PSYCHIATRICKÉ ODDĚLENÍ
NEMOCNICE, ČLÁNEK NA CESTĚ
ZOTAVENÍ
Prim. MUDr. Martin Konečný
Psychiatrické oddělení, Nemocnice Ostrov
ROZHODOVACÍ KRITÉRIA:
péče v amb. PL












Nekomplikovaný zármutek
Zavedená udržovací léčba (např. lehká demence)
Lehčí reaktivní nepsychotické stavy
Mírné projevy poruch osobnosti
Důsledky zátěží („manager disease“)
Prostá nespavost
Farmakogenní poruchy (depresogeny, parkinsogeny)
Mírné úzkostné poruchy
Mírné rodinné a partnerské problémy
Poradenství v oblasti prevence
Lehké psychosomatické poruchy
Nepochybné agravace, simulace
6.11.2010
Zdroj: podle C. Hoschla, 1996, upraveno
2
ROZHODOVACÍ KRITÉRIA:
péče v PA










Diferenciálně-diagnostická nejistota
Závažnější demence
Škodlivé užívání návykových látek
Psychotická onemocnění ve stabilizovaném stavu – udržovací léčba
(užívání TMS, AP)
Úzkostné a afektivní poruchy
Psychosomatická onemocnění, vyloučení somatopsychotických
stavů
Poruchy příjmu potravy
Sexuální dysfunkce
Těžší poruchy osobnosti
Závažnější rodinné a partnerské problémy
6.11.2010
Zdroj: podle C. Hoschla, 1996, upraveno
3
ROZHODOVACÍ KRITÉRIA:
specializovaná amb. psychiatrická péče









Diferenciálně-diagnostická nejistota
Psychické obtíže v dětském a adolescentním věku
Těžké demence
Syndrom závislosti na NL
PPP
Sexuální poruchy
Obtíže a poruchy vyžadující systematickou či podpůrnou
PT
Psychosomatická onemocnění (při absenci PSP na IO a IK)
Krizové životní situace
Zdroj: podle C. Hoschla, 1996, upraveno
6.11.2010
4
ROZHODOVACÍ KRITÉRIA:
akutní a následná lůžková psychiatrická péče

Diferenciálně-diagnostická nejistota

Kvalitativní poruchy vědomí a myšlení (včetně dekompenzace
organických poruch)

Akutní a bouřlivé psychotické příznaky (včetně syn. závislosti)

Ohrožení vitálních fcí (např. při odmítání potravy u PPP)

Nebezpečí sobě nebo okolí pro příznaky duševní poruchy
Agitovaná depresivní fáze, nebezpečí suicidia
Výrazná agrese

Inhibovaná depresivní fáze, negativismus

Komplikace úzkostných poruch

Dekompenzace poruchu osobnosti
6.11.2010
Zdroj: podle C. Hoschla, 1996, upraveno
5
MODEL PÉČE O DUŠEVNĚ
NEMOCNÉ podle KOP
Model péče o osoby s duševní poruchou
akutní
lůžková péče
následná
lůžková péče
specializovaná
lůžková péče
PACIENT
vstup do systému
praktik,
specialisté
krizové a
terénní služby
psychiatrické
ambulance
denní
stacionáře
komunitní
rezidenční
služby
specializované ambulance
klinický psycholog
sociální
rehabilitace
případové vedení tým (psychiatr, klin. psychol.,
komunitní
psych. sestry,
soc.pracovníci...)
6.11.2010
běžné
služby
v komunitě
Zdroj: KOP 1. revize, Rektor, 2008
6
AKUTNÍ LŮŽKOVÁ PÉČE

„Je taková péče, která je poskytovaná bezprostředně po vzniku či
zhoršení psychické poruchy vyžadující hospitalizaci osob, které o
tuto péči požádají, nebo psychiatrickou péči odmítají, ale
v důsledku duševní poruchy ohrožují sebe nebo své okolí.“

Poskytuje:
Diagnostiku
Terapii
Rehabilitaci
Posuzování psychických poruch
Konziliární služby
Zdroj: KOP 1. revize, Rektor, 2008
6.11.2010
7
PROGRAM APO NO
25 lůžek, koedukované odd., komunitní systém
PONDĚLÍ
ÚTERÝ
STŘEDA
ČTVRTEK
PÁTEK
6,00
Buzení
Buzení
Buzení
Buzení
Buzení
6,30
hygiena
hygiena
hygiena
hygiena
hygiena
SOBOTA
NEDĚLE
Buzení
Buzení
hygiena
hygiena
7,00-7,15
Rozcvička
Rozcvička
Rozcvička
Rozcvička
Rozcvička
7,15-7,45
Snídaně
Snídaně
Snídaně
Snídaně
Snídaně
Snídaně
Snídaně
medikace
medikace
medikace
medikace
medikace
medikace
medikace
8,00-8,20
Komunita
Komunita
Komunita
Komunita
Komunita
Komunita
Komunita
8,30-10,00
Velká vizita
Vizita
Vizita
Velká vizita
Vizita
Vizita
Vizita
9,30-10,30
10,00-10,15
Relaxace
10,00-10,30
10,30-11,30
Motivační sk.
Relaxace
Relaxace
Kognitivní t.
Kognitivní t.
Tématická sk.
Motivační sk.
Témat. Sk.
Relaxace
TV, zábavní t.
TV, zábavní t.
Kognitivní t.
TV, zábavní t.
TV, zábavní t.
Motivační sk.
TV, zábavní t.
TV, zábavní t.
TV, zábavní t.
TV, zábavní t.
Hipoterapie
10,00-12,00
12,00-12,30
Relaxace
Oběd
Oběd
Oběd
Oběd
Oběd
Oběd
Oběd
medikace
medikace
medikace
medikace
medikace
medikace
medikace
6.11.2010
MUDr. M. Konečný, 2010
8
PROGRAM APO NO dokončení
25 lůžek, koedukované odd., komunitní systém
PONDĚLÍ
13,00-14,00
ÚTERÝ
STŘEDA
ČTVRTEK
PÁTEK
Ergoterapie
14,00-15,00
Ergoterapie
Ergoterapie
SOBOTA
NEDĚLE
TV, zábavní t.
TV, zábavní t.
TV, zábavní t.
TV, zábavní t.
Vycházky
Vycházky
TV, zábavní t.
TV, zábavní t.
TV, zábavní t.
TV, zábavní t.
TV, zábavní t.
TV, zábavní t.
TV, zábavní t.
15,00-17,00
Vycházky
Vycházky
Vycházky
Vycházky
Vycházky
17,00-17,30
Večeře
Večeře
Večeře
Večeře
Večeře
Večeře
Večeře
medikace
medikace
medikace
medikace
medikace
medikace
medikace
Herní terapie
Herní terapie
Herní terapie
Herní terapie
Herní terapie
TV, zábavní t.
TV, zábavní t.
Medikace
Medikace
Medikace
Medikace
Medikace
Medikace
Medikace
hygiena
hygiena
hygiena
hygiena
hygiena
hygiena
hygiena
Noční klid
Noční klid
Noční klid
Noční klid
Noční klid
Noční klid
Noční klid
14,00-17,00
18,00-18,30
21,00-21,30
22,00
6.11.2010
MUDr. M. Konečný, 2010
9
PROGRAM PTPSO NO
15 lůžek, koedukované odd., komunitní systém
6,00
PONDĚLÍ
ÚTERÝ
STŘEDA
ČTVRTEK
PÁTEK
Buzení
Buzení
Buzení
Buzení
Buzení
6,30-6,50
7,00-7,15
7,15
8,00-8,30
8,35-9,30
9,45-10,15
10,30-11,30
Kondiční běh
Rozcvička
Kondiční běh
Rozcvička
Rozcvička
Snídaně a medikace Snídaně a medikace Snídaně a medikace Snídaně a medikace Snídaně a medikace
Komunita s dárkem
Komunita
Komunita
Komunita
Komunita
TT
Arteterapie
Arteterapie
Arteterapie
Psychodrama
Relax.-aktivizační cv. Relax.-aktivizační cv. Relax.-aktivizační cv. Relax.-aktivizační cv.
Arteterapie
Videoprojekce
Daidalea: skupina
Daidalea: soc.-rhb
Daidalea: herní rhb
10,30-12,00
Ithaka a Argo:
skupina
Ithaka a Argo:
skupina
Ithaka a Argo:
skupina
Daidalea: edukační
sk.
Ithaka a Argo:
skupina
12,00-12,30
Oběd a medikace
Oběd a medikace
Oběd a medikace
Oběd a medikace
Oběd a medikace
12,15-12,45
Pohovory ad
medikace
Pohovory ad
medikace
Pohovory ad
medikace
Pohovory ad
medikace
Pohovory ad
medikace
10,45-11,30
MUDr. M. Konečný, 2010
Daidalea: skupina
Ithaka a Argo:
skupina
6.11.2010
10
PROGRAM PTPSO NO (dokončení)
15 lůžek, koedukované odd., komunitní systém
13,00-13,30
PONDĚLÍ
Relaxace:
autogen.t.
ÚTERÝ
Relaxace:
autogen.t.
Hipoterapie
13,00-15,00
14,00-15,00
15,00-17,30
17,00-18,00
18,00-19,30
21,00-21,30
21,30-22,00
22,00
STŘEDA
Psychometrie
ČTVRTEK
Relaxace:
autogen.t.
Muzikoterapie
(L týden)
PÁTEK
Shrnutí
RHB: edukační sk.
(S týden)
Kognitivní terapie
Vycházky, návštěvy Vycházky, návštěvy Vycházky, návštěvy Vycházky, návštěvy
Večeře, medikace Večeře, medikace Večeře, medikace
Večeře, medikace
Kondiční cvičení
Kondiční cvičení
Kondiční cvičení
Kondiční cvičení
Medikace,hygiena Medikace,hygiena Medikace,hygiena Medikace,hygiena
Relaxace:
reprodukce
Relaxace:
reprodukce
Relaxace:
reprodukce
Relaxace:
reprodukce
Noční klid
Noční klid
Noční klid
Noční klid
MUDr. M. Konečný, 2010
6.11.2010
11
Download

Psychosomatický pacient = problematický pacient?