HOUSLOVAknizka3D:KNIZNIblok
1.9.2011
1:57
Stránka 11
2
BAROKO
HOUSLOVAknizka3D:KNIZNIblok
1.9.2011
1:57
Stránka 12
V období baroka se lidem líbila hudba, kterou hrálo nebo zpívalo mnoho různých hlasů
současně. Takovému vícehlasu se říká polyfonie. V baroku vznikaly nové, často velmi rozsáhlé
typy skladeb: oratorium či mše pro sborový a sólový zpěv, varhany a orchestr (ty se hrály
v kostelích), concerto grosso pro orchestr nebo opera pro zpěváky s orchestrem (ty se
provozovaly v královských a šlechtických sídlech a v zámeckých divadlech). V oblibě byla tehdy
monumentalita (= mohutnost), na provedení se často podílelo mnoho hudebníků a zpěváků.
Barokní skladatelé ale psali i množství kratších a jednodušších vět – nejčastěji tanců (na rozdíl
od lidových byly určeny častěji k slavnostním příležitostem či ke společnému muzicírování než
ke skutečnému tanci). A takové si můžeme zahrát už i my.
Velkými barokními mistry byli Johann Sebastian Bach a Georg Friedrich Händel. Právě
v jejich díle najdeme jak velkolepé skladby, tak například suity, tedy řady tanců a kratších vět –
třeba jen pro jeden nástroj.
Johann Sebastian Bach se narodil v r. 1685, Georg Friedrich Händel v r. 1685, Antonio Vivaldi v r. 1678.
Většina skladatelů období baroka má v datu narození letopočet 16..; to znamená, že se narodili v 17. století.
V mnoha českých a moravských městech a vesnicích stojí barokní kostely nebo starší (gotické)
kostely s barokní výzdobou uvnitř. Také mnoho zámků bylo v baroku postaveno nebo
přestavěno ze starších staveb. Na starých kamenných mostech, náměstích a návsích stojí barokní
sochy a sousoší. Stejně jako v hudbě pozorujeme i tady zálibu v mohutnosti, zdobení, ve
výrazných dramatických tvarech. V zámcích vídáme podobizny dávných majitelů, hrabat
a knížat. Na těch z barokní doby obdivujeme nejen vysoké účesy dam, široké sukně z těžkých
vzácných látek a krajek a drahé šperky, ale i mohutné paruky pánů (už jsi někdy viděl portrét
Johanna Sebastiana Bacha?).
VÝSLOVNOST CIZÍCH jMEN a NÁZVŮ
Danzi – danci
John Deway – džon duey
François Dupont – fransua dypon
Gottfried – gotfríd
Händel – hendl
Passacaglia – pasakálja
SLOVNÍČEK
amabile (vyslov amábile) – líbezně, něžně
andante – tempo klidné chůze (metronom přibližně 60)
concerto grosso (vyslov cončerto groso) – „velký koncert“
Da Capo al Fine (vyslov da kápo al fíne) – od začátku do konce
maestoso (vyslov maestózo) – majestátně, důstojně, vznešeně
poco (vyslov poko) – trochu, poněkud
ritenuto (vyslov rytenúto) – zpomalit, zvolnit
tempo di Minuetto (vyslov dy) – rychlostí menuetu, tedy mírně rychle
• 12 •
HOUSLOVAknizka3D:KNIZNIblok
1.9.2011
1:57
Stránka 13
POCHOD I
3
3
3
3
John Deway (Anglie)
3
3
3
3
I POCHOD
/
POCHOD
POCHOD
I II
POCHOD
POCHOD
II
POCHOD
John
Deway
(Anglie)
Maestoso
c.
c.
c.
h.p.
d.p.
John
Deway
(Anglie)
Maestoso
POCHOD
I
pOCHOd
I
John
John
Deway
Deway
(Anglie)
(Anglie)
POCHOD
I
Maestoso
Maestoso
Maestoso
Deway
John
(Anglie)
/
John
Deway
(Anglie)
Maestoso
// 5
/
John
Deway
(Anglie)
Maestoso
John
Deway
(Anglie)
Maestoso
/ /
c.
c.
c.
h.p.
d.p.
//d.p.
c. c.c. c. c.c. c. c.c. h.p. h.p.
h.p.
d.p.
d.p.
c.
c.
h.p. d.p.
c.c.
c.
c.
h.p. d.p.
5
5
d.p.
c.c. c.c. c.c. h.p.
5
5
h.p. d.p.
5
95
POCHOD
II /
55
POCHOD
John
JohnDD
Maestoso
Maestoso
9
9
9
9
// 9139
/
/
/
99
c.c.
c.c. /// c.c.
13
5
5
13
13
13 13
13
1313
PAVANA
99
Pietro Danzi
(Itálie)
Andante amabile PAVANA
PAVANA
paVaNa
PAVANA
PAVANA
PAVANA
Pietro Danzi (Itálie)
PAVANA
h.p.
c.
Pietro
Danzi
(Itálie)
Andante
amabile 1313
d.p.
PAVANA
Pietro
Pietro
Danzi
Danzi
(Itálie)
(Itálie)
Andante
amabile
PAVANA
Andante
Andante
amabile
amabile
Pietro
Danzi
(Itálie)
Pietro
Danzi
(Itálie)
Andante
amabile
Danzi
amabile
5
(Itálie)
Pietro
Andante
Pietro
Danzi
(Itálie)
Andante
amabile
h.p.
c. amabile
Andante
d.p.
h.p.
c.
d.p. d.p.
h.p.
h.p.
c.
c.
d.p.
c.
d.p.
h.p. h.p.
c.
d.p.
h.p.
c.
5
d.p.
5
c.c.
5
5
h.p.
d.p.
h.p.
d.p.
5
9
5
/ PAVANA
h.p.
55
PAVANA
d.p.
c.
h.p. h.p.
d.p.
c. c.c. d.p. d.p.
h.p.
d.p.
h.p.
c.
d.p.
Pietro
Pietr
h.p. d.p. c.
d.p.
h.p.
c. amabile
Andante
Andante
amabile
9
9
d.p.
h.p.
c.
9
9
d.p.
h.p.
c.
// 9
13
/ / 9
/
99
d.p.
h.p.
c.h.p.
//d.p.
c.c. d.p.
h.p.
c.
h.p.
d.p.
d.p. d.p.
d.p.
d.p.
h.p. h.p.
d.p./ d.p.
c.
c.
d.p.
h.p.
d.p.
c.
d.p.
h.p. d.p.
c.
13
5
5
d.p.
13
h.p. d.p.
c.
d.p.
13
13
h.p. d.p.
c.
13
13
1313
h.p.
d.p.
d.p.
h.p. c.c. 99
PAvAnA (někdy též PAduAnA) je italský 4/4 tanec. Tančí se zvolna, s půvabnými pohyby. název se odvozuje buď od
italského slova pavone (páv) nebo též od města
(Padua).
Padovy
d.p.
d.p.
Maestoso
1
1
0
2
0
3
0
1
01
1
0
0
0
2
0
0
0
0
2
2
20
2
2
2
2
0
0 3
0
0
0
0
0
3
3
03
3
3
3
3
0
0
4
0
0
0
0
0
1
1
1
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
4
4
0
4
4
4
4
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
0
0 1
0
0
0
0
0
0
2
2
2
2
2
2
2
2
1
4
0
0
11
0
00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
00
22
00
0
2
0
33 0 00
0
0
0
0
0
00
11 2
2
2
2
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
00
22
00
00
2
2
2
44
00
2
2
2
2
2
2
2
00
00
2
2
2
2
2
2
2
2
00
22
22
2
2
c.c.
1313
• 13 •
2
2
2
2
2
2
2
22
HOUSLOVAknizka3D:KNIZNIblok
4
4
4
4
4
4
1.9.2011
1:57
Stránka 14
MENUET I
MENUET I
MENUET I
Tempo di Minuetto
Adam Gottfried Fink (Německo)
Tempo
di
Minuetto
MENUET
I Adam
Gottfried
Fink (Německo)
MENUET
diMinuetto
Tempo
Gottfried
I Adam
Fink (Německo)
c.
Gottfried
c.
c.
diMinuetto
Tempo
I c. Adam
MENUET
Fink
(Německo)
MENuET
I
c.
c.
c.
c.
diMinuetto
Tempo
Adam
Gottfried
Fink
(Německo)
c.
5
Gottfried
c.
di Minuetto
Tempo
Fink (Německo)
c.
c.
Adam
c.
5
c.
c.
c.
c. 5
c.
c. c.
c. 5
c.
c.
c. 5
9
5
9
9 c.
c.
d.p.
9
c.
c.
d.p.
9
c.
13
c.
d.p.
9
13
c.
c.
d.p.
13
c.
c.
h.p.
c.
d.p.
c.
c.
d.p.
13
h.p.
d.p.
c.
c.
c. c.
c. d.p.
13
c.
h.p.
17
c.
c.
d.p.
c.
h.p.
13
d.p.
17 c.
c.
c. 17
c.
d.p.
c. h.p.
17
c.
c. h.p.
c.
d.p.
17
(2.: poco
ritenuto)
21
ritenuto)
(2.:
poco
17
21
ritenuto)
(2.:
poco
21
(2.:
poco
ritenuto)
21
(2.:
poco
ritenuto)
21
rychlého
tempa. Byl oblíbený
téžmenueTTO,
(někdy
menueT
mInueTTO) jepůvodně
francouzský
3/4
tanec
mírně
(2.:
poco
ritenuto)
sedrobnými kroky
s půvabnými úklonami.
21 celéevropě od 17. do 19.století. Tančil
po
3
3
3
3
3
2
3
2
2
2
1
2
2
1
1
0
2
1
2
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
2
1
0
1
2
1
0
1
2
1
1
0
0
2 2
1
1
0
0
2
1
0
2
1
0
23
1
0
23
1
0
2
1
3
3
3
3
• 14 •
HOUSLOVAknizka3D:KNIZNIblok
1.9.2011
1:57
Stránka 15
5
PASSACAGLIA
paSSaCagLIa
Maestoso
1
5
0
9
1
0
c.
2
0
0
0
François Dupont (Francie)
poco rit.
Fine
c.
poco rit.
17
/
13
0
c.
h.p.
c.
h.p.
21
c.
c.
c.
c.
d.p.
c.
2
0
0
0
0
d.p.
0
c.
0
c.
poco rit.
0
2
c.
c.
25
2
poco
rit.
29
Da Capo al Fine
PASSAcAGLIA je původně španělský tanec ve 3/4 taktu volného tempa. v basu (nejhlubším hlase skladby) se opakuje
stále stejná osmitaktová melodie, k níž vyšší hlasy tvoří nové a nové obměny – variace. Barokní skladatelé psali
nádherné passacaglie určené již jen k poslechu (ne k tanci). Slavné jsou např. varhanní passacaglie od Johanna
Sebastiana Bacha nebo Georga Friedricha Händela.
• 15 •
HOUSLOVAknizka3D:KNIZNIblok
1.9.2011
1:57
Stránka 16
SETKÁNÍ S BAROKEM
• J. S. Bach: Menuet – to hezky hraje na klavír moje sestra.
• A. Vivaldi: Čtvero ročních dob – poslouchám na CD.
• G. Ph. Telemann: Kánon pro dvě zobcové flétny – slyšela jsem ve škole na koncertě.
• Na návsi máme malou barokní kapličku.
• 16 •
Download

kapitolu "Baroko" - houslovaknizka.cz