Dějiny SSSR a Ruska.
Problémy, prameny a interpretace
Bratislava, Univerzita Komenského
2013/2014
Nikita Segejevič
Chruščov
První pokus o destalinizaci
X. seminář
Struktura semináře
• Chruščovská obleva





hlavní témata;
metodologické problémy;
interpretace;
výklad;
domácí zadání
5/2/2014
Dějiny SSSR a Ruska
3
Hlavní témata
•
•
•
•
•
•
•
•
metodologické problémy;
různé interpretace
chronologie;
boj o moc v postalinském vedení SSSR;
XX. sjezd KSSS a jeho následky;
„protistranická“ skupina Molotov, Malenkov, Kaganovič;
odstranění Žukova;
nástup Brežněva;
5/2/2014
Dějiny SSSR a Ruska
4
Různé interpretace
Rozdílné interpretace:
 problémy již v období vlády Chruščova
 silný odpor jak v SSSR; tak v komunistickém táboře;
 důvody chruščovského tání
 pochopení nutnosti reforem
 pokračování boje o moc;
 je komunismus reformovatelný?
 každý pokus o reformu vede k destabilizaci systému;
 pokud by se pokračovalo bylo by možné komunismus
zachránit;
 nemělo se reformovat vůbec
5/2/2014
Dějiny SSSR a Ruska
5
Metodologické problémy
• ve srovnání s předchozími obdobími je situace poněkud
přehlednější;
• diskuse kolem smrti Stalina
 přirozená nebo násilná smrt;
• Berijovy aktivity po Stalinově smrti
 Berija předchůdce perestrojky?
• interpretace XX. sjezdu KSSS
5/2/2014
Dějiny SSSR a Ruska
6
Chronologie
5.iii. 1953
15.iii. 1953
27.iii. 1953
4.iv.1953
v. 1953
 ix.
26.vi. 1953
26.vii. 1953
27.vii. 1953
14.viii. 1953
3.ix. 1953
5/2/2014
umřel Stalin;
Malenkov konstatuje, že všechny problémy se
Západem jsou řešitelné dohodou;
amnestie, propuštěno cca 1,2 mio osob;
„případ bílých plášťů“ byl MV prohlášen za
vykonstruovaný;
vzpoury v GULAGu (Norilsk)
Další vzpoury v Igarce, Vorkutě
zatčen Berija;
kolektivní vedení a mírové soužití s kapitalistickými
zeměmi jako dvě hlavní zásady politiky KSSS;
podepsána dohoda o zastavení palby v Koreji;
SSSR obnovil diplomatické vztahy s Jugoslávií
Chruščov zvolen prvním tajemníkem ÚV KSSS
Dějiny SSSR a Ruska
7
Chronologie II
iii. 1954
Chruščov prosadil zorání celin;

postupně zoráno 36 mio hektarů

89,6 mio tun v 1952 – 138 mio tun 1958
8.ii. 1955
Malenkov rezignoval na funkci předsedy rady ministrů;

novým předsedou Nikolaj Bulganin

potvrzen přednostní rozvoj těžkého průmyslu
13. viii. 1955 SSSR oznámil snížení početních stavů armády o 640 tisíc mužů;
31.xii.1955 vznik rehabilitační komise zabývající se oběťmi stalinských represí;
14./25.ii. 1956 xx. sjezd KSSS

Chruščovův projev O kultu osobnosti a jeho důsledcích;

politika mírového soužití různých společenských systémů
5./8.iii. 1956 demonstrace v Gruzii;
iv. 1956
projednávání Chruščovova projevu v základních organizacích KS
1.vi. 1956
Molotov nahrazen Dmitrijem Šepilovem na MZV;
28.vi. 1956 počátek Poznaňského povstání
5/2/2014
Dějiny SSSR a Ruska
8
Chronologie III
19.ix. 1956
Chruščov se ve Varšavě pokusil zabránit zvolení
Wladyslawa Gomulky prvním tajemníkem PSDS.
23.x. 1956
počátek revoluce v Maďarsku;
5.xi. 1956
v kontextu Suezské krize SSSR hrozil Francii a velké
Británii použitím jaderných zbraní
19. xii. 1956 dopis ÚV základním organizacím Об усилении
политической работы в массах и пересечении
вылазок антисоветских, враждебных элементов
xii.1956
vznik rehabilitační komise zabývající se oběťmi
stalinských represí;
15.ii. 1957 Andrej Gromyko nový zaminir, ve funkci do roku 1985
5/2/2014
Dějiny SSSR a Ruska
9
Chronologie IV
27.v. 1957
smlouva s Maďarskem o dočasném rozmístění
sovětských jednotek na maďarském území;
19.vi. 1957
neúspěšný pokus o sesazení Chruščova;
22/29.vi.1957
Molotov, Malenkov a Kaganovič stojící za
poklusem o převrat byli na plénu ÚV KSSS poraženi;
4. x. 1957
vypuštění sputniku;
vi.1958
nepokoje v Grozném mezi Rusy a Čečenci;
31.vii./3.viii. 1958 Chruščovova návštěva Číny, počátek ochlazování
vzájemných vztahů
27.xi. 1958
ultimátum Francii, GB a USA o západním Berlíně;
5./27.ix. 1959
Chruščovova návštěva USA;
1.v. 1960
sestřelení amerického průzkumného letounu;
1.i. 1961
měnová reforma 1:10
5/2/2014
Dějiny SSSR a Ruska
10
9.xii. 1961
12.iv. 1962
iV./ix. 1962
 3./4.vi.
 8.vii.
 7.viii.
 13.viii.
 x.
1.vi. 1962
1.xi. 1962
30.viii. 1963
14.x. 1964
5/2/2014
Chronologie
V
SSR odvolal diplomaty z Albánie;
kosmická loď Vostok s prvním kosmonautem na
palubě (Jurij Gagarin);
eskalace mezinárodního napětí;
Chruščov-Kennedy ve Vídni. Chruščov požaduje
demilitarizaci Berlína;
Chruščov oznamuje zvyšování zbrojních výdajů;
SSSR oznamuje povolávání záložníků;
Stavba berlínské zdi;
Karibská krize;
zvýšení cen. Novočerkask (cca 80 zastřelených)
Stalinovo tělo odstraněno z mauzolea;
zřízení horké linky Moskva – Washington;
Chruščov sesazen s místa prvního tajemníka,
„svazový důchodce“
Dějiny SSSR a Ruska
11
Charakter Chruščovovy vlády
- bezesporu uvolnění poměrů po stalinském dusnu
 uvolnění poměrů vede k problémům při řízení společnosti;
- pokus o destalinizaci, silně zpomalující pod vlivem domácí i
zahraniční reakce na tento proces;
- tvrdý mocenský boj nejprve s Berijou (1953) a posléze s Molotovem,
Malenkovem a Kaganovičem (1957). Nakonec prohra s Brežněvem
(1964);
- pokus pozvednout zemědělství (celiny, pěstování kukuřice, větší
samostatnost kolchozům) končí nezdarem;
- zhoršování ekonomické situace v důsledku vyčerpání extenzivních
možností růstu;
 nárůst výdajů na zbrojení těžce postihoval spotřební průmysl
5/2/2014
Dějiny SSSR a Ruska
12
Destalinizace a obleva
- již do XX. sjezdu uvolnění života v sovětské společnosti;
- destalinizaci provádějí nejbližší Stalinovi spolupracovníci
 rozpory o míru destalinizace (Chruščov vs. Molotov, Malenkov,
Kaganovič);
- postupná, ne úplná rehabilitace obětí stalinských represí;
- živá reakce společnosti na Chruščovův projev
 patrný postupný strach z aktivity společnosti a postupné brždění
procesu;
 argumenty proti destalinizaci a oblevě zesílily po událostech v
Polsku a Maďarsku 1956;
5/2/2014
Dějiny SSSR a Ruska
13
Mezinárodní postavení SSSR




po Stalinově smrti pokus o uvolnění mezinárodních vztahů
tato linie potvrzena XX. sjezdem KSSS
destalinizace měla vliv na vztahy uvnitř komunistického bloku
velmi intenzivní ohlas v Maďarsku a Polsku;
nesouhlas v Číně vedoucí k roztržce se SSSR;
obnovení vztahů s Jugoslávií;
- po prvotním zlepšování vztahů se Západem dvě nebezpečné krize
 Berlínská krize (1958-1961);
 Karibská krize (říjen 1962)
- vzrůstající vojenská síla
 sputnik (1957)
 sestřelení U-2 (1960)
5/2/2014
Dějiny SSSR a Ruska
14
Společně s vůdcem
5/2/2014
Dějiny SSSR a Ruska
15
Osudy mrtvého vůdce
5/2/2014
Dějiny SSSR a Ruska
16
Boj o moc – Berija 1953
5/2/2014
Dějiny SSSR a Ruska
17
Boj o moc – M+M+K 1957
5/2/2014
Dějiny SSSR a Ruska
18
Boj o moc – Žukov 1957
5/2/2014
Dějiny SSSR a Ruska
19
Boj o moc – Chruščov 1964
5/2/2014
Dějiny SSSR a Ruska
20
Destalinizace v
Československu
1955-1962
Domácí politika
5/2/2014
Dějiny SSSR a Ruska
22
Domácí politika II
5/2/2014
Dějiny SSSR a Ruska
23
Zahraniční politika
5/2/2014
Dějiny SSSR a Ruska
24
Zahraniční politika II
5/2/2014
Dějiny SSSR a Ruska
25
Nový styl
5/2/2014
Dějiny SSSR a Ruska
26
Domácí zadání do 3.v. 2013
Pokuste se v 1800 znacích vytvořit slovníkové heslo
„dějiny SSSR 1917-1945“
5/2/2014
Dějiny SSSR a Ruska
27
Download

Dějiny SSSR a Ruska. Problémy, prameny a interpretace