PŘIHLÁŠKA na akci DOUDLEVECKÉ CÁKÁNÍ
aneb PLAVBA NETRADIČNÍCH PLAVIDEL
6.9.14 Plzeň - řeka Radbuza / Úhlava
REGISTRACE (9.00 - 11.00 hod.) a START (11.00 hod.) PLAVIDEL
- České Údolí cca 300m od hráze přehrady (řeka Radbuza)
CÍL - jez v Doudlevcích (místo startu v předchozích ročnících,
předpokládaný čas sjezdu jezu od 13.00 hod.)
RLA Stallion s.r.o., Lobezská 55, 326 00 Plzeň, e-mail: [email protected]
Pro lepší evidenci a klid v duši pořadatelů :o)
zasílejte přihlášku na výše uvedenou adresu.
Plavidlo - název ...................................................
Kapitán - jméno ...................................................
- adresa ..................................................
- telefon ..................................................
- e-mail ...................................................
Prohlášení kapitána:
Tímto prohlašuji, že se celá naše posádka
zúčastňuje výše uvedené plavby na vlastní
nebezpečí. Členové posádky se budou držet
všech pokynů pořadatelů. Posádka po akci
odveze či zlikviduje plavidlo tak, aby jeho
pozůstatky neznečistily řeku ani břehy řeky.
..............................................
podpis kapitána plavidla
Zakončení akce, pečené maso pro každého, vyhlášení
vítězů od 20.00 hod. PLOVÁRNA V HRADIŠTI.
Večer dorazíme v předpkládaném počtu ............... osob.
PROPOZICE PRO PLAVBU
REGISTRACE PLAVIDEL (9.00 - 11.00 hod.)
START PLAVIDEL (11.00 hod.)
- České Údolí cca 300m od hráze přehrady (řeka Radbuza)
CÍL - jez v Doudlevcích (místo startu v předchozích ročnících,
předpokládaný čas sjezdu jezu od 13.00 hod.)
ZAKONČENÍ AKCE - od 20.00 hod. PLOVÁRNA HRADIŠTĚ,
vyhlášení vítězů, občerstvení pro plující, DJ, promítání foto
Plavidlo:
- šířka max. 3m
- délka libovolná
- bez motorového pohonu
- doporučený ponor do 40cm
- počet posádky libovolný
(mladší 15ti let v doprovodu dospělé osoby)
Důležité informace:
Pořadatelé akce se v případě požití alkoholu posádkou
plavidla zříkají veškeré zodpovědnosti za plavidlo a její
posádku.
Po ukončení jízdy je posádka povinna zlikvidovat či
odvést svoje plavidlo a tím zabránit znečištění řeky
a jejího okolí. K tomuto účelu budou na místě vylodění
připraveny kontejnery.
Plavidlo ani účastníci akce nesmí ani během plavby
jakýmkoli způsobem znečišťovat řeku a její břehy.
Bezpečnost pod jezem i na trase zajišťuje VZS ČČK Plzeň II.
Účastníci akce sjíždí řeku a jez na vlastní nebezpečí.
Download

PROPOZICE PRO PLAVBU