Sluneční hodiny v Jestřabicích
× kostel sv. Anny v Jestřabicích
× zkušební sluneční hodiny k ověření
přesnosti
× 1. návrh
× maps.google.cz zaměření zeměpisné šířky,
délky a přibližného odklonu fasády od jihu
0
22
× JZ vertikální hodiny, šikmý polos, polos rovnoběžný se zemskou osou, zde úhel 49°, polos směřuje k jihu, zde odklon od jihu 66 °, hodinové rysky od 11 do 20 hodin, ukazují
středoevropský zimní čas, foceno v 16.58
23
× přesné zaměření odklonu fasády od jihu v
poledne, k zaměření spočteme rozdíl mezi
středoevropským časem a pravým místním
slunečním časem, měříme v poledne korigovaném o odchylku
P
-20
21
-40
-60
20
N
× pohled na fasádu
-80
19
Y / cm
Ns
18
-100
270° (8)
(7:59)
267°
232° (9)
17
-120
213° (10)
16
-140
× zadávání výpočtu
163° (13)
146° (14)
127° (15)
92°
90° (16)
196° (11)
15
11
-160
0
50
X / cm
• vektorový výstup z výpočtu “SHC - návrh číselníku slunečních hodin”
http://mail.astrohk.cz/~mira/shc/shc.php?lang=cz
14
-50
13
-180
-100
12
180° (12)
100
Zdroj informací
Sluneční hodiny na pevných stanovištích.
Brož, Miroslav a kolektiv. Academia 2004.
Markéta Mráčková 2013
Download

slunecni hodiny tisk.indd