PREFABRIKÁTY PRO STAVBU NÁSTUPIŠŤ
NÁSTUPIŠTĚ MIMOÚROVŇOVÁ
Nástupiště - zařízení železničního spodku s upravenou zvýšenou dopravní plochou v železniční stanici a zastávce u koleje, určené
k nastupování a vystupování cestujících a pro manipulaci se zavazadly a zásilkami. ŽPSV a.s. nabízí řadu ucelených systémů stavby nástupišť
80
80
80
z železobetonových a betonových prefabrikátů ve stanicích a zastávkách u železničních a tramvajových tratích.
99
7
94
7
7
99
Nástupištní dlažební deska
7
94
99
Nástupištní dlažební deska VLsVP
7
99
7
Nástupištní dlažební deska VLsVP s přerušením
nástupištní hrana H 130
linie s funkcí varovného pásu (VLsVP) jsou určeny pro vrchní
s protihlukovou tvárnicí
1300
Nástupištní dlažební desky, vyráběné bez nebo s dezénem vodící
stavbu nástupišť v železničních zastávkách a stanicích, především
v kombinaci s nástupištní hranou H 130, ke které je pokládána.
Nástupištní dlažební desky zjednodušují, zpřesňují a zrychlují
pokládku a odstraňují problémy se sedáním zámkové dlažby.
Nástupištní dlažební desky lze použít i pro zadláždění jiných ploch
19
95
než nástupišť.
00
10
Označení:
Název výrobku
Třída betonu
Hmotnost (kg)
HBB 111-19
Nástupištní dlažební deska VLsVP
C 30/37-XF4
179
HBB 112-19
Nástupištní dlažební deska VLsVP s přerušením
C 30/37-XF4
180
HBB 113-19
Nástupištní dlažební deska
C 30/37-XF4
186
750
750
750
NÁSTUPIŠTĚ ÚROVŇOVÁ
10
00
10
00
0
53
00
Nástupištní obrubník L 75
30
10
Předložené schodiště
950
80
100
Nástupištní hrana H 75
13
0
60
0
25
99
7
7
99
5
0
88
99
Nástupištní dlažební deska
Nástupištní hrana H 95 - obklad SILENT Tv 24 Li
Označení:
Třída betonu
Hmotnost (kg)
AZZ 125-19
Nástupištní hrana H 130
Název výrobku
C 30/37-XF4
1 438
ABZ 045-19
Nástupištní hrana H 75
C 30/37-XF4
383
ABZ 040-19
Nástupištní obrubník L 75
C 30/37-XF4
408
DZH 120/19
Schody nástupiště
C 30/37-XF4
1 012
Nástupištní hrana H 95 - obklad SILENT Tv 24 Li
C 30/37-XF4
462
AZZ 129-19.001
www.zpsv.cz
ŽPSV a.s.
Třebízského 207, CZ - 687 24 Uherský Ostroh
© ŽPSV, Uherský Ostroh
Download

Prefabrikáty pro stavbu nástupišť