Rozvrhy budou průběžně doplňovány a aktualizovány.
Nutno sledovat !!!
Rozvrhy doktorských studijních programů ak.rok 2014/2015 ZS
Celoškolsky povinné předměty:
EKO905 - Kvantitativní nástroje pro ekonomickou analýzu
garant předmětu: prof. RNDr. Ing. Petr Fiala, CSc.
přednáší: prof. RNDr. Ing. P. Fiala, CSc.
FIL901 - Filosofie a metodologie vědy
garant předmětu: doc. PhDr. Karel Pstružina, CSc.
zkouška + esej: doc. PhDr. Karel Pstružina, CSc.
HP_911 Ekonomie (Hospodářská politika)
garant předmětu: Ing. JUDr. Dušan Tříska, CSc.
přednáší: makroekonomickou část - doc. Ing. M. Kuře, CSc.
mikroekonomickou část - Ing. JUDr. D. Tříska, CSc.
zkouška + esej: Ing. JUDr. D. Tříska, CSc.
IT_910 Základy vědecké práce
garant předmětu: doc. Ing. Vojtěch Svátek, Dr.
přednáší: prof. Ing. Z. Molnár, CSc.
Ing. V. Šubrta
PhDr. I. Reznerová
MAE911 - Ekonomie (Makroekonomie - Mikroekonomie)
garant předmětu: prof. Ing. Robert Holman, CSc.
přednáší: makroekonomickou část - prof. Ing. R. Holman, CSc., doc. Ing. B. Kadeřábková, CSc.
mikroekonomickou část - JUDr.
Ing. JUDr.
Ing. D. Tříska, CSc.
MAE901 - Makroekonomie III.
předmět je shodný s MAE911 bez části mikroekonomické
MIE911 - Ekonomie (Mikroekonomie - Makroekonomie)
garant předmětu: prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc.
přednáší: mikroekonomickou část - prof. Ing. J. Soukup, CSc.
makroekonomickou část - doc. Ing. V. Pošta, Ph.D.
MIE901 - Mikroekonomické analýza (Mikroekonomie 3)
předmět je shodný s MIE911 bez části makroekonomické
MO _922 - Metodologie vědy - anglicky
MO _922 - Methodology of science - in English
garant předmětu: prof. Ing. Hana Machková, CSc.
přednáší: prof. Alain Roger, IAE Lyon
STP915 - Statistické metody pro vědecký výzkum
garant předmětu: prof. Ing. Hana Řezanková, CSc.
přednáší: prof. Ing. H. Řezanková, CSc.
Pokračování na str. 2
STP916 - Aplikovaná statistika a ekonometrie
garant předmětu: doc. RNDr. Luboš Marek, CSc.
přednáší: doc. RNDr. L. Marek, CSc.
Předmět bude vyučován v LS 2014/2015
Celoškolsky povinné předměty - rozvrh
Ident
Název
Vyučující
Datum
Hodina
Den v týdnu Místnost
EKO905 Kvantitativní
nástroje pro
ekonomickou
analýzu
prof. Fiala
Výuka bude probíhat formou konzultací.
FIL901
doc. Pstružina
9.10.2014
16.10.2014
30.10.2014
6.11.2014
20.11.2014
27.11.2014
4.12.2014
18.12.2014
doc. Kuře
(makroekonomická
část)
Ing. JUDr. Tříska
(mikroekonomická
část)
Ing. Šubrta a
PhDr. Reznerová
8.10.2014 14,00 - 17,30 Středa
26.11.2014 14,00 - 17,30 Středa
468NB
468NB
5.11.2014 13,30 - 17,00 Středa
17.12.2014 13,30 - 17,00 Středa
468NB
468NB
15.10.2014 9,15 - 12,30 Středa
Mediatéka
(CIKS)
Mediatéka
(CIKS)
468NB
468NB
340A JM
(LSA)
468NB
Filosofie a
metodologie vědy
HP_911 Ekonomie
(hospodářská
politika)
IT_910 Základy vědecké
1.skupina práce
14,30 - 17,45
14,30 - 17,45
14,30 - 17,45
14,30 - 17,45
14,30 - 17,45
14,30 - 17,45
14,30 - 17,45
14,30 - 17,45
Čtvrtek
Čtvrtek
Čtvrtek
Čtvrtek
Čtvrtek
Čtvrtek
Čtvrtek
Čtvrtek
17.10.2014 9,15 - 12,30 Pátek
prof. Molnár
12.11.2014 9,15 - 12,30 Středa
14.11.2014 9,15 - 12,30 Pátek
19.11.2014 9,15 - 12,30 Středa
21.11.2014 9,15 - 12,30 Pátek
IT_910 Základy vědecké
2.skupina práce
Ing. Šubrta a
PhDr. Reznerová
12.11.2014 9,15 - 12,30 Středa
14.11.2014 9,15 - 12,30 Pátek
prof. Molnár
10.12.2014 9,15 - 12,30 Středa
12.12.2014 9,15 - 12,30 Pátek
17.12.2014 9,15 - 12,30 Středa
19.12.2014 9,15 - 12,30 Pátek
LSA - Laboratoř systémové analýzy Jižní Město
309 SB
(PEDO)
Mediatéka
(CIKS)
Mediatéka
(CIKS)
468NB
468NB
340A JM
(LSA)
468NB
Pokračování na straně 3
Ident
Název
Vyučující
Datum
Hodina
Den v týdnu Místnost
MAE901 Makroekonomie III doc. Kadeřábková
6.10.2014 9,15 - 12,30 Pondělí
7.10.2014 9,15 - 12,30 Úterý
3.11.2014 9,15 - 12,30 Pondělí
4.11.2014 9,15 - 12,30 Úterý
24.11.2014 9,15 - 12,30 Pondělí
25.11.2014 9,15 - 12,30 Úterý
Další výuka nahrazena workshopem.
468NB
468NB
468NB
468NB
468NB
468NB
MAE911 Ekonomie
(makroekonomie mikroekonomie)
doc. Kadeřábková
(makroekonomická
část)
6.10.2014 9,15 - 12,30 Pondělí
7.10.2014 9,15 - 12,30 Úterý
3.11.2014 9,15 - 12,30 Pondělí
4.11.2014 9,15 - 12,30 Úterý
24.11.2014 9,15 - 12,30 Pondělí
25.11.2014 9,15 - 12,30 Úterý
Další výuka nahrazena workshopem.
468NB
468NB
468NB
468NB
468NB
468NB
5.11.2014 13,30 - 17,00 Středa
17.12.2014 13,30 - 17,00 Středa
468NB
468NB
MIE901
Mikroekonomická
analýza
(Mikroekonomie 3)
Ing. JUDr. Tříska
(mikroekonomická
část)
prof. Soukup
1. kurz
14,30 - 16,00
1.10.2014
dále pak
pravidelná
výuka od
6. 10. do
19.12.2014
1. kurz ve
středu dále
pak
pravidelná
výuka vždy
v pondělí
1. kurz na
111RB dále
pak
pravidelná
výuka vždy
na 209 RB
MIE911
Ekonomie
(Mikroekonomie Makroekonomie)
1. kurz
14,30 - 16,00
1.10.2014
dále pak
pravidelná
výuka od
6. 10. do
19.12.2014
1. kurz ve
středu dále
pak
pravidelná
výuka vždy
v pondělí
1. kurz na
111RB dále
pak
pravidelná
výuka vždy
na 209RB
prof. Soukup
(mikroekonomická
část)
doc. Pošta
(makroekonomická
část)
7.1.2015 16,45 - 20,00 Středa
206RB
14.1.2015 16,45 - 20,00 Středa
206RB
21.1.2015 16,45 - 20,00 Středa
206RB
Pokračování na straně 4
MO_922 Metodologie vědy - prof. Roger
anglicky
Methodology of
science - in English
STP 915 Statistické metody prof. Řezanková
pro vědecký výzkum
Jazykové předměty pro doktorandy
pravidelná výuka od 29.9. do 19.12.2014
AJ_901 - Angličtina pro doktorské studium
garant: PhDr. Zdena Pošvicová
vyučující: PhDr. Z. Pošvicová
NJ_901 - Němčina pro doktorské studium
garant: Mgr. Iva Michňová, Ph.D.
vyučující: Mgr. I. Michňová, Ph.D.
ROJ901 - Francouzština v doktorském studiu
garant: PhDr. Dominika Kovářová, MBA, Ph.D.
vyučující: p. P. Brouland
ROJ931 - Italština v doktorském studiu
garant: doc. PhDr. Vlasta Hlavičková, CSc.
vyučující: p. Dr. Luciano Lagazzi
ROJ961 - Španělština v doktorském studiu
garant: PhDr. Mgr. Marcela Vrzalová Hejsková, Ph.D.
vyučující: PhDr. Mgr. M. Vrzalová Hejsková, Ph.D.
RUJ901 - Ruština pro doktorské studium
garant: PhDr. Anna Antošová, CSc.
vyučující: PhDr. M. Horvátová
29.10.2014
9,00 -12,00 Středa
458NB
13,00 - 16,00 Wednesday 458NB
30.10.2014 9,00 - 12,00
13,00 - 16,00
31.10.2014 9,00 - 12,00
13,00 - 16,00
Čtvrtek
Thursday
Pátek
Friday
pravidelná 16,15 - 17,45 Středa
výuka od
29.9. do
19.12.2014
458NB
458NB
458NB
458NB
203SB
Pokračování na straně 5
Jazyky pro doktorandy - rozvrh
pravidelná výuka od 29.9. do 19.12.2014
Ident
Název
Vyučující
Den v
týdnu
Hodina
Místnost
(zajišťuje)
Počet
doktorandů
v kurzu
20
AJ_901
Angličtina pro
doktorské studium
PhDr. Pošvicová
Pondělí
od 11,00 do 467NB
12,30
(OVV)
NJ_901
Němčina pro
doktorské studium
Mgr. Michňová
Pondělí
od 18,00 do 332SB (KNJ)
19,30
ROJ901
Francouzština v
doktorském studiu
Zajišťuje Katedra románských jazyků Fakulty mezinárodních vztahů VŠE
p.Parschová ([email protected], tel.: 224 095 228) - rozvrh dle dohody.
ROJ931
Italština v
doktorském studiu
ROJ961
Španělština v
doktorském studiu
RUJ901
Ruština pro
doktorské studium
PhDr. Horvátová
Katedra ruského jazyka Fakulty mezinárodních
vztahů VŠE organizuje kurz dle zájmu doktorandů.
20
Download

Rozvrhy doktorských studijních programů ak.rok 2