sobota 18. 1. 2014 – 2.ročník
Pořadatelé:
Místo:
Popis tratě:
Prezence:
Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE – odloučené pracoviště Liteň,
Zámek Liteň občanské sdružení, SDH Liteň, městys Liteň,
Základní škola Františka Josefa Řezáče Liteň
prostor bývalého učiliště, okres Beroun, Pode Zděmi 402, Liteň
asfalt a nezpevněný povrch
v areálu (dětská kategorie od 9:00, konec prezence 15 minut před startem každé kategorie,
dorost a dospělí: 10:00 - 11:00)
Oddíly a jednotlivci mohou zasílat písemné přihlášky na e-mail: [email protected] nejpozději
den předem do 20:00 hodin. Přihlásit se je možné v den závodu u prezence.
Start:
v 10:00 hod
KATEGORIE
DÍVKY/CHLAPCI:
6 – 7 let (2008-2007)
310 m
8 – 9 let (2006-2005)
620 m
10 – 11 let (2004-2003)
1385 m
12 – 13 let (2002-2001)
1385 m
14 – 15 let (2000-1999)
1385 m
4 – 5 let (2010-2009)
100 m
3 roky a mladší
(2011)
50 m
Vyhlášení výsledků dětských kategorií
start v 10:00
start v 10:10
start dívky v 10:20, chlapci v 10:40
start dívky v 10:20, chlapci v 10:40
start dívky v 10:20, chlapci v 10:40
start v 10:50
start v 10:55
DOROST – DÍVKY/CHLAPCI 16 – 17 let (1998-1997) 2770 m start v 11:30
ŽENY 18 – 39 let (1996-1975)
6925 m start v 11:30
ŽENY 40 – 54 let (1974-1960)
6925 m start v 11:30
ŽENY 55 let
(1959) a starší
6925 m start v 11:30
MUŽI 18 – 39 let (1995-1974)
6925 m start v 11:30
MUŽI 40 – 49 let (1974-1965)
6925 m start v 11:30
MUŽI 50 – 64 let (1964-1950)
6925 m start v 11:30
MUŽI 65 let
(1949) a starší
6925 m start v 11:30
REKREAČNÍ BĚH – MUŽI, ŽENY – bez rozdílu věku 2770 m start v 11:30
Vyhlášení výsledků dorostu a dospělých
DOPROVODNÝ ZÁVOD – upřesnění na místě. Smíšená tříčlenná družstva / 300 m / start v 12:30
Vyhlášení výsledků smíšených tříčlenných družstev
Ceny: První tři závodníci obdrží diplom, medaili a drobnou cenu. Nejmladší příchozí do tří let obdrží medaili
a sladkost.
Ředitel závodu:
Hlavní rozhodčí:
Startovné:
Kontakt:
E-mail:
Výsledky:
Stanislav Krtek
Jaroslav Prouza
mládež: 10,- Kč, dospělí: 50,- Kč
Stanislav Krtek, Liteň, tel.: 603 194 175
[email protected]
www.domecekhorovice.cz, www.liten.cz
V cíli bude pro závodníky zajištěno občerstvení.
Závod se koná za každého počasí.
Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí. Přihlášení závodníci zodpovídají za svůj zdravotní stav. Závodí se podle
pravidel atletiky. Organizátor si vyhrazuje právo upravit čas startu podle počtu závodníků. Každá kategorie je
hodnocena zvlášť (chlapci a dívky). V místě jsou šatny. Za odložené věci se neručí.
Download

Zimní běh Liteň propozice