Download

Dějiny SSSR a Ruska. Problémy, prameny a interpretace