzí formou švédského stolu. Stravování je v hotelu Jadran.
Sport: Vodní sporty, tenisové kurty, stolní tenis, minigolf.
Speciální nabídka: Dítě do 7 let na přistýlce
ZDARMA. Akce 7=6 v termínech do 14.6. a od
30.8. (sleva JE zahrnuta v ceně).
Tipy na výlety: Krk, ostrov Košljun, jeskyně
Biserujka, Vrbnik, Baška.
Doprava: a) vlastní b) autobusem
A
B
C
D
E
F
29.8.–14.9.
5.990
5.190
4.490
1.800
3.690
6.690
13.6.–22.6. a 22.8.–31.8.
7.490
6.390
5.590
1.800
4.490
8.290
20.6.–13.7. a 15.8.–24.8.
8.290
7.090
6.190
1.800
4.990
9.190
11.7.–17.8.
8.590
7.490
6.490
1.800
5.190
9.690
A – dospělý • B – dospělý na přistýlce • C – dítě 3–12 let na lůžku • D – dítě do 7 let na přistýlce
• E – dítě 7–12 let na přistýlce • F – jednolůžkový pokoj. Povinný příplatek: příplatky za vybraná
nástupní místa dle str. 4. Cena zahrnuje: 7x ubytování s polopenzí, pobytové taxy, autobusovou
dopravu, služby delegáta. Možnost dokoupení cestovního pojištění včetně pojištění storna zájezdu – 33 Kč/os/den viz str. 8. Na ceny uvedené ve žluté tabulce již nelze uplatnit další
slevy, tyto ceny jsou již zlevněné.
sleva 10 % do 31.12.
sleva 8 % do 31.1.
apartmá Flora
Poloha: Jednoduše zařízená apartmá se nacházejí uprostřed lesoparku 100–200 m od moře. Pláže jsou oblázkové, betonové s uměle upravenými plochami ke slunění a s dětskými přírodními brouzdališti.
Vybavení: Ve dvojpodlažní budově je umístěno apartmá pro 4–6
osob. Přízemí: 1 ložnice se dvěma lůžky, hygienické zařízení, zařízená
kuchyně, terasa. 1. poschodí: 2 ložnice se 2 lůžky, hygienické zařízení,
balkon.
Služby: Ubytování s vlastním vařením. Možnost dokoupení polopenze
v hotelu Jadran.
Sport: V bezprostřední blízkosti apartmá je sportovní areál s tenisovými kurty, minigolfem, stolním tenisem a vodními sporty.
Speciální nabídka: Akce 7=6 do 14.6. a od 30.8. (sleva JE zahrnuta
v ceně).
Tipy na výlety: Krk, ostrov Košljun, jeskyně Biserujka, Vrbnik, Baška
Doprava: a) vlastní b) autobusem
28
zvýhodněné pobyty s autobusovou dopravou v ceně
(pátek–neděle)
Chorvatsko • Kvarner • Njivice
termíny (sobota–sobota)
A4
A4+1
A6
31.5.–14.6. a 30.8.–13.9.
8.110
9.370
9.470
14.6.–21.6. a 23.8.–30.8.
11.940
13.360
13.660
21.6.–12.7. a 16.8.–23.8.
14.180
16.050
16.120
12.7.–16.8.
15.750
17.610
18.140
A4 – apartmá pro 4 osoby • A4+1 – apartmá pro 5 osob • A6
– apartmá pro 6 osob • snídaně (v hotelu Jadran) – 1.490 Kč •
večeře (v hotelu Jadran) – 2.190 Kč • pes – 5 Eur/den. Cena zahrnuje: 7x ubytování, pobytové taxy. Fakultativní příplatek
– autobusová doprava 1.990 Kč/os. + příplatky za vybraná nástupní místa dle str. 4. Možnost dokoupení cestovního pojištění
včetně pojištění storna zájezdu – 33 Kč/os/den viz str. 8.
35
hotel Beli Kamik
sleva 10 % do 31.12.
sleva 8 % do 31.1.
Poloha: Hotely se nacházejí uprostřed zeleně, v klidném prostředí 100 m od moře. Pláže jsou oblázkové, betonové s uměle upravenými plochami ke slunění a s dětskými přírodními
brouzdališti. V blízkosti hotelu jsou během sezóny zábavné
atrakce pro děti.
Vybavení pokoj superior (hlavní budova): Klimatizované prostorné 2–lůžkové pokoje vybavené novým nábytkem
s možností až 2 přistýlek (rozkládací gauč), hygienickým zařízením, SAT TV, minibarem a balkonem.
Vybavení pokoj standard (vedlejší budova): Klimatizované renovované 2–lůžkové pokoje s možností přistýlky,
hyg. zařízením, SAT TV, část pokojů má balkon.
Služby: Ubytování s polopenzí formou bohatého švédského
stolu. Animace pro děti.
Sport: Vodní sporty, tenisové kurty, stolní tenis, minigolf,
fitness.
Speciální nabídka: Dítě do 6 let na přistýlce ZDARMA.
Akce 7=6 v termínech 28.6.-5.7. od 13.9. (sleva JE zahrnuta
v ceně).
Tipy na výlety: Krk, ostrov Košljun, jeskyně Biserujka, Vrbnik, Baška.
Poznámka: Nástup je možný kterýkoliv den v týdnu. Možnost zkrácených pobytů.
Doprava: a) vlastní b) autobusem
Beli Kamik I
termíny
pokoj superior s balkonem
pokoj standard
(sobota–sobota)
A
B
C
D
E
F
G
A
B
C
D
E
F
G
13.9.–20.9.
5.280
4.260
3.750
ZDARMA
2.740
6.090
640
5.080
4.090
3.610
ZDARMA
2.630
5.890
640
31.5.–7.6. a 6.9.–13.9.
6.130
4.940
4.350
ZDARMA
3.160
7.080
640
5.890
4.750
4.180
ZDARMA
3.040
6.840
640
7.6.–28.6. a 30.8.–6.9.
7.320
5.890
5.180
ZDARMA
3.750
8.740
640
6.840
5.510
4.850
ZDARMA
3.520
8.270
640
Kamik5.750
II
8.130 Beli
6.540
ZDARMA
4.160
9.760
850
7.720
6.220
5.460
ZDARMA
3.960
9.350
850
5.7.–19.7. a 16.8.–30.8.
9.450
7.590
6.670
ZDARMA
4.820
11.350
850
8.980
7.220
6.340
ZDARMA
4.580
10.880
850
19.7.–16.8.
11.110
8.930
7.840
ZDARMA
5.650
13.010
850
10.640
8.550
7.510
ZDARMA
5.420
12.540
850
28.6.–5.7.
A – dospělý • B – dospělý na přistýlce • C – dítě 3–12 let na lůžku • D – první dítě do 6 let na přistýlce • E – druhé dítě do 6 let na přistýlce nebo dítě 6-12 let na přistýlce • F –
jednolůžkový pokoj • G – příplatek strana moře, balkon (za osobu) • obědy – 1.990 Kč. Cena zahrnuje: 7x ubytování s polopenzí, pobytové taxy, služby delegáta. Fakultativní
příplatek – zvýhodněná autobusová doprava 1.800 Kč/os. + příplatky za vybraná nástupní místa dle str. 4. Možnost dokoupení cestovního pojištění včetně pojištění storna
zájezdu – 33 Kč/os/den viz str. 8.
36
depandance Adria
termíny (sobota–sobota)
A
B
C
D
E
31.5.–14.6. a 30.8.–13.9.
4.550
3.740
3.030
ZDARMA
2.220
14.6.–21.6. a 23.8.–30.8.
6.130
4.990
4.140
ZDARMA
3.010
21.6.–12.7. a 16.8.–23.8.
7.030
5.730
4.770
ZDARMA
3.460
12.7.–2.8.
7.710
6.270
5.250
ZDARMA
3.800
2.8.–16.8.
8.160
6.630
5.560
ZDARMA
4.030
A – dospělý • B – dospělý na přistýlce • C – dítě 3–12 let na lůžku • D – první dítě do
7 let na přistýlce • E – druhé dítě do 7 let nebo dítě 7–12 let na přistýlce • obědy (v
hotelu Beli Kamik) – 1.990 Kč • lednička cca 4 Eur/den. Cena zahrnuje: 7x ubytování
s polopenzí, pobytové taxy, služby delegáta. Možnost dokoupení cestovního pojištění včetně pojištění storna zájezdu – 33 Kč/os/den viz str. 8.
sleva 10 % do 31.12.
sleva 8 % do 31.1.
termíny
zvýhodněné pobyty s autobusovou dopravou v ceně
(pátek–neděle)
A
B
C
D
E
29.8.–14.9.
6.390
5.390
4.690
1.800
3.890
13.6.–22.6. a 22.8.–31.8.
7.890
6.690
5.790
1.800
4.690
20.6.–13.7. a 15.8.–24.8.
8.790
7.390
6.490
1.800
5.090
11.7.–3.8.
9.390
7.990
6.990
1.800
5.490
1.8.–17.8.
9.790
8.290
7.190
1.800
5.690
A – dospělý • B – dospělý na přistýlce • C – dítě 3–12 let na lůžku • D – první dítě
do 7 let na přistýlce • E – druhé dítě do 7 let nebo dítě 7–12 let na přistýlce • obědy
(v hotelu Beli Kamik) – 1.990 Kč. Povinný příplatek: příplatky za vybraná nástupní
místa dle str. 4. Cena zahrnuje: 7x ubytování s polopenzí, pobytové taxy, autobusovou
dopravu, služby delegáta. Možnost dokoupení cestovního pojištění včetně pojištění
storna zájezdu – 33 Kč/os/den viz str. 8. Na ceny uvedené ve žluté tabulce již
nelze uplatnit další slevy, tyto ceny jsou již zlevněné.
Poloha: Depandance je umístěna v klidném prostředí cca
300 m od moře. Pláže jsou oblázkové, betonové s uměle
upravenými plochami ke slunění a s dětskými přírodními
brouzdališti.
Vybavení: Prostorné renovované 2–lůžkové pokoje s možností 2 přistýlek, hygienickým zařízením a SAT TV. Možnost
zapůjčení ledničky za příplatek. V blízkosti se nachází pizzerie, kavárna, terasa s taneční hudbou.
Služby: Ubytování s polopenzí formou švédského stolu. Stravování v hotelu BELI KAMIK.
Sport: Vodní sporty, tenisové kurty, stolní tenis, minigolf.
Speciální nabídka: Dítě do 7 let na přistýlce ZDARMA.
Akce 7=6 v termínech do 14.6. a od 30.8. (sleva JE zahrnuta
v ceně).
Tipy na výlety: Krk, ostrov Košljun, jeskyně Biserujka, Vrbnik, Baška
Doprava: a) vlastní b) autobusem
Chorvatsko • Kvarner • Njivice
29
37
vily Spajič, Mahmutovič, Primorac, Bečeič, Jakobi
vila Spajič
vila Mahmutovič
vila Primorac
termíny
vila Bečeič
termíny
(sobota–sobota)
A4
(sobota–sobota)
31.5.–7.6. a 6.9.–27.9.
7.270
7.6.–5.7. a 30.8.–6.9.
vila Bečeič
vila Primorac
A4
A4+1 A4+2 A4+3
vila Jakobi
termíny
vila Spajič
vila Mahmutovič
vila Jakobi
(sobota–sobota)
A2
A2+1
A2
A4
A4
31.5.–21.6. a 6.9.–27.9. 13.430 14.610 15.550 16.490
31.5.–7.6. a 6.9.–27.9.
4.850
5.650
5.250
7.270
7.270
A4+1
8.080
9.660
21.6.–5.7. a 23.8.–6.9.
18.140 19.790 21.190 22.620
7.6.–28.6. a 30.8.–6.9.
5.860
6.660
6.660
8.680
8.680
9.490
5.7.–23.8.
23.090 24.970 26.620 28.270
11.070
5.7.–12.7. a 23.8.–30.8.
12.020
28.6.–5.7.
6.830
7.770
7.770
10.130
10.130
12.7.–26.7. a 16.8.–23.8.
15.310
5.7.–12.7. a 23.8.–30.8.
8.480
9.660
8.480
11.540
11.540
12.720
26.7.–16.8
18.380
12.7.–26.7. a 16.8.–23.8.
9.660
11.070
10.370
15.310
13.660
15.080
26.7.–16.8.
11.540
13.190
12.490
17.670
17.670
19.320
sleva 10 % do 31.12.
sleva 8 % do 31.1.
A2 – apartmá pro 2 osoby • A2+1 – apartmá pro 3 osoby • A4 – apartmá pro 4 osoby • A4+1 – apartmá pro 5 osob • A4+2 – apartmá pro 6 osob • A4+3 – apartmá pro 7 osob • dítě 2–4 roky bez nároku
na služby – 690 Kč • pes – 5 Eur/den (vily Spajič, Bečeič). Cena zahrnuje: 7x ubytování, pobytové taxy. Cena nezahrnuje: Přihlašovací poplatek cca 3 Eur/os. – platí se jednorázově na místě. Fakultativní
příplatek – autobusová doprava 1.990 Kč/os. + příplatky za vybraná nástupní místa dle str. 4. Možnost dokoupení cestovního pojištění včetně pojištění storna zájezdu – 33 Kč/os/den viz str. 8.
Poloha:
• Vila Spajič leží cca 500 m od pláže, cca 570 m od restaurace a obchodu. Vzdálenost od centra Njivice je cca 600 m.
Pláž je oblázková. Vila má vlastní parkoviště.
• Vila Mahmutovič je od pláže vzdálena cca 350 m, 450
m od restaurace a obchodu. Vzdálenost od centra Njivice
je cca 500 m. Pláž je oblázková. Vila má parkoviště a gril.
• Vila Primorac je od pláže vzdálena cca 80 m. Vzdálenost
od centra Njivice je cca 1.200 m. Pláž je oblázková. Vila má
parkoviště a gril. Vila je klimatizovaná.
• Vila Bečeič leží cca 450 m od pláže a stejně tak od obchodu. Centrum města je vzdáleno cca 450 m. Pláž je oblázková, v blízkosti jsou betonové či kamenité. K dispozici
38
nost přistýlky v ložnici nebo kuchyni. TYP A4+2 a A4+3
– 2 ložnice se 2 lůžky, kuchyň, hyg. zařízení, SAT TV, klimatizace a terasa. Možnost přistýlek v ložnici nebo kuchyni.
• Vila Bečeič: TYP A4 – 2 ložnice se 2 lůžky, kuchyň, hyg.
zařízení, SAT TV a balkon. Možnost dokoupení klimatizace
5 EUR/den.
• Vila Jakobi: TYP A4 a A4+1 – 2 ložnice se 2 lůžky, kuchyň s možností přistýlky, hyg. zařízení, SAT TV a balkon.
Možnost dokoupení klimatizace 5 EUR/den.
Služby: Ubytování s vlastním vařením.
Sport: Vodní sporty.
Tipy na výlety: Malinská, Baška, Rijeka, Opatija, fishpicnic.
Doprava: a) vlastní b) autobusem
privátní apartmá no name
sleva 10 % do 31.12.
sleva 8 % do 31.1.
30
je gril a parkoviště.
• Vila Jakobi je od pláže vzdálena cca 400 m a obchodu
a od centra cca 700 m. Pláž je oblázková nebo betonová
a kamenitá. K dispozici je gril a parkoviště.
Vybavení:
• Vila Spajič: TYP A2 a A2+1 – ložnice se 2 lůžky, kuchyň
s možností 1 přistýlky, hyg. zařízení a balkon. Možnost dokoupení klimatizace 5 Eur/den.
• Vila Mahmutovič: TYP A2 – ložnice se 2 lůžky, kuchyň,
hyg. zařízení, SAT TV a balkon. TYP A4 – 2 ložnice se 2
lůžky, kuchyň, hyg. zařízení, SAT TV a balkon nebo terasa.
• Vila Primorac: TYP A4 a A4+1 – 2 ložnice se 2 lůžky,
kuchyň, hyg. zařízení, SAT TV, klimatizace a terasa. Mož-
Chorvatsko • Kvarner • Njivice
Poloha: Soukromé vily s apartmá se nacházejí v městečku Njivice ve vzdálenosti do 700 m od
moře. Každé apartmá má vlastní parkoviště. Pláž je
oblázková, betonová.
Vybavení:TYP A2 – ložnice se 2 lůžky, kuchyň,
hyg. zařízení, balkon nebo terasa. TYP A4 – 2 ložnice se 2 lůžky, kuchyň, hyg. zařízení, balkon nebo
terasa. TYP A6 – 3 ložnice se 2 lůžky, kuchyň, hyg.
zařízení, balkon nebo terasa. U všech typů apartmá
je možnost přistýlky v ložnici nebo v kuchyni.
Služby: Ubytování s vlastním vařením.
Sport: Vodní sporty.
Tipy na výlety: Krk, Baška, fishpicnic na ostrově
Cres.
Doprava: a) vlastní b) autobusem
termíny (sobota–sobota)
A2
A4
A6
P
31.5.–7.6. a 6.9.–27.9.
5.250
7.270
8.680
940
7.6.–28.6. a 30.8.–6.9.
6.660
8.680
10.690
1180
28.6.–5.7.
7.770
10.130
12.490
1180
5.7.–12.7. a 23.8.–30.8.
8.480
11.540
15.080
1410
12.7.–26.7. a 16.8.–23.8.
10.370
15.310
18.380
1650
26.7.–16.8.
13.190
18.610
23.790
1890
A2 – apartmá pro 2 osoby • A4 – apartmá pro 4 osoby • A6 – apartmá
pro 6 osob • P – přistýlka • dítě 2–4 let bez nároku na služby – 690 Kč •
klimatizace – 5 Eur/den • pes – 5 Eur/den. Cena zahrnuje: 7x ubytování,
pobytové taxy. Cena nezahrnuje: Přihlašovací poplatek cca 3 Eur/os. –
platí se jednorázově na místě. Fakultativní příplatek – autobusová doprava 1.990 Kč/os. + příplatky za vybraná nástupní místa dle str. 4. Možnost
dokoupení cestovního pojištění včetně pojištění storna zájezdu 33 Kč/os/
den viz str. 8.
Malinska
39
tace a dobré možnosti sportu a zábavy. Návštěvníky také
přitahuje příjemná promenádní cesta Rajski put, vedoucí
kolem břehu a krásných zátok do sousedního městečka Njivice (4 km). Pěší výlet lze podniknout i do cca 4 km vzdálené
40
Oblíbené letovisko leží ve stejnojmenném zálivu, 13 km severně od městečka Krk. Předností Malinske je bohatá vege-
39
vesnice Porat s františkánským klášterem. V Malinske se
z historických památek dochovala věž kostela sv. Apolináře
ze 17. století.
vily Šafran, Jelovac, Miletič, Brusič A., Bogovič D., Spalj
vila
Brusič A.
vila
Spajl
vila
Miletič
vila
Šafran
vila Šafran
sleva 10 % do 31.12.
sleva 8 % do 31.1.
vila Bogovič D.
vila Jelovac
vila Miletič
vila Spalj
termíny
(sobota–sobota)
vila Šafran
S2
A4
termíny
vila
Brusič A.
(sobota–sobota)
termíny
termíny
vila Spalj
(sobota–sobota)
A6
A6+1
A6+2
31.5.–7.6. a 6.9.–13.9.
14.840
15.780
16.730
7.6.–5.7. a 30.8.–6.9.
17.890
19.080
20.260
5.7.–12.7. a 23.8.–30.8.
20.970
22.380
23.790
12.7.–26.7. a 16.8.–23.8.
23.790
25.440
27.090
26.7.–16.8.
28.980
30.860
32.750
vila Jelovac
A2
vila
Jelovac
čem pro 2 osoby, hyg. zařízení, SAT TV a balkon. TYP A4 a
A4+1 – 2 ložnice se 2 lůžky, kuchyň s možností přistýlky,
hyg. zařízení, SAT TV a balkon.
• Vila Miletič: TYP A2 a A2+1 – ložnice se 2 lůžky, kuchyň
s možností přistýlky, hyg. zařízení, SAT TV a balkon. TYP A4
a A4+1 – 2 ložnice se 2 lůžky, kuchyň s možností přistýlky,
hyg. zařízení, SAT TV a balkon nebo terasa.
• Vila Brusič A.: TYP A4 – 2 ložnice se 2 lůžky, kuchyň, hyg.
zařízení, SAT TV a balkon.
• Vila Bogovič D.: TYP A2 a A2+1 – ložnice se 2 lůžky
a možnost přistýlky, kuchyň, hyg. zařízení, SAT TV a balkon.
• Vila Spalj: TYP A6, A6+1 a A6+2 – 3 ložnice se 2 lůžky,
kuchyň s možností rozložení gauče pro 1–2 osoby, 2 hyg.
zařízení, SAT TV a balkon nebo terasa. Možnost dokoupení
klimatizace 5 Eur/den.
Služby: Ubytování s vlastním vařením.
Sport: Vodní sporty.
Tipy na výlety: Rijeka, Opatija, Plitvická jezera, ostrovy Krk,
Cres, fishpicnic.
Doprava: a) vlastní b) autobusem
Poloha:
• Vila Šafran je blízko pláže, cca 100 m a od obchůdků je
vzdálena cca 150 m, od restaurace cca 400 m. K dispozici
je gril a parkoviště. Vila se nachází v části Porat, která je
vzdálena od centra cca 4 km.
• Vila Jelovac je vzdálena od pláže cca 300 m, od obchůdků cca 600 m a od restaurace cca 300 m. K dispozici je gril
a parkoviště. Vila se nachází v části Porat, která je vzdálena
od centra cca 4 km.
• Vila Miletič leží cca 600 m od pláže a od centra města
je vzdálena 1.200 m. Pláž je betonová. Vila má parkoviště
a gril.
• Vila Brusič A. je od moře a pláže vzdálena cca 300 m.
Pláž je betonová. Vila má parkoviště a gril.
• Vila Bogovič D. leží cca 250 m od pláže, obchod je od
vily 300 m a nejbližší restaurace pak 50 m. Vila má gril na
zahradě a vlastník má možnost ukotvit loď. Vila se nachází
v části Porat, která je vzdálena od centra cca 4 km.
• Vila Spalj leží přímo u pláže a od centra města je vzdálena cca 1,5 km. Vzdálenost do prvního obchodu je 300 m.
Vila má vlastní parkoviště a gril.
Vybavení:
• Vila Šafran: TYP S2 – 2-lůžkový pokoj s kuchyňským
koutem, hyg. zařízení, SAT TV a terasa nebo balkon. TYP
A4 – 2 ložnice se 2 lůžky, kuchyň, hyg. zařízení, SAT TV
a balkon. Možnost dokoupení klimatizace za 5 Eur/den.
• Vila Jelovac: TYP A2 a A2+1 – ložnice se 2 lůžky, kuchyň s možností přistýlky, hyg. zařízení, SAT TV a balkon.
TYP A2+2 – ložnice se 2 lůžky, kuchyň s rozkládacím gau-
vila Brusič A.
vila
Bogovič D.
A2+1 A2+2
A4
vila Miletič
A4+1
A2
A2+1
A4
vila Bogovič D.
A4+1
A2
A2+1
31.5.–7.6. a 6.9.–27.9.
6.830 10.590
(sobota–sobota)
A4
31.5.–7.6. a 6.9.–27.9.
5.250 6.060 6.870 7.270 8.080 5.050 6.060 7.070 8.080
5.250
6.060
7.6.–5.7. a 30.8.–6.9.
8.010 12.960
31.5.–7.6. a 6.9.–27.9.
10.370
7.6.–28.6. a 30.8.–6.9.
6.260 7.070 7.880 8.680 9.490 6.260 7.270 8.680 9.690
6.260
7.070
5.7.–12.7. a 23.8.–30.8.
9.190 15.780
12.7.–26.7. a 16.8.–23.8. 10.370 18.140
26.7.–16.8.
11.780 20.260
7.6.–28.6. a 30.8.–6.9.
11.780
28.6.–5.7.
7.290 8.250 9.190 10.130 11.070 7.290 8.480 10.130 11.310 7.290
8.250
28.6.–12.7. a 23.8.–30.8.
15.550
5.7.–12.7. a 23.8.–30.8.
8.480 9.660 10.840 11.540 12.720 8.480 9.890 11.540 12.960 8.480
9.660
12.7.–26.7. a 16.8.–23.8.
17.190
12.7.–26.7. a 16.8.–23.8. 9.660 11.070 12.490 13.430 14.840 9.660 11.290 13.430 15.080 9.660
11.070
26.7.–16.8.
19.550
26.7.–16.8.
12.720 14.370 16.020 17.890 19.550 12.490 14.370 18.140 20.030 12.020 13.660
S2 – studio pro 2 osoby • A2 – apartmá pro 2 osoby • A2+1 – apartmá pro 3 osoby • A2+2 – apartmá pro 4 osoby • A4 – apartmá pro 4 osoby • A4+1 – apartmá pro 5 osob • A6 – apartmá pro 6 osob •
A6+1 – apartmá pro 7 osob • A6+2 – apartmá pro 8 osob • dítě 2–4 let bez nároku na služby – 690 Kč • klimatizace – 5 Eur/den • pes 5 Eur/den (vila Bogovič). Cena zahrnuje: 7x ubytování, pobytové taxy.
Cena nezahrnuje: Přihlašovací poplatek cca 3 Eur/os. – platí se jednorázově na místě. Fakultativní příplatek – autobusová doprava 1.990 Kč/os. + příplatky za vybraná nástupní místa dle str. 4. Možnost
dokoupení cestovního pojištění včetně pojištění storna zájezdu – 33 Kč/os/den viz str. 8
40
privátní apartmá no name
Poloha: Soukromé vily s apartmá se nacházejí
v městečku Malinska 300–1.000 m od moře. Každé
apartmá má vlastní parkoviště. Pláž je oblázková,
betonová.
Vybavení:TYP S2 – 2 – lůžkový pokoj s kuchyňským koutem, hygienické zařízení, balkon nebo
terasa. TYP A2 – ložnice se 2 lůžky, kuchyň, hyg.
zařízení, balkon nebo terasa TYP A4 – 2 ložnice se
2 lůžky, kuchyň, hyg. zařízení, balkon nebo terasa.
TYP A6 – 3 ložnice se 2 lůžky, kuchyň, hyg. zařízení,
balkon nebo terasa. U všech typů apartmá je možnost jedné přistýlky v jídelní části (kromě typu S2).
Služby: Ubytování s vlastním vařením.
Sport: Vodní sporty.
Speciální nabídka: Akce 7=6 do 28.6. a od 30.8.
(sleva JE zahrnuta v ceně).
Tipy na výlety: Krk, Baška, fishpicnic na ostrově
Cres.
Doprava: a) vlastní b) autobusem
sleva 10 % do 31.12.
sleva 8 % do 31.1.
termíny (sobota–sobota)
S2
A2
A4
A6
P
31.5.–7.6. a 6.9.–27.9.
4.240
5.250
7.270
9.290
940
7.6.–28.6. a 30.8.–6.9.
5.250
6.260
8.680
10.690
940
28.6.–5.7.
6.130
7.290
10.130
12.490
940
5.7.–12.7. a 23.8.–30.8.
7.290
8.480
11.540
15.080
1180
12.7.–26.7. a 16.8.–23.8.
8.480
9.660
13.660
18.380
1410
26.7.–16.8.
10.590
12.250
17.890
23.560
1650
S2 – studio pro 2 osoby • A2 – apartmá pro 2 osoby • A4 – apartmá pro 4 osoby •
A6 – apartmá pro 6 osob • P – přistýlka • dítě 2–4 let bez nároku na služby – 690 Kč
• klimatizace – 5 Eur/den • pes – 5 Eur/den. Cena zahrnuje: 7x ubytování, pobytové
taxy. Cena nezahrnuje: Přihlašovací poplatek cca 3 Eur/os. – platí se jednorázově
na místě. Fakultativní příplatek – autobusová doprava 1.990 Kč/os. + příplatky za
vybraná nástupní místa dle str. 4. Možnost dokoupení cestovního pojištění včetně
pojištění storna zájezdu 33 Kč/os/den viz str. 8.
Chorvatsko • Kvarner • Malinska
31
ŠILO
41
42
Šilo je malé poklidné letovisko ležící na východním pobřeží
ostrova Krk, naproti Crikvenické riviéře. Městečko leží v zátoce Stipanja, která je před jižními a východními větry chrá-
41
něna úzkým a dlouhým poloostrovem, na jehož konci stojí
maják. Rodiny s dětmi ocení poklidnou atmosféru i pěknou
písečnou pláž, která je doplněna oblázkovou pláží a skalisky s upravenými betonovými platy na slunění. V blízkosti
Šila se nachází zátoka Soline, která nabízí nejen možnost
koupání v moři, ale i využití léčivých účinků slaného bahna.
Ze sportovních aktivit lze provozovat všechny vodní sporty,
potápění i cyklistiku.
vily Brebrič, Nikolič, Ilič, Sonja, Koraljka
termíny
vila Brebrič
vila Brebrič
vila Nikolič
vila Ilič
vila Sonja
vila Koraljka
(sobota–sobota)
A2+1
A2+2
A4
A4+1
S2
S2 K
S3 K
A4
A2
31.5.–7.6. a 6.9.–27.9.
6.260
7.270
7.880
8.890
4.440
5.650
6.660
8.480
8.280
A2+1
8.280
7.6.–21.6. a 30.8.–6.9.
7.470
8.680
9.290
10.490
5.250
6.460
7.670
9.890
10.290
10.290
21.6.–5.7.
8.720
10.130
10.840
12.250
6.130
7.540
8.950
11.540
12.020
12.020
5.7.–12.7. a 23.8.–30.8.
9.890
11.540
13.430
15.080
6.830
8.250
9.890
13.430
16.960
16.960
12.7.–26.7. a 16.8.–23.8.
11.070
12.960
15.080
16.960
7.540
8.950
10.840
15.080
18.140
18.140
26.7.–16.8.
12.960
15.080
17.430
19.550
9.190
10.590
13.190
17.430
20.490
20.490
S2 – studio pro 2 osoby • S2k – studio pro 2 osoby s klimatizací • S3k – studio pro 3 osoby s klimatizací • A2 – apartmá pro 2 osoby
• A2+1 – apartmá pro 3 osoby • A2+2 – apartmá pro 4 osoby • A4 – apartmá pro 4 osoby • A4+1 – apartmá pro 5 osob • dítě bez
nároku na služby – 890 Kč • pes 6 Eur/den (vily Brebrič a Nikolič). Cena zahrnuje: 7x ubytování, pobytové taxy. Cena nezahrnuje:
Přihlašovací poplatek cca 2,5 Eur/os – platí se jednorázově na místě. Možnost dokoupení cestovního pojištění včetně pojištění storna
zájezdu – 33 Kč/os/den viz str. 8.
sleva 10 % do 31.12.
sleva 8 % do 31.1.
vila Nikolič
vila
Koraljka
vila
Ilič
vila
Brebrič
vila Sonja
vila Ilič
vila Koraljka
42
Poloha:
• Vila Brebrič je vzdálena cca 500 m od oblázko-betonové
pláže a od centra cca 500 m. Parkoviště a gril k dispozici.
• Vila Nikolič je vzdálena cca 450 m od pláže s betonovými
platy a cca 500 m od oblázkové pláže. Vila je klimatizovaná. Parkoviště a gril k dispozici.
• Vila Ilič je vzdálena cca 200 m od pláže s betonovými
platy a cca 350 m od oblázkové pláže. Parkoviště a gril
k dispozici.
• Vila Sonja je vzdálena od písčité pláže a betonových plat
cca 220 m a od oblázkové pláže cca 550 m. Do centra městečka je to cca 300 m. Vila je klimatizovaná.
• Vila Koraljka leží cca 40 m od moře. Pláže jsou oblázkové, upravená betonová plata a písčité. Centrum s obchody
je ve vzdálenosti 200 m. Vila je klimatizovaná a má vlastní
parkoviště.
Vybavení:
• Vila Brebrič: TYP A2+1 a A2+2 – ložnice se 2 lůžky,
kuchyň s gaučem na rozložení pro 1–2 osoby, hyg. zařízení
a balkon.
• Víla Nikolič: TYP A4 a A4+1 – 2 ložnice se 2 lůžky, kuchyň s možností přistýlky, hyg. zařízení, SAT TV, klimatizace
a balkon.
• Vila Ilič: TYP S2 a S3 – 2–lůžkový pokoj s kuchyňským
koutem a možností přistýlky, hygienické zařízení, SAT TV
privátní apartmá no name
Poloha: Privátní domy s apartmá se nacházejí 200 – 700 m od moře. Pláže v okolí jsou oblázkové, kamenité
i betonové.
Vybavení: TYP S2 – 2 – lůžkový pokoj s kuchyňským koutem, hygienické zařízení, balkon nebo terasa. TYP
A2 – ložnice se 2 lůžky, kuchyň, hyg. zařízení, balkon nebo terasa.TYP A4 – 2 ložnice se 2 lůžky, kuchyň, hyg.
zařízení, balkon nebo terasa. TYP A6 – 3 ložnice se 2 lůžky, kuchyň, hyg. zařízení, balkon nebo terasa. U všech
typů apartmá je možnost jedné přistýlky v jídelní části (kromě typu S2).
Služby: Ubytování s vlastním vařením.
Speciální nabídka: AKCE 7=6 do 21.6. a od 30.8.
(sleva JE zahrnuta v ceně).
sleva 10 % do 31.12.
Sport: Vodní sporty. Tipy na výlety: Baška, Rab, Mali Lošinj.
sleva 8 % do 31.1.
Doprava: Vlastní.
32
Chorvatsko • Kvarner • Šilo
vila
Sonja
vila
Nikolič
a balkon. Některé typy studií mají klimatizaci.
• Vila Sonja: TYP A4 – 2 ložnice se 2 lůžky, kuchyň, hyg.
zařízení, SAT TV, klimatizace a balkon. Možnost využívání
internetu.
• Vila Koraljka: TAP A2 a A2+1 – ložnice se 2 lůžky
a možností přistýlky v kuchyni, hyg. zařízení, klimatizace,
SAT TV a balkon s výhledem na moře.
Služby: Ubytování s vlastním vařením.
Speciální nabídka: AKCE 7=6 do 21.6. a od 30.8. (sleva JE
zahrnuta v ceně).
Sport: Vodní sporty.
Tipy na výlety: Baška, Rab, Mali Lošinj.
Doprava: Vlastní.
termíny (sobota–sobota)
S2
A2
A4
A6
P
31.5.-7.6. a 6.9.-27.9.
4.440
5.250
7.270
9.490
1.180
7.6.-21.6. a 30.8.-6.9.
5.250
6.260
8.680
11.510
1.410
21.6.-5.7.
6.130
7.290
10.130
13.430
1.410
5.7.-12.7. a 23.8.-30.8.
6.830
8.250
12.020
15.780
1.650
12.7.-26.7. a 16.8.-23.8.
7.540
9.190
13.660
17.670
1.890
26.7.-16.8.
9.190
10.840
16.020
20.730
2.120
S2 – studio pro 2 osoby • A2 – apartmá pro 2 osoby • A4 – apartmá pro 4 osoby
• A6 – apartmá pro 6 osob • P – přistýlka • dítě bez nároku na služby – 890
Kč • klimatizace – 6 Eur/den • pes – 6 Eur/den. Cena zahrnuje: 7x ubytování,
pobytové taxy. Cena nezahrnuje: Přihlašovací poplatek cca 2,5 Eur/os. – platí se
jednorázově na místě. Možnost dokoupení cestovního pojištění včetně pojištění storna zájezdu 33 Kč/os/den viz str. 8.
baška
43
44
45
46
Průkopníkem moderní turistiky v Bašce byl Čech Emil Geistlich, který roku 1911 nechal postavit hotel Baška přímo na
pláži. Dnes již svému účelu neslouží. Dalším propagátorem
Bašky byla osobní lékařka Charlotty Masarykové MUDr. Čer-
43
máková, která v Bašce žila až do své smrti. Baška má kouzelnou polohu v široké zátoce s téměř dvoukilometrovou
písčitooblázkovou pláží s pozvolným vstupem do moře, která patří k nejlepším na severním Jadranu. Podél moře vede
příjemná promenáda. Údolí lemují vápencové vrchy vysoké až 569 m. Na své si zde přijdou milovníci turistiky, kteří
mohou využít 16 značených turistických tras, vedoucích do
okolních kopců, odkud jsou krásné výhledy. V nedalekém
kostele sv. Lucie z 12. století byla nalezena jedna z nejstarších dochovaných chorvatských písemných památek, tzv.
Bašská deska.
vily Corinthia
termíny
(sobota–sobota)
A2+2
31.5.–7.6. a 13.9.–20.9.
12.650
6.9.–13.9.
14.610
7.6.–21.6.
20.730
21.6.–28.6. a 30.8.–6.9.
24.030
28.6.–12.7. a 23.8.–30.8.
26.860
12.7.–23.8.
32.750
A2+2 – apartmá pro 4 osoby • dítě bez nároku na lůžko – 890 Kč • snídaně (dospělý) –
2.150 Kč • snídaně (dítě 6–12 let) – 1.090 Kč •
večeře (dospělý) – 3.200 Kč • večeře (dítě 6–12
let) – 1.590 Kč • pes – 10 Eur/den, parkoviště –
2 Eur/den. Cena zahrnuje: 7x ubytování, pobytové taxy. Cena nezahrnuje: Přihlašovací
poplatek cca 5 Eur/os. – platí se jednorázově
na místě. Fakultativní příplatek – autobusová doprava 2.090 Kč/os. + příplatky za vybraná nástupní místa dle str. 4. Možnost dokoupení cestovního pojištění včetně pojištění
storna zájezdu 33 Kč/os/den viz str. 8.
Poloha: Vily s apartmá jsou umístěny v zeleni
v blízkosti moře, za hotelem Corinthia, cca 200 m
od centra Bašky. Pláž je oblázkovo-písčitá, 2 km
dlouhá, vzdálená cca 100 m.
Vybavení: TYP A2+2 – v přízemí je obývací pokoj s jídelní částí a kuchyňským koutem, gauč na
rozložení pro 2 osoby, terasa, v patře je 2-lůžková
ložnice s hyg. zařízením, SAT TV a balkon. Apartmá
mají klimatizaci a Wi-Fi. V každé vilce jsou vždy 2
apartmá. Pro 2-3 vilky je zahradní posezení s možností grilování.
Služby: Ubytování s vlastním vařením. Možnost
dokoupení polopenze v hotelu Corinthia.
Speciální nabídka: Možnost využívání venkovního a vnitřního bazénu a fitcentra v hotelu Corinthia zdarma. Akce 7=6 do 21.6. a od 13.9. (sleva
JE zahrnuta v ceně).
Sport: Tenisové kurty, minigolf, plážový volejbal,
sportovní hřiště, vodní sporty.
Tipy na výlety: Krk, Ráb, Mali Lošinj, Vrbnik, jeskyně Biserujka.
Doprava: a) vlastní b) autobusem
sleva 10 % do 31.12.
sleva 8 % do 31.1.
44
privátní apartmá no name
Poloha: Privátní apartmá jsou součástí privátních
domů, které jsou vzdáleny 350–600 m od dva kilometry dlouhé krásné oblázkové pláže. Apartmá jsou
umístěna buď nad centrem města nebo nad hotelem
Tamaris.
Vybavení: TYP S2 – 2–lůžkový pokoj s kuchyňským koutem, hyg. zařízení, balkon nebo terasa.
TYP A2 – ložnice se 2 lůžky, kuchyň, hyg. zařízení,
balkon nebo terasa. TYP A4 – 2 ložnice se 2 lůžky,
kuchyň, hyg. zařízení, balkon nebo terasa. TYP A6
– 3 ložnice se 2 lůžky, kuchyň, hyg. zařízení, balkon
nebo terasa. U všech typů apartmá je možnost jedné
přistýlky (kromě typu S2).
Služby: Ubytování s vlastním vařením.
Sport: Vodní sporty, tenisové kurty.
Tipy na výlety: Njivice, Krk, Ráb, Mali Lošinj, Vrbnik, jeskyně Biserujka.
Doprava: a) vlastní b) autobusem
sleva 10 % do 31.12.
sleva 8 % do 31.1.
termíny (sobota–sobota)
S2
A2
A4
A6
P
31.5.–7.6. a 6.9.–27.9.
6.360
7.770
11.310
14.140
1.650
7.6.–28.6. a 30.8.–6.9.
7.540
9.420
13.430
16.020
1.890
28.6.–12.7. a 23.8.–30.8.
9.420
11.310
16.490
19.550
2.120
12.7.–23.8.
11.070
13.190
19.550
24.270
2.360
S2 – studio pro 2 osoby • A2 – apartmá pro 2 osoby • A4 – apartmá pro 4 osoby •
A6 – apartmá pro 6 osob • P – přistýlka • dítě bez nároku na služby – 890 Kč •
klimatizace +15 % • pes – 6 Eur/den. Cena zahrnuje: 7x ubytování, pobytové
taxy. Cena nezahrnuje: Přihlašovací poplatek cca 5 Eur/os. – platí se jednorázově
na místě. Fakultativní příplatek – autobusová doprava 2.090 Kč/os. + příplatky
za vybraná nástupní místa dle str. 4. Možnost dokoupení cestovního pojištění
včetně pojištění storna zájezdu 33 Kč/os/den viz str. 8.
Chorvatsko • Kvarner • Baška
33
45
hotel Corinthia
pokoj s balkonem
termíny
pokoj bez
přistýlky
(sobota–sobota)
A
A
B
C
A
B
C
7.6.–14.6.
9.590
9.990
8.990
ZDARMA
10.990
9.990
ZDARMA
pokoj s přistýlkou
rodinný pokoj
14.6.–21.6. a 6.9.–13.9
9.990
10.590
8.990
ZDARMA
11.990
10.990
ZDARMA
21.6.–28.6. a 30.8.–6.9.
10.590
10.990
9.590
ZDARMA
12.990
10.990
ZDARMA
28.6.–5.7. a 16.8.–30.8.
10.990
11.990
9.990
ZDARMA
13.590
11.590
ZDARMA
5.7.–12.7.a 9.8.–16.8.
11.590
12.590
10.590
ZDARMA
13.990
11.990
ZDARMA
12.7.–9.8.
12.590
13.590
10.990
ZDARMA
14.590
12.590
ZDARMA
A – dospělý • B – dospělý na přistýlce • C – dítě do 15 let na přistýlce • obědy – 2.200 Kč • dětská postýlka ZDARMA • parkoviště 2 Eur/den. Cena zahrnuje: 7x ubytování s polopenzí, pobytové taxy, služby delegáta. Možnost
dokoupení cestovního pojištění včetně pojištění storna zájezdu – 33 Kč/os/den viz str. 8.
zvýhodněné pobyty s autobusovou dopravou v ceně
pokoj s balkonem
pokoj bez
přistýlky
termíny
pokoj s přistýlkou
rodinný pokoj
(pátek–neděle)
A
A
B
C
A
B
C
6.6.–15.6.
11.290
11.590
10.590
1.800
12.590
11.590
1.800
13.6.–22.6. a 5.9.–14.9.
11.590
12.290
10.790
1.800
13.590
11.990
1.800
20.6.–29.6. a 29.8.–7.9.
11.990
12.790
10.990
1.800
13.990
11.990
1.800
27.6.–6.7.a 15.8.–31.8.
12.590
13.590
11.590
1.800
14.590
12.590
1.800
4.7.–13.7. a 8.8.–17.8.
12.990
13.990
11.990
1.800
14.990
12.990
1.800
11.7.–10.8.
13.990
14.590
11.990
1.800
15.590
12.990
1.800
A – dospělý • B – dospělý na přistýlce • C – dítě do 15 let na přistýlce. Povinný příplatek: příplatky za vybraná
nástupní místa dle str. 4. Cena zahrnuje: 7x ubytování s polopenzí, pobytové taxy, autobusovou dopravu, služby
delegáta. Možnost dokoupení cestovního pojištění včetně pojištění storna zájezdu – 33 Kč/os/den viz str. 8.
Na ceny uvedené ve žluté tabulce již nelze uplatnit další slevy, tyto ceny jsou již zlevněné.
sleva 10 % do 31.12.
sleva 8 % do 31.1.
Poloha: Hotel se nachází 50 m od nádherné, 2 km dlouhé, oblázkové pláže.
Promenádou, vedoucí podél moře, se procházkou dostanete do centra Bašky.
U kempu Bunculuka vzdáleného cca 1 km se nachází nudistická pláž.
Vybavení: Renovované klimatizované 2–lůžkové pokoje, některé s možností až
2 přistýlek, hygienickým zařízením, SAT TV a balkonem. Hotelovým hostům je
k dispozici hotelová restaurace, restaurace a la carte, aperitiv bar, venkovní terasa s obsluhou, kadeřnický a kosmetický salon, směnárna, internetová kavárna,
fitness centrum, wellness centrum, vnitřní a venkovní bazén se sladkou vodou
pro děti i dospělé.
Služby: Ubytování s polopenzí formou švédského stolu s bohatým výběrem
(u večeře nápoje v ceně). Animační program pro děti i dospělé. Taneční večery
s hudbou. Možnost dokoupení obědů.
Sport: Sportovní centrum s tenisovými kurty, vodní sporty, tobogán, značené
turistické stezky po okolí Bašky, v místě škola potápění.
Speciální nabídka: Dítě do 15 let na přistýlce ZDARMA. Sleva 14 % v termínech 14.6.–21.6., 5.7.–12.7., 26.7.–2.8. a 23.8.–30.8. při úhradě do 31.3. TOP
sleva 20 % v termínu 12.7.–19.7. při úhradě do 31.1 a seniorské slevy (více
informací na str. 3).
Tipy na výlety: Njivice, Krk, Ráb, Mali Lošinj, Vrbnik, jeskyně Biserujka.
Doprava: a) vlastní b) autobusem
Doporučujeme včasný nákup!
34
Chorvatsko • Kvarner • Baška
46
vily Radovič, Bonefačič, Klarič, Capič Toni, Ivana, Tancabelič
• Vila Klarič: TYP A2, A2+1 a A2+2 – ložnice se 2 lůžky, kuchyň, SAT TV, klimatizace, hyg. zařízení, balkon nebo
terasa. Možnost přistýlky v ložnici nebo kuchyni. TYP A6
a A6+1 – 3 ložnice se 2 lůžky, kuchyň, SAT TV, klimatizace, hyg. zařízení, balkon nebo terasa. Možnost přistýlky
v kuchyni.
• Vila Capič Toni: TYP A2 a A2+1 – ložnice se 2 lůžky,
kuchyň s možností přistýlky, hyg. zařízení a balkon nebo
terasa. TYP A4 a A4+1 – 2 ložnice se 2 lůžky, kuchyň
s možnosti přistýlky, hyg. zařízení a balkon nebo terasa.
• Vila Ivana: TYP A2 a A2+1 – ložnice se 2 lůžky, kuchyň
s gaučem na rozložení pro 1 osobu, SAT TV, hygienické zařízení a terasa. TYP A3 – ložnice se 2 lůžky, další ložnice
s francouzským lůžkem, kuchyň, SAT TV, hygienické zařízení a balkon. TYP A4 – ložnice se 2 lůžky, další ložnice
s francouzským lůžkem, kuchyň, SAT TV, hygienické zařízení
a balkon. U všech apartmá možnost dokoupení klimatizace
6–8 EUR/den.
• Vila Tancabelič: TYP A6 – 3 ložnice se 2 lůžky, kuchyň,
hyg. zařízení, SAT TV a balkon.
Služby: Ubytování s vlastním vařením.
Doprava: a) vlastní b) autobusem
Poloha:
• Vila Radovič se nachází cca 350 m od moře. Vila má
k dispozici gril a parkoviště. Vila je klimatizovaná.
• Vila Bonefačič se nachází cca 450 m od moře. Parkoviště
k dispozici.
• Vila Klarič je od moře vzdálena cca 180 m, od centra 700
m. Parkoviště k dispozici. Vila je klimatizovaná.
• Vila Capič Toni se nachází cca 350 m od moře v klidnější
části Bašky, od centra cca 800 m.
• Vila Ivana se nachází v klidné části Bašky, cca 350 m od
oblázkové pláže. Do centra města je to pouze několik minut. Vila má gril a parkoviště.
• Vila Tancabelič leží od krásné oblázkové pláže cca 350
m a od centra města cca 200 m. Od obchodů a restaurací
je vzdálena cca 350 m. Vila má parkoviště.
Vybavení:
• Vila Radovič: TYP A4 a A4+1 – 2 ložnice se 2 lůžky,
kuchyň, SAT TV, hyg. zařízení, klimatizace a balkon nebo
terasa. Možnost přistýlky v kuchyni.
• Vila Bonefačič: TYP S2 – 2–lůžkový pokoj s kuchyňským
koutem, SAT TV, hyg. zařízení a balkon nebo terasa. TYP
A2 a A2+1 – ložnice se 2 lůžky, kuchyň, SAT TV, hyg. zařízení a balkon nebo terasa. Možnost přistýlky v kuchyni.
vila Radovič
vila
Ivana
vila
Radovič
vila Bonefačič
vila
Bonefačič
vila
Tancabelič
akvárium*
vily
Corinthia
hotel
Corinthia
vila
Klarič
vila
Capič
Toni
vila Ivana
hotel
Tamaris
* Pro klienty CK Tipatour sleva na vstup do
akvária. Cena po slevě: dospělá osoba 20 Kn,
dítě 5-12 let 15 Kn, dítě do 5 let zdarma.
sleva 10 % do 31.12.
sleva 8 % do 31.1.
vila Klarič
vila Capič Toni
vila Tancabelič
termíny
vila Radovič
termíny
vila Tancabelič
termíny
(sobota–sobota)
A6
(neděle–neděle)
A2
A2+1
A3
A4
31.5.–7.6. a 6.9.–27.9.
14.140
1.6.–8.6. a 7.9.–28.9.
8.480
10.370
10.600
12.490
8.6.–29.6. a 31.8.–7.9.
9.660
11.540
12.250
13.660
29.6.–13.7. a 24.8.–31.8. 12.490
14.840
15.550
16.960
16.260
16.960
18.610
A4+1 k
7.6.–28.6. a 30.8.–6.9.
16.020
28.6.–12.7. a 23.8.–30.8.
19.550
12.7.–23.8.
24.270
vila Bonefačič
vila Ivana
13.7.–24.8.
vila Klarič
13.660
vila Capič Toni
(sobota–sobota)
A4
A4+1
S2
A2
A2+1
A2
A2+1
A2+2
A6
A6+1
A2
A2 k
A2+1
A2+1 k
A4
A4 k
A4+1
31.5.–7.6. a 6.9.–27.9.
12.960
14.610
6.360
7.770
9.420
9.420
9.890
11.540
14.140
15.780
7.770
8.950
9.420
10.590
11.310
12.960
12.960
14.610
7.6.–28.6. a 30.8.–6.9.
15.550
17.430
7.540
9.420
11.310
10.840
12.720
14.610
18.380
20.260
9.420
10.840
11.310
12.720
13.430
15.550
15.310
17.430
28.6.–12.7. a 23.8.–30.8. 19.080
12.7.–23.8.
22.620
21.190
9.420
11.310
13.430
15.310
15.310
17.430
22.620
24.740
11.310
13.190
13.430
15.310
16.490
19.080
18.610
21.190
24.970
11.070
13.190
15.550
17.670
17.670
20.030
28.040
30.390
13.190
15.310
15.550
17.670
19.550
22.620
21.910
24.970
S2 – studio pro 2 osoby • A2 – apartmá pro 2 osoby • A2 k – apartmá pro 2 osoby s klimatizací • A2+1 a A3 – apartmá pro 3 osoby • A2+1 k – apartmá pro 3 osoby s klimatizací • A2+2 – apartmá pro 4
osoby • A4 – apartmá pro 4 osoby • A4 k – apartmá pro 4 osoby s klimatizací • A4+1 – apartmá pro 5 osob • A4+1 k – apartmá pro 5 osob s klimatizací • A6 – apartmá pro 6 osob • A6+1 – apartmá pro
7 osob • dítě do 4 let bez nároku na lůžko – 1.290 Kč (vila Ivana), ostatní vily 890 Kč • pes – 6 Eur/den (vila Capič), 10 Eur/den (vila Ivana). Cena zahrnuje: 7x ubytování, pobytové taxy. Cena nezahrnuje:
Přihlašovací poplatek cca 5 Eur/os. – platí se jednorázově na místě. Fakultativní příplatek – autobusová doprava 2.090 Kč/os + příplatky za vybraná nástupní místa dle str. 4. Možnost dokoupení cestovního
pojištění včetně pojištění storna zájezdu 33 Kč/os/den viz str. 8.
Chorvatsko • Kvarner • Baška
35
OSTROV RAB
Ostrov
o rozloze
93 km2 se nachází mezi ostrovy Krk a Pag a od pevniny
je oddělen Velebitským kanálem. Bývá často označován
jako ostrov slunce a zeleně díky ročnímu průměru 2.500
hodin slunečního svitu a hojnosti lesů. Pro svou malebnou přírodní scenérii, zdravé ovzduší prosycené solí, velké
množství historických památek a osobitou atmosféru je
již více než 100 let navštěvován turisty z celého světa.
Pobřeží je členité, s mnoha malými romantickými zátoka-
mi a kamenitými, oblázkovými i písečnými plážemi. Hlavní
turistická střediska jsou Rab, Lopar a Suha Punta. Trajekt:
Stinica – Mišnjak (délka plavby 30 min.), Baška – Lopar
(délka plavby 70 min.).
LOPAR
nou Rajskou pláží, která je díky mělkému moři vyhledávaná
zejména rodinami s dětmi. Tato pláž, lemovaná borovým
lesíkem, patří k nejlepším pro děti na celém chorvatském
pobřeží. V okolí se nacházejí také nudistické pláže. Jsou zde
také dobré podmínky pro sportovní vyžití a všechny druhy
vodních sportů.
47
V severní části ostrova, 14 km od města Rab, se nachází
vyhlášené letovisko s pohádkovou, 1,5 km dlouhou píseč-
47
pavilony San Marino
pavilony San Marino
termíny
pavilony Sahara, Rab
pavilony Lopar
(sobota–sobota)
A
B
C
D
E
F
A
C
31.5.–14.6. a 6.9.–27.9.
7.540
6.130
5.130
ZDARMA
3.720
9.160
8.570
5.840
14.6.–5.7. a 23.8.–6.9.
8.970
7.270
6.130
4.430
4.430
10.580
11.580
7.950
5.7.–19.7. a 16.8.–23.8.
10.580
8.570
7.260
5.240
5.240
12.200
12.600
8.670
19.7.–16.8.
12.190
9.860
8.390
6.050
6.050
13.810
14.620
10.080
A – dospělý • B – dospělý na přistýlce • C – dítě 0–12 let na lůžku (platí pro pokoj bez přistýlky) • D – dítě do
6 let na přistýlce • E – dítě 6–12 let na přistýlce • F – jednolůžkový pokoj • dítě do 1 roku bez nároku na služby
ZDARMA • dětská postýlka – 890 Kč • obědy – 2.390 Kč • pes – 10 Eur/den. Cena zahrnuje: 7x ubytování
s polopenzí, pobytové taxy, služby delegáta. Cena nezahrnuje: Přihlašovací poplatek cca 1 Eur/os. – platí se
jednorázově na místě. Fakultativní příplatek – autobusová doprava 2.390 Kč/os. + příplatky za vybraná
nástupní místa dle str. 4. Možnost dokoupení cestovního pojištění včetně pojištění storna zájezdu – 33 Kč/
os/den viz str. 8.
Poloha: Komplex skládající se z několika samostatných pavilonů je umístěn uprostřed zeleně ve stejnojmenném letovisku
na kraji Rajské pláže vzdálené od pavilonů cca 300 m. Tato
nádherná písčitá pláž, která se táhne podél pobřeží v délce
1,5 km, je raritou severního Jadranu. Najdete zde i oblázkovou pláž ve vzdálenosti cca 500 m. Ze San Marina do města
Rab jezdí pravidelně autobus.
Vybavení: Pavilony Lopar: Kompletně renovované klima-
pavilony Lopar
tizované 2–lůžkové pokoje s hyg. zařízením, SAT TV a balkonem. Pavilony Sahara, Rab: Kompletně renovované
klimatizované 2-lůžkové pokoje s možností přistýlky, hyg.
zařízením a SAT TV. Pokoje nemají balkony, ale francouzská
okna. Hotelový servis zabezpečuje centrální restaurace, kavárna, aperitiv bar, terasa s hudbou, směnárna.
Služby: Ubytování s polopenzí formou švédského stolu.
V ceně hlavního jídla je zahrnut jeden nápoj (0,2 l vína,
pavilony Lopar
sleva 10 % do 31.12.
sleva 8 % do 31.1.
Pro rodiny s malými dětmi
36
Chorvatsko • Kvarner • Ostrov Rab
piva, minerální vody nebo džusu). Animace v hlavní sezoně.
Sport: V blízkosti se nachází sportovní centrum – tenisové
kurty, hřiště na košíkovou, odbíjenou, minigolf, stolní tenis,
vodní sporty, tobogán.
Tipy na výlety: Baška, město Rab, fishpicnic, katamaránem
do Rijeky.
Doprava: a) vlastní b) autobusem
pavilony Sahara, Rab
pavilony Sahara, Rab
RAB
letoviska a klimatických lázní. Založen byl již ve 2. století př.
Kr., kdy zde Římané zřídili vojenské ležení. Stará část města s úzkými, romantickými uličkami se rozkládá na úzkém,
skalnatém poloostrůvku. Rab patří k nejcennějším městským
48
Městečko a správní středisko leží na západním pobřeží ostrova. Už na začátku 20. století získal Rab pověst příjemného
48
Grand hotel Imperial
50
Hojně navštěvované středisko se nachází na západním
49
B
C
D
11.180
9.040
7.670
5.530
14.6.–28.6. a 30.8.–13.9.
12.600
10.180
8.670
6.250
28.6.–19.7. a 23.8.–30.8.
14.620
11.790
10.080
7.260
19.7.–23.8.
16.640
13.410
11.490
8.270
pobřeží, 5 km od města Rab, v jedné z nejhezčích a nejzelenějších částí ostrova, pokryté hustým borovým lesem.
Letovisko nabízí četné možnosti vodních sportů, k dispozici
hotel Eva
jsou tenisové kurty, minigolf a další možnosti pro strávení
aktivní dovolené. Pláže jsou přírodní i skalnaté, s malými
oblázkovými zákoutími.
termíny
sleva 10 % do 31.12.
sleva 8 % do 31.1.
Poloha: Hotel je situován v klidné části turistické osady
Suha Punta, 5 km od města Rab a 100 m od kamenité pláže.
Místy jsou i malé oblázkové pláže. V blízkosti se nachází
nudistická pláž.
Vybavení: Standardně vybavené 2-lůžkové pokoje s možností až 2 přistýlek, hygienickým zařízením a balkonem. Ho-
50
A
31.5.–14.6. a 13.9.–27.9.
Poloha: Renovovaný hotel leží v překrásném parku, cca 150 m od historického centra Rabu. Pláž je městská, betonová, kamenitá a oblázková ve
vzdálenosti 250 m. Hotel má nový venkovní bazén.
Vybavení: Klimatizované 2-lůžkové pokoje, některé s možností přistýlky,
minibar, sejf, hyg. zařízení, SAT TV. Dále má hotel k dispozici restauraci, aperitiv bar, kosmetický a kadeřnický salón, internetový koutek, taneční terasu.
Služby: Ubytování s polopenzí formou švédského stolu. Možnost dokoupení
obědů.
Sport: Nabídka wellness služeb – sauna, masáže, whirlpool, solárium, poblíž tenisové kurty, minigolf, možnost vodních sportů.
Tipy na výlety: Baška, katamaránem do Rijeky, fishpicnic.
Doprava: a) vlastní b) autobusem
město Rab
49
termíny (sobota–sobota)
A – dospělý • B – dospělý na přistýlce • C – dítě do 12 let na lůžku
(platí pro pokoj bez přistýlky) • D – dítě do 12 let na přistýlce • dítě
do 1 roku bez nároku na služby ZDARMA • dětská postýlka – 890 Kč •
obědy – 2.390 Kč. Cena zahrnuje: 7x ubytování s polopenzí, pobytové
taxy, služby delegáta. Cena nezahrnuje: Přihlašovací poplatek cca 1
Eur/os. – platí se jednorázově na místě. Fakultativní příplatek – autobusová doprava 2.390 Kč/os. + příplatky za vybraná nástupní místa
dle str. 4. Možnost dokoupení cestovního pojištění včetně pojištění
storna zájezdu – 33 Kč/os/den viz str. 8.
sleva 10 % do 31.12.
sleva 8 % do 31.1.
Suha Punta
celkům na chorvatském pobřeží. Dodnes si zachoval typický ráz pozdně středověkého města s částečně dochovaným
opevněním. Nejvýznamnějšími památkami jsou katedrála
Panny Marie z 11. století a knížecí palác ze 13. století.
A
B
C
D
E
F
G
31.5.–14.6. a 6.9.–27.9.
6.550
5.340
6.060
ZDARMA
3.220
8.570
530
14.6.–5.7. a 23.8.–6.9.
7.950
6.460
7.310
ZDARMA
3.920
9.780
560
5.7.–19.7. a 16.8.–23.8.
9.370
7.590
8.590
ZDARMA
4.630
11.390
360
19.7.–16.8.
10.580
8.570
9.680
ZDARMA
5.240
12.600
360
A – dospělý • B – dospělý na přistýlce • C – dítě do 12 let na lůžku (platí pro pokoj bez přistýlky) •
D – dítě do 12 let na přistýlce • E – děti 0–12 na 1. a 2. přistýlce v rodinném pokoji (platí obě) • F –
jednolůžkový pokoj • G – příplatek za stranu moře (za osobu) • dítě do 1 roku bez nároku na služby
ZDARMA • dětská postýlka – 890 Kč • obědy – 2.390 Kč • pes – 10 Eur/den. Cena zahrnuje: 7x
ubytování s polopenzí, pobytové taxy, služby delegáta. Cena nezahrnuje: Přihlašovací poplatek cca
1 Eur/os. – platí se jednorázově na místě. Fakultativní příplatek – autobusová doprava 2.390 Kč/
os. + příplatky za vybraná nástupní místa dle str. 4. Možnost dokoupení cestovního pojištění včetně
pojištění storna zájezdu – 33 Kč/os/den viz str. 8.
telový servis zajišťuje restaurace, taverna, aperitiv bar a TV
místnost.
Služby: Ubytování s polopenzí formou švédského stolu.
V ceně hlavního jídla jsou k dispozici nápoje (víno, pivo, minerální voda nebo džus). Možnost dokoupení obědů.
Sport: Tenisové kurty, hřiště na odbíjenou, automatická ku-
bungalovy Suha Punta
sleva 10 % do 31.12.
sleva 8 % do 31.1.
Poloha: Bungalovy se nacházejí v malebné zátoce uprostřed
lesoparku. Od moře jsou vzdáleny 100–300 m. Do města Rab,
vzdáleného 5 km, jezdí autobus.
Vybavení: Kompletně renovovaný interiér 2-lůžkového
pokoje s možností přistýlky, hygienickým zařízením, SAT TV
a terasou. V bezprostřední blízkosti se nachází centrální re-
pokoj s balkonem
(sobota–sobota)
želna, minigolf, stolní tenis a vodní sporty.
Speciální nabídka: Dítě do 12 let na přistýlce ZDARMA.
Tipy na výlety: Baška, město Rab, fishpicnic, katamaránem do Rijeky.
Doprava: a) vlastní b) autobusem
termíny (sobota–sobota)
A
B
C
D
E
31.5.–14.6. a 6.9.–27.9.
6.550
5.340
4.430
3.220
8.370
14.6.–5.7. a 23.8.–6.9.
7.950
6.460
5.410
3.920
9.580
5.7.–19.7. a 16.8.–23.8.
9.370
7.590
6.410
4.630
11.200
19.7.–16.8.
10.580
8.570
7.260
5.240
12.410
A – dospělý • B – dospělý na přistýlce • C – dítě 0–12 let na lůžku (platí pro
pokoj bez přistýlky) • D – dítě 0–12 let na přistýlce • E – jednolůžkový pokoj
• dítě do 1 roku bez nároku na služby ZDARMA • dětská postýlka – 890 Kč •
obědy – 2.390 Kč • pes – 10 Eur/den. Cena zahrnuje: 7x ubytování s polopenzí,
pobytové taxy, služby delegáta. Cena nezahrnuje: Přihlašovací poplatek cca 1
Eur/os. – platí se jednorázově na místě. Fakultativní příplatek – autobusová
doprava 2.390 Kč/os. + příplatky za vybraná nástupní místa dle str. 4. Možnost
dokoupení cestovního pojištění včetně pojištění storna zájezdu – 33 Kč/os/den
viz str. 8.
staurace s terasou, snack bar, TV místnost, diskotéka.
Služby: Ubytování s polopenzí formou švédského stolu v hotelu Eva, který je vzdálen cca 100 m. V ceně hlavního jídla
jsou k dispozici nápoje (víno, pivo, minerální voda nebo džus).
Možnost dokoupení obědů.
Sport: Nedaleko bungalovů se nacházejí tenisové kurty, stol-
ní tenis, mini­golf, škola potápění a půjčovna kol, četné možnosti vodních sportů. V hlavní sezóně živá hudba na terase
centrální restaurace.
Tipy na výlety: Baška, město Rab, fishpicnic, katamaránem
do Rijeky.
Doprava: a) vlastní b) autobusem
Chorvatsko • Kvarner • Ostrov Rab
37
OSTROV LOŠINJ
Ostrov o rozloze 75 km2 a délce 31 km je součástí vnějšího
pásu Kvarnerského souostroví. Navazuje na ostrov Cres, od
kterého je oddělen úzkým průplavem překlenutým mostem.
Mali Lošinj
51
52
53
54
Již rakouští aristokraté si oblíbili Mali Lošinj díky jeho přízni-
Lošinj byl díky svému příznivému klimatu využíván již od
konce 19. století jako klimatické lázně. Vlídné podnebí s vysokým počtem slunečných dnů, průzračné, křišťálově čisté
moře a krásné pláže lemující pobřeží ostrova přitahují každoročně tisíce turistů. Nejoblíbenější letoviska Mali Lošinj
a Veli Lošinj se nacházejí v jižní části ostrova, která vyniká
romantickým, členitým pobřežím s bohatou středomořskou
a subtropickou vegetací. Velmi pěkný je zejména záliv Čikat
s chráněným lesoparkem. Trajekt: Brestova–Porozina (délka
plavby 30 min.), Valbiska–Merag (délka plavby 20 min.)
vému podnebí a stavěli si zde letní rezidence a vily. Rezidenci na zalesněném poloostrově Čikat ve stejnojmenné zátoce
měl i František Josef I. Pro malebnou přírodní scenerii, dobré
možnosti koupání a vodních sportů, čisté moře, krásné pláže pod borovicovými háji a romantické procházky v uličkách
starého města je Mali Lošinj vyhledáván dodnes. Mali Lošinj
je spojen krásnou promenádní cestou se sousedním městečkem Veli Lošinj (4 km). Bohatá je i nabídka výletů, například
na ostrůvek Susak, který je díky jemnému písku opravdovou
zvláštností mezi chorvatskými ostrovy.
vila
Kristina
vila vila Altea
Lejla
hotel
a bungalovy
Helios
hotel
Aurora
hotel
Vespera
51
hotel a bungalovy Helios
termíny
pokoj
pokoj s balkonem
bungalov
(sobota–sobota)
A
B
C
D
A
B
C
A
7.6.–28.6.
6.790
3.250
5.190
7.390
7.190
3.450
5.690
7.190
28.6.–19.7. a 23.8.–6.9.
7.990
3.840
6.150
8.770
8.380
4.040
6.630
8.380
19.7.–23.8.
9.170
4.430
7.090
9.760
9.760
4.730
7.740
9.760
A – dospělý • B – dítě 2–12 let na přistýlce • C – dítě nad 12 let na přistýlce (délka přistýlky pouze 150 cm) • D –
jednolůžkový pokoj • dětská postýlka – 860 Kč • lednička – 5 Euro/den. Cena zahrnuje: 7x ubytování s polopenzí,
pobytové taxy. Cena nezahrnuje: Přihlašovací poplatek cca 1 Eur/os. – platí se jednorázově na místě. Fakultativní
příplatek – autobusová doprava 2.590 Kč/os. + příplatky za vybraná nástupní místa dle str. 4. Možnost dokoupení cestovního pojištění včetně pojištění storna zájezdu – 33 Kč/os/den viz str. 8.
Poloha: Hotel a bungalovy se nachází nedaleko oblíbené zátoky Čikat uprostřed piniového háje, pouze
několik metrů od pěkné kamenité pláže s upravenými plochami pro slunění, místy i oblázky.
Vybavení: Pokoje: jednoduché 2–lůžkové pokoje s možností dětské přistýlky, hygienickým zařízením.
Bungalovy: jednoduché 2–lůžkové pokoje, hyg. zařízení a terasa. Hotel svým hostům nabízí restauraci,
bar, velkou terasu a obchod se suvenýry. Wi-Fi na recepci.
Služby: Ubytování s polopenzí formou švédského stolu v hotelu. U večeře nápoje zdarma.
Sport: V blízkosti tenisové kurty, možnost zapůjčení jízdních kol, vodní sporty, potápění.
Tipy na výlety: Lodní výlet na ostrov Susak, fishpicnic.
Doprava: a) vlastní b) autobusem
hotel
sleva 10 % do 31.12.
sleva 8 % do 31.1.
bungalovy
38
Chorvatsko • Kvarner • Ostrov Lošinj
město
52
hotel Vespera
Poloha: Velmi oblíbený rodinný hotel leží v zálivu Sunčana
Uvala uprostřed piniového háje, 100 m od pláže, která je kamenitá s upravenými plochami pro slunění. Od centra města
cca 2 km. V blízkosti je FKK pláž.
Vybavení: Klimatizované 2–lůžkové pokoje, některé s možností přistýlky, hygienickým zařízením, SAT TV, Wi-Fi a balkonem. Možnost rodinných pokojů – dva spojené pokoje
s možností přistýlek. Hotel má venkovní bazén s mořskou
vodou. Hostům je k dispozici restaurace, aperitiv bar, kavárna, kadeřnický salon. Hosté mohou využít vnitřního bazénu
a ostatních služeb hotelu Aurora.
Služby: Ubytování s polopenzí formou švédského stolu s bohatým výběrem (k večeři je v ceně jeden nealkoholický nátermíny
(sobota–sobota)
jednolůžkový
pokoj
pokoj s balkonem
A
B
G
poj). Animační program pro děti a dospělé. Pro děti ve věku
5–12 let je v hotelu organizován speciální program v podobě
MINI CLUBU a pro děti 12–16 let v podobě TEEN CLUBU,
který zahrnuje sportovní, zábavný a vzdělávací program.
Speciální nabídka: Dítě do 7 let na přistýlce ZDARMA.
Dítě do 7 let s 1 dospělou osobou na lůžku ZDARMA. Dítě
do 16 let na 3. a 4. lůžku v rodinném pokoji ZDARMA. AKCE
7=6 v termínech 28.6.–5.7. a 19.7.–26.7 (sleva JE zahrnuta
v ceně).
Tipy na výlety: Lodní výlet na ostrov Susak, fishpicnic.
Poznámka: Obsazení pokoje třemi osobami je na úkor
místa.
Doprava: a) vlastní b) autobusem
rodinný pokoj
s balkonem
pokoj strana moře, balkon
C
D
C
D
31.5.–14.6. a 6.9.–20.9.
10.810 ZDARMA
5.250
8.580
16.150 ZDARMA 11.690 ZDARMA
H
A
B
5.690
9.290
18.990 ZDARMA
A
E
3.740
F
14.6.–28.6.
12.770 ZDARMA
6.230
10.140
18.990 ZDARMA 13.660 ZDARMA
6.680
10.860
22.030 ZDARMA
4.350
28.6.–5.7.
13.270 ZDARMA
6.490
10.550
19.840 ZDARMA 14.040 ZDARMA
6.870
11.160
23.190 ZDARMA
4.580
5.7.–19.7. a 23.8.–6.9.
15.440 ZDARMA
7.570
12.280
23.090 ZDARMA 16.330 ZDARMA
8.010
12.990
27.010 ZDARMA
5.340
19.7.–26.7.
15.110 ZDARMA
7.390
12.020
22.590 ZDARMA 15.870 ZDARMA
7.790
12.630
26.250 ZDARMA
5.190
26.7.–23.8.
17.570 ZDARMA
8.640
13.990
26.290 ZDARMA 18.460 ZDARMA
9.080
14.690
30.570 ZDARMA
6.060
A – dospělý • B – dítě do 7 let na přistýlce • C – dítě 7–12 let na přistýlce • D – dítě nad 12 let na přistýlce • E – dítě do 16 let na 3. a 4. lůžku v rodinném pokoji •
F – dítě do 12 let na 1. a 2. přistýlce v rodinném pokoji • G – jednolůžkový pokoj • H – dítě do 7 let na společném lůžku s dospělým (v jednolůžkovém pokoji) • dětská
postýlka – 850 Kč • parkoviště – 1,5 Eur/den. Cena zahrnuje: 7x ubytování s polopenzí, pobytové taxy. Cena nezahrnuje: Přihlašovací poplatek cca 1 Eur/os. – platí se
jednorázově na místě. Fakultativní příplatek – autobusová doprava 2.590 Kč/os. + příplatky za vybraná nástupní místa dle str. 4. Možnost dokoupení cestovního
pojištění včetně pojištění storna zájezdu – 33 Kč/os/den viz str. 8.
sleva 15 % do 31.12.
sleva 10 % do 31.1.
město
53
hotel Aurora
Poloha: Moderní hotel je umístěn v zeleni, cca 2 km od
centra města. Pláž je oblázková s hrubým pískem, vhodná
pro malé děti. V blízkosti je FKK pláž.
Vybavení: Klimatizované, nově vybavené 2-lůžkové pokoje, některé s možností přistýlky, hygienickým zařízením, SAT TV, minibarem, sejfem, fénem, přípojkou na internet a balkonem. Suite
– pokoj s obývacím pokojem. Dále má hotel k dispozici klimatizovanou restauraci, aperitiv bar, plážovou restauraci, směnárnu,
vnitřní a venkovní bazén s mořskou vodou, whirlpool, wellness
– sauna turecká, finská, biosauna, fitness, beauty centrum.
Služby: Ubytování s polopenzí formou švédského stolu.
sleva 15 % do 31.12.
sleva 10 % do 31.1.
termíny
pokoj s balkonem pokoj strana moře s bal– standard
konem – standard plus
Animační programy. Pro děti ve věku 5-12 let je v hotelu
organizován speciální program v podobě MINI CLUBU a pro
děti 12-16 let v podobě TEEN CLUBU, který zahrnuje sportovní, zábavný a vzdělávací program.
Speciální nabídka: Dítě do 12 let na přistýlce ZDARMA
(dle typu pokoje). AKCE 7=6 v termínech 28.6.–5.7., 19.7.–
26.7. a od 13.9. (sleva JE zahrnuta v ceně).
Sport: Tenisové kurty, minigolf, stolní tenis, biliard.
Tipy na výlety: Lodní výlet na ostrov Susak, fishpicnic
Poznámka: Obsazení pokoje třemi osobami je na úkor místa.
Doprava: a) vlastní b) autobusem.
pokoj s přistýlkou a balkonem –
premium
suite
(sobota–sobota)
A
F
A
C
A
B
D
F
A
D
E
13.9.–27.9.
9.760
850
11.290
ZDARMA
12.360
9.950
ZDARMA
850
14.490
ZDARMA
8.690
31.5.–14.6. a 6.9.–13.9.
11.340
850
13.120
ZDARMA
14.370
11.560
ZDARMA
850
16.860
ZDARMA
10.110
14.6.–28.6.
12.590
850
14.190
ZDARMA
15.790
12.690
ZDARMA
1280
18.290
ZDARMA
10.960
28.6.–5.7.
12.970
850
14.340
ZDARMA
16.020
12.880
ZDARMA
1280
20.450
ZDARMA
12.260
5.7.–19.7. a 23.8.–6.9.
15.080
850
16.680
ZDARMA
18.640
14.970
ZDARMA
1280
23.810
ZDARMA
14.270
19.7.–26.7.
14.790
850
16.180
ZDARMA
18.160
14.590
ZDARMA
1490
22.380
ZDARMA
13.420
26.7.–23.8.
17.220
850
18.820
ZDARMA
21.140
16.970
ZDARMA
1490
26.120
ZDARMA
15.660
A – dospělý • B – dospělý na přistýlce • C – dítě do 7 let na přistýlce • D – dítě do 12 let na přistýlce • E – dítě nad 12 let na přistýlce • F – příplatek za
stranu moře (za osobu) • obědy – 2.560 Kč • dětská postýlka – 850 Kč • pes – 10 Eur/den. Cena zahrnuje: 7x ubytování s polopenzí, pobytové taxy. Cena
nezahrnuje: Přihlašovací poplatek cca 1 Eur/os. – platí se jednorázově na místě. Fakultativní příplatek – autobusová doprava 2.590 Kč/os. + příplatky za
vybraná nástupní místa dle str. 4. Možnost dokoupení cestovního pojištění včetně pojištění storna zájezdu – 33 Kč/os/den viz str. 8.
Chorvatsko • Kvarner • Ostrov Lošinj
39
54
vily Altea, Lejla, Kristina
vila Lejla
vila Altea
termíny
vila Altea
(sobota–sobota)
A2
A2+1
A4
A4+1
6.9.–27.9.
12.490
14.370
14.840
16.020
31.5.–28.6.
13.190
15.080
16.730
19.080
28.6.–12.7.
16.020
16.020
20.970
20.970
30.8.–6.9.
16.020
16.020
19.080
19.080
12.7.–30.8.
18.380
18.380
23.090
23.090
A2 – apartmá pro 2 osoby • A2+1 – apartmá pro 3 osoby • A4 – apartmá pro
4 osoby • A4+1 – apartmá pro 5 osob. Cena zahrnuje: 7x ubytování, pobytové
taxy. Cena nezahrnuje: Přihlašovací poplatek cca 1 Eur/os. – platí se jednorázově na místě. Možnost dokoupení cestovního pojištění včetně pojištění storna
zájezdu – 33 Kč/os/den viz str. 8.
termíny
vila Lejla
vila Kristina
(sobota–sobota)
A3
A4
A4+1
A2 přízemí
A2+1 přízemí
A4 přízemí
31.5.–7.6. a 6.9.–27.9.
9.190
13.660
16.020
8.720
9.890
11.070
7.6.–28.6.
10.370
13.660
16.020
10.130
11.540
13.430
28.6.–12.7. a 23.8.–6.9.
11.780
15.780
18.140
13.190
13.190
17.430
12.7.–23.8.
13.430
18.140
20.030
14.610
14.610
19.790
A2 – apartmá pro 2 osoby • A2+1 – apartmá pro 3 osoby • A3 – apartmá pro 3 osoby • A4 – apartmá pro 4 osoby • A4+1 – apartmá pro
5 osob • pes – 5 Eur/den (vily Lejla a Kristina) • klimatizace – 4 Eur/den (u vily Kristina). Cena zahrnuje: 7x ubytování, pobytové taxy.
Cena nezahrnuje: Přihlašovací poplatek cca 1 Eur/os. – platí se jednorázově na místě. Možnost dokoupení cestovního pojištění
včetně pojištění storna zájezdu – 33 Kč/os/den viz str. 8.
vila Kristina
Poloha:
• Vily Altea, Lejla a Kristina leží v klidné části Zagazinjine,
kde jsou pláže kamenité a betonové. Vily jsou vzdáleny od
centra města cca 400 m a mají k dispozici vlastní parkoviště
a venkovní gril. Klienti se mohou chodit koupat i na vzdálenější pláže do zátoky Čikat nebo Sunčana Uvala, které jsou
vzdáleny cca 30 min procházkou borovým lesem.
• Vila Altea je od moře vzdálena cca 90 m a od nudistické
pláže cca 300 m. Vila je klimatizována.
• Vila Lejla je od moře vzdálena cca 200 m a od nudistické
pláže cca 450 m.
• Vila Kristina je od moře vzdálena cca 140 m a od nudistické pláže cca 250 m.
Vybavení:
• Vila Altea: TYP A2 a A2+1 – ložnice se 2 lůžky, kuchyň,
hyg. zařízení, klimatizace, SAT TV a terasa. Možnost přistýlky v kuchyni. TYP A4 a A4+1 – 2 ložnice se 2 lůžky,
kuchyň s gaučem na rozložení pro 1 osobu, hyg. zařízení,
klimatizace, SAT TV a terasa.
• Vila Lejla: TYP A3 – ložnice se 3 lůžky, kuchyň, hyg. za-
řízení, SAT TV a terasa. TYP A4 a A4+1 – 2 ložnice se 2
lůžky, kuchyň, hyg. zař., SAT TV a terasa. Možnost přistýlky
v kuchyni.
• Vila Kristina: TYP A2 a A2+1 přízemí – ložnice se
2 lůžky, kuchyň, hyg. zařízení, SAT TV a terasa. Možnost
přistýlky v ložnici nebo v kuchyni. TYP A4 přízemí – 2
ložnice se 2 lůžky, kuchyň, hyg. zařízení, SAT TV a terasa.
Možnost dokoupení klimatizace 4 Eur/den.
Služby: Ubytování s vlastním vařením.
Doprava: Vlastní.
sleva 10 % do 31.12.
sleva 8 % do 31.1.
město
V Jaroměřicích nad Rokytnou
svatební hostiny v Hotelu Opera
a svatební obřady na zámku
Grand Hotel Opera s.r.o.
Komenského 996
675 51 Jaroměřice n. Rok.
40
Chorvatsko • Kvarner • Ostrov Lošinj
tel.: +420 568 440 200
GSM: +420 725 793 011
e-mail: [email protected]
www.hotelopera.cz
OSTROV PAG
Protáhlý ostrov dlouhý
60 km leží jihovýchodně od ostrova Rab a od pevniny je od-
dělen dlouhým Velebitským kanálem. Specialitou ostrova je
kromě oliv a ručně paličkovaných krajek také známý pažský
sýr, který nese zřetelnou příchuť bylin a solí nasycené trá-
vy, jež ovce spásají. Trajekt: Prizna – Žigljen (délka plavby
20 min.). Jižní část ostrova je zpřístupněna mostem.
NOVALJA
nachází u stejnojmenné zátoky v severozápadní části ostrova 16 km od města Pagu. Jméno dostala za římského panství
(Novalja = lat. přístav). Ve vzdálenosti cca 4 km se nacházejí krásné oblázkové pláže Zrče a Straško, které nadchnou
návštěvníky svou prostorností a čistotou moře. Na plážích
u otevřeného moře jsou vhodné podmínky pro windsurfing
a další vodní sporty. Příjemné letní večery lze trávit v restauracích u místních specialit (jehněčí na rožni, pažský sýr),
mladí lidé ocení obří diskotéku na pláži Zrče, kde se mohou
bavit pod otevřeným nebem až do ranních hodin.
55
56
57
58
Rybářská osada, přístav a významné turistické letovisko se
55
hotel a depandance Liburnija
termíny (sobota–sobota)
A
B
C
D
E
F
G
H
31.5.–7.6. a 6.9.–27.9.
4.100
3.340
2.660
1.900
2.660
1.520
5.990
850
7.6.–21.6. a 30.8.–6.9.
5.290
4.290
3.490
2.490
3.490
1.990
7.780
430
21.6.–5.7. a 23.8.–30.8.
6.240
5.050
4.160
2.970
4.160
2.370
9.200
640
5.7.–19.7. a 16.8.–23.8.
9.320
7.520
6.320
4.510
6.320
3.610
13.830
1070
19.7.–16.8.
10.270
8.280
6.980
4.990
6.980
3.990
15.260
850
A – dospělý • B – dospělý na přistýlce • C – dítě 2–12 let na lůžku (platí pro pokoj bez přistýlky) • D – dítě 2–7 let
na přistýlce • E – dítě 7–12 let na přistýlce • F – dítě 2–7 let na lůžku s rodiči, s polopenzí • G – jednolůžkový pokoj,
H – příplatek za stranu moře (za osobu) • dítě do 2 let bez nároku na služby ZDARMA • dětská postýlka – 1.090 Kč •
obědy – 1.290 Kč • pes – 6 Eur/den. Cena zahrnuje: 7x ubytování s polopenzí, pobytové taxy. Cena nezahrnuje:
Přihlašovací poplatek cca 1 Eur/os. – platí se jednorázově na místě. Fakultativní příplatek – autobusová doprava
2.190 Kč/os. + příplatky za vybraná nástupní místa dle str. 4. Možnost dokoupení cestovního pojištění včetně
pojištění storna zájezdu – 33 Kč/os/den viz str. 8.
hotel
sleva 10 % do 31.12.
sleva 8 % do 31.1.
depandance
56
Poloha: Hotel a depandance leží v bezprostřední blízkosti pláže a přibližně 150 m od centra městečka
Novalja. Před hotelem se nachází oblázková pláž.
Vybavení: Hotel: Prostorné renovované 2–lůžkové pokoje s možností přistýlky, hygienickým zařízením,
SAT TV a ledničkou. Depandance: Renovované 2–lůžkové pokoje s možností přistýlky, hygienickým zařízením, SAT TV a ledničkou. Pokoje
na stranu moře mají balkon. V areálu hotelu se nachází restaurace, bar,
TV sál. Parkoviště u hotelu zdarma. Hosté mohou využívat služeb
v kempu Straško, vzdáleném cca 15
min. chůze od hotelu, do kterého
jezdí vláček.
Služby: Ubytování s polopenzí
formou švédského stolu v hotelu Liburnija (klimatizovaná restaurace).
Sport: V kempu fitness, aerobic,
minigolf, tenis, stolní tenis, půjčovna kol.
Tipy na výlety: Fishpicnic, katamaránem na ostrov Rab.
Doprava: a) vlastní b) autobusem
kemp Straško
Poloha: Bohatě zalesněný kemp se nachází asi 3 km od přístavu Novalja. Pláže jsou oblázkové v bezprostřední blízkosti
bungalovů.
Vybavení: Každý bungalov je komfortně zařízený. Je tam
ložnice se 2 lůžky, otevřená ložnice se 2 lůžky, kuchyň s jídelní
částí, kde je rozkládací gauč pro 1–2 osoby, hygienické zařízení, velká terasa s posezením, SAT TV, klimatizace, parkovací
místo. Bungalovy gold mají rozlohu 24 m2, bungalovy premium mají rozlohu 32 m2 a jsou v přední části kempu. Kemp má
k dispozici pizzerii, pekárnu, prodejnu potravin, internetovou
sleva 10 % do 31.12.
sleva 8 % do 31.1.
žlutá = gold zóna
modrá = premium zóna
kavárnu, několik restaurací, v jedné části kempu je FKK.
Služby: Ubytování s vlastním vařením.
Sport: Půjčovna vodních skútrů a lyží, hřiště na míčové hry,
tenisové kurty, stolní tenis, minigolf, posilovna, hřiště na petanque, půjčovna kol, živá hudba, animační programy. Diskotéky na pláži Zrče (cca 5 km).
Tipy na výlety: Fishpicnic, katamaránem na ostrov Rab.
Poznámka: Nástup je možný ve středu nebo v sobotu.
Doprava: a) vlastní b) autobusem
termíny
Gold 24 m2
(sobota–sobota)
P
(dospělý)
B4
Premium 32 m2
P
(dítě)
B4
P
(dospělý)
P
(dítě)
13.9.-27.9.
7.950
2.120
ZDARMA
8.750
2.120
ZDARMA
31.5.-14.6. a 6.9.-13.9.
8.950
2.120
ZDARMA 14.960
2.120
ZDARMA
14.6.-21.6. a 30.8.-6.9.
17.690
2.120
ZDARMA 19.810
2.120
ZDARMA
21.6.-5.7. a 23.8.-30.8.
21.090
2.120
ZDARMA 25.330
2.120
ZDARMA
5.7.-23.8.
25.960
2.120
ZDARMA 29.570
2.120
ZDARMA
B4 – bungalov pro 4 osoby • P (dospělý) – osoba nad 12 let na přistýlce • P (dítě) – 1. a 2.
dítě do 12 let na přistýlce • pes – 10 Eur/den • parkování pro 1 auto ZDARMA • další auto
– 6 Eur/den. Cena zahrnuje: 7x ubytování, pobytové taxy. Cena nezahrnuje: Přihlašovací
poplatek cca 1 Eur/os. – platí se jednorázově na místě. Fakultativní příplatek – autobusová
doprava 2.190 Kč/os. + příplatky za vybraná nástupní místa dle str. 4. Možnost dokoupení
cestovního pojištění včetně pojištění storna zájezdu – 33 Kč/os/den viz str. 8. Možnost obsazení bungalovu – 5 dospělých osob nebo 4 dospělé osoby a 2 děti do 12 let.
Chorvatsko • Kvarner • Ostrov Pag
41
57
vily Juraska, Bendjo, Ines, Kate, Marija, Tomislav, Božena a Pisk
vila Kate
vila Pisk
termíny (sobota–sobota)
vila
Božena
A4+2
a A6
A6+2
a A8
A6+1
4.910
6.260
7.610
8.950
10.300
11.650
12.990
5.650
7.190
8.720
10.250
11.780
13.310
14.840
21.6.–28.6. a 23.8.–6.9.
7.990
10.550
12.860
14.910
17.740
19.790
22.620
28.6.–5.7.
12.390
15.480
19.080
21.910
26.290
28.600
31.690
5.7.–19.7.
10.320
13.150
16.490
19.060
22.660
24.460
27.800
19.7.–2.8.
10.840
14.180
17.790
20.870
25.260
27.560
30.390
2.8.–23.8.
15.500
19.370
23.750
27.090
31.990
34.820
38.170
vila Tomislav
zení, SAT TV a balkon. Možnost přistýlky v kuchyni. U všech
apartmánů možnost dokoupení klimatizace – 6 Eur/den.
• Vila Bendjo: TYP A3 – ložnice se 2 lůžky, kuchyň, hyg.
zařízení, SAT TV a balkon. Možnost přistýlky v ložnici nebo
kuchyni. TYP A4 a A4+1 – 2 ložnice se 2 lůžky, kuchyň,
hyg. zařízení, SAT TV a balkon. Možnost přistýlky v kuchyni
nebo v ložnici. TYP A6, A6+1 a A6+2 – 3 ložnice se 2
lůžky, kuchyň s rozkládacím gaučem až pro 2 osoby, hyg.
zařízení, SAT TV a balkon.
• Vila Ines: TYP A3 – ložnice se 2 lůžky, kuchyň s rozkládacím gaučem, SAT TV, hyg. zařízení a balkon. TYP A4 – 2
ložnice se 2 lůžky, kuchyň, SAT TV, hyg. zařízení a terasa.
• Vila Kate: TYP A4 a A4+1 – 2 ložnice se 2 lůžky, kuchyň,
hyg. zařízení a balkon. Možnost přistýlky v kuchyni. TYP
A8 – 4 ložnice se 2 lůžky, kuchyň, hyg. zařízení a balkon.
• Vila Marija: TYP S2 – 2–lůžkový pokoj s kuchyňským
koutem, SAT TV, hyg. zařízení a terasa. TYP A3 – ložnice se
2 lůžky, kuchyň s rozkládacím gaučem, hyg. zařízení, SAT
TV a balkon. TYP A4 – 2 ložnice se 2 lůžky, kuchyň, hyg.
zařízení, SAT TV a balkon.
• Vila Tomislav: TYP A4 a A4+1 – 2 ložnice se 2 lůžky,
kuchyň s možností přistýlky, SAT TV, hyg. zařízení a balvila
Kate
vila
Pisk
A4+1
14.6.–21.6.
vila Ines
Poloha:
• Vila Juraska leží cca 350 m od centra a 250 m od moře,
má zahradní posezení s grilem, parkoviště před domem.
• Vila Bendjo leží cca 150 m od moře a 1,5 km od centra,
zahrada s venkovním grilem, parkoviště před domem.
• Vila Ines je vzdálena cca 300 m od moře i centra. Parkoviště u domu.
• Vila Kate leží cca 500 m od moře a cca 200 m od centra.
Parkoviště u domu.
• Vila Marija leží cca 600 m od moře a cca 1 km od centra.
Parkoviště u domu.
• Vila Tomislav je nově postavený dům, který leží cca 600
m od pláže a 1 km od centa města. Nejbližší obchod je
vzdálený cca 300 m. Před domem je parkoviště.
• Vila Božena leží cca 150 m od moře a cca 550 m od centra. Parkoviště u domu.
• Vila Pisk leží cca 600 m od moře a 800 m od centra města. Parkování u domu.
Vybavení:
• Vila Juraska: TYP A3 – ložnice se 2 lůžky, kuchyň s rozkládacím gaučem v jídelní části, hyg. zařízení, SAT TV, terasa. TYP A4 a A4+1 – 2 ložnice se 2 lůžky, kuchyň, hyg. zaří-
A2+2
a A4
S2 – studio pro 2 osoby • A3 – apartmá pro 3 osoby • A2+2 a A4 – apartmá pro 4 osoby • A4+1 – apartmá pro 5 osob • A4+2 a A6 – apartmá pro 6 osob • A6+1 – apartmá pro 7 osob • A6+2 a A8 – apartmá
pro 8 osob • snídaně – 1.490 Kč • večeře – 1.890 Kč • polopenze – 2.990 Kč • pes – 6 Eur/den. Cena
zahrnuje: 7x ubytování, pobytové taxy. Cena nezahrnuje: Přihlašovací poplatek cca 3 Eur/os. – platí
se jednorázově na místě. Kauce: v místě se platí vratná kauce 25 Eur/os. Fakultativní příplatek – autobusová doprava 2.190 Kč/os. + příplatky za vybraná nástupní místa dle str. 4. Možnost dokoupení
cestovního pojištění včetně pojištění storna zájezdu – 33 Kč/os/den viz str. 8
vila Bendjo
vila Božena
A3
31.5.–14.6. a 6.9.–27.9.
vila Marija
vila Juraska
S2
vila
Juraska
kon. TYP A6 – 3 ložnice se 2 lůžky, 2 hygienická zařízení
a balkon.
• Vila Božena: TYP A2+2 – ložnice se 2 lůžky, kuchyň
s rozkládacím gaučem pro 2 osoby, hyg. zařízení, SAT
TV a balkon. TYP A4+2 – 2 ložnice se 2 lůžky, kuchyň
s rozkládacím gaučem pro 2 osoby, hyg. zařízení, SAT TV
a balkon. U všech apartmánů možnost dokoupení klimatizace
– 6 Eur/den.
• Vila Pisk: TYP A2+2 – ložnice se 2 lůžky, kuchyň s rozkládacím gaučem pro 2 osoby, hyg. zařízení, SAT TV a balkon.
TYP A4+1 – 2 ložnice se 2 lůžky, kuchyň s přistýlkou, hyg.
zařízení, SAT TV a balkon. TYP A6 – apartmán má 2 poschodí 1. poschodí – kuchyň s gaučem na rozložení pro 2
osoby, hyg. zařízení, SAT TV a balkon. 2. poschodí – 2 ložnice
se 2 lůžky, hyg. zařízení a balkon. U všech apartmánů je možnost dokoupení klimatizace za 6 Eur/den.
Služby: Ubytování s vlastním vařením. Možnost dokoupení
polopenze formou švédského stolu (hotel Loža nebo hotel
Liburnija).
Sport: Vodní sporty.
Doprava: a) vlastní b) autobusem
sleva 10 % do 31.12.
sleva 8 % do 31.1.
vila
Ines
vila
Tomislav
hotel
Loža
vila
Marija
ěs
ta
Ra
b
a Ri
je
ky
vila
Bendjo
hotel
a depandance
Liburnija
k
42
n
rá
ma
a
at
Chorvatsko • Kvarner • Ostrov Pag
em
do
m
kemp
Straško
Pláže:
1. Zrče
2. Straško
3. Caska
4. Babe
5. Planjka–Trinčel
6. Braničevica
7. Ručica
město
diskotéka na pláži Zrče
58
privátní apartmá no name
Poloha: Soukromé vily s apartmá jsou umístěny
v malebném městečku Novalja 150–600 m od moře.
Vybavení: TYP S2 – 2-lůžkový pokoj s kuchyňským koutem, hyg. zařízení, balkon nebo terasa.
TYP A2+1 – ložnice se 2 lůžky, 1 lůžko v jídelní
části, hyg. zařízení, balkon nebo terasa. TYP
A2+2 nebo A4 – 2 ložnice se 2 lůžky, kuchyň,
hyg. zařízení, balkon nebo terasa. (nebo varianta 1 ložnice se 2 lůžky a 2 lůžka v kuchyni). TYP
A4+1 – 2 ložnice se 2 lůžky, 1 lůžko v jídelní
části, hyg. zařízení, balkon nebo terasa. TYP
A4+2 nebo A6 – 3 ložnice se 2 lůžky, kuchyň,
hyg. zařízení, balkon nebo terasa. (nebo varianta 2 ložnice se 2 lůžky a 2 lůžka v kuchyni). TYP
A6+1 – 3 ložnice se 2 lůžky, 1 lůžko v jídelní
části, hyg. zařízení, balkon nebo terasa. TYP
A6+2 – 3 ložnice se 2 lůžky, 2 lůžka v jídelní
části, kuchyň, hyg. zařízení, balkon nebo terasa.
Všechny apartmá mají zajištěné parkoviště ve
dvoře nebo ve venkovním přístřešku.
Služby: Ubytování s vlastním vařením. Možnost dokoupení polopenze formou švédského
stolu (hotel Loža nebo hotel Liburnija).
Sport: Vodní sporty.
Speciální nabídka: AKCE 7=6 v termínu do
14.6. a od 6.9. (sleva JE zahrnuta v ceně).
Doprava: a) vlastní b) autobusem
sleva 10 % do 31.12.
sleva 8 % do 31.1.
pláž Zrče
termíny (sobota–sobota)
S2
A2+1
A2+2
a A4
A4+1
A4+2
a A6
A6+1
A6+2
31.5.–14.6. a 6.9.–27.9.
4.510
5.760
7.000
14.6.–21.6.
5.180
6.600
8.010
8.250
9.490
10.740
11.980
9.420
10.840
12.250
21.6.–28.6. a 23.8.–6.9.
7.300
9.660
13.660
11.780
13.660
16.260
18.140
28.6.–5.7.
11.310
20.730
14.140
17.430
20.030
24.030
26.150
5.7.–19.7.
28.980
9.420
12.020
15.080
17.430
20.730
22.380
25.440
19.7.–2.8.
9.890
12.960
16.260
19.080
23.090
25.210
27.800
2.8.–23.8.
14.140
17.670
21.670
24.740
29.210
31.800
34.870
S2 – studio pro 2 osoby • A2+1 – apartmá pro 3 osoby • A2+2 a A4 – apartmá pro 4 osoby •
A4+1 – apartmá pro 5 osob • A4+2 a A6 – apartmá pro 6 osob • A6+1 – apartmá pro 7 osob
• A6+2 – apartmá pro 8 osob • snídaně – 1.490 Kč • večeře – 1.890 Kč • polopenze – 2.990 Kč
• klimatizace – 6 Eur/den • pes – 6 Eur/den. Cena zahrnuje: 7x ubytování, pobytové taxy. Cena
nezahrnuje: Přihlašovací poplatek cca 3 Eur/os. – platí se jednorázově na místě. Fakultativní
příplatek – autobusová doprava 2.190 Kč/os. + příplatky za vybraná nástupní místa dle str. 4.
Možnost dokoupení cestovního pojištění včetně pojištění storna zájezdu – 33 Kč/os/den viz str.
8. Kauce: v místě se platí vratná kauce 25 Eur/os.
Chorvatsko • Kvarner • Ostrov Pag
43
DALMÁCie
Dalmácie není jen
pouhým zeměpisným
názvem středního Jadranu, ale i synonymem rozkvetlé zahrady zalité sluncem obklopené průzračně čistým mořem.
Modrá obloha vytváří nádherný kontrast k zeleni olivových
a piniových hájů, které chrání nádherné pláže z bílých ob-
lázků a jejichž vůně se nese zdravým, solí prosyceným mořským vzduchem. Ráz severní Dalmácie určuje pohoří Velebit, které je nejvyšším pohořím v Chorvatsku, dominantou
Makarské riviéry jsou bílé štíty Biokova. Bohatství přírody
je doplněno několika národními parky, jako jsou například
Paklenica, Kornati nebo vodopády řeky Krky. K romantice
přispívá také množství ostrovů a ostrůvků. Milovníci historie
zde mají řadu možností k výletům za mimořádnými historickými památkami ve Splitu, Šibeniku či Trogiru. Dalmácie je
místem, kam se turisté rádi vracejí a kde mohou objevovat
stále nová a nová místa, která je nadchnou a okouzlí.
Sv. Filip a Jakov
nováno po kostelu sv. Filipa a Jakuba, který patřil do Rogovského opatství. V kostele je slavný gotický kříž. Městečko má
v centru kromě památek i mnoho vil, krásné parky a upra-
vené pláže. Najdete zde tedy vše, co je třeba pro klidnou
a hezkou dovolenou.
59
Letovisko je vzdáleno cca 25 km od Zadaru a bylo pojme-
59
hotel Alba a apartmá Croatia
hotel Alba
pokoj s balkonem
termíny
(sobota–sobota)
A
C
F
A
B
31.5.–14.6. a 6.9.–13.9.
5.390
3.560
6.410
5.790
4.690
3.850 ZDARMA ZDARMA
14.6.–21.6. a 30.8.–6.9.
6.240
4.160
60
61
7.420
Rušné přímořské letovisko se nachází 28 km jihovýchodně od Zadaru a pro svou výhodnou polohu je oblíbeným
60
hotel Albamaris
sleva 10 % do 31.12.
sleva 8 % do 31.1.
město
44
Chorvatsko • Dalmácie
E
6.710
5.430
4.490 ZDARMA ZDARMA
6.380
5.320 ZDARMA
3.790
28.6.–19.7. a 16.8.–23.8. 9.090
6.150 13.480 9.790
7.890
6.650 ZDARMA
4.750
10.040 6.820 14.900 10.510 8.470
7.150 ZDARMA
5.110
A – dospělý • B – dospělý na přistýlce • C – dítě do 12 let na lůžku (platí pro pokoj bez přistýlky)
• D – dítě do 7 let na přistýlce • E – dítě 7–12 let na přistýlce • F – jednolůžkový pokoj. Cena zahrnuje: 7x ubytování s polopenzí, pobytové taxy. Fakultativní příplatek – autobusová doprava
2.290 Kč/os. + příplatky za vybraná nástupní místa dle str. 4. Možnost dokoupení cestovního
pojištění včetně pojištění storna zájezdu – 33 Kč/os/den viz str. 8.
sa nebo balkon. Možnost 3. přistýlky.
Služby:
• Hotel: Ubytování s polopenzí formou švédského stolu.
• Apartmá: Ubytování s vlastním vařením, možnost
dokoupení polopenze formou švédského stolu.
Sport: Tenisové kurty, dětské hřiště, plážový volejbal, vodní sporty.
Speciální nabídka: Dítě do 7 let na přistýlce
ZDARMA, dítě do 12 let na přistýlce ZDARMA do
21.6. a od 30.8. AKCE 7=6 v termínech do 14.6. a
od 6.9. (sleva JE zahrnuta v ceně) – platí pro hotel.
AKCE 7=6 v termínech 14.6.–21.6. a od 30.8. (sleva JE zahrnuta v ceně) – platí pro apartmá.
Tipy na výlety: NP Kornati, Pašman, Biograd na
Moru, Vransko jezero, Vodice, Šibenik.
Poznámka: Nástup je možný ve středu a v sobotu.
Doprava: a) vlastní b) autobusem
62
D
4.990 10.990 7.890
sleva 15 % do 31.12.
sleva 10 % do 31.1.
Biograd na Moru
C
21.6.–28.6. a 23.8.–30.8. 7.420
19.7.–16.8.
Poloha: Komplex hotelu a apartmánů leží v klidném prostředí, cca 500 m od centra městečka
Sv. Filip a Jakov a od města Biograd na Moru je
vzdálený cca 3 km. Pláž je oblázková nebo má
betonová plata ve vzdálenosti cca 100 m.
Vybavení:
• Hotel – 2-lůžkové pokoje s možností přistýlky,
hygienické zařízení, SAT TV a balkon.
• Apartmá Croatia – TYP A2+1 – ložnice se 2
lůžky, kuchyň s jídelní částí a gaučem na rozložení pro 1 osobu, hygienické zařízení a terasa. TYP
A2+2 – ložnice se 2 lůžky, kuchyň s jídelní částí
a gaučem na rozložení pro 2 osoby, hygienické
zařízení a terasa nebo balkon. TYP A4+1 – 2
ložnice se 2 lůžky, kuchyň s jídelní částí a gaučem na rozložení pro 1 osobu, hygienické zařízení a terasa. TYP A4+2 a A4+3 – 2 ložnice
se 2 lůžky, kuchyň s jídelní částí a gaučem na
rozložení pro 2 osoby, hygienické zařízení a tera-
hotel Alba
pokoj strana moře, balkon
termíny
apartmá Croatia
(sobota–sobota)
A2+1
A2+2
A4+1
A4+2
6.9.–13.9.
5.150
6.190
7.440
8.480
A4+3
9.520
13.9.–27.9.
5.890
7.070
8.480
9.660
10.840
30.8.–6.9.
6.760
7.610
9.660
10.490
11.540
24.5.–14.6.
7.770
8.720
11.070
12.020
13.190
14.6.–21.6.
8.780
10.230
12.490
13.930
15.380
21.6.–5.7. a 23.8.–30.8.
10.130
11.780
14.370
16.020
17.670
5.7.–19.7. a 16.8.–23.8.
14.610
16.020
19.080
20.970
23.090
19.7.–16.8.
16.730
18.140
21.440
23.090
25.210
A2+1 – apartmá pro 3 osoby • A2+2 – apartmá pro 4 osoby • A4+1 – apartmá pro 5
osob • A4+2 – apartmá pro 6 osob • A4+3 – apartmá pro 7 osob • snídaně (dospělý)
– 1.290 Kč • snídaně (dítě do 7 let) – 690 Kč • večeře (dospělý) – 2.190 Kč • večeře (dítě
do 7 let) – 1.090 Kč • pes – 8 Eur/den. Cena zahrnuje: 7x ubytování, pobytové taxy.
Fakultativní příplatek – autobusová doprava 2.290 Kč/os. + příplatky za vybraná nástupní místa dle str. 4. Možnost dokupení cestovního pojištění včetně pojištění storna
zájezdu – 33 Kč/os/den viz str. 8.
výchozím místem pro výlety do Národního parku Kornati
tvořeného více než 140 ostrovy s bezpočtem osamělých
zátok s křišťálově čistou vodou. Město mělo velmi bohatou i pohnutou historii a sloužilo jako dočasné sídlo
chorvatských králů. Díky jeho velkému významu byla
postavena řada paláců, kostelů i klášterů a největšího
termíny
rozkvětu dosáhlo ve 12. století. Město však bylo zmítáno
neustálými mocenskými boji, bylo několikrát srovnáno se
zemí a muselo se neustále obnovovat. Dnes je Biograd
díky výborné turistické infrastruktuře jedním z nejoblíbenějších míst na pobřeží Jadranu.
pokoj
pokoj s balkonem
(sobota–sobota)
A
C
D
F
A
B
C
D
E
6.9.–13.9.
4.780
2.240
3.130
5.990
5.390
4.370
2.540
3.560
2.540
31.5.–7.6.
5.390
2.540
3.560
6.610
5.990
4.860
2.850
3.990
2.850
30.8.–6.9.
5.520
2.610
3.660
6.950
6.240
5.050
2.970
4.160
2.970
7.6.–21.6. a 23.8.–30.8.
6.240
2.970
4.160
7.660
6.950
5.620
3.320
4.650
3.320
21.6.–12.7. a 16.8.–23.8.
7.420
3.560
4.860
9.560
8.140
6.570
3.920
5.490
3.920
12.7.–16.8.
8.850
4.270
5.980
11.220
9.560
7.710
4.630
6.480
4.630
A – dospělý • B – dospělý na přistýlce • C – dítě do 7 let na lůžku • D – dítě 7–12 let na lůžku • E – 1. a 2. dítě 4–12
let na přistýlce • F – jednolůžkový pokoj • dítě do 4 let bez nároku na služby ZDARMA. Cena zahrnuje: 7x ubytování
s polopenzí, pobytové taxy. Fakultativní příplatek – autobusová doprava 2.290 Kč/os. + příplatky za vybraná nástupní
místa dle str. 4. Možnost dokoupení cestovního pojištění včetně pojištění storna zájezdu – 33 Kč/os/den viz str. 8
Poloha: Hotel je situován cca 900 m od centra města. Vzdálenost od krásné písčito–oblázkové pláže je
cca 400 m.
Vybavení: 2–lůžkové pokoje, některé s možností
přistýlky, hyg. zařízením, SAT TV a ledničkou. Většina
pokojů má balkon. U pokojů s balkonem možnost 2
přistýlek (rozkládací gauč).
Služby: Ubytování s polopenzí, snídaně formou
švédského stolu, večeře výběr z menu (salát bufet).
U večeře nápoj zdarma.
Sport: Vodní sporty, hřiště na fotbal, volejbal, tenisové kurty.
Speciální nabídka: AKCE 7=6 v termínech do 7.6. a
od 6.9. (sleva JE zahrnuta v ceně).
Tipy na výlety: Národní park Paklenica, Kornati,
vodopády řeky Krky, Plitvická jezera, Zadar.
Doprava: a) vlastní b) autobusem
61
hotel Adria
All inclusive
hotel
Adria
sleva 10 % do 31.12.
sleva 8 % do 31.1.
termíny
(sobota–sobota)
dvoulůžkový pokoj s možností přistýlky a balkonem
A
B
třílůžkový pokoj s přistýlkou a balkonem
C
D
E
F
G
6.290
8.960
ZDARMA
6.290
8.960
A
B
C
E
F
ZDARMA
6.290
12.880 ZDARMA
21.6.–28.6. a 30.8.–6.9.
14.780 ZDARMA
7.240
10.290 ZDARMA
7.240
10.290
14.780 ZDARMA
7.240
ZDARMA
7.240
28.6.–26.7. a 16.8.–30.8. 16.450 ZDARMA
8.070
11.450 ZDARMA
8.070
11.450
16.450 ZDARMA
8.070
ZDARMA
8.070
8.670
12.280 ZDARMA
8.670
12.280
17.630 ZDARMA
8.670
ZDARMA
8.670
26.7.–16.8.
17.630 ZDARMA
12.880 ZDARMA
6.290
14.6.–21.6 a 6.9.–13.9.
A – dospělý • B – dítě do 7 let na lůžku • C – dítě 7–12 let na lůžku • D – dítě 12–18 let na lůžku • E – dítě do 7 let na přistýlce • F – dítě 7–12 let na
přistýlce • G – dítě 12–18 let na přistýlce • parkoviště – 2 Eur/den (nehlídané), 4 Eur/den (hlídané) • Cena zahrnuje: 7x ubytování s all inclusive, pobytové
taxy. Fakultativní příplatek – autobusová doprava 2.290 Kč/os. + příplatky za vybraná nástupní místa dle str. 4. Možnost dokoupení cestovního
pojištění včetně pojištění storna zájezdu – 33 Kč/os/den viz str. 8.
Poloha: Hotel se nachází cca 200 m od krásné oblázkové pláže Soline. Od centra města je vzdálený cca 900 m.
Vybavení: Klimatizované 2–lůžkové a 3–lůžkové pokoje
s možností přistýlky, hygienické zařízení, SAT TV a balkon.
Hostům je k dispozici vnitřní bazén a venkovní bazén pro
dospělé a děti, sauna, masáže, aroma therapy, fitness, aperitiv bar, internetový koutek.
62
Služby: Ubytování a stravování formou ALL INCLUSIVE
– plná penze formou bufetu, konzumace nealkoholických
a místních alkoholických nápojů 10–22 hod. a odpolední svačina. Animační program pro děti i dospělé.
Sport: Tenisové kurty cca 200 m od hotelu, fotbal, volejbal,
stolní tenis, minigolf, dětské hřiště,vodní sporty.
Speciání nabídka: Dítě do 7 let na lůžku a přistýlce ZDAR-
MA, slevy do 18 let.
Tipy na výlety: Národní park Paklenica, Kornati, vodopády řeky Krky, Plitvická jezera, Zadar, Šibenik.
Poznámka: Nástup možný v sobotu a ve středu.
Doprava: a) vlastní b) autobusem
pension Mai Mare
Poloha: Pension leží v klidné části města Biograd na Moru
v zeleni. Nejbližší oblázková pláž je vzdálena cca 150 m, na
pláži je tobogán a venkovní plavecký bazén s mořskou vodou.
Od centra města je pension vzdálený 300 m.
Vybavení: Klimatizované 2-lůžkové pokoje s možností přistýlky, hyg. zařízení, SAT TV, lednička a balkon. Možnost připojení Wi-Fi. Dále má pension k dispozici restauraci a´la carte
s terasou a parkoviště.
Služby: Ubytování s polopenzí, snídaně formou švédského
stolu, večeře výběr ze 2 menu.
Sport: Vodní sporty, v blízkosti tenisové kurty.
Tipy na výlety: Šibenik, Primošten, Trogir, Split, vodopády
řeky Krky, lodní výlety.
Doprava: a) vlastní b) autobusem
termíny (sobota–sobota)
A
B
C
31.5.–14.6. a 13.9.–27.9.
7.420
5.990
3.560
14.6.–28.6. a 30.8.–13.9.
8.140
6.570
3.920
28.6.–12.7. a 23.8.–30.8.
9.800
7.900
4.750
12.7.–23.8.
10.510
8.470
5.100
A – dospělý • B – dospělý na přistýlce • C – dítě 3–12 let na
přistýlce • dítě do 3 let bez nároku na služby ZDARMA • pes 7 Eur/
den. Cena zahrnuje: 7x ubytování s polopenzí, pobytové taxy.
Fakultativní příplatek – autobusová doprava 2.290 Kč/os. +
příplatky za vybraná nástupní místa dle str. 4. Možnost dokoupení cestovního pojištění včetně pojištění storna zájezdu – 33 Kč/
os/den viz str. 8.
sleva 10 % do 31.12.
sleva 8 % do 31.1.
Chorvatsko • Dalmácie • Biograd na Moru
45
DRAGE
63
Malá osada s členitým pobřežím se nachází cca 8 km jiho-
63
východně od Biogradu na Moru a je vhodná zejména pro
klienty, kteří chtějí prožít klidnou dovolenou. Je zde pěkné
koupání na skalnatých a oblázkových plážích lemovaných
vily Slavko a Jadranka
termíny
vila Slavko
sleva 10 % do 31.12.
sleva 8 % do 31.1.
vila Jadranka
PIROVAC
64
vila Slavko
vila Jadranka
(sobota–sobota)
A2
A3
A2+2
A4+1
A4+2
A4+3
S2
S2+1
A2+2
A4+2
A4+3
31.5.–14.6. a 6.9.–27.9.
4.850
6.830
8.010
10.130
11.310
12.490
4.850
6.830
8.010
11.310
12.490
14.6.–21.6. a 30.8.–6.9.
5.650
6.830
8.010
10.130
11.310
12.490
5.650
6.830
8.010
11.310
12.490
21.6.–28.6. a 23.8.–30.8.
7.300
8.720
10.130
12.250
13.660
15.080
7.300
8.720
10.130
13.660
15.080
28.6.–12.7.
8.480
10.010
11.540
13.780
15.310
16.840
8.480
10.010
11.540
15.310
16.840
12.7.–19.7. a 16.8.–23.8.
9.200
10.840
12.490
15.550
17.200
18.850
9.190
10.840
12.490
17.200
18.850
19.7.–16.8.
9.660
11.310
12.960
16.490
18.140
19.790
9.660
11.310
12.960
18.140
19.790
S2 – studio pro 2 osoby • S2+1 – studio pro 3 osoby • A2 – apartmá pro 2 osoby • A3 – apartmá pro 3 osoby • A2+2 – apartmá pro 4 osoby
• A4+1 – apartmá pro 5 osob • A4+2 – apartmá pro 6 osob • A4+3 – apartmá pro 7 osob. Cena zahrnuje: 7x ubytování, pobytové taxy.
Cena nezahrnuje: Přihlašovací poplatek cca 1 Eur/os. – platí se jednorázově na místě. Možnost dokoupení cestovního pojištění včetně
pojištění storna zájezdu – 33 Kč/os/den viz str. 8.
Poloha:
• Vila Slavko leží cca 350 m od pláže, od další větší oblázkové
pláže je vzdálena cca 600 m.
• Vila Jadranka leží cca 100 m od betonové pláže a od oblázkové pláže je vzdálena 700 m.
Vybavení:
• Vila Slavko: TYP A2 – ložnice se 2 lůžky, kuchyň, hygienické zařízení a balkon. TYP A3 – ložnice se 3 lůžky, kuchyň,
hygienické zařízení a balkon. TYP A2+2 – ložnice se 2 lůžky,
kuchyň s jídelní částí a gaučem na rozložení pro 2 osoby, hyg.
zařízení a balkon. TYP A4+1 – 2 ložnice se 2 lůžky, kuchyň,
jídelní část s rozkládacím gaučem pro 1 osobu, nebo možnost
přistýlky v pokoji, hygienické zařízení a balkon. TYP A4+2 –
2 ložnice se 2 lůžky, v každé ložnici je přistýlka, kuchyň, hyg.
zařízení a balkon. TYP A4+3 – 2 ložnice se 2 lůžky, v každé
65
Obec a malý přístav Pirovac leží 22 km severozápadně
od Šibeniku ve stejnojmenném zálivu. Obec má úrodné
64
borovým lesem. Oblíbeným výletním místem je Vranské jezero, kde jsou výborné podmínky pro rybaření.
okolí, ve kterém se pěstuje zejména vinná réva. V úzkých
uličkách se nachází řada restaurací a taveren, které zvou
nejen k příjemnému posezení, ale také k ochutnávce plodů moře. Zátoky nabízejí krásné oblázkové pláže a jed-
ložnici je přistýlka, kuchyň s jídelní částí a rozkládacím gaučem, hyg. zařízení a balkon.
• Vila Jadranka: TYP S2 – 2-lůžkový pokoj s kuchyňským
koutem, hyg. zařízení, balkon nebo terasa. TYP S2+1 –
2-lůžkový pokoj s přistýlkou a kuchyňským koutem, hyg. zařízení, balkon nebo terasa. TYP A2+2 – ložnice se 2 lůžky,
kuchyň s jídelní částí a gaučem na rozložení pro 2 osoby,
hyg. zařízení, balkon nebo terasa. TYP A4+2 – 2 ložnice se
2 lůžky, v jedné ložnici 1 přistýlka, kuchyň s jídelní částí a přistýlkou, 2 hygienická zařízení a terasa. TYP A4+3 – 2 ložnice
se 2 lůžky, v každé ložnici 1 přistýlka, kuchyň s jídelní části
a přistýlkou, hygienické zařízení a terasa.
Služby: Ubytování s vlastním vařením.
Doprava: Vlastní.
na z nich – Makirina – obsahuje vrstvy léčivého bahna.
Výhodná poloha přímo vybízí k výletům do národních
parků Kornati a Krka nebo za historickými památkami do
Šibeniku.
hotel Miran
termíny
pokoj s balkonem
pokoj strana moře, balkon
(sobota–sobota)
A
B
C
D
E
A
B
C
E
31.5.–7.6.
7.190
5.510
ZDARMA
11.930
1.090
7.420
5.690
ZDARMA
1.090
7.6.–28.6. a 13.9.–27.9.
8.370
6.460
ZDARMA
13.120
1.090
9.090
7.030
ZDARMA
1.090
28.6.–5.7. a 23.8.–13.9.
10.270
7.980
ZDARMA
15.020
1.090
11.220
8.740
ZDARMA
1.090
5.7.–23.8.
11.460
8.930
ZDARMA
16.210
1.090
12.170
9.490
ZDARMA
1.090
A – dospělý • B – dítě do 12 let na lůžku (platí pro pokoj bez přistýlky) • C – dítě do 12 let na přistýlce • D – jednolůžkový pokoj • E – příplatek za klimatizaci (na osobu) • parkoviště – 6 Eur/den • obědy – 2.140 Kč/os. Cena zahrnuje:
7x ubytování s polopenzí, pobytové taxy. Fakultativní příplatek – autobusová doprava 2.290 Kč/os. + příplatky za
vybraná nástupní místa dle str. 4. Možnost dokoupení cestovního pojištění včetně pojištění storna zájezdu – 33 Kč/
os/den viz str. 8.
sleva 15 % do 31.12.
sleva 10 % do 31.1.
Poloha: Hotel leží v malé zátoce mezi borovými
a olivovými háji, od centra je vzdálený cca 1.000 m.
Pláž je oblázková nebo kamenitá ve vzdálenosti cca
30 m.
Vybavení: 2-lůžkové pokoje s možností přistýlky,
hyg. zařízení, SAT TV a balkon. Klimatizace za příplatek. Dále má hotel k dispozici restauraci, aperitiv bar,
snack bar, taneční terasu a venkovní bazén.
Služby: Ubytování s polopenzí formou švédského
stolu, možnost dokoupení obědů.
Tipy na výlety: Vodopády řeky Krky, Kornati, Primošten, Trogir, Split, Šibenik.
Speciální nabídka: Dítě do 12 let na přistýlce
ZDARMA.
Doprava: a) vlastní b) autobusem
město
46
Chorvatsko • Dalmácie
65
vily Markov, Grizelj, Vana, Vinko, Grozda, Milica, Josip, Neptun, Dragana, Ante, Nada, Ana
vila
Dragana
vila Josip
hotel Miran
vila Milica
vila Ana
(restaurace
Grill Pirovac)
vila Vana
vila Vinko
vila Nada
vila
Ante
vila Grizelj
vila Milica
vila Dragana
vila Nada
vila Ana
vila Neptun
vila Ante
vila Vinko
vila Grozda
vila Josip
vila Neptun
vila Markov
vila Grozda
sleva 10 % do 31.12.
sleva 8 % do 31.1.
vila Markov
vila Grizelj
Poloha:
• Vila Markov leží cca 120 m od moře a od centra je vzdálena cca 350 m. K dispozici je parkoviště a gril.
• Vila Grizelj leží v klidné části v bezprostřední blízkosti oblázkové pláže. Vzdálenost k pláži je okolo 50 m. Od centra
Pirovacu je vila vzdálena cca 300 m. K dispozici je parkoviště a venkovní gril.
• Vila Vana je umístěna cca 200 m od centra a cca 400
m od oblázkové pláže. K dispozici je parkoviště a venkovní
gril. Apartmá Edita je ve vile Vana.
• Vila Vinko je vzdálena od centra i moře cca 350 m. Pláž je
oblázková. K dispozici je parkoviště a gril.
• Vila Grozda leží cca 70 m od moře, pláž je oblázková. Vila
má k dispozici parkoviště a venkovní gril.
• Vila Milica je od centra města vzdálena cca 400 m a od
oblázkové pláže cca 350 m. K dispozici je parkoviště a gril.
• Vila Josip je od moře vzdálena cca 170 m. K dispozici je
parkoviště a gril.
• Vila Neptun je od oblázkové pláže vzdálená cca 150 m.
K dispozici je parkoviště a gril.
• Vila Dragana je od oblázkové pláže vzdálená cca 150 m
a od centra 700 m, od nejbližší restaurace 500 m. K dispozici je parkoviště a gril.
• Vila Ante je od oblázkové pláže a centra vzdálená cca
300 m. K dispozici je parkoviště a gril.
• Vila Nada je od oblázkové pláže a centra vzdálená cca
300 m. Všechny apartmá mají velikou společnou terasu, ze
které má každý apartmán svoji část. K dispozici je parkoviště a gril.
• Vila Ana leží 200 m od centra a 400 m od oblázkové
pláže. K dispozici je parkoviště a gril.
Vybavení:
• Vila Markov: TYP A2 – ložnice se 2 lůžky, kuchyň, hyg.
zařízení, SAT TV a balkon. TYP A2+1 – ložnice se 2 lůžky
a přistýlkou, kuchyň, hyg. zařízení, SAT TV a balkon. TYP
A2+2 – ložnice se 2 lůžky, kuchyň s rozkládacím gaučem
pro 2 osoby (vhodné pro děti), hyg. zařízení, SAT TV a balkon. TYP A4 a A4+1 – 2 ložnice se 2 lůžky, kuchyň, hyg.
zařízení, SAT TV a balkon. Možnost přistýlky v ložnici nebo
kuchyni. U typu A2+2 a A4 možnost dokoupení klimatizace
5 Eur/den (na vyžádání).
• Vila Grizelj: TYP A4, A4+1 a A4+2 – 2 ložnice se 2 lůžky, kuchyň s rozkládacím gaučem pro 2 osoby, hyg. zařízení
a terasa.
• Vila Vana: TYP A6, A6+1 a A6+2 – 3 ložnice se 2 lůžky,
kuchyň s rozkládacím lůžkem pro 2 osoby v jídelní části,
hyg. zařízení a balkon. Možnost dokoupení klimatizace 5
Eur/den. Apartmá Edita má 2 WC. Wi-Fi zdarma.
• Vila Vinko: TYP A4 a A4+1 – 2 ložnice se 2 lůžky, kuchyň s dětskou přistýlkou, hyg. zařízení a balkon. Možnost
dokoupení klimatizace 5 Eur/den.
• Vila Grozda: TYP S2 – renovované studio – 2 lůžkový
pokoj s kuchyňským koutem, klimatizace, připojení na internet, hyg. zařízení, SAT TV a balkon s pohledem na moře.
TYP A2+2 – renovovaný apartmán – ložnice se 2 lůžky,
kuchyň, klimatizace, připojení na internet, hyg. zařízení,
SAT TV a balkon s pohledem na moře. Možnost přistýlek
v ložnici nebo kuchyni. TYP A4+2 – renovovaný apartmán – 2 ložnice se 2 lůžky, kuchyň, klimatizace, připojení
na internet, hyg. zařízení, SAT TV a balkon s pohledem na
moře. Možnost přistýlek v ložnici nebo kuchyni. TYP A4
a A4+1 – 2 ložnice se 2 lůžky, kuchyň, hyg. zařízení, SAT
apartmá
Edita
termíny
Vila Ante
S2
A2+2
A2
A2+1
A2+2
A4
A4+1
31.5.–7.6. a 6.9.–27.9.
5.650
8.010
5.650
7.290
8.010
8.950
10.590
8.250
9.420
11.780
8.950
10.590
7.6.–21.6.
6.830
8.950
6.830
8.720
8.950
9.890
11.780
8.250
9.420
11.780
9.890
11.780
7.540 10.130
7.540
9.540
10.130
11.310
13.310
8.250
9.420
11.780
11.310
13.310
28.6.–12.7. a 16.8.–30.8. 8.480 11.070
8.480
10.590
11.070
12.250
14.370
8.720
14.140
18.850
12.250
14.370
9.420
11.540
12.490
13.900
16.020
11.310
16.490
21.670
13.900
16.020
12.7.–16.8.
vila Neptun, Vinko a Grizelj
A4
A4+1
vila Grozda
(sobota–sobota)
vila Vana
(sobota–sobota)
vila Markov
S2
renov
21.6.–28.6. a 30.8.–6.9.
termíny
TV a balkon s pohledem na moře. Možnost přistýlky v ložnici nebo kuchyni. U typu A4 a A4+1 je možnost dokoupení
klimatizace 5 Eur/den.
• Vila Milica: TYP A6 – 3 ložnice se 2 lůžky, kuchyň, hyg.
zařízení a terasa.
• Vila Josip: TYP A4 – 2 ložnice se 2 lůžky, kuchyň, hyg.
zařízení a balkon. TYP A6 a A6+1 – 3 ložnice se 2 lůžky,
kuchyň s přistýlkou, hyg. zařízení (2 WC) a balkon. Možnost
dokoupení klimatizace 5 Eur/den.
• Vila Neptun: TYP A4 a A4+1 – 2 ložnice se 2 lůžky, kuchyň, hyg. zařízení a balkon. Možnost přistýlky v kuchyni
nebo ložnici. Možnost dokoupení klimatizace 5 Eur/den.
• Vila Dragana: TYP A4 – ložnice se 2 lůžky, 2 ložnice
s 1 lůžkem, kuchyň, Wi-Fi připojení, hyg. zařízení a terasa.
Možnost dokoupení klimatizace 5 Eur/den.
• Vila Ante: TYP S2 – 2-lůžkový pokoj s kuchyňským koutem,
hygienické zařízení, SAT TV a balkon. TYP A2+2 – ložnice se
2 lůžky, kuchyň s gaučem na rozložení pro 2 osoby, hyg. zařízení a balkon. Možnost dokoupení klimatizace 5 Eur/den.
• Vila Nada: TYP S2 – 2-lůžkový pokoj s kuchyňským koutem, hygienické zařízení, klimatizace a balkon. TYP A2+2
– ložnice se 2 lůžky, kuchyň s gaučem na rozložení pro 2
osoby, hyg. zařízení, klimatizace a balkon.
• Vila Ana: TYP A2 a A2+1 – ložnice se 2 lůžky s možností
přistýlky, kuchyň, SAT TV, hyg. zařízení a balkon nebo terasa. Apartmá v přízemí nemá klimatizaci, apartmá v patře
má klimatizaci za doplatek 5 Eur/den.
Služby: Ubytování s vlastním vařením. Možnost dokoupení
večeří v restauraci Grill Pirovac v centru Pirovacu.
Tipy na výlety: Vodopády řeky Krky, Kornati, Primošten.
Doprava: a) vlastní b) autobusem
A4+2
(pouze Grizelj)
vila
Milica
A6
9.420 12.490
vily Vana a Edita
vila Dragana
A6+1
A4
A6
A6+2
vila Nada
S2
A2+2
A2+2
renov
A4+2
renov
A4
A4+1
vila Josip
A4
A6
vila Ana
A6+1
A2
A2+1
31.5.–7.6. a 6.9.–27.9.
8.950
10.590
11.780
11.780
11.780
13.430
15.080
8.950
5.650
8.010
8.950
11.780
13.430
5.650
7.290
7.6.–21.6.
9.890
11.780
12.720
12.720
12.720
14.610
16.490
9.890
6.830
8.950
9.890
12.720
14.610
6.830
8.720
21.6.–28.6. a 30.8.–6.9.
11.310
13.310
14.840
14.840
14.840
16.840
18.850
11.310
7.540
10.130
11.310
14.840
16.840
7.540
9.540
28.6.–12.7. a 16.8.–30.8.
12.250
14.370
16.730
16.730
16.730
18.850
20.970
12.250
8.480
11.070
12.250
16.730
18.850
8.480
10.590
12.7.–16.8.
13.900
16.020
17.890
17.890
17.890
20.030
22.150
13.900
9.420
12.490
13.900
17.890
20.030
9.420
11.540
S2 – studio pro 2 osoby • A2 – apartmá pro 2 osoby • A2+1 – apartmá pro 3 osoby • A2+2 – apartmá pro 4 osoby • A4 – apartmá pro 4 osoby • A4+1 – apartmá pro 5 osob • A4+2 – apartmá pro 6 osob •
A6 – apartmá pro 6 osob • A6+1 – apartmá pro 7 osob • A6+2 – apartmá pro 8 osob • večeře – 1.850 Kč • pes – 6 Eur/den (vila Grizelj a Nada). Cena zahrnuje: 7x ubytování, pobytové taxy. Fakultativní
příplatek – autobusová doprava 2.290 Kč/os. + příplatky za vybraná nástupní místa dle str. 4. Možnost dokoupení cestovního pojištění včetně pojištění storna zájezdu – 33 Kč/os/den viz str. 8.
Chorvatsko • Dalmácie • Pirovac
47
VODICE
66
67
mnoha pramenům pitné vody, které vyvěrají v místě i bezprostředním okolí. Město bylo v minulosti dobře chráněno
mocným opevněním, ze kterého se však dochovala jen
třípatrová obranná věž ze 16. století stojící dnes v centru
města. Stará část města je tvořena kouzelnými náměstíčky
68
Rušné a velmi oblíbené letovisko s mnoha sportovními,
zábavními a společenskými možnostmi se nachází 15 km
severozápadně od Šibeniku. Své jméno město získalo díky
66
a úzkými uličkami plnými restaurací, kaváren a obchůdků.
K procházkám láká také velmi pěkné nábřeží. Podél širokého zálivu se táhnou pláže z drobných oblázků doplněné
skalnatými a betonovými platy. Nejznámější je velmi pěkná
oblázková Plava plaža – Modrá pláž.
hotel Imperial
Poloha: Hotel Imperial se nachází v borovém háji na okraji letoviska Vodice, cca 1 km od centra města.
Vybavení: pokoj standard – 2-lůžkové pokoje s možností přistýlky, hyg.
zařízení, SAT TV a balkon. pokoj superior – klimatizované 2-lůžkové pokoje s možností přistýlky, hyg. zařízení, minibar, SAT TV a balkon. Dále má
hotel restauraci, aperitiv bar, plážovou restauraci, pivnici, Wi-Fi za poplatek, sejf, vnitřní a venkovní bazén s mořskou vodou, dětský bazén.
Služby: Ubytování s polopenzí formou švédského stolu.
Sport: Vodní sporty, masáže, fitness, hřiště pro míčové hry, tenisové kurty,
animační programy. Vnitřní bazén je uzavřený v období 15.6.–15.9.
Speciální nabídka: Dítě do 12 let na přistýlce ZDARMA. AKCE 7=6 v termínech do 21.6. a od 6.9. (sleva JE zahrnuta v ceně).
Tipy na výlety: Šibenik, Primošten, Trogir, Split, vodopády řeky Krky, lodní výlety.
Doprava: a) vlastní b) autobusem
termíny
B
C
D
A
B
C
D
31.5.–7.6.
6.810
3.260
ZDARMA
850
9.050
4.380
ZDARMA
2.990
7.6.–21.6. a 13.9.–27.9.
8.030
3.870
ZDARMA
850
10.270
4.990
ZDARMA
2.990
6.9.–13.9.
9.660
4.680
ZDARMA
850
11.690
5.690
ZDARMA
2.990
21.6.–28.6
9.320
4.510
ZDARMA
850
11.940
5.820
ZDARMA
2.990
28.6.–5.7. a 23.8.–6.9.
11.220
5.460
ZDARMA
850
13.560
6.650
ZDARMA
1.710
5.7.–23.8.
11.940
5.820
ZDARMA
640
16.210
7.950
ZDARMA
1.280
hotel Nikola
sleva 10 % do 31.12.
sleva 8 % do 31.1.
68
pokoj superior
A
A – dospělý • B – dítě do 12 let na lůžku (platí pro pokoj bez přistýlky) • C – dítě do 12 let na přistýlce • D – příplatek
za stranu moře, balkon (na osobu) • dětská postýlka – 1.290 Kč • parkoviště 6 Eur/den. Cena zahrnuje: 7x ubytování
s polopenzí, pobytové taxy. Fakultativní příplatek – autobusová doprava 2.290 Kč/os. + příplatky za vybraná nástupní
místa dle str. 4. Možnost dokoupení cestovního pojištění včetně pojištění storna zájezdu – 33 Kč/os/den viz str. 8.
sleva 15 % do 31.12.
sleva 10 % do 31.1.
67
pokoj standard
(sobota–sobota)
Poloha: Hotel leží cca 300 m od oblázkových pláží a cca
1,5 km od centra města. V létě zde jezdí turistický vláček.
Vybavení: Moderně zařízené klimatizované 2-lůžkové pokoje s možností přistýlky, hygienickým zařízením, minibarem
a SAT TV. Pokoje mají balkon nebo francouzské okno. Dále
mají hosté k dispozici Wi-Fi internet v recepci, restauraci a la
carte.
Služby: Ubytování s polopenzí, snídaně formou švédského
stolu, večeře výběr z menu (salát bufet).
Sport: Vodní sporty, tenisové kurty, košíková, dětské hřiště.
Tipy na výlety: Šibenik, Primošten, Trogir, Split, vodopády
řeky Krky, lodní výlety.
Doprava: a) vlastní b) autobusem
termíny (sobota–sobota)
A
B
C
31.5.-7.6. a 6.9.-20.9.
6.470
5.240
3.090
7.6.-21.6. a 30.8.-6.9.
7.660
6.190
3.680
21.6.-12.7. a 23.8.-30.8.
9.790
7.890
4.750
12.7.-23.8.
11.220
9.040
5.460
A – dospělý • B – dospělý na přistýlce • C – dítě 3–12 let na
přistýlce • obědy – 1.990 Kč • dětská postýlka – 1.290 Kč. Cena
zahrnuje: 7x ubytování s polopenzí, pobytové taxy. Fakultativní příplatek – autobusová doprava 2.290 Kč/os. + příplatky za vybraná nástupní místa dle str. 4. Možnost dokoupení
cestovního pojištění včetně pojištění storna zájezdu – 33 Kč/os/
den viz str. 8.
vila Josipa s polopenzí
Poloha: Vila je od moře vzdálená cca
300 m a od centra cca 1 km. Leží v blízkosti hotelu Nikola. Pláž je oblázková,
místy betonová plata na slunění. Na pláži
je tobogán.
Vybavení: 2-lůžkové pokoje s možností
přistýlky, hyg. zařízení. Pokoje mají ventilátor. Na chodbě je hostům k dispozici velká lednička a je rovněž možné si na místě
termíny
sleva 10 % do 31.12.
sleva 8 % do 31.1.
48
Chorvatsko • Dalmácie • Vodice
pronajmout společnou velkou kuchyň.
Služby: Ubytování s polopenzí, snídaně
formou švédského stolu, večeře výběr
z menu, (salát bufet). Stravování probíhá
v hotelu Nikola.
Sport: Vodní sporty.
Tipy na výlety: Šibenik, Primošten, Trogir, Split, vodopády řeky Krky, lodní výlety.
Doprava: a) vlastní b) autobusem
pokoj bez balkonu
pokoj s balkonem
(sobota–sobota)
A
B
C
A
B
C
14.6.–28.6. a 30.8.–13.9.
6.240
5.050
2.970
6.710
5.430
3.210
28.6.–12.7. a 16.8.–30.8.
6.710
5.430
3.210
7.190
5.810
3.440
12.7.–16.8.
7.190
5.810
3.440
7.660
6.190
3.680
A – dospělý • B – dospělý na přistýlce • C – dítě 3–12 let na přistýlce • obědy – 1.790 Kč.
Cena zahrnuje: 7x ubytování s polopenzí, pobytové taxy. Fakultativní příplatek – autobusová doprava 2.290 Kč/os. + příplatky za vybraná nástupní místa dle str. 4. Možnost dokoupení cestovního pojištění včetně pojištění storna zájezdu – 33 Kč/os/den viz str. 8.
ŠIBENIK – SOLARIS
69
Solaris Hotels Resort leží 6 km jižně od Šibeniku a po nových
úpravách a rekonstrukcích se stal největším a nejmodernějším
turistickým místem v Chorvatsku. Může se pochlubit krásnou
69
4 km dlouhou oblázkovou pláží, kterou stíní olivové a borovicové háje. Na ploše 80 ha se nachází opravdový ráj pro turisty
všech věkových kategorií. Toto nejlépe vybavené středisko na
Jadranu nabízí hostům restaurace, aperitiv bary, směnárnu,
internetový koutek, prodejnu suvenýrů, terasy k posezení a zá-
bavě, plážové bary, stylovou dalmatskou vesničku s restaurací,
kde se nabízí místní speciality, italskou restauraci. Pro děti je
zde dětský hrad, vodní svět s tobogány a bazény, cukrárna a to
vše spojuje turistický vláček, který projíždí celým střediskem.
V komplexu byl otevřen v roce 2013 Solaris Aquapark.
Beach hotely Niko a Jakov
hotel Jakov
děti
zdarma
Poloha: Hotely jsou součástí moderního hotelového
komplexu Solaris, od města Šibenik jsou vzdáleny
6 km.
Vybavení:
• Hotel Jakov: Klimatizované 2–lůžkové pokoje
s možností 2 přistýlek (vhodné pro 2 děti do 12 let
– patrové postele), hyg. zařízení, SAT TV, fén a minibar. Hotel má 2 venkovní bazény.
• Hotel Niko: Klimatizované 2-lůžkové pokoje
s možností 2 přistýlek (vhodné pro 2 děti do 12 let
– rozkládací gauč), hyg. zařízení, SAT TV, fén, minibar a balkon. Venkovní bazén s mořskou vodou pro
dospělé a děti.
Dále jsou hostům k dispozici všechny zábavné podniky
v celém areálu včetně animačních programů pro dospělé a děti. Možnost využívání wellness centra u hotelu Ivan a aquaparku v komplexu (za poplatek).
Služby: Ubytování s polopenzí formou švédského
stolu.
Sport: Tenisové kurty, fotbal, volejbal, stolní tenis, minigolf, dětské hřiště, vodní sporty.
Speciání nabídka: Dítě do 12 let na přistýlce ZDARMA.
Tipy na výlety: Primošten, vodopády řeky Krky, Trogir, Split, lodní výlety.
Poznámka: Při využití přistýlek jsou pokoje méně prostorné. Nástup je možný pátek až neděle.
Doprava: a) vlastní b) autobusem
hotel Niko
termíny
pokoj bez přistýlky
pokoj s přistýlkou
rodinný pokoj
(neděle–neděle)
A
B
A
B
C
D
A
C
21.9.–28.9.
8.570
5.040
9.750
5.750
ZDARMA
6.670
10.700
ZDARMA
25.5.–15.6. a 7.9.–21.9.
9.750
5.750
10.940
6.460
ZDARMA
7.510
11.890
ZDARMA
15.6.–6.7. a 24.8.–7.9.
10.940
6.460
13.550
8.030
ZDARMA
9.330
14.490
ZDARMA
6.7.–24.8.
14.150
8.380
16.390
9.740
ZDARMA
11.330
17.590
ZDARMA
hotel Niko
hotel Jakov
termíny
pokoj bez přistýlky
pokoj s přistýlkou
rodinný pokoj
(neděle–neděle)
A
B
A
B
C
D
A
C
21.9.–28.9.
7.020
4.110
8.210
4.820
ZDARMA
5.590
9.160
ZDARMA
25.5.–15.6. a 7.9.–21.9.
8.330
4.890
9.520
5.610
ZDARMA
6.510
10.460
ZDARMA
15.6.–6.7. a 24.8.–7.9.
9.990
5.890
11.410
6.750
ZDARMA
7.840
13.550
ZDARMA
6.7.–24.8.
12.590
7.460
15.450
9.170
ZDARMA
10.660
16.640
ZDARMA
A – dospělý • B – dítě 3–12 let na lůžku • C – dítě 3–12 let na přistýlce • D – dítě 12–18 let na přistýlce • dětská
postýlka – 850 Kč • parkovné – 4 Eur/den (15.6.–6.9.2014). Cena zahrnuje: 7x ubytování s polopenzí, pobytové taxy,
služby delegáta. Cena nezahrnuje: Vstup do vnitřního bazénu a wellness centra – dospělí 10 Eur/vstup, děti 3–14 let 7
Eur/vstup. Vstup do aqua parku – dospělí 100 Kn, děti 3–6 let 70 Kn. Fakultativní příplatek – autobusová doprava
2.290 Kč/os. + příplatky za vybraná nástupní místa dle str. 4. Možnost dokoupení cestovního pojištění včetně pojištění
storna zájezdu – 33 Kč/os/den viz str. 8.
aquapark
sleva 15 % do 31.12.
sleva 10 % do 31.1.
Chorvatsko • Dalmácie • Šibenik – Solaris
49
PRIMOŠTEN
70
71
72
73
Původně malé rybářské městečko vystavěné na ostrůvku
bylo nejdříve spojeno s pevninou mostem. Později byl most
70
nahrazen nasypanou hrází, která tvoří umělou šíji. Historické městečko je stupňovitě rozloženo na poloostrůvku, na
jehož vrcholu je zdaleka viditelný kostelík. Při romantických
procházkách dotváří restaurace, rybářské hospůdky, kavárny
a vinárny tu pravou atmosféru. Na druhém, plochém poloostrově Raduča, který je hustě porostlý borovicovým lesem,
vyrostlo letovisko, jež je díky své poloze velmi atraktivní
a nabízí svým hostům krásné oblázkové pláže.
hotel Zora
Poloha: Hotel leží na zalesněném poloostrově Raduča s
překrásným výhledem na staré město Primošten. Do centra je to od hotelu cca 300 m. Poloostrov má z obou stran
vybudované oblázkové pláže, směrem k centru je pak pláž
městská písčitooblázková.
Vybavení: Klimatizované 2-lůžkové pokoje s možností přistýlky, hyg. zařízení, SAT TV a balkon. Možnost i rodinných
pokojů – dvě ložnice. Dále má hotel k dispozici restauraci,
plážovou restauraci, aperitiv bar, terasu, venkovní bazén
s mořskou vodou.
termíny
Služby: Ubytování s polopenzí formou švédského stolu.
Animační programy pro děti i dospělé.
Sport: Tenisové kurty, stolní tenis, minigolf, hřistě pro míčové hry, dětské hřiště, vodní sporty, wellnes centrum v hotelu – masáže, sauna, fitness.
Speciální nabídka: Dítě do 7 let na přistýlce ZDARMA.
Tipy na výlety: Vodice, Šibenik, vodopády řeky Krky, lodní
výlety.
Doprava: a) vlastní b) autobusem
pokoj comfort
rodinný pokoj comfort
(sobota–sobota)
A
B
C
D
E
A
C
D
E
31.5.–14.6. a 13.9.–27.9.
10.700
9.680
7.340
ZDARMA
2.330
14.740
10.160
ZDARMA
2.330
14.6.–5.7. a 23.8.–13.9.
13.310
12.030
9.170
ZDARMA
2.330
18.300
12.660
ZDARMA
2.330
5.7.–23.8.
16.160
14.590
11.160
ZDARMA
2.330
22.340
15.480
ZDARMA
2.330
A – dospělý • B – dospělý na přistýlce • C – dítě do 12 let na lůžku • D – dítě do 7 let na přistýlce • E – dítě 7–12 let na přistýlce
• dětská postýlka – 690 Kč • lednička (na vyžádání) – 4 Eur/den • obědy – 2.140 Kč • trezor – 3 Eur/den • parkoviště – 3 Eur/den.
Cena zahrnuje: 7x ubytování s polopenzí, pobytové taxy, služby delegáta. Fakultativní příplatek – autobusová doprava 2.290
Kč/os. + příplatky za vybraná nástupní místa dle str. 4. Možnost dokoupení cestovního pojištění včetně pojištění storna zájezdu
– 33 Kč/os/den viz str. 8.
sleva 10 % do 31.12.
sleva 8 % do 31.1.
71
privátní pokoje no name s polopenzí
stará část města
50
sleva 10 % do 31.12.
sleva 8 % do 31.1.
Chorvatsko • Dalmácie • Primošten
Poloha: Pokoje v soukromých vilách jsou od nejbližší pláže vzdáleny do 600 m. Okolní pláže jsou
oblázkové.
Vybavení: 2-lůžkové pokoje, hyg.
zařízení a balkon nebo terasa.
Služby: Ubytování s polopenzí
formou výběru z menu v restauraci
Oliva.
Tipy na výlety: Vodopády řeky
Krky, Kornati, Šibenik, Trogir, Split.
Doprava: a) vlastní b) autobusem
termíny (sobota–sobota)
A
31.5.–21.6. a 30.8.–27.9
6.530
21.6.–28.6. a 23.8.–30.8.
7.120
28.6.–5.7.
7.240
5.7.–23.8.
7.360
A – lůžko. Cena zahrnuje: 7x ubytování s polopenzí, pobytové
taxy. Cena nezahrnuje: Přihlašovací poplatek cca 1 Eur/os. –
platí se jednorázově na místě. Fakultativní příplatek – autobusová doprava 2.290 Kč/os. + příplatky za vybraná nástupní místa dle str. 4. Možnost dokoupení cestovního pojištění včetně
pojištění storna zájezdu – 33 Kč/os/den viz str. 8.
72
vily Helena, Rina, Mirko, Eva, Guzela a apartmánový dům Daltours
vila Rina
vila Helena
vila Eva
vila Guzela
dům Daltours
vila Mirko
vila Helena
Poloha:
• Vila Helena leží v klidnější části města a od moře je
vzdálena cca 450 m.
• Vila Rina je od pláže a centra města vzdálena cca 300
m. Před domem je vlastní parkoviště.
• Vila Mirko je umístěna ve staré části Primoštenu poblíž
kostela. Parkoviště je před starou částí města a převoz zavazadel je zajištěný elektrickým autem. Od centra města
a nejbližší pláže je vzdálena cca 100 m. Vila má klimatizaci.
• Vila Eva je od pláže a centra vzdálená cca 500 m. Pláž
je oblázková, vila má k dispozici parkoviště a gril. Vila je
klimatizovaná.
• Vila Guzela je cca 30 m od oblázkové pláže. Vila má
k dispozici vlastní parkoviště.
• Apartmánový dům Daltours je jeden objekt v bezprostřední blízkosti oblázkové pláže. V této vile jsou apartmány Ivana, Kristina a Jere. Apartmány mají klimatizaci.
Vybavení:
• Vila Helena: TYP A6 a A6+1 – 3 ložnice se 2 lůžky,
kuchyň s jídelní částí a možností rozkládacího gauče, SAT
TV, WI-FI, hyg. zařízení a balkon.
• Vila Rina: TYP A2+1 – ložnice se 2 lůžky, kuchyň, hyg.
zařízení, SAT TV a terasa nebo balkon. Možnost přistýlky
v kuchyni nebo v ložnici. TYP A4 – 2 ložnice se 2 lůžky,
kuchyň, hyg. zařízení, SAT TV a terasa.
• Vila Mirko: TYP A4+2 – 2 ložnice se 2 lůžky (možnost
patrové postele), kuchyň, hyg. zařízení, SAT TV, balkon
nebo terasa a klimatizace. Přistýlky možné v ložnici nebo
kuchyni.
• Vila Eva: TYP A2 a A2+1 – ložnice se 2 lůžky, kuchyň,
hyg. zařízení, SAT TV, klimatizace a balkon. Možnost přistýlky v ložnici nebo kuchyni. TYP A4 a A4+1 – 2 ložnice se 2 lůžky, kuchyň, hyg. zařízení, SAT TV, klimatizace
a balkon. Možnost přistýlky v ložnici nebo kuchyni.
• Vila Guzela: TYP A4 – 2 ložnice se 2 lůžky, kuchyň, hyg.
zařízení, SAT TV a balkon. TYP A6 – 3 ložnice se 3, 2 a 1
lůžkem, kuchyň, hyg. zařízení, SAT TV a balkon.
• apartmánový dům Daltours: TYP A4 a A4+1 – 2
ložnice se 2 lůžky, kuchyň, hyg. zařízení, SAT TV, Wi-Fi
a balkon. Přistýlka v ložnici nebo kuchyni.
Služby: Ubytování s vlastním vařením. Možnost dokoupení
snídaní, večeří nebo polopenze.
Tipy na výlety: Vodopády řeky Krky, Kornati, Šibenik, Trogir, Split.
Doprava: a) vlastní b) autobusem
apartmánový dům Daltours
termíny
(sobota–sobota)
vila Eva
apartmá Ivana
A4
termíny
apartapartmá Kristina
má Jere
A4+1
A4
A4+1
A4
1. patro
přízemi
1. patro
přízemí
2. patro
6.9.–27.9.
15.310
14.140
17.670
15.310
15.310
31.5.–28.6.
16.490
14.140
18.850
16.490
16.490
28.6.–6.9.
22.380
21.190
23.560
22.380
22.380
termíny
(sobota–sobota)
vila Eva
A2
A2+1
A4
vila Rina
A4+1 A2+1
A2+1
k
A4
A6
31.5.–21.6. a 30.8.–27.9
11.780
14.140
21.6.–28.6. a 23.8.–30.8.
14.140
16.490
28.6.–5.7.
16.490
18.850
5.7.–23.8.
17.670
20.030
vila Helena
A4
A6
A6+1
31.5.–28.6. a 30.8.–27.9. 9.420 11.310 12.960 14.840 10.600 11.780 14.140 17.670 18.850
28.6.–30.8.
vila Guzela
(sobota–sobota)
11.780 14.140 17.670 20.030 12.490 14.140 17.670 24.740 24.740
vila Mirko
A4+2
přízemí
A4+2
střed
A4+2
vrch
12.960
15.310
16.490
20.030
21.200
21.200
A2 – apartmá pro 2 osoby • A2+1 – apartmá pro 3 osoby • A2+1 k – apartmá pro 3 osoby s klimatizací • A4 – apartmá pro 4 osoby •
A4+1 – apartmá pro 5 osob • A4+2 a A6 – apartmá pro 6 osob • A6+1 – apartmá pro 7 osob • snídaně – 1.090 Kč • večeře – 2.390
Kč • polopenze – 3.450 Kč. Cena zahrnuje: 7x ubytování, pobytové taxy. Cena nezahrnuje: Přihlašovací poplatek cca 1,5 Eur/os. –
platí se jednorázově na místě. Fakultativní příplatek – autobusová doprava 2.290 Kč/os. + příplatky za vybraná nástupní místa dle
str. 4. Možnost dokoupení cestovního pojištění včetně pojištění storna zájezdu – 33 Kč/os/den viz str. 8.
vila Mirko
vila Rina
vila Guzela
dům Daltours
73
sleva 10 % do 31.12.
sleva 8 % do 31.1.
privátní apartmá no name
Poloha: Privátní apartmá jsou součástí privátních domů, které jsou vzdáleny 100–600 m od moře. Okolní
pláže jsou oblázkové.
Vybavení: TYP S2 – 2–lůžkový pokoj s kuchyňským koutem, hygienické zařízení, balkon nebo terasa.
TYP A4 – 2 ložnice se 2 lůžky, kuchyň, hygienické zařízení, balkon nebo terasa. TYP A6 – 3 ložnice se 2
lůžky, kuchyň, hygienické zařízení, balkon nebo terasa. TYP A8 – 4 ložnice se 2 lůžky, kuchyň, 2 hygienická
zařízení, balkon nebo terasa. U všech apartmá je možnost přistýlky (kromě typu S2).
Služby: Ubytování s vlastním vařením. Možnost dokoupení snídaní a večeří.
Tipy na výlety: Vodopády řeky Krky, Kornati, Šibenik, Trogir, Split.
Doprava: a) vlastní b) autobusem
termíny (sobota–sobota)
S2
A4
A6
A8
P
31.5.–21.6. a 30.8.–27.9.
7.070
11.780
14.140
17.670
1.650
21.6.–28.6. a 23.8.–30.8.
8.250
12.960
16.490
22.380
1.890
28.6.–5.7.
9.420
14.140
18.140
24.740
2.120
5.7.–23.8.
10.370
15.550
20.030
25.910
2.360
S2 – studio pro 2 osoby • A4 – apartmá pro 4 osoby • A6 – apartmá pro 6 osob • A8 –
apartmá pro 8 osob • P – přistýlka • snídaně – 1.090 Kč • večeře – 2.390 Kč • polopenze – 3.450 Kč • pes – 6 Eur/den. Cena zahrnuje: 7x ubytování, pobytové taxy. Cena
nezahrnuje: Přihlašovací poplatek cca 1,5 Eur/os. – platí se jednorázově na místě.
Fakultativní příplatek – autobusová doprava 2.290 Kč/os. + příplatky za vybraná
nástupní místa dle str. 4. Možnost dokoupení cestovního pojištění včetně pojištění
storna zájezdu – 33 Kč/os/den viz str. 8.
Chorvatsko • Dalmácie • Primošten
51
TROGIR
spojeno kamenným mostem. Na ostrov Čiovo, který se pyšní
krásnými oblázkovými plážemi, vede zvedací most. Historické jádro Trogiru, které patří mezi nejcennější architektonické
městské celky v Dalmácii, si zachovalo původní strukturu
a je právem zapsáno v seznamu světového kulturního dě-
74
Starobylé městečko se nachází cca 27 km od Splitu. Vyrostlo
na ostrůvku mezi pevninou a ostrovem Čiovo, od kterých je
odděleno úzkými průlivy. S pevninou je historické centrum
74
dictví UNESCO. Částečně se dochovaly hradby, které město
obepínaly, s opevněným hradem Kamerlengo z 15. století.
Při procházkách křivolakými uličkami mezi nádhernými historickými domy a paláci jako bychom se náhle ocitli v dávné
minulosti.
hotel Medena
Poloha: Hotel leží v mírném svahu a je obklopen zelení. Od centra
města Trogir je vzdálený cca 4 km severně. Pláž je oblázková, částečně betonová a je vzdálena od hotelu cca 150 m.
Vybavení: Turist class pokoje – jednoduše zařízené 2- lůžkové pokoje s možností přistýlky, hyg. zařízení, SAT TV a balkon.
Standard pokoje – klimatizované 2-lůžkové pokoje s možností
přistýlky, hyg. zařízení, fén, SAT TV a balkon. Mají novější nábytek.
Dále má hotel k dispozici restauraci, plážovou restauraci, pizzerii,
kavárnu, aperitiv bar, směnárnu, sejf, prodejnu suvenýrů, kadeřnický a kosmetický salón.
sleva 10 % do 31.12.
sleva 8 % do 31.1.
termíny
Služby: Ubytování s polopenzí formou švédského stolu. Možnost
dokoupení obědů. Animační programy.
Tipy na výlety: Vodopády řeky Krky, Kornati, Šibenik, Primošten,
Split.
Sport: Fitness, sauna, masáže, tenisové kurty, stolní tenis, minigolf, billiard, hřiště pro míčové hry, plážový volejbal, vodní sporty,
tobogán na pláži.
Speciální nabídka: Dítě do 7 let bez lůžka s polopenzí
ZDARMA.
Doprava: a) vlastní b) autobusem
pokoj strana moře, balkon, klimatizace
– standard
pokoj s balkonem – turist class
(sobota–sobota)
A
B
C
D
E
F
G
H
A
B
C
D
E
F
G
31.5.–21.6. a 6.9.–27.9. 6.190 5.050 3.040 4.180 2.470 3.040 ZDARMA 8.470
8.090 6.570 3.990 5.510 3.230 3.990 ZDARMA
21.6.–5.7. a 30.8.–6.9.
9.750 7.890 4.820 6.670 3.890 4.820 ZDARMA
7.380 5.990 3.640 5.010 2.950 3.640 ZDARMA 10.130
5.7.–12.7. a 23.8.–30.8. 8.090 6.570 3.990 5.510 3.230 3.990 ZDARMA 11.130 10.690 8.660 5.290 7.340 4.280 5.290 ZDARMA
12.7.–23.8.
8.790 7.140 4.350 6.010 3.520 4.350 ZDARMA 12.130 11.890 9.610 5.890 8.170 4.750 5.890 ZDARMA
A – dospělý • B – dospělý na přistýlce • C – dítě do 7 let na lůžku (platí pro pokoj bez přistýlky) • D – dítě 7–14 let na lůžku (platí pro pokoj bez
přistýlky) • E – dítě do 7 let na přistýlce • F – dítě 7–14 let na přistýlce • G – dítě do 7 let bez lůžka • H – jednolůžkový pokoj • obědy – 1.490 Kč.
Cena zahrnuje: 7x ubytování s polopenzí, pobytové taxy, služby delegáta. Fakultativní příplatek – autobusová doprava 2.290 Kč/os. + příplatky
za vybraná nástupní místa dle str. 4. Možnost dokoupení cestovního pojištění včetně pojištění storna zájezdu – 33 Kč/os/den viz str. 8.
KAŠTEL STAFILIČ
75
Malé letovisko s přičleněnou osadou Resnik leží v Kaštelském zálivu mezi městy Trogir a Split a je součástí adminis-
75
trativního celku Kaštela, který tvoří 7 obcí. Jádry jednotlivých obcí jsou tvrze (kaštely), které byly budovány jako
opevnění proti vpádu Turků a později se staly bohatými
rezidencemi. Kaštel Stafilič je pojmenován po zakladate-
turistické středisko Resnik
bungalov
bungalov
sleva 10 % do 31.12.
sleva 8 % do 31.1.
li Stjepanu Stafiličovi z Trogiru, který jej nechal postavit
v roce 1508. Letovisko nabízí krásné oblázkové pláže, částečně s betonovými platy. Blízkost splitského letiště umožňuje pozorovat přílety a odlety letadel.
Poloha: Středisko Resnik se skládá z pavilonů a bungalovů a leží v zeleni cca 5 km
od Trogiru. Tento uzavřený objekt leží v těsné blízkosti moře. Pláž je oblázková,
v moři je písek. Vhodné pro rodiny s dětmi.
Vybavení: Pavilon – 2-lůžkové pokoje s možností přistýlky, hyg. zařízení, SAT TV
a balkon. Bungalov růžový – 4-lůžkový pokoj s hyg. zařízením a terasa. Bungalov žlutý – 2 ložnice se 2 lůžky, kuchyňský kout, hyg. zařízení a terasa. Dále
je v areálu centrální budova s recepcí, směnárna, bar, restaurace, TV místnost, parkoviště.
Služby: Ubytování a stravování ALL INCLUSIVE – plná penze formou bufetu, místní
alkoholické a nealkoholické nápoje (10–22 hod), zmrzlina pro děti (16–17 hod). Dále
all inclusive ještě zahrnuje hřiště na badminton, fotbal, stolní tenis, miniclub pro děti.
Sport: Tenisové kurty, stolní tenis, hřiště pro míčové hry.
Speciální nabídka: Dítě do 6 let na přistýlce ZDARMA, dítě 6–10 let na přistýlce
ZDARMA do 14.6. a od 6.9.
Tipy na výlety: Trogir, Primošten, vodopády řeky Krky, Split.
Doprava:a) vlastní b) autobusem
All inclusive
město Trogir
pavilon
termíny
pavilon
(sobota–sobota)
A
B
31.5.–14.6. a 6.9.–27.9.
7.140
5.810
C
pavilon – pokoj s klimatizací
D
ZDARMA ZDARMA
E
F
A
B
3.520
9.280
7.850
6.380
C
D
ZDARMA ZDARMA
bungalovy
E
A
B
3.870
7.140
5.810
C
D
ZDARMA ZDARMA
E
3.520
30.8.–6.9.
8.790
7.140
ZDARMA
4.350
6.010
10.940
9.750
7.890
ZDARMA
4.820
6.670
8.790
7.140
ZDARMA
4.350
6.010
14.6.–28.6.
9.280
7.520
ZDARMA
4.590
6.340
11.410
10.230
8.280
ZDARMA
5.060
7.010
9.520
7.710
ZDARMA
4.690
6.510
28.6.–5.7. a 23.8.–30.8.
9.990
8.090
ZDARMA
4.940
6.840
12.130
10.940
8.850
ZDARMA
5.420
7.510
10.230
8.280
ZDARMA
5.060
6.990
5.7.–23.8.
10.690
8.660
ZDARMA
5.280
7.340
12.840
11.650
9.420
ZDARMA
5.770
7.990
10.940
8.850
ZDARMA
5.420
7.510
A – dospělý • B – dospělý na přistýlce • C – dítě do 6 let na přistýlce • D – dítě 6–10 let na přistýlce • E – dítě 10–15 let na přistýlce • F – jednolůžkový pokoj. Cena zahrnuje: 7x ubytování s all inclusive,
pobytové taxy, služby delegáta. Fakultativní příplatek – autobusová doprava 2.290 Kč/os. + příplatky za vybraná nástupní místa dle str. 4. Možnost dokoupení cestovního pojištění včetně pojištění storna
zájezdu – 33 Kč/os/den viz str. 8.
52
Chorvatsko • Dalmácie
OMIŠ
76
Městečko leží při ústí řeky Cetiny do Jaderského moře, v srdci Dalmácie, na půli cesty mezi Splitem a Makarskou. Dobu,
kdy byla Omiš obávanou pirátskou základnou připomínají
76
zbytky mohutného opevnění, které ve své době platilo za
nedobytné. Omišská riviéra se vyznačuje krásnými písčitými
a oblázkovými plážemi lemovanými borovými háji a tamaryšky. Nejhezčí písečná pláž je vytvořena nánosy řeky Cetiny,
na niž navazuje pás mělčiny a vytváří tak ideální místo ke
hotel Brzet
koupání pro rodiny s dětmi. Velkolepých zážitků se dostane
každému, kdo navštíví kaňon dravé řeky Cetiny, která je velmi oblíbená i mezi příznivci raftingu.
termíny (sobota–sobota)
A
B
C
D
E
F
31.5.–14.6. a 13.9.–27.9.
8.880
7.260
6.150
ZDARMA
6.960
12.910
14.6.–28.6. a 30.8.–13.9.
9.350
7.640
6.490
ZDARMA
7.340
13.620
28.6.–5.7. a 23.8.–30.8.
10.770
8.780
7.480
ZDARMA
8.480
15.760
5.7.–23.8.
11.960
9.730
8.310
ZDARMA
9.430
17.540
A – dospělý • B – dospělý na přistýlce • C – dítě 2–12 let na lůžku (platí pro pokoj bez přistýlky) • D – dítě do 12 let na přistýlce • E – 2. dítě 2–12 let na společné přistýlce • F – jednolůžkový pokoj • dětská postýlka – 1.290 Kč • obědy – 1.990 Kč. Cena zahrnuje: 7x ubytování
s polopenzí, pobytové taxy, služby delegáta. Fakultativní příplatek – autobusová doprava
2.390 Kč/os. + příplatky za vybraná nástupní místa dle str. 4. Možnost dokoupení cestovního pojištění včetně pojištění storna zájezdu – 33 Kč/os/den viz str. 8.
Poloha: Hotel pavilónového typu leží uprostřed borovicového háje v bezprostřední blízkosti krásné oblázkové pláže.
Od centra Omiše je vzdálený cca 1 km.
Vybavení: Klimatizované vkusně zařízené 2-lůžkové pokoje s možností přistýlky, hyg. zařízením, SAT TV, minibarem,
fénem a balkonem.
Služby: Ubytování s polopenzí, snídaně formou švédského
stolu, večeře výběr z menu (salát bufet).
Speciální nabídka: Dítě do 12 let na přistýlce ZDARMA.
Výlet ZDARMA – VÝLET LODIČKOU PO ŘECE CETINĚ.
Tipy na výlety: Vodopády řeky Krky, Kornati, Šibenik, Primošten, Split.
Doprava: a) vlastní b) autobusem
sleva 10 % do 31.12.
sleva 8 % do 31.1.
OMIŠ – DUČE
77
78
Předměstí známého letoviska Omiš se nachází při magistrále
spojující Split s Makarskou, cca 20 km jižně od Splitu a přibližně 4 km severně od centra Omiše. Jedná se spíše o klidnější letovisko, rušnější život nabízí přilehlé město Omiš,
77
které je s Duče spojeno pobřežní promenádou a místní autobusovou dopravou. V Duče i Omiši najdeme stylové kavárny,
restaurace, cukrárny i obchody. Duče je oblíbené zejména
mezi rodinami s dětmi, protože nabízí krásné písčité a oblázkové pláže s pozvolným vstupem do moře, které kontrastují
s vysokým pohořím. Letovisko je také ideální jako výchozí
místo pro výlety do Splitu, lodní výlety kaňonem řeky Cetiny
či rafting na této řece. Kaňon řeky vede do srdce známého
turistického centra Radmanove Mlinice a k vodopádům řek
Mala a Velika Gubavice.
pension Fontana s polopenzí
sleva 10 % do 31.12.
sleva 8 % do 31.1.
Poloha: Pension se nachází cca 150 m od moře,
od kterého jej dělí silnice. Pláže jsou písčité, velmi vhodné pro rodiny s dětmi. Od centra historické části Omiše je vzdálen cca 2,5 km.
Vybavení: 2-lůžkové pokoje s možností přistýlky, hygienickým zařízením a balkonem. Možnost
dokoupení klimatizace 7 Eur/den.
Služby: Ubytování s polopenzí, snídaně rozšířená kontinentální, večeře výběr z menu.
Sport: Vodní sporty, rafting.
Tipy na výlety: Vodopády řeky Krky, Kornati,
Šibenik, Primošten, Split, výlet po řece Cetině.
Doprava: a) vlastní b) autobusem
termíny (sobota–sobota)
A
B
C
D
31.5.-7.6. a 6.9.-27.9.
6.710
6.070
5.130
8.630
7.6.-21.6. a 30.8.-6.9.
6.950
6.280
5.320
8.940
21.6.-28.6. a 23.8.-30.8.
7.190
6.490
5.510
9.250
28.6.-23.8.
7.420
6.710
5.690
9.560
A – dospělý • B – dospělý na přistýlce • C – dítě 4–12 let na přistýlce •
D – jednolůžkový pokoj • dítě do 4 let bez nároku na služby ZDARMA.
Cena zahrnuje: 7x ubytování s polopenzí, pobytové taxy. Fakultativní příplatek – autobusová doprava 2.390 Kč/os. + příplatky za
vybraná nástupní místa dle str. 4. Možnost dokoupení cestovního
pojištění včetně pojištění storna zájezdu – 33 Kč/os/den viz str. 8.
Chorvatsko • Dalmácie
53
78
vily Vojnovič Mate, Jozo, Milka, Jakov, Gašič, Neda, Vukovič Davor,
Gabelica, Mihaljevič, Katušič, Grančič, Sadiki a Milkovič
Poloha: Vily leží v předměstí Omiše – Duče, kde jsou písčité
pláže.
• Vila Vojnovič Mate je vzdálena od pláže cca 200 m
a od centra města 2,5 km. Okolo domu je zahrada, která je
vhodná pro hry dětí.
• Vila Jozo leží cca 150 m od písečné pláže a od centra
města Omiše cca 2,5 km. Obchod i restaurace jsou v blízkosti. Vila má parkoviště a gril.
•vila
VilaVojnovič
Milka ležíMate
v zahradě od písčité pláže cca 120 m. Obchod
i restaurace jsou v blízkosti. Do centra Omiše je cca 4 km.
• Vila Jakov je od písečné pláže vzdálena cca 100 m, od
centra Omiše 2,5 km. Obchod i restaurace jsou v blízkosti.
• Vila Gašič leží cca 100 m od písečné pláže a cca 400 m
od obchodu. Vila má vlastní restauraci, další restaurace je
cca 100 m. Centrum města je vzdáleno cca 4 km. Vila má
parkoviště.
• Vila Neda je od pláže vzdálena cca 160 m, od obchodu
a restaurace cca 120 m a od centra města 1,5 km. Vila je
velmi moderně zařízená, klimatizovaná a má parkoviště a
gril.
• Vila Vukovič Davor leží přímo na písečné pláži, cca 1
km od centra Omiše. Od obchodů a nejbližší restaurace je
vzdálena cca 30 m. Vila má vlastní parkoviště. Vila je ideálním místem pro rodiny s dětmi.
• Vila Gabelica je od písečné pláže vzdálena cca 140 m,
od centra Omiše leží cca 2,5 km. Od nejbližší restaurace
je cca 50 m a od obchodů cca 200 m. Vila má k dispozici
parkoviště a gril.
• Vila Mihaljevič leží cca 80 m od pláže, cca 50 m od obchodů a restaurací. Od historického centra Omiše je vzdálena cca 2,5 km. Vila má k dispozici parkoviště a gril.
• Vila Katušič je od písečné pláže vzdálena cca 50 m. Na
pláž vede podchod pod hlavní silnicí, který se nachází blízko vily. Od nejbližšího obchodu leží vila cca 100 m. Vzdálenost do centra Omiše je cca 1 km. Tato vila je klimatizovaná a je přizpůsobena pro pobyt osob na vozíčku. Vila má k
dispozici parkoviště a gril.
• Vila Grančič leží cca 2,5 km od centra Omiše, od obchodů
je vzdálena cca 100 m. Vila je cca 50 m od pláže. Vila má
parkoviště.
• Vila Sadiki je nová vila, která se nachází ve svahu cca
200 m od pláže a zároveň 150 m od obchodu a restaurace. Od centra Omiše je vila vzdálena cca 2,5 km. Vila má
vlastní parkoviště.
• Vila Milkovič leží cca 300 m od pláže, ale nachází se v
centru města Omiš. Vzdálenost od obchodu a restaurace je
cca 200 m. Vila má parkoviště.
Vybavení:
• Vila Vojnovič Mate: TYP A2 – ložnice se 2 lůžky, kuchyň, hygienické zařízení a balkon. TYP A4 – 2 ložnice se
2 lůžky, kuchyň, hyg. zařízení, balkon nebo terasa. U všech
apartmá možnost dokoupení klimatizace 7 Eur/den.
• Vila Jozo: TYP A4 – 2 ložnice se 2 lůžky, kuchyň, hyg.
zařízení, SAT TV a terasa. TYP A5 – ložnice se 2 lůžky a 3
lůžky, kuchyň, hyg. zařízení, SAT TV a terasa. U všech apartmá možnost dokoupení klimatizace 7 Eur/den.
• Vila Milka: TYP A6+2 – 3 ložnice se 2 lůžky, kuchyň s jídelní částí a gaučem na rozložení pro 2 osoby, hyg. zařízení
a terasa. Možnost dokoupení klimatizace 7 Eur/den.
• Vila Jakov: TYP A6 a A6+1– 3 ložnice se 2 lůžky, kuchyň
s přistýlkou, hyg. zařízení a balkon. U všech apartmá možnost dokoupení klimatizace 7 Eur/den.
• Vila Gašič: TYP S2 a S2+1 – 2 lůžka na galerii, kuchyň
s možností přistýlky, hygienické zařízení, SAT TV a terasa.
TYP A2+2 – ložnice se 2 lůžky, kuchyň s možností přistýlek, hygienické zařízení, SAT TV a balkon. TYP A3+2 – ložnice se 3 lůžky, kuchyň s možností 2 přistýlek, hyg. zařízení,
SAT TV a balkon. U všech apartmá možnost dokoupení
klimatizace 7 Eur/den.
• Vila Neda: TYP S3 – 3-lůžková ložnice s kuchyňským
koutem, hyg. zařízení, SAT TV, klimatizace a balkon. TYP
A4 – 2 ložnice se 2lůžky, kuchyň, hyg. zařízení, SAT TV, klimatizace a balkon.
• Vila Vukovič Davor: TYP A2+1 – ložnice se 2 lůžky s
přistýlkou, kuchyň, hygienické zařízení a balkon s výhledem
na moře. TYP A2+2 – ložnice se 2 lůžky, kuchyň s rozkládacím gaučem pro 2 osoby, hygienické zařízení a balkon
nebo terasa s výhledem na moře. TYP A4+2 – 2 ložnice se
2 lůžky, kuchyň s rozkládacím gaučem pro 2 osoby, hygienické zařízení a balkon s výhledem na moře. TYP A6 – 3
ložnice se 2 lůžky, kuchyň s jídelní částí, hygienické zařízení
a balkon s výhledem na moře. U všech apartmá je možnost
dokoupení klimatizace za 7 Eur/den.
• Vila Gabelica: TYP A2 a A2+1 – ložnice se 2 lůžky,
kuchyň s přistýlkou (rozkládací gauč), hygienické zařízení,
SAT TV a společný balkon s pohledem na moře. TYP A8 – 4
ložnice se 2 lůžky, kuchyň, hygienické zařízení (2x WC), SAT
TV a balkon s výhledem na moře.
• Vila Mihaljevič: TYP S2 – 2-lůžkový pokoj s kuchyňským
koutem, hygienickým zařízením, SAT TV a balkonem s výhledem na moře. TYP S3 – 3-lůžkový pokoj s kuchyňským
koutem, hygienickým zařízením, SAT TV a balkonem s výhledem na moře. TYP A2+2 – ložnice se 2 lůžky, kuchyň se 2
přistýlkami, hygienické zařízení, SAT TV, balkon s výhledem
na moře. Možnost dokoupení klimatizace za 7 Eur/den.
• Vila Katušič: TYP A3 – ložnice se 3 lůžky, kuchyň, hygienické zařízení, SAT TV, klimatizace a balkon s výhledem na
moře. TYP A2+3 – ložnice se 2 lůžky, kuchyň s gaučem na
rozložení pro 2 osoby a rozkládacím křeslem pro 3. osobu,
2x hygienické zařízení, SAT TV, klimatizace a balkon s výhledem na moře.
• Vila Grančič: TYP A2 a A2+1 – ložnice se 2 lůžky a s
přistýlkou vhodnou pro dítě do 12 let (rozkládací křeslo),
kuchyň, hygienické zařízení, SAT TV a balkon s výhledem
na moře. Klimatizace za doplatek.
• Vila Sadiki: TYP A8, A8+1 a A8+2 – 4 ložnice se 2 lůžky, kuchyň s obývací částí a možností až 2 přistýlek (rozkládací gauč), 4 hygienická zařízení a balkon.
• Vila Milkovič: TYP S2 a S2+1 – 2-lůžkový pokoj s možností přistýlky a kuchyňským koutem, hygienickým zařízením a balkonem s výhledem na moře. TYP A2+2 – ložnice
se 2 lůžky, kuchyň se 2 přistýlkami, hygienické zařízení,
balkon s výhledem na moře. U všech apartmá je možnost
klimatizace za doplatek.
Služby: Ubytování s vlastním vařením. Možnost zakoupení
snídaní a večeří.
Sport: Vodní sporty, rafting.
Tipy na výlety: Vodopády řeky Krky, Kornati, Šibenik, Primošten, Split, výlet po řece Cetině.
Doprava: a) vlastní b) autobusem
vila Jakov
vila Jozo
Vila Vojnovič Mate
vila Gašič S2 a S2+1
vila Neda
vila Milka
vila Vukovič Davor
vila Gašič
54
Chorvatsko • Dalmácie • Omiš – Duče
vila Milkovič
termíny
vila Katušič
vila
Milka
termíny
vila Gašič
vila Gabelica
vila Jakov
(sobota–sobota)
A3
A2+3
31.5.–7.6. a 6.9.–27.9.
12.960
17.430
(sobota–sobota)
A6+2
S2
S2+1
A2+2
A3+2
A2
A2+1
A8
A6
A6+1
7.6.–28.6. a 30.8.–6.9.
13.660
18.610
31.5.–7.6. a 6.9.–27.9.
23.090
7.070
8.480
11.540
13.430
7.070
8.480
23.090
16.960
19.550
28.6.–30.8.
16.020
20.490
7.6.–21.6. a 30.8.–6.9.
24.740
8.010
9.190
13.190
17.190
8.010
9.190
24.740
17.890
20.490
21.6.–28.6. a 23.8.–30.8. 26.390
8.720
10.130
13.660
17.190
8.720
10.130
26.390
19.320
21.910
termíny
vila Jozo
28.6.–19.7.
28.740
9.660
12.020
15.310
18.380
9.660
12.020
28.740
20.970
23.790
19.7.–23.8.
30.160
10.370
12.960
16.260
20.490
10.370
12.960
30.160
22.150
24.970
(sobota–sobota)
A4
A5
31.5.–7.6. a 30.8.–27.9.
11.310
13.660
7.6.–21.6. a 23.8.–30.8.
13.190
15.310
21.6.–28.6.
15.080
16.730
28.6.–19.7.
16.730
19.320
(sobota–sobota)
S3
A4
A2
A4
S2
S3
A2+2
S2
S2+1
A2+2
19.7.–23.8.
18.610
21.670
31.5.–7.6. a 6.9.–27.9.
10.130
13.190
7.070
11.540
7.540
8.950
11.540
7.070
8.480
11.540
7.6.–21.6. a 30.8.–6.9.
10.840
14.840
8.010
13.190
8.480
10.840
13.660
8.010
9.190
13.190
21.6.–28.6. a 23.8.–30.8. 11.780
15.310
8.720
13.660
9.420
11.540
14.840
8.720
10.130
13.660
termíny
termíny
vila Vukovič Davor
vila Vojnovič
Mate
vila Neda
vila Mihaljevič
vila Milkovič
(sobota–sobota)
A2+1
A2+2
A4+2
A6
28.6.–19.7.
13.660
16.960
9.660
15.310
10.590
12.020
16.020
9.660
12.020
15.310
31.5.–14.6. a 13.9.–27.9.
8.720
11.780
15.310
17.890
19.7.–23.8.
14.610
17.890
10.370
16.260
11.070
13.430
16.730
10.370
12.960
16.260
14.6.–28.6. a 30.8.–13.9.
11.070
14.610
19.550
22.150
28.6.–30.8.
15.550
21.910
27.090
29.210
www.tipatour.cz
termíny
vila Sadiki
termíny
vila Grančič
(sobota–sobota)
A8
A8+1
A8+2
(sobota–sobota)
A2
A2+1
14.6.–28.6. a 30.8.–13.9.
27.790
29.920
32.040
31.5.–14.6. a 13.9.–27.9.
9.890
12.020
28.6.–5.7. a 23.8.–30.8.
28.970
31.090
33.220
14.6.–28.6. a 23.8.–13.9.
11.310
13.190
5.7.–23.8.
32.510
35.090
37.690
28.6.–23.8.
12.250
14.370
S2 – studio pro 2 osoby • S2+1 – studio pro 3 osoby • S3 – studio pro 3 osoby • A2 – apartmá pro 2 osoby • A2+1 – apartmá pro 3 osoby • A2+2 – apartmá pro 4 osoby • A2+3 – apartmá pro 5 osob • A3
– apartmá pro 3 osoby • A3+2 – apartmá pro 5 osob • A4 – apartmá pro 4 osoby • A4+2 – apartmá pro 6 osob • A5 – apartmá pro 5 osob • A6 – apartmá pro 6 osob • A6+1 – apartmá pro 7 osob • A6+2
– apartmá pro 8 osob • A8 – apartmá pro 8 osob • A8+1 – apartmá pro 9 osob • A8+2 – apartmá pro 10 osob • snídaně – 1.090 Kč • večeře – 1.990 Kč. Cena zahrnuje: 7x ubytování, pobytové taxy. Fakultativní příplatek – autobusová doprava 2.390 Kč/os. + příplatky za vybraná nástupní místa dle str. 4. Možnost dokoupení cestovního pojištění včetně pojištění storna zájezdu – 33 Kč/os/den viz str. 8.
Vila Mihaljevič
Vila Sadiki
Vila Katušič
vila
vila Gašič vila vila
Milka
Grančič
Mihaljevič
pension
Fontana
vila
Vojnovič
Mate
vila
Jozo
vila Jakov
vila
Gabelica
vila
Vojnovič
Mate
vila
Vukovič
Davor
vila
Katušič
vila Sadiki
vila Jakov
vila
Milkovič
vila Jozo
vila Neda
vila Grančič
sleva 10 % do 31.12.
sleva 8 % do 31.1.
vila Gabelica
Chorvatsko • Dalmácie • Omiš – Duče
55
BRELA
79
80
81
82
83
předností jsou nádherné pláže z drobných bílých oblázků,
rozčleněné do menších romantických zátok s průzračně čistým mořem. Pláže jsou lemovány vonícími piniovými háji,
jejichž větve sahají téměř až k moři a poskytují tak v letních vedrech příjemný stín. Dominantou Makarské riviéry
jsou strmé bělostné štíty pohoří Biokovo, které je nejvyšší
84
Brela patří k nejvyhledávanějším a nejluxusnějším letoviskům na Makarské riviéře a v Chorvatsku vůbec. Její největší
vila Tiha
vila Kristič
79
vila Mačič
vila Davor
B
R
hotel Soline
v Dalmácii. Brela nabízí svým návštěvníkům širokou škálu
služeb a možností sportování a zábavy. Příjemné večery
lze trávit dlouhými procházkami podél pobřeží nebo posezením v místních restauracích u rybích specialit. Brela je
místo, kde se vysněná dovolená stává skutečností a kam se
návštěvníci vždy rádi vrací.
hotel
Marina
E
vila Medič
hotel
hotel
Maestral Soline
vila Ivanac
L
A
termíny
pokoj s balkonem
(sobota–sobota)
A
31.5.–14.6. a 13.9.–27.9. 13.620
B
C
D
E
F
9.670
9.670
ZDARMA
6.960
640
14.6.–5.7. a 30.8.–13.9.
16.680
11.830
11.830 ZDARMA
8.500
850
5.7.–19.7. a 23.8.–30.8.
19.510
13.820
13.820
12.680
9.930
850
19.7.–23.8.
21.160
14.990
14.990
13.730
10.760
1.070
A – dospělý • B – dospělý na přistýlce • C – dítě 3–14 let na lůžku (platí pro pokoj
bez přistýlky) • D – první dítě do 7 let na přistýlce • E – dítě 7–14 let na přistýlce •
F – příplatek za stranu moře (za osobu) • dětská postýlka – 2.200 Kč • obědy – 2.600
Kč. U rodinného pokoje je pouze 1 dítě do 7 let na přistýlce zdarma. Cena zahrnuje: 7x
ubytování s polopenzí, pobytové taxy, služby delegáta. Fakultativní příplatek – zvýhodněná autobusová doprava 2.100 Kč/os. + příplatky za vybraná nástupní místa dle str.
4. Možnost dokoupení cestovního pojištění včetně pojištění storna zájezdu – 33 Kč/
os/den viz str. 8.
sleva 10 % do 31.12.
sleva 8 % do 31.1.
Poloha: Velmi vyhledávaný renovovaný hotel leží v piniovém háji, v bezprostřední blízkosti nádherné oblázkové pláže,
která je od hotelu oddělena pobřežní promenádou s mnoha
stánky.
Vybavení: Luxusně renovované klimatizované 2–lůžkové
pokoje s možností přistýlky, hygienickým zařízením, SAT TV,
minibarem a balkonem. Možnost rodinných pokojů na stra-
80
nu moře. Veškeré prostory hotelu jsou v hlavní sezoně klimatizovány. Wellness centrum – venkovní i vnitřní bazén.
Služby: Ubytování s polopenzí formou švédského stolu
s bohatým výběrem. Animační program pro děti i dospělé.
Sport: Vodní sporty, škola potápění, windsurfing, tenisové
kurty a fitcentrum, které je zdarma.
vila Mačič Darko – pokoje
Tipy na výlety: Split, kaňon řeky Cetiny, Makarska, pohoří
Biokovo, ostrov Brač.
Speciální nabídka: Dítě do 7 let na přistýlce ZDARMA do
5.7. a od 30.8. Slevy do 14 let.
Poznámka: Nástup je možný kterýkoliv den v týdnu.
Doprava: a) vlastní b) autobusem
termíny (sobota–sobota)
A
B
C
31.5.–5.7. a 30.8.–27.9.
3.820
2.870
2.570
5.7.–30.8.
5.240
3.820
3.520
A – lůžko • B – dospělý na přistýlce • C – dítě do 12 let na přistýlce • snídaně – 1.490 Kč. Cena zahrnuje: 7x ubytování, pobytové taxy, služby delegáta. Fakultativní příplatek – zvýhodněná
autobusová doprava 2.100 Kč/os. + příplatky za vybraná nástupní
místa dle str. 4. Možnost dokoupení cestovního pojištění včetně pojištění storna zájezdu – 33 Kč/os/den viz str. 8.
sleva 10 % do 31.12.
sleva 8 % do 31.1.
56
Chorvatsko • Dalmácie • Brela
Poloha: Soukromá vila se nachází v centru Brely cca 300 m od hotelu Soline a 200 m od krásné oblázkové
pláže.
Vybavení: 2–lůžkové pokoje s možností přistýlky, hygienické zařízení, TV a balkon s krásným výhledem
na moře. Možnost dokoupení klimatizace 5 Eur/den. Na každé chodbě je vždy pro 2 pokoje k dispozici
lednička. V přízemí domu je kompletně vybavená kuchyň s jídelnou.
Služby: Ubytování s vlastním stravováním. Možnost dokoupení snídaní, které se podávají v jídelně
domu.
Sport: Vodní sporty
Tipy na výlety: Lodní výlety, kaňon řeky Cetiny, Split, Makarska, pohoří Biokovo.
Doprava: a) vlastní b) autobusem
81
hotel Marina
termíny
sleva 10 % do 31.12.
sleva 8 % do 31.1.
pokoj s balkonem
(sobota–sobota)
A
B
C
31.5.–7.6.
8.870
6.320
6.320
D
E
ZDARMA ZDARMA
F
G
H
4.570
11.390
640
7.6.–14.6. a 13.9.–27.9.
10.320
7.340
7.340
ZDARMA ZDARMA
5.300
13.250
640
14.6.–21.6.
10.890
7.740
7.740
ZDARMA ZDARMA
5.590
14.030
850
ZDARMA ZDARMA
21.6.–5.7. a 30.8.–13.9.
12.680
8.990
8.990
23.8.–30.8.
13.110
9.310
9.310
6.710
ZDARMA
6.480
16.340
850
6.710
16.880
1.280
5.7.–26.7. a 16.8.–23.8.
15.270
10.830
10.830
7.790
ZDARMA
7.790
19.660
1.280
26.7.–16.8.
16.210
11.490
11.490
8.270
ZDARMA
8.270
20.370
1.070
A – dospělý • B – dospělý na přistýlce • C – dítě 3–14 let na lůžku (platí pro pokoj bez přistýlky) • D – dítě do
7 let na přistýlce • E – druhé dítě do 7 let bez lůžka s polopenzí • F – dítě 7–14 let na přistýlce • G – jednolůžkový pokoj • H – příplatek za stranu moře, balkon (za osobu) • dětská postýlka – 2.200 Kč • obědy – 2.600 Kč
(v hotelu Soline). Cena zahrnuje: 7x ubytování s polopenzí, pobytové taxy, služby delegáta. Fakultativní
příplatek – zvýhodněná autobusová doprava 2.100 Kč/os. + příplatky za vybraná nástupní místa dle str. 4.
Možnost dokoupení cestovního pojištění včetně pojištění storna zájezdu – 33 Kč/os/den viz str. 8.
Poloha: Velmi oblíbený zrekonstruovaný hotel se nachází
pouhých 80 m od krásné oblázkové pláže obklopené bujným
piniovým porostem. Z hotelu Marina je krásná procházka promenádou podél moře ke „Kamenu lásky“ – symbolu Brely.
Vybavení: Klimatizované moderní 2–lůžkové pokoje s možností přistýlky s hygienickým zařízením, fénem, SAT TV, minibarem a balkonem. Hotelovým hostům jsou k dispozici
restaurace, kavárna, aperitiv bar, počítačový sál, prostory pro
Marina
zasedání, lékařská ambulance, kadeřník a množství malých
obchůdků. Všechny prostory v hotelu jsou klimatizovány. Parkoviště u hotelu.
Služby: Ubytování s polopenzí formou švédského stolu. Animační program pro děti i dospělé.
Tipy na výlety: Split, kaňon řeky Cetiny, Makarska, pohoří
Biokovo, Brač.
Sport: Vodní sporty, minigolf, stolní tenis, tenisové kurty
v centru, hotelovým hostům je k dispozici fitness, sauna, masáže a solárium.
Speciální nabídka: Dítě do 7 let na přistýlce ZDARMA
v termínech do 5.7. a od 30.8. Slevy do 14 let. AKCE 7=6
v termínech 31.5.–7.6., 14.6.–21.6. a 23.8.–30.8 (sleva JE
zahrnuta v ceně).
Poznámka: Nástup je možný kterýkoliv den v týdnu.
Doprava: a) vlastní b) autobusem
Maestral
Soline
82
hotel Maestral
sleva 10 % do 31.12.
sleva 8 % do 31.1.
termíny
pokoj s balkonem
(sobota–sobota)
A
B
C
D
E
F
G
31.5.–14.6. a 13.9.–27.9.
10.320
7.340
7.340
ZDARMA
5.290
13.250
640
14.6.–5.7. a 30.8.–13.9.
13.150
9.330
9.330
ZDARMA
6.720
16.810
850
5.7.–26.7. a 16.8.–30.8.
16.210
11.490
11.490
8.270
8.270
20.370
1.070
26.7.–16.8.
16.920
11.990
11.990
8.620
8.620
21.090
1.070
A – dospělý • B – dospělý na přistýlce • C – dítě 3–14 let na lůžku (platí pro pokoj bez přistýlky) • D – dítě
do 7 let na přistýlce • E – dítě 7–14 let na přistýlce • F – jednolůžkový pokoj • G – příplatek za stranu moře,
balkon (za osobu) • dětská postýlka – 2.200 Kč • obědy – 2.600 Kč (v hotelu Soline). Cena zahrnuje: 7x ubytování s polopenzí, pobytové taxy, služby delegáta. Fakultativní příplatek – zvýhodněná autobusová doprava
2.100 Kč/os. + příplatky za vybraná nástupní místa dle str. 4. Možnost dokoupení cestovního pojištění včetně
pojištění storna zájezdu – 33 Kč/os/den viz str. 8.
Poloha: Hotel leží mezi hotely Soline a Marina
a je obklopený borovicovým hájem. Před hotelem
je venkovní bazén se sladkou vodou. Krásná oblázková pláž je od hotelu vzdálena cca 50 m.
Vybavení: Klimatizované 2-lůžkové pokoje
s možností přistýlky, hyg. zařízením, SAT TV, minibarem a balkonem. Hotel má k dispozici restauraci, aperitiv bar, směnárnu, terasu.
Služby: Ubytování s polopenzí formou švédského stolu. Animační programy pro děti a dospělé
v hotelu Marina.
Tipy na výlety: Split, kaňon řeky Cetiny, Makarska, pohoří Biokovo, Brač.
Sport: Tenisové kurty, stolní tenis, minigolf, vodní sporty, možnost využívat fitness, saunu, masáže a solárium v hotelu Marina.
Speciální nabídka: Dítě do 7 let na přistýlce
ZDARMA v termínech do 5.7. a od 30.8. Slevy do
14 let.
Poznámka: Nástup je možný kterýkoliv den
v týdnu.
Doprava: a) vlastní b) autobusem
Chorvatsko • Dalmácie • Brela
57
83
vily Kristič, Tiha a Davor
Poloha:
• Vila Kristič se nachází ve velmi klidné části Brely – Jardula, v blízkosti nádherných oblázkovo–písčitých pláží. Vila je umístěna nad mořem
a vede k ní schodiště. Od centra města je to procházkou cca 45 minut.
• Vila Tiha se nachází ve velmi klidné části Brely – Jardula, v blízkosti nádherných oblázkovo–písčitých pláží. Vila je umístěna nad mořem
a vede k ní schodiště. Od centra města je to procházkou cca 45 minut.
• Vila Davor: Moderní klimatizovaná vila se nachází v klidné části Brely – Stomarica v blízkosti krásné oblázkové pláže cca 150 m. Vila je
umístěna nad mořem ve svahu a vede k ní schodiště. Od centra města je
vzdálena přímořskou cestou cca 30 minut chůze. Parkoviště je zajištěno.
Možnost zdarma využívat internet.
Toto místo je vhodné pro milovníky klidné rodinné dovolené s koupáním
v nepřelidněných romantických zátokách.
Vybavení:
• Vila Kristič: TYP S2 a S2+1 – 2-lůžkový pokoj s možností dětské přistýlky, kuchyň přes chodbu, klimatizace, Wi-Fi, hyg. zařízení a malý balkon.
TYP S2–3 strana moře – prostorný 3–lůžkový pokoj s balkonem na
mořskou stranu, hyg. zařízení, klimatizace, Wi-Fi, SAT TV, kuchyňský kout.
TYP S2+2 – prostorný rodinný pokoj vhodný pro 2 dospělé a 2 malé děti
s velkým balkonem a výhledem na moře, hyg. zařízení, klimatizace, Wi-Fi,
SAT TV a kuchyňský kout. TYP A4 a A4+1 – 2–lůžkový pokoj s balkonem
vila Kristič
a 3–lůžkový pokoj, hyg. zařízení, klimatizace, Wi-Fi, SAT TV a kuchyň.
• Vila Tiha: TYP A4, A5, A5+1, A5+2 – ložnice se 2 a 3 lůžky, hygienické zařízení, kuchyň s gaučem na rozložení pro 2 osoby a balkon.
• Vila Davor: TYP S2 – rozkládací gauč pro 2 osoby, kuchyňský kout,
hyg. zařízení, klimatizace, SAT TV a terasa. TYP A2 – ložnice se 2 lůžky,
kuchyň s jídelní částí, hyg. zařízení, klimatizace, SAT TV a balkon. TYP
A2+1 – ložnice se 2 lůžky, kuchyň, hyg. zařízení, klimatizace, SAT TV a
balkon nebo terasa. Možnost přistýlky v ložnici nebo v kuchyni. TYP
A2+2 – ložnice se 2 lůžky, kuchyň s jídelní částí a gaučem na rozložení
pro 2 osoby, hyg.zařízení, klimatizace, SAT TV a balkon nebo terasa.
Služby: Ubytování s vlastním vařením.
Sport: Vodní sporty.
Tipy na výlety: Split, kaňon řeky Cetiny, Makarska, pohoří Biokovo,
Brač.
Doprava: a) vlastní b) autobusem
termíny
vila Tiha
(sobota–sobota)
A4
A5
A5+1
A5+2
31.5.–14.6. a 13.9.–27.9. 11.780
13.190
15.550
17.890
14.6.–28.6. a 30.8.–13.9. 15.310
16.960
20.030
22.850
22.150
25.680
29.210
A2+1
1. patro
A2+2
28.6.–30.8.
20.030
termíny
sleva 10 % do 31.12.
sleva 8 % do 31.1.
vila Davor
(sobota–sobota)
vila Davor
A2
přízemí
S2
A2+1
přízemí
A2
1. patro
31.5.–14.6. a 13.9.–27.9.
6.130
8.480
9.890
8.950
10.370
10.370
14.6.–21.6. a 6.9.–13.9.
7.070
9.890
11.310
10.370
11.780
11.780
21.6.–28.6. a 30.8.–6.9.
9.420
12.720
14.140
13.190
15.080
14.610
28.6.–5.7. a 23.8.–30.8.
10.840
14.140
16.020
14.610
16.490
18.850
5.7.–23.8.
11.780
15.080
16.960
16.020
18.380
20.260
termíny
vila Kristič
(sobota–sobota)
S2
S2+1
S2 M
S3 M
S2+2
A4
A4+1
31.5.-14.6. a 13.9.-27.9.
6.590
7.770
7.070
8.480
9.420
11.310
12.490
14.6.-28.6. a 30.8.-13.9.
8.950
10.590
9.420
11.310
12.250
15.080
16.730
28.6.-30.8.
10.370
12.490
10.840
13.190
14.610
17.890
20.030
S2 – studio pro 2 osoby • S2+1 – studio pro 3 osoby • S2 M – studio pro 2 osoby strana moře • S3 M – studio pro 3 osoby strana moře
• S2+2 – studio pro 4 osoby • A2 – apartmá pro 2 osoby • A2+1 – apartmá pro 3 osoby • A2+2 – apartmá pro 4 osoby • A4 – apartmá
pro 4 osoby • A4+1 – apartmá pro 5 osob. A5 – apartmá pro 5 osob • A5+1 – apartmá pro 6 osob • A5+2 – apartmá pro 7 osob. Cena
zahrnuje: 7x ubytování, pobytové taxy. Fakultativní příplatek – autobusová doprava 2.390 Kč/os. + příplatky za vybraná nástupní
místa dle str. 4. Možnost dokoupení cestovního pojištění včetně pojištění storna zájezdu – 33 Kč/os/den viz str. 8.
84
vila Medič a Ivanac
Poloha:
• Vila Medič: Luxusní vila se nachází poblíž hotelu Berulia.
Ve vzdálenosti cca 200 m se rozprostírá nádherná oblázková
pláž. Parkování v garáži domu zajištěno (nutné rezervovat).
• Vila Ivanac se nachází cca 100 m nad hotelem Berulia,
od kterého ji dělí silnice. Vila je umístěna v mírné stráni
a vede k ní schodiště okrajem borového háje. Nádherná
oblázková pláž je vzdálena cca 200 m. Všechny apartmány
jsou klimatizovány.
Vybavení:
vila Ivanac
vila Medič
• Vila Medič: TYP A2+1 SUTEREN – ložnice se 2 lůžky, 1
lůžko v jídelní části, SAT TV, hyg. zařízení, klimatizace, terasa s krásným výhledem na moře. TYP S2+2 – prostorný
pokoj se 2 lůžky a dalšími 2 lůžky v jídelní části, SAT TV,
hyg. zařízení, klimatizace, balkon s krásným výhledem na
moře. TYP A4 – 2 ložnice se 2 lůžky, kuchyň, SAT TV, hyg.
zařízení, klimatizace, balkon s krásným výhledem na moře.
• Vila Ivanac: TYP S2 a S2+1 – 2-lůžkový pokoj s možností přistýlky a kuchyňským koutem, hygienické zařízení,
klimatizace, SAT TV a lodžie. Některá studia mají kuchyň-
ský kout na lodžii. TYP A2+2 – ložnice se 2 lůžky, kuchyň
s jídelní částí a gaučem na rozložení pro 2 osoby (vhodné
pro děti), hygienické zařízení, klimatizace, SAT TV a balkon.
TYP A4+1 a A4+2 – 2 ložnice se 2 lůžky, kuchyň s jídelní
částí a gaučem na rozložení pro 2 osoby (vhodné pro děti),
2 hyg. zařízení, klimatizace, SAT TV a 3 balkony.
Služby: Ubytování s vlastním vařením. Možnost dokoupení
snídaní (vila Medič).
Sport: Vodní sporty.
Doprava: a) vlastní b) autobusem
termíny
vila Medič
(sobota–sobota)
A2+1
S2+2
A4
31.5.–14.6. a 13.9.–27.9.
11.310
13.670
14.840
30.8.–13.9.
13.670
16.020
20.030
14.6.–28.6.
15.550
17.670
20.030
28.6.–30.8.
22.380
25.910
29.450
termíny
vila Ivanac
(sobota–sobota)
S2
S2+1
A2+2
A4+1
A4+2
31.5.–28.6. a 30.8.–27.9.
9.420
11.780
16.490
18.850
21.190
28.6.–30.8.
11.780
14.140
18.850
28.270
30.630
S2 – studio pro 2 osoby • S2+1 – studio pro 3 osoby • A2+1 – apartmá v suterenu pro
3 osoby • S2+2 – studio pro 4 osoby • A2+2 – apartmá pro 4 osoby • A4 – apartmá
pro 4 osoby • A4+1 – apartmá pro 5 osob • A4+2 – apartmá pro 6 osob • snídaně –
1.990 Kč (vila Medič) • večeře – 1.590 Kč (v hotelu Palac). Cena zahrnuje: 7x ubytování,
pobytové taxy. Fakultativní příplatek – autobusová doprava 2.390 Kč/os. + příplatky
za vybraná nástupní místa dle str. 4. Možnost dokoupení cestovního pojištění včetně
pojištění storna zájezdu – 33 Kč/os/den viz str. 8.
58
Chorvatsko • Dalmácie • Brela
BAŠKA VODA
85
86
87
88
Původně malá rybářská víska vznikla v 18. století cca 10 km
od Makarské a své jméno získala podle vydatného pramene
vyvěrajícího blízko pobřeží. V okolí se pěstuje jižní ovoce,
olivy a vinná réva. Kilometry dlouhá pláž z drobných bílých
oblázků, čisté moře, bohatá přímořská vegetace a spousta
možností zábavy udělaly z Bašky Vody velmi oblíbené a hoj-
ně navštěvované letovisko. Blízkost sousední Brely dává příležitost k dlouhým romantickým procházkám podél moře.
Večerní zábavu nabízí rušná pobřežní promenáda lemovaná
palmami, na které je spousta restaurací, kaváren, obchůdků
a cukráren s vyhlášenou a osvěžující zmrzlinou.
vila Stojčevski
vila Nora
vila
Naputica
vila Senzen
vila
Pavič
vila
Davor
vila
Bebek
vila
Milenko
vila Žaja
restaurace
Šebin
vila
Grbavac
vila
Rogač
85
privátní pokoje no name s polopenzí
termíny
pokoje
rodinné pokoje
(sobota–sobota)
A
B
C
D
E
A
B
C
D
31.5.–7.6. a 20.9.–27.9.
3.890
3.460
3.090
2.920
5.640
3.490
3.090
2.780
2.610
7.6.–28.6. a 6.9.–20.9.
4.490
4.010
3.560
3.360
6.450
4.090
3.640
3.240
3.060
28.6.–12.7. a 23.8.–6.9.
5.090
4.550
4.070
3.830
7.460
4.690
4.190
3.740
3.520
12.7.–23.8.
5.490
4.920
4.390
4.130
8.060
5.090
4.550
4.070
3.830
A – dospělý • B – dospělý na přistýlce • C – dítě 3–12 let na lůžku • D – dítě 3–12 let na přistýlce • E – jednolůžkový pokoj.
Cena zahrnuje: 7x ubytování s polopenzí, pobytové taxy, služby delegáta. Možnost dokoupení cestovního pojištění
včetně pojištění storna zájezdu – 33 Kč/os/den viz str. 8.
zvýhodněné pobyty s autobusovou dopravou v ceně
termíny
sleva 10 % do 31.12.
sleva 8 % do 31.1.
Poloha: Pokoje v soukromých vilách jsou vzdáleny 100–600 m od moře.
Vybavení: 2–lůžkové pokoje s možností přistýlky, hyg. zařízení, bez kuchyně, většina s balkonem nebo s terasou. Možnost rodinných pokojů (pokoje
vedle sebe, nejsou propojené) – 2 pokoje, 1 hygienické zařízení.
Služby: Ubytování s polopenzí v centrální restauraci Šebin, snídaně formou
švédského stolu, večeře výběr z menu (k večeři je v ceně jeden nápoj).
Sport: Vodní sporty.
Tipy na výlety: Split, kaňon řeky Cetiny, Makarska, pohoří Biokovo, Brač.
Doprava: a) vlastní b) autobusem
86
pokoje
rodinné pokoje
(pátek–neděle)
A
B
C
D
E
A
B
C
D
30.5.–8.6. a 19.9.–28.9.
5.890
5.490
5.090
4.990
7.690
5.490
5.090
4.790
4.690
6.6.–29.6. a 5.9.–21.9.
6.490
5.990
5.590
5.390
8.490
5.990
5.690
5.290
5.190
27.6.–13.7. a 22.8.–7.9.
7.190
6.590
6.090
5.890
9.490
6.690
6.190
5.790
5.590
11.7.–24.8.
7.590
6.990
6.390
6.190
9.990
6.990
6.590
6.190
5.890
A – dospělý • B – dospělý na přistýlce • C – dítě 3–12 let na lůžku • D – dítě 3–12 let na přistýlce • E – jednolůžkový
pokoj. Povinný příplatek: příplatky za vybraná nástupní místa dle str. 4. Cena zahrnuje: 7x ubytování s polopenzí,
pobytové taxy, autobusovou dopravu, služby delegáta. Možnost dokoupení cestovního pojištění včetně pojištění storna
zájezdu – 33 Kč/os/den viz str. 8. Na ceny uvedené ve žluté tabulce již nelze uplatnit další slevy, tyto ceny
jsou již zlevněné.
privátní apartmá no name
Poloha: Soukromé vily s apartmá jsou vzdáleny 100–600 m od moře.
Vybavení: TYP S2 a S2+1– 2 lůžkový pokoj s možností přistýlky, kuchyňským
koutem, hygienické zařízení. TYP A2 – ložnice se 2 lůžky, kuchyň, hygienické
zařízení, balkon nebo terasa. TYP A2+1 – ložnice se 2 lůžky, 1 lůžko v jídelní
části, hyg. zařízení, balkon nebo terasa. TYP A2+2 – ložnice se 2 lůžky, 2 lůžka
v jídelní části, hyg. zařízení, balkon nebo terasa. TYP A4 – 2 ložnice se 2 lůžky,
kuchyň, hygienické zařízení, balkon nebo terasa. TYP A4+1 – 2 ložnice se 2 lůžky, 1 lůžko v jídelní části, hyg. zařízení, balkon nebo terasa. TYP A6 – 2 ložnice
se 3 lůžky, kuchyň, hygienické zařízení, balkon nebo terasa.
Služby: Ubytování s vlastním vařením, možnost dokoupení snídaní a večeří.
Doprava: a) vlastní b) autobusem
sleva 10 % do 31.12.
sleva 8 % do 31.1.
termíny (sobota–sobota)
S2
S2+1
A2
A2+1
A2+2
A4
A4+1
A6
31.5.–7.6. a 20.9.–27.9.
4.410
5.610
5.610
6.810
8.010
8.810
10.010
12.020
7.6.–28.6. a 6.9.–20.9.
5.610
7.010
6.810
8.210
9.610
10.410
11.820
14.420
28.6.–12.7. a 23.8.–6.9.
6.410
8.010
7.610
9.210
10.810
12.020
13.620
16.820
12.7.–23.8.
7.610
9.210
8.810
10.410
12.020
14.020
15.220
19.020
S2 – studio pro 2 osoby • S2+1 – studio pro 3 osoby • A2 – apartmá pro 2 osoby • A2+1 – apartmá pro 3 osoby
• A2+2 a A4 – apartmá pro 4 osoby • A4+1 – apartmá pro 5 osob • A6 – apartmá pro 6 osob • snídaně – 1.290
Kč • večeře – 1.990 Kč. Cena zahrnuje: 7x ubytování, pobytové taxy. Fakultativní příplatek – autobusová
doprava 2.390 Kč/os. + příplatky za vybraná nástupní místa dle str. 4. Možnost dokoupení cestovního pojištění
včetně pojištění storna zájezdu – 33 Kč/os/den viz str. 8.
Chorvatsko • Dalmácie • Baška Voda
59
87
vily Senzen, Pavič a Nora – pokoje s polopenzí
vila Senzen
vila Nora
Poloha:
• Vila Senzen je od moře a centra města vzdálena cca
200 m. Parkoviště je zajištěno 100 m od domu. Pláž je
oblázková. Na vyžádání lze používat elektrický gril, možnost využívání internetu (Wi-Fi).
• Vila Pavič je od moře vzdálena cca 150 m a od centra
města cca 250 m. Pláž je oblázková. Vila je klimatizovaná. Parkoviště před vilou.
• Vila Nora leží v centru Bašky Vody, cca 200 m od oblázkové pláže. Vila má parkoviště.
Vybavení:
• Vila Senzen: 2-lůžkový pokoj s možností přistýlky, hyg.
zařízení, lednička, TV. Pokoje mají balkon nebo společnou terasu. Klimatizace za příplatek.
vila Pavič
vila Senzen
termíny
pokoj bez klimatizace
• Vila Pavič: 2-lůžkový pokoj s možností přistýlky, hyg.
zařízení, SAT TV, klimatizace a balkon. Pro pokoje je na
každém patře k dispozici lednička.
• Vila Nora: 2-lůžkový pokoj, hygienické zařízení a balkon nebo terasa. V pokojích je starší nábytek. Možnost
dokoupení klimatizace 5 Eur/den.
Služby: Ubytování s polopenzí v centrální restauraci Šebin, snídaně formou švédského stolu, večeře výběr z menu
(k večeři je v ceně jeden nápoj).
Tipy na výlety: Split, kaňon řeky Cetiny, Makarska, pohoří Biokovo, Brač.
Doprava: a) vlastní b) autobusem
vila Pavič
pokoj bez
přistýlky
pokoj s klimatizací
vila Nora
pokoj s přistýlkou
(sobota–sobota)
A
B
C
D
A
B
C
D
A
C
A
B
C
D
A
C
31.5.-7.6. a 20.9.-27.9.
4.210
4.020
3.530
3.340
4.450
4.230
3.720
3.490
3.910
3.530
4.380
4.150
3.910
3.670
4.230
3.240
7.6.-28.6. a 6.9.-20.9.
5.090
4.850
4.310
4.070
5.320
5.060
4.490
4.240
4.790
4.310
5.260
4.980
4.690
4.410
4.830
3.680
28.6.-12.7. a 23.8.-6.9.
5.530
5.270
4.690
4.440
5.760
5.480
4.890
4.610
5.460
4.890
5.940
5.610
5.270
4.940
5.440
4.150
12.7.-23.8.
6.490
6.110
5.480
5.140
6.990
6.320
6.590
5.310
6.790
6.290
6.990
6.240
6.290
5.480
6.050
4.610
A – dospělý • B – dospělý na přistýlce • C – dítě 3–12 let na lůžku • D – dítě 3–12 let na přistýlce. Cena zahrnuje: 7x ubytování s polopenzí, pobytové taxy, služby delegáta. Fakultativní příplatek – zvýhodněná autobusová doprava 2.100 Kč/os. + příplatky za vybraná nástupní místa dle str. 4. Možnost dokoupení cestovního pojištění včetně pojištění storna zájezdu – 33 Kč/os/den viz str. 8.
sleva 10 % do 31.12.
sleva 8 % do 31.1.
60
Chorvatsko • Dalmácie • Baška Voda
88
vila Žaja, Davor, Senzen, Pavič, Grbavac, Bebek, Milenko, Rogač, Stojčevski, Naputica
Poloha:
• Vila Žaja je nová vila ležící cca 350 m od oblázkové pláže. Má nové
vybavení a je vhodná i pro náročnější klientelu.
• Vila Davor je vzdálena od moře cca 200 m a od centra města cca
300 m. Vila má klimatizaci, SAT TV, parkoviště a venkovní gril. Pláž
je oblázková.
• Vila Senzen je od moře a centra města vzdálena cca 200 m. Parkoviště je zajištěno 150 m od domu. Apartmány a pokoje jsou klimatizovány, na vyžádání lze používat elektrický gril, možnost využívání
internetu (Wi-Fi). Pláž je oblázková. U této vily je možnost kombinace
apartmánů a pokojů.
• Vila Pavič je od moře vzdálena cca 150 m a od centra města cca
250 m. Apartmány a pokoje jsou klimatizovány, mají SAT TV a zajištěné parkoviště. Pláž je oblázková. U této vily je možnost kombinace
apartmánů a pokojů.
• Vila Grbavac leží v centru města na atraktivní poloze, cca 100 m od
pláže. Parkoviště zajištěno. Apartmány mají klimatizaci.
• Vila Bebek je nová vila, moderně zařízená, cca 150 m od pláže.
Apartmány mají klimatizaci, parkoviště 150 m od vily za poplatek
5 Eur/den.
• Vila Milenko leží v centru oblíbeného letoviska a zároveň je pouze
cca 100 m od oblázkové pláže. Dům nemá balkony, ale má společnou
velkou střešní terasu s krásným výhledem na město a moře. Vila je
klimatizovaná. Parkoviště je v blízkosti vily.
• Vila Rogač leží cca 150 m od moře a 300 m od centra Bašky Vody.
Pláže jsou oblázkové. Vila je klimatizovaná a má parkoviště.
• Vila Stojčevski je od oblázkové pláže i centra vzdálená cca 350 m.
Leží v klidné části. Vila je klimatizovaná a má parkoviště.
• Vila Naputica leží cca 200 m od oblázkové pláže a cca 300 m od
centra města. Vila je klimatizovaná a má parkoviště.
Vybavení:
• Vila Žaja: TYP S2 a S2b – 2-lůžkový pokoj s kuchyňským koutem,
hyg. zařízení, klimatizace, Wi-Fi, SAT TV a některé s balkonem. TYP
S2+1 a S2+1b – 2-lůžkový pokoj s přistýlkou a kuchyňským koutem,
hyg. zařízení, klimatizace, Wi-Fi, SAT TV a některé s balkonem. TYP
A2+2 – ložnice se 2 lůžky, kuchyň s jídelní částí a gaučem na rozložení pro 2 osoby, hyg. zařízení, klimatizace, Wi-Fi, SAT TV a balkon.
• Vila Davor: TYP A4+1 – 2 ložnice se 2 lůžky, kuchyň s jídelní částí
a přistýlkou pro 1 osobu, hyg. zařízení, klimatizace, SAT TV a balkon
s výhledem na moře.
• Vila Senzen: TYP S2+1b – ložnice pro 2-3 osoby s kuchyňským
koutem, hyg. zařízení, TV, klimatizace a balkon.TYP A2+2 – ložnice
se 2 lůžky, kuchyň s jídelní částí a rozkládacím gaučem pro 2 osoby,
hyg. zařízení, TV, klimatizace a balkon nebo terasa. TYP pokoj – 2lůžkový pokoj s možností přistýlky, hyg. zařízení, lednička, TV a některé s klimatizací. Bez kuchyně. Pokoj má balkon nebo společnou
vila Žaja
vila Davor
vila Senzen
vila Pavič
terasu.
• Vila Pavič: TYP A2+2 – ložnice se 2 lůžky, kuchyň s jídelní částí
a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, hyg. zařízení, SAT TV, klimatizace a balkon s výhledem na moře. TYP pokoj – 2-lůžkový pokoj
s možností přistýlky, hyg. zařízení, SAT TV, klimatizace a balkon. Bez
kuchyně. Pro pokoje je na každém patře k dispozici lednička.
• Vila Grbavac: TYP A2+2 – ložnice se 2 lůžky, kuchyň s možností
2 přistýlek, hyg. zařízení, SAT TV, klimatizace a balkon s výhledem
na moře.
• Vila Bebek: TYP S2+1 – 2–lůžkový pokoj s přistýlkou a kuchyňským koutem, hyg. zařízení, SAT TV, klimatizace a balkon. TYP A2+2
– ložnice se 2 lůžky, kuchyň s možností 2 přistýlek (možnost patrové
postele), hyg. zařízení, SAT TV, klimatizace a balkon.
• Vila Milenko: TYP S2+1 – 2-lůžkový pokoj s přistýlkou a kuchyňským koutem, hygienickým zařízením, klimatizace a SAT TV. TYP
A2+2 – ložnice se 2 lůžky, kuchyň s jídelní částí a 2 přistýlkami, hygienické zařízení, klimatizace a SAT TV.
• Vila Rogač: Typ S2 a S2+1 – 2-lůžkový pokoj s možností přistýlky
a kuchyňským koutem, hyg. zařízení, SAT TV, klimatizace a balkon
nebo terasa.TYP A2+2 – 2-lůžkový pokoj, kuchyň s možností 2 přistýlek, hyg. zařízení, SAT TV klimatizace a balkon nebo terasa.
• Vila Stojčevski: TYP A2+2 – ložnice se 2 lůžky, kuchyň s možností
2 přistýlek, hyg. zařízení, SAT TV, klimatizace a balkon. TYP A4+2 –
ložnice se 2 lůžky, 2 ložnice s 1 lůžkem, kuchyň s možností 2 přistýlek,
hyg. zařízení, SAT TV, klimatizace a balkon.
• Vila Naputica: TYP S2 – 2-lůžková ložnice s kuchyňským koutem,
hyg. zařízení, SAT TV, klimatizace a balkon nebo terasa. TYP A2+2
– 2-lůžková ložnice, kuchyň s gaučem na rozložení pro 2 osoby, hyg.
zařízení, SAT TV, klimatizace a balkon nebo terasa. TYP A4+2 – 2
ložnice se 2 lůžky, kuchyň s gaučem na rozložení pro 2 osoby, hyg.
zařízení, SAT TV, klimatizace a balkon nebo terasa.
Služby: Ubytování s vlastním vařením, možnost dokoupení snídaní
a večeří v restauraci Šebin.
Sport: Vodní sporty.
Tipy na výlety: Split, kaňon řeky Cetiny, Makarska, pohoří Biokovo,
Brač.
Poznámka: Nástup je možný kterýkoliv den v týdnu (platí pouze pro
vily Davor, Pavič a Milenko).
Doprava: a) vlastní
b) autobusem
sleva 10 % do 31.12.
sleva 8 % do 31.1.
vila Milenko
vila Stojčevski
vila Naputica
vila Rogač
vila
Rogač
termíny
vila Grbavac
termíny
vila Bebek
vila
Davor
vila Žaja
vila Senzen
(sobota–sobota)
S2b
S2+1b
A2+2
(sobota–sobota)
S2
S2b
S2+1
S2+1b
A2+2
A4+1
S2+1b
A2+2
B
31.5.–14.6. a 13.9.–27.9.
7.770
8.250
9.890
31.5.–7.6. a 20.9.–27.9.
4.240
5.180
4.480
5.650
8.480
12.510
8.250
10.840
2.420
14.6.–28.6. a 30.8.–13.9.
8.950
9.890
11.070
7.6.–28.6. a 6.9.–20.9.
6.590
7.540
6.830
9.420
11.780
15.270
9.660
12.720
2.890
28.6.–12.7. a 23.8.–30.8.
10.840
11.540
13.660
28.6.–12.7. a 23.8.–6.9.
8.010
9.890
10.370
12.250
14.610
20.140
11.310
15.080
3.130
12.7.–23.8.
12.720
13.660
16.020
12.7.–23.8.
9.890
12.250
11.540
13.190
16.490
23.110
12.720
16.960
3.830
termíny
vila
Grbavac
vila Pavič
vila Bebek
vila Milenko
vila Naputica
vila Stojčevski
(sobota–sobota)
A2+2
B
C
A2+2
S2+1b
A2+2
S2+1
A2+2
S2b
A2+2
A4+2
A2+2
A4+2
31.5.–7.6. a 20.9.–27.9.
9.420
2.360
1.890
12.510
8.480
12.720
6.790
9.330
5.180
9.420
13.900
8.910
11.450
7.6.–28.6. a 6.9.–20.9.
11.780
2.830
2.360
15.270
10.600
14.840
8.060
11.450
7.540
11.780
17.670
11.450
15.050
28.6.–12.7. a 23.8.–6.9.
14.140
3.290
2.830
20.140
12.720
16.960
9.330
13.150
9.420
14.140
22.380
12.720
18.870
12.7.–23.8.
16.490
3.770
3.290
23.110
14.840
19.080
12.290
15.890
11.310
17.670
28.270
15.050
22.690
S2 – studio pro 2 osoby (bez balkonu) • S2b – studio pro 2 osoby (s balkonem) • S2+1 – studio pro 3 osoby (bez balkonu) • S2+1b – studio pro 3 osoby
(s balkonem) • A2+2 – apartmá pro 4 osoby • A4+1 – apartmá pro 5 osob • A4+2 – apartmá pro 6 osob • B – cena za osobu v pokoji pro 2–3 osoby •
C – cena za osobu v pokoji pro 2 osoby. Do pokoje nelze ubytovat pouze 1 osobu • snídaně 1.290 Kč • večeře 1.990 Kč. Cena zahrnuje: 7x ubytování,
pobytové taxy. Fakultativní příplatek – autobusová doprava 2.390 Kč/os. + příplatky za vybraná nástupní místa dle str. 4. Možnost dokoupení
cestovního pojištění včetně pojištění storna zájezdu – 33 Kč/os/den viz str. 8.
Chorvatsko • Dalmácie • Baška Voda
61
BAŠKO POLJE
89
Baško Polje je nová osada, která se začala rozvíjet ve 2.
89
polovině 20. století. Toto letovisko leží v severozápadní
části Makarské riviéry, cca 2 km od populárního města
Baška Voda a cca 8 km od Makarské - největšího města
Makarské riviéry. Baško Polje je známé svými krásnými
Mobile home
Poloha: Od centra Bašky Vody, živého letoviska, je
kemp vzdálený cca 2 km. Kemp má k dispozici restauraci, kavárnu, obchod, směnárnu, u každého MH je možnost parkování auta.
• MH AVA II: Bungalovy leží v kempu Baško Polje a jsou
vzdáleny od krásné oblázkové pláže max. 400 m.
• MH Anya a Hvar leží v kempu Baško Polje a jsou
vzdáleny od krásné oblázkové pláže cca 500–700 m.
Vybavení:
• MH AVA II (24m2): Mobile home je moderně zařízený a klimatizovaný. V každém bungalovu jsou 2
ložnice se 2 lůžky, kuchyň s obývací částí a možností
přistýlky, hygienické zařízení, SAT TV a terasa.
• MH ANYA (24m2): Klimatizovaný, moderně zařízený
MH je maximálně pro 6 osob. V každém bungalovu
jsou 2 ložnice se 2 lůžky, kuchyň s obývací částí s rozkládacím gaučem pro 1-2 osoby, hyg. zařízení, SAT TV
a terasa.
• MH HVAR (32m2): Klimatizovaný, moderně zařízený
MH je maximálně pro 6 osob. V každém bungalovu
jsou 2 ložnice se 2 lůžky, kuchyň s obývací částí s rozkládacím gaučem pro 1-2 osoby, 2 hyg. zařízení, SAT
TV a terasa. Tento typ je prostornější.
Služby: Ubytování s vlastním vařením.
Sport: Míčové hry, vodní sporty.
Tipy na výlety: Makarska, lodní výlety, rafting na řece
Cetině, pohoří Biokovo.
Poznámka: MH AVA II: Ložní prádlo a ručníky nejsou
započítány v ceně. Je možné je pronajmout na místě za
20 Eur/domek/týden. Závěrečný úklid jsou hosté povinni
vykonat sami. Je možnost zaplatit cca 20 Eur/domek za
úklid.
Doprava: a) vlastní b) autobusem
MH AVA II
MH ANYA
MH HVAR
termíny (sobota–sobota)
MH ANYA A4–6
(24m2)
MH HVAR A4–6
(32m2)
6.9.–27.9.
6.390
7.070
31.5.–7.6.
8.920
9.760
7.6.–28.6. a 23.8.–6.9.
12.720
13.930
sleva 10 % do 31.12.
sleva 8 % do 31.1.
PROMAJNA
90
90
Obec Promajna leží ve stejnojmenné zátoce na Makarské
riviéře, cca 6 km severozápadně od města Makarská. Promajna se rozkládá na pobřeží i ve svahu nad ním. Toto leto-
28.6.–12.7. a 16.8.–23.8.
18.610
20.730
12.7.–16.8.
24.740
28.510
MH A4–6 – mobile home pro 4–6 osob • pes – 5 Eur/den. Cena zahrnuje: 7x ubytování. Povinný příplatek: Příplatek za úklid bungalovu
– 25 Eur/domek. Pobytová taxa cca 1 Eur/os. – platí se jednorázově
na místě. Cena nezahrnuje: Přihlašovací poplatek cca 3 Eur/os. – platí
se jednorázově na místě. Fakultativní příplatek – autobusová doprava 2.390 Kč/os. + příplatek za vybraná nástupní místa dle str. 4.
Možnost dokoupení cestovního poijštění včetně pojištění storna
zájezdu – 33 Kč/os/den viz str. 8. Kauce – v místě se platí vratná kauce
100 Eur/domek.
www.tipatour.cz
termíny
(sobota–sobota)
mobile home AVA II (24m2)
MH4
P
(dospělý)
P
(dítě)
6.9.–13.9.
9.800
1.410
710
31.5.–14.6. a 30.8.–6.9.
13.660
1.410
710
14.6.–21.6. a 23.8.–30.8.
17.900
1.650
940
21.6.–23.8.
19.320
1.650
940
MH4 – mobile home pro 4 osoby • P (dospělý) – osoba nad 12 let
na přistýlce • P (dítě) – dítě 5 – 12 let na přistýlce • dítě do 5 let bez
lůžka – ZDARMA. Cena zahrnuje: 7x ubytování. Povinný příplatek: Pobytová taxa 1 Eur/os/den – platí se jednorázově na místě. Cena
nezahrnuje: Přihlašovací poplatek cca 2 Eur/os – platí se jednorázově
na místě. Fakultativní příplatek – autobusová dprava 2.390 Kč/os.
+ příplatky za vybraná nástupní místa dle str. 4. Možnost dokoupení
cestovního pojištění včetně pojištění storna zájezdu – 33 Kč/os/den viz
str. 8. Kauce: v místě se platí vratná kauce 100 Eur/domek.
visko nabízí krásné oblázkové pláže, které nabízí i místa ve
stínu borového lesa. Pláže mají pozvolný přístup do moře,
proto je Promajna ideálním místem pro rodiny s dětmi.
vily Čale a Kovačevič
vila Kovačevič
sleva 10 % do 31.12.
sleva 8 % do 31.1.
ˇvila Čale
62
plážemi z drobných oblázků lemovanými borovicemi. Oblasti dominuje vápencové pohoří Biokovo. Podél pobřeží
vede přímořská promenáda, která se táhne od Brely až
do Podgory a přímo láká ke dlouhým procházkám.
Chorvatsko • Dalmácie
Poloha:
• Vila Čale je vzdálena od pláže cca 100 m a od centra cca 70 m. Vila je klimatizovaná a má možnost využívání připojení
na internet Wi-Fi. Vila má parkoviště.
• Vila Kovačevič je vzdálena od pláže cca 70 m a od centra cca 300 m. Vila je klimatizovaná a má parkoviště.
V blízkosti vil je restaurace, obchod, plážové bary. Pláž je oblázková, vhodná pro rodiny s dětmi.
Vybavení:
• Vila Čale: TYP A2 – ložnice se 2 lůžky, kuchyň, hyg. zařízení, SAT TV, klimatizace a balkon nebo terasa. TYP A3 – ložnice
se 3 lůžky nebo ložnice se 2 lůžky a přistýlka v kuchytermíny
vila Kovačevič
ni, hyg. zařízení, SAT TV, klimatizace a balkon nebo
terasa. TYP A2+2 a A2+3 – ložnice se 2 lůžky, 2-3
(sobota–sobota)
A2
A3
A2+2
přistýlky v obývacím pokoji (rozkládací gauč), kuchyň,
13.9.–27.9.
7.290
8.480
12.250
hyg. zařízení, SAT TV, klimatizace a terasa.
31.5.–21.6. a 30.8.–13.9.
8.720
10.130
16.260
• Vila Kovačevič: TYP A2 – ložnice se 2 lůžky, ku21.6.–5.7. a 16.8.–30.8.
11.310
13.890
20.260
chyň, hyg. zařízení, SAT TV, klimatizace a balkon. TYP
5.7.–16.8.
14.140
17.190
24.030
A3 – ložnice se 3 lůžky, kuchyň, hyg. zařízení, SAT TV,
klimatizace a balkon. TYP A2+2 – ložnice se 2 lůžky,
termíny
vila Čale
rozkládací gauč pro 2 osoby v kuchyni, hyg. zařízení,
(sobota–sobota)
A2
A3
A2+2
A2+3
SAT TV, klimatizace a 2 balkony.
31.5.–21.6. a 6.9.–20.9.
7.770
11.660 15.550 17.550
Služby: Ubytování s vlastním vařením. Možnost do21.6.–6.9.
12.250 16.260 24.490 26.490
koupení polopenze, snídaně formou švédského stolu,
večeře výběr z menu (nápoj u večeře v ceně) platí pro
A2 – apartmá pro 2 osoby • A3 – apartmá pro 3 osoby • A2+2 –
vilu Čale.
apartmá pro 4 osoby • A2+3 – apartmá pro 5 osob • polopenze –
Sport: Vodní sporty.
3.690 Kč (vila Čale). Cena zahrnuje: 7x ubytování, pobytové taxy. FaTipy na výlety: Split, kaňon řeky Cetiny, Makarska,
kultativní příplatek – autobusová doprava 2.390 Kč/os. + příplatky
za vybraná nástupní místa dle str. 4. Možnost dokoupení cestovního
pohoří Biokovo, Brač.
pojištění včetně pojištění storna zájezdu – 33 Kč/os/den viz str. 8.
Doprava: a) vlastní b) autobusem
Makarska
91
92
93
94
Rušné historické přístavní město Makarska je centrem
stejnojmenné šedesátikilometrové riviéry. Rozkládá se
v široké zátoce na úpatí pohoří Biokovo, pod jeho nej-
vyšším vrcholem Sveti Jure. Díky své poloze s působivou
kulisou hor a hlavně zásluhou krásných pláží z drobných
oblázků s pozvolným vstupem do moře patří Makarská
k nejoblíbenějším letoviskům. Typicky dalmatské Staré
město se stinnými uličkami se rozprostírá kolem palmami
vila
Pavlinovič
vila Glavina
pension Dany
vila Zorica
vila
Prodan
vila Dalmacija
lemované přístavní promenády a láká návštěvníky svými
kavárnami, restauracemi a cukrárnami. Dobré jméno
si Makarska získala i jako lázeňské město, kde se léčí
zejména nemoci dýchacích cest a pohybového ústrojí.
vila
Družijanič
vila Niko
hotel Biokovka
hotel Rivijera
91
hotel Biokovka
termíny
(sobota–sobota)
pokoj s balkonem
A
pokoj strana moře, balkon
C
D
H
A
31.5.–14.6. a 13.9.–27.9. 8.790
5.990
6.840
11.410
9.280
7.520 ZDARMA 4.590
B
E
F
4.590
G
14.6.–5.7. a 23.8.–13.9.
11.180
7.670
8.740
14.490 11.890
9.610 ZDARMA 5.890
5.890
5.7.–23.8.
12.590
8.670
9.880
16.640 14.030 11.320 ZDARMA 6.960
6.960
A – dospělý • B – dospělý na přistýlce • C – dítě do 7 let na lůžku • D – dítě 7–14 let na lůžku • E – dítě do 7
let na přistýlce • F – dítě 7–14 let na přistýlce • G – 2. dítě 2–7 let bez lůžka s polopenzí • H – jednolůžkový
pokoj • dětská postýlka – 1.500 Kč • obědy – 1.590 Kč. Cena zahrnuje: 7x ubytování s polopenzí, pobytové
taxy, služby delegáta. Fakultativní příplatek – autobusová doprava 2.390 Kč/os. + příplatky za vybraná
nástupní místa dle str. 4. Možnost dokoupení cestovního pojištění včetně pojištění storna zájezdu – 33 Kč/
os/den viz str. 8.
sleva 15 % do 31.12.
sleva 10 % do 31.1.
92
Poloha: Velmi oblíbený lázeňský hotel leží na
okraji Makarské a od centra města je vzdálený
cca 1.000 m. Pláž je oblázková ve vzdálenosti cca
50 m a od hotelu oddělena parkem a kolonádou.
Některé typy pokojů jsou zařízeny i pro vozíčkáře.
Hotel má 2 vnitřní bazény s vyhřívanou mořskou
vodou, fitness, masáže.
Vybavení: Klimatizované 2-lůžkové pokoje, některé s možností přistýlky, hygienické zařízení,
SAT TV a balkon. Dále má hotel k dispozici restauraci, kavárnu s terasou, plážovou restauraci,
směnárnu, sejf, TV místnost, společenskou místnost, kadeřnický a kosmetický salón.
Služby: Ubytování s polopenzí, snídaně formou
švédského stolu, večeře výběr z menu (salát bufet).
Speciální nabídka: Dítě do 7 let na přistýlce
ZDARMA. Slevy do 14 let.
Sport: Tenis, dětské hřiště, vodní sporty.
Tipy na výlety: Split, pohoří Biokovo, lodní výlety.
Doprava: a) vlastní b) autobusem
pension Dany
sleva 10 % do 31.12.
sleva 8 % do 31.1.
Poloha: Rodinný pension se nachází cca 150 m od pláže.
Pláže jsou oblázkové. Od centra Makarské je vzdálen cca 700
m.
Vybavení: Klimatizované 2-lůžkové pokoje s možností přistýlky, hygienickým zařízením a balkonem. V pensionu je Wifi připojení na internet.
Služby: Ubytování s polopenzí, snídaně kontinentální, večeře výběr ze 3 menu.
Sport: Vodní sporty.
Tipy na výlety: Split, pohoří Biokovo, lodní výlety.
Doprava: a) vlastní b) autobusem
termíny (sobota–sobota)
A
B
C
31.5.–21.6. a 6.9.–27.9.
6.430
5.240
4.890
21.6.–5.7. a 23.8.–6.9.
6.890
5.620
5.280
5.7.–23.8.
7.380
5.990
5.660
A – dospělý • B – dospělý na přistýlce • C – dítě do 12 let
na přistýlce. Cena zahrnuje: 7x ubytování s polopenzí,
pobytové taxy, služby delegáta. Fakultativní příplatek
– autobusová doprava 2.390 Kč/os. + příplatky za vybraná
nástupní místa dle str. 4. Možnost dokoupení cestovního pojištění včetně pojištění storna zájezdu – 33 Kč/os/
den viz str. 8.
Chorvatsko • Dalmácie • Makarska
63
93
hotel Rivijera
termíny
pokoj s balkonem
bez přistýlky
pokoj s balkonem s přistýlkou
pokoj s přistýlkou a bez balkonu
(sobota–sobota)
A
C
F
A
D
A
B
D
E
31.5.–7.6. a 13.9.–20.9.
5.990
4.590
9.590
6.990
ZDARMA
5.990
4.590
ZDARMA
5.590
7.6.–14.6.
6.590
4.990
10.990
6.990
ZDARMA
5.990
4.990
ZDARMA
5.590
14.6.–21.6. a 6.9.–13.9.
6.990
5.590
11.590
7.590
ZDARMA
6.590
5.590
ZDARMA
5.990
21.6.–28.6. a 30.8.–6.9.
7.590
5.790
11.590
7.990
ZDARMA
7.590
5.990
ZDARMA
7.590
28.6.–5.7. a 16.8.–30.8.
8.590
5.990
11.990
8.590
ZDARMA
8.290
6.290
ZDARMA
7.990
5.7.–16.8.
8.990
6.290
11.990
8.990
ZDARMA
8.590
6.790
ZDARMA
7.990
A – dospělý • B – dospělý na přistýlce • C – dítě do 12 let na lůžku (platí s 1 dospělou osobou) • D – dítě 3–12 let na přistýlce
• E – 2. dítě 3–12 let na společné přistýlce • F – jednolůžkový pokoj • pes – 10 Eur/den. Cena zahrnuje: 7x ubytování
s polopenzí, pobytové taxy, služby delegáta. Možnost dokoupení cestovního pojištění včetně pojištění storna zájezdu –
33 Kč/os/den viz str. 8.
zvýhodněné pobyty s autobusovou dopravou v ceně
sleva 10 % do 31.12.
sleva 8 % do 31.1.
termíny
pokoj s balkonem
bez přistýlky
pokoj s balkonem s přistýlkou
pokoj s přistýlkou a bez balkonu
(pátek–neděle)
A
C
F
A
D
A
B
D
E
30.5.–8.6. a 12.9.–21.9.
7.590
5.990
11.590
7.990
1.990
6.990
5.990
1.990
6.990
6.6.–15.6.
7.990
6.590
12.990
8.590
1.990
7.590
6.990
1.990
7.590
13.6.–22.6. a 5.9.–14.9.
8.590
6.990
13.590
8.990
1.990
7.990
7.590
1.990
7.590
20.6.–29.6. a 29.8.–7.9.
8.990
7.590
13.590
9.590
1.990
8.990
7.990
1.990
8.990
27.6.–6.7. a 15.8.–31.8.
9.990
7.990
13.990
9.990
1.990
9.790
8.290
1.990
8.990
4.7.–17.8.
10.290
8.290
13.990
10.590
1.990
9.990
8.790
1.990
8.990
A – dospělý • B – dospělý na přistýlce • C – dítě do 12 let na lůžku (platí s 1 dospělou osobou) • D – dítě 3–12 let na přistýlce
• E – 2. dítě 3–12 let na společné přistýlce • F – jednolůžkový pokoj. Povinný příplatek: příplatky za vybraná nástupní
místa dle str. 4. Cena zahrnuje: 7x ubytování s polopenzí, pobytové taxy, autobusovou dopravu, služby delegáta. Možnost
dokoupení cestovního pojištění včetně pojšitění storna zájezdu – 33 Kč/os/den viz str. 8. Na ceny uvedené ve žluté
tabulce již nelze uplatnit další slevy, tyto ceny jsou již zlevněné.
Poloha: Hotel pavilonového typu je umístěn v krásném prostředí plném zeleně. V těsné blízkosti je oblázková pláž. Pobyt
je vhodný pro rodiny s dětmi.
Vybavení: 2–lůžkové pokoje, některé s možností přistýlky,
hygienickým zařízením, ledničkou a některé s balkonem. Hotel má k dispozici klimatizovanou restauraci, směnárnu, Wi-Fi
na recepci, bar, kavárnu a taneční terasu.
64
Služby: Ubytování s polopenzí, snídaně formou švédského
stolu, večeře výběr z 5 menu (předkrmy, saláty, zákusky formou
bufetu). V ceně hlavního jídla je jeden nápoj (0,2 l vína, piva
nebo minerální vody). Animační programy pro děti a dospělé.
Sport: Tenisové kurty, stolní tenis, minigolf, hřiště pro míčové
sporty, dětské hřiště, vodní sporty.
Speciální nabídka: Dítě do 12 let na přistýlce ZDARMA.
Chorvatsko • Dalmácie • Makarska
Sleva 14 % v termínech 14.6.–21.6., 5.7.–12.7., 9.8.–16.8.
a 30.8.–6.9. při úhradě do 31.3., TOP sleva 20 % v termínu 26.7.–2.8. při úhradě do 31.1. a seniorské slevy (více
informací na str. 3).
Tipy na výlety: Split, výlet na pohoří Biokovo, lodní výlety.
Poznámka: Obsazení pokojů třemi osobami je na úkor místa.
Doprava: a) vlastní b) autobusem
94
vily Niko, Zorica, Dalmacija, Glavina, Družijanič, Pavlinovič a Prodan
vila Zorica
vila Niko
vila Dalmacija
sleva 10 % do 31.12.
sleva 8 % do 31.1.
Poloha:
• Vila Niko je od krásné oblázkové pláže vzdálena cca
100 m, od centra Makarské cca 700 m a od obchodů
a restaurací cca 50 m. Vila je klimatizovaná.
• Vila Zorica leží cca 50 m od krásné oblázkové pláže,
od centra města je vzdálena cca 700 m a od obchodů
a restaurací cca 50 m. Vila je klimatizovaná. Společný
venkovní gril.
• Vila Dalmacija leží v klidnější části Makarské, cca 100 m
od krásné oblázkové pláže. Do centra města je to procházkou cca 15 min. Vila je klimatizovaná a má parkoviště.
• Vila Glavina leží cca 400 m od centra Makarské a od
krásné oblázkové pláže je vzdálena cca 200 m. Vila je
klimatizovaná, má přístup na internet (Wi-Fi), před vilou
je parkoviště, hostům je k dispozici gril.
• Vila Družijanič se nachází cca 350 m od centra Makarské, od pláže leží cca 200 m. Vila je klimatizovaná a
má Wi-Fi internet.
• Vila Pavlinovič leží v západní části města Makarska a
je vzdálena cca 250 m od pláže a cca 600 m od centra
města. Vila má vlastní parkoviště, klimatizaci a Wi-Fi přístup na internet.
• Vila Prodan leží nad hotelem Biokovka cca 180 m od
krásné oblázkové pláže. Od centra města je vila vzdálena cca 1.000 m.
Vybavení:
• Vila Niko: TYP A2 – ložnice se 2 lůžky, kuchyň, hyg. zařízení, SAT TV, klimatizace a terasa. TYP A2+1 – ložnice
se 2 lůžky, kuchyň s jídelní částí a rozkládacím gaučem,
hyg. zařízení, SAT TV, klimatizace a balkon. TYP A4 – 2
ložnice se 2 lůžky, kuchyň, hyg. zařízení, SAT TV, klimatizace a balkon nebo terasa.
• Vila Zorica: TYP A3 – ložnice se 3 lůžky, kuchyň, hyg.
zařízení, klimatizace a terasa. TYP A4 – 2 ložnice se 2
lůžky, kuchyň, hyg. zařízení, klimatizace a balkon. TYP
A4+1 – 2 ložnice se 2 lůžky a přistýlkou pro 1 osobu,
kuchyň, hyg. zařízení, klimatizace a balkon.
• Vila Dalmacija: TYP S2+1 – klimatizovaný 2-lůžkový
vila Prodan
termíny
vila Dalmacija
(sobota–sobota)
S2+1
S2+1b
S3+1
A2+2
31.5.–21.6. a 30.8.–27.9.
7.290
8.950
8.010
10.370
21.6.–28.6.
9.660
11.310
10.370
12.720
23.8.–30.8.
11.310
14.840
12.020
18.610
28.6.–5.7. a 16.8.–23.8.
12.490
16.020
13.190
19.790
5.7.–16.8.
14.840
17.670
16.260
22.620
S2+1 – studio pro 3 osoby • S2+1b – studio pro 3 osoby s balkonem •
S3+1 – studio pro 4 osoby • A2+2 – apartmá pro 4 osoby • snídaně –
1.070 Kč • večeře – 2.140 Kč. Cena zahrnuje: 7x ubytování, pobytové taxy.
Fakultativní příplatek – autobusová doprava 2.390 Kč/os. + příplatky za
vybraná nástupní místa dle str. 4. Možnost dokoupení cestovního pojištění včetně pojištění storna zájezdu – 33 Kč/os/den viz str. 8.
vila Pavlinovič
vila Družijanič
pokoj s možností přistýlky včetně kuchyňského koutu,
Wi-Fi, SAT TV a hyg. zařízení. TYP S2+1 BLK – klimatizovaný 2-lůžkový pokoj s možností přistýlky včetně kuchyňského koutu, Wi-Fi, SAT TV, hyg. zařízení a balkon.
TYP S3+1 – klimatizovaný 3-lůžkový pokoj s možností
přistýlky včetně kuchyňského koutu, Wi-Fi, SAT TV, hyg.
zařízení a lodžie na mořskou stranu. TYP A2+2 – klimatizovaná ložnice se 2 lůžky, kuchyň s gaučem na rozložení pro 2 osoby, Wi-Fi, SAT TV, hyg. zařízení a terasa na
mořskou stranu.
• Vila Glavina: TYP A2+1 a A2+2 – ložnice se 2 lůžky,
kuchyň s rozkládacím gaučem až pro 2 osoby, hygienické zařízení, klimatizace a balkon nebo terasa. TYP A4,
A4+1 a A4+2 – 2 ložnice se 2 lůžky, kuchyň s gaučem
na rozložení až pro 2 osoby, 2 hygienická zařízení, klimatizace, terasa a balkon.
• Vila Družijanič: TYP A2, A2+1 a A2+2 – ložnice se
2 lůžky, kuchyň, hygienické zařízení, klimatizace a balkon. Možnost přistýlek v ložnici nebo kuchyni. TYP A4,
A4+1 a A4+2 – 2 ložnice se 3 lůžky, kuchyň, 2x hygienické zařízení, klimatizace, 2x balkon.
• Vila Pavlinovič: TYP S2 – 2-lůžkový pokoj s kuchyňským koutem, hygienickým zařízením, SAT TV, klimatizace a terasa. TYP A4 a A4+1 – 2 ložnice se 2 lůžky, kuchyň, hygienické zařízení, SAT TV, klimatizace a balkon.
Možnost přistýlky v ložnici nebo kuchyni.
• Vila Prodan: TYP A4 a A4+1 – 2 ložnice se 2 lůžky,
kuchyň, hyg. zařízení, SAT TV, Wi-Fi balkon nebo terasa. Některá apartmá mají v ceně klimatizaci (viz ceník).
TYP A4+2 – 2 ložnice se 2 lůžky, 2 přistýlky v obývacím
pokoji, kuchyň, 2 hyg. zařízení, SAT TV, Wi-Fi a balkon.
Služby: Ubytování s vlastním vařením, možnost dokoupení polopenze v blízkém pensionu Dany (vila Niko a Zorica),
pro vilu Dalmacija v hotelu Bonaca.
Sport: Vodní sporty.
Tipy na výlety: Split, výlet na pohoří Biokovo, lodní výlety.
Doprava: a) vlastní b) autobusem
vila Glavina
termíny
termíny
www.tipatour.cz
vila Niko
vila Zorica
(sobota–sobota)
A2
A2+1
A4
A3
A4
A4+1
31.5.–21.6. a 6.9.–27.9.
10.590
12.720
17.590
13.150
17.590
19.080
21.6.–5.7. a 23.8.–6.9.
11.660
13.780
20.570
14.840
20.570
22.690
5.7.–23.8.
13.150
16.330
24.380
17.590
24.380
26.490
termíny
vila Glavina
vila Prodan
(sobota–sobota)
A4
A4+1
A4+2
A4 k
A4+1 k
31.5.–14.6.
14.140
16.260
18.380
16.260
18.380
6.9.–27.9.
16.020
18.140
20.260
17.430
19.560
14.6.–28.6.
18.380
20.970
23.560
20.970
23.560
28.6.–5.7. a 23.8.–6.9.
20.970
24.030
27.090
22.620
25.680
5.7.–23.8.
22.150
25.670
29.210
23.320
26.860
A4 – apartmá pro 4 osoby • A4 k – apartmá pro 4 osoby s klimatizací •
A4+1 – apartmá pro 5 osob • A4+1 k – apartmá pro 5 osob s klimatizací •
A4+2 – apartmá pro 6 osob. Cena zahrnuje: 7x ubytování, pobytové taxy.
Fakultativní příplatek – autobusová doprava 2.390 Kč/os. + příplatky za
vybraná nástupní místa dle str. 4. Možnost dokoupení cestovního pojištění včetně pojištění storna zájezdu – 33 Kč/os/den viz str. 8.
vila Družijanič
vila Pavlinovič
(sobota–sobota)
A2+1
A2+2
A4
A4+1
A4+2
A2
A2+1
A2+2
A4
A4+1
A4+2
S2
A4
A4+1
31.5.–7.6. a 13.9.–27.9.
13.660
15.080
16.490
19.320
20.850
10.840
13.660
15.080
16.490
19.320
20.850
10.840
16.490
19.320
7.6.–21.6. a 6.9.–13.9.
15.220
16.260
17.790
20.870
22.660
12.130
15.220
16.260
17.790
20.870
22.660
12.130
17.790
20.870
21.6.–5.7. a 30.8.–6.9.
16.770
17.430
19.080
22.430
26.030
13.430
16.770
17.430
19.080
22.430
26.030
13.430
19.080
22.430
5.7.–19.7. a 23.8.–30.8.
18.590
19.790
21.670
25.540
29.920
14.720
18.590
19.790
21.670
25.540
29.920
14.720
21.670
25.540
19.7.–23.8.
20.140
22.150
24.270
28.390
32.510
16.020
20.140
22.150
24.270
28.390
32.510
16.020
24.260
28.390
S2 – studio pro 2 osoby • A2 – apartmá pro 2 osoby • A2+1 – apartmá pro 3 osoby • A3 – apartmá pro 3 osoby • A2+2 – apartmá pro 4 osoby • A4 – apartmá pro 4 osoby A4+1 – apartmá pro 5 osob • A4+2
– apartmá pro 6 osob • polopenze – 2.590 Kč (vila Niko a Zorica). Cena zahrnuje: 7x ubytování, pobytové taxy. Fakultativní příplatek – autobusová doprava 2.390 Kč/os. + příplatky za vybraná nástupní
místa dle str. 4. Možnost dokoupení cestovního pojištění včetně pojištění storna zájezdu – 33 Kč/os/den viz str. 8.
Chorvatsko • Dalmácie • Makarska
65
TUČEPI
95
103
96 103
97
98
Živé přímořské letovisko se nachází cca 3 km od města Makarska pod strmými svahy impozantního pohoří Biokovo.
Oblast byla osídlena už v období antiky, což dokazují na-
příklad římské sloupy vestavěné do kostela svatého Jiří ze
14. století a další antické památky. Tučepi si získaly velkou
oblibu díky krásné pláži z hrubého písku a jemných oblázků,
která se táhne širokým obloukem až do sousedního městečka Podgora. Zdejší bohatá vegetace – oleandry, palmy,
citrusy, borové háje – dotváří nádhernou přírodní scenérii.
Jsou zde také bohaté možnosti zábavy a sportovního vyžití,
pobřežní promenáda zase láká k dlouhým procházkám.
vila Vodanovič
vila Jagoda
a Bruno
hotel Alga
vila Šestič
pension
Anastasis
pension
Bili Dvor
vila Šimič
95
hotel Alga
sleva 10 % do 31.12.
sleva 8 % do 31.1.
termíny
pokoj bez
balkonu
pokoj s balkonem a
přistýlkou
pokoj strana
moře, balkon
pokoj strana moře,
balkon, přistýlka
(sobota–sobota)
A
E
A
B
D
A
C
A
B
D
31.5.–7.6.
10.160
430
11.990
3.730
ZDARMA
11.180
7.890
12.200
3.790
ZDARMA
7.6.–14.6. a 13.9.–20.9.
11.830
430
13.960
4.320
ZDARMA
13.010
9.170
14.200
4.390
ZDARMA
6.9.–13.9.
11.790
640
15.460
4.770
ZDARMA
13.220
9.310
15.660
4.830
ZDARMA
14.6.–5.7. a 30.8.–6.9.
13.730
640
18.000
5.530
ZDARMA
15.390
10.830
18.240
5.610
ZDARMA
5.7.–19.7. a 16.8.–30.8.
16.340
1280
22.750
6.960
ZDARMA
19.190
13.490
23.220
7.100
ZDARMA
19.7.–16.8.
17.290
1710
24.890
7.600
ZDARMA
20.370
14.320
25.360
7.740
ZDARMA
A – dospělý • B – dospělý na přistýlce • C – dítě 0–14 let na lůžku • D – 1. a 2. dítě 0–14 let na přistýlce • E – příplatek za balkon (za
osobu) • obědy – 1.490 Kč • dětská postýlka – 2.150 Kč. Cena zahrnuje: 7x ubytování s polopenzí, pobytové taxy, služby delegáta.
Fakultativní příplatek – autobusová doprava 2.390 Kč/os. + příplatky za vybraná nástupní místa dle str. 4. Možnost dokoupení
cestovního pojištění včetně pojištění storna zájezdu – 33 Kč/os/den viz str. 8.
Poloha: Renovovaný komfortní hotel se nachází na úpatí
pohoří Biokovo v protáhlém zálivu s křišťálově čistou vodou.
3 km dlouhá mírná oblázková pláž je od hotelu oddělena
pouze plážovou promenádou.
Vybavení: Klimatizované 2–lůžkové pokoje, některé s možností až 2 přistýlek (rozkládací gauč), hygienickým zařízením,
SAT TV, minibarem a některé s balkonem. Hostům jsou k dispozici restaurace, společenské místnosti, snack bar, kavárna,
96
aperitiv bar, salon s TV, kadeřnictví, obchod se suvenýry, fitness, sauna, dětské hřiště, vnitřní bazén a venkovní bazén se
slanou vodou a velkou sluneční terasou. Všechny prostory
hotelu jsou klimatizovány.
Služby: Ubytování s polopenzí formou švédského stolu. Animační program pro děti i dospělé.
Sport: Ve sportovním středisku SLATINA, vzdáleném cca
400 m, najdete 5 tenisových kurtů, stol. tenis, kuželky, fotbal,
minigolf, windsurfing, půjčovnu člunů. Večerní program a taneční hudba na hotelové terase.
Speciální nabídka: Dítě do 14 let na 1. a 2. přistýlce ZDARMA.
Tipy na výlety: Makarska, kaňon řeky Cetiny, pohoří Biokovo, Brač.
Poznámka: Nástup je možný kterýkoliv den v týdnu.
Doprava: a) vlastní b) autobusem
pension Bili Dvor
sleva 10 % do 31.12.
sleva 8 % do 31.1.
Poloha: Pension s rodinnou atmosférou leží na konci
střediska Tučepi, je vzdálen od centra města cca 200
m a od oblázkové pláže cca 110 m.
Vybavení: Klimatizované 2-lůžkové pokoje s možností přistýlky, hygienickým zařízením, SAT TV a balkonem. V pensionu je Wi-Fi připojení na internet.
Služby: Ubytování s polopenzí, snídaně kontinentální,
večeře výběr ze 3 menu.
Sport: Vodní sporty.
Tipy na výlety: Makarska, kaňon řeky Cetiny, pohoří
Biokovo, Brač.
Doprava: a) vlastní b) autobusem
termíny
(sobota–sobota)
A
B
C
31.5.–21.6. a 6.9.–27.9.
6.890
5.620
5.280
21.6.–5.7. a 23.8.–6.9.
7.850
6.380
6.040
5.7.–23.8.
9.990
8.090
7.750
A – dospělý • B – dospělý na přistýlce • C – dítě do 12 let
na přistýlce. Cena zahrnuje: 7x ubytování s polopenzí,
pobytové taxy, služby delegáta. Fakultativní příplatek – autobusová doprava 2.390 Kč/os. + příplatky za
vybraná nástupní místa dle str. 4. Možnost dokoupení
cestovního pojištění včetně pojištění storna zájezdu – 33
Kč/os/den viz str. 8.
66
Chorvatsko • Dalmácie • Tučepi
97
pension Anastasis
termíny
pokoj bez přistýlky
pokoj s přistýlkou
(sobota–sobota)
A
C
D
F
A
B
C
D
E
31.5.–14.6. a 13.9.–27.9.
5.520
ZDARMA
2.850
10.040
5.990
5.710
ZDARMA
2.850
3.130
14.6.–21.6.
6.710
ZDARMA
2.850
11.220
7.190
6.840
ZDARMA
2.850
3.790
21.6.–28.6. a 23.8.–13.9.
7.190
ZDARMA
2.850
11.690
7.660
7.290
ZDARMA
2.850
4.050
28.6.–23.8.
7.660
ZDARMA
2.850
12.170
8.140
7.740
ZDARMA
2.850
4.310
A – dospělý • B – dospělý na přistýlce • C – dítě do 4 let bez lůžka • D – dítě 4–7 let bez lůžka s polopenzí • E – dítě 4–12
let na přistýlce • F – jednolůžkový pokoj • dětská postýlka – 5 Eur/den. Cena zahrnuje: 7x ubytování s polopenzí, pobytové taxy, služby delegáta. Fakultativní příplatek – autobusová doprava 2.390 Kč/os. + příplatky za vybraná nástupní
místa dle str. 4. Možnost dokoupení cestovního pojištění včetně pojištění storna zájezdu – 33 Kč/os/den viz str. 8.
Poloha: Pension Anastasis je vzdálený od krásné oblázkové pláže a od centra Tučep cca 300 m a je postavený
ve svahu. Celou sezónu má pension funkční vnitřní bazén a saunu. Pension je klimatizovaný.
Vybavení: Klimatizované 2-lůžkové pokoje s možností přistýlky, hyg. zařízení, SAT TV a balkon. V pokojích bez
přistýlky jsou většinou balkony přes chodbu.
Služby: Ubytování s polopenzí, snídaně formou
švédského stolu, večeře výběr z menu (salát a desert bufet). U večeře je v ceně 0,2 l vína, piva nebo
džusu.
Sport: Ve sportovním středisku Slatina jsou tenisové kurty, stolní tenis, kuželky, minigolf, půjčovna
člunů.
Tipy na výlety: Makarska, kaňon řeky Cetiny,
pohoří Biokovo, Brač.
Doprava: a) vlastní b) autobusem
pension
Anastasis
sleva 10 % do 31.12.
sleva 8 % do 31.1.
98
vily Šestič, Šimič, Vodanovič, Jagoda, Bruno
termíny
sleva 10 % do 31.12.
sleva 8 % do 31.1.
vila Jagoda a Bruno
termíny
vila Šestič
vila Šimič
vila Vodanovič
vila Šestič
vila Šimič
(sobota–sobota)
A4
A4+1
31.5.–21.6. a 6.9.–27.9.
14.840
16.960
21.6.–5.7. a 23.8.–6.9.
16.960
20.140
5.7.–23.8.
23.320
25.440
A4 – apartmá pro 4 osoby • A4+1 – apartmá pro
5 osob. Cena zahrnuje: 7x ubytování, pobytové
taxy. Fakultativní příplatek – autobusová doprava 2.390 Kč/os. + příplatky za vybraná nástupní
místa dle str. 4. Možnost dokoupení cestovního
pojištění včetně pojištění storna zájezdu – 33 Kč/
os/den viz str. 8.
vila Jagoda
a Bruno
vila Vodanovič
(sobota–sobota)
S2
S3
A2+2
A3+2
A4+1
S2
S3
A2+2
A7+2
S2+1
S2+2
31.5.–7.6. a 13.9.–27.9.
5.650
8.480
11.310
13.890
15.310
5.890
8.480
11.780
19.550
8.480
11.310
7.6.–28.6. a 30.8.–13.9.
8.480
12.720
15.310
18.140
20.970
7.070
10.370
12.960
25.210
10.130
12.720
28.6.–12.7. a 16.8.–30.8.
13.890
16.730
19.550
22.380
25.210
9.420
12.960
15.310
32.040
12.720
15.310
12.7.–16.8.
16.730
19.550
22.380
25.210
27.790
11.780
15.310
20.030
37.690
16.960
18.140
S2 – studio pro 2 osoby • S2+1 – studio pro 3 osoby • S3 – studio pro 3 osoby • S2+2 – studio pro 4 osoby • A2+2 a A4 – apartmá pro 4
osoby • A3+2 – apartmá pro 5 osob • A4+1 – apartmá pro 5 osob • A7+2 – apartmá pro 9 osob. Cena zahrnuje: 7x ubytování, pobytové taxy.
Fakultativní příplatek – autobusová doprava 2.390 Kč/os. + příplatky za vybraná nástupní místa dle str. 4. Možnost dokoupení cestovního
pojištění včetně pojištění storna zájezdu – 33 Kč/os/den viz str. 8.
Poloha:
• Vila Šestič leží poblíž hotelové zóny a je vzdálena cca 100
m od moře. Všechny apartmány mají klimatizaci a parkoviště. Pláž je oblázková, ohraničena borovicovým hájem. Vila je
vhodná pro rodiny s dětmi.
• Vila Šimič je vzdálena cca 80 m od krásné oblázkové pláže,
od centra města a obchodů cca 150 m. Vila je klimatizovaná
a má zajištěné parkoviště před domem.
• Vila Vodanovič leží cca 150 m od hlavní městské oblázkové
pláže. Všechny apartmány jsou moderně zařízeny. Vila je klimatizovaná. Parkoviště k dispozici.
• Vila Jagoda leží cca 120 m od krásné oblázkové pláže v
hotelové zóně, centrum města je vzdáleno cca 15 minut procházkou.
• Vila Bruno je sousední vila vily Jagody. Všechny apartmány u
obou domů jsou orientovány na moře. V blízkosti je obchod.
Vybavení:
• Vila Šestič: TYP S2 – ložnice se 2 lůžky, kuchyňským koutem
na lodžii, hyg. zařízení, klimatizace a SAT TV. TYP S3 – ložnice se 2 lůžky a přistýlkou, kuchyňským koutem na lodžii, hyg.
zařízení, klimatizace a SAT TV. TYP A2+2 – ložnice se 2 lůžky,
kuchyň s jídelní částí a gaučem na rozložení pro 2 osoby, hyg.
zařízení, klimatizace, SAT TV a balkon. TYP A3+2 – ložnice
se 2 lůžky a přistýlkou, kuchyň s jídelní částí a gaučem na
rozložení pro 2 osoby, hyg. zařízení, klimatizace, SAT TV a balkon. TYP A4+1 – 2 ložnice se 2 lůžky, kuchyň s jídelní části
a gaučem na rozložení pro 1 osobu, hyg. zařízení, klimatizace,
SAT TV a terasa.
• Vila Šimič: TYP A4 – 2 ložnice se 2 lůžky, kuchyň, hyg. zařízení, klimatizace, SAT TV a balkon. TYP A4+1 – 2 ložnice se
2 lůžky, kuchyň, hygienické zařízení, klimatizace, SAT TV a balkon. Přístýlka v ložnici nebo v kuchyni.
• Vila Vodanovič: TYP S2 – ložnice se 2 lůžky s kuchyňskou
linkou, hyg. zařízení, klimatizace a balkon. TYP S3 – ložnice se 3 lůžky s kuchyňskou linkou, hyg. zařízení, klimatizace
a balkon. TYP A2+2 – ložnice se 2 lůžky, kuchyň s gaučem
na rozložení pro 2 osoby, hyg. zařízení, klimatizace a balkon.
TYP A7+2 – 2 ložnice se 2 lůžky, 1 ložnice se 3 lůžky, kuchyň
s gaučem na rozložení pro 2 osoby, hyg. zařízení, klimatizace
a balkon.
• Vila Jagoda: TYP S2+1 – 2-lůžkový pokoj s přistýlkou, kuchyňská linka, hyg. zařízení, klimatizace, SAT TV a balkon.
• Vila Bruno: TYP S2+2 – 2-lůžkový pokoj se 2 přistýlkami
(patrové postele), kuchyňská linka, hyg. zařízení, klimatizace,
SAT TV a balkon.
Služby: Ubytování s vlastním vařením.
Sport: Vodní sporty.
Doprava: a) vlastní b) autobusem
Chorvatsko • Dalmácie • Tučepi
67
POdgora
99
pohoří Biokovo, dnes rušné a oblíbené letovisko s nepřebernými možnostmi zábavy a sportovního vyžití. K posezení lákají četné kavárny, cukrárny a restaurace. Teplé letní večery
můžete trávit procházkami po pobřežní promenádě lemo-
100 101 102
Původně malá rybářská vesnička ležící 7 km od Makarské
v rozlehlé zátoce lemované oblázkovými plážemi na úpatí
99
vané palmami. Za druhé světové války zde byla vytvořena
první jednotka nového válečného námořnictva. Na počest
této události byl v 60. letech odhalen nad městem pomník
v podobě obrovského křídla racka mořského.
hotel Sirena
termíny
pokoj
(sobota–sobota)
A
A
pokoj strana moře, bakon
B
C
D
A
rodinný pokoj
B
C
D
31.5.–7.6. a 13.9.–20.9.
7.590
7.990
4.590
5.990
7.590
9.290
4.990
6.590
8.590
7.6.–14.6.
7.990
8.590
4.590
6.590
7.990
9.590
5.590
6.990
8.990
14.6.–21.6. a 6.9.–13.9.
8.590
8.990
4.990
6.990
7.990
9.990
5.990
7.590
9.590
21.6.–28.6. a 30.8.–6.9.
8.990
9.590
5.590
7.590
8.590
10.590
6.590
7.590
9.590
28.6.–12.7. a 23.8.–30.8.
9.590
10.590
5.990
7.590
8.990
10.990
6.590
7.990
9.990
12.7.–23.8.
9.990
10.990
5.990
7.590
8.990
11.590
6.590
7.990
9.990
A – dospělý • B – dítě do 7 let na přistýlce • C – dítě 7–12 let na přistýlce • D – dítě nad 12 let na přistýlce • dítě do 4 let bez
lůžka ZDARMA (platí pro pokoj strana moře) • obědy 2.150 Kč • parkování 10 Eur/den. U rodinného pokoje musí být zaplacena minimálně 3 lůžka. Cena zahrnuje: 7x ubytování s polopenzí, pobytové taxy, služby delegáta. Možnost dokoupení
cestovního pojištění včetně pojištění storna zájezdu – 33 Kč/os/den viz str. 8.
zvýhodněné pobyty s autobusovou dopravou v ceně
termíny
pokoj
(pátek–neděle)
A
A
pokoj strana moře, bakon
B
C
D
A
rodinný pokoj
B
C
D
30.5.–8.6. a 12.9.–21.9.
8.990
9.590
5.990
7.590
8.990
10.990
6.990
8.590
10.590
6.6.–15.6.
9.590
9.990
5.990
7.990
8.990
11.590
7.590
8.990
10.990
13.6.–22.6. a 5.9.–14.9.
9.990
10.590
6.590
8.590
9.590
11.990
7.990
9.590
11.590
20.6.–29.6. a 29.8.–7.9.
10.590
10.990
6.990
8.990
9.990
12.590
8.590
9.590
11.590
27.6.–13.7. a 22.8.–31.8.
10.990
11.990
7.590
8.990
10.590
12.990
8.590
9.990
11.990
11.7.–24.8.
11.590
12.990
7.990
8.990
10.590
13.590
8.590
9.990
11.990
A – dospělý • B – dítě do 7 let na přistýlce • C – dítě 7–12 let na přistýlce • D – dítě nad 12 let na přistýlce. U rodinného
pokoje musí být zaplacena minimálně 3 lůžka. Povinný příplatek: příplatky za vybraná nástupní místa dle str. 4. Cena zahrnuje: 7x ubytování s polopenzí, pobytové taxy, autobusovou dopravu, služby delegáta. Možnost dokoupení cestovního
pojištění včetně pojištění storna zájezdu – 33 Kč/os/den viz str. 8. Na ceny uvedené ve žluté tabulce již nelze uplatnit
další slevy, tyto ceny jsou již zlevněné.
Poloha: Moderní hotel leží v klidné části Podgory a od krásné oblázkové pláže ho dělí pouze několik metrů. Hotel má
venkovní bazén.
Vybavení: Klimatizované 2-lůžkové pokoje, některé s možností přistýlky, hyg. zařízení, minibar, Wi-Fi a SAT TV. Pokoje
na stranu moře mají balkon, ostatní mají francouzské okno.
Rodinné pokoje – 2-lůžkový pokoj se 2 přistýlkami, hyg. zaří-
zení, minibar, Wi-Fi, SAT TV a francouzské okno.
Služby: Ubytování s polopenzí, snídaně formou švédského
stolu, večeře výběr z menu (salát bufet).
Speciální nabídka: Sleva 14 % v termínech 7.6.–14.6.,
21.6.–28.6., 12.7.–19.7., 2.8-9.8. a 30.8.–6.9. při úhradě do
31.3., TOP sleva 20 % v termínu 19.7.–26.7. při úhradě do
31.1. a seniorské slevy (více informací na str. 3).
sleva 10 % do 31.12.
sleva 8 % do 31.1.
68
Chorvatsko • Dalmácie • Podgora
Sport: Vodní sporty, ve městě možnost pronájmu tenisových
kurtů.
Tipy na výlety: Makarska, kaňon řeky Cetiny, pohoří Biokovo, Brač.
Poznámka: Obsazení pokojů třetí osobou je na úkor místa.
Menší pokoje.
Doprava: a) vlastní b) autobusem
Velimir
Vesna
Tanja
Edo
Dalma
vila Radojka
hotel
Mediteran
hotel
Sirena
100 hotel Mediteran
hotel Mediteran
termíny (sobota–sobota)
A
B
C
D
E
F
G
31.5.–7.6. a 13.9.–20.9.
5.590
4.590
3.990
ZDARMA
2.990
3.990
8.590
7.6.–14.6. a 6.9.–13.9.
5.990
4.990
4.590
ZDARMA
3.590
4.590
9.990
14.6.–21.6. a 30.8.–6.9.
6.990
4.990
4.590
ZDARMA
3.590
4.590
9.990
21.6.–28.6. a 23.8.–30.8.
7.590
5.990
4.990
ZDARMA
3.990
4.590
9.990
28.6.–12.7. a 16.8.–23.8.
7.790
5.990
4.990
ZDARMA
3.990
4.990
9.990
12.7.–16.8.
7.990
6.590
5.590
ZDARMA
4.590
4.990
9.990
A – dospělý • B – dospělý na přistýlce • C – dítě 2–14 let na lůžku • D – dítě 2–10 let na přistýlce •
E – dítě 10–14 let na přistýlce • F – 2. dítě do 10 let na společné přistýlce • G – jednolůžkový pokoj
• obědy – 1.990 Kč • parkování 4 Eur/den. Cena zahrnuje: 7x ubytování s polopenzí, pobytové taxy,
služby delegáta. Možnost dokoupení cestovního pojištění včetně pojištění storna zájezdu – 33 Kč/
os/den viz str. 8.
termíny
Poloha: Hotel pavilonového typu je obklopen zelení a leží cca 350 m od centra města.
Oblázková pláž je přímo pod hotelem.
Vybavení: 2-lůžkové pokoje s možností přistýlky, hygienickým zařízením a balkonem.
Služby: Ubytování s polopenzí formou švédského stolu.
Sport: Tenisové kurty, stolní tenis, vodní sporty.
Speciální nabídka: Dítě do 10 let na přistýlce ZDARMA. Sleva 14 % v termínech 14.6.–
21.6., 5.7.–12.7., 2.8.–9.8. a 6.9.–13.9. při úhradě do 31.3., TOP sleva 20 % v termínu
9.8.–16.8. při úhradě do 31.1. a seniorské slevy (více informací na str. 3).
Tipy na výlety: Makarska, kaňon řeky Cetiny, pohoří Biokovo, Brač.
Doprava: a) vlastní b) autobusem
zvýhodněné pobyty s autobusovou dopravou v ceně
(pátek–neděle)
A
B
C
D
E
F
G
30.5.–8.6. a 12.9.–21.9.
6.990
5.990
5.990
1.990
4.990
5.990
10.590
6.6.–15.6. a 5.9.–14.9.
7.590
6.590
5.990
1.990
5.590
6.590
11.990
13.6.–22.6. a 29.8.–7.9.
7.990
6.990
6.590
1.990
5.590
6.590
11.990
20.6.–29.6. a 22.8.–31.8.
8.590
7.590
6.590
1.990
5.990
6.590
11.990
27.6.–13.7. a 15.8.–24.8.
8.990
7.590
6.590
1.990
5.990
6.990
11.990
11.7.–17.8.
9.590
7.990
6.990
1.990
6.590
6.990
11.990
A – dospělý • B – dospělý na přistýlce • C – dítě 2–14 let na lůžku • D – dítě 2–10 let na přistýlce •
E – dítě 10–14 let na přistýlce • F – 2. dítě do 10 let na společné přistýlce • G – jednolůžkový pokoj.
Povinný příplatek: příplatky za vybraná nástupní místa dle str. 4. Cena zahrnuje: 7x ubytování
s polopenzí, pobytové taxy, autobusovou dopravu, služby delegáta. Možnost dokoupení cestovního
pojištění včetně pojištění storna zájezdu – 33 Kč/os/den viz str. 8. Na ceny uvedené ve žluté tabulce již nelze uplatnit další slevy, tyto ceny jsou již zlevněné.
sleva 10 % do 31.12.
sleva 8 % do 31.1.
Chorvatsko • Dalmácie • Podgora
69
101 vila Radojka
vila Radojka
termíny (sobota–sobota)
S2
S2+1
A2
A2+1
A2+2
A4
A4+1
A4+2
A5+2
31.5.–7.6. a 13.9.–27.9.
5.650
7.340
6.690
8.590
10.060
11.310
12.580
15.930
18.230
7.6.–21.6. a 6.9.–13.9.
8.100
9.190
8.950
10.880
11.540
13.660
14.960
18.380
20.730
21.6.–5.7. a 30.8.–6.9.
9.420
10.780
10.540
13.020
14.370
15.490
17.960
21.560
24.030
5.7.–19.7. a 23.8.–30.8.
10.750
12.130
13.040
15.100
16.940
18.080
20.600
24.270
27.930
19.7.–23.8.
11.890
13.960
14.180
16.250
18.080
20.370
23.570
27.690
30.210
S2 – studio pro 2 osoby • S2+1 – studio pro 3 osoby • A2 – apartmá pro 2 osoby • A2+1 – apartmá pro 3 osoby • A2+2 – apartmá pro 4 osoby • A4 – apartmá pro 4 osoby • A4+1 – apartmá pro 5 osob • A4+2 – apartmá pro 6 osob • A5+2 – apartmá pro
7 osob • večeře – 2.590 Kč • polopenze – 3.890 Kč • klimatizace – 5 Eur/den. Cena zahrnuje: 7x ubytování, pobytové taxy. Fakultativní příplatek – autobusová doprava 2.390 Kč/os. + příplatky za vybraná nástupní místa dle str. 4. Možnost dokoupení
cestovního pojištění včetně pojištění storna zájezdu – 33 Kč/os/den viz str. 8.
sleva 10 % do 31.12.
sleva 8 % do 31.1.
výhledem na moře. TYP A4+1 – 2 ložnice se 2 lůžky, kuchyň s jídelní částí a rozkládacím gaučem pro 1 osobu, 2
hygienická zařízení, SAT TV a balkon s výhledem na moře.
TYP A4+2 – 2 ložnice se 2 lůžky, kuchyň s jídelní částí, 2
lůžka na galerii nad jídelní částí, 2 hygienická zařízení, SAT
TV a balkon s výhledem na moře. TYP A5+2 – 1 ložnice se
2 lůžky, 1 ložnice se 3 lůžky, kuchyň s jídelní částí, 2 lůžka
na galerii nad jídelní částí, 2 hygienická zařízení, SAT TV
a balkon s výhledem na moře.
U všech apartmá možnost dokoupení klimatizace 5 Eur/
den.
Služby: Ubytování s vlastním vařením, možnost dokoupení večeří nebo polopenze v restauraci cca 300 m.
Sport: Vodní sporty.
Tipy na výlety: Makarska, kaňon řeky Cetiny, pohoří
Biokovo, Brač.
Doprava: a) vlastní b) autobusem
Poloha: Moderní vila se nachází na předměstí Podgory
– Čaklje. Vila je umístěna ve svahu cca 200 m od krásné
oblázkové pláže a do centra města je to cca 1 km. Vila má
pro klienty zajištěné parkoviště, zahradní gril a posezení.
Celá vila je porostlá popínavými květy. Ve vile je Wi-fi internet.
Vybavení: TYP S2 – 2–lůžkový pokoj s kuchyňským
koutem, hyg. zařízení a SAT TV. TYP S2+1 – 2–lůžkový
pokoj s přistýlkou a kuchyňským koutem, hyg. zařízení,
SAT TV a balkon nebo terasa. TYP A2 – ložnice se 2 lůžky, kuchyň, hyg. zařízení, SAT TV a balkon nebo terasa.
TYP A2+1 – ložnice se 2 lůžky, kuchyň s jídelní částí
a rozkládacím gaučem pro 1 osobu, hyg. zařízení, SAT
TV a balkon nebo terasa. TYP A2+2 – ložnice se 2 lůžky,
kuchyň s jídelní částí a rozkládacím gaučem pro 2 osoby,
hyg. zařízení, SAT TV a balkon nebo terasa. TYP A4 – 2
ložnice se 2 lůžky, kuchyň, hyg. zařízení, SAT TV a balkon s
102 vily Tanja, Edo, Vesna, Velimir a Dalma
Poloha:
• Vila Tanja se nachází v centru letoviska Podgora. Krásná
oblázková pláž je vzdálena cca 100 m. Vila je moderně zařízená, klimatizovaná a je zde přístup na internet (Wi-Fi).
Pro hosty je zajištěné parkoviště.
• Vila Edo leží v centru Podgory, cca 150 m od oblázkové
pláže. Vila je klimatizovaná, je zde Wi-Fi internet a parkoviště.
• Vila Vesna je umístěna cca 150 m od krásné oblázkové
pláže. Vila má klimatizaci, Wi-Fi internet a parkoviště.
• Vila Velimir se nachází v ulici nad centrem města, od pláže je vzdálena cca 150 m. Vila je klimatizovaná, parkoviště
je zajištěno.
• Vila Dalma leží v centru Podgory cca 50 m od oblázkové
pláže. Vila je klimatizovaná a má parkoviště.
Vybavení:
• Vila Tanja: TYP A4 – 2 ložnice se 2 lůžky, kuchyň, hygienické zařízení, SAT TV a terasa s pohledem na moře.
• Vila Edo: TYP S2 – 2-lůžkový pokoj s kuchyňským koutem, hygienickým zařízením, SAT TV a balkonem. TYP A4
– 2 ložnice se 2 lůžky, kuchyň, hygienické zařízení, SAT TV
a terasa s pohledem na moře.
• Vila Vesna: TYP A2+1 – ložnice se 2 lůžky, kuchyň s možností přistýlky, hygienické zařízení, SAT TV a balkon s pohledem na moře. TYP A5 – ložnice se 2 lůžky a 3 lůžky,
kuchyň s obývací částí, hygienické zařízení, SAT TV a terasa
s pohledem na moře.
• Vila Velimir: TYP A3 – ložnice se 3 lůžky, kuchyň s obývací částí, hygienické zařízení, terasa s pohledem na moře.
TYP A2+2 – ložnice se 2 lůžky, kuchyň s obývací částí
a možností 2 přistýlek, balkon s pohledem na moře.
• Vila Dalma: TYP S2 – 2-lůžkový pokoj s kuchyňským
koutem, hygienické zařízení, SAT TV, terasa s pohledem na
moře. TYP A2+1 – ložnice se 2 lůžky, kuchyň s přistýlkou,
hygienické zařízení, SAT TV, terasa s pohledem na moře.
Služby: Ubytování s vlastním vařením.
Sport: Vodní sporty.
Tipy na výlety: Makarska, kaňon řeky Cetiny, pohoří Biokovo, Brač.
Doprava: a) vlastní b) autobusem
sleva 10 % do 31.12.
sleva 8 % do 31.1.
70
Chorvatsko • Dalmácie • Podgora
termíny
vila Dalma
vila Edo
vila Vesna
vila Velimir
vila Tanja
(sobota–sobota)
S2
A2+1
S2
A4
A2+1
A5
A3
A2+2
A4
13.9.–27.9.
8.720
10.130
8.720
12.720
10.130
15.310
10.130
12.250
20.970
31.5.–14.6. a 6.9.–13.9.
9.890
12.490
9.890
15.080
12.490
17.670
12.490
14.610
23.320
14.6.–28.6. a 30.8.–6.9.
11.070
13.660
11.070
17.430
13.660
20.030
13.660
16.260
25.680
28.6.–12.7. a 23.8.–30.8.
12.250
16.020
12.250
19.790
16.020
22.380
16.020
18.610
28.040
12.7.–23.8.
13.430
17.190
13.430
22.150
17.190
24.740
17.190
20.970
30.390
S2 – studio pro 2 osoby • A2+1 a A3 – apartmá pro 3 osoby • A2+2 a A4 – apartmá pro 4 osoby • A5 – apartmá pro 5 osob. Cena
zahrnuje: 7x ubytování, pobytové taxy. Fakultativní příplatek – autobusová doprava 2.390 Kč/os. + příplatky za vybraná nástupní
místa dle str. 4. Možnost dokoupení cestovního pojištění včetně pojištění storna zájezdu – 33 Kč/os/den viz str. 8.
vila Dalma
vila Velimir
vila Edo
vila Tanja
vila Vesna
ŽIvOGOšče
103
Původně malá rybářská obec se skládá se tří částí (Porat,
Mala Duba, Blato) a navazuje na vesničku Igrane cca 18 km
jižně od Makarské. Místo je vhodné pro trávení klidné dovolené u průzračného moře, lemovaného plážemi z jemných
oblázků. Na skalnaté výspě nad mořem se nachází františkánský klášter z 18. století. Nedaleko od něj je na skále vy-
103 hotel a pavilony Nimfa
tesán antický nápis, podávající zprávu o prameni, který zde
vyvěrá a o nymfě, jíž je zasvěcen. Při odlivu je na souši, při
přílivu mizí pod vodou.
hotel
termíny
pokoj strana moře, balkon
(sobota–sobota)
A
B
C
d
6.9.–27.9.
10.470
8.170
ZDARMA
5.180
31.5.–28.6. a 23.8.–6.9.
13.790
10.830 ZDARMA
6.840
28.6.–23.8.
17.590
13.870 ZDARMA
8.740
A – dospělý • B – dítě do 12 let na lůžku (platí pro pokoj bez přistýlky) • C – dítě do 7 let na přistýlce • d – dítě 7–12 let na přistýlce
termíny
pavilony
(sobota–sobota)
A
B
C
6.9.–27.9.
13.310
5.620
ZDARMA
31.5.–28.6. a 23.8.–6.9.
18.300
7.620
ZDARMA
28.6.–23.8.
23.990
9.890
ZDARMA
A – dospělý • B – dospělý na přistýlce • C – děti do 14 let na přistýlce
(3., 4. a 5. lůžko).
Cena zahrnuje: 7x ubytování s all inclusive, pobytové taxy, služby
delegáta. Fakultativní příplatek – autobusová doprava 2.390 Kč/
os. + příplatky za vybraná nástupní místa dle str. 4. Možnost dokoupení cestovního pojištění včetně pojištění storna zájezdu – 33 Kč/os/
den viz str. 8.
All inclusive
sleva 10 % do 31.12.
sleva 8 % do 31.1.
poloha: Hotel a pavilony se nacházejí v malebné přímořské
vesničce cca 18 km jižně od Makarské. Pláž je 2 km dlouhá,
oblázková v bezprostřední blízkosti pavilonů, stíněná je borovicovým hájem. Přístup na pláž je po schodech.
vybavení: Hotel: Klimatizované 2-lůžkové pokoje s možností
přistýlky, hyg. zařízení, SAT TV a balkon. pavilony: Klimatizované 2 ložnice se 2 lůžky, možnost jedné přistýlky, hyg. zařízení, SAT TV a balkon. Komplex má dále k dispozici restauraci,
plážovou restauraci, aperitiv bar, směnárnu, sejf, TV místnost,
taneční terasu, venkovní bazén s mořskou vodou, dětský bazén.
Všechny společné prostory jsou klimatizované.
Služby: Ubytování se službou ALL INCLUSIVE – plná penze formou bufetu, konzumace nealkoholických a místních alkoholických nápojů (také u bazénu), káva, čaj, koláč, lehátka u bazénu
(omezené množství). Program dále zahrnuje animace, stolní
tenis, živou hudbu u bazénu.
Sport: Biliard, stolní tenis, masáže, hřiště pro míčové hry, dětské hřiště, vodní sporty.
Speciální nabídka: Hotel – dítě do 7 let na přistýlce ZDARMA.
Pavilony – dítě do 14 let na přistýlce ZDARMA.
Tipy na výlety: Makarska, kaňon řeky Cetiny, pohoří Biokovo,
Brač.
doprava: a) vlastní b) autobusem
Módní a kvalitní dámská i pánská obuv!
Dominantní značky – pánská obuv značky RICCARDO a dámská
obuv značky MACCIONI. Nabídku tvoří dámská i pánská letní,
zimní a celoroční vycházková obuv z kvalitních přírodních materiálů.
V nabídce také kabelky a doplňky dle módních trendů.
Karlovo nám. 22 (vchod ze dvora)
Třebíč – vedle Tipatouru • tel. 733 775 089
Chorvatsko • Dalmácie • Živogošče
71
Drvenik
104 105
Přímořské městečko se nachází asi 30 km jihovýchodně od
města Makarska a dělí se na dvě části, umístěné ve dvou zálivech s názvy Gornja Vala a Donja Vala, které jsou od sebe
vzdálené několik minut chůze podél krásných oblázkových
pláží, stíněných borovicovými porosty. Gornja Vala je menší a klidnější část obce, Donja Vala je rušnější, hlavně díky
trajektové dopravě, která míří na Hvar, Korčulu a poloostrov
Pelješač. Historie Drveniku sahá daleko do minulosti, v ho-
104 hotel Ivando
rách Biokova zůstaly opuštěné zbytky původní osady, jejíž
obyvatelé se postupem času a rozvojem turismu přesouvali
blíž k pobřeží.
termíny (sobota–sobota)
2-lůžkový
3-lůžkový
31.5.–7.6. a 6.9.–20.9.
6.370
5.890
4-lůžkový
5.180
7.6.–21.6. a 30.8.–6.9.
7.080
6.370
5.650
21.6.–28.6. a 23.8.–30.8.
8.490
7.550
6.840
28.6.–12.7. a 16.8.–23.8.
9.690
8.740
7.790
12.7.–16.8.
10.160
9.220
8.030
Cena za lůžko • dětská postýlka – 860 Kč • obědy – 1.500 Kč. Cena
zahrnuje: 7x ubytování s polopenzí, pobytové taxy, služby delegáta.
Fakultativní příplatek – autobusová doprava 2.390 Kč/os. + příplatky za vybraná nástupní místa dle str. 4. Možnost dokoupení
cestovního pojištění včetně pojištění storna zájezdu – 33 Kč/os/den
viz str. 8.
sleva 10 % do 31.12.
sleva 8 % do 31.1.
Poloha: Hotel leží v části Drveniku Gornja Vala. Hotel je od krásné oblázkové pláže vzdálen cca 50 m. Pláž nabízí i místa ve stínu
borovic.
Vybavení: Klimatizované 2, 3 a 4-lůžkové pokoje s hygienickým
zařízením, ledničkou, SAT TV a balkonem. Všechny pokoje mají
pohled na moře (boční nebo přímý). K dispozici je společná minikuchyně.
Služby: Ubytování s polopenzí, snídaně formou švédského stolu,
večeře výběr ze 2 menu (k večeři je v ceně nápoj).
Sport: Vodní sporty.
Tipy na výlety: Poloostrov Pelješac, Brač, Hvar, Dubrovník, Makarska, pohoří Biokovo.
Doprava: a) vlastní b) autobusem
105 pension Mol
pension Mol
Poloha: Pension je umístěn přímo u krásné oblázkové pláže v části Donja Vala.
Vybavení: Klimatizované, moderně zařízené 2-lůžkové pokoje, některé s možností až 2 přistýlek, hygienickým
zařízením, SAT TV a Wi-Fi internetem. Pokoje na stranu moře mají balkon. Pokoj de luxe: klimatizovaný, moderně
zařízený pokoj s možností dvou přistýlek (rozkládací gauč), hygienické zařízení, SAT TV a balkon s výhledem na
moře.
Služby: Ubytování s polopenzí, snídaně formou švédského stolu, večeře výběr z menu.
Sport: Vodní sporty.
Tipy na výlety: Poloostrov Pelješac, Hvar, Korčula, Dubrovník, Split, Makarska.
Doprava: a) vlastní b) autobusem
sleva 10 % do 31.12.
sleva 8 % do 31.1.
pokoj de luxe
pokoj de luxe
termíny
pokoj bez balkonu – přízemí
pokoj bez balkonu – patro
pokoj strana moře, balkon
de luxe
(sobota–sobota)
A
B
C
D
E
A
B
C
D
E
A
B
C
D
F
31.5.–14.6. a 20.9.–27.9.
5.240
4.770
3.990
3.520
2.570
5.720
5.190
4.370
3.850
2.800
6.900
6.260
5.320
4.680
20.360
14.6.–21.6. a 6.9.–20.9.
6.430
5.840
4.940
4.350
3.160
6.900
6.260
5.320
4.680
3.400
7.850
7.120
6.080
5.340
23.930
21.6.–5.7. a 23.8.–6.9.
7.620
6.900
5.890
5.180
3.750
8.090
7.330
6.270
5.510
3.990
9.280
8.400
7.220
6.340
28.670
5.7.–23.8.
8.800
7.970
6.840
6.010
4.350
9.280
8.400
7.220
6.340
4.590
10.940
9.890
8.550
7.500
33.420
A – dospělý • B – dospělý na přistýlce • C – dítě 3–12 let na lůžku • D – dítě 3–12 let na přistýlce • E – dítě 3–12 let na 1. a 2. přistýlce v rodinném pokoji • F – rodinný pokoj de luxe (cena za pokoj). Cena zahrnuje: 7x ubytování s polopenzí, pobytové taxy, služby delegáta. Fakultativní příplatek – autobusová doprava 2.390 Kč/os. + příplatky za vybraná nástupní místa dle str. 4. Možnost dokoupení cestovního
pojištění včetně pojištění storna zájezdu – 33 Kč/os/den viz str. 8.
72
Chorvatsko • Dalmácie • Drvenik
ZAOSTROG
106
Malé letovisko leží v jižní části Makarské riviéry, cca 13 km
jihovýchodně od Živogošče. Zaostrog nabízí pláž z drobných
oblázků a písku s pozvolným vstupem do moře, která je
dlouhá asi 1,5 km a je lemovaná borovicemi. Pouze 3 km od
Zaostrogu je městečko Drvenik, odkud vyplouvají trajekty na
různé výlety po okolních ostrovech. Přímořská promenáda,
která se táhne až do cca 7 km vzdáleného Gradacu, láká k
procházkám. V Zaostrogu je možné navštívit františkánský
klášter ze 16.-17. století, který se pyšní jednou z nejkrásnějších křížových chodeb a rajským dvorem v Dalmácii. V tomto kostele je pochován chorvatský básník, zdejší mnich, A.
Kačič-Miošič, který zde jako mnich žil. Zaostrog je ideálním
místem pro prožití klidné dovolené bez hluku diskoték.
Poloha: Resort leží v první linii od krásné oblázkové pláže
ve stínu borovicového háje. Komplex má 5 klimatizovaných
pavilonů, které byly renovovány v roce 2013. Nejblíže k moři
jsou nové dřevěné klimatizované bungalovy.
Vybavení: Pavilony – klimatizované 2-lůžkové pokoje
s možností až 2 přistýlek (patrová postel), hyg. zažízení a SAT
TV. Dvoulůžkové pokoje jsou většinou bez balkonu. Bungalovy – ložnice se 2 lůžky s možností 2 přistýlek (patrová
postel), hyg. zařízení, SAT TV, venkovní posezení, možnost
parkování u bungalovu.
Služby: Ubytování s polopenzí, snídaně formou švédského
stolu, večeře výběr ze 3 menu (salát bufet).
Sport: Volejbal na pláži, badminton, vodní sporty.
Speciální nabídka: První dítě do 7 let na přistýlce ZDARMA.
Tipy na výlet: Makarska, pohoří Biokovo, Brač, Hvar, Korčula, Dubrovník.
Doprava: a) vlastní b) autobusem
106 resort Dalmacija
pavilony
sleva 10 % do 31.12.
sleva 8 % do 31.1.
termíny
(sobota–sobota)
A
E
F
G
A
H
I
J
K
L
20.9.–27.9.
5.240
4.290 ZDARMA 2.570
B
C
D
3.690
2.570
3.690
5.240
2.090
2.570
3.210
3.820
7.620
31.5.–14.6. a 6.9.–20.9. 6.190
5.050 ZDARMA 3.040
4.350
3.040
4.350
6.190
2.470
3.040
3.780
4.480
9.040
14.6.–5.7. a 23.8.–6.9.
7.620
6.190 ZDARMA 3.750
5.350
3.750
5.350
7.620
3.040
3.750
4.640
5.480 11.180
5.7.–23.8.
9.280
7.520 ZDARMA 4.580
6.510
4.590
6.510
9.280
3.710
4.590
5.630
6.640 13.670
A – dospělý • B – dospělý na přistýlce • C – 1. dítě do 7 let na přistýlce • D – 1. dítě 7–15 let na přistýlce • E – 1. dítě 15–18 let na přistýlce
• F – 2. dítě do 15 let na přistýlce • G – 2. dítě 15–18 let na přistýlce • H – dítě do 7 let na lůžku • I – dítě 7–15 let na lůžku • J – dítě
15–18 let na lůžku • K – 2. dospělý na lůžku • L – jednolůžkový pokoj • pes – 5 Eur/den (v bungalovu). Cena zahrnuje: 7x ubytování
s polopenzí, pobytové taxy, služby delegáta. Fakultativní příplatek – autobusová doprava 2.390 Kč/os. + příplatky za vybraná nástupní
místa dle str. 4. Možnost dokoupení cestovního pojištění včetně pojištění storna zájezdu – 33 Kč/os/den viz str. 8.
bungalovy
BRIST
pavilon – pokoj bez přistýlky
(patrové postele)
pavilony a bungalovy s možností přistýlek
107
Malebné přístavní městečko Brist leží v jižní části Makarské
riviéry cca 2 km severozápadně od letoviska Gradac. Brist je
známý díky svým krásným drobným zátokám a členitému pobřeží. V okolních zátokách jsou pláže typické pro Makarskou
riviéru – krásné pláže z drobných oblázků. Samotný název
Brist pochází od názvu stromu brijest (jilm). První zmínky
o Bristu pocházejí z roku 1571, ale vesnička je mnohem starší.
To potvrzuje středověký náhrobní kámen ve tvaru truhly, který
se nachází ve staré vesnici nad dnešním Bristem.
107 vila Marko s polopenzí
město
sleva 10 % do 31.12.
sleva 8 % do 31.1.
Poloha: Moderní vila je umístěna nad mořem a vede k ní
schodiště. Pláž je oblázková a je vzdálená cca 150 m. V blízkosti vily je možné navštívit restaurace, pizzerii nebo obchod.
Vybavení: TYP S2+1 – 2-lůžkový pokoj s přistýlkou a kuchyňským koutem, hyg. zařízení, SAT TV a balkon nebo terasa. TYP S2+2 – 2 lůžka na galerii a rozkládací gauč pro
2 osoby v přízemí s kuchyňským koutem, hyg. zařízení, SAT
TV a balkon nebo terasa. Všechny apartmány mají možnost
klimatizace za příplatek 5 Eur/den
Služby: Ubytování s polopenzí, snídaně kontinentální, večeře
výběr ze 3 menu.
Sport: Vodní sporty, možnosti využití sportovních aktivit
v Gradacu.
Speciální nabídka: První dítě do 7 let na přistýlce ZDARMA.
Typy na výlety: Makarska, pohoří Biokovo, Brač, Hvar, Korčula, Dubrovník.
Doprava: a) vlastní b) autobusem
termíny (sobota–sobota)
A
B
C
D
E
F
G
31.5.–14.6. a 6.9.–27.9.
6.620
5.390
ZDARMA
3.410
4.640
3.410
9.710
14.6.–5.7. a 23.8.–6.9.
7.340
5.960
ZDARMA
3.760
5.140
3.760
10.780
5.7.–23.8.
8.520
6.910
ZDARMA
4.360
5.970
4.360
12.560
A – dospělý • B – 1. a 2. dospělý na přistýlce • C – 1. dítě do 7 let na přistýlce • D – 1. dítě 7–15 let na
přistýlce • E – 1. a 2. dítě 15–18 let na přistýlce • F – 2. dítě 2–15 let na přistýlce • G – jednolůžkový
pokoj • pes (do 10 kg) 5 Eur/den • pes (nad 10 kg) 7 Eur/den • klimatizace 5 Eur/den. Cena zahrnuje:
7x ubytování s polopenzí, pobytové taxy, služby delegáta. Fakultativní příplatek – autobusová doprava 2.390 Kč/os. + příplatky za vybraná nástupní místa dle str. 4. Možnost dokoupení cestovního
pojištění včetně pojištění storna zájezdu – 33 Kč/os/den viz str. 8.
Chorvatsko • Dalmácie
73
GRADAC
108 109 110
Oblíbené letovisko se rozkládá v nejjižnější části Makarské
riviéry, na úpatí masivu Rilič, na místě dřívějšího římského
sídliště Labineca. V obci se dochovaly zbytky římských sta-
veb a pozůstatky středověkého opevnění, které bylo vystavěno na obranu proti Turkům. Gradac vyniká zejména krásnými dlouhými oblázkovými plážemi s pozvolným vstupem
do moře, které patří k nejhezčím v celé Dalmácii. Zvláště
oblíbená je písčito-oblázková pláž Gornja Vala, která se
nachází na jižním okraji letoviska. Komu se omrzí příjemné
lenošení na pláži, může využít bohaté možnosti sportovního
vyžití, zejména vodních sportů. Centrum městečka láká svými restauracemi k posezení u vynikajícího červeného vína
a k ochutnávce rybích specialit a darů moře.
108 hotel Sunce
Poloha: Hotel Sunce leží v jižní části letoviska Gradac.
Od krásné oblázkové pláže ho dělí pouze přímořská promenáda. Hotel má venkovní bazén a vlastní parkoviště.
V hotelu je k dispozici Wi-fi internet (na terase).
Vybavení: Klimatizované 2-lůžkové pokoje s možností
přistýlky, hygienické zařízení, lednička, SAT TV a balkon
s výhledem na moře.
Služby: Ubytování s polopenzí, snídaně formou švédského stolu, večeře výběr z menu (salát bufet). Možnost
dokoupení obědů.
Sport: Vodní sporty, půjčovna šlapadel.
Speciální nabídka: Sleva 14 % v termínech 21.6.–
28.6., 19.7.–26.7., 2.8.–9.8. a 30.8.–7.9. při úhradě
do 31.3., TOP sleva 20 % v termínu 12.7.–19.7. při
úhradě do 31.1. a seniorské slevy (více informací na
str. 3).
Tipy na výlet: Makarska, pohoří Biokovo, Brač, Hvar,
Korčula, Dubrovník.
Doprava: a) vlastní b) autobusem
termíny
strana moře, bakon
(sobota–sobota)
A
B
C
D
31.5.–7.6. a 13.9.–20.9.
7.990
4.590
5.990
7.590
7.6.–14.6.
8.590
4.590
6.590
7.990
14.6.–21.6. a 6.9.–13.9.
8.990
4.990
6.990
7.990
21.6.–28.6. a 30.8.–6.9.
9.590
5.590
7.590
8.590
28.6.–12.7. a 23.8.–30.8.
10.590
5.990
7.590
8.990
12.7.–23.8.
10.990
6.590
7.990
8.990
A – dospělý • B – dítě do 7 let na přistýlce • C – dítě 7–12 let na
přistýlce • D – dospělý na přistýlce • dítě do 4 let bez lůžka ZDARMA •
obědy – 2.150 Kč. Cena zahrnuje: 7x ubytování s polopenzí, pobytové
taxy, služby delegáta. Možnost dokoupení cestovního pojištění včetně pojištění storna zájezdu – 33 Kč/os/den viz str. 8.
zvýhodněné pobyty s autobusovou dopravou v ceně
termíny
strana moře, bakon
(pátek–neděle)
A
B
C
D
30.5.–8.6. a 12.9.–21.9.
9.590
5.990
7.590
8.990
6.6.–15.6.
9.990
5.990
7.990
8.990
13.6.–22.6. a 5.9.–14.9.
10.590
6.590
8.590
9.590
20.6.–29.6. a 29.8.–7.9.
10.990
6.990
8.990
9.990
27.6.–13.7. a 22.8.–31.8.
11.990
7.590
8.990
10.590
11.7.–24.8.
12.990
7.990
9.590
10.590
A – dospělý • B – dítě do 7 let na přistýlce • C – dítě 7–12 let na
přistýlce • D – dospělý na přistýlce. Povinný příplatek: příplatky za
vybraná nástupní místa dle str. 4. Cena zahrnuje: 7x ubytování s polopenzí, pobytové taxy, autobusovou dopravu, služby delegáta. Možnost
dokoupení cestovního pojištění včetně pojištění storna zájezdu – 33
Kč/os/den viz str. 8. Na ceny uvedené ve žluté tabulce již nelze
uplatnit další slevy, tyto ceny jsou již zlevněné.
sleva 10 % do 31.12.
sleva 8 % do 31.1.
74
Chorvatsko • Dalmácie • Gradac
109 depandance Laguna
hotel
Laguna
depandance
Laguna
sleva 10 % do 31.12.
sleva 8 % do 31.1.
Poloha: Depandance leží v zeleni cca 700 m od centra města. Pláž je oblázková ve vzdálenosti cca
50 m.
Vybavení: Jednoduché 2-lůžkové pokoje s možností přistýlky, hygienické zařízení a balkon.
Služby: Ubytování s polopenzí formou švédského stolu v hotelu Laguna.
Sport: Tenisové kurty, vodní sporty.
Speciální nabídka: Dítě do 12 let na přistýlce ZDARMA. Sleva 14 % v termínech 14.6.–21.6., 5.7.–
12.7., 19.7.–26.7. a 16.8.–23.8. při úhradě do 31.3., TOP sleva 20 % v termínu 2.8.–9.8. při úhradě do
31.1. a seniorské slevy (více informací na str. 3).
Tipy na výlety: Makarska, pohoří Biokovo, Brač, Hvar, Korčula, Dubrovník.
Doprava: a) vlastní b) autobusem
termíny (sobota–sobota)
A
B
C
D
E
F
7.6.–14.6. a 13.9.–20.9.
6.590
4.990
5.990
ZDARMA
3.290
8.990
14.6.–21.6. a 30.8.–13.9.
6.990
5.590
6.590
ZDARMA
3.590
9.590
21.6.–28.6. a 23.8.–30.8.
7.590
5.990
6.990
ZDARMA
3.990
9.990
28.6.–12.7. a 16.8.–23.8.
7.990
6.590
7.290
ZDARMA
4.590
9.990
12.7.–16.8.
8.590
6.590
7.590
ZDARMA
4.990
9.990
A – dospělý • B – dítě do 12 let na lůžku (platí pro pokoj bez přistýlky) • C – dospělý na přistýlce • D – dítě do
12 let na přistýlce • E – druhé dítě do 7 let na společné přistýlce • F – jednolůžkový pokoj • obědy – 1.750 Kč.
Cena zahrnuje: 7x ubytování s polopenzí, pobytové taxy, služby delegáta. Možnost dokoupení cestovního
pojištění včetně pojištění storna zájezdu – 33 Kč/os/den viz str. 8.
termíny
zvýhodněné pobyty s autobusovou dopravou v ceně
(pátek–neděle)
A
B
C
D
E
F
6.6.–15.6. a 12.9.–21.9.
7.590
6.990
6.990
1.990
4.990
10.590
13.6.–22.6. a 29.8.–14.9.
8.590
7.590
8.290
1.990
5.590
10.990
20.6.–29.6. a 22.8.–31.8.
8.990
7.990
8.590
1.990
5.990
11.590
27.6.–13.7. a 15.8.–24.8.
9.590
8.590
8.790
1.990
5.990
11.590
11.7.–17.8.
9.990
8.590
8.990
1.990
6.590
11.590
A – dospělý • B – dítě do 12 let na lůžku (platí pro pokoj bez přistýlky) • C – dospělý na přistýlce • D – dítě do 12 let
na přistýlce • E – druhé dítě do 7 let na společné přistýlce • F – jednolůžkový pokoj. Povinný příplatek: příplatky
za vyraná nástupní místa dle str. 4. Cena zahrnuje: 7x ubytování s polopenzí, pobytové taxy, autobusovou dopravu,
služby delegáta. Možnost dokoupení cestovního pojištění včetně pojištění storna zájezdu – 33 Kč/os/den viz str.
8. Na ceny uvedené ve žluté tabulce již nelze uplatnit další slevy, tyto ceny jsou již zlevněné.
Chorvatsko • Dalmácie • Gradac
75
110 vily Vlasta, Mirela, Manuela, Vedrana, Jadranka, Petra, Bartul, Sršen, Anita
a mikrovlnou troubu a připojení na Wi-Fi (za poplatek).
• Vila Anita je od moře vzdálená cca 150 m a od centra města cca 200 m. Wi-Fi zdarma, parkoviště je 100 m od vily.
Vybavení:
• Vila Vlasta: TYP S3 – 3–lůžkový pokoj s kuchyňským
koutem, hygienickým zařízením a balkonem nebo společná
terasa. TYP A4+2 –2 ložnice se 2 lůžky, kuchyň se 2 přistýlkami, hygienické zařízení a terasa.
• Vila Mirela: TYP S2 a S2+1 – 2-lůžkový pokoj s kuchyňským koutem s možností přistýlky, SAT TV, hygienickým
zařízením a s balkonem nebo terasou. TYP A4 – 2 ložnice
se 2 lůžky, kuchyň, SAT TV, hygienické zařízení a balkon
(možnost až 2 přistýlek). Možnost dokoupení klimatizace
za příplatek 5 Eur/den.
• Vila Manuela: TYP A4, A4+1 a A6 – 3 ložnice se 2 lůžky, kuchyň, hyg. zařízení a balkon.
• Vila Vedrana: TYP A2 – ložnice se 2 lůžky, kuchyň, hyg.
zařízení a balkon. TYP A3 – ložnice se 3 lůžky nebo se 2
lůžky a jedním lůžkem v kuchyni, hygienické zařízení a balkon. TYP A4 a A4+1 – 2 ložnice se 2 lůžky, kuchyň, hyg.
zařízení a balkon. Možnost přistýlky v pokoji nebo kuchyni.
• Vila Jadranka: TYP A2+2 – ložnice se 2 lůžky, kuchyň
s gaučem na rozložení pro 2 osoby, hyg. zařízení, SAT TV
a balkon nebo terasa. Možnost dokoupení klimatizace za
Poloha:
• Vila Vlasta leží v klidné části a je vzdálena od krásné oblázkové pláže cca 70 m. Od centra Gradacu je vzdálena cca
400 m. Parkoviště k dispozici.
• Vila Mirela je renovovaná vila v dalmatském stylu, leží
v klidném místě a je vzdálena cca 70 m od krásné oblázkové pláže. Vzdálenost od centra Gradacu je cca 100 m.
Parkoviště k dispozici.
• Vila Manuela je umístěna cca 180 m od krásné oblázkové
pláže a cca 200 m od centra města. Parkoviště k dispozici.
• Vila Vedrana leží v klidném místě a je vzdálena cca 200
m od krásné oblázkové pláže. Vzdálenost od centra Gradacu
je cca 500 m, kde na kolonádě najdete mnoho kavárniček
a restaurací s výhledem na moře. Parkoviště k dispozici.
• Vila Jadranka leží v bezprostření blízkosti moře a cca
100 m od centra města. Parkoviště zajištěno. Možnost internetu.
• Vila Petra je umístěna cca 100 m od moře a cca 100 m od
centra města. Parkoviště je zajištěno.
• Vila Bartul leží cca 170 m od krásné oblázkové pláže. Od
centra Gradacu je vzdálena cca 200 m. Vila má k dispozici
Wi-fi internet, terasu s grilem a parkoviště.
• Vila Sršen je vzdálená od moře cca 70 m a od centra
města cca 100 m. Vila má klimatizaci, garáž, pračku, myčku
vila Mirela
7 Eur/den.
• Vila Petra: TYP A3 – ložnice se 3 lůžky, kuchyň, hyg. zařízení, TV a balkon nebo společná terasa. TYP A4 a A4+2
– 2 ložnice se 2 lůžky, kuchyň s rozkládacím gaučem až pro
2 osoby, hyg. zařízení, TV a balkon nebo terasa.
• Vila Bartul: TYP A4+2 – 2 ložnice se 2 lůžky, kuchyň
s gaučem na rozložení pro 2 osoby, hygienické zařízení a
balkon. Možnost dokoupení klimatizace za 5 Eur/den.
• Vila Sršen: TYP A2+2 – ložnice se 2 lůžky, kuchyň s gaučem na rozložení pro 2 osoby, hyg. zařízení, SAT TV a balkon. TYP A4+2 – 2 ložnice se 2 lůžky, kuchyň s gaučem na
rozložení pro 2 osoby, hyg. zařízení, SAT TV a balkon.
• Vila Anita: TYP S2 a S2+1 – ložnice se 2 lůžky s možností přistýlky a kuchyňským koutem, hyg. zařízení, SAT TV
a balkon. TYP A3 a A3+1 a A3+2 – ložnice se 3 lůžky,
kuchyň s jídelní částí a gaučem na rozložení pro 1-2 osoby,
hyg. zařízení, SAT TV a 2 balkony. Možnost dokoupení klimatizace za 3 Eur/den.
Služby: Ubytování s vlastním vařením. Možnost dokoupení
večeří nebo polopenzí.
Sport: Vodní sporty.
Tipy na výlety: Makarska, pohoří Biokovo, Brač, Hvar, Korčula, Dubrovník.
Doprava: a) vlastní b) autobusem
vila Jadranka
vila Sršen
vila Vedrana
depandance
Laguna
vila
Petra
vila Manuela
vila Bartul
vila Vedrana
vila Petra
vila Vlasta
vila Anita
vila
Anita
vila Manuela
vila Sršen
vila Mirela
vila Bartul
vila Jadranka vila Vlasta
termíny
(sobota–sobota)
sleva 10 % do 31.12.
sleva 8 % do 31.1.
termíny
vila
Bartul
(sobota–sobota)
A4+2
S2
1. patro
S2+1
1. patro
A3
2. patro
A3+1
2. patro
A3+2
2. patro
31.5.–28.6. a 6.9.–27.9.
14.140
7.540
9.890
11.780
12.960
14.140
28.6.–6.9.
18.850
8.480
10.840
15.310
16.490
18.850
termíny
vila Vlasta
A4+2
31.5.–14.6. a 20.9.–27.9. 11.310
15.080
14.6.–28.6. a 30.8.–20.9. 16.490
21.200
28.6.–30.8.
termíny
vila Anita
vila Sršen
A2+2
18.850
23.560
vila Mirela
(sobota–sobota)
S2
přízemí
S2
2. patro
S2+1
2. patro
A4
1. patro
A4
2.patro
P
31.5.–21.6. a 6.9.–27.9.
6.360
9.420
10.840
15.080
13.900
1.410
21.6.–28.6.
8.720
13.430
14.840
18.610
17.430
1.410
28.6.–5.7. a 16.8.–6.9.
9.890
14.610
16.020
19.790
18.610
1.410
5.7.–16.8.
10.370
15.780
17.190
22.150
20.970
1.410
vila Vedrana
vila
Jadranka
vila Manuela
vila Petra
A3
A4
A4+1
A4
A4+1
A6
A2+2
A3
1. patro
A4
1. patro
A4
2. patro
A4+2
1. patro
A4+2
2. patro
7.070
9.660
13.190
15.310
11.310
12.960
14.610
11.540
8.250
12.960
14.140
15.310
16.490
7.540
10.600
14.140
16.260
12.250
14.140
15.780
15.080
9.420
15.310
16.490
17.670
18.850
17.900
8.010
11.540
15.080
17.670
14.140
16.260
18.140
16.960
11.310
16.490
17.670
17.670
20.030
20.260
8.720
12.020
15.550
18.380
15.550
17.190
19.080
17.430
12.250
17.670
18.850
18.850
21.200
(sobota–sobota)
S3
A4+2
A2
31.5.–28.6. a 30.8.–27.9.
8.720
14.370
28.6.–5.7.
9.420
15.550
5.7.–12.7. a 16.8.–30.8.
10.370
12.7.–16.8.
11.780
S2 – studio pro 2 osoby • S2+1 a S3 – studio pro 3 osoby • A2 – apartmá pro 2 osoby • A3 – apartmá pro 3 osoby • A2+2, A3+1 a A4 – apartmá pro 4 osoby • A3+2 a A4+1 – apartmá pro 5 osob • A4+2
a A6 – apartmá pro 6 osob • P – přistýlka • snídaně – 1.300 Kč • večeře – 1.990 Kč • polopenze – 2.600 Kč • pes – 7 Eur/den (vila Manuela) • pes – 8 Eur/den (vila Jadranka) • malý pes ZDARMA (vila Anita).
Cena zahrnuje: 7x ubytování, pobytové taxy. Fakultativní příplatek – autobusová doprava 2.390 Kč/os. + příplatky za vybraná nástupní místa dle str. 4. Možnost dokoupení cestovního pojištění včetně
pojištění storna zájezdu – 33 Kč/os/den viz str. 8.
76
Chorvatsko • Dalmácie • Gradac
OSTROV BRAČ
Brač
je
se svou
rozlohou 394 km2 třetím největším ostrovem v Jaderském moři
a zároveň patří mezi místa s nejvyšším počtem hodin slunečního
svitu. Hlavními středisky ostrova jsou Supetar a Bol, který je zná-
mý písčitou pláží Zlatni Rat, která mění svůj tvar v závislosti na
větru a mořských proudech. Obyvatelstvo ostrova se živí zemědělstvím, chovem dobytka, rybolovem a těžbou křídového vápence, který je hlavním vývozním artiklem a byl použit při stavbě
mnoha významných staveb po celém světě. Na Brači je nejvyšší
hora dalmatských ostrovů – Vidova hora (778 m n. m.), která
poskytuje nádherný výhled do širokého okolí. Velkou předností
Brače je bohatá středomořská vegetace, krásné pláže a půvabný
dalmatský ráz jeho obcí. Trajekt: Split – Supetar (délka plavby 60
min.), Makarska – Sumartin (délka plavby 50 min.).
BOL
rybolovem, ale nejpodstatnější roli zde hraje turistický ruch.
Nejnavštěvovanějším místem je nádherná písečná pláž Zlatni rat, která má délku přes 600 m a její zvláštností je, že během dne mění vlivem větrů svůj tvar. V samotném městečku
se nachází dominikánský klášter z 15. stol., kde je muzeum
s antickými vykopávkami. Zájemci o turistiku mohou podniknout výstup na Vidovu horu, který trvá cca 2 hodiny.
111
Bol je největším a nejznámějším letoviskem na jižní, hornaté části ostrova Brač. Obyvatelé se zde živí zemědělstvím,
sleva 10 % do 31.12.
sleva 8 % do 31.1.
111 vila Lea
termíny
(sobota–sobota)
S2
oranžové
S2+1
oranžové
A2
žlutý
A3
bílý
A3+1
bílý
A2+2
A4 zelený,
A2+3
červený LUX
modrý
červený LUX
A4+1
modrý
31.5.–7.6.
12.250
13.660
12.250
11.310
12.720
17.430
16.260
18.850
17.670
7.6.–28.6. a 20.9.–27.9.
14.610
16.020
14.610
13.660
15.080
20.970
19.790
22.380
21.190
28.6.–12.7. a 30.8.–20.9.
15.780
17.190
15.780
14.840
16.260
23.320
22.150
24.740
23.560
12.7.–30.8.
20.490
21.910
20.490
18.380
19.790
26.860
25.680
28.270
27.090
S2 – studio pro 2 osoby • S2+1 – studio pro 3 osoby • A2 – apartmá pro 2 osoby • A3 – apartmá pro 3 osoby • A2+2 – apartmá pro 4 osoby • A3+1 – apartmá
pro 4 osoby • A4 – apartmá pro 4 osoby • A4+1 – apartmá pro 5 osob • A2+3 – apartmá pro 5 osob. Cena zahrnuje: 7x ubytování, pobytové taxy. Možnost
dokoupení cestovního pojištění včetně pojištění storna zájezdu – 33 Kč/os/den viz str. 8.
Poloha: Vila Lea leží v klidné části letoviska Bol a je vzdálena
od oblázkové pláže cca 200 m. Od centra Bolu je vzdálena
cca 300 m, známá pláž Zlatni Rat je vzdálena cca 1 km. Vila
je klimatizovaná a je zde Wi-fi internet. Vila má vlastní parkoviště a gril.
Vybavení: TYP S2 a S2+1 (oranžové) – 2-lůžkový pokoj
s možností přistýlky a kuchyňským koutem, hyg. zařízením,
klimatizací, SAT TV a balkonem. TYP A2 (žlutý) – ložnice
SUPETAR
112 113
Velmi hezké městečko je zároveň největší obcí ostrova
a jeho správním centrem. Leží na severním pobřeží a je
se 2 lůžky, kuchyň, hygienické zařízení, klimatizace, SAT TV
a terasa. TYP A3 a A3+1 (bílý) – ložnice se 3 lůžky, kuchyň s rozkládacím gaučem pro 1 osobu, hygienické zařízení,
klimatizace, SAT TV a terasa. TYP A4 (zelený) – 2 ložnice
se 2 lůžky, kuchyň, hygienické zařízení, klimatizace, SAT TV
a terasa. TYP A4 a A4+1 (modrý) – 2 ložnice se 2 lůžky
s možností přistýlky, hygienické zařízení, klimatizace, SAT TV
a terasa. TYP A2+2 a A2+3 (červený, LUX) – ložnice se
2 lůžky a vlastní koupelnou, kuchyň s obývací částí a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, křeslo na rozložení pro 3. osobu,
hygienické zařízení, klimatizace, SAT TV a terasa s pohledem
na moře.
Služby: Ubytování s vlastním vařením.
Sport: Vodní sporty.
Tipy na výlety: ostrov Hvar a Korčula.
Doprava: Vlastní.
výchozím místem pro trajektové spojení s městem Split.
Supetar nabízí romantické procházky spletitými uličkami
a historickým centrem, kterému dominuje barokní kostel
z 18. století. Krásné písčitooblázkové pláže s pozvolným
vstupem do moře jsou lemovány borovými lesy a nabízejí
velmi dobré koupání. Mezi nejznámější patří pláže Vela
Luka a Vlačica. Supetar je idální pro klidný a nerušený
odpočinek i zábavu.
112 aparthotel Babura
Poloha: Aparthotel Babura leží v západní části Supetaru v tiché ulici 80 m od centrální
pláže a od centra městečka cca 200 m. V blízkosti se nachází tenisové kurty a mnoho
dalších sportovních aktivit. Aparthotel má přízemí a 2 poschodí. Všechny apartmány mají
klimatizaci. Parkovací místa jsou zajištěna okolo hotelu, v přízemí je velký společný gril.
Vybavení: TYP A2+1 – ložnice se 2 lůžky, kuchyň s jídelní částí a 1 přistýlkou, hyg. zařízení,
klimatizace, SAT TV a balkon nebo terasa. TYP A4+1 – 2 ložnice se 2 lůžky, kuchyň s jídelní
částí a 1 přistýlkou, hyg. zařízení, klimatizace, SAT TV a balkon nebo terasa.
Služby: Ubytování s vlastním vařením. Možnost dokoupení snídaní a večeří.
Sport: Vodní sporty. Cca. 80 m od apartmánů je tobogán.
Tipy na výlety: Lodní výlety, Bol a ostrov Hvar.
Poznámka: Nástup je možný kterýkoliv den v týdnu.
Doprava: Vlastní.
vila Mirca
termíny
vila Mery
A4+1
7.770
10.370
14.6.–28.6. a 30.8.–6.9.
10.130
12.720
28.6.–5.7.
11.310
15.080
5.7.–12.7. a 23.8.–30.8.
13.660
17.430
12.7.–23.8.
14.840
19.790
A2+1 – apartmá pro 3 osoby • A4+1 – apartmá pro 5 osob • dítě 3–7 let bez lůžka – 1.090
Kč • snídaně – 1.290 Kč • večeře – 2.190 Kč •
pes – 10 Eur/den. Cena zahrnuje: 7x ubytování,
pobytové taxy. Možnost dokoupení cestovního pojištění včetně pojištění storna zájezdu – 33
Kč/os/den viz str. 8.
termíny
A2
A2+1
A2+2
A4
A4+1
30.8.–27.9.
14.140
16.490
18.850
18.850
21.190
31.5.–28.6. a 30.8.–27.9. 13.900
28.6.–12.7. a 23.8.–30.8. 16.260
31.5.–5.7.
16.490
18.850
21.190
22.380
24.740
5.7.–30.8.
20.030
22.380
24.740
25.910
28.270
vila Vinka
termíny
vila Mirca
(sobota–sobota)
A2+1
A4+1
31.5.–28.6. a 6.9.–27.9.
10.130
15.080
28.6.–6.9.
16.020
23.320
(sobota–sobota)
vila Vinka
(sobota–sobota)
Poloha:
• Vila Mery je moderně zařízená vila, která je od pláže
vzdálena cca 300 m. Vila je klimatizovaná a má k dispozici
parkoviště, venkovní gril a venkovní bazén s lehátky.
• Vila Mirca leží cca 2 km od Supetaru, v městečku Mirca.
Vila je vzdálena cca 10 m od pláže. Všechny apartmány
jsou klimatizované. Vila má k dispozici gril a parkoviště.
• Vila Vinka leží v klidné části města Supetar, cca 80 m od
pláže. Vila má vlastní parkoviště a gril. Všechny apartmány
jsou klimatizované.
A2+1
31.5.–14.6. a 6.9.–27.9.
sleva 10 % do 31.12.
sleva 8 % do 31.1.
113 vily Mery, Mirca, Vinka
vila Mery
termíny (sobota–sobota)
12.7.–23.8.
A2+2
17.430
A6
A8
A8+1
A8+2
A8+3
22.620
25.440
27.560
29.680
31.800
29.680
32.510
35.100
37.690
40.290
32.040
36.050
38.640
41.230
43.820
A2 – apartmá pro 2 osoby • A2+1 – apartmá pro 3 osoby • A2+2 – apartmá pro 4 osoby
• A4 – apartmá pro 4 osoby • A4+1 – apartmá pro 5 osob • A6 – apartmá pro 6 osob
• A8 – apartmá pro 8 osob • A8+1 – apartmá pro 9 osob • A8+2 – apartmá pro 10
osob • A8+3 – apartmá pro 11 osob • pes – 10 Eur/den (vila Mery). Cena zahrnuje:
7x ubytování, pobytové taxy. Možnost dokoupení cestovního pojištění včetně pojištění
storna zájezdu – 33 Kč/os/den viz str. 8.
Vybavení:
• Vila Mery: TYP A2, A2+1 a A2+2 – ložnice se 2 lůžky,
kuchyň s obývací částí a gaučem na rozložení pro 2 osoby,
hygienické zařízení, klimatizace, SAT TV a terasa. TYP A4
a A4+1 – 2 ložnice se 2 lůžky, kuchyň s rozkládacím gaučem, klimatizace, SAT TV a terasa.
• Vila Mirca: TYP A2+1 – ložnice se 2 lůžky, kuchyň s
možností přistýlky, hygienické zařízení, klimatizace, SAT TV
a balkon s pohledem na moře. TYP A4+1 – 2 ložnice se
2 lůžky, kuchyň s možností přistýlky, hygienické zařízení,
klimatizace, SAT TV, balkon s pohledem na moře.
• Vila Vinka: TYP A2+2 – ložnice se 2 lůžky, kuchyň s možností přistýlek (rozkládací gauč), hygienické zařízení, klimatizace, SAT TV a terasa. TYP A6, A8, A8+1, A8+2 a A8+3
– 4 ložnice se 2 lůžky, možnost až 3 přistýlek v ložnicích,
kuchyň, 3x hygienické zařízení, klimatizace, SAT TV, terasa
s pohledem na moře.
Služby: Ubytování s vlastním vařením.
Sport: Vodní sporty, půjčovna kol, lodí a skútrů v Supetaru.
Tipy na výlety: Lodní výlety, Bol a ostrov Hvar.
Poznámka: Nástup je možný kterýkoliv den v týdnu.
Doprava: Vlastní.
Chorvatsko • Dalmácie • Ostrov Brač
77
OSTROV HVAR
Ostrov je
se svou
délkou 68 km nejdelším ostrovem v Jaderském moři. Vyniká
velmi příznivým podnebím a nejvyšším počtem hodin slunečního svitu v celém Chorvatsku. Moře v okolí ostrova je
mimořádně průzračné a vždy o něco teplejší než v ostatních
částech Jadranu. Díky velmi mírným zimám a teplým létům
je ostrov pokryt bujnou středomořskou vegetací. Pěstuje se
nejen vinná réva, olivy a jižní ovoce, ale také byliny a aromatické rostliny, zejména levandule. Návštěvníky lákají vedle
dobrých možností koupání také typická dalmatská městečka
s řadou památek. Největšími obcemi jsou Hvar a Stari Grad.
Trajekt: Split – Stari Grad (délka plavby 1 hod. 45 min.), Split
– Hvar (délka plavby 2 hodiny).
stari grad
livu na severozápadním pobřeží ostrova, cca 20 km od města
Hvar. Zvláštní půvab dodávají městu velké vinné sklepy a útulné taverny. Nejzajímavější památky jsou opevněné letní sídlo
Tvrdalj slavného dalmatského básníka Hektoroviče z 16. století,
kostel sv. Rocha a barokní farní kostel sv. Stjepana. Jižně od města se vypíná nejvyšší vrchol ostrova – sv. Nikola (628 m n. m.).
114
Dříve rybářské městečko, dnes živé a oblíbené letovisko leží v zá-
114 hotel Arkada
termíny
Poloha: Příjemný hotel se nachází cca 800 m od centra města
a cca 100 m od oblázkovo-písečné pláže.
Vybavení: Jednoduché 2-lůžkové pokoje, některé s možností
přistýlky, hygienickým zařízením, SAT TV a balkonem. Dále má
hotel k dispozici aperitiv bar, kavárnu, disko bar, noční bar, taneční terasu, saunu, vnitřní i venkovní bazén s mořskou vodou.
Služby: Ubytování s polopenzí formou švédského stolu. Možnost dokoupení obědů.
sleva 10 % do 31.12. Sport: Vodní sporty, tenisové kurty.
sleva 8 % do 31.1.
Tipy na výlety: Lodní výlety, fishpicnic. Doprava: Vlastní.
POLOOSTROV PELJEŠAC
Pelješac je po Istrii druhým největším jadranským poloostrovem. Je dlouhý 65 km a široký 3 až 7 km, u městečka
Trpanj
115
Zemědělské a rybářské městečko, přístav a současně příjemné
menší letovisko leží jako jediné na severním pobřeží poloostrova Pelješac, cca 11 km od Orebiče. V minulosti byla Trpanj
115 vila Valentina
Neobyčejně malebné městečko leží na tzv. „Kapitánské
riviéře“ na jihozápadě ostrova Pelješac, chráněno skalním
D
A
C
E
20.9.–27.9.
4.340
3.130
2.020
4.690
2.190
5.880
31.5.–14.6. a 6.9.–20.9.
5.990
4.290
2.850
6.470
3.090
8.020
14.6.–12.7. a 23.8.–6.9.
7.300
5.200
3.500
7.890
3.790
9.790
12.7.–23.8.
9.320
6.620
4.510
9.790
6.650
12.410
A – dospělý • B – dospělý na přistýlce • C – dítě 2–12 let na lůžku • D – dítě 2–12 let
na přistýlce • E – jednolůžkový pokoj • obědy – 1.490 Kč • dětská postýlka – 5 Eur/den.
Cena zahrnuje: 7x ubytování s polopenzí, pobytové taxy. Možnost dokoupení cestovního pojištění včetně pojištění storna zájezdu – 33 Kč/os/den viz str. 8.
V historii se věnovali mořeplavbě a Pelješac se stával oblíbeným místem vysloužilých kapitánů po odchodu na odpočinek. Poloostrov má velmi dobré spojení s ostrovem
Korčula.
hlavní přístav poloostrova, dnes sem jezdí trajekt z Ploče.
Nedaleko obce je zátoka Blace, která nabízí léčivé bahno,
které má velmi dobré léčivé účinky při chorobách pohybového ústrojí a gynekologických problémech. Obec vyrostla v
blízkosti pozůstatků římské venkovské usedlosti, z níž se do-
chovaly skromné pozůstatky (části mozaiky a zdí na starém
hřbitově). Na kopci nad obcí stojí zbytky středověké pevnosti
Kačičů z Omiše. Kostel Panny Marie Karmelské uprostřed obce
pochází ze 17. století. Pěkný výhled se naskýtá od kostela sv.
Rocha, který stojí na nejvyšším kopci nad obcí.
gauč – pro děti do 12 let) včetně kuchyňského koutu, hygienické zařízení, SAT TV
a terasa.
Služby: Ubytování s vlastním vařením.
Sport: Vodní sporty.
Tipy na výlet: Korčula, Dubrovník.
Doprava: Vlastní
masivem před severními větry. Svůj dnešní název získalo
v 16. století podle kapitánské rodiny Orebičů, která se
zde usadila. Návštěvníky sem láká křišťálově čisté moře
a krásné oblázkové a písčité pláže stíněné piniovými po-
depandance
sleva 10 % do 31.12.
sleva 8 % do 31.1.
(sobota–sobota)
S2+1
S2+2
31.5.–28.6. a 6.9.–27.9.
19.320
19.790
28.6.–6.9.
21.670
22.150
S2+1 – studio pro 3 osoby • S2+2 – studio
pro 4 osoby. Cena zahrnuje: 7x ubytování,
pobytové taxy. Možnost dokoupení cestovního pojištění včetně pojištění storna zájezdu
– 33 Kč/os/den viz str. 8.
rosty. Velmi dobré možnosti zde najdou také příznivci vodních sportů. Po západním okraji obce vede promenáda ke
klášteru a kostelu z 15. století, odkud je krásný výhled na
ostrov Korčula a další malé ostrůvky v okolí.
Poloha: Hotel a depandance se nachází cca
700 m od centra města v bezprostřední blízkosti moře, kde Vás okouzlí nádherné písčitooblázkové pláže.
Vybavení:
• Hotel – klimatizované 2–lůžkové pokoje
s hygienickým zařízením, SAT TV, některé
pokoje s balkonem. Hotelový servis zajišťuje aperitiv bar, salonek s TV, restaurace,
noční bar, velká terasa s výhledem na moře
a večerním programem, venkovní bazén
a dětský bazén se sladkou vodou.
• Depandance – Jednoduché 2–lůžkové
116 hotel a depandance Bellevue
hotel
B
sleva 10 % do 31.12.
sleva 8 % do 31.1.
117 118
pokoje s možností přistýlky s hygienickým
zařízením a balkonem.
Služby: Ubytování s polopenzí formou švédského stolu v hotelu. Možnost dokoupení
programu all inclusive.
Sport: Volejbalové hřiště, 4 tenisové kurty,
kuželky, dětské hřiště, pronájem surfů, loděk,
kajaků a kol, škola potápění.
Speciální nabídka: Dítě do 7 let na přistýlce ZDARMA – platí u depandance.
Tipy na výlety: Korčula, Dubrovník, lodní
výlety, fishpicnic.
Doprava: a) vlastní b) autobusem
hotel
termíny
pokoj strana moře, balkon
A
Ston je spojen s pevninou úzkou šíjí. Poloostrov je převážně
hornatý a zalesněný, v údolích je úrodná půda, na které
se pěstuje převážně vinná réva a jižní ovoce. Obyvatelé se
živí rybolovem, chovem ústřic, zemědělstvím a loďařstvím.
Poloha: Vila Valentina leží v klidné části a je umístěna
cca 50 m od oblázkové pláže, od centra města je vzdálena cca 1 km. Vila má vlastní parkoviště, venkovní
gril, Wi-fi internet, dětské hřiště a venkovní bazén.
Vybavení: TYP S2+1 – 2-lůžkový pokoj s možností
přistýlky (pro dítě do 12 let), kuchyňským koutem,
hygienické zařízení, SAT TV a terasa. TYP S2+2 –
2-lůžkový pokoj s možností 2 přistýlek (rozkládací
ORebič 116
pokoj s balkonem
(sobota–sobota)
pokoj
depandance
pokoj strana moře pokoj strana moře, balkon
pokoj strana moře, balkon
(sobota–sobota)
A
C
F
A
C
A
C
A
B
C
D
E
F
20.9.–27.9.
5.950
2.920
7.140
6.430
3.160
6.890
3.390
5.240
3.820
2.570
ZDARMA
2.570
6.190
31.5.–14.6. a 6.9.–20.9.
6.890
3.390
8.090
7.620
3.750
8.090
3.990
6.190
4.480
3.040
ZDARMA
3.040
7.140
14.6.–28.6. a 30.8.–6.9.
8.790
4.350
9.990
9.750
4.820
11.180
5.530
8.330
5.980
4.110
ZDARMA
4.110
9.040
28.6.–30.8.
10.940
5.420
11.890
11.650
5.770
12.840
6.370
9.990
7.140
4.940
ZDARMA
4.940
10.700
A – dospělý • B – dospělý na přistýlce • C – dítě 2–12 let na lůžku (platí pro pokoj bez přistýlky) • D – dítě do 7 let na přistýlce • E – dítě 7–12 let na přistýlce • F – jednolůžkový pokoj • dětská postýlka – 690 Kč • obědy – 2.190 Kč • all inclusive – 3.490 Kč. Cena zahrnuje: 7x ubytování s polopenzí, pobytové taxy, služby delegáta. Fakultativní
příplatek – autobusová doprava 2.990 Kč/os. + příplatky za vybraná nástupní místa dle str. 4. Možnost dokoupení cestovního pojištění včetně pojištění storna zájezdu – 33
Kč/os/den viz str. 8.
78
Chorvatsko • Dalmácie
117 Grand hotel Orebič
Poloha: Hotel vhodný i pro náročnou klientelu leží v borovém háji, cca
1 km od centra Orebiče. Pláž je oblázková, místy kamenitá, cca 20 m od
hotelu.
Vybavení: Klimatizované 2-lůžkové pokoje s možností přistýlky, hyg. zařízení, minibar, SAT TV a balkon. Junior suite pro 2 dospělé osoby s rozkládacím gaučem pro 2 děti (nebo dospělou osobu). Hotel má dále k dispozici
restauraci, plážovou restauraci, aperitiv bar, směnárnu, sejf, terasu.
Služby: Ubytování se službami ALL INCLUSIVE – plná penze formou bufetu,
konzumace místních alkoholických a nealkoholických nápojů (10-23 hod)
v restauraci a pool baru, odpolední občerstvení – káva, čaj a zmrzlina.
Sport: Venkovní bazén se sladkou vodou, dětský bazén, tenisové kurty,
stolní tenis, hřiště pro plážový volejbal, dětské hřiště, hřiště pro míčové hry,
vodní sporty.
Speciální nabídka: Dítě do 7 let na přistýlce ZDARMA.
Tipy na výlety: Korčula, Dubrovník, lodní výlety, fishpicnic.
Doprava: a) vlastní b) autobusem
All inclusive
sleva 10 % do 31.12.
sleva 8 % do 31.1.
pokoj bez přistýlky,
s balkonem
termíny
pokoj s přistýlkou a balkonem
B
E
F
junior suite
(sobota–sobota)
A
C
D
A
F
G
H
31.5.–7.6. a 20.9.–27.9.
13.130
6.660
9.250
13.850
8.730 ZDARMA 7.020
15.860 14.910
I
A
9.390 ZDARMA
B
E
7.550
7.550
10.490
7.6.–26.7. a 30.8.–20.9.
15.150
7.670
10.660 15.860
9.990 ZDARMA 8.030
18.240 17.050 10.730 ZDARMA
8.620
8.620
11.990
26.7.–30.8.
17.530
8.860
12.330 19.310 12.140 ZDARMA 9.750
21.680 20.260 12.730 ZDARMA 10.220
10.220
14.240
A – dospělý • B – dospělý na přistýlce • C – dítě 2–7 let na lůžku • D – dítě 7–12 let na lůžku • E – první dítě do 7 let na přistýlce • F – první dítě 7–12 let na
přistýlce • G – druhé dítě 2–7 let na přistýlce • H – druhé dítě 7–12 let na přistýlce • I – jednolůžkový pokoj. Cena zahrnuje: 7x ubytování s all inclusive, pobytové taxy, služby delegáta. Fakultativní příplatek – autobusová doprava 2.990 Kč/os. + příplatky za vybraná nástupní místa dle str. 4. Možnost dokoupení
cestovního pojištění včetně pojištění storna zájezdu – 33 Kč/os/den viz str. 8.
118 Mobile home
Poloha: Nové moderní mobilní domky leží cca 100 m od
oblázkové pláže.
Vybavení: Každý mobile home má jednu 2-lůžkovou ložnici a jednu 3-lůžkovou ložnici (patrová postel), kuchyň
s jídelní částí, hygienické zařízení, klimatizaci, SAT TV a terasu. Kemp má k dispozici recepci, gril, kafe bar, obchod
a venkovní bazén.
Služby: Ubytování s vlastním vařením.
Sporty: Vodní sporty, pronájem surfů, loděk, kajaků a kol,
škola potápění.
Tipy na výlet: Korčula, Dubrovník, lodní výlety, fishpicnic.
Doprava: Vlastní.
PERNA
119
Vesnička Perna se nachází asi 5 km od centra Orebiče v pa-
119 Mobile home
nenské přírodě. Oblázkové pláže lákají nejen příznivce slunění a koupání, ale i milovníky vodních sportů, zejména windsurfingu, pro které jsou zde ideální podmínky. Naproti obce
(sobota–sobota)
MH2
MH3
MH4
MH5
13.9.–27.9.
9.420
10.370
11.070
12.490
31.5.–21.6. a 30.8.–13.9. 12.250
13.190
14.140
16.020
21.6.–5.7. a 23.8.–30.8.
14.840
15.550
16.960
17.890
5.7.–23.8.
21.190
22.620
23.560
24.270
MH2 – mobile home pro 2 osoby • MH3 – mobile home pro 3 osoby • MH4 – mobile home pro 4 osoby • MH5 – mobile home pro
5 osob • pes – 5 Eur/den. Cena zahrnuje: 7x ubytování, pobytové
taxy. Možnost dokoupení cestovního pojištění včetně pojištění
storna zájezdu – 33 Kč/os/den viz str. 8.
sleva 10 % do 31.12.
sleva 8 % do 31.1.
se nachází malebné městečko Korčula na stejnojmenném
ostrově, které přímo vybízí k návštěvě. Perna je ideální místo
pro rodiny s dětmi, které upřednostňují příjemné prostředí.
sleva 10 % do 31.12.
sleva 8 % do 31.1.
Poloha: MH leží v kempu Perna, cca 5 km od Orebiče. Od
krásné oblázkové pláže jsou vzdáleny do cca 200 m. Kemp má
k dispozici stánky na občerstvení, v blízkosti je restaurace.
Vybavení: MH ANYA (24m2) – klimatizovaný, moderně
zařízený MH je maximálně pro 6 osob. V každém bungalovu
jsou 2 ložnice se 2 lůžky, kuchyň s obývací částí s rozkládacím
gaučem pro 1-2 osoby, hyg. zařízení, SAT TV a terasa. MH
BIANCA (32m2) – klimatizovaný, moderně zařízený MH je
maximálně pro 6 osob. V každém bungalovu jsou 2 ložnice se 2 lůžky, kuchyň s obývací částí s rozkládacím gaučem
pro 1-2 osoby, 2 hyg. zařízení, SAT TV a terasa. Tento typ je
prostornější.
Služby: Ubytování s vlastním vařením.
Sport: Vodní sporty, škola windsurfingu, míčové hry.
Tipy na výlety: Korčula, Hvar, Dubrovník.
Doprava: Vlastní.
termíny (sobota–sobota)
MH ANYA A4–6
(24m2)
MH BIANCA
A4–6 (32m2)
6.9.–27.9.
6.390
7.070
31.5.–7.6.
8.920
9.760
7.6.–28.6. a 23.8.–6.9.
12.720
13.930
28.6.–12.7. a 16.8.–23.8.
18.610
20.730
12.7.–26.7.
21.670
24.270
26.7.–16.8.
24.740
28.510
MH A4–6 – mobile home pro 4–6 osob • pes – 5 Eur/den. Cena
zahrnuje: 7x ubytování. Povinný příplatek: Příplatek za úklid
bungalovu – 25 Eur/domek. Pobytová taxa cca 1 Eur/os. – platí
se jednorázově na místě. Cena nezahrnuje: Registrační poplatek
cca 3 Eur/os. – platí se jednorázově na místě. Možnost dokoupení
cestovního poijštění včetně pojištění storna zájezdu – 33 Kč/os/den
viz str. 8. Kauce – v místě se platí vratná kauce 100 Eur/domek.
Chorvatsko • Dalmácie • Poloostrov Pelješac
79
všeobecné smluvní podmínky
Všeobecné smluvní podmínky provozovatele
cestovní kanceláře TIPATOUR zájezdy, s.r.o.,
V zahradách 239, 675 21 Okříšky,
zapsaná u Krajského soudu v Brně odd. C,
vložka 56101, IČO 27743896
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře TIPATOUR zájezdy, s.r.o. jsou platné pro všechny zájezdy
a jednotlivé služby cestovního ruchu cestovní kanceláře
TIPATOUR zájezdy, s.r.o. V zahradách 239, 675 21 Okříšky,
Česká republika (dále jen „Podmínky“).
2. Všeobecné smluvní podmínky TIPATOURU zájezdy, s.r.o.
tvoří nedílnou součást cestovní smlouvy nebo jiné
smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a TIPATOUREM
zájezdy, s.r.o.
Článek I. ÚČASTNÍCI SMLUVNÍHO VZTAHU:
a. TIPATOUR zájezdy, s.r.o., se sídlem V zahradách 239, 675
21 Okříšky, Česká republika, IČ 27743896, zapsaný
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Brně oddíl C. vložka 56101, který do smluvního vztahu
vstupuje prostřednictvím sítě vlastních nebo externích
prodejních míst (dále jen „TIPATOUR“) a
b. zákazník, kterým může být jak fyzická tak právnická
osoba (dále jen „zákazník“).
Článek II. PŘEDMĚT SMLUVNÍHO VZTAHU
Tyto Podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran
při prodeji:
1. zájezdů (§ 1, odst. 1 zák. č. 159/1999 Sb.) nebo
2. ubytovacích, stravovacích, dopravních a jiných služeb
jako jednotlivé služby dle individuálního požadavku
zákazníka (dále jen „jednotlivé služby“)
Článek III. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU
1. Smluvní vztah mezi zákazníkem a TIPATOUREM v případě zájezdů vzniká uzavřením cestovní smlouvy. Obsah
cestovní smlouvy je určen touto smlouvou, katalogem,
příp. jinou nabídkou s odkazem na číslo seriálu/akce
a těmito Podmínkami, příp. Zvláštními podmínkami přiloženými ke smlouvě jako její nedílná součást.
2. Smluvní vztah mezi zákazníkem a TIPATOUREM v případě jednotlivých služeb vzniká uzavřením smlouvy.
Obsah této smlouvy je určen touto smlouvou, těmito
Podmínkami, případně Zvláštními podmínkami přiloženými ke smlouvě jako její nedílná součást.
Článek IV. CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
1. Zákazník je povinen uhradit cenu zájezdu před jeho
zahájením a ceny jednotlivých služeb před jejich poskytnutím. Za zaplacení ceny se považuje podle formy úhrady den převzetí hotovosti či platby platební kartou
a nebo den připsání platby na účet TIPATOURU.
2. Výše záloh a časový rozvrh plateb je stanoven, pokud
se smluvní strany nedohodnou jinak, takto: u zájezdů
i jednotlivých služeb je zákazník povinen při vzniku
smluvního vztahu uhradit zálohu ve výši 50 % předem
stanovené ceny (minimálně 500 Kč) , doplatek je zákazník povinen uhradit nejpozději 30 dnů před zahájením
zájezdu. v případě zálohy 500 Kč musí být doplacen
50% záloha 60 dní před nástupem. Při porušení tohoto
závazku má TIPATOUR právo od Cestovní smlouvy
odstoupit (§ 852g obč. zák.)
V případě vzniku smluvního vztahu ve lhůtě kratší než
30 dnů před zahájením zájezdu je zákazník povinen
uhradit 100 % předem stanovené ceny již při vzniku
smluvního vztahu.
3. TIPATOUR má právo jednostranným úkonem zvýšit cenu
zájezdu uvedenou v cestovní smlouvě v případě, že
dojde ke zvýšení
a. ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot, nebo
b. plateb spojených s dopravou, např. letištních, bezpečnostních a přístavních poplatků, které jsou zahrnuty
v ceně zájezdu, nebo
c. směnného kurzu české koruny použitého pro stanovení
ceny zájezdu v průměru o více než 10 %, pokud k této
změně dojde do 21. dne před zahájením zájezdu.
Písemné oznámení o zvýšení ceny musí být zákazníkovi
odesláno nejpozději 21 dní před zahájením zájezdu.
Zákazník je povinen do 5 dnů od oznámení o zvýšení
ceny zájezdu uhradit rozdíl. Při porušení tohoto závazku
má TIPATOUR právo od cestovní smlouvy odstoupit.
Způsob výpočtu zvýšení ceny zájezdu:
Cenu zájezdu uvedenou ve smlouvě je TIPATOUR oprávněn
jednostranně zvýšit
a. při zvýšení ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot
o částku, která odpovídá podílu, který připadne na jednoho zákazníka, když se celkové zvýšení ceny z tohoto
důvodu dělí celkovým počtem zákazníků tohoto zájezdu,
b. při zvýšení plateb spojených s dopravou, např. letištních,
bezpečnostních a přístavních poplatků, které jsou
zahrnuty v ceně zájezdu o částku odpovídající zvýšené
platbě na osobu
c. při zvýšení směnného kurzu české koruny použitého pro
stanovení ceny zájezdu v průměru o více než 10 %
o částku odpovídající procentní výši změny kurzu služeb
zaplacených v cizí měně. Rozhodný den, kdy byla stanovena cena služeb je kurz ČNB k 1. 11. 2013.
Článek V. PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA
1.K základním právům zákazníka patří zejména:
a. právo na řádné poskytnutí smluvně sjednaných a zaplacených služeb,
b. právo vyžadovat od TIPATOURU informace o všech skutečnostech, které jsou mu známy a které se dotýkají
smluvně sjednaných a zaplacených služeb
c. právo být seznámen s případnými změnami ve smluvně
sjednaných službách,
d. právo kdykoliv před zahájením zájezdu nebo čerpáním
jednotlivých služeb odstoupit od smlouvy dle článku VIII,
e. právo na reklamaci vad a její vyřízení v souladu
s Reklamačním řádem TIPATOURU,
f. právo na ochranu osobních dat a informací o cílech cest,
které jsou obsahem smlouvy příp. v dalších dokumentech, před nepovolanými osobami,
g. u zájezdů právo na poskytnutí nejpozději 7 dnů před
zahájením zájezdu dalších písemných podrobných informací o všech skutečnostech, které jsou pro zákazníka
důležité a které jsou TIPATOURU známy, pokud nejsou
obsaženy již v cestovní smlouvě nebo v katalogu, který
byl zákazníkovi předán,
h. u zájezdů právo písemně TIPATOURU oznámit, že se
místo něho zájezdu zúčastní jiná osoba uvedená v oznámení. V případě, že zákazník toto právo na změnu
v osobě účastníka zájezdu chce uplatnit, je povinen
dodržet postup dle odst. 2, písm. m) tohoto článku.
2. K základním povinnostem zákazníka patří zejména:
a. poskytnout TIPATOURU součinnost, která je potřebná
k řádnému zabezpečení a poskytnutí služeb, především
pravdivě a úplně uvádět TIPATOUREM požadované údaje
v cestovní smlouvě/smlouvě, vč. jakýchkoliv změn takových údajů a předložit další doklady k žádosti o udělení víz,
b. zajistit u osob mladších 15ti let doprovod a dohled
dospělého účastníka, obdobně zajistit doprovod a dohled osob, jejichž zdravotní stav to vyžaduje,
c. předložit souhlas zákonného zástupce v případě, že
zákazník starší 15ti let a mladší 18ti let hodlá uzavřít cestovní smlouvu/smlouvu na služby čerpané v zahraničí,
d. bez zbytečného odkladu sdělovat TIPATOURU své stanovisko k případným změnám v podmínkách a obsahu
sjednaných služeb,
e. převzít od TIPATOURU doklady potřebné pro čerpání služeb a dostavit se ve stanoveném čase na místo určení
(srazu, odjezdu apod.) se všemi požadovanými doklady,
f. mít u sebe všechny doklady požadované pro vstup do
příslušných zemí pobytu i tranzit (platný cestovní
doklad, víza, doklad o zdravotním pojištění apod. pokud
je vyžadováno), příslušníci jiného státu než ČR jsou povinni se informovat o vízové povinnosti u zastupitelských
úřadů zemí, kam cestují a potřebná víza si obstarat,
g. splnit očkovací, popř. další zdravotnické povinnosti při
cestách do zemí, pro které jsou stanoveny mezinárodními zdravotnickými předpisy,
h. řídit se pokyny průvodce zájezdu nebo jiné TIPATOUREM
určené osoby a dodržovat stanovený program, dodržovat předpisy platné v navštívené zemi, vč. předpisů
dopravců a ubytovatelů
i. počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví
nebo majetku na úkor ostatních zákazníků, dodavatelů
služeb nebo TIPATOURU a uhradit případnou škodu, kterou způsobil,
j. zdržet se jednání, která by omezovala práva ostatních
zákazníků
k. dbát o včasné a řádné uplatnění případných nároků vůči
dodavatelům služeb dle článku IX,
l. v případě odstoupení od smlouvy je zákazník povinen
takové odstoupení od smlouvy TIPATOURU oznámit
a zaplatit odstupné dle článku VIII,
m. v případě, že zákazník využije svého práva na oznámení
změny v osobě účastníka zájezdu dle odst. 1, písm. h)
tohoto článku je povinen:
• oznámení učinit písemně a doručit na prodejní místo,
kde uzavřel smluvní vztah
• k oznámení přiložit podepsané prohlášení nového zákazníka, že souhlasí s uzavřenou cestovní smlouvou
a zda souhlasí či nesouhlasí se zpracováváním jeho
osobních údajů dle článku XI těchto Podmínek
• k oznámení přiložit podepsané prohlášení nového zákazníka, že splňuje podmínky stanovené pro účast na
zájezdě, pokud jsou tyto podmínky definovány v cestovní smlouvě nebo v katalogu
V případě změny v osobě účastníka zájezdu dle tohoto
ustanovení původní a nový zákazník společně a nerozdílně odpovídají za zaplacení ceny zájezdu a úhradu
nákladů, pokud TIPATOURU v souvislosti se změnou
zákazníka vzniknou.
3.K povinnostem zákazníků – právnických osob
dále patří:
a. seznámit své účastníky s těmito Všeobecnými smluvními podmínkami cestovní kanceláře TIPATOUR zájezdy,
s.r.o. jakož i s dalšími informacemi, které od TIPATOURU
obdrží, zejména je pak informovat o rozsahu a kvalitě
služeb,
b. v případech, kdy předmětem smluvního vztahu je zájezd, seznámit účastníky zájezdu s dokladem pojišťovny,
který obdržel dle článku VI odst. 4,
c. zabezpečit, aby všichni účastníci plnili základní povinnosti zákazníků, které vyžadují jejich osobní součinnost
a jejichž nositelem může být jen jednotlivý účastník,
d. určit vedoucího skupiny v případě, kdy podle dohody
s TIPATOUREM není zajištěn doprovod průvodcem TIPATOURU. Tento vedoucí organizačně zabezpečuje řádné
poskytnutí služeb od dodavatelů, dbá na plnění programu služeb.
Článek VI. POVINNOSTI A PRÁVA TIPATOURU
1. K právům a povinnostem zákazníků uvedeným v článku
V se vztahují odpovídající povinnosti a práva TIPATOURU.
2. TIPATOUR je povinen pravdivě a řádně informovat zákazníka o všech skutečnostech, týkajících se sjednaných
služeb, které jsou pro zákazníka důležité a které jsou
TIPATOURU známy.
3. TIPATOUR není povinen poskytnout zákazníkovi plnění
nad rámec předem potvrzených a zaplacených služeb.
4. TIPATOUR je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu
pro případ úpadku dle zákona 159/1999 Sb. v platném
znění, na základě níž vzniká zákazníkovi, s nímž TIPATOUR uzavřel cestovní smlouvu, právo na plnění v případě pojistné události. TIPATOUR je povinen v těchto
případech předat zákazníkům současně s cestovní
smlouvou doklad pojišťovny, který obsahuje informace
o uzavřeném pojištění, zejména označení pojišťovny, podmínky pojištění a způsob oznámení pojistné události.
5. Náhradu škody vzniklou z porušení závazku TIPATOURU
ze smlouvy není TIPATOUR povinen nahradit nad částku
přesahující omezení v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je ČR vázána.
Článek VII. ZRUŠENÍ A ZMĚNY DOHODNUTÝCH SLUŽEB
1.Zrušení dohodnutých služeb
a. TPATOUR je oprávněn zrušit zájezd a jednotlivé služby
při změně směnného kurzu české koruny použitého pro
stanovení ceny zájezdu v průměru o více než 10 %,
pokud k této změně dojde do 21. dne před zahájením
zájezdu. Písemné oznámení o zvýšení ceny musí být
zákazníkovi odesláno nejpozději 21 dní před zahájením
zájezdu. Zákazník je povinen do 5 dnů od oznámení
o zvýšení ceny zájezdu uhradit rozdíl. Při porušení tohoto
závazku má TIPATOUR právo od cestovní smlouvy
odstoupit (§ 852g obč. zák.)
b. Zrušit zájezd je TIPATOUR dále oprávněn, jestliže před
jeho zahájením nebude dosaženo minimálního počtu
zákazníků, který je pro autobusové zájezdy stanoven
počtem 30 zákazníků, pokud není v katalogu nebo v jiné
formě nabídky uveden jiný minimální počet zákazníků
zájezdu. Jestliže TIPATOUR zruší zájezd z důvodu nedosažení minimálního počtu zákazníků, je povinen tuto
skutečnost zákazníkovi písemně oznámit nejpozději však
ve lhůtě do 7 dní před zahájením zájezdu.
c. Jestliže TIPATOUR zájezd nebo jednotlivé služby zruší,
má zákazník právo požadovat, aby mu TIPATOUR na
základě nové smlouvy poskytl jiný zájezd nebo jednotlivé služby nejméně v kvalitě odpovídající původní
smlouvě, může-li TIPATOUR takový zájezd či jednotlivé
služby nabídnout. Nedojde-li v takovém případě k uzavření nové smlouvy, je TIPATOUR povinen bez zbytečného odkladu vrátit zákazníkovi vše, co od něho obdržel
na úhradu ceny zájezdu nebo jednotlivých služeb podle
zrušené smlouvy, aniž by byl zákazník povinen platit
TIPATOURU odstupné. Jestliže dojde k uzavření nové smlouvy, platby uskutečněné na základě původní smlouvy se
považují za platby podle nové smlouvy. Je-li cena nového zájezdu nebo jednotlivých služeb nižší než již uskutečněné platby, je TIPATOUR povinen takto vzniklý rozdíl
zákazníkovi bez zbytečného odkladu vrátit.
d. TIPATOUR má dále právo zrušit zájezd nebo jednotlivé
služby v důsledku neodvratitelné události, které nemohl
zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na
něm rozumně požadovat.
e. Zruší-li TIPATOUR zájezd ve lhůtě kratší než 20 dnů před
termínem jeho zahájení, je povinen uhradit zákazníkovi
pokutu ve výši 10 % z ceny zájezdu. Právo zákazníka
na náhradu škody tím není dotčeno. TIPATOUR se může
zprostit odpovědnosti za škodu nebo povinnosti zaplatit
pokutu jen tehdy, prokáže-li, že ke zrušení zájezdu došlo
z důvodu uvedeném pod písm. b) a d) tohoto odstavce.
2.Změny dohodnutých služeb před zahájením
zájezdu a čerpání služeb
a. Je-li TIPATOUR nucen z objektivních důvodů před zahájením zájezdu změnit podmínky cestovní smlouvy,
může navrhnout zákazníkovi změnu cestovní smlouvy.
Pokud navrhovaná změna cestovní smlouvy vede i ke
změně ceny zájezdu, musí být v návrhu nová cena uvedena. Navrhne-li TIPATOUR změnu cestovní smlouvy,
má zákazník právo rozhodnout, zda bude se změnou
cestovní smlouvy souhlasit, nebo zda od cestovní
smlouvy odstoupí.
Pokud zákazník ve lhůtě určené TIPATOUREM, která
nesmí být kratší než 5 dnů od doručení návrhu na
změnu cestovní smlouvy zákazníkovi, od smlouvy neodstoupí, má se za to, že s její změnou souhlasí (§ 852e
obč. zák.). Jestliže změna smlouvy vede ke zvýšení ceny
zájezdu, je zákazník povinen uhradit TIPATOURU rozdíl
v ceně zájezdu ve lhůtě určené v návrhu na změnu
smlouvy. Při porušení tohoto závazku má právo od
smlouvy odstoupit (§852g obč.zák.). Jestliže změna
smlouvy vede ke snížení ceny zájezdu, je TIPATOUR povinen buď snížit doplatek celkové ceny zájezdu, pokud
nebyl zákazníkem dosud uhrazen, nebo vrátit rozdíl
v ceně zájezdu v případě, že zákazník již uhradil celkovou
cenu zájezdu.
Jestliže zákazník nesouhlasí se změnou cestovní smlouvy a ve lhůtě určené v návrhu na její změnu od cestovní
smlouvy odstoupí, má právo požadovat, aby mu TIPATOUR na základě nové smlouvy poskytl jiný zájezd
nejméně v kvalitě odpovídající původní cestovní smlouvě, může-li TIPATOUR takový zájezd nabídnout. Jestliže
dojde k uzavření nové smlouvy, platby uskutečněné na
základě původní smlouvy se považují za platby podle
nové smlouvy. Je-li cena nových služeb cestovního
ruchu nižší než již uskutečněné platby, je TIPATOUR povinen takto vzniklý rozdíl zákazníkovi bez zbytečného
odkladu vrátit. V případě, že TIPATOUR zajistí jako
náhradní plnění služby stejné nebo vyšší kvality, jsou
další nároky zákazníka vůči TIPATOUR vyloučeny.
Nedojde-li k uzavření nové cestovní smlouvy, je TIPATOUR povinen bez zbytečného odkladu vrátit zákazníkovi vše, co od něho obdržel na úhradu ceny zájezdu
podle zrušené cestovní smlouvy, aniž by byl zákazník
povinen platit TIPATOURU odstupné.
b. Je-li TIPATOUR nucen z objektivních důvodů před zahájením čerpání jednotlivých služeb změnit podmínky
smlouvy platí ustanovení písm.a) tohoto článku obdobně.
3.Změny dohodnutých služeb v průběhu zájezdu
a čerpání služeb
a. Jestliže po zahájení zájezdu nebo v průběhu čerpání
jednotlivých služeb, TIPATOUR neposkytne služby nebo
jejich podstatnou část řádně a včas nebo zjistí, že mu
všechny služby nebo jejich podstatnou část nebude
moci řádně a včas poskytnout, třebaže se k tomu smlouvou zavázal, je TIPATOUR povinen bez zbytečného odkladu a bezplatně provést taková opatření, aby mohl
zájezd pokračovat příp., aby zákazník mohl služby čerpat, zejména je povinen zabezpečit náhradní program
a služby v rozsahu a kvalitě shodné nebo se přibližující
původně dohodnutým podmínkám a dbát přitom na to,
aby byl v nejvyšší možné míře docílen účel služeb
a zachováno zaměření zájezdu.
b. Pokud nelze pokračování zájezdu nebo čerpání jednotlivých služeb zajistit jinak než prostřednictvím služeb
nižší kvality než uvedené ve smlouvě, je TIPATOUR povinen vrátit zákazníkovi rozdíl v ceně.
c. Pokud nelze pokračování zájezdu nebo čerpání jednotlivých služeb zajistit ani prostřednictvím služeb nižší
kvality než uvedené ve smlouvě nebo zákazník toto
náhradní řešení nepřijme, je TIPATOUR povinen bez zbytečného odkladu vrátit zákazníkovi rozdíl v ceně.
d. U autobusových pobytových zájezdů do zahraničí jsou
první a poslední den určeny především k zajištění dopravy, transferů a ubytování a nejsou považovány za dny
plnohodnotného rekreačního pobytu. V tomto smyslu
nelze tudíž reklamovat eventuální zkrácení pobytu.
4.Změny smluvních podmínek na základě přání
zákazníka
TIPATOUR na přání zákazníka, je-li to podle okolností
možné, provádí změny podmínek sjednaných ve smlouvě.
Provedení takových změn podléhá zaplacení poplatku ve
výši a za podmínek níže uvedených. Poplatky se účtují
vždy za každou osobu včetně dětí.
a. změna jména a jiných osobních údajů, změna termínu
nebo místa odjezdu, změna termínu nástupu, změna
ubytovacího zařízení, změna osob:
b. v ČR a SR: 30 a více dní Kč 100,–,
29 a méně dní Kč 200,–
c. v ostatních destinacích (mimo ČR a SR):
30 a více dní Kč 200,–,
29 a méně dní Kč 400,–
Článek VIII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A ODSTUPNÉ
1. TIPATOUR je oprávněn před zahájením zájezdu nebo čerpáním jednotlivých služeb kromě jiných důvodů uvedených v těchto Podmínkách od smlouvy odstoupit
i z důvodu zrušení zájezdu nebo z důvodu zrušení jednotlivých služeb.
Písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručí
TIPATOUR zákazníkovi. Účinky odstoupení od smlouvy
nastávají dnem doručení oznámení.
2. Zákazník má právo odstoupit od smlouvy
a. kdykoli před zahájením zájezdu nebo čerpáním jednotlivých služeb,
b. jestliže nedojde k uzavření nové smlouvy dle ustanovení
článku VII odst. 2
c. z důvodů porušení povinností TIPATOURU vyplývajících
ze smlouvy
Písemné oznámení o odstoupení od smlouvy zákazník
doručí na prodejní místo, kde zájezd nebo jednotlivé služby
zakoupil. V oznámení zákazník musí uvést jméno, příjmení,
adresu, číslo zájezdu/objednávky. Účinky odstoupení od
smlouvy nastávají dnem doručení oznámení.
3. Je-li důvodem odstoupení zákazníka od smlouvy porušení povinností TIPATOURU stanovené smlouvou, nebo
nedojde-li k uzavření nové smlouvy dle odst. 2 písm.
b) tohoto článku, je TIPATOUR povinen bez zbytečného
odkladu vrátit zákazníkovi vše, co od něho obdržel na
úhradu ceny služeb podle zrušené smlouvy, aniž by byl
zákazník povinen platit TIPATOURU odstupné.
4. Není-li důvodem odstoupení zákazníka od smlouvy
porušení povinnosti TIPATOURU stanovené smlouvou
nebo odstoupí-li TIPATOUR od smlouvy před zahájením
zájezdu nebo čerpáním jednotlivých služeb z důvodu
porušení povinnosti zákazníkem podle těchto Podmínek,
je zákazník povinen zaplatit TIPATOURU odstupné ve
výši stanovené v odstavci 5 aTIPATOUR vrátit zákazníkovi
vše, co od něho obdržel na úhradu ceny služeb podle
zrušené smlouvy.
5. Výše odstupného je stanovena při odstoupení od smlouvy před nástupem na zájezd či zahájením čerpání služeb
na osobu.
Výše odstupného u zájezdů a jednotlivých služeb činí při
odstoupení od smlouvy před nástupem na zájezd či čerpáním služeb:
• Kč 200,– za osobu u zájezdů a jednotlivých služeb do
ČR a SR a Kč 500,– za osobu u ostatních destinací,
dojde-li k odstoupení od účasti na zájezdu v době
od potvrzení do 45 kalendářních dnů před poskytnutím
první služby
• 10 % ze stanovené ceny zájezdu a jednotlivých služeb,
dojde-li k odstoupení od účasti na zájezdu v době od
44 do 30 kalendářních dnů před poskytnutím první
služby (nejméně Kč 200,– za osobu u zájezdů a jed-
notlivých služeb do ČR a SR a Kč 500,– za osobu
u ostatních destinací)
• 40 % ze stanovené ceny zájezdu a jednotlivých služeb,
dojde-li k odstoupení od účasti na v době od 29 do 21
kalendářních dnů před poskytnutím první služby
• 50 % ze stanovené ceny zájezdu a jednotlivých služeb,
dojde-li k odstoupení od účasti v době od 20 do 15
kalendářních dnů před poskytnutím první služby
• 75 % ze stanovené ceny zájezdu a jednotlivých služeb,
dojde-li k odstoupení od účasti v době od 14 do 7
kalendářních dnů před poskytnutím první služby
• 100 % ze stanovené ceny zájezdu a jednotlivých služeb,
dojde-li k odstoupení od účasti v době kratší než 6 dnů
do nastoupení zájezdu
Odstupné je účtováno z celkové ceny zájezdu nebo jednotlivé služby. V případě odstoupení jedné osoby ve dvoulůžkovém pokoji musí zbývající osoba doplatit příplatek
za jednolůžkový pokoj, obdobně se postupuje při obsazení
bungalovu/apartmá nižším počtem osob.
Zruší-li zákazník účast před zahájením zájezdu nebo čerpáním služeb a má uzavřené cestovní pojištění včetně
pojištění storna, může uplatnit u pojišťovny nárok na úhradu účtovaného odstupného. Tento nárok může uplatnit
u pojišťovny ve smyslu podmínek pojišťovny pro pojištění
storna zájezdu.
Článek IX. REKLAMACE
1. V případě vadně poskytnutých nebo neposkytnutých
služeb, jež byly sjednány ve smlouvě s TIPATOUREM,
vzniká zákazníkovi právo na reklamaci. Své právo
z reklamace se doporučuje zákazníku uplatnit přímo
v místě pobytu. Jinak musí zákazník uplatnit reklamaci
TIPATOURU nebo obchodních zástupců TIPATOUR nejlépe
písemně bez zbytečného odkladu, nejpozději však do
3 měsíců od skončení zájezdu nebo v případě, že se
zájezd neuskutečnil, ode dne, kdy měl být zájezd ukončen podle cestovní smlouvy, jinak právo zaniká.
2. Uplatnění práva zákazníka z odpovědnosti za vady služeb poskytovaných TIPATOUREM (reklamace) musí být
učiněno vážně, určitě a srozumitelně.
3. Práva z odpovědnosti za vady služeb, jež byly sjednány
ve smlouvě (reklamaci) má zákazník právo uplatnit
v kterékoliv provozovně nebo v sídle TIPATOURU a pokud
byla smlouva uzavřena prostřednictvím obchodního zástupce TIPATOURU také u tohoto obchodního zástupce.
4. Zákazník je povinen uplatnit reklamaci včas bez zbytečného odkladu tak, aby mohla být sjednána náprava
pokud možno v místě poskytované služby, u průvodce
TIPATOURU nebo jiného TIPATOUREM pověřeného
zástupce. Uplatnění reklamace může zákazník provést
buď ústně nebo písemně s uvedením data, předmětu
reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace zákazník
požaduje. Průvodce zájezdu nebo jiný TIPATOUREM
pověřený zástupce je povinen sepsat se zákazníkem
reklamační protokol, resp. vydat písemné potvrzení
o přijetí reklamace.
5. Zákazník je povinen poskytnout potřebnou součinnost
k řešení reklamace. V případech, kdy zákazník čerpá
služby bez přítomnosti průvodce TIPATOURU či jiného
TIPATOUREM pověřeného zástupce a poskytnutá služba
má vady, je zákazník povinen dbát též o včasné a řádné
uplatnění nároků vůči dodavatelům/poskytovatelům
služeb v tuzemsku či v zahraničí.
6. Nastanou-li okolnosti, jejichž vznik, průběh a příp.
následek není závislý na vůli, činnosti a postupu TIPATOURU (vis major) nebo okolnosti, které jsou na straně
zákazníka, na jejichž základě zákazník zcela nebo zčásti
nevyužije objednané, zaplacené a TIPATOUREM zabezpečené služby, nevzniká zákazníkovi nárok na vrácení
zaplacené ceny nebo na slevu z ceny.
Článek X. POJIŠTĚNÍ
Cestovní pojištění
1. Součástí zájezdů a služeb cestovního ruchu TIPATOURU
není pojištění zákazníka pro cesty a pobyt ani pojištění
pro případ, že zákazníkovi vzniknou náklady v souvislosti s odstoupením od smlouvy.
2. Zákazník má možnost uzavřít pojištění pro cesty a pobyt
včetně pojištění pro případ, že zákazníkovi vzniknou
náklady v souvislosti s odstoupením od smlouvy prostřednictvím TIPATOURU. TIPATOUR na vyžádání zákazníka takovéto pojištění zprostředkuje.
3. Cestovní pojištění musí být sjednáno společně s uzavřením cestovní smlouvy a v případě jednotlivých služeb
s uzavřením smlouvy.
4. Pokud zákazník nevyužije možnosti uzavřít pojištění pro
cesty a pobyt ani pojištění pro případ, že zákazníkovi
vzniknou náklady s odstoupením od smlouvy prostřednictvím TIPATOURU nebo pokud zákazník nebude ani
individuálně pojištěn pro uvedené případy bere na
vědomí, že nese sám plnou odpovědnost, náklady a rizika s tím související.
Pojištění pro případ úpadku
1. Cestovní kancelář TIPATOUR je řádně pojištěna pro případ
úpadku, a to v rozsahu a za podmínek stanovených
zákonem č. 159/1999 Sb. a u pojišťovny, které bylo
podle zvláštního předpisu uděleno povolení pro pojištění podle tohoto zákona. Informace ohledně pojištění
pro případ úpadku je k dispozici na všech provozovnách
TIPATOUR i u všech obchodních zástupců TIPATOURU.
Na základě tohoto pojištění vzniká zákazníkovi právo na
plnění v případech, kdy TIPATOUR z důvodu svého úpadku:
a. neposkytne zákazníkovi dopravu z místa pobytu v zahraničí do České republiky, pokud je tato doprava součástí zájezdu
b. nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu v případě, že se zájezd neuskutečnil, nebo
c. nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě,
že se zájezd uskutečnil pouze z části.
d. V případě, že zákazníkovi nebude poskytnuta doprava
z místa pobytu v zahraničí zpět do České republiky
pokud je tato doprava součástí zájezdu, poskytne pojišťovna plnění zabezpečením dopravy z místa pobytu do
ČR vč. nezbytného ubytování a stravování do doby
odjezdu. Zajistí-li si zákazník dopravu vč. nezbytného
ubytování a stravování na vlastní náklady, poskytne mu
pojišťovna peněžní plnění pouze do výše, jakou by
musela vynaložit, pokud by dopravu, ubytování a stravování zajišťovala sama.
e. Nároky zákazníka, které mu vznikly proti cestovní kanceláři v důsledku neplnění cestovní smlouvy, přecházejí
na pojišťovnu, a to až do výše plnění, které mu pojišťovna poskytla.
f. Pobyty, které jsou zájezdem dle Zákona č. 159/1999 Sb
a vztahuje se na ně výše uvedené povinné smluvní
pojištění jsou v katalogu označeny piktogramem Z .
K těmto zájezdům bude zákazníkovi předán certifikát
(doklad) pojišťovny.
Článek XI. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ
1. TIPATOUR zpracovává osobní údaje svých zákazníků
s jejich souhlasem:
a. za účelem uzavření cestovní smlouvy podle článku III.
odst. 1 nebo smlouvy podle článku III. odst. 2 (dále jen
„smlouvy“) a příp. jejich změn a zajištění plnění ze
smluv vyplývajících
b. za účelem evidence zákazníků ve věrnostním systému
TIPATOURU a vyhodnocování jejich cest s TIPATOUREM
pro potřeby realizace věrnostních slev a poskytování
nabídek služeb TIPATOURU věrným zákazníkům na
základě vyhodnocování jejich cestování s TIPATOURU
c. za účelem nabízení obchodu a služeb poskytovaných
nebo zprostředkovaných TIPATOUREM
2. K účelu podle odst. 1 písm. a) jsou zpracovávány osobní
údaje zákazníka v rozsahu titul, jméno, příjmení, datum
narození, bydliště, telefon, elektronický kontakt pro
elektronickou poštu, příp. i jím uvedenou jinou kontaktní
adresu. Poskytnuté osobní údaje zákazníka k tomuto
účelu mohou být zpřístupněny zaměstnancům TIPATOURU,
pověřenému zpracovateli a také předávány těm, kteří
jsou oprávněni služby cestovního ruchu poskytovat v EU
i mimo EU a rovněž těm, co jsou oprávněni nabízet
a prodávat služby poskytované nebo zprostředkované
TIPATOUREM. Poskytnutí uvedených údajů je dobrovolné. Důsledkem neposkytnutí nezbytných osobních údajů
k tomuto účelu je neuzavření smlouvy.
3. K účelu podle odst. 1 písm. b) jsou zpracovávány osobní
údaje zákazníka v rozsahu titul, jméno, příjmení, datum
narození, bydliště, telefon, elektronický kontakt pro
elektronickou poštu, příp. i jím uvedenou jinou kontaktní
adresu, země pobytu, údaje o rozsahu, obsahu a ceně
čerpaných služeb. Poskytnuté osobní údaje zákazníka
k tomuto účelu mohou být zpřístupněny zaměstnancům
TIPATOURU a pověřenému zpracovateli a dále v případě
elektronického kontaktu pro elektronickou poštu zákazníka těm, jež jsou oprávněni šířit jménem TIPATOURU
obchodní sdělení TIPATOURU dle zákona č. 480/2004 Sb.
o některých službách informační společnosti. Poskytnutí
ZÁJEZD
uvedených údajů a souhlas s jejich zpracováním je dobrovolný. Nesouhlas se zpracováním uvedených údajů
má za následek nezařazení zákazníka do věrnostního
systému pro poskytování věrnostních slev a nabídek služeb TIPATOURU.
4. K účelu podle odst. 1 písm. c) je TIPATOUR oprávněn
zpracovávat a shromažďovat jméno, příjmení a adresu
zákazníka. Podrobnosti o elektronickém kontaktu pro
elektronickou poštu zákazníka je TIPATOUR dále oprávněn zpracovávat a shromažďovat i pro potřeby šíření
obchodních sdělení dle citovaného zákona č. 480/2004
Sb. Osobní údaje zákazníka k tomuto účelu mohou být
zpřístupněny zaměstnancům TIPATOURU a pověřenému
zpracovateli a dále v případě elektronického kontaktu
pro elektronickou poštu zákazníka těm, jež jsou oprávněni šířit jménem TIPATOURU obchodní sdělení TIPATOURU dle citovaného zákona č. 480/2004 Sb.
5. V případě, že zákazník uzavírá smlouvu i ve prospěch
třetích osob podle ust. § 50 zákona 40/1964 Sb., občanský zákoník (dále jen „obč. zák.“), podpisem smlouvy
potvrzuje, že je těmito třetími osobami ve smlouvě uvedenými zmocněn k poskytnutí jejich osobních údajů
a k poskytnutí souhlasu se zpracováním jejich osobních
údajů, zpřístupněním a předáváním jejich osobních
údajů za účelem a v rozsahu podle odst. 2, příp. i souhlas či nesouhlas se zpracováním a zpřístupněním jejich
osobních údajů za účelem a v rozsahu podle odst. 3.
6. Při podpisu cestovní smlouvy dle článku III. odst. 1 nebo
podpisu smlouvy dle článku III. odst. 2 zákazník vyslovuje souhlas či nesouhlas s tím, aby v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 a násl. zákona č. 101/2000 Sb.
o ochraně osobních údajů TIPATOUR zpracovával, shromažďoval a zpřístupňoval osobní údaje zákazníka,
a v případě, že zákazník uzavírá smlouvu i ve prospěch
třetích osob podle ust. § 50 obč. zák., také osobní údaje
třetích osob ve smlouvě uvedených za účelem a v rozsahu podle odst. 3.
7. Poskytnuté osobní údaje zákazníka je oprávněn zpracovávat a shromažďovat za účelem a v rozsahu podle
odst. 2 TIPATOUR, nebo jím pověřený zpracovatel v souladu s § 6 zákona č. 101/2000 Sb., do doby, kdy může
zákazník uplatnit své právo z odpovědnosti za vady
poskytnutých služeb, tedy do 3 měsíců od skončení
zájezdu (článek II. odst. 1) a do 24 měsíců od poskytnutí
jednotlivých služeb (článek II. odst. 2). Po uplynutí této
lhůty je TIPATOUR povinen tyto údaje zákazníka zlikvidovat.
8. Poskytnuté osobní údaje zákazníka je oprávněn zpracovávat a shromažďovat v rozsahu a k účelu i pro potřeby podle odst. 3 tohoto článku TIPATOUR, nebo jím
pověřený zpracovatel po dobu 5ti let. Po uplynutí této
lhůty je TIPATOUR povinen tyto údaje zákazníka zlikvidovat.
9. Osobní údaje zákazníka zpracovávané v rozsahu
a k účelu podle odst.4 TIPATOUR, nebo jím pověřený
zpracovatel nesmí dále zpracovávat, pokud s tím zákazník vyslovil písemný nesouhlas.
10. Poskytnuté osobní údaje zákazníka v rozsahu a k účelu
podle tohoto článku budou zpracovávány TIPATOUREM
i zpracovatelem automatizovaně i manuálně a v elektronické i tištěné formě.
11. Při zpracovávání osobních údajů zákazníka je TIPATOUR
povinen dbát, aby zákazník neutrpěl újmu na svých
právech, zejména právu na zachování lidské důstojnosti a dbát na ochranu před neoprávněným zasahováním do jeho soukromého a osobního života.
12. Zákazník má právo souhlas se zpracováním jeho osobních dat dle tohoto článku kdykoli písemnou formou
odvolat. V případě zpracovávání, shromažďování a využití podrobností o elektronickém kontaktu pro elektronickou poštu zákazníka má zákazník právo odmítnout souhlas s využitím jeho elektronického kontaktu
i při zasílání každé jednotlivé zprávy i způsobem uvedeným v obdrženém obchodním sdělení TIPATOURU
dle cit. zákona č. 480/2004 Sb.
13. Zákazník má právo přístupu k osobním údajům, právo
na opravu osobních údajů, jakož i další práva dle § 21
citovaného zákona č. 101/2000 Sb.
Závěrečná ustanovení
Tyto Podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 1. 11. 2013.
Dnem 1. 11. 2013 pozbývají platnost Všeobecné smluvní
podmínky cestovní kanceláře TIPATOUR ze dne 1. 11. 2012.
Chorvatsko
Autobusové zájezdy
(nejen) pro seniory 55+
výlet
v cenEˇ
Makarská riviéra: „jarní“ a „podzimní“ pohoda u moře
Makarska
hotel Rivijera, str. 64
Podgora
hotel Sirena, str. 68
(pokoj bez balkonu)
Podgora
hotel Mediteran,
str. 69
Gradac
hotel Sunce,
str. 74
(pokoj bez balkonu)
30.5.–8.6.
6.6.–15.6.
12.9.–21.9.
Gradac
depandance Laguna,
str. 75
6.990
8.990
6.990
9.590
–
7.590
9.590
7.590
9.990
7.590
6.990
8.990
6.990
9.590
7.590
Cena zahrnuje: 7x ubytování s polopenzí, pobytové taxy, autobusovou dopravu, služby delegáta a výlet ZDARMA. Obecné podmínky pro získání slevy: sleva může být uznána při zakoupení a zaplacení zájezdu
do uvedeného data. Na tyto slevy je vyhrazena pouze část kapacity, proto doporučujeme včasný nákup!
PŘI ZAKOUPENÍ A UHRAZENÍ CELÉHO ZÁJEZDU DO 31.1.2014 ZÍSKÁTE SLEVU 10 %
A GARANTUJEME VÁM NEZVÝŠENÍ CENY ZÁJEZDU I PŘES OSLABENÍ KORUNY A ZMĚNU KURZU!
Vše fotografováno 21. září 2013
POHODA, ZDRAVÉ SLUNCE, PŘÍJEMNÉ VEČERY, PLÁŽE JEN PRO SEBE…
Download

TIPATOUR zájezdy