Horizontální odstředivá spirální jednostupňová čerpadla KID
Použití
Čerpaná kapalina
Čerpadla řady KID jsou určena pro dopravu vody v čerpacích
stanicích u závlahových a odvodňovacích soustav, chladicí vody
v energetických a teplárenských provozech. Uplatňují se rovněž
ve vodním hospodářství různých průmyslových oborů, úprav−
nách vod, v chemickém průmyslu apod.
Voda čistá nebo částečně znečištěná, odpadní, mořská, voda
obsahující detergenty, dále pak solanka a uhlovodíky. Maximální
teplota čerpané kapaliny je 140 °C.
Informativní řez čerpadlem
102
502
230
922
161
344
102
161
183
210
230
320
322
330
Spirála
Mezistěna
Patka
Hřídel
Oběžné kolo
Ložisko axiální
Ložisko radiální
Těleso ložisek
471
433
360.1
344
360.1
360.2
433
471
502
922
330
322
Lucerna
Víko přední
Víko zadní
Mechanická ucpávka
Příruba
Těsnicí kruh
Matice oběžného kola
320
360.2
183
210
Horizontální odstředivá spirální jednostupňová čerpadla KID
Konstrukce
Konstrukce čerpadel KID je založena na unifikaci podstatné části
stavebních dílů. Čerpadlo je odstředivé, jednostupňové. Sestává
z těchto hlavních částí:
hydraulické
ucpávkové
mechanické, tj. kozlíku s valivými ložisky.
Materiálové provedení hlavních dílů
čerpadla
Standardní
Alternativní
nebo doporučené
Těleso čerpadla ...
... litina o kvalitě odpovídající tlaku
speciální litina
ocelolitina
bronz
korozivzdorná ocel
Výkony hydraulické části jsou uvedeny v oblastním diagramu.
Hydraulická část je dodávána s těsnicími kruhy. Materiálové pro−
vedení jednotlivých dílů hydraulické části je uvedeno v samo−
statné tabulce.
Oběžné kolo ........................... litina
speciální litina
bronz
korozivzdorná ocel
Hřídel ........................ uhlíková ocel
korozivzdorná ocel 17 % Cr
Ucpávka
Pouzdro hřídele ...
... korozivzdorná ocel 13 % Cr
korozivzdorná ocel 17 % Cr
Ložiskový kozlík ..................... litina
litina
Ucpávka hřídele ..... měkká šňůrová
speciální měkká šňůrová
nebo mechanická
Hydraulická část
Ucpávka čerpadla je dvojího základního provedení, a to měkká
šňůrová nebo mechanická. Detailní provedení ucpávky je dáno
specifickými vlastnostmi čerpané kapaliny. Při čerpání kapalin o
teplotě 105 °C až 130 °C je ucpávka chlazená.
Mechanická část
Pro celou řadu čerpadel je použito pouze pět velikostí ložisko−
vých kozlíků a tedy i pět velikostí ložisek, ucpávek, pouzder a
hřídelů o průměru 42, 48, 60, 75, 90 mm. Ložiska mají zajiště−
nou životnost minimálně 40 000 provozních hodin. Jsou mazá−
na tukem nebo olejem, což určuje výrobce podle provozních
podmínek. Proti vniknutí vody jsou chráněny speciálním tuko−
vým uzávěrem.
Horizontální odstředivá spirální jednostupňová čerpadla KID
Informativní pracovní oblast čerpadel KID − 980
H [m]
n = 980 min−1
100
250−KIDR−610
50
300−KIDP−580
200−KIDR−550
250−KIDP−525
350−KIDN−515
200−KIDR−490
250−KIDP−475
300−KIDN−475
200−KIDP−415
20
350−KIDM−480
250−KIDN−420
250−KIDN−385
350−KIDM−440
300−KIDM−390
200−KIDN−350
10
250−KIDM−350
5
3
30
50
100
200
500
600
Q [l.s−1]
Horizontální odstředivá spirální jednostupňová čerpadla KID
Informativní pracovní oblast čerpadel KID − 1170
H [m]
100
n = 1170 min−1
250−KIDR−610
300−KIDP−580
200−KIDR−550
250−KIDP−525
50
200−KIDR−490
350−KIDN−515
250−KIDP−475
300−KIDN−475
200−KIDP−415
350−KIDM−480
250−KIDN−420
350−KIDM−440
250−KIDN−385
20
300−KIDM−390
200−KIDN−350
250−KIDM−350
10
5
40
50
100
200
500
700
Q [l.s −1]
Horizontální odstředivá spirální jednostupňová čerpadla KID
Informativní pracovní oblast čerpadel KID − 1480
H [m]
n = 1480 min−1
200
250−KIDR−610
100
200−KIDR−550
300−KIDP−580
250−KIDP−525
200−KIDR−490
350−KIDN−515
250−KIDP−475
300−KIDN−475
50
350−KIDM−480
200−KIDP−415
250−KIDN−420
350−KIDM−440
250−KIDN−385
300−KIDM−390
200−KIDN−350
250−KIDM−350
20
10
50
100
200
500
1000
Q [l.s −1]
Horizontální odstředivá spirální jednostupňová čerpadla KID
Informativní pracovní oblast čerpadel KID − 1770
n = 1770 min−1
H [m]
200
250−KIDR−610
200−KIDR−550
300−KIDP−580
250−KIDP−525
200−KIDR−490
100
350−KIDN−515
250−KIDP−475
300−KIDN−475
200−KIDP−415
350−KIDM−480
250−KIDN−420
350−KIDM−440
250−KIDN−385
50
300−KIDM−390
200−KIDN−350
250−KIDM−350
20
10
50
100
200
500
1000
Q [l.s−1]
Horizontální odstředivá spirální jednostupňová čerpadla KID
Rozměry čerpadel
f
a
Dv
k
I
IV
IX X XI XII
II
VIII
Ds
u
d
h2
l
III
c
t
h1
VII
VI
V
Typ
čerpadla
Čerpadlo
Hrdla
Hřídel ∅
Ds
Dv
Konec hřídele
n3
n2
n1
g
b
200
200
200
250
250
250
200
250
300
300
250
250
350
350
350
300
KIDN
350
KIDR
490
KIDP
415
KIDN
385
KIDN
420
KIDM
350
KIDR
550
KIDP
475
KIDN
475
KIDM
390
KIDR
610
KIDP
525
KIDN
515
KIDM
440
KIDM
480
KIDP
580
42
250
60
300
250
300
300
300
75
300
250
60
350
350
90
350
300
400
400
400
90
350
48
75
200
200
200
250
250
250
200
250
300
300
250
250
350
350
350
300
PN sací
PN výtl.
10
10
16
16
10
10
10
10
10
10
10
10
16
16
16
16
16
16
10
10
16
16
16
16
16
16
10
10
16
16
16
16
a
190
200
170
220
220
250
220
200
230
280
250
230
260
300
300
250
b
c
110
30
120
30
120
30
120
35
140
35
140
35
140
35
120
40
150
40
150
40
160
40
140
35
175
45
175
45
175
45
160
40
f
g
h1
570
380
765
534
695
505
705
515
695
505
740
555
822
522
755
525
755
525
827
597
1030
760
815
515
820
520
890
590
875
575
1015
748
365
400
350
400
450
450
450
450
500
500
500
450
600
600
650
500
h2
350
270
400
320
400
270
400
300
450
330
350
320
450
360
450
320
500
370
400
350
550
400
500
350
550
410
400
390
450
430
600
400
255
170
250
180
250
180
280
190
300
210
300
210
280
210
290
200
350
250
350
250
330
250
290
210
370
270
370
270
370
270
330
250
k
m1
m2
n1
1
4 × ∅ s1
2 × ∅ s2
m2
m1
600
590
550
650
700
700
700
590
780
780
780
700
850
920
920
780
n2
n3
500
125
480
140
450
140
550
140
580
140
580
140
580
140
480
140
650
140
650
140
650
140
580
140
700
140
770
140
770
140
650
180
s1
M24
M16
M24
M16
M27
M16
M24
M16
M27
M16
M24
M16
M27
M16
M27
M16
M30
M16
M30
M16
M30
M16
M27
M16
M30
M16
M30
M16
M30
M16
M30
M16
s2
∅d
42
60
48
48
48
48
75
60
60
60
90
75
75
75
75
90
l
t
110
45
140
64
110
51,5
110
51,5
110
51,5
110
51,5
140
79,5
140
64
140
64
140
64
170
95
140
79,5
140
79,5
140
79,5
140
79,5
170
95
u
litry
12
2
18
3,5
14
2,7
14
2,7
14
2,7
14
2,7
20
4
18
3,5
18
3,5
18
3,5
25
8
20
4
20
4
20
4
20
4
25
8
2
kg
370
490
350
470
580
560
650
520
800
730
1030
680
1080
960
1200
1100
3
litina
bronz
1,65
2
9,3
11,1
2,7
3,3
2,5
3
3,5
4,2
2,8
3,4
15,1
18
5,3
6,3
6,8
8
3,95
4,83
23,8
28,6
9,2
11
9,9
11,7
6,73
8,23
6,5
7,95
16
19
1 množství olejové náplně
2 hmotnost litinového provedení čerpadla bez spojky
3 GD2 kgm2 pro čerpadlo bez spojky
I
II
III
IV
V
VI
Snímání pracovního tlaku − G 1/2"
Snímání sacího tlaku − G 1/2"
Vypouštěcí otvor − G 1/2"
Plnicí otvor − G 1/2"
Vypouštění oleje
Regulace hladiny oleje
VII Olejoznak
VIII Otvor pro nalévání oleje
IX Proplachování ucpávky z cizího zdroje
pro velikost hřídele 42 až 48 − G 1/4"
pro velikost hřídele 60 až 90 − G 3/8"
X Zavodnění ucpávky přes ucpávkovou
komoru
XI Chlazení ucpávky
pro velikost hřídele 42 až 48 − G 1/4"
pro velikost hřídele 60 až 90 − G 3/8"
XII Zavodnění mechanické ucpávky
pro velikost hřídele 42 až 48 − G 1/4"
pro velikost hřídele 60 až 90 − G 3/8"
Download

Horizontální odstředivá spirální jednostupňová čerpadla KID Použití