FIALIFT, s.r.o.
Obránců míru 724/38
690 06, Břeclav
PARAMETRIZACE EKM66
Pomocí paralelního terminálu
Pokud je řídicí deska v běžném provozu, je postup následující:
•
•
•
3x stisk šipky →
2x stisk šipky ↑
1x stisk tlačítka ENTER
Na displeji se zobrazí :
# Zakladni menu#
1-Parametrizace
•
1x stisk šipky →
Na displeji se zobrazí :
start parametru
-> Nahoru+ENTER
•
stisk šipky ↑ a tlačítka ENTER současně
Na displeji se zobrazí :
Start parametr.
Tlačítko nebo PC:para 64
•
1x stisk tlačítka
Na displeji se zobrazí :
===Hlavni menu ===
Zakladni
Nyní je možné procházet jednotlivá funkční menu a provést nastavení všech parametrů na žádané
hodnoty.
Poté je nutné provést systémový test a tím uvést řídicí desku do provozu následujícím postupem.
•
přejít na:
===Hlavni menu ===
1/3
IČO: 293 15 034
DIČ: CZ29315034
www.fialift.eu
FIALIFT, s.r.o.
Obránců míru 724/38
690 06, Břeclav
Test a konec
•
stisk tlačítka ENTER
Na displeji se zobrazí :
==Parametry-OK==
Spusteni a bezpecne
•
stisk tlačítka ENTER
Na displeji se zobrazí :
Zajistit..start
. . . : . . .
=== EKM66
--== Systemtest ==
Po proběhnutí systémového testu se deska uvede do běžného provozu.
Pomocí sériového terminálu
Postup je shodný s parametrizací pomocí paralelního terminálu, jen s použitím ekvivalentních tlačítek
na klávesnici terminálu.
Po připojení ručního terminálu se na jeho displeji zobrazí:
#### Rekoba ####
Handterminal 1.0 -> select 1,2,..
•
stisk tlačítka 1 (při stisku tlačítka 2 je nutné terminál odpojit a znovu připojit)
Pokud je řídicí deska v běžném provozu, je postup následující:
•
•
•
3x stisk tlačítka 6
2x stisk tlačítka 2
1x stisk tlačítka #
Na displeji se zobrazí :
# Zakladni menu#
1-Parametrizace
•
2/3
1x stisk tlačítka 6
IČO: 293 15 034
DIČ: CZ29315034
www.fialift.eu
FIALIFT, s.r.o.
Obránců míru 724/38
690 06, Břeclav
Na displeji se zobrazí :
start parametru
-> Nahoru+ENTER
•
stisk tlačítka 2 a tlačítka # současně
Na displeji se zobrazí :
Start parametr.
Tlačítko nebo PC:para 64
•
1x stisk tlačítka
Na displeji se zobrazí :
===Hlavni menu ===
Zakladni
Nyní je možné procházet jednotlivá funkční menu a provést nastavení všech parametrů na žádané
hodnoty.
Poté je nutné provést systémový test a tím uvést řídicí desku do provozu následujícím způsobem.
•
přejít na:
===Hlavni menu ===
Test a konec
•
stisk tlačítka #
Na displeji se zobrazí :
==Parametry-OK==
Spusteni a bezpecne
•
stisk tlačítka #
Na displeji se zobrazí :
Zajistit..start
. . . : . . .
=== EKM66
--== Systemtest ==
Po proběhnutí systémového testu se deska uvede do běžného provozu.
3/3
IČO: 293 15 034
DIČ: CZ29315034
www.fialift.eu
Download

PARAMETRIZACE EKM66 Pomocí paralelního terminálu