Na západní frontě klid
E.M. Remarque
1.
2.
3.
4.
5.
Děj
Postavy
O autorovi
Začlenění do období
Autorovi současníci
Ad. 1. Děj
Doba a místo děje: První světová válka (1914 – 1918) na západní frontě (Německo –
Francie). Kniha vypráví příběhy Prušáka Paula Bäumera.
Spolu se svými kamarády Müllerem, Kroppem, Kemmerichem a Leerem je Pavel silným
psychickým nátlakem okolí, zvláště třídního profesora, donucen ukončit studium na gymnáziu
a dobrovolně se přihlásit k výcviku s tím, že bude brzy odvelen na frontu.
Paul popisuje vše od výcviku plného šikany, války, až po dovolenou a život
v kasárnách. Postupem času se jeho nadšení pro válku propadá a i jeho kamarádi jeden po
druhém umírají. Všechny scény jsou líčeny z pohledu obyčejného bezvýznamného vojáka, a
to do nejmenších detailů a velmi naturalisticky. Na začátku příběhu mu umírá jeho přítel
Kemmerich, kterého zná už od dětství. Při takových situacích se Paul zabírá do myšlenek a
vzpomíná na staré časy. Potom je zas povolán do zákopů a líčí průběh bitvy, své pocity a
příběhy, které tam zažil (krev, smrt, utržené končetiny, smrtící yperit, umírající zvířata,...).
Jednoho dne ale dostane na dva týdny propustku a jede domů. Tam zjišťuje, že jeho maminka
má rakovinu. Zároveň registruje úplné odtržení od běžného života a psychické důsledky války
- je jí zcela deformován. Uvědomuje si také, že se změnil i on sám. Válku už bere jako
samozřejmost, a proto už nedokáže komunikovat s lidmi a nebaví ho jeho dřívější zájmy. Ani
oni se nedokáží vcítit, jaké to musí být na frontě – myslí si, že oni jsou na tom nejhůř. Pavel
se postupně začíná psychicky hroutit.
Po návratu na frontu jeho rota dostala za úkol vyklidit jednu vesnici, při tom postřelili
jeho i Kroppa. Díky tomu se dostali do nemocnice, kde zase vypráví svůj příběh. Kroppovi
amputují nohu a Pavel je po chvíli zase povolán do zákopů. Uprostřed bitvy se setká s
posledním žijícím kamarádem Katczinskym (čtyřicetiletý Polák, který ho doprovází téměř
celou knihu). Toho ale postřelí a Pavel ho nese přes celé bojiště k polní nemocnici.
Katczinsky nakonec umírá, protože dostal střepinou do hlavy. Pavla smrt Katczinského velice
zasáhne. Na podzim roku 1918 dostává 14 dní volna, během nichž přemýšlí o válce a o
návratu do normálního života. Nakonec se opět vrací do zákopů. Blíží se však konec války a
situace na frontě se začíná uklidňovat. Kulka si ho ale nakonec přece jen najde. Nejlépe tento
1
okamžik vystihuje poslední věta příběhu: „Padl v říjnu 1918, v den, jenž byl na celém bojišti
tak tichý, že se zpráva vrchního velitelství omezila na větu: Na západní frontě klid.”
Ad. 2. Postavy
Pavel Bäumer - hlavní postava románu; vypravěč; bývalý gymnazista
Albert Kropp - malý, hladový myslitel
Müller - gymnazista
Tjaden - hubený zámečník; žrout
Haie Westhus - kopáč rašeliny
František Kemmerich - spolužák s průstřelem stehna; amputovaná noha; zemřel
Deterding - sedlák
Stanislav Katczinsky - hlava skupiny; houževnatý, mazaný, čtyřicetiletý; má úžasný čich
na průšvihy, pro dobré jídlo a pro dobré ulejvárny
Kantorek - učitel.
Himmelstoss – desátník; kasárenský drsňák
Ad. 3. O autorovi
Erich Maria Remarque (vlastním jménem Erich Paul Remark, 22. června 1898, Osnabrück
– 25. září 1970, Locarno) byl německý spisovatel.
Studoval na učitelském ústavu v Münsteru. Roku 1916 odešel jako 18letý do první světové
války, na západní frontě byl brzy vážně raněn a konec války prožil v lazaretu v Duisburgu.
Po návratu z války měl problémy začlenit se do normální společnosti. Vystřídal řadu
povolání, nejprve chtěl být hudebníkem a později malířem. Pracoval též jako učitel,
automobilový závodník, obchodní cestující aj. V letech 1923–1934 působil jako redaktor
časopisů „Sport im Bild“ v Berlíně a „Echo Continental“ v Hannoveru. Ihned po
nástupu nacismu (1933) se dostal na index zakázaných autorů a v roce 1938 byl
zbaven německého občanství. Nacistická propaganda prohlásila, že Erich Maria Remarque je
doopravdy Paul Kramer (Remarque pozpátku), Žid, který se nikdy nezúčastnil první světové
války, a tudíž ji nemůže popisovat. Označila ho za „literárního zrádce“ a jeho knihy byly
veřejně páleny, protože jeho popis války byl pro militantní režim krajně nevhodný.
Roku 1939 emigroval do New Yorku, kde získal americké občanství. Během druhé světové
války zemřela jedna z jeho sester v koncentračním táboře, což ho později podnítilo k napsání
knihy Jiskra života.
Po válce žil střídavě v USA a Švýcarsku. V roce 1958 se znovu oženil s americkou filmovou
hvězdou Paulette Goddart, bývalou manželkou Charlieho Chaplina. Remarque umírá na
srdeční chorobu 25. září 1970 na klinice v švýcarském Locarnu.
- Dílo:
Tři kamarádi
Miluj bližního svého
Vítězný oblouk
Nebe nezná vyvolených
Černý obelisk
2
Ad. 4. Začlenění do období
V literatuře I. světové války se odráží moderní básnické směry (kubismus, futurismus) →
narušení plynulé kompozice, polytematičnost, experimenty→ vzniká náročnější próza; čtenář
musí s textem pracovat; autor nechává prostor vytvořit si vlastní názor.
V dílech je důležitá role vypravěče; děj je vyprávěn v er-formě, postavy hovoří v první a
druhé osobě. Hodně je používána nepřímá řeč=úvaha, myšlenkový pochod postavy.
„Telegrafický styl psaní“ (Ernest Hemingway)-používá velice stručné výpovědi, neřekne ani
slovo navíc. Text je velice strohý a čtenář musí přemýšlet a vytvářet si vlastní názor.
„Metoda ledovce“(Ernest Hemingway)-ledovec čouhá nad hladinu pouze z 1/3.Tak i
Hemingway řekne pouze něco a zbytek je skryt mezi řádky a čtenář si to musí domyslet.
„Román-řeka“(Romain Rolland)-monumentální dílo, kde je mnoho postav a má široký záběr.
„Lyrické drama“(Anton Pavlovič Čechov)-divadelní hra, která se soustředí více na vyvolání
pocitů, dojmů, než na děj. Dociluje toho hudbou, světlem a stínem,…
Americká literatura
Americká literatura zažívá veliký rozmach. Dříve nebyla příliš specifická, protože
přistěhovalci byli ovlivněni Evropou.
Pro Američany je důležitý ekonomický úspěch. Jsou schopni kvůli penězům udělat cokoli.=
„Americký sen“. Američtí autoři kritizují tuto touhu po penězích a ochotu udělat pro peníze
cokoliv. Popisují i to, jak právě peníze změní člověka.
Dalšími tématy jsou válka, civilizační témata, život obyčejných lidí a stěhování za prací (
Američani byli schopni opustit svůj domov, farmu, statek, když se třeba na druhém konci
Států objevila práce, a odstěhovat se tam. To dělali třeba mnohokrát za život.)
Toto období je období války a hospodářské krize.
Ad. 5. Autorovi současníci
- Michail Alexandrovič Šolochov - Tichý Don
- Alexej Nikolajevič Tolstoj - Křížová cesta
- Henri Barbusse – Oheň
- Romain Rolland - Petr a Lucie
- Stanislav Kostka Neumann- Válčení civilistivo
- Fráňa Šrámek - Modrý a rudý
- Jaroslav Hašek – Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války
3
Download

Na západní frontě klid.pdf